Page 1


3

REVOSKE NOVINE

PREDGOVOR IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednik Robert Poljak Lektura Dubravka Drvenkar Uredništvo Franjo Bukal Maja Martinec Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 13, godina 7. svibanj 2017.

Dragi mještani Općine Orehovica! Dvadeset godina u ljudskom životu nije puno. Čovjek tek tada počinje upijati život u novostečenoj punoljetnosti. Neki su s 20 godina već stvorili novu obitelj. U ljudskoj povijesti 20 godina je tek sitni, majušni vez na platnu što su ga istkale tisuće i tisuće generacija. U životu jedne zajednice, jedne općine, 20 godina također nije puno, ali je ispunjeno brojnim događajima koji će se pamtiti, počevši od svakog ponaosob, preko obitelji pa do cijele društvene zajednice. Svim žiteljima Općine Orehovica želim uputiti čestitku povodom mjesnog praznika Dana općine, a ujedno čestitati jubilej – 20 godina od osnutka Općine Orehovica. I u ovom broju želimo vas informirati o događajima iz političkog, društvenog, sportskog i kulturnog života naše Općine u proteklom polugodištu, u suradnji sa OŠ Orehovica, Župom i udrugama na području Općine Orehovica. Pripremili smo vam vijesti o planiranim, započetim i dovršenim radovima u Općini, o održanim manifestacijama i drugim događajima kako bismo vas aktivno uključili u iste. Pozivamo vas da nam šaljete svoje prijedloge i sugestije kako bismo našu zajednicu učinili što ugodnijim mjestom za život, na zadovoljstvo svih mještana. Ugodno čitanje želi vam vaš načelnik Franjo Bukal

RIJEČ PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA Poštovani čitatelji! Pred vama je još jedan broj naših lokalnih novina. Čitate ga u vrijeme pred lokalne izbore, vrijeme kad su raspuštena općinska vijeća, a hladni pogon naše općine održava samo načelnik Bukal sa stručnim službama u ograničenim okvirima. U takvom trenutku dolazi nam i dvadeseti rođendan naše Općine koji ćemo obilježiti svečanom sjednicom Općinskog vijeća na koju ćemo pozvati sve dosadašnje vijećnike i sve one koji su u dvadeset godina pridonijeli razvoju i prosperitetu Općine Orehovice bez obzira na osobna opredjeljenja. U tom razdoblju Općina Orehovica se oformila, stabilizirala i uz svoj već poznati slab fiskalni kapacitet postala jedna od onih koje povlače puno financijskih sredstava iz europskih fondova. Udruge obogaćuju društveni, kulturni i sportski život našim građanima, a komunalne usluge postaju sve kvalitetnije. Zdravstvene i obrazovne usluge su raspoložive svim našim građanima, tako da svoje potrebe mogu zadovoljiti djeca, zaposleni i umirovljenici. Ove novine služe da se sve ove aktivnosti vide, a i da stanovnici općine izraze svoje mišljenje, prijedloge i kritike na razvoj naše Općine. U ovom, politički turbulentnom razdoblju na državnoj i lokalnoj razini, dolazi nam i Orehijada. Pozivam sve stanovnike naše Općine da se priključe manifestaciji i učine je još atraktivnijom. Svim mještanima čestitam Dan Općine Orehovica. Branko Sušec


REVOSKE NOVINE

4

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA U izvještajnom razdoblju, Općina Orehovica prijavila je ukupno pet projekata na neke od raspisanih natječaja odnosno javnih poziva koja su raspisala ministarstva.

sa županijskom cestom 2038 i lokalnom cestom 20037. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 6.153.882,60 kn i traži se taj iznos financiranja. Navedeni projekt prijavili smo na natječaj 23. 12. 2016. Agencija za plaćanje objavila je godine, nakon ishođenja građevin04.11.2016. godine natječaj u sk- ske dozvole od Upravnog odjela za lopu Mjere 7, za provedbu podm- prostorno uređenje, gradnju i zašjere 7.2. „Ulaganje u izradu, pobol- tite okoliša Međimurske županije. jšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja Načelnik Općine 5. 1. 2017. godine u obnovljive izvore energije i ušt- potpisao je ugovor za postavu panedu energije“- provedba tipa op- ela ograde na groblju u Podbrestu eracije 7.2.2. „Ulaganje u građenje sa Zidarsko – fasaderskim obrtom nerazvrstanih cesta“. Natječaj je bio Ivan Višnjić. Projekat je vrijedan otvoren od 4. 11. do 23. 12. 2016. 179.706,25 kuna. godine. Sredstva javne potpore iznosila su ukupno 173.000.000,00 Ministarstvo graditeljstva i proskuna, od kojih svaki prijavitelj može tornog uređenja dana 27. 1. 2017. prijaviti projekt najviše vrijednos- godine objavilo je Javni poziv za ti od 1.000.000,00 eura. Intenzitet raspoređivanje i korištenje sredjavne potpore iznosi ukupno 100% stava kapitalne pomoći gradovima prihvatljivih troškova, od toga EU i općinama za poticanje razvoja kosudjeluje s 85% udjela, a RH s 15% munalnog gospodarstva i ujednačaudjela. Općina Orehovica je na na- vanje komunalnog standarda za vedeni natječaj prijavila projekt 2017. godinu. Rok za predaju zahtizgradnje uličnog koridora u izdvo- jeva bio je do 24. 2. 2017. godine. jenom području gospodarske zone Sredstva kapitalne pomoći koja se Podbrest, te izgradnja spojnih cesta mogu dodijeliti pojedinoj jedinici

Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal

lokalne samouprave iznose najviše 450.000,00 kuna. Općina Orehovica na raspisani Javni poziv prijavila je projekt nabave komunalnog stroja- traktora AGT 850 TK, PH s priključkom: rasipač AG400 komunalni, ukupne procijenjene vrijednosti 292.860,00 kuna. Od toga iznosa od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja traži se sufinanciranje u iznosu od 70%, što iznosi 205.002,00 kuna, dok bi Općina Orehovica isti sufinancirala u iznosu od 30%, što iznosi 87.858,00 kuna. Navedena sredstva Općina Orehovica osigurala bi od komunalne naknade i prihoda od groblja. Nabava komunalnog stroja potrebna je radi kvalitetnijeg obavljanja komunalnih djelatnosti kao što su održavanje javnih površina, održavanje groblja, čišćenje prometnica i pješačko-biciklističkih staza. Navedeni projekt na raspisani Javni poziv prijavljen je dana 6. 2. 2017. godine. Na isti Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Općina Orehovica je dana 7. 2. 2017. godine prijavila i projekt izrade ograde i postava panela ograde na groblju u Podbrestu i bojanje fasade i unutarnjih zidova grobne kuće na groblju u Podbrestu. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi 202.462,50 kuna i od tog iznosa od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja traži se sufinanciranje u iznosu od 141.723,75 kuna, što iznosi 70%, dok bi Općina Orehovica osigurala preostalih 30%, u iznosu od 60.738,75 kuna iz prihoda od groblja i grobne naknade. Za navedene projekte Općina Orehovica tražila je ukupno 346.725,75 kuna, no projekti nažalost nisu prepoznati niti odobreni od strane


5

REVOSKE NOVINE u Orehovici i odluke Ministarstva da istu financira sa 250.000,00 kuna projekat energetske učinkovitosti neće biti praćen u ovoj 2017. godini.

Soboslikarski radovi na grobnoj kući u Podbrestu Ministarstva.

podnesen 3. 2. 2017. godine. Ukupna procijenjena vrijednost projekta Ministarstvo regionalnog razvoja je 1.319.16,64 kune, te se od tog i fondova Europske unije objavilo iznosa traži od spomenutog Minije Poziv za iskazivanje interesa za starstva sufinanciranje u iznosu od sufinanciranje projekata u 2017. 75%, što iznosi 989.373,48 kune, godini prema Programu održivog dok bi Općina projekt sufinancirarazvoja lokalne zajednice. Projek- la s 329.791,16 kuna. S obzirom ti su se mogli prijaviti na raspisani na trenutno stanje javne rasvjete Poziv do 10. 2. 2017. godine. Uk- na području Općine Orehovica, upan iznos sredstava koji se plani- provedba ovog projekta je nužna ra dodijeliti za prijavljene projekte kako bi se omogućila bolja kvaliteta iznosi 72.700.000,00 kuna, s tim da osvjetljavanja ulica, a i znatno bi se je Ministarstvo od tog iznosa raspo- osigurala ušteda energije i smandijelilo za Međimursku županiju jila emisija štetnog zračenja zam4.258.577,41 kn. Svaki podnositelj jenom postojećih svjetiljaka s Led mogao je podnijeti najviše dva zaht- svjetiljkama. Zbog prijave projekta jeva, po kojima se traži sufinanciran- Međimurske županije za završetak je u iznosu najmanje od 100.000,00 izgradnje školske sportske dvorane kuna, a najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om. S obzirom da je Općina Orehovica svrstana u II. skupinu po razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 158/13), najveći udio sufinanciranja po projektu od strane Ministarstva je 85%. Općina Orehovica je na raspisani Poziv podnijela zahtjev za sufinanciranje projekta Energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Općine Orehovica. Zahtjev je Nova ograda oko groblja u Orehovici

