Page 1


3

REVOSKE NOVINE

RIJEČ NAČELNIKA IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednik Robert Poljak Lektura Ivanka Novak Uredništvo Ana Šestak Josipa Matić Maja Vurušić Mirjana Sečan Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 7, godina 4 lipanj 2014.

Želim vas upoznati s projektima Drage mještanke, dragi mještani, koje smo provodili u prvoj polovici žitelji Općine Orehovica! ove godine: Na početku 7. broja Revoskih novina dopustite mi da vam prije svega čestitam Dan Općine Orehovica, 21. svibnja, dan kada je naša mlada Općina navršila 17 godina. Uvjeren sam da će Općina Orehovica i dalje biti svijetli primjer funkcionalne, uređene i napredne općinske cjeline, a to isto možemo postići ako se međusobno poštujemo i uvažavamo. Dosadašnja suradnja to dokazuje što je vidljivo u realizaciji zacrtanih projekata. Ovim putem zahvaljujem mještanima koji su se 25. svibnja ove godine odazvali na izbore za Europski parlament te na izbore za članove vijeća mjesnih odbora te su svojim glasom odabrali najkompetentnije kandidate s najboljim programima. Izabrani kandidati za Europarlament karika su koju ćemo koristiti za pronalaženje mogućnosti za financiranje projekata potrebnih našoj Općini kao što su sustav odvodnje, kanalizacija, pročistač, sportska dvorana...Pozivam također na suradnju s članovima vijeća mjesnih odbora koje ste izabrali, da zajedno s njima donosite programe i projekte te da im budete potpora u realizaciji potreba i planova pojedinog naselja. Zajedničkim će snagama zakonodavna i izvršna vlast i dalje na prvo mjesto staviti čovjeka, svakog pojedinca, na dobrobit cijele zajednice. Daljnjom uspješnom suradnjom nastojat ćemo da se projekti koje smo pripremali prepoznaju na svim razinama i da se u našoj Općini napokon pokrenu navedeni projekti od gospodarskog značaja.

• Sklapanje ugovora o sufinanciranju sanacije deponije u Romskom naselju Orehovica 30. travnja 2014., temeljem anonimne prijave, inspektor Ministarstva zaštite okoliša i prirode Saša Marinović, obišao je lokaciju deponije u Romskom naselju u Orehovici, prikupio relevantne podatke te izdao rješenje primljeno 23. svibnja 2014. s nalogom za sanaciju u roku od 90 dana. Vrhunac je to trakavice o sanaciji deponije u Romskom naselju koju administrativne prepreke u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odgađaju iz dana u dan. Međutim, nakon prosljeđivanja spomenutog naloga inspektora zaštite okoliša obećana je promptna reakcija te priprema ugovora o sufinanciranju sanacije između Općine Orehovica i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođači su izabrani još 2012. To je zajednica ponuditelja GKP Čakom d.o.o. i ZAO Mišić, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.382.580,80 kn. • Rekonstrukcija rotora i izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje na rotoru Orehovica Općina Orehovica obavijestila je početkom lipnja Županijsku upravu za ceste Međimurske županije da pristupa izradi glavnog projekta odvodnog sustava Orehovica i Podbrest – II faza (izmjena oborinske odvodnje dijela naselja Orehovica – 3. faza – 1. podfaza odvodnja oborinskih voda u centru Orehovice kod budućeg rotora). Radi se o kružnom raskrižju (rotoru) u Ulici Nikole Tesle i Ulici Zrinskih u Orehovici ( ŽC 2022 i LC 20037) čija je


REVOSKE NOVINE

4

rekonstrukcija planirana Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2014. godinu. Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 93.125,00 kn, prema računu broj 111/01/1 Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić, Uska 1, Čakovec. Kako se radi o investiciji koja je neposredno vezana na rekonstrukciju rotora, ŽUC-u je upućena zamolba za osiguranjem 76.923,08 kn iz proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije iz konta kapitalnih investicija. • Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Vulariji Pribavljena je potvrda glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Društvenog doma u Vulariji, te je započeto s radovima na izgradnji temelja. Za ovu je investiciju osigurana podrška Ministarstva gospodarstva sa 74.262,97 kn te Ministarstva kulture s 200.000,00 kn. • Termofasada i zamjena stolarije na dvorani Društvenog doma u Orehovici Općina Orehovica u veljači ove godine kandidirala je za natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 3 projekta: izgradnju pješačkih staza na mjesnom groblju u Orehovici, rekonstrukciju i dogradnju Društvenog doma u Vulariji te izradu termofasade i zamjenu stolarije na dvorani Društvenog doma u Orehovici. Nakon pregleda i ocjene prispjelih prijava Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odlučilo je sufinancirati izradu termofasade i zamjenu stolarije na dvorani Društvenog doma u Orehovici. Planirana ukupna vrijednost investicije iznosi 137.533,60 kn, od čega će Ministarstvo sufinancirati 99.000,00 kn, odnosno 72%. KUD Fijolica, kao najčešći korisnik dvorane, također je kandidirao iz-

Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal radu termofasade i zamjenu stolarije za natječaj Ministarstva gospodarstva te je ostvario pravo na sufinanciranje u visini od 54.473,00 kn.

investicija je vrijedna 97.000,00 kn.

• Energetski pregledi i energetsko certificiranje Nakon usvajanja prigovora Općine Orehovica na pregled i ocjenu pri• Navoženje i porezivanje poljskih java na natječaj Fonda za zaštitu putova okoliša i energetsku učinkovitost U travnju je obavljeno navoženje i za sufinanciranje energetskih preporezivanje poljskih putova na k.o. gleda i izdavanje energetskih cerOrehovica i Podbrest na područ- tifikata iz 2013. godine, Fond je ju Općine Orehovica. Ukupno je obavijestio Općinu o pozitivnoj navoženo 2.185,18 t drobljenog as- ocjeni prijave za općinski zgradu, falta. Radove je izveo ZAO Mišić, a dvoranu Društvenog doma i Društ-


5 veni dom u Vulariji. Ukupna vrijednost energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata za navedene objekte iznosi 18.586,25 kn od čega Fond sufinancira 40%, odnosno 7.434,50 kn. Općina Orehovica stoga je s izrađivačem Međimurje investom d.o.o. sklopila ugovor o energetskom certificiranju i izradi energetskih certifikata.

REVOSKE NOVINE

dovede do vrlo realnih mogućnosti za daljnje povezivanje proizvođača s ciljem zajedničkog plasmana njihovih proizvoda (zadruge, udruge, klasteri...) Na općinskoj web stranici nalazi se link na stranicu Finoteke na kojoj se svaki proizvođač može informirati o mogućnostima korištenja ovog servisa.

• “Turistička promocija tematskih putova obitelji Zrinskih u prekograničnom području” Zamjenica župana Međimurske županije Sandra Herman 7. ožujka 2014. organizirala je sastanak na temu EU projekta “Turistička promocija tematskih putova obitelji Zrinskih u prekograničnom području”, dok je prezentator bio Vladimir Kalšan, mr.sc., ravnatelj Muzeja Međimurja. Sastanku je nazočio općinski načelnik Franjo Bukal. Putovanje tematskim putom zamišljeno je tijekom jednog, dva ili tri dana, a ovisno o paketu rute potrebno je organizirati i smještajne i prateće kapacitete. U projekt je uključeno 19 povijesnih lokacija u Međimurju od kojih se jedna nalazi na području Općine Orehovica u naselju Vularija. Naime, u 16. i 17. stoljeću u Vulariji nalazio se stari marof i kurija Zrinskih, o čemu postoje povijesni dokumenti iz 1610. i • Projekt Finoteka.com 1649. godine. Također, Vularija se U ožujku je Općina Orehovica sklo- spominje na zemljopisnoj karti G.G. pila ugovor o suradnji s Finotekom. Spalle iz 1670. godine pod imenom com. Radi se o projektu predstavl- Wolaria, te pod imenom Holoria na janja proizvođača domaće hrane. karti J.B. Homana iz 1714. godine. Ovom suradnjom proizvođačima Projektom je predviđena izrada 3D hrane s područja Općine omoguće- projekcije kurije. Ukupna vrijednost no je povezivanje proizvođača s projekta iznosi 10.000.000,00 €, a kupcima iz cijele RH te je omoguće- direktno je povezan s projektom na kvalitetna i besplatna prezent- revitalizacije starih dravskih rukavaacija na Centralnom mjestu tržišta ca – potoka Jezerčice i biciklističku domaće hrane. Formiranjem usko rutu Mura-Drava-bike. specijalizirane, sistematizirane, lako pretražive i uvijek aktualne Općina Orehovica je HEP-u, Elekjavne baze podataka o proizvođači- tri Čakovec predala zahtjev za ma hrane i njihovim proizvodima priključenje na distribucijsku nisnapokon postoji mogućnost da se konaponsku mrežu objekta vatro• Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju starih dravskih rukavaca – potoka Jezerčice Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentaciju za revitalizaciju starih dravskih rukavaca – potoka Jezerčice u skladu s ugovorom o sufinanciranju izrade navedene dokumentacije kojeg je Općina Orehovica sklopila s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU krajem 2013. godine. Na javni poziv javio se tek jedan ponuditelj: Zajednica ponuditelja Urbia d.o.o. Čakovec i Elektroprojekt d.d. što se može objasniti posebnom zahtjevnošću projektnog zadatka. Ugovor o nabavi je sklopljen 29.05.2014., a njegova vrijednost iznosi 516.250,00 kn od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira 70%, odnosno 361.375,00 kn.

gasnog poligona u Vulariji. Prema ugovoru trošak priključka iznosi 9.7013,13 kn. Izdana je prethodna elektroenergetska suglasnost, a sam će se priključak izvesti nakon izvedbe elektroinstalacija u objektu koje izvodi obrt Elektroinstalacije Srećko Vutek. 23. travnja 2014. Općinu Orehovica posjetio je Veljko Kajtazi, saborski zastupnik za austrijsku, bugarsku, njemačku, poljsku, romsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, ukrajinsku, tursku, vlašku i židovsku manjinu u Hrvatskom saboru. Primili su ga općinski načelnik Franjo Bukal, njegovi zamjenici Željko Martinec i Nedeljko Marić, predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica Krunoslav Vuk, predsjednik udruge UZOR Dragan Ignac te djelatnik UNDP-a iz Orehovice Darko Balog. Tema sastanaka bila je, između ostalog, sanacija deponije u Romskom naselju u Orehovici, tehnički pregled izgrađene komunalne infrastrukture u Romskom naselju, poboljšanje suradnje između zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine Nedeljka Marića s udrugama, VRNM te samim zastupnikom Kajtazijem. Nakon održanog sastanka gospodin Kajtazi je sa suradnicima i predstavnicima Općine posjetio Romsko naselje u Orehovici. 28. travnja 2014. održan je sastanak u Gradu Čakovcu na temu sklapanja sporazuma o zajedničkoj suradnji na području gospodarenja otpadom. Direktorica GKP Čakom d.o.o. Snježana Avirović na sastanak je pozvala, osim načelnika Općine Orehovica, načelnike općina Belica, Pribislavec, Sveti Juraj na Bregu, Gornji Mihaljevec, Štrigova i Dekanovec. Naime, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpa-


REVOSKE NOVINE dom (NN 94/13) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: • javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, • sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada, • provedbu Plana, • donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, • provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i • mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više navedenih obveza. Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati : • trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela, • javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave, • pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom dodijeliti obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada navedenim pravnim osobama. S obzirom na navedeno Grad Čakovec i GKP Čakom d.o.o. izradili su nacrt prije spomenutog sporazuma kojim bi se pozvanim jedinicama omogućilo provođenje Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a posebice glede provedbe Planova gospodarenja otpadom. 29. travnja

