Page 1


3

REVOSKE NOVINE

PREDGOVOR OPĆINSKOG NAČELNIKA IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Dubravka Drvenkar Grafički urednik Robert Poljak Lektura Dubravka Drvenkar Uredništvo Franjo Bukal Žaklina Vađunec Kontakt uredništva list@orehovica.hr

Poštovani žitelji Općine Orehovica! Na samom početku božićnog, 14. broja naših Revoskih novin, svim mještanima i čitateljima, upućujem najiskrenije blagdanske čestitke sa željom da predstojeće božićne blagdane provedete s obitelji, u miru i blagostanju. Želim da vam nova 2018. godina donese puno zdravlja i veselja, da zajedno pozitivno razmišljamo, kako bi svi zajedno pridonijeli još jačem razvitku naše Općine. U 2017. godini pred sebe smo postavili i preuzeli velike obveze, po usvojenom Proračunu, investicije koje su itekako potrebne da bi svima nama koji živimo na području Općine, ona bila ugodnije mjesto za življenje, a da oni koji prolaze i dolaze u goste, vide da se u sva tri naselja ravnomjerno ulaže i da svi mještani naselja imaju iste standarde komunalne opremljenosti. Općinski izvorni proračun zasigurno ne može pokriti sve investicije koje smo si zacrtali kroz Proračun za 2017. godinu, pa stoga zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica i izvršne vlasti čine velike napore da iz drugih izvora namaknu sredstva, odnosno iz državnog, županijskog proračuna, kao i sredstva iz fondova Europske unije, što i donekle uspijevamo. No, očekivanja su bila veća, poglavito za veće investicije. Između osta-

log, gotovo najveća investicija u vrijednosti od 7,5 milijuna kuna bila je za zonu u izdvojenom području Podbrest, a radi se o izgradnji komunalne infrastrukture (izgradnja ceste, sustava fekalne i oborinske odvodnje, izgradnja nisko naponske mreže sa javnom LED rasvjetom). Uspostavom iste započeo bi gospodarski razvoj te mogućnost otvaranja radnih mjesta i zapošljavanja, no još nismo dobili pozitivan odgovor o financiranju te ćemo i dalje inzistirati da tu investiciju prepoznaju u resornim ministarstvima u 2018. godini. Česta promjena vlasti na nivou Republike Hrvatske odnosno promjena ministara zasigurno ne doprinosi da se mogu pokrenuti tako značajni predloženi projekti. Međutim, dosta toga smo ostvarili, a jedan od ostvarenih projekata je uspostava nove LED rasvjete u sva tri naselja. Tako ćemo svi skupa dočekati svjetliji Božić. Budućnost će nam sigurno biti ljepša i svjetlija ako će zakonodavna vlast odnosno Općinsko vijeće zajedno sa izvršnom vlasti raditi na dobrobiti svih žitelja Općine Orehovica, a politiku i politikanstvo ostaviti onima na višim instancama. Ugodno čitanje.

Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 14, godina 7. prosinac 2017. Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal

Vaš načelnik Franjo Bukal


REVOSKE NOVINE

4

PREDGOVOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA Drage moje mještanke, dragi moji mještani Općine Orehovica! U ovo najljepše doba godine – vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, u vaše domove stiže 14. broj „Revoskih novin“! I ovaj put u njemu možete pronaći pregršt tema vezanih uz kulturne, sportske, javno-političke događaje, odnosno zanimljive teme iz svih naselja u

našoj Općini, sastavljenih u suradnji s našim udrugama i Osnovnom školom. Nadam se da smo barem djelomično uspjeli zadovoljiti vaše potrebe koje se tiču rješavanja problema u Općini, a za što veće vaše zadovoljstvo nastojat ćemo svi zajedno u Općini poraditi u tom smjeru! Obzirom na blagdane ne želim vas zamarati aktualnim političkim

temama, već Vam svima želim blagostanja i mira u duši, obiteljskog veselja, obilje radosti i sretnih misli, a svima nama zajedno što veći prosperitet Općine i što kvalitetniji život u svim naseljima naše lijepe „Revice“! Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica Marko Hunjadi

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA I VIJESTI IZ OPĆINE U izvještajnom razdoblju Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj u sklopu Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., za provedbu podmjere 7.4. tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, s time da korisnik može podnijeti jedan zahtjev. S obzirom da je Općina Orehovica razvrstana u II. skupinu prema stupnju razvijenosti, intenzitet javne potpore po projektu odnosno operaciji iznosi 100%. Općina Orehovica je 18.05.2017. godine na raspisani javni natječaj Agencije za plaćanje, u sklopu Mjere 7 prijavila projekt Izgradnje društvenog doma u romskom naselju u Orehovici. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 4.205.307,65 kuna. Ukupni iznos prihvatljivih ulaganja projekta je 4.093.076,65 kuna. Sredstva potpore ovom ulaganju osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske

od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Do danas nisu objavljeni rezultati natječaja. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 15.07.2017. godine Rang listu sa 74 odobrenih zahtjeva za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu operacije 7.2.1. ”Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”, koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godine, a čiji su korisnici javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Na isti natječaj su Međimurske vode d.o.o. Čakovec prijavile projekt Proširenja vodovodne mreže u zoni „Križopotje“ u Orehovici. Spomenuti Projekt je odobren te je 05.09.2017. u Zagrebu u prostorijama Ministarstva poljoprivrede potpisan ugovor o financiranju istog. Sredstva potpore ovom ulaganju osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, što znači da intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Projekt izgradnje produžetka

vodovodne mreže u zoni Križopotje u Orehovici, vrijedi 342.000 kn za gradnju nove javne (ulične) vodovodne mreže u zoni Križopotje u dužini 1.085 m, radi osiguranja zdrave pitke vode i sigurnosti vodoopskrbe naselja Orehovica te kao doprinos očuvanju zdravlja i održivom razvoju Općine Orehovica. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je krajem rujna Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Za Međimursku županiju predviđena su sredstva u iznosu od 6.300.000,00 kuna, rok za podnošenje zahtjeva bio je do 31.10.2017. godine. Općina Orehovica je po raspisanom pozivu podnijela zahtjev za sufinanciranje izrade glavnog projekta Revitalizacije starih dravskih rukavaca – potoka Jezerčica. Ukupna procijenjena vrijednost utvrđena je na temelju tri neobvezne ponude, a u iznosu od 500.000,00 kuna. Od Ministarstva se traži sufinanciranje u iznosu od 450.000,00 kuna odnosno 90%. Za projekt Energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Općine Orehovica koji se nalazio na


5

REVOSKE NOVINE

rezervnoj listi, dana 25.09. zaprimljena je obavijest od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije da su odobrena sredstva za sufinanciranje spomenutog projekta s rezervne liste, te je općinski načelnik Franjo Bukal dana 27.10.2017. godine prisustvovao svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta kojim se Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU obvezuje sufinancirati projekt u iznosu od 250.000,00 kuna.

jenu i dopunu lokacijske dozvole prema izmjeni idejnog projekta. Dana 23.10.2017. godine župan Matija Posavec potpisao je dodatni Ugovor o sufinanciranju projekta Nastavak radova na izgradnji sportske dvorane i 6 učionica u aneksu OŠ Orehovica, kojim se Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije obvezuje sufinancirati projekt s 3.000.000,00 kuna.

Građevinski radovi

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja početkom godine objavilo je Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalne pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu. Općina Orehovica na raspisani Javni poziv prijavila je projekt nabave komunalnih strojeva ukupne procijenjene vrijednosti 292.860,00 kuna. Od toga iznosa od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja tražilo se sufinanciranje u iznosu od 70%, što spada 205.002,00 kuna, dok bi Općina Orehovica isti sufinancirala u udjelu od 30%, što iznosi 87.858,00 kuna. Ministarstvo graditeljstva je prepoznalo taj projekt te su odobrena sredstva u iznosu od 190.000,00 kuna. Oprema za održa-

Nabava komunalnih strojeva

Po naseljima Podbrest i Orehovica postavljena je signalizacija koja obavještava i usmjerava prema groblju, osiguravajući orijentaciju prema groblju. Elaborat postavljanja znakova, kao i nabava znakova, doprema i postavljanje na lokacijama izvršila je tvrtka Eltel d.o.o. iz Čakovca. Za postavu znakova pribavljena je suglasnost Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 11.475,00 kuna s PDV-om. Nastavljeni su radovi na izgradnji Sportske dvorane sa 6 učionica u OŠ Orehovica. Za isti projekt je Međimurska županija osigurala sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 850.000,00 kuna. Građevinski dnevnik vodi se od 26.05.2017. godine te su do sad održana 27 sastanka koordinacije. Tražila se izrada nove projektne dokumentacije za spojni hodnik, ugrađivanje lifta u prostoru izmijenjenog spojnog hodnika te da se premjeste evakuacijske stepenice iznad dvorane. Kako se radi o promjenama koje iziskuju promjenu lokacijske i građevinske dozvole zatražena je izmjena i dopuna projektne dokumentacije. Dana 23.11.2017. godine Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša izdao je II. Izm- Nabava komunalnih strojeva

vanje javnih površina, prometnica i pješačko-biciklističkih staza naručena je od tvrtke Entrada d.o.o. iz Labina te je ista pristigla sredinom studenog. Ukupna investicija nabave svih strojeva iznosi 276.632,26 kn od toga je Ministarstvo graditeljstva osiguralo 190.000,00 kn, a iz proračuna Općine Orehovica izdvojeno je 86.632,26 kn. Opremu čine: traktor Tuber 50 KS sa ralicom za snijeg i malčerom, rasipač soli, prikolica 3 t kiperica sa povišenim stranicama, motokultivator 14 KS sa frezom za snijeg i daskom za snijeg. Darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Nakon upućenih nekoliko požurnica Ministarstvu državne imovine za rješavanje zahtjeva za darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, za koje je Općina Orehovica podnijela zahtjeve u kolovozu 2015. godine, odnosno u ožujku 2017. godine, a za koje spomenuto Ministarstvo nije dostavilo nikakav odgovor, dana 21. kolovoza o podnesenim zahtjevima Općine Orehovica obaviještena je saborska zastupnica i predsjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo gđa. Bernarda Topolko. U dopisu je gđa. Bernarda Topolko zamoljena da dogovori sastanak s ministrom državne imovine Go-


REVOSKE NOVINE ranom Marićem. Dana 28. kolovoza gđa. Topolko dostavila je odgovor Ministarstva državne imovine te su oba predmeta u postupku rješavanja. Ministar državne imovine Goran Marić 19.09.2017. godine posjetio je Međimursku županiju, te je tom prilikom održan je sastanak u velikoj vijećnici Međimurske županije, na kojem je bio prisutan i općinski načelnik Franjo Bukal. Ministar Marić upoznat je s podnesenim zahtjevima Općine Orehovica. Za darovanje nekretnine u vlasništvu RH za k. č. 3492 k.o. Podbrest, Ministarstvo državne imovine tražilo je izradu parcelacijskog elaborata po granici građevinskog područja. Općina Orehovica je postupila prema naloženom i isti dostavila Ministarstvu državne imovine 31.10.2017. godine.