Na raspisani Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Općina Orehovica prijavila je i projekt Uređenja mjesnog groblja u Orehovici, koji obuhvaća radove na postavi ograde, uređenje staza postavom tlakovaca, zamjena postojećih keramičkih pločica i postava novih te sanacija fasade na pojedinim mjestima na grobnoj kući i na betonskoj ogradi. Ukupna procijenjena vrijednost radova je 400.930,12 kuna, od tog iznosa se od Ministarstva tražilo sufinanciranje u iznosu od 340.790,60 kuna, što iznosi 85%, dok bi Općina Orehovica osigurala preostalih 15% u iznosu od 60.139,52 kune. Zahtjev je odobren, a Ministarstvo će ga sufinancirati sa 250.000,00 kuna. Agencija za plaćanje objavila je natječaj u sklopu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili


REVOSKE NOVINE

6

ništvu Republike Hrvatske, za k.č. 3492, k.o. Podbrest, radi uspostave i uređenja komunalnom infrastrukturom gospodarske zone Podbrest. U zahtjevu je navedeno da Općina Orehovica prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima ukupno 2.685 stanovnika, te da je od tog broja, 491 stanovnik romske nacionalne pripadnosti. Broj pripadnika romske nacionalne manjine na području Općine doseže i do 750 stanovnika koji su uglavnom nezaposleni i bez prihoda. S problemom nezaposlenosti suočeni su i ostali Svečano potpisivanje ugovora za sufinanciranje projekta Uređenje mjesstanovnici Općine. Kako bi se smannog groblja u Orehovici jio trend iseljavanja stanovništva, proširenje lokalnih temeljnih usluga zahtjeva o darovanju nekretnina potrebno je uspostaviti gospodarza ruralno stanovništvo, uključujući na području Općine, koje su u vlas- sku zone i privući poslovne subslobodno vrijeme i kulturne ak- ništvu Republike Hrvatske, kao bi se jekte, da bi se otvorila nova radna tivnosti te povezanu infrastruktu- krenulo s opremanjem komunalne mjesta. U zahtjevu je spomenuto da ru“, provedba tipa operacije 7.4.1. infrastrukture na području stambe- je projekt izgradnje cesta u sklopu „Ulaganja u pokretanje, poboljšan- no-mješovite zone Križopotje. Zaht- gospodarske zone Podbrest kanje ili proširenje lokalnih temeljnih jev za darovanje nekretnine upućen didiran na natječaj u sklopu Mjere usluga za ruralno stanovništvo, je tadašnjem Državnom uredu za 7 Ruralnog razvoja, tip operacije uključujući slobodno vrijeme i kul- upravljanje državnom imovinom, 7.2.2. turne aktivnosti te povezanu infra- dana 17. 8. 2015. godine. Budući da strukturu. Sredstva javne potpore do danas nije stigla nikakva povrat- Soboslikar i ličilac Branko Višnjić iznose ukupno 50.000.000,00 eura na informacija o procesuiranju na- i Općina Orehovica potpisali su u kunskoj protuvrijednosti, s time vedenog zahtjeva, slanje požurnice Ugovore za soboslikarske i fasaderske radove na grobnim kućama u da korisnik može podnijeti jedan s molbom za očitovanje je nužno. zahtjev. S obzirom da je Općina Dana 2. 3. 2017. godine, upućen je Orehovici i Podbrestu u iznosu od Orehovica razvrstana u II. skupinu zahtjev Ministarstvu državne imov- 39.093,75 kuna za Orehovicu, te prema stupnju razvijenosti, inten- ine za darovanje nekretnine u vlas- 19.156,25 za Podbrest. zitet javne potpore po projektu odnosno operaciji iznosi 100%. Najniži iznos vrijednosti projekta za koji korisnik može podnijeti zahtjev iznosi 15.000,00 eura, a najviše 1.250.000,00 eura. Najviši iznos prihvatljivih troškova za financiranje iznosi 1.000.000,00 eura. Općina Orehovica na raspisani natječaj planira prijaviti projekt Društveni dom u Romskom naselju, za koji je u fazi izrada projekata i traženje građevinske dozvole. Krajem siječnja Općina Orehovica uputila je požurnicu Ministarstvu državne imovine za rješavanje

Općinski načelnik u društvu ministrice Gabrijele Žalac na svećanom potpisivanju Ugovora


7

REVOSKE NOVINE Dana 17. veljače načelnik Franjo Bukal prisustvovao je skupštini Međimurje plina, a 23. veljače u Donjem Vidovcu odazvao se skupštini LAG-a.

Radovi na uređenju okoliša Društvenog doma u Orehovici Općina Orehovica i tvrtka Jaić Consulting d.o.o. potpisali su Ugovore za izradu Plana gospodarenja otpadom, te izradu strateškog Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama. Općinski načelnik Franjo Bukal tražio je od Tegre d.o.o. i Pavlic-asfalt-beton d.o.o. te drugih obrta ponude za uređenje parkirališta kod Društvenog doma u Orehovici. Općinski načelnik Općine Orehovica raspisao je 7. 2. 2016. godine natječaj za prijem u službu na određeno vrijeme u Općinu Orehovica, na radno mjesto komunalnog radnika. Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 8. 2. 2017. te na inter-

netskoj stranici Općine Orehovica, a bio je otvoren do 16. 2. 2017. Uvjeti za prijam u službu na navedeno radno mjesto, bili su: završena osnovna škola, jedna godina radnog iskustva na komunalnim poslovima, te vozačka dozvola B kategorije. U provedenom postupku zaprimljena je jedna prijava, pravodobna i uredna, čiji podnositelj je stekao status kandidata, te je pozvan na prethodni intervju. U okviru intervjua utvrđeno je da Vlado Kolar kao jedini kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja te mu je dodijeljena pozitivna ocjena. Potrebitost zapošljavanja vezana je na vođenje djelatnika koji obavljaju rad za opće dobro kroz cijelu godinu.

Potpisan je ugovor, 17. 3. 2017. godine, o uspostavi II. staze na groblju u Orehovici. Vrijednost radova sa PDV-om iznosi 195.812,50 kuna, a radove će izvesti Zidarsko – fasaderski obrt Ivan Višnjić prema ponudbenom troškovniku. Da bi nam parkovi, groblja, ceste i zelene površine bile uređene Općina Orehovica i dalje nastavlja sa provedbom programa javnih radova u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Predviđeno je zapošljavanje ukupno 10 radnika na razdoblje od 6 mjeseci, uz 100%-tno financiranje iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kontinuirano se provodi i rad za opće dobro, prema odredbama postojećeg Zakona o socijalnoj skrbi. Naime, prema članku 39. navedenog zakona primatelji minimalne zajamčene naknade dužni su mjesečno odraditi od 30 do 90 sati rada za opće dobro na koji ih upućuje jedinica lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno boravištu. Općina Orehovica još od srpnja 2014. godine provodi ovakav rad. Neodazivanje ili odbijanje rada za opće dobro kao posljedicu ima gubitak prava na minimalnu zajamčenu naknadu na 6 mjeseci. Unatoč navedenom, još je uvijek velik broj obveznika koji svoje obveze ne shvaća ozbiljno, te zbog toga, nažalost, ostaju bez svog prava na pomoć. Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal


REVOSKE NOVINE

8

VIJESTI IZ OPĆINE Posjet predsjednice RH

Studentska stipendija 2016./2017.

Dana 16. prosinca 2016. godine predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović posjetila je Općinu Orehovica, točnije naselje Podbrest, gdje je razgledala tamošnji Društveni dom, susrela se s članicama Udruge žena Brest, te sudjelovala na prigodnom programu, presjeku međimurske tradicije, uz svog domaćina, načelnika Općine Orehovica Franje Bukala. Načelnik je naglasio kako Općina Orehovica neprestano provodi vrijedne projekte a među najvažnijima je svakako izgradnja školske sportske dvorane za koju je molio pomoć da se u dogovoru s Ministarstvom osiguraju sredstva za dovršetak iste. Uz zahvalu na svemu prikazanom, Predsjednica je istaknula kako će uvijek poticati ravnomjerni razvoj Hrvatske, ulaganje u sva hrvatska područja, razvoj strateških projekata, bolje iskorištavanje EU fondova, ali i onakvu poreznu politiku i onakvu decentralizaciju, koja će omogućiti upravo gradovima i općinama da budu temeljne jedinice koje će biti nositelj ulaganja u vlastite sredine.

Temeljem odluke načelnika Općine Orehovica Franje Bukala, o raspisivanju natječaja za dodjelu četiri stipendije u akademskoj godini 2016/17. i provedenog natječaja, Povjerenstvo za stipendije Općine Orehovica razmotrilo je jedinu prispjelu prijavu na natječaj. Povjerenstvo je utvrdilo da ista zadovoljava formalne uvjete natječaja. Općina Orehovica, zastupana po općinskom načelniku Franji Bukalu i studentica Melanija Višnjić iz Orehovice, zaključili su dana 30. 12. 2016. godine Ugovor o studentskoj stipendiji. Melanija je studentica prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Hrvatskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a temeljem dosad ostvarenog školskog uspjeha ostvarila je pravo na mjesečnu stipendiju od 500,00 kn. Stipendija se isplaćuje za razdoblje od listopada do srpnja, a pravo na daljnje stipendiranje ostvaruje se dostavom potvrde o redovnom upisu u sljedeću akademsku godinu.

