Page 1


3 IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednici Robert Poljak Josipa Matić

REVOSKE NOVINE

UVODNIK Zahvaljujemo svim pojedincima, udrugama i klubovima, kao i Jedinpred vama je peti, sad već jubilarni, stvenom upravnom odjelu Općine broj vaših i naših Revoskih novina. I Orehovica na pomoći u prikupljanza ovaj broj smo se trudili prikupi- ju i pripremi materijala, kako za sve ti što više zanimljivih vijesti iz naše dosadašnje brojeve Revoskih noviopćine kako bismo vam donijeli na, tako i za ovaj. Također pozivapregled svih događanja u protekle mo sve vas, koji možete pridonijeti budućim brojevima, da se uključite pola godine. svojim prijedlozima, člancima i osIza nas je vrlo dinamično razdoblje talim materijalima kojima bismo prepuno događaja: od političkih, mogli poboljšati naše novine! društvenih do kulturnih. Lokalni izbori su iza nas, a ispred nas jedna I na kraju, koristimo priliku svim velika obljetnica – 90. godišnjica os- mještanima čestitati Dan Općine nutka i humanog rada DVD Vularija Orehovica! koja će se obilježiti u lipnju. Mjesto Uredništvo u našim novinama našli su svi vaši materijali koje ste slali na adresu općine i uredništva. Naša je želja da se u stvaranje Revoskih novina uključi što više naših sumještana kako bi one bile naš zajednički projekt kojim ćemo pridonositi informiranosti sumještana i transparentnosti rada naše općine. Dragi čitatelji Revoskih novina,

Lektura Marija Požgaj Uredništvo Julia Martinec Ljiljana Topličanec Maja Vurušić Mirjana Sečan Miroslav Šafarić Petra Ivanušić Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 700 primjeraka Broj 5, godina 3 lipanj 2013.

OPĆINSKI IMENIK Općina Orehovica Tel.: 040/635-275 Fax: 040/636-039

Ambulanta – Dom zdravlja Orehovica 040/635-030

Načelnik Općine Franjo Bukal 040/636-040

Stomatološka ordinacija 099/2873-355

Osnovna škola Orehovica 040/635-020

Ljekarna Dominko 040/635-277

Područna škola Podbrest 040/620-205

Poštanski ured Orehovica 040/635-504


REVOSKE NOVINE

4

RIJEČ NAČELNIKA Poštovani žitelji Općine, po već dobrom starom običaju, u vaše domove stigao je peti broj Revoskih novina. I ovaj put nam je iskrena namjera upoznati vas sa zbivanjima u Općini od posljednjeg broja. Svoj će rad u proteklom razdoblju predstaviti ustanove, udruge i pojedinci, a osvrnut ćemo se na prošlost naše Općine i njezinih naselja. Moja je dužnost upoznati vas s radom općinskih tijela u prvim mjesecima ove godine, o našim nastojanjima i idejama. 31. siječnja 2013. načelnik Općine je prisustvovao radnom sastanku u Ministarstvu gospodarstva s ministrom Ivanom Vrdoljakom i tajnikom kabineta ministra Bogičevićem na kojem su dogovorene financijske konstrukcije za financijsku pomoć za DVD Orehovica i Udrugu žena “Brest” Podbrest. U svibnju je navedeno ministarstvo raspisalo javni poziv naziva Razvoj energetskog sustava – Mjera A: Državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na koji je Općina Orehovica kandidirala projekt rekonstrukcije i dogradnje Društvenog doma u Vulariji. Nastavak je to zaokruživanja financijske konstrukcije navedenog projekta, budući da je Ministarstvo kulture osiguralo 200.000,00 kn za navedenu namjenu. Ukupna vrijednost predviđenih radova prema aproksimativnom troškovniku iznosi 1.723.343,30 kuna s PDV-om. 7. veljače 2013. Općina Orehovica uputila je Ministarstvu kulture molbu za osiguranjem sredstava za opremu u Domu kulture u Orehovici. Prema zaprimljenoj ponudi Brida extra d.o.o. investicija je vrijedna 69.255,00 kuna. Odgovor još nije zaprimljen.

Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal Općina Orehovica u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije 15. veljače 2012. u Društvenom domu u Orehovici u 10.00 sati organizirala je predavanje na temu legalizacije bespravno izgrađenih zgrada u prostoru. Na predavanju su svi zainteresirani mogli dobiti informacije o načinu i rokovima za podnošenje zahtjeva za legalizaciju. Predavanju je prisustvovalo preko stotinu mještana. Isti su dobili i informaciju da se o stanju ucrtanih građevina i aktualnom stanju u katastru zemljišta mogu besplatno informirati u Općinskom uredu svakog radnog dana.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Program održivog razvoja lokalne zajednice)

1. Pošumljavanje sanirane deponije Jacine – 86.817,00 kuna ukupna vrijednost projekta (85% Ministarstvo = 73.794,45 kuna, 15% Općina = 13.022,55 kuna) 2. Uređenje mjesnog groblja u Orehovici – 686.731,75 kuna ukupna vrijednost projekta (80% Ministarstvo = 549.385,40 kuna, 20% Općina = 137.346,35 kuna) 3. Uređenje mjesnog groblja u Podbrestu – 545.411,00 kuna ukupna vrijednost projekta (80% Ministarstvo = 436.328,80 kn, 20% Općina = 109.082,20 kuna) Općina Orehovica u izvještajnom je Za sva tri projekta Povjerenstvo razdoblju kandidirala svoje projekte Ministarstva je dostavilo potvrdu o na nekoliko natječaja: administrativnoj ispravnosti prijava. Nažalost, Ministarstvo nije nijedan


5

REVOSKE NOVINE

projekt prihvatilo za financiranje, dodijelivši novčana sredstva po čisto političkom kriteriju. U tijeku je podnošenje prigovora na postupak.

kumentacije ukupne vrijednosti 590.000,00 kuna od čega bi obveza Općine iznosila 177.000,00 kuna, a Ministarstva 413.000,00 kuna.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Projektne ideje regionalnih razvojnih projekata

Izrada geodetske podloge, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom za prometnice, oborinsku i sanitarnu odvodnju, trafostanicu s priključnim kabelskim vodom, nn mrežom i javnom rasvjetom, plinskom mrežom te vodovodnom mrežom u zoni Križopotje u Orehovici iznosi 350.000,00 kuna. Od toga će Općina financirati 150.000,00 kuna, a Ministarstvo 200.000,00 kuna. 17. svibnja 2013., prilikom posjeta ministrice Anke Mrak Taritaš Međimurskoj županiji općinskom je načelniku, Franji Bukalu uručena odluka kojom se Općini Orehovica dodjeljuje 120.000,00 kuna za izradu navedene dokumetacije. U tijeku je potpis ugovora s izvođačima.

1. Gospodarska zona Međimurje 2. Revitalizacija starih dravskih rukavaca – potoka Jezerčice (projektna dokumentacija i radovi) 3. Sustav kanalizacije sa pročistačem u Podbrestu 4. Izgradnja komunalne infrastrukture u zoni Križopotje u Orehovici

Ministarstvo turizma 1. Završna konferencija ROKIC:”DROM” te Svjetski dan Roma – ukupna vrijednost projekta 75.000,00 kuna, 50% Općina = 37.500,00 kuna, 50% Ministarstvo = 37.500,00 kuna. 2. Orehovički labirinti mira – ukupna vrijednost projekta 188.500,00 kuna, sufinanciranje u omjeru 50:50. Rezultati natječaja još uvijek nisu poznati. REDEA i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima: Projekt revitalizacije starih dravskih rukavaca – potoka Jezerčice – kandidirana je izrada projektne do-

Ministarstvo gospodarstva Razvoj energetskog sustava – Mjera A: Državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Općina Orehovica započela je sa postupkom plinofikacije Doma kulture u Orehovici. Tvrtka K art d.o.o. iz Čakovca izradila je glavni projekt termotehničkih instalacija s troškovnikom. Također, Međimurje-plinu d.o.o. upućena je zamolba za oslobođenjem od plaćanja priključka. Glavni nadzorni inženjer za radove na Upravnoj zgradi NK Croatie i DVD-spremištu u Orehovici dostavio je popis dokumentacije potrebne za tehnički pregled objekta. Isti se planira održati početkom travnja 2013. godine. Financijska agencija izvijestila je Općinu Orehovica da je, u skladu s Odlukom o otpisu dijela zakupnine za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupce koji imaju prijavljenu štetu od elementarnih nepogoda na području Općine Orehovica, obavila povrat dijela zakupnine za Vesnu Cirkvenčić, Stjepana Horvata i Antuna Radovića. Ostali zakupci nisu stekli uvjete za povrat (neplaćena zakupnina, neprijavljena šteta o el-

ementarnoj nepogodi). 6. ožujka 2013. općinski načelnik te ravnateljica Županijske uprave za ceste, Ljerka Cividini obišli su rotor u Orehovici te dogovorili potrebne radove na sanaciji istog. Prije radova potrebno je razriješiti imovinsko-pravne odnose te dovršiti projektnu dokumentaciju do kraja 2013. godine. Radovi će se izvesti tijekom 2014. godine. U okviru 1. faze projekta »MISIJA *S« - Organizacija za održivi razvoj regije Pomurje - Slovenija (kao konzultant Vijeća Europe) provela je istraživanje za identifikaciju potencijalnih partnerskih organizacija i romskih naselja, u kojima bi se u 2. fazi projekta implementirao „model dobre prakse za socijalno uključivanje Roma na području kulture i kulturnog turizma“. Naime, NGO MISIJA *S (u suradnji s matičnom općinom Črenšovci i lokalnom romskom NGO „Romano pejtaušago“) u romskom naselju Kamenci razvija i implementira razvojni model za socijalno-ekonomsku integraciju Roma na području kulture i kulturnog turizma. Vijeće Europe je njihov razvojni model prepoznalo kao primjer odlične prakse pa ga zato želi implementirati i u drugim romskim naseljima u Europi. Općina Orehovica je bila pozvana da, ukoliko postoji interes za daljnju suradnju, ispuni upitnik i prijavi se kao potencijalni partner. Na osnovu odgovora iz upitnika identificirano je 5 potencijalnih partnera (naselja), između kojih je i Općina Orehovica za 2. fazu projekta: „Kulturni potencijali za inkluziju Roma“. Za Vijeće Europe pripremljena je dokumentacija s preporukom za 5 naselja, u kojima će se (uz uvažavanje lokalnih specifičnosti) implementirati „model dobre prakse iz romskog naselja Kamenci“. Drugu fazu projekta realizirat će Vijeće Europe u suradnji sa Europskom komisijom EU.