6

gubitak prava na minimalnu zajamčenu naknadu na 6 mjeseci. Unatoč navedenom, još je uvijek velik broj obveznika koji svoje obveze ne shvaća ozbiljno, te, nažalost, zbog toga ostaju bez svog prava na pomoć. Proslava 20 godina postojanja Općine Orehovica

prijateljskih općina. Nakon kratkog pozdrava općinskog načelnika Franje Bukala, prikazan je film Prvih 20 godina Općine Orehovica u izradi Studia Vipro iz Preloga. Međimurski župan svim je mještanima Općine Orehovica čestitao njihov dan i zahvalio na doprinosu koji daju u javni sektor u Međimurskoj županiji. Župan Posavec naglasio je kako je Općina Orehovica općina koja, gleU dvorani Društvenog doma u Ore- dajući lokalne proračune po općinahovici dana 12. svibnja 2017. go- ma i gradovima, razmjerno broju dine održana je svečana sjednica stanovnika ima jedan od najmanjih povodom proslave 20 godina pos- proračuna u državi, ali taj proračun tojanja Općine Orehovica. Sa žel- čak četiri puta multiplicira u razvojom da vrijeme koje dolazi bude jne projekte te da je tome dokaz i označeno sveopćim napretkom ovaj prikazani film. U kulturno-umOpćine i rastućom kvalitetom živl- jetničkom programu sudjelovali jenja svih mještana svakog pojed- su recitatori i tamburaška sekcija inog naselja u Općini, uz poruku Osnovne škole Orehovica. Tom prineka nam je zdravlja i optimizma, godom premjerno je izvedena pjessvim nazočnim mještanima, gosti- ma Revica za koju su tekst napisali Javni radovi i rad za opće dobro ma i uzvanicima obratio se općins- Sanja Bacinger i Željko Krištofić, ki načelnik Franjo Bukal koji je uglazbili su je Zlatko Bacinger i ŽelOpćina Orehovica nadalje nastavl- opisao projekte, odrađene, one u jko Krištofić. ja s provedbom programa javnih tijeku te projekte planirane za skoradova u suradnji sa Hrvatskim za- ru budućnost. Na sjednici su uz Obilježavanje Međunarodnog vodom za zapošljavanje. Za zimsko mještane i općinske vijećnike bili dana borbe protiv ovisnosti održavanje javnih površina zapos- prisutni i međimurski župan Matija lena su u programu javnih radova Posavec, zamjenica župana Sandra Povodom obilježavanja Međun4 radnika. Sklopljeni su ugovori o Herman, saborska zastupnica Ber- arodnog dana borbe protiv ovisradu na razdoblje od 6 mjeseci, uz narda Topolko, predsjednik Skupš- nosti, 26.06.2017. godine Povfinanciranje isključivo iz sredstava tine Međimurske županije Mladen jerenstvo za suzbijanje zlouporabe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Novak, kao i načelnici susjednih i droga Međimurske županije zajedU 2017. godini je u sklopu programa javnih radova zaposleno ukupno 14 osoba. Kontinuirano se provodi i rad za opće dobro, prema odredbama postojećeg Zakona o socijalnoj skrbi. Naime, prema članku 39. navedenog zakona primatelji minimalne zajamčene naknade dužni su mjesečno odraditi od 30 do 90 sati rada za opće dobro na koji ih upućuje jedinica lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno boravištu. Općina Orehovica još od srpnja 2014. godine provodi ovakav rad. Neodazivanje ili odbijanje rada za opće dobro kao posljedicu ima Proslava 20. godina postojanja Općine Orehovica


7

REVOSKE NOVINE Stoga je zbog višekratnih vandalskih radnji Općina Orehovica u suradnji sa Udrugom korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica - „Orehovica Wireless“, uspostavila sustav video-nadzora na spomenutom objektu, kako bi zaštitili imovinu i imali mogućnost nadzirati i stati na kraj počiniteljima. Posjet potpredsjednika Vlade RH i ministra graditeljstva i prostornog uređenja

Dana 29. kolovoza 2017. godine Općinu Orehovica posjetio je potObilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti predsjednik Vlade RH i ministar no sa Zavodom za javno zdravstvo Provala u prostorije NK Croatia graditeljstva i prostornog uređenja Međimurske županije i Policijskom Predrag Štromar zajedno sa svojim upravom međimurskom prove- U noći sa 07.08. na 08.08.2017. go- savjetnicama. U prostoriji Općinske la je terensku akciju u Romskom dine nepoznati počinitelj pokušao vijećnice održan ja sastanak. Na tom naselju u Orehovici. U susretu sa je provaliti u prostorije sportsko-va- sastanku prisustvovali su i župan stanovnicima naselja prezentiran trogasnog objekta u Orehovici, Međimurske županije Matija Posaje promotivni materijal i skrenuta točnije u prostorije Nogometnog vec, zamjenica župana gđa. Sandra je pažnja na problem zlouporabe kluba „Croatia“ Orehovica. Poči- Herman i Josip Grivec. Uvažene droga i nezakinutog prometa drog- nitelj je uporabom podesnog alata goste od strane Općine Orehovica ama, želeći time ukazati sveukup- pokušao nasilno napinjanjem otvor- dočekali su načelnik Franjo Bukal, noj javnosti na sve veći i rastući jav- iti ulazna vrata i prozor te ih je tim zamjenik načelnika Marko Balog, nozdravstveni problem, a sa ciljem činom oštetio. Dana 04.09.2017. predsjednik Općinskog vijeća Marsmanjena problema i rada na us- godine zamijenjeni su oštećeni pro- ko Hunjadi te potpredsjednik Vipostavljanju društva u kojem neće zor i ulazna vrata. Radove je izvršila jeća Branko Sušec. Na sastanku se biti zlouporabe droga. Na toj ter- tvrtka Alpro Šardi. Šteta ovog van- raspravljalo o projektima koje je enskoj akciji prisustvovali su zam- dalskog čina iznosi 11.390,00 kuna, Općina Orehovica aplicirala tijekom jenica župana Međimurske župani- te se očekuje još i trošak sanacije ove godine na objavljene javne natje Sandra Herman, koja je ujedno i okolnih zidova. ječaje odnosno javne pozive, kao predsjednica Povjerenstva, Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marina Matulic Horvat, koordinatorica za školske preventivne programe i Diana Uvodić-Đurić, voditeljica Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnost. Također su u akciji prisustvovali Dijana Novak, zamjenica načelnika Općine Orehovica, Marko Balog, zamjenik načelnika Općine Orehovica iz reda pripadnika romske nacionalne manjine. Posjet potpredsjednika Vlade RH i ministra graditeljstva i pros. uređenja


REVOSKE NOVINE

8

i problemima s kojima se Općina Orehovica suočava. Na kraju su svi prisutni posjetili OŠ Orehovica, gdje ih je dočekao ravnatelj škole te su obišli sportsku dvoranu u sklopu OŠ Orehovica koja je u izgradnji. Posjet saborskog zastupnika Veljka Kajtazija Dana 14. rujna 2017. godine u 10.30 sati Općinu Orehovica posjetio je saborski zastupnik Veljko Kajtazi zajedno sa svojim suradnicima. Saborskog zastupnika su ispred Općine dočekali načelnik Franjo Bukal, zamjenik načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine Marko Balog, predsjednik Vijeća Marko Hunjadi te članovi Vijeća romske nacionalne manjine Stojan Ignac, Valent Ignac i Stjepan Horvat. Poziv je bio upućen i ostalim članovima Vijeća romske nacionalne manjine, koji se nisu odazvali. Tom prilikom održao se sastanak u Općinskoj vijećnici. Općinski načelnik Franjo Bukal upoznao je saborskog zastupnika Veljka Kajtazija s problemima kojima se Općina Orehovica suočava, a vezane su uz pripadnike romske nacionalne manjine. Kao najveći problem naveo je problem zbrinjavanja komunalnog otpada s romskog naselja, ali i nefunkcioniranje

Dobrovoljno darivanje krvi Vijeća romske nacionalne manjine. Također je spomenuo kako je Općina Orehovica osigurala sredstva za priključak na niskonaponsku mrežu i priključenje na sustav opskrbe vodom svim Romima koji će legalizirati svoje kuće. Načelnik je saborskog zastupnika upoznao s projektima koje je Općina Orehovica aplicirala na raspisane natječaje odnosno pozive za sufinanciranje. Među tim projektima je i Projekt izgradnje društvenog doma u romskom naselju, čija predviđena vrijednost je 4.205.307,65 kuna, te je isti prijavljen u sklopu mjere 7.4.1. Dobrovoljno darivanje krvi U izvještajnom razdoblju Hrvatski Crveni križ proveo je dvije akcije

Posjet saborskog zastupnika Veljka Kajtazija

dobrovoljnog darivanja krvi na području Općine Orehovica. U ponedjeljak 21.08.2017. godine u Društvenom domu u Orehovici, akciji darivanja krvi prisustvovale su 34 osobe, od kojih je 31 darivala krv, dok su 3 odbijene. U toj akciji zabilježena su 2 nova darivatelja krvi. Dana 22.11.2017. godine, također je provedena akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Društvenom domu u Orehovici. Akciji su pristupile 33 osobe, od kojih su 25 darivale krv, dok ih je 8 odbijeno. Gospođe Nada Dreven i Marija Ružić organizirale su okrepu za sve darivatelje. U ime Hrvatskog Crvenog križa i u naše osobno ime, zahvaljujemo svim darivateljima. Radovi na groblju u Orehovici Tijekom 2017. godine puno se ulagalo u groblje u Orehovici. Nakon što su u proljeće završeni radovi na postavi zelene ograde oko groblja, osvježeni su unutarnji zidovi te je izvršena sanacija fasade na grobnoj kući i dalje se nastavilo s radovima. Krajem kolovoza izvedeni su radovi na zamjeni dotrajalih keramičkih pločica, izrađena je hidro-izolacija te su postavljene nove keramičke pločice s protukliznim profilima. Ukupna vrijednost radova iznosi 49.240,75 kuna s PDV-om. Radove je izvela tvrtka RE-GRA d.o.o.


