Page 1


Povodom obilježavanja Dana Općine Orehovica čast nam je pozvati Vas na proslavu Dana Općine i 45. godišnjicu od ponovnog osnutka NK “Budućnost” Podbrest koja će se održati u subotu, 18. svibnja 2019. godine u Domu kulture u Podbrestu sa sljedećim programom: - od 9:30 do 10:00 sati - okupljanje i doček gostiju - u 10:00 sati - svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Orehovica - u 10:45 sati - svečana sjednica NK “Budućnost” Podbrest - program (OŠ Orehovica, KUD “Fijolica”) - puštanje u promet i posvećenje parkirališta i novouređenog parka kod Doma kulture i crkve u Podbrestu - 11:30 sati - domjenak Nastavak druženja slijedi u Orehovici na Orehijadi 2019. “Festivalu oreha i sega ka kcoj ide” - od 13:00 sati - dolazak i primanje gostiju u novoj dvorani OŠ Orehovica, Školska ulica 2 - od 14:00 sati - izložba domaćih proizvoda (hrana, piće, ručni radovi...), pečenje vola na ražnju - u 17:30 - mimohod kroz Orehovicu u pratnji puhačkog orkestra iz Podravine, mažoretkinja iz Kotoribe te Zrinske garde - od 18:00 do 20:00 - “Međunarodni susret folklornih društava” - od 20:00 sati - zabava i druženje uz svirku Žige i bandista

Načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal

Predsjednik KUD-a “Fijolica” Branko Sušec


REVOSKE NOVINE

4

PREDGOVOR OPĆINSKOG NAČELNIKA IMPRESSUM

Drage moje mještanke, mještani, poštovani žitelji Općine Orehovica! Na samom početku žiteljima Općine Orehovica želim čestitati mjesni praznik, Dan Općine uz obilje zdravlja, zajedništva i blagostanja. Od uspostave Općine Orehovica prošle su 22 godine. Svih ovih godina vodstvo Općine i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela trudili su se kroz proračunska sredstva svima vama omogućiti kvalitetniji i ugodniji život u ovoj našoj maloj sredini, trudeći se da nitko ne bude zapostavljen. Značajna novčana sredstva Općina Orehovica izdvaja za predškolsko, osnovnoškolsko i visoko obrazovanje, socijalnu zaštitu, sport, kulturu, vatrogastvo, a najviše za komunalnu infrastrukturu koja je prijeko potrebna za poboljšanje životnog standarda svih žitelja koji žive i koji će doći živjeti u našu sredinu. Stoga ću vam u ovom izvješću u kratkim crtama i brojkama prikazati što smo, gdje i koliko financijskih sredstava utrošili u 2018. godini, i od koga smo ista participirali, a isto tako i prikazati planirane investicije u 2019. godini. Ujedno vas pozivam da se 18.05.2019., u 10.00 sati pridružite svečanoj sjed-

REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 nici Općinskog vijeća Općine Orehovica, koja će se održati u Društvenom domu u Podbrestu, gdje će se u sklopu proslave Dana Općine Orehovica posvetiti i predati na korištenje 47 parkirnih mjesta, uređeni park uz crkvu i društveni dom, te održati proslava 45. godišnjica od ponovnog osnutka NK ,,Budućnost’’ Podbrest. Nastavak proslave je u Orehovici od 13.00 sati kod novoizgrađene sportske dvorane i igrališta NK ,,Croatia’’ na već poznatoj manifestaciji ,,Orehijada – festival oreha i sega ka kcoj ide’’. Dobro došli!!! Općinski načelnik Franjo Bukal

PREDGOVOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA Drage mještanke i mještani, na početku ovog broja „Revoskih novin“ želim vam čestitati Dan Općine Orehovica, kojeg ove godine obilježavamo 18.05., uz prigodni program te održavanje 6. Orehijade. Svim članovima i simpatizerima NK „Budućnost“ Podbrest čestitam 45.

godišnjicu od ponovnog osnutka kluba. Pozivam sve mještane naše Općine da se priključe šestoj po redu manifestaciji Orehijade, te da je učine još atraktivnijom. Predsjednik Općinskog vijeća Marko Hunjadi

www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Dubravka Drvenkar Grafički urednik Robert Poljak Lektura Dubravka Drvenkar Uredništvo Franjo Bukal Nikola Špikić Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 17, godina 9. svibanj 2019.


5

REVOSKE NOVINE

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČENIKA I VIJESTI IZ OPĆINE

Spojna cesta u Orehovici Izgradnja spojne ceste od ŽC 2022 Orehovica. Njezino opremanje kodo Ulice kralja Zvonimira u Ore- munalnom infrastrukturom ubrzo hovici će započeti, a dio je već i prijavljen na raspisani natječaj od strane Krajem 2018. godine započeli su ra- Ministarstva regionalnog razvoja i dovi na izgradnji spojne ceste, te je fondova Europske unije. S obzirom ista dovršena 30.04.2019. . Radove na to da Općina Orehovica nema je izvršila firma Tegra d.o.o iz Čakov- takav fiskalni kapacitet kojim bi ca. Uz cestu je izrađeno 37 parkirnih obuhvatila čitavu zonu, predviđeno mjesta. Postavljena je i javna rasvje- je da se kroz raspisane natječaje i ta s LED štednim svjetiljkama kako faznu gradnju ista opremi što brže i bi se pridonijelo sigurnosti prome- kvalitetnije kako bi se što prije privta, ali i uštedi proračuna Općine uklo investitore i potaknula gospoOrehovica. Tako će se moći više darska djelatnost na tom području. sredstava usmjeriti na takve i slične projekte. Ukupna vrijednost projek- Tehnički pregled i uporabna dozvota izgradnje ceste, parkirnih mjesta la za vanjsko uređenje Doma kuli javne rasvjete je 882.800,76 kn. ture i crkve u Podbrestu

Dana 8. travnja 2019. godine izvršen je tehnički pregled u svrhu izdavanja uporabne dozvole za vanjsko uređenje Doma kulture i crkve u Podbrestu. Projektom je izgrađeno 40 parkirnih mjesta, od čega su 3 za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Uz to su kroz zelenu površinu izgrađene pješačke staze i klupice za odmor. Vrijednost radova iznosi 790.263,21 kunu, a od toga je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinanciralo iznos od 405.00,00 kuna. Dogradnja nadstrešnice grobne kuće u Podbrestu Općina Orehovica je 28.12.2018. godine na raspisani natječaj LAG-a Mura-Drava prijavila projekt – Dogradnja nadstrešnice grobne kuće u Podbrestu, ukupne vrijednosti 382.937,65 kuna. Odluka kojom se projekt prihvaća zaprimljena je 3. travnja, te je odobren iznos sufinanciranja u iznosu od 296.500,00 kuna. Postupak nabave za izvođenje radova je u tijeku te se nadamo da će se što prije krenuti u realizaciju samog projekta.

Darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Podbrestu – Gospodarska zona Podbrest Dana 22. siječnja ove godine Ministarstvo državne imovine donijelo je Odluku o darovanju kojom je Općini Orehovica darovana nekretnina u naselju Podbrest, površine 105.311 m2 , procijenjene vrijednosti od 3.040.000,00 kuna. Ta nekretnina srce je novoformirane Gospodarske zone Podbrest, te će biti jedan od glavnih pokretača gospodarskog napretka same Općine Vanjsko uređenje oko Doma kulture i crkve u Podbrestu


REVOSKE NOVINE

6

Izgradnja i opremanje društvenog doma u romskom naselju u Orehovici – Prijava na Mjeru 7.4.1 Općina Orehovica prijavila je 13.9.2018. projekt Izgradnja i opremanje društvenog doma u romskom naselju u Orehovici na raspisani javni natječaj za Mjeru 7.4.1 od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Investicija je vrijedna ukupno 5.331.360,69 kn a ukoliko bude odabrana, Općina Orehovica će morati pokriti dio od 127.333,05 kn, dok će ostatak biti financiran iz proračuna EU i proračuna Republike Hrvatske. Izgradnja društvenog doma je vrlo bitna za romsko naselje, ali i čitavu Općinu Orehovica, jer bi se romskoj populaciji omogućilo održavanje raznih društvenih i kulturnih događaja kojim bi se potakla njihova aktivnost, a najmlađima bi se omogućili odgoj i obrazovanje. Uz to, u domu su predviđeni uredi za zamjenika načelnika Općine Orehovica iz pripadnika romske nacionalne manjine i ured predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica. Projekt se trenutačno nalazi na 173. mjestu prema inicijalnoj rang listi objavljenoj od strane Agencije, a sufinancira se 85. projekata. Ono što je važno istaknuti da je faza ocjenjivanja projekata još uvijek u tijeku te se mogu očekivati i određeni pomaci, ovisno o bodovanju. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Općina Orehovica je na raspisani javni poziv Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja prijavila za sufinanciranje projekt Rekonstrukcije oborinske odvodnje i izgradnje javne rasvjete u Orehovici ukupne vrijednosti od 476.715,03 kune, od čega Ministarstvo sufinancira iznos

