Katalog Ambrogio robot 2017

Page 1

THE ROBOTIC LAWNMOWER

KATALOG CATALOGUE 2017ENJOY YOUR GARDEN Marzysz o pięknym trawniku bez pracy i kłopotów? Teraz jest to możliwe dzięki automatycznym kosiarkom Ambrogio Green Line. Ambrogio został stworzony, aby poprawić jakość Twojego trawnika i ułatwić Ci życie, jednocześnie oszczędzając Twój czas i pieniądze. Ambrogio trafnie opdopwiada na potrzebę częstego koszenia na pożądanej wysokości, dzięki czemu trawnik świetnie wygląda przez cały rok, bez poświęcania czasu i wysiłku na jego utrzymanie! W istocie, niewielkie ścinki skoszonej trawy, dodatkowo rozdrobnionej (efekt mulczowania) zapewniają optymalne odżywienie trawnika, stały “naturalny nawóz”, który zwiększa odporność na choroby, suszę i owady. Wynikiem tego jest bardziej zielony, zdrowszy, odżywiony i ekologiczny trawnik! JEST ZIEONY: dba o środowisko, nie zanieczyszcza i nie hałasuje. JEST PROSTY: łatwy w instalacji, łatwy w obsłudze, intuicyjny i szybki. JEST MĄDRY: kosi trawę przy zachowaniu niskiego zużycia zastosowanych części i komponentów, pozwala na większe oszczędności w dłuższym okresie czasu. Ambrogio Green Line został stworzony, aby umożliwić Ci odkrycie zalet prostej lecz innowacyjnej technologii. Daje pełną możliwość cieszenia się ogrodem i całym, zewnętrznym otoczeniem. Zaawansowana technologia i wysoka jakość użytych materiałów pozwalają Tobie samemu decydować kiedy robot rozpoczyna pracę w ciągu dnia, dzięki czemu ogród jest do Twojej dyspozycji zawsze kiedy tylko go potrzebujesz.

Do you want a beautiful lawn without the hassle and work? Now you can with the automatic lawnmowers from the Ambrogio Green Line. Ambrogio was created to improve the quality of your lawn and to make your life easier, allowing you to save time and money. Ambrogio accurately meets the needs of mowing frequency and mowing height, allowing your lawn to look great all year round, without spending time and effort to maintain it! In fact, small grass clippings from the mechanical cutting (mulching effect) ensure optimal nutrition of the lawn; a constant “natural fertiliser” that increases resistance to disease, drought and insects. The result is a greener, healthier, lusher and eco-friendly lawn! IT’S GREEN: respects the environment, does not pollute and is not noisy. IT’S SIMPLE: easy to install, easy to manage, intuitive and fast. IT’S SMART: mows the lawn with the aim of preserving the construction materials and allows greater savings in the long run. The Ambrogio GREEN Line was created to allow you to discover the advantages of simple and innovative technology. It gives you the freedom to fully enjoy the garden and the outdoor area. The high technology and high quality of the materials used in Ambrogio allow you to choose when and how to activate the robot during the day, so that the garden is free of obstacles whenever necessary.


200 mkw/sqm

Bez przewodu ograniczającego Without perimeter wire

Nie wymaga instalacji! No installation required

Prosty, ` > ÞV Ogrodów

Simple, for Small Gardens

Jedyny robot bez instalacji i bez przewodu ograniczającego!

The only robot without installation and without perimeter wire!

Ambrogio L60 został opracowany dla małych ogrodów z pochyłościami do 50%. Jest to unikalne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć idealnie skoszony trawnik, bez konieczności instalacji przewodu ograniczającego. Prostota obsługi pozwala robotowi L60 kosić od razu, bez jakiegokolwiek przygotowania oraz swobodnie przenosić go pomiędzy różnymi ogrodami. Model L60 wyposażony jest w silniki szczotkowe, nóż z 4 ostrzami o średnicy 25cm i zmienną prędkość koszenia, co zapewnia dłuższą żywotność baterii i silnika. Ładowanie jest ręczne, co gwarantuje niskie zużycie energii. Twój ogród jest wolny, gotowy do zabaw i idealnie skoszony przez 20 godziny na dobę!