REVOSKE NOVINE Početkom ožujka Općina je započela s postupcima ovrhe na dužnicima koji nisu podmirili svoja dugovanja više od dvije godine. Mnogi od njih, po primitku ovrhe, došli su na dogovor o plaćanju na rate te tako izbjegli blokade računa. Tijekom siječnja, veljače i ožujka 2013. godine općinski je načelnik prisustvovao godišnjim skupštinama slijedećih društava: 02. veljače DVD Podbrest i NK Croatia Orehovica, 16. veljače DVD Orehovica, 08. travnja Klub umirovljenika. 4. veljače 2013. održana je 3. sjednica Upravnog odbora LAG-a Mura-Drava na kojem su dogovoreni okviri za izradu Strategije LAG-a. Na tu je temu održana radionica za članove skupštine 25. veljače 2013. 11. ožujka 2013. održana je Skupština LAG-a na kojem je prezentiran konačni nacrt Strategije. U svrhu izrade Strategije od udruga s područja Općine koje su sudjelovale na radionicama u organizaciji LAG-a prikupljeni su obrasci na kojima su se iskazali željeni projekti. Svoje projekte, dakako, dostavila je i Općina Orehovica. Na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. ožujka 2013. usvojene su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orehovica. Razlozi da donošenje izmjena bili su: 1. Pojedinačni zahtjevi građana za proširenjem građevinskih područja naselja Općine, 2. Zahtjevi vlasnika farmi za smanjenje ograničenja u kapacitetu, sukladno planu uređenja šireg područja, 3. Zahtjev Općine za preciziranje prometnica u poljoprivrednim zonama, radi korištenja poticajnih mjera za uređenje prometnica, 4. Usklađenje plana s projektom izgradnje sustava odvodnje i projektom rekonstrukcije sustava vodoopskrbe na općinskom području, 5. Usklađenje plana s Izmjen-

6

om i dopunom Prostornog plana Međimurske županije, 6. Osim navedenog, u istom postupku provelo bi se usklađenje plana s novim zakonskim propisima i podzakonskim aktima u odnosu na zaštitu prirode i kulturnih dobara. Nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (prethodna stručna rasprava, javni uvid i javna rasprava uz mišljenja nadležnih tijela) načelnik Općine Orehovica utvrdio je konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Orehovica (Sl. gl. Međimurske županije br. 4/06), sukladno nacrtu konačnog prijedloga, uzevši u obzir primjedbe dane od tijela s javnim ovlastima u postupku ishođenja mišljenja na nacrt konačnog prijedloga plana prema članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Od svih zaprimljenih zahtjeva za izmjenama i dopunama Plana prema očitovanjima nadležnih tijela, poglavito Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije, nije moguće bilo udovoljiti tek zahtjevu vlasnika bespravno izgrađenih vikend-kuća u području Jezerčice (južno od Vularije), dok je ostalim zahtjevima udovoljeno.

u Općini Orehovica živi 2.685 stanovnika od kojih se njih 491 izjasnio kao pripadnik romske nacionalne manjine, odnosno 18,29%. S obzirom da Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, pripadnicima istih, garantira zastupljenost u predstavničkoj i izvršnoj vlasti ukoliko je udio nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu veći od 15%, ove godine naši su sugrađani – pripadnici romske nacionalne manjine birali svog zamjenika načelnika. Između tri kandidata, najviše je glasova dobio Nedeljko Marić. U izborima za općinskog načelnika najviše je glasova osvojio Franjo Bukal i njegov zamjenik Željko Martinec (HNS, Liberalni demokrati) koji su osvojili 63,49% glasova, dok je kandidat Marko Hunjadi i njegov zamjenik Zvonko Hajdinjak (HDZ) osvojio 32,89% (3,62% bilo je nevažećih listića). Sastav Općinskog vijeća povećao se za 1 člana romske nacionalne manjine, budući da Romi moraju biti zastupljeni s 2 predstavnika, a jedan je redovitim putem već izabran u sastav Vijeća.

Sastav Općinskog vijeća čine stoga slijedeće stranke: HNS, Liberalni demokrati – 7 članova 13. svibnja 2013. općinski je načel- HDZ – 4 člana nik održao radni sastanak s general- HSS – 1 član nim direktorom Hrvatskih voda mr. SDP – 1 član sc. Ivicom Plišićem. Tema sastanka + 1 pripadnik romske nacionalne je bila izgradnja sustava sanitarne manjine sa liste HNS - Liberalni odvodnje. Naime, s potvrdom glav- demokrati. nog projekta za sustav i pročistač, Općina Orehovica je spremna za Nakon održavanja konstituirajuće kandidiranje navedenog projekta u sjednice utvrditi će se konačni pokohezijske fondove Europske unije pis članova Vijeća. Rok za održate početak gradnje u 2014. godini. vanje sjednice je 30 dana od dana O ostalim događanjima možete provođenja izbora, odnosno do 19. pročitati u zasebnim člancima. lipnja 2013. 19. svibnja 2013. održani su loka- Ugodno čitanje 5. broja Revoskih lni izbori, prvi puta po pravilima novini želi Vam novog Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12). Prema službenim renačelnik Općine Orehovica zultatima Popisa stanovništva 2011. Franjo Bukal


7

REVOSKE NOVINE

ČESTITKA ZA DAN OPĆINE OREHOVICA projekata. Posebice bih svim mještanima zahvalio što su se odazvali na lokalne izbore održanima 19. svibnja ove godine. Sudjelovanje građana u formiranju izvršne i predstavničke vlasti u Općini znak je velike odgovornosti i svijesti o svome učešću u odlučivanju o sudbini zajednice u kojoj živimo. Povjerenje glasača koji su mi omogućili četvrti mandat neću iznevjeriti ni ovaj put. Veliko hvala od srca! Zajedničkim snagama, zakonodavna i izvršna vlast zasigurno će na prvo mjesto staviti čovjeka, svakog pojedinca, a to jedino možemo ako se uspostavi uspješna suradnja s vodstvom Međimurske županije i s resornim ministarstvima koje ćemo zatrpa-

ti projektima koje smo pripremali i koji spremno očekuju ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Nadam se da će isti biti prepoznati i da će se u našoj Općini napokon pokrenuti projekti kao što su nastavak izgradnje sportske dvorane, kanalizacije i gospodarske zone. Još jednom, svim žiteljima naselja Orehovice, Podbresta i Vularije želim da mi budete zdravi, da svi skupa budemo optimistički raspoloženi kako bi lakše došli do ciljeva koje smo si zacrtali u osobnom i društvenom životu.

PROVEDBA TRETMANA SUSTAVNE naselju. Zatražen je hitan sastanak s odgovornim osobama, o čemu DERATIZACIJE Općina do danas nije zaprimila nikaU razdoblju od 30.11. do 4.12.2012. kvo službeno očitovanje. Nažalost, na području Općine Orehovica pro- više institucije nisu svjesne koju veden je tretman sustavne dera- štetu nanose stanovnicima Romsktizacije sukladno Planu provođenju mjera sustavne deratizacije. Ukupno je deratizirano 895 kućanstava s rasutom mekom na bazi antikoagulanata. Obračunom je utvrđena cijena deratizacije u visini od 19.913,75 kuna.

og naselja koji se bore sa najezdama štakora i drugim potencijalnim izvorima zaraze. Pitanje njima svima: kad ćete se smilovati i osigurati sredstva?!

Povodom Dana Općine Orehovica, 21. svibnja, i 16 godina od njenog osnivanja, svim mještanima Općine Orehovica u ime predstavničke i izvršne vlasti Općine Orehovica te u svoje osobno ime upućujem iskrene čestitke, sa željom da vrijeme koje dolazi bude označeno sveopćim napretkom naše Općine i rastućom kvalitetom življenja svih mještana svakog pojedinog naselja. Uvjeren sam da će Općina Orehovica i dalje biti svijetli primjer funkcionalne, uređene i napredne općinske cjeline, a to isto možemo postići ako se međusobno poštujemo i uvažavamo. Dosadašnja suradnja to dokazuje što je vidljivo kroz realizaciju zacrtanih potrebitih

Vaš načelnik Franjo Bukal

VIJESTI IZ OPĆINE

FINANCIRANJE SANACIJE DEPONIJE U ROMSKOM NASELJU 2. siječnja 2013. Općina Orehovica poslala je protestno pismo Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u svezi s izostankom potpore Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost glede donošenja odluke o preuzimanju obveze 100%-tnog financiranja sanacije deponije u Romskom Zabrinjavajuće stanje deponije u romskom naselju


REVOSKE NOVINE

8

ODRŽANE RADIONICE ZA IZRADU koncesiji s obrtom Eko usluge Ivan STRATEGIJE LAG-A MURA-DRAVA Vurušić iz Orehovice, za radzoblje od 19.01.2013. od 31.12.2015. Ci8. siječnja 2013. godine u Društven- jena odvoza iznosi 33,50 kn/m2 om je domu u Svetoj Mariji uspješno bez PDV-a, odnosno 41,87 kn/m2 održana prva radionica za pripremu sa PDV-om. Koncesionar je dužan Lokalne razvojne strategije LAG-a godišnje Općini Orehovica plaćati Mura-Drava. Radionicu su vodili koncesijsku nakandu od 10.000,00 predstavnici Superne d.o.o., Regio- kuna u kvartalnim obrocima. nalne razvojne agencije REDEA i Unatoč činjenici da Općina OreCentra za Eko-društveni razvoj CE- hovica još od 2006. godine fekalne DRA, zajednički u konzorciju koji je vode zbrinjava putem koncesije izabran za izradu strategije na kojoj odvozom na Pročistač Međimurskih su predstavnici javnog, gospodar- voda u Čakovec, i dalje smo svjedoci skog i civilnog sektora imali priliku nemilosrdnog uništavanja prirode u sudjelovati u razvoju vizije ruralnog našoj neposrednoj blizini ispuštanrazvoja te uvrstiti vlastite planirane jem fekalnih voda u šumarke od projekte u Lokalnu razvojnu strate- strane pojedinaca. Na slici je samo giju LAG-a Mura-Drava. jedna od kritičnih lokacija na dijelu Na radionici javnog sektora s počet- zvanom Preložine. kom u 12 sati sudjelovalo je ukupno 29 predstavnika, na radionici gospo- ODRŽANA JAVNA LICITACIJA ZA darskog sektora s početkom u 14:30 PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA sati 33 predstavnika, a na radionici U PODBRESTU civilnog sektora sudjelovalo je 57 predstavnika. Cijenjeni građani, 14. siječnja 2013. prema javnom predstavnici poduzeća, obrta, za- natječaju objavljenom u Međimurdruga, OPG-a, udruga, javnih usta- skim novinama održana je javna nova, općina, grada, mjesnih odbo- licitacija za prodaju poslovnog prosra i cijela zainteresirana javnost s tora u Podbrestu, Marka Kovača 42, područja LAG-a Mura-Drava pri- ukupne tlocrtne površine 183,04 javom svojih projektnih ideja dobi- m2. Prije održavanja javne licitacivate mogućnost da Vaše razvojne je tvrtka M-investa d.o.o., Čakovec zamisli postanu dio Lokalne raz- obavila je etažiranje poslovnog vojne strategije LAG-a putem koje ćete se moći sufinancirati iz sredstava europskih fondova. Za više informacija obratite se u Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica. DODJELA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI Sukladno odluci Općinskog vijeća o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Orehovica, nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o koncesijama, općinski je načelnik 19. siječnja 2013. sklopio ugovor o

Odvoz fekalija u okoliš

prostora (vrijednost usluge iznosi 3.000,00 kuna). Licitaciji je pristupio Metss d.o.o. kao jedini zainteresirani kupac koji je udovoljio uvjetima natječaja te otkupio navedenu nekretninu po početnoj cijeni utvrđenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka u visini od 521.300,32 kuna. Navedeni se kupac po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene uknjižio u zemljišnim knjigama kao vlasnik te stupio u posjed. PREDAVANJE POLJOPRIVREDNE SAVJETODAVNE SLUŽBE ČAKOVEC U suradnji načelnika Općine Orehovica, Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Orehovica i Poljoprivredno savjetodavne službe Čakovec 1. veljače 2013. g. u dvorani Doma kulture u Podbrestu u 11 sati održano je predavanje Poljoprivredne savjetodavne službe. Teme predavanja bile su sljedeće: 1. Novosti u zakonskoj regulativi vezano za poljoprivredu, 2. Višestruka sukladnost, 3. Integrirana poljoprivredna proizvodnja i 4. Legalizacija objekata. Sukladno čl. 23. Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih


9

REVOSKE NOVINE

proizvoda (NN 137/12), poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik proizvođača o integriranoj proizvodnji, a prema mjerama ruralnog razvoja u 2013. godini podnose zahtjev za potporu integrirane proizvodnje, bili su dužni prisustvovati predavanjima o integriranoj proizvodnji u trajanju od 5 sati te o tome dobiti odgovarajuću potvrdu. Predavanju su mogli prisustvovati i drugi poljoprivredni proizvođači. DOVRŠEN POSTUPAK JAVNE NABAVE U ROMSKOM NASELJU Dovršeni su postupci javne nabave za izgradnju produžetka ulice Vladimira Nazora u Orehovici (procijenjena vrijednost bez PDV-a je 235.358,00 kuna) te za izgradnju asfaltnog platoa u Romskom naselju (procijenjena vrijednost bez PDV-a je 81.928,80 kuna). Javno otvaranje ponuda održano je 4. veljače 2013. Nakon pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da je najpovoljniji ponuđač, koji je zadovoljio sve zakonske uvjete i uvjete iz natječajne dokumentacije za obje nabave, Pavlic - asfalt beton. On je za izgradnju produžetka ulice V. Nazora ponudio cijenu 213.088,46 bez PDV-a, PDV 53.272,12, ukupno sa PDV-om 266.360,58, dok je za izgradnju asfaltnog platoa ponudio cijenu od 75.907,38 bez PDV-a, PDV 18.976,85, ukupno sa PDV-om 94.884,23. Sukladno ponuđenom, sklopljeni su ugovori za izvršenje navedenih radova. Radovi su započeli početkom svibnja.