9

REVOSKE NOVINE Javna rasvjeta na području Općine Orehovica

Radovi na groblju u Orehovici iz Preloga. Na grobnoj kući u Orehovici postavljene su staklene stijene. Radove na izradi, dobavi i ugradnji alu-bravarije izvela je tvrtka Alpro Šardi, a cijena radova iznosi 24.837,50 kuna s PDV-om. Također su završeni i radovi na izgradnji centralne pješačke staza na mjesnom groblju u Orehovici. Radove je izveo Zidarsko-fasaderski obrt Ivan Višnjić. Ukupna vrijednost radova iznosi 261.482,01 kuna s PDV-om. Krajem listopada na grobnoj kući u Orehovici izvršeni su radovi na dobavi i montaži spuštenog stropa od gipsanih kartonskih ploča te je izrađen strop s ispunom od prozirnih pleksi ploča. Radove je izvela firma KMK ZIB d.o.o., a vrijednost materijala i radova iznosi 28.662,50 kuna s PDV-om, dok je radove na sanaciji zidova na grobnoj kući izvršio Soboslikar i ličilac Branko Višnjić u iznos od 3.543,75 kuna s PDV-om. U sklopu izrade stropa, prišlo se uspostavi „led“ rasvjete koju je izveo elektroinstalacije Srečko Vutek, a ista je financirana iz proračuna u iznosu od 3.390,00 kuna. Projekt uređenja mjesnog groblja u Orehovici sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od

250.000,00 kuna. Donacija bilježnica OŠ Orehovica Općina Orehovica donirala je Osnovnoj školi Orehovica bilježnice za učenike. Kako bi financijski rasteretila roditelje, Općina Orehovica kupila je bilježnice za učenike od 1. do 8. razreda za sve predmete (pisanka A, B, C, D, crtančice, A4 bilježnice), ukupno 2.802 komada, što će količinski biti dostatno do kraja predstojeće školske godine. Ukupni iznos koji je Općina Orehovica izdvojila za nabavu bilježnica je 6.368,82 kune.

Donacija bilježnica OŠ Orehovica

Dana 04.10.2017. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za Modernizaciju javne rasvjete na području Općine Orehovica. Poziv na dostavu ponude objavljen je na internetskoj stranici Općine Orehovica i dostavljen je četirima gospodarskim subjektima. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 500.000,00 kuna bez PDV-a, a zainteresirani gospodarski subjekti mogli su dostaviti ponude do 19.10.2017. godine. Pristiglo je 6 ponuda, od kojih su 2 isključene, te je Ugovor sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljem, odnosno tvrtkom Elektromehaničarski obrt „VDG-servis“ iz Strahoninca, čija je ponuda iznosila 468.845,00 kuna bez PDV-a, odnosno 568.056,25 kuna s PDVom. Tvrtka VDG-servis za izvođenje radova ima podugovaratelja - tvrtku Kabel-mont d.o.o. iz Domašinca. Također je sklopljen i Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova s tvrtkom Bitel d.o.o iz Kotoribe, u iznosu od 11.721,13 kuna s PDV-om. S obzirom da ugovorene radove sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, u iznosu od 250.000,00 kuna, radove je potreb-


REVOSKE NOVINE

10 no izvesti do 15.12.2017. godine. Tvrtka VDG- servis je do 01.12.2017. nabavila svih 417 LED svjetiljaka (188 komada jačine 35 W i 229 komada jačine 28W) i krakove potrebne za zamjenu postojećih svjetiljaka na rasvjetnim stupovima po naseljima. Predloženo je da se na raskrižjima montiraju svjetiljke jače snage, od 70 W, stoga je postavljeno 15 svjetiljaka jačine 70W i to 5 u Vulariji, 7 u Orehovici i 3 u Podbrestu. Radovi se izvode prema terminskom planu, te su svjetiljke zamijenjene na rasvjetnim stupovima u Podbrestu i Orehovici. Nadamo se povoljnim vremenskim prilikama kako bi se ugovoreni radovi mogli izvesti i u Vulariji prema ugovorenom roku. Dodjela jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s područja općine Orehovica povodom predstojećih božićno-novogodišnjih blagdana.

Zamjena javne rasvjete

Od 3. studenog 2017. godine objavljen je Javni poziv kojim se pozivaju svi umirovljenici s područja općine Orehovica, koji imaju mirovine manje od 2.000,00 kuna, da se jave Jedinstvenom upravnom odjelu radi ostvarivanja prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći povodom nadolazećih božićno-novogodišnjih blagdana. Uz predočenje osobne iskaznice, potrebno je bilo dostaviti posljednje odreske svih mirovina, iz kojih je vidljivo da iznos mirovine ne prelazi 2.000,00 kuna. Umirovljenici su dostavljali tražene podatke u razdoblju od 06.11. pa sve do 30.11.2017. godine. Javilo se ukupno 88 umirovljenika, od kojih je 43 iz Orehovice, 29 iz Podbresta i 16 iz Vularije. Ukupno 28 umirovljenika, čije su mirovine manje od 1.000,00 kuna, ostvarilo je pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 300,00 kuna, dok su preostalih 60 umirovljenika


11

REVOSKE NOVINE

stekli pravo na isplatu pomoći u iznosu od 200,00 kuna. Ukupan iznos koji je Općina Orehovica izdvojila za umirovljenike povodom nadolazećih blagdana iznosi 20.400,00 kuna. Općina Orehovica će također i osobama slabijeg socijalnog statusa s područja općine dodijeliti jednokratnu pomoć povodom božićnih blagdana u iznosu od 300,00 kuna. Evidentirane su 65 osobe s područja Podbresta, Orehovice i Vularije kojima je pomoć potrebna. Sveukupni iznos koji će Općina Orehovica izdvojiti za umirovljenike i potrebite Dan sjećanja na žrtve Vukovara ovog Božića iznosi 39.000,00 kuna. na žrtve Vukovara. Poštujući VukoNatječaj za dodjelu stipendija za var, njegovu žrtvu i heroje, poštujemo sve žrtve i heroje Domovinskog akademsku godinu 2017/18. rata diljem Lijepe Naše jer Vukovar Dana 06.11.2017. godine raspisan nije samo grad, on je simbol svehje Natječaj za dodjelu stipendija za rvatske obrane, junaštva i žrtve akademsku godinu 2017/18. go- za neovisnu Republiku Hrvatsku. dinu. Natječajem se dodjeljuju 3 Mještani i članovi udruga s područstipendije studentima na osnovi ja općine Orehovica te učenici OŠ uspjeha u srednjoj školi ili uspje- Orehovica i njihovi učitelji pridružili ha na studiju, kao i rezultatima na su se akciji “I u mom gradu Vukoučeničkim natjecanjima. Iznos sti- var svijetli”. Okupili su se u petak pendije, za studente koji studiraju 17. studenoga 2017. godine kod u Čakovcu, Varaždinu i Koprivnici, je kružnog toka u Orehovici te zapalili 300,00 kuna mjesečno, a za studen- svijeće u spomen na tragediju grada te koji studiraju u drugim gradovi- koji je svoju patnju i herojsku obrama 500,00 kuna mjesečno. Rok za nu utkao u hrvatsku slobodu i neo-

visnost. Darivanje povodom Blagdana svetog Nikole Općina Orehovica je i ove godine povodom Blagdana svetog Nikole odlučila darivati svoje najmlađe mještane. Prigodni pokloni osigurani su za ukupno 256 djece vrtićke i predškolske dobi te za učenike OŠ Orehovica od 1. do 4. razreda. Općina Orehovica je za darivanje najmlađih izdvojila oko 5.000,00 kuna. Tekstove je pripremio Jedinstveni upravi odjel Općine Orehovica

dostavu prijava bio je 20.11.2017. godine, te su zaprimljene ukupno 4 stipendije. Komisija za stipendije Općine Orehovica obavit će uvid dostavljenih prijava, odnosno jesu li kandidati ispunili formalne uvjete Natječaja, te će prema utvrđenom načiniti rang listu pristiglih prijava. Prema utvrđenoj rang listi, općinski načelnik Franjo Bukal će u ime Općine Orehovica sklopiti Ugovor o stipendiranju sa studentima, sukladno navedenoj Odluci i Natječaju. Dan sjećanja na žrtve Vukovara Građani Republike Hrvatske 18. studenoga obilježavaju Dan sjećanja

Darivanje povodom Blagdana svetog Nikole


REVOSKE NOVINE

12

UDRUGE I KLUBOVI DVD OREHOVICA Dobrovoljno vatrogasno društvo Orehovica od zadnjeg je broja naših novina bilo jako aktivno u društvenom životu našeg sela, ali i u vatrogasnim poslovima. Od intervencija smo imali nekoliko požara otvorenog prostora, koje smo uspješno ugasili. Također smo imali tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz podruma. Imali smo i lažnu dojavu požara otvorenog prostora te ovim putem apeliramo na građane da to ne rade. Lažna dojava je kažnjiva zakonom. Sa susjednim društvima sa područja Općine Orehovica, održali smo i jednu lijepu tradiciju – stražu Božjeg groba. Ovim putem zahvaljujemo našem župniku, vlč. Slamek Damiru, na ukazanom povjerenju. Pomagali smo i u ograniziranju i osiguranju povorke povodom Orehijade, koju sada već četvrtu godinu za redom organizara naš KUD Fijolica. Ove godine bili smo aktivni i na natjecateljskom planu pa se tako u našoj organizaciji na igralištu NK Croatie održalo natjecanje Vatro-

