BBM Winter 2017/2018

Page 1

Brabant Business Magazine

Winter 2017

BBM

Rondetafelgesprek gemeente

Weert/Cranendonck

Fontys Hogescholen

Partner in innovatie

SPECIAL

Coverstory

Peter StruikEen uitgave van:

European Business Centre Luchthavenweg 81 5657 EA Eindhoven T 085 0030040 www.brabantbusinessmedia.nl Verschijnt 4x per jaar, zowel in print als online. UITGEVER Rob Verdijk T 06 12536340 rob@brabantbusinessmedia.nl

12

Fontys Hogescholen

24

Weert/Cranendonck

VORMGEVING Brabant Business Studio Emiel Geway Redactie: PeterBlees Hubertine van den Biggelaar Vincent peters FOTOGRAFIE Peter van Hout

38

64

VDL groep

Eindhoven Airport

DRUK Kampert-Nauta ONLINE www.brabantbusinessmedia.nl COPYRIGHT 2017 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Coverstory Peter Struik

WELKOM BIJ THERMAE SON Wellness & Health resort Thermae Son is een exclusief complex waar alles draait om welzijn en gezondheid, in een gemoedelijke Brabantse sfeer en met een optimale gastvrije service. Ondanks de prachtige ligging in natuurgebied de Sonse Bergen is Thermae Son eenvoudig te bereiken via de A50, met ruime gratis parkeergelegenheid.

Naast een ruim aanbod van sauna- en thermen faciliteiten beschikt het resort over massage- en schoonheidssalons waar kundige specialistes werken met topmerken, een kapsalon, een kinderopvang, een sportclub met persoonlijke begeleiding, en een zwembad. In de sfeervolle Brasserie geniet u van heerlijke specialiteiten van de chefkok. Of het nu gaat om een klein lunchgerecht of een uitgebreid meergangendiner: alle gerechten worden met passie en liefde bereid. Verder zijn er diverse prachtige zalen in een warme en gezellige

‘huiskamersetting’ voor vergaderingen en evenementen. In het alles-in-één-wellnessconcept speelt de natuur een cruciale rol, van de ligging midden in de bijzondere natuur en tussen de zandduinen van Son en Breugel, tot de toepassing van natuurlijke elementen en materialen in het complex. In de prachtige Thermae tuin vinden de vogels en eekhoorns hun favoriete plek, en u zwemt en bubbelt in puur water uit eigen bron. Dit alles maakt Thermae Son al 33 jaar tot een locatie voor zowel ultieme ontspanning als sportieve inspanning waar u de natuur proeft, voelt en ziet.

3


VNO-NCW Brabant Zeeland

versterkt ondernemers Dé onDernemingsvereniging van BraBant en ZeelanD vierDe in 2017 haar 100-jarig Bestaan. sinDs jaar en Dag is het hoofDkantoor van vno-nCW BraBant ZeelanD, voorheen BZW (BraBantsZeeuWse Werkgeversvereniging), gevestigD in tilBurg. voor De provinCie ZeelanD is het kantoor gevestigD in een statig panD aan De kaDe van sas van gent. vanuit het miDDen van BraBant Bestrijkt De onDernemingsvereniging vanaf De hoek van De ringBaan West en De professor CoBBenhagenlaan het Complete WerkgeBieD.

Peter Struik, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland, legt optimaal ondernemersklimaat via belangenbehartiging. uit dat de naamsverandering staat op zichzelf staat. “In

Anderzijds door via de Academy ondernemers te

een ledenenquête die we begin dit jaar hielden, bleek

versterken via kennisdeling en ontmoeting.

dat onze leden de verbinding die we hebben met de

Werken aan een aantrekkelijk ondernemingsklimaat

landelijke koepelorganisatie VNO-NCW en andere

VNO-NCW Brabant Zeeland is het krachtigste

regionale verenigingen ook in de naam terug wilden

ondernemerscollectief in deze regio en het regionale

zien. De nieuwe naam dekt de lading beter, de

netwerk van VNO-NCW. “Wij werken hard voor een

connectie is duidelijk en zeker de jongere generatie

aantrekkelijk ondernemingsklimaat in Zuid-Nederland”,

ondernemers herkende zich niet echt meer in de naam

aldus Struik. “Onze stem telt, en daarmee ook die van

BZW.” Op 8 november presenteerde de vereniging

onze leden. Dankzij de kracht van het collectief krijgen

zichzelf als VNO-NCW Brabant Zeeland in het Evoluon

we als belangenbehartiger veel voor elkaar, zowel op

in Eindhoven. Inclusief een nieuw logo en nieuwe

lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dankzij onze

huisstijl. Een verandering die staat voor veel meer.

inspanningen kunnen ondernemers samenwerken aan

Het moet anders

onderwerpen die er écht toe doen en waar ze

Struik: “Bij al onze activiteiten hebben we focus op het

individueel de vruchten van plukken.”

versterken van ondernemers in onze provincies. Maar in Struik: “Als belangenbehartiger gaan we voor een diezelfde enquête gaven onze leden duidelijk aan dat

optimaal ondernemersklimaat. We vertegenwoordigen

het anders moest. Meer inhoud, meer persoonlijke

onze leden op de thema’s Onderwijs en arbeidsmarkt,

interactie en meer zichtbaarheid. En als vereniging

Milieu en duurzaamheid en Infrastructuur en ruimte.

wendbaar en efficiënt, vooruitstrevend en innovatief.”

Binnen die drie thema’s hebben we speerpunten waar

VNO-NCW Brabant Zeeland versterkt ondernemers op

we ons op focussen.”

twee manieren. Enerzijds door te werken aan een Lancering VNO-NCW Brabant Zeeland

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft meer

in het Evoluon in Eindhoven

dan 2800 aangesloten leden bij meer dan 1800 aangesloten bedrijven.

4

Dankzij de kracht van het collectief krijgen we als belangenbehartiger veel voor elkaar.


VNO-NCW Brabant Zeeland vertegenwoordigt leden op drie belangrijke thema’s en speerpunten: Onderwijs en arbeidsmarkt

bedrijven zich elders gaan vestigen. Dat mag natuurlijk

Ondanks de aantrekkende economie lopen werkgevers

niet gebeuren. Binnen het thema Infrastructuur en ruimte

nog vaak tegen belemmeringen aan. In bepaalde

heeft VNO-NCW Brabant Zeeland heeft daarom een

sectoren – zoals de techniek – is er sprake van een

aantal prioriteiten opgesteld.

krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het vinden de juiste

• Sneller op (de) weg

werknemers een lastige opgave. Bovendien brengt het

• Per spoor snel en veilig van station naar station

(vast) in dienst nemen van personeel veel risico’s met zich

• Goed bereikbare bedrijventerreinen

mee. Vakmanschap gaat verloren door een gebrek aan flexibiliteit. En juist die flexibiliteit blijkt, in een regio waar

Milieu en duurzaamheid

technologieën zich in een razend tempo ontwikkelen,

Ondernemers hebben op dit moment last van te veel

ontzettend hard nodig. Binnen het thema Onderwijs en

beperkende wet- en regelgeving. Overheden werken met

arbeidsmarkt heeft VNO-NCW Brabant Zeeland de

dwingende maatregelen, terwijl er tal van duurzame

volgende prioriteiten in haar belangenbehartiging:

initiatieven zijn die ook financieel aantrekkelijk zijn.

• Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs

Helaas blijven deze kansen voor ondernemers

• Het personeel van de toekomst

onderbelicht en maakt ‘onbekend’ nog te vaak

• Moderne arbeidsverhouding

‘onbemind’. Voor meer slagkracht is betere samenwerking geboden. Samenwerking die VNO-NCW

Infrastructuur en ruimte

Brabant Zeeland met haar omvangrijke netwerk graag wil

Files worden langer, het spoor voller en de uitgifte van

realiseren. Zo is VNO-NCW Brabant Zeeland een partner

bedrijventerreinen daalt. Dagelijks staan op dezelfde

van ondernemers in deze duurzame transitie. Binnen het

punten lange files, en duurt een ritje van een half uur

thema Milieu en duurzaamheid richt VNO-NCW Brabant

gemakkelijk het dubbele. Op het spoor lopen

Zeeland zich op de volgende speerpunten.

verbindingen - voor personen en goederen - nog niet

• Wegnemen van beperkende wet- en regelgeving

overal optimaal. Daarnaast neemt de uitgifte van

• Stimuleren en ondersteunen duurzaam ondernemen

bedrijventerreinen, met de juiste infrastructurele

• Creëren van ruimte voor industriële innovaties

voorzieningen, af. Hierdoor ontstaat het gevaar dat

Nieuwe huisstijl

Tilburg

VNO-NCW Brabant Zeeland

5


Lenteprikkel_2017 Efteling Bram Saeys

InnovatIe en ondernemerschap In de academy innovatie vormt De Basis voor een sterke eConomie en voor het oplossen van maatsChappelijk vraagstukken, Zoals omgaan met roBotisering, Digitalisering en klimaatveranDering. in De aCaDemy BieDt vno-nCW BraBant ZeelanD een unieke mix van relevant netWerk, aCtualiteit en live Bijeenkomsten. struik: “Door mijn eigen Werk Weet ik Dat onDernemers Dagelijks te maken met hele Diverse uitDagingen en vraagstukken.

of Die nou gaan over personeel finanCiën of strategisChe keuZes. Wij BieDen onZe leDen een Community, Waarin Ze op versChillenDe manieren kennis en ervaringen kunnen Delen. ZoWel online als offline en via persoonlijke ontmoeting. Zo helpen onDernemers elkaar verDer.”

basis van persoonlijke interesse, sector en regio nodigen we hen uit voor de voor hen relevante bijeenkomsten.”

Studieclubs in Tilburg

De Studieclubs van VNO-NCW Brabant Zeeland zijn kleinschalige en informele bijeenkomsten, maar hebben een belangrijke functie voor de leden. Vaak vinden ze plaats ‘s avonds bij leden thuis, maar dat kan ook bij iemands bedrijf zijn. Ze staan altijd in het teken van uitwisseling van ideeën, kennis en ervaringen. Natasja Leijser- Eco Steam and Heating – Studieclub Tilburg XI Vanaf 2014 ben ik lid van een studieclub van VNO-NCW Brabant Zeeland. Ik had meerdere redenen om me bij

Inspirerend, leerzaam en actueel

een studieclub aan te sluiten. Enerzijds bestaat binnen

VNO-NCW Brabant Zeeland organiseert diverse

onze groep altijd de mogelijkheid om te sparren over

bijeenkomsten, zoals bedrijfsbezoeken, masterclasses,

zaken die je (zakelijk) bezighouden. Anderzijds geven

studieclubs en HRM-groepen bij de leden in de buurt en

de verschillende achtergronden van de studieclubleden

op regionale schaal. Inspirerend, leerzaam, actueel en

en de sprekers én de onderwerpen die aan bod komen,

altijd met gelegenheid tot netwerken. De community van

je nieuwe inzichten of zaken om over na te denken.

VNO-NCW Brabant Zeeland biedt de leden een mix van

Als oud lid van Jong Management, waar zakelijke groei

een relevant netwerk, actuele content en live

één van de kernwaarden was, vond ik deelname aan

bijeenkomsten. Bovendien wordt er hard gewerkt om

een studieclub dan ook een logische en zeer wenselijke

een online platform te ontwikkelen dat begin 2018 live

vervolgstap.

moet gaan. Daarmee kunnen leden direct contact zoeken met mede-ondernemers. “Onze leden kunnen vragen

Wim Groels – Drukkerij Groels – Studieclub Tilburg VII

stellen aan ons of onze kennispartners en hun wensen

Wij nodigen iedere bijeenkomst een goede spreker uit

voor de regio delen. Op onze beurt bieden wij hen

die ons in brede maatschappelijke zin inzicht, verdieping

columns, whitepapers en andere informatie. Allemaal op

en verbreding biedt. Bijvoorbeeld oud-burgemeester

Monja van den Berg – VDT Advocaten – Studieclub Tilburg X

Wim Groels – Drukkerij Groels – Studieclub Tilburg VII

Natasja Leijser - Eco Steam and Heating – Studieclub Tilburg XI

6


Lenteprikkel

Hoe staan de regeringsplannen ervoor? Welke prikkels zijn nodig om de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren? Op de derde dinsdag van maart brengt VNO-NCW Brabant Zeeland ieder jaar de fine fleur van ondernemend en politiek Zuid-Nederland bijeen voor hét ondernemerstreffen van het jaar: de Lenteprikkel! Werkgevers, dga’s en decisionmakers ontmoeten elkaar én belangrijke stakeholders vanuit de overheid en het onderwijs. De Lenteprikkel vindt ieder jaar plaats op een unieke locatie, met spraakmakende gasten, met actuele thema’s en volop interactie. In 2017 haalden we ruim 800 bezoekers in de sprookjesachtige omgeving van de Efteling uit hun comfortzone. Bezoekers zagen en hoorden o.a. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans.

Ruud Vreeman of een kolonel, maar het kan ook iemand

studieclub en heb daar zeker geen spijt van. Onze studieclub

zijn die over de energiemarkt spreekt. Altijd mensen die

is een bonte mix van 14 ondernemers uit Tilburg en

je een andere kijk op zaken geven.De achtergrond van

omgeving. Allemaal met een andere achtergrond en

onze ca. 20 leden is heel divers en onze bijeenkomsten

met een goede man-vrouwbalans. Dat vult elkaar goed

zijn altijd bij iemand thuis. Dat zorgt voor een informeel

aan. Tijdens bijeenkomsten gaan we bij elkaars bedrijf

karakter. Je groeit niet alleen zakelijk, maar er ontstaan

op bezoek en krijgen daar een rondleiding. We hebben

ook persoonlijke vriendschappen. We hebben jaarlijks

nooit externe sprekers, maar zijn een intervisieclub

7 – 8 bijeenkomsten en daarnaast een partnerdag en

waarin we met elkaar meedenken over andermans

|een golfdag. Echt een mooie combinatie tussen werk

vraagstukken. Mensen durven te delen en dat vraagt

en privé.

een grote mate van vertrouwelijkheid, die goed wordt nageleefd.

Monja van den Berg – VDT Advocaten – Studieclub Tilburg X De studieclub is een groep ondernemende mensen uit

Patrick Dewez – Solid Service – Studieclub Tilburg V

allerlei branches. We komen maandelijks bij elkaar voor

Sinds een jaar of zes ben ik lid van deze studieclub.

een activiteit, om samen te eten en een wijntje te

Het mooie is dat je met ongeveer 20 ondernemers

drinken. Je leert elkaar dus steeds beter kennen. Door de

maandelijks bij elkaar zit en dat daarbij de meest

verscheidenheid in activiteiten en thema’s zie je van

uiteenlopende onderwerpen de revue passeren. Van

elkaar waar de (soms onverwachte) interesses en passies

glaskunst tot acupunctuur en van professioneel abseilen

liggen. Er ontstaan wel zakelijke relaties in de club maar

tot de normale arbeidsvraagstukken. Je krijgt altijd een

het zaken doen met elkaar is geen doel en ook niet op

interessant verhaal, waardoor je je eigen wereld en die

de voorgrond aanwezig. Het is iedere maand weer een

van elkaar verbreedt en verdiept. Zelf doe ik lokaal vrij

plezierige bijeenkomst waar je wat leert, waardoor je

beperkt zaken, maar het is wel goed en fijn om de

wordt geraakt en waar het vooral ook gezellig is.

ondernemers lokaal te kennen. Daarnaast haal ik er persoonlijk ook veel uit en is het bovendien ook gewoon

Martin Verveer – Instituut Verbeeten – Studieclub

heel leuk om met een borreltje na te praten. Doordat je

Midden-Brabant II

elkaar maandelijks treft ontstaan er vriendschappen.

Vorig jaar kwam ik vanuit Rotterdam naar Brabant voor

Het is echt meer dan zakelijk netwerken.

mijn werk. Om mensen te leren kennen, ging ik bij een

BRABANT Reitseplein 1 Postbus 90154 5000 LG Tilburg 013 205 00 00 info@vnoncwbrabantzeeland.nl ZEELAND Westkade 104 Postbus 97 4550 AB Sas van Gent 0115 451 456 zeeland@vnoncwbrabantzeeland.nl Social media Facebook \vnoncwbrabantzeeland Twitter @vnoncwbz LinkedIn company\vnoncwbrabantzeeland

Tilburg

Patrick Dewez – Solid Service – Studieclub Tilburg V

Martin Verveer – Instituut Verbeeten – Studieclub Midden-Brabant II

Contactgegevens www.vnoncwbrabantzeeland.nl

7


De nieuwe, overdekte Frederikstraat tilt het shoppen in Tilburg naar een hoger niveau. Deze prachtige passage, met veel nieuwe winkels, verbindt de Heuvelstraat met het Pieter Vreedeplein. Het eerste deel werd in september 2017 geopend.

Samenwerking brengt Tilburg tot grote bloei

“Ja, we zijn hier in Tilburg echt zo goed bezig met elkaar!”

tilBurg Bloeit en groeit. De staD maakt een flinke ontWikkeling Door en raakt steeDs meer in trek; niet alleen Bij grote internationale BeDrijven, kleinere onDernemingen en innovatieve startups, maar ook Bij CultuurliefheBBers, Dagjesmensen, BuitenlanDse toeristen en stuDenten. De grootsteDelijke voorZieningen en het BreDe onDerWijsaanBoD in ComBinatie met De kleinsChalige gemoeDelijkheiD maken van tilBurg een aangename plek om te vertoeven. Samen met alle betrokkenen werkt de gemeente er hard

accountmanagers, duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar.

aan om het wonen, werken, studeren en recreëren in de

Zij vormen een direct aanspreekpunt voor bedrijven om

stad naar een steeds hoger plan te tillen. En met succes!

zaken mee te regelen of klachten mee te bespreken.

Want als ze iets goed kunnen in Tilburg, dan is het wel:

Dat werkt heel praktisch en wordt door ondernemers erg

samen de schouders ergens onder zetten.

gewaardeerd.”

