Page 1


CURRICULUM VITAE ROBIN PASMAN Personalia Naam: Robin Michiel Pasman Geboortedatum: 30 September 1982 Woonplaats: Eindhoven Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06 - 48 33 63 18 Geslacht: man Emailadres: info@robinpasman.nl Rijbewijs: B

Opleiding

nov 2005 – apr 2011 Master Bouwkunde, specialisatie Stedenbouw, bij de Technische Universiteit Eindhoven sep 2004 – okt 2005 voorzitter van fulltime bestuur van de European Week Eindhoven sep 2000 – aug 2004 Bachelor Bouwkunde, specialisatie Management en Stedenbouw, bij de Technische Universiteit Eindhoven sep 1994 – sep 2000 VWO, bij het Elzendaalcollege Boxmeer

Werkervaring jun 2011 – heden Zelfstandig ondernemer onder de naam pamiro. Eindverantwoordelijk voor ontwerpen incl. berekingen en procesbegeleiding, zoals: • Architectuur: herontwerp van een vrijstaande woning met buitengevelisolatie, ontwerp voor een serre op een bestaande ondergrondse slaapkamer (incl. berekeningen). • Stedenbouw: ontwerp voor prijsvraag Pruitt Igoe Now, St. Louis. Eervolle vermelding als één van de 31 finalisten van 345 deelnemers. • Webdesign: statische websites (HTML/CSS), interactieve websites (HTML5/CSS3, WordPress) en sociale media (Facebook/LinkedIn/ Pinterest/Instagram) voor kleine bedrijven en evenementen, zoals een architectuurbureau en een ondernemershuis. • Evenementen: mede-organisator van Marja van der Werf debat 2014, online en offline congres over bewonersparticipatie. jan 2013 – apr 2014 Stedenbouwkundige bij 12N Stedenbouw. Betrokken bij verschillende organische stedenbouw projecten, zoals: • Space-S, create your own. Eindresultaat: 400 sociale huurwoningen en voorzieningen voor de bewoners op transformatiegebied Strijp-S. Het proces: (toekomstige) bewoners continu betrekken, off-line en online, zonder vertraging van het ontwerpproces. • Lievendaal, op zoek naar een gedragen toekomstvisie. Eindresultaat: stedenbouwkundige visie als kapstok voor afwegingen en ontwikkelingen voor de sociaal kwetsbare buurt. Proces: activeren en betrekken van de 2600 bewoners, met oa persoonlijke interviews met fotografiesessies. • Sonseweg, interactieve uitwerking van buitenruimte van 120 woningen. Het eindresultaat: vernieuwing van voor- en achtertuinen met een nieuwe indeling. Het proces: bewoners volledig betrekken met oa interviews, gezamenlijke activiteiten en ontwerpdagen. jun 2012 – jan 2013

Assistent ontwerper bij Bruls en Co, bureau voor architectuur, stedelijk ontwerp en interieur. Betrokken bij projecten op verschillende schaalniveaus, zoals: • Architectuur: nieuwbouw galerijflat in Sri Lanka, herbestemming van een voormalige brouwerij. • Architectuur/stedenbouw: acquisitieboek voor een hedendaags buurtcentrum. • Stedenbouw: stadsdeelvisie van Kerkrade Oost-1, inclusief stadscentrum.


apr – aug 2011 Projectmedewerker bij Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Verantwoordelijk voor secretariaat en betrokken bij verschillende projecten, zoals: • Gesloten discussieavond met stedenbouwkundigen en planologen over regionale samenwerking in Midden-Brabant. • Informatiestand en lezingen bij de openbare Spoorzone tentoonstelling. sep – dec 2006

Stage in Californië bij New Urbanism bedrijven. Onder andere gewerkt bij oprichter P. Katz, de gemeente San Diego en ontwerpbureau Moule & Polyzoides Architects & Urbanists in Los Angeles. Diverse werkzaamheden, zoals: • Woningtypen in twee stedenbouwkundige visies voor woonbuurten uitgewerkt. • Assistent-ontwerper binnen multidisciplinaire ontwerpteams tijdens charrettes, waarbij bewoners de kans kregen om actief te participeren in het ontwerpproces. Grote keuzes in het stedenbouwkundig herontwerp werden in een of twee weken gemaakt.