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović u Podbrestu

Stipendistica Melanija Višnjić s majkom Uz Melaniju, Općina Orehovica podupire još tri stipendista: Marina Polgara, Krešimira Polgara te Maria Horvata za koje Općina godišnje izdvaja ukupno 20.000,00 kuna. Nabava nedostatne opreme DVDima na području općine Orehovica Općina Orehovica za redovni je rad iz proračuna, za matična dobrovoljna vatrogasna društva izdvojila 83.207.,76 kuna, JVP Gradu Čakovcu 14.705,82 kune, JVP 15.300,00 kuna što ukupno iznosi 153.546,47 kuna, te se financiraju i svi energenti u objektima koje koriste dobrovoljna vatrogasna društva – naglašava načelnik, tražeći da se još više poradi na preventivi kako bi bilo što manje intervencija. Nabavljena je i oprema za civilnu zaštitu u vrijednosti od 40.332,89 kuna te je ista predana DVD-u Orehovica, Podbrest i Vularija na raspolaganje i uporabu. 24. siječnja 2017. godine načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal osobno je uručio opremu predsjednicima dobrovoljnih vatrogasnih


9

REVOSKE NOVINE

Predstavnici DVD-ova na preuzimanju vatrogasne opreme društva. – Maksimalno podržavamo način kako općine nastoje financirati i kako podržavaju rad DVD-ova čiji su članovi ujedno i operativni članovi civilne zaštite. – Zlatko Orsag, predsjednik VZ Belica, Mala Subotica, Orehovica – Jako smo sretni što načelnik Bukal prati rad vatrogasnih društava naše Općine, što prepoznaje rad i važnost vatrogastva i od sveg mu srca zahvaljujemo. – Josip Sušec, predsjednik DVD-a Orehovica – Zahvaljujemo na doniranoj opremi od strane Općine. Dobivenom opremom zadovoljit ćemo najviše standarde sigurnosti naših članova prilikom vatrogasnih intervencija. – Kristijan Železnjak, predsjednik DVD-a Vularija – Oprema koju smo dobili na korištenje pomoći će nam u osiguranju mirnog sna naše zajednice. Svake godine smo dobili opremu te se nadamo da ćemo opravdati ukazano povjerenje. – Igor Horvatić, predsjednik DVD-a Podbrest

tradicionalnom povorkom dolaze na druženje i predstavljanje svojih maski. Gosti su se veselili uz pjesmu i ples, a za trud i odlične maske počašćeni su krafnama i sokom. Ove godine svojim posjetom, djelatnike Općine počastile su i najmlađe maškare iz Dječjeg vrtića „Medo“ Orehovica. Za vesele maske nagrađeni su sokom i raznim slatkišima.

pristupilo je 35 osoba, od kojih je 29 darivalo krv, a 6 ih je odbijeno. Također, zabilježena su dva nova darivatelja krvi. Zahvaljujemo svim darivateljima! Ove godine Hrvatski Crveni križ osigurao je prehrambene pakete pripadnicima romske nacionalne manjine koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb. Ukupno je podijeljeno 427 paketa od toga 227 odraslim osobama, 140 paketa djeci 5-14 godina i 60 paketa djeci 0-4 godine starosti. Općina Orehovica osigurala je prostor i pripomogla u podjeli paketa. Potpisivanje ugovora na temelju provedenih natječaja

Početkom veljače raspisan je Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Orehovica na korištenje udrugama kao i Javni poziv korisnicima proračuna Općine Orehovica za dostavu prijava za financiranje potpore projektima i programima za 2017. godinu. Darivanje krvi i podjela paketa Na temelju provedenih javnih natpripadnicima Romske nacionalne ječaja, 27. 3. 2017. godine održano je potpisivanje Ugovora kojem su manjine pristupile sljedeće udruge: 23. 3. 2017. godine Hrvatski Crveni • NK BUDUĆNOST Podbrest križ u suradnji s Općinom Orehovi- • SPORT ZA SVE Orehovica ca proveo je akciju dobrovoljnog • NK CROATIA Orehovica darivanja krvi na području Općine • DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE Orehovica. Akciji darivanja krvi

Maškare 28. 2. 2017. godine djelatnike Općine Orehovica uz pjesmu i ples posjetile su maškare iz Doma za odrasle osobe Orehovica. Već Male maškare iz Dječjeg vrtića Medo


REVOSKE NOVINE

10 Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su doprinijeli ovoj akciji i razveselili mještane. Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji

Projekt „Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji“ provodi se od 2014. godine na području Međimurske županije i svake godine je uključen sve veći broj općina i gradova. Općina Orehovica sudjelovala je u projektu u 2016. godiDobrovoljno darivanje krvi u Orehovici ni te je prikupljeno i obrađeno 90 ŽUPANIJE Uskrs nije zaboravila svoje mješ- uzoraka tla na ukupno 89 parcela. U • MEĐIMURSKI POTROŠAČ tane kojima je pomoć najpotrebni- projektu je sudjelovalo 23 korisni• UDRUGA ŽENA „BREST“ Pod- ja. Tako je povodom uskrsnih blag- ka odnosno poljoprivrednih proizbrest dana organizirana podjela paketa vođača. • KUD FIJOLICA Orehovica prehrambenih proizvoda. Pakete je S obzirom da je Općina Orehovica • OREHOVICA WIRELESS uz prigodnu uskrsnu čestitku načel- zadovoljna rezultatima projekta, • UDRUGA UMIROVLJENIKA nika Franje Bukala primilo ukupno potvrdila je sudjelovanje i za tekuću • LOVAČKO DRUŠTVO PREPELICA 70 obitelji – 30 u Orehovici, 30 u godinu te je u Proračunu osigurala Mala Subotica Podbrestu te 10 obitelji u Vulari- sredstva za sufinanciranje 150 uzor• UDRUGA SLIJEPIH ji. Ovom humanom gestom Opći- aka. Udruge su prema ugovoru o izrav- na Orehovica odvojila je ukupno Cilj projekta je smanjenje troškova noj dodjeli sredstava za projekte 10.000,00 kuna i tako vratila osmi- gnojidbe, povećanje prinosa, zaštiobvezne predati opisni i financijski jeh na mnoga lica. Odluku o popisu ta okoliša te dobivanje slike općeg izvještaj projekta mjesec dana na- osoba kojima je dodijeljena pomoć stanja zemljišta na području jedkon provedene aktivnosti, a najkas- donio je Odbor za društvene djelat- inice lokalne samouprave. Aktivnonije do 30. 1. 2018. godine. nosti i socijalnu skrb Općine Ore- sti projekta su: uzimanje uzoraka hovica, dok su u raznošenju paketa tla s poljoprivrednih površina radi Podjela prehrambenih paketa za sudjelovale aktivne članice Odbora kemijsko-fizikalnih parametara tla, Uskrs 2017. - Nada Dreven, Katarina Glavina, izrada gnojidbene preporuke za Vesna Kozjak, Verica Balent i Snježa- poljoprivrednike, te izrada baza poOpćina Orehovica i ove godine za na Šafarić. dataka, pedoloških karti i općih sm-

Potpisivanje ugovora za financiranje potpore projektima i programima


11

REVOSKE NOVINE

Podjela prehrambenih paketa za Uskrs 2017. jernica i zaključaka navedenih u Izvješću o rezultatima projekta. Nakon izvršenih analiza i dobivenih podataka, osim gnojidbene preporuke izrađuje se baza podataka i izvješće, dokumenti koji mogu poslužiti kao

osnova za izradu projekata iz poljoprivrede, zaštite okoliša i sl. a financirani su iz državnih i EU fondova. Uzorci tla se obrađuju u laboratoriju Agrokontrole d.o.o., specijaliziranome za analizu tla i biljnog ma-

terijala, najvećem i najmodernijem na području Republike Hrvatske. Navedeni laboratorij surađuje sa fakultetima i ostalim znanstvenim institucijama kako bi bili u toku sa najnovijim saznanjima iz područja tloznanstva. Cijena pojedinačnog uzorka s gnojidbenom preporukom iznosi 356,23 kn s PDV-om od čega 142,49 kn (40%) podmiruje Općina Orehovica, 142,49 kn (40%) Međimurska županija, dok 71,25 kn (20%) podmiruje sam poljoprivredni proizvođač. U tu cijenu je uključena i izrada baze podataka te uzimanje uzoraka na terenu. Jedan uzorak je dovoljan za parcelu do 5 ha. Maksimalno će se uzimati 4 uzorka po poljoprivrednom proizvođaču. Ovaj projekt donosi višestruke koristi poljoprivrednim proizvođačima te Općini Orehovica u cjelini. POZIVAMO VAS da, ukoliko na strani Vašeg OPG-a postoji interes za uključivanje u provedbu ovog projekta, preuzmete prijavnicu u Općini Orehovica, Čakovečka 9, Orehovica ili na www. orehovica.hr te je najkasnije do 20.5.2017. dostavite na adresu Općine Orehovica, osobno, putem pošte ili skenirano e-mailom na opcina-orehovica@ck.t-com.hr. BIMEP 2017. Dana 23. 4. 2017. održan je BIMEP – Biciklima međimurskim putevima, čija ruta prolazi kroz Općinu Orehovica, sa punktom u Orehovici. Organizirana je besplatna okrjepa za sudionike koju je financirala Općina Orehovica. I ove godine na punktu u Orehovici dežurale su vrijedne članice udruga Sport za sve i Kluba umirovljenika.