Akcija “Zelena čistka” od 248.000,00 kuna. Radovi rekonstrukcije oborinske odvodnje će biti izvedeni na najkritičnijem mjestu (Ulice Zrinskih, Frankopanske i Dravske) u Orehovici, gdje dolazi do najvećih plavljenja prilikom padalina, a posljedično i najvećih šteta. Provedbom ovog projekta će se nastupanje takvih neželjenih posljedica nastojati svesti na minimum. PROJEKT ,,I SMETJE VREDI’’ ,,Zelena čistka’’ – održana 13.4.2019. godine u Orehovici Povodom Dana planeta Zemlje, a sve u sklopu projekta „I smetje vredi’“, Općina Orehovica organizirala je akciju pod nazivom ,,Zelena čistka“, kojom je okupila 80-ak mještana sa ciljem prikupljanja ,,divlje“ odbačenog otpada u okoliš. Samo čišćenje najkritičnijih lokacija trajalo je do podneva kada su se svi sudionici ponovo okupili ispred igrališta NK Croatia, Orehovica, gdje su im vrijedni zaposlenici Općine Orehovica pripremili topli obrok i piće. Akcija je bila i više nego uspješna jer je prikupljeno više od 80 vreća otpada, odnosno 6 punih traktorskih prikolica, ali to je ipak samo mali dio ukupne količine smeća koje nesavjesni pojedinci bezobzirno bacaju u okoliš. Ovom je akcijom Općina

Orehovica ponovo pokazala jedinstvo kada je u pitanju zajednički interes, te iskazala svoj stav za čišćim i zdravijim životnim okruženjem. Projekt je financiran sredstvima Europske unije. Školsko natjecanje u kreativnosti Naša škola sudjeluje u projektu „I smetje vredi“ u sklopu kojeg je u utorak 30.4.2019. održano natjecanje u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada. Na natjecanju su sudjelovali učenici razredne nastave OŠ Orehovica i PŠ Podbrest, dok će učenici predmetne nastave natjecanje imati sljedeće školske godine. Učenici su pokazali kreativnost i spretnost u ponovnoj upotrebi otpadnih materijala pa nije bilo lako odabrati najbolje radove. Najbolje radove zajednički su odabrale učiteljica likovne kulture Ljiljana Šarić, pedagoginja Maja Trstenjak i referentica za opće i upravne poslove te poslove Vijeća općine Orehovica Žaklina Vađunec. Nagrade za najbolje radove bili su dronovi i LEGO setovi, a u ime pobjedničkih razreda primili su ih predsjednici razreda. Dronove su osvojili učenici 1. b, 2.b, 3. b i 4.b razreda, dok su LEGO setove osvojili učenici 3.a razreda i PŠ Podbrest. Nagrade je pobjednicima uručio načelnik


7

REVOSKE NOVINE

Sudionici školskog natjecanja “I smetje vredi” Franjo Bukal.

gionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ovim projektom bi se Projekt ,,Jezerčica’’ izgradila cesta, 78 parkirnih mjesta i oborinska odvodnja kod hladnOpćina Orehovica je 19. svibnja jače u Podbrestu. Drugi projekt koji 2018. godine potpisala sa Minis- je Općina Orehovica prijavila jest tarstvo regionalnog razvoja i fondo- Izgradnja javne rasvjete spojne cesva Europske unije Ugovor o sufinan- te od ŽC 2022 do Ulice kralja Zvoniciranju izrade projektno – tehničke mira, investicija ukupno vrijedna dokumentacije za revitalizaciju star- 186.239,25 kn, od čega bi Općina ih dravskih rukavaca – potok Jezerči- Orehovica izdvojila 48.422,20 kn ca’’ u iznosu od 360.000,00 kuna. (26,00 %), dok bi ministarstvo suPo provedenom postupku javne financiralo iznos od 137.817,05 kn nabave za izvođače su odabrani (74,00 %). Elektroprojekt d.d. Zagreb i Urbia Čakovec, kao podizvođač, a projekt Sastanak sa ministrom Darkom se trenutno nalazi u fazi početka Horvatom izrade glavnog projekta. Završetak izrade dokumentacije predviđa se U Ministarstvu gospodarstva, obrta krajem ove godine. i poduzetništva 20. siječnja održan

je radni sastanak s ministrom Darkom Horvatom. Na sastanku su bili prisutni gradonačelnici i načelnici sa područja Međimurske županije, te župan Matija Posavec. Sastanak je održan radi pripreme sjednice Vlade Republike Hrvatske, koja se početkom travnja 2019. godine trebala održati u Međimurskoj županiji, a kako bi se razgovorom i međusobnim dogovorom upoznalo ministre s problematikom, budućim projektima, ali i dosadašnjim postignućima gradova i općina u međimurskoj županiji. Načelnik je naznačio da su važniji projekti Općine Orehovica izgradnja uličnog koridora s komunalnom infrastrukturom na području Gospodarske zone Podbrest, aglomeracija Podbrest- Prelog, prenamjena bivše zgrade OŠ u hostel, hospicij ili dom za starije i nemoćne, Revitalizacija starih dravskih rukavaca- potok Jezerčica u turističke svrhe, s prenamjenom i uređenjem kompleksa starog mlina u turističke svrhe, izgradnja dječjeg vrtića za stotinjak djece i sl. Poticaji za mlade za uređenje nekretnina u svrhu stanovanja Dana 5.2.2019. godine načelnik Općine Orehovica je raspisao natječaj kojim se svim mladima do 40

Prijava novih projekata Općina Orehovica je ove godine prijavila dva projekta za sufinanciranje prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prvi projekt koji je Općina Orehovica prijavila je Izgradnja zaobilaznice naselja Podbrest između LC 20037 i ŽC 2038. Ukupna vrijednost projekta je 1.750.154,25 kn, pri čemu bi Općina Orehovica sudjelovala sa iznosom od 1.050.154,25 kn (60,01 %), dok je 700.000,00 kn (39,99 %) zatraženo od Ministarstva re- Sastanak općinskog načelnika s ministrom Darkom Horvatom


REVOSKE NOVINE

8

godina, a koji udovoljavaju ostalim uvjetima iz natječaja, sufinancira novogradnja ili uređenje postojećeg stambenog prostora u svrhu rješavanja svojeg stambenog pitanja u iznosu od 20.000,00 kuna. Pristiglo je 6 prijava, 4 u prvom i 2 u drugom krugu, te su sve pozitivno ocijenjene. Sklopljeni su ugovori s 3 kandidata, dok će ostali potpisati ovisno o poslovnim mogućnostima. Ova mjera za sufinanciranje je vrlo značajna za Općinu Orehovica jer se njome planira zadržati što više mladih na području Općine, kako bi Vježba civilne zaštite u OŠ Orehovica se osigurala što bolja demografska ka zbog urušavanja dijela zgrade i slika. požara u OŠ Orehovica. Urušavanje zgrade izazvano je potresom. Deratizacija Osima zaposlenika škole i učeniOd 3.4. do 6.4.2019. izvršena je de- ka, u vježbi su sudjelovali i Stožer ratizacija na području naselja Pod- civilne zaštite, predstavnici DVD brest, Orehovica, Vularija i u roms- Orehovica, Podbrest i Vularija, prikom naselju Orehovica od strane padnici HGSS-a Čakovec, Gradsko djelatnika tvrtke Bioinstitut d.o.o. društvo Crvenog križa Čakovec, Zaiz Čakovca. Trovanje štakora prov- vod za hitnu medicinu te Područna elo se izlaganjem zatrovanih meka ustrojstvena jedinica Ministarstva djelatne tvari bromadiolom. Prili- Čakovec. kom provođenja deratizacije treti- Nakon vježbe organiziran je topao rano je ukupno 878 domaćinstava, obrok za sve sudionike vježbe. dok u 10 domaćinstava nisu nađeni Zahvaljujemo svim sudionicima! domaćini, te deratizacija nije izvršena. Vježba civilne zaštite Dana 1.2.2019. godine u suradnji s OŠ Orehovica, održana je Vježba gašenja, evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Orehovica. Za pripremu vježbe održana su dva pripremna sastanka sudionika vježbe, koje je sazvala načelnica Stožera civilne zaštite Dijana Novak, zamjenica načelnika Općine Orehovica. Na sastanku je utvrđeno vrijeme i način odvijanja vježbe, sredstva i dojave te određene zadaće koje je potrebno obaviti za pripremu vježbe. Tema vježbe bila je evakuacija i spašavanje učenika i zaposleni-

u projekt Finoteka.com što prije, kako bi pronašli potencijalne kupce. Osim povezivanja velikog broja proizvođača i kupaca u Hrvatskoj i Sloveniji, Finoteka.com nastoji domaće proizvode plasirati u Austriji i Njemačkoj. Maškare