Extra-curriculaire ervaring jun 2010 – jun 2011 Organisator van vrijwilligersacties bij wielrenevenementen. Eindresultaat: 30 en 32 wielrenners in actie-outfits en bijna 10.000 euro. jun 2008 – dec 2009 Vrijwilliger bij ouderencentrum Het Vonderhof. nov 2005

Panellid van het Freedom Lectures congres 2005.

sep 2004 – okt 2005 Voorzitter van het fulltime bestuur van de European Week Eindhoven 2005. Een Europees studentencongres dat 411 studenten en 40 sprekers uit 37 landen trok. Verantwoordelijk voor het begeleiden van de negen bestuursleden, het onderhouden van contacten buiten de organisatie en de acquisitie van bedrijfssponsoren. sep 2002 – aug 2003 Voorzitter van de activiteitencommissie van studentenroeivereniging Thêta. Verantwoordelijk voor het leiden van maandelijkse vergaderingen en het onderhouden van het contact met het bestuur.

Computervaardigheden Uitstekend: Gemiddeld:

MS Office, AutoCAD, ArchiCAD + Artlantis Studio, Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketchup + V-Ray, Dreamweaver, WordPress, Layar MS Project, 3D Studio, VectorWorks, MicroStation, CorelDRAW, Revit

Cursussen • Autodesk Revit Architecture 2015, beginner en advanced • WFT basis, 2014

Taalvaardigheden • Nederlands (moedertaal) • Engels: mondeling en schriftelijk uitstekend • Duits: mondeling en schriftelijk voldoende


Ontwerpen op alle schaalniveaus


Van zonnig terras naar zonnige serre Type: Locatie: Werkgever: Jaar:

Ontwerp voor serre op bestaand verhoogd terras Elsloo, NL Eigen opdracht voor gezin 2013

Voluit uitzicht op het groen. De winterkrant in de zon kunnen lezen op de plek waar je anders alleen kunt zitten in de zomer. En speelruimte die niet alleen meer midden in de woonkamer hoeft te zijn. Dat levert deze uitbouw van de vrijstaande woning op.

loopt daarna over in stalen draagkolommen en aluminium kozijnen. Door deze ranke constructie kan de glasoppervlakte maximaal zijn. En door de terraswand is het mogelijk om ook buiten de zomerkrant te lezen op een kindvriendelijke plek.

Het gedeelte van de serre aan de bestaande woonkamer is opgezet vanuit donkerbruine bakstenen en een plat dak. Deze zijn nu ook al de basis van de kelderverdieping die getrapt verdiept is. De metselwerkconstructie

Bestaande situatie: vervallen trap, isolatieprobleem bij de schuifdeuren

Nieuwe opzet: uitbreiding van de woonkamer, zonder verduistering


Opbouw van het ontwerp van buiten naar binnen, ingezoomd op een kozijnaansluiting


Van oerdegelijk naar licht en open Type: Locatie: Werkgever: Jaar:

Renovatie van vrijstaande woning Klimmen, NL Eigen opdracht voor gezin 2014

De woning was zeer solide opgebouwd in de jaren ‘50. Van overschaalde constructiebalken tot een kelderruimte die nog van binnen kon worden afgesloten. Inmiddels is de woning wel ingehaald door de nieuwe bouweisen en de behoefte aan licht en openheid. De verplaatsing van de trap en de sloop van binnenmuren zorgen voor nieuwe ruimte in de woning. Tijd voor licht. Slanke, verticale ramen vanaf de bodem en een dakraam maken dit mogelijk. Door de plaatsing van een buitengevelisolatiesysteem met witte wanden krijgt de woning ook een nieuwe uitstraling naar buiten: tijd voor een tweede leven.

Voorgevel: subtiele veranderingen in de bestaande opzet

Achtergevel: strakke, open uitstraling door verticale ramen


Flatwoningen in Sri Lanka Type: Locatie: Werkgever: Jaar:

Ontwerp voor galerijflatwoningen Chilaw, SL Bruls en Co 2012

Op een braakliggend suburbaan gebied aan de rand van de stad Chilaw heeft het wonen de industrie inmiddels ingehaald. Door de plaatsing van flatwoningen ontstaat er ook voor lagere inkomensgroepen de mogelijkheid om van het omliggende groene park te genieten. Het groene park wordt niet onderbroken doordat het groen doorloopt tot in de balkons en galerijen van de woningen. De continue ventilatie in alle ramen en deuren van de woningen zorgt er voor dat warmte goed kan worden afgevoerd.