Radovi na produžetku ulice Vladimira Nazora O ovoj zanimljivoj temi, za koju u posljednje vrijeme građani Hrvatske pokazuju iznimno velik interes, u Orehovici su govorili pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije Stjepan Baranašić te Stjepan Lacković, voditelj Odsjeka za gradnju. Predavanju se odazvalo 104 zainteresiranih stanovnika Općine Orehovica te naselja drugih Općina. Zainteresirani su građani na predavanju dobili odgovore na sva pitanja vezana za nedavno donesen Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, informacije o rokovima

PROVEDBA LEGALIZACIJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU “Provedba legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru” tema je predavanja koje se održalo 15. veljače 2013. u 10 sati u Društvenom domu u Orehovici, Zrinskih 40. Predavanje o provedbi legalizacije

i načinu pokretanja postupka legalizacije nezakonito izgrađenih objekata te njegovim troškovima. Isti su dobili i informaciju da se o stanju ucrtanih građevina i aktualnom stanju u katastru zemljišta mogu besplatno informirati u Općinskom uredu svakog radnog dana. UČENICI PŠ PODBREST POSJETILI NAČELNIKA OPĆINE U sklopu provedbe projekta građanskog odgoja i obrazovanja nazvanog „Sigurniji na putu do škole“, 26. veljače 2013. Općinu


REVOSKE NOVINE

10

Učenici PŠ Podbrest kod načelnika Općine Orehovica posjetili su učenici Područne škole Podbrest u pratnji svojih učiteljica Senije Zadravec Kermek, Petre Srnec i Ivane Čurila. Radi se o eksperimentalnom programu koji se provodi tek u nekoliko škola u Hrvatskoj. U prostorijama Općine primio ih je načelnik Općine Orehovica, Franjo Bukal. Učenici su postavljali različita pitanja, a glavni problem koji smatraju da treba riješiti, da bi djeca ali i ostali mještani Podbresta bili sigurniji u prometu, je izgradnja nogostupa/pješačke staze glavnim ulicama Podbresta na što ukazuju i rezultati provedene ankete. Načelnik je strpljivo saslušao brojna pitanja osnovnoškolaca i davao odgovore. Nakon toga, mladi su posjetitelji zajedno sa svojim učiteljicama i načelnikom nastavili zajedničko druženje uz sokove i grickalice. Na kraju druženja načelnik je zaželio svima puno uspjeha u daljnjem obrazovanju, da i dalje budu marljivi i vrijedno uče, ali i da se čuvaju i budu oprezni u prometu. Učenici su predstavljanje svog projekta održali i na 24. sjednici Općinskog vijeća 19. ožujka 2013. godine. Učenici su svoj projekt predstavili i na državnoj smotri u Zagrebu u svibnju ove godine.

DODJELA STUDENTSKIH STIPENDIJA Temeljem natječaja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2012./13. koji je proveden u prosincu 2012. godine, Povjerenstvo za stipendije Općine Orehovica odabralo je dva kandidata od četvero prijavljenih koji su ostvarili prednost po broju bodova pred ostalim kandidatima. 8. ožujka 2013. načelnik Općine Franjo Bukal i stipendisti Filip Lukač iz Orehovice, student Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, i Kristijan Hajdinjak iz

Orehovice, student Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, sklopili su Ugovor o stipendiranju kojim se Općina Orehovica obvezala isplaćivati mjesečnu stipendiju od 500,00 kuna, odnosno 300,00 kuna dok traju uvjeti propisani Odlukom o stipendijama. Naknadno je potpisan ugovor o stipendiranju sa Krešimirom Polgarom iz Orehovice, studentom Filozofskog fakulteta u Zagrebu, smjer psihologija. Sada Općina Orehovica stipendira sedmero stipendista za koje ukupni trošak iznosi 3.100,00 kuna mjesečno, odnosno 31.000,00 kuna godišnje. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE OREHOVICA Kako bi svojim stanovnicima u što većoj mjeri olakšalo postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata, Općinsko vijeće Općine Orehovica na svojoj je 24. sjednici održanoj 19. ožujka 2013. usvojilo izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu. U nastavku donosimo cijene komunalnog doprinosa za zgrade za koje je pokrenut postupak legalizacije ili postupak izdavanja rješenja kojim

Općinski stipendisti u akademskoj godini 2012./13.


11 se dozvoljava gradnja u razdoblju od stupanja na snagu izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu donesenih na 24. Sjednici Općinskog vijeća Općine Orehovica održane 19.3.2013. pa do 20.6.2013. Pod pomoćnim građevinama podrazumijevaju se osobito: garaže, drvarnice, kukuružnjaci, kokošinjci, svinjci, sjenice i slično. Komunalni doprinos za zonu I. obveznik može platiti: a) jednokratno, b) na način da 30% iznosa plati odmah, a razliku koja prelazi - 5.000,00 kuna može platiti u 3 mjesečne rate, - 10.000,00 kuna može platiti u 6 mjesečnih rata, - 15.000,00 kuna može platiti u 9 mjesečnih rata, - iznos preko 15 000,00 kuna može platiti u 12 mjesečnih rata. Komunalni doprinos za zonu II. u iznosu do 1.000,00 kuna obveznik je dužan platiti jednokratno. Iznose komunalnog doprinosa veće od 1.000,00 kuna obveznik može platiti i na način da 30% iznosa uplati odmah, a razliku u iznosu: - 1.000,01. do 3.000,00 kuna može platiti u 3 mjesečne rate, - 3.000,01. do 6.000,00 kuna može platiti u 6 mjesečnih rata, - iznos preko 6.000,00 kuna može platiti u 12 mjesečnih rata. Pri jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa za zgrade stambene namjene za koje je pokrenut postupak legalizacije ili postupak iz-

REVOSKE NOVINE

davanja rješenja kojim se dozvoljava gradnja u razdoblju od stupanja na snagu izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu donesenih na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Orehovica održane 19.03.2013. pa do 30.06.2013., obveznik komunalnog doprinosa ostvaruje pravo na 25 % popusta. Hrvatski branitelji, invalidi Domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja za sve u I. i II. zoni u cijelosti se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a koji se vode sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/11). Pravo na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa iz ove točke ostvaruje se na temelju statusa utvrđenog na osnovi uvjerenja (potvrde) nadležnog tijela Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva branitelja, kao i dokaza o vlasništvu nad predmetnom nekretninom (izvod iz zemljišne knjige ne stariji od mjesec dana od dana dostave zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije za obračun komunalnog doprinosa). O postupku legalizacije stanovnici Općine i nadalje se mogu informirati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica svakim radnim danom u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

USKRŠNJA PODJELA PREHRAMBENIH PAKETA Tijekom mjeseca ožujka Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec i Općina Orehovica nisu zaboravili osobe kojima je pomoć najpotrebnija. Tako je povodom Uskršnjih blagdana organizirana podjela prehrambenih paketa doniranih od strane Hrvatskog crvenog križa, čime je obradovano 20-ak socijalno ugroženih obitelji. Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su doprinijeli ovoj akciji. Odluku o popisu osoba kojima je dodijeljena pomoć donio je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Orehovica, a u raznošenju paketa su sudjelovale Vesna Kozjak, Erika Baranašić, Nada Dreven, Maja Vurušić, Snježana Šafarić i Marija Gajnik. DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI 29. ožujka 2013. Hrvatski crveni križ održao je akciju dobrovoljnog darivanja krvi za žitelje Općine Orehovica i šire. Akcija je održana u prostorijama sportske dvorane (stara škola) u Orehovici. Za sve darivatelje organizator je pripremio okrepljujući obrok i piće. Akcija je trajala od 8.00 do 11.00 sati. Odazvalo se 42 darivatelja od čega je krv darovalo njih 40. Akcija je bila uspješna, a ovim putem ujedno pozivamo i ostale potencijalne darivatelje da se kroz sljedeće akcije odazovu u što većem broju, jer samo jedna doza krvi spašava život. Zahvaljujemo darivateljima! DUŽNOST ČIŠĆENJA SNIJEGA

Cijene komunalnog doprinosa

U prosincu i siječnju na području Općine pale su velike količine snijega koji je otežavao promet te prohodnost pješačko-biciklističkih staza. S time u svezi Općina je uputila opomene vlasnicima kuća kraj kojih


REVOSKE NOVINE

12

prolaze staze te ih na taj način upozorila na dužnost čišćenja istih od snijega. Čišćenje ulica je obavljao obrt „Eko usluge“ Ivana Vurušića iz Orehovice te je za to do 21.05.2013. na adresu Općine za razdoblje 11/12 – 03/13 ispostavio račune ukupne vrijednosti 94.337,50 kuna. ZELENA ČISTKA – JEDAN DAN ZA ČISTI OKOLIŠ Čist okoliš je pravo i obveza svih nas. Jedino biće koje stvara otpad je čovjek, a njegovo neodgovorno ponašanje dovest će u pitanje opstanak svih. Uključimo li se svi u kampanju za čisti okoliš, omogućit ćemo bolju budućnost i nama i budućim generacijama. Općina Orehovica je prepoznala važnost kampanje „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“ . U svezi s time je načelnik Općine Franjo Bukal potpisao pismo namjere o sudjelovanju u akciji kao važan korak u promjeni odnosa građana prema okolišu pa se tako i ove godine Općina Orehovica pridružila akciji „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“. Akcija je održana 22. travnja 2013. u vremenu od 10.00 do 13.00 sati. U akciju je bilo uključeno 308 sudionika i to 260 učenika sa svojim učiteljima i 48 volontera, 6 traktora sa prikolicama te 2 kombi vozila. U akciju su se aktivno uključili Općinski načelnik Franjo Bukal, predsjednik Općinskog vijeća i ravnatelj OŠ Orehovica Branko Sušec, članovi Vijeća mjesnih odbora, Klub umirovljenika, Udruga „Sport za sve“, Udruga žena “Brest”, Podbrest, djelatnici „Čakoma“ te desetak stanovnika Romskog naselja koji su pomogli pri utovaru. U koordinaciji Općine Orehovica, prikupljeno je cca 14 m3 raznog otpada, odnosno cca 10,5 tona otpada koji je nesavjesno odbačen u okoliš. Prikupljen je raznovrsni otpad – 53 komada automobilskih guma svih profila i veličina, ekrani

Dobrovoljno darivanje krvi u Orehovici računala itd. Za sve sudionike je organizirano osvježenje kao i prijevoz do onečišćene lokacije. Prikupljen otpad zbrinut je od strane koncesionara, koji zbrinjava otpad na području Općine Orehovica – GKP-a Čakom d.o.o., na deponiji u Totovcu bez naknade prijevoza i zbrinjavanja, a na pretovaru se uključilo i šestero Roma. Od ove akcije očekivali smo veći odaziv i više voljnih i ornih sudionika kao i ekološku osviještenost građana jer bilo bi dobro, ako već 365 dana pojedinci neadekvatno odlažu otpad, da se taj jedan dan uključimo svi kako bi zaštitili naš okoliš, a napose podzemne

vode. Sudionici akcije poručili su da sljedeće godine očekuju puno manje otpada. POVRAT DIJELA ZAKUPNINE Financijska agencija je izvijestila Općinu Orehovica da je u skladu s Odlukom o otpisu dijela zakupnine za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupce koji imaju prijavljenu štetu od elementarnih nepogoda na području Općine Orehovica, obavila povrat dijela zakupnine za Vesnu Cirkvenčić, Stjepana Horvata i Antuna Radovića. Ostali zakupci nisu

Istovarivanje prikupljenog otpada u sklopu akcije “Zelena čistka”