DVD Orehovica

gasne zajednice područja općina Belica- Mala Subotica – Orehovica za mladež i pomladak, na kojem je sudjelovalo tridesetak desetina. Natjecale su se i naše ekipe – mladež muški ipomladak muški. Ekipe su se natjecale i na Županijskom natjecanju u Domašincu i na Kup natjecanju u Kuršancu. Seniorska ekipa nastupila je na Općinskom natjecanju održanom u Vulariji. Sudjelovali smo i na združenoj vježbi Vatrogasne zajednice područja općina Belica- Mala Subotica – Orehovica, koja se ove godine održala u Vulariji. Sudjelovalo je svih 9 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općina. Sa kolegama iz Javne vatrogasne postrojbe Čakovec održali smo i atraktivnu vježbu na Domu za starije i nemoćne osobe u Orehovici. Ovim vježbama pokazali smo da smo spremni odgovoriti na svaki zahtjev koji se postavi pred nas. Posebno zahvaljujemo Općini Orehovica te načelniku, gospodinu Bukal Franji, koji nas financijski prate u radu. Isto tako, zahvaljujemo na izrazito dobroj i uspješnoj suradnji svim udrugama s područja Općine,

te se nadamo da će se suradnja jednako uspješno i nastaviti. Na samom kraju, ukoliko ima zainteresiranih za uključivanje u rad Društva, svi ste dobrodošli. Uz vatrogasni pozdrav, Vatru gasi, brata spasi! Josip Sušec DVD PODBREST DVD Podbrest je u drugom dijelu godine vršio razne aktivnosti, kako na operativnom, tako i na natjecateljskom planu. U svibnju su s natjecanjima prvo započeli najmlađi članovi DVD-a. Na područnom natjecanju VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica u Orehovici nastupili smo s jednom ekipom Djeca muški. Na županijskom natjecanju u Domašincu sudjelovali smo dvije ekipe, Djeca muški i Djeca žene. Seniorske ekipe su nastupile na područnom natjecanju VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica u Vulariji s 3 desetine Muška A ekipa, Muška B ekipa te Ženska A ekipa. Žene A i Muški B su se temeljem rezultata na područnom natjecanju kvalificirale na Županijsko natjecanje u Dunjkovcu. Kao i svake godine, dio operativne postrojbe je sudjelovao na Javnoj vježbi “Vularija2017” zajedno sa drugih 8 društava naše područne zajednice. Takve vježbe pomažu nam da se što bolje pripremimo za moguće intervencije, ukoliko bude potrebe. Isto tako, provjerava se ispravnost opreme, koordinacija zapovijedanja i nastupa više postrojbi na intervenciji. Društvo je tijekom godine u više navrata vršilo preventivne aktivnosti temeljem plana i programa za 2017. godinu. Izvršen je pregled hidrantske mreže u Pod-


13 brestu, raznošeni su promotivni letci kojima upozoravamo mještane na potencijalne opasnosti. Vršena je interna obuka naših članova kako bi se već stečena znanja i vještine malo osvježile i dodatno istrenirale. Oprema koju posjedujemo je redovno održavana i servisirana, ona starija je i zamijenjena. Posjetili smo Dječji vrtić Medo u Orehovici te sa ostalim društvima iz Općine organizirali posjet vrtićke djece Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec. Učenici Područne škole Podbrest posjetili su naše spremište, a naši su im članovi pokazali opremu te objasnili postupanje u situacijama kad prijeti opasnost. Za naše najmlađe članove, pomladak, organizirali smo malo druženje nakon završetka natjecateljske sezone, gdje smo uz pizze, sokove i veselu atmosferu dogovorili aktivnosti za sljedeću sezonu. Nažalost, tijekom ljeta imali smo i jednu intervenciju gašenja požara otvorenog prostora. Gorjelo je suho raslinje i suhe grane u šumi. Takve situacije nas opominju - nikad previše opreza, pogotovo ljeti kad nekoliko tjedana nema kiše. Mjesec svibanj je Mjesec zaštite od požara, te smo uz ostale preventivne aktivnosti i natjecanja sudjelovali na svetoj misi povodom Blagdana svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Već tradicionalno smo sudjelovali na procesiji povodom proštenja u Podbrestu. Za blagdan Svih svetih sudjelovali smo na polaganju vijenca na grobljima u Orehovici i Podbrestu te na spomenicima u Podbrestu. Vršili smo osiguranje povorke prilikom Orehijade u Orehovici. Bili smo prisutni na svečanoj proslavi 80 godina rada DVD-a Sveti Križ. Uz navedene aktivnosti održali smo više radnih akcija uređenja prostorija i okoliša vatrogasnog spremišta. Obojili smo unutrašnjost spremišta. Udruga žena Brest nam pomaže uređenjem okoliša naše izložene

REVOSKE NOVINE

stare šprice u središtu mjesta, isto tako i uređenjem okoliša spremišta. Vrijedne članice sade i održavaju cvijeće. Na tome im se najtoplije zahvaljujemo. Danas društvo broji pedesetak članova - izvršnih, operativnih, veterana, te petnaestak djece. Naši veterani su aktivni u Klubu vatrogasnih veterana Međimurske županije, te smo ove godine organizirali jedan sastanak njihovog Kluba. Uz redovne radne akcije i sastanke koje društvo održava, ove godine je napravljeno jedno druženje članova. Sve ove aktivnosti bile bi nemoguće bez svesrdne podrške mještana Podbresta, jedinica lokalne vlasti te drugih udruga. Stoga se najsrdačnije zahvaljujemo načelniku Općine Orehovica Franji Bukalu, Općini Orehovica, Mjesnom odboru Podbrest, Udrugi žena Brest, Nogometnom klubu Budućnost, ŠRD Diver i svima ostalima na pomoći koju su nam pružili u proteklom periodu. Igor Horvatić DVD VULARIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Vularija 2017. godinu zaključuje kao jednu od najaktivnijih. U mjesecu svibnju proveli smo pre-

DVD Vularija

gled hidrantske mreže, te obilježili Mjesec zaštite od požara u suradnji s Župom Orehovica u mjesnoj crkvi, misom za sve vatrogasce kojoj su se odazvala i ostala društva s područja Općine Orehovica. Na samom početku svibnja članovi su krenuli u obnovu vatrogasnog poligona. Obnovljena je i zaštićena drvena građa, izgrađen je sanitarni čvor, uređena je unutrašnjost skladišnih prostora, obnovljeni su i zaštićeni vanjski dijelovi skladišnog prostora. Od strane Općine Orehovica na samom je poligonu zamijenjen dotrajali podzemni hidrant s novim nadzemnim. Valja naglasiti da su članovi pri obnovi iskoristili elemente koji su prilikom same obnove vatrogasnog spremišta mijenjani, pa su na taj način vrata s vatrogasnog spremišta dobila novu namjenu na vatrogasnom poligonu. U obnovu su se uključili i mještani, te obrtnici koji su nam ustupili strojeve i pomogli kod obnove i za to smo im neizmjerno zahvalni. Iako ne bi htjeli nikoga posebno isticati, svakako moramo spomenuti Danijela Drvenkara, mještanina Orehovice, koji je svojom 3D instalacijom vatrogasnom poligonu dao novu dimenziju. Usporedno s obnovom, članovi DVD-a Vularija privodili su kra-


REVOSKE NOVINE ju i izradu novog amblema kojeg smo zajedno osmislili i kreirali. Za samu ideju i izvedbu primili smo niz pohvala, a svakako treba naglasiti onu Hrvatskog heraldičkog zavoda, kao i istaknutih kolekcionara koji su jedva dočekali da amblem uvrste u svoje kolekcije. Osnovni oblik amblema je djetelina s četiri lista – simbol sreće koji svaki vatrogasac mora imati bilo to na intervenciji ili natjecanju. Uz djetelinu svakom vatrogascu je potreban i zaštitnik u liku svetog Florijana koji je pozicioniran na amblemu da čuva i prati onog koji nosi amblem. U podlozi je crvena vatrogasna boja s elementima plave koja je ujedno i boja zastave Općine Orehovica. Na amblemu se, uz nacionalno obilježje šahovnicu, ističe i grb Općine Orehovica, koji smo uveli kao prva udruga s područja Općine Orehovica uz suglasnost same Općine. Na amblemu je istaknuta godina osnutka DVD-a Vularija, kao i povijesni vatrogasni simboli - kaciga i ljestve s pijukom. Samo ime i skraćenica DVD-a Vularija istkano je zlatnim slovima, kao i povijest našeg društva na koju smo izuzetno ponosni. Prezentacija samog amblema i obnovljenog poligona uslijedila je u lipnju na kvalifikacijskon natjecanju VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica, kojem smo bili domaćini uz pokroviteljstvo Općine Orehovica. Nastupilo je 17 vatrogasnih desetina iz 9 društava, te se muška B desetina DVD-a Vularija plasirala na Županijsko natjecanje. Na natjecanju pomlatka i mladeži VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica nastupili smo s ženskom desetinom mladeži te muškom desetinom pomlatka. Obje desetine također su nastupile na Županijskom vatrogasnom natjecanju održanom u Domašincu. S natjecateljskim desetinama nastupili smo na nizu memorijala a svakako valja naglasiti osvojeno prvo mjesto

