Page 1

ISSN 1848-1116


3 IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednici Robert Poljak Josipa Matić Lektura Sanela Čukac Uredništvo - suradnici Anamarija Kovač Branko Sušec Dijana Čurin Dragan Ignac Natalija Petrina Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak KRON d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 1, godina 1 svibanj 2011.

REVOSKE NOVINE

UVODNIK PRVOM BROJU Neinformiranost i neznanje danas je najčešći uzrok nesporazuma, svađa i loših odnosa među ljudima. U vrijeme tehnološkog napretka živimo u uvjerenju da sve znamo iz sredstava javnog priopćavanja. I stvarno, iz tiskanih i elektronskih medija znamo sve što se dogodilo u Međimurju, Hrvatskoj, bilo gdje u Europi ili svijetu. Nažalost, najmanje znamo o događajima i novostima u našoj sredini – Orehovici, Podbrestu ili Vulariji. Ove novine su prvi pokušaj da se na području Općine Orehovica utemelji stalni lokalni list koji će nam dati više informacija iz naše neposredne okoline. Osim vijesti i servisnih informacija, priliku za predstavljanje sebe i svojih aktivnosti će imati svi pojedinci, udruge, ustanove i organizacije koje djeluju na području općine i šire. Ono što najviše veseli je to da su ove novine plod volonterskog rada nekolicine mladih iz raznih udruga naše općine.

Zato pozivam i sve ostale građane, mlađe i starije, da se uključe u budućim brojevima sa svojim prilozima i prijedlozima za poboljšanje kvalitete života u našoj sredini.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica Branko Sušec Uredništvo će ih svakako uzeti u obzir, zasada dva puta godišnje. “Nek se čuje i naš glas…” Branko Sušec

OPĆINSKI IMENIK Općina Orehovica Tel.: 040/635-275 Fax: 040/636-039 Načelnik Općine Franjo Bukal 040/636-040 Osnovna škola Orehovica 040/635-342 Područna škola Podbrest 040/620-205 Ambulanta – Dom zdravlja Orehovica 040/635-152

Stomatološka ordinacija 099/2873-355 Poštanski ured Orehovica 040/635-504


REVOSKE NOVINE

RIJEČ NAČELNIKA Poštovani mještani Općine Orehovica, obraćam Vam se u nadi i želji da ove prve Općinske novine budu dobro došle u svaku kuću u sva tri naselja (Orehovica, Podbrest i Vularija) koja zajedno čine Općinu Orehovica, da ono o čemu Vas želimo izvještavati bude razumljivo za svakoga, da će se vjerodostojno prikazivati rad svih čimbenika javnog djelovanja u našoj Općini, te da uz Vaše daljnje prijedloge i sugestije budu što kvalitetnije i dugovječnije. Ja, kao načelnik, pokrenuo sam inicijativu za izdavanje ovih novina isključivo kao novine informativnog karaktera koje će izlaziti povremeno. Inicijativu je prihvatilo Općinsko vijeće i donijelo odluku o njihovom izlaženju dva puta godišnje te odlučilo da će se zvati „Revoske novine“. Zamislili smo da novine budu isključivo informativnog karaktera, nezavisne, bez političkih tema i nevezane uz rad političkih stranaka. Teme koje će se obrađivati u glasilu bit će događaji u našoj lokalnoj sredini vezani uz rad Općine i njezinih tijela. Isto tako pratit će se rad u kulturi, sportu, školstvu, rad udruga, crkve, teme o gospodarstvu i poljoprivredi, o planovima Općine i općenito sve ono što na bilo koji način povezuje naselja Orehovica, Podbrest i Vularija u Općini Orehovica. Očekujemo Vašu suradnju kao pojedinaca, građana, čelnih ljudi u udrugama, društvima i institucijama da svojim prilozima i prijedlozima obogatite stranice naših novina informativnog glasila koje će imati

4

nakladu od 750 primjeraka koje će se besplatno podijeliti na području Općine Orehovica. Nakana nam je da ove novine donesu informacije o događajima u našoj Općini, informacije o radu jedinstvenog upravnog odjela, financijama i planovima koje predlaže i u nadležnosti su načelnika i zamjenika načelnika Općine kao i odluke Općinskog vijeća. Isto tako želimo

te putem objave svojih reklama dijelom sponzorirati tiskanje ovih novina. Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pridonijeli ostvarivanju da se pokrene izlaženje informativnih novina Općine Orehovica „Revoske novine“ i da se one nađu u svakoj kući Općine Orehovica te ujedno molim sve čitatelje da ne zamjere na eventualnim propustima kod ovog prvog broja.

Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal dati prostora i omogućiti svim pojedincima, udrugama građana i institucijama da iskoriste stranice naših novina i prikažu svoj rad, svoje namjere i planove, da svojim prijedlozima i prilozima koji će se objavljivati u listu pomognu drugima i nama u uredu Općine Orehovica da bi što kvalitetnije i kreativnije obnašali svoju dužnost. Očekujemo da će i gospodarstvenici iz naše Općine naći svoj interes

Pošto se prvo izlaženje novina poklapa s proslavom dana Općine 21. svibnja, svim žiteljima Općine Orehovica čestitam „Dan Općine Orehovica“ sa željom da mi budete zdravi, da svi skupa budemo optimistički raspoloženi kako bi lakše došli do ciljeva koje smo si zacrtali u osobnom i društvenom životu. Vaš načelnik, Franjo Bukal


5

NAČELNIK OPĆINE OSVOJIO NAGRADU ZA LOKALNOG LIDERA ALDE GRUPE

obljetnica osnutka HNS-a u Domu kulture Prelog. Uz predstavnike lokalnih podružnica u Međimurju i vodstva županijske organizacije, svečanosti su prisustvovali: predsjednik stranke Radimir Čačić sa suradnicima i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske. Na spomenutoj svečanosti bivši

REVOSKE NOVINE

predsjednik RH Stjepan Mesić uručio je priznanje načelniku Općine Orehovica Franji Bukalu kao najboljem lokalnom i regionalnom lideru ALDE grupe (Saveza liberalnih demokrata Europe), u kategoriji najučinkovitijeg EU ambasadora.

Nagrada za lokalnog lidera Franjo Bukal, općinski načelnik Općine Orehovica, dobitnik je ovogodišnje nagrade za najboljeg lokalnog i regionalnog lidera ALDE grupe, i to u kategoriji najučinkovitijeg EU ambasadora. Od preko stotinu prijavljenih kandidata iz cijele Europe, najboljim je proglašen upravo načelnik Općine Orehovica. Naime, liberalna grupacija u Odboru regija Europske unije (ALDE CoR) ove je godine po prvi puta organizirala međunarodnu dodjelu nagrada za lokalnog i regionalnog političara godine. Želja je i namjera organizatora da ona preraste u tradiciju te da lokalnim i regionalnim liderima bude poticaj za korak više i dalje u njihovu radu. Sve europske liberalne stranke bile su pozvane da kandidiraju svoje članove u nekoliko zadanih kategorija; izniman uspjeh u vlasti, izniman uspjeh u opoziciji, izniman uspjeh u javnom angažmanu s građanima te izniman uspjeh u promoviranju europskih integracija. Dana 15.12.2010. godine održana je svečanost kojom je obilježena 20.

Načelnik prima nagradu

PITAJTE NAČELNIKA Ovaj prostor je predviđen za Vaša pitanja načelniku Općine, g. Franji Bukalu. Pozivamo Vas da šaljete svoja pitanja iz djelokruga rada Općine

na adresu Općine, e-mail adresu list@orehovica.hr ili ih osobno postaviti u prostorijama Općine Orehovica.


REVOSKE NOVINE

6

POVIJEST, GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE, ZASTAVA I GRB OPĆINE OREHOVICA POVIJEST Prostor današnje Općine Orehovica u povijesnom smislu prvi puta se spominje početkom 13. stoljeća, točnije 1232. godine kao posjed Vezmić koji je bio smješten uz Dravu na području naselja Vularija, Orehovica, Podbrest te naselja uzvodno: Totovec, Novo selo na Dravi i Kuršanec. U vrijeme vladavine Zrinskih postojala je jurisdikcija Breztth, a činila su ga sela Otok, Breztth i Orehovicza sa sjedištem u Podbrestu. U vrijeme mađarske administracije od 1861. do 1918. godine, uređenjem nove mreže općina, Orehovica je postala središte općine koju su, uz nju, činili Podbrest, Vularija i marof Sveti križ. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji, ukinuta je Općina Orehovica, a sela Orehovica, Podbrest, Vularija i današnji Sveti Križ pripojeni su Općini Mala Subotica. Za vrijeme mađarske okupacije 1941.-1945. godine obnovljen je upravni ustroj kakav je bio u vrijeme Austro – Ugarske monarhije, pa je ponovno uspostavljena Općina Orehovica. Od 1945. – 1992. godine naselja današnje Općine Orehovica bila su u sastavu kotara Prelog i bivše Općine Čakovec. Od 1993. godine naselja Orehovica, Podbrest i Vularija pripadaju Općini Mala Subotica. Tek 1997. godine Sabor i Vlada Republike Hrvatske uvažili su zahtjev mještana Orehovice, Podbresta i Vularije koji su

na izborima izabrali općinsko vodstvo. GEOGRAFSKE ISTIKE

KARAKTER-

Općina Orehovica smještena je u južnom dijelu Međimurske županije. Na osnovu izmjene Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br.90/92, 29/94 i 10/97) u siječnju 1997. godine Općina Orehovica formirana je kao nova jedinica lokalne samouprave izlaskom iz naselja Orehovica, Podbrest i Vularija iz sastava Općine Mala Subotica. Općina Orehovica graniči: - zapadno s Gradom Čakovcem, odnosno s naseljima Totovec i Ivanovec, - istočno s Gradom Prelogom, odnosno s naseljem Otok, - sjeverno s Općinom Mala Subotica, odnosno njenim naseljima Mala Subotica, Sveti Križ i Štefanec, - južno s Varaždinskom županijom. ZASTAVA I GRB Sukladno članku 7. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 11/09, 10/10) obilježja Općine Orehovica su: - grb, - zastava, i - Dan Općine Orehovica. Grb i zastava koriste se na način kojim se ističu tradicija i dostojanstvo