Dichtbij de ondernemer

Een binnenstad die er mag zijn!

de Ridder, wethouder Economische Zaken in Tilburg,

Tilburgse bedrijventerreinen, maar zeker ook in de

voor een deel het succesverhaal van de opbloeiende stad.

binnenstad. Daar investeert de gemeente, samen met

“Ondernemers weten elkaar snel te vinden door de vele

vastgoedpartijen en ondernemers, fors in stedelijke

onderlinge samenwerkingsverbanden en de hechte

aantrekkelijkheid. Zo wordt de structuur van het

netwerken. Een mooi voorbeeld hiervan is de

kernwinkelgebied grondig verbeterd door winkelstraten

gezamenlijke investering door 4 Tilburgse bedrijven in

goed op elkaar aan te sluiten. In de Piushaven en

een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hierdoor kunnen IFF,

de Spoorzone zijn aantrekkelijke binnenstedelijke

Agristo, FujiFilm en Coca-Cola gebruik maken van elkaars

woonmilieus gecreëerd. De horeca is daarbij een

afvalwater in het zuiveringsproces. Een grote duurzame

belangrijke sfeerdrager die de populariteit van deze

stap voorwaarts, met een beter resultaat en tegen lagere

gebieden omhoog stuwt. “Wij zijn straks één van

kosten.

de weinige steden in Nederland waar je in het centrum

Ook naar de gemeente toe zijn de lijnen kort en de

grote winkelketens als Hudson’s Bay, Primark, MediaMarkt

drempels laag. Zo wordt de vaart van de, voor Tilburg zo

en Decathlon vindt. Tegelijkertijd is er in het ‘dwaalgebied’

kenmerkende, ondernemersgeest er goed in gehouden.

daaromheen een mooi aanbod van veel kleine design-

“Wij hebben als gemeentebestuur onze dienstverlening

winkeltjes, galeries en eenmanszaakjes, om rustig rond

zo ingericht dat we letterlijk dichtbij de ondernemers

te neuzen. En natuurlijk kun je op heel veel plekken in

staan. Op ieder bedrijventerrein hebben we

de stad lekker eten en drinken. Dat maakt een dagje uit

“Wij zijn de stad van de korte lijntjes”, zo verklaart Erik

8

De ondernemersgeest waart niet alleen rond over de

Tilburg is met zijn goede geografische ligging en perfecte ontsluiting via weg, water en spoor een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel bedrijven. De rechtstreekse treinverbinding met China biedt verladers een aantrekkelijk alternatief voor de duurdere luchtvracht of de tragere zeeschepen.


in Tilburg zeer aantrekkelijk. Zeker als je daar ook nog

bijdragen” legt Mengedé uit. “We zijn nog maar

een bezoekje aan één van onze prachtige musea, zoals

een paar maanden geleden van start gegaan en het

De Pont of het TextielMuseum, aan koppelt”, aldus een

enthousiasme onder de bedrijven is groot. Het komt

enthousiaste wethouder.

immers zoveel krachtiger over als je naast de ‘core business’ van je eigen bedrijf, ook met mooie middelen

Op het juiste spoor

en goed onderbouwde cijfers het verhaal kunt vertellen

ervoer Natasja Mengedé, Manager Investments bij de

we daarin zoveel sterker.”

Dat Tilburg ook in het buitenland steeds bekender wordt, over de topregio waarin je gevestigd bent. Samen staan Gemeente Tilburg, in oktober tijdens diverse succesvolle beursbezoeken in enkele Chinese steden. “Bezoekers vroegen nadrukkelijk naar Tilburg, want die naam

Mooie kansen voor de toekomst

Samenwerking is hét sleutelwoord in Tilburg en zeker

kenden ze vanwege de treinverbinding met Chengdu.”

niet alleen voor de handelsbevordering. Ook op het

Het is in de afgelopen anderhalf jaar dan ook een

gebied van onderwijs en de aansluiting op de

vertrouwd gezicht geworden: de lange goederentrein uit

arbeidsmarkt kent Tilburg mooie samenwerkings-

Chengdu die na een reis van 15 dagen RailPort Brabant

verbanden. “Neem bijvoorbeeld MindLabs, een

binnenrijdt. Met 41 containers aan boord en inmiddels

innovatief kenniscluster waar Fontys Hogeschool, ROC,

een frequentie van maar liefst vijf keer per week.

Tilburg University en De Persgroep samenwerken rond

Sneller dan een schip, goedkoper dan luchtvracht.

nieuwe ontwikkelingen als robotica, taaltechnologie,

Tilburg faciliteert daarmee voor veel partijen een

virtual reality en serious gaming. Daar liggen zoveel

perfecte transportoplossing voor de handel tussen

mogelijkheden en kansen om in de toekomst de

de twee continenten.

kwaliteiten van mensen op de arbeidsmarkt optimaal te benutten”, vertelt Natasja Mengedé. Om er daarna vol

‘Get ahead in Europe!’ geeft Tilburgse ondernemers kracht

overtuiging en trots aan toe te voegen: “Ja, we zijn hier

samenwerkingsverband tussen de Gemeente Tilburg,

Wilt u meer informatie over het goede vestigings-

Waalwijk en Port of Rotterdam. Het is in het leven

en woonklimaat in de stad Tilburg of heeft u

geroepen om ondernemers in Midden-Brabant te helpen

vragen over één van de onderwerpen in dit artikel,

zich internationaal krachtiger te profileren en om de

neem dan contact op met: Natasja Mengede,

regio een betere bekendheid te geven in het buitenland.

acquisiteur, telefoon 06 52571090.

in Tilburg echt zo goed bezig met elkaar!”

‘Get ahead in Europe’ is de naam van een nieuw

“Vergelijk het met een overkoepelend marketing concept waar ondernemers op mee kunnen liften, maar

Tekst: Dianne Huijskens

Tilburg

tegelijkertijd heel actief hun steentje aan moeten

9


STRIJDLUSTIG

IJSHOCKEY

Strijdlustig ijshockey, dat is waar Tilburg Trappers goed in is. We bewezen ons keer op keer in de Nederlandse ijshockeycompetitie en ontgroeiden deze. Een sprong in het diepe richting de Duitse Oberliga was de volgende uitdaging. Met succes: we mogen ons al twee seizoenen Meister van de Oberliga noemen. De aftrap van seizoen 2017-2018 heeft inmiddels plaats gevonden en Tilburg Trappers zal ook dit seizoen vol gaan strijden om voor de derde keer de Meistertitel binnen te slepen. Voor meer informatie bezoek onze website www.trappers.nl of stuur een mail naar sales@trappers.nl.

STRIJD JIJ MET ONS MEE!? 10


Tilburg UniversitY stimuleert en doceert ondernemerschap tilBurg university

stimuleert onDernemersChap vanuit het

tilBurg Center

of

entrepeneurship

met

een minor en mastertraCk onDernemersChap en met praktisChe onDersteuning en BegeleiDing vanuit

onDernemersCentrum aan startups. ‘BovenDien onDernemersChap en Businessinnovatie.’ het

ontWikkelen We een nieuWe BaChelor

Is het de taak van een universiteit om ondernemerschap ondernemers in West- en Midden-Brabant onder meer te doceren en stimuleren? Jessica van den Bosch,

via het Ondernemerscentrum van de universiteit.

projectmanager van de te ontwikkelen bachelor,

Lavrijssen: “We hadden prachtige software ontwikkeld,

denkt van wel. “Als universiteit moet je meebewegen

maar geen bedrijf. Starterslift maakte ons duidelijk dat

met de maatschappij, en daar groeit de behoefte naar

we niet alle tijd moesten besteden aan ‘het maken’,

meer hoogopgeleide ondernemers. Ten eerste vanwege maar dat we ook moesten verkopen.” de ontwikkelde vaardigheden, ten tweede omdat Startups de economie stimuleren en innoveren met een snelheid die grote organisaties niet kunnen

Nieuwe bachelor ondernemerschap

Het verkopen van je product, een onderwerp dat vast

bijbenen.” Ook studenten levert het wat op, zo blijkt

aan bod komt in de nieuwe bachelor van Tilburg

uit Europees onderzoek. “Bedrijven van hoogopgeleide

University. Van den Bosch onderzocht het bestaansrecht

ondernemers ontwikkelen zich sneller en succesvoller.

van deze bachelor. “Elke nieuwe opleiding moet bij

Bovendien waren ook de studenten die na het

het ministerie van OCW aantonen dat het iets toevoegt

afstuderen in loondienst gingen werken succesvoller:

aan het scala van bestaande opleidingen in Nederland.

zij vonden sneller een baan tegen een hoger salaris.”

Het bleek dat er in Nederland vooral minoren en mastertracks gegeven worden over ondernemerschap en

Mr. Winston

Twee voorbeelden van succesvolle studenten zijn

dat een aantal grotere universiteiten een masteropleiding aanbiedt. Geen enkele universiteit heeft een bachelor in

Koen Lavrijssen en Wouter van Ooijen van Mr. Winston, het programma, daar springen wij op in.” Van den een flexibel en overzichtelijk kassasysteem voor de

Bosch is druk bezig met de inhoudelijke invulling van

horeca. Zij wonnen dit jaar de BESI (Best Entrepreneurial de bachelor, waarvan de goedkeuring het volgende Student Initiative) Award van Tilburg University.

punt op de agenda is. Het doel is om 1 september 2019

Mede dankzij de hulp van Starterslift ontwikkelden zij

de deuren te openen.

hun bedrijf. Deze stichting ondersteunt startende

Tilburg

Fotografie: Wilfried Scholtes

11


fontys is met ruim 44.000 stuDenten en meer Dan 4.500 meDeWerkers een kWeekvijver voor onDerZoek en innovatie. in vrijWel alle DenkBare seCtoren Doen Wij -samen met het WerkvelD- praktijkgeriCht onDerZoek, BegeleiD Door onZe DeskunDigen en geDragen Door het enorme ontWikkelingspotentieel van onZe stuDenten. nieuWe kennis WorDt als vanZelfsprekenD opgenomen in onZe opleiDingen en Cursussen. De regio noorDBraBant kenmerkt ZiCh Door een BloeienD BeDrijfsleven op het geBieD van logistiek en teChniek (high teCh systems & materials). fontys Wil met onDerZoek en innovatie BijDragen aan De DoorontWikkeling van DeZe regionale BeDrijvigheiD en Zoekt Daarom naDrukkelijk De samenWerking met DeZe seCtoren.

Fontys Hogescholen

Partner in innovatie 12


Praktijkgericht onderzoek

Via lectoraten en onderzoeksprogramma’s met subsidies wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Onderwerpen van onderzoek zijn maatschappelijk relevant en worden samen met de werkveldpartners bepaald. Met de kennis, inzichten en producten die het onderzoek oplevert helpen we actuele problemen op te lossen en/of de beroepspraktijk verder te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan de innovatie van de beroepspraktijk. fontys.nl/Innovatie-en-onderzoek.htm

Stages

Door goede begeleiding in kleinschalige opleidingen, binnen grootschalige mogelijkheden, creëert Fontys kansen voor iedereen. Fontys kiest daarbij voor een nadrukkelijke verbinding van haar opleidingen en cursussen met de beroepspraktijk. Leren doe je immers pas echt goed als je het kunt doen in een context die ertoe doet: een authentieke leeromgeving met reële opdrachten en probleemstellingen van echte opdrachtgevers. En, voor bedrijven en instellingen geldt dat studenten nieuwe frisse ideeën binnen brengen. Uw stageplaats of opdracht levert u hoe dan ook winst op! Een stageplek of opdracht aanmelden kan via fontys.nl/stages.

Kennis delen

Kennisontwikkeling en kenniscirculatie zitten in de genen van Fontys en vormen de kern van al onze producten, zoals opleidingen, advies(trajecten), trainingen en onderzoeken. Naast Logistiek en Techniek (HTSM) is Fontys ook actief op het gebied van Onderwijs en talentontwikkeling, Gezondheid, Ondernemen, Smart Societies, Kunst en creatieve industrie, en Energie. U vindt Fontys onder andere in: Tilburg, ’s-Hertogenbosch,

Tilburg

Eindhoven en Venlo.

13


Content Autogroep De nieuwe Kia-dealer in ’s-Hertogenbosch Naast de succesvolle vestiging in Eindhoven opent Content Autogroep officieel nu ook haar Kia-deuren voor de regio ’s-Hertogenbosch, met hun nieuwe vestiging aan de Hervensebaan 13. Content Autogroep is nu officieel Kiadealer voor de regio ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Uden/Veghel. Op onze beide vestigingen kunt u terecht voor onderhoud, garantiewerkzaamheden, reparaties, (private) lease en natuurlijk om een nieuwe auto aan te schaffen. Content Autogroep is een familiebedrijf waar ruim 90 enthousiaste medewerkers werken. Een hecht en ervaren team dat zowel in de showroom en achter de schermen klaarstaan om u optimaal van dienst te zijn. Klanttevredenheid, dat is de prioriteit bij

Content Autogroep. “Wij zijn pas content als u dat ook bent”, dat is onze doelstelling. Content Autogroep Eindhoven is voor het merk Kia vorig jaar uitgroepen tot “Beste dealer van 2016”. Voor deze award wordt niet alleen gekeken naar de absolute verkoopaantallen, maar vooral naar de wijze waarop de service aan de klanten wordt verleend op sales- en aftersalesniveau. Content Autogroep heeft zich daarbij onderscheiden als top-presterende dealer en mag zich daardoor scharen bij de tien best presterende Kia-dealers in Europa en de beste 30 van de wereld! U vindt Content Autogroep Kia aan de Hervensebaan 13 in ’s-Hertogenbosch en aan de Pieterbergweg 9 in Eindhoven. Kom gerust een kijkje nemen, de koffie staat altijd klaar!

Ontdek nu onze Kia-modellen in de showroom

Kia Rio

Kia Sportage

Kia Picanto

Kia Niro

Kia Optima

Al vanaf € 15.735,-

Al vanaf € 27.385,-

Al vanaf € 11.725,-

Al vanaf € 26.960,-

Al vanaf € 32.470,-

KOM LANGS EN LAAT U VERRASSEN! Content Autogroep Hervensebaan 13, Pietersbergweg 9, www.kia-content.nl

14

’s-Hertogenbosch Eindhoven

Tel. 073 - 206 33 00 Tel. 040 – 215 70 10

Gem. brandstofverbruik: 4,0 – 7,5 l/100km, 25,0 – 13,3 km/l. CO2-uitstoot: 90 – 175 g/km. Genoemde consumentenprijzen zijn geldig op de Kia Picanto, Kia Rio, Kia Niro, Kia Optima en Kia Optima met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-07-2017 en uiterste registratiedatum van 31-08-2017. Genoemde prijzen zijn inclusief btw/bpm, kosten rijklaar maken bestaande uit het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer, excl. metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


De staD tilBurg is volop in ontWikkeling. De staD is onDernemenD BeZig en ieDereen merkt het. De nieuWe Winkels en horeCa in De BinnenstaD poppen als paDDenstoelen uit De gronD, De piushaven Bruist, het DWaalgeBieD is Creatiever Dan ooit en De spoorZone is Dé nieuWe hotspot.

TiLBUrGSe PArtiJen werken SAmen om de stad te Promoten

Door Koningsdag werd Tilburg als stad al flink op de kaart gezet Fotografie: Jules van Iperen

Wethouder Erik de Ridder, Mendy Jansma-Sparidans (VVV), Kirsten Schram (VVV), Ruud van Groeninge (Tilburg.com), Ivan Mols (Tilburg.com), Marc Meeuwis (Citymarketing Tilburg), Jel Bedaux (Streekweb) en Jolanda de Leeuw Geschiere (013 Straatjes). Fotografie: Jules van Iperen

Hoewel Tilburgers stiekem altijd al wisten dat Tilburg

Tilburg.com fungeert als centrale redactie van de stad.

‘de schôônste stad van ’t laand’ is, lijkt de rest van het

Zij verzamelen nieuws, mooie verhalen, agenda-items

land daar nu ook steeds meer achter te komen. Nu is de

en actuele content uit Tilburg. Dit komt niet alleen op

gemiddelde kruik van oudsher niet zo’n borstklopper,

Tilburg.com te staan, maar ook op websites van

het afgelopen jaar lijkt daar verandering in te komen.

bijvoorbeeld VVV, Centrumtilburg.com en van

Tilburger s worden steeds trotser op hun stad, met als

evenementen als Hap Stap, Tilburg Culinair en Roze

hoogtepunt toch wel het bezoek van het Koninklijk paar

Maandag. Op deze manier wordt gezorgd dat alle

aan Tilburg.

informatie klopt, actueel is en dat dezelfde boodschap wordt uitgedragen. Dit doet Tilburg.com in samenwerking

Samen de mooie verhalen vertellen

met meer dan 1000 bedrijven, stichtingen en verenigingen.

Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen weten wat

Of het nu gaat om geschreven artikelen, blogs, mooie

voor moois de stad te bieden heeft, hebben Tilburgse

foto’s of gave videoproducties.

partijen de handen ineengeslagen. Onder meer Tilburg. Streekweb en Citymarketing Tilburg gaan de stad samen

De ongezouten mening van Tilburgers

In samenwerking met Citymarketing Tilburg vertelt

promoten. Deze partijen gaan techniek en content delen

Tilburg.com letterlijk de mooie verhalen van de stad.

waardoor het aanbod completer wordt en het bereik

In drie interviewreeksen vertellen onbekende, bekende,

groter. Zo zorgen zij ervoor dat de mooie verhalen op

creatieve, ondernemende makers uit Tilburg hun

meer plekken in Nederland terecht komen.

verhaal. Zo waren onder meer de ongezouten meningen te lezen van Jochen Otten, Erwin

Databank van de stad

Schellekens, Niek van den Broek, Patrick Kokx en

Wat dit concreet inhoudt? Dat informatie van lokale

Anouk van den Broek. In 2018 komen daar nog veel

partijen via meerdere kanalen verspreid gaat worden.

meer trotse verhalen bij.

Tilburg

com, VVV Tilburg, Gemeente Tilburg, 013Straatjes,

15


16


ALS MKB’ER BEN JE ONDERDEEL VAN DE RUGGENGRAAT VAN DE NEDERLANDSE ECONOMIE. HET NEDERLANDSE MKB IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET OVERGROTE DEEL VAN DE

NEDERLANDSE WERKGELEGENHEID, INVESTERINGEN EN DE TOTALE BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE IN NEDERLAND. DAT IS IETS OM TROTS OP TE ZIJN! Toch is de stap naar internationaal succes voor veel MKB’ers lastig.

Wil je beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Want waar moet je beginnen? Wie kan je helpen? En zijn er

markt betreden? Heb je een (persoonlijke) vraag over het zaken-

ondernemers van wie je kan leren?

doen over de grens? Kom dan naar de WTC•E International Helpdesk iedere maandagochtend tussen 10.00 – 11.00 uur

Specifiek voor MKB’ers met internationale ambities

in het Holiday Inn Eindhoven.

heeft WTC•E het programma ‘Zakendoen over de grens’ ontwikkeld met o.a. businessgroepen, landen- en thema-

Meer informatie? Neem contact op met WTC•E via info@wtce.nl

bijeenkomsten. Hierin leer je hoe je zakelijke kansen in het

of 040-2374972

buitenland optimaal kunt grijpen.

Wat vinden deze Eindhovense iconen?

‘Overheid moet flexibeler gaan opereren

‘Er is ruimte voor een kansrijk platform voor bedrijven

Toon Jansen, A.Jansen BV

om slagvaardiger te zijn.’

die op weg gaan naar de toekomst.’ Winny Hoffmann, Hoffmann Group

‘Een gelijk speelveld in de wereld is cruciaal om de Noordwest-Europese maakindustrie op wereldschaal

‘Samen met 21 gemeenten zijn we één sterke regio

concurrerend te houden én voor Nederlandse bedrijven

Eindhoven: één gebied, één gemeente, één

om ook internationaal succesvol aan de weg te kunnen

organisatie. Burgemeesters van Helmond, Eindhoven

timmeren. Daar pleit ik al jaren voor in Den Haag. Het

en Veldhoven kunnen wisselen van stad. Daarnaast

kabinet heeft het in het regeerakkoord over ‘goede

moet er een gouverneur aangesteld worden om de

internationale afspraken rond een internationaal gelijk

regio internationaal te vermarkten.’

speelveld voor bedrijven en werknemers’. Mooi en nu

Toon de Koning, Interesting Vastgoed

doorpakken, zou ik tegen Den Haag willen zeggen.’

