Page 1

Rocio Carmona Luque

UNITAT DIDÀCTICA : ANEM EN BICI! 1. CONTINGUTS.

2. OBJECTIUS. 

Conèixer la bicicleta, les seves parts.

Conèixer les normes bàsiques de circulació, les senyals i les maniobres.

Millorar l’equilibri a partir de la bici.

Desenvolupar la condició física de forma general a partir de la bicicleta.

3. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ. 

3A: Sap anar en bici mantenint l’equilibri.

3B: Coneix les parts de la bici.

3C: Sap marcar amb els braços les maniobres.

1


Rocio Carmona Luque

5. ACTIVITATS D’APRENENTATGE (8 sessions). Sessió 1 MATERIAL: fitxa 1, casc, bicicleta, cons i annex 1. CONTINGUTS: Utilització de la bicicleta per a millorar la tècnica, l’equilibri i la confiança. Millora de l’habilitat específica: anar en bici. ACTIVITATS - Introducció a la unitat explicant el que anem a fer durant tot el tema. Per això POSADA EN MARXA

llegirem la fitxa 1 en veu alta i l’acabaran en casa. - Abans de començar la classe preguntarem pel nivell d’habilitat dels alumnes i posarem especial atenció en aquells que no saben anar en bici. El nivell d’habilitat dels alumnes marcarà molt el desenvolupament de la unitat. Em de tenir en compte que aquesta unitat va dirigida principalment pels alumnes que no saben anar en bici. - Començarem llegint les normes que han de tenir en compte durant tota la unitat. Aquestes normes facilitaran molt el treball en les sessions (annex 1). - Primer que tot, ensenyarem als alumnes a posar-se el casc. Es important que el casc vaja ajustat i lligat. - A continuació, farem una revisió superficial de bicicletes per a vorer si es

A LA

frens, etc.). A mesura que anem acabant de revisar les bicicletes, enviarem a l’alumne al circuit per a vorer el nivell de cada xiquet i d’aquesta manera agruparlos nivell inicial i nivell mig.

CALMA

TORNADA

PART PRINCIPAL

adequada pels xiquets (altura), i per a controlar que estigui en condicions (rodes,

- Guardar la bicicleta en el seu lloc. - Higiene corporal.

2


Rocio Carmona Luque

Sessió 2 MATERIAL: casc i bicicleta. CONTINGUTS: Utilització de la bicicleta per a millorar la tècnica, l’equilibri i la confiança. Millora de l’habilitat específica: anar en bici. ACTIVITATS

POSADA EN MARXA

- Recordar les normes que han de tenir en compte durant tota la unitat (annex 1). - Aquesta sessió la dedicarem a vorer els possibles problemes que tenen en la bicicleta els alumnes. Nosaltres anirem passant la revisió de les bicicletes i intentarem solucionar-ho: altura bici, rodes inflades, els frens i posar les marxes correctes (plat 2 pinyó 3 o 4. L’alumne que tingui un problema greu cal que porti la bicicleta al taller. - Cal destacar que únicament en aquesta sessió intentarem solucionar el problemes mecànics de la bicicleta. En la resta de sessió l’alumne que no tinga la bici en condicions no podrà utilitzar-la.

A LA

CALMA

TORNADA

PART PRINCIPAL

-

Activitats:

- Guardar la bicicleta en el seu lloc. - Higiene corporal.

3


Rocio Carmona Luque

Sessió 3 MATERIAL: fitxa 2, casc, bicicleta i cons. CONTINGUTS: Coneixement de la bicicleta, les seves parts i les seves funcions. Utilització de la bicicleta per a millorar la tècnica, l’equilibri i la confiança. Millora de l’habilitat específica: anar en bici.

- Introduirem la sessió per mig de la fitxa 2, que parla de les parts de la bicicleta. MARXA

POSADA EN

ACTIVITATS

- Entre tots la confeccionarem, anomenant les parts i les seves funcions. A continuació anirem al pati a realitzar més activitats.

PART PRINCIPAL

- Activitats.

- El més habitual és que al final d’aquesta sessió els alumnes principiants puguen unir-se a l’altre grup. Si no fora així , continuarien treballant separats el temps que

A LA

CALMA

TORNADA

necessiten.

- Guardar la bicicleta en el seu lloc. - Higiene corporal.

.

4


Rocio Carmona Luque

Sessió 4 MATERIAL: fitxa 3, casc, bicicleta, cons i cordes. CONTINGUTS: Coneixement de la bicicleta, les seves parts i les seves funcions. Utilització de la bicicleta per a millorar la tècnica, l’equilibri i la confiança. Millora de l’habilitat específica: anar en bici. Realització de jocs i activitats amb la bicicleta. ACTIVITATS

jocs i activitats amb la bicicleta.

MARXA

POSADA EN

- Entregarem la fitxa 3 per a que la facin en casa. Després, anirem al pati a realitzar

- Fer voltes lliurement pel pati sense entropessar amb ningú. Quan el mestre digui un nombre s’hauran d’ajuntar tantes bicicletes com aquest número. - Joc: “Prohibit xocar”. En un espai delimitat (camp de basquet), conduir tots per dins controlant la velocitat i intentar no xocar. Evitar que els alumnes peguen voltes cap al mateix sentit. Podem anar complicant el joc: reduir l’espai (mig camp).

PART PRINCIPAL

- Activitat d’eslàlom que consisteix en fer un recorregut entre el cons amb bicicleta.

- Carreres de bicicletes lentes. En grups de 4 han d’eixir a vorer qui arriba l’últim.

A LA

CALMA

TORNADA

Està prohibit posar els peus a terra, canviar de direcció i eixir del carril. - Guardar la bicicleta en el seu lloc. - Higiene corporal.