Općine Orehovica. Dan Općine Orehovica je 21. svibnja. Grb Općine Orehovica oblikovan je u četvrtastom štitu, u srebrnom polju. U sredini nalazi se orah obojen prirodnom bojom. Zastava Općine Orehovica je jednobojna, svijetlo plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno – žutom trakom. Predstavlja sva tri naselja Općine Orehovica: Orehovicu, Podbrest i Vulariju. U sredini zastave nalazi se orah obojen prirodnom bojom koje predstavlja naselje Orehovicu obzirom na povijesnu činjenicu da ime naselja Orehovica potječe od drveta, voćke orah. Zastava Općine Orehovica obavijena je dvjema granama koje se nalaze ispod grba Općine, na donjem dijelu zastave. S lijeve strane, prikazuje se grana s listovima lipe koja predstavlja naselje Vulariju koje je u povijesti bilo poznato po proizvodnji meda i pčelarstvu. S desne strane, prostire se grana s listovima brijesta koja predstavlja naselje Podbrest koje je dobilo ime po drvu brijestu. Dan Općine Orehovica obilježava se 21. svibnja iz razloga što je na taj dan održana 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Orehovica.


REVOSKE NOVINE

7

TKO JE TKO U NAŠOJ OPĆINI ? OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA Općinsko vijeće Općine Orehovica je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Orehovica. Općinsko vijeće: 1. donosi Statut, odnosno Statutarne odluke Općine Orehovica, 2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća, odnosno Odluku o privremenom poslovničkom redu, 3. bira i razrješuje predsjednika Općinskog vijeća i njegove zamjenike, 4. osniva i bira članove stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom, 5. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, sukladno posebnim propisima, 6. donosi odluku o udruživanju u udruge općina, gradova i županija, u skladu sa zakonom, 7. donosi opći akt o stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Orehovica, 8. donosi pojedinačne akte o stjecanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Orehovica, 9. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno vlasničkog udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno, 10. odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Općina Orehovica ima, odnosno nema 100% -tni udio vlasništva, 11. odlučuje o davanju koncesija, 12. donosi proračun i godišnji obračun općinskog proračuna, odluku o izvršenju te godišnje izvješće o izvršenju općinskog proračuna, odnosno odluku o privremenom financiranju Općine Orehovica, 13. donosi odluku o zaduživanju Općine Orehovica, 14. utvrđuje naknade za članove Općinskog vijeća, odbora, povjerenstava, komisija, predsjednika mjesne samouprave i drugih radnih tijela te koeficijent za izračun plaće načelnika Općine Orehovica,

15. raspisuje referendum, 16. najmanje dvaput godišnje razmatra izvješće o radu općinskog načelnika, 17. donosi odluku o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica, 18. donosi odluku o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa načelnika do donošenja posebnog Zakona, 19. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika, 20. donosi odluku o ustroju i načinu rada zajedničkih tijela i službi organiziranih za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, sukladno sporazumu o međusobnim odnosima s drugim jedinicama lokalne samouprave, 21. objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje rukovoditelja zajedničkih tijela ili službi, zajedno s općinskim vijećima drugih jedinica lokalne samouprave za koje su ista osnovana, 22. donosi odluku o povjeravanju pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine Županiji, odnosno Mjesnoj samoupravi, 23. osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti od interesa za Općinu Orehovica, u samoupravnom djelokrugu te daje prethodne suglasnosti na statute navedenih pravnih osoba, 24. obavlja izbor, imenovanje i razrješenje: predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i njegovog (njegovih) zamjenika, predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća, drugih predstavnika, nositelja dužnosti, odnosno osoba određenih Statutom ili drugim propisima, 25. iskazuje povjerenje predsjedniku Općinskog vijeća i njegovim zamjenicima, 26. odlučuje o pokroviteljstvu koje preuzima Općinsko vijeće, 27. donosi odluku o dodjeli javnih priznanja i počasti Općine Orehovica, 28. donosi odluku o suradnji Općine Orehovica sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 29. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.


REVOSKE NOVINE

8

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA Prezime i ime Stranačka pripadnost Sušec Branko HNS Kovač Tomo SDP Baranašić Erika HNS Bezek Miroslav SDP Gajnik Franjo HNS Hunjadi Marko HDZ Klinec Zdravko HSS Kolar Vlado HDZ Kozjak Silvo HNS Martinec Željko HNS Orsag Zlatko HSS Požgaj Ladislav HDZ Šafarić Snježana HNS Vuk Krunoslav HNS

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 10.06.2009.

Funkcija predsjednik potpredsjednik član član član član član član član član član član član član


9

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE OREHOVICA Općinski načelnik je izvršno tijelo Općine Orehovica koje obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Orehovica i to: 1. priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, te daje mišljenje o prijedlozima odluka koje podnesu drugi ovlašteni predlagatelji, 2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica i zajedničkih tijela i službi, u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Orehovica, u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta, 3. donosi odluku o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica do donošenja posebnog Zakona, 4. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad, 5. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, 6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Orehovica čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000 000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 7. utvrđuje prijedlog Proračuna Općine Orehovica i obračun Proračuna, te prijedlog odluke o privremenom financiranju, 8. naredbodavac je za izvršenje Proračuna Općine Orehovica, 9. utvrđuje prijedlog ustrojstva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica, 10. na temelju javnog natječaja imenuje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica, 11. usmjerava rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica i potpisuje akte koje on donosi u okviru svog djelokruga, ako za potpisivanje nije ovlašten pročelnik

REVOSKE NOVINE

ili pročelnik nije imenovan, 12. može razriješiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 13. objavljuje javne natječaje za zapošljavanje, imenuje i razrješava osobe određene zakonom, propisima i ovim Statutom, 14. utvrđuje i sve druge prijedloge temeljem prava i obveza Općine Orehovica kao osnivača javnih ustanova i trgovačkih društava u pojedinim oblastima, 15. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Općinskog vijeća ili po njegovom ovlaštenju. ZAMJENIK NAČELNIKA OPĆINE OREHOVICA U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, općinskog načelnika zamjenjuje zamjenik općinskog načelnika. Općinski načelnik ima jednog zamjenika. Obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga, općinski načelnik može povjeriti svom zamjeniku. Pri obavljanju takvih povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal i zamjenik načelnika Općine Orehovica Viktor Pintarić


REVOSKE NOVINE

10

MJESNA SAMOUPRAVA Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u Općini Orehovica osniva se: 1. Mjesni odbor Orehovica za naselje Orehovica. 2. Mjesni odbor Podbrest za naselje Podbrest. 3. Mjesni odbor Vularija za naselje Vularija. Tijelo mjesnog odbora je Vijeće mjesnog odbora. Ovlasti Vijeća mjesnog odbora: 1. donosi odluku o izboru predsjednika i potpredsjed-

nika Vijeća, 2. donosi program rada i izvješće o radu, 3. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, te isti dostavlja Općinskom vijeću radi usvajanja i uvrštenja u proračun, 4. saziva mjesne zborove građana sukladno odredbama ovoga Statuta, obavezno jedanput godišnje, 5. usklađuje suradnju s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za mjesni odbor, 6. donosi pravila mjesnog odbora, 7. donosi poslovnik o radu mjesnog odbora, 8. donosi financijski plan i godišnji obračun mjesnog odbora, 9. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

SASTAV VIJEĆA MJESNOG ODBORA OREHOVICA Prezime i ime Stranačka pripadnost Hunjadi Marko HDZ Martinec Željko HNS Horvat Branko SDP Klinec Franjo SDP Vuk Krunoslav HNS Mesarić Mišel HDZ Držanić Franjo HNS Klinec Zdravko HSS Kosir Ivan HSS

Vijeće mjesnog odbora Orehovica

Funkcija predsjednik zamjenik predsjednika član član član član član član član


11

REVOSKE NOVINE

SASTAV VIJEĆA MJESNOG ODBORA PODBREST Prezime i ime Stranačka pripadnost Gajnik Franjo HNS Katanović Josip SDP Halić Želimir HNS Hajdinjak Zvonko HDZ Balent Vera HNS Šket Antun HNS Maček Ivan HSS

Funkcija predsjednik zamjenik predsjednika član član član član član

Vijeće mjesnog odbora Podbrest

SASTAV VIJEĆA MJESNOG ODBORA VULARIJA Prezime i ime Stranačka pripadnost Gregorić Slavko HSS Orsag Zlatko HSS Just Zvonko SDP Kozjak Silvo HNS Škvorc Petar HSS