Veselo je bilo 4.3.2019. u općinskoj vijećnici Općine Orehovica kad su nas uz pjesmu i ples posjetile maškare iz Doma za odrasle osobe Orehovica. Već tradicionalnom povorkom dolaze na druženje i predstavljanje svoje maske. U plesu Projekt FINOTEKA im se pridružio i načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal. Za trud Kako bi pomogla poljoprivrednici- i odlične maske vesele maškare ma i ostalim proizvođačima hrane počastili smo krafnama i sokovima sa svog područja da lakše prodaju svoje proizvode, Općina Orehovi- Financiranje programa i projekata ca i ove godine nastavlja suradnju udruga u projektu FINOTEKA.com. Tako će proizvođači s područja Općine moći Na temelju provedenog Javnog promovirati svoje proizvode na poziva za financiranje projekata i Centralnom mjestu tržišta domaće programa u 2019. godini, u utorak hrane u RH. Na internet stranici 16.4.2019. godine održano je potwww.finoteka.com svi proizvođači pisivanje Ugovora o izravnoj dodjeli hrane s područja Općine Orehovica financijskih sredstava udrugama/ mogu POTPUNO BESPLATNO prez- organizacijama civilnog društva entirati svoje proizvode, kao što i za programe i projekte od interesvi kupci mogu besplatno pretraži- sa za Općinu Orehovica u 2019. vati njihovu ponudu. Stoga se pozi- godini. Dodijeljena su sredstva u vaju svi proizvođači da se prijave ukupnom iznosu od 100.000,00


9

REVOSKE NOVINE tar“ Čakovec, 24.4.2019. godine na parkiralištu kod sportsko-vatrogasnog objekta u Orehovici obavio je tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica. Pregledu je pristupilo ukupno 55 vozila. Primopredaja vatrogasnih vozila i opreme

U subotu 16.3.2019. godine u prostorijama sportsko-vatrogasnog objekta u Orehovici, izvršena je primopredaja vatrogasnih vozila i opreme predsjednicima dobrovoljnih vatroMaškare u posjetu Općini gasnih društava Orehovice, Podkn, za 13 projekata, za 11 udruga. na revitalizaciji zapuštenih dijelova bresta i Vularije. Za DVD Vularija Sve prisutne pozdravio je općinski Općine Orehovica, na razdoblje od nabavljeno je navalno vatrogasno načelnik Franjo Bukal. Potpisivanju 6 mjeseci, uz 100%-tno financiran- vozilo M.A.N. koje je u mogućnoistih pristupile su sljedeće udruge: je iz sredstava Hrvatskog zavoda za sti prevesti 7 operativnih članova. NK Budućnost, Podbrest, Sport za zapošljavanje. Opremljeno je s visokotlačnim sklosve, KUD Fijolica, Orehovica, Udru- Kontinuirano se provodi i rad za pom i dva brza vitla od 50 metara, ga žena Brest, Podbrest, Orehovica opće dobro, prema odredbama rasvjetnim stupom, VMŠ-om s svim Wireless, klub umirovljenika, DOS- postojećeg Zakona o socijalnoj pripadajućim cijevima i armaturaTI Čakovec, NK Croatia, Orehovica, skrbi. Primatelji zajamčene mini- ma, vatrogasnim ljestvama, vitlom LD Prepelica, Mala Subotica, Udru- malne naknade, prema odredbama za izbavu od 12 tona, agregatom za ga slijepih Međimurske županije, i Zakona, dužni su mjesečno odraditi električnu energiju, ručnim i mood 30 do 90 sati rada za opće do- bilnim radio sustavima “Motorola”, Međimurski potrošač. bro. Općina Orehovica još od srpnja pumpom za ispumpavanje voda s 2014. godine provodi ovakav rad. Javni radovi i rad za opće dobro pripadajućim cijevima i armaturama, osobnom zaštitnom odjećom i U 2019. godini Općina Orehovica i Tehnički pregled traktora i traktor- obućom za 7 operativnim članova. nadalje nastavlja s provedbom pro- skih prikolica Za nabavu vozila Općina Orehovigrama javnih radova u suradnji s ca donirala je 334.985,64 kuna. Hrvatskim zavodom za zapošljavan- Centar za vozila Hrvatske - Stani- DVD- u Vularija predana su 2 nova je. Zaposleno je ukupno 6 radnika ca za tehnički pregled vozila „Cen- kompleta aparata za zaštitu dišnih organa MSA s rezervnim kompozitnim bocama, čija vrijednost iznosi 20.675,00 kn. Za DVD Orehovica nabavljeno je kombi vozilo Ford Transit sa svjetlosnom i zvučnom signalizacijom, čija je vrijednost 227.724,15 kn. Nove zaštitne čizme, odjela za gašenje, kacige, cijevi, mlaznice i svjetiljke dodijeljene su na korištenje predstavnicima dobrovoljnih vatrogasnih društva Podbresta i Orehovice. Za potrebe DVD-a Orehovica i DVD-a Vularija, nabavljene dvije motorne pile te motorni obrezivač marke HusqvarPotpisivanje ugovora o financiranju programa i projekata udruga na. Svu opremu je osobno preds-


REVOSKE NOVINE jednicima dobrovoljnih vatrogasnih društava predao općinski načelnik Franjo Bukal. Na primopredaji bio je prisutan i župnik Damir Slamek, koji je blagoslovio nabavljena vatrogasna vozila. Na primopredaji nazočili su i predsjednik Općinskog vijeća Marko Hunjadi, predsjednik VMO Orehovica Branko Horvat, počasni predsjednik VZMŽ te član

10

predsjedništva VZMŽ Zlatko Orsag, predsjednik NK Croatia Marijan Krčmar i ravnatelj OŠ Orehovica Branko Sušec. Načelnik Franjo Bukal pohvalio je rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, zahvalio im se na profesionalnom obavljanju svih poslova koji se odnose na civilnu zaštitu i zaštitu od požara, te je napomenuo da će i dalje nastojati

Primopredaja vatrogasnih vozila i opreme DVD-ovima

pronaći financijske okvire za ulaganje u opremu i edukaciju, kako bi se članovima DVD-a omogućilo da sve mjere protupožarne zaštite obavljaju na najvišem nivou profesionalnosti za zaštitu imovine i ljudi od svih oblika elementarnih nepogoda. Tekstove je pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica


11

REVOSKE NOVINE

UDRUGE I KLUBOVI

Straža Božjeg groba DVD OREHOVICA Dobrovoljno vatrogasno društvo Orehovica od zadnjeg je broja naših novina bilo jako aktivno u društvenom životu našeg sela, ali i u vatrogasnim poslovima. Od ove godine, Društvo je bogatije za novo kombi vozilo Marke Ford TRANSIT koje je opremljeno sa pripadajućom svjetlosnom i zvučnom signalizacijom te oznakama. Vozilo je kupljeno iz sredstava koja je osigurala Općina Orehovica. Isto tako, Općina je društvima s područja VZO Orehovica ustupila na korištenje opremu vrijednu više od 50,000.00 kuna, te nas je opremila sa novim motornim pilama. Svečanu primopredaju opreme i blagoslov vozila obavili smo u spremištu našeg Društva. VELIKO HVALA na tome Općini i načelniku, g. Franji Bukalu, te vlč. Damiru Slameku na blagoslovu vozila. Od intervencija smo imali jedan požar krovišta koji smo sa pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe pogasili te spriječili veću štetu. Također smo imali jednu nesvakidašnju tehničku intervenciju vađenja ključa iz šahta za oborinske vode, koju smo improvizacijom također uspješno obavili. Na objektu OŠ Orehovica

nosio vrući pepeo koji su mještani tog dijela mjesta ujutro mogli vidjeti u svojim dvorištima i na kućama. Krivci za ovu ‘nepodopštinu’ će se prepoznati, te ih ovim putem molimo da se iduće godine suzdrže još taj jedan dan. Unaprijed zahvaljujemo. Sa susjednim društvima sa područja Općine Orehovica, održali smo i jednu lijepu tradiciju – stražu Božjeg groba. Također smo, u Podbrestu, sa misom i prigodnim druženjem nakon mise dostojno obilježili dan našeg zaštitnika – sv. Florijana. Ovim putem zahvaljujemo našem župniku, vlč. Slamek Damiru, na ukazanom povjerenju. Posjetila su nas i djeca predškolske skupine Ribice OŠ Orehovice, gdje smo im pokazili vatrogasnu opremu te ih uputili u rad vatrogasaca. Djeca su sa zanimanjem slušala o požarima, spašavanju te svemu vezanom uz vatrogasce. Održali smo i natjecanje u rušenju limenke sa brentačom. Posebno zahvaljujemo Općini Orehovica, Općinskom vijeću, te načelniku g. Bukal Franji, koji nas financijski prate u radu. Isto tako, zahvaljujemo na izrazito dobroj i uspješnoj suradnji sa svim udrugama s područja Općine, te se nadamo da će tako i ostati. Na samome kraju, ukoliko ima zainteresiranih za uključivanje u rad DVD Orehovica – javite nam se putem facebooka ili na broj telefona 0998391814 (Josip). Rado ćemo Vas uključiti u rad Društva.