13

REVOSKE NOVINE

stekli uvjete za povrat zbog ne- već sad javljaju osobe koje, umjesplaćene zakupnine ili neprijavljene to da same preuzmu inicijativu u štete o elementarnoj nepogodi. uređenju svojeg mjesta s idejama i održavanjem, svoje nezadovolUREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U jstvo uređenim izražavaju putem VULARIJI društvenih mreža fotografiranjem trave prije početka sezone košnje Ambijenti d.o.o. Čakovec su 15. svib- javnih površina te neprimjerenim nja 2013. uredili centralne površine komentarima na trud stanovnika u naselju Vularija: otok preko puta drugih naselja koji žele da njihovo kapelice, ispred Metss-a te je ob- mjesto bude uređeno. Štoviše, čak novljeno trajno raslinje kod poklon- i kada je prije dvije godine skupina ca. Ukupna vrijednost navedenih žena iz Vularije sama uredila zeleni radova iznosi 20.603,75 kuna. Ta- otok ispred Metss-a, iste su osobe u kođer, uređeni su cvjetni nasadi uz vrlo negativnom tonu komentirale Dom kulture u Podbrestu (2.187,50 kuna). U Orehovici je uređen okoliš Općinske zgrade te zeleni otok na križanju ulice Zrinskih i Matije Gupca na inicijativu obitelji Klobučarić Marijana koja je uredila cvjetnjak materijalom kojeg je pribavila Općina Orehovica (711,50 kuna). Iako se svake godine ulaže u nabavku cvijeća i uređenje centralnih prostora svakog naselja, vrlo je različit odnos pojedinaca u svakom naselju prema održavanju istih. Naime, za razliku od naselja Podbrest i Orehovica gdje uređenje cvjetnjaka nakon sadnje preuzimaju vrijedni ljudi koji žele da njihov Novouređeni park u centru Vularije okoliš bude uređen, u Vulariji se njihov rad i trud, umjesto da im se pridruže. Da, Općina je tu radi održavanja komunalne infrastrukture koja uključuje i javne površine. Primjera radi, može se izračunati koliki je trošak održavanja s prihodima koji se, po Zakonu o komunalnom gospodarstvu, skupljaju za navedenu svrhu – komunalna naknada: Vularija, stanje na dan 31.12.2012. 1. naplaćena komunalna naknada – 54.889,49 kn 2. troškovi održavanja komunalne infrastrukture (čišćenje snijega, javna rasvjeta – računi i popravak, Uređenje cvjetnjaka u Vulariji 2012. košnja javnih zelenih površina, održavanje cesta, sadnja cvjetnjagodine ka) - 57.105,63 kn

Dakle, Prihod 54.889,49 kn minus Rashod 57.105,63 kn = - 2.216,14 kn i to uz košnju javnih površina koju obavljaju zaposlenici na javnim radovima čiji trošak plaće pokriva Hrvatski zavod za zapošljavanje u cijelosti. Poštovanim mještankama Vularije koje stoje iza fotografija i komentara na društvenoj mreži Facebook donosimo fotografiju stvarnog stanja zasađenih i uređenih površina u Vulariji. Daljnju brigu o cvjetnjacima u Vulariji prepuštamo onima koji vole svoje

naselje uređeno uz općinsku potporu s vjerom da će se pridružiti i oni koji to do sada nisu. Rezultate ćemo pratiti i dokumentirati zajedno s ispisom svih komentara, s imenima i prezimenima s otvorenog profila na Facebooku gore spomenutih osoba od početka svibnja ove godine. S poštovanjem, načelnik Općine Orehovica, Franjo Bukal Tekstove pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica


REVOSKE NOVINE

14

UDRUGE I KLUBOVI DVD VULARIJA 2013. godina za DVD Vularija proteći će u znaku obilježavanja svečane obljetnice. Naime, 15. svibnja 1923. godine Antun Hlapčić, Stjepan Orsag, Antun Orsag, Filip Orsag, Mirko Hlapčić, Vinko Hlapčić, Josip Škvorc, Petar Komes, Petar Pevec i još 6 mještana Vularije osnovali su Dobrovoljno vatrogasno društvo Vularija. Rezultat je to aktivnog pokreta Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice koji je u Međimurju širio vatrogasnu ideju. Tijekom godina Društvo je uvelike ulagalo u stručno osposobljavanje svog članstva te tako danas broji 88 vatrogasaca s ispitom, 5 vatrogasnih dočasnika, 3 vatrogasna dočasnika I. klase, 2 vatrogasna časnika, 4 vatrogasna časnika I. klase i troje viših vatrogasnih časnika. Tako uvježbani vatrogasci nositelji su daljnjeg entuzijazma i želje za pomaganjem bližnjem u nevolji što se očituje velikim brojem mladih članova Društva. Ove godine Društvo će dostojno proslaviti 90. godišnjicu postojanja.

Prva mladež – pioniri DVD-a Vularija 1963. godine. S lijeva čuče: Valent Klinec, zapovjednik Društva, te učitelj Stjepan Pezer, zamjenik zapovjednika. Stoje prvi red: Stjepan Hlapčić, Ignac Novak, Stjepan Škvorc, Slavko Patarčec, Dragan Bratuša, August Škvorc; Drugi red: Stjepan Varga i Vinko Škvorc Na poticaj Antuna Horvata, Zlatka Orsaga i Kristijana Železnjaka, Antun Novak je napisao monografiju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vularija. Kroz iscrpan istraživački rad, autor Antun Novak povijesno

je dokumentirao događaje koji su obilježili rad i razvoj Društva kao i razvoj naselja Vularija. Monografija sadrži mnoge stare sačuvane fotografije, zapise i dokumente te kao takva predstavlja vrijedno djelo Članovi Društva koji su nosili teret izgradnje prvog Vatrogasnog doma 1953. godine: U prvom redu s lijeva sjede: Valent Klinec, Stanko Škvorc, Franjo Patarčec, Antun Novak, Đuro Obadić, Leonard Pintarić; Drugi red: Ana (Funk) Tomašić, Terezija Babić, Jelena Klinec, Cecilija Novak, Marija Hlapčić, Katarina Hlapčić, Sofija Bratuša; Treći red: Valent Obadić, Ivan Škvorc, Slavko Hlapčić, Slavko Obadić, Pavao Horvat, Valent Čurila Četvrti red: Antun Novak (Španicov), Leksi Obadić, Ivan Škvorc, Petar Železnjak, Josip Škvorc


15 za cijelu Općinu Orehovica i njezine stanovnike. Prihod od prodaje monografije namijenjen je isključivo za rad našeg Društva. Stoga vas pozivamo da svoju kućnu biblioteku upotpunite djelićem povijesti i tako pomognete u ostvarenju zacrtanih ciljeva DVD-a Vularija u skoroj budućnosti. Monografija se može nabaviti po cijeni od 180,00 kuna direktno kod članova našeg društva ili pak uplatom na žiro račun HR5723400091116016116 (PBZ d.d.), poziv na broj 3112098 – vaš OIB. 9. lipnja 2013. planirana je svečana proslava 90. godišnjice Društva. Očekuje se petstotinjak vatrogasaca iz 50 društava iz cijele Hrvatske. Održat će se sveta misa za sve vatrogasce te svečani mimohod vatrogasnih postrojbi. Prilikom spomenutih događanja ove godine, ponosno najavljujemo početak radova na dogradnji i adaptaciji Društvenog doma u Vulariji, projekt koji je pokrenula Općina Orehovica u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i Ministarstvom kulture, u vrijednosti od 602.000,00 kuna. Dom koji je izgrađen 1953. godine od strane mještana Vularije, obnovljen i dograđen u razdoblju 1986. – 1993., dobit će novo krovište, stolariju, fasadu i nove termotehničke instalacije. Također, dogradit će se i vatrogasno spremište. Pozivamo Vas da svojom prisutnošću uveličate naš svečani dan!

REVOSKE NOVINE

setinu vatrogasne djece. Društvo je opremljeno navalnim vozilom „TAM“, kombi vozilom „Ford“ s pripadajućom opremom. DVD Podbrest posjeduje dvije Vatrogasne motorne štrcaljke 8/8, jednu staru ručno-motornu štrcaljku, staru motornu štrcaljku „Savica“ te pumpu muljaču. Sve je u ispravnom stanju, a čuva se u novom, modernom spremištu u sklopu Doma kulture u centru Podbresta. Početkom godine održano je bodovanje Društva od strane Vatrogasne zajednice Međimurske županije te je postignut odličan rezultat u odnosu na ostala društva. To dokazuje da se u 2012. godini dobro radilo, a i daje poticaj da u svom radu ustrajemo još više. Krajem siječnja Društvo je održalo redovnu izbornu skupštinu na kojem se osvrnulo na rad u minuloj godini, ali i donijelo smjernice za rad u ovoj, 2013.godini. Budući da “Vatru gasi, brata spasi!” je ovo bila izborna skupština, izaGoran Šestak bralo se i novo vodstvo Društva. Tako je novi/stari predsjednik ostao DVD PODBREST Igor Horvatić, novi zapovjednik je Marko Zrinić, dozapovjednici su DeDVD Podbrest broji 42 aktivna čla- jan Mišić i Josip Horvat, novi tajnik na, od kojih su 20 članovi opera- je Mladen Gajnik i novi je blagajnik tivne postrojbe, njih 9 su vatrogasni Davor Novak. Svi oni su ujedno i veterani, a društvo ima i jednu de- članovi Upravnog odbora DVD-a. - Orehovica. Od ostalih aktivnosti treba spomenuti kako su članovi Društva redovito čistili snijeg ispred vatrogasnog spremišta do kojeg ralica nije mogla doći zbog konstrukcije šatora te održavali vježbe s vatrogasnom mladeži – djecom. Trenutno je u postupku nabava opreme za mladež, konkretno 2 brentače VP 15 firme „Pfeifer“, a sve u svrhu olakšanja vježbi vatrogasne mladeži. Ove godine planira se i nabava vatrogasnog vozila. Za kupnju vozila Općina Orehovica i Vatrogasna zajednica Međimurske županije osigurati će dio sredstava, a ostatak se planira prikupiti od sponzora i donacija mještana. Ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da nam izađu u susret pri prikupljanju dobrovoljnih priloga za nabavu novog vozila.

Članovi DVD Vularija DVD OREHOVICA Početkom godine DVD Orehovica održao je redovnu Izbornu godišnju skupštinu na kojoj je izabrano novo-staro vodstvo (pošto je prošle godine održana izvanredna Godišnja skupština). Članovi DVD-a prisustvovali su na gotovo svim skupštinama VZPO-a Belica - Mala Subotica

Članovi DVD-a Podbrest izvode vježbu “Vatra 2013”


REVOSKE NOVINE Ostali članovi Upravnog odbora su: Ivica Krištofić i Vladimir Kudec. Novi članovi Nadzornog odbora Društva su: Christian Lončarić, Mirko Novosel i Dragutin Mustak. Društvo je dodijelilo spomenice za višegodišnji rad pojedinim članovima Društva, a dobili su ih Mario Rogina i David Jovanović za 10, Ivica Krištofić za 20 te Josip Višnjić, Branko Višnjić, Vladimir Sabol, Željko Kraljić i Christian Lončarić za 30 godina. Pohvale od strane Vatrogasne zajednice Međimurske županije na organiziranoj skupštini zajednice u 2012., i dakako, organizaciji Županijskog seniorskog natjecanja na kojem se skupilo više od 100 ekipa, govori da smo dobro radili u 2012. godini. Ne treba zaboraviti ni ostale aktivnosti Društva koje pridonose boljoj kvaliteti života cijele zajednice. Svakako treba istaći i dobru suradnju koje Društvo ima s ostalim udrugama u mjestu, posebno Nogometnim klubom i Aktivom žena Podbresta. Nadamo se da će se uspješna suradnja produžiti i proširiti. Svakako treba istaći i odličnu suradnju s Mjesnim odborom Podbresta te s Općinom Orehovica. Na njihovu pomoć Društvo uvijek može računati, a nadamo se da će to tako i ostati. Njima, ali i svim drugim zaslužnim pojedincima Društvo se zahvalilo prigodnim zahvalnicama. Kao i lani, i ove je godine Društvo organiziralo veliku fašničku zabavu koja je bila bolja od lanjske. Nadamo se da će organizacija fašničkih zabava postati tradicijom. Sedmero članova DVD-a uspješno je položilo ispit za zvanje Vatrogasca 1. klase. Onaj ružniji dio posla, intervencije, nisu nas zaobišle ni ove godine. Imali smo jednu složenu intervenciju gašenja smetlišta Molvine. U prvih par mjeseci ove godine članovi DVD-a su u nekoliko navrata imali akcije čišćenja snijega u okolici vatrogasnog spremišta i doma