Vijeće mjesnog odbora Vularija

Funkcija predsjednik zamjenik predsjednika član član član


REVOSKE NOVINE

12

PROJEKTI NAŠE OPĆINE DOM KULTURE I VATROGASNO SPREMIŠTE U PODBRESTU

Izrada toplinske fasade na Domu kulture u Podbrestu

Izrada toplinske fasade na vatrogasnom spremištu DVD-a Podbrest

Godina početka izvođenja radova Ukupna vrijednost projekta Ukupni iznos utrošenih sredstava Općina Orehovica 2007. godine započela je sa izgradnjom novog objekta Doma kulture i vatrogasnog spremišta u Podbrestu. Prijašnji objekt je bio star, zapušten, neadekvatne veličine te nije više zadovoljavao ni sigurnosne standarde korisnika. U navedenu investiciju Općina je ušla sa vrlo skromnim prihodima, budući da smo općina s malim brojem zaposlenih (oko 70% poljoprivrednih domaćinstava). Objekt Doma kulture u Podbrestu stavljen je pod krov, izvedene su unutarnje instalacije vode, struje i plina, izrađena je toplinska izol-

acija podova s glazurom, unutarnja žbuka te je objekt zatvoren vanjskom aluminijskom bravarijom. U unutrašnjosti objekta izvedeni su soboslikarski i keramičarski radovi. Također, tokom mjeseca travnja i svibnja izvedeni su radovi izrade toplinske fasade na Domu kulture i vatrogasnom spremištu u Podbrestu u ukupnoj vrijednosti od 123.369,55 kn. U spomenutu kapitalnu investiciju do sada je uloženo oko 2.31 0.000,00 kn od čega je Općina Orehovica koristila kreditna sred-

2007. 3.941.947,80 kn 2.308.310,02 kn stva u iznosu od 1.000.000,00 kn, Međimurska županija sudjelovala sa 770.000,00 kn, Ministarstvo kulture sa 300.000,00 kn, dok 280.000,00 čine vanproračunska sredstva (donacije građana) koja su korištena za završetak i puštanje u rad vatrogasnog spremišta. Spomenutom objektu predstoje slijedeći radovi: - unutarnje opremanje objekta odgovarajućom opremom - vanjsko uređenje okoliša s parkiralištem.


13

REVOSKE NOVINE

ŠPORTSKO-VATROGASNI OBJEKT U OREHOVICI

Prednja strana športsko-vatrogasnog objekta u Orehovici Godina početka izvođenja radova Ukupna vrijednost projekta Ukupni iznos utrošenih sredstava U naselju Orehovica bila je upitna sigurnost korisnika starih drvenih baraka koje su bile potpuno neadekvatne i u ruševnom stanju. Barake su prokišnjavale, a i bile su potpuno neizolirane. Nastojanje Općine Orehovica bilo je da u što kraćem roku započne, a tako i privede kraju projekt, izgradnje športsko – vatrogasnog objekta u Orehovici. Izravan proizvod ovog projekta je upravna građevina NK ″Croatia″ s vatrogasnim spremištem ukupne korisne površine 903,04 m2. Vrijednost projekta iznosi 3.500.000,00 kn. Za navedeni projekt utrošeno je 1.508.613,28 kn. Za završetak izgradnje objekta predstoji izrada termo fasade i unutarnje opremanje. Izgradnjom navedenog objekta, omogućili su se radni uvjeti djelovanja neprofitnih organizacija u adekvatnim prostorima s naglaskom na što većem stupnju sigurnosti (izgradnja adekvatnog

2007. 3.500.000,00 kn 1.508.613,28 kn

vatrogasnog spremišta), dovoljnog kapaciteta za svu opremu koju trenutno posjeduje i treba posjedovati spram Zakonu o vatrogastvu. Dugoročno se riješila potreba ne-

Ulaz u vatrogasno spremište objekta

profitnih organizacija za djelovanjem u adekvatnim prostorima, te potreba DVD-a Orehovica, za vatrogasnim spremištem.


REVOSKE NOVINE

14

PREKOGRANIČNA SURADNJA NA PROJEKTU ROKIC: “DROM” Informatička radionica za pripadnike romske nacionalne manjine s područja Općine Orehovica

Polaznici informatičkog tečaja u sklopu projekta Općina Orehovica, zastupana po općinskom načelniku, dana 04.12.2009. godine sklopila je Sporazum o partnerstvu sa Općinom Črenšovci (Republika Slovenija), kao vodećim partnerom, te sa Sveučilištem u Ljubljani, romskim društvom Kamenci „Romano Pejtaušago“ te društvom za održivi razvoj Pomurja MISIJA *S, kao projektnim partnerima u programu prekogranične suradnje SlovenijaHrvatska 2007-2013 pod nazivom: “ Uspostava prekogranične kulturnoturističke transfrezale: „DROM“, te razvoj integralnog romskog kulturno-turističkog proizvoda“. Krajnji cilj ovog projekta je stvaranje prostornih i društvenih uvjeta za djelovanje ustanova i udruga romske nacionalne manjine u Općini Orehovica. Projektni plan projekta određuje da se aktivnosti trebaju odvijati u romskom naselju Orehovica. Budući da u romskom naselju nije raspoloživ nikakav javni objekt u kojem bi se planirane aktivnosti održavale, Općina Orehovica je u tu namjenu nabavila šator u kojem su se odvijale planirane projektne aktivnosti (priredbe, tematske radionice i dr.). Isto tako, obveza Općine je kupnja IKT opreme (prijenosno računalo,

projektor, platno za projektor) koja je potrebna za uspostavu i djelovanje romske kulturno – turističke informacijske točke u Orehovici i romskog kulturno – turističkog web portala, te za izvođenje planiranih obrazovnih aktivnosti za vrijeme izvođenja projekta. Kupnja zemljišta na kojem se namjerava izgraditi romski kulturni centar u romskom naselju Orehovica još je jedna od projektnih obveza na strani Općine Orehovica. Osim navedenog, financijskim planom projekta treba se izvršiti i nabava turističke signalizacije, podmiruju se administrativni troškovi i vanjske usluge te troškovi zaposlenika koji sudjeluju u projektu. Navedenim projektom Općina Orehovica plaća projekt u cijelosti, a njegova ukupna vrijednost utvrđena je u visini od 155.518,15 €, odnosno 1.136.837,68 kuna. Za troškove koji su predviđeni projektom i koji su opravdani iz europskih fondova se nakon završetka izvještajnog razdoblja vraćaju sredstva u iznosu od 85% projekta, dok preostalih 15%, odnosno 170.525,65 kn ostaje direktnim troškom Općine Orehovica. U 2011. godini, u sklopu projekta, izvršene su sljedeće aktivnosti:

U sklopu projektnih aktivnosti projekta ROKIC: “DROM“ u vremenskom periodu od 21.02.2011. do 04.03.2011. godine provodila se besplatna informatička radionica za pripadnike romske nacionalne manjine iz romskog naselja Orehovica. Informatički tečaj provodio se na inicijativu Općine Orehovica, kao projektnog partnera, i Osnovne škole Orehovica, koja je ustupila prostore informatičke učionice. Voditelj tečaja bio je Robert Poljak, predsjednik „OrehovicaWireless“, udruge korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica. Svim polaznicima informatičkog tečaja, po završetku planiranog programa izobrazbe, dodijeljena su priznanja od strane općinskog načelnika Općine Orehovica Franje Bukala. Sudjelovanje na otvorenju romskog kulturno - turističkog centra u romskom naselju Kamenci (Republika Slovenija) prigodom obilježavanja Svjetskog dana Roma Dana 08. travnja 2011. godine predstavnici Općine Orehovica u sastavu: Čurin Dijana - stručni suradnik, Krunoslav Vuk – predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine i Dragan Ignac, romski pomagač u OŠ Orehovica, prisustvovali su svečanosti otvorenja romskog kulturno – turističkog centra u romskom naselju Kamenci.


15

REVOSKE NOVINE

RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE RADOVI U DVORANI OŠ OREHOVICA

REKONSTRUKCIJA ŽC 2022 I IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE U OREHOVICI

Radovi na biciklističkoj traci Dvorana OŠ Orehovica nakon radova Potkraj mjeseca rujna u dvorani OŠ Orehovica izvršeni su parketarski radovi brušenja i lakiranja parketa u izvođenju tvrtke „Parketi - Radiković“ iz Preloga. Vrijednost obavljenih radova iznosi 21.153,13 kuna. Tvrtka „Soboslikar i ličilac Branko Višnjić“ iz Štefanca izvršila je radove izvođenja soboslikarskih i ličilačkih radova u unutrašnjosti objekta dvorane Osnovne škole Orehovica. Vrijednost izvedenih radova i obavljene usluge iznosi 2.398,50 kn Temeljem zaprimljene ponude za izradu uljanog cokla u visini 1,5 m u dvorani Osnovne škole Orehovica, navedene radove izvršila je tvrtka „ Soboslikar i ličilac Branko Višnjić“ iz Štefanca dana 13.11.2010. godine, a vrijednost obavljenih radova iznosi 2.767,50 kn.

Dana 26. kolovoza 2010. godine Općina Orehovica sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije sklopila je sporazum o rekonstrukciji županijske ceste i uređenju biciklističkih traka između naselja Orehovica i Romskog naselja. Navedena je prometnica spojnica između Međimurske i Varaždinske županije, kojom intenzivno prometuju vozila od kojih većinu čine šleperi i teški kamioni, te je time bila dovedena u pitanje sigurnost sudionika u prometu, s obzirom da se njome dnevno kreće 140 učenika OŠ Orehovica, kao i otprilike 250 stanovnika Romskog naselja koji zadovoljavaju svoje osnovne potrebe (liječnik, prehrana i dr.). Prema Sporazumu vrijednost investicije iznosi 478.125,60 kn sa PDV-om. Za Općinu Orehovica predviđen je iznos sufinanciranja u omjeru 50% vrijednosti investicije, odnosno 239.062,80 kn sa PDV-om. Općina Orehovica je podmirila dio obaveze u iznosu od 108.160,32 kn. Prema Sporazumu, Općini Orehovica ostala je obveza od 130.902,48 kn.