6

2014. općinski je načelnik održao sastanak s gradonačelnikom Grada Čakovca Stjepanom Kovačem o preuzimanju 1% suvlasništva nad GKP Čakom d.o.o., a vezano uz provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, odnosno na obvezu otvaranja reciklažnih dvorišta. 5. svibnja 2014. održan je 2. radni sastanak projektnog tima aglomeracije Orehovica – Podbrest. Tvrtka Ecoina izrađuje studiju isplativosti i studiju izvodljivosti kako bi se projekt sustava kanalizacije mogao 2015. kandidirati u natječajima EU. U svibnju 2014. održano je nekoliko tehničkih pregleda novoizgrađenih građevina na području Općine Orehovica. 12. svibnja 2014. obavljen je tehnički pregled produžetka Ulice Vladimira Nazora i asfaltnog platoa u Romskom naselju u Orehovici. Za obje građevine utvrđeno je da je potrebno prije izdavanja uporabne dozvole provoditelju tehničkog pregleda dostaviti ovjerenu potvrdu Državne geodetske uprave za geodetski elaborat za Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izvedene građevine. Radove na navedenim građevinama izvodio je Pavlic-asfalt-beton 2013. godine. 26. svibnja 2014. zaključkom Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije određen je tehnički pregled komunalne infrastrukture u Romskom naselju: prometnica, nn mreže s tri trafostanice i vodovodne mreže. Nalazom su naložene mjere investitoru Općini Orehovica za dostavom potvrda Državne geodetske uprave za geodetski elaborat za Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za sve tri građevine, očitovanjem glavnog projektanta o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom te zapisnika o primopredaji izvješća

bivšeg nadzornog inženjera Nevena Cvitana. Od predstavnika Općine Orehovica sudjelovali su općinski načelnik Franjo Bukal te zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine Nedeljko Marić. Već 28. svibnja 2014. u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održan je sastanak Upravljačkog odbora IPA 2008, Projekt potpore Romima, III faza, s temom održanog tehničkog pregleda komunalne infrastrukture u Romskom naselju u Orehovici. Izrazio sam iznimno nezadovoljstvo zbog kašnjenja završetka radova koji su se produžili za više od godinu dana od planiranog. Upitna je također i kvaliteta radova. Zatražio sam reviziju građevinske knjige u svezi ugrađenog materijala, odnosno količina. Također, zatražio sam da izvođač promptno ukloni sve utvrđene nedostatke kako bi stanovnici Romskog naselja nesmetano mogli koristiti infrastrukturu, a poglavito dobiti mogućnost priključka na struju. 1. lipnja 2014. odobren je početak javnih radova za 9 osoba romske nacionalne manjine. Javni se radovi za 2014. provode na revitalizaciji javnih površina. Za razliku od prijašnjih godina ugovor se sklapa na 3, umjesto na 6 mjeseci. Pri HZZZ-u na rješavanju su još 2 zahtjeva Općine Orehovica za djelatnicima na javnim radovima (za osobe koje nisu u kategoriji nacionalne manjine) te zahtjev za stručno usavršavanje za dvoje kandidata sa SSS. Kako bi se održavanje javnih površina provelo što kvalitetnije, ove se godine pristupilo obnovi strojeva za košnju servisom ispravnih strojeva i zamjeni starih strojeva novim. Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal


7

REVOSKE NOVINE

VIJESTI IZ OPĆINE Izvješće o izvršenju proračuna za 3,65 %. 2013. godinu U 2013. godini Općina Orehovica je prihodovala 37.450,00 kuna PRIHODI I PRIMITCI za provođenje projekta Vijeće EU - “Kulturni potencijali za socijalno U obračunskom razdoblju I.-XII. uključivanje Roma”. Ta su sredstmjesec 2013. godine ostvare- va namijenjena za plaću lokalnog ni su ukupni prihodi u iznosu od koordinatora u razdoblju od 01.05. 4.665.470,19 kn što je 96,14 % os- do 31.12.2013. godine. Prihodi za tvarenja godišnjeg plana. U odnosu 6. obračunsko razdoblje (01.01.na isto obračunsko razdoblje prošle 10.03.2012. godine) od tekućih pogodine ostvareni su ukupni prihodi moći institucija i tijela EU prihodoveći za 1.054.409,00 kn ili 29,20 %. vani su 12.08.2013. godine u iznosu Konto 6111 - Porez i prirez od nesa- od 426.761,53 kn. Ukupni prihodi mostalnog rada - u istom razdoblju pomoći od međunarodnih organiove godine ostvareno je 4.272,00 zacija te institucija i tijela EU ostvakuna, tj. 99,50 % manje nego prošle reni su u 100%-tnom iznosu, tj. sa godine. Do 30.06.2013. godine 464.211,53 kn. porezni prihodi bili su veći u odno- Kapitalne pomoći iz proračuna u su na isto obračunsko razdoblje 2013. godini bile su u odnosu na najvećim dijelom zbog mijenjanja 2013. godinu veće za 188.065,00 propisa u dijelu porezno prizna- kn (2012. godine iznosile su tih olakšica za zdravstvene usluge i 331.935,00 kuna, a u 2013. godini stambenu izgradnju koje se više ne iznose 520.000,00 kuna) najvećim priznaju prilikom povrata poreza dijelom zbog velikog angažmana na dohodak te je time i ove godine čelnika Općine Orehovica, javljanja povrat istoga bio manji. Isto tako, i apliciranja projekata za raspisane učinkovitija naplata poreznih priho- natječaje resornih ministarstava, da u prvih 6 mjeseci 2013. godine a koji su prepoznati i financijski pridonijela je boljem punjenju pro- popraćeni, ali ne u traženim iznoračuna tim prihodima. Međutim, sima. Nakon rebalansa proračuna uslijed teške ekonomske i gospo- 17.12.2013. godine plan na kontu darske situacije te smanjenja broja pomoći iz proračuna sveden je u rezaposlenih žitelja Općine Orehovica alne okvire. naplata prihoda od poreza posljed- Naknada za korištenje nefinancijske njih je mjeseci izostala. U odnosu imovine u ovom obračunskom na plan proračuna isti prihodi ost- razdoblju naplaćena je za vareni su sa 99,69 %. 140.024,00 kn više nego u istom Prihodi od poreza na imovinu obračunskom razdoblju prošle gou odnosu na isto proračunsko dine, najviše zbog toga što je u razdoblje prošle godine veći su za 2013. godini HT d.d. Općini Ore30.248,00 kn što je rezultat pov- hovica uplatio 96.016,00 naknade ećane kupnje/prodaje poljoprivred- za služnost, a kojeg prihoda u 2012. nog zemljišta u svrhu okrupnjavanja godini nije bilo. Isto tako naknada poljoprivrednih posjeda i prodaje za korištenje prostora hidroelektraposlovnog prostora u većem izno- na u odnosu na isto razdoblje 2012. su u Podbrestu. U odnosu na plan godine veća je za 44.278,00 kuna proračuna za 2013. godinu porez zbog donijete odluke Vlade RH na imovinu veći je za 3.016,54 kn ili kojom se povećava visina naknade

za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije, u konkretnom slučaju HE Čakovec pa je koeficijent za obračun naknade (lp/ kWh) povećan sa 0,3852 na 0,795 lp/kWh. Prihodi od komunalnog doprinosa u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 103.926,00 kune zbog toga što se u drugoj polovici 2011. godine prišlo legalizaciji bespravno izgrađenih građevina u Romskom naselju Orehovica i obračunu komunalnoga doprinosa pa su obroci dospijevali u drugoj polovici 2011. godine i prvoj polovici 2012. godine. Dospjelih, a nenaplaćenih prihoda od komunalnoga doprinosa bespravno izgrađenih građevina u Romskom naselju krajem 2013. godine bilo je u iznosu od 59,353,14 kuna. Naplata istih je vrlo teška zbog nemogućnosti ovršivanja dužnika čiji su prihodi samo socijalne prirode (dječji doplatak, socijalne pomoći). Ukupno zaduženje stanovnika Romskog naselja za komunalni doprinos u 2011. godini je 278.861,99 kn od čega je plaćeno 219.508,85 kn. Isto tako, u prvoj polovici 2012. godine obračunat je komunalni doprinos za izgradnju gospodarske građevine za skladištenje povrća investitora Radović Darka u iznosu od 54.205,44 kune, dok u prvoj polovici 2013. godine tako većeg razreza komunalnog doprinosa nije bilo. Nešto izdašnije punjenje proračuna navedenim prihodom bilo je krajem 2013. godine kada su počeli pristizati predmeti i dovršavali se postupci legalizacije objekata za zahtjeve predane do 30.06.2013. godine. S time u svezi u 2014. godini očekivana je veća naplata komunalnoga doprinosa. Prihodi od komunalne naknade


REVOSKE NOVINE veći su za 37.516,00 kuna (2012 - 277.455,00 kuna, a 2013 314.971,00 kuna) u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine zbog toga što su se intenzivirale aktivnosti vezane uz prisilnu naplatu dugovanja. Te će se naplate nastaviti i u 2014. godini. Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u ostvarenom iznosu od 6.000,00 kuna odnose se na donacije od pravnih osoba s kojima posluje Općina Orehovica za sufinanciranje općinskog lista Revoske novine. Planirani iznos od 13.000,00 kuna nije ostvaren zbog neizvršene uplate donacije neprofitne organizacije KUD Vularija u iznosu od 7.000,00 kn. Ta su sredstva trebala biti utrošena u 2014. godini za rekonstrukciju kapelice u Vulariji. Na kontu primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora prihod je veći za 69.970,000 kuna. Naime, Vijeće Općine Orehovica je na 4. sjednici održanoj dana 13.11.2013. godine donijelo Odluku o kratkoročnom zaduženju pri tvrtci Univerzal d.o.o., Varaždin, Cehovska 10; OIB 71843925886 do iznosa od 300.000,00 kuna, uz kamatnu stopu od 6,0% godišnje. Sredstva će se koristiti za premošćivanje teškoća nastalih zbog različite dinamike priljeva sredstava u proračun Općine Orehovica i dospijeća obveza. Općina Orehovica pozajmljena sredstva treba vratiti sukladno potpisanom Ugovoru o zajmu do 30.11.2014. godine. Planirani iznos primitaka od zaduživanja posljednjim rebalansom proračuna za 2013. godinu sveden je u realne okvire. U 2013. godini prihodovano je 65.646,00 kuna prihoda od prodaje građevinskoga zemljišta, te 521.300,00 kuna od prodaje poslovnog prostora u Podbrestu. Iako je Komisija Vlade Republike

8

Hrvatske donijela odluku da Općina Mala Subotica prema pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske treba Općini Orehovica isplatiti 34,79 % prihodovanih sredstava od prodaje stanova za koje je postojalo stanarsko pravo, a sve po kriterijima podjele imovine bivše Općine Čakovec prema broju stanovnika novonastale općine, Općina Mala Subotica i dalje osporava dugovanje, odnosno ne daje financijsko izvješće koliko su sredstava prikupili, tj. koliko trebaju položiti na žiro račun Općine Orehovica pa smo bili prisiljeni podići tužbu na Trgovačkom sudu u Varaždinu. U tijeku 2012. godine predmet je zbog prezauzetosti Trgovačkog suda u Varaždinu preseljen na rješavanje u Bjelovar koji pak se dana 06.03.2013. godine oglasio nenadležnim za rješavanje ovoga spora, ukinuo je provedene radnje u postupku i odbacio tužbu. Nakon toga dana 23.05.2013. ministru Ministarstva uprave Arsenu Bauku odaslana je zamolba za pravnim savjetom u kojem ga se moli da Općinu hitno uputi te nedvosmisleno utvrdi model po kojemu bi Općina Orehovica naplatila svoja potraživanja. Općina još uvijek nije zaprimila očitovanje navedenog ministarstva. RASHODI I IZDACI

u prihodima, niti u rashodima proračuna. Stanje nepodmirenih obveza na početku 2013. godine iznosilo je 2.334.813,45 kuna, a na kraju 2013. godine iznosi 1.427.011,68 kuna od čega su veće obveze: 542.904,34 kuna nedospjela glavnica zajma pri Erste banci kojemu glavnica dolazi na naplatu mjesečno, kratkoročni zajam od Međimurske županije u iznosu od 155.267,77 kuna te kratkoročni zajam pri poduzeću Univerzal d.o.o. u iznosu od 300.000,00 kuna, 116.431,80 kuna obveze za sanaciju deponija prema poduzeću Univerzal d.d., obveze za kamate za primljeni zajam pri Erste banci 52.255,98 kuna, ostale nespomenute obaveze (Hrvatske vode) - 153.120,91 kn, obaveze za zaposlene 34.021,29 kuna, obveza za nabavu nefinancijske imovine 1.245,35 kuna, te ostale obveze 71.764,24 kuna. Treba napomenuti da je Općina Orehovica u 2013. godini uspjela podmiriti dospjele obveze prema tvrtci Univerzal d.o.o. Varaždin za sanaciju deponija Jacine i Prosišće u iznosu od 755.717,77 kn te je ostala nepodmirena obveza od 116.431,80 kuna koja će se podmiriti do početka 04/2014 godine. Tijekom izvještajnog razdoblja općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti jer nema ustrojenu takovu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. U obračunskom razdoblju I.-XII. Veća odstupanja od ostvarenja u 2013. godine ostvareni su ukupni izvještajnom razdoblju prethodne rashodi u iznosu 3.843.609,51 kuna, godine ili u odnosu na plan proračušto je 97,67 % godišnjeg plana. na 2013. godine na rashodovnoj Neutrošena sredstva (žiro račun i strani proračuna Općine Orehovica blagajna) na početku obračunsk- desila su se većim dijelom zbog proog razdoblja iznosila su 76.720,00 vođenja aktivnosti u ovom izvještakune, a krajem obračunskog razdo- jnom razdoblju različitih od onih u blja iznose 142.327,29 kuna. istom razdoblju prošle godine. To su Navedena stanja sredstava na poč- sljedeće aktivnosti: etku i na kraju obračunskog razdo- Rashodi za zaposlene u odnosu na blja sadrže sredstva Hrvatskih voda isto razdoblje 2012. godine veći su d.d. za koje se ubire naknada za za 27.210,00 kuna zbog toga što je uređenje voda, a ne iskazuje se niti Općina Orehovica istom razdoblju