u veljači smo obavili vježbu gašenja i spašavanja unesrećenih osoba. Vježbu je organizirao Stožer civilne zaštite, a sudjelovala su i društva s područja Općine DVD Podbrest i DVD Vularija, policija, hitna pomoć, Crveni križ te HGSS. Ovom vježbom pokazali smo da smo spremni odgovoriti na svaki zahtjev koji se postavi pred nas. Hvala ravnetelju, gosp. Krištofić Željku, na ustupljenom prostoru, vremenu i ljudima. Obavili smo i ophodnju paljenja vuzmenki, kojih je svake godine sve više. Zbog savjesnosti naših mještana sve je prošlo u najboljem redu, te nije bilo potrebe za intervencijom. Sudjelovali smo i u akciji čišćenja okoliša i šumaraka na području Općine. U akciji je prikupljena velika količina smeća iz šuma, no nažalost, jedan dan je premalo da bi se očistilo sve što smo sami zagadili. Apeliramo na mještane da otpad ne voze na polja i šume i tako pomognu u očuvanju okoliša te uživaju u ljepotama naše Revice. Moramo spomenuti i nemili Uz vatrogasni pozdrav, događaj paljenja glavne vuzmenVatru gasi, brata spasi! ke kod groblja noć prije zakazanog roka – time nije počinjena nikakva DVD PODBREST šteta, međutim, pukom srećom nije došlo do požara objekata u naselju. Početkom godine održano je bodoVjetar je puhao prema mjestu te je vanje društva od strane Vatrogasne


REVOSKE NOVINE

Članovi DVD Podbrest zajednice Međimurske županije te je postignut najbolji rezultat otkad se provodi bodovanje. To dokazuje da se u 2018. godini dobro radilo a i daje poticaj da u svom radu ustrajemo još više. Krajem siječnja Dobrovoljno vatrogasno društvo Podbrest održalo je redovnu skupštinu na kojem se osvrnulo na rad u minuloj godini te donijelo smjernice za rad u ovoj godini. Društvo je dodijelilo spomenice za višegodišnji rad pojedinim članovima društva, i to: Miroslav Šafarić za 10 godina, Mirko Novosel za 20 godina, Ivan Maček za 40 godina i Petar Novak za 50 godina rada u vatrogasnoj organizaciji. Troje članova DVD-a uspješno je položilo ispit za zvanje vatrogasca. Onaj ružniji dio posla, intervencije nas nažalost nisu zaobišle. Imali smo tri tehničke intervencije. Na sreću nije bilo požara, što govori o visokoj razini svjesnosti naših sumještana, a i dobar je pokazatelj da napori koje ulažemo u preventivu nisu uzaludni. Vršeno je dežurstvo za Veliku subotu, prilikom spaljivanja vuzmenki. Vršili smo i stražu na Božjem grobu. Redovito smo održavali i nadopunjavali opremu i vozila. Tu nam je od velike pomoći Općina Orehovica koja nam dugi niz godina daje na korištenje vrijednu opremu. Tako smo početkom go-

12

kojima se susrećemo u svakodnevnom životu te zamolili za pomoć u opremi. Velika fašnička zabava u organizaciji DVD-a Podbrest održala se i ove godine, te se posebno zahvaljujemo donatorima koji su pomogli oko tombole. Mjesec svibanj je mjesec zaštite od požara. Društvo će se aktivno uključiti u sve preventivne aktivnosti, psjetiti školu, te raznositi promotivne letke. Započet će i pripreme natjecateljskih desetina. Ove godine smo domaćini seniorskog natjecanja Vatrogasne zajednice područja dine dobili na korištenje opremu općina Belica-Mala Subotica-Orekoja će pridonjeti većoj spremnos- hovica koja će se održati 29.6.2019. ti i podići razinu sigurnosti u našoj na stadionu NK Budućnosti u PodOpćini. brestu. Sudjelovali smo na Javnoj vježbi u Na kraju, DVD Podbrest se zahvalOrehovici. Imali smo redovne radne juje svim donatorima, mještanima akcije uređenja i čišćenja spremišta. kao i jedinicama lokalne vlasti na Sudjelovali smo na eko akciji Zelena svekolikoj pomoći u proteklom peričistka. odu. Društvo je prisustvovalo na svim sjednicama skupština naših prijatel- DVD VULARIJA jskih društava na koje je bilo pozvano, te dakako na sjednicama skupš- Vatrogasci Vularije na kraju prošle tine Vatrogasne zajednice područja godine obavili su preventivne obiopćina Belica-Mala Subotica-Ore- laske kućanstava, te podijelili letke. hovica i Vatrogasne zajednice Također, na kraju godine obradovaMeđimurske županije. Organizirali li su najmlađe članove prigodnim smo Skupštinu Vatrogasne zajed- poklonima koje je dostavio sam nice područja općina Belica-Mala Djed Božićnjak. Na početku godine Subotica-Orehovica. četiri su člana uspješno završila Svakako treba istaći i dobru surad- tečaj za vatrogasca I. klase dok je nju koje DVD Podbrest ima s os- jedan član završio tečaj za vatrogastalim udrugama u mjestu, posebno nog časnika I. klase. S navalnim voNogometnim klubom Budućnost i zilom i 7 operativnih članova društUdrugom žena Brest iz Podbresta. vo je sudjelovalo na javnoj vježbi Nadamo se da će se uspješna surad- u Orehovici. Bila je to prilika da se nja produžiti i proširiti. Odličnu izvježba koordinacija između rasuradnju imamo i s MO Podbresta zličitih žurnih službi u slučaju većih te s Općinom Orehovica. Na njihovu katastrofa. Društvo je održalo repomoć uvijek možemo računati, te dovnu izborno – izvještajnu godišnse svakako nadamo da će to tako i ju skupštinu javnost je izvještena o ostati. Posjetili smo zajedno sa dru- radu u protekloj godini te su donigim društvima i općinskim načel- jeti planovi za naredno razdoblje u nikom, predsjednika HVZ-a Antu kojima je naglasak stavljen na rad Sanadera. U radnom sastanku, g. s mladima, te na uređenje šumskih Sanaderu objasnili smo sve izazove puteva za nesmetan prolaz naval-


13

REVOSKE NOVINE su se nalazili tik uz buktinju. Rezultat je to visoke opremljenosti društva, osposobljavanja, zdravstvenih i psihofizičkih priprema i kontrola, te dokaz da je naše operativno članstvo obučeno i spremno djelovati u svakom trenutku i na svakom mjestu gdje se zateknu. KLUB UMIROVLJENIKA

Donacija opreme Općine Orehovica DVD-u Vularija nog vozila, nabavku suvremene vatrogasne i zaštitne opreme, školovanje i usavršavanje članova. Također na skupštini su imenovani novi dužnosnici budući da je dosadašnji zapovjednik Tomislav Čurila zbog osobnih razloga podnio ostavku. Tomislavu Čurili se Društvo zahvalilo na 15-godišnjem obnašanju dužnosti zapovjednika prigodnom zahvalnicom, dok je novim zapovjednikom imenovan Sven Pintarić. Budući da je Sven Pintarić obavljao dužnost tajnika i blagajnika, novim tajnikom imenovan je Ivan Krčmar a novom blagajnicom Kristina Čurila. Isti su imenovani na mandat od 2 godine odnosno do redovne izborne skupštine društva. Neposredno pred skupštinu, od strane općine Orehovica obavljena je svečana primopredaja i blagoslov navalnog vozila, dok su na samoj skupštini predana dva kompleta dišnih aparata MSA s rezervnim bocama. Od bratskog društva DVD-a Čučerje primljena je nova motorna pila marke Stihl. Društvo je prisustvovalo svim godišnjim skupštinama naše vatrogasne zajednice, te se odazvalo i na pozive ostalih društava. Tradicionalno smo se odazvali na svečani vatrogasni bal u Nikitsh-Filež u Austriji. Općina Orehovica donirala nam je motornu teleskopsku pilu marke Husqarna koja

će nam omogućiti lakše provođenje zadataka predviđenih planom rada za 2019. godinu. Na veliku subotu u župnoj crkvi čuvao se Božji grob, dok se je u večernjim satima dežuralo i osiguravalo spaljivanje vazmenih krijesova. Od ostalih intervencija valja spomenuti požar dimnjaka čije je početno gašenje obavio naš član iako požar nije bio u naselju Vularija. U samom naselju Vularija u ranim jutarnjim satima došlo je do požara traktora. Budući da je požar nastao u gluho doba noći isti je primijećen u već razbuktaloj fazi prilikom prve eksplozije pogonskog goriva. Požar je ugašen uz pomoć navalnog vozila upotrebom vode pod visokim tlakom i pjene, te je spriječeno širenje požara na gospodarske objekte koji

Članice Kluba umirovljenika

Klub umirovljenika je 1.3.2019. održao godišnju skupštinu na kojoj smo prikazali njegov cjelogodišnji rad. I ove godine pozvali smo drage nam goste i prijatelje iz susjednih općina koji se rado odazovu na naš poziv, kao što i mi rado odlazimo na njihove godišnje skupštine. Pozvali smo i sve udruge iz naše Općine i uvijek nam je drago kada se odazovu. Ujedno, ove godine smo proslavili i 20 godina od postojanja Kluba umirovljenika. Bili smo počašćeni i dolaskom našeg načelnika Općine koji nam je čestitao na našem radu a kojemu se zahvaljujemo što uvijek ima razumijevanja za naše probleme. 26.4.2019. godine bili smo domaćini sportskog druženja unutar Udruge umirovljenika Čakovec u koju spadaju: Udruga Čakovec, podružnica Savska Ves i podružnica Orehovica. Natjecali smo se u 6 disciplina: pikado muški, pikado žene,