USPOSTAVA SUSTAVA KANALIZACIJE I ODVODNJE FEKALNIH VODA Sustav odvodnje i kanalizacije je strateški objekat koji mijenja sliku naselja jer se u konačnici obnavljaju i grade prometnice i pješačkobiciklističke staze na području Općine. Sam projekt je financijski vrlo zahtjevan. Za Općinu Orehovica i naselje Sveti Križ predviđa se trošak od 35.000.000,00 do 38.000.000,00 kn. Sam tijek i dinamika radova ovisi o dinamici financiranja od strane resornog ministarstva i Hrvatskih voda, kao i eventualnim potrebama za radovima koji nisu predviđeni projektom. Za područje Općine planira se izgradnja jednog pročistača na lokaciji kod Podbresta. Radi se o tehnički sofisticiranom uređaju koji pri radu ne stvara neugodne mirise, a teži se što većem stupnju automatizacije kako bi se dostigao optimalan stupanj ekonomičnosti cijelog sustava. Kao razlog uključenja naselja Sveti Križ (Općina Mala Subotica) u sustav kanalizacije i odvodnje oborinskih voda Općine Orehovica je prevaga geografske pripadnosti naspram teritorijalnom ustroju. Za navedeni projekt Međimurske vode ishodile su lokacijsku dozvolu, a u tijeku je ishođenje potvrde glavnog projekta. Najveće prilagodbe rađene su na sustavu odvodnje oborinskih voda gdje je pronađeno najekonomičnije rješenje formiranjem laguna, odnosno iskorištavanje prirodne konfiguracije tla, kako bi se formirao sustav odvodnje oborinskih voda. Tako će na području Općine


REVOSKE NOVINE

Orehovica biti formirano 6 laguna, koje bi trebale riješiti problem odvodnje oborinskih voda bez velike potrebe za dugim transportnim cjevovodima velikog promjera, te dodatnim uređivanjem korita prijemnika. Vezano uz sustav kanalizacije primjenjivat će se funkcija crpnih stanica. Crpne stanice same za sebe neće biti veliki objekti, već su to podzemni uređaji kvadrature 4-5 m2 . Na području Općine Orehovica predviđeno ih je ukupno 6. Što se tiče priključaka rečeno je da će se šahtovi nalaziti 1 m od ograde na privatnim parcelama, a sam priključak biti će postavljen na dubini od 1,20-1,50 m. Spajanje priključka i početka današnjih septičkih jama radi sam vlasnik nekretnine. Na ovaj način uređuje se samo odvodnja fekalnih voda. Predviđena cijena priključka iznosi 9.000,00 kn od kojih se 5.000,00 kn plaća naknada za priključenje na kanalizacijsku mrežu, a preostalih 4.000,00 kn se plaća priključak. Do sada je praksa bila da se za jednokratnu uplatu davalo 20% popusta, dok se uplata podijeljena na najviše 36 rata obračunavala beskamatno. Same projekte Općina Orehovica neće posebno plaćati, budući da su se isti financirali iz povećanje cijene vode za 1 kunu po m3 koja se dogodila prije nekoliko godina. Iz cijene vode do sada je ukupno prikupljeno 503.645,75 kn, dok iznos sredstva prikupljena od naknade za priključenje je 19.851,63 kn na području Općine Orehovica. Budući da prethodi raspisivanje 2. natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 čiji su potencijalni korisnici sve jedinice lokalne samouprave koje imaju

16

do 10.000,00 stanovnika, na poziv Uprave za ruralni razvoj, Upravne direkcije SAPARD/IPARD programa, Općina Orehovica prijavila je namjeru prijave na spomenuti natječaj u sektor ulaganja pod nazivom: „Pročistač otpadnih voda“ u ukupnom iznosu ulaganja od 10.000.000,00 kn. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U ROMSKOM NASELJU Općina Orehovica 2006. izradila je “Detaljni plan uređenja Romskog naselja”, a 2008. godine obavljeno je geodetsko snimanje. 2008. godine izrađena su 3 osnovna projekta za uređenje komunalne infrastrukture u Romskom naselju: - izgradnja prometnica, - izgradnja vodovodne mreže - izgradnja niskonaponske mreže. Ukupan trošak izrade projektne dokumentacije iznosio je 76.832,37 kn koji je Općina podmirila zahvaljujući 100%-tnoj dotaciji iz županijskog proračuna. Također, 2009. godine Općina Orehovica platila je vodni doprinos utvrđen po navedenoj projektnoj dokumentaciji i to u iznosima 22.824,13 kn za izgradnju vodovodne mreže, 25.760,00 kn za izgradnju niskonaponske mreže te 21.996,69 kn za izgradnju prometnica. U tu svrhu Međimurska je županija Općini Orehovica doznačila pomoć od 70.580,82 kn. Vrijednost investicije, izgradnje vodovodne mreže u Romskom naselju, po aproksimativnom troškovniku iznosi 1.177.000,00 kn, izgradnja prometnica 6.142.947,00 kn te 3.542.424,46 kn za izgradnju

niskonaponske mreže, što ukupno čini trošak od 10.862.371,46 kn za izgradnju komunalne infrastrukture koja je osnovni preduvjet za razvoj Romskog naselja u Orehovici. U prosincu 2009. godine Općina Orehovica pristupila je uređivanju postojećih putova u naselju kroz porezivanje i šljunčanje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 18.640,00 kn, a podmirena je iz Općinskog proračuna. Kako stanovnici Romskog naselja ne prihoduju u općinski proračun, navedene investicije plaćene su iz sredstava prikupljenih od poreza na dohodak te komunalne naknade koje plaćaju stanovnici naselja Orehovica, Podbrest i Vularija. Dana 03. ožujka 2011. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku kojom se Općini Orehovica dodjeljuje iznos od 311.754,00 kn u svrhu otkupa zemljišta potrebnog za izgradnju komunalne i prometne infrastrukture u romskom naselju Orehovica. Postupajući u skladu s gore navedenim, Općina Orehovica pristupila je otkupu građevinskog zemljišta kako bi se u što kraćem roku realizirao početak izgradnje komunalne infrastrukture (struja, voda, prometnice) u romskom naselju Orehovica, doprinoseći podizanju standarda života stanovnika naselja.


17

JAVNI RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE Sukladno Ugovoru o financiranju zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine po programu javnog rada pod nazivom „Održavanje zelenih površina i komunalne infrastrukture Općine Orehovica“ dana 01.04.2011. godine započeo je program javnih radova u Općini Orehovica za 2011. godinu. Ukupno je zaposleno 6 pripadnika romske nacionalne manjine Općine Orehovica iz romskog naselja Orehovica od čega 5-ero njih obavlja poslove održavanja javnih površina i poljskih putova na području Općine Orehovica, dok jedna osoba obavlja poslove čišćenja prostorija i nekretnina u vlasništvu Općine Orehovica te održavanje cvjetnih nasada na javnim površinama Općine. Spomenuti program javnih radova na području Općine Orehovica završava 30.09.2011. godine.

Provoditelji javnih radova

REVOSKE NOVINE


REVOSKE NOVINE

SPORTSKO-EDUKATIVNA ŠKOLA MALOG NOGOMETA U OREHOVICI U nastojanjima da se sport popularizira i približi osnovnoškolskim naraštajima, posebice u vrijeme školskih praznika, u naselju Orehovica proveo se projekt „sportskoedukativna škola nogometa“ koju je provodila Udruga za obrazovanje Roma „UZOR“. Ciljna skupina bili su učenici OŠ Orehovica. Polaznici škole nogometa družili su se, sklapali prijateljstva, učili disciplini i timskom radu – karakteristikama neophodnim za normalan život u zajednici kao i u obitelji. Dodatni segment ovome projektu je i činjenica da Osnovnu školu Orehovica pohađa veći broj učenika romske populacije. Naime, u Općini Orehovica prebiva oko 2.800 stanovnika od čega je oko 600 stanovnika romske nacionalnosti. Od 270 učenika spomenute osnovne škole, 50% njih su Romi. Ovim projektom učenici su kvalitetnije provodili slobodno vrijeme. Osim za učenike, škola malog nogometa je također bila otvorena i za roditelje djece polaznika škole nogometa. Udruga za obrazovanje Roma organizirala je ovaj projekt uz podršku Zavoda za zapošljavanje koja provodi Aktivnu mjeru zapošljavanja nacionalnih manjina (Dekada Roma 2005-20015), te je na taj način zaposleno dvoje Roma preko javnih radova na određeno vrijeme. Podršku i razumijevanje dobili smo i od kluba „NK CROATIA“, Općine Orehovica,OŠ Orehovica, Međimurske županije i Hrvatskog nogometnog saveza. Posebno bih se zahvalio Branku Sušecu prof. i Nevenu Kreslinu prof.

18 koji su pomogli u pisanju programa treninga male škole nogometa. Hrvatski nogometni savez donirao nam je 20 nogometnih lopti i sportske majice s logotipom UEFA .Tom prilikom posjetio nas je tajnik HNS Dragutin Katalenić. Program male

škole nogometa bio je medijski odlično popračen. Udruga za obrazovanje Roma „UZOR“ zahvaljuje svima i poziva na suradnju u nastavku provođenja male škole nogometa koja se i u ovoj godini provodi u našoj Općini.

Polaznici male škole nogometa SANACIJA DEPONIJA “JACINE” U OREHOVICI I “PROSIŠĆE” U VULARIJI Ukupna investicija iznosila je 2.805.374,16 kn. Od toga iznosa

Deponija “Prosišće” nakon sanacije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokriva sa 60%, odnosno 1.683.224,50 kn, a 40% financira se iz proračuna Općine Orehovica u iznosu od 1.122.149,66 kn.