5


Rocio Carmona Luque

Sessió 5 MATERIAL: casc, bicicleta, piques i rajoles. CONTINGUTS: Utilització de la bicicleta per a millorar la tècnica, l’equilibri i la confiança. Millora de l’habilitat específica: anar en bici. Realització de jocs i activitats amb la bicicleta. ACTIVITATS

aprofitant l’entorn i respectant les normes.

MARXA

POSADA EN

- Deixarem uns minuts per a que els alumnes passegen lliurement per l’espai

- Activitat dels agrupaments. Els alumnes passejant per l’espai a la senyal s’agrupen en funció del número que digui el mestre. - Joc: “Prohibit xocar”. En un espai delimitat (camp de basquet), conduir tots per dins controlant la velocitat i intentar no xocar. Evitar que els alumnes peguen voltes cap al mateix sentit. Podem anar complicant el joc: reduint l’espai (mig camp) i

PART PRINCIPAL

conducció amb una mà (per al pròxim dia poder fer les maniobres).

- Joc: “Tombar les rajoles”. Dos equips, uns amb bicicleta i els altres sense. Es reparteixen les rajoles per l’espai i a la senyal els alumnes que van en bicicleta han d’intentar tombar les rajoles amb la pica. Quan tomben totes les rajoles canvi. - Passejant per l’espai per parelles han d’intentar conduir agafats de la ma. A la

A LA

CALMA

TORNADA

nostra senyal canvi de ma. - Guardar la bicicleta en el seu lloc. - Higiene corporal.

6


Rocio Carmona Luque

Sessió 6 MATERIAL: fitxa 4, casc, bicicleta, cons, 6 mocadors, 6 piques i 6 rajoles. CONTINGUTS: Utilització de la bicicleta per a millorar la tècnica, l’equilibri i la confiança. Realització de jocs i activitats amb la bicicleta. Coneixement de les maniobres de senyalització.

- La sessió d’avui la dedicarem a ensenyar als alumnes com han de senyalitzar les MARXA

POSADA EN

ACTIVITATS

maniobres amb la bicicleta. Per aquest motiu farem una primer explicació i a continuació realitzarem entre tots, en classe, la fitxa 4. - Activitat: Els alumnes passejant per l’espai han de conduir amb la ma que el mestre digui (dreta o esquerra). A continuació, demanarem als alumnes que passegen

lliurement

per

l’espai

aprofitant

l’entorn

però

que

senyalitzen

correctament els girs i l’aturada. - Joc: “Saluda al company”. En un espai delimitat el alumnes circulen en bici i cada vegada que es creuen amb algun company es saluden xocant la ma.

PART PRINCIPAL

- Joc: “El mocador”. Farem una adaptació d’aquest joc tradicional. Aspectes que canvien: els dos equips ixen de la mateixa línea; hi ha un mocador per a cada equip; guanya el jugador que agafa el mocador i creua primer la línea d’eixida.

- Acabarem amb una activitat que consistirà en veure de forma individual com marquen els girs els alumnes. A mesura que vagin acabant aniran deixant la

A LA

CALMA

TORNADA

bicicleta. - Guardar la bicicleta en el seu lloc. - Higiene corporal.

7


Rocio Carmona Luque

Sessió 7 MATERIAL: DVD. “Guay i los ladrones de senyales, cartró i cartolines. CONTINGUTS: Coneixement de les normes bàsiques de circulació, les senyals de tràfic i les maniobres de senyalització. ACTIVITATS - La sessió d’avui la podem utilitzar si algun dia plou, ja que la dedicarem a POSADA EN MARXA

conscienciar als alumnes que hi ha unes normes de circulació necessàries i a més, fabricarem unes senyals de trànsit. - Visionat del DVD. “Guay i los ladrones de senyales”. - Reflexionar amb els alumnes sobre la necessitat de tindre unes normes de circulació i saber respectar-les.

A LA

fem el circuit. Les senyal que hem d’elaborar són:

CALMA

TORNADA

PART PRINCIPAL

- Acabarem la sessió elaborant les senyal que ens serviran per al pròxim dia quan

- Guardar la bicicleta en el seu lloc. - Higiene corporal.

8


Rocio Carmona Luque

Sessió 8 MATERIAL: fitxa 5, casc, bicicleta, cons (molts), piques, cordes i senyals fabricades. CONTINGUTS: Utilització de la bicicleta per a millorar la tècnica, l’equilibri i la confiança. Realització de jocs i activitats amb la bicicleta. Coneixement de les normes bàsiques de circulació, les senyals de tràfic i les maniobres de senyalització.

POSADA EN MARXA

ACTIVITATS - La sessió d’avui consistirà en que els alumnes circulen pel circuit on hi hauran senyals i cal que senyalitzen els girs. - Mentre nosaltres muntem el circuit deixarem als alumnes que passegen lliurement per l’espai, respectant les normes. - Joc: “Seguir el rei”. Grups de 6 persones anant en fila seguint el de davant. A la senyal l’últim passa el primer.

PART PRINCIPAL

- Circuit: nosaltres anirem observant si algú comet una infracció.

A LA

CALMA

TORNADA

- Entregarem el carnet (fitxa 5) a cada alumne com a premi - Guardar la bicicleta en el seu lloc. - Higiene corporal.

9


Rocio Carmona Luque

10


Rocio Carmona Luque

11


Rocio Carmona Luque

12


Rocio Carmona Luque

13


Rocio Carmona Luque

14


Rocio Carmona Luque

15


Rocio Carmona Luque

16

Anem en bici!!!  

Unitat didàctica d'educació física per a cicle mitjà.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you