Page 1

Doldraejers krant uitgave 2013


“Afstandelijke adviseurs?”

“Nee hoor, ook zij houden van een feestje!”

                

                                                  


va n d e r e dac t ie

“Een gouden rand, voor de doldraejers...” Voor je ligt de nieuwe doldraejerskrant voor c a r n ava l s j a a r 2 0 1 3 . d i t j a a r b e s t e d e n w e m e t e e n k n i p o o g a a n d a c h t a a n h é t e v e n e m e n t va n 2012. Het afgelopen jaar stond in Zenderen feitelijk maar één onderwerp centraal, en dat was natuurlijk de Postcodeloterij. Iets dat we onmogelijk aan ons voorbij konden laten gaan. Omdat de redactie de laatste jaren in aantallen groeit, zijn we steeds beter in staat om de pen het woord te laten doen. Je kunt in deze editie dan ook stukken verwachten die naar de Postcodeloterij-gekte verwijzen.

Colofon kr De doldraejers

a n t i s e e n u i t-

e Doldraejers. g av e va n C . V. D

c Lansink, Redactie: Mar

Daarnaast kijken we terug op een mooi carnavalsjaar. Met Prins John II en Adjudant Silvester is er een knallend feest neergezet. We zijn door alle zusterverenigingen ook dit jaar weer erg gastvrij ontvangen. Eveneens waren onze eigen vaste onderdelen een succes. De nieuwe gala-commissie heeft de zaal wederom in vervoering gebracht: verderop in deze krant hebben we een fotocollage toegevoegd om hier een indruk van te geven. Verder willen we de nieuwe voorzitter van C.V. De Doldraejers van harte welkom heten. Gerben zal zich uitgebreid voorstellen vanuit zijn nieuwe functie. Ook willen we Stefan Mossel danken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

, Roy Gerdo Wolbers Stegehuis Hofstede, Rob ne Tinselboer, Auteurs: Simo a, Huub Margje Leenstr n Iersel, N o l l e n , H u g o va k , R u t g e r va n Malou Geerdin den Dikkenberg n Lansink, Fotografie: Ja

Tot slot wensen we jou als lezer veel plezier tijdens het carnaval dit jaar, maar ook bij het lezen van deze editie van De Doldraejerskrant. In een oplage van ca. 850 stuks bereiken we de inwoners van Zenderen, adverteerders en toevallige lezers. Zonder adverteerders is het realiseren van deze krant onmogelijk: hiervoor een hartelijk dankwoord. Een speciaal woord van dank voor Aannemersbedrijf Braakhuis voor het beschikbaar stellen van het weiland voor de feesttent, net als voor alle vrijwilligers die zich jaar in, jaar uit inzetten voor het Zenderse carnaval. Heb je ideeën of wil je graag iets kwijt aan de redactie? Meld het ons, zodat de krant voor iedereen het lezen en bewaren waard is!

ink Hanneke Geerd C o rr e s p o n d e n

tie: redactie@

doldraejers.nl

, 074-2593995

Advertentieve va n E l f

rkoop: Raad

De redactie wenst je een prachtig carnaval!


da n k wo o rd

vertrekkend voorzitter A f g e l o p e n j a a r wa s o n s 3 4 s t e c a r n ava l s j a a r va n o n z e c a r n ava l s v e r e n i g i n g d e D o l d r a e j e r s . De opkomst van Prins John II en Adjudant Silvester, de opkomst van jonkheer Kevin en jonkvrouw Vera en onze jeugdprins Pim en prinses Daphne. Onze goed bezochte avonden van de gala, de jongerenraad-avond, de optocht, het carnavalsweekend, de playbackshow, gastbezoeken aan zusterverenigingen, de optredens van o.a. dansmarietjes, Cupido, kapel etc.. Elk jaar is weer een feest om hiervan deelgenoot te zijn en hierin te mogen meedenken. Ik kijk dan ook terug op een fantastische periode binnen de carnaval dat ik actief ben geweest samen met de leden en alle vrijwilligers. Dit is natuurlijk alleen mogelijk geweest met de steun van eenieder. Ik wil dan ook iedereen van harte bedanken voor de mooie samenwerking en het gestelde vertrouwen in mij en ons, en eenieder zelf! Als ik nu kijk hoe de vereniging staat en nog verder groeit, kan ik dan ook met een goed gevoel de voorzittershamer doorgeven. Ik ben dan ook bijzonder verheugd en trots dat Gerben Besselink het voorzitterschap aanvaard heeft en van mij overneemt. Met zijn ervaring en inbreng binnen het carnaval in Zenderen, ben ik ervan overtuigd dat we komende jaren van het carnaval in Zenderen kunnen blijven genieten. Gerben succes met jouw nieuwe taak als voorzitter van onze mooie carnavalsvereniging! Het nieuwe carnavalsjaar staat voor de deur en onze nieuwe Prins Ronald II en Adjudant Gerrit hebben er zeer veel zin in. Zij zullen in 2013 regeren over ons Dolle Doarp. Ik wens hen namens iedereen veel plezier en succes toe met de komende regeerperiode in 2013! Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken voor hun bijdrage en inzet aan het carnaval van onze carnavalsvereniging De Doldraejers in Zenderen! Graag tot ziens; we treffen elkaar op het carnaval 2013!

Met Carnavaleske groet “3 x Allaaf�, Stefan Mossel Ex-voorzitter C.V. De Doldraejers.


in gespr e k m e t

Nieuwe voorzitter Gerben Besselink

“waar de doldraejers zijn, is het feest” t w e e j a a r g e l e d e n , t i j d e n s h e t 3 3 - j a r i g b e s ta a n va n D e D o l d r a e j e r s wa s h i j a d j u d a n t. n e g e n j a a r l a n g wa s h i j l i d va n d e R a a d va n E l f e n va n a f d i t j a a r i s g e r b e n b e s s e l i n k d e v o o r z i t t e r va n d e d o l d r a e j e r s . e e n i n t e r v i e w.

Gerben Besselink is 30 jaar en afgelopen december getrouwd met Christel Voortman, woont aan de Watereggeweg en werkt als accountmanager bij Esschert Design in Enschede. Afgelopen weekend, tijdens de gala-avonden, nam Besselink de voorzittershamer over van Stefan Mossel. Besselink is de eerste voorzitter die jonger is dan de Doldraejers zelf. Je loopt al een tijdje mee bij de Doldraejers. Hoe houd je het al zo lang vol? ‘Ja, klopt. Ik ben negen jaar lang actief lid geweest van de Raad van Elf en was Adjudant in het jubileumjaar, met Prins Bas. De Raad van Elf is een groep echte gangmakers, die bij elk feestje vooraan staan en elk feest tot een succes laten worden. Waar de Raad van Elf is, is het feest! Maar laat ik de andere partijen niet tekort doen, rectificatie: Waar de Doldraejers zijn, is het feest! De Raad van Elf

is een superenthousiaste groep met ook veel vrienden. Geweldig om met je eigen kameraden carnaval te vieren. Als het carnaval aanbreekt beleef je dat ook echt met elkaar. Dat is altijd mooi om mee te maken. Het is een heel intensieve periode. Maar als je de carnavalsgriep eenmaal gekregen hebt, dan begin je eraan en ga je gewoon door, tot aan het Leuge Knipp’nbal op dinsdag. De woensdag daarna behoort meestal wel tot de mindere dagen van het leven, haha. Maar wanneer dat weer het geval is, weet je wel dat het wederom een geslaagd jaar is geweest!’

“In Zenderen wordt carnaval je met de paplepel ingegoten.”


Wat betekent carnaval voor jou? ‘Het is een katholiek feest en ik ben katholiek opgevoed, maar ik heb daar nooit zo bij stilgestaan. Natuurlijk is de carnavalsmis mooi en hij hoort er zeker bij, maar als je in Zenderen bent opgegroeid wordt carnaval je sowieso met de paplepel ingegoten. Carnaval krijg je van jongs af aan mee, daar heb je helemaal niet over na kunnen denken, je viert het gewoon.’

En wat betekenen de Doldraejers voor jou? ‘Zoals al eerder gezegd; Ik ben er mee opgegroeid, vanaf de basisschool al. De Doldraejers zijn heel sterk met Zenderen verbonden en zijn voor het dorp zeer belangrijk. Tijdens carnaval staat het hele dorp in het teken van de Doldraejers. Dan zie je de grootte van de vereniging en de kracht van de Doldraejers. Iedereen draagt zijn steentje bij, geweldig!’

En nu word je voorzitter van de Doldraejers. Waarom heb je die taak op je genomen? ‘Ik ben hiervoor door het bestuur benaderd. Uiteraard een hele eer. Ik heb er goed over nagedacht, omdat ik net uit de Raad van Elf ben gestapt. Ik heb de vereniging echt goed leren kennen tijdens het jubileumjaar en ik sta zeker open voor een nieuwe uitdaging. Mijn insteek was om met ex-prins Bas actief te worden voor de prinsengarde, actief blijf ik zeker, maar nu nèt een beetje anders, haha.’

Wat was de reden voor het bestuur om jou te vragen? ‘Tja, dat is raar om over jezelf te zeggen natuurlijk. Ze zochten een jonge God en zeg zelf… haha. Nee, ik ben altijd actief bezig geweest voor de vereniging, ook in het jaar dat ik adjudant was en al deel uitmaakte van het bestuur. Misschien ook niet geheel onbelangrijk dat je erover kan meepraten hoe alles reilt en zeilt binnen de vereniging. Kortom een jong en betrouwbaar iemand met carnavalsbloed.’

“Iedereen draagt zijn steentje bij, geweldig!” Heeft het meegespeeld dat je van een jongere generatie bent? Ik vind het een gezonde situatie dat leden van de Doldraejers op de een of andere manier lid blijven binnen de vereniging. Absoluut van belang dat deze vereniging jong en bruisend blijft, je moet open staan voor nieuwe ideeën.’

Wat doet een voorzitter eigenlijk? ‘De Doldraejers is een heel actieve vereniging met een bestuur, Raad van Elf, jongerenraad, dansmarietjes, dweilorkest, senatoren, prinsengarde, Raad van Plezier en niet te vergeten de galacommissie en alle andere vrijwilligers. De voorzitter is voor hen het aanspreekpunt, maar ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen taken. Ik ben niet van plan om de ‘politieagent’ uit te hangen. Af en toe corrigeren waar nodig hoort erbij, maar eenieder kent zijn grenzen. We hebben onlangs een nieuw organisatiesysteem in het leven geroepen. Er wordt meer gewerkt met commissies, dit betekent: eigen taken! Niet alleen het feest, ook de organisatie moet meer dan goed zijn.’

Ga je nog dingen veranderen? ‘Het is niet zozeer mijn insteek om dingen te veranderen, maar scherp blijven en open staan voor veranderingen is nooit verkeerd!’


p roc l a mat i e

&

prins adjudant W i j , P r i n s r o n a l d II , b e v e i l i g e r va n d e B o t t e r h o o k , s p e u r n e u s va n h e t h o l l a n d c a s i n o , a u t o r i t e i t b i n n e n d e p o k e r c l u b , va a n d e l z wa a i e r b i j Z V 1 , l i e f h e b b e r va n c o l de la madeleine bij de wielerclub zenderen E n a d j u d a n t g e r r i t, h o e k s t e e n va n d e h o o f d s t r a at / a l b e r g e r w e g , m e e s t e r o p wa r m e r va n d e s n e l l e h a p, j a g e r o p a l l e s wat m a a r w i l d i s , v o g e l k e n n e r va n a a l s c h o l v e r t o t z e e m e e u w, p o k e r a a r b i j d e w i e l e r c l u b z e n d e r e n H e b b e n n a v e rh i t t e d i s c u s s i e s e n a l c o h o l r i j k e av o n d e n b e s l o t e n d at:

Ten eerste: Carnaval 2013 in het teken staat van verdraagzaamheid, respect voor elkaar en elkander lief hebben, in de ruimste zin van het woord! Ten tweede: Alle prijswinnaars van de postcodeloterij in Zenderen, tijdens het carnavallen, er voor zullen zorgen dat de muntenverkoop in de tent een recordhoogte gaat bereiken! Ten derde: Onze buurtsuper de prijs van het Grolschbier drastisch zal verlagen, zodat Prins, Adjudant en gevolg thuis onbezorgd een biertje kunnen drinken! Ten vierde: De Wielerclub Zenderen het voor de Prins “possible” maakt de Col de la Madeleine nog eens te kunnen beklimmen! Ten vijfde: Dat Prins en Adjudant de eerste afslag zullen verrichten op de in 2013 te openen golfbaan “Het Weleveld” te Zenderen! Ten zesde: Onze Patersbos Postcodemiljonairs het gat in de begroting van het kunstgras van Zenderen Vooruit zullen dichten en daarnaast vaste klant gaan worden van het Holland Casino Enschede! Ten zevende: Dat het eerste elftal van Zenderen Vooruit na de winterstop een periodetitel pakt, wat het voetbalbestuur wel een feestje waard is! Ten achtste: De gemeente Borne welgemeend hartelijk bedankt wordt voor haar bijdrage ter realisering van ons kunstgras en daarmee de Burgemeester zijn onderscheiding verdient heeft! Ten negende: Dat de Raad van Elf tijdens het carnaval 2013 er voor zal zorgen dat aan het begin van elke carnavalsdag, in het huis van de Prins, getoost gaat worden met een koel glas Prosecco! Ten tiende: Dat Prins en Adjudant, bestuur en Raad van Elf regelmatig proosten met de jongerenraad in hun buitenresidentie “Café Zenderen”! Ten elfde: Dat we tijdens het komende carnaval in Zenderen de economische crisis buiten de deur houden, zodat iedereen maximaal los kan gaan!

“Gas gevuuuuuuhn!!”


Advertentie

Prins Ronald II

!”