14

na Memorijalu u Gornjem Kuršancu, na kojem je muška B desetina, s najbolje izvedenom vježbom nadjačala i A konkurenciju te je vrlo blizu da po drugi put osvoji prijelazni pehar u trajno vlasništvo. Tradicionalno, po 16. put organizirali smo, krajem srpnja susret vatrogasaca također uz pokroviteljstvo Općine Orehovica. Natjecanje se provelo u dvije kategorije - vatrogasnom natjecanju s VMŠ te u igrama spretnosti. Kao i svake godine natjecanje je prošlo u vedrom i dobrom raspoloženju, te su podijeljena iskustva i nova saznanja s područja vatrogasne djelatnosti. Početkom kolovoza organizirali smo malonogometni turnir „Med vulicami“ na kojem se skupe pa gotovo svi mještani Vularije, ali i oni koji su otuda potekli. Turnir je također privukao i mještane okolnih naselja, za što je svakako bila zaslužna dobra organizacija, neizvjestan i kvalitetan nogomet, te već nadaleko poznata gastro ponuda. U žetvenoj sezoni provodila su se dežurstva i ophodnje naših vatrogasaca prema programu koji je donijela Općina Orehovica. Ophodnje su se obavljale sedamnaest dana u tijeku žetvene sezone, te nije bilo potrebe za intervencijama. Također, naglašavamo da u drugom polugodištu 2017. godine nismo imali intervencije na gašenju požara, no uspješno smo odradili tehničku intervenciju uklanjanja stršljena sa stambenog objekta. Kao kruna aktivnosti u ovoj godini bila je javna vježba VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica - „Vularija 2017“. Svoju osposobljenost i ispravnost opreme pokazalo je 9 dobrovoljnih vatrogasnih društava, civilna zaštita Općine Orehovica, te sami mještani sa svojom mehanizacijom. Vježba se izvodila u otežanim uvjetima i nepristupačnom terenu budući da se radi o odvojku Dravske ulice koji nema hidrantsku mrežu, a pris-

tup je otežan i poradi makadamske ceste koja vodi do objekata koji su bili ugroženi vatrom. Svi sudionici vježbe su pokazali koordiniranost u radu, izuzetnu snalažljivost na nepoznatom području, te zavidnu brzinu u svladavanju vatrene stihije. Uz Općinskog načelnika g. Franju Bukala, visoke ocjene i čestitke na provedenoj vježbi uputili su i zapovjednik VZMŽ g. Mladen Kanižaj, g. Ferid Kašmo iz DUZS, gđa Jadranka Sermek, predsjednica VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica, te zamjenik načelnika Općine Mala Subotica g. Mladen Lacković. Na kraju ovog članka DVD Vularija se zahvaljuje svim članovima, pomlatku, mladeži, mještanima, obrtnicima i trgovačkim društvima, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, sportskim udrugama, sponzorima, roditeljima pomlatka i mladeži, Župi Orehovica, a ponajviše Općini Orehovica na svestranoj pomoći u provedbi svih ovih aktivnosti s naglaskom da želimo i dalje nastaviti tim tempom. Upravni odbor KLUB UMIROVLJENIKA Klub umirovljenika u proteklom razdoblju organizirao je druženje uz domjenak te se odazvao i na sportsko druženje i natjecanje u Mihovljan. Natjecanje je bilo u osam disciplina, i to u: pikadu-muški, pikadu-žene, kuglanju-muški, kuglanju-žene, streljaštvu, šahu, bacanju koluta i kartanju bele. U natjecanju su sudjelovale udruge umirovljenika Čakovec, Novo selo na Dravi, Mihovljan, Mačkovec i Orehovica. Postigli smo zavidne rezultate na koje smo veoma ponosni. Trenutno pripremamo jedno druženje za Božić i Novu godinu. Ovom prilikom želimo svim umirovljenicima kao i svim mještanima


15 Općine Orehovica sretan Božić, uspješnu i veselu novu 2018. godinu. Justina Kocijan KUD “FIJOLICA” Druga polovica 2017. godine za KUD „Fijolica“ bila je bogata gostovanjima i nastupima na smotrama, kao i samom organizacijom „Orehijade – festivala oreha i sega kaj kcoj ide“. Dana 13. svibnja 2017. godine održana je četvrta, sada već možemo nazvati tradicionalna „Orehijada“ u organizaciji Općine Orehovica i KUD-a „Fijolica“. Ove godine manifestacija se održala u sklopu Dana Općine Orehovica te se ujedno proslavila 20. godišnjica postojanja Općine Orehovica. „Orehijadom“ smo uveli novu tradiciju u javni i kulturni život naše općine. Aktivnosti Orehijade raspoređene su u poludnevni program. Udruge i OPG-ovi predstavili su svoje proizvode posjetiteljima i potencijalnim poslovnim partnerima te na taj način promovirali svoj rad i ostvarili nove poslovne suradnje. Sudjelovalo je preko dvadesetak izlagača sa područja cijelog Međimurja ali i susjednih županija, i to: OPG Sabol Donja Dubrava, OPG Dominić Goričan, OPG Zadravec Oporovec,

KUD “Fijolica”

REVOSKE NOVINE

LAG Mura-Drava, OPG Hranjec Goričan, OPG Dolenčić Brezje, OPG Škvorc Vratišinec, OPG Petković Šenkovec, OPG Kečkeš Prelog, OPG Kišćinal Orehovica, OPG Fatma Donji Kućan, Udruga pčelara Međimurja – OPG Radiković Sveti križ, Dinin kutak Mala Subotica, Likovno udruženje Donjeg Međimurja, Soboslikar-štukater Bermanec Ivan Prelog, Šavora Josip Orehovica, Udruga žena Novo selo na Dravi, Udruga žena Brest Podbrest, Udruga žena Potočnica Domašinec, Klub umirovljenika Orehovica, Crkveni zbor Župe Majke Božje Fatimske Orehovica. KUD „Fijolica“ Orehovica također je imao izložbeni štand, sa pregršt kolača i sa simboličnim proizvodima vezanim uz „Orehijadu”. Uz pregršt lijepih i finih kolača i pića, održan je izbor najfineše orehnjače, najlepšeg koloča na oko, najbolšega orehovca i najdeblešega oreha. U kategoriji najfineše orehnjače prvo mjesto osvojila je Sanja Držanić iz Podbresta, drugo Katarina Patarčec iz Orehovice i treće mjesto Ivanka Novak iz Orehovice. Najlepše koloče na oko ispekli su redom: Anica Kolar iz Orehovice, Bernarda Horvat iz Vularije i OPG Fatma iz Donjeg Kućana. U spravljanju najbolšeg orehovca posebeno

su se istaknuli Katarina Patarčec iz Orehovice na prvom mjestu, Marija Ciglar iz Orehovice na drugom mjestu i OPG Kišćinal iz Orehovice na trećem mjestu. Najdebelši oreh su imale članice Udruge žena Brest iz Podbresta, Silvio Kozjak iz Vularije i Vlado Kraljić iz Orehovice. Po mišljenju stručnog povjerenstva, najljepši štand su imale članice Udruge žena iz Novog Sela na Dravi. Svi spomenuti, nagrađeni su prigodnim medaljama. Stručno povjerenstvo su činili profesori iz Srednje škole Prelog - Milena Štajerec, Anica Naranđa i Vlado Bogomolec. Vrhunac “Orehijade” bio je susret folklornih društava koji je započeo mimohodom kroz Orehovicu uz pratnju DVD-a sa područja općine Orehovica, Zrinske garde iz Čakovca, te uz limenu glazbu Skandal benda. Mimohodu su se pridružili i predškolci iz Osnovne škole Orehovica. Predsjednik KUD-a „Fijolica“, Branko Sušec, obratio se okupljenima izrazivši zadovoljstvo odzivom izlagača i posjetitelja. Skrenuo je i pozornost na izložbu starih fotografija kulturnih događanja u mjestu koje su prekrile jedan zid dvorane, a od kojih nijedna nije mlađa od 50 godina. Izložbu je postavila gospođa Ana Šestak iz Orehovice. Nakon toga uslijedile su pozdravne riječi načelnika Općine Orehovica Franje Bukala te župana Međimurske županije Matije Posavca. Nastupala su sljedeća društva: Kulturno umjetničko društvo “Tančec” iz Jalševca Nartskog, Kulturno umjetnička udruga „Seljačka sloga“ iz Nedelišća, muška pjevačka skupina KUD-a „Ivan Filipović“ Velika Kopanica, Kulturno-umjetničko društvo „Slavko Kolar“ Palešnik kao i tamburaši OŠ Orehovica i naša recitatorica Štefanija Patarčec iz Orehovice te Andrea i Goran Šafarić iz Strahoninca. Sudionici su bogat-


REVOSKE NOVINE stvom i raznolikošću plesova i pjesama te nošnji oduševili posjetitelje te nam svima približili i osvijestili ljepotu i bogatstvo naše kulturne baštine. Nakon susreta uslijedilo je druženje i ples do ranih jutarnjih sati. Dana 10. lipnja 2017. godine sudjelovali smo na snimanju HRT-ove emisije „Dobro jutro, Hrvatska“ gdje smo predstavili međimurske običaje, pjesmu, ples i narodne nošnje kao i tradicionalne međimurske specijalitete. 11. lipnja 2017. godine nastupali smo u Nedelišću na MESAP-u. U srpnju prije ljetne stanke, članovi KUD-a imali su druženje i vožnju čamcima po rijeci Dravi kod Donje Dubrave. Nakon vožnje uslijedile su mnoge zabavne igre i ugodno druženje. 26. kolovoza 2017. godine sudjelovali smo na 29. Ivanečkim kresovima u Koprivničkom Ivancu. Po prvi puta smo, 17. rujna 2017. godine sudjelovali na 52. Vinkovačkim jesenima. To je bilo zaista nezaboravno i dojmovima bogato iskustvo. Sudjelovali smo na mimohodu ulicama grada, na kojem je bilo više od osamdeset kulturno-umjetničkih društava. Tijekom mimohoda, uz pratnju tamburaša i limene glazbe „Skandal benda“, pjevale su se međimurske pjesme. Bili smo na jednodnevnom putovanju. Ručak su nam osigurali naši prijatelji KUD „Ivan Filipović“ iz Velike Kopanice. Nakon ugodnog druženja vratili smo se u Vinkovce na večernji nastup. Izveli smo splet „Fašenski pondelek v Revici“. Radi se o scenskom prikazu fašničkih običaja u Orehovici – prijepodnevni obilazak djece selom te poslijepodnevno okupljanje odraslih i fašnička zabava. Gostovali smo u Vugrovcu kraj Zagreba, 01. listopada 2017. povodom manifestacije Vugrovečko Miholje. Sudjelovali smo na priredbi koju je, 22. listopada 2017., organizirala

