Page 1

Eglwys y Santes Fair a Christ St Mary’s and Christ Church

Adfent a Nadolig

Advent and Christmas

Yr ydym yn eich gwahodd i ymuno yn y digwyddiadau canlynol;

We invite you to join us at the following services and events;

6ed Rhagfyr

6th December

09.30 Cymun Bendigaid 11.00 Holy Communion 17.00 Gwasanaeth Cristingl Gyda Ysgol Babanod a Pant y Rhedyn

09.30 Cymun Bendigaid 11.00 Holy Communion 17.00 Christingle Service With Ysgol Babanod and Pant y Rhedyn

13eg Rhagfyr

13th December

09.30 Boreol Weddi 11.00 Holy Communion 18.00 Gwasanaeth Carolau Yn Chapel MC Aber Gyda Plant Ysgol Sul

09.30 Boreol Weddi 11.00 Holy Communion 18.00 Carol Service At Aber MC Chapel With Sunday School Children

17eg Rhagfyr

17th December

19.00 Carols and Mince Pies Yn Bryn Castell

19.00 Carols and Mince Pies At Bryn Castell

20fed Rhagfyr

20th December

11.00 Gwasanaeth ‘Crib’ 17.00 Cyngerdd gyda Côr Bara Brith o Ynys Mon £5

11.00 Crib Service 17.00 A concert with Côr Bara Brith from Anglesey £5

24ain Rhagfyr

24th December

21.00 Cymun Bendigaid Yn Chapel MC Aber 23.00 Holy Communion

21.00 Holy Communion In Aber MC Chapel 23.00 Holy Communion

25ain Rhagfyr

25th December

09.30 Gwasanaeth Anffurfiol i ddathlu’r Nadolig, ar gyfer y Teulu dewch ag anrheg i ddangos 10.30 Cymun Bendigaid / Holy Communion

09.30 An informal Family Celebration of Christmas bring one of your presents to show 10.30 Holy Communion / Cymun Bendigaid

St. Mary's and Christ Church Christmas Poster  

Some events that will be taking place this Christmas at St. Mary's and Christ Church Llanfairfechan, Wales