REVOSKE NOVINE

14

kuglanje muški, kuglanje žene, strel- Svoje je posebnosti predstavilo pet jštvo muški, kolutovi žene, košarka županija središnje i sjeverozapadne žene te kartanje - bela muški i žene. Hrvatske: Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Svim mještanima a posebno Varaždinska i Zagrebačka županija. umirovljenicima lijepi pozdrav! Projekt je u suradnji s Gradom Zagrebom i navedenim županijama KUD “FIJOLICA” OREHOVICA prije tri godine pokrenuo Radio Kaj. Štandove su obišli zamjenici U 2019. godini KUD „Fijolica“ nas- međimurskog župana, Sandra Hertavlja s aktivnostima i probama koje man i Josip Grivec, a da sve bude se redovito odvijaju ponedjeljkom. u najboljem redu pobrinuli su U nedjelju, 3. ožujka 2019. u Kon- se djelatnici Turističke zajednice certnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Međimurske županije. u Zagrebu održana je manifestacija U zabavno – plesnom dijelu članovi Kajkavci u Lisinskom. Ove godine KUD-a „Fijolica“ predstavili su se sa Međimursku županiju predstavljao svojom fašničkom povorkom i spletje KUD „Fijolica“. om „Fašinski pondelek v Revici“. U Osim „Fijolica“, Međimursku pratnji limene glazbe i naših tambužupaniju predstavljali su i učeni- raša otpjevali smo i nekoliko poznaci Srednje škole Prelog sa svojim tih međimurskih pjesama. specijalitetom od krumpira, „Vi- U 19 sati u velikoj Koncertnoj dvoradovski zlatari“ iz Donjeg Vidovca ni započela je posebna glazbena koji su prezentirali tradiciju ispiranja večer kajkavskih pjesama. Među zlata, hotel „Golf“ iz Donjeg Vidov- poznatijim kajkavskim izvođačima, ca sa svojim tamnim pivom te Udru- nastupili su članovi Tamburaškog ga “Svetomarska čipka”. Događaj su sastava KUD-a Belica, Karlo Čeh uveličali i članovi Zrinske garde Ča- te Mirko Švenda Žiga. Bio je to još kovec. jedan poseban događaj kojemu Članice KUD-a „Fijolica“ i Udruge smo prisustvovali. žena „Brest“ iz Podbresta pobrinule Međimurska zaklada solidarnosti su se da na našem štandu ne ne- Katruža u srijedu, 27. ožujka 2019. dostaje tradicionalnih međimur- bila je organizator i domaćin doskih kolača. Osim kolača, izložili brotvornog koncerta Proljeće za Kasmo i svoje rukotvorine od oraha i tružu. Podršku radu Zaklade svojim komušine. nastupom dali su i članovi KUD-a

Članovi KUD-a “Fijolica” Orehovica

“Fijolica”. Nastupali smo sa koreografiranim međimurskim spletom “Vudri noga, zutra ga več nebu toga”. Dana 28.4.2019. – sudjelovali smo na predstavljanju knjige “PRIČE IZ ŽIVLJEJA MEĐIMURSKOGA ČOVEKA” autorice Marije Novak u Turčišću. Nastupili smo sa spletom „Štiri snehe“. Osim plesa naši članovi predstavili su stari svedbeni međimurski običaj „Ples zelja“ . Dever i podsneholja su bili David i Danijela Horvat, zastavnik Danijel Bratuša a kolegica Jasminka Bratuša. Dana 18. svibnja 2019. godine održati će se 6. po redu „Orehijada –festival oreha i sega kaj kcoj ide“ u organizaciji Općine i KUD „Fijolica. Orehijada će se održati pod šatorom kod nogometnog igrališta u Orehovici, program u novoj školskoj sportskoj dvorani. Orehijadom uvodimo novu tradiciju u javni i kulturni život naše Općine, budući da grb i zastava Općine Orehovica već nose na sebi simbol – plod oraha koji je vezan uz povijest naše općine, te ujedno nastojimo napraviti svojevrstan brand koji će postati prepoznatljiv u regiji i izvan nje. Orehijada će započeti izložbom raznih proizvoda i to kolača od oraha, orehovca, rakije, sireva, bučinog ulja, te proizvoda od keramike i drva. Sudjelovati će preko dvadesetak izlagača sa područja cijelog Međimurja pa sve do susjednih županija. Održati će se izbor „najfineše orehnjače“, „najlepšeg koloča na oko“, „najbolšega orehovca“ kao i najdeblešega oreha. Za ovu Orehijadu pripremili smo posebnu gastronomsku poslasticu i to „vola na ražnju!“ Vrhunac Orehijade je međunarodni susret folklornih društava koji će započeti mimohodom kroz Orehovicu uz pratnju dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Općine Orehovica, Zrinske garde iz Čakov-


15 ca, Puhačkog benda iz Podravine, mažoretkinja iz Kotoribe te djece predškolske skupine OŠ Orehovica. Nastupati će folklorna društva iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske i to: Mali tamburaši OŠ Orehovica, Dječja folklorna sekcija KUD-a „Fijolica“; Hrvatsko kulturno društvo „Pomurje“ iz Lendave, KUD „ Sumarton“ iz Mađarske, KUD „Belica“; Ženska vokalna skupina iz Selnice, KUD „Tančec“ Jalševec Nartski, Rugvica; KUD „Ivan Filipović“ iz Velike Kopanice, KUD „Elizabeta“ iz Jalžabeta, DIF „Koprivnički Ivanec“. Nakon toga slijedi zabava i druženje uz Žigu i bend. Pripremamo se za državnu Smotru izvornog folklora koja će se održati 1. i 2. lipnja 2019. godine u Ogulinu. Na državnu smotru smo se plasirali temeljem dobrog rezultata na Smotri izvornog međimurskog folklora u Donjoj Dubravi koja je bila održana 16. i 17.6.2018. Još nas očekuju brojni nastupi kod prijateljskih KUD-ova u Hrvatskoj i izvan nje. Mali folklor U 2019. godini članovi Malog folklora nastavili su sa redovitim tjednim probama. Početkom mjeseca travnja opet dolazi do promjene voditelja, umjesto učiteljice Petre Ružić, voditeljice su sada učiteljice Ivana Vrabec i Dubravka Drvenkar. Mali folkloraši nastupit će na Orehijadi. Od početka 2019. godine marljivo uče novi splet koji će otplesati za Dan škole. Na temelju nastupa na Dječjoj smotri folklora u Maloj Subotici 2018., plasirali su se na Đakovačke vezove 2019. godine. Taj važan nastup očekuje ih krajem 6. ili početkom 7. mjeseca. Zahvaljujemo svim aktivnim i pridruženim članovima te prijateljima našeg KUD-a koji podupiru nas i naš rad! Pozivamo sve zaljubljenike u

REVOSKE NOVINE

NK “Budućnost” Podbrest našu kulturnu baštinu da nam se a na Uskrsni ponedjeljak zabilježili pridruže! pobjedu u Mačkovcu (2-0). Preostaj za odigrati još dvije utakmice NK “BUDUĆNOST” PODBREST u ovoj sezoni. Što se tiče veterana, u zimskoj stanci osvojili su 2. mjesTekuća je godina, godina u kojoj to na popularnom turniru u Atonu slavimo mali jubilej - 45 godina pon- gdje su uvjerljivo poraženi u finalu ovnog osnutka NK Budućnost. Od protiv Sloge. Tijekom zime nastupazadnjeg broja Revoskih novin i nije li su u Donjem Kraljevcu i Štrigovi. bilo previše događaja. U zimskoj U proljetni dio sezone su ušli sa pauzi održana je redovna godišnja zaostatkom od tri boda iza Vidovčaskupština. NK Budućnnost se nat- na, s ciljem da do predzadnjeg kola ječe u tri kategorije:seniori, pioniri i pokušaju pobijediti u svim utakmiveterani. Seniori su krenuli u zimske cama i dočekati onu na domaćem pripreme 2. veljače kombinirano terenu protiv lidera Vidovčana na vanjskom terenu u Podbrestu (13.5). No, dogodio se kiks protiv te dva put tjedno u novoj sportskoj Naprijed iz Cirkovljana (1-1) i to na dvorani OŠ Orehovica. Odigrane su domaćem terenu. Vidovčan je i dali četiri pripremne utakmice te smo je sa stopostotnim učinkom. Preospremni dočekali proljetni start se- staju nam još tri kola pa ćemo vidjezone. Nakon lošeg starta gdje su ti imali još nade za osvajanja prvog nam sastav krojile ozljede i kartoni, mjesta. Da se podsjetimo, zadnje u zadnje dvije utakmice smo ost- tri godine smo prvaci Međimurja. varili dvije pobjede (Radnički 2-0, Za kraj moramo još spomenuti huDržimurec 1-0) stoga, možemo mir- manitarnu akciju igrača i navijača no s devetog mjesta ući u drugi dio na utakmici u Orehovici 4.travnja, proljetnog dijela sezone. Ljepotica gdje smo skupljali pomoć za malu “proljeća” je vjerojatno već odi- Milu Rončević, skupivši 1000 kn. grana u Orehovici gdje smo vidjeli Hvala svima koji u bilo kojem po8 golova s puno preokreta da bi na gledu pomažu NK Budućnost Podkraju završilo 4-4. Pioniri-dječaci su brest, a igrači će pokušati uzvratiti odigrali 4 utakmice u proljetnom s pobjedama! dijelu gdje smo uzeli veliki bod kod vodeće Sloge Čakovec(1-1) a kod NK BUDUĆNOST ŽIVI VJEČNO! kuće 3-3 od Mladosti SM. Uvjerljiv poraz doživjeli smo od Zelenka