9 2012. godine zapošljavala manji broj djelatnika pripadnika romske nacionalne manjine na javnim radovima za koje plaću u ukupnom iznosu osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Za razdoblje od 01-12/2013 godine Općina Orehovica je za javne radove participirala iznos od 230.961,92 kn. Isto tako, od 1.5.2013. godine Općina Orehovica je u okviru projekta Vijeća EU pod nazivom “Kulturni potencijali za socijalno uključivanje Roma” zaposlila jednu djelatnicu do 31.12.2013. godine čije ukupne izdatke za plaću financira Vijeće EU pa je iz toga Općina Orehovica 12.06.2013. prihodovala sredstva u visini od 37.450,00 kuna. U odnosu na plan proračuna rashodi za zaposlene ostvareni su 99,82%. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje veće su za 255.253,00 kuna. Navedeno povećanje većim dijelom je nastalo zbog učestalih velikih padalina snijega. Bilo je potrebno pojačano angažirati zimsku službu na čišćenju snijega pa se u tom razdoblju neizbježno povećao trošak koji je iznosio 83.006,25 kn. Isto tako Općina Orehovica prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Odjela inspekcije zaštite okoliša za središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec, Općina Orehovica bila je dužna sanirati deponiju građevinskog otpada na k. č. 900/1 k.o. Orehovica. Radove na sanaciji je obavio ZAO Mišić iz Podbresta, kao i prijevoz na deponiju u Ivanovec. Ukupno je sanirano 1.046,26 t betona, 31,06 t opeke te 15,88 t bitumena. Dovezeno je 165 m3 jalovine. Ukupna vrijednost radova iznosi 136.516,13 kn. Temeljem obavljene kontrole 31.10.2013. inspektor zaštite okoliša obustavio je postupak. Rashodi za pomoći unutar općeg

REVOSKE NOVINE

Maškare kod zgrade Općine proračuna koji se odnose na ustupljeni dio poreza na dohodak za vatrogasne postrojbe koji se uplaćuje gradu Čakovcu za Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec veći su za 1.269,91 kn ili 7,74 % u odnosu na plan (16.400,00 kn) zbog nemogućnosti točnog planiranja uplate poreza na dohodak, a time i tog ustupljenog dijela.

Maškare

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na isto razdoblje 2012. godine manji su za 307.387,12 kuna, a sve zbog nedostatka sredstava, prihoda od poreza te slabije naplate komunalnog doprinosa i prihodovanja kapitalnih donacija. U odnosu na plan proračuna 2013. godine zbog istih razloga navedeni su rashodi manji za 13.640,58 kuna (planirano 862.173,31 kn, ostvareno 848.532,73 kn). Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u planiranom iznosu od 398.593,87 kuna, a odnose se na povrat kratkoročnog kredita Privrednoj banci u iznosu od 200.000,00 kuna te dugoročnog kredita Erste banci u iznosu od 198.593,87 kuna.

„OREHIJADA – festival oreha i sega ka kcoj ide“

I ove godine na fašnički utorak Općinu Orehovica posjetili su štićenici i zaposlenici Doma za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica. Gosti su se veselili uz pokladnice, pjesmu i ples. Ova lijepa tradicija traje već dugi niz godina na radost gostiju i domaćina.

26. travnja 2014. održana je prva „Orehijada – festival oreha i sega kaj kcoj ide“ čiji su organizatori Općina Orehovica i KUD „Fijolica“. Manifestacija se održala pod šatorom kod nogometnog igrališta u Orehovici. Cilj „Orehijade“ bio je uvođenje nove tradicije u javni i kulturni život naše općine. Prva „Orehijada“ uvrštena je i u službeni program obilježavanja Dana Županije čime je naša manifestacija dobila i regionalni karakter. Planirano je uključivanje što više udruga, gospodarskih subjekata i pojedinaca s područja općine kao i regije kako bi „Orehijada“ stekla tradiciju


REVOSKE NOVINE

KUD “Pušća” u mimohodu održavanja i prepoznatljivost među sličnim manifestacijama u regiji, što je i ostvareno. Budući da je plod oraha simbol naše općine (nalaze se na grbu i zastavi, kao i u imenu), pokušali smo iz njega napraviti svojevrstan brand koji će postati prepoznatljiv u regiji i samim time bi se otvorilo novo područje gospodarskog i turističkog razvoja naše općine. Na „Orehijadi“ smo to simbolično obilježili sadnjom sadnice oraha uz nogometno igralište u Orehovici kao simbola prve „Orehijade“ te smo odlučili nastaviti tu tradiciju sadeći svake godine po jednu sadnicu oraha. Na „Orehijadi“ je predstavljena izložba raznih proizvoda od oraha (kolača, orehovca), rakije, sireva, bučinog ulja, ručnih radova te proizvoda od keramike, metala i drva. Sudjelovali su sljedeći izlagači: Klub umirovljenika iz Orehovice, Udruga „Brest“ iz Podbresta, Kovačko strojobravarski obrt „Metal – Matjašec” iz Podbresta, Pekara Poljanec iz Orehovice, OPG Kocijan Zoran iz Orehovice, Dom za psihički bolesne odrasle osobe iz Orehovice, Likovno udruženje Donjeg Međimurja koje su predstavljali Danijel Drvenkar i Franjo Mustač Medarov, Keramika

10

izbor ‘najlepšeg koloča na oko’ i izbor ‘najbolšeg orehovca’. Najfinešu orehnjaču ispekla je Justina Kocijan, najlepši koloč na oko Ana Kolar, Marija Novak i Vera Piknjač, kuharice iz Doma za psihički bolesne odrasle osobe iz Orehovice, a najbolši orehovec pripremila je Maja Žamarija. Vrhunac Orehijade bio je međunarodni susret folklornih ansambala koji je započeo mimohodom sudionika kroz Orehovicu uz pratnju DVD-a iz Orehovice, Podbresta i Vularije te limenu glazbu Skandal benda. Mimohodu su se pridružili i mališani iz Dječjeg vrtića „Medo“ iz Orehovice i predškolci Osnovne Fajgl iz Zasadbrega, OPG Petković škole Orehovica u kostimima u obliiz Šenkovca, Rasadnik Žižek iz Sve- ku oraha. Međunarodni susret folkte Marije, Tomšić vinogradarstvo lornih ansambala okupio je društva iz Železne Gore, Srednja škola Pre- iz raznih krajeva naše domovine log, OPG Zadravec, Sirana „Opor“ kao i društva iz susjednih zemalja iz Oporovca, OPG Posavec Dejan iz s kojima naš KUD njeguje dugogoPribislavca, Mini sirana Miran Krn- dišnju suradnju. Susret je započeo jak iz Belice i OPG Škvorc iz Vratišin- himnom „Lijepa naša“ koju je otpjeca. KUD „Fijolica“ Orehovica ta- vala Karolina Matjašec iz Podbresta kođer je imao štand sa simboličnim te pozdravnom riječi predsjednika proizvodima vezanim uz Orehijadu KUD-a Branka Sušeca, župana Matičijom kupnjom je doniran i potpo- je Posavca i načelnika Franje Bumognut sam KUD „Fijolica“. Uz pre- kala. Na susretu su se plesovima i gršt lijepih i ukusnih kolača i pića, pjesmama svojih krajeva predstaviodržan je izbor ‘najfineše orehjače’, li: KUD „Fijolica“ iz Orehovice, KUD

Bogata ponuda proizvoda od oraha na Orehijadi


11

“Zadružni dom” u Orehovici „Ivan Filipović“ iz Velike Kopanice, KUD „Mihovljan“ iz Mihovljana, KUD „Pušća“ iz Donje Pušće, KUD „Sloga“ iz Velikog Trgovišća, Međimursko folklorno društvo Ljubljana, Udruga „Kalinka“ iz Čakovca i Zemaljska samouprava Hrvata u Mađarskoj Köszeg. Svi su sudionici bogatstvom i raznolikošću plesova i pjesama te nošnji oduševili posjetitelje te nam svima približili i osvijestili ljepotu i bogatstvo naše kulturne baštine. Nakon susreta uslijedilo je ‘narodno veselje’, ples do ranih jutarnjih sati uz glazbenu pratnju Skandal benda i Globus benda. Još jednom od srca zahvaljujemo svim sponzorima, izlagačima, sudionicima i svim prijateljima naše općine koji su pridonijeli organizaciji i provedbi naše „Orehijade“. Bez vas to ne bi bilo moguće! Veselimo se sljedećoj „Orehijadi“! Orehovici vraćen “Zadružni dom”! 13. svibnja 2014. uručivanjem Općini Orehovica rješenja o uknjižbi prava vlasništva okončan je postupak povrata vlasništva nad bivšom zgradom osnovne škole u Orehovici u vlasništvo Općine Orehovica. Školski odbor OŠ Orehovica na svojoj je

REVOSKE NOVINE

i bez tereta nekretnine stare škole u Orehovici, Ulica Zrinskih 40, upisane u zk. ul. 2514, k.o. Orehovica, k. č. 58/c/14, s namjerom korištenja u cilju i interesu općeg gospodarskog i socijalnog napretka kao dobar gospodar, pri čemu ovakvo stjecanje ne prouzrokuje veće troškove za Općinu Orehovica. Prijenos vlasništva stare škole u Orehovici, Ulica Zrinskih 40, upisane u zk. ul. 2514, k.o. Orehovica, k. č. 58/c/14, smatra se i moralno ispravnim budući da je zgrada, prvotno namijenjena za zadružni dom, izgrađena šezdesetih godina XX. stoljeća isključivo sredstvima samodoprinosa mještana Orehovice. sjednici održanoj 30.10.2013. go- Danas zgrada zahtijeva hitnu i tedine donio odluku o prijenosu vlas- meljitu obnovu. U njoj se u ovom ništva nekretnine stare škole u Ulici trenutku održava produženi boZrinskih 40, Orehovica bez naknade ravak OŠ Orehovica, te projekt u vlasništvo Općine Orehovica. Pre- Gastrostart. Buduća namjena ove ma članku 58. Zakonu o ustanovama zgrade povezuje se s projektom re(NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) vitalizacije starih dravskih rukavaca ustanova ne može bez suglasnosti – potoka Jezerčice, a nisu isključene osnivača ustanove, odnosno organa ni druge poslovne djelatnosti osim kojeg je on odredio, steći, opteretiti trgovine. ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijed- Projekt GASTROSTART u Općini nosti utvrđene aktom o osnivanju Orehovica ili statutom ustanove. Osnivač OŠ Orehovica je Međimurska županija U svibnju 2014. godine Općina Orekoju predstavlja župan. 25.02.2014. hovica i Centar za socijalnu skrb župan Međimurske županije Matija Čakovec potpisali su ugovor o zakPosavec donio je zaključak klasa: upu prostora bivše OŠ Orehovica 940-01/14-02/4, urbroj: 2109/1- u svrhu provedbe projekta Gastro01-14-02 od 25.02.2014. kojim se start koji je financijski poduprt od daje suglasnost za odluku Školskog strane Europske unije programom odbora OŠ Orehovica o prijenosu IPA, IV. komponentom- Razvoj ljudvlasništva nekretnine stare škole u skih potencijala. Ciljevi projekta su ulici Zrinskih 40, Orehovica, bez nak- promocija socijalnog uključivanja nade u vlasništvo Općine Orehovica. dugotrajno nezaposlenih korisnika Općinsko vijeće Općine Orehovica socijalne pomoći putem potpore u skladu s člankom 69. st. 2. Zako- njihovom ulasku na tržište rada te na o proračunu (Narodne novine povećanja konkurentnosti korisni87/08 i 136/12) i članka 85. Statuta ka i njihova priprema za ulazak na Općine Orehovica (Službeni glasnik tržište rada pomoću obrazovanja Međimurske županije 04/13) prih- i stjecanja novih znanja i vještina vatilo je na 6. sjednici održanoj 17. za poslove pomoćnog kuhara. Akožujka 2014. prijenos bez naknade tivnosti projekta predviđaju kreiranje kurikuluma za obrazovanje


REVOSKE NOVINE

12 jepnicu i potvrdu na kojoj je označeno važenje izdanog certifikata koji za nove uređaje proizvedene nakon 01.01.2013 iznosi 5 godina, a za sve ostale uređaje 3 godine. Na području Općine Orehovica ispitivanje prskalica i raspršivača obavit će se 26.06.2014. (četvrtak) u Školskoj ulici, na parkiralištu uz nogometno igralište i uz temelje dvorane. Za upis novih uređaja potrebno je donijeti račun i tehničke podatke uređaja.