16

Udruga žena Novo Selo na Dravi povodom zahvale za plodove zemlje. 23. studenog 2017. godine bili smo na javnom snimanju zabavno – glazbene emisije Hrvatske radiotelevizije „Lijepom našom“ u Čakovcu. Nastupili smo sa međimurskim spletom „Vudri noga zutra ga več nebu toga“. 16. prosinca 2017. godine nastupali smo u Strahonincu povodom njihove božićne priredbe. Tamburaši i plesači i ove godine sudjelovat će za božićne blagdane u crkvi Majke Božje Fatimske u Orehovici, gdje će zajedno s crkvenim zborom svirati i pjevati na polnoćki i misi na Božić. Na kraju možemo istaknuti da nas u nadolazećoj 2018. godini očekuje puno važnih nastupa. Već u proljeće čeka nas Županijska smotra koreografiranog folklora „Med Murom i Dravom“, za koju ćemo uvježbati dvije koreografije – Podravinu i Međimurje, a u lipnju sudjelujemo na Smotri izvornog folklora koja se održava svake druge godine u Donjoj Dubravi. Dječja folklorna sekcija koja djeluje kao izvannastavna aktivnost u okviru Osnovne škole Orehovica - “Mali folklor” koju vodi Maja Srnec te “Tamburaška skupina” pod vodstvom učitelja Zlatka Bacingera - također je ostvarila zapažene rezultate. Nakon ljetne stanke okupili su se u još većem broju. Prvi nastup ove sezone bio je na 52. Dječjim vinkovačkim jesenima. Poziv su dobili na temelju uspješnog nastupa na 16. Smotri dječjeg folklornog stvaralaštva u Maloj Subotici te preporuke g. Gorana Kneževića, selektora HDFKiV. Sudjelovali su na mimohodu ulicama grada, na kojem je bilo ukupno 58 kulturnih društava. Tijekom mimohoda, djeca su, uz pratnju tamburaša, pjevala međimurske pjesme. Prilikom predstavljanja skupine, u toku mimohoda, izveli su ples „Ti si baba nora“.

Program s nastupima započeo je u 12 sati. Mali folkloraši predstavili su se spletom izvornih međimurskih brojalica i plesova pod nazivom „Sveti, sveti sončece“ koji su osmislili voditelji Ivana Vrabec i Zlatko Bacinger. Hrabro i korektno odradili su svoj nastup. Poslije nastupa krenuli su prema mjestu Jarmina, gdje su ih dočekali ljubazni domaćini i počastili ih ručkom. Nakon ručka, pogledali su prostoriju u spomen poginulima u Domovinskom ratu te „Zagorsku hižu“. Umorni i puni dojmova, u Orehovicu su se vratili u večernjim satima. Naši mali folkloraši i ove godine su se predstavili na 17. Smotri dječjeg folklornog stvaralaštva u Maloj Subotici. Smotra se održavala u subotu i nedjelju, 11. i 12. studenog 2017.g. u dvorani Osnovne škole Tomaša Goričanca. Naši mali plesači i tamburaši, polaznici izvannastavnih aktivnosti “Mali folklor” i “Tamburaška skupina” koje vode učitelji Zlatko Bacinger i Maja Srnec predstavili su se u nedjelju, 12. 11. 2017.g. spletom međimurskih plesova. Izveli su dječju igru s pjevanjem “Pilići”, te plesove “Vija se kolo”, “Češki ples” i “Tak veliju stara mama”. Član prosudbene komisije g. Goran Knežević, selektor HDFKiV pohvalio je naše male plesače i tamburaše na lijepom pjevanju, dobro uvježbanom plesu kao i dobroj tamburaškoj pratnji. Sretni, zadovoljni i ispunjeni ponosom u pratnji roditelja vratili su se svojim kućama. Dan ranije, u subotu 11.studenog 2017.g. KUD “Fijolica” s našim malim folklorašima ugostio je Dječju folklornu skupinu iz KUD-a “Slavko Mađer” iz Cerića koja je taj dan bila gostujuća skupina na Županijskoj smotri u Maloj Subotici. Također su nastupili na tradicionalnoj božićnoj priredbi OŠ Orehovica. Uz nastupe na susretima i smotrama dječjeg folklora, nastupali su i s odraslim sekcijama KUD-a „Fijolica“ u Vinkovcima.


17 Uspješnu 2017. godinu KUD „Fijolica“ završava sa svojom tradicionalnom „Štefanjskom priredbom“ koja će se održati 26. prosinca 2017. godine u dvorani Društvenog doma u Orehovici. Ovim Vas putem pozivamo na priredbu gdje Vas očekuje bogati program. Čekamo Vas i nadamo se brojnom odazivu. Pozivaju se i svi koji imaju volje i želje, da postanu članovi KUD-a „Fijolica“.

REVOSKE NOVINE

com iz Držimurec-Strelca. Ta utakmica završena je našom pobjedom te smo na kraju završili na 9. mjestom od 16 ekipa s 39 bodova te gol razlikom 67-66. Nismo se dugo odmarali do početka priprema za sljedeću sezonu. Naime, pripreme za novu sezonu krenule su već 7. srpnja. Moramo napomenuti kako je početak priprema imao sportsko-društveni karakter, pošto smo ih započeli u inozemstvu, kod naših prijatelja iz Solothurna (Švicarska). Naime, na poziv dugogodišnjeg igPetra Krčmar rača NK Croatia te našeg dobrog prijatelja Stefana Kolara, odlučili NK “CROATIA” OREHOVICA smo nastaviti tradiciju druženja s prijateljskim klubovima izvan naše Vele da vrijeme brzo prolazi. Uis- domovine te smo od 7. do 9. srpnja tinu je tako, osobito onima koji boravili u Solothurnu, gdje se održao marljivo i puno rade. Tako je, i Međunarodni turnir u nogometu na nama, u Nogometnom klubu Cro- kojem je nastupalo 6 ekipa iz Švicatia došlo vrijeme odmora, i to arske, Njemačke i Hrvatske. Na put itekako zasluženog. Kako se bliži se krenulo kasno u noć 6. srpnja. kraj godine, želimo vas, pošto- Nakon duge i iscrpljujuće vožnje vane čitatelje Revoskih novina, in- (13 sati), u Solothurn smo stigli oko formirati o radu Kluba u proteklih podneva sljedećeg dana. Domaćini šest mjeseci. Nakon ne baš sjajne su nas srdačno dočekali te smo se, sezone 2016./2017. krenulo se u nakon što smo se smjestili i okrinove ljetne pripreme kako bi rezu- jepili, s našim domaćinom uputili ltati u sljedećoj sezoni bili što bol- u istraživanje prekrasnog gradića. ji. Pa, krenimo kronološki. Sezona Cijeli dan smo proveli u druženju 2016./17. za NK Croatiu završila s domaćinima te smo se tako još je 18. lipnja 2017. posljednjom više zbližili s njima. Sljedeći dan, u domaćom utakmicom s Omladin- prijepodnevnim satima, započeo

NK “Croatia” Orehovica

je turnir koji smo sami otvorili. Na turniru je, kako smo napomenuli, sudjelovalo 6 momčadi koje su bile podijeljene u dvije skupine s po 3 ekipe. Nakon utakmica po skupinama, momčad NK Croatia završila je na prvom mjestu s dvije pobjede u isto toliko utakmica te smo se izravno plasirali u finale turnira. U finalu smo se susreli sa švicarskom momčadi FC Lommiswil koju smo, nakon teške borbe, pobijedili s minimalnim, ali i najslađim rezultatom – 1:0. Nakon primopredaje zasluženo osvojenog pehara, uslijedilo je završno druženje sa svim sudionicima turnira. Sljedećeg jutra slijedilo je rano ustajanje kako bi smo što prije stigli svojim kućama, pošto su neki članovi Kluba drugi dan morali rano ujutro ići na posao. Ovim putem željeli bismo zahvaliti našim domaćinima SC Blustavia Solothurn, a osobito našem prijatelju Stefanu Kolaru na besprijekornom domaćinstvu uz povik: Vidimo se u srpnju 2018. v Revici! Moramo napomenuti kako je put u Švicarsku ojačao, ne samo prijateljske odnose s drugim klubovima, nego i već otprije jake prijateljske veze između igrača i članova Kluba, što je, sigurni smo, utjecalo i na izvrsne rezultate na početku predstojećeg prvenstva, o kojima ćemo pisati u sljedećim redovima. Čim se vratilo s puta krenulo se u trenažni proces. Treninzi su se održavali 3-4 puta tjedno uz vodstvo trenera Miljenka Balija. Također se odigralo i nekoliko prijateljskih utakmica s klubovima iz okruženja. Same pripreme su prošle u solidnom intenzitetu i raspoloženju. Treba naglasiti kako većina naših igrača radi u dvostrukim smjenama (jedan tjedan ujutro, a drugi popodne) pa se u tom ‘’drugom’’ tjednu treninzi održavaju s manjim brojem igrača. Nova sezona je za NK Croatiu službeno započela 13. kolovoza drugim kolom kupa. U prvom kolu bili smo slobodni zbog dobrih


REVOSKE NOVINE rezultata u kupu iz prošlih sezona. U drugom kolu bili smo gosti u Donjem Koncovčaku gdje smo ostvarili prvu službenu pobjedu u novoj sezoni. U trećem kolu bili smo domaćini ekipi Sokola iz Vratišinca koja se natječe u ligi više. Nakon vrlo dobre igre, momčad Sokola smo na kraju pobijedili tek nakon izvođenja jedanaesteraca te smo tako ušli u osminu finala Kupa Međimurja. U trećem kolu smo se susreli s puno renomiranijom ekipom Nedelišća. Iako smo u toj utakmici poraženi minimalnim rezultatom 1:0, ostaje mali žal jer smo protiv momčadi Nedelišća, iako oslabljeni pošto je bio radni dan, odigrali jednu od najboljih utakmica. Tako smo s dobrim raspoloženjem ušli u prvenstvo, koje je započelo 20. kolovoza. Od početka prvenstva, na treninzima, a osobito na nedjeljnim utakmicama, igrači NK Croatia, zajedno sa svojim trenerom, pokazivali su veliko htijenje i želju te timski rad. Tako smo do 12. kola (od 15 mogućih) ostvarili 10 pobjeda, 1 neriješeni rezultat te smo imali samo jednu izgubljenu utakmicu. Dolazak hladnijeg vremena i promjena sata te poslovno radno vrijeme utjecali su na dolaske na treninge te se u nekim slučajevima treninzi nisu ni održavali. Kada uz to dodamo i ‘’bolnicu’’ ozlijeđenih igrača u i tako kvantitetom oskudnu momčad NK Croatia, dobro upućene previše ni ne čude rezultati u trima posljednjim kolima gdje smo zabilježili tri izgubljene utakmice. Na kraju jesenske polu-sezone završilo se na 4. mjestu s 31 osvojenim bodom te gol razlikom 43-28. Prvi Kraljevčan bježi 9 bodova pa ćemo se u proljetnom dijelu dobro pripremiti i potruditi kako bismo barem smanjili tu prednost, a ako se pruži prilika, i dostigli i prestigli trenutno vodećeg. Što se tiče ostalih događanja u i oko Kluba, moramo napomenuti kako smo 1. i 2. srpnja održali tradicionalni malonogomet-