Punkt u Orehovici na BIMEP-u 2017

Tekstove je pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica.


REVOSKE NOVINE

12

UDRUGE I KLUBOVI DVD PODBREST Početkom godine održano je bodovanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podbrest, od strane Vatrogasne zajednice Međimurske županije, te je postignut odličan rezultat u kategoriji ostalih društava, što dokazuje da se u 2016. godini dobro radilo te daje poticaj da u svom radu ustrajemo još i više. Krajem siječnja Društvo je održalo redovnu izbornu skupštinu na kojem se osvrnulo na rad u minuloj godini a i donijelo smjernice za rad u ovoj, 2017.godini. Budući da je ovo bila izborna skupština, izabralo se i novo vodstvo Društva. Tako je novi /stari predsjednik ostao Igor Horvatić, novi/stari zapovjednik je Marko Zrinić, zamjenik predsjednika je Dejan Mišić, zamjenik zapovjednika je Ivica Horvatić, novi tajnik je Denis Halić, novi/stari blagajnik Davor Novak. Svi oni su ujedno i članovi Upravnog odbora DVD-a u kojem su još: Christian Lončarić, Mirko Novosel I Vladimir Kudec. Novi članovi Nadzornog odbora Društva su : Danijel Novak, Martina Mišić i Dragutin Mustak. Spomenice za višegodišnji rad u vatrogasnoj organizaciji dobili su: Nikola Martinec

DVD Podbrest

za 10 godina, Davor Novak i Danijel Novak za 20 godina, August Krčmar I Josip Jambrović za 50 godina, Feliks Šipuš za 60 i Stjepan Klobučarić za 70 godina rada . Troje članova DVD-a uspješno je položilo ispit za zvanje vatrogasca. Dva člana za vatrogasca 1.klase, pet članova položilo je ispit specijalnosti za aparate za zaštitu dišnih organa. Svakako treba istaći i dobru suradnju koje DVD ima s ostalim udrugama u mjestu, posebno Nogometnim klubom Budućnost i Aktivom žena Podbresta. Nadamo se da će se uspješna suradnja produžiti i proširiti. Svakako treba istaći i odličnu suradnju s Mjesnim odborom Podbresta te s Općinom Orehovica. Na njihovu pomoć uvijek možemo računati, te se svakako nadamo da će to tako i ostati. Njima, a i svim drugim zaslužnim pojedincima, Društvo se zahvalilo prigodnim zahvalnicama. DVD Podbrest i ove je godine organizirao veliku fašničku zabavu, koja je bila bolja. Članovi DVD-a su u nekoliko navrata imali akcije čišćenja snijega u okolici vatrogasnog spremišta i Doma kulture. Na veliku subotu vršili smo stražu Božjeg groba te dežurali prilikom spaljivanja

vuzmenki. Obavili smo i osiguranje križnog puta u Orehovici. Društvo je prisustvovalo na svim sjednicama skupština naših prijateljskih društava na koje je bilo pozvano, te dakako na sjednicama skupština Vatrogasne zajednice područja općina Belica-Mala Subotica-Orehovica i Vatrogasne zajednice Međimurske županije. Onaj ružniji dio posla, intervencije su nas na sreću zaobišle, što govori o svjesnosti naših sumještana i naporima koje ulažemo na preventivu. Mjesec svibanj je mjesec zaštite od požara. Društvo će se aktivno uključiti u sve preventivne aktivnosti, posjetiti školu, te raznositi promotivne letke. Započet će i pripreme natjecateljskih desetina djece I mladeži. Društvo se ovom prilikom zahvaljuje svim donatorima, mještanima kao i jedinicama lokalne vlasti na njihovoj pomoći u proteklom periodu. Igor Horvatić DVD VULARIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Vularija godinu je započelo bogatom donacijom Općine Orehovica kojom je Društvo opremljeno s 10 C cijevi, 5 B cijevi, 10 vatrogasnih čizama, vatrogasnim ljestvama, hidrantskim nastavkom, razdjelnicom i 4 mlaznice. Primopredaja opreme održana je u prostorima Društvenog doma u Vulariji za sva društva iz Općine Orehovica. Članovi Društva su za snježnih padalina očistili snijeg na pješačkoj stazi duž glavne prometnice te prilaze vatrogasnim i društvenim prostorijama. Kombi vozilo je opremljeno zvučnom signalizacijom a pred završetkom je i ugradnja svjetlosne


13

REVOSKE NOVINE na kojima su iste paljene. I ove godine nastavljena je tradicija čuvanja Božjeg groba u suradnji s Župom Orehovica. Trenutno smo fokusirani na izradu novog amblema kojim će DVD Vularija dobiti prepoznatljiv identitet, te obnovu vježbališta kako bi za nadolazeće susrete i natjecanja zasjalo u punom sjaju i bilo spremno prihvatiti veći broj sudionika. Kristijan Železnjak KLUB UMIROVLJENIKA

DVD Vularija signalizacije. Kombi vozilo je servisirano, registrirano i osigurano. Nabavljena su radna i svečana odijela za vatrogasce, te su operativni članovi DVD-a upućeni na liječničke preglede. U mjesecu ožujku održali smo izbornu skupštinu te na mandat od 4 godine izabrali novo rukovodstvo DVD-a. Od dužnosti predsjednika Društva oprostio se dugogodišnji predsjednik Zlatko Orsag, te preuzeo dužnost u Nadzornom odboru. Novi predsjednik je Kristijan Železnjak, a njegovi zamjenici su Ivan Krčmar i Goran Orsag. Zapovjednik je Tomislav Čurila, a zamjenik Marinko Orsag. Tajničke dužnosti obavljat će Sven Pintarić koji je ujedno i blagajnik. U Upravni odbor DVD-a izabrani su: Valentin Škvorc, Danijel Patarčec, Ivica Škvorc, Tomislav Just, Branka Klinec, Goran Jambrošić i Bojan Železnjak. U zapovjedništvo DVD-a izabrani su sljedeći članovi: Benjamin Gal, Nikola Pužaj, Marko Gregurić, Goran Ivačić, Ivana Čurila, Marko Horvat, Goran Horvat i Darijan Just. Nadzorni odbor čine Zlatko Orsag, Antun Horvat i Dragutin Goričanec. Društvo je donijelo plan i program rada za naredne dvije godine u kojima je naglasak stavljen na obnovu vatrogasnog vježbališta, nabavku suvremene vatrogasne

i zaštitne opreme, školovanje i usavršavanje članova te rad s mladima. Društvo je bogatije za jednog vatrogasnog časnika te vatrogasnog časnika prve klase koji su uspješno završili tečaj organiziran od strane Vatrogasne zajednice Međimurske županije. Bogatije je i za dva nova počasna člana: dr. Franju Gregurića i mr. Teodora Frickog, dugogodišnje predsjednike Hrvatske vatrogasne zajednice koji su naš DVD pratili i potpomagali u rastu i razvoju. Društvo će u ovoj godini biti nositelj društvenih događanja u Vulariji. Na sam dan Svetog Florijana u Vulariji će se održati misno slavlje za sve vatrogasce s područja općine Orehovica. Također u mjesecu svibnju obilježit će se mjesec zaštite od požara, dok u lipnju slijedi organizacija seniorskog natjecanja za područje općina Belica-Mala Subotica-Orehovica. Vatrogasci Vularije uključit će se i u proslavu proštenja, te organizirati susrete mještana i vatrogasaca u vidu sportskih i vatrogasnih natjecanja. U proteklom razdoblju DVD Vularija imala je dvije intervencije gašenja požara. Oba su požara nastala uslijed paljenja suhe trave, te je tom prilikom došlo do nekontroliranog širenja. Također za vrijeme paljenja vuzmenki obavljala su se dežurstva te obilasci lokacija

Klub umirovljenika u posljednje se vrijeme najviše bavio dostavom voća (jabuka i mandarina) našim članovima. Crveni križ Međimurske županije donirao je umirovljenicima u više navrata mandarine (40 sanduka) i jabuke (20 sanduka). Pokušali smo to dostaviti svakom našem članu. Dana 19. veljače 2017. održali smo izbornu godišnju skupštinu na kojoj smo pokušali odbrati novog predsjednika, međutim nismo bili uspješni, te smo i dalje ostali u istom sastavu. Na skupštinu su se odazvali predstavnici udruga iz naše općine kao i predstavnici umirovljenika susjednih mjesta, kojima se ovim putem zahvaljujemo. Trenutačno smo zaokupljeni organizacijom proslave Praznika rada te Orehijadom. Svim mještanima srdačan pozdrav! Justina Kocijan KUD „FIJOLICA“ KUD „Fijolica“ proteklu godinu završava tradicionalnom „Štefanjskom priredbom“ na kojoj je pred domaćom publikom prvi put izveden splet „Fašenski pondelek v Revici“. Radi se o scenskom prikazu fašničkih običaja u Orehovici – prijepodnevni obilazak djece selom te poslijepodnevno okupljanje odras-