Uređenje prostorije za projekt Gastrostart za pomoćnog kuhara koji će biti prilagođen specifičnim potrebama osoba romske nacionalne manjine u Međimurju, uključivanje korisnika i provođenje edukacije za pomoćnog kuhara kao i stručna podrška i motiviranje korisnika tijekom trajanja projekta. Uz to, predviđene su i aktivnosti motiviranja poslodavaca i javnog predstavljanja stečenih znanja i vještina. Ciljnu skupinu čine dugotrajno nezaposlene osobe romske nacionalne manjine sa završenom osnovnom školom koji su stalni korisnici socijalne pomoći. Zakupnina iznosi 133,84 kn/ m2 za razdoblje trajanja zakupa od 15. svibnja 2014.g. do 31. listopada 2014. što ukupno iznosi 16.719,29 kn. Općina Orehovica investirala je u adaptaciju prostora: nekadašnja zbornica adaptirana je u kuhinju za izvođenje vježba iz kuharstva, učionica za izvođenje teorijskog dijela nastave opremljena je klupama i stolicama, a prostor za odlaganje osobnih stvari i presvlačenje u radnu odjeću opremljen je stolicama i policama.

Drveće i raslinje na javnim površinama Javne površine u naseljima naše Općine bogate su drvećem, voćkama i raslinjem. Njih održava Općina Orehovica u suradnji s mještanima. Povremeno, uslijed vremenskih nepogoda, može doći do oštećenja i rušenja drveća pa se mole mještani da prijave lokaciju na kojoj je potrebno urgirati i sanirati oštećenje. Također, obavještavaju se mještani da mogu saditi i ubirati plodove s voćaka, a zabranjuje se rušenje drveća i raslinja na javnim površinama bez prethodnog odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica. Obavijest o ispitivanju uređaja za zaštitu bilja (prskalice i raspršivači) Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014) svi uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja moraju se ispitati i to ispitivanje mogu provoditi samo ovlaštene organizacije Ministarstva poljoprivrede. Nakon uspješno obavljenog pregleda svaki uređaj dobiva nal-

Cijena pregleda definirana je Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede (NN 38/2013) prema tablici uz ovaj tekst. Tijek ispitivanja: Stranka se prijavljuje na ispitno mjesto pri čemu treba posjedovati osobne podatke, OIB i sve tehničke podatke uređaja. Podaci se unose u računalni sustav MP, pristupa se vizualnom pregledu, kontroli manometra, provjeri crpke, protoka i prostorne raspodjele mlaznica. Priprema uređaja za ispitivanje: Temeljito očistite uređaj iznutra i izvana (koristite sredstva za čišćenje). Jednokratno pranje nije dovoljno da u pravilnoj mjeri očistite spremnik. Na ispitno mjesto dođite s minimalno 2/3 spremnika napunjenog čistom vodom. Sve filtre uređaja temeljito očistite, mlaznice rastavite i očistite ih mekom četkicom ili propirite. Istrošene mlaznice obavezno zamijenite. Sve mlaznice moraju biti istog proizvođača i tipa (osim kod raspršivača). Provjerite stanje crpke, pogotovo razinu ulja i tlak u pretkomori. Također provjerite spremnik, sve cijevi, spojeve, ručice, ventile i usis na pukotine ili curenja. Provjerite pravilnu zaštitu kardanskog vratila (sigurnosni lanac i zaštitnu plastiku). U slučaju manjih kvarova servis će


13

REVOSKE NOVINE

Cijene pregleda uređaja za zaštitu bilja osiguravati serviseri tvrtke Leško d.o.o. Provedba agrotehničkih mjera Odlukom o agrotehničkim mjerama u svrhu poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Međimurske županije 16/09) utvrđene su agrotehničke mjere u slučajevima kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere za održavanje poljoprivrednog zemljišta, međa, živica, kanala, poljskih putova, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih otpadaka, zabrana onečišćavanja poljoprivrednog zemljišta te nadzor. Temeljem sve učestalijih prijava građana obavljen je uvid na k.o. Orehovica, Podbrest i Vularija te je utvrđeno da se na više parcela poljoprivrednim zemljištima nalazi veća količina deponiranog gnojiva iz staja i peradnjaka.

Odlukom o agrotehničkim mjerama Članak 18. Uništavanje biljnih ostataka, korova propisano je sljedeće: i suhe trave spaljivanjem može se obavljati na otvorenom prostoru, ZABRANA ONEČIŠĆENJA na način da se osiguraju i poduzmu mjere sigurnosti i zaštite od požara Članak 16. Radi omogućavanja proizvodnje sukladno Odluci o posebnim mjerazdravstveno ispravne hrane, radi ma zaštite od požara na područzaštite zdravlja ljudi, životinjskog ju Međimurske županije(Službeni i biljnog svijeta, nesmetanog ko- glasnik Međimurske županije br. rištenja i zaštite prirode i okoliša 2/02). provodi se zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja. Članak 19. Zaštita poljoprivrednog zemljišta od Štetne tvari u poljoprivrednom onečišćavanja provodi se zabranom, zemljištu su tvari koje uzrokuju ograničavanjem i sprečavanjem od promjene kemijskog, fizikalnog i direktnog unošenja te unošenja biološkog svojstva zemljišta, živi vodom i zrakom štetnih tvari i po- GMO organizmi, uslijed čega se duzimanjem drugih mjera za oču- umanjuje proizvodna sposobnost vanje i poboljšanje njegove plodno- poljoprivrednog zemljišta ili se onemogućuje korištenje zemljišta za sti. poljoprivrednu proizvodnju. Onečišćenjem poljoprivrednog Članak 17. Pri određivanju količine te načina i zemljišta smatra se vegetacijsvremena primjene gnojiva, moraju ko-gospodarski otpad poljoprivredse poštivati odredbe Pravilnika o nog porijekla ako je ostavljen na dobroj poljoprivrednoj praksi u ko- poljoprivrednoj površini dulje od jedne godine, ili nije zaoran (kukurištenju gnojiva (NN 56/08.). ruzovina) do 01.04. tekuće godine.


REVOSKE NOVINE Gospodarski otpad (stajski gnoj i gnojnica) moraju se zaorati u roku od 24 sata nakon nanošenja na poljoprivredno zemljište, Gnojnica i (ili) stajski gnoj, ako su nanijeti na poljoprivredno zemljište koje je udaljeno do 200 metara od stambenih objekata naselja, moraju se zaorati odmah. Onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se svako ostavljanje ambalaže od zaštitnih sredstava koja se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji, ostale plastične ambalaže koja je ostala od skidanja usjeva, berbe ili obrade zemljišta, a nije po završetku posla odmah uklonjena s poljoprivrednih površina. Člankom 19. st. 3. odluke kao u predmetu određeno je da se gnojnica i (ili) stajski gnoj moraju zaorati u roku od 24 sata nakon nanošenja. Također, člankom 21. Odluke propisane su kazne za nepridržavanje iste u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn za fizičke osobe. Uvidom na terenu zatečeno je stanje štetno po zdravlje ljudi i životinja. Naime, sve uočeno stajsko i peradarsko gnojivo deponirano je na način da nije spriječeno otjecanje voda na okolne parcele i poljske putove. Tako u praksi dolazi do neželjenih situacija da se gnojnica od deponiranog gnojiva cijedi po livadama s kojih se koristi svježa trava za prehranu stoke ili pak po krumpirištima i povrtnjacima s kojih se ubire povrće za neposrednu konzumaciju. Stoga ovim putem Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica vlasnicima parcela na kojima je deponirano gnojivo upućuje ZABRANU DALJNJEG DEPONIRANJA gnojiva te ISKORIŠTENJE VEĆ DEPONIRANOG GNOJIVA najkasnije do 15.11.2014. Nakon navedenog datuma ponovno će se obaviti uvid na terenu, a svako zatečeno nepropisno zbrinjavanje gnojiva prijavit će se nadležnoj Pol-

14

Članice Udruge žena Brest Podbrest uređuju svoje mjesto joprivrednoj i Fitosanitarnoj inspek- dile okoliš oko Doma kulture u Podciji. brestu. Cvijeće je nabavila Općina Orehovica, a vrijedne su ruke Drage Podjela prehrambenih paketa za Halić, Julijane Šipuš, Ljube Bukal i socijalno ugrožene Mirjane Čukac stvorile ljetnu čaroliju u centru Podbresta. Za Božić 2013. i Uskrs 2014. godine Gradsko društvo Crvenog križa Čak- Humanitarne akcije za poplavljena ovec i Općina Orehovica nisu zabo- područja ravili osobe kojima je pomoć najpo- trebnija. Tako je povodom božićnih, Ove godine Općina Orehovica priklnovogodišnjih i uskrsnih blagdana jučila se nekolicini humanitarnih organizirana podjela paketa hrane akcija koje su organizirane za priki higijenskih potrepština. Pakete je upljanje pomoći za stradale u poplaprimilo ukupno 63 obitelji od čega vama. U veljači ove godine poplave je Hrvatski Crveni križ osigurao 40, su pogodile Općinu Lekenik na čiji a Općina Orehovica iz svog proraču- je žiro račun Općina Orehovica upna 23 paketa. Ovim se putem zah- latila 1.000,00 kn. 21. i 22.05.2014. valjujemo svima koji su doprinijeli za Crveni križ prikupljala se huprovođenju ove akcije. Odluku o manitarna pomoć za poplavljene popisu osoba kojima je dodijeljena slavonske općine. Pomoć se skpomoć donio je Odbor za društvene upljala u općinskim prostorijama, u djelatnosti i socijalnu skrb Općine Domu kulture u Podbrestu i DruštOrehovica, dok su u raznošenju pa- venom domu u Vulariji. Uspješnu keta sudjelovale članice odbora. akciju proveli su volonteri iz Kluba umirovljenika, Sporta za sve , Akcije uređenja mjesta Udruge KUD-a Fijolica, Udruge žena Brest žena Brest Podbrest Podbrest, DVD-a Orehovica, DVD-a Podbrest i DVD-a Vularija. Mještani I ove su godine vrijedne članice su prihvatili poziv na humanitarno Udruge žena Brest Podbrest, osim djelovanje te su skupljene velike što su organizirale priredbu i volo- količine higijenskih potrepština, ntirale u prikupljanju humanitarne posteljine i hrane. Akciju su provele pomoći za poplavljene krajeve, ure- i OŠ Orehovica i Dječji vrtić Medo.


15 Također, Općina Orehovica priključila se pozivu Udruge općina RH, te na posebni račun udruge uplatila 5.000,00 kn za poplavljena područja. Posjet župana Međimurske županije gradilištima na području Općine Orehovica

REVOSKE NOVINE

suradnicima uputio u Orehovicu do gradilišta školske sportske dvorane na kojem već 6 godina stoje samo stupovi i temeljna ploča. Općina Orehovica i Međimurska županija su prema resornim ministarstvima, kao i prema Vladi Republike Hrvatske, uputili nebrojene dopise u svrhu ostvarenja obećanja bivšeg potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Božidara Pankretića da će se krenuti u daljnju izgradnju dvorane. Župan Matija Posavec i zamjenica župana Sandra Herman nastoje da se u ovoj godini osigura 700.000,00 kn iz decentraliziranih sredstava kako bi se pokrenula gradnja. Također, povećava se pritisak na resorna ministarstva, poglavito na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Vladu Republike Hrvatske da se osiguraju sredstva za roh-bau sistem kako se bi spriječilo daljnje uništavanje onoga što je izgrađeno i postavljeno prije 6 godina. Svi su sudionici jednoglasno zaključili da učenici i djelatnici OŠ Orehovica te mještani Općine Orehovica zaslužuju dvoranu, kao i većina istih u okruženju Međimurskoj županiji i na nivou Republike Hrvatske.