Zakelijke dienstverlening

Wim van der Leegte, VDL Groep

17

V.l.n.r. Willy van de Kerkhof, Lianne van den Boogaard, Toon de Koning, Winny Hoffmann, Toon Jansen

Wim van der Leegte

17


Kantoorruimte huren met laagste prijs garantie

KANTOORRUIMTES 20 m2 - 1300 m2

VERGADERRUIMTES Boost your business

Benieuwd naar alle mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op. EPIC Business Centre Luchthavenweg 81 5657 EA Eindhoven T: 040 255 05 30 E: info@ebceindhoven.nl 18

FLEXKANTOOR Vanaf 1 uur te boeken


Complete marketing ICT-oplossingen op maat

a b e g f D Marketing/ICT

Studio

Printing

Webprinting

Logistics

Powered by

Slimme marketing/ICT oplossingen, passend voor jouw organisatie.

Strategie, creatie en realisatie. Onze studio kan het allemaal.

Folders, flyers of visitekaartjes. ÉÊn exemplaar of vele miljoenen? Bij ons is het mogelijk!

Speciaal voor onze klanten: standaard drukwerk tegen internetprijzen!

Versturen personaliseren en nog zoveel meer.

Verschillende labels met een nauwe samenwerking met Kampert-Nauta.

Op zoek naar een slimme partner voor al je grafische vraagstukken? Drukwerk, POS-pakketten, beeldbanken, drukwerkportals? Dan ben je bij Kampert-Nauta aan het juiste adres! Bij ons House of Graphimedia profiteer je van professionele kennis en ervaring op het gebied van Marketing/ICT, studio, printing, webprinting en logistics. Met de combinatie van deze disciplines bieden wij op alle vraagstukken een passende oplossing.

kampertnauta.nl


N M U L O C Ing. A.L.M. Woestenberg MSc MRICS RT is als rentmeester en grondzakendeskundige werkzaam bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV te Strijen.

Procedure van Onteigening Door Ad Woestenberg

onteigenen is voorBehouDen aan overheDen, Zoals gemeenten, provinCies, WatersChappen en het rijk. voorDat een overheiD mag overgaan tot onteigening Zal Zij altijD een serieuZe poging moeten heBBen geDaan om met De eigenaar er op minnelijke WijZe uit te komen.

Dat kan Beperkt Blijven tot

één serieus aanBoD, maar in De praktijk Zal BijvoorBeelD een gemeente vaak meerDere pogingen Doen om tot een vergelijk te komen.

als Dan Blijkt Dat De gemeente er met De eigenaar niet uitkomt start Zij De ‘aDministratieve onteigenings-proCeDure’. De gemeenteraaD Dient een (goeD onDerBouWD) verZoekBesluit in Bij De kroon, Waarin nut, nooDZaak en urgentie van De onteigening WorDt aangetoonD.

De Kroon neemt dit verzoekbesluit in

Met dit KB is de administratieve procedure

rechter-commissaris als de commissie zich

behandeling en legt het ter inzage. De

afgerond en kan de overheid naar de

inlichten door partijen. De onteigeningsrechter

termijn waarbinnen de Kroon het verzoek in

onteigeningsrechter stappen, met het

zal het KB nog slechts globaal toetsen en

behandeling moet nemen is niet vastgelegd. verzoek om over te gaan tot

spreekt in de praktijk altijd het

Belanghebbenden hebben tijdens de

daadwerkerkelijke onteigening. Dit is het

onteigeningsvonnis uit. De onteigening

terinzagelegging de gelegenheid een

begin van de gerechtelijke procedure. In

wordt pas uitgesproken als de overheid

zienswijze op in te dienen, die in een

de praktijk wordt vrijwel altijd een verkorte

een voorschot op de schadeloosstelling

hoorzitting ook mondeling kan worden

procedure gevolgd, die start met een

heeft betaald. Doorgaans wordt dit

toegelicht. Binnen een halfjaar na de

vervroegde descente (een hoorzitting en

vastgesteld op 90 % van het laatste

terinzagelegging doet de Kroon uitspraak.

een plaats¬opneming) en aanwijzing van de

aanbod aan de eigenaar. Als de rechter de

Het besluit mondt doorgaans uit een

deskundigencommissie.

onteigening heeft uitgesproken, wordt het

Koninklijk Besluit (KB), waarin de benodigde

vonnis ingeschreven in het Kadaster en gaat

percelen ter onteigening worden

Deze commissie adviseert de onteigenings-

de eigendom over op de overheid. In een

aangewezen.

rechter over de hoogte van de schadeloos-

separate procedure wordt vervolgens de

stelling. Tijdens de hoorzitting laat zowel de

hoogte van de uiteindelijke schadeloosstelling door de rechter bepaald. Doorgaans volgt de rechter het advies van de deskundigen, maar het blijft een eigenstandig oordeel. Tegen het vonnis staat cassatie open bij de Hoge Raad. In mijn volgende column zal ik ingaan op de schadeloosstelling bij onteigening.

Juridisch 20


ik heb alleen koffie nodig op dagen die eindigen op een “G”!

VAN TIENEN drankautomaten is sinds 1973 uitgegroeid tot een bedrijf waar u terecht kunt voor iedere gewenste koffieoplossing. Koffie, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, Café latte, Café au lait? De mogelijkheden zijn eindeloos. Ontdek het op www.vantienen.nl of bel ons voor meer informatie: 085 - 20 20 720.

Voederheil 6A Zeeland | T: 085 - 20 20 720 | www.vantienen.nl

21


Gloednieuwe eventlocatie Toverland

Herberg The Flaming Feather

ATTRACTIEPARK TOVERLAND OPENT IN DE ZOMER VAN 2018 HET NIEUWE THEMAGEBIED AVALON. NAAST EEN SPECTACULAIRE ACHTBAAN EN EEN MAGISCHE BOOTTOCHT VERRIJST IN DIT GEBIED OOK EEN MYTHISCHE HERBERG: THE FLAMING FEATHER. “BOURGONDISCH TAFELEN IS ER HET TOVERWOORD. HET WORDT EEN UNIEKE LOCATIE; DE IDEALE SETTING VOOR EEN VOLLEDIG GETHEMATISEERD EVENT”, VERTELT TAMARA THIJSSEN, SALES EVENTS BIJ ATTRACTIEPARK TOVERLAND. AVALON

22

Voor het themagebied Avalon liet het attractiepark

nieuwste eventlocatie van het park, die ingezet kan

zich inspireren door de Keltische legendes rondom

gaan worden voor o.a. (zakelijke) bijeenkomsten,

de beroemde tovenaar Merlijn, Koning Arthur en het

familiedagen en avondfeesten. Thijssen: “Tovenaars

magische zwaard Excalibur. Op deze mythische plek

en magiërs komen al eeuwenlang samen op deze

staat een tweetal grote nieuwe attracties centraal:

historische plek. De knetterende haarden, lange

wing coaster Fēnix en boatride Merlin’s Quest. Ook

houten tafels en een plafond vol geheimzinnige

is hier herberg The Flaming Feather terug te vinden;

sterrenbeelden zorgen ervoor dat je je direct in de

het eerste à-la-carte restaurant in Toverland en de

wereld van Avalon waant.”


EXCLUSIEVE ONTVANGST

TOVERLAND BUSINESS & EVENTS

Vanaf de zomer van 2018 zal Toverland anderhalf

Met de toevoeging van The Flaming Feather beschikt

keer zo groot worden; naast themagebied Avalon

Attractiepark Toverland vanaf de zomer van 2018

wordt momenteel namelijk ook al gebouwd aan een

over zeven verschillende eventlocaties met elk hun

nieuw entreegebied. Met zeven hectare is dit dan ook

eigen thema en unieke mogelijkheden. Jaarlijks

de grootste uitbreiding in de geschiedenis van het

vinden er ruim 150 events plaats in het Limburgse

park. “Over de thematiek van het nieuwe

attractiepark, uiteenlopend in grootte van 50 tot

entreegebied kan ik nu helaas nog niets verklappen”,

10.000 gasten. Elk dagevent kan uitstekend

lacht Tamara. “Maar ook daar worden onze gasten

gecombineerd worden met een bezoek aan het park

volledig meegenomen in onze magische wereld.”

en haar attracties. Tijdens evenementen in de

Voor bedrijven biedt deze uitbreiding ook een unieke

avonduren worden een aantal attracties zelfs

nieuwe kans. “We kunnen door het inzetten van de

exclusief voor de eventgasten geopend.

combinatie van de huidige ingang met onze eventlocatie Magische Medina een exclusieve entree

Meer weten over de mogelijkheden voor uw

en ontvangst voor eventgasten gaan aanbieden.

bedrijfsevenement bij Attractiepark Toverland? Kijk dan op www.toverland.com/zakelijk.

23


Een geanimeerd rondetafelgesprek ruim een half jaar geleDen is multi moDale terminal De kempen op De grens van Weert en CranenDonCk offiCieel geopenD. DeZe ZogenoemDe multimoDale haventerminal aan De ZuiD-Willemsvaart ligt op De grens van De provinCies BraBant en limBurg. De amBitie is toe te groeien naar een overslag van ruim 10.000 Containers per jaar. Dat Bespaart Dan Zeker 20.000 vraChtWagenritten tussen De rotterDamse haven en het ‘aChterlanD’. De verWaChting is Dat De terminal BijDraagt aan De verDere groei en Bloei van De BeDrijventerreinen in De gemeenten CranenDonCk en Weert, ZoWel het logistieke BeDrijventerrein in Weert als het innovatief-inDustriële terrein in CranenDonCk. tijDens een geanimeerD ronDetafelgesprek in het havengeBouW sChetsen De (nauW) Betrokkenen De mogelijkheDen en verWaChtingen.

DE DEELNEMERS AAN HET GESPREK Ralph Caspanni, managing director Heylen Nederland

Het bedrijf vervoert goederen over weg, water en rail. Hiertoe

Groep Heylen is innovatief investeerder in ‘business and

exploiteert het meerdere overslagterminals aan het water en

building’. I.s.m. de gemeente Weert realiseert Heylen o.l.v.

het spoor.

Caspanni op Kampershoek 2.0 een state-of-the-art logistieke campus op een terrein van 187.000 vierkante meter (ruim

Harry Denis, Group Manager Real Estate van

37 voetbalvelden).

zinkproducent Nyrstar Hij is o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het naast

Frans van Eersel, wethouder Weert (ruimtelijke ordening,

Nyrstar gelegen bedrijventerrein Metalot tot een industriepark

economische zaken)

dat voorop loopt in innovatie op het gebied van o.a. circulair

De wethouder is nu vooral bezig met het leggen van de

gebruik van metalen en energie. Nyrstar Budel is de enige

verbinding tussen de ontwikkeling van de logistieke campus

zinkproducent in Nederland, goed voor een jaarlijkse productie

Kampershoek en de multimodale haven aan de Zuid-

van 290.000 ton zink van hoge kwaliteit.

Willemsvaart. “Deze ontwikkeling zal rond de duizend extra arbeidsplaatsen opleveren.”

Frans Kuppens, wethouder Cranendonck (economische zaken en financiën)

24

Wil Versteijnen, directeur GVT Group of Logistics,

Hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het

exploitant haventerminal De Kempen

duurzame industrieterrein rondom de nieuwe haventerminal en

Hij geeft leiding aan de GVT Group of Logistics, een allround

Nyrstar. Namens de A2-gemeenten zit hij in de werkplaats

logistiek dienstverlener met totaal 750 medewerkers en

industrieterreinen van Metropoolregio Eindhoven en legt op

350 trucks.

die manier ook de verbinding tussen Brainport en Keyport.


Weert en Cranendonck ‘nijver aan het water’

Magneet voor moderne bedrijvigheid

De verWaChtingen Zijn hooggespannen aan De oevers van De ZuiD-Willemsvaart. het kanaal - tWee eeuWen ouD – Was ooit een Belangrijke faCtor in De eConomisChe ontWikkeling van De aanliggenDe geBieDen in BraBant en limBurg. later versChoof De WaarDe van het Water vooral naar De reCreatieve kant, maar nu het goeDerenvervoer op De Weg steeDs vaker vastloopt neemt De Betekenis van De Binnenvaart voor De eConomie Weer toe. multimoDaal goeDerenvervoer is nu het toverWoorD, een transportketen Waarin het grootste Deel van het transport per spoor, Door De luCht of over het Water gaat en alleen het voor- en natransport nog over De Weg. na De aanleg van De multimoDale haven De kempen BesChikken De gemeenten Weert en CranenDonCk nu over een eChte eConomisChe ‘trekker’. havenexploitant gvt group is een snelgroeienD internationaal vervoersBeDrijf en allrounD logistiek Dienstverlener Die De markt verDer kan ontsluiten. ZinkproDuCent nyrstar en investeerDer heylen Dragen Bij aan De ontWikkeling van De BeDrijventerreinen. Goede infrastructuur

Wil Versteijnen (GVT): “Deze haven wordt een

Daar kunnen dit soort overslagpunten een oplossing voor bieden.”

infrastructuur – nu aan het water, straks misschien

Frans van Eersel (gemeente Weert): “Het initiatief

ook aan het spoor – is van steeds groter belang.

voor de multimodale haven is indertijd vanuit Weert

De containerisatie neemt nog steeds toe, ook binnen

genomen, met subsidie van de provincie Limburg. Er was

Europa. Daar heb je terminals voor nodig. Mobiliteit is

ook een bijdrage vanuit het rijk, de subsidieregeling

van levensbelang. We zien nu hoe snel het verkeer op

Quick Wins. Het ‘quick’ bleek uiteindelijk niet van

de weg weer stilstaat als het economisch beter gaat.

toepassing. Door allerlei procedures heeft het uiteindelijk

Overheid

belangrijke magneet voor de regio. Een goede

25


Foto: Erwin Christis

acht jaar geduurd. Ik vind dat heel vervelend, zeker voor

20 tot 25 mensen aan de slag. We hebben getekend

de ondernemers. De gemeente Cranendonck en Weert

voor de bouw van een warehouse van 17.500 vierkante

hebben samen goed opgetrokken. Wij zijn geen

meter. Dat worden er dan dus veel meer. En als de

concurrenten, maar echt aanvullend aan elkaar.”

tweede Maasvlakte bij Rotterdam verder tot ontwikkeling

De haven heeft voor de gemeente Weert nu al voordelen

komt, leidt dat – volgens de afspraken die daarover zijn

gehad, verzekert hij. “Dat Groep Heylen hier is gekomen

gemaakt – ook tot een flinke groei van de binnenvaart.

voor de ontwikkeling van de logistieke campus in Weert

Een groot aantal deel van de containers die daar aankomen,

heeft daar direct mee te maken. Het feit dat we hier

wordt overgezet op de kleinere binnenvaartschepen en

tri-modaal kunnen ontsluiten (via de weg, het spoor en

gaan pas in de overslaghavens in het achterland (zoals

het water) is een Unique Selling Point. Ik ben deze

hier in Budel/Weert) aan land.”

week in China geweest voor acquisitie, maar we zijn ook met andere partijen in gesprek over vestiging.

De zeeschepen worden steeds groter en het aantal

Dan is die haven toch een belangrijk verkoopargument,

containers neemt toe. “Nu ben ik vooral nog een

naast overigens Eindhoven Airport. Tri-modaal is nog

wegvervoerder, maar onze invoerhaven-poot wordt

zacht uitgedrukt, want je hebt – met de luchthavens

straks zeker zo groot als onze transport-poot. We gaan

van Eindhoven en daarnaast Budel – dus eigenlijk

per 1 januari ook dagelijks varen van Moerdijk naar

vier mogelijkheden.”

Tilburg, waar we eveneens een terminal hebben. We linken Tilburg dan weer aan deze haven.” Het belang

Winkelstraten van de toekomst

van vervoer per spoor neemt toe. GVT is inmiddels

Wanneer de terminal eenmaal goed loopt en de

gestart met vrijwel dagelijks goederenvervoer per trein

bedrijventerreinen van Weert en Cranendonck lopen vol,

van Tilburg naar Chengdu in China en vice-versa, vertelt

dan kan dat duizenden extra arbeidsplaatsen opleveren,

Versteijnen.

verwachten de gesprekspartners aan tafel. Zeker als grote e-commercebedrijven zich hier vestigen met grote warehouses en van daaruit de bestellingen gaan leveren.

Arbeidsmarkt

De ontwikkelingen rond het kanaal gaan zeker leiden tot meer arbeidsplaatsen in de beide gemeenten, verzekert

Foto: Erwin Christis

26

“De industriegebieden worden de winkelstraten van de

ook wethouder Frans Kuppens (gemeente

toekomst”, zegt Versteijnen. “Wij hebben hier nu

Cranendonck): “We praten niet alleen over bedrijven


Foto: Erwin Christis

die hier willen komen. We horen ook van bedrijven die

de vervangingsmarkt is ook al groot: er gaan de

hier gevestigd zijn dat ze straks meer over het water

komende jaren veel mensen met pensioen.”

willen vervoeren. Die ondernemingen koppelen dat aan toekomstige uitbreidingen. Dergelijke geluiden horen

Kuppens: “Als we goede voorzieningen hebben en er

we ook van bedrijven in Neerpelt in België.”

komen mooie bedrijven naar deze regio, dan verwacht ik dat meer mensen zich hier willen vestigen. We moeten

In hoeverre men in de regio zelf voldoende arbeids-

meer mensen verleiden hier te komen wonen en zich aan

krachten op de been kan brengen, is overigens nog

de regio te binden. Dit is een schitterende regio om te

afwachten. Weert heeft weliswaar nog ruim

wonen. Eindhoven begint al redelijk vol te lopen, de

2.000 werkzoekenden, maar Cranendonck heeft eerder

directe omgeving van die stad ook en dan kunnen wij

mensen tekort dan beschikbaar op de arbeidsmarkt.

voor veel mensen de volgende stap zijn. Daar ligt een

Kuppens: “We moeten ook mensen mobiliseren die niet

enorme kans. We moeten dan wel meters maken met

direct verwachten weer aan de slag te komen. En er zijn

onze woningbouw.”

ook goede mogelijkheden voor mensen van buiten de regio. We hebben hier diverse NS-stations en de regering

Van Eersel: “Ik mag dat van sommige mensen niet

wil het spoorlijntje van Antwerpen naar Nederland weer

zeggen, maar ik zou liever zien dat Weert economisch

in gebruik stellen. Dat kan voor ons wel eens een heel

gezien bij Brabant hoort. De mensen zien Limburg toch

belangrijke ontwikkeling zijn.”

als een krimpregio, terwijl we economisch eigenlijk één regio vormen met Eindhoven. Er werken 3.500 mensen

Ralph Caspanni (Groep Heylen): “Wellicht is het ook

uit Weert in de regio Eindhoven, maar omgekeerd werken

mogelijk om mensen die indertijd vanuit de regio in

hier ook zo’n 3.500 mensen uit de regio Eindhoven.”

bijvoorbeeld Eindhoven of verderop in Limburg aan de

Harry Denis (Nyrstar): “Op dit moment hebben we nog

slag zijn gegaan, weer hier aan het werk te krijgen.”

geen probleem om aan mensen te komen. Er werken bij

Van Eersel: “Er zijn heel wat mensen uit onze gemeente

Nyrstar nu zo’n 450 mensen. Als straks het bedrijventerrein

die nu elders werken en zouden kunnen overwegen om

Metalot tot ontwikkeling komt, dan gaat dat wel spelen,

nu in de logistiek in Weert aan de slag te gaan. Het is

denk ik. Naast de al genoemde aantallen arbeidsplaatsen

relatief schoon werk, dat kan aantrekkingskracht hebben. door de groei van transport en logistiek, verwachten we nog eens een groei met 500 tot 1.000 arbeidsplaatsen in

Overheid

Limburg heeft natuurlijk wel een zekere vergrijzing, dus

27


Foto: Erwin Christis

de meer innovatieve industriële bedrijven. Het zal moeilijk

Zo valt te denken aan een auto die niet op fossiele

zijn om hier personeel naar toe te halen dat technisch

brandstof rijdt, maar op zinkpoeder (afkomstig van

gekwalificeerd is. We moeten de regio daarom

Nyrstar) waarin zonne-energie wordt opgeslagen. De

aantrekkelijker maken voor de jeugd. Dat is nog een hele

ontwikkeling van een groot park met 170.000

uitdaging. Hier komen mensen die een mooie, groene

zonnepanelen op Metalot door Nyrstar (voor de eigen

omgeving zoeken, maar op uitgaansgebied hebben we

– grote – energiebehoefte) is een andere grootschalige

te weinig te bieden.” De werknemers van de

ontwikkeling op het bedrijventerrein Metalot.

zinkproducent komen grofweg voor een derde deel uit

“Daarnaast zijn we bezig om lokale scholen, zoals roc’s,

Budel, voor een derde deel uit Weert en voor een derde

hier weer techniekopleidingen te laten aanbieden”,

uit het Belgische Hamont. Denis: “En wat betreft het

vervolgt Kuppens. “Er is een schrijnend tekort aan

wonen, sorry voor de wethouders hier aan tafel, maar in

technici. Het is mooi als ook de universiteiten hierheen

Hamont kun je nog makkelijk aan een huis komen.”

komen. Die willen vaak uit de stad weg en we hebben hier mooie natuur rondom. En er komt in het kader van

Industrieterrein van de toekomst

Metalot 2,7 miljoen euro voor natuurcompensatie vrij.