16

kulture. Vršeno je i dežurstvo za Veliku Subotu prilikom spaljivanja vuzmenki. Društvo je prisustvovalo na svim sjednicama skupština naših prijateljskih društava na koje je bilo pozvano te na sjednicama skupštine Vatrogasne zajednice područja Općina Belica - Mala Subotica - Orehovica i Vatrogasne zajednice Međimurske županije. Mjesec svibanj je mjesec zaštite od požara. Kao i svake godine, na Dan zaštitnika vatrogasaca sv. Florijana, održana je svečana sveta misa za sve žive i preminule vatrogasce koju je vodio vlč. Damir Slamek. Tijekom mjeseca svibnja održane su i ostale preventivne aktivnosti koje su sastavni dio vatrogasne djelatnosti. Na kraju, Društvo se zahvaljuje svim donatorima, mještanima kao i jedinicama lokalne vlasti na svekolikoj pomoći u proteklom periodu. Vježba “Vatra 2013” DVD-a Podbrest U subotu 18. svibnja 2013. DVD Podbrest je vršio kontrolirano spaljivanje granja u Dravskoj ulici u Podbrestu koje nije spaljeno na Veliku Subotu, kao i mnoge druge vuzmenke, zbog loših vremenskih prilika. Uz dežurstvo pri spaljivanju granja, ukazala se prilika da se izvrši i interna vježba nazvana “Vatra 2013” čiji je cilj bio uvježbavanje operativne jedinice kod situacija požara automobila, požara šume i niskog raslinja. Željelo se uvježbati članove DVD-a Podbrest u pravilnom, efikasnom i stručnom načinu korištenja vatrogasne opreme koju posjeduju. Ujedno isprobala se ispravnost podzemnih hidranata u Dravskoj ulici. Vježbom je rukovodio zapovjednik DVD-a Podbrest Marko Zrinić, a vježbi je prisustvovao i načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal. Pretpostavka je bila da se desila prometna nezgoda te udarcem au-

tomobila u drvo dolazi do prevrtanja automobila i zapaljenja. Drvo pada na cestu i priječi prolazak prometnicom. Kako je u blizini šuma, požar se s automobila proširio na nisko raslinje i prijeti proširenjem u šumu. DVD Podbrest je kombi-vozilom, navalnim vozilom te s 8 članova operativne postrojbe krenuo u intervenciju. Pri simulaciji gašenja požara automobila i šume te tehničke intervencije uklanjanja drveta, isprobana je gotovo sva oprema koju DVD Podbrest posjeduje te su uspješno izvršeni svi zadaci koji su predviđeni elaboratom vježbe. Nakon vježbe napravljena je i kratka analiza, a vježba je ocijenjena uspješnom. Ovo je bila samo jedna u nizu aktivnosti koje DVD Podbrest vrši u svibnju, mjesecu zaštite od požara. Igor Horvatić KLUB UMIROVLJENIKA OREHOVICA Klub umirovljenika Orehovica u 2013. godinu ušao je uz organiziran doček Nove godine. 8. ožujka 2013. imali smo Izbornu godišnju skupštinu na kojoj je izglasan još jedan mandat radnom predsjedništvu. No, izabrali smo nove članove u Izvršni i Nadzorni odbor. Tom prilikom proslavili smo i međunarodni Dan žena. 27. travnja 2013. podružnica Čakovec organizirala je jednodnevni izlet u Vukovar i Osijek. Mnogi naši članovi bili su na tom izletu. Povodom ovogodišnjeg Praznika rada organizirali smo sportsko druženje uz tradicionalni grah te dobru glazbu. 16. lipnja 2013. pripremamo sportsko natjecanje gdje smo mi organizatori i domaćini. Takmičenje će se održati u 5 sportskih disciplina: streljaštvo, pikado, šah, kuglanje –


17

REVOSKE NOVINE

Doček Nove godine Kluba umirovljenika Orehovica ženska ekipa te kuglanje – muška ekipa. U svakoj disciplini sudjeluju 4 člana. Na takmičenje su pozvane ekipe Čakovca, Preloga, Novog sela na Dravi, Mihovljana te Mačkovca. Justina Kocijan

KUD „FIJOLICA“ Kulturno – umjetničko društvo „Fijolica“ i dalje aktivno djeluje. Na blagdan sv. Stjepana, 26. prosinca 2012. godine, organizirali smo tradicionalnu „štefanjsku priredbu“ u dvorani Društvenog doma u Orehovici. Na priredbi su nastupili učenici Osnovne škole Orehovica, crkveni zbor mladih „Marijini glas-

KUD “Fijolica” na tradicionalnoj štefanjskoj priredbi

nici“ te članovi folklorne, tamburaške i dramske sekcije. 2. veljače 2013. održana je Izborna godišnja skupština KUD-a „Fijolica“ na kojoj je izabrano novo-staro vodstvo: predsjednik Udruge je Branko Sušec, dopredsjednica Anica Držanić, tajnica Petra Krčmar i blagajnica Nataša Martinec. Nakon službenog dijela skupštine, druženje je nastavljeno uz pjesmu i ples do kasnih večernjih sati. U veljači smo organizirali i tradicionalnu fašničku zabavu u Orehovici, na koju se odazvao velik broj mještana naše Općine, a i šire. Ovo smo godine, po prvi puta, sudjelovali na smotri koreografiranog folklora „Med Murom i Dravom“. 8. smotra koreografiranog folklora održana je 28. travnja 2013. godine u dvorani II. osnovne škole u Čakovcu. Smotra se održava svake dvije godine i natjecateljskog je karaktera gdje državni sektor odabire koje će društvo predstavljati Međimursku županiju na Državnom susretu folklornih ansambala. Svoje koreografije izvelo je devet kulturno-umjetničkih društava. KUD Fi-


REVOSKE NOVINE

18

jolica predstavio se međimurskom koreografijom pod nazivom „Droga mama jo vam nemrem spati“. Koreografiju je osmislila voditeljica folklorne sekcije Sanja Bacinger, koja je i uvježbala plesače, a glazbeno ju je obradio i tamburaše uvježbao Zlatko Bacinger. Tamburaška sekcija i ove je godine imala zapažen nastup na 19. smotri tamburaša Međimurske županije, koja se održala 26. svibnja 2013. godine u Mačkovcu. Do ljetne stanke imamo još dva značajna nastupa: 9. lipnja 2013. – 90. Obljetnica osnutka i huNovoizgrađeni nasip na Mičigenu manog rada DVD-a Vularija te 7. srpnja 2013. – manifestacija „Đa- UDRUGA „SPORT ZA SVE“ kovački vezovi“. Poziv na „Đak- OREHOVICA ovečke vezove“ dobili smo nakon zapaženog nastupa na 17. Smotri Evo, stiglo nam je proljeće pa s izvornog međimurskog folklora u njime i radovi u dvorištu, vrtu i Donjoj Dubravi, na kojoj smo sud- polju te smo tako prestale s našim jelovali u srpnju 2012. Za tu pri- redovitim vježbanjem, odnosno godu će nam Udruga žena „Brest“, sportskom rekreacijom. Kroz zimu Podbrest na rupčiće izvesti znak fi- pokrenule smo sve naše mišiće (čak jolice (ljubičice). i one za koje nismo ni znale da posPozivamo sve mještane da nas po- toje) te ih pripremile za te naše vandrže u radu te sve zainteresirane jske aktivnosti. Ove zime pridružile tamburaše, plesače, glumce i pje- su nam se nove članice što nas uvivače da se uključe u rad Društva! jek raduje. Nadamo se da će nas na jesen opet biti, ako ne još više, Petra Ivanušić barem u ovom lijepom broju.

U travnju smo odradile već poznati BIMEP u organizaciji Međimurske županije. Organizator i većina sudionika su nas opet pohvalili na finim kolačima (domaći i Pekare Poljanec). Citiram sudionike: “tradicionalno najprijazniji i najopremljeniji punkt na BIMEP-u – naravno riječ je o vedrim i prijaznim gospođama u Orehovici. Svaka čast za trud i pozitivu”. Posebno smo bile ponosne na naše sumještane koji su se na svojim “bicklinima” pridružili biciklijadi. Uz sportski pozdrav do jeseni! Nataša Martinec ŠRD DIVER

Članice udruge “Sport za sve” na ovogodišnjem BIMEP-u

ŠRD Diver 2013. godinu je započeo čišćenjem jezera Mičigen na sjevernoj i istočnoj strani. Naglim porastom vodostaja od preko 1,50 metara radovi su prekinuti, a povlačenjem vode nastavlja se sa započetim radovima. Na južnoj strani započeta je izgradnja nasipa na kojem će se zasaditi borovi i ukrasno grmlje. Nasip je dužine oko 150 metara, širine 1,5 metar i visine oko 60 centimetara. Ovim putem molimo mještane Podbresta, Orehovice, Vularije i Svetog Križa ako imaju višak materijala


19 (zemlje) kod nekih iskopa da ga slobodno dovezu za daljnju izgradnju nasipa. U tom slučaju mogu se kontaktirati predsjednik Branko Mišić na broj mobitela 091 540 1323 ili Marijan Čerjavić na broj mobitela 098 971 2072 koji će pokazati mjesto istovara materijala. Sportske aktivnosti bit će u vidu sudjelovanja na 1. međimurskoj ligi, odlasku u Mađarsku (Balaton) gdje se održava ALPE ADRIA KUP. Održat će se i takmičenje kadetkinja i kadeta koje vode Franjo Horvat i Branko Mišić. Takmičenje će biti najavljeno plakatima, a rezultati će se objaviti putem medija (radio). Upravni odbor: predsjednik Branko Mišić, zamjenik predsjednika Stanislav Horvatić, blagajnik Željko Mišić, tajnik Josip Kuhar, članovi Marijan Čerjavić, Franjo Horvat i Ivica Horvatić. Željko Mišić

REVOSKE NOVINE

UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST Mlada udruga „Brest“ iza sebe ima razdoblje bogato aktivnostima. Udruga je održala božićnu izložbu ručnih radova 2. prosinca 2012. u društvenom domu u Podbrestu. Za dio novca od prodaje kupljene su prehrambene namirnice koje smo darovale župi Orehovica, a iste je velečasni Damir Slamek podijelio najsiromašnijim mještanima. Udruga je dokazala da se pridržava plana kojeg je predala Općini Orehovica, a to znači da aktivnosti Udruge neće biti samo kreativne radionice i okupljanje članica, nego i humano pomaganje onima kojima je pomoć potrebna. Udruga je 16. prosinca 2012. organizirala humanitarnu priredbu za stradale u poplavi u Pušćinama, na kojoj je od dobrovoljnih priloga mještana i same Udruge prikupljeno 6.520 kuna. Prikupljeni novac je uplaćen na račun Udruge žena Pušćine čije su ga članice praved-

Radovi članica Udruge žena “Brest” Podbrest

no raspodijelile najpotrebitijima. „Brest“ ovim putem toplo zahvaljuje svima koji su nas podržali u akciji „Pomozi bližnjemu svom“. „Brest“ je 10. ožujka 2012. održao izložbu povodom uskršnjih blagdana. Okupljanje nije bilo samo izložbenog karaktera, nego je predviđeno i druženje s mještanima uz domaće kolače, kavicu i koju čašicu. Uz načelnika, gospodina Franju Bukala uvijek nas rado posjeti i gospodin Matija Posavec koji nas toplim riječima potpore motivira za nastavak naših aktivnosti. Dio novca od prihoda uložen je za novi projekt Udruge koji je u tijeku te za kupnju opreme za što kvalitetniji rad Udruge, dok je jedan dio predviđen za humanitarne svrhe. Udruga će i dalje pružati potporu i pomoć u okviru svojih mogućnosti onima kojima je to najpotrebitije te sudjelovati u humanitarnim akcijama. Štefanija Maček


REVOSKE NOVINE

20

DJEČJI VRTIĆ “MEDO” Još jedna pedagoška godina bliži se kraju. Kao i svaka druga, i ova je bila ispunjena mnoštvom različitih aktivnosti i događanja. Uz redoviti plan i program odgojno-obrazovnog rada, u vrtiću obilježavamo sve važne blagdane i datume. Povodom blagdana Svetog Nikole posjetio nas je g. Franjo Bukal, načelnik Općine, i djecu darivao prigodnim poklonima. Organizirali smo Božićnu priredbu i posjet Djeda Božićnjaka te ples pod maskama povodom fašnika. Prigodnim kreativnim aktivnostima obilježili smo Uskrs, Dan planeta Zemlje, Majčin dan, a planiramo još zajednički izlet u Zagreb i završnu priredbu gdje ćemo se oprostiti od naših predškolaca. Kazališna skupina „Šareni svijet“ razveselila nas je trima predstavama, tematski vezanima uz Božić, Valentinovo i obitelj. Također je održana i radionica o ponašanju u prometu „Moj prijatelj policajac i ja u prometu“ gdje su djeca imala priliku upoznati policajca.