Radovi na izgradnji Društvenog doma u Vulariji U lipnju 2014. započeli su radovi na rekonstrukciji i dogradnji Društvenog doma u Vulariji, u skladu sa potvrdom glavnog projekta izdanog od Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju. Radove izvode Zidarsko-fasaderski obrt Višnjić, Tesarski obrt Vurušić, Instalaterski obrt Kodba i Elektroinstalacije Srečko Vutek. Projekt financiraju Općina Orehovica, Ministarstvo kulture i Ministarstvo gospodarstva. Radovi su uznapredovali, a prema tempu gradnje očekuje se da će objekt kroz dva mjeseca biti stavljen pod krov. Daljnji radovi ovise o mogućnostima sufinanciranja, budući da Općina Orehovica i nadalje aplicira projekt na natječaje ministarstava i fondova. Odgovori su različiti: od prihvaćanja sufinanciranja, ali u puno manjem iznosu od traženog do odbijanja sufinanciranja. Kako se radi o projektu vrijednom cca 2.200.000,00 kn, bez kapitalnih pomoći Općina Orehovica isti neće moći realizirati te stoga dovršetak rekonstrukcije i dogradnje neposredno ovisi o uspjesima na natječajima.

16. lipnja 2014. godine Općinu Orehovica posjetio je župan Međimurske županije Matija Posavec sa svojom zamjenicom Sandrom Herman te pročelnikom Upravnog odjela za poslove župana Međimurske županije Alenom Kajmovićem. Zajedno s općinskim načelnikom obišli su gradilište Društvenog doma u Vulariji na kojem se izvodi rekonstrukcija i dogradnja. Župan je izrazio zadovoljstvo napretkom radova. Dogovorena je potpora Međimurske županije u visini od 100.000,00 kn koja će se osigurati kroz rebalans proračuna očekivan u srpnju ove godine. U 2013. godini Općina Orehovica osigurala je 200.000,00 kn ugovorom s Ministarstvom kulture te 200.000,00 kn kroz ugovor s Ministarstvom gospodarstva. S navedenim je sredstvima nabavljen materijal za krovište te su postojeće salonitne ploče zamijenjene crijepom. Ove godine potpisan je ugovor s Ministarstvom kulture u vrijednosti od 200.000,00 kn, a od zatraženih 200.000,00 kn od Ministarstva gospodarstva dobiveno je 74.262,97 kn. Ista investicija kandidirana je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od kojeg je, međutim, primljen negativan odgovor za tu investiciju, ali je prihvaćen projekt izrade termofasade i zamjene stolarije na Društvenom domu u Orehovici za koji je navedeno Ministarstvo osiguralo 99.000,00 kn. Nakon posjeta gradilištu u Vulariji, župan se s općinskim načelnikom i Župan i dožupanica kod društvenog doma u Vulariji


REVOSKE NOVINE

16

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2014. 25. svibnja 2014., zajedno sa izborom zastupnika u Europski parlament iz Republike Hrvatske, u Općini Orehovica održani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora naselja Orehovica, Podbrest i Vularija. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orehovica utvrdilo je sljedeće rezultate glasovanja: 1. ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA OREHOVICA: Broj birača upisanih u popis birača: 1178 Utvrđeno važećih listića: 309 Proglašeno nevažećih listića: 10 • Lista kandidata koalicije političkih stranaka HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) Nositelj liste: Bojan Cirkvenčić Dobila je glasova: Dobila je broj mjesta u Vijeću:

209 6

2. ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA PODBREST: Broj birača upisanih u popis birača: 589 Utvrđeno važećih listića: 118 Proglašeno nevažećih listića: 6 • Lista kandidata koalicije političkih stranaka HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) Nositelj liste: Mario Lončarić Dobila je glasova: Dobila je broj mjesta u Vijeću:

65 4

• Lista kandidata političke stranke SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) Nositelj liste: Josip Katanović Dobila je glasova: Dobila je broj mjesta u Vijeću:

53 3

• Lista kandidata političke stranke SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)

• Popis kandidata koji su izabrani za članove Vijeća mjesnog odbora Podbrest:

Nositelj liste: Miroslav Bezek Dobila je glasova: Dobila je broj mjesta u Vijeću:

1. Mario Lončarić, Podbrest, Marka Kovača 27, OIB: 05002474570, spol M 2. Sanela Čukac, Podbrest, Vladimira Nazora 68, OIB: 29083327168, spol Ž 3. Jelena Bistrović, Podbrest, Stjepana Vojvode 37, OIB: 23602400641, spol Ž 4. Ivan Maček, Podbrest, Marka Kovača 21, OIB: 50158514465, spol M 5. Josip Katanović, Podbrest, Marka Kovača 5, OIB: 89228485902, spol M 6. Josip Klobučarić, Podbrest, Stjepana Vojvode 28, OIB: 62214351373, spol M 7. Ivica Tkalić, Podbrest, Stjepana Vojvode 26, OIB: 01850675231, spol M

100 3

• Popis kandidata koji su izabrani za članove Vijeća mjesnog odbora Orehovica: 1. Bojan Cirkvenčić, Orehovica, Josipa Slavenskog 3, OIB: 50655538671, spol M 2. Jelena Horvatić, Orehovica, A. G. Matoša 14, OIB: 39680791509, spol Ž 3. Marko Ružić, Orehovica, Frankopanska 3, OIB: 25905578661, spol M 4. Zdravko Klinec, Orehovica, Zrinskih 63A, OIB: 98880933712, spol M 5. Martin Jelenić, Orehovica, Vladimira Nazora 1, OIB: 15432364231, spol M 6. Renato Plaftak, Orehovica, A. G. Matoša 33, OIB: 92822033332, spol M 7. Miroslav Bezek, Orehovica, Dr. Ljudevita Gaja 8, OIB: 10239363015, spol M 8. Branko Horvat, Orehovica, Braće Radića 11, OIB: 92582613484, spol M 9. Darko Hajdinjak, Orehovica, Nikole Tesle 18, OIB: 45778404573, spol M

3. ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA VULARIJA: Broj birača upisanih u popis birača: 351 Utvrđeno važećih listića: 47 Proglašeno nevažećih listića: 17


17

REVOSKE NOVINE

• Lista kandidata koalicije političkih stranaka HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)- HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) Nositelj liste: Dragutin Klobučarić Dobila je glasova: Dobila je broj mjesta u Vijeću:

47 5

• Popis kandidata koji su izabrani za članove Vijeća mjesnog odbora Vuarija: 1. Dragutin Klobučarić, Vularija, Dovrčice 17, OIB: 14759501473, spol M 2. Goran Horvat, Vularija, Prvomajska 15, OIB: 41491077696, spol M 3. Marko Horvat, Vularija, Prvomajska 13A, OIB: 13511011900, spol M 4. Marko Gregurić, Vularija, Dovrčice 27, OIB: 90776770693, spol M 5. Zlatko Skupnjak, Vularija, Zrinskih 9, OIB: 64158565573, spol M

Članovi VMO Podbrest

Temeljem članka 67. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije broj 4/13) općinski načelnik Općine Orehovica sazvao je konstituirajuću sjednicu VMO Orehovica 05.06.2014., te VMO Podbrest i VMO Vularija 04.06.2014. Izabrani članovi položili su svečanu prisegu, osim Marka Horvata i Marka Gregurića iz VMO Vularija koji su opravdali svoj nedolazak Članovi VMO Orehovica i koji će prisegu položiti na prvoj sjednici VMO Vularija. Na sjednicama su izabrani novi predsjednici vijeća mjesnih odbora i njihovi zamjenici: VMO Orehovica Predsjednik: Renato Plaftak Zamjenik predsjednika: Miroslav Bezek VMO Podbrest Predsjednik: Mario Lončarić Zamjenik predsjednika: Josip Katanović VMO Vularija Predsjednik: Dragutin Klobučarić Zamjenik predsjednika: Goran Horvat

Članovi VMO Vularija Tekstove pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica


REVOSKE NOVINE

18

UDRUGE I KLUBOVI DVD OREHOVICA Dobrovoljno vatrogasno društvo Orehovica od zadnjeg je broja naših novina bilo jako aktivno u društvenom životu našeg sela, ali i u vatrogasnim poslovima. Početkom godine održano je školovanje za vatrogasce i vatrogasce 1. klase te za dočasnike i dočasnike 1. klase pa sada imamo 2 vatrogasca 1. klase i 1 vatrogasnog dočasnika 1. klase više. Čestitamo našim članovima koji su uspješno završili školovanje. Polako opremamo naš novi dom, vatrogasno spremište u Orehovici za koje se nadamo da će do kraja godine biti konačno potpuno opremljeno. U suradnji s našim župnikom vlč. Damirom Slamekom te s DVD-ima Podbrest i Vularija imali smo dvije akcije. Prvo je bilo osiguranje križnog puta koji je prvi put ove godine bio organiziran kroz mjesta naše općine, prvo u Orehovici, pa u Podbrestu i naposljetku u Vulariji. Skupilo se podosta vjernika te se nadamo da će se ta tradicija nastaviti. Isto tako, uoči Uskrsa smo držali stražu Isusovog groba u crkvi te tako uveličali naš kršćanski blag-

dan. Bilo nam je zadovoljstvo i čast prisustvovati tim događajima te se nadamo nastavku tradicije. U suradnji s Osnovnom školom Orehovica također smo imali dvije akcije. Obilježili smo Dan planeta Zemlje. Kombi vozilom i prikolicom prevozili smo učenike na mjesta predviđena za čišćenje i vršili odvoz smeća. Druga pak je akcija bila humanitarnog karaktera. U njoj smo s učenicima u Orehovici skupljali donacije za Caritas. Iako se ravnatelj naše škole promijenio, suradnja je i dalje ostala na visokoj razini, te se nadamo da će tako i ostati. Ovom prilikom zahvaljujemo OŠ Orehovica i novom ravnatelju gosp. Željku Krištofiću na donaciji dvaju ormara za naše spremište. U mjesecu svibnju napravili smo manju vježbu u Orehovici. Kako se zbog lošeg vremena vuzmenka nije mogla zapaliti, zapalili smo ju kasnije te tako provjerili spremnost naših operativnih članova. Kako je područje Slavonije teško stradalo u poplavama koje su ju zadesile, s ostalim udrugama iz općine organizirano je skupljanje donacija koje smo dostavili Hrvatskom Crvenom križu u Čakovcu te su ih oni dalje slali tamo gdje su bile

najpotrebnije. Zahvaljujemo svim ljudima koji su pomogli na bilo koji način u ovoj humanitarnoj akciji. Obilježili smo i naš dan, Dan sv. Florijana. Skandal bend iz Dekanovca pomogao nam je u tome – odigrali su dečki budnicu, otpratili nas na Sv. misu za sve umrle i poginule vatrogasce i dopratili nas natrag do spremišta gdje je upriličena mala zakuska. Ova tradicija će se nastaviti i iduće godine, tako da se pripremite i dan ranije odete malo prije na spavanje. Nakon dugo godina konačno je u naše spremište donesen i novi pehar koji je osvojila ekipa MLADEŽ – MUŠKI zauzevši 3. mjesto na Međuopćinskom natjecanju mladeži u Palovcu. Čestitamo ekipi i njihovim mentorima. Do sada smo obavili i dvije intervencije. Jedna je bila gašenje požara otvorenog prostora, dok je druga bila tehničke prirode – uklanjanje stabala sa ceste. Zahvaljujemo svim žiteljima koji su svojim donacijama pomogli u radu društva. Na nama je da opravdamo vaše povjerenje koje ste nam ukazali odvojivši nešto od svog kućnog budžeta u ovim teškim vremenima. Na kraju zahvaljujemo na izrazito dobroj i uspješnoj suradnji sa svim udrugama s područja općine, te se nadamo da će tako i ostati. Uz vatrogasni pozdrav, Vatru gasi, brata spasi! Josip Sušec DVD PODBREST

DVD Orehovica predvodi mimohod na Orehijadi

Početkom godine nabavljena su dva izolaciona aparata kao dio nabavke kapitalnih sredstava koja se dijelom financiraju iz premija osiguranja. Valja naglasiti da je pola financijskih sredstava osigurala Vatrogasna za-


19

REVOSKE NOVINE

DVD Podbrest drži stražu Isusovog groba jednica Međimurske županije, a pola naš DVD. Početkom godine održano je bodovanje društva od strane Vatrogasne zajednice Međimurske županije te je postignut odličan rezultat u kategoriji ostalih društava. To dokazuje da se u 2013. godini dobro radilo a i daje poticaj da u svom radu ustrajemo još više. Početkom veljače društvo je održalo redovnu skupštinu. Napravljen je osvrt na proteklu 2013. godinu te plan za tekuću. Spomenice za višegodišnji rad u vatrogasnoj organizaciji dobili su: Filip Jovanović i Damjan Novak za 10 godina, Tatjana Novak i Danijel Marušić za 20 godina, Dragutin Mustak za 40 te Josip Maček za 50 godina. Društvo je podijelilo zahvalnice obitelji Dominić i Delišimunović te sponzoru Ivanu Cirkvenčiću. Isto tako, cijela Ženska A ekipa (Lidija Bukal, Maja Martinec, Mateja Dominić, Tanja Krištofić, Martina Mišić, Tatjana Novak, Andreja Klobučarić-Ciglar, Jelena Marodi-Horvat i Tamara Klobučarić) s mentorom Dejanom Mišićem dobila je priznanja. Skupštinu su uveličali gosti iz bratskih vatrogasnih društava te drugih udruga u mjestu. Okupljenima su se obratili i čestitali na postignutim rezultatima načelnik Općine Orehovica Franjo

Bukal, predsjednik VMO Podbrest Franjo Gajnik, tajnik VZMŽ Dragutin Trupković, predsjednik VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica Zlatko Orsag i zapovjednik JVP Čakovec Mladen Kanižaj. Društvo je prisustvovalo na svim sjednicama skupština naših prijateljskih društava na koje je bilo pozvano, te, dakako, na sjednicama skupštine Vatrogasne zajednice područja općina Belica-Mala Subotica-Orehovica i Vatrogasne zajednice Međimurske županije. Kao i lani, ove je godine društvo organiziralo veliku fašničku zabavu koja je bila bolja od lanjske, a nadamo se da će se organizacija fašničkih zabava postati tradicija. Jedan član DVD-a uspješno je položilo ispit za zvanje vatrogasni časnik. Obuci članova DVD-a oduvijek se pridaje posebna pozornost, a svako novo stečeno znanje uvelike koristi dobrobiti cijele zajednice u kojoj živimo. Tako su i ove godine dva člana završila tečaj prve pomoći za koji se nadamo da će i ubuduće biti velikog interesa. Ružniji dio posla, intervencije, nije nas zaobišao ni ove godine. Imali smo jednu tehničku intervenciju uklanjanja srušenog stabla na prometnici Otok-Orehovica uz hidroderivacioni kanal.