REVOSKE NOVINE

14 jedan od najvažnijih nastupa a to su Vinkovačke jeseni u rujnu 2017. godine. Zahvaljujemo svim aktivnim i pridruženim članovima te prijateljima našeg KUD-a koji podupiru nas i naš rad! Pozivamo sve zaljubljenike u našu kulturnu baštinu da nam se pridruže! Petra Krčmar NK CROATIA OREHOVICA

KUD “Fijolica” na smotri koreografiranog folklora lih i fašnička zabava. Na temelju izvedbe toga spleta na Smotri izvornog međimurskog folklora koja se održala u lipnju 2016. godine u Donjoj Dubravi, u rujnu 2017. godine ćemo po prvi puta sudjelovati na Vinkovačkim jesenima. Tamburaši i plesači sudjelovali su za božićne blagdane u crkvi Majke Božje Fatimske u Orehovici, gdje su zajedno sa Crkvenim zborom svirali i pjevali na polnoćki i misi na Božić. U 2017. godini KUD „Fijolica“ nastavlja s aktivnostima i probama koje se odvijaju redovito ponedjeljkom uz povećanje članstva. Dana 22. travnja 2017. godine u Čakovcu je održana smotra koreografiranog folklora „Med Murom i Dravom“ na kojoj smo sudjelovali sa dvije koreografije i to jedna sa područja Međimurja pod nazivom „Vudri noga zutra ga več nebu toga“, a druga sa područja Hrvatskog zagorja pod nazivom „Bog nam je stvoril zemlicu“. U tijeku su pripreme za četvrtu, tradicionalnu „Orehijadu – festival oreha i sega kaj kcoj ide“ koja će se održati u subotu 13. 5. 2017. godine te će se ujedno proslaviti i 20 godina postojanja Općine Orehovica. Organizatori su Općina Orehovica i KUD „Fijolica. Održati će se pod šatorom kod Društvenog doma u

Orehovici. „Orehijadom“ uvodimo novu tradiciju u javni i kulturni život naše općine, budući da grb i zastava Općine Orehovica već nose na sebi simbol – plod oraha koji je vezan uz povijest naše općine, te ujedno nastojimo napraviti svojevrstan brand koji će postati prepoznatljiv u regiji i izvan nje. “Orehijada” će započeti izložbom raznih proizvoda i to kolača od oraha, orehovca, rakije, sireva, bučinog ulja, te proizvoda od keramike i drva. Sudjelovati će preko dvadesetak izlagača sa područja cijelog Međimurja pa sve do susjednih županija. Održati će se izbor „najfineše orehnjače“, „najlepšeg koloča na oko“ „najbolšega orehovca“, kao i „najdeblešega oreha“. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se priključe i da se prijave na natjecanje sa svojim domaćim proizvodima. Vrhunac “Orehijade” biti će Susret folklornih društava koji će započeti mimohodom kroz Orehovicu uz pratnju DVD-a sa područja općine Orehovica, Zrinske garde iz Čakovca, uz limenu glazbu Skandal benda. Nastupati će folklorna društva iz Hrvatske i Mađarske. Pozivamo sve mještane da se priključe i sudjeluju u Orehijadi. Još nas očekuju brojni nastupi kod prijateljskih KUD-ova u Hrvatskoj i izvan nje, te svakako

Nakon zimskog odmora, krenulo se u novu proljetnu polu-sezonu s nadom, kako smo i u prošlim Revoskim novinama najavljivali, u poboljšanje jesenskih rezultata. No, krenimo redom. Prije početka samih priprema, 28. siječnja 2017., održana je redovna godišnja skupština NK Croatia na kojoj su prisutnima bili izneseni detalji rada i financijski izvještaji protekle godine te plan rada za tekuću godinu. Iako su svi prisutni bili zadovoljni s radom i financijskim stanjem u NK Croatia, izraženo je bilo i blago nezadovoljstvo sportskim rezultatima. Kako bi se sportski rezultati poboljšali, već idući dan, 29. siječnja 2017., krenulo se u novo ‘’zimsko’’ pripremno razdoblje. Pripreme su trajale do 12. ožujka kada je bio zakazan početak proljetnog dijela sezone. Treniralo se i do 4 puta tjedno te su se skoro svakog vikenda dogovarale prijateljske utakmice, kako s klubovima s prostora Međimurske županije, tako i s klubovima iz Varaždinske županije. Same pripreme su prošle u solidnom intenzitetu i raspoloženju. Treba naglasiti kako većina naših igrača radi u dvostrukim smjenama (jedan tjedan ujutro, a drugi popodne) pa se u tom ‘’drugom’’ tjednu treninzi održavaju s manjim brojem igrača. Proljetni dio sezone započeo je 12. ožujka te smo u vrijeme pisanja ovog članka na polovici proljetnog dijela prvenstva. Od početka proljetnog dijela prvenst-


15 va odigralo se sedam prvenstvenih utakmica. U tih sedam prvenstvenih utakmica zabilježene su 3 pobjede, 3 poraza te 1 neriješeni rezultat. Dakle, s 22. kolom (od mogućih 30) NK Croatia zauzima 11. mjesto s osvojena 24 boda. Iako je, teoretski, opstanak u ligi osiguran, gledajući tablicu prošlosezonskog natjecanja, u kojem se do posljednjeg kola borilo za prvo mjesto, ovogodišnji rezultati nisu ni na razini očekivanja, a osobito ne na razini kvalitete (iako oskudnog) igračkog kadra. Objektivno gledajući, ponekad je nedostajalo malo znanja, ali puno više sportske sreće da se rezultati prelome u našu korist. Ovog puta ćemo se držati one stare i svima poznate izreke - ‘’lopta je okrugla’’, te se nadamo da će u budućnosti, s još više rada i ustrajnosti, ta ‘’okrugla lopta’’ više puta biti u protivničkoj, nego u našoj mreži. Također, u prošlom članku smo najavljivali neke aktivnosti koje se planiralo izvesti u tekućoj godini. Sa zadovoljstvom i ponosom se može reći kako se velika većina planiranih aktivnosti i ostvarila. Naime, u prošlom broju smo pisali kako je u planu saniranje dotrajalog terena za igru, što nam je bila najveća želja i preokupacija, što u smislu organiziranja, to i u smislu izvedbe samih radova. U radnu akciju se krenulo 20. ožujka, a na njoj

Uređenje novog pomoćnog igrališta

REVOSKE NOVINE

se okupila nekolicina članova Upravnog odbora, trener te nekolicina igrača NK Croatia. Posebnim strojem, nabavljenim od NK Međimurja (najljepše im zahvaljujemo), na terenu su se ‘’izbušile’’ rupe koje su se ručno, lopatama, punile pijeskom kako bi on bio što mekaniji. Nekoliko dana kasnije igralište se prekrilo umjetnim gnojivom kako bi se što više potaknuo rast i gustoća trave. Na tome zahvaljujemo gospodinu Darku Ivanušiću. Također, cijelo to vrijeme, pod budnim okom našeg oružara, gospodina Franje Piknjača, teren se zalijevao kako bi pijesak upio vlagu i učinio teren mekanijim i pogodnijim za igru. Iako za konačan sud o isplativosti te radne akcije treba čekati i do godinu dana, možemo reći kako se pozitivni rezultati vide već i nakon četrdesetak dana. Teren je postao mekaniji, a trava gušća i čvršća. Također, u bliskoj budućnosti planira se na teren baciti i sjemenje nove trave. Nadamo se kako će, uz daljnju brigu o samom terenu, on zasjati u punom sjaju te postati ono što je bio prije 10-15 godina, jedan od najljepših travnjaka u okolici. Nastavlja se i s uređivanjem novog pomoćnog igrališta. U prošlom broju Revoskih novina pisali smo kako su se nabavili novi golovi za pomoćno igralište. Radnom akcijom 8.

travnja 2017., u kojoj su sudjelovali članovi NK Croatia te nekolicina igrača, ti golovi su i postavljeni. Ručno su se iskopale 4 rupe na dubinu od 110 cm u koje su se stavile stative golova te su iste zabetonirane. Zahvaljujemo se gospodinu Ivanu Piknjaču i gospodinu Mladenu Vidoviću – Ricu te DVD-u Orehovica na svesrdnoj pomoći oko postavljanja golova. Prije nego se krenulo u postavljanje golova, pomoćno igralište se profesionalno izmjerilo te sadašnje dimenzije odgovaraju dimenzijama za odigravanje prijateljskih utakmica kako bi se teren za igru što više očuvao. Također, u tijeku je nabava stupova i mreže za prostor iza postavljenih golova. Nakon nabavke stupova, oni će se u kratkom roku i postaviti. Što se tiče golova, moramo napomenuti kako je gospodin Ivan Piknjač napravio i obojao malonogometne golove koristeći materijal starih golova te oni sada izgledaju kao novi. Hvala mu na dobročinstvu! Od ostalih aktivnosti izdvajamo to što smo i ove godine u prvom mjesecu organizirali turnir u kartaškoj igri bela. Nažalost, iako znamo da mnogi vole i kartaju belu, na turnir se prijavilo samo šest parova koji su razigravali kroz dvije skupine po 3 ekipe. Na kraju je zasluženu pobjedu odnio par Nino Bajkovec i Martin Jelenić. Iako je u planu bila organizacija još jednog turnira u beli u veljači, on je odgođen zbog moguće daljnje nezainteresiranosti mnogih kartaša. Također, nabavila se i nova oprema za seniorsku ekipu i za pomladak. Velikom zaslugom Đurđice Bali seniori su dobili nove Adidas dresove, a pomladak nove lopte koje će im pomoći u njihovom daljnjem napretku. Što se tiče daljnjih aktivnosti kroz godinu, mora se napomenuti kako NK Croatia i ove godine odlazi na međunarodno putovanje, ovog puta u Švicarsku. Putovanje će se održati od 7. do 9. srpnja 2017. na