Metalot is een nieuw te ontwikkelen, duurzaam

We zijn samen met Natuurmonumenten, Nyrstar en

bedrijventerrein naast het terrein van zinkproducent

mensen uit de gemeente aan het kijken hoe we dat

Nyrstar. Kuppens: “We zijn hier al een tijd mee bezig,

kunnen laten landen. Zo krijgen we een heel mooie

maar verwachten dat het nu in een stroomversnelling

combinatie: Metalot als het industrieterrein van de

komt. Metalot krijgt ook een campus voor open

toekomst, duurzaam en met oog voor circulariteit, maar

innovatie onder de naam Metalot 3C: Circularity Center

met veel groen en recreatiemogelijkheden rondom.

Cranendonck. Het is een initiatief van twee van onze

Congresgebouwen en restaurants gaan zeker bijdragen

inwoners, hoogleraar Philip de Goey aan de Technische

aan de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van dit

Universiteit Eindhoven, en Jan Vlassak, bestuurder in de

gebied. Dat gaat een enorme vlucht nemen. Als Metalot

gezondheidszorg. Zij hebben dit plan voor een

straks op de kaart staat, gaan we een forse groei

universiteitscampus ontwikkeld. Ondertussen zijn de

doormaken.”

universiteiten van Tilburg, Leuven en Aken al

Campusgebouw Metalot Budel Dorplein

aangesloten, evenals Fontys Hogescholen. Het wordt een

28

In Budel Dorplein werken de TU Eindhoven, overheid en

campus die helemaal in het teken staat van

bedrijfsleven samen om een internationale hotspot te

duurzaamheid en circulariteit. Voor de langere termijn is

maken voor het circulair gebruik van metalen en energie.

het de bedoeling te komen tot bijvoorbeeld metalfuels,

In opdracht van Driestar BV heeft More for You een

waarbij duurzaam opgewekte energie wordt opgeslagen

concept bedacht en een schetsontwerp gemaakt voor

in metalen.”

het monumentale pand De Cantine. Dit plan laat de


Foto: Mathieu Dolder

potentie van het pand zien als centraal campusgebouw

de keuze en gebruik van verschillende transportmodaliteiten

voor de gehele gebiedsontwikkeling van Metalot. In het

is een belangrijke troef voor onze klanten.”

plan verbinden we de campus met de omgeving, maken we het gebouw transparant, open en uitnodigend en faciliteren we ontmoeting tussen bewoners,

Vertrouwen

Caspanni somt de belangrijke factoren nog eens op voor

ondernemers, overheid, studenten en docenten.

een goede ontwikkeling van multimodaal transport en

Uiteraard met een hightech uitstraling,

logistieke hotspots: nabijheid van rail- of bargeterminals

energieopwekkend en met circulaire materialen

en luchthaven, nabijheid van snelweg met goede op- en

gebouwd. Voor de presentatie heeft More for You een

afritten, beschikbaarheid van grote kavels en

film gemaakt waarin je wordt meegenomen op reis naar

beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten.

deze inspirerende plek.

Bovendien wordt hier goed samengewerkt tussen de gemeenten Weert en Cranendonck; elders zie je nog wel

Zonne-energie

eens concurrentie tussen gemeenten.”

Niet alleen Nyrstar werkt aan een grootschalig

De gemeenten hebben nog wel enkele wensen richting

zonnepanelen-park, ook op het distributiecentrum

Den Haag: snelle aanpak van de knelpunten op de A2

Kampershoek 2.0 in Weert komen grote aantallen

(‘de economische slagader van Nederland’) en plaatselijk

pv-panelen als het aan investeerder Heylen ligt.

verbetering van de op- en afritten naar die snelweg.

Caspanni: “Distributiecentra hebben natuurlijk hele grote

Daarnaast zijn ze van plan de mogelijkheden en

oppervlaktes aan daken en die lenen zich uitstekend voor

aantrekkelijkheid van Cranendonck/Weert nog iets beter

het plaatsen van zonnepanelen. In eerste instantie zijn

op de radar te krijgen bij het bedrijfsleven en het grote

die panelen bedoeld voor de gebruikers van onze panden

publiek, onder meer via reclame langs de snelweg.

zelf. Zij kunnen de energie dan direct gebruiken. Maar

Denis pleit nog voor een snelle verbreding van de

we zijn ook met een aanvraag voor een nationale

rijksweg die door het havengebied loopt. Maar over de

subsidie bezig (SDE+). Dat maakt het interessant om

volle breedte hebben ze er allemaal vertrouwen in dat

meer energie op te wekken dan lokaal nodig is en die

deze ontwikkeling de regio een flinke boost zal geven.

aan het energienet terug te leveren. We hebben nu voor

Versteijnen: “De ontwikkelingen gaan zo snel, je kunt

totaal 500.000 vierkante meter zonnepanelen subsidie

eigenlijk niet verder dan drie jaar vooruitkijken. Ik denk

aangevraagd, voor al onze logistieke centra in Nederland.

dat we de ruimte die we nu beschikbaar hebben voor

Voor Weert praat je dan over 120.000 vierkante meter

uitbreiding dan al heel hard nodig hebben.” En als

pv-installaties. We zitten op meerdere logistieke hotspots

bedrijven zoals GVT en Groep Heylen met ons aan tafel

en als ontwikkelaar, investeerder en belegger proberen

zitten en brood zien in deze ontwikkeling, dan geeft dat

we de behoefte van onze klanten steeds voor te zijn en

ons als overheid ook alle vertrouwen, besluit wethouder

op hun wensen in te spelen. Multimodaliteit is van

Van Eersel.

Overheid

toepassing op de meeste van onze locaties. Flexibiliteit in

29


Lunch Learners

Ontwikkel jezelf verder tijdens je lunchbreak! Boeken leZen om jeZelf verDer te ontWikkelen of om je Werk naar een hoger niveau te tillen. We Willen Wel, maar in De praktijk ontBreekt het ons vaak aan tijD. hoe kunnen We er eChter Wel voor Zorgen Dat We De inhouD van al Die Boeken tot ons nemen in een maatsChappij WaarBij alles steeDs meer Draait om effiCiëntie?

lunCh

learners BieDt Daar een raZenDsnelle oplossing voor… Leren zonder tijdverlies

Leren en lunchen tegelijkertijd

zijn bedrijf Lunch Learners, een spin-off van TU/e

van een broodje, soepje of salade – krijgen zij de kennis

Innovation Lab. “Ik las op dat moment niet veel.

uit het boek dat nog op het ‘te-lezen-boekenlijstje’ van

Het kostte me vaak te veel tijd naast mijn dagelijkse

het bedrijf staat letterlijk gepresenteerd. In minder dan

bezigheden. Bovendien besefte ik dat vele anderen er

een uur vertelt een professional van Lunch Learners die

net zo over dachten als ik. Ook constateerde ik dat het

het boek van voor tot achter kent de kern van het boek.

management van bedrijven vaak het belang zag van

Of het nu gaat om een informatief boek, een

baanbrekende boeken als ‘The Lean Startup’ van Eric Ries

managementboek of een boek voor zelfontwikkeling,

of ‘Start With Why’ van Simon Sinek, maar het vaak

de medewerkers krijgen de kennis op hun bord, zodat zij

lastig vonden om de kennis uit die boeken over te

het boek zelf niet meer hoeven te lezen.

Ruim anderhalf jaar geleden startte Jop van der Kemp

Tijdens de lunch - terwijl medewerkers lekker genieten

brengen aan de medewerkers. Laat staan in korte tijd. Met mijn eerste klant besprak ik dan ook mijn idee om een korte, allesomvattende presentatie aan zijn

30

Een leven lang leren!

In de afgelopen tijd is de boekencollectie van Lunch

medewerkers te geven over een boek dat voor

Learners flink uitgebreid. Naast de eerdergenoemde

zijn bedrijf interessant was. Zo ontwikkelde ik mezelf,

boekentoppers, staan ook toppers als ‘Social Selling’ van

maar tegelijkertijd ook anderen! Omdat deze klant wilde

Laura Nuhaan en ‘Getting Things Done’ van David Allen

dat dit zo min mogelijk ten koste ging van de werkuren,

op de ‘Lunch Learners boekpresentatielijst’. Voor

bedachten we samen een oplossing: een boekpresentatie

bedrijven die de kennis van hun medewerkers continu

tijdens de lunchpauze”.

willen verdiepen en verbreden bestaat het ‘Life Long


Foto: Andreas Mann

Learning’ pakket. Voor langere termijn wordt er dan

Na afloop van elke presentatie wordt er een praktisch

iedere maand bij het bedrijf een boekpresentatie

overzicht afgegeven, zodat de stof later snel kan

gegeven. Voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in een

worden opgehaald. Wilt u weten wat Lunch Learners

specifiek onderwerp zijn er samengestelde

voor uw bedrijf kan betekenen? Bekijk de website

themapakketten, zoals het pakket ‘Ondernemen’,

www.lunchlearners.nl of neem contact op met

‘Persoonlijke Ontwikkeling’ en ‘Leiderschap’.

Jop van der Kemp via jop@lunchlearners.nl.

Ook geeft Lunch Learners boekpresentaties op maat.

Wilt u zelf eens ervaren hoe Lunch Learners in actie komt?

Onderwijs

Kom dan op 25 januari 2018 naar de boekpresentatie van ‘Industry 4.0.’ Meld u van tevoren aan via: www.lunchlearners.nl/innovationlab.

31


ISK Creditmanagement met Advocatenkantoor Jacobs en Janssen & Janssen vanaf Begin 2017 BieDt inkoop samenWerking De kempen aangesloten liDBeDrijven voorDeel op CreDit management. lange Betalingstermijnen en sleCht BetalenDe klanten Drukken op liQuiDiteiten en het ontBreekt BeDrijven vaak aan tijD voor DeBiteurenBeheer. inCasso is een logisChe stap, maar ook Dat is vaak een lastig trajeCt. isk heeft op verZoek van leDen na een uitgeBreiDe vergelijking en tenDering tWee overeenkomsten gesloten. met De tWee nieuWe isk-partners, henri jaCoBs van aDvoCatenkantoor jaCoBs en martijn le Congé van janssen & janssen inCasso & gereChtsDeurWaarDers praten We over Zaken als inCasso, gereChtelijke proCeDures en juriDisChe Dienstverlening. Key Accountmanager Martijn le Congé van Janssen & Janssen vindt openheid naar opdrachtgevers erg belangrijk: ‘Als opdrachtgever biedt Janssen & Janssen vanuit diverse vestigingen een vast aanspreekpunt voor operationele vragen en is het mogelijk om 24/7 realtime de voortgang van de incasso-activiteiten te volgen op een persoonlijke pagina’. Maar onze dienstverlening reikt verder. We geven proactief advies en helpen opdrachtgevers om het incassoproces optimaal in te richten. we zetten onze ervaring en kennis in om schulden te voorkomen. We zoeken bij klant-debiteuren naar het onderliggend probleem en streven naar een schuldenvrije maatschappij.’ Binnen het ISK-pakket is sprake van korting op zaken als pre incasso, kredietrapporten en minnelijke en gerechtelijke incasso. Henri Jacobs van Advocatenkantoor Jacobs met vestigingen in Bladel en Waalre geeft aan dat zijn kantoor bij uitstek geschikt is als lidbedrijven persoonlijk contact op prijs stellen: ‘We hebben goede resultaten bij het incasseren van geld bij klanten die ‘vergeten’ te betalen.’ Ook met Jacobs heeft ISK soortgelijke kortingsafspraken gemaakt op dienstverlening met betrekking op pre incasso, kredietrapporten en minnelijke en gerechtelijke incasso. ‘We zitten in de buurt,’ vervolgt Henri Jacobs,’ en klanten hebben altijd direct contact met degene die van de zaak op de hoogte is’. ISK biedt haar lidbedrijven een advies op maat met het aanbod van de twee dienstverleners. Men kan snel aan de slag als er een concrete incasso-opdracht ligt. Uiteraard is het ook mogelijk om een gezamenlijk traject in

Industrie

te gaan, waarbij het gehele debiteurenbeheer wordt overgenomen als uiterste. Leden van IGE, OVBRM, POB en OBGB maken vrijblijvend en kosteloos gebruik van de ISK voordelen. www.iskempen.nl | www.janssen-janssen.nl Henri Jacobs en Martijn le Congé

32

Fotografie: Imca van de Weem Fotografie

www.advocatenkantoorjacobs.nl


Special Met de introductie van een nieuwe uitgave die zich volledig richt op mobiliteit en alles dat daarmee verband houdt, biedt Brabant Business Media een gespecialiseerd platform voor ondernemers en instellingen om zich te presenteren en proďŹ leren in deze regio. In Brabant gebeurt enorm veel als het om mobiliteit gaat. De Automotive Campus groeit steeds verder en huisvest een groot aantal bedrijven en instellingen die voorop lopen als het gaat om vooruitstrevende ontwikkelingen op het gebied van automotive technologie en mobiliteits-concepten. Daarnaast biedt de campus plaats aan een groeiend aantal onderwijsinstituten en faciliteert tal van leergangen, workshops en trainingen voor automotive professionals. Grote bedrijven en hun vele toeleveranciers bieden werk aan duizenden mensen in de Automotive industrie.

Vanzelfsprekend speelt ook openbaar vervoer een hoofdrol in de dagelijkse mobiliteit van de Brabantse werknemers via bus- en treinverbindingen en Eindhoven Airport is van vitaal belang voor de verbindingen binnen Europa. Ook hiervoor geldt dat er een groot netwerk van bedrijven betrokken is bij deze branche. Ondernemend Brabant beweegt als nooit tevoren en met deze special willen wij de lezer de weg wijzen naar de vele mogelijkheden en ontwikkelingen die het bedrijfsleven biedt aan producten en diensten voor en door de mobiliteitsindustrie.

33


Automotive Campus Helmond

Stille motor van de Brabantse economie De automotive Campus in helmonD timmert al jaren in stilte aan De Weg. maar Wel met suCCes: steeDs meer BeDrijven en onDerWijsinstellingen vestigen ZiCh op het terrein. en nog Belangrijker: De innovatieve oplossingen Die Door kruisBestuiving ontstaan vinDen hun Weg naar De internationale markt.

De Clusterorganisatie automotivenl speelt Daarin een hoofDrol. BraBant Business magaZine stelt u voor aan DeZe stille motor van De BraBantse eConomie!

Lex Boon is sinds 1 april 2017 directeur

Brabant heeft een sterke economie. De hightech industrie – veelal

van de Automotive Campus. Zijn ambitie is

een spin off van Philips - floreert en zorgt voor een aantrekkelijk

om het vestigingsklimaat va de campus nog

vestigingsklimaat dat door internationale bedrijven en

aantrekkelijker te maken en daarmee de

medewerkers gewaardeerd wordt. Minder bekend is de rol die

kruisbestuiving tussen bedrijfsleven,

de automotive in onze Brabantse (en landelijke) economie speelt.

overheid en onderwijs verder te versterken.

Deze sector telt maar liefst 55.000 medewerkers, vooral in het oosten en zuiden van Nederland. Gezamenlijk genereren ze een

Bram Hendrix is sinds 2015 Manager

omzet van 20 miljard euro. Van oudsher is DAF Trucks natuurlijk

Smart Mobility bij AutomotiveNL.

een belangrijke aandrijfkracht van onze economie. Mede dankzij

Hij onderzoekt, initieert en begeleidt

dit Brabantse bedrijf is de automotive sector uitgegroeid tot een

bedrijfsoverstijgende projecten die de

belangrijke economische factor. Nederland is internationaal gezien

mobiliteit nationaal en internationaal

actief in alle facetten van mobiliteit: van innovatie en ontwikkeling

slimmer moeten maken.

tot realisatie. En van advies tot bouw en oplevering. Al die facetten komen samen op de Automotive Campus in Helmond. Daar is ook

Jean-Pierre Heijster is vanaf de start in 2012 werkzaam bij AutomotiveNL. Daarvoor werkte hij drie jaar voor de rechtsvoorganger van deze organisatie. Als Manager Manafacturing & Materials focust hij op innovatieve verbeteringen van productieprocessen en materialen in de automotive. Jan Wouters is eveneens vanaf de start in 2012 werkzaam bij AutomotiveNL. Vanaf het begin is hij verantwoordelijk voor Innovation & Internationalisation. In deze functie werkt hij onder meer aan Green Mobility en focust hij op de ontwikkeling van elektrische voertuigen, inclusief waterstof. Daarnaast is hij directeur van het NCAD, dat het grootste automotive archief van Nederland beheert. 34

clusterorganisatie AutomotiveNL gevestigd. Zij bundelt de kennis


en krachten van meer dan 180 leden die automotive als core

voor onze 180 leden een faciliterende rol. Wij kunnen helpen bij

business hebben. Daarmee is zij een belangrijke (inter)nationale

het inzetten van technologische toepassingen om de uitdagingen

gesprekpartner voor overheden en bedrijven.

in mobiliteit op te lossen. Wereldwijd hebben we te maken met problemen in de bereikbaarheid, veiligheid en milieubelasting.