Vršeno je dežurstvo za Veliku subotu prilikom spaljivanja vuzmenki. Isto tako na Veliku subotu vršena je straža na Božjem grobu u župnoj crkvi u Orehovici. Vršeno je i osiguranje mimohoda za prvu Orehijadu te osiguranje križnog puta u Orehovici i Podbrestu. Kao i lani, DVD se pridružio akciji skupljanja smeća povodom Dana planeta Zemlje. Mjesec svibanj je mjesec zaštite od požara. Kao i svake godine, na Dan zaštitnika vatrogasaca, sv. Florijana održana je svečana Sveta misa za sve žive i preminule vatrogasce koju je vodio vlč. Damir Slamek. Tijekom mjeseca svibnja bile su održane i ostale preventivne aktivnosti koje su sastavni dio vatrogasne djelatnosti. Slijede pripreme za natjecanja djece i mladeži te se nadamo očuvanju kontinuiteta odličnih rezultata u tim mlađim kategorijama. Svakako treba istaći i dobru suradnju koje društvo ima s ostalim udrugama u mjestu, posebno s Nogometnim klubom, ŠRD Diver i Aktivom žena Podbresta. Nadamo se da će se uspješna suradnja produžiti i proširiti. Treba istaći i odličnu suradnju s Mjesnim odborom Podbresta te s Općinom Orehovica. Na njihovu pomoć društvo uvijek može računati te se svakako nadamo da će to tako i ostati. Članovi našeg društva zahvaljuju se svim donatorima, mještanima kao i jedinicama lokalne vlasti na svekolikoj pomoći u proteklom periodu. Igor Horvatić DVD VULARIJA DVD Vularija već tradicionalno dugo radi s djecom i mladeži. Ako nam zbog manjeg broja djece i ponestane mladeži za formiranje ekipe za vatrogasno natjecanje, uzmemo kombi i skupljamo ih po okolnim selima. Sudionici smo mnogih


REVOSKE NOVINE

20

Zlatko Orsag na dodjeli Povelje Međimurske županije državnih prvenstava ( Rijeka, Ma- rad u prošloj godini. Pozvali smo sve karska, Split, Pula, Šibenik, a i izvan udruge naše općine te podružnice Republike Hrvatske – u Sloveniji, umirovljenika susjednih mjesta. Također smo bili uključeni u održaAustriji, Mađarskoj i Njemačkoj). U subotu 24. svibnja 2014. g. vanje naše prve Revoske orehijade na igralištu Nogometnog klu- gdje su se naši umirovljenici također ba ˝Međimurec˝ uz domaćinst- uključili ili svojim radom ili priprvo DVD-a Dunjkovec održano je emom kolača. Budući da je ovakva Županijsko vatrogasno natjecanje manifestacija bila po prvi puta u za mladež i pomladak Međimurske Orehovici, mi je pozdravljamo i nažupanije na kojem smo i mi sud- damo se da će dogodine biti druga jelovali. Natjecalo se ukupno 136 i tako sve redom, a mi kao klub još domaćih ekipa i 2 ekipe iz Mađarske, ćemo se više angažirati. Sada nam a ovo su ujedno bile i kvalifikacije za počinju pripreme za sportske susDržavno natjecanje na koje odlaze rete jer smo pozvani da 26. lipnja prve tri ekipe iz svake kategorije, a 2014. godine dođemo na sportsko koje se održava 28. lipnja ove godine druženje u Mačkovcu. Imamo još u Čakovcu. Na svečanoj sjednici po- mnogo planova za ovu godinu, no o vodom Dana Međimurske županije tome ćemo drugom prilikom. župan Međimurske županije Matija Sve čitatelje i sve umirovljenike naPosavec dodijelio je Zlatku Orsagu jsrdačnije pozdravljam! Povelju te mu je pripisao zaslugu Predsjednica Izvršnog odbora za unapređenje i obnašanje čelnih dužnosti VZMŽ. Ovo je po prvi put Kluba umirovljenika Orehovica Justina Kocijan da se dodijeli Povelja Međimurske županije jednom vatrogasnom poKUD „FIJOLICA“ jedincu. Zlatko Orsag KUD „Fijolica“ zaokružio je bogatu proteklu 2013. godinu nastupima i KLUB UMIROVLJENIKA aktivnostima, tradicionalnom „Štefanjskom priredbom“ i to izvedKlub umirovljenika ja dana 2. ožu- bom dvaju koreografirana spleta jka 2014. godine održao godišnju međimurskih i zagorskih pjesama i skupštinu na kojoj smo prikazali naš plesova koje je postavila voditeljica

folklorne sekcije Sanja Bacinger, a glazbeno obradio voditelj tamburaške sekcije Zlatko Bacinger. Članovi KUD-a su se za vrijeme božićnih blagdana aktivno uključili u obilježavanje Božića pa su u župnoj u crkvi Majke Božje Fatimske zajedno s crkvenim zborom svirali i pjevali na polnoćki i misi na Božić. U 2014. godini KUD „Fijolica“ nastavlja s aktivnostima i probama koje se odvijaju redovito ponedjeljkom uz povećanje članstva. Na Dan žena 8. ožujka 2014. spontano smo uveli novu tradiciju u naše mjesto. Okupivši se u kafiću „Max“, članice KUD-a su proslavile „svoj dan“. Tome su pridonijeli, ugodno ih iznenadivši cvijećem, predstavnici DVD-a Orehovica Goran Šestak i Josip Sušec te predsjednik KUD-a „Fijolica“ Branko Sušec. 20. travnja 2014., na Uskrs, članovi KUD-a zajedno su otišli na misu u svečanim narodnim nošnjama, pridonijevši time svečanosti najvećeg kršćanskog blagdana i podsjećajući sumještane „kak se to negda delalo“. 26. travnja 2014. održana je prva „Orehijada – festival oreha i sega kaj kcoj ide“ čiji su organizatori KUD „Fijolica“ i Općina Orehovica. Manifestacija se održala pod šatorom kod nogometnog igrališta u Orehovici. „Orehijadu“ smo simbolično obilježili sadnjom sadnice oraha uz nogometno igralište u Orehovici kao simbola prve „Orehijade“ te odlučili nastaviti tu tradiciju sadeći svake godine po jednu sadnicu oraha. Na „Orehijadi“ je predstavljena izložba raznih proizvoda od oraha (kolača, orehovca), rakije, sireva, bučinog ulja, ručnih radova te proizvoda od keramike, metala i drva. Uz brojne izlagače, KUD „Fijolica“ je također imao štand sa simboličnim proizvodima vezanim uz Orehijadu čijom kupnjom je doniran i potpomognut sam KUD „Fijolica“. Uz pregršt lijepih i ukusnih kolača i pića, održan


21

REVOSKE NOVINE

likošću plesova i pjesama te nošnji oduševili posjetitelje te nam svima približili i osvijestili ljepotu i bogatstvo naše kulturne baštine. Nakon susreta uslijedilo je „narodno veselje“, ples do ranih jutarnjih sati uz glazbenu pratnju Skandal benda i Globus benda. 4. svibnja 2014. KUD „Fijolica“ je sudjelovao na 9. smotri koreografiranog folklora „Med Murom i Dravom“ u Centru za kulturu u Čakovcu. Predstavili smo se koreografijom plesova i pjesama Hrvatskog zagorja pod nazivom „Bog nam je stvoril zemljicu“. 10. svibnja 2014. gostovali smo u Šandorovcu na manifestaciji „FloriKUD Fijolica na uskršnjoj misi je izbor ‘najfineše orehjače’, izbor društva iz raznih krajeva naše do- janovo u Šandorovcu“. Nastupili ‘najlepšeg koloča na oko’ i izbor movine, kao i društva iz susjednih smo s dječjim folklorom i tambuzemalja s kojima naš KUD njeguje rašima, a odrasli su otplesali dva ‘najbolšeg orehovca’. Vrhunac Orehijade bio je međun- dugogodišnju suradnju. Na susretu koreografirana spleta međimurskih arodni susret folklornih ansambala su se plesovima i pjesmama svojih i zagorskih pjesama i plesova. koji je započeo mimohodom su- krajeva predstavili: KUD „Fijolica“ Pred nama je i aktivno ljeto. 29. dionika kroz Orehovicu uz pratnju iz Orehovice, KUD „Ivan Filipović“ lipnja 2014. sudjelovat ćemo na 18. DVD-a iz Orehovice, Podbresta i iz Velike Kopanice, KUD „Mihovl- smotri izvornog folklora u Donjoj Vularije te limenu glazbu Skandal jan“ iz Mihovljana, KUD „Pušća“ iz Dubravi. Od 16. do 20. srpnja 2014. benda. Mimohodu se se pridružili Donje Pušće, KUD „Sloga“ iz Velik- održat će se 48. međunarodna smoi mališani iz Dječjeg vrtića „Medo“ og Trgovišća, Međimursko folklorno tra folklora u Zagrebu čija je tema iz Orehovice i predškolci Osnovne društvo Ljubljana, Udruga „Kalinka“ ove godine međimurska baština. škole Orehovica u kostimima u iz Čakovca i Zemaljska samoupra- Za predstavljanje međimurske bašobliku oraha. Međunarodni sus- va Hrvata u Mađarskoj Köszeg. Svi tine odabran je i KUD „Fijolica“ koji ret folklornih ansambala okupio je su sudionici bogatstvom i razno- će se predstaviti nastupom na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu te na gornjogradskim Trgu Gradec u nedjelju 20. srpnja 2014. Ove godine KUD „Fijolica“ putuje na 8. međunarodni folklorni festival „Igraorec“ u Ohrid (Makedonija) koji će se održati od 21. do 25. kolovoza 2014. godine. Tamo ćemo predstavljati Međimursku županiju. Zahvaljujemo svim aktivnim i pridruženim članovima te prijateljima našeg KUD-a koji podupiru nas i naš rad! Pozivamo sve zaljubljenike u našu kulturnu baštinu i one koji će to tek postati da nam se pridruže! Petra Krčmar KUD Fijolica na Orehijadi


REVOSKE NOVINE

22

„SPORT ZA SVE“ OREHOVICA Evo, i ove smo se sezone družile do proljeća, do radova u dvorištu, vrtu i na polju kada smo prestale s našim redovitim vježbanjem, sportskom rekreacijom. Tijekom zime pokrenule smo sve naše mišiće te ih pripremile za naše vanjske aktivnosti. Ove zime pridružile su nam se nove članice što nas uvijek raduje. Nadamo se da će nas u jesen opet biti u lijepom broju. U travnju smo odradile već poznati BIMEP u organizaciji Međimurske županije i bile opet pohvaljene od organizatora kao i većine sudionika zbog ukusnih kolača. Posebno smo bile ponosne na naše sumještane koji su se na svojim „bicklinima“ pridružili biciklijadi. Uz sportski pozdrav, do jeseni!