REVOSKE NOVINE NK “CROATIA” OREHOVICA Prije početka samih priprema, 19. siječnja 2019., održana je redovna godišnja skupština NK Croatia, na kojoj su prisutnima bili izneseni detalji rada i financijski izvještaji protekle godine te plan rada za tekuću godinu. Iako se svake godine sve manji broj ljudi odaziva na skupštinu, mora se napomenuti da se NK Croatia trudi da sve bude transparentno te dostupno svim članovima, navijačima i simpatizerima kluba. No, ono što nas veseli, je podrška Općine, na čelu s načelnikom Općine Franjom Bukalom, te predsjednikom Općinskog vijeća, gospodinom Markom Hunjadijem. Oni su nam svake godine dragi gosti, te im se ovom prilikom od srca zahvaljujemo na svemu što su učinili te što čine za dobrobit našega kluba ali i cijele Općine Orehovica. Prije nego što krenemo sa sportskim rezultatima, moramo napomenuti kako smo, po drugi puta ove sezone, ostali bez trenera. Naime, gospodin Đuro Kolonić odlučio je, tijekom zimske stanke, otići u novu sredinu, točnije u Novi Marof, gdje je preuzeo istoimeni klub, koji se natječe unutar međužupanijske lige Čakovec – Varaždin. Upravni odbor za novog je trenera postavio poznato nogometno lice ovih prostora,

NK “Croatia” Orehovica

16

gospodina Josipa Gavranovića. Gospodin Gavranović poveo je ekipu u pripreme za proljetni dio sezone 6. veljače. Treninzi su se održavali do tri puta tjedno na igralištu NK Croatia te u novoizgrađenoj sportskoj dvorani OŠ Orehovica. No, na žalost, nije samo gospodin Kolonić odlučio promijeniti sredinu, nego i nekolicina standardnih igrača iz jesenskog dijela prvenstva. Znamo kako NK Croatia ne može, a i neće, parirati financijskim davanjima ostalih klubova te je bilo nemoguće zadržati te odlične mlade dečke. Njima želimo da se im ispune sve sportske želje te da se brzo vrate u svoju matičnu sredinu. S druge strane, u klub se vratio bivši dugogodišnji igrač NK Croatia, Bojan Mihaljković, te se odmah pokazao kao dobro pojačanje. Tako se popis imena, s kojima se krenulo u proljetnu sezonu, izuzetno smanjio. No, iako brojčano tanji, igrači su s novim trenerom s entuzijazmom krenuli u pripreme te u borbu za nove bodove. Moramo napomenuti kako je novi trener uveo neke novine, koje će zasigurno donijeti mnogo dobroga u budućnosti. Također, susreo se s problemom ‘’drugog’’ tjedna, kada većina igrača radi u poslijepodnevnoj smjeni te su u nemogućnosti prisustvovati treninzima. U vrijeme pisanja ovoga članka,

odigralo se 6 kola proljetnog djela prvenstva. U tom razdoblju ostvarena je jedna pobjeda,dva neriješena rezultata te tri poraza. Protekom 21. kola, NK Croatia nalazi se na 10. mjestu II. međimurske lige (skupina A) s osvojenih 27 bodova. Nadamo se kako ćemo u nastavku prvenstva malo poboljšati taj broj bodova te pružiti još mnogo veselja našim vjernim navijačima. Naravno, dolaskom ljepšeg vremena bit će i više poslova oko Kluba. Naš vrijedni domar Franjo Piknjač već sad dvaput tjedno kosi i uljepšava teren za igru. Sad kad imamo novu ogradu, red je i da se igralište kao i samo okoliš igrališta održava čistim i lijepim. No, ponekad to i nije tako. Često se, dolaskom na treninge i utakmice, primjećuje veća količina smeća razbacanog po igralištu i oko svlačionica NK Croatia. Zato bih ovim putem apelirali na sve koji borave na području igrališta, ali i drugdje u Općini, da smeće bacaju u, za to predviđene, spremnike ili kante. Održavajmo naš okoliš čistim i ugodnim za život! Kao što smo već pisali, u skorije vrijeme postavit će se zaštitna ograda s mrežom na pomoćnom igralištu, kako bi se ono moglo koristiti za treninge, kako seniora, tako i mladih. Upravni odbor je u akciji nabave rasvjete za glavni i pomoćni teren, te se nadamo da će, do kraja godine, tereni NK Croatia biti pogodni za treninge i u večernjim satima. Nabavile su se nove majice za zagrijavanje te nove lopte za trening. Hvala svim sponzorima! Neki članovi puno vremena provode i za svojim računalima. Naime, NK Croatia prijavljuje i neke projekte, kojima se žele namaknuti sredstva za rješavanje financijskih pitanja i nabavku opreme potrebne za normalan rad Kluba. Važno je napomenuti da je NK Croatia početkom travnja sudjelovala i u ‘’Zelenoj čistki’’, akciji čišćenja okoliša Općine Orehovica.


17 Akciju smatramo hvalevrijednom te ćemo se i u budućnosti odazivati na ovakve i slične akcije, za dobrobit svih nas. Na žalost za neke, na sreću za druge, aktivnosti u i oko kluba neće prestati završetkom prvenstva. Naime, već se krenulo u organizaciju tradicionalnog međunarodnog turnira na kojem nastupaju ekipe iz Hrvatske, Njemačke i Švicarske. Svake godine jedna od momčadi iz ove tri države kao domaćin organizira spomenuti turnir. Pošto smo prošle godine mi bili domaćini, ove godine nas očekuje put u Njemačku, točnije u Tandern kraj Münchena. Posjet Njemačkoj zakazan je za 19. srpnja 2019. Naravno, početak srpnja rezerviran je i za tradicionalni malonogometni turnir ‘’Med vulicama’’. Zbog toga vas već sad pozivamo da nas počastite svojim prisustvom te uveličate taj vikend pun sportskih uzbuđenja, smijeha i zabave. Prije svega toga, točnije 18. svibnja 2019. u Orehovici će se održati poznata manifestacija ‘’ Orehijada - festival oreha i sega ka kcoj ide’’, u organizaciji Općine Orehovica i KUD-a Fijolica. Iako NK Croatia nije direktno uključena u tu manifestaciju, svake godine, kao i sve druge udruge s područja Općine, trudimo se pomoći, koliko možemo, u pripremi ove izvanredne manifestacije, koja promovira našu Općinu na najbolji mogući način. Naravno, kroz cijelo naredno razdoblje održavat će se tereni i prostorije NK Croatia te pokušati nabaviti još koji dio potrebne opreme kako bi se svi radovi u i oko Kluba mogli normalno izvršavati. Također, nadamo se da će većina igrača ostati i dalje u našoj sredini te da ćemo u narednom periodu vratiti i dovesti nekoliko već poznatih igrača. Na kraju, NK Croatia zahvaljuje se Općini Orehovica, svim navijačima, simpatizerima i dobročiniteljima na njihovoj podršci, sponzorstvu ili bilo

REVOSKE NOVINE

Radovi udruge žena “Brest” Podbrest kojoj vrsti dobrog djela koja su se činila tijekom godine kako bi Klub mogao normalno funkcionirati. Također, svim žiteljima Općine Orehovica želimo čestitati 21. svibnja, Dan Općine Orehovica! Sportski pozdrav!