REVOSKE NOVINE poziv dugogodišnjeg igrača i člana te trenutno velikog sponzora i navijača NK Croatia gospodina Stefana Kolara – Štefa. Štef sa svojom obitelji živi u gradiću Solothurn, udaljenom 70-ak kilometara od Basela. Kako je veliki zaljubljenik u sport, Štef je nastavio sa igranjem nogometa u klubu naziva SC Blustavia Solothurn, čiji ćemo i mi biti gosti. Uz nova poznanstva i ugodno druženje u novom okruženju, odigrat ćemo i turnir s momčadima koje će se naći na njemu. Veselimo se druženju i sportskim uzbuđenjima! Prije putovanja u Švicarsku, prvi vikend u sedmom mjesecu održat ćemo tradicionalni malonogometni turnir ‘’Med vulicama’’. Iako nas je svake godine sve manje i manje, mora se priznati da taj turnir ima svoju veliku (25-godišnju!) tradiciju te bi bilo šteta ne održati ga. Zbog toga vas već sad pozivamo da nas počastite svojim prisustvom te uveličate taj vikend pun sportskih uzbuđenja, smijeha i zabave. Znamo da ljetna nogometna stanka nije duga pa nas nedugo kasnije već čekaju pripreme te zimski dio sezone 2017./2018. Kroz cijelo to razdoblje održavat će se tereni i prostorije NK Croatia te pokušati nabaviti još koji dio potrebne opreme kako bi se svi radovi u i oko kluba mogli normalno izvršavati. Na kraju, NK Croatia zahvaljuje se svim navijačima, simpatizerima i dobročiniteljima na njihovoj podršci, sponzorstvu ili bilo kojoj vrsti dobrog djela koja su se činila tijekom godine kako bi Klub mogao normalno funkcionirati. Sportski pozdrav! Marijan Krčmar “SPORT ZA SVE” OREHOVICA Poštovani čitatelji, sa pristiglim toplim danima završili smo sa uspješnim vježbanjem i druženjem u našoj dvorani. Nova sezona počinje opet na jesen

16

BIMEP 2017. te ćete o tome biti obaviješteni putem plakata na javnim mjestima. Pridružite nam se, nikad nije kasno. U ovom broju pisat ćemo na temu bolne kralježnice. Značaj problema križobolje je u velikom porastu - svaki treći tridesetogodišnjak, svaki drugi tridesetpetogodišnjak te skoro svaki četrdesetogodišnjak povremeno ima tegobe u smislu križobolje. Zbog nesposobnosti za posao, problem križobolje predstavlja i vrlo važan socioekonomski problem. S druge strane, u svega jednog od 200 oboljelih pronalazi se ozbiljan problem kojeg je potrebno uzročno liječiti, dok se devet od deset bolesnika oporavlja unutar mjesec dana, obično uz simptomatsko liječenje. Od bolesnika se očekuje da bude informiran o tome kako spriječiti nastanak križobolje, odnosno kako živjeti s bolnom kralježnicom. Ove smjernice odnose se na odrasle bolesnike (>18 godina) u kojih postoji intolerancija tjelesne aktivnosti zbog križobolje ili simptoma u nogama vezanih uz leđa, u trajanju manjem od 3 mjeseca. One se ne odnose na bolesnike s ograničenom aktivnošću uslijed prijeloma kralježnice, tumora, infekcije, cauda equina sindroma ili stanja koja nisu vezana uz kralježnicu. Slijede dobre vijesti. Ako Vaš liječnik

nije otkrio ozbiljne probleme, brzo ćete se oporaviti ako ostanete aktivni i izbjegavate previše mirovanja. Ako je vaš oporavak sporiji nego što je uobičajeno, liječnik će potražiti razlog. Čak se i tada može dogoditi da neće biti moguće naći uzrok vaših problema. U nekom razdoblju života gotovo svatko ima problema s leđima. Kako starimo, postaje sve teže nastaviti s aktivnostima koje zahtijevaju brzinu i snagu. Čak i ako imate problema s leđima, vjerojatno biste mogli nastaviti i s napornijim aktivnostima, ali uz polaganiji ritam. To bi moglo utjecati na vaš život ukoliko vaš posao zahtijeva napornu aktivnost ili dizanje teških tereta. Za procjenu kako će problemi s leđima utjecati na vas, podjednako su važni vaš posao i vrsta dnevnih zadataka kao i sami simptomi vezani uz leđa. Ako obavljate težak fizički posao, možda ćete morati prilagoditi stupanj vaše aktivnosti onome koji možete tolerirati. Liječnik vam je predložio načine kako ćete se osjećati ugodnije. Međutim, ostanak u krevetu nije jedan od njih, pogotovo nakon što su prošli dan ili dva od početka bolova. Previše vremena provedenog u mirovanju slabi zaštitne mišiće leđa, što može prouzroči-


17 ti produženo trajanje simptoma. Ležanje u krevetu i lijekovi ne mogu u potpunosti otkloniti bolove te je važno biti na nogama i kretati se što je više moguće, iako to može biti praćeno bolom i nelagodom. Što se prije vratite uobičajenim aktivnostima, to ćete manje oslabiti i prije će nestati simptomi vezani uz kralježnicu. Iako je sjedenje za kralježnicu sigurno, vjerojatno vam nije ugodno, a i za kralježnicu predstavlja veći stres nego stajanje. Za vrijeme oporavka pokušajte smanjiti vrijeme koje provodite sjedeći. Dok sjedite koristite ručnik ili mali jastuk za podupiranje križa ili, ako je moguće, lagano nagnite sjedalo unatrag. Ove prilagodbe olakšat će vam sjedenje. Zdravica uz podizanje velike krigle s ispruženom rukom može opteretiti kralježnicu više nego dizanje tereta od 15 kg ako ga se drži uz tijelo. Zato, kada morate podizati teret, držite ga uz trbuh. Nastojte se ne savijati, naginjati niti dizati ispruženih ruku. Ove mjere predostrožnosti učinit će dizanje lakšim. Što se vježbanja tiče, liječnik će vam predložiti sigurne aktivnosti kao što su hodanje, vožnja sobnog bicikla ili plivanje. Ako se pravilno izvode, ne opterećuju kralježnicu više nego sjedenje na krevetu. Posebno je važno da vježbanjem održavate mišiće kralježnice i sprječavate njihovo slabljenje uslijed mirovanja. Ukratko, dokazano je da umjereno vježbanje poboljšava sposobnost mišića da štite kralježnicu. Vježbanje je dobro i za opće zdravstveno stanje te može ubrzati oporavak. Kako simptomi prolaze, redovito svakodnevno vježbanje pomoći će vam da se vratite normalnim aktivnostima. Da bi vam bilo ugodnije, pomoći će vam ovi savjeti: • stajanje je odmarajući položaj • sve što podižete, držite uz trbuh • izbjegavajte naginjanje, savijan-

REVOSKE NOVINE

je i ispružanje ruku prilikom podizanja • pokušajte što je moguće manje sjediti. Kad vas ništa više ne priječi da vaša leđa ponovno podnose svakodnevne aktivnosti, i u slučaju da ste operativno liječeni, možete započeti vježbati kako biste svoje tijelo doveli u dobru kondiciju i zaštitili leđne mišiće. Liječnik će vam dati specifične preporuke za sigurno vježbanje koje neće ugroziti vaša leđa. Uz vježbanje ćete postupno poboljšati sposobnost leđa za podnošenje željenih napora. Kako biste poboljšali izdržljivost, počnite s jednostavnijim, sigurnim aktivnostima kao što su hodanje, vožnja sobnog bicikla ili plivanje. Ako ste bili neaktivni, počnite polako te svaki dan pomalo povećavajte aktivnost. Uskoro ćete prepoznati koja vam aktivnost zahtijeva manji, a koja veći napor.