Afspiegeling sector

Daarom zijn dat ook de speerpunten in onze roadmap. Daar ligt

“Onze leden bepalen de koers,” leggen Bram Hendrix, Jean-Pierre

een enorme uitdaging, maar ook een enorm economisch

Heijster en Jan Wouters uit. “Waar we hard aan gewerkt hebben

potentieel. Met hightech innovaties willen we praktische

- en trots op zijn - is dat de leden echt een afspiegeling zijn van de

oplossingen bieden.” Bram vult aan: “AutomotiveNL is daarbij

Nederlandse automotive industrie. De bekende triple helix is bij ons de aanjager. Bijvoorbeeld door MKB’ers te ondersteunen bij het ook écht alledaagse praktijk. Overheid, onderwijs, kennisinstellingen

leggen van internationale contacten, kennis te delen en partijen

en bedrijven werken nauw samen. Naast bekende grote bedrijven

samen te brengen voor kruisbestuiving. Daarmee wordt innovatie

zijn gelukkig ook veel MKB’ers lid. Dat vinden we belangrijk,

en internationalisering ook haalbaar voor kleinere bedrijven.

omdat we zo pas écht de hele sector kunnen ondersteunen bij

Vergeet niet dat 88% van de automotive bestaat uit export van

gezamenlijke ontwikkeling en innovatie. Daarbij kiezen we heel

producten of kennis.”

bewust om te werken voor de hele breedte van de sector. Mobiliteit heeft veel aspecten en er werken veel verschillende organisaties aan. Juist daarin zit de kracht van AutomotiveNL.

Topsectorenbeleid

De regionale én nationale overheid zijn zich inmiddels bewust van

We werken samen aan mobiliteitsvraagstukken in de transport,

de stille motor van de Brabantse economie. “De sector heeft een

logistiek en het maatschappelijke leven. Er liggen veel kansen

belangrijke positie in het zogenoemde topsectorenbeleid,” vertelt

die we gezamenlijk willen benutten.”

Bram. “Dat betekent onder meer dat de overheid buitenlandse

Roadmap

internationalisering een belangrijk doel is van onze clusterorganisatie.

Die kansen komen voort uit belangrijke mondiale

Op dit moment zijn we actief in 6 internationale programma’s.

mobiliteitsvraagstukken. Die bepalen de roadmap die

Onder meer in Frankrijk liggen interessante kansen voor onze

AutomotiveNL tot 2025 volgt. Jean-Pierre legt uit: “We hebben

leden. We ondersteunen actief onze leden in het benaderen van

Mobility

missies actief ondersteunt. Het spreekt voor zich dat

35


Altijd een passend concept Soms heb je als klant een idee, maar je weet niet hoe je verder moet. Een creatieve black-out. Weij is verantwoordelijk voor concept, creatie en realisatie van uw productpresentatie, opvallende verpakking, prikkelende e-mailing, pakkende advertentie of succesvolle campagne. Voor de vormgevers van Weij is vormgeving een resultaatgericht en creatief proces. Omdat Weij weet waar ze het over heeft, wil Weij nog wel eens eigenwijs zijn. Naast het exact invullen van uw briefing, presenteert Weij ook graag een eigen visie.

www.ditzijnweij.nl


TU Eindhoven

VDL Nedcar

die markt. Daarnaast hebben we voor onze leden nog meer

een aantrekkelijk vestigingsklimaat te realiseren en om de

duidelijke doelstellingen: ontplooiing van bedrijven en organisaties,

ontwikkeling van de campus te versnellen. We hebben daarvoor al

netwerken en clusteren en innovatiebevordering. Ook die geven

heel wat in huis: fantastische testfaciliteiten, zoals ons living

we heel praktisch vorm, bijvoorbeeld met workshops en businessclubs. streetlab. Daarbij kunnen organisaties op de A270 real life testen Dat alles onder het motto ‘niemand kan het alleen’.”

uitvoeren. Maar er zijn ook ruimtes om virtueel te experimenteren en op de werkvloer samen te werken. In dat opzicht ben ik blij met

Betaalbare innovatie

de komst van Summa College, die haar automotive opleidingen op

Aan de ene kant wordt het ledenbestand van AutomotiveNL steeds

onze campus onderbrengt. Op onze campus zitten bedrijfsleven en

breder. Zo hebben onder andere Q-Park, UPS en Achmea zich

onderwijs dus letterlijk naast elkaar. Daardoor kunnen ze

aangesloten bij de clusterorganisatie. “Dat heeft alles te maken

gemakkelijker gezamenlijk optrekken in het ontwikkelen van

met de verschuiving van de vraagstukken,” zegt Jan. “Die

maatwerk in opleidingen. Juist zulke kruisbestuiving willen we op

verschuift van automotive naar mobiliteit. Dat maakt ons werk

de campus actief faciliteren en stimuleren.” Hoewel de campus

breder en legt tegelijkertijd duidelijk het accent op innovatie.

steeds meer aantrekkingskracht krijgt, blijft dat de komende jaren

Daarin zijn zeer interessante ontwikkelingen gaande. Het elektrisch

een speerpunt voor Lex. “We zijn enorm blij met de verbeterde

en hybride rijden is daarvan de meest bekende. Maar ook

bereikbaarheid vanaf de N270. Maar op ons wensenlijstje staat nog

autonoom rijden en green en smart mobility zijn in opkomst.

wel een snelle busverbinding met Eindhoven. Dan zijn we via de

Logisch dat dat dus ook speerpunten in ons beleid zijn. Daarbij

weg, over het spoor en per fiets goed bereikbaar.” Die

hebben we oog voor technische ontwikkelingen. We faciliteren

bereikbaarheid is belangrijk, want de campus breidt gestaag uit.

onze leden en zorgen dat innovatie bereikbaar wordt voor het

Lex: “Ook in 2018 zullen we nieuwbouw op het terrein realiseren.

MKB. Maar we denken ook na over onze aspecten. Bijvoorbeeld de

Daarnaast krijgen een aantal bestaande gebouwen een facelift,

vraag hoe je kennis behoudt als een innovatief project onverhoopt

waardoor de campus aantrekkelijker en zichtbaarder wordt. Ons

stopt. En we houden ons ook bezig met de vraag hoe we kennis en goede voornemen is om op termijn het terrein te vergroenen met werkgelegenheid in onze branche kunnen behouden en

een park. Dat draagt allemaal bij aan een campus die gezien mag

stimuleren.” Jean-Pierre vult aan: “Daarvoor krijgen we nu – in het

worden en waar medewerkers, bezoekers en geïnteresseerden

kader van het topsectorenbeleid – een incidentele bijdrage van de

graag komen. Daarbij is het wel belangrijk om de balans tussen

overheid. Omdat we graag een toegankelijke organisatie willen

transparantie en vertrouwelijkheid goed te bewaken. Veel bedrijven

blijven, willen we de bijdrage van onze leden betaalbaar houden.

werken aan vertrouwelijke projecten. Dat betekent dat zij achter de

Mijn grote wens is dan ook dat we een structurele bijdrage van de

schermen in alle rust en vrijheid aan hun innovaties moeten kunnen

overheid krijgen om onze ambitieuze maar realistische

werken. Daar houden we uiteraard terdege rekening mee.

programma’s optimaal te kunnen uitvoeren.”

Tegelijkertijd willen we het grote publiek meer bij onze campus betrekken, onder ander met het ‘hosten’ van evenementen.

Thuisbasis

Afgelopen jaar was er bijvoorbeeld de Automotive Week. En in

Over toegankelijk gesproken: de thuisbasis van AutomotiveNL is de

2019 zijn we gastheer van het vermaarde Europese congres voor

Automotive Campus in Helmond. Op dit terrein zijn inmiddels zo’n

Intelligent Transport Systems. Een mooie gelegenheid om onze

50 organisaties gevestigd, die actief zijn in de meest uiteenlopende

vernieuwde campus dan internationaal te presenteren!”

facetten van mobiliteit. Directeur Lex Boon hoopt ook komend jaar

n Tekst: Hubertine van den Biggelaar

Mobility

weer bedrijven te verwelkomen op zijn campus. “Mijn taak is om

PressVisuals

PressVisuals

37


Wie aan vDl groep en automotive Denkt, Ziet Bussen voor ZiCh en mini-moDellen. het inDustriële familieBeDrijf uit einDhoven en De auto-inDustrie Zijn veel inniger verstrengelD. ongeveer DriekWart van De ongeveer 5 miljarD euro Die vDl groep in 2017 Zal omZetten is uiteinDelijk gerelateerD aan Die automotive.

VDL Groep innig verstrengeld met automotive Voor VDL Groep is 2017 een bijzonder jaar.

VDL Groep zet dit jaar verdere stappen op

Eind 2016 heeft openbaar vervoer-

Zo is VDL Nedcar in Born, de enige

het gebied van autonoom rijden en de

maatschappij Hermes 43 volledig elektrische

autofabriek in Nederland die personenauto’s elektrificatie van zwaarder vervoer. Slimme

stadsbussen van VDL in Eindhoven de weg op

voor derden assembleert, in augustus

mobiliteit is ook bij VDL een speerpunt. Dat

gestuurd. Niet eerder zijn in Europa zoveel

gestart met de productie van de BMW X1,

elektrische mobiliteit reeds beschikbaar is, laat

elektrische stadsbussen op hetzelfde

de eerste BMW-personenauto ooit in

het Eindhovense familiebedrijf al langer zien.

moment uitgeleverd.

Nederland gemaakt. Naast de MINI 3-deurs, de MINI Cabrio en de MINI Countryman.

Ondertussen wordt bij VDL gebouwd aan

Die laatste twee modellen worden exclusief

de nieuwe generatie elektrische stadsbus.

in Born geproduceerd. In maart is VDL

Voor Hermes-moederbedrijf Connexxion

Nedcar ook gestart met de productie van de

worden 100 elektrische stadsbussen

MINI Countryman Plug-In Electric Vehicle.

gebouwd die in 2018 gaan rijden in de regio Amsterdam.

President-directeur Willem van der Leegte

38

VDL Groep daarover: “Deze uitbreiding is

VDL Groep investeert volop in onderzoek

goed voor de werkgelegenheid, voor ons

en ontwikkeling. In het overzicht van

bedrijf en staat symbool voor het

Technisch Weekblad met de vaderlandse

vertrouwen dat onze klant BMW Group

bedrijven die het meest investeren in

heeft in de samenwerking met VDL Nedcar

R&D prijkt VDL Groep op de 11e stek.

en in het vakmanschap en de flexibiliteit

Met een jaarlijkse investering van ruim

van onze medewerkers in Born”.

90 miljoen euro en 900 medewerkers

Het aantal medewerkers bij VDL Nedcar

die dagelijks bezig zijn met onderzoek

is sinds de heropening door VDL Groep

en ontwikkeling. Zeven bedrijven in

in 2014 opgelopen van 1.450 naar

de top-11 zijn gevestigd in

ongeveer 6.500.

Zuidoost-Nederland.


VDL Groep is het hoogst genoteerde

VDL heeft recentelijk een chauffeurloze

familiebedrijf. Deze industriële multinational

truck geleverd aan Katoen Natie in

(94 bedrijven in 20 landen met ruim

Singapore. Het gaat om een speciaal

16.000 medewerkers) focust op hoge

voertuig dat bij de vestiging van de Vlaamse

innovatiewaardes en het verkrijgen van

logistieke dienstverlener wordt ingezet voor

een unieke positie per industrie.

het vervoer van opleggers. Tot het voorjaar

Onderscheid maken door de combinatie

van 2018 worden de functionaliteiten van

van ‘knappe koppen en gouden handen’

het autonoom rijdende voertuig uitgebreid.

in combinatie met automatisering én

Daarna zal Katoen Natie nog 11 van dit

robotisering. Die koppeling maakt het

type chauffeurloze trucks afnemen.

mogelijk om voorop te blijven lopen met nieuwe technologieën en om concurrentie

Naast de elektrificatie van transport gaat

uit het buitenland het hoofd te bieden.

VDL Groep door met de reductie van de uitstoot van vervoermiddelen. Onlangs is

“Als betrokken familiebedrijf zetten wij ons

een joint venture opgericht met het

in voor het terugdringen van energieverbruik

Eindhovense AEC Maritime, specialist in

en emissies”, stelt Willem van der Leegte.

luchtreiniging die filtersystemen voor

“De elektrificatie van zogeheten heavy-duty

schepen ontwikkelt en op de markt brengt.

mobility is onderdeel van onze strategie

Het nieuwe VDL AEC Maritime gaat

rond slimme mobiliteit. Elektrische mobiliteit systemen leveren voor schepen die voldoen vormt de basis van toekomstige mobiliteits-

aan de nieuwste internationale eisen op het

concepten die een grote impact op ons

gebied van de uitstoot van schadelijke

leven krijgen, zoals ook autonoom rijden

stoffen. Deze zogeheten scrubbers filteren

en connectiviteit. Met onze leidende positie

onder meer zwaveldeeltjes uit de uitlaatgassen

het gebied van luchtveersystemen, asliften,

in Europa op het gebied van elektrische

van scheepsmotoren. Vanaf 2020 schrijven

paraboolveren en speciale assen voor

openbaarvervoerbussen, infrastructuur,

nieuwe normen voor dat voor alle wateren

trucks, trailers en bussen. Ook maakt het

ontwikkelingen rond de elektrische truck,

wereldwijd een zwavelemissie tot

bedrijf losse onderdelen. Voor bumpers en

energieopslagsystemen die batterijen een

0,5 procent is toegestaan, terwijl schepen

autostoelen, maar ook de koppeling in een

tweede leven bieden en automatisch

nu 3,5 procent zwavel mogen uitstoten.

versnellingsbak, oliekoelers, ruitenwissers,

geleide voertuigen staat verduurzaming hoog op onze agenda”.

het beschermpaneel van de bumpers en het Veel VDL-producten ten behoeve van de

frame voor zonnedaken. Wel zichtbaar in

auto-industrie blijven voor het oog van

het straatbeeld zijn de accessoires van VDL:

In 2010 is VDL Groep begonnen met de

velen verborgen. Zo richt VDL wereldwijd

fietsendragers, allesdragers voor op het dak

ontwikkeling van een prototype AGV, een

autofabrieken in met eigen geautomatiseerde

van een auto en dakkoffers.

Automatisch Geleid Voertuig dat containers

productielijnen en is het bedrijf specialist op

www.vdlgroep.com

in havens vervoert. Voor de haven in Rotterdam heeft VDL inmiddels bijna 90 AGV’s geleverd. Voor het Duitse chemieconcern BASF in Ludwigshafen is in juli een nieuw type AGV geleverd. De modulaire voertuigopbouw is zo aangepast dat met een slimme integratie van computers, camera’s, sensoren en scanners een gecertificeerd veiligheidsniveau wordt behaald. Onlangs heeft BASF een vervolgorder bij VDL geplaatst voor zeven AGV’s, meer dan infrastructuur en andere ontwikkelingen naar volledig autonoom rijden. Deze voertuigen zullen onbemand met een maximumsnelheid van 30 km/uur over een openbaar traject van meer dan 100 kilometers hun routes afleggen.

Mobility

100 frames, laadpalen, besturing,

39


40


41

Mobility


w w w. d t m o b i l i t y. c o m

DTMobility

gaat voor perfectie aCht

jaar geleDen WerD het BeDrijf opgeriCht. inmiDDels Zijn Ze Zo Druk Dat men niet Zo noDig op neW

Business Zit te WaChten.

Bij

WijZe van spreken Dan, Want als er iets Centraal staat Bij

DtmoBility

uit

tilBurg, is het De klant – en Wat Die Wil. Werk genoeg, lacht Deniz Tahtasiz. De zaken gaan beter dan verwacht. Niet dat de verwachtingen bij DTMobility laag waren; de toeloop is er hoog. Vrijwel iedere klant komt via mond-tot-mondreclame binnen: ondernemers, gepensioneerden, bekende Nederlanders. Wat ze gemeen hebben: hun liefde voor exclusieve auto’s. Audi’s en VW’s, maar ook Bentleys en Porsches. Eigenlijk alle nichemerken die er zijn, van Ferrari tot McLaren. Deniz en zijn team van vijf specialisten staan klaar om te doen waar DTMobility goed in is: topauto’s onderhouden, tunen, uitbreiden, aanpassen – you name it. Alles wat de opdrachtgever maar wil, maatwerk op het hoogste niveau. Denk aan een celebrity die zijn dure bolide wil laten voorzien van een hydraulische handrem, zodat hij lekker kan ‘driften’ – je weet wel: een surplace maken met ronkende motor en rokende achterwielen.

42


Supersnel

Geheim van het succes? Deniz: “Wij doen in een dag wat bij een ander een week duurt. Dat komt door onze strakke inkoopkanalen, maar ook omdat wij – als jongere generatie – handig zijn met moderne media en supersnel de gezochte informatie kunnen vinden. Bovendien zijn we goed in softwareontwikkeling. Software is het brein van de motor; zorgt voor meer vermogen en souplesse, en minder brandstofverbruik.” Grondigheid noemt hij als een derde factor. “We gaan net zolang door totdat het perfect is. Willen precies de oorzaak van een probleem weten en testen alles goed door. We doen precies wat nodig is om verdere problemen te voorkomen, en maken waar wat we beloven. Zo simpel is het. En het werkt, want grote dealers in exclusieve auto’s kloppen bij ons aan als ze er

Mobility

zelf niet meer uitkomen.”

43


Deelfietsen

staan in De Belangstelling:

enerZijDs

positief, omDat overheDen en in toenemenDe mate

Werkgevers en hotels Deelfietsen BesChouWen als een iDeale vorm van moBiliteit voor Werknemers en klanten.

soms ook negatief, Wanneer We merken Dat strooifietsen geparkeerD WorDen op plekken Waar We Ze in parklanD neDerlanD liever niet Zien. en toCh heeft ‘free-floating’ De toekomst, ook in De ogen van hopperpoint. maar Wel in nauWe samenWerking met overheDen en op De juiste plekken.

Niet strooien maar injecteren van FIETSMOBILITEIT op de juiste plekken

44

Hopperpoint exploiteert deelfietsen met haar eigen

Ons bedrijf Hopperpoint BV is onderdeel van WeMobile

ontwikkelde software. Van het begin af aan streeft

Holding BV. Dit laatste bedrijf streeft er naar effectieve

Hopperpoint naar een hardware onafhankelijke en

mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Zo produceren

interoperabele oplossing. In gewone mensentaal:

we een elektrische bakfiets voor de pakketbezorging

We kunnen tal van parkeerstallingen en elektrisch

van PostNL en de groenvoorziening van gemeenten.

bedienbare sloten ontsluiten. We willen samenwerken

We leveren fietsen, elektrische fietsen en elektrische

met andere aanbieders van deelfietsen en verhuurfietsen

bakfietsen in full operational lease aan bijvoorbeeld

zoals OV-fiets. En we willen samenwerken met

een woningcorporatie in Eindhoven zodat hun

Mobility-as-a-Service aanbieders zoals Beamrz.

wijkprofessionals op een voor hen gezondere en voor

Dankzij onze samenwerking met Provincie Noord-

huurders toegankelijkere manier door de wijken rijden.

Brabant, de gemeenten Tilburg en Eindhoven en partijen

We leveren op maat fietsplannen aan bedrijven.

als Mobility-S op Strijp-S in Eindhoven, busvervoerder

We zoeken dus naar behoeften en vullen die op maat in.

Hermes en Van der Valk Hotels (en dan doe ik veel van

Bij ons kun je fietsen huren, lenen, kopen, leasen en

onze klanten te kort) bieden we deelfietsen aan op

delen. We richten ons dus in eerste instantie op de

plekken waar de samenleving er om vraagt. Dus wel bij

zakelijke markt, al loopt onze elektrische bakfiets

een groot stadskantoor, dus wel bij een HOV halte,

internationaal ook bij consumenten als een trein.

bij een hotel, bij een bedrijfsverzamelgebouw en in de

Via dropshipment zo vanuit onze fabriek in China in

openbare ruimte als lokale ondernemers zoals in Tilburg

een doos op een pallet bij de klant op de stoep.