19

REVOSKE NOVINE

PREDSTAVLJANJE UDRUGA I KLUBOVA pitanju nastupa i gostovanja, te kako bi poboljšali svoje djelovanje i potaknuli mještane da nam se pridruže, odvojena su sredstva za šivanje novih narodnih nošnja, izradu čizama i kupnju novih tamburica. Štefanjska božićna priredba KUD-a “Fijolica” u dvorani OŠ Orehovica KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “FIJOLICA” Djelovanje našeg Kulturno umjetničkog društva Fijolica seže u daleke pedesete godine prošlog stoljeća. Začetak rada vezan je uz poslijeratno razdoblje i osnivanje crkvenog zbora. Pod vodstvom Branka Sušeca, društvo danas okuplja četrdesetak aktivnih članova u tamburaškoj, folklornoj i dramskoj sekciji. Društvo se trudi svojim djelovanjem okupljati mještane s područja općine s ciljem očuvanja lokalne tradicije i narodnih običaja. Jedna od naših stalnih aktivnosti je i tradicionalna „štefanjska“ priredba koju KUD „Fijolica“ svake godine priprema kao blagdanski dar za sumještane. U nedjelju 26. prosinca 2010. u prostorijama društvenog

Sastav OK “Mladost” Vularija

doma u Orehovici održana je tradicionalna „štefanjska“ priredba Kulturno-umjetničkog društva „Fijolica“. Pred prepunom dvoranom društvenog doma u Orehovici KUD-u „Fijolica“ pridružili su se gosti KUD „Juraj Lončarić“ iz Hrženice, Crkveni zbor župe Majke Božje Fatimske Orehovica i učenici Osnovne škole Orehovica koji su zajedno sa članovima KUD „Fijolica“ pjesmom, plesom i glazbom razveselili svoje goste i čestitali im sretan Božić i uspješnu Novu godinu. Prošle godine sudjelovali smo na Smotri međimurskog folklora u Donjoj Dubravi čija je glavna zadaća bila kako očuvati raskoš i ljepotu baštine naše sredine od zaborava. Budući da je društvo aktivno po

ODBOJKAŠKI KLUB VULARIJA Odbojkaški klub je osnovan 1981. godine, i ove godine se obilježava 30 godina postojanja kluba. Osnovni sadržaj djelatnosti kluba kao športske udruge građana je sudjelovanje na športskim natjecanjima svih uzrasta od učeničkih do seniorskih kategorija, stručno osposobljavanje članova kluba, okupljanje djece i mladeži te seniora i veterana radi razvoja i unapređenja odbojke. Klub se natječe u 3. odbojkaškoj ligi sjever za seniore, kao i u 2 B Hrvatskoj odbojkaškoj ligi, sudjelovanja u natjecanju kupa, - u natjecanju sudjeluju klubovi iz Međimurske, Varaždinske i Koprivničko križevačke županije; svake godine se organizira odbojkaški turnir u Vulariji. Klub trenutno za potrebe treninga i odigravanja utakmica koristi športsku dvoranu u Maloj subotici, dok se turniri održavaju u ljetnim mjesecima na otvorenom igralištu u Vulariji. Najveći uspjeh kluba je osvajanje prvog mjesta u ligi u kojoj se natječe prije pet godina, kada su ostvareni i uvjeti za plasman u viši rang natjecanja, međutim zbog financijskih nemogućnosti isto pravo nije iskorišteno.


REVOSKE NOVINE

DVD PODBREST Dana 1. listopada 1925. godine u mjestu Podbrest, na poticaj tadašnjeg mjesnog učitelja g. Antuna Markovića, osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo. 1989. godine sagrađeno je vatrogasno spremište u sklopu Vatrogasno-športskog objekta uz nogometno igralište NK ”Budućnost”. Ovo spremište je bilo premalo te nije dopuštalo daljnje opremanje društva. Stoga su Općina Orehovica i VMO Podbrest već 2006. godine započeli s tehničkom dokumentacijom za novi Dom kulture s vatrogasnim spremištem na mjestu starog, dotrajalog Društvenog doma koji je i srušen. 2008. godine započeli su radovi na novom objektu, te je 2010. godine u funkciju pušten dio objekta s vatrogasnim spremištem, koji pruža vatrogascima najveći mogući komfor, olakšavajući redovno obavljanje vatrogasne djelatnosti.

20

2010. godine na inicijativu načelnika općine g. Franje Bukala, te g. Bojana Pečara iz Ljubljane, DVD Podbrest je uspostavio kontakt s članovima PGD Črnuče, koji su ponudili svoje navalno vozilo. Danas društvo broji 48 aktivnih članova i 2 počasna člana. Vrhovno upravno tijelo društva je Skupština koja imenuje Upravni i Nadzorni odbor, predsjednika, zapovjednika i tajnika društva. Temeljni dokument društva je Statut, a društvo djeluje u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i Zakonom o zaštiti od požara Republike Hrvatske. DVD Podbrest je stožerno društvo na području Općine Orehovica, te je opremljeno sukladno odredbama Pravilnika o minimumu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Udruženo je u Vatrogasnu zajednicu područja Općina Belica - Mala Subotica - Orehovica, te u Vatrogasnu zajednicu Međimurske županije. Pored svoje osnovne zadaće, protupožarne preventive,

Primopredaja novog vatrogasnog vozila DVD-u Vularija

Primopredaja vatrogasnog spremišta i nabava cisterne u Podbrestu

te borbe od elementarnih nepogoda, društvo se aktivno uključuje u sportske aktivnosti kroz natjecanja djece, mladeži i seniora. DVD VULARIJA Dobrovoljno vatrogasno društvo Vularija osnovano je 1923. godine kao dobrovoljna, stručna, humanitarna, samostalna i nestranačka organizacija. Društvo već 88 godina na dobrovoljnoj razini razvija i unapređuje vatrogastvo, aktivan je čimbenik u provođenju preventivnih mjera protupožarne zaštite, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene vatrom, elementarnim ili drugim nepogodama. U društvu djeluje 148 vatrogasaca i 27 članova podmladka, od čega je 114 vatrogasaca, 15 vatrogasaca I. klase, 4 dočasnika, 1 dočasnik I. klase, 7 vatrogasnih časnika, 3 vatrogasna časnika I. klase i 4 viša vatrogasna časnika. Društvo je u 2010. godini sudjelovalo na svim općinskim i županijskim natjecanjima mladeži kao i seniora na kojima su postigli zapažene rezultate. U kolovozu 2010. godine u Vulariji je održan Susret vatrogasaca na kojem je sudjelovalo tridesetak ekipa iz područja cijele Hrvatske. Protekle godine društvo je uz pomoć donacija Općine Orehovica (u iznosu od 28.000 kuna), sponzora, udruga i mještana Vularije izgradilo montažni objekt na vatrogasnom vježbalištu te nabavilo novo vatrogasno vozilo. U travnju ove godine objekt je otvoren uz svečanu primopredaju vatrogasnog vozila. Ukupno je za rad društva Općina Orehovica izdvojila 48.714 kuna.


21 NK “CROATIA” OREHOVICA

Grb NK “Croatia” Orehovica Nogometni klub „Croatia“ Orehovica djeluje neprekidno od 1972. godine. Kroz njega je prodefiliralo puno igrača različitih uzrasta. Najveći uspjeh kluba je plasman u polufinale Kupa Međimurje 70-ih godina. Danas se klub natječe u 2. županijskoj ligi-istok u kojoj je od početka prvenstva u vrhu tablice. Osim seniora, natječu se i juniori, a od jeseni ponovno će se uspostaviti i pionirska ekipa. Ono što najviše veseli sve članove kluba je prošlogodišnje useljenje u novoizgrađenu zgradu sportsko-vatrogasne namjene. Iako još nije do kraja uređena i opremljena, sportski dio je u funkciji tako da nogometaši maksimalno koriste prostorije namijenjene klubu. U prostorijama novoizgrađene zgrade, u organizaciji NK Croatia u veljači ove godine organiziran je i turnir u beli na koji se odazvalo stotinjak mještana naše općine. Cijeli objekt financira Općina Orehovica, a stalno ga koristi i udruga OrehovicaWireless.

REVOSKE NOVINE

KLUB UMIROVLJENIKA OREHOVICA

MALONOGOMETNI KLUB VULARIJA

Klub umirovljenika općine Orehovica nastao je 2. svibnja 1999. godine. Želja nam je prikupiti što više članova iz svih naselja naše općine. Smjernice rada su nam druženja i okupljanja radi zabave, bavljenja sportskim aktivnostima za sudjelovanja na takmičenjima i održavanju zdravlja. Takmičenja se održavaju u pikadu, šahu, streljaštvu i kuglanju gdje sudjeluju umirovljenici s cijele Međimurske županije. Osvajali smo pehare i dobivali pohvalnice za sudjelovanje. Uključujemo se u sva kulturna i društvena zbivanja u našoj općini. Odlazimo na izlete kako bi upoznali Ljepu našu i susjedne zemlje, te odlazimo na razne kulturne manifestacije. Sudjelujemo u humanitarnim akcijama i pomažemo bolesnim i nemoćnim osobama.