Polaznici vrtića na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića u Čakovcu Već tradicionalno, sudjelovali smo na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića u Čakovcu, a ove godine smo mi bili inicijator sportskog susreta s predškolskom djecom u Osnovnoj školi Orehovica. Tu su se djeca odlično zabavila i upoznala s budućim školskim prijateljima. Ovim putem obavještavamo sve

Sportski susret s predškolskom djecom OŠ Orehovica

roditelje da vršimo upise u novu pedagošku godinu (od 1. rujna 2013. godine) te se zahvaljujemo svim roditeljima, Općini Orehovica i Osnovnoj školi Orehovica na kontinuiranoj suradnji i podršci. Marija Bašek


21

REVOSKE NOVINE

PREDŠKOLA

Predškolci za fašnik 21. ožujka 2013. roditelji predškolaca zajedno sa svojom djecom sudjelovali su na likovnoj radionici. Iz ponuđenog materijala (stiroporna jaja, drveni štapići, kolaž papir, krep papir, kora drveća, kartonske role, karton...) izradili su maštovite dekoracije za svoj blagdanski stol. Predškolske skupine „Mravići“ i „Leptirići“ su se 22. ožujka 2013. zajedno sa svojim odgajateljicama i pomagačicama uputili u posjet „Lumini centru“ u Varaždin. Gledali smo animirani film „Pupijeva potraga“, u kojem hrabri morski psić

Pupi odluči spasiti svoju braću i sestre. U avanturi života susreće se s mnogim opasnostima, ali na kraju ipak spašava svoju braću i sestre. 19. travnja 2013. godine predškolske skupine “Mravići” i “Leptirići” zajedno s odgajateljicama i romskim pomagačicama posjetili su Željeznički kolodvor u Čakovcu i Knjižnicu Nikola Zrinski. Djelatnica knjižnice im je objasnila pravila posuđivanja knjiga iz knjižnice te su razgledali dječji i opći odjel. Nakon razgledavanja knjižnice, djelatnica nam je u igraonici „Bamblek“ pročitala slikovnicu koja

Likovne radionica predškolaca i njihovih roditelja

se jako svidjela djeci. Nakon posjeta knjižnici uputili su se na igralište i dobro zabavili! 23. travnja 2013. godine „Leptirići“ i „Mravići“ su zajedno s odgajateljicama i romskim pomagačicama posjetili Javnu vatrogasnu postrojbu grada Čakovca. Razgledali su prostorije u kojima oni rade, vježbaju i uče. Djelatnici JVP-a pokazali su im vatrogasna vozila i pripadajuću opremu. Djeca su imala priliku isprobati njihovu opremu i gađati u metu. Djelatnici JVP-a počastili su ih slatkišima i sokom, a djeca su njima izradila maketu vatrogasnog vozila. 30. travnja 2013. predškolci su zajedno sa svojim odgajateljicama i romskim pomagačicama krenuli u posjet tiskari „Zrinski d.d.“. Djeca su razgledala cijeli pogon tiskare i upoznala cijeli proces nastanka knjige, slikovnice ili časopisa. Tiskara „Zrinski d.d.“ je svakom djetetu darovala primjerak dječjeg časopisa. Nakon razgledavanja tiskare krenuli su u šetnju i zasladili se sladoledom. Martina Brezovec Jurinec i Monika Kamenić


REVOSKE NOVINE

22

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA LIK 2013. I ove godine su učenici polaznici Likovne grupe sudjelovali u pripremi svojih radova za natjecanje iz likovne kulture LIK 2013. Državno povjerenstvo u Zagrebu svake godine odabere temu koja se mora ostvariti kroz rad, a ove godine ona je nosila naziv EKO/ETNO. Učenici su imali zadatak izraditi nosivi odjevni predmet prema vlastitom izboru, u prirodnoj veličini, poštujući pravila ekološke mode, što znači da su u izradi mogli koristiti isključivo reciklirane otpadne materijale. Nakon mjesec dana napornog kreativnog rada, učiteljica Ana Golubić Brozović odabrala je radove Jelene Polgar, učenice 8. razreda i Tomislava Farkaša, učenika 6. razreda. Radovi su poslani županijskom povjerenstvu koje je između 120 pristiglih radova odabralo 60 najboljih koji su izloženi u Zgradi Scheier u centru Čakovca, među njima i oba rada OŠ Orehovica. Također je odabrano i 15 najboljih radova koji su dalje proslijeđeni državnom povjerenstvu, a među njima je bio i rad Tomislava Farkaša. Županijska smotra projekt građanin Učenici PŠ Podbrest sudjelovali su 22. ožujka 2013. godine na Drugoj županijskoj smotri iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Međimurske županije za osnovne i srednje škole koje je održano u Srednjoj školi Čakovec. Učenici 3.c razreda Patricia Lončarić i Patrik Piškor te 4.c razreda Benjamin Hajdinjak i Kevin Držanić uz vodstvo učiteljica Senije Zadravec-Kermek i Ivane Čurila predstavili su projekt

Mali folkloraši na folklornoj radionici u Vratišincu “Sigurni na putu do škole”. Projekt djedova. Usput su razgledali promje predložen za državnu smotru u jene u prirodi i rad ljudi u gradu Zagrebu gdje su učenici 20. svibnja u proljeće i na kraju se poigrali u 2013. također uspješno predstavili parku. svoj rad. Susret s književnicom Brankom Projektni dan učenika 2. i 4. Primorac razreda 10. travnja 2013. učenici predUčenici drugih i četvrtih razreda su metne nastave imali su posebnu 4. travnja 2013. proveli aktivnosti gošću. Posjetila ih je poznata hru sklopu školskog razvojnog plana. vatska književnica Branka Primorac Učenici drugih razreda istraživali su koja im je predstavila svoje knjige, mjesece u godini, izrađivali kalen- od kojih su neke uvrštene u popis dar i rješavali križaljke vezane uz go- lektire. Književnica im je ispričala dišnja doba. Učenici četvrtih razre- nešto o svojem životu, kako su nasda su proučavali hrvatsku povijest tale njezine knjige te ponešto o sačitanjem legendi o dolasku Hrvata držaju knjiga i njihovoj povezanosti i istraživanjem nastanka hrvatskoga sa stvarnim osobama i događajima. grba. Tomislav Farkaš na LiDraNu Terenska nastava prvašića Učenik 6.b razreda Tomislav Farkaš Učenici 1. razreda 12. travnja 2013. sudjelovao je na Državnoj smotri bili su na terenskoj nastavi. Najpri- LiDraNo 2013. u Primoštenu od 9. je su posjetili sajam knjiga MESAP do 11. travnja 2013. i predstavio se Libar u Nedelišću i prisustvovali kn- samostalnim scenskim nastupom, jiževnom susretu sa Željkom Horvat kazivanjem poezije „Stori mlin“, – Vukelja. Razgledali su izložene kn- učenika Davida Šopara. Za nastup jige i na poklon dobili časopis SMIB. ga je pripremila učiteljica hrvatskNakon toga u Čakovcu su razgleda- oga jezika Indira Valkaj. Čestitamo li etnografski dio muzeja i upoznali Tomislavu na velikome uspjehu! način života i običaje naših baka i


23 Etno stvaralaštvo dr. Vinka Žganca

REVOSKE NOVINE

ja! U praktičnom djelu izrađivale su se eko-vrećice te su se učenici 26. travnja 2013. učenici folk- okušali i u metodi otiskivanja folorne i tamburaške sekcije naše tografije foto-transferom. RadiŠkole prisustvovali su projektnom onice su organizirale učiteljice Krisdanu posvećenom dr. Vinku Žgan- tina Vrabec i Ana Golubić Brozović, cu u Vratišincu. Uz OŠ Orehovica, a sudjelovali su učenici likovne i sudionici ovog projektnog dana ekološke grupe obiju škola. bili su učenici iz OŠ Ivana Gorana Kovačića, Sveti Juraj na Bregu, OŠ Dan Europe u OŠ Orehovica Sveti Martin na Muri, OŠ dr. Vinka Žganca, Vratišinec te gost OŠ dr. 9. svibnja 2013. godine u Osnovnoj Vinka Žganca, Zagreb. školi Orehovica obilježen je Dan EuNakon kratkog prigodnog programa rope. Povodom tog dana održana i predstavljanja škola, učenici su sa je integrirana nastava u sklopu prosvojim voditeljima u sat vremena na vođenja Školskog razvojnog plana radionicama istraživali ples, pjesmu s ciljem razvijanja vještine čitanja i igre koje je zapisivao dr. Vinko s razumijevanjem te logičkog zaklŽganec. Nakon završetka rada u jučivanja i povezivanja. Sudjelovaradionicama predstavili su svoj rad li su učenici od 5. do 8. razreda, a jedni drugima. Uz dobru zabavu, učitelji predmetne nastave udružili ovim projektom se učenicima uspio su snage i pripremili predavanja, približiti lik i djelo dr. Vinka Žganca. radionice, zadatke i različite edukativne igre. Tijekom aktivnosti učeniRadionice u OŠ Hodošan ci su imali prilike saznati povijesne, geografske, političke i kulturne činUčenici naše Škole su 4. svibn- jenice o Europskoj uniji te pobliže ja 2013. posjetili Osnovnu školu upoznati zemlje članice, a ujedno su Hodošan. Razlog tome bile su za- razvijali vještinu čitanja s razumijenimljive kreativne radionice na ko- vanjem i suradnički odnos radom u jima su učili osnove šivanja šivaćom skupini. Tako su se učenici 5. razremašinom, ali i razgovarali o važnosti da upoznali s osnovnim pojmovima ekološkog razmišljanja i promišljan- EU, izrađivali i rješavali križaljke te

Projektni dan - Dan Europe

saznali ponešto o Sv. Benediktu, zaštitniku Europe, dok su 6. razredi uz pomoć različitih matematičkih zadataka izradili zastave zemalja članica i njima ukrasili hol škole. Učenici 7. razreda bavili su se stvaranjem i širenjem Europske Unije, bitnim institucijama i njezinim značajem te položajem Hrvatske u EU što su na kraju i predstavili ostalim učenicima te su izrađivali statističke podatke o gustoći naseljenosti i površini zemalja članica. Na radionicama iz njemačkog i engleskog jezika učenici su nešto više saznali o nastanku himne Europske Unije (Ode an die Freude/Oda radosti), zastavi i njezinom značenju. Iako su jezici sporazumijevanja bili njemački i engleski, učenici su na kraju otpjevali pjesmu Tota Cutugna „Insieme“ na talijanskom jeziku. Učenici 8. razreda sudjelovali su i u debati, gdje smo mogli čuti dobre argumenta za, ali i protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Znanje učenika o Europskoj uniji ispitano je kroz kviz na kraju programa. Sudionici su se dobro pripremili te zaslužili priznanje i nagrade. Učitelji OŠ Orehovica