Članice udruge Sport za sve na Bimepu

planu četiri natjecanja. U 7. mjese- uz Diver grah i hladno piće. cu održat će se natjecanje kadetkin- Svim članovima društva, žiteljima ja i kadeta te tu treba napomenu- Općine Orehovica te svim ljudima ti da su kante i vrećice za držanje dobre volje pozdrav: Bistro! ribe strogo zabranjene. Potrebno je Nataša Martinec imati mrežu čuvaricu zbog uginuća Željko Mišić male ribe. Prije toga, 22. lipnja ŠRD DIVER 2014. održat će se veliko Natjecanje UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST 1. međimurske lige čiji je domaćin ŠRD Diver prošle je godine imao ŠRD Diver. Ekipa Divera natječe se Tek su prošla četiri mjeseca u 2014. podosta sportskih aktivnosti. Tu su u 1. ligi, a članovi ekipe su sljedeći: godini, a iza nas su već mnoge akbila natjecanja na županijskoj razini Rajan Juršić, Branko Mišić, Šeko Aj- tivnosti. Do 1. svibnja održale smo gdje su se postigli dosta dobri re- derpašić i Ivica Kulušić. Pozivaju se 22 kreativne radionice i uskrsnu zultati. Kadeti i kadetkinje su imali svi članovi i simpatizeri ribolova da izložbu nakon koje smo na našoj svoj program natjecanja, a tu je bila dođu pogledati Natjecanje prve lige Facebook stranici dobile mnogo uključena i Mala škola ribolova. Uz veliki Kup prijatelja ribolova, bilo je tu još društvenih natjecanja i ostalih međusobnih nadmudrivanja uz razne ponude jela i pića. Odradili smo dvije obavezne radne akcije, a uključili smo se i u organizaciju Božićnog sajma u suradnji s Udrugom žena iz Podbresta. Tom smo im prilikom za sve posjetitelje pripremili 2 kotlića po 15 l fiš-paprikaša. Druženje je potrajalo do navečer. S tim su završile naše aktivnosti u 2013. godini. 2014. godina započela je s dvije radne akcije čišćenja područja oko jezera od suhog granja, smeća te prihranjivanja ribe sa 150 kg prešane pogače. Ove su godine u ŠRD Diver na Božićnom sajmu u Podbrestu


23

REVOSKE NOVINE

Na uskršnjoj izložbi Udruge žena “Brest” Podbrest novih obožavatelja. Našu dvjestotu obožavateljicu Nikol Palfi nagradile smo našim ručnim radovima koje smo joj uručile u prostorijama naše udruge. Nastavile smo i s humanitarnim radom tako da smo za Ligu protiv raka dojke kupile narcise. Tijekom uskrsnih blagdana posjetile smo bolesnu mještanku s prigod-

nim poklonom, donirale prehrambene namirnice našoj župi, a nakon prodajne uskrsne izložbe donirale smo novac Udruzi „Pomoć neizlječivima“. Od tog novca kupljen je antidekubitalni madrac s kompresorom. Uz naše posredovanje ta je ista udruga dala na korištenje kolica našoj mještanki. Kupile smo cvijeće

koje je zasađeno ispred naše crkve u Podbrestu. Imale smo čast sudjelovati na prvoj Orehijadi u Orehovici. Za tu smo prigodu oslikale flaše za orehovec koje su gosti dobili na poklon u ime Općine Orehovica, izradile dekoraciju za binu koja je dobila mnogo pohvala, a na našem su se štandu, uz ručne radove, našli kolači i orehovec. Poštovani žitelji Općine Orehovica, iz ovog članka možete zaključiti da naša udruga ne organizira samo kreativne radionice i izložbe, već se, u okviru svojih mogućnosti, bavi i humanitarnim radom. Ovim vas putem pozivamo da se i vi uključite u rad Udruge „Brest“. Ukoliko niste u mogućnosti aktivno sudjelovati i dolaziti na naše redovite sastanke, možete se uključiti kao podupirajući članovi kojih je trenutno 17. I na kraju veliko hvala svima koji nas podržavaju u našem radu. Štefanija Maček

VIJESTI IZ ŽUPE Prvi križni put na otvorenom u župi ta Gaja i Augusta Cesarca i završili Orehovica opet pred kapelicom u centru sela. Na drugu korizmenu nedjelju krenuU dogovoru s Dobrovoljnim vatro- li smo u Podbrest gdje smo ispred gasnim društvima koja djeluju u kapele „Marije Kraljice“ imali prvu našoj župi i općini ove korizmene postaju, a ostale postaje u Ulici Stnedjelje imali smo prvi križni put po jepana Vojvode jednom stranom nekim ulicama naše župe. Vatrogas- gore, drugom dolje. “Križni put ci su jednim kombi vozilom išli is- na otvorenom” počeo je 16. ožujpred povorke, a drugim iza povorke ka 2014. u 15.00 sati ispred kapele i tako nam osiguravali hod. Pomog- “Marije Kraljice” u Podbrestu. li su nam i u postavljanju razglasa. Na treću korizmenu nedjelju išli Zato treba zahvaliti predsjednicima smo u Vulariju i tamo počeli križni i zapovjednicima DVD-a Orehovica, put ispred kapele „Srca Isusova“. Nastavili smo ulicom Matije Gupca, DVD-a Podbrest i DVD-a Vularija. Križni put na otvorenom u Orehovi- izmolili ostale postaje i vratili se do ci bio je na prvu korizmenu nedjelju kapelice. i počeo je od male kapele „Presvetog Trojstva“ pred kojom je bila Svi su bili dobrodošli! prva postaja, a zatim smo krenuli ulicama Josipa Slavenskog, LjudeviVlč. Damir Slamek

Križni put u Orehovici


REVOSKE NOVINE

24

DJEČJI VRTIĆ “MEDO” Obradovao nas je i poziv na sudjelovanje na prvoj „Orehijadi“ koju su organizirali KUD „Fijolica“ i Općina Orehovica. Izradili smo kostime „oraščića“ i predstavili se u mimohodu mjestom i kratkim nastupom naše djece. Kako nastojimo poticati međusobno pomaganje djece i pomaganje ljudima u nevolji, uključili smo se i u skupljanje igračaka i humanitarne pomoći za poplavljene krajeve gdje je trenutno pomoć najpotrebnija.

Mališani na Orehijadi Na samom kraju ove pedagoške godine prisjećamo se raznovrsnih aktivnosti koje smo provodili, različitih događanja i radosnih trenutaka provedenih s našom djecom, polaznicima redovitog odgojno-obrazovnog programa.

Održana je i radionica o ponašanju u prometu „Moj prijatelj policajac i ja u prometu“ na kojoj su djeca imala priliku upoznati policajca te radionica s ekološkom temom „Kam se koje smeće meće“. Već tradicionalno sudjelovali smo na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića u Čakovcu Obilježili smo sve važne blagdane i gdje su se naša djeca natjecala u datume. Povodom blagdana Svetog raznim atletskim disciplinama. Nikole posjetio nas je g. Franjo Bukal, načelnik Općine i djecu darivao prigodnim poklonima. Organizirali smo Božićnu priredbu i posjet Djeda Mraza te kreativnu radionicu roditelja i djece na kojoj smo povodom Fašnika izrađivali kostime pčelica u kojima smo prošetali mjestom. U vrtiću smo također imali ples pod maskama.

Ponosni smo na mnoge generacije djece koja su polazila naš dječji vrtić i kojih se mi odgajatelji uvijek sjećamo. Planiramo organizirati i završnu priredbu kojom ćemo se oprostiti od naših predškolaca i zaželjeti im puno uspjeha u školovanju i odrastanju. Ovim putem zahvaljujemo svim roditeljima, Općini Orehovica i Osnovnoj školi Orehovica na kontinuiranoj suradnji i podršci. Marija Bašek

Uz redovni plan i program, prigodnim kreativnim aktivnostima obilježili smo Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Dan očeva, Valentinovo, Uskrs, Dan planeta Zemlje, Majčin dan i Dan obitelji. Svojim predstavama razveselili su nas i kazališna skupina „Šareni svijet“ te Klaun Čupko. Polaznici dječjeg vrtića “Medo” na Olimpijskom festivalu u Čakovcu


25

REVOSKE NOVINE

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA Predškolske skupine: „Zvjezdice“ i „Cvjetići“ U razdoblju od siječnja do lipnja poticali smo spoznavanje vanjskog svijeta. Namjerno, opažajno-praktično spoznavanje i istraživanje okoline ostvarili smo izletom, posjetom javnim i društvenim ustanovama, te sudjelovanjem i uključivanjem u sve školske aktivnosti, događanja, manifestacije i priredbe. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA, AKTIVNOSTI I POSJETA • 14.2.2014. – Valentinovo • 4.3.2014. – maškare • 7.3.2014. – volontiranje roditelja u skupini, Zvjezdana Krčmar (majka Anele Krčmar), aktivnost šivanja gumbića • 28.3.2014. – izlet u Prelog: predstava „Šuma Striborova“, razgledavanje grada, posjeta Muzeju „Croata insulanus“, posjeta Gradskoj knjižnici i čitaonici u Prelogu • 8.4.2014. – obilježavanje Svjetskog dana Roma- nastup na školskoj priredbi • 10.4.2014. – likovna uskrsna radionica za roditelje • 24.4.2014. – obilježavanje Dana planeta Zemlje, predškolska su djeca posadila dvije voćke (jabuke) • 26.4.2014. – predškolska su djeca sudjelovala na općinskoj manifestaciji „Orehijada“ • 9.5.2014. – obilježavanje Majčinog dana - ukrašavanje terakota teglica, sadnja cvijeća • 12.5.2014. – izlet u Zoološki vrt u Zagrebu • 15.5.2014. – posjet PUM-u u Čakovcu • 6.6.2014. – vožnja vlakom iz Male Subotice do Čakovca, posjet željezničkoj postaji u Čakovcu, razgledavanje grada Čakovca, sladoled, igra u parku Odgojiteljice Monika Kamenić i Martina Brezovec Jurinec

Sadnja voćnjaka u vrtu OŠ Orehovica

Roditelji polaznika na kreativnoj radionici

Posjet Prelogu


REVOSKE NOVINE

26 novnika Općine

Mala škola vođenja kućanstva

Ciljevi projekta: Opći cilj: Promicanje i stvaranje jednakih prilika u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju kroz promicanje pružanja relevantnih usluga Specifični ciljevi: Poboljšati školski uspjeh i uključenost učenika romske nacionalnosti u izvannastavne aktivnosti i pospješiti razvoj multikulturalnog ozračja u školi i mjestu Orehovica, unaprijediti ekološki odgoj i obrazovanje Očekivani rezultati: • Poboljšan školski uspjeh učenika, razvijene radne navike • Usvojenost hrvatskog jezika u govoru i pismu • Povećana uključenost Roma u život lokalne zajednice • Osviještena važnost poznavanja reproduktivnog zdravlja i higijenskih navika, razvijena ekološka svijest

Projekt „Romski kotač na putu Roditelji – poboljšat će se suradobrazovanja“ nja roditelja nacionalne manjine i većinskog stanovništva Nositelj projekta: 2. Osnovna škola Orehovica Osnovna škola Orehovica 3. Općina Orehovica – suradnja loUgovorno tijelo: kalnog stanovništva i nacionalne Agencija za strukovno obrazovanje manjine doprinijet će uklanjanju Projekt Romski kotač na putu i obrazovanje odraslih – stereotipa i predrasuda o Romima obrazovanja provodi se 9 mjeseci, ASOO DEFCO te boljem suživotu dviju etničkih za- obuhvaća 8 aktivnosti od kojih se 5 Ukupna vrijednost projekta: jednica. Osvijestit će se potreba za provodi tijekom cijelog trajanja pro187 287,38 €, međusobnom suradnjom svih sta- jekta, a tri se provode povremeno. (Sredstva EU: 140 390,62 € / OŠ Orehovica 46 896,76 €) Grant shema: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav Trajanje projekta: 22. kolovoza 2013. – 21.veljače 2015. Provedba projekta: projektni tim Osnovne škole Orehovica Voditelj projekta: Sanja Drakulić, prof. Partneri: Općina Orehovica, Udruga za obrazovanje Roma UZOR Korisnici projekta: Učenici – ovladat će hrvatskim jezikom u govoru i pismu i time poboljšati školski uspjeh 1. Romska nacionalna manjina Kreativne aktivnosti u produženom boravku