Malonogometni klub Vularija osnovan je 2009. godine. Za predsjednika kluba izabran je Predrag Kozjak, a za dopredsjednika Tomislav Čurila. Ulogu tajnika ima Marinko Orsag, dok je uloga trenera kluba pripala Vladimiru Krčmaru. Klub broji trenutno oko 30 članova koji redovito odlaze u različite sportske dvorane na rekreaciju i druženje. Članovi malonogometnog kluba Vularija natječu se u 1. međimurskoj malonogometnoj ligi. Kao novi klub, zauzeli su 7. mjesto čime se vrlo ponose. Nadaju se da će s vremenom još više napredovati i postizati bolje rezultate, iako prije svega izražavaju ljubav prema sportu i sportskim druženjima.

Sastav MNK Vularija

Susret kluba umirovljenika s predsjednikom Republike Hrvatske


REVOSKE NOVINE

NK “BUDUĆNOST” PODBREST

22

5. Organizacija „Plavo – bijele noći“ sa tombolom Na kraju priče o malom ali vrijednom nogometnom kolektivu, igrači i rukovodstvo kluba dobrim igrama i sportskim ponašanjem nastoje barem djelomično uzvratiti svima koji su na bilo koji način doprinjeli osnutku i dugogodišnjem djelovanju nogometnog kluba „Budućnost“ Podbrest. UDRUGA KORISNIKA BEŽIĆNIH SUSTAVA OPĆINE OREHOVICA “OREHOVICAWIRELESS”

Grb NK “Budućnost” Podbrest Još davne 1948. godine u mjestu Podbrest utemeljeno je Fiskulturno društvo pod čijim su okriljem djelovali odbojkaši, gimnastičari, boksači i nogometaši. Prema riječima jednog od osnivača Fiskulturnog društva Podbrest gospodina Julija Martinca društvo je okupljalo naprednu omladinu mjesta ali i drugih međimurskih sela. Tijekom 1961. godine održana je Osnivačka skupština na kojoj je nogometni klub dobio ime „Budućnost“ Podbrest.

Udruga korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica (skraćeno OrehovicaWireless) osnovana je s ciljem okupljanja građana koji se bave, koriste ili su na neki drugi način povezani sa bežičnim sus-

tavima i Internetom. Cilj udruge je i poticanje djelotvornog razvoja i unapređenja primjene bežičnih sustava i Interneta, aktivno korištenje bežičnih Internetskih tehnologija te organiziranje seminara, predavanja i radionica o primjenjivosti bežičnih i Internetskih tehnologija. U praksi to znači da mreža okuplja sve zainteresirane za bežično spajanje radi izmjene informacija, druženja, djeljenja podataka i zabave. Za sada mreža pokriva samo naselje Orehovica, ali naselja Vularija i Podbrest pokrivena su signalom prijateljske udruge MeđimurjeWireless, pa spajanjem na njihovu mreži korisnici dobivaju pristup i našim resursima. Pozivamo sve mještane naselja Orehovica da nam se pridruže na mreži.

Plan rada NK „Budućnost“ Podbrest za 2011. godinu: 1. Zamjena pokrova i rekonstrukcija prostora, građevinski radovi i izrada nadstrešnice 2. Nabava sportske opreme 3. Organizacija prvenstvene, CUP i prijateljskih utakmica seniora i pionira 4. Organizacija proslave povodom dana Općine Orehovica

Postavljanje bežićne opreme od strane članova udruge OrehovicaWireless na krovu zgrade OŠ Orehovica


REVOSKE NOVINE

23

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OREHOVICA DVD Orehovica osnovano je u kolovozu 1891. godine. Od svog osnutka Društvo posjeduje ručnu štrcaljku koja je sačuvana do današnjih dana. Poslije rata, prva akcija društva bila je osposobljavanje u radu s ručnom štrcaljkom, koja je bila u privatnom smještaju, jer vatrogasci nisu imali svoje prostorije. Tek dovršenjem zadružnog doma 1952. godine vatrogasci dobivaju prostor za smještaj svoje opreme. Dobrovoljnim prilozima i zalaganjem članstva nabavljen je agregat „Rakovica“, a nešto kasnije i agregat „Panonija“. Također je nabavljena potrebna oprema i uniforme za čitav odred. Nakon što je stari kombi rashodovan, kupljen je novi IMV kombi, uz pomoć mještana. Osamdesetih godina vatrogasci Orehovice počinju slabije raditi, pa su izgubili i smještajni prostor za opremu. Ipak, podmlađivanjem članstva pokrenuta je i gradnja vlastitog vatrogasnog doma. 1989. godine potpuno prestaje aktivnost društva. 1993. godine po nagovoru gosp. Trupkovića i gosp. Zlatka Orsaga, pokrenut je daljni rad DVD-a Orehovica. Te godine za predsjednika Društva izabran je Franjo Poznić, a izabran je i cjelokupni Upravni i Nadzorni odbor. Kupljena je pumpa marke „ Rosenbauern“, devet svečanih odijela, dvadeset radnih odijela, te potrebna oprema, sve iz vlastitih sredstava i od dobrovoljnih priloga mještana i donatora. Iz istih izvora nabavljeno je vatrogasno vozilo marke „Volkswagen“. Od tada se redovito vježba i sudjeluje na svim natjecanjima, gdje

su se postigli zapaženi rezultati. 1966. godine DVD Orehovica bilo je domaćin općinskog natjecanja i plasiralo se na županijsko, kojem je domaćin bilo DVD Štefanec. U 2010. godini DVD Orehovica preselilo se u prostorije novoizgrađenog športsko vatrogasnog objekta u kojem se nalazi vatrogasno spremište i radne prostorije. SAVJET MLADIH OREHOVICA

OPĆINE

Dana 29.10.2010. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Orehovica koju je sazvao općinski načelnik Općine

Orehovica Franjo Bukal u sljedećem sastavu: - Poljak Robert, predsjednik - Martinec Antonio, zamjenik predsjednika - Bratuša Zvonka, član - Čurin Dijana, član - Kovač Anamarija, član - Kozjak Kristina, član - Kraljić Kristina, član Savjet mladih Općine Orehovica osnovano je kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Orehovica u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Orehovica.

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Orehovica

Članovi DVD-a Orehovica


REVOSKE NOVINE

UDRUGA “SPORT ZA SVE” Na području naše općine djeluje i sportska udruga „Sport za sve“ koja okuplja 30-ak žena iz Orehovice, Vularije i Podbresta koje se redovito, dva puta tjedno, okupljaju na rekreaciji i druženju. 03. lipnja 2010. članice Udruge su obilježile Svjetski dan sporta. Nakon kratkog vježbanja i zagrijavanja, natjecale su se u pikadu, nošenju loptice u žlici, gađanju piramide, skoku u dalj s mjesta, vođenju balona, gađanju u koš, hodanju po gredi i vođenju lopte nogom. Natjecateljice su bile natjecateljski raspoložene i dobro su se zabavile. Druženje su nastavile uz pizzu, kavu, viceve i pjesmu. Naše su sportašice sudjelovale i na natjecanjima sportskih udruga u Puščinama, Plešivici, Orehovici, Vulariji i Podbrestu. Svake se godine na nivou županije organizira biciklijada „Bimep“, a u Orehovici je jedan od punktova na kojem dežuraju članice Udruge, za što svake godine dobivaju pohvale za organizaciju. Svake godine Bimep ima sve više sudionika, od kojih su neki i iz naše općine. Uz rekreaciju, članice Udruge sudjeluju u fašničkim povorkama, obilježavaju Dan žena i organ-

Članice udruge Sport za sve

24

iziraju povremena druženja i izlete. Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u rad Udruge jer je vježba zlata vrijedna, pogotovo kad je u dobrom društvu. ŠRD “DIVER” PODBREST SVETI KRIŽ ŠRD Diver osnovano je 27.09.1997. godine, a prve ribolovne karte dobivene su na početku 1998. godine i odmah se počelo s natjecanjem u Županijskoj ligi. Osnivači Divera bili su Branko Mišić i Siniša Novak, a upravni odbor činili su: Branko Mišić (predsjednik), Taradi Franjo (zamjenik predsjednika), Siniša Novak (tajnik), Stjepan Hlišć (blagajnik), te Buza Branko, Topličanec Mladen, Kraljić Željko, Sraka Josip i Sušec Željko. Najvažiji cilj ŠRD-a Diver je uređenje jezera i okoliša kako bi se moglo natjecati i na vlastitom terenu. Mnogo se radi na uređenju vodene površine jezera imenom Mičigen i na uređenju okoliša kako bi se omogučilo športsko takmičenje na nivou županije. Pokrenula se inicijativa o promjeni Statuta ribolobnih udruga i društava s amandmanom o obaveznoj zaštiti okoliša na nivou Ribolovnog saveza županije (SŠRD). Danas taj amandman im-

aju u svoje Statute ugrađene sve udruge u našoj županiji koje imaju bilo koji dodir s prirodom i njenim resursima. Na jezeru je izgrađen ribički dom čiju financijsku strukturu za izgradnju čine Općina Mala Subotica i Općina Orehovica te brojni privatni poduzetnici. Društvo redovito sudjeluje na natjecanjima i postiže zapažene rezultate. Ove godine ekipa se natjecala u drugoj međimurskoj ligi, gdje su postignuti vrhunski rezultati. Od šest kola u međimurskoj ligi osvojeno je šest pehara na pozicijama od prvog do trećeg mjesta. Na Kupu Međimurja ekipa je plasirana u drugi krug s tim da je u prvom kolu osvojeno treće mjesto i još jedan pehar. Na Općinskom natjecanju u Držimurcu osvojeno je treće mjesto. S ovim vrhunskim rezultatima ŠRD Diver ulazi u Prvu međimursku ligu. Nadalje se planira uređenje unutrašnjosti ribičkog doma, proširenje natjecateljske staze i čišćenje terena sa sjeverne strane jezera zbog velikog zagađenja od otpalog granja i lišća koja taj dio jezera čini kiselim i nepodobnim za preživljavanje ribljeg fonda.