! n h u u u u u u “Gas gev

Mag ik mij even voorstellen: P r i n s R o n a l d II d e r D o l d r a e j e r s . ook bekend als: ronald nijenhuis. Aangezien ik het komende carnavalsjaar de scepter mag zwaaien over ons mooie Zenderen en ik tevens te boek sta als “importzendernaar”, wil ik jullie nader kennis met mij laten maken. Ik ben geboren in Hengelo (O) op 3 juni 1960. Ik ben de jongste telg uit een gezin met drie kinderen. Met mijn oudere broer en zus Henny en Yvonne ben ik opgegroeid in een katholiek gezin in de wijk “ de Noork”. Je kunt wel stellen dat ik ben geboren en getogen in Hengelo en derhalve een echte “Hengeler Windbuul” ben.

De lagere school heb ik doorlopen en… jawel, afgemaakt op de Dominique Savioschool aan de Oude Postweg te Hengelo. Hierna bleek ik geschikt voor de MAVO-opleiding. Deze heb ik dan ook gevolgd van 1972 tot 1977 aan de Dr. Schaepman MAVO. Voor de goede rekenaars, jawel ik heb er vijf jaar over gedaan, want studeren was niet mijn grootste hobby. Daarentegen voetbal wel en ik heb tot mijn 20e gespeeld bij het mooie RKVV BWO. In mijn examenjaar aan de MAVO heb ik voor het eerst kennis mogen maken met het in de adelstand verheven te worden. Ik werd tijdens de carnaval verkozen tot ...


ke n n i sma k en met

Prins Ronald II

“Gas gevuuuuuuhn!!”

... schoolprins Ronald de 1e. Men kan derhalve stellen dat ik al wat prinselijke ervaring met mij draag! Omdat ik na twee jaar MEAO geen grote toekomst in de administratieve branche zag, en al jaren de vurige wens politieagent te worden had, werd ik na de politieopleiding als agent in Emmeloord geplaatst. In vergelijking met de Twentse streek een ware cultuurshock. Ik heb daar 10 jaar gewerkt en het politievak in al haar facetten geleerd. In 1981 ontmoette ik mijn huidige vrouw Ingrid Hofman in de discotheek “de Tower” in Hengelo. Het was liefde op het eerste gezicht. Wel veel heen en weer gereis, maar zoals het spreekwoord zegt “wat je van ver haalt is lekker!!”. Na onze verkeringstijd zijn we in 1986 getrouwd. Kort hierop zijn we verhuisd naar de mooie hanzestad Zwolle, waar we 17 jaar hebben gewoond. Ik werkte bij de politie Zwolle en Ingrid werkte als ziekenverzorgende en daarna verpleegkundige in het Weezenlandenziekenhuis. In 1991 en 1994 werden onze zonen, respectievelijk Luuk en Daan geboren. Echt twee prachtjongens om trots op te zijn. In 2001 besloot ik van baan te veranderen en ben ik voor het Holland Casino te Enschede gaan werken als Assistent Manager Security en Risk Control. Ik werk daar nog steeds, maar nu als Manager Security en Legal. In 2004 vonden we als gezin de tijd rijp geworden om terug te keren naar onze roots, Twente dus. Na vele huizenbezichtigingen werden we verliefd op ons huidige huis aan de Hoofdstraat 11 en de koop was dan ook snel bezegeld. Luuk en Daan vonden Zenderen in eerste instantie maar niks maar dat veranderde gelukkig snel. Beiden maken nu deel uit van een hechte en mooie Zenderense vriendengroep. Ingrid en ik zijn beiden actief bij onze plaatselijke voetbaltrots Zenderen Vooruit. Ingrid maakt deel uit van de sponsorcommissie en ik ben bij de club verbonden als voetbalsecretaris en maak deel uit van het voetbalbestuur. Verder ben ik jeugdleider geweest van de D1 t/m de A1 van ZV. Vanaf 2005 fiets ik wekelijks mijn ronde mee bij de Wielerclub Zenderen. Een mooie club kerels, allen besmet met hetzelfde fietsvirus. Ik heb met de club al heel wat “cols” in de Franse Alpen en Pyreneeën mogen beklimmen. Echter één beklimming mis ik nog op m’n palmares: “de Madeleine”. Zo te horen een mooie vrouwennaam maar schijn bedriegt… in het echt een helse beklimming. Het staken van deze beklimming in 2006 wordt me al jaren door m’n fietsmaten nagedragen. Er is van deze gebeurtenis zelfs een t-shirt in omloop dat, bij tijd en wijle, door goedwillende clubmaten wordt gedragen: “Madeleine Impossible!”. Van je fietsvrienden moet je het maar hebben! In de wintermaanden poker ik regelmatig met een vaste groep vrienden. Daar maakt mijn adjudant Gerrit ook deel van uit. Tijdens die avonden staat de prijzenpot niet centraal, maar gaat het om gezelligheid onder het genot van een biertje en een wijntje. Pokerprofs zullen we nooit worden! In de afgelopen jaren werd ik in Zenderen elk jaar weer door het carnavalsfeest geraakt. Supermooi om mee te maken hoe een klein dorp groots carnaval kan vieren. De gala-avonden en het carnavalsfeest in de tent… wat een creativiteit en beleving! De carnavalsvereniging De Doldraejers staat dan ook als een huis en daar mag het bestuur en haar leden best trots op zijn! Toen mij onlangs dan ook gevraagd werd als Prins der Doldraejers 2013 op te treden, aarzelde ik geen moment en hapte direct toe. Ik vind het dan ook een hele eer dat het verenigingsbestuur mij en mijn adjudant Gerrit de gelegenheid wil geven het carnaval 2013 in Zenderen te mogen aanvoeren!


Schilderwerken

schilderwerken - behang - glas Hoge Maat 5 - 7625 NE Zenderen T: 06-12673608 E: info@pdschilderwerken.nl


Advertentie

Adjudant Gerrit

A l s a d j u d a n t va n P r i n s R o n a l d II

!” ! n h u u u u as gevuu

“G

zal ik mij even voorstellen. A l h o e w e l , i s d at n o g n o d i g ? In 2002 ben ik prins geweest van deze prachtige carnavalsvereniging. Het toeval wil dat ik na exact 11 jaar weer opkom, nu niet als prins maar als adjudant. Met exact bedoel ik dezelfde datum: 2 februari. Toen was het 2 februari 2002. Juist ja, de datum dat prins Willem Alexander zijn jawoord gaf aan Maxima. Toch maar een kleine voorstelronde: geboren in Borne en daar samen met mijn vier broers opgegroeid. Na de lagere school naar de MAVO in Borne. Toen heb ik al jongens en meiden uit Zenderen leren kennen. Een gezellige tijd.

Na de MAVO gekozen voor de MEAO. Daar heb ik Miriam leren kennen. Zij woonde in Albergen. Aan het eind van het examenjaar waren we allebei bang dat we elkaar uit het oog zouden verliezen en daarom is een soort vriendschap overgegaan in verkering. Na de militaire dienst ging ik op zoek naar werk en kwam bij de Rabobank terecht. Daar heb ik zo’n 30 jaar gewerkt en diverse functies doorlopen. Sinds 2008 werk ik bij Apetito, een bedrijf dat maaltijden aan huis verzorgt voor de seniorenmarkt. Het bekende tafeltje dekje. Ik werk daar als manager van de klantenservice.


ke n n i sma k en met

Adjudant Gerrit

“Gas gevuuuuuuhn!!”

Even terug in de tijd. In 1982 kwam het huis van de dames Schurink in Zenderen te koop. De volgende dag stonden Miriam en ik al op de stoep van de makelaar. Na een periode van spannende onderhandelingen zijn Miriam en ik in september van dat jaar eigenaar geworden van het pand op de hoek van de Hoofdstraat en de Albergerweg. Samen met familie, vrienden en een beetje hulp van de aannemer hebben we het huis verbouwd en in maart 1984 zijn we getrouwd. In 1989 kwam onze Yvonne ter wereld zoals dat zo mooi heet. En zo’n anderhalf jaar later volgde Karin. Mooie jaren. Beide meiden zijn alweer vijf jaar het huis uit door hun studie. Yvonne heeft na haar studie in Amsterdam een baan gevonden bij Oude Vrielink in Zenderen. Of is dit nu sluikreclame? Volgens ons een ontzettende toevalstreffer; niemand van ons had ooit verwacht dat zij een baan in de buurt zou vinden. Karin is met haar laatste studiejaar bezig in Nijmegen. Yvonne en Karin hebben allebei een vriend met dezelfde voornaam: Daan. Hoezo toeval! Om het huisje-boompje-beestje-verhaal compleet te maken kom ik bij één van mijn hobby’s en dat is de natuur. Vooral de fauna, dus wat er zoal loopt, kruipt en vliegt in de natuur. Van bloemen, planten, bomen etc. heb ik veel minder verstand. Mijn interesse in de natuur riep steeds meer vragen op en die vragen werden beantwoord toen ik een jachtcursus volgde. Daarna rolde ik in de jagerswereld, werd gevraagd voor bestuursfuncties en dat doe ik nog steeds met veel plezier. Sport heeft ook altijd mijn aandacht gehad. In mijn jeugdjaren ben ik gaan voetballen. Diverse knieblessures later moest ik hiermee al op jonge leeftijd stoppen. Wonderwel had ik met volleyballen nooit last van mijn knieën en ik ben, geloof ik, ruim 32 jaar in die sport actief geweest. Zo’n 15 jaar geleden kocht ik bij toeval een racefiets en op oudejaarsavond van dat jaar kwam de toenmalige voorzitter van de wielerclub in Zenderen mij vertellen dat ik voor de rest van mijn wielerleven lid was geworden van de wielerclub in Zenderen. Prachtige jaren hebben we daar gehad en hebben we nog steeds. Met bijzondere trips in binnen- en buitenland. Niet alleen een dagje of een weekendje weg, maar een hele week en langer met je fietsmaten tegen de meest majestueuze bergen opfietsen als de Alpe d’Huez, de Galibier, etc. Later volgden weektrips als de Transalp en de Transpyrenee. Tochten waar menig wielerfanaat van zal watertanden. Ronald ken ik van de wielerclub. Zo is er een groep fietsvrienden die in de wintermaanden regelmatig bij elkaar komt voor een avondje pokeren. Gezelligheid is daar belangrijker dan het spel. Bij die pokergroep zit ook Ronald. Oktober vorig jaar belt hij mij ‘s avonds op en vraagt of ik thuis ben want hij wil wat met me bespreken. Even later zitten we samen in mijn kantoortje thuis en hij overvalt mij volledig met de vraag of ik zijn adjudant wil worden tijdens het komende carnaval. Mij eerste reactie is “Nee, zoiets heb ik al eens gedaan en dat moet je eigenlijk maar één keer in je leven doen”. Maar Ronald is duidelijk in zijn uitleg waarom hij mij als adjudant wil en hij weet mij na enig aandringen te overtuigen. Nog geen week later drinken we samen met Ingrid en Miriam een glas champagne op wat een mooi carnavalsjaar moet worden. Samen hebben we in de geheimzinnige voorbereiding al heel wat af gelachen en kijken we uit naar het komende carnavalsjaar. Graag nodigen we ook jou uit van dit carnaval een fantastisch en onvergetelijk jaar te maken. Ik heb er in ieder geval zin in!


p rog r a m m a

“programma doldraejers 2013” Vrijdag 8 februari Schoolcarnaval in de tent (spelletjesdag) Nieuwe Prins en Adjudant brengen bezoek! Carnavalsmis in RKK te Zenderen Sleuteloverdracht en Krelis ophangen op Rheineplein Bezoek zusterverenigingen Toet’nbloazers en Melbuulkes Borne

13:15 uur

17:45 uur 19:11 uur

Zaterdag 9 februari Bezoek De Kolkleu Hertme 16:45 uur Officiële opening feestavond door de Prins en Adjudant 21:11 uur Sluiting feesttent 01:30 uur

Zondag 10 februari Carnavalsoptocht Zenderen 13.30 uur Aansluitend: Bonte Middag in de feesttent Bezoek van Stadsprins, De Melbuulkes, De Kolkleu, De Knoll’ntrekkers en De Tolmennekes 14:45 uur Uitreiking prijzen optocht door de Prins en Adjudant 17.30 uur

Maandag 11 februari Opruimen feesttent en afbreken feesttent Bezoek zustervereniging De Tolmennekes Wierden

08:00 uur 19:00 uur

Dinsdag 12 februari Verzamelen bij de Prins voor ontbijt 09:00 Sleuteloverdracht gemeentehuis Borne 11:11 Afsluiting carnaval bij Kulturhus Borne 12:00 Leuge Knipp’nbal in de Blokhut 21:11

uur uur uur uur

Einde Carnaval 2013 23:11 uur

Woensdag 13 februari Askruisje halen in de kerk 19:00 uur


- Schoonmaakdienstverlening - Glasbewassing & Gevelreiniging - Kantineservices, automatenservice - Specialistisch vloerenonderhoud - Managementbegeleiding eigen beheer - Schoonmaakgroothandel - Gratis HACCP hygiĂŤneplan

Lidwinaweg 2a 7625 PM ZENDEREN

T: 074 - 267 18 15 F: 074 - 267 18 16

E: info@hefado.nl I: www.hefado.nl


Gala 2012!