Ambrogio L60 was developed for small gardens with slopes up to 50%. It is ideal for those who want a perfectly mowed lawn, without the installation of a perimeter wire. The robot’s ease of use allows it to be put into service immediately and transported across multiple areas and different gardens. The L60 model is equipped with brushed motors, 4-tooth blade of 25 cm and modular speed, thus ensuring longer battery and motor life. The charging is performed manually, thus guaranteeing low energy consumption. Your garden free and perfectly shaved for 20 hours a day!

2

Lekki i przenośny Lightweight and portable

Wzniesienia do 50% Slopes up to 50%

Akumulator litowo-jonowy 5 Ah 5 Ah lithium-ion battery

Kosi do 2 godzin bez przerwy Mows up to 2 hrs consecutively

Napęd na cztery koła Four wheel drive Tryb Eko -

robot rozpoznaje trawę, która była już skoszona i zmniejsza całkowity czas pracy, z korzyścią dla siebie i trawnika Eco Mode - To detect the lawn that has already been mowed and reduce the working hours for the benefit of the lawn and robot.

Algorytm inteligentnego koszenia, który zapewnia dokładne koszenie powierzchni w krótszym czasie Algorithm for smart cutting - To ensure the complete mowing and faster mowing times.


Symetryczna konstrukcja Doskonałe koszenie w obu kierunkach jazdy

Symmetrical design For an excellent cutting in both directions

Wzmocnione zderzaki Reinforced bumpers

4 ramienne ostrze w kształcie gwiazdy 4 point star blade

NIE WYMAGA INSTALACJI PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO NO INSTALLATION NO PERIMETER WIRE Panel sterujący i awaryjny przycisk STOP Keypad commands and push stop

Uchwyt bezpieczeństwa Aby natychmiast zatrzymać ostrze kiedy robot jest podnoszony za uchwyt.

Safety handle To immediately stop the blade if the robot is lifted by the handle.

3


800 mkw/sqm

Prosty i intuicyjny wyświetlacz Simple and intuitive display

Kompaktowy, Compact, Inteligentny i Smart and Wydajny 'HƂEKGPV Idealny dla skomplikowanych ogrodów!

Ideal for complex gardens!

Trójkątny kształt i tylko jedno, obrotowe przednie koło sprawiają, że Ambrogio L30 Deluxe idealnie sprawdza się w ogrodach z wąskimi i ciasnymi przejazdami. Baterie litowo-jonowe gwarantują 2 godziny ciągłej pracy, a czujnik Eco Mode optymalizuje czas pracy robota. Robot może być również wyposażony w opatentowane przez ZCS, bezpieczne ostrze. Twój ogród jest wolny, gotowy do zabaw i idealnie skoszony przez 19 godzin na dobę!

The triangular shape and presence of only one pivoting front wheel makes Ambrogio L30 Deluxe ideal for gardens with narrow and tight spaces. The Lithium-ion batteries guarantee 2 hours of continuous operation and the Eco Mode sensor optimises the working times of the robot. The robot can also be equipped with the ZCS-patented safe blade. Your garden free and perfectly shaved for more than 19 hours a day!

Może pracować na 3 oddzielnych obszarach Manage up to 3 areas Wzniesienia do 45% Slopes up to 45%

Akumulator litowo-jonowy 5Ah 5 Ah lithium-ion battery Kosi do 2 godzin bez przerwy Mows up to 2 hrs consecutively Przewód ograniczający w zestawie z robotem - 150m Perimeter wire supplied - 150 m Odbiornik Bluetooth - dla aktualizacji oprogramowania przy pomocy Smartfona lub Tabletu, a także do łączenia z aplikacją “Ambrogio Remote” kompatybilną z iOS i Android. Bluetooth Receiver - To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the “Ambrogio Remote” App from IOS and Android.