jekata za članice. Trenutno Udruga broji 30 aktivnih članica, 40 podupirajućih članova i članica, kao i 7 mladih članica koje povremeno sudjeluju u radu udruge. Udruga je kroz 2019. godinu održala niz kreativnih radionica, organizirala tematska i informativna UDRUGA ŽENA “BREST” PODBREST okupljanja članica, organizirala sastanke tijela Udruge, produbljivala Izvještajna skupština suradnju sa općinskim tijelima i drugim udrugama, sudjelovala na Udruga „Brest“ započela je djelova- raznim manifestacijama te humanti tijekom 2011. na poticaj nekoliko itarnim akcijama. Organizirane su žena i obitelji iz naselja Podbrest, izložbe za Božić i Uskrs te priredba Općine Orehovica. tijekom godine. Uz sve to, članice su Takva odluka pokazala se isprav- vrijedno radile na održavanju prosnom i vrlo dobrom budući da se tora udruge, oko vatrogasne šprice druženju i radu kroz radionice ok- i Društvenog doma u Podbrestu te uplja sve više žena, mladih i onih na održavanju cvjetnih gredica u zrelije životne dobi. naselju, oko crkve i kapelice. S obzirom na aktivnosti i potrebom za sudjelovanjem u raznim društvenim događanjima, za Udrugu Prošle 2018. godine nabavije jedina dugoročno održiva mo- li smo printer, skener i kopirku. gućnost bila registriranje udruge što Na temelju naše zamolbe Udruge je ostvareno 02.09.2012. godine. OrehovicaWireless donirala nam Time su stvoreni uvjeti za jačanje je računalo i na tome im se ovim samostalnog rada. putem zahvaljujemo. Puno nam je Stoga će aktivnosti Udruge u 2019. u realizaciji pomogao i Želimir Halić biti usmjerene na zadržavanje i ok- koji uvijek ima ideja i potiče nas u upljanje novih članica koje djeluju i radu. kreativno se izražavaju na radioni- Nabavile smo i prijenosni razglas cama kao i u humanom pomaganju - zvučnik tako da više ne moramo drugima, te na povećanje kvalitete ovisiti o drugima. Popisana je i postojećih i uspostavu novih pro- obilježena sva imovina u vlasništvu


REVOSKE NOVINE Udruge. Sustav informiranja članica potrebno je tijekom 2019. godine učvrstiti i unaprijediti. Imamo sve uvjete, tako da se sadašnja komunikacija i informiranje može dići na viši nivo. Kreirana je e-mail adresa Udruge, udrugazenabrest@gmail.com u cilju još veće informiranosti. Isto tako, izrađena je baza članstva te članske iskaznice. Udruga je prisutna u tiskanim medijima, općinskom glasilu, e-portalima, na državnoj i lokalnoj televiziji, na društvenim mrežama, a posebno možemo govoriti o uspješnom predstavljanju putem Facebook stranice, gdje se mogu vidjeti naša događanja i ručni radovi. Izrađen je i letak s kojim smo se predstavile na manifestaciji Kajkavci u Lisinskom, u Zagrebu. I dalje promoviramo naselje Podbrest,odnosno Općinu, kao čuvari tradicijskog načina izrade ukrasa i predmeta, a nastavljamo i sa humanitarnim radom. Udruga će nastaviti pružati potpore i pomagati onima kojima je to najpotrebnije u okviru svojih mogućnosti. Posebno smo ponosne za dobru suradnju s općinskim načelnikom Franjom Bukalom, župnikom Damirom Slamekom, Županijom, Turističkom zajednicom Međimurske županije, a u goste nam rado dolaze saborska zastupnica Bernarda Topolko i župan Matija Posavec. Planirani prihodi ostvarit će se iz članarina, donacija Općine, Županije i drugih, kao i prodajom izrađenih rukotvorina. Iznos planiranih prihoda je 15.000,00 kuna. S obzirom na ograničene prihode Udruge, rashodi proračuna su planiraju skladu s prihodima, na način da se pokriju minimalni troškovi Udruge, a većina da se usmjeri na nabavku potrebnog materijala i sredstava za izradu rukotvorina i predmeta za izložbe. Planirani su i

18

iznosi u humanitarne svrhe. Planirani rashodi su 15.000,00 kuna. Udruga je u proteklom razdoblju djelovala uspješno i pozitivno te je ostavarila i višak prihoda od cca 2.200,00 kuna. Izvješća predsjednice, blagajnice i Nadzornog odbora i Plan rada za 2019. su prihvaćeni jednoglasno. Govornici na skupštini su pohvalili rad Udruge te im zaželjeli uspješan rad u 2019. godini. Zahvalnice su idu Sandri Herman, zamjenici župana, KUD-u Donji Vidovec, udruzi OrehovicaWireless, KJS Mode d.o.o. Strahoninec i udruzi Seljačka sloga Prelog. Nakon otvaranja skupštine, prezetnaciju o Udruzi održao je Želimir Halić, gdje je prezentirao sažetak djelovanja Udruge od početka do danas i letak kojim će se Udruga predstavljati na događanjima na kojima će prisustvovati. Na Skupštini je bilo ukupno 90 sudionika, što članica, podupirajućih članova, gostiju uzvanika i mještana Podbresta. Nakon skupštine održan je domjenak i druženje povodom Dana žena uz živu glazbu benda Domaći dečki.

a svojim su nastupom pokupili simpatije publike. Općina Orehovica predstavila je svoju najvažniju manifestaciju - Orehijadu. U Međimurju se itekako cijeni ljepota, ali i rad vrijednih ruku. Naš zadatak je bio pripremiti tradicionalne međimurske kolače zajedno sa članicama KUD-a „Fijolica“ pritom smo izložile i svoje rukotvorine od oraha i komušine. Događaj su uveličali i članovi Zrinske garde Čakovec. Na našem štandu su nas obišli zamjenici međimurskog župana, Sandra Herman i Josip Grivec, a da sve bude u najboljem redu pobrinuli su se djelatnici Turističke zajednice Međimurske županije. U 19 sati u Velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog započela je posebna glazbena večer kajkavskih pjesama. Prije samog koncerta brojnu su publiku pozdravili gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, direktor Radija Kaj Drago Gradečak, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, zamjenica župana Zagrebačke županije Nadica Žužak, župan Međimurske županije Matija Posavec, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i župan Varaždinske županije Radimir Čačić. Među renomiranim kajkavskim izKajkavci u Lisinskom vođačima, nastupili su članovi Tamburaškog sastava KUD-a Belica i KarU nedjelju, 3. ožujka u koncertnoj lo Čeh. dvorani Vatroslava Lisinskog u Za- Jedno novo i divno iskustvo i dan za grebu zahvaljujući projektu Kajkav- pamćenje. ci u Lisinskom spojene su kultura, tradicija i turizam, tradicionalna Uskrsna izložba glazba i gastronomija. Bila nam je čast sudjelovati u ime Međimurske Prije najvećeg kršćanskog blagdana županije. Uskrsa, u Društvenom domu u PodNaši prijatelji, čuvari tradicije iz Ore- brestu smo, 7. travnja pripremile hovice, KUD-a Fijolica s posebnim izložbu kojom smo predstavile rusu ponosom zapjevali međimursku kom rađene ukrase i aranžmane. popevku koja je krajem prošle go- U velikoj ponudi i šarenilu svatko je dine upisana na UNESCO-ov popis mogao pronaći nešto za sebe i time nematerijalne baštine. Ujedno su ukrasiti vlastiti dom. predstavili svoju fašničku povorku, Po običaju skupilo se puno mješta-


19 na Podbresta, Općine, ali i šireg područja. Posebno se zahvaljujemo našem županu Matiji Posavcu, načelniku Franji Bukalu koji redovito dolaze na izložbe i velika su nam potpora i podrška u radu i djelovanju. Ove godine prikazale smo prizore iz stvarnog života, stare običaja Međimuraca izrađenih od komušine, poput čehare ili sječe drva u šumi. Kako je pisao List Međimurje, „najveću je pozornost privukao prizor svirke KUD-a Fijolica iz Orehovice, toliko vjerno dočaran, da nam članice s veseljem pokazuju lutkicu koju su od luščija izradile na sliku i priliku Branka Sušeca, predsjednika KUD-a“. Izložba je, uobičajeno, bila prodajnog karaktera, te će se prihodi, osim za rad Udruge, usmjeriti u humanitarne svrhe. I ovaj je put vrijedilo pravilo da se na izložbu ne smije zakasniti, jer se ponuđene rukotvorine brzo razgrabe, pa je onima koji su zakasnili preostalo tek zasladiti se kolačima koje su ispekle te iste marljive žene koje su priredile izložbu i koje su svojim neumornim djelovanjem nositeljice društvenog života u njihovu malom Podbrestu.“ Na izložbi uručile smo zahvalnicu vlasnici KJS Mode d.o.o. Strahoninec, Karmeni Šipek s kojom već duže surađujemo, a koja nas ujedno i promovira kroz svoje aktivnosti.

REVOSKE NOVINE modernizirali 2 pristupne točke od ukupno 10. Nadamo se do kraja godine pokriti većinu pristupnih točaka. Rezultat ovog projekta biti će mreža koja radi brže, propusnosti linkova između pristupnih točaka te između pristupnih točaka i korisnika će biti veće a latencije niže. Sve bi to trebalo doprinijeti ugodnijem korištenju mreže za naše korisnike. UDRUGA “SPORT ZA SVE”

Sa pristiglim toplim danima završili smo sa uspješnim vježbanjem i druženjem u našoj dvorani. Redovito smo vježbale te barem nešto malo napravile za svoje tijelo. Sa rekreacijom počinjemo opet na jesen pa vas pozivamo da nam se tada pridružite. O početku ćete biti obaviješteni putem plakata na javnim mjestima. U subotu 13.04. pridružile smo se čišćenju okoliša općine Orehovica povodom Dana Udruga OrehovicaWireless planete zemlje, a u sklopu akcije započeli s velikim projektom modZelena čistka. ernizacije infrastrukture mreže naUz pomoć žena i Općine Orehovica dogradnjom linkova na 802.11ac uspješno smo odradile već poznaili 802.11ad standard, pristupnih ti BIMEP, koji se održao u ponedtočaka na 802.11ac standard te jeljak 22.4. Zahvaljujem svima na zamjenom ili pojačanjem antenskih doniranim kolačima sa kojima smo cijevi i nosača. Općina Orehovica dočekivale bicikliste. U ime mnofinancijski je podržala projekt u izgobrojnih sudionika najsrdačnije se nosu od 7.500 kuna. Do sada smo zahvaljujem.