KOEL- EN VRIESTRANSPORTEN Het Hulscher 29 7625 PR Zenderen Tel: 074 266 59 90 Fax: 074 266 99 13

Alle confetti kleuren verkrijgbaar bij Deco Home Huls

Verf

Behang

Raamdecoratie

Gordijnstoffen

Aanslagsweg 20, LDLD Borne, Tel.: 074074 - 250 20 05 Aanslagsweg 20,7622 7622 Borne, Tel.: - 250 20 05, info@decohomehuls.nl, www.decohomehuls.nl info@decohomehuls.nl, www.decohomehuls.nl

Tapijt


p roc l a mat i e

&

jonkheer jonkvrouw W IJ J o n k h e e r T h o m a s I , s t e r v o e t b a l l e r b i j Z V 2 , l awa a i m a k e r 1 e k l a s va n ’ t i s m a wa’ j w e n t b a n d e n J o n k v r o u w E m m y, h e t k a n o n va n Z V d a m e s 1 , f e e s ta a n v o e r d e r va n D a n c i n g B r u i n s , D o o r d e j o n g e r e n r a a d “ D e D r a e j p i e p e r s ” t e z e n d e r e n v e r k o z e n t o t J o n k h e e r e n J o n k v r o u w va n h e t D o l l e D o a r p 2 0 1 3 . N a h e t v o o r b e e l d va n o n z e ouders Prins John en Adjudant Gert in 2005, verkondigen wij vol trots onze d o l d r a e j e n d e r e g e r i n g s p l a n n e n v o o r h e t a a n k o m e n d e c a r n ava l s j a a r :

Ten eerste: Dat wij als hoogheden een beetje licht in de duisternis brengen, door als eersten de hoofdschakelaar van de nieuwe lichtmasten op het ZV terrein om te zetten. Ten tweede: Dat ‘Café Zenderen’, door jonkheer en jonkvrouw geopend zal worden als buitenresidentie van de jongerenraad. Ten derde: Dat onze hof chauffeuse Angelien een slipcursus krijgt bij Ipatec Racing, zodat Jonkheer en Jonkvrouw veilig en snel op ieder feest zijn, en niets hoeven te missen! Ten vierde: Dat zowel de nieuwe Prins als Adjudant van C.V. De Doldraejers tot het eind aanwezig zullen zijn op de doldwaze dweilmiddag, en dat zij er persoonlijk voor zorgen dat de planning klopt en niemand zonder bier of wijn staat. Ten vijfde: Dat het dameselftal van Zenderen Vooruit, Jonkvrouw Emmy de gehele carnavalsperiode zal ondersteunen, zowel in het veld, als in de tent! Ten zesde: Dat het dweilorkest zich, naast alle overige verplichtingen, extra zal laten horen tijdens deze carnavalsperiode door met name goed vertegenwoordigd te zijn bij alle uitstapjes van Jonkheer Thomas en Jonkvrouw Emmy. Ten zevende: Dat de nieuwe leden van De Draejpiepers verantwoordelijk zijn voor de scepter van Jonkheer Thomas, met hieraan verbonden de gebruikelijke barbecue rituelen bij verlies. Ten achtste: Dat wij ervoor zullen zorgen dat de jeugd van Zenderen niet meer toe komt aan andere feesten, want heel Twente praat over ons Dolle Doarp! Ten negende: Dat net zoals voor alle oude grijze prinsen, er ook een stamtafel komt voor alle oud-jonkvrouwen en oud-jonkheren. Ten tiende: Dat de spelers van ZV2 ervoor zorgen dat hun gouden duo, voorzitter en jonkheer, zich niet verslapen op zondagochtend, maar dat zij worden opgehaald inclusief croissantjes. Ten elfde: Dat wij er samen met alle feestvierders een onvergetelijk jaar van maken, waar nog jaren over gepraat zal worden, en dat alles onder ons motto:

“Met veel liefde in ons glas, ” geven wij dit carnaval vol gas!


Advertentie

Jonkheer thomas I

Mag ik mij even voorstellen:

as, “Met veel liefde in ons gl l gas!” geven wij dit carnaval vo

Jonkheer Thomas I der draejpiepers. ook bekend als: Thomas Mentink Ik ben 19 jaar oud en student aan de Universiteit Twente. Daarnaast werk ik bij Ipatec Racing. Graag sta ik op zondagochtend op het voetbalveld met het sterrenteam van ZV, het 2e! Carnaval is helemaal mijn ding! Ik ben lid van het dweilorkest in Zenderen en speel met veel lawaai de bekkens. In 2005 heb ik het carnaval al mee gemaakt met Emmy, toen waren onze vaders de hoogheden van De Doldraejers. Ik weet dus wat ik kan verwachten en heb geen moment getwijfeld toen ze mij vroegen om jonkheer te worden

van het “Dolle Doarp”. Samen met mijn jonkvrouw, jongerenraad, dweilorkest, alle Doldraejers en andere feestgangers gaan we er een onvergetelijk jaar van maken. Alaaf!!!


ke n n i sma k en met

Jonkvrouw Emmy Beste Carnavalisten, Ik ben Emmy ter Brugge en ben 18 jaar oud. Op dit moment studeer ik Commerciële Economie op Saxion te Deventer. Iedere zondag ben ik op de voetbalvelden te vinden als laatste vrouw van ZV dames 1 en sluiten we vaak met de vriendinnen het weekend goed af bij Dancing Bruins. Carnaval is altijd het hoogtepunt van het jaar. In 2005 waren Thomas’ vader en mijn vader samen Prins en Adjudant. Sinds vorig jaar ben ik zelf met veel plezier lid bij jongerenraad “De Draejpiepers”. Ieder jaar na de carnavalsperiode ben ik altijd een week te vinden op de piste’s in Oostenrijk, waar ik sinds mijn 3e al op de ski’s sta. Samen met Jonkheer Thomas en alle andere feestvierders hoop ik er een geweldig carnavalsjaar van te maken.

las, “Met veel liefde in ons g as!” g l o v l a v a n r a c it d ij w n e gev


HULS

HOUDT VAN

KLEUR

Schilderwerk

Hout- en betonrenovatie

Beglazing

Wandbekleding

Gordijn- en vloerafwerking

Zonwering- en raamdekoratie

H U L S SC H I L D E R W E R K E N

Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Tel.: 074 – 266 10 50 Fax: 074 – 266 43 42 E-mail: info@huls-borne.nl

Internet: www.huls-borne.nl

Namens alle medewerkers wensen wij de DOLDRAEJERS en de KNOLL’NTREKKERS veel carnavalsplezier toe


THE ART OF BUILDING BUILDINGDESIGN.NL

Hoofdstraat 43 | 7625 PB Zenderen | T 074 - 2659966


COMPUTERHULP AAN HUIS

LETTEBOER

COMPUTERS

• Installatie windows systeem • Updaten en sneller maken van uw systeem

verko onde op rh repar oud atie

• Internetaansluitingen. • Computerbeveiliging • Uw computer virusvrij maken • verkoop van computers of laptops bij u aan huis Bel voor een afspraak. Hoofdstraat 81 - 7625 PC Zenderen - T 074 - 266 92 75 - M 06 - 13 47 66 23 - F 074 - 266 92 41 I www.letteboercomputers.nl - E info@letteboercomputers.nl

Verzekeringen Hypotheken

ovmtwente.nl Wierden Enter Borne


Jeugdprins Pim Olthof OP SCHOOL GINGEN WE VERLOTEN WIE JEUGDPRINS EN -PRINSES WERDEN. We stonden allemaal achter een groot wit doek. Toen iedereen die niet meedeed genoemd was, stond ik alleen nog achter het doek met mijn beste vriend Tim, dus toen spande het erom. Toen ik mijn naam hoorde, wist ik dat ik de jeugdprins was!!! Daar hoopte ik echt heel erg op! Toen werd Daphne genoemd, zij was jeugdprinses. We waren allebei superblij en sprongen samen door het doek. Toen ik thuiskwam wist mijn moeder al dat ik jeugdprins geworden was. Samen met mijn tante heeft ze de tuin en de kamer versierd. Er stond ook een bord in de tuin. Dat was leuk thuiskomen! ’s Middags kwam de hele klas op bezoek en dat was erg leuk.

Vrijdagavond was het zover: de eerste gala-avond voor ouderen en de groepen 7 en 8. Op die gala-avond moesten we de proclamatie voorlezen die we op school hadden gemaakt. Ik was best een beetje zenuwachtig maar het ging best goed. Een van de mooiste dingen was dat ik mee mocht op de prinsenwagen. Zaterdags deden we mee aan de optocht in Borne en zondag in Zenderen. Samen met de prins en adjudant en de hele Raad van Elf op de wagen, de muziek hard aan en maar zwaaien naar het publiek! Zondagmiddag na de optocht feestvieren in de tent samen met de jeugd van Zenderen: dat was echt gaaf! Zondagavond kwamen de prins, de adjudant en de Raad van Elf bij ons chinees eten. Het was een heel mooi carnaval en een supermooi feest. Ik wens de volgende jeugdprins en jeugdprinses veel plezier en natuurlijk wordt dat ook weer een groot feest!


Grotestraat 197 - Borne - 074-2671356

Hofland Optiek. Nummer één in oogzorg en mode.

A’J DUBBEL GOAT ZEEN MO’J BIE HOFLAND WEEN! Contactlensspecialisten actlensspecialisten a.n.v.c. Optometristen o.v.n.

www.hoflandoptiek.nl


Jeugdprinses daphne oude rengerink O p v r i j d a g 1 0 f e b r u a r i wa s d e v e r k i e z i n g va n d e j e u g d p r i n s e n - p r i n s e s . H e e l e r g s pa n n e n d ! Op het laatst waren Coco en ik over. Om 11.45u kwam het antwoord: Pim en ik waren het geworden! ‘s Middags moesten we met meneer Leo de proclamatie schrijven. Na schooltijd hadden we een feestje met groep 8 bij Pim thuis. Zaterdagavond moesten Huub en ik ons omkleden voor mama’s verjaardag, komt papa in een pak beneden! Bleek dat oom John prins en papa adjudant werd. Dit vond ik heel speciaal.

Een hoogtepunt was dat we mee mochten op de prinsenwagen. Zaterdags in Borne en zondags in Zenderen. Ook het ontbijt bij de prins thuis was leuk. Om 10.15u bracht mama ons met de hofauto naar school. Het was een belevenis die je nooit vergeet. Bedankt!


Openingstijden Dinsdag t/m Vrijdag van 8.30 - 17.30 uur Zaterdag van 8.00 - 16.00 uur Vleeshouwerij Saasveld, Drosteweg 10A 7597 PC Saasveld. Telefoon: 074-3494212 E-mail: info@vleeshouwerijsaasveld.nl


‘t is ma waj went band!


info@kbt.nl | www.kbt.nl


K WA L I T E I T

• Deskundig advies gedurende het hele bouwproces.

• 1 Centraal aanspreekpunt binnen het bouwbedrijf.

• De keus uit diverse bouwsuggesties en schetsontwerpen.

SPELENDERWIJS OP WEG NAAR JE EIGEN TOPNIVEAU! Oude Vrielink Gezondheidsmanagement wenst je een geweldig carnaval!

VOOR

B E TA A L B A R E

• Degelijke en traditionele bouw.

GARANT

Hoofdstraat 5 Zenderen 074 – 349 41 24

Eenhuisstraat 11 • 7665 PZ Albergen • Tel.: 0546 - 44 25 12 • Fax: F : 0546 - 44 25 13 • info@bouwbenk.nl i f @b b k l • www.bouwbenk.nl b b k adv. bekke.indd 1

30-10-2008 12:24:07

www.oudevrielink.com www.fitinuwvel.nl


te ru g b l i k

ex-prins john II

“Zenderen bedankt!� ex-prins John II

Onze regeerperiode over het Dolle Doarp zit er a l w e e r o p. H e t j a a r i s o m g e v l o g e n . Het begon allemaal met de vraag of ik de nieuwe Prins wilde worden. Na later bleek zelfs de eerste Prins van het rijkste dorp van Twente. Veel bedenktijd had ik niet nodig. Daarna heb ik mijn broer Silvester gevraagd of hij mijn Adjudant wilde worden. Toen ook hij zijn nieuwe functie aanvaard had konden we beginnen met de voorbereiding. Tijdens de voorbereiding werd ik regelmatig door de kinderen gevraagd wie er de nieuwe Prins zou worden en of ik het misschien wel zou kunnen zijn. Ik heb het tot het laatst toe voor Thijs en Sophie geheim kunnen houden. De opkomst was een geweldige ervaring. Daar sta je dan als nieuwe Prins van De Doldraejers. En dit was op dat moment nog maar het begin. Na de galavoorstelling gaan er een aantal mensen met je mee naar huis om nog een biertje te pakken, zo werd mij gezegd. Hoezo een aantal? Ik wist niet dat er zoveel mensen in ons huis pasten! Super: liever een volle bak dan een half lege ton! In de daarop volgende week hebben we bij zieke dorpsgenoten een bloemetje gebracht. Dit werd overal zeer gewaardeerd. Op donderdagavond hebben we nog even Kearlsnight in Hertme gedaan. Zeker een aanrader voor de nieuwe Hoogheden om daar naar toe te gaan. En dan het grote carnavalsweekend. Van schoolcarnaval tot carnavalsmis, sleuteloverdracht tot bezoek van zusterverenigingen, optocht in Borne tot stamppot eten en de feestavond in onze eigen tent: het was fantastisch. Op zondag onze eigen optocht. Gewoon super zoals iedereen zich daar voor ingezet heeft om een er een geweldige optocht van te maken. Na de optocht werd nog lang doorgefeest in onze tent. Op maandag zijn we met verschillende verenigingen uit Borne en Hertme naar Rheine geweest. `s Avonds zijn we nog met de bus naar Wierden gegaan en na afloop hiervan hebben we nog even wat gedronken bij mij thuis. De volgende dag was het eieren bakken, naar het gemeentehuis voor de sleuteloverdracht, en dan niet te vergeten `s avonds ons eigen Leuge Knipp`n bal. Alles bij elkaar een super en onuitwisbaar jaar! Wat een belevenis! Graag wil ik onze echtgenotes en kinderen bedanken voor alle steun en medewerking, want zonder jullie was het niet gelukt. En natuurlijk wil ik mijn Adjudant bedanken voor het geweldige jaar. Verder wil ik iedereen, van bestuur tot vrijwilliger, heel hartelijk bedanken voor de geweldige inzet en het enthousiasme, want zonder jullie is er geen groots carnaval in Zenderen. Tot slot wens ik de nieuwe Prins en Adjudant veel succes toe en ik hoop dat ze net zo `n geweldig mooi jaar mogen beleven zoals wij dat ook beleefd hebben.