27 Na aktivnost produženog boravka uključeno je 64 učenika koji su podijeljeni u 4 grupe. S učenicima rade učiteljice Petra Ivanušić (1. razred), Marijana Višnjić (2. i 3. razred) i Sandra Maček (3. i 4. razred). Odrađeno je 48 radnih dana, 192 sata neposrednog rada s učenicima. Ukupno je pripremljeno i podijeljeno 2880 toplih obroka. Polaznost je zadovoljavajuća. Provedeno je 10 različitih tematskih radionica: kreativne, enigmatske, sportske, jezične, stvaralačke. Svakodnevno se provodi učenje, ponavljanje i vježbanje nastavnih sadržaja svih obrazovnih predmeta. Uočen je napredak učenika u vještinama i znanju. Aktivnost dodatnog učenja hrvatskog kao stranog jezika pohađa 79 učenika, a aktivnost provodi učiteljica Marija Požgaj. Odrađeno je 44 radna dana, 169 sati neposrednog rada s učenicima. Učenici su čitali slikopriče, prepričavali priče i filmove, stvarali svoje priče prema nizu sličica, rješavali vježbe uz pomoć normativnih knjiga hrvatskoga jezika, slagali rečenice od niza riječi i prevodili stihove s romskog jezika

REVOSKE NOVINE

Učenje o ljudskim pravima na hrvatski jezik i obratno. Sastavljen je ispitni listić za utvrđivanje poznavanja hrvatskoga jezika inojezičnih učenika i provedeno probno testiranje. Treća aktivnost koja se provodi kontinuirano je vršnjačka pomoć u učenju, koju pohađaju učenici predmetne nastave. Voditeljica je psihologinja Kristina Horvat. Aktivnost broji 50 učenika s 2 ili više

Najmlađi polaznici produženog boravka

volontera u svakoj skupini. Grupe vršnjačke pomoći imaju nadzor zaduženih osoba koje vode evidencije rada. Provode se evaluacije rada od strane učenika i učitelja. U pauzama učenicima je ponuđeno osvježenje koje čine zdrave namirnice. Radionice s roditeljima također se provode kontinuirano, po 2 radionice tjedno s dvije grupe roditelja. Broj sudionika po radionici je max. 20, broj stalnih članova je 12 roditelja. Roditelji su redoviti, dolaze na vrijeme, unaprijed ispričavaju nemogućnost dolaska, donose potrebne materijale za rad. Aktivnost se odvija jednom tjedno u trajanju od 90 minuta, a svaka radionica ima vrijeme za pauzu i osvježenje od 15 minuta. Na radionicama sudjeluju i djeca koja su još veći poticaj roditeljima. Dana 23. svibnja 2014. organiziran je izlet za sudionike radionica. Aktivnost koja se provodi povremeno je mala škola vođenja kućanstva. U siječnju su održane radionice šivanja i izrade domaćeg sapuna. Za sudjelovanje na radionicama prijavilo se 17 roditelja i 15 učenika te je oformljeno 5 grupa polaznika. Voditelji grupa roditelja bili su Štefanija Maček, Dušanka Sačić i Ana


REVOSKE NOVINE

28 je 26 šatora, stolovi, stolice, kreveti, uniforme za 50 izviđača koje se sastoje od izviđačke košulje, šilterice i marame. Proveden je izbor 50 izviđača koji će u lipnju otići na logorovanje u kamp Solaris kod Šibenika u trajanju od 7 dana. Logorovanje će biti besplatno za izviđače jer se financira sredstvima Europske Unije. Osma aktivnost je prezentacija romskih običaja i kulture koja je trebala biti realizirana povodom Dana Roma, ali je zbog poteškoća u realizaciji odgođena za jesen. Do sada je u projekt bilo uključeno dvjestotinjak učenika i roditelja, odrađeno je više od tisuću radnih sati voditelja aktivnosti koji ovaj posao rade volonterski. Projekt traje do 21. veljače 2015. godine.

Radionice s roditeljima Golubić-Brozović. Voditelji grupa učenika bili su Sanja Drakulić, Kristina Vrabec i Gorana Šavora Peter. Nakon radionica sudionicima su podijeljene diplome i uradci nastali na radionicama. Početkom rujna planira se početak škole kuhanja i izrade kolača, a tijekom adventa radionice izrade raznih uporabnih i ukrasnih predmeta (art radionice) te upravljanje kućnim budžetom. U sklopu projekta „Romski kotač na putu obrazovanja“, 24. travnja 2014. godine u OŠ Orehovica održan je projektni dan povodom Dana planeta Zemlje. Svi učenici od 1. do 8. razreda, zajedno sa svojim razrednicima i ostalim učiteljima, sudjelovali su u sadnji voćaka, uređenju povrtnjaka u dvorištu škole i mnogim drugim aktivnostima. Akciji se priključili roditelji i mještani. Na kraju akcije roditeljima koji su sudjelovali u akciji podijeljene su sadnice malina i oraha. Općina Orehovica darovala je školi zemljište na kojemu su zasađeni orasi, a namjera je da na tom zemljištu svake godine osmi razredi prilikom završetka osnovnog obrazovanja zasade „svoje“ stablo. U dvorištu škole izgrađen je

vrtni paviljon površine 8x8 m, čija je izgradnja koštala 69 000 kn. U paviljonu će se provoditi nastava na otvorenom i razne aktivnosti. Aktivnost koja se provodi povremeno je i rad izviđača. Osnovna škola Orehovica jedina je škola u Međimurju koja ima organiziran rad izviđača. U izviđače je uključeno 105 učenika. U sklopu projekta nabavljena je oprema za kampiran-

Dodatno učenje hrvatskog jezika

Sanja Drakulić


29

REVOSKE NOVINE

CRTICE IZ NAŠE POVIJESTI - 70. OBLJETNICA STRADANJA U DACHAU Vjerujem da su svi primijetili spomenik s osam imena otprilike na sredini groblja u Orehovici koji nam svjedoči o sad već malo poznatom događaju iz vremena II. svjetskog rata. Prije točno 70 godina grupa naših sumještana odvedena je u koncentracijski logor Dachau gdje je većina izgubila svoj život. Tema je uistinu kompleksna i osjetljiva, no nemoguće je u ovom tekstu ulaziti u multiperspektivnost i složenost povijesne situacije, analizu povijesnih izvora, problem pamćenja i slično. Međimurje je stoljećima upravno bilo u sastavu Mađarske, ali crkveno pod jurisdikcijom Zagrebačke (nad) biskupije. Ta specifična situacija, kao i činjenica da su velika većina stanovništva bili Hrvati, održala je hrvatsku svijest u narodu. Nakon I. svjetskog rata Međimurje je pripojeno matici zemlji, no Mađari nisu odustali od „svog“ teritorija. Mađarska okupacijska vojska zaposjela je 16. travnja 1941. Međimurje koje je 9. srpnja proglašeno mađarskim okupacijskim područjem, dok je civilna uprava uvedena 28. kolovoza.

Viktor Čurila (30) s obitelji kratko prije odvođenja u logor

Spomenik stradalima u Dachau na groblju u Orehovici Nakon toga u sve su međimurske općine postavljeni bilježnici, a u Međimurje su došli mađarski učitelji, suci i drugi činovnici. Unatoč jakoj mađarizaciji do 1943. u Međimurju su odnos Mađara prema lokalnom stanovništvu i gospodarske prilike bili nešto bolji nego u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Orehovčani koji su živjeli na samoj granici mogli su to jasno vidjeti. Usmena svjedočanstva koja sam zapisala pokazuju jedan drugačiji doživljaj Mađara od percepcije koju o njima imamo zbog burne zajedničke prošlosti. Mađarski su se vojnici nastanili po kućama i sagradili vojarnu na mjestu gdje je danas Dom za psihički bolesne odrasle osobe. U školi su radile tri mađarske učiteljice i učitelj Viktor Krašna iz Prekmurja. Premda je to bilo ratno vrijeme, ljudi se sjećaju i dosta pozitivnih stvari. Drava je bila granična zona i kako je tu bilo je svega, posebno soli koju druga mjesta nisu imala, puno se krijumčarilo. S Mađarima koji su bili na straži imali su dobar odnos, jedino nisu smjeli peći rakiju. I mađarskim je vojnicima bilo dobro, nisu bili na bojištu. Bilo je i primjera zaljubljivanja Mađara i domaćih djevojaka. No da nije bilo idealno, svjedoči to da

se na Blagdan svetog Stjepana 26. prosinca 1941. prigodom održavanja zabave u Orehovici do žestoke tučnjave između domaćih mladića i mađarskih vojnika. Sve se promijenilo 1944. godine. Od druge polovine 1943. jača NOP u Međimurju i kao posljedica toga svakodnevno se pojačava represija. Nakon poraza mađarske II. armije na Donu, u kojoj je poginuo i veliki broj Međimuraca, i nakon njemačke okupacije Mađarske, umjereniju Mađarsku stranku života zamijenila je na vlasti otvoreno fašistička Stranka Strelasti križ – njilaši. Restrikcije su bile sve veće i sve obuhvatnije, a nezadovoljstvo Mađarima postalo je javno i Međimurci sve više odlaze u partizane na Kalnik. U noći između 1. i 2. studenog 1944. u selo dolazi jedinica od oko 20 žandara, 250 vojnika i 80 pograničara. Nakon što su protresli sve kuće, uhitili su desetero ljudi iz Orehovice i nekoliko njih iz Podbresta. Uhićen je i učitelj Viktora Krašna, a povod za hapšenje i daljnji progon bio je rad na političkom polju. Nažalost, malo je literature i izvora o tom događaju, a i sami svjedoci se različito sjećaju, tako da je teško reći točan broj i okolnosti u kojima su uhićeni. Svjedoci tvrde da su ljudi


REVOSKE NOVINE koji su odvedeni u logor pažljivo odabrani i pokazani Mađarima od petokolonaša, da su Mađari odveli ljude na koje su naišli te noći ili pak da su mađarski vojnici izmislili da u selu ima partizana da oni ne bi išli na bojište. No svi se svjedoci slažu da su uhićeni nevini ljudi. Zarobljenici su prenoćili u kasarni, a sljedeći su ih dan puškama otjerali u Prelog gdje su ih razdijelili u grupe. U Donjem Kraljevcu su zarobljenike strpali na vlak za Nagykanizsu pa Komárom gdje su bili oko mjesec dana, a zatim su prebačeni u Dachau. Dachau je grad na jugu Njemačke smješten sjeverozapadno od Münchena. Nacisti su u predgrađu Dachaua u ožujku 1933. osnivali prvi koncentracijski logor koji

30

je kasnije poslužio kao model za logore i mjesto obuke stražara esesovaca. U Njemačkoj su koncentracijski logori u prvom redu bili radni logori. Izgladnjivani i zlostavljani logoraši masovno su umirali od bolesti i iznemoglosti, a logor je ozloglašen i zbog pokusa na ljudima (izlaganje promjenama tlaka, niskim temperaturama, malariji i tuberkulozi i sl.). Iako nije bio logor za masovno istrebljenje, u Dachau je od registriranih 206 206 logoraša zabilježeno 31 591 umrlih od gladi, iznemoglosti, bolesti, zlostavljanja te ubijenih. Točan broj nije poznat, a mnogo je logoraša otpremljeno u logore smrti u Poljskoj. Preživjele su logoraše oslobodili saveznici 30. travnja 1945. godine.

Osim Orehovčana Viktora Čurile, Franje Dojčića, Nikole Fučeca, Rudolfa Goluba, Đure Kukovca, Slavka Mađarića, Franje Matjašeca i Stjepana Sermeka kojima je postavljen spomenik na groblju u Orehovici, stradali su još i Ivan Hajdinjak, Stjepan Heitl, Vinko Sraka, Antun Šket i Rozina Novak iz Podbresta. Iz logora su se vratili samo Josip Vurušić i Marija Horvat iz Orehovice te Josip Bašek iz Podbresta, izmučeni i do kraja života obilježeni tim iskustvom. Nadamo se da će taj spomenik i dalje čuvati sjećanje na te, ali i ostale žrtve tog strašnog razdoblja ljudske povijesti. Ana Šestak

RECEPT - PITA OD ORAHA TIJESTO: 30 dag glatkog brašna 25 dag margarina 1 jaje 2 žlice kiselog vrhnja

Od ovih sastojaka umijesi se tijesto i ostavi najmanje 1 sat na hladnom. Tijesto podijeliti u 2 dijela, izvaljati i prvi dio staviti u dublju tepsiju. Na njega se stavlja nadjev.

NADJEV: 8 jaja 25 dag šećera 30 dag oraha 10 dag grožđica 3 žlice brašna cimet (1 žličica) rum limunova korica Miksati jaja sa šećerom te dodati sve ostale sastojke. Uliti na donji mlinac te poklopiti drugim mlincem kojeg treba nabosti vilicom. Peče se oko pola sata na 170°C. U slast!

Recept s vama podjelila Justina Kocijan


31

REVOSKE NOVINE


Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić Uska 1, 40000 Čakovec Tel/Fax: 040/396-455

Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Revoske Novine - broj 7  

7. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine - broj 7  

7. broj službenog glasila Općine Orehovica

Advertisement