(Piushaven en Besterd) het zien zitten er er met acties

Deelfietsen gaan een vast onderdeel uit maken van het

achter gaan staan.

vervoerslandschap. Gemeenten bereiden zich voor op


hun beleidsontwikkeling rond stimuleren en handhaven.

dan meerdere aanbieders van deelvervoer aanspreken.

Tal van internationale aanbieders zijn in Nederland

Daar zijn we nog wel even van af, maar dat ligt meer

gestart. Sommige worden verguisd, andere weer

aan de bereidheid van aanbieders dan aan de techniek.

geprezen. Het eerste schaap is al lang over de dam en

Onze samenwerking met Beamrz op Strijp-S in Eindhoven

die gaat niet meer terug. Tal van gemeenten durven ook

is voor ons een eerste stap op die route.

gewoon te doen. De Gemeente Tilburg was voor ons de eerste die haar stad ter beschikking stelde als een living

Deelfietsen, deeleconomie: Voor Hopperpoint de centrale

lab. De Gemeente Eindhoven legde deelfietsen al heel

waardepropositie. Voor ons bedrijf WeMobile Holding BV

vroeg vast in de Agenda Fiets. En wij troffen daar

slechts een van de modalieiten van fietsmobiliteit naast

ambtenaren die er echt op uit waren om ons te faciliteren

kopen, huren, lenen en leasen. Onder leiding van CROW

en te ontdekken wat in de praktijk precies de consequenties

Fietsberaad zal Hopperpoint bijdragen aan meer

zijn. En dat is vooral service, service en service. Naar de

samenwerking tussen deelfietsaanbieders. Met pilots op

gebruiker wanneer deze vragen heeft, naar de zakelijke

het gebied van interoperabiliteit. En het zal niet lang

opdrachtgever bij een storing. Naar de fiets voor

meer duren alvorens er een brancheorganisatie voor

preventief onderhoud. De Nederlandse gebruiker

deelfietsexploitanten zal ontstaan. Hopperpoint hoopt

accepteert geen slechte kwaliteit deelfiets, de deelfiets

dat de overheden nog een tijdje ruimte maken voor pilots

moet het comfort hebben van een oerdegelijke, lichte,

en innovaties. In een land waarin nog steeds gemiddeld

maar ook tegen vandalisme beschermde stadsfiets.

per gezin meer fietsen in de garage staan dan er gelijktijdig bereden kunnen worden, is deelfietsen de

Qua innovatie streven we naar de verdergaande

komende jaren vooral een zaak van ’trial and error’.

invoering van slimme fietsen met dommere stallingen, stap voor stap. We experimenteren op de Technische

Drs. Marcel H.W. Clerx MRE

Universiteit Eindhoven met door zonne-energie

Hopper

opgeladen elektrische deelfietsen. We werken aan

WeMobile BV

aan samenwerking met partijen op het gebied van

PO Box 9513

‘interoperabiliteit’, of weer even simpeler: Een gebruiker

5602 LM EINDHOVEN

hoeft maar 1 keer een account aan te maken en kan

THE NETHERLANDS

Mobility

geofencing en dropzones. En we werken vooral

45


In de

KoPGroeP van de AUtomotiVe ZuiD-neDerlanD kent een BloeienDe automotive inDustrie. faBrikanten als Daf en vDl neDCar Zijn al DeCennialang Begrippen in De regio Ên DaarBuiten. maar ook nieuWkomers, Zoals tesla en lightyear, strijken in ZuiD-neDerlanD neer. er is in De regio Dan ook een grote Behoefte aan goeD opgeleiDe teChniCi, van mBo tot Wo. in 2010 ConstateerDen De automotive BeDrijven een te laag aanBoD van goeD opgeleiDe mBo-teChniCi en Zagen Dit als grote BeDreiging. veel mBo’s BoDen van ouDsher automotive-opleiDingen aan geriCht op het garageBeDrijf (onDerhouD en garage-serviCes), maar mBo-opleiDingen geriCht op De inDustrie en met name geriCht op automotive engineering Waren er niet. het Was tijD voor aCtie. Aantrekkelijk

2016 wonnen de 20 deelnemende studenten de derde

Summa Automotive is sinds 2011 de enige aanbieder van

prijs. Zij ontwierpen en ontwikkelden een auto die 1 op

een voltijds (BOL) niveau 4-opleiding voor automotive

186 kilometer haalde. Een fantastische prestatie.

engineering in Nederland. En niet zomaar een opleiding, maar een opleiding waar bedrijven zeer over te spreken zijn. De studenten kunnen prima meekomen en spreken

Summa Automotive toekomstgericht

De school is succesvol en gaat verder. Zo wil het de

de taal van bedrijven, zijn veel gehoorde opmerkingen

infrastructuur verder versterken, haar netwerken

van bedrijven die werken met deze studenten. De

uitbreiden en de school waar het theoretisch onderwijs

opleiding is up-to-date en dit werkt imago verbeterend

wordt gegeven nog dichter bij de praktijk brengen. Zo

voor zowel mbo-studenten als de automotive-industrie.

wordt er volop gewerkt aan de nieuwbouw van een

De jaarlijkse deelname van de BOL 4-studenten aan de

school op de Automotive Campus in Helmond.

Shell Eco-marathon maakt dit bijvoorbeeld heel zichtbaar. Vooruitlopend op de realisatie van deze nieuwe In deze internationale duurzaamheidswedstrijd vraagt

multipurpose schoolomgeving, waarin zelfs plaats wordt

Shell aan duizenden studenten wereldwijd om een

gereserveerd voor startende bedrijven (incubators), zijn

voertuig te ontwikkelen, die zoveel mogelijk kilometers

alvast 3 Automotive opleidingen verhuist naar tijdelijke

kan rijden op zo weinig mogelijk brandstof. Summa

huisvestingen nabij de Campus (theorie-ruimte

Automotive Engineering doet al sinds de

Panovenweg 29) en op de Campus zelf (praktijkruimte).

start van de opleiding mee en in

46

De studenten van de opleidingen Technicus


Automotive Engineering, Technisch Specialist en

Ook voor de personenauto’s is een volledig nieuw

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche zijn al volop aan het

concept opgezet voor BBL-studenten autotechniek met

integreren in hun nieuwe omgeving. Uiteindelijk zullen

als label Car Academy waarbij alle studenten nu volledig

op de Automotive Campus zo’n 500 BOL4 -studenten

in een state-of-the-art praktijksetting op de Croy in

hun thuisbasis gaan vinden.

Eindhoven worden opgeleid. In Boxtel staat de school voor autoschadeherstel en

Doorlopende leerlijn

autospuiten waarbij studenten in een grote bedrijfshal

Belangrijk speerpunt blijft de realisatie van een

met spuitmachines kunnen oefenen voordat ze aan de

aantrekkelijke doorlopende Automotive- leerlijn.

slag gaan met auto’s van klanten. Alle docenten gaan

Studenten moeten vanuit het vmbo en Havo goed en

op training bij de bedrijfspartners. Deze aanpak en

logisch kunnen instromen in een van de vele opleidingen

infrastructuur is uniek in Nederland.

van Summa Automotive, maar desgewenst ook succesvol kunnen doorstuderen bij Fontys, HAN of de Hogeschool van Rotterdam. Dit vereist participatie van

Meer informatie?

Summa Automotive versterkt graag de band met het

het bedrijfsleven. Summa Automotive wil op alle niveaus

bedrijfsleven. Er is volop behoefte aan actueel les- en

en in alle sectoren bijdragen aan het versterken van de

praktijkmateriaal, workshops, excursies en uiteraard ook

automotive sector en hiermee de Nederlandse economie.

stage- en afstudeerstageplekken. Voor de opleiding Automotive Engineering kunnen projecten van bedrijven

Summa Automotive kort op het bedrijfsleven

worden uitgevoerd. Dan ontstaat er nog meer levensecht

Naast de vele voltijdsopleidingen (BOL) op technisch vlak

onderwijs, zodat de student echt ziet voor wie hij / zij

en verkoopmanagement verzorgt Summa Automotive

iets aan het engineeren is.

waarbij werken wordt gecombineerd met school.

Op zondag 21 januari staat de eerstvolgende Open Dag

Zo heeft Summa onder de noemer Truck Academy

gepland. Van 10.00u tot 15.00u zijn alle deuren

inmiddels alle vrachtwagendealers van Zuid-Nederland

geopend voor alle geïnteresseerden.

aan zich weten te binden. Het gaat dan om BBL-opleidingen

Mocht u voor die tijd al meer willen weten over onze

(niveau 2 en 3) en speciale manufacturing programma’s

Automotive-activiteiten, neem dan contact op met Roel

voor bedrijven. De bedrijven zorgen voor studenten en

Akkerman, directeur, via r.akkerman@summacollege.nl

het nieuwste van het nieuwste materiaal, Summa voor

of bel 040-2695040.

de theorie- en praktijkruimtes en de docenten.

www.summa-automotive.nl

Mobility

ook meerdere specifieke BBL-opleidingen. Opleidingen

47


Renault KANGOO, TRAFIC en MASTER

Slim ondernemen begint bij Arend Auto

Tot € 5.000,- Slim ondernemen-voordeel1 0% Flex Financial Lease bij aanschaf van een bedrijfswagen met onderhoudscontract en verlengde garantie2

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Slim ondernemen-voordeel” (hierna “actie”). De actie is geldig voor orders van de KANGOO, TRAFIC en MASTER die van 1 november 2017 t/m 10 januari 2018 worden ingevoerd in de bestelsystemen van Renault Nederland. De uiterste kenteken registratiedatum (tenaamstelling) is 30 april 2018. Genoemde actie is niet geldig op Générique-uitvoeringen van de KANGOO, TRAFIC en MASTER. 2. Alle Flex Financial Lease-(FFL) gecommuniceerde maandbedragen zijn gebaseerd op de basisversies Renault KANGOO ENERGY dCi 75 EU6, Renault TRAFIC L1H1 T27 dCi 95 EU6 en de Renault MASTER Gesloten Bestel L1H1 T28 dCi 110 EU6 (excl. btw en onvermijdbare kosten), incl. de kosten van GarantiePlus verlengde garantie & My Revision-onderhoudscontract(beide max. 80.000km), na 33,3% aanbetaling (evt. uitinruilwaarde) en met 5 jaar looptijd en 20% slottermijn. FFL geldt op nieuwe zakelijke Renault Bedrijfswagenorders, behalve op Générique-uitvoeringen en de KANGOO. Z.E. Geldt niet i.c.m. jaarafspraken. Jaarlijks kostenpercentage van 0% bij aanschaf GarantiePlus (verlengde garantie) én My Revision-onderhoudscontract, 0,9% bij aanschaf GarantiePlus óf My Revision, 1,9% zonder aanschaf van services. Looptijden beschikbaar van 12 tot 60 maanden, geen max. te financieren bedrag, slottermijn mogelijk. Algemene voorwaarden van toepassing, op te vragen via nl-marketing@rcibanque. com. Actievoorwaarden staan op www.renault.nl/acties-financiering/leasing. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van FFL zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. Acceptatie voorbehouden. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Business Finance, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (www.renaultfinance.nl, KvK-nummer 30055070, AFM-vergunningsnummer 12009781). Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en fouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van genoemde versie en uitvoering. Vraag naar de voorwaarden, bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl/verkoopvoorwaarden.

www.arendauto.nl


Arend Auto, Easy Life! arenD auto is Dé renault Dealer uit De regio noorD-BraBant. in Dit geBieD heBBen We maar liefst Zeven vestigingen Waar u tereCht kunt met al uW moBiliteitsvraagstukken. arenD auto is een DoChteronDerneming van stern groep n.v., De grootste automotive holDing van neDerlanD. Bij ons kunt u tereCht voor alle aspeCten Die te maken heBBen met uW personenauto of BeDrijfsWagen. De bedrijfswagens van Renault zijn al jarenlang

vaandel en daarom prijzen wij maatwerk aan. Zo stemmen

toonaangevend in de markt. Voor een nieuwe

wij de bedrijfswageninrichting geheel af op uw voorkeur

bedrijfswagen bent u bij Arend Auto dan ook aan

en manier van werken.

het juiste adres. “We beschikken te allen tijde over een ruime voorraad bedrijfswagens waar u uit kunt

Met ons Pro+ netwerk voor zakelijke klanten kunnen we

kiezen en bovendien snel mee kunt rijden”, aldus

u vele extra services bieden. We denken namelijk graag

Frans-Jozef Swinkels, Sales Manager bij Arend Auto.

met u mee over waar u als ondernemer verder mee komt. Zo kunt u onder andere gebruik maken van

Renault staat voor Easy Life en dat willen we ook

verruimde openingstijden, vervangend vervoer op maat

waarmaken richting onze klanten. Vandaar dat onze

en een uitgebreid aanbod van bedrijfswagens, inclusief

specialisten precies weten wat de behoeften zijn van

op- en ombouw van de bedrijfswagen van uw keuze.

een ondernemer zoals u. Door onze jarenlange ervaring

Dit zijn wereldwijde Renault Pro+ klantbeloftes waar we

in de bedrijfswagenmarkt adviseren wij over hetgeen

u graag mee van dienst zijn.

van een nieuwe bedrijfswagen, een eventuele financiering

Advies inwinnen over de mogelijkheden voor ú?

of leaseconstructie, bedrijfswagen-inrichting of het

Geen probleem, wij heten u van harte welkom in

onderhoud aan uw belangrijkste bedrijfsonderdeel,

een van onze vestigingen bij u in de buurt!

we helpen u graag. Met vriendelijke groet, De producten van Arend Auto vormen de basis van een

Het team van Arend Auto

langdurige relatie welke we graag aangaan met onze klanten. Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het

www.arendauto.nl

Mobility

wat ú belangrijk vindt. Of het nu gaat om de aanschaf

49


NXP ontWikkelt radar voor auto’s ter grootte van een postzegel

DoDeHoek verDwiJnt DankZiJ raDarteCHnologie

elk jaar komen er WerelDWijD ongeveer 1,3 miljoen mensen om het in het verkeer. er is autofaBriekenanten en toeleveranCiers, Zoals nxp semiConDuCtors uit einDhoven, alles aan gelegen om het aantal ongelukken in het verkeer te verlagen Door met name auto’s steeDs veiliger te maken. om Dit te Bereiken WorDen miljoenen gestoken in researCh en Development om steeDs nieuWe teChnologieën te kunnen toepassen Die De automoBilist, maar ook voetgangers en(Brom)fietsers, Beter te BesChermen tegen De gevaren in het verkeer. Auto complexer dan een vliegtuig

Radar staat voor Radio Detection And Ranging: de

Al jaren achtereen neemt de hoeveelheid elektronica in

radarsensor zendt radiogolven uit die tegen objecten als

een auto toe. De automobilist wil meer functies, zoals

voetgangers, fietsers, auto’s en/of vangrails weerkaatsen

navigatie, Bluetooth en parkeersensoren. Daarnaast

en terug worden ontvangen. De radar(chip) rekent

maken de fabrikanten auto’s steeds veiliger met ‘adaptive

vervolgens uit op welke positie deze objecten zich

cruise control’ en stabilisatieprogramma’s en zien we een

bevinden en kan de bestuurder waarschuwen voor

trend naar zelfrijdende auto’s. Ook hiervoor is elektronica

mogelijke gevaren, of zelfs actief ingrijpen. Radars

nodig. Op dit moment is het al zo dat nieuwe auto’s in

worden vaak samen met andere sensoren, zoals camera’s

de hogere prijsklasse meer dan 100 miljoen

toegepast. De kracht van radar is dat deze bij nacht en

softwareregels bevatten. Dat is meer dan bijvoorbeeld

ontij (mist, sneeuw, regen) goed functioneert en de

een modern passagiersvliegtuig als de Boeing 787.

snelheid van objecten direct kan meten.

Radar

Nu zijn er al auto’s op de weg met radar aan boord, maar

Een belangrijke innovatie is de door NXP ontwikkelde

die zijn groot en heel duur. Nu is NXP erin geslaagd om

radarchip met een grootte van 7,5x7,5 mm.

de radarsensoren veel 50% kleiner - van een pak kaarten

Iedereen kent radar uit de wereld van de luchtvaart,

naar een lucifersdoosje - en veel simpeler te maken. In

maar inmiddels zijn de ontwikkelingen zover dat ook

plaats van vier chips te combineren op een printplaat kan

auto’s uitgerust kunnen worden met radar.

de fabrikant, die de radarsensoren maakt, straks met één chip toe. Ook het energieverbruik is lager doordat de

50


verbindingen tussen de functies niet meer via de printplaat lopen, maar in de chip blijven. Hierdoor kan de sensorbehuizing eenvoudiger worden. Al deze factoren zorgen ervoor dat de kosten per sensor lager worden zodat radarsensoren betaalbaar worden voor alle auto’s.

Meer veiligheid

Uiteindelijk is de koper van de auto en haar medeverkeersdeelnemers gebaat bij deze innovatie: de veiligheid neemt toe. Geassisteerd (en in de toekomst automatisch) rijden wordt voor een grote groep mensen bereikbaar. De impact van de radarchip is dan ook groot. Primair neemt de veiligheid in het verkeer toe. De NCAP Autonomous Emergency Braking (mogelijk dankzij onder

Zelfrijdende auto

Google past de radarchip al enige tijd toe in haar

andere radar) onderzocht en kwam tot de conclusie dat

zelfrijdende auto’s. Op dit moment wordt de chip in lage

deze functie het aantal kop-staartbotsingen met 38%

aantallen geproduceerd. Massaproductie begint in 2018.

kan reduceren. Maar ook voor andere verkeers-

Dat betekent dat auto’s met radarsensoren gebaseerd

deelnemers is deze ontwikkeling goed nieuws.

op de radarchip de weg op gaan in 2019. Doordat de

Voetgangers en fietsers worden immers ook opgemerkt

radarsensoren goedkoper en kleiner zijn, is het

door de radar. Door een auto te voorzien van meerdere

interessant om er meer van in auto’s te integreren;

radarsensoren neemt de veiligheid van de weggebruikers

in de toekomst tot wel 10 stuks per auto.

in en om de auto toe. Ook vrachtwagens zullen meer

Hierdoor worden auto’s significant veiliger en

radarsensoren krijgen, waardoor de beruchte “dode

aantrekkelijker voor de consument. Aan de horizon zien

hoek”, die nu oorzaak is van veel ongelukken met

we de zelfrijdende auto. Radarsensoren zullen hier een

voetgangers en fietsers, verdwijnt. De grotere veiligheid

belangrijke rol in spelen: door middel van een ring van

heeft ook secundaire voordelen: veel files worden immers

radars kan de auto 360o om zich heen kijken;

veroorzaakt door ongelukken. Minder kop-

een belangrijke voorwaarde om de auto veilig zelf te

staartbotsingen op de snelwegen zogen voor minder files

laten rijden. Kortom de radar is een belangrijke innovatie

en hierdoor zal ook de belasting van het milieu afnemen.

die zal bijdragen een meer verkeersveiligheid.

Mobility

(New Car Assessment Program) heeft het effect van

51


DE NIEUWE

SUBARU XV

NÚ BIJ CONTENT AUTOGROEP

CONTENT AUTOGROEP | úw officiële Subaru dealer!