Café-Zaal-Slijterij sinds 1881 Hertmerweg 25 7626 LV Hertme Tel.: 074-2661384 Fax: 074-2672438

Zaalcapaciteit tot ± 150 personen Feesten en recepties Koud- en warm buffet

Voor uw taxatie van onroerend goed In verband met boedelscheiding, suksessie - verkoop. Tevens onteigeningsdeskundige en boerderijen bemiddeling J.F.M. Hassels Mönning makelaar en beëdigd taxateur Lid Agrarische Sectie

Tusveld 5 Bornerbroek 074 - 384 16 96

Uw specialist in race-, atb- & elektrofietsen! Kijk voor meer info op: meulenkamptweewielers.nl

Restaurant De Kloostergang Watertorenstraat 14 - Borne Tel: 074 - 2661581 Fax: 074 - 2669771


te ru g b l i k

ex-adjudant silvester H e t c a r n ava l s j a a r 2 0 1 2 g a at z o l a n g z a m e r h a n d voorbij. Tijd om terug te blikken op een geweldig j a a r a l s a d j u d a n t.

We hebben nog een maand te gaan als Prins en Adjudant, met onder andere bezoeken aan diverse zusterverenigingen. Het was een geweldig jaar als Adjudant. Het jaar is met een grote glimlach op mijn gezicht voorbij gevlogen. Carnaval 2012 begon voor mij een dag eerder dan verwacht. Onze dochter Daphne belde vrijdag iets voor 12 uur, “Ik ben JEUGDPRINSES en Pim is JEUGDPRINS van De Doldraejers”, zei ze. Na een geweldige gala-avond begon voor John en mij het overdonderende jaar als Prins en Adjudant van De Doldraejers. Vanaf deze avond tot aan het Leuge Knipp’nbal heb ik in een roes geleefd. Met toch vooral veel hoogtepunten, waaronder de hofauto-overdracht, de sleuteloverdracht en Krelis ophanging, de optochten in Borne en Zenderen, de Kearlsnight en het bezoeken van zusterverenigingen. Door de begeleiding van het bestuur en de ondersteuning van de Raad van Elf, dansmarietjes en dweilorkest hebben we heel wat bezoeken en feesten gevierd. Eén ding staat vast voor mij: “Feest vieren doe je met en bij de DOLDRAEJERS” Ik wil dan ook iedereen bedanken voor dit geweldige jaar. John bedankt dat ik je Adjudant mocht zijn. Het was een bijzonder jaar dat we samen hebben gevierd. Jeanet, Marie-Cecile en de kinderen wil ik ook niet vergeten. Zonder jullie steun hadden we het niet gered. Bedankt! Tot slot wil ik graag de nieuwe hoogheden succes wensen en oproepen ervan te genieten. Het is echt fantastisch!

“Zenderen bedankt!” oud-adjudant Silvester


nemen Een kijkje in de PéBé! Na het winnen van de postcodeloterij

Zou er een co park zijn aangmpleet nieuw avonturen nieuwe uitdaeglegd, voorzien van allerlei ende speeltoe stellen? “Fantastisch wipplezier in deze minitieuze zandbak, of niet Hugo?”

“Zal mij benieuwen wat we hierzo voor een luxe hofje zullen aantreffen! Wat jij Huub?”

“Vind alles prima Hugo, zo lang je maar gauw van mijn rug komt, krijg allejekelse spierpijn!“

en nog , hier zijn kostbe “Zeker Huubrd woners van ! de t om he te maken moeite bespaa enaam mogelijk vormde ge de PéBé zo aadengbi i aa r fr de on jz op k oo Let ij! Erg mooi!“ draaimolen achter m

“Potverdikkie Huub, lijkt het jou niet fantastisch om hier tussen al die rijkaards, een leuk penthousje te kopen?”

Verwachtingen b Patersbos hoog g ezoek espannen

“Top idee Hugo! Wij als succesvol ondernemers zouden ons hier aan de PéBé zeker snel thuis voelen!“

Ideetje om een huisje te kopen te midden van al deze rijkdom!?


Na het belletje met de makelaar..

“Na heftig overleg, hebben we groen licht gekregen van de makelaar, Hugo!”

“Zoals ze in een land hier ver vandaan ook wel zeggen, It giet oan Huub! We worden Pebe-ers!”

PéBé! Nieuwe bewoners

“Dit zal ons toch al niet geringe aanzien een enorme boost gaan geven Hugo! Ad Fundum!”

“Sodeju Huub, denk dat we ons hier wel thuis gaan voelen! Wat een feest..!”

“Allememaggies Huub, we mogen ons nu tussen het selecte gezelschap miljonairs voegen!”

Twee uurtjes later..... “En dattu we toffu PéBé-ers zijn dat willu we wetuhuh!”

“Selfs de plantsoentjus voele hier nog rijkelijk bemest an..”

“Topwijkje Hugo! Ff afpilsen in de feesttent dacht ik zo!”

Op hoes anal.. veur carnav

end


U kunt nu reeds reserveren

074-8511662

Vanaf 1 april 2012 een NIEUWE ZAAL voor: ●

of www.pelles.nl

feesten ● partijen ● vergaderingen etc. Hoofdstraat 9 Deurningen


W i s t u dat

wist u dat Frank en Edwin Hoek gevraagd zijn om op een zaterdagmiddag met hun graafmachine een klein klusje te klaren ten bate van de school? Dat hier namelijk het St.Stephanus beeld geplaatst moest worden? Dat ze hiervoor aan conciërge Hennie Evers hebben gevraagd of er op die plek nog gas- of waterleidingen in de grond lagen? Dat Hennie hen heeft verzekerd dat dit niet het geval was? Dat ze echter bij het graven van het eerste gat de gasleiding al aan barrels hadden? Dat ze tot laat in de avond bezig zijn geweest dit allemaal weer op te lossen? Hennie, bedankt hè!

Johan ten Tusscher nieuwe instappers had? Dat hij hier niet heel lang van heeft kunnen genieten? Dat hij namelijk op wielervakantie in Italië, nonchalant een steentje in een ravijn wilde schoppen? Dat bij deze actie, zijn instapper ook het ravijn in vloog? Dat wij voor dit soort schoeisel, “uitschoppers” dan ook een betere benaming vinden?

Leon en Marion van Dienst een hamster hebben? En niet zomaar een hamster, maar een mini-hamster? Dat deze mini-hamster echter veel te lange tanden had? Dat Marion met de hamster in de fietstas naar Borne is gefietst om hier door de dierenarts wat aan te laten doen? Dat deze eerste behandeling 70,- heeft gekost? Dat er na een week echter nog een tweede behandeling plaats moest vinden? Dat deze hersteloperatie 50,- heeft gekost? Dat wij 120,- voor een hamster best veel geld vinden? Vooral omdat een nieuwe hamster€7,50 kost?

Johan ten Thije bij hem thuis de slootkanten heeft gemaaid? Dat hij hierbij een wespennest heeft geraakt? Dat hij in blinde paniek is geraakt? Letterlijk? Dat hij namelijk bij zijn wilde gezwaai, zijn bril van z’n neus heeft gemept én niet heeft kunnen voorkomen dat hij twaalf keer werd gestoken?

Michel Ikink een keer weer heeft ingevallen bij het 4e van ZV als keeper? Dat het toen hard begon te regenen? Dat Michel zich afvroeg of hij het dakraam van zijn auto wel dicht had gedaan? Dat hij naar Richard Scholten in de dug-out heeft geschreeuwd of hij hier even naar wilde gaan kijken? Dat Richard geen zin had in een nat pak en dit dus niet wilde doen? Dat Michel vervolgens midden in de wedstrijd van het veld is gerend? Dat dit voor niets bleek, aangezien zijn dakraam toch wel dicht zat? En dat niemand hier blij mee was? Behalve de tegenstander? Aangezien die tijdens zijn afwezigheid alle tijd en ruimte had om de winnende goal te scoren?

Het 4e van ZV het vervolgens weer met John Oude Rengerink op doel heeft geprobeerd? Dat dit óók geen zoden aan de dijk zette? Dat John namelijk óók in het heetst van de strijd van het veld is gerend? Niet omdat het regende, maar omdat hij de 16-2 achterstand niet meer kon verwerken?


G

KDV Duimelot & BSO Hand in Hand in MFA Sindron St.Stephanusstraat 5, 7625 PH Zenderen, 074-2666436

Hanneke Geerdink tel 074 2660444 hanneke.geerdink@home.nl www.hannekegeerdinkfotografie.nl


H oe h e t h e urt

“hoe heurt het, eigenlijk?” Met zoveel nouveau riche kan de gemiddelde zendernaar er niet om heen om zich tijdens de jaarlijkse g a l a - av o n d e n t e g e d r a g e n n a a r z i j n s ta n d . Geen meters bier om mee te gooien maar elegante glazen champagne om van te nippen. Om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken volgt hieronder een lesje: “Hoe heurt het eigenlijk? Drinken op stand”. 1. Gij zult uw geliefde bier voortaan aanduiden met de originele Latijnse term Cervisia; 2. Gij zult Cervisia enkel bestellen in meervoud van 10, u heeft er tenslotte genoeg van; 3. Als elitair Zendernaar zorgt u goed voor de vrouwelijke wederhelft. Zij is tenslotte de basis van uw succes en heeft er hoogstwaarschijnlijk voor gezorgd dat de loten iedere maand betaald werden; 4. Goed zorgen voor een dame houdt in dat zij geen dorst heeft. Uw prinses waardeert een heerlijke aromatische wijn, een wijn met complexiteit en lengte, een wijn met ronde en volle smaak die evenwichtig eindigt; 5. Gij zult enkel salueren zoals het een goed edelman betaamt: met gepaste trots en vaste hand. Salueren is niet voorbehouden aan een select gezelschap, iedereen binnen de vereniging verdient uw aandacht. U wilt tenslotte niet te boek staan als iemand die naast zijn parmantige schoenen is gaan lopen; 6. Bij uw eerste versnapering zult u een toast uitbrengen. Let op, u zult niet klinken met de glazen. Dit wordt namelijk geassocieerd met drinkgelagen waar alcohol rijkelijk vloeit onder dienovereenkomstig gebral. Na het uitspreken van uw heilwens zult u het glas heffen, het woord “lechajem” uitspreken en een kleine slok nemen. Let op, een glas snel leeg drinken mag enkel als het om een dorstlesser gaat; 7. U zult zich als heer op stand geheel in stijl kleden. U heeft niet bezuinigd op uw carnavalskostuum en zult dan ook dit weekend de show stelen. U zorgt er uiteraard voor dat uw vrouw het kostuum heeft waar ze in mindere tijden alleen maar van kon dromen; 8. Na een avondje genieten op stand zult u niet afsluiten met een frikandel speciaal maar met een magische samensmelting van elitair vlees vergezeld door exquis gesneden allium cepa met daarover heen smaakvolle, licht gebonden saus gedrapeerd; 9. Gezien u de duurste alcoholische versnaperingen heeft genuttigd, zult u de volgende ochtend in goede staat ontwaken. Na uw ochtendwandeling door deftig Zenderen, zult u zorgdragen voor de enkele minderbedeelden die het gisteravond moesten doen met Liebfraumilch en standaardbier en dus aan een lichte tot ernstige vorm van ochtendmisselijkheid leiden. Dit doet u graag, u bent immers zo lekker gewoon gebleven; 10. Betrapt u iemand op foutief gebruik van deze regels? Vestig er geen aandacht op, de persoon voelt zichzelf al voldoende ongemakkelijk. Wees solidair met uw medemens en biedt hulp aan eenieder die moeite heeft met implementatie van deze regels voor de nouveau riche.


n e d l e H n e p Knappe Kop

ZV 2,

Achterste rij v.l.n.r.: Herman Middelkamp - Roy de Kinkelder - Rick Stokkingreef - Voorzitter Gerben Besselink (C) - Albert Hoekstra - Elmer ter Haar Myron Eleveld - Robert Pol - Robert ter Haar Voorste rij v.l.n.r.:

Henk ten Velde - Leon Kamphuis - Jonkheer Thomas Mentink I - Marijn Sanderink - Rob Elzinga - Dennis Spoolder - Rick Sonder Rob Vetketel


samen met de doldraejers veel zenderse verenigingen hebben een band met de doldraejers. drie voorzitters aan het woord.

GERARD WELBERG, VOORZITTER VAN DE DORPSRAAD EN VAN KOOR MIX: ‘Ik ben nog steeds carnavalsvierder. Niet meer zoals vroeger, maar ik bezoek de meeste activiteiten nog wel. De laatste jaren doe ik als bassist mee met het stukje van het dweilorkest tijdens de gala-avonden en met koor MIX bakken we patat tijdens carnavalsactiviteiten. Ik kom altijd wel op carnaval, hetzij als vierder, of om te zorgen voor de innerlijke mens, haha. Ik ben medeoprichter van de Doldraejers, het voelt nog steeds als mijn clubje. Voor Zenderen is carnaval belangrijk, zeg ik als voorzitter van de Dorpsraad. Het is een feest dat mensen samenbrengt. SINY ELFERINK, VOORZITSTER VAN DE KATHOLIEKE PLATTELANDS VROUWEN (KPV): ‘Carnaval is een heel leuk dorpsgebeuren. Het is altijd gezellig en plezierig. Iedereen heeft een goed humeur. Je ziet en spreekt mensen die je anders niet zo vaak tegenkomt. In die zin verbroedert carnaval ook. Met de leden van de KPV staan we op zondagmiddag achter de bar. Voorafgaand daaraan kijken we naar de optocht, maar we zorgen ervoor dat we weer op tijd terug zijn in de tent. De carnavalsvereniging waardeert dit en vraagt ons ieder jaar weer. Dat gebeurt al sinds jaar en dag. Spontaan melden zich ieder jaar weer veel dames: gemiddeld zo’n 25. JOHN MENTINK, VOORZITTER VAN ZENDEREN VOORUIT: ‘Sinds ik in Zenderen woon, vier ik weer heel fanatiek carnaval, zeker vanaf het moment dat ik in 2005 Prins John I werd. Met de oudprinsengarde doe ik ieder jaar mee met de optocht, en ik draai bardiensten. Dat is hartstikke leuk, in een klein dorp word je veel sneller meegezogen met carnaval. Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat je meedoet, en dat ga je zelf ook vanzelfsprekend vinden. Tijdens carnaval is ZV even ondergeschikt aan de Doldraejers. Veel spelers van het eerste en tweede voetbalelftal zijn lid van de Raad van Elf of de jongerenraad, en veel oud-prinsen spelen in het veteranenelftal. En veel dames van de handbal zitten ook bij de Draejpiepers.