2017. Nakon izložbe pisanica je bila postavljena i izložena ispred naše crkve u Podbrestu. Održale smo 16 radionica od Božića do Uskrsa na koju su naše vrijedne članice dolazile kako bi se na uskršnjoj izložbi vidio naš rad i trud. Mještani i naši prijatelji iz drugih sredina mogli su svoj dom i stol ukrasiti našim radovima. Kako smo postale rado viđeni gosti na godišnjim skupštinama naših prijateljskih udruga, odazvale smo se na pozive: • NK Budućnosti, Podbrest • KUD-a Fijolica, Orehovica • Udruge umirovljenika Prelog i • Udruge žena Novo Selo na Dravi. Kao i svake godine humanitarnoj udruzi Katruža uplatile smo iznos od 500 kuna i kupnjom narcisa za 100 kuna pomogle udrugama koje se bave suzbijanjem uzroka raka. Već tradicionalno, petu godinu zaredom pripremile smo izložbu Vježbanje pomaže jer jača mišiće sa tematikom Uskrsa, koja je ujedkoji štite leđa, poboljšava kondiciju no bila i prodajnog karaktera. Pun cijelog tijela, potiče tijelo na stva- Društveni dom u Podbrestu, interes ranje tvari koje ublažavaju bolove mještana i medija najveća nam je te omogućuje lakše izvođenje više nagrada i pohvala za naš rad. Novac aktivnosti. od prodanih ukrasa iskoristit ćemo Uz vježbanje bit ćete sposobni pod- za daljnji rad i nabavku potrebnih nositi i više aktivnosti. materijala i pribora, a dio uplatiti u (Autori: prof. dr. sc. Pavao Dürigl, dr. humanitarne svrhe. med., specijalist ortoped; doc. mr. Aktivnosti i zbivanja možete pratisc. Vladimir Domac, dr. med., speci- ti putem naše Facebook stranice jalist fizijatar – vertebrolog; doc. dr. „Udruga žena Brest“, gdje objavljusc. Vladimir Kovač, dr. med. speci- jemo naša događanja kao i slike sa jalist ortoped) istih. Našu stranicu je „lajkalo“ preko 400 fanova, a objave je vidjelo u prosNataša Martinec jeku oko 1000 ljudi po objavi. Pratite nas, dođite ili nas posjetite UDRUGA ŽENA “BREST” na našim radionicama, izložbama, PODBREST priredbama koje organiziramo ili na kojima sudjelujemo. Članice naše Udruge nisu mirovale Veselimo se svima koji nas posjete i niti ovu zimu koja je bila duga. Tre- koji nam pomažu. balo je izraditi preko tisuću cvjetića za veliku uskršnju pisanicu koju smo izložile na našoj izložbi 2. travnja


REVOSKE NOVINE Uskršnja izložba Već tradicionalno, petu godinu zaredom pripremile smo izložbu sa tematikom Uskrsa, koja je ujedno bila i prodajnog karaktera. Pun Društveni dom u Podbrestu, interes mještana i medija najveća nam je nagrada i pohvala za naš rad. Novac od prodanih ukrasa iskoristit ćemo za daljni rad i nabavku potrebnih materijala i pribora, a dio uplatiti u humanitarne svrhe.

18

Tako je u razdoblju od 15. do 17. prosinca u zgradi Međimurske županije odradila niz sastanaka i prijema,a obišla je i međimurski kraj. Izuzetna nam je čast pripala, da prilikom posjete Međimurju, predsjednica Kolinda Grabar- Kitarović bude naš gost u Društvenom domu

u Podbrestu. Predsjednica je pohvalila naš rad i trud u očuvanju baštine i rukotvorina Međimurja, te smo bili izuzetno počašćeni njezinim dolaskom, uz želju da nam u goste dođe opet. Želimir Halić

Danica Cirkvenčić Posjet predsjednice Kolinde Grabar Kitarović Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović prošle je godine kao posljednju destinaciju preseljenja svog ureda iz Zagreba, odabrala upravo Međimursku Posjet predsjednice RH županiju.

DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA STARENJE

(75-84 god.) i duboku starost (od 85 životnim zadovoljstvom se značaji više godina). no povezuje dimenzija osobnosti Depresivnost, općenito nezadovolekstrovertnost. Osobe koje su više jstvo, usmjerenost na prošlost, Ljudi starije dobi (jednako za oba sklone druženju, komunikativnije razmišljanje o smrti, su uz mnoge spola) su u prosjeku zadovoljni svo- i dominantnije, su i zadovoljnije u druge, značajni dijelovi negativnog jim životom. Sa starenjem, zadovol- životu. Zadovoljstvo je negativno stereotipa o starenju. Empirijski jstvo životom se ne mijenja. Sa povezano sa dimenzijom neurotpodaci različitih istraživanja na europskom i sjevernoameričkom području pokazuju da osobe treće dobi nisu u prosjeku ni depresivne, ni nezadovoljne. Starenje predstavlja jedan od najvećih socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih izazova 21.stoljeća, posebice u Europi koja je kontinent sa najvećim udjelom osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji stariju životnu dob dijelimo na ranu (65-74. godine), srednju Posjet maturanata Srednje škole Čakovec


19

REVOSKE NOVINE zdravo starenje uključuje prilagodbu novim okolnostima, spoznajama te stalnom učenju i otkrivanju prednosti u starenju i starosti.

Sadnja lavande icizma što znači da su osjetljivije, emocionalno nestabilne osobe i manje zadovoljne.. Dimenzije ekstrovertnosti i neuroticizma su do 80. godine života stabilne, ekstrovertnost blago opada nakon 80. godine. Starija životna dob, u sadašnjim uvjetima življenja, vrijeme je prilagodbe na nove aktivnosti nakon prestanka radnog odnosa. To je vrijeme izazova i nove šanse razvoja uloge starijeg čovjeka u „mirovini“, čiji se mirovinski odlazak sve više produljuje i u nekim europskim državama odlazak u mirovinu pomaknut je na 68 godina. Mirovina je velika promjena u životu pojedinca te kao takva predstavlja stresan događaj. Svakodnevne rutine odlaska na posao više nema, osoba ima puno više slobodnog vremena te o njoj ovisi hoće li se okupirati na način da to vrijeme provede s unucima, baviti se hobijima, sudjelovati u odlukama šire zajednice, ili na drugu stranu - biti pasivna. Aktivnost zdravog starijeg čovjeka nikad ne prestaje, ona samo mijenja svoj oblik. Funkcionalno sposoban stariji čovjek vrlo je koristan član zajednice u kojoj živi i stvara. On je iskoristiv potencijal za prijenos

znanja, umijeća, vještina i radnog iskustva na mlađe i druge starije generacije kako se ne bi ponavljale nepotrebne pogreške. Veliku ulogu u tome ima i samo društvo – kako percipira starijeg čovjeka. U primitivnim, nerazvijenim zajednicama gdje stariji ljudi žive i rade, često zbog predrasuda i neznanja vrlo usko gledaju na problematiku bolesnih starijih ljudi. Važno je, govoreći o ovoj temi, postaviti pitanje: ako se od nekoga ne očekuje praćenje i iskazivanje interesa za događanja, donošenje odgovornih odluka, proširivanje spoznaja, stvaranje, rad i učenje, zašto bi takva osoba to isto očekivala od sebe? Osamdesetogodišnjak je desetljećima bio uvjeravan kako stariji ljudi nisu sposobni niti misliti, niti nešto korisno raditi, čak ni uživati u životu, davanju i primanju ljubavi i seksualnim aktivnostima kao sastavnicom te ljubavi. Na taj način stariji ljudi postaju žrtve vlastitih očekivanja, predrasuda, stereotipija i neznanja o starenju. Starost je vrijeme kada život dobiva nove duhovne dimenzije i prednosti kojih nije bilo u mlađoj životnoj dobi. Otvaraju se šanse razvoja i mogućnosti ostvarenja preorijentacijskih radnih aktivnosti. Aktivno,

Stariji ljudi nisu homogena skupina i ne doživljavaju sebe kao odvojenu populacijsku skupinu, nego predstavljaju sastavni integralni dio zajednice u kojoj aktivnim uključivanjem žive, rade i stvaraju. Osnove za zdravo, aktivno starenje uz očuvanje funkcionalne sposobnosti i unapređivanje zdravlja u dubokoj starosti postavljaju se u ranijoj životnoj dobi vlastitim odlukama i pozitivnim zdravstvenim ponašanjem. Nepušenje, pravilna, uravnotežena prehrana i održavanje normalne tjelesne težine te redovita, svakodnevna, umjerena tjelesna aktivnost najvažniji su čimbenici u održavanju zdravlja i vitalnosti. U Domu za odrasle osobe Orehovica našim korisnicima starije dobi pružamo mogućnost sudjelovanja u raznim aktivnostima u sklopu radne terapije, kao što su uređenje našeg vrta (sadnja cvijeća, povrća), sportske aktivnosti te kreativne radno okupacione aktivnosti, isto tako potičemo ih na sudjelovanje i mogućnost suodlučivanja u izboru aktivnosti. Osobe starije dobi, kao što istraživanja pokazuju, u prosjeku su usredotočene na sadašnjost (ne na prošlost, što je u skladu s našim očekivanjima), zaokupljene su socioekonomskim problemima kao i mlađa populacija te većina ne razmišlja o umiranju i smrti. Naša zadaća, kao društva, je da se odmaknemo od negativnih stereotipa o starenju te da stariju populaciju potičemo na zdravo i aktivno starenje, jer starost nipošto ne znači depresivnost, pasivnost i nezadovoljstvo. Josipa Mijulkov, mag. psihologije


REVOSKE NOVINE

20

VIJESTI IZ ŽUPE Prva pobožnost križnog puta ulicama Romskog naselja Orehovica održana je druge korizmene nedjelje, 12. ožujka u 15 sati, u organizaciji domaćeg župnika vlč. Damira Slameka i predstavnika Romskog naselja koji su razmjestili postaje po njihovim ulicama. Pobožnost križnog puta predvodio je varaždinski biskup i predsjednik Odbora za pastoral Roma Hrvatske biskupske konferencije mons. Josip Mrzljak u zajedništvu s mnoštvom vjernika iz Romskog naselja i okolnih mjesta domaće Župe, a kojih je bilo oko petstotinjak. Svojim osobnim sudjelovanjem, podršku ovakvoj organizaciji križnog puta, iskazali su i predstavnici lokalne zajednice iz Općine Orehovica, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije g. Branko Sušec i s. Karolina Miljak tajnica Odbora za pastoral Roma Hrvatske biskupske konferencije te mladi Romi iz romskog naselja na području župe Petrijanec. Hodajući pobožno od postaje do postaje, a obilazeći glavne ulice