OREHOVICAWIRELESS Godinu smo započeli redovnom izbornom godišnjom sjednicom Skupštine. Izabrano je novo vodstvo Udruge u sastavu Branko Horvat (predsjednik), Goran Šestak (dopredsjednik), Josip Šafarić (tajnik) te članovi upravnog odbora: Robert Poljak, Nino Bajkovec, Nikola Balog i Marina Horvat. Za članove nadzornog odbora izabrani su Kristijan Železnjak, Josip Patarčec i Danijel Juras. Ove smo godine Članice udruge “Sport za sve”


REVOSKE NOVINE

20

VIJESTI IZ ŽUPE Župa Orehovica i Udruga žena “Brest” Podbrest zajednički su organizirali jednodnevni izlet u Sisak. Članovi udruge Brest, pjevači i čitači iz naše župe htjeli su uzvratiti molitvenoj zajednici Sveti Križ iz Siska koji su prošle godine bili gosti na našem proštenju Gospe Fatimske. Domaćini u Sisku srdačno su nas dočekali i pokazali nam nekoliko crkvi i samu katedralu u centru Siska. Zajedno smo prošetali starim drevnim gradom Siskom uz rijeku Kupu i vidjeli stari i novi dio grada. U prijepodnevnom dijelu našeg druženja imali smo zajedničku svetu misu na kojoj smo zajedno molili i pjevali, kasnije se družili, fotografirali te zajednički ručali. Sisak je lijepi grad sa puno zelenila i ulica, lijepih kuća i zgrada, ali ga je pogodila ista sudbina kao i mnoge druge hrvatske gradove da

Župa Orehovica i Udruga žena “Brest” Podbrest u Sisku su ostali prazni. Mnogi su iselili iz autobusom doma prema našem grada i to je velika tragedija i šteta. malom Međimurju. Veselimo se Dok nas je vrijeme služilo šetali smo novim susretima sa dragim ljudima i razgovarali sa našim domaćinima, i novim izletima i hodočašćima. a kad je u poslijepodnevnim satima počela padati jaka kiša krenuli smo Vlč. Damir Slamek

DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA Ovu godinu počeli smo s blagoslovom Doma te nastavili s aktivnostima usmjerenim na kvalitetno pružanje usluga našim korisnicima. Dan bolesnika obilježili smo svetom misom. Uz Valentinovo i maškare korisnicima je priređen ples, izrađene su maske te organizirana povorka maškara kroz mjesto. Kao i prijašnjih godina maskirani smo posjetili načelnika Općine Orehovica, koji nas je dočekao sa svojim suradnicima. Bio je vrlo gostoljubiv te nas sve počastio sokovima i slatkišima. Na dan maškara uz pjesmu i s košarama punim krafni posjetili smo županiju, družili smo se sa županom Matijom Posavcem i njegovim suradnicima. Župan Posavec darivao je sve maškare, primio ih u svom uredu a nakon toga počastio u restoranu.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada i Dana otvorenih vrata Doma za odrasle osobe Orehovica, 21. ožujka 2019. u domu je održano predavanje mr. Jelene Klinčević, spec.kliničke psihologije, pod nazivom “Čovjek je čovjeku lijek“. Nakon toga, uz nastup naših korisnika i socijalne radnice Anje Kovačević s Odjela psihijatrije ŽB Čakovec otvoren je Proljetni salon - izložba umjetničkih fotografija Stanislava Novaka, koji je dio svog umjetničkog opusa poklonio našoj ustanovi. Ovih dana aktivnosti su bile usmjerene na organizaciju Domoplesa, manifestacije koja se jednom godišnje održava u jednoj od ustanova koja skrbi o osobama s mentalnim oštećenjima. Kako smo prošle godine mi osvojili prvo mjesto, ove smo godine kao domaćini ugostili naše prijatel-

je od Istre do Slavonije, koji su se predstavili narodnim plesovima i baštinom svog kraja. Program su obogatili učenici OŠ Orehovica te kantautorica Lea Šprajc.

Maškare u posjetu Općini


21

REVOSKE NOVINE

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA vanje načina kako uspješno učiti, te ravnomjerni razvoj znanja, vještina i sposobnosti. U školskoj godini 2019./2020. Ministarstvo nakon evaluacije i korekcije uvodi ovaj program u sve škole u Hrvatskoj za prve, pete i sedme razrede, dok će se u našoj školi provoditi eksperimentalni program za druge, šeste i osme razrede. Ostali razredi rade po starom programu dok se ne „izvrti“ krug za sve razrede. Eksperimentalni program se provodi da bi se promjene u obrazovanju vodile planski i učinkovito. To stavlja veliki dodatni posao za škole u eksperimentalnom programu, ali u konačnici bi rad učitelja trebao biti rasterećeniji ali efikasniji. Ovo je prilika i da se zahvalim svima koji su dali svoju suglasnost za provedbu eksperimentalnog programa u OŠ Orehovica. To su Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor i Međimurska županija. Učenici prvog razreda uče o energiji Osnovna škola Orehovica ove školske godine jedna je od 74 škola u Hrvatskoj koje provode eksperimentalni program „Škola za život“. Program se provodi u prvim petim i sedmim razredima osnovne škole. Za taj je projekt škola dodatno opremljena. Opremu (tableti, laptopi, pametne ploče) je nabavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a dio je sufinancirala i Općina Orehovica prilikom završetka izgradnje sportske dvorane. Tako danas možemo reći da je naša škola jedna od najopremljenijih u Republici Hrvatskoj. Cilj eksperimentalnog programa je osiguravanje korisnijeg i smislenijeg obrazovanja za djecu u skladu s njihovom razvojnom dobi i interesima te bliže svakidašnjem živo-

tu, pružanje obrazovanja koje će ih osposobiti za suvremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja. Za učitelje je važno osnaživanje uloge i jačanje profesionalnosti, veća autonomija u radu, kreativniji rad, smanjenje administrativnih obveza te vanjskih pritisaka. Roditeljima je kroz projekt omogućena veća uključenost u obrazovanje djece i život škole, uvid u očekivanja ishoda te načina objektivnijeg ocjenjivanja i vrednovanja, upućivanje smislenih i češćih povratnih informacija o postignućima njihove djece. Osim novih metodika rada, učiteljima je omogućena upotreba niza digitalnih alata u nastavi u kojima su učenici ravnopravno uključeni u procese poučavanja. Konačna ocjena više nije prioritet, već savlada-

Branko Sušec ravnatelj škole Poziv na dostavu materijala U listopadu 2019. svečano ćemo obilježiti 150 godina školstva na području Općine Orehovica. Tom prigodom ćemo napraviti foto-izložbu i objaviti monografiju s pregledom povijesti školstva u općini. Stoga molimo sve mještane koji imaju stare fotografije vezane uz školstvo u Općini da nam ih posude kako bismo ih uvrstili u foto-izložbu i monografiju. Fotografije možete donijeti u školu knjižničarki Ivani Vrabec. Nakon skeniranja fotografije ćemo vam vratiti. Unaprijed zahvaljujemo svima koji će na taj način pridonijeti obilježavanju ove važne obljetnice.


REVOSKE NOVINE

22

RECEPT - TREŠČE SASTOJCI: 1 jaje 1 vanilin šećer ½ praška za pecivo malo soli ½ litra kiselog vrhnja ½ kg brašna (miješano glatko i oštro)

tim kotačićem). Komadi tijesta peku pošećeriti šećerom u prahu. se na vrućem ulju sa svake strane a kad se izvade, potrebno ih je dobro DOBAR TEK!

PRIPREMA: Od gore navedenih sastojaka zamijesiti tijesto (koje mora biti mekanije od uobičajenog dizanog tijesta) i ostaviti ga da odstoji 30 minuta. Tijesto je potrebno razvaljati što tanje i narezati u obliku romba (možete se poslužiti valovi- Recept je s vama podjelila Justina Kocijan


Eko usluge Ivan Vurušić Poljska 2, 40322 Orehovica Tel: 040/635-673 Mob: 098/627-791

INSTALATERSKI OBRT KODBA Braće Radić 14 40322 Orehovica Tel. 098 241 549

Tel: 040 410 500 Mob: 098 1880 650 Zrinskih 3b, Orehovica

Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Profile for Robert Poljak

Revoske Novine 17  

17. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine 17  

17. broj službenog glasila Općine Orehovica

Profile for robyhr