Op de gala-avond zit het grootste deel van Zenderen in de tent, het is een feest voor de hele gemeenschap. Voor MIX levert carnaval wat geld op, zodat wij kunnen zingen. We hebben met de Doldraejers een prijs afgesproken voor de bemanning van de patatbak, daar krijgen we een bepaald bedrag voor. Dat levert voor de Doldraejers en voor MIX wat op. En met het koor zongen we de laatste jaren tijdens de carnavalsmis. Dit jaar zingen we niet, maar zingt voor de verandering een koor uit Borne.’

Samen met andere vrijwilligers werken we in toerbeurten van vier uur. Naast helpen bij de carnaval doen de dames van de KPV meer vrijwilligerswerk. Zo zetten we ons in bij de kerkschoonmaak en ook bij het poetsen van koper en zilver. Met Pasen en Kerstmis brengen we de ziekenattenties van de parochiegemeenschap rond terwijl we voor de Kerstmarkt graftakken maken. En als de ijsbaan open is, wordt de kantine verzorgd door de vrijwilligers van de KPV.’

We proberen het weekeinde van de gala vrij te houden. Dat lukt niet altijd. Als je tegen een ander carnavalsdorp speelt, kan je wel wat regelen, maar andere plaatsen hebben er niet zoveel begrip voor. Een aantal jaren geleden moesten we op zondag na de gala voetballen in Almelo. We dachten dat het helemaal niks zou worden; als je na de gala ook nog meegaat naar het huis van de nieuwe prins, is het al zo vier uur in de nacht. Dan ben je de dag erna niet helemaal helder, maar word je wel geacht om fit op het veld te staan. We wonnen wel met 6-0. Met carnaval zelf zijn we meestal wel vrij. Dat kan ook niet anders, het halve dorp doet mee aan de optocht.’


HB Koeltechniek

Wij garanderen een optimaal klimaat! HB Koeltechniek BV uit Almelo biedt al sinds 1963 oplossingen voor allerlei klimaatproblemen. Wij ontwerpen en produceren onder meer: • Demontabele koel- en vriescellen • Gekoeldwatersystemen • Luchtbehandelingssystemen • Droog-, koel en vriesinstallaties • Airconditioning Is het te warm, te koud, te nat of te droog? Met een luchtbehandelingsinstallatie van HB bepaalt U het klimaat!

HB Koeltechniek BV Van den Broekeweg 16 7602 PH Almelo, Holland Tel: +31-(0) 546-865066 Fax:+31-(0) 546-860666 info@hb-almelo.nl www.hb-almelo.nl


Wij leveren u een concept om snel, eenvoudig en goedkoop gepersonaliseerde kleding te bestellen voor kinderen en volwassenen. Gratis bedrukking in alle kleuren en diverse logo’s / sponsoren of namen op uw bestelling Geen beperking in aantal bedrukkingen Sportkleding, Rugtassen, T-shirts tot Baby rompers Leveren o.a. Sportmerken Jako en Erima Kwaliteitsgarantie, snelle levering en service Breed assortiment aan producten en kleding van zeer diverse merken. Voor meer info kunt u mailen naar info@clubkids.nl Wilt u ons Volgen via Twitter? twitter.com/Clubkidsnl

@Clubkidsnl

ad-fontem.nl 074 - 2557020


www.esschertdesign.com

Esschert Design


t w i t t e rp roat

“tweet tweet tweet tweet� @ Dr a e j p i e p e r s Laatste minuten carnaval dit jaar, laten we genieten. #dedraejpiepers

@TMWWB Vanavond extra repetitie gehad voor de galaavond en feest van @draejpiepers #carnaval komt dichtbij!

@TMWWB

@doldraejers

Eerste party van het carnavalsjaar! @melbuulkes #gasgeemn

Fantastisch! Onze eigen bekkensheld @ThomasMentink is #Jonkheer van de @Draejpiepers @doldraejers GEFELICITEERD!!! #dweilorkestzenderen

@Depoalswingers

Hopsaa info-avond gehad en papieren getekend!

@doldraejers

Gerben Besselink nieuwe voorzitter!


“In bad met Bas te Velthuis�

In deze hagelnieuwe rubriek dompelen onze verslaggevers zich o n d e r i n d e b r u i s e n d e s a m e n l e v i n g va n o n s m o o i e d o r p e n w o r d t e e n m a r k a n t p e r s o o n l e t t e r l i j k h e t h e m d va n h e t l i j f g e v r a a g d . Razende reporters Huub en Hugo reisden in adamskostuum en vol verwachting af naar het grootste warenhuis van Zenderen, voor een ontmoeting met de man die daar met de scepter zwaait. Wie is toch die man die voor zondag ons vlees snijdt? Hoe komt hij in Zenderen verzeilt? En is oud Zenderens kruideniersechtpaar Jos en Lidy Wolbers zijn grote voorbeeld? In deze rubriek komt u alles te weten over het turbulente leven van de man die het te vertellen heeft in de grootste buurtsuper van de Prinsenweg.

Gegevens die u misschien wel / misschien niet wilt weten: Naam: Bas te Velthuis Lengte: 1.79 meter Gewicht: desgewenst opvraagbaar bij de redactie Geboortedatum: 16-09-1980 Geboorteplaats: Gelselaar Woonplaats: Borculo Beroep: Sinds april 2012, beheerder MFA Sindron


“Spraakwaterval die nog bikini’s op de Noordpool verkoopt”

Wij heten Bas van harte welkom in ons mooie dorp, maar hoe komt hij hier zo verzeilt? Het ondernemersbloed stroomde bij Bas al op jeugdige leeftijd door de aderen. Op 18-jarige leeftijd, toen Bas nog Basje was had hij een bloeiende buurtsuper in Gelselaar, het dorp waar zijn wortels liggen. Deze buurtsuper heeft hij destijds overgenomen van zijn grootouders, die in het verre verleden met de kruidenierswinkel zijn begonnen. Op 24-jarige leeftijd kwam Bas erachter dat er ook nog plaatsen buiten Gelselaar waren, en is hij de wijde wereld ingetrokken (lees: naar Borculo verhuisd). Vervolgens heeft hij hier een partycentrum gehad, waar veelvuldig de bloemetjes werden buitengezet. Ook is hij nog freelance

verkoper geweest bij o.a Mediamarkt, Electrabel en Van Tol. Hetgeen hem op het lijf geschreven is, want al snel wordt het ons duidelijk dat deze spraakwaterval in staat is om bikini’s op de Noordpool te verkopen. Hoe word je dan beheerder bij MFA Sindron? Via zijn uitgebreide netwerk kwam Bas bij Allerzorg terecht. Deze organisatie heeft o.a “de stichting tot bevordering dorpskernen” onder haar hoede. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van de samenleving binnen kleinere dorpskernen en is eveneens de organisatie waar MFA Sindron onder valt. In Rossum wilde men Bas ook graag hebben, maar Bas zou Bas niet zijn en koos direct voor het grote werk door in Zenderen aan de slag te gaan.


”niet gephotoshopt”

Sindron, wie bedenkt nou zoiets? Toen wij allemaal nog in de pijplijn zaten, bestond Sindron al. Sindron is de allereerste naam van ons unieke dorp en ontstaan rond 930 na Jezus Christus. Volgens de overlevering was Sindron Vooruit toen al 1 van de grootste clubs hier uit de regio. Daarna is de naam nog veranderd in Sinderen om vervolgens tot Zenderen omgedoopt te worden. Waarom moeten wij in groten getale naar Sindron komen Bas? MFA Sindron is de levensader van Zenderen. Het is een multifunctionele accommodatie voor piepjong tot stokoud. Zo is er een school, kinderdagverblijf, ontmoetingsplek en supermarkt gevestigd in dit gebouw. Verschillende groepen hebben hier hun residentie zoals de ouderensoos, dweilorkest, mixkoor en logopedist. Ook voor een (bedrijfs)presentaties kan men het Sindron raadplegen. Volgens Bas is Sindron de ideale locatie voor het bevorderen van de locale saamhorigheid.

Is Bas alleen een begrip bij Sindron? Nee zeer zeker niet. Bas woont op dit moment in Borculo, maar zijn hart ligt in Gelselaar (of all places). Bas heeft hier 26 jaar gewoond en is hier een begrip. Hij heeft hier zoals bekend een supermarkt gehad. Daarnaast is hij een held bij de lokale voetbalvereniging EGVV in Gelselaar. Bas had veel talent, maar om zoals hij zelf zegt “de jeugd een kans te geven” heeft hij besloten om op 15-jarige leeftijd met actief voetbal te stoppen. Een keuze, die tot op de dag van vandaag, eigenlijk niemand onverstandig heeft gevonden. Hierop heeft hij besloten om zijn multi talent op ander vlak binnen de vereniging in te zetten. Op zaterdagmiddag / zondagmorgen houdt hij als amateurscheidsrechter de strijdende partijen uit elkaar om vervolgens pas echt fanatiek te worden achter de bar in de kantine. Daarnaast is Bas niet alleen in het dagelijks leven een goedlachse hofnar. Bij de toneelvereniging Gelselaar zien ze hem eveneens graag komen. Hij is al 2 jaar actief lid.


Tsjonge jonge, fanatiek ventje die Bas. Doet hij nog meer? Jazeker, wat niemand weet is dat we hier met een echte BG’er (Bekende Gelselaër) te maken hebben. Bas heeft namelijk al zijn opwachting gemaakt in het televisieprogramma “Voetbal International” bij RTL7 en de “Afvallers XXXXXL” op SBS6. Niet dat Bas er nu uitzag als Johannes de aangespoelde Bultrug, maar het kon allemaal wel iets afgetrainder. Oordeelt u zelf over zijn inzet: www.sbs6.nl/ zoeken/afvallers (video: de kano), tijdens dit programma. Bas heeft geen mediavrees, want hij is ook nog presentator bij Berkelland FM, de radiozender die wereldwijd in de gehele Achterhoek te beluisteren is. Onderwerpen als sport, politiek, actualiteiten etc. worden hier door hem aan de kaak gesteld. Zijn presentatietalent is de grote evenementen-bazen niet onopgemerkt gebleven, want Bas heeft ook al meerdere keren de presentatie van (grote) Piratenfestivals, met grote artiesten als Ronnie Ruysdael en wijlen Arne Janssen voor zijn rekening genomen.

“Multi talent, ook buiten MFA Sindron.”

Stellinkjus Dirk van de Broek of Lidy Wolbers? Lidy Wolbers Albert Heijn of Jos Wolbers? Jos Wolbers Dank Bas, dank dat we je even het hemd van het lijf mochten vragen. Trek gauw weer wat warms aan, want zo in adamskostuum in de wei van boer Mulder “kujt mooi te pakkn’ kriegn”….


l a v a n Car

voorde4et/ml 9 februari

van geldig in de week

Versuniek melk

Grolsch pijpjes krat 24 x 0,33

2 pakken voor

9,29

2,Kaiserbollen 10 stuks voor

2,-

Spa blauw 1,5 liter

0,49 Koffie 250 gram - 3 pakken voor

6,-

Eieren

10 stuks voor slechts

1, 19

Brood en Banket van de warme bakker - Vlees van de ambachtelijke slager - Bezorgservice Compleet assortiment aardappelen, groenten en fruit - Extra pinnen


MFA Sindron t i j d e n s d e c a r n ava l h o u d t d e

“Passende aanbiedingen”

DK S u p e r i n S i n d r o n r e k e n i n g m e t d e s p e c i f i e k e w e n s e n va n h a a r ( c a r n ava l s ) k l a n t e n .

Gelukkig is het bier dan ook in de aanbieding. Natuurlijk is er tijdens de carnavalsdagen volop bier verkrijgbaar in de tent, maar zodra het carnaval weer is afgelopen moet je wel afkicken. Een echte winstpakker voor de feestvierder die vooruit kijkt! Tijdens de carnaval is een watertje op zijn tijd helemaal niet mis. Water zuivert en reinigt: dat kan geen kwaad.

En hoewel ‘feest’ vooral genieten impliceert, komt er ook stress en drukte bij kijken. Een kop koffie van Douwe Egberts helpt je bij het opstarten van de dag. Ontbijten doe je natuurlijk met een lekker gebakken ei op zo’n overheerlijk vers gebakken kaiserbolletje. Wegspoelen met een kop melk en je kan er weer een dag tegenaan! Alaaf!


In polonaise naar Kachelhuis Keemers!

Hoofdstraat 18, 7625 PD Zenderen • Tel. (074) 267 25 55 Internet: www.kachelhuis.nl • E-mail: info@kachelhuis.nl Dealer van alle gerenommeerde merken!


Moderne en klassieke tegels.

JE KOMT ER MOOIER UIT MET RAAB KARCHER BOUWSTOFFEN Architecten en aannemers zijn bij ons kind aan huis. Omdat we als specialist voor de professional haarfijn weten wat er speelt op het gebied van keukens, sanitair en tegels. Omdat we werkelijk alles in huis hebben. En omdat we garant staan voor betrokken, deskundige adviezen en betrouwbare service. Van dit alles kunt u als particulier 贸贸k profiteren. Bel voor meer informatie en openingstijden 0546-55 66 66 of kijk op internet: www.raabkarcher.nl

Arnhem Coevorden Doetinchem Nieuwleusen Nijmegen Oldenzaal

De laatste mode in badkamers en sanitair. Ruime keus, grote merken.

Enschede Raalte

Goor Rijssen

Hengelo Vriezenveen

Zutphen

Zwolle


Fa TINSELBOER gas - water - sanitair centrale verwarming dakbedekkingen smederij Hoofdstaat 69 7625 PB Zenderen Tel: 074 - 2661303

RIJLES? KOM NAAR. . . . . . .