18

ni turnir Med vulicami. Turnir je prošao u sjajnoj atmosferi druženja obitelji, rodbine i prijatelja. Iako svake godine na turniru sudjeluju, tako reći, jedni te isti ljudi, turnir je tradicija duga više od dva desetljeća te će se on nastaviti i sljedeće godine. Ove godine turnir je ponovno osvojila ekipa Tequila Boys, koja kroz cijeli turnir nije izgubila nijednu utakmicu. Posjetitelji turnira mogli su uživati na turniru uz odličnu atmosferu popraćenu dobrim jelom i pilom te zanimljivim utakmicama na zelenom terenu. Vidimo se prvog vikenda srpnja i sljedeće godine! Također, pisali smo kako smo na proljeće prozračili dotrajali teren za igru. Kroz sljedeće mjesece, taj se isti teren održavao zalijevanjem, češćom košnjom te valjanjem. Klub izražava zadovoljstvo kvalitetom terena iako će se i dalje truditi da on postane još bolji. Što se tiče daljnjih aktivnosti, naručeni su stupovi i mreže za pomoćni teren. Tako će nakon ovih hladnih dana, sljedeće godine uslijediti postavljanje tih stupova i mreža na pomoćno igralište kako bi se treninzi mogli održavati bez teškoća i uništavanja glavnoga terena za igru. Također, u planu je i nabavka rasvjete za pomoćni teren kako bi se treninzi mogli održavati u večernjim satima, nakon dolaska igrača s posla. O svim tim, a i drugim stvarima, bit ćete obaviješteni na godišnjoj skupštini koja će biti održana početkom 2018. godine. Zimska nogometna stanka je malo duža pa se nadamo da će se igrači dobro fizički, a navijači psihički odmoriti za napore u drugom dijelu prvenstva. Kroz cijelo to zimsko razdoblje održavat će se tereni i prostorije NK Croatia te pokušati nabaviti još koji dio potrebne opreme kako bi se svi radovi u i oko Kluba mogli normalno izvršavati. Na kraju, NK Croatia zahvaljuje se svim navijačima, simpatizerima i dobročiniteljima na njihovoj podršci, sponzorstvu

ili bilo kojoj vrsti dobrog djela koja su se činila tijekom godine kako bi Klub mogao normalno funkcionirati. Također, Nogometni klub Croatia želi svim žiteljima Općine Orehovica blagoslovljen Božić te sretnu i zdravljem ispunjenu 2018. godinu. Sportski pozdrav! OREHOVICA WIRELESS Udruga OrehovicaWireless kandidirala je početkom 2017. godine na natječaju, kojeg je raspisala Općina Orehovica, projekt „Informatička učionica“. Projekt je prihvaćen od strane Općine te smo kroz 2017. godinu napravili dvije edukacije. Polaznici su na edukaciji, koja je trajala ukupno 20 školskih sati, naučili osnove rada na računalu (npr. kako napisati dokument i poslati ga e-mailom, kako surfati internetom i pronaći informacije koje ih zanimaju i slično). Na prvom dijelu edukacije predavač je bio Kristijan Železnjak, a na drugom Miroslav Šafarić. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 6.940 kuna, a u financiranju su sudjelovali Općina Orehovica s 5.500 kuna i Udruga s 1.440 kuna. Suprotno našim očekivanjima, imali smo probleme sa pronalaženjem dovoljnog broja polaznika, iako je u današnje vrijeme služenje računalom gotovo pa uvjet za pismenost, a edukacija je za polaznike bila potpuno besplatna. Nadamo se da će u budućnosti mještani prepoznati korist vještine rada na računalu te da će odaziv na buduće edukacije biti veći. U 2017. smo također postavili video nadzor na sportsko-vatrogasni objekt u Orehovici, na kojem su se često događali problemi, te je čak provaljeno u isti. Ukupno je postavljeno 5 IP kamera visoke razlučivosti te snimač na koji se spremaju snimke radi naknadnog pregledavanja. Ukupna vrijednost projekta je


19

REVOSKE NOVINE

antene postavili 4 sektorske antene, te time rasteretili pristupnu točku. Zamijenili smo i antene na linku Škola-Šnajder sa novim AC standardom antena. Također smo zamijenili pokvarene antene na linku Škola - Sveti Križ i na općinskoj zgradi za Hotspot, koje su nastradale nakon razdoblja intenzivnih grmljavina. “SPORT ZA SVE” OREHOVICA Od 06.11.2017. godine ponovno smo krenuli sa vježbanjem aerobika. Kao i do sad vježbamo u Društvenom domu Orehovica (dvorana stare škole) ponedjeljkom i četvrtkom od 18,45 do 19,45. Ovim putem zahvaljujemo se gospodinu Vurušić Dragutinu, tj. Tesarskom obrtu Vurušić i njegovoj supruzi Štefaniji, našoj dugogodišnjoj članici, na velikodušnoj donaciji u vrijednosti od 2.000,00 kn (u tom iznosu bile su ponude od dviju OrehovicaWireless firmi). Izradili su nam prijeko poiznosila 14.880 kuna, a u financiran- trebne drvene kutije za odlaganje ju su sudjelovali Općina Orehovica sportskih rekvizita te lakši transport s 5.000 kuna i Udruga s 9.880 kuna. istih. Radove je izvodila tvrtka Directa iz Pozivamo sve mještanke Općine Orehovica da se nam pridruže u Štefanca. Osim ovih projekata, u 2017. smo rekreaciji, zbog SEBE SAMIH. postavili dodatne antene na pris- Uz sportski pozdrav, želim Vam blatupnu točku - Igralište, gdje smo goslovljen i miran Božić te sretnu i umjesto jedne omnidirekcionalne zdravu 2018. godinu.

“Sport za sve” Orehovica

Martinec Nataša UDRUGA ŽENA “BREST” Udruga žena “Brest” iz Podbresta imala je niz aktivnosti u proteklom periodu. Gdje smo bile i što smo radile, saznajte u nastavku. Sudjelovale smo na obilježavanju Dana Općine u svibnju, kao i na “Orehijadi” gdje smo osvojile nagradu za najbolji kolač od oraha. Prijateljske udruge žena iz Novog Sela na Dravi i Pušćina organizirale su priredbe na koje smo se vrlo rado odazvale. Sada već tradicionalno, našim nogometašima iz NK Budućnosti pekle smo langoše koji su bili tražena roba, te smo Klubu donirale svu zaradu. Skupilo se skoro 800 kuna. U lipnju smo uređivale cvjetne gredice u Podbrestu - oko društvenog doma, kapelice i vatrogasne šprice. Manifestacija „Bakini kolači“ ove se godine održala u Prelogu gdje smo se također natjecali. Zanimljivo je, da je najbolji kolač ispekao jedan „dedek“ - Stanko Trstenjak, što je bilo jako simpatično, ali i potvrda da su i „dedeki“ vješti u spremanju kolača. Za dan Svih svetih položile smo vijence i upalile svijeće za sve naše umrle mještane i poginulog branitelja Stjepana Jurića. Na jesenskom sajmu MESAP-u, u Nedelišću, natjecale smo se u pripremi kolača od meda te osvojile prvo mjesto. Naša članica Ljerka Lončarić ispekla je najbolji kolač i na to smo vrlo ponosne. Kao i svake godine organizirale smo prodajnu izložbu na temu adventa, na kojoj su nam kao gosti nastupili pjevački zbor umirovljenika i scensko dramska skupina Udruge umirovljenika Prelog. Hvala im što su nam došli u goste i razveselili posjetitelje izložbe. Podsjećamo da sve naše aktivnosti i


REVOSKE NOVINE

20

zbivanja možete pratiti putem naše facebook stranice Udruga žena Brest (https://www.facebook.com/ udrugazenabrest/), pa nas možete pratiti i Vi. Za kraj svim našim članicama, simpatizerima i žiteljima Općine Orehovica ovim putem želimo sretan Božić, uspješnu i sretnu novu 2018. godinu. Danica Cirkvenčić Udruga žena “Brest”

DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. prosinca, na dan kada je u UN-u 1948. potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima. Opća skupština UN-a proglasila je 10. prosinac kao Međunarodni dan ljudskih prava, kako bi se usmjerila pozornost “naroda svijeta” na Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničko mjerilo postignuća za sve narode i sve države. Potpisivanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima (1948. godine) po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika” i pri tome udaren kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava. Temeljna teza u Općoj deklaraciji je da svatko od nas, svugdje, u svako doba ima pravo na cijeli niz ljudskih prava, da ljudska prava pripadaju jednako svakom od nas i vežu nas zajedno kao globalnu zajednicu s istim idealima i vrijednostima. Mišljenja smo da je prilika da se i u Domu za odrasle osobe u Orehovici obilježi taj dan, jer je važno da se zna da se u našoj ustanovi velika pažnja posvećuje ljudskim pravima, a koristeći naputke gđe. Anke Slonjšak, pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, koja i sama

navodi: „ Svjesni smo da su mnoge osobe s duševnim smetnjama desetljećima u Republici Hrvatskoj na samoj margini društva, obilježeni, stigmatizirani njihovom bolešću, napušteni od obitelji, bez potrebne podrške države, lokalne zajednice i društva u cjelini. Njih se često smatra, ne samo potpuno nesposobnima za bilo kakvu interakciju u društvu i radno nesposobnima, već i opasnima za okolinu. Godinama su zatvarani u institucije, daleko od očiju svojih sugrađana. Predrasude prema ovoj kategoriji osoba s invaliditetom još uvijek su prisutne u našem društvu, više nego prema bilo kojoj društvenoj skupini ili kategoriji osoba s invaliditetom. Nepostojanjem izvanbolničkog sustava liječenja i nedostatak psihijatrije u zajednici te rehabilitacije, dovodi do višestrukih hospitalizacija, posljedično do institucionalizacije, socijalnog isključivanja, izolacije, stigmatizacije, gubitka radne sposobnosti, a potom i do učestalog lišavanja poslovne sposobnosti, i to u potpunosti. Na ovaj način osobama su prekršena prava na rehabilitaciju, pravo na život u zajednici, na samostalno donošenje odluka o svom životu u slučajevima kada su isti lišeni poslovne sposobnosti