Tryb Eko - robot rozpoznaje trawę, która była już skoszona i zmniejsza całkowity czas pracy, z korzyścią dla siebie i trawnika

Bezpieczne ostrze Safety blade 4

Opatentowane przez ZCS ZCS Patented

Eco Mode - To detect the lawn that has already been mowed and reduce the working hours for the benefit of the lawn and robot.

4 ramienne ostrze 4 point blade

Przycisk awaryjny STOP, czujnik deszczu, który może być wyłączony Push stop and rain sensor that can be turned off

Robot w stacji ładującej Robot in charging station

Algorytm inteligentnego koszenia, który zapewnia dokładne koszenie powierzchni w krótszym czasie. Algorithm for smart cutting - To ensure the complete mowing and faster mowing times.


Doskonałe koszenie pochyłości, aż do 55% NAJWYŻSZE WYNIKI, WŚRÓD ROBOTÓW DOSTĘPNYCH NA RYNKU! Excellent management of slopes up to 55% THE HIGHTEST LEVEL ON THE MARKET

1.200 mkw/sqm

Obraca się wokół własnej osi Rotates around itself System TILT pozwala na doskonałe koszenie w obu kierunkach jazdy

Zwinny, Agile, čÕÌ Vâ Þ Autonomous i Wydajny CPF 'HƂEKGPV Idealny dla obszarów z dużymi pochyłościami!

Ideal for areas with steep slopes!

Ambrogio L85 Evolution ma tylko dwa koła, które pozwalają mu poruszać się i dostosować do różnych powierzchni. Może kosić trawniki do 1.200mkw oraz obsługiwać 3 odrębne obszary z trudnymi wzniesieniami (pochyłości do 55%). Wyposażony jest w szczotkowe silniki oraz nóż ze zmienną prędkością koszenia, co zapewnia dłuższą żywotność baterii i silnika. Twój ogród jest wolny, gotowy do zabaw i idealnie skoszony przez 18 godzin na dobę!

Ambrogio L85 Evolution has only 2 wheels which allow it to oscillate and adapt to the various surfaces. It can manage areas up to 1,200 sqm and up to three separate mowing areas with difficult slopes (level differences up to 55%). It is equipped with brushed motors and blade with modular speed, thus ensuring longer battery and motor life. Your garden free and perfectly shaved for more than 18 hours a day!

Tilting system For an excellent cut in both travel directions

Może pracować na 3 oddzielnych obszarach Manage up to 3 areas Wzniesienia do 55% NAJWYŻSZY POZIOM, WŚRÓD ROBOTÓW DOSTĘPNYCH NA RYNKU! Slopes up to 55% THE HIGHTEST LEVEL ON TH MARKET! Akumulator litowo-jonowy 5Ah 5 Ah lithium-ion battery Kosi do 1godz 45min bez przerwy Mows up to 1 hr 45 min consecutively 4 ramienne ostrze w kształcie gwiazdy o średnicy 25cm 25 cm 4 point star blade Przewód ograniczający w zestawie z robotem - 100m Perimeter wire supplied - 100 m Koszenie spiralne - w przypadku, gdy trawa jest wyższa i/lub gęstsza, robot automatycznie aktywuje ruch spiralny dla idealnego wykończenia koszenia Spiral cut - In case of higher and/or thicker grass in an area of the garden, the robot automatically activates the spiral movement for a perfect finish.

Samoczyszczące się koła z kolcami Zapewniają lepszą przyczepność do podłoża

Self-cleaned toothed wheels. For a better grip on the lawn

Prosty i intuicyjny wyświetlacz Simple and intuitive display

Czujnik deszczu, który może być wyłączony Rain sensor that can be turned off

Robot w stacji ładującej Robot in charging station

Algorytm inteligentnego koszenia, który zapewnia dokładne koszenie powierzchni w krótszym czasie. Algorithm for smart cutting - To ensure the complete mowing and faster mowing times.