VERKEERSSCHOOL EBBERS ZENDEREN BEGINNEN? BEL SNEL 06-51002015 WWW.VERKEERSSCHOOLEBBERS.NL


W i s t u dat

wist u dat Teun Besselink heel goed is in werken bij de Lidl? Maar iets minder goed is in trekker rijden? Dat hij namelijk niet achter wilde blijven bij zijn kameraden en óók een rondje op de trekker wilde rijden? Dat het prima ging, tot hij de trekker richting een geparkeerde auto stuurde en hij de rem niet kon vinden? Dat hij heeft gedaan wat hem op dat moment als eerste te binnen schoot? Dat dat helaas voor de eigenaar van die auto, van de trekker springen was?

Kevin Sonder hard op zoek is naar een baan? Dat hij een baan als fietsenmaker daarbij wel kan vergeten? Dat Kevin namelijk tijdens het fietsen zag dat een aantal spaken krom was? Dat hij deze wel even recht dacht te kunnen maken? Dat hij dit ook best wel tijdens het fietsen dacht te kunnen en dat hij daarbij alle spaken uit het wiel heeft getrapt?

Els Wolbers tijdens de vakantie van Marc en Martine Lansink bij hen in huis de planten en de zilvervisjes moest verzorgen? Dat Els dit keurig deed en daarbij ook even een praatje maakte met Henk Semmekrot? Dat Henk op zekere dag zijn hondje Joep kwijt was? Dat Henk heel Zenderen al had afgezocht maar Joep nergens kon vinden? Dat Els zo vriendelijk was even mee te zoeken, maar dat dit niet mocht baten? Dat een van de buurkinderen langs kwam fietsen, naar het huis van Marc en Martine wees en zei “Hey Henk, is dat jouw hond?”. Dat Joep voor een van de lange ramen in het huis van Marc en Martine stond? Dat Els hem gewoon had ingesloten??? Dat Marc en Martine ook blij zijn dat hun ramen tot de grond reiken, aangezien ze anders bij thuiskomst een nogal lugubere ontdekking hadden gedaan?

Luc Ebbers op een mooie avond bij Bruins een leuk meisje had getroffen? Dat ze het samen zó leuk hadden dat ’t meisje uiteindelijk haar taxi had gemist? Dat Luc haar wel even naar huis wilde brengen achterop zijn fiets? Dat haar huis echter helemaal in Manderveen bleek te staan? Dat dat een pokke end fietsen is? Dat Luc echter heeft doorgezet en haar keurig thuis heeft afgeleverd? Dat hij echter op de terugweg de route naar zijn eigen huis niet meer kon vinden? Dat hij uiteindelijk tegen zonsopkomst Zenderen weer binnen kwam fietsen? Maar dat hij nu wel volledig op de hoogte is van al het moois dat de grensstreek hem te bieden heeft?

Esmee Lammers tijdens de afgelopen warme zomer problemen had met de thermostaat thuis? Dat ze, wat ze ook deed, de thermostaat niet lager in kon stellen? Dat ze bang was dat de thermostaat stuk was? Omdat ‘ie constant op 26° Celcius bleef steken? Dat ze daarvoor Ellen en Louis op hun vakantieadres heeft gebeld? Dat ze hen het probleem voorlegde en dat Ellen en Louis haar hebben gevraagd hoe warm het in Nederland dan was? Dat dat 28° was? Dat Esmee inmiddels het verschil snapt tussen airconditioning en verwarming?


1979

1986

1993

Prins Cor 1 Adjudant Gerard

Prins Tonnie I Adjudant Herman

Prins Johan I Adjudant Gerard

1980

1987

Prins Peter I Adjudant Koen

Prins Jan I Adjudant Peter

1981

1988

Prins Gerard I Adjudant Cor

Prins Herman II Adjudant Hennie

1982

1989

Prins Gerard II Adjudant Jan

Prins Jan II Adjudant Paul

1983

1990

Prins Bertus I Adjudant Gerard

Prins Gerrit II Adjudant Gerard

Prins Ronald I Adjudant Jan

1984

1991

1998

Prins Herman I Adjudant Gerard

Prins Gerrit II Adjudant Gerard

Prins Richard I Adjudant Bennie

1985

1992

Prins Gerrit I Adjudant Hessel

Prins Koen I Adjudant Hans

1999

1994 Prins Herman III Adjudant René

1995 Prins André I Adjudant Stefan

1996 Prins Gerard III Adjudant René

1997

Prins Ben I Adjudant Charles


2000 Prins Wilfried I Adjudant Stefan

Oud-prinsen Oud-adjudanten

2001

2005

2009

Prins Louis I Adjudant Tjietze

Prins John I Adjudant Gert

Prins Peter II Adjudant AndrĂŠ

2002 Prins Gerrit III Adjudant Hans

2006

2010

Prins Rob I Adjudant Marc

Prins RenĂŠ I Adjudant John

2007

2011

Prins Robert I Adjudant Peter

Prins Harry I Adjudant Wim

Prins Bas I Adjudant Gerben

2004

2008

2012

Prins Jos I Adjudant Richard

Prins Jacco I Adjudant Erwin

Prins John II Adjudant Silvester

2003


Loohuis heeft ‘t allemaal

Bornsestraat 55 • 7597 NH Saasveld tel: 074-3494301 • fax: 074-3494736

Hellendoornseweg 9B, 7688 PC Daarle T: 0546-698336 F: 0546-697686

Hulsbrookstraat 10, 7665 C E Albergen

Spinelstraat 28 • 7554 TW Hengelo (O) tel: 074-2503080 • fax: 0742502858

Hellendoornseweg 9b • 7688 PC Daarle tel: 0546-698 336 • fax: 0546-697686

Interesse? Kijk op www.fhloohuis.nl


allround in logistititi

ztiti- ti tititititititititititi ti (titititititititititititititi titititititititititititi ti tititititititititititi ti tititititi tititititi titititititititi HST Gtitititi ti Ttitititititititititititititim 2 ti Ptititibtiti 202 ti 7500 AE ti Etititititititi ti T +31 53 4800048 ti tititi.tititi.titi

www.tukkerwordttopper.nl | jordykamphuis@tukkerwordttopper.nl | T: 06-53 96 91 83


Hamminks Café Bier drinken op niveau of een zuipkeet? dichter bij zenderen of bij almelo? the place to be? De kranten stonden er in 2012 vol van. De zuipketen in het Oosten des Lands. Jongeren die de kroeg amper halen omdat ze zonodig moeten ‘indrinken’. Deze inofficiële kroegen zijn de uitvinders van het comazuipen. Toch? Past een dergelijke keet dan nog wel in miljonairsdorp Zenderen? De redactie is op zoek gegaan naar de grondlegger van Hamminks Café, een gelegenheidskroeg die plaats biedt aan een van de vele vriendengroepen uit Zenderen. We vroegen Bart Hammink, stalmeester van de zuipkeet: is het echt zo erg?


Amper bijgekomen van het laatste feest, staat Hammink de redactie te woord. Tijdens oud & nieuw zijn er zo’n 28 kratten bier door gegaan, start Hammink zijn verhaal. De stemming zat er goed in ja, ook al was vorig jaar de jaarwisseling ‘s nachts beter bezocht. Overdag viel er over drukte niets te klagen: ruim 120 man weet Hamminks Café ondertussen te vinden tijdens dit jaarlijkse event. Of er ook sterke verhalen zijn? Nou ja, daarvoor moet je je natuurlijk wel wat herinneren van zo’n avond en dat kost even tijd. Maar al gauw wordt er een moment van de jaarwisseling gememoreerd: iemand die op de weg terug vaker in de berm lag dan op de fiets zat. Mwah. Dat gebeurt zelfs in het Gooi, al zullen ze daar eerder uit de Ferrari vallen na het nuttigen van teveel champagne. Terug naar de basis: acht jaar geleden was het voor het eerst dat de vriendengroep van Hammink samenkwam, daar op de deel aan de Bavenkel. Zes jaar geleden ging de schop er in en is het gemoderniseerd tot de huidige status. Het is er nu zelfs mogelijk om voetbalwedstrijden via Eredivisie Live te kijken. Niet op een televisie, maar via een beamer op een groot scherm, want aan luxe is bij

Hammink geen gebrek. Typisch Zenders dus. Zelf is Hammink aardig nuchter over de naar hem vernoemde keet: de gloriejaren lijken wel over te zijn nu. “Vroeger zaten we hier elke vrijdagavond, en zaterdagavond voor het uitgaan. Dit wordt steeds minder: we zitten op vrijdag nu in de kantine van ZV en uitgaan gebeurt ook niet ieder weekend meer.” Wel is het nog steeds een geschikte uitvalslocatie voor de WK’s en EK’s en natuurlijk ieder jaar carbid schieten tijdens de jaarwisseling. Op het laatst schiet Hammink nog een sterk verhaal binnen. Omdat vanuit het café het woonhuis betreden kan worden, is dit voor sommigen een kans om een comfortabeler onderkomen te vinden. Zo trof hij ooit Tom Vetketel en Merlin ten Tusscher aan in het bed van zijn zus. Wat daar allemaal gebeurd is? Daar lusten zelfs de paparazzi van de Story en Privé geen brood van. Het woord zuipkeet doet in ieder geval Hamminks Café geen eer aan. Huiskamer 2.0 dat past beter bij de gelegenheidskroeg, wat ondanks de miljoenen zo gewoon is gebleven en met recht mag blijven bestaan in Zenderen.


“Na regen komt zonneschijn!”


Optocht 2012!


1500 M2 CARNAVALSARTIKELEN OOK VOOR HET HUREN VAN SARAH EN ABRAHAM OOIEVAARS TEVENS VERHUUR VAN KLEDING VOOR THEAMFEESTEN VUURWERK HELIUM BALLONNEN (OOK VOOR VERENIGINGEN) MULTI WISH DE BLEEK 20 TEL 074 - 2665577 www.multiwish.nl VOOR OPENINGSTIJDEN: ZIE ONZE WEBSITE

Grote Bavenkelsweg 19 7601 PL Almelo Telefoon 0546-818141 Fax 0546 - 852559


wenst u

doldwaze dagen!


Nu we er toch zijn E e n b e s t u u r , e e n r a a d va n e l f,

“Hoe carnavalesk is Zenderen?�

een jongerenraad, blaaskapel, dansmarietjes... Je zou haast denken dat iedereen in Zenderen bezeten is van het doldwaze carnaval. Maar is dat ook echt zo? En hoe gastvrij zijn Zendernaren eigenlijk tijdens de carnaval? Uw razende reporters zoeken het vanaf dit jaar voor u uit. Om niet onnodig moe te worden beginnen we met de Schoolstraat. In dit pittoreske straatje, wat niet geheel onbelangrijk, dichtbij de carnvalstent ligt, wonen welgeteld vier families. Te weten de Egberinkjes, de ten Dammetjes, de Vlaskampjes en de Muldertjes.

Maar we stellen niet zomaar vragen, nee de inwoners van deze straat maken namelijk kans op de Gouden Feestneus! Eens zien wie hiervoor in aanmerking komt. Aan de hand van punten per onderdeel bepalen wie er dit jaar met de Gouden Feestneus vandoor gaat!


Hoeveel carnavalspakjes hebben de families in huis? De familie Egberink heeft er vier waaronder een Duvelspak, een clownspak, een tuinbroek en een boerenkiel. Zij krijgen echter bonuspunten voor de tuinbroeken die zij ieder jaar buiten hangen als versiering. De score? 10 punten. De familie ten Dam overtreft deze score echter ruim, zij hebben namelijk wel meer dan 15 pakjes in huis waaronder zelfs een ufopak! Esther was zelfs niet te beroerd om dit pak aan ons te showen: 20 punten! Top natuurlijk dat ze zich zo fanatiek met de carnaval bezig houden maar wat pas echt belangrijk is: mogen wij tijdens het carnavalsweekend ook blijven slapen? En krijgen we dan ook een ontbijtje? En mogen we voor of na dat ontbijt dan ook douchen? Zowel de familie Egberink als de familie ten Dam heeft er geen probleem mee als uw razende reporters tijdens het carnavalsweekend langs komen. Bij de familie ten Dam krijgen zij zelfs nog schoon ondergoed. Waar zie je dat nog tegenwoordig?

Beide families scoren hiermee 15 punten! Zoals het een goed carnavalsvierder betaamd wordt er wel het een en ander genuttigd tijdens zo’n gala-avond. En gewild of niet, het komt wel eens voor dat je daar de dag erna last van hebt. Veel last van hebt. Wij vroegen de Schoolstraat: wat is jullie beste anti-kater tip? Volgens Evelien Egberink kun je iemand met een kater “het beste laten liggen en niks aan doen”. Om het leed te verzachten doet ze wel de kachel voor je aan. Top! Bij de familie ten Dam gaan ze heel anders om met een kater. Hun advies is namelijk “gewoon beginnen waar je mee geëindigd bent”. Ook al klinkt dit erg aanlokkelijk, als we moeten kiezen gaan we toch voor dat warme bed bij de familie Egberink, 10 punten voor jullie! Ja, dat neigt dus naar een gelijke stand. Ook de avonden waarop de interviews zijn afgenomen kunnen geen ...


“Uitreiking van de Gouden Feestneus”

... beslissing maken. Bij beide families zijn we namelijk zeer hartelijk ontvangen en overladen met thee, koekjes en mooie verhalen. Kennen jullie bijvoorbeeld het verhaal van de familie Egberink die carnaval gingen vieren in Munster? Dat ging dus mooi niet door want eenmaal aangekomen in Munster bleek het carnaval te zijn afgelast wegens een storm. Tot overmaat van ramp zakte op de terugweg ook nog eens hun hele wagen in elkaar. Of het verhaal van de familie ten Dam die ooit carnaval vierde met hun oude buurt, de Albergerweg. De mannen waren verkleed als vrouwen en ‘een van hen is gedurende het gehele weekend betast door mannen die in hem wel een sexy chick zagen’. Tja.. dat krijg je er van!