Članovu ŠRD Diver sa osvojenim peharima


25

REVOSKE NOVINE

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA Prema Odluci o usvajanju mreže osnovnih škola na području Međimurske županije Osnovna škola Orehovica obuhvaća mjesta Orehovica, Vularija, Podbrest i Sveti Križ. Uz Osnovnu školu Orehovica radi četverogodišnja Područna škola Podbrest. Osnovnu školu Orehovica polazi 285 učenika, od čega je otprilike 50% učenika romske nacionalne manjine iz romskog naselja mjesta Orehovica. Trenutno najvažnije pitanje je kada će se nastava početi odvijati u novoj školskoj zgradi. Iz tog razloga navodim kratku kronologiju gradnje i trenutno stanje. Tijekom 2007. godine zgrada škole preko Općine Orehovica je prošla proceduru kandidature u EIB II te je potpisan ugovor o vrijednosti 10.400.000,00 kuna. Natječaj za izvođenje radova raspisan je tek u 2008. godini. Za izvođenje radova po natječaju potpisan je ugovor o gradnji škole sa tvrtkom „Feniks“ Slavonski Brod u vrijednosti 7.700.000,00 kuna. Radovi su okončani u travnju 2010. godine, a trenutno je u tijeku opremanje koje bi trebalo završiti do 15. svibnja 2011. Tehnički pregled zgrade predviđen je do kraja svibnja, nakon čega Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa daje suglasnost za rad tj. preseljenje. Realno je da se to dogodi krajem ove školske godine ili početkom rujna. Naše želje i aktivnosti usmjerene su na to da se do preseljenja ugovori i nastavak radova na izgradnji sportske dvorane.

AKTIVNOSTI ŠKOLE Paraolimpijski školski dan U četvrtak, 7. travnja 2011. naša je škola obilježila Paraolimpijski školski dan. Na taj smo dan, umjesto u nastavi, sudjelovali u radionicama koje su za nas pripremili istaknuti hrvatski sportaši s tjelesnim nedostatcima, naši sadašnji i budući olimpijci, te mladi volonteri. Na radionicama smo slušali bajku, gledali film o Paraolimpijskim igrama, hodali na štakama oko čunjeva, vodili jedni druge s povezima na očima, igrali stolni tenis sjedeći, gađali metu lukom i strijelom, te bacali kuglu u dalj. Radionice su trajale cijelo prijepodne, a u njima smo naučili da tjelesni nedostatak nije prepreka ka postizanju vrhunskih rezultata i odličja.

Svjetski dan Roma U petak, 8. travnja 2011. tradicionalno smo obilježili Svjetski dan Roma. Na prigodnoj priredbi naši su učenici pokazali svoje umijeće u sviranju, recitiranju i pjevanju na hrvatskom i romskom jeziku. Našim su se učenicima pridružili i polaznici Male škole koji su nas, kao i uvijek, razveselili svojim programom. Svjetski dan Roma svim su prisutnima čestitali i ravnatelj škole prof. Branko Sušec te župnik vlč. Damir Slamek. Županijsko natjecanje iz geografije 16. ožujka 2011. naša je škola bila domaćin Županijskog natjecanja iz geografije. Na natjecanju je sudjelovalo 82 učenika iz 23 osnovne škole Međimurske županije. Našu je školu na natjecanju predstavljalo

Aktivnosti na Paraolimpijskom školskom danu


REVOSKE NOVINE

26

Učenici OŠ Orehovica prodaju svoje radove na Božićnom sajmu troje učenika koji su svi postigli odlične rezultate. Među učenicima 7. razreda najbolja je bila naša Ana Horvat, učenica 7. a razreda koja je zauzela prvo mjesto u županiji te se tim rezultatom plasirala za državno natjecanje koje će se održati u svibnju u Poreču. Božićni sajam i priredbe U petak 17. prosinca 2010. organizirali smo naš, sada već tradicionalan, Božićni sajam. Na sajmu smo prodavali unikatne ručne radove naših učenika i učitelja koje su izradili u sklopu izvannastavnih aktivnosti i satova razrednog odjela. Svaki je razred na svom “štandu” prodavao svoje radove, a prikupljeni novac će se korisno iskoristiti. Zahvaljujemo svim posjetiteljima i kupcima našeg sajma i želimo svima sretne Božićne blagdane! U četvrtak 16. prosinca 2010. učenici i učiteljice Područne škole u Podbrestu održali su svoju tradicionalnu Božićnu priredbu. Na priredbi su pokazali svojim mamama, tatama, braći i sestrama, bakama i djedovima te ostalim gostima što su tijekom prvog polugodišta marljivo uvježbavali. Tako su pjesmom, ple-

som, recitacijama i kratkim igrokazima uveli prisutne u raspoloženje nadolazećih nam blagdana. Nakon priredbe priredili su mali Božićni sajam na kojem su prodavali čestitke, kalendare i ukrase koje su sami izradili. U četvrtak 23. prosinca 2010. u prostorijama Osnovne škole Orehovica održana je naša tradicionalna Božićna priredba. Učenici i učitelji naše škole svake godine pripremaju priredbu kao blagdanski poklon svojim obiteljima i sumještanima. Na ovogodišnjoj su priredbi naši učenici pokazali svojim gostima što su cijelo polugodište pripremali. Na priredbi

su svoje glazbeno umijeće pokazali polaznici osnovne umjetničke škole “Miroslav Magdalenić”, Veliki zbor OŠ Orehovica u pratnji tamburaške grupe koju vodi učitelj Zlatko Bacinger, Mali zbor koji vodi učiteljica Petra Srnec te Mali folkor pod vodstvom učiteljice Maje Žamarija. Posebni gosti bili su polaznici Male škole koji su nas razveselili pjesmom i plesom. Učenici 2.a razreda pripremili su sa svojom učiteljicom Rosadnom Vrus kratku scensku igru, dok su nam učenici recitatorske grupe približili blagdansko ozračje nadolazećeg nam Božića prigodnim recitacijama. Učenici Engleske grupe koju vodi učiteljica Adela Tompoš izveli su šaljivu predstavu na engleskom jeziku pod nazivom “The red and the blue jacket”, dok su učenici Dramske skupine pod vodstvom učiteljice Indire Valkaj izveli zabavni ulomak iz knjige “Sasvim sam popubertetio”. Dan spomena na žrtve Vukovara Hrvatski je sabor 18. studenoga proglasio Danom sjećanja na Vukovar - kao spomen dan na tragediju grada koji je svoju patnju i

Paljenjem lampiona obilježen je Dan spomena na žrtve Vukovara


27 herojsku obranu utkao u hrvatsku slobodu i neovisnost. Poštujući Vukovar, njegovu žrtvu i njegove heroje, poštujemo sve žrtve i heroje Domovinskog rata diljem Lijepe Naše, jer Vukovar nije samo Grad, on je simbol svehrvatske obrane, junaštva i žrtve za neovisnu Republiku Hrvatsku. Taj se dan i ove godine obilježio akcijom “I moj grad svijetli”, koja je započeta u Splitu, gdje se održava već 11 godina i posebno je preporučena od samoga Grada Vukovara. Spomen akcija se obilježava paljenjem svijeća duž pločnika Vukovarske ulice (ili na nekom drugom prigodnom mjestu), u tišini i dostojanstvu od 17.30 do 18 sati sa zaustavljenim prometom (osim javnog prijevoza, ukoliko je riječ o ulici) na 30 minuta. Ove smo se godine, po prvi puta, i mi pridružili toj akciji i dali počast svim stradalnicima Domovinskog rata, paljenjem svijeća oko kružnog toka u centru Orehovice i oko škole. Hvala svim mještanima Orehovice koji su nam se pridružili i zajedno s nama zapalili svijeću u spomen svim nedužnim žrtvama koji su dali svoje živote kako bismo mi danas mogli živjeti u neovisnoj Republici Hrvatskoj! Projekt Šafrani Učenici 5. , 6. , 7. i 8. razreda naše škole aktivno su se uključili u Projekt Šafran (The Crocus Project) koji upoznaje mlade s temom Holokausta i upozorava ih na diskriminaciju, predrasude, nesnošljivost te ih potiče na kontinuirano učenje o važnosti tolerancije i poštovanja. Stoga su s učiteljicom povijesti i vjeroučiteljem ispred zgrade nove škole zasadili lukovice žutog šafrana u znak sjećanja na djecu koja

su izgubila živote u holokaustu, kao i na svu djecu - žrtve rata. Lukovice su zasađene u obliku djevojčice i dječaka koji se drže za ruke, a iznad njih je sunce. Učenici će kontinuirano pratiti razvoj šafrana od lukovica do cvatnje, a procvast će krajem siječnja ili početkom veljače, otprilike u vrijeme Dana sjećanja na Holokaust, 27. siječnja. Žuti cvjetovi podsjećaju na žute

REVOSKE NOVINE

Davidove zvijezde koje su morali nositi Židovi za vrijeme nacističke vladavine. Organizator projekta je Irska zaklada za obrazovanje o Holokaustu i Spomen područje Jasenovac. Naša škola se uključila u njihov klub, a detalje možete pogledati na stranici www.hetireland. org.