5


2.800 mkw/sqm

Silniki bezszczotkowe Brushless motors

NEW

i}> V ] Elegant, iâ« iVâ Þ Safe and iâ>Ü ` Þ Reliable

Best-Seller w nowej odsłonie

The Best Seller with a new design

Nowy Ambrogio L210 jest idealnym rozwiązaniem dla średnich ogrodów. Został on opracowany dla tych, którzy chcą połączyć wysokiej wydajności koszenie z łatwością obsługi. Robot jest w pełni automatyczny, kosi obszary do 2.800mkw i pokonuje wzniesienia do 45%. W celu wydłużenia żywotności, zmniejszenia zużycia energii oraz zminimalizowania poziomu hałasu, jest wyposażony w silniki bezszczotkowe. Pokrywa stacji ładującej i odbiornik Bluetooth są wyposażaniem standardowym. Twój ogród jest wolny, gotowy do zabaw i idealnie skoszony przez 17 godzin na dobę!

The new Ambrogio L210 is ideal for medium-sized gardens. It has been developed for those who want high cutting performances combined with ease of use. The robot is fully automatic, able to handle areas up to 2,800 sqm and slopes up to 45%. The robot is equipped with brushless motors to ensure longer life, lower battery consumption and reduced noise. The cover of the charging station and Bluetooth receiver are supplied as standard. Your garden free and perfectly shaved for 17 hours a day!

Koszenie możliwe na 4 oddzielnych obszarach Manage up to 4 areas Wzniesienia do 45% Slopes up to 45%

Akumulator litowo-jonowy 7,5 Ah 7.5 Ah lithium-ion battery Kosi do 3 ½ godziny bez przerwy Mows up to 3 ½ hrs consecutively

Czujnik deszczu, który może być wyłączony Rain sensor that can be turned off

Pokrywa stacji ładującej Recharge base cover included Odbiornik Bluetooth - dla aktualizacji oprogramowania przy pomocy Smartfona lub Tabletu, a także do łączenia z aplikacją “Ambrogio Remote” kompatybilną z iOS i Android Bluetooth Receiver - To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the “Ambrogio Remote” App from IOS and Android.

Awaryjny przycisk STOP Push stop button 6

4 ramienne ostrze 4 point blade

Uchwyt bezpieczeństwa Lifting handle

Panel kontrolny z wyświetlaczem Display

Tryb Eko - robot rozpoznaje trawę, która była już skoszona i zmniejsza całkowity czas pracy, z korzyścią dla siebie i trawnika. Eco Mode - To detect the lawn that has already been mowed and reduce the working hours for the benefit of the lawn and robot.


APP Nowy układ i proste użytkowanie! New layout and Easy to Use!

70191%<'İ0+10# #2.+-#%,# #/$41)+1 41$16 6*' #/$41)+1 4'/16' #22 *#5 $''0 4'0'9'& Aby uzyskać więcej informacji na temat Ambrogio Robot i aby zawsze być na bieżąco, pobierz aplikację! For more information on Ambrogio Robots and to always be up to date, download the App!

Zarządzanie i sterowanie robotem Ambrogio możliwe zawsze i wszędzie Manage and control your Ambrogio robot anytime, anywhere

Podgląd katalogu 2017 Consult the 2017 catalogue

Możliwość pobrania instrukcji Download the manuals

7


SPECYFIKACJE MODELI

MODELS DESCRIPTION

POZOSTAŁE INFORMACJE FEATURES

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION

BEZPIECZEŃSTWO SAFETY

KOMUNIKACJA CONTROL DEVICES

NAWIGACJA NAVIGATION

SYSTEM KOSZENIA CUTTING SYSTEM

MOC POWER

Maks.sugerowana powierzchnia mkw (-20%)* Max sq.mt suggested (-20%)* *Powierzchnia określona dla w pełni wydajnych i

L60 B

L30 Deluxe

L85 Evolution

L210

200

800

1.200

2.800

Szczotkowe/Brushed

Szczotkowe/Brushed

Szczotkowe/Brushed

Bezszczotkowe/Brushless

Lithium-Ion battery 25,9V

2X2,5 Ah

2x2,5 Ah

2x2,5 Ah

1x7,5 Ah

Max allowable slope (%)