Wij kunnen dus niet anders dan concluderen dat de Schoolstraat zeer carnavalesk en zeer gastvrij is. Maar zoals altijd kan er maar één de winnaar zijn: de ten Dammetjes! Proficiat met jullie Gouden Feestneus! Zoals het goede reporters betaamt hebben we geld noch moeite gespaard om in contact te treden met álle bewoners van de Schoolstraat. Bellen, mailen, faxen, postduiven: echt alles hebben we geprobeerd. Maar helaas is het ons niet gelukt om uitgenodigd te worden voor een kopje koffie bij de familie Mulder en Vlaskamp. Wij gaan er van uit dat zij druk waren met wagenbouw, pakjes naaien of het opmaken van het logeerbed voor ons maar de Gouden Feestneus gaat dit jaar aan hun neus voorbij!


eetcafÉ - cafetaria - ijssalon - biljart

voor leden van c.v. de doldraejers een 3-gangen menu voor slechts € 15,-

Hoofdstraat 44 074-8528325

info@eetcafezenderen.nl

C.V. DE DOLDRAEJERS


, s e it s b e w in t is l ia De spec ! k r e w k u r d n e s webshop

Contactgegevens ETH Design

T: +31 ( 0 ) 651 252 720

Twitter:

@eth_design

Zeilkerweg 10

E: info@ethdesign.nl

Facebook: www.facebook.com/ethdesignnl

7625 SJ Zenderen

I: www.ethdesign.nl


W i s t u dat

wist u dat Gerard en Leida Elsink een kijkje wilden nemen bij het nieuwe huis van Agnes en Paul Kuiphuis in Saasveld? Dat ze wisten dat Agnes en Paul het huis naast bakkerij Schabbink hadden gekocht? Dat ze de auto tot ver op het erf hebben gereden en met de neus tegen de ramen het hele huis hebben bekeken? Dat Leida zich wild schrok toen er aan de andere kant van de ruit ineens een vrouw terugkeek? Dat deze vrouw niet Agnes Kuiphuis was? Dat deze vrouw wél de bewoonster van dit huis was en dat Agnes en Paul aan de ándere kant van Schabbink bleken te wonen? Dat Gerard hier echter niets over heeft gezegd, maar een groot verhaal op heeft gehangen over dat hij en zijn vrouw aan het overwegen waren om een nieuw huis te kopen? Dat ze daarvoor dit huis op het oog hadden en het daarom graag goed wilden bekijken? Dat ze na een grote rondleiding in en om het huis, uiteindelijk maar weer het hazenpad richting Zenderen hebben genomen?

Minie Braakhuis in de week van de grote Postcode Loterij Prijs, tot drie keer toe live op de radio is geweest? Dat ze alle drie keren ontzettend bij de benen is genomen door de betreffende DJ’s? Dat haar zelfs bij de derde keer geen lichtje ging branden? Dat ze alleen maar bang was dat ze haar prijzengeld mis zou lopen? Dat er uitspraken van Minie de ether op zijn geslingerd, die we nog nóóit eerder van haar hadden gehoord? Of verwacht? Dat echter niet alleen Minie, maar ook echtgenoot Frans –alias Mickey- en “kindje” Neil Oude Voshaar met beide benen in deze grap zijn getuind?

We Neil Oude Voshaar sowieso wat intelligenter hadden geschat? Dat hij namelijk een portable DVD-speler had gekocht en deze aan de hoofdsteunen van zijn auto had bevestigd? Dat het hem echter niet lukte een filmpje af te spelen? Dat hij keer op keer de DVD probeerde te laden, maar dat desondanks het beeld zwart bleef? Dat hij uiteindelijk een beroep heeft gedaan op het technisch inzicht van achterbuurman Roy H.? Dat die hem er fijntjes op heeft gewezen dat hij ook beter de daarvoor bedoelde ingang op de DVD-speler zelf kan gebruiken? Want dat een DVD-tje laden in de autoradio nóóit veel beeld zal geven?

U niet vreemd op moet kijken wanneer u Hennie Besselink ziet rondfietsen zonder zadel? Dat hij namelijk wel gewend is om zo op de pin te zitten? Dat hij namelijk bij Martin Meulenkamp zijn te repareren fiets over het hek heeft getild en hierbij op de terugweg is uitgegleden? Dat zijn kruis toen op zeer pijnlijke wijze heeft kennisgemaakt met de ijzeren pinnen van dat hek? Auw….

Gerard Heideman ontzettend hard heeft gefietst in Italië? Dat hij zó hard heeft gefietst dat de beker chocolademelk die hij aan het eind van de route ter versterking achterover had geslagen, er net zo hard weer uit kwam? Dat dit echter onderweg naar de wc al gebeurde? Op vier verschillende plaatsen? Dat de eigenaresse van die berghut daar niet zo blij mee was? Omdat die berghut nét weer kraakhelder wit was geverfd? En dat bruine chocolademelk kots daar nou eenmaal niet zo fraai bij kleurt?


Zwartkotteweg 4 7626 LK Hertme Tel: 074 - 2665709 Fax: 074 - 2665785


Raad van Elf!


Email: info@dekadohoeve.nl

Shorea Nollen-Platenkamp

Bucon Borne BV is dé kwaliteitsleverancier van metalen wand• Metalen wanden dakbeplating

en dabeplating. Of het nu gaat om opslagloodsen, stallen,

in diverse

sporthallen, winkel- en kantoor-

uitvoeringen

panden, Bucon heeft altijd een

• Leverbaar in diverse kleuren • Totaalpakket

duurzame en fraaie oplossing voor u. En omdat het zetwerk in eigen werkplaats wordt

inclusief montage

geproduceerd én wij beschikken

of alleen levering

over onze eigen gekwalificeerde

• Ook zetwerk als

montageploeg, kunnen wij

boeibeplating

u altijd snel en efficiënt

en windveren

van dienst zijn.

Bucon Borne BV Prins Bernhardlaan 57 7622 BE Borne T +31 (0)74 291 91 55 F +31 (0)74 291 92 98

Kijk voor meer informatie snel op

www.bucon.nl


074-2664340 (na kantoortijd)


Klingelbuul’n

voor het kindercarnaval met uw vrije gift blijft de optocht in zenderen mooi

zondag 10 februari


Christel Voortman // Watereggeweg 7 // Albergen // T: 06-20672094 // I: www.stukjewijzer.nl


Restaurant ¨De Kloostergang¨

Zenderensestraat 16 7625 TE Zenderen 074-2673215

. K .V e An

D n eite g a gor

n a a g en we et naar nog ni ss!!!!!!.... i i i u u u hu

ITEN E G A R O G N K.V. DE A IN DE STEEG! S TOT ZIEN Vrijdag: Opening de Steeg! Zaterdag: OptochtParty Till we drop Zondag: Winterse taferelen!


HANS OUDE HENDRIKSMAN HOUT- EN BOUWMATERIALEN VASSERDIJK 67, 7679 VS LANGEVEEN TEL: 0546-681705 FAX: 0546-681561 E-MAIL: INFO@HOH-HOUT.NL

RUIM 25 JAAR GESPECIALISEERD IN DIVERSE HOUT- EN PLAATMATERIALEN

Eigen productie; Uit voorraad leverbaar;

schaven, zagen, korten, kepen, frezen en spuiten vuren, meranti, bangkirai, douglas, eiken, mahonie, gipsplaten, multiplex (interieur, exterieur), betonplex, zowel ongegrond als gegrond.


W i s t u dat

wist u dat Ad Wolbers wel houdt van een geintje? Dat niet iedereen hier zo blij mee is? Dat Ad namelijk in Sindron tijdens het stemmen, de stembus dicht heeft gedaan om zo een grapje uit te halen met Pastor Calis die na hem kwam stemmen? Dat Ad even heeft toegekeken hoe Pastor Calis tevergeefs probeerde zijn stembiljet in de bus te gooien, en zich vervolgens bekend heeft gemaakt als grappenmaker? Dat hij de stembus wel weer even open zou zetten? Dat dit echter niet mogelijk was, omdat er bij sluiting van de stembus meteen een verzegeling plaatsvindt om fraude te voorkomen? Dat er iemand van de gemeente Borne opgetrommeld moest worden om de stembus tussentijds weer te openen? Dat op deze manier bijna alle uitgebrachte stemmen van Zenderen verloren waren gegaan?

Kevin Sonder ook erg goed op de hoogte is van alle mogelijkheden rondom het stemmen? Dat hij namelijk ontzettend trots weer naar buiten is gestapt uit Sindron? Dat hij zijn kameraden vervolgens stoer op de hoogte heeft gebracht van zijn bijdrage aan het nieuw te vormen kabinet? Dat hij namelijk zo slim was geweest om twéé keer te stemmen? Dat hij hiervoor twéé rondjes had roodgekleurd? Omdat dat nou eenmaal kan wanneer je stemt met papier en potlood? Dat wij ons voor kunnen stellen dat iemand in het vervolg eerst een toelatingstest af moet leggen, vóórdat tot het werkelijke stemmen over mag worden gegaan? Omdat ons die leeftijdsgrens van 18 jaar op deze manier niet heel veel zegt?

Bennie Sonder een groot jager is, maar bang is voor een klein muisje? Dat hij tijdens het “weekkamp” van de wielerploeg heeft geslapen in een kamer die vergeven was van de muizen? Dat Bennie in blinde paniek alle hoeken en gaten in die kamer heeft afgeplakt met Duck tape en ook zijn weekendtas hermetisch heeft afgesloten zodat dat ongedierte hier tenminste niet in zou kunnen komen? Dat er op dat moment echter al een muis in zijn tas zat en deze er zo ook niet meer uít kon komen? Dat Bennie speciaal voor de gelegenheid zijn bolletjestrui had meegenomen? Dat hij deze de volgende dag wilde pakken en zich eerst wezenloos schrok toen hem een muis naar de oren sprong en vervolgens toen hij zag dat deze muis hier een gaatjestrui van had gemaakt?

Marc Wennekink op de vrachtwagen door Twente rijdt om bij de boeren de melktanks te legen? Dat hij op zijn route een paar vaste adresjes heeft waar hij koffie drinkt? Dat een van deze adresjes bij een boer in Markelo is? Dat hij, hier aangekomen, de slang van de vrachtwagen aan de melktank heeft gekoppeld en een welverdiend kopje koffie is gaan drinken? Dat hij na de koffie weer richting vrachtwagen liep, toen hij telefoon kreeg van Robert Pol? Dat deze hem wilde vertellen dat hij mogelijk met het trainerschap bij de voetbal wilde stoppen? Dat Marc even in zijn vrachtwagen is gaan zitten en de tijd heeft genomen voor dit telefoontje? Dat hij aan het eind van dit gesprek nog een beetje in de bonen was en zijn vrachtwagen heeft gestart? Dat hij echter de slang nog niet had losgekoppeld van de melktank en hij deze tank met leidingen en al door de gevel van de schuur naar buiten heen heeft getrokken?


• Lichtbakken • Spandoeken • Roll-up banners

Lidwinaweg 40 7625 PM Zenderen Tel: 074 - 267 2005 info@successigns.nl

Gevelreclame

Reclameborden

Fleetmarking Carwrapping • Autosport • Carwrapping • Reclameborden • Gevelreclame

alleen opvallen is niet voldoende...


Dansmarietjes


Doldraejers Gala!


!!”

“G

uuhn u u u v e g as


Tankstation - Autoshop

WEGHORST SERVICE Hoofdstraat 6 7625 PD Zenderen Tel: 074 - 266 10 75

Marell

Marèll Mode al 30 jaar een begrip in Almelo !!! Voor vrije tijd, werk of feest, Marèll heeft voor ieder draagmoment een uitgebreide collectie van veel bekende merken! Komt u ook gerust eens kijken naar onze bijzondere collectie riemen sjaals en sieraden !!

CITY-PROMENADE 52 - ALMELO - 0546 828420

www.marellmode.nl


Buitenreclame Huisstijlimplementatie Bewegwijzering Belettering

Twentepoort Oost 61-03 7609 RG Almelo T 0546 - 813 665 info@sedodesign.nl

www.sedodesign.nl


    



-

- Onderhoud Onderhoud Renovatie Renovatie - Nieuwbouw Nieuwbouw - Beglazing/Glas in Lood Beglazing/Glas in Lood Stukadoorwerk Stukadoorwerk - Sierlijsten en ornamenten Sierlijsten en ornamenten Wand-, Plafonden Vloerafwerking Wand-, Plafond- en Vloerafwerking Kleuren Onderhoudsadvies Kleur- en Onderhoudsadvies V.O.F. Boomkamp Schilders Boomkamp Schilders Borne Gildestraat 11, 7622 AZ Borne E-mail: frankboomkamp@online.nl Tel.–074 250 Tel. 074 250–26 2026 20

PDF gemaakt met pdfFactory probeerversie www.datrave


De snelste bij u in de buurt HB Koeltechniek

Wij garanderen een optimaal klimaat! HB Koeltechniek BV uit Almelo biedt al sinds 1963 oplossingen voor allerlei klimaatproblemen. Wij ontwerpen en produceren onder meer:

• Demontabele koel- en vriescellen • Gekoeldwatersystemen • Luchtbehandelingssystemen RRS is de snelste rioolreiniger bij u in de buurt. • Droog-, koel en vriesinstallaties Met meer dan 300 goed opgeleide servicemonteurs, • Airconditioning

werken we snel, netjes en voordelig.

Is het te warm, te koud, te nat of te droog? Met een luchtbehandelingsinstallatie van HB bepaalt U het klimaat!

Nobelstraat 29 • Tubbergen • T 06-51453077 www.groothuishandel.nl

HB Koeltechniek BV Van den Broekeweg 16 7602 PH Almelo, Holland Tel: +31-(0) 546-865066 Fax:+31-(0) 546-860666 info@hb-almelo.nl www.hb-almelo.nl

eerste hulp bij riool problemen

• Riool ontstoppen • Stankopsporing • Leegzuigen vetafscheiders, etc. • Geen succes, geen berekening • 3 maanden garantie N ac ht Dag & • 40 jaar ervaring

24/7

rs onteu rvicem 300 se elijks op g a d g d e we

ga naar www.rrs.nl of Bel gratis

Het is niet gek zaken doen met ons.