Bovenaanzicht van een flatwoning

Aanzicht op de flats, gezien vanuit het aanliggende park


Van zonnig terras naar zonnige serre Type: Locatie: Jaar: Partnerorg.:

Ontwerp voor woningen en voorzieningen St. Louis, VS 2012 Studio Marcel Burg

Prijsvraag voor een vervallen probleemgebied, wat in de jaren ‘60 nog experimentgebied was voor de toepassing van moderne architectuur. Sinds de destructie in de jaren ‘70 zijn de problemen in het gehele stadsdeelgebied gevorderd, zoals grootschalige leegstand, lage grondwaarden en sociale problemen. Het nieuwe ‘Farmscaping Pruitt Igoe’ bouwt voort op de eerdere gedachten over het probleemgebied: het moet een katalysator zijn voor duurzame stadsontwikkeling op grotere schaal. In het ontwikkelingsproces is Farmscaping Pruitt Igoe een bron van informatie, inspiratie en middelen over het creëren van een duurzame leefomgeving voor lokale bewoners.

Locale ecologische cyclussen, urban farming en duurzame architectuur komen terug in alle projectfasen. Ten eerste worden de publieke faciliteiten en de eerste nieuwe woningen binnen de oorspronkelijke bouwlijnen gebouwd. Hierbij worden zowel de gemeente, de lokale middelbare school als de bewoners betrokken. Daana neemt de bouw van de woningen geleidelijk toe. Hierbij ontstaan semi-publieke velden waar de omliggende bewoners verantwoordelijkheid voor dragen. In de laatste projectfase worden de laatste woningen gerealiseerd. Gedurende het ontwikkelingsproces kan geleerd worden van de ontwikkeling van de duurzame leefomgeving, voor evolutie in de verdere toepassing in St. Louis.


12

10

11 2c

5

2b 1 2a

2d

3

4

6

8

7

EERVOLLE VERMELDING als één van de 31 finalisten, van 345 deelnemers


Stadsdeelvisie : Kerkrade Oost - 1 Type: Stedenbouwkundig herontwerp van stadsdeelgebied, inclusief stadscentrum Locatie: Kerkrade, NL Werkgever: Bruls en Co Jaar: 2012

Typisch Kerkrade: Het rode en groene casco

+

Voor ons lagen de structuurvisie Kerkrade 2010-2020, de (EU)regionale beleidsplannen en de bevindingen bij stakeholders en 25.000 bewoners. Bevolkingskrimp en behoefte aan internationalisering vielen op. In een multidisciplinair ontwerpteam hebben we de stap gezet naar SWOT-analyses, handtekeningen en een gelaagde stedenbouwkundige visie. De naam zegt al veel: “Onbegrensd leven, wonen en werken in de Bovenstad tussen de Anstel en de Worm�. In woord en beeld hebben we aangegeven hoe bv moet worden omgegaan met moestuinen in leegkomende gebieden en het aanbieden van een markt op de grens met Duitsland.

Kerkrade: Cultuurstad

+ Kerkrade: Toeristisch recreatieve stad

+ Kerkrade: Onbegrensde internationale stad

= Kerkrade woonstad

Nieuwe hoofdstructuur van Kerkrade Oost-I: tweede kans voor de dorpslinten, versterking van de internationale verbindingen en tactische groei- en krimpgebieden.

Vier hoofdambities komen terug in de visie voor Kerkrade woonstad


Visie van Kerkrade-Zuid I waarin de hoofdambities direct zijn terug te zien.


Flexibele stedenbouw : ontwerpen en organiseren


Space-S : create your own Type: Bewonersgerichte procesbegeleiding bij transformatie voormalig fabrieksterrein Locatie: Eindhoven, NL Werkgever: 12N Stedenbouw Jaar: 2013 ‘Ik vind dit echt een fantastisch initiatief! Zouden meer corporaties moeten doen. Dus bij deze mijn compliment. Dit is pas echt de mens/huurder centraal plaatsen.’ – Sanne van Wegberg, één van de 400 bewoners, op de Space-S Facebook pagina. Bewoners zijn aan zet, van begin tot eind. Startopgave: de ontwikkeling van een braakliggend terrein gelegen binnen het grootste transformatie-gebied van Eindhoven. Extra opgave: betrek bij deze ontwikkeling vanaf het eerste moment de toekomstige klanten. De locatie: Strijp-S, gelegen aan de rand van het centrum van Eindhoven. Hier worden voormalige Philipsfabrieken en kantoorpanden omgevormd tot een tweede stadshart, met het accent op cultuur, design en wonen. Een plek waar een on-Eindhovense grootstedelijke manier van wonen wortel kan schieten. Een plek voor Space-S. Vertraging in het bouwproces was van begin af aan geen optie. Het gebruikelijke ontwerpproces moest bij iedere stap worden omgedacht. Zo konden toekomstige bewoners al aangeven wat ze terug wilden zien in hun ideale woonomgeving, voordat stedenbouwkundig bureau Urhahn Urban Design voor het eerst betrokken was. De rol van de bewoners ging over van nieuwsgierige voorbijganger naar opdrachtgever. Het resultaat is meer dan een duurzaam, multifunctioneel ontwerp op voormalig fabrieksterrein. Het leverde bijna 3000 Facebookfans op en meer dan 1500 ingeschreven bewoners. Met het Space-S team, waaronder architectenbureau INBO, werkten we het ontwerp voor de woning samen met de bewoners uit tijdens collectieve deelsessies en persoonlijke labs. En de bewoners hebben de eerste activiteiten op het nog leegstaande terrein zelf al neergezet.