Romskog naselja Orehovica, sudionici križnog puta na jedinstven su način razmatrali otajstva Isusove muke i smrti - ujedinjeni u zajedničkim molitvama Očenaša i otajstava krunice te uz melodije korizmenih napjeva, koje su predvodili članovi crkvenog zbora iz Župe Orehovica. Popratne molitve postaja križnog puta predvodili su vjeroučenici iz OŠ Orehovica koji su ujedno nosili križ u procesiji i svijeće uz križ. Na kraju pobožnosti križnog puta biskup je pozvao djecu, koja su bila najbrojnija, da u svjetlu križnog puta jedni drugima pomažu, da se jedni za druge brinu i da svi skupa budemo Šimuni Cirenci koji pomažu drugima u nošenju životnog križa! Nakon završne molitve svi su sudionici bili pozvani na okrjepu u Društveni dom u Orehovici. Žene i domaćice iz Orehovice pripremile su kolače za sve sudionike, a mons. Mrzljak je svu djecu častio bombonima i udijelio im svoj pastirski blagoslov. Radosno druženje svih sudionika popraćeno je i prigodnim fotografiranjem uz jasnu želju da se

ovakav susret u zajedništvu, molitvi i pjesmi organizira i u narednim godinama. Na treću korizmenu nedjelju križni put je organiziran od kapelice Presvetog Trojstva u Orehovici do kapelice Srca Isusova u Vulariji. Htjeli smo na taj način povezati dva sela naše župe u molitvu i razmišljanje što je sve za nas Isus pretrpio. Bilo je lijepo i pobožno i zahvaljujemo svima koji su se odazvali i cijelim putem pješačili,pjevali i molili. Posebno zahvaljujemo gospođi Bernardi Horvat iz Vularije koja je ispred svoje kuće XII. postaju križnog puta okitila cvijećem i kipovima Isusa i Marije. Također se zahvaljujemo svim domaćicama koje su sudjelovale u pečenju kolača. Svima veliko hvala. Na blagdan Cvjetnice, 9. travnja 2017. održan je već tradicionalni križni put uz Muru. Od petstotinjak vjernika s područja župa Belice i Orehovice molilo se, pjevalo i pješačilo oko 5 km. Pratili smo Isusa na njegovom križnom putu po lijepom našem Međimurju. Križni put su predvodili vlč. Damir Slamek i vlč. Stjepan Šoštarić, župnik iz Belice. “Dragi moji vjernici... Pitate li se u ovo vrijeme Korizme zašto je Isus bio razapet? Zašto je morao podnijeti takvu muku? Zašto je bio osuđen? Zbog nas... On nosi naš križ na svom križu jer mi smo ti koji mu nanosimo bol, patnju, tugu i tako iz dana u dan. Pogledajte oko sebe... I što vidite? Ja bih rekla”gorko i slatko”. A nije li i sam Isus rekao “ljubite jedni druge kao što ja ljubim vas”. Amen!

Križni put u Orehovici

Natalija Hlapčić


21

REVOSKE NOVINE

CRTICE IZ NAŠE PROŠLOSTI U Revoskim novinama broj br. 9 (2015. g.) pisano je o školskoj zgradi u Vulariji koju su snimili i opisali Mađari 1942. godine. Isti podaci postoje i za školsku zgradu u Orehovici. Zgrada osnovne škole (Magyar kiraly népiskola) koja se spominje 1942. godine treća je zgrada u kojoj se održavala nastava u Orehovici. Koliko nam je dosad poznato organizirana nastava u Orehovici provodi se od 1869. godine u staroj kući na Markačovom gruntu (danas Ul. kralja Zvonimira 2). Godine 1902. tadašnja mađarska vlast sagradila je na zemljištu Antuna Štimca (danas Braće Radić 8) zgradu u kojoj je održavana nastava svega deset godina. Štimec je prema ugovoru otkupio zgradu sagrađenu na svom zemljištu i nastava je vraćena u u zgradu na Markačovom gruntu gdje se provodila do završetka I. svjetsk-

Nekadašnji zadružni dom i stara školska zgrada oko 2014. godine og rata. Godine 1918. ili 1919. nastava seli u zgradu koja je 1910. sagrađena na gradilištu otkupljenom od Jule Patarčec. Tu su bili smješteni općinski uredi, ali kako Orehovica nakon I.

Školska zgrada u Orehovici 1942. godine

svjetskog rata gubi status općine, zgrada ostaje prazna. O toj zgradi govore Mađari 1942. godine. Zgrada je imala betonske temelje, sagrađena je od cigle i pokrivena crijepom. Popravljena je i vjerojat-


REVOSKE NOVINE no proširivana 1937. godine zbog potreba nastave. Zanimljivo je da je Orehovica jedno od mjesta kojima je 1938. i 1939. godine odobreno otvaranje razreda više narodne škole (školovanje nakon završenog četvrtog razreda osnovne škole). Zgrada je imala tzv. malu učionicu, dimenzija 5x7 m, i tzv. veliku učionicu, dimenzija 5x10 m. Osim učionica u zgradi su bili i stan i uredska prostorija učitelja, predsoblje, kuhinja te ostava. Ispred zgrade je bio cvjetnjak, dok je iza zgrade, nakon velikog dvorišta s bunarom, bio povrtnjak. Stanje zgrade je ocijenjeno podnošljivim, ali za normalan nastavni rad potrebno ju je proširiti ili izgraditi novu školu. Te 1942. godine školu je pohađalo 201 dijete podijeljeno u 6 razreda. Svi su učenici bili rimokatoličke vjere i „Međimurci“ odnosno „međimurskog“ kao materinjeg jezika. U Orehovicu su odmah nakon okupacije 1941. godine dove-

22

dene tri mađarske učiteljice i jedan učitelj Slovenac iz Kranja, Viktor Krašna. Hrvatski jezik je donekle toleriran kao pomoćni jezik, zbog čega je i Viktor Krašna doveden, ali od 1943. godine je potpuno zabranjen i mađarski postaje jedini službeni jezik. Pri povlačenju Nijemaca i posebno u posljednjim ratnim operacijama krajem ožujka i početkom travnja 1945. školska je zgrada jako oštećena i potpuno opustošena. Nastava je nakon rata nastavljena u zgradi koja je sagrađena za potrebe općine čije je sjedište od 1941. do 1945. ponovo bilo smješteno u Orehovici (danas Čakovečka 9). Zgrada je preuređena i opremljena za potrebe nastave i učiteljske stanove. Nažalost, iako lijepo uređena bila je premala za normalan nastavni rad i s vremenom se nastava počela održavati i po drugim lokacijama u Orehovici. Jedna od njih je bio i Zadružni dom (danas Ul. Zrinskih

40). Naime, nakon rata napuštena školska zgrada, o kojoj smo govorili, je obnovljena i u njoj je radio dućan, bilo vatrogasno spremište i dr., a na katu se s vremenom počela održavati nastava. Početkom 60-ih godina 20. stoljeća Zadružni dom je adaptiran u školu u kojoj je nastava započela šk. god. 1962./1963. U toj je zgradi nastava održavana do 2011. godine kad je preseljena u modernu, novosagrađenu školsku zgradu. Zanimljivo je da „stara škola“ kako se znala nazivati današnja općinska zgrada, a koja je i sagrađena u vrijeme 2. svjetskog rata za potrebe općine, nije najstarija školska zgrada u Orehovici koje se ljudi sjećaju i koja još postoji. Naravno, ta zgrada sagrađena 1910. godine bila je nekoliko puta dograđivana i preuređivana no nikad nije srušena, ponovo se obnavlja i ima svoju svrhu. Ana Šestak

RECEPT - USKRSNI PEREC ILI PLETENICA SASTOJCI: 80 dag glatkog brašna 2 kocke kvasca 4 žumanjka 3 vanilin šećera 10 dag maslaca (mekani) 1 žličica soli korica od ½ limuna mlijeko prema potrebi (cca. ½ l) - od ove mase dobiju se 2 velika pereca ili 3 manja.

Ostaviti ga oko sat vremena da se Napola pečen kolač slobodno se digne, a prije pečenja premazati ja- pokrije papirom za peći da previše jetom. Peče se na 170⁰C, otprilike ne potamni. pola sata. Dobar tek!

POSTUPAK: U mlako mlijeko staviti kvasac. Kad kvasac nabubri, dodati sve ostale sastojke i zamijesiti tijesto da ono postane glatko i ne previše mekano. Kad se tijesto digne oblikovati u pletenicu ili perec te staviti na tepsiju. Recept je s vama podjelila Justina Kocijan


SANITACIJA d.o.o. Ul. Hrvatskih branitelja 1 48000 Koprivnica Tel: 048/622-670

Eko usluge Ivan Vurušić Poljska 2, 40322 Orehovica Tel: 040/635-673 Mob: 098/627-791

Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Revoske Novine - broj 13  

13. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine - broj 13  

13. broj službenog glasila Općine Orehovica

Advertisement