52

Pietersbergweg 3, Eindhoven, Tel: 040 - 21 57 010 www.contentautogroep.nl/subaru


Fontys op de Automotive Campus in Helmond Bouwen aan een elektrische auto, het ontwerpen van een

lectoraat Powertrain van lector Rik Baert worden uitgevoerd.

slimmere warmtehuishouding in voertuigen, het monitoren

Zo wordt er momenteel een Piaggio Ape door studenten

van elektrische bussen, het ontwerpen van een titanium

omgebouwd naar een elektrische auto, zodat deze in de

wielophanging die 3D geprint moet worden, het maken

toekomst emissieloos kan rijden. De studenten worden daarbij

van lichtgewicht motorsportvoertuigen, het uitrusten van

begeleid door medewerkers van het Eindhovense High Tech

een autonoom rijdende auto met nieuwe sensoren ... Dit zijn allemaal voorbeelden van projecten waar studenten van Fontys Hogeschool Automotive aan werken op de Automotive Campus in Helmond. De snelheid waarmee nieuwe technologieën zich ontwikkelen is enorm. Door de combinatie van theorie en praktijk in de opleiding, zijn de Fontys Automotive studenten bij uitstek geschikt om die nieuwe technologieën naar praktische toepassingen voor het bedrijfsleven te vertalen. En de Automotive Campus

Met ons allen een topprestatie neergezet (student Xavier Lamee over de Fontys prestaties in Helmond in de afgelopen periode)

met haar uitstekende faciliteiten en de mogelijkheid om te experimenteren, is dan natuurlijk een unieke plek in

bedrijf Sioux. Siemens geeft een training in gebruik van

Nederland waar dit allemaal gebeurt.

specifieke software en een medewerker van het bedrijf Hyster-Yale geeft op zijn beurt een gastles over hoe dat

Op de Automotive Campus in Helmond is continu een groep

bedrijf die software weer gebruikt bij hun ontwikkeling.

van zo’n 80 studenten van Fontys Hogeschool Automotive

Studenten leren dus van bedrijven, en bedrijven leren weer

bezig met praktijkgericht onderzoek. Voor een groot deel in

van onze studenten. Daarmee is de cirkel rond.

Mobility

projecten die samen met het bedrijfsleven en het Fontys

53


Publiek-privaat slimme mobiliteit testen én uitrollen het gaat goeD met De ZuiD-neDerlanDse eConomie. met name De highteCh en De automotive inDustrie ronDom einDhoven en helmonD Zijn aanjagers van een flinke groei. en Die Zal ZiCh naar verWaChting ook De komenDe jaren Blijven DoorZetten. goeD nieuWs, maar Die groei heeft ook impaCt op De moBiliteit. en De oplossing hiervoor ligt niet alleen maar in extra asfalt. Daarom WerD smartWayZ.nl in het leven geroepen. “De bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in Zuid-Nederland verbeteren, dat is het doel van SmartwayZ.NL. We hebben daarbij veel aandacht voor slimme mobiliteitsoplossingen zoals zelfrijdende

Mobiliteitsconcepten beproeven in een échte situatie, met echte gebruikers Zelfrijdende elektrische voertuigen die als on-demandservice

voertuigen, deelsystemen en efficiënt gebruik van logistieke

worden aangeboden. Dat is wat er in MobilitymoveZ.NL beproefd

stromen”, aldus Gertjan Koolen, programmamanager Smart

wordt. Wegbeheerders en gebiedseigenaren stellen een deel van

Mobility van SmartwayZ.NL.

de openbare ruimte ter beschikking, marktpartijen hebben een

Op dit moment kunnen bedrijven al op verschillende manieren

mobiliteitsconcept. Samen bepalen ze hoe zelfrijdende voertuigen

aanhaken: in Mobility Lab kunnen startups hun prototypes verder

stapje voor stapje geïntroduceerd worden. Eerst op een afgesloten

ontwikkelen. In de testomgeving van MobilitymoveZ.NL worden

stuk weg met een lage snelheid en gaandeweg als onderdeel van

mobiliteitsoplossingen beproefd in een échte omgeving, met échte

het reguliere verkeer, met echte gebruikers. Aan het eind moet

gebruikers. En de Mobility Market maakt het mogelijk om diensten

voor overheid én markt duidelijk zijn onder welke condities het

die slimmer reisgedrag stimuleren op te schalen.

concept over heel Nederland en daarbuiten uitgerold kan worden.

Mobiliteitslaboratorium voor startups

Matchen van vraag en aanbod in digitale marktplaats

opgestart door SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming.

mobiliteitsdiensten die hun product of dienst op de markt en bij

Het programma heeft een doorlooptijd van negen maanden en

weggebruikers willen implementeren. Daarbij gaat het om diensten

geeft startups de kans hun prototype te testen in de praktijk.

waaraan de consument behoefte heeft én die bijdragen aan de

Dat gebeurt onder meer door samen op zoek te gaan naar een

doelstellingen van een betere bereikbaarheid, een veilige reis en

eerste klant, een (test)locatie te zoeken, of PR- en communicatie-

betere leefomgeving. De eerste opgave van Mobility Market is om

ondersteuning. Het Lab startte in augustus 2017 en loopt nog

bij de A2 Weert-Eindhoven via slimme mobiliteitsdiensten bij te

tot juni 2018.

dragen aan minder files en minder overlast. Daarna volgt de

Mobility Lab is een jaarlijks terugkerend programma voor startups,

Mobility Market is een verzamelplaats voor aanbieders van slimme

komende jaren de rest van Zuid-Nederland.

impact

Mobility Lab

MobilitymoveZ.NL

Mobility Market fase in ontwikkelingsproces

54


Frank van Os, Co-founder en CCO bij Smartmile Solutions “Smartmile maakt pakketbezorging in steden slimmer, efficiënter, gemakkelijker en duurzamer. Via een softwareplatform krijgt iedere online koper, koerier en retailer toegang tot geautomatiseerde selfservice afhaal- en verzendstations voor pakketjes en wordt pakjesverkeer in steden gecombineerd via cityhubs. Onze deelname aan Mobility Lab zorgt ervoor dat we makkelijker in gesprek komen met potentiële partners zoals retailers, winkelcentra, koeriers en steden. Daarnaast krijgen we ondersteuning op gebied van onder andere marketing/pr en funding. Onze verwachting is dan ook dat deelname aan Mobility Lab de lancering van Smartmile in Nederland zal versnellen.”

Pierre van Veggel, projectleider MobilitymoveZ.NL

“Door nieuwe mobiliteitsoplossingen stap voor stap te ontwikkelen en te beproeven in de echte wereld, wordt duidelijk wat wel en wat niet werkt. We proberen daarbij deze oplossingen te koppelen aan reële problemen. We zoeken dus niet alleen ideeën die bijdragen aan een betere mobiliteit, maar ook ondernemingen die een oplossing zoeken voor hun mobiliteitsprobleem.”

Maurice Mulders, COO Innovactory

“Met onze reisassistent ‘TimesUpp’ nemen we de reiziger bij de hand tijdens zijn reis. Onze app anticipeert op real-time veranderingen waardoor verplaatsingen worden geoptimaliseerd. Zo kijkt TimesUpp naar het verkeer en de files op de weg, en krijgt de reiziger een pushbericht wanneer het tijd is om te vertrekken naar zijn volgende afspraak. Ook zaken als benodigde tijd om te parkeren wordt hierin meegenomen. De Mobility Market geeft ons toegang tot een grote groep reizigers en een startfinanciering om door de aanloopkosten te komen om zelf diensten te realiseren die rijp zijn voor de markt.”

Het programma SmartwayZ.NL is een samenwerking tussen Provincie Waterstaat, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg, maatschappelijke- en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen. Ze werken samen aan de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Wilt u zelf deelnemen aan een van deze projecten of heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@smartwayz.nl of surf naar www.smartwayz.nl.

Mobility

Noord-Brabant, Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur &

55


Marc Bollen Commercieel Manager 56

Van den Udenhout Lease


Snel op weg naar een betere mobiliteit! stilstanD is aChteruitgang WorDt vaak geZegD. Dat gelDt Zeker voor BeDrijven. Want stilstaanDe BeDrijfsWagens Zijn een enorme kostenpost, net als het niet tijDig of te laat leveren of ontvangen van goeDeren. ook meDeWerkers Die letterlijk stilstaan kosten gelD. moBiliteit heeft Dus meerDere faCetten. in al Die faCetten kan van Den uDenhout lease onDernemers snel – en uiteraarD goeD – op Weg helpen. graag Deel ik Daarvoor alvast vijf tips met u. Tip 1: Kies voor een sterk merk

Tip 3: Eerst kijken en dan kopen (of niet….)

een ijzersterk merk in de autowereld. Van den Udenhout

De mogelijkheden zijn legio. Juist daarom geven we

is een gerenommeerd bedrijf, met de merken Audi,

altijd persoonlijk en eerlijk advies. En belangrijk:

Volkswagen, SEAT en ŠKODA. We helpen al meer dan

we kunnen alle leasevormen aanbieden. Want Van den

60 jaar ondernemers met hun mobiliteitsvraagstukken.

Udenhout Lease is gelieerd aan de tweede grootste

We kennen onze klanten en de klanten kennen ons.

speler in de leasemarkt: VWPFS.

Daarbij bedoel ik niet een bepaald automerk. Maar wel

Kopen of leasen? En wat voor leaseconstructie dan?

Ze weten dat we oprecht en eerlijk adviseren. Wat ze vaak nog niet weten is dat we voor alle merken leaseoplossingen kunnen leveren. Dat heeft een belangrijk

Tip 4: Kijk verder

Maatwerk is onze core business. Dat betekent dat we

voordeel: one-stop-shopping. Ik ben er trots op dat we

écht samen met een klant kijken naar zijn vragen en

een compleet pakket kunnen leveren, inclusief

behoeften. We leasen niet alleen auto’s, maar bieden

bedrijfswagens. En dat pakket is ook écht compleet.

vooral oplossingen. Daarvoor moet je eerst weten wat

We adviseren, financieren, leasen, verkopen,

de knelpunten zijn. Van daaruit kunnen we adviseren

onderhouden en repareren wagens. Natuurlijk verzorgen

en brengen we in kaart welke mogelijkheden er zijn

we ook de inbouw van bedrijfswagens en hebben we

om de mobiliteit van medewerkers te vergroten.

schadeherstel in eigen huis.

Welke combinatie van vervoer werkt voor jouw organisatie het beste?

Tip 2: Houd het dicht bij huis

Dat is onze kracht: we zetten heel bewust het persoonlijke contact centraal. Wij gaan voor lokaal!, We werken dicht

Tip 5: Vraag het de vakman

Er is meer mogelijk dan u denkt. Vraag daarom advies

bij de klant, vanuit onze verschillende Van den Udenhout

aan een gedreven vakman. Al onze medewerkers zijn

vestigingen in onze regio. En we zijn erg blij dat we veel

vakmensen. Ze weten wat er gaande is op de markt:

klanten hebben die we al heel lang mogen helpen.

nu en in de toekomst. Samen met u bepalen zij hoe u

Daar ben ik trots op. We spreken de taal van onze

het beste op weg kunt gaan!

klanten en kennen ze persoonlijk. Belangrijk, want alleen waar we sterk in zijn en een goede naam in hebben. Tegelijkertijd kunnen we vanwege onze schaalgrootte

Van den Udenhout Lease

interessante prijzen en mobiliteitsoplossingen bieden.

Meerenakkerweg 33

Vergeet niet dat achter die ene zichtbare medeweker

5502 NJ Veldhoven

een gedreven team van 500 mensen staat!

I www.udenhout.nl/leasen E lease@udenhout.nl T 073-646 99 99

Mobility

dan kun je goed adviseren en maatwerk leveren. Dat is

57


58


Revolutionair middel om auto’s showroomschoon te wassen zonder water!

Nano2Clean nano2Clean maakt elk Wagenpark shoWroomsChoon ZonDer Water! met een speCiaal ontWikkelD sChoonmaakmiDDel en speCiale miCroveZelDoeken krijgen Wij gegaranDeerD elke auto sprankelenD sChoon ZonDer krassen en ZonDer kostBaar DrinkWater te geBruiken!

Best haalbare waardering op het gebied van Veiligheid & Milieu

Bijdragen aan een goed imago

Het revolutionaire schoonmaakmiddel dat wij gebruiken

ook kwaliteit uit. De wagens op de weg of in de

heeft volgens het NFPA Hazard Rating System de best

showroom zijn een visitekaartje en belangrijk voor het

haalbare waardering gekregen op het gebied van

imago van elk bedrijf. Bovendien draagt bewust zijn en

Veiligheid & Milieu Het schoonmaakmiddel werkt op

bewust omgaan met onze leefomgeving bij aan een

basis van hydro-sobulisatie. Hydro-sobulisatie houdt in

positief imago. De veranderde wetgeving rondom milieu

dat door de hydrotrope stof (stof die de oplosbaarheid

geeft de noodzaak aan om actief over milieubesparing

vergroot) in het schoonmaakproduct het vuil wordt

mee te denken.

Schone wagens zijn niet alleen mooier maar stralen

oplost zodat vuil loskomt van de auto. Het is niet langer nodig om druk uit te oefenen op hardnekkige vlekken.

Nano2Clean heeft grote ambities

Je spuit het schoonmaakmiddel met een spray op de

is gewenst door bedrijven en overheid. Wij willen

auto. Je hoeft de auto daarna alleen maar af te nemen.

de grootste autopoetser worden van Nederland en

Dit gebeurt met speciale microvezeldoeken die het vuil

Vlaanderen. Daarom staan we open voor ondernemers

omhullen zodat het vuil geen kans krijgt om krassen te

die een eigen filiaal willen beheren onder een

veroorzaken. De lak blijft daardoor onbeschadigd en

franchiseformule

behoudt zijn natuurlijke glans. Het enige water dat wij gebruiken is water om de microvezeldoeken te wassen met speciale waterbesparende wasmachines.

Mobility

De populariteit van ‘anders je autowassen’ groeit en

59


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Auto’s zo schoon alsof ze zo uit de fabriek komen

over duurzaam ondernemen. Wij gaan een stap verder.

stralend schoon zijn. Alsof ze zo uit de fabriek komen. Van bedrijfswagens,

Wij richten ons op nieuwe markten en businessmodellen

vrachtwagens, boten, motoren tot zelfs paardentrailers!

Nano2Clean is van mening dat MVO niet alleen gaat

Wij zorgen ervoor dat bij de meest uiteenlopende bedrijven hun auto’s

die gericht zijn op winst voor: 1. Mens 2. Maatschappij 3. Milieu Nano2Clean creëert waarde op economisch, ecologisch

ü Wij maken alle voertuigen showroomschoon ü Wij zorgen voor leveringklaar maken van voertuigen ü Wij onderhouden het wagenpark periodiek. ü Wij wassen zonder water op elke locatie in Nederland en Vlaanderen.

en sociaal gebied. Profit

– door een eerlijke prijs te hanteren

Planet

– door alleen biologisch afbreekbare producten

Wij zoeken bedrijven die onze visie op MVO en duurzaamheid ondersteunen Wij werken graag samen met bedrijven die onze visie op MVO en

te gebruiken en kostbaar drinkwater te

duurzaamheid ondersteunen. Heb je een wagenpark dat je moet

besparen.

onderhouden? Spreekt het je aan dat alle auto’s showroomschoon gewassen

People – door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.

worden zonder water te gebruiken? Wij komen graag praten over de flexibele mogelijkheden die Nano2Clean biedt. Tel.: +31 850 27 00 47 | www.nano2clean.eu | www.nano2clean.nl

Mobility 60


Paul van de Coevering

lector Urban Intelligence NHTV, Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit

het leCtoraat urBan intelligenCe van nhtv ontWikkelt innovatieve tools om (Big-)Data te vertalen naar BeleiDsrelevante informatie voor BeDrijven en overheDen. een BekenD voorBeelD is De CyCleprint toolkit Waarmee Data van De lanDelijke fietstelWeek Campagnes Zijn vertaalD naar kWaliteitsinDiCatoren voor fietsinfrastruCtuur. reCent ontWikkelDe het leCtoraat een nieuWe tool, De CommutesCan om De effeCten van moBiliteitsmanagement in BeelD te Brengen. Het nieuwe kabinet investeert ruim twee miljard extra in infrastructuur

bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer en combineert

om de doorstroming op het hoofdwegennet op peil te houden.

dit met het actuele mobiliteitsgedrag van medewerkers

Het uitbreiden van de auto infrastructuur loopt echter tegen zijn

(afbeelding 1). Hiernaast biedt de CommuteScan een dashboard

grenzen aan. De vraag is in hoeverre het faciliteren van deze

met de belangrijkste indicatoren voor de mobiliteit en

mobiliteitsvraag ‘slim’ is.

bereikbaarheid (afbeelding 2). Er wordt onderscheid gemaakt naar: 1. Einddoelstellingen: gezondheidseffecten medewerkers,

De dagelijkse files vertonen een hoge mate van kuddegedrag, waarbij zelfstandig nadenken met een realistische kijk op alternatieven onmogelijk is. De helft van de autoverplaatsingen is korter dan 7.5 kilometer. Hiervoor wordt veel gebruik gemaakt

mobiliteitskosten en CO2-reductie. 2. Mobiliteitsprestaties: mobiliteitsprofiel, algemene mobiliteitsscore en score per modaliteit. 3. Bereikbaarheidsindicatoren: parkeerplaatsen en hun bezetting.

van snelwegen met veel in- en uitvoegen en extra files tot gevolg. Daarnaast zijn we rond 8:30 op ons werk aanwezig en zitten

In de komende jaren zal het lectoraat Urban Intelligence in

rond 17:30 weer thuis aan de aardappels. En dit terwijl er in

samenwerking met de markt meer van dit soort tools ontwikkelen.

de afgelopen decennia een digitale revolutie heeft plaatsvonden

Op weg naar een slimmere toekomst!

waarmee het mogelijk is geworden op afstand te werken en te vergaderen en waarmee real time reisinformatie voor alle vervoerswijzen beschikbaar is. Bedrijven en ondernemers kunnen door bewuster mobiliteitsmanagement een belangrijke rol spelen bij het doorbreken van dit kuddegedrag. Goede tools hiervoor waren echter nauwelijks beschikbaar. Daarom ontwikkelde het lectoraat Urban Intelligence in samenwerking met de HAS de CommuteScan. Dit is een

Ondernemers hebben nu de middelen om hun eigen bereikbaarheid te managen.

webapplicatie, ontworpen voor werkgevers en overheden, die inzicht geeft in de mogelijkheden en effecten van mobiliteitsmanagement. Het visualiseert voor bedrijven de Afbeelding 2: dashboard CommuteScan

Mobility

Afbeelding 1: bereikbaarheidskaarten CommuteScan

61


Hyundai IONIQ 1 auto 3 aandrijfsystemen

De folDer Belooft veel: Zorgeloos rijDen in een DynamisChe, Complete en moDern vormgegeven auto Die geen sChaDelijke stoffen uitstoot (of een Zeer lage Co2-emissie heeft en Zeer Zuinig met BranDstof omgaat). het kan allemaal met De hyunDai ioniQ. De hyunDai ioniQ is immers De eerste auto ter WerelD Die BesChikBaar is met keuZe uit Drie innovatieve aanDrijfsystemen: hyBriDe, plug-in hyBriDe en volleDig elektrisCh. BraBant Business meDia ging met De hyunDai ioniQ op paD en testte alle Configuraties.