Plankaart

29

Het ontwerp: van hittestressreductie en waterbesparing, tot overgang van grootschalig voormalig fabrieksterrein naar vooroorlogse woonbuurt.


Het proces: van voorkeursstickers, tot voorkeursmaquette, tot excursies, tot open en gezamenlijk sparren met de stedenbouwkundigen, architecten en de opdrachtgever.


I love Lievendaal Type: Bewonersgerichte procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een buurtvisie Locatie: Eindhoven, NL Werkgever: 12N Stedenbouw Jaar: 2013 Zowel de gemeente als de woningcorporatie, die meer dan de helft van de woningen in de buurt bezit, hebben verschillende buurtprojecten opgezet. Waarom zijn de meeste van deze projecten dan niet doorgezet? En wat moet er gebeuren om de buurt te verlossen van de benoeming als actiegebied vanwege sociale problemen? Lastig om een een goed antwoord hierop te geven, aangezien de buurt niet in opvallend verval is geraakt. Bij tweejaarlijkse enquêtes gaf de meerderheid van de 2600 bewoners aan dat ze er nog met veel plezier wonen. Ruimtelijk gezien was er bv al een naastliggend stadspark, overzichtelijke ontsluiting en recent gebouwde (senioren)woningen aanwezig. Maar hoe kon er nu op de beste manier worden omgegaan met de sociale kwetsbaarheid in de buurt? Tijd voor eerlijk onderzoek in de buurt. Met de nadruk op de sociale mogelijkheden. Samen met de gemeente en de woningcorporatie beschreven we de projectopgave met drie hoofdlijnen, met als vereiste samenwerking met de buurtbewoners. Buurtactiviteiten waren de concrete uitwerking. Zoals ‘Lievendaal van 0 tot 100’ : het interviewen en fotograferen van 100 bewoners in alle leeftijdsgroepen. En het ‘kookcircus’ : koken met en voor bewoners op vijf verschillende buurtlocaties tijdens een buurtwandeling. Het resultaat van de buurtactiviteiten koppelden we aan de statistieken. Het eindresultaat: een nieuwe visie voor Lievendaal, als kapstok voor afwegingen en ontwikkelingen de komende jaren. Een integrale visie die is opgezet door de gemeente, de woningcorporatie én de bewoners. Geen statige tekst, maar sprekende zwart-wit foto’s en eerlijke verhalen.

Proeverij in Lievendaal: hapjes uit allerlei culturen, gepresenteerd voor en door bewoners in de hele buurt


4 van de 100 bewoners in beeld gebracht en geinterviewd: wat is hun achtergrond? wat zijn hun ambities? wat vinden ze van hun buurt?


Sonseweg buitenruimte Type: Locatie: Werkgever: Jaar:

Flexibel herontwerp van buitenruimte Eindhoven, NL 12N Stedenbouw 2013

Naam: Huisnummer:

Onderdeel

Onderdeel

De buitenruimte van de 120 kleinste sociale huurwoningen in Eindhoven, duplexwoningen, moesten worden aangepakt. Eerdere ingrepen van woningcorporatie Woonbedrijf zorgden voor het aanpakken van sociale problemen in de Sonseweg. In een nieuw opgezette koffiehoek treffen bewoners en welzijnsprofessionals elkaar nu elke week. Maar Woonbedrijf is nieuwsgierig naar meer: het is tijd voor vernieuwing in de buitenruimte.

Mijn voorkeur:

Tussen (ca 2 m lengte)

Groen - dicht huidig 1,8 x 3