50%

45%

55%

45%

Maksymalne nachylenie zboczy (%)

Max. slope (%)

40%

35%

45%

35%

Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)

Slope on the outer edge or perimeter wire (%)

_

20%

35%

20%

Średni czas pracy +-20%

Average working time +-20% (h)

02:00

02:00

01:45

03:30

Tryb ładowania

Recharge mode

Ręczy/Manual

Automatyczny/Automatic

Automatyczny/Automatic

Automatyczny/Automatic

Rodzaj noża

Blade type

Gwiazda, 4 ostrza/4 point star blade

Gwiazda, 4 ostrza/4 point star blade

Gwiazda, 4 ostrza/4 point star blade

Gwiazda, 4 ostrza/4 point star blade

Szerokość noża (cm)

Cutting width (cm)

25

25

25

29

Wysokość koszenia (mm)

Cutting height (mm)

naładowanych baterii

*sqm correspond to the max performance of the battery

Typ silników

Motor type

Akumulator litowo-jonowy (25,9V) Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%)

System koszenia

Cutting system

Koszenie spiralne

Spiral Cutting

Czujniki ZCS (trawy-spadku)

ZGS Sensors (Grass - Drop Off)

Tryb Eko

42-48

25-60

25-65

20-56

Algorytm inteligentnego koszenia Algorithm for smart cutting

Algorytm inteligentnego koszenia Algorithm for smart cutting

Algorytm inteligentnego koszenia Algorithm for smart cutting

Algorytm inteligentnego koszenia Algorithm for smart cutting

Nie/No

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes - Opcja/Optional

_

_

_

Eco Mode

Tak/Yes

Tak/Yes

Nie/No

Tak/Yes

Czujnik deszczu

Rain sensor

Nie/No

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Maksymalna ilość obsługiwanych obszarów

Maximum managed areas

1

3

3

4

Enkoder/Inklinometr/Żyroskop

Encoder/ Inclinometer/ Gyroscope

Inklinometr/Inclinometer

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Wyświetlacz

Display

_

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Odbiornik Bluetooth

Bluetooth receiver

Opcja/Optional

Tak/Yes

Opcja/Optional

Tak/Yes

Tablet Bluetooth

Bluetooth Tablet

Opcja/Optional

Opcja/Optional

Opcja/Optional

Opcja/Optional

Powiadomienia SMS

SMS Alert

Nie/No

Nie/No

Nie/No

Opcja/Optional

Czujnik uniesienia/przewrócenia

Lifting/Tip-over sensor

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Awaryjny przycisk STOP

Push/Stop emergency Button

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Kod PIN

Pin Code

Nie/No

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Przewód ograniczający (metry)

Perimeter Wire (Mt)

_

150

100

0

Szpilki mocujące

Fixing nails

_

200

100

20

Stacja ładująca

Charging Station

_

Tak/Yes

Tak/Yes

Tak/Yes

Pokrywa stacji ładującej

Cover Recharging Base

_

Opcja/Optional

Nie/No

Tak/Yes

Waga razem z bateriami (kg)

Weight with Batteries Incl. (Kg)

7,9

9,8

12,6

16,1

Wymiary robota (dł/sz/w)

Robot Dimensions (lxwxh)

440x360x200 mm

540x450x252 mm

600x440x310 mm

610x430x280 mm

Poziom hałasu - db(A)

Power Sound - db(A)

72-65

72-65

72-65

70-65

Poziom szczelności

Level of protection

IP21

IP44

IP44

IP21


Ambrogio Robot ambrogiorobot.com


Via Lungarno, 305/A 52028 - Terranuova B.ni (Ar) - Italy Phone +39 055 91971 Fax +39 055 9197515

www.ambrogiorobot.com

Dealer

Wyłączny importer/przedstawiciel ZCS w Polsce Infolinia: +48 664769990 email: info@robofarma.com

Ambrogio Robot