Učenici sade šafrane ispred nove školske zgrade


REVOSKE NOVINE

28

PREDŠKOLSKE GRUPE U SKLOPU OSNOVNE ŠKOLE Program rada predškolskog odgoja, tj. predškole odvija se u dvije predškolske odgojne skupine u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu. Prva predškolska skupina koja započinje s radom u prijepodnevnoj smjeni, od 8h do 13:30h broji 16 djece (14 Roma i 2 Hrvata). Druga predškolska skupina započinje s radom od 13h do 18:30h i broji 15 djece (11 Roma i 4 Hrvata). Djeca imaju osigurani autobusni prijevoz iz naselja i u naselje, a za vrijeme boravka u predškoli, djeca imaju osigurana dva obroka. Organizacija aktivnosti odvija se prema interesima i potrebama, te trenutnim mogućnostima djece. Ostvarene su razne govorne aktivnosti, grafomotoričke vježbe, aktivnosti vidnog i slušnog opažanja, usavršena je okulomotorna koordinacija. Djeca obogaćuju vokabular, te razvijaju i ostvaruju komunikaciju na hrvatskom jeziku. Djeca razvijaju maštu i kreativnost koristeći raznovrsne likovno-vizualne tehnike, prirodne i neoblikovane materijale. U mnogobrojnim aktivnostima djeca imaju priliku osmišljavati vlastitu igru kroz koju razvijaju sva svoja osjetila, izražajni govor i komunikaciju na hrvatskom jeziku, koriste kreativno mišljenje i rješavaju probleme, te jačaju svoje samopouzdanje i samosvijest. Da bi rad predškolskih grupa bio što kvalitetniji, prostor dnevnog boravka organiziran je i opremljen u skladu s interesima i potrebama predškolskog djeteta. Prostor je organiziran po centrima aktivnosti, a sadrži sljedeće centre: likovni centar, glazbeni centar, stolno-ma-

nipulativni centar, centar građenja, konstruiranja i prometa, obiteljskodramski centar, centar početnog čitanja i pisanja, te je obogaćen povremenim centrima koji se mijenjaju i bogate ovisno o potrebama, interesima i zahtjevima djece. Ovisno o aktivnostima, djeci su svakodnevno na raspolaganju TV prijemnik, DVD-player i CD-player. Program rada se također ostvaruje i u sportskoj dvorani škole, dvorištu i igralištu. Program rada predškolskih skupina temelji se na cjelovitom razvoju djeteta što podrazumijeva tjelesni, senzorno-motorički, intelektualni i socijalno-emocinalni razvoj. Kroz organizirane i spontane aktivnosti u vidu zajedničkih, grupnih i individualnih aktivnosti, aktivno se radi na razvoju govora i usvajanju hrvatskog jezika, pri čemu se ističe i važnost integracije s djecom

Hrvatima, jer kroz igru ostvaruju međusobnu interakciju i komunikaciju na hrvatskom jeziku, te izmjenu različitih i drugačijih iskustava, stavova, mišljenja i pogleda na okolinu oko sebe. Djeca obiju skupina polaze malu školu plivanja na Gradskom kupalištu u Čakovcu. Na plivanje se odlazi jedanput tjedno, u trajanju od 3 mjeseca. Nakon plivanja organiziraju se razne posjete i aktivnosti. Program financiraju MZOS, Međimurska županija, Općina Orehovica i OŠ Orehovica. Ovaj besplatni program za polaznike će se provoditi i sljedeće školske godine za predškolski uzrast. Molimo sve zainteresirane roditelje s područja općine koji žele upisati svoje dijete u ovaj program, neka se jave u školu do 5. rujna 2011. godine.

Polaznici male škole na jednoj od brojnih radionica


29

REVOSKE NOVINE

ŽUPA MAJKE BOŽJE FATIMSKE OREHOVICA Povijest župe Majke Božje Fatimske-Orehovica, nadovezuje se na povijest župe Mala Subotica kojoj je dugi niz godina pripadala ova župa. Župa Orehovica nije stara; nego mlada kao što su i crkvene zgrade u župi prilično nove i obnovljene. U župu pripadaju sela Vularija i Podbrest, pa se računa da župa ima oko 2750 katolika. Dana 6.6.1971. godine slavljena je posveta temeljnog kamena nove crkve u Orehovici, koju je predslavio nadbiskup dr. Franjo Kuharić, zajedno sa župnikom Ivanom Jurakom, te ostalih desetak svećenika. Od 1972. kada je sagrađena župna crkva; Orehovica postaje samostalna kapelanija župe Mala Subotica, a 1980. godine postaje samostalna župa. U izgradnji Crkve ljudi su pomagali novčano, a isto tako u radnim akcijama. Brzo je župna crkva dobila i tri nova zvona koja su naručena u Austriji kod firme “Grassmayer Insbruck 1599˝. Prvo zvono od 900 kg nosi naslov:» Na čast Presvetom Trojstvu: Bogu Ocu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetome darovima župljana i brigom župnika Ivana Juraka – Žive zovem, mrtve oplakujem!» Drugo od 600 kg nosi naslov: »Majko Božja Fatimska, moli za nas!» Treće od 250 kg nosi naslov: „Sveti Josipe moli za nas sada i u času smrti naše.“ Općina je 2010. godine za sanaciju krovišta izdvojila 32.000 kuna. U župi su dva proštenja – na svetkovinu Presvetog Trojstva (prva nedjelja poslije Duhova) i na dan Ukazanja Majke Božje Fatimske (13.5.), kada se slavi i godišnje klečanje u župi. Svečano se slavi i

posveta Župne Crkve (24.9.) Naselja koja čine župe su i Vularija i Podbrest; u Vulariji je kapela posvećena Presvetom Srcu Isusovu, a u Podbrestu su dvije crkve; jedna koja je posvećena sv. Ivanu Nepomuku (16.5.) i velika koja je posvećena Mariji Kraljici (22.8). Dva su svećenika rodom iz župe Orehovica. To su Mladen Horvat, svećenik Varaždinske biskupije koji je završio studij teologije na

Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a nastavio postdiplomski studij u Rimu na Papinskom biblijskom institutu, gdje je magistrirao i doktorirao. Župnik u Svetom Ivanu Zelini, Dragutin Šengula, također je rodom iz Orehovice, gdje je imao mladu misu 1998. godine. Svećenik je Bjelovarsko-križevačke biskupije kojoj grad Sv. Ivan Zelina teritorijalno pripada.

Župnik župe Majke Božje Fatimske Orehovica vlč. Damir Slamek


REVOSKE NOVINE

30

KAKO SU NASTALE “REVOSKE NOVINE” i vašim radovima u našem sljedećem broju koji ćemo objaviti u prosincu 2011. godine. Pozivamo sve mještane, mlade i one malo manje mlade da se uključe u rad našeg lista! Šaljite nam svoje recepte, radove, mišljenje, fotografije i sve što biste željeli podijeliti s našim sumještanima.

Redakcija lista “Revoske Novine” na edukaciji u Otvorenoj računalnoj radionici “Svi smo protiv” u Zagrebu Ideja o pokretanju općinskog lista, namijenjenog stanovnicima Općine Orehovica, koji će objedinjavati sve važne događaje s područja Općine, postoji već nekoliko godina, a njegovo je pokretanje, na inicijativu načelnika Općine Franje Bukala i predsjednika Općinskog vijeća Branka Sušeca, inicirano uoči Dana Općine Orehovica, koji će se obilježiti 21. svibnja 2011. godine. Mladi volonteri, studenti i radnička mladež, s područja naše općine ujedinili su se u ovom projektu te, skupivši materijale, uz pomoć volontera Otvorene računalne radionice „Svi smo protiv“ iz Zagreba, izradili prvi broj naših „Revoskih novini“ koje će od sada izlaziti dva puta godišnje. Radionicu izrade Revoskih novina su, uz volontere Otvorene računalne radionice, vodili novinari Snježana Štefok i Duško Tadić, a cijelu akciju podržala je i Tatjana Holjevac,

potpredsjednica zagrebačke Gradske skupštine. Odlučili smo napraviti list, koji će čitateljima približiti sve događaje i projekte koji se vode u mjestu. Rubrike su koncipirane tako da će u njihovu stvaranju moći sudjelovati i mještani, ovisno o temama u kojima se prepoznaju, poput recepata, pjesama, priča i fotografija. S izradom „Revoskih novina“ započeli smo u zagrebačkom Remetincu, u maloj računalnoj učionici, gdje smo iz hrpe papira, CD-a, fotografija i tekstova polako počeli formirati list. Nastavili smo u prostorijama udruge OrehovicaWireless, gdje smo u sljedećih tjedan dana završili sa izradom lista, te isti poslali na tiskanje. Nadamo se kako će svatko od Vas naći neku temu koja će mu privući pažnju i potaknuti ga na čitanje, ali i na uključivanje na rad na našim novinama. Radujemo se našoj daljnjoj suradnji


Zvezdice Zvezdice su zrakom zaigrale mene k mojoj dragoj sprevojale. Ona me je lepo dočekala slatki poljubac mi dala. Nije dosta samo belo lice, mora biti zaljubljeno srce. Slatka usta i držoje lepo blago nam je se na sveto. Pogledajte si stori i mlodi kak smo si mi jan drugomu radi. Makar bote kajgut govorili nebute nas rastavili.

Vehni, vehni fijolica Vehni, vehni fijolica, ne žalosti me. Ar te ftrči nemrem ja, vehni grlica, Zasadil sem ja tebe vu glubinu srca, al sad vidim da drugi od dna te trga. Zrasla si kak tulipan med već rožami, al da mi je (v)se zahman, joj navek meni, vehni vehni grlica, kaj te ne trgam, niti više svojemu srcu ne trebam. Vidim glavu spušćenu drugom na prsa, žute lasi spušćene joj do pojasa. Ah, žalost me primila, kad ja te vidim, kad ti vusta rumena više ne ljubim.

Revoske Novine - broj 1  

1. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine - broj 1  

1. broj službenog glasila Općine Orehovica

Advertisement