De Hyundai IONIQ is een auto met drie gezichten. Laten we eerste naar de hybride kijken. De auto is beschikbaar vanaf € 24.450 en heeft standaard een 1.6 benzinemotor van 77,2 kW (105 pk) en een 31,9 kW (43,5 pk) sterke elektromotor). Ook daarbij een gratis automaat met efficiënt schakelende dubbele koppeling. De lange lijst vaan accessoires geven aan dat de IONIQ rijk in zijn spullen zit. De prijs is ruim zesduizend euro lager dat zijn grootste concurrent de Toyota Prius. De IONIQ levert dezelfde prestaties. De volledig elektrische versie, de IONIQ Electric (vanaf €32.750) is een bijzonderheid. De auto heeft een 28Kwh grote batterij en levert de met 88,2 kW (120 pk) sterke elektromotor bijzonder veel vermogen. De actieradius is 280 kilometer. Een ander voordeel: de batterij laadt snel op. In 23 minuten bij Fastned is zeer goed te noemen. De Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid (€ 30.000) is er sinds kort. Deze auto combineert de voordelen van elektrisch rijden tot 63 kilometer, dus veel woon-werk-verkeer zonder te tanken, met dezelfde 1.6 benzinemotor uit de hybride. Op het oog de ideale configuratie. Wat zijn nu de verschillen? Qua uiterlijk ontlopen de drie broertjes elkaar niet veel. Het onderscheid tussen de hybride en de plug-in hybride is immers louter onderhuids te zien. De plug-in heeft een grotere batterij en kan aan de laadpaal worden opgeladen. De hybride regelt het allemaal zelf en schakelt soepel over van 62


batterij naar benzine, waardoor je met 1 liter brandstof

wereld. De zitpositie is goed. Het dashboard en het

gemakkelijk 23 kilometer kunt rijden. De elektrische

navigatiesysteem geven snel en duidelijk de gewenste

variant levert het meeste milieuvoordeel op. De auto

informatie. Het iets afgeplatte stuur ligt prima in de

stoot zelf geen enkele schadelijke stoffen uit. Bijtelling is

handen. De Hyundai IONIQ is standaard zeer rijk

slechts 4 procent voor de zakelijk rijden. Je rijdt dus wel

uitgerust met allerhande accessoires die je normaal

puur elektrisch en dat betekent een praktijkactieradius

alleen terugvind in duurdere modellen zoals een

van ruim 200 kilometer.

achterrij camera, smart cruise control, geïntegreerd navigatiesysteem, verwarmbare lederen stoelen en

Hyundai heeft een slimme keuze gemaakt door een auto

parkeersensoren. De auto zit bovendien boordevol

in drie configuraties aan te bieden: er is voor elk wat wils. veiligheidssnufjes. lane keeping assist houdt de auto Wie veel rijdt, niet te veel wilt betalen , maar wel een

keurig tussen de rijbaan, het BSD systeem detecteert

ruime zuinige en moderne 5-persoons auto wil hebben

zelfs objecten in de dode hoek en door AEB remt de

kiest het beste voor de hybride versie. Wie afstanden tot

auto in noodsituaties eerder dan de bestuurder dit kan.

63 kilometer elektrisch wil rijden en daarmee dus

Hierdoor kan de IONIQ de competitie met vele

brandsof uitspaart, maar altijd op de benzinemotor wil

concurrenten moeiteloos aan. Ook bijzonder: de soepel

kunnen terugvallen (tijdens vakantie?) die heeft aan de

schakelende automatische transmissie.

wil rijden er als een kanon vandoor wil gaan bij het

Het totaalpakket van de Hyundai IONIQ heeft deze

stoplicht, of juist zuinig emissievrij en geruisloos over ’s

auto al vele internationale prijzen bezorgt. Welke IONIQ

landsherenwegen wil rijden die is het beste af met de

je kiest ligt aan de gebruiker. De IONIQ is altijd ruim,

IONIQ Electric.

praktisch en zeer efficiënt. De IONIQ is de perfecte auto voor wie hart heeft voor ‘groene’ mobiliteit en met

De Hyundai IONIQ hybride is niet alleen fors goedkoper

het hoofd kiest voor praktische gebruiksmogelijkheden,

dan de concurrentie. De IONIQ hybride biedt ook meer.

zuinig en comfortabel rijden én bovenal en een

Wie plaatsneemt in de IONIQ betreedt een moderne

scherpe prijs.

Mobility

plug-in hybride de beste. En wie echt helemaal elektrisch

63


Smart Mobility op Eindhoven Airport:

toekomstmuziek?

mensen verBinDen met De rest van europa en De WerelD. Dat is De kerntaak van einDhoven airport. De inmiDDels tWeeDe luChthaven van neDerlanD BevinDt ZiCh in het hart van het eConomisCh kerngeBieD Brainport einDhoven. net als DeZe regio, ontWikkelt De luChthaven ZiCh voortvarenD. Dit jaar verWaCht einDhoven airport ongeveer 5,7 miljoen reiZigers te mogen verWelkomen. De luChthaven mag groeien Binnen De kaDers van De meDegeBruikvergunning tot 43.000 vliegBeWegingen in 2019 Wat gelijk staat aan ongeveer 6,5 miljoen reiZigers Die van en naar einDhoven airport vliegen. ontWikkelen en groeien maar tegelijkertijD voor het gevoel overZiChtelijk en gemakkelijk Blijven: Dat is Wat einDhoven airport Wil Bereiken en BehouDen. niet voor niets hanteert De luChthaven ‘alWays easy’ als klantBelofte. een soepele luChthavenoperatie WaarBij het gemak voor De reiZiger Centraal staat.

Om al de reizigers goed te kunnen faciliteren die nu en in de

Een grote diversiteit aan verkeersstromen op een afgebakend

toekomst voor Eindhoven Airport kiezen als startpunt van hun reis,

terrein. Zelfrijdende voertuigen, vaak aangeduid onder de

dient de luchthaven haar operationele processen slim en efficiënt in

verzamelnaam Smart Mobility, kunnen voor een aanzienlijke

te richten. Innovatieve toepassingen spelen hierin een belangrijke

efficiencyslag zorgen in al deze verkeersstromen en een enorme

rol. Zo deden de self-service balies de afgelopen jaren al hun

bijdrage leveren aan het vergroten van het reiscomfort.

intrede op Eindhoven Airport waarmee reizigers eigenhandig hun

Het toepassen van duurzame technieken als zonne-energie draagt

bagage kunnen inchecken om vervolgens zelf met hun (digitale)

bij aan het creëren van een duurzame en leefbare omgeving.

instapkaart te boarden voor hun vlucht bij de gate. Maar ook op

De balans tussen people, planet en profit zit diep verankerd in de

weg naar de luchthaventerminal en op het platform zelf kunnen

bedrijfsstrategie van Eindhoven Airport. Innovaties dienen dan ook

innovatieve toepassingen ervoor zorgen dat operationele processen

niet alleen een bijdrage te leveren aan de efficiëntie, maar ook aan

slimmer worden ingericht en dat reizigers op een efficiënte en

duurzaamheid en leefbaarheid.

gemakkelijke manier de luchthaven kunnen bereiken. Zelfrijdende voertuigen die reizigers van hun parkeerplek ophalen en naar de

Wereldwijd worden pilots uitgevoerd met zelfrijdende voertuigen.

luchthaventerminal brengen of koffers vanuit de bagagehal

De ontwikkeling is in volle gang bij veel R&D-afdelingen van

afleveren bij het vliegtuig. Eindhoven Airport met Brainport

autofabrikanten en ICT-bedrijven. Het concept van zelfrijdende

Eindhoven als haar achterland slaat graag de handen ineen met het voertuigen is nog lang niet uitontwikkeld. Er zijn nog veel regionale bedrijfsleven om hier samen uiting aan te geven. Geen

vraagstukken op het gebied van techniek, veiligheid, wegen,

toekomstmuziek maar toekomstbeeld.

wetgeving en businessmodellen. De toepassing en acceptatie van zelfrijdende voertuigen is echter een ontwikkeling die niet meer te

Het transport van de toekomst

Eindhoven Airport is een knooppunt van transportmodaliteiten

stoppen is. Het is niet een kwestie of Smart Mobility onderdeel wordt van het leven in de eenentwintigste eeuw, maar wanneer.

en logistieke stromen. Auto’s, bussen, taxi’s en uiteraard vliegtuigen Duurzaam en zelfrijdend is het transport van de toekomst. komen dagelijks samen met duizenden reizigers en koffers.

64


Eindhoven Airport als living lab

Een goed functionerend transportsysteem aan landzijde draagt bij aan de bereikbaarheid van Eindhoven Airport. Zelfrijdende voertuigen kunnen hier een enorme kwaliteitsimpuls aan geven. Natuurlijk op het voorterrein tussen de parkeerterreinen en de luchthaventerminal maar ook tussen het toekomstige Intercitystation in Acht en de luchthaven of tussen de verschillende aangrenzende bedrijventerreinen zoals Flight Forum, Westfields, het nieuwe Brainport Industries Campus en Eindhoven Airport. Van reizigers die slecht ter been zijn tot ouders met kleine kinderen, zakenreizigers en de vele mensen die werkzaam zijn op de omliggende bedrijventerreinen. Ook aan luchtzijde kan Smart Mobility uitkomst bieden om de groeiende hoeveelheid aan vervoersstromen van niet alleen mensen maar ook bagage op een efficiĂŤnte en veilige manier in te richten. Eindhoven Airport ontwikkelt zich samen met Brainport Eindhoven en draagt bij aan de internationale connectiviteit van de regio. Het ontwikkelen van innovatieve connectiviteitstoepassingen op de luchthaven zelf is alleen mogelijk door verbinding te maken met regionale partners. Samenwerking met het regionale bedrijfsleven op dit thema versterkt niet alleen de innovatieve slagkracht van de regio, maar ook de bereikbaarheid van de luchthaven. Door de diversiteit aan logistieke stromen binnen een afgebakende en gecontroleerde omgeving, is Eindhoven Airport dĂŠ aangewezen plek om te fungeren als living lab op het gebied van Smart Mobility. Eindhoven Airport gaat daarom graag in gesprek met partijen die een (deel)oplossing kunnen bieden om Smart Mobility op de luchthaven verder uit te werken. Beweegt u mee samen met Eindhoven Airport naar de toekomst?

Mobility

Duurzaam en zelfrijdend is het transport van de toekomst

65


66


Rüttchen Automotive start nieuwbouw showroom in Den Bosch aan De ZanDZuigerstraat in Den BosCh Zal een start gemaakt WorDen met De nieuWBouW van De shoWroom van merCeDes-BenZ Dealer rÜttChen automotive. naDat De BouW enkele keren eerDer uitgestelD is, gaat maanDag 11 DeCemBer Dan toCh einDelijk De eerste paal in De gronD. De voormalige showroom aan de

personenwagens en bestelwagens. Daarnaast

Zandzuigerstraat in Den Bosch moest enkele

gaan we ons serieus focussen op het topsegment

jaren geleden afgebroken worden door de

en ‘’ster’’ occasions. 08-2016 zijn wij gestopt

komst van een nieuwe weg. De bouwplannen

met Trucks omdat we geloven in specialisatie.

werden daarna enkele keren in de ijskast gezet, Dit is ook gelijk terug te zien in de sterke door de economische recessie en daarna

performance van 2017 op zowel bestelwagens

vanwege de overname van Rüttchen door de

als personenwagens.

Louwman Dealer Group die in 2016 plaatsvond. Stap voor stap werken wij kei hard aan vooral Inmiddels zijn de plannen klaar en gaat de

de klant zich klanten laten voelen, meedenken

familie Rüttchen de nieuwbouw verzorgen.

en niet alleen doen wat je beloofd maar ook

De showroom in Den Bosch wordt geheel

zeker oplossen wat je soms niet bent nagekomen.

conform de nieuwste Corporate Identity richtlijnen van Mercedes-Benz vormgegeven.

Vestigingsmanager Tommy Derks is verheugd:

Daarmee is het tevens de eerste dealer

“Rüttchen is in Den Bosch helemaal herrezen,

showroom in Nederland die de nieuwe

met vers bloed, een hoop positieve energie en

Mercedes-Benz uitstraling krijgt.

enthousiasme staat het team elke dag weer Een nieuwe showroom symboliseert zeker

Bosch zich op de verkoop en aftersales van

de nieuwe weg die we ingeslagen zijn”.

Mobility

klaar om onze klanten van dienst te zijn. In de nieuwe setting focust Ruttchen Den

67


N M U L O C

Via de Dakar Rally naar een nieuw automerk Na vele Dakars te hebben gereden

SUV’s rond en binnen enkele

in een DAF en Iveco truck zou de

maanden start de wereldwijze uitrol,

verhuizing van mijn bedrijf mij

inclusief Europa. En laat Borgward nu

komend jaar thuis gehouden hebben

gekozen hebben voor de Dakar Rally

van dit monster avontuur. Niet alleen

om een wereldwijze exposure te

de 11.000 km lange rit, dwars door

garanderen en tevens het stoere en

Zuid-Amerika, maar ook alle training

sportieve karakter van hun SUV’s te

en voorbereidingen vooraf kosten het onderstrepen. Tegelijk wil gastland nodige kruim. Echter, de dag na de

Peru de pracht van dit land te

verhuizing van Bestronics naar

onderstrepen via de Dakar Rally.

Veldhoven, gaat de telefoon met de

Onder deze paraplu zullen we met 2

onverwachte vraag, vergezeld van

auto’s gaan deelnemen. Peruaan

een bijzonder, niet te negeren,

Nicolas Fuchs start zijn thuiswedstrijd

voorstel. Een Dakar navigeren in een

en ondergetekende gaat onze

auto??!!

landgenoot en meervoudig rally kampioen Erik Wevers naar de finish

68

Een enkeling is nog bekend met het

trachten te navigeren. Daar gaat mijn

“oude” Duitse automerk Borgward.

lang verwachtte droom om weer na

Dit merk gaat, onder Chinese impuls,

ruim 10 jaar de nieuwjaarsrecepties

een nieuw leven lijden. In China

te mogen afstruinen. Dat houden we

rijden er al ruim 70.000 Borgward

nog even tegoed.


69

Mobility


Foto: Bart van Overbeeke

Collaboratie in Smart Mobility Binnen het strategiC area smart moBility riCht De teChnisChe universiteit einDhoven (tu/e) ZiCh Door miDDel van onDerZoek en stuDenten op maatsChappelijke uitDagingen. het WetensChappelijk onDerWijs en onDerZoek komt tot Bloei Binnen onDer anDere De automotive stuDententeams. Zij ontWikkelen en BouWen versChillenDe voertuigen Waarmee Ze internationaal De strijD aangaan met teams van anDere universiteiten.

voertuigen Waarmee De stuDenten theoretisChe oplossingen voor maatsChappelijke uitDagingen in De praktijk Brengen. en Dat met verstanD van Zaken, passie en veel enthousiasme. TU/e heeft verschillende Automotive Studententeams:

Iedere onderzoeker of ontwikkelaar is gebaat bij

Solar Team Eindhoven (STE), University Racing Team

samenwerking, juist ook van andere vakgebieden en

(URE), TU/ecomotive, InMotion, F.A.S.T. en A-Team.

dat is wat de studententeams bewijzen.

Al deze teams zijn multidisciplinair met studenten van alle 9 faculteiten waaronder natuurlijk Werktuigbouwkunde

Zoals Charles Darwin zei: “It is the long history of

maar ook Scheikundige Technologie, Wiskunde en

humankind (and animal kind, too) those who learned to

Informatica en Industrial Engineering.

collaborate and improvise most effectively have prevailed.”

Dat deze verschillende studenten samenwerken is een must maar ook de samenwerking met hun partners en sponsors is cruciaal. Bedrijven zoals Prodrive, NXP, VDL Group en vele anderen bieden niet alleen financiële hulp maar ook kennis en support wat resulteert in bijvoorbeeld het winnen van de Bridgestone Solar Challenge in Australië, een elektrische raceauto die in 2,3 seconden van 0 tot 100 km/u gaat of een auto van bio composiet. De studententeams zijn niet alleen bijzondere projecten, maar leiden ook tot startups zoals de recent gelanceerde

Onderwijs Mobility 70

Amber Mobility, de eerste uitrol van zelfrijdende auto’s in de stad Eindhoven en Lightyear, dat de eerste commerciële zonneauto wil gaan bouwen en voortkomt uit een eerdere lichting van het Solar Team Eindhoven.

Foto: Bart van Overbeeke.


LEADING CHANGE Berg & Partners; reisleider in veranderprocessen op persoonlijk-, team- en organisatieniveau

Patrick Geerts, managing director MTA “Ik heb de expeditie ervaren als een waardevol en inspirerend evenement. Het programma, de rust en ruimte in combinatie met de diversiteit aan ondernemers hebben mij de reflectie geboden om even echt af te schakelen en verder invulling te geven aan onze next step. Een prachtig initiatief wat ik persoonlijk niet had willen missen. Mijn complimenten aan het team van Berg & Partners voor de uitvoering én begeleiding en evenals dank aan de groep voor het mee op reis mogen zijn met deze gedreven en inspirerende ondernemers.” Tijn van Elderen, CEO BRABANTIA “Voor Rust, Ruimte én Inspiratie: Leadership Expedition Berg & Partners!” Simon Sants, managing director JASNO “Deelname aan deze expeditie, op een zeer bijzondere en inspirerende locatie, heeft mij tot persoonlijke inzichten gebracht die ik voorheen niet als zodanig kon benoemen. Doordat ik nu beter weet hoe mijn leiderschap bij anderen overkomt en me er bewust van ben kan ik het beter gedoseerd inzetten. Het was een eyeopener”.

We nemen onze deelnemers mee naar bijzondere plekken, weg uit hun standaard omgeving, zonder afleidende impulsen. Tijd om te vertragen, tijd om stil te staan. De tijd nemen om te voelen, te ervaren en na te denken of ze nog de juiste koers varen, met zichzelf, het team en de organisatie waaraan ze leiding geven. Om daarna weer te versnellen...

Schrijf je nu in voor onze volgende Leadership Journey Elke verbetering begint met bewustwording. Voor bewustwording heb je ruimte, rust en reflectie nodig. Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar op onze volgende leiderschapsreis van 12-16 juni. Bel +31(0)40 243 12 64 of mail naar info@bergenpartners.nl voor meer info. Inschrijving, meer inspiratie en alle andere testimonials tref je aan op www.bergenpartners.nl

LEADING CHANGE

Selecteren van de juiste talenten

Ontwikkelen van succesvolle leiders en teams

Borgen van duurzame verandercapaciteit

Recruit the best talents

Develop successful leaders and teams

Establish sustainable change

Beemdstraat 5 5653 MA Eindhoven +31(0)40 243 12 64 info@bergenpartners.nl bergenpartners.nl


Concerten Presentatiemiddelen

Video

Hospitality

Vergaderruimtes Audio Beurzen Narrowcasting

Theatervoorstellingen

Domotica

Congressen

Boardrooms

Licht

Cursusruimtes

Bedrijfsfeesten

TOP IN

VERKOOP EN VERHUUR

En meer...

E W U E I N E IN I T A C LO VEN O H D L VE

LAAT NIETS AAN HET TOEVAL OVER

VERKOOP EN VERHUUR VAN BEELD, LICHT EN GELUID

www.bazelmans.com Veldhoven: De Run 4537 | 5503 LT Veldhoven | tel. 040 - 2544222 Amstelveen: De Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. 020 - 4415060


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.