(gdje i s kim će živjeti, odluke o sklapanje braka, o raspolaganju svojom imovinom i primanjima, pravo sudjelovanja u političkom i javnom životu, pristup pravosuđu i ostalo.“ Orehovica je mjesto koje se pozitivno odnosi prema sumještanima koji žive u našoj ustanovi, ali koristimo priliku da se obratimo mještanima Orehovice molbom da i nadalje svojim humanim odnosom prema korisnicima ustanove učine sve da ovaj svijet bude bolji te da zajedno primijenimo tezu da je više gladi u svijetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za kruhom i vinom. Najave događanja za 2018. godinu Značajni datum za našu ustanovu je svibanj 2018. godine, kada ustanova slavi 70 godina postojanja. Dom Orehovica se od ubožnice, tijekom godina, uz potporu nadležnog Ministarstva, trudom djelatnika i veliku potporu lokalne zajednice i brojnih suradnika, transformirao u ustanovu koja na human način, primjenjujući suvremene stručne metode, brine o svojim korisnicima. Dodijeljena nam je i organizacija Državnog natjecanja domova za odrasle osobe u nogometu. Natjecanje će se održati u lipnju 2018. a natjecat će se svi domovi iz Hrvatske.


21

REVOSKE NOVINE

VIJESTI IZ ŽUPE

Svake godine, pa tako i ove, vjernici Župe Orehovica hodočastili su 05.08.2017. god. k Majci Božjoj Bistričkoj sa vlč. Damirom Slamekom moleći na svoje nakane, jedni za sebe, drugi za svoje bližnje, neki pak jednostavno da zahvale Majci Božjoj za primljene milosti i za zdravlje. Na velikoj vrućini od 35 stupnja, slijevale su se rijeke ljudi - djece, mladih, žena i muškaraca, starih. Neki su stigli pješice, neki autobusom ili osobnim prijevozom samo da dođu do čudotvornog lika Majke Božje Bistričke. Ni sunce ni kiša, ni tvrd put i ranjeni koraci, nisu bili zapreka toj rijeci vjernika da s ljubavlju donesu k njoj svoju molitvu. Moleći za mir, za ljubav, za zdravlje, za dobrobit samog sebe izvršavajući zavjet svog srca.

Pamtite li svoj prvi dolazak Majci Božjoj Bistričkoj? Ja sam još kao dijete na majčinim rukama nosila cvijeće i onako mala sjećam se, pobojah se ljudi u crkvi i od tih silnih glava pitala sam se da li će me vidjeti onako malu i prestrašenu. Ali u tom trenutku mama me podigla i šapnula: “RECI,RECI MAJCI BOŽJOJ”. Riječi su same potekle...”PRIMI DRAGA GOSPO,OVO CVIJEĆE MOJE,S NJIME TI DAJEM MALO SRCE SVOJE”. A sad?!? I dalje dolazimo žuljevitih stopala, obliveni znojem, ali ne donosimo više cvijeće. Sad donosimo svoje brige, sumnje, tuge, očaje, bolest i strah. I uvijek kad nas snađu bolest, žalost ili tuga pitamo se “DRAGI BOŽE, ZAŠTO SI MI DAO TU BOL I NESREĆU”. Mi kao istinski vjernici trebamo znati

da nam nije Bog nanio tu bol, tugu, bolest... Sami smo je nanijeli svojim ponašanjem. Vrijeme u kojem živimo puno je nespokoja, tuge, bolesti, nesreća. Za život u ovom vremenu čovjeku je prijeko potrebna molitva, vjera, nada. Vjera u Boga pomoći će nam podnijeti tu bol, umiriti srce, nadvladati mržnju i pokazati kako kročiti kroz sve nedaće koje nam život pruža. Treba nam Marijina vjera i snaga da bismo bili jači i otporniji na toliko bezboštvo i poganstvo koje je u svijetu. Jer Majka Božja Bistrička je tješiteljica mnogih žalosnih, bolesnih, pomoćnica očajnih i utočište grešnika, a opet Majka siromaha i bijednika. Natalija Hlapčić


REVOSKE NOVINE

22

CRTICE IZ NAŠE PROŠLOSTI U ovom broju Revoskih novin uvidom u stanje školske zgrade i broj učenika u Podbrestu, završit ćemo s prikazom stanja osnovnog školstva u naseljima današnje Općine Orehovica 1942. godine. Zgrada škole koja se spominje 1942. godine u Podbrestu nalazila se u Glavnoj ulici kbr. 36, a sagrađena je oko 1720. godine. Gledala je na ulicu s zapadne i južne strane, na kojoj se i nalazi ulaz, dok je s istočne strane na nju prislonjena susjedna kuća. Zgrada nije dograđivana, ali joj je 1934. godine promijenjen krov. Temelji i zidovi napravljeni su od cigle, prekrivena je crijepom, a podovi u sobama i učionici su podašćani. Osim učionice od oko 60 m2, zgrada je u prizemlju imala stan za učitelje i dva spremišta, podrum te u potkrovlju još jednu sobu i

kuhinju. Iza zgrade, nakon dvorišta s bunarom i tri zahoda, bio je veliki vrt. Temelji su u lošem stanju i preporučuje se izgraditi potpuno novu školsku zgradu. Osim u ovoj zgradi, nastava se održavala i u iznajmljenom prostoru od 30-ak kvadrata najvjerojatnije u kući preko ceste. Osim učionice, u toj je kući iznajmljena i jedna soba za stanovanje učitelja. Ti su prostori obnovljeni 1942. godine i u dobrom su stanju. Te 1942. godine, školu je pohađalo 240 djece podijeljene u 6 razreda. Svi su učenici bili rimokatoličke vjere i Međimurci, odnosno „međimurskog“ kao materinjeg jezika. Djecu je podučavalo pet učitelja/učiteljica, od čega tri Mađara i dva Slovenca, vjerojatno iz Prekmurja. Usporedimo li sa stanjem u škola-

Crtež školske zgrade u Podbrestu 1942. godine

ma u Orehovici, koju je te školske godine pohađalo 201 dijete, i u Vulariji, koju je pohađalo 112 djece, u Podbrestu je bilo značajno više školske djece. To nam potvrđuje i Tablica 1 u kojoj možemo vidjeti da u dobnoj skupini od 6 do 14 godina upravo Podbrest u odnosu na Orehovicu i Vulariju ima najviše stanovnika. Zapravo u sva tri naselja imamo progresivni tip dobne strukture i upravo je u toj dobnoj skupini, u koju spadaju školska djeca, najviše stanovnika. Tekstu je priložena i Tablica 2 koja nam daje pregled stanovništva prema obrazovanju 1941. godine. Bilo bi zanimljivo pratiti kako se ta statistika mijenjala kroz duže razdoblje, ali to bi zahtijevalo opsežna arhivska istraživanja. Ana Šestak


23

Poziv na suradnju Sljedeće godine u cijeloj Europi oblježavat će se stogodišnjica završetka I. svjetskog rata. Godina 1918. važna je za Međimurje i zbog toga jer se tada, nakon višestol-

REVOSKE NOVINE

jetne mađarske uprave ono odcijepilo od Mađarske i pripojilo matici domovini. Pozvala bih sve koji imaju fotografije, dokumente ili svjedočanstva iz tog razdoblja da mi se jave, da u nastavku izložbe fotografija za Ore-

hijadu 2018. i naša Općina na neki način obilježi ovu obljetnicu. Također bi bilo dobro da se sakupi i sačuva i dokumentacija vezana uz II. svjetski rat i Domovinski rat da se ne zaborave ta izuzetno teška razdoblja iz naše prošlosti.

RECEPT - USKRSNI PEREC ILI PLETENICA SASTOJCI: • • • • • • • •

60 dkg glatkog brašna 1 kocka kvasca 2 žlice šećera 1 vanilin šećer 2 žumanjka malo soli 3 žlice ulja mlijeko po potrebi

• malo vrućeg mlijeka

u veliku savijaču, stavi u tepsiju i dobro zalije s vrhnjem za kuhanje. Nadjev mora biti mekaniji da se Peći na 180˚C otprilike 30 minuta. može mazati. Pečenu pogaču posipati mljevenim Tijesto što tanje razvaljati, premaza- šećerom. ti rastopljenim maslacem i gore pripremljenim nadjevom. Zarola se Dobar tek!

PRIPREMA: U malo mlijeka staviti kvasac da se digne. Od navedenih sastojaka zamijesiti tijesto koje mora biti tako mekano da se može razvlačiti. Ostaviti tijesto da malo odstoji a za to vrijeme pripremiti nadjev. NADJEV: • 30 dkg mljevenih oraha ili maka • 10 dkg šećera • 1 vanilin šećer

Recept je s vama podjelila Justina Kocijan


Ljekarna Dominko Pleškovec b.b. Tel. 040 855 851

INSTALATERSKI OBRT KODBA Braće Radić 14 40322 Orehovica Tel. 098 241 549

Zrinskih 10 40322 Orehovica Tel. 040/635-125

Eko usluge Ivan Vurušić Poljska 2 40322 Orehovica Tel. 040/635-673 Mob. 098/627-791

Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Revoske Novine - broj 14  

14. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine - broj 14  

14. broj službenog glasila Općine Orehovica

Advertisement