Page 1

Robin Jonsson 5 Juli 2010

Möte mellan Christopher Engdahl, Majula Drammeh, Pontus Petterson och Robin Jonsson. Bakgrund D.A.N.S. tänker starta ett webbcommunity i samband med det nya informationskontoret, Robin Jonsson var delaktig i att formulera dess struktur och mål. Christopher och Majula driver Swedance “en ekonomisk förening som producerar och distribuerar information om dans (skriver artiklar, gör video-intervjuer, arrangerar seminarier, producerar online distans-kurser i dans etc) via dess hemsida swedance.ning.com” Några av målen är detsamma eller liknande för D.A.N.S. som för Swedance. På grund av detta bestämde vi oss för att träffas och diskutera fram för allt det nya webbcommunityt för D.A.N.S. varför det ska skapas, vad Swedance är samt andra relaterade frågor. Slutsats Då de olika organisationernas mål är liknande har vi (D.A.N.S.) mycket att lära oss av Swedance då de är tekniskt mer kunniga, har tydligare riktlinjer samt har några års erfarenhet av “community-byggande” inom dans på nätet. Bl.a. p.g.a. ekonomiska skäl kommer Swedance senare i höst att omforma sitt webbcommunity (byta utformning, servrar, och eventuellt namn). Här ser vi att vi kan samverka våra mål och metoder. P.g.a. att Swedance har mer eller mindre samma mål som D.A.N.S webbcommunity (men med en annan målgrupp i dagsläget) ställer de upp på en sammanslutning till D.A.N.S. och kan därmed till hösten tänka sig att i dialog med D.A.N.S. utforma/omforma deras webbverksamhet till D.A.N.S. verksamhet. Övrigt Mycket tekniska detaljer diskuterades i relation till hur man mest effektivt lägger upp en hemsida som syftar till att möta målen. Hur web 2.0 (funktioner som Etherpad, Delicious, och senare web 3.0) bör utnyttjas för att uppnå målen. Web-communityt ska vara öppet, tillgängligt, ha möjligheten att avspegla och forma en nationell diskussion om dans med internationell anknytning. Web-communityt ska vara en plattform där beslutsfattare och alla medlemmar av D.A.N.S. kan se vilka agendor som är aktuella, vilka ämnen som diskuteras bland professionella dans utövare. Web-communityt ämnar skapa mer integration och utbyten mellan utövare och grupper. Web-communityt ämnar vara tillgängligt till personer som inte är vana vid web 2.0 teknologin. QX’s hemsida (www.qx.se) nämns som en bra hemsida för samtal, utbyte och snabb tillgång till information. Innan D.A.N.S. är redo att starta ett webbcommunity bör vi ha kommit längre i våra planer. Vi bör rådgöra med en tekniskt kunnig person där en central fråga är om vi bör ta existerande platformar som kan byggas om till D.A.N.S. behov eller om vill vi ha en helt ny skräddarsydd platform. Även för att se vad som är tekniskt möjligt samt priser och tidsplaner för de olika alternativen. Målet med detta community bör fortsätta diskuteras och skrivas ner i ett tydligt riktdokument.

Webbcommunity möte  

Möten med Swedance om framtida samverkan & webbcommunityt som helhet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you