DUIDELIJKHEID OVER RISICO’S, ZEKERHEID OVER ZAKEN DUIDELIJKHEID OVER RISICO’S, ZEKERHEID OVER ZAKEN

0800-099 14 14 RRS. DE SNELSTE RIOOLREINIGER VAN NEDERLAND.

Bel gratis 0800-099 14 14 of ga naar www.rrs.nl

Hoofdstraat Hoofdstraat 37, 37, 7665 7665 AN AN Albergen, Albergen, TT 0546 0546 -- 449 449 449, 449, www.koopman-assurantien.nl www.koopman-assurantien.nl Hoofdstraat Hoofdstraat 37, 37, 7665 7665 AN AN Albergen, Albergen, TT 0546 0546 -- 449 449 449, 449, www.koopman-assurantien.nl www.koopman-assurantien.nl Flyer insert GG_Limburg.indd 1

07-09-12 (w36) 14:49


even voorstellen Als redactie hebben we de bestuursl e d e n va n C . V. D e D o l d r a e j e r s e e n a a n ta l s t e e k w o o r d e n v o o r g e l e g d om daaruit een keuze te maken.

“Bestuur Doldraejers”

Én er een persoonlijke ‘touch’ aan toe te voegen. Dit bleek een lastige opgave voor velen, sommigen waren ook gewoon dwars en eigenwijs en hebben er een eigen draai aan gegeven. De voorgelegde steekwoorden waren: bier – bestuursfunctie – feesttent – optocht – carnaval – nieuwe voorzitter – vrouwen – prins – adjudant – katholiek feest.

Marleen te riele - welberg Carnaval: Carnaval is mij echt met de paplepel ingegoten. Dat kan natuurlijk ook niet anders als je van Welberg bent. Van jongs af aan heb ik dit feest gevierd. Eerst verkleed in de kinderwagen tijdens de optocht, daarna de kindermiddagen en het dansen met cupido. Later mocht ik jaren als dansmarietje carnaval vieren. Wat een geweldige tijd was dat. Helemaal als je bedenkt dat alle dansmarietjes van toen, nu nog steeds hechte vriendinnen zijn. Bestuursfunctie: Een paar jaar ben ik niet actief geweest voor de carnaval totdat ik werd gevraagd als secretaris binnen het bestuur. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Het is super om samen met de andere bestuursleden het carnaval te organiseren. Ik was sowieso nog altijd met de carnaval in Zenderen te vinden, ook omdat Martijn trompet speelt bij ‘t is ma wa’j went band. Vrouwen: Nu verwacht ik dat de meeste mannen iets over dit steekwoord zullen vertellen. Ik dacht bij mezelf, dat kan ik ook! Je zult nu denken waarom? Dit komt doordat ik in het dagelijks leven veel met vrouwen te maken heb. Op mijn werk bijvoorbeeld: Ik ben juf van groep 4 op basisschool de Akker in Hengelo. Het is een leuke school met lieve kinderen en geweldige, vrouwelijke, collega’s. En waar kom ik dan nog meer vrouwen tegen... bij de handbal. Ik speel al jaren in dames 1 van ZV. Het is een hecht team vol sportiviteit en gezelligheid. Tja, en dan kom je in het bestuur van de carnaval... waar Lieke voorheen de enige vrouw was. En moet je opeens met allemaal mannen vergaderen. Dat is even wennen. Nee hoor, het valt best mee. Het is leuk om eens met mannen aan de vergadertafel te zitten. We hebben een gezellige groep en ik ben blij dat ik hier deel van uit mag maken.

Er i c Z u i t h o f Het aftellen is begonnen….. vergaderingen, tent uitzetten, leggen rijplaten, feesttent plaatsen, inrichten, licht en geluid, stroom, kachels, toiletunit, garderobe, patatwagen, prinsenbak, bar, kassa, podium, generale, alle vrijwilligers… carnaval 2013 kan nu beginnen. Proost!!

Gerben Besselink Onze voorzitter heeft met twee pagina’s al genoeg eer gehad...


b e s t u u r 2 013 Rob Wolbers De feesttent: daar ben ik te vinden zo gauw als hij zijn voeten heeft gezet op de vaste lokatie. Natuurlijk moet het wel -12 graden zijn anders heb je niet het ultieme tent gevoel. Bier: ja, dat is er natuurlijk ook. Toch drink ik niet meer, maar ook niet minder! Optocht: daar probeer ik ook een beetje lijn in te krijgen, wat niet altijd meevalt. Hij wordt steeds langer, maar een kop-staart verbinding zit er in Zenderen niet in. Toch eens vragen hoe ze dat in Borne doen. Raad van Elf: dat zijn toch wel de jongens waar je zo’n tien jaar geleden op kon bouwen, dit is nu niet anders. Als je ze niet hebt, kom je nergens gezellig binnen, maar als je ze wel hebt, mag je soms niet meer binnen komen! De Prins: voor deze man voeren Robert en ik op zaterdagavond tijdens de gala een aantal werkzaamheden uit, namelijk: verhuizen inboedel naar garage of zolder, woning voorzien van stucloper, buren waarschuwen, hond uitlaten, spuitbussen uit toilet verwijderen, bier en praattafels klaarzetten, enz. En dat alles naar wens van de Prins, waarvoor dank!

J u r g e n E x t e r k at e 29 jaar en woonachtig in Borne. Via mijn vriendin Marian ter Keurs in aanraking gekomen met het carnaval in het mooie dorp Zenderen. In Bentelo (mijn geboorteplaats) heb ik al de nodige carnavalservaring opgedaan. Daarom voel ik mij dan ook zeer vereerd dat ik mij vanaf dit jaar verdienstelijk mag maken als bestuurslid en ondersteuning kan geven aan de tentactiviteiten. De nodige biertjes heb ik al gedronken met de nieuwe voorzitter. Daarom verwacht ik dat de komende carnavalsjaren één groot feest zullen worden. Proost !!!

S t e fa n m o s s e l Er was eens een Mossel uit Zenderen; Die kan tijdens het carnaval Denderen. Hij drinkt lekker wijn en bier; En doet dat al jaren met veel plezier. Als voorzitter moest hij zich inhouden; Nu hoeft dat niet meer en mag hij lekker rouwdouwen.

M a rc l a n s i n k Bier: Elk jaar drinken we met z’n allen in de feesttent vele tientallen vaten bier. Heerlijk spul! Bestuursfunctie: In 2004 ben ik gestrikt om een functie in het bestuur te bekleden. De toenmalige redactie van de Doldraejerskrant, in de persoon van Gerrit Feldman, zocht naar een opvolger voor het maken van de carnavalskrant en zitting te nemen in het bestuur. Sindsdien bemoei ik me dus met de krant en tijdens de carnaval te zien in zo’n mooie blauwe bestuursjas met steek. Feesttent: Een betere locatie voor een goed, uitbundig feest is er in mijn ogen niet. Het inrichten en opruimen gebeurt met grote saamhorigheid, dat spreekt me zeer aan. Nieuwe voorzitter: Sinds kort staat er een jonkie aan het roer, Gerben Besselink. Hij staat bekend om zijn perfect zittende kapsel, en dat met een steek op!


b es t u u r 2 013 Tom steenhagen Die grote campingtent welke elk jaar weer met carnaval aan de Lidwinaweg staat. Grote partytent waarbij ik vanuit mijn bestuursfunctie betrokken ben bij de op- en afbouw van dat ding. Ons jaarlijks tijdelijk verblijf tijdens de carnaval, mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. Onze residentie waarin iedereen tijdens de gala en na de optocht altijd gezellig een biertje kan drinken samen met onze prins en adjudant.

L i e k e va n i e r s e l Nieuwe voorzitter: Ja ik wil! Onze vereniging is trots nu Gerben na het huwelijk met Christel ook het JA-woord aan de Doldraejers heeft gegeven! Gerben, je bent een topper! Heel veel succes met je nieuwe functie! Carnaval: Als dochter van ‘voorzitter Jan’ is dit feest me met de paplepel ingegoten! Nieuwe Prins en Adjudant: Prins en Adjudant, maak er een onvergetelijk carnavalsjaar van! Ennuh... wanneer gaan we met het bestuur naar het casino? Bestuursfunctie: Feesten en tegelijkertijd ons mooie dorp een warm hart toedragen, kan het nog beter?

Robert zegger In mijn dagelijkse leven zoek ik het iedere dag hogerop. Inmiddels alweer 22 jaar lid van de Doldraejers waarvan 11 jaar bij de Raad van Elf, 1 jaar prins en 10 jaar bestuur. Zo geeft een biertje aan de bar veel plezier, maar zet je de dag erna weer met beide benen op de grond: vroeg uit de veren is het beste medicijn. Voor het opbouwen van onze carnavalstent zorg ik ervoor dat je de jas niet aan hoeft te houden. Ook kunnen jullie op mijn hulp rekenen dat de artiesten midden tussen het publiek komen. Het Prinsenbord plaatsen behoort, net als het ‘s ochtends vroeg de nieuwe prins zijn bed uit trommelen, tot mijn werkzaamheden. Leuk werk! Tijdens de optocht zie je mij voornamelijk op de achtergrond. Vaak ben ik het manusje van alles.

R i ch a r d S o n d e r Richard, voor de meesten wel bekend. Voor wie niet? Zit alweer vanaf 2004 (Adjudant) in het bestuur. Ik ben met de werkzaamheden vanaf de eerste maandag, als de feesttent is geplaatst zowel binnen als buiten de tent te vinden (meer binnen). Deze werkzaamheden zijn toegankelijk voor iedereen die ook maar een klein beetje tijd over heeft. Met de start van de optocht sta ik bij de “Doofpot” en proberen we met een aantal personen de grote bonte chaos, wagens en loopgroepen, samen te voegen en in één lijn Zenderen in te loodsen. Gevarengeld zou hier niet misstaan, maar dat maken we naderhand in de gezellige feesttent ruimschoots goed. Dit samen met ons prinsenpaar hoop ik op een prachtig carnavalsjaar. Alaaf.


Moderne en klassieke tegels.

JE KOMT ER MOOIER UIT MET RAAB KARCHER BOUWSTOFFEN Architecten en aannemers zijn bij ons kind aan huis. Omdat we als specialist voor de professional haarfijn weten wat er speelt op het gebied van keukens, sanitair en tegels. Omdat we werkelijk alles in huis hebben. En omdat we garant staan voor betrokken, deskundige adviezen en betrouwbare service. Van dit alles kunt u als particulier óók profiteren. Bel voor meer informatie en openingstijden 0546-55 66 66 of kijk op internet: www.raabkarcher.nl

De laatste mode in badkamers en sanitair. Ruime keus, grote merken.

nieuw- en verbouwingen, renovatie, dakkapellen, trappen Arnhem Coevorden Doetinchem Nieuwleusen Nijmegen Oldenzaal

Enschede Raalte

Goor Rijssen

Hengelo Vriezenveen

Zutphen

Zwolle

S L E T R A B A I R

Entwurf 3

* Exclusieve carnavalskleding * Feestartikelen * Carnavalsstoffen Tips nodig om de carnaval zonder * Sportprijzen blessures en hoofdpijn door te * Medailles komen?! * Graverenwww.fitinuwvel.nl * Borduren Oude Vrielink Gezondheidsmanagement

www.tulk.nl HORLOGERIE - GOUD - ZILVER

Erich Assink en ZnEntwurf 3b Deldensestraat 16a - Borne Tel: 074-2661322

Partner in preventie en reïntegratie

Hoofdstraat 5 Zenderen 074 – 349 41 24 www.oudevrielink.com

St. Plechelmusplein 21 - 7561 AD Deurningen - T: 074-2775864


Lutke Hulscher’s j i r e d r e o b n e k e o Pannenk en grillspecialiteiten

Complete Eastborn boxspringcombinatie

Cruiser

Bestaande uit:

● ●

van

€ 2595,-

2 boxsprings incl. poten een hoofdbord Cruiser 2 gestoffeerde matrassen een topdekmatras

nu voor

€ 1995,(vlak)

De lekkerste pannenkoeken vanaf € 4.50

Na pannenkoek, Grill of “Sticky Fingers” iedere zondag gratis huifkartocht naar Hertme. Voor de kinderen is er een speelhoek en skelteren in ons indoor strodorp. (Reservering gewenst) 074-2671424 ●

In stof Cooper en Pulse, leverbaar in vele actuele en trendy kleuren

Elektrisch verstelbare boxspring met antislip van € 3.599 voor € 2.999

Lutke Hulscher Zenderen

Hertmerweg 45a, info@lutkehulscher.nl EASTBORN Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur S L A A P S Y S T E M E N

Hanzestraat 12 7622 AX Borne Tel. : 074 - 266 74 59 Fax : 074 - 250 77 00 Mob. : 06 - 10 04 11 66 Privé : 074 - 266 31 89 www.tegelcentrumbos.nl

wand- vloer en natuursteen


9(5+885 $OPHOR +'XQDQWVWUDDWD 

%RUQH 3OXWRVWUDDW 

Z Z Z O H P H U L M  Q O

+HQJHOR =LUNRRQVWUDDW 


       



   








VéBé Automatisering Edisonstraat 8 7601 PS Almelo Tel: 0546-540070 Fax: 0546-826385 E-mail: info@vebe.nl Site: www.vebe.nl


INSPIRED BY CHALLENGE

Platform supplier for the next generation Granaatstraat 54 7554 TR Hengelo The Netherlands

P.O. Box 531 7550 AM Hengelo The Netherlands

t +31 (0)74 - 291 65 79 f +31 (0)74 - 242 18 30 e info@norma-ups.nl w www.norma-ups.nl


Hoogstaand bouwen op de particuliere en zakelijke markt

Lidwinaweg 21, Zenderen Telefoon: 074 266 67 44 Internet: www.braakhuis.nl

Nieuwbouw • Verbouw • oNderhoud • reNoVatie • MachiNaal tiMMerwerk

Doldraejerskrant 2013  

Doldraejerskrant 2013: veel leesplezier!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you