REVOSKE NOVINE

24

VIJESTI IZ ŽUPE Straža uz Isusov grob u Orehovici U našoj župi Orehovici na Veliku Subotu vjernici su pripremili molitve na Božjem grobu i svoja razmišljanja popratili prikladnom pjesmom. Raspored molitve na Božjem grobu je bio okviran, nije se trebalo držati toga rasporeda, nego je svatko mogao doći kad mu je najviše odgovaralo. Vjernici su mogli dovesti i svoje prijatelje, poznanike i rodbinu iz drugih župa… Došli su i neki roditelji s djecom, velikom i malom, tako da je bilo lijepo vidjeti ih u molitvi. Isto tako je bilo lijepo vidjeti i vatrogasce koji su držali svečanu stražu na “Božjem grobu”. Na kraju, možemo se samo pomoliti s piscem klasičnog Križnog puta koji moli: “Isuse početniče života, daj da na Tvom grobu oživim novim životom i da odumrijevši posvema grijehu, s Tobom jednoć uskrsnem na život vječni!“ Hvala svima koji su se angažirali i došli.

i meditacije.

vlč. Damir Slamek

Karmelski vrt u Orehovici

Ove smo godine odlučili urediti vrt ispred župne crkve u Orehovici. Želja nam je da vrt izgleda ljepše jer su postojeći čempresi dotrajali i počeli se sušiti. 18. listopada 2012. je 38 vjernika naše župe primilo škapular pa nam je to bio poticaj da se vrt uredi po uzoru na karmelske vrtove ispred Marijanskih svetišta i nekih samostana. Marijin škapular je znak Karmelski vrt u Orehovici naše vjere i predanja u Božje ruke, da bismo bili vjerni Bogu kao što je Hodočašće u Karlovac bila Blažena Djevica Marija te tako došli k Isusu. Zajednica „Marijin škapular“ iz OreSve što je napravljeno u karmels- hovice i Belice te ostali vjernici koju kom vrtu dar je članova karmelske su se htjeli pridružiti hodočastili su bratovštine, a pridružili su se i drugi 1. svibnja ove godine u Nacionalkoji nisu članovi, a htjeli su dati svoj no svetište sv. Josipa koje se naladar. Svima skupa, i onima koji su be- zi u Karlovcu. Svetište su hrvatski splatno radili i onima koji su kupili biskupi proglasili 15. travnja 1987. što je bilo potrebno, velika hvala. godine Nacionalnim svetištem sveHvala im od srca i nek’ im Bog na- tog Josipa Crkve u Hrvata. Gradnja Spomenuto će postati tradicijom, plati. crkve sv. Josipa započela je 1968. svake ćemo se godine na Veliku godine, a posveta je bila 15. rujna vlč. Damir Slamek 1974. godine. Hodočasnici najviše Subotu okupljati i moliti uz pjesme dolaze 19. ožujka (svetkovina sv. Josipa) i 1. svibnja (svetkovina sv. Josipa Radnika). Po dolasku prisustvovali smo misnom slavlju u 11.00 sati uz mnoštvo drugih hodočasnika. Nakon svete mise hodočasnici su imali slobodno vrijeme za šetnju, ručak te razgledavanje svetišta i okolice, a nakon toga župnik župe Sv. Josipa prisutnima je kratko govorio o povijesti župne crkve. Na putu do doma posjetili smo još jednu crkvu u Karlovcu gdje su nas domaćini ljubazno dočekali. Nakon razgledavanja crkve slijedilo je ugodno druženje u crkvenim prostorijama uz malo čašćenje i pjesmu. Svečana straža na “Božjem grobu” Martina Vrbanec


25

REVOSKE NOVINE

župnik Ivan Jurak nabavio sva tri zvona u Austriji od firme „Grassmayr Insbruck 1599“ i uspio ih bez carine dopremiti u Hrvatsku. Preuzvišeni ordinarij dr. Franjo Kuharić, nadbiskup, podijelio je s narodom radost novih zvona u župnoj crkvi u Orehovici. Zvona su blagoslovljena u subotu 23. rujna 1972. godine uz prisutnost vjernika te su isti dan bila i postavljena. Zvona su podignuta na zvonik užem, a programirana su na način da automatski redovito zvone ujutro, u podne, navečer te prije mise nedjeljom. Ovdje donosimo najvažnije podatke o zvonima: veliko zvono teško je 900 kg, a nosi naslov: „Na čast Presvetom Trojstvu: Bogu Ocu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetome“. Kum prvome zvonu bio je župnik Ivan Jurak. Srednje zvono teško je 600 kg i nosi naslov „Majko Božja Fatimska moli za nas“. Kumovi ovog zvona su Stjepan Horvat sa suprugom OlKumovi zvona s biskupom zagrebački. Na misi je bilo prisut- gom te Franjo Horvat sa suprugom no više od 3000 vjernika. Gradnja Marijom. Treće zvono teško je 250 IZ POVIJESTI NAŠE ŽUPE: crkve je jako napredovala te je ona kg i nosi naziv „Sveti Josipe moli za BLAGOSLOV ZVONA nas sada i u času smrti naše. Amen“. brzo sagrađena. Marija Krčmar iz Orehovice, koja je Kum trećeg zvona je Viktor Krčmar Selo Orehovica je pripadalo župi ujedno i kuma jednom od triju zvo- sa suprugom Marijom. Za župu OreMala Subotica. Bilo je dosta udalna, ukratko nam je ispričala kako je hovica je to bio povijesni dan. jeno od Male Subotice pa su se izgledao taj veliki dan kad su u župu mještani odlučili odvojiti i osnovaMaja Vurušić Orehovica dopremljena i blagoslovlti novu župu. Velečasni Ivan Jurak, jena sva tri zvona. Rekla je kako je župnik u Maloj Subotici, odmah je prihvatio prijedlog te se bacio u posao prikupljanja zemljišta za izgradnju crkve. Zemljište su većinom darovali Luka Kamenić i Milan Juršić, a nešto ga se još i kupilo. U ono doba bio je problem pribaviti građevinsku dozvolu, no uz trud i ona se izvojevala. 15.07.1970. odobrena je gradnja. Svaka obitelj iz sela je obećala dati novac u vrijednosti jedne dobre krave. Nakon što se novac skupio, počela je gradnja, a radna je snaga bila dobrovoljna. 06.07.1971. bila je posveta kamena temeljca nove crkve koji je posvetio dr. Franjo Kuharić, nadbiskup Župljani vuku zvono u toranj


REVOSKE NOVINE

26

CRTICE IZ POVIJESTI RUŠENJE GOROSTASA ADAMA U OREHOVEČKOM LUGU U svojoj prošlosti cijelo je Međimurje bilo kraj bogat šumama koje su vjerojatno bile ostatak nekadašnje europske prašume i dio panonske hrastove šume. S manje od jedne desetine teritorija pod šumom, Međimurje je danas županija s najmanjim postotkom šumskog pokrova u Republici Hrvatskoj. Prvo veliko krčenje šuma u Međimurju dogodilo se sredinom 19. stoljeća, točnije 1858. godine, izgradnjom prvog velikog industrijskog pogona, tvornice šećera u Čakovcu, kada se, zbog uzgoja šećerne repe, ukazala potreba za time. Tada su nestale hrastove šume od Čakovca do Drave te je nestalo vukova na području Međimurja. Šećerana je prestala s radom već 1870. godine. Nakon što je grof Eugen Festetić prodao 1923. godine Čakovečko vlastelinstvo zagrebačkoj tvrtki za promet drvetom „Slavonija“ d.d., međimurske su šume devastirane. Najpoznatija sječa, ujedno i jedina fotografski dokumentirana, je ona hrasta nazvanog Adam u Pavlovom voglu u orehovečkoj Meki. U literaturi nalazimo dvije godine kao vrijeme rušenja Adama. Povjesničar Vladimir Kalšan piše da je Adam srušen 1922. godine. Posebna komisija Ministarstva šuma i rudnika Kraljevine SHS u lipnju 1926. godine završila je elaborat o procjeni međimurskih šuma kojim je trebala procijeniti faktičnu prometnu vrijednost šume u svrhu eventualnog otkupa za državu. Komisija je procijenila da je stanje šuma bilo uglavnom dobro, jedino je, kao posljedica tzv. Prpićeve sječine 1922./23., stanje šume Orehovica bilo vrlo teško. Naime, u interregnumu, od stavljanja Čak-

Divovski hrast Adam srušen u šumi Orehovica. Na fotografiji s desne strane uz kola: Franjo Farkaš i Stjepan Grulja iz Orehovice. Na hrastu s puškom sjedi lugar Ladislav Husić. ovečkog vlastelinstva pod državni sekvestar do prodaje „Slavoniji“ 1923. godine, zagrebački poduzetnik Milan Prpić, kasnije jedan od vlasnika konzorcija „Slavonija“, organizirao je sječu međimurskih šuma. Ljudevit Marđetko, potomak Ladislava i Stjepana Husića, posljednjih lugara grofova Feštetića, koji više od 40 godina istražuje povijest međimurskih šuma, kao godinu sječe navodi 1925. godinu. Ovaj divovski hrast dobio je ime zbog svoje starosti i veličine. Adam je navodno bio star 500 godina, a njegovo je deblo iz šume vuklo sedamnaest pari volova. Oko njegovog debla se za ruke moglo uhvatiti 6-7 ljudi. Poprečni presjek pri krošnji bio je dva metra, a samo je njegova krošnja dala 42 kubna metra drva. U rušenju Adama sudjelovali su radnici iz Slovenije. Jedini domaći ljudi bili su šogori Franjo Farkaš i Stjepan Grulja te lugar Ladislav Husić. Ladislav Husić (1861-1931)doselio

je sa svojom obitelji u lugarnicu u Orehovici još krajem 19. stoljeća iz mađarskog sela Berzence (Brežnica). Uspomena na ovaj legendarni hrast sačuvana je fotografijom njegovog rušenja koja se generacijama čuva u obiteljima Franje Farkaša i Ladislava Husića. Istovremeno, kad i Adam, srušen je i drugi, nešto manji, hrast Eva, ali o tome nema puno podataka. Izvori: Kalšan, Vladimir, Međimurska povijest, Čakovec, 2006. Marđetko, Ljudevit – Golub, Siniša, Od prašume do Regionalnog parka Mura – Drava, Međimurje, 2011. Kazivači – obitelj Stjepana Farkaša Ana Šestak


27

NAŠA KULTURNA BAŠTINA NEGDAŠJI SVATI Znomo kak to denes funkcionera. Dečko i puca se zaljubijo i ženijo se dok se oni dva na to odlučijo. No, negda je to ne tak bilo. Negda so storci zbirali ko bo se z kem ženiv. Zbirali so tak kaj bo puca mela kam iti, a ron tak i dečko. Kaj bo hiža kak tre, kaj bodo meli z čega živeti (zemlje, krave, svije). Ili pak so storci deco ženili za blogo. Unda se išlo v snoboke. Dečko i jegovi storci so došli v hižo od puce Gustuvaje i se se dogovorili. I mom so pitali kaj bodo jejni starci ž jom dali. Na den venčaja, dečko i jegovi svati so išli po mlodenko k joj dimo. Unda se je nesla bidra z cimetom. Od mlodenke so svati išli v cirkvo. Na čelo povorke je biv zastavjak z zastavom. V povorki je obično jan dečec nesev kokota, a par dečki so v flašama nesli vino i rakijo. Pijačo so dovali ljudima koji so zišli pred hižo i gledali povorko. Posle venčaja se je ne išlo na fešto v nekvi restoran ili nekvo dvorano. Prvo se z cirkve išlo na zomodek kaj so sokačice doma dospele južino prepraviti. Gustuvaje je bilo doma v hiži. I to odvojeno. Posebno Idu svati! mlodencovi svati, pre jemo doma i mlodenkini svati, pre joj doma. Si ormori so se meknuli i složile so se tablje i stolice po sobama, gajnkima…Tak kaj si svati vleznejo nutri. Tek koli pol noći so mlodenkini svati išli k mlodenco dimo. Hrona pak je bila prova domoča koja se je ron tak doma kuhala. Jela se prova domoča picekova juha, svinjsko meso, domoče zelje z mesom i pilo domoče črleno vino. Ljiljana Topličanec Pleh mužika

REVOSKE NOVINE


REVOSKE NOVINE

28

PONOS NAŠEG MJESTA: ANTONIA RUŽIĆ Jeste li znali da u Orehovici imamo državnu prvakinju iz karatea i jednu od najboljih tenisačica u Hrvatskoj? Oba je uspjeha postigla Antonia Ružić, učenica 4. razreda OŠ Orehovica. Antoniju i njezinu obitelj svi znamo, no mi smo je odlučili pobliže upoznati i saznati nešto više o njezinim sportskim uspjesima! Da bismo to odradili na pravi način, s Antonijom su razgovarale njezine suučenice Klara Branović i Katarina Farkaš. Koji sport treniraš? Osim toga voliš li još koji sport? Karate i tenis. Uz to pratim plivanje i skijanje, ali se bavim samo kara- Antonia s osvojenim peharima i medaljama teom i tenisom jer nemam vreme- Planiraš li se profesionalno baviti Kad sam popodne u školi imam na za ostale sportove. sportom? trening tenisa ujutro od 8.00 do Da, voljela bih se profesionalno 9.30 sati. Zatim dođem doma, naJesi li zadovoljna uspjehom koji si baviti i karateom i tenisom. U tenisu jedem se i idem na tamburicu i kasdo sad postigla? bih željela postati državna, a u kara- nije u školu. Navečer još imam trenDa. U karateu sam državna prvakin- teu državna i svjetska prvakinja. ing karatea. ja u kategoriji do 32 kg - učenice, a u tenisu 3. u Hrvatskoj u kategoriji do Tko ti je idol u sportu? Uz takav raspored, imaš li vremena 10 godina - djevojčice. Tenisači Serena Williams i Filip No- za učenje? Kako si se počela baviti tim sportovima? Prvo sam trenirala gimnastiku što mi se nije baš sviđalo pa sam odustala. Onda mi je tata rekao da mogu odabrati drugi sport i tako sam se u dobi od 5 godina počela baviti tenisom. U prvom razredu sam krenula i na karate, i svidjelo mi se.

vak.

Dolaziš iz obitelji sportaša. Tko se još u tvojoj obitelji bavi sportom? Da, moj brat Leon i sestra Lea treniraju gimnastiku. Leon sad završava prvi razred gimnazije i do sad je tri puta bio prvak države u gimnastici. Lea ide u prvi razred i također već sad ostvaruje zapažene rezultate. Moj tata se bavi streličarstZa koje klubove treniraš? vom i ostvaruje zapažene rezultate Tenis treniram u Teniskom klubu na državnoj i međunarodnoj razini. „Franjo Punčec“ iz Čakovca, a kara- Mama se jedina ne bavi sportom, te u Karate-klubu „Mala Subotica“. ali ona nam je svima podrška.

Da, imam. Sad idem u 4. razred i do sad sam sve razrede prošla s odličnim uspjehom. Imaš li vremena za druženje s prijateljima iz škole i s treninga? Nemam baš puno slobodnog vremena, ali uvijek nađem vremena za druženje s prijateljima. Više se družim s prijateljima s treninga jer provodimo puno vremena zajedno i putujemo zajedno pa nam je to prilika za druženje.

Zahvaljujemo Antoniji na ovom razgovoru i želimo joj još puno Koliko medalja i pehara si do sad Kako izgleda tvoj tjedan? sportskog uspjeha u daljnjoj osvojila? Tenis treniram šest puta, a karate sportskoj karijeri! Osvojila sam 50-ak medalja i 15-ak četiri puta tjedno. Uz to dva puta pehara, ne znam točno. tjedno idem i u Osnovnu umjetničku školu Miroslav Magdalenić gdje učim svirati tamburicu.


29

REVOSKE NOVINE

PISMO JOŽE Z ZOGREBA Bok drogi moji! Pak vam jo pišem z beloga Zagreba groda! Vi mej nika ne jovljate ka je novoga, pak niti nika ne znam ka se doma dešavle – je hmrv što, se rodiv što, se što skurvav mortik, žmefki ostav… A mene vam se to joko zanima. Ove kalamperače naše ne vidim nika, brščas na Mirogojo kalamper slabo ide, pak či bi što biv tak dober pak mi potenkoma napisav kak je doma – od nejvekših do nejmejših trači. Se me zanima!!! Sam pošlite pismo na Mirogoj – grobje i napišite Joža, tu me pomalim več si poznajo. I pitajte mamo mojo či se prasica sprasila, ve je negdi termin biv, a i zajica je blizu či se več ne skotila. Nego ka ja vam povem ka je pri meni novoga. Mislim da sam se joko dobro znašav v tomo veljkomo Zogrebo. Te Zogreb, to vam je taaaak veljki grod!!! Sigurno kak miljon Revici, Vulariji i Podbresti. Več sam tu hajdik, a još sam ne ftegev se sprejti i niti jano mlekaro sam ne našav kaj se z ženicama malo pospominav kak doma… Tak da vam niti jo ne znam preveč kaj se tu

dešovle. Ali, ve kak se protuletje otprlo sam si i peciklina kupiv, pak bom malo fletneši. Ne vera ka nej štero mlekaro našav. Sam se ja dišav, po odvečerkama dok ga sprevoda ne bilo, malo špancerat, ali drogi moji, bez peciklina tu nikam ne moči. Vidim ja ove mlajše da imajo šuhe z nekšim kotačima i da s tem lečejo okoli, pak sam si misliv to kupiti, ali sam rekev som sebi: „Jožek drogi i ljubljeni, drži se ti onoga kaj znaš, ka so te japa nafčili doma, ka ti nej lampa v stranjskomo sveto na trtaro ostala.“ I tak sam odustav i za fal peneze polovnoga peciklina kupiv. No, nesam ga ron kupiv… Biv je tu v kapuri jan naslojeni non stop. I nišči ga ne nucav, I gumije so mu pustile več, pak sam si ga ja posodiv sam dok ne zgrnem nekše peneze na kup pak si kupim svojega. A što zno - za ve je išče nišči ne pitav za jega, pak mi mortik i te ostane zanavek. Se čovek malo hrmok napravi, pak si more neka i priskrbeti… Kam bi došav da se kupuvlem… No uglavnom, konačno mi se splatilo se ono štihaje i kopaje doma. Lopata, kramp i ja smo si bormeš na ti. Ve nešteri den me šef ljukav

kak ja to kopam i veli on meni: „Joža moj, pak ti si boljši i od bagera kak to tej ide, kam bi došav da još lopato ne držiš nompak…“ Jer, znote – lopate so vam tu malo drugačke kak mi doma imamo – tu so moderneše, takše pri nas nišči nema, pak se čovek lefko zmete. Ali uglavnom, dok sam si jo dobro brnov i počev kopati to je letelo na se strone. Mom sam dobiv, kak to šef moj veli, „unaprijeđenje˝. I tak sam vam ve več ne šef sam ovima ke so pod zemljom, nego i celi ekipi za kopaje i spuščaje. To vam je 5 ljudi šteri ve za se mene morajo pitati, a ja kak kakši general sam komandujem, sam me malo ovo štacunoreje moči, me slabo razmijo. Znote, tu se vam gradski govori, unda či velim „Čonte na kup“ me ne razmijo. Gradska komonda za to je „Kosti na hrpu“! No, za ve je glavno ka me razmijo dok zazijam „V ŠTACUN PO PIVO!!!“ A drugo se bom vre nafčiv. Imam časa, sam mlodi još. I tak, to vam je to za ve. Vam nemam več kaj povedati. Pišite i vi meni, pak se čujemo. Bok, JO!

I NA KRAJU MALO HUMORA... - Zakaj mi Rehovčonci nebremo iti na Kolo sreće? - Zato kaj mi velimo O kak Revica, I kak Vanovec i M kak Sobotica

- Kako na kajkavskom reči “Opros- Joža dojde pijan dimo v tri vure tite molim Vas, jel možete ponoviti vjutro. Na potni lesi ga čeka Bara z ovo zadnje što ste rekli? metlom v roki. - Ha? Kaj?

Joža se nasmeje i veli “Kaje Bara, pomečeš grunta ili se sprovljaš poleteti?”


REVOSKE NOVINE

30

RECEPT - REVOSKA PLETENICA TIJESTO : 1 kg brašna 15 dag šećera 20 dag margarina 2 kocke kvasca 2 cijela jaja 2 žumanjka malo soli, korica limuna mlijeko prema potrebi (cca 0,5 – 0,6 lit) FIL 1 : 0,5 kg oraha 10 dag šećera 1 vanilin šećer FIL 2 : 0,5 kg maka 10 dag šećera 1 vanilin šećer 1 žličica cimeta - oba fila preliti sa vrelim mlijekom ( cca 1 dcl ) - u svaki fil dodati snijeg od 2 bjelanjka

Recept je s nama podjelila Justina Kocijan NAPOMENA: tijesto i fil trebali bi biti iste mekoće Kad je tijesto dignuto, podijeli se na 6 jednakih dijela, razvalja se, tri se mažu filom od maka a tri filom od oraha, te se svaki zarola. Dva po dva motati u pletenice te

staviti u kalup i ostaviti da se tijesto ponovno digne. Kad su pletenice dignute namazati ih razmućenim jajetom te staviti peći na temperaturu od 170 °C oko pola sata. DOBAR TEK!

POZIV NA REVOSKU OREHIJADU Svjedoci smo raznih kulturnih događanja u drugim sredinama kojima se obilježavaju važni datumi, godišnjice, povijesni događaji, čuva kulturno nasljeđe, i niz ostalih razloga koji rezultiraju masovnijim okupljanjem građana. Takva okupljanja s vremenom postaju manifestacije koje postaju poznate u užem i širem području, a prepoznate su i po gospodarskim, kulturnim, sportskim ili turističkim učincima. Mi u Općini Orehovica imamo jedan takav dan i to Dan Općine Orehovica koji obilježavamo 21. svibnja. Osim toga, po naseljima imamo crkvene proslave, tzv. proštenja koja u zadnje vrijeme imaju samo vjerski karakter, a manje prilika za masovnije okupljanje ili druženje građana.

Osim simbola na općinskoj zastavi (orah-Orehovica, brijest-Podbrest) i spominjanja Vularije kao nekadašnje selo pčelara, nemamo nikakve aktivnosti na očuvanju i spominjanju tradicionalnih imena naših naselja. Iz tog razloga predlažem da prema imenu Orehovice organiziramo mjesni ili općinski dan kojim bi promovirali ime, značaj i proizvode koje daje orah (oreh). Terminski bi se to moglo smjestiti negdje oko jesenskog proštenja u Orehovici, a događanje bi bilo gospodarskog, kulturnog, sportskog i turističkog karaktera sajmenog tipa. Za tu priliku bi se promovirala razna jela, pića te ostali predmeti kojima je sastojak orah (orehnjača, orehovec, drveni predmeti i sl.), a uz kulturni i sports-

ki program obrtnici i OPG bi mogli izložiti i prodavati svoje proizvode. Postoji ideja da događaj dobije i natjecateljski karakter (Čiji je orehovec najbolji?). Slični sadržaji bi omasovili okupljanje koje bi s vremenom moglo postati manifestacija u trajanju od tri dana (vikend). Dakle, ako ima zainteresiranih pojedinaca ili udruga, javite se u Općinu. Treba napraviti organizacijski odbor, napisati projekt, dati mu ime (možda Orehijada), na nekom natječaju dobiti početna sredstva za organizaciju i animirati građane da se uključe. Hoće li ovo ostati samo ideja, ovisi o nama… Branko Sušec


Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Revoske Novine - broj 5  

5. broj općinskog lista Općine Orehovica - Revoske Novine

Revoske Novine - broj 5  

5. broj općinskog lista Općine Orehovica - Revoske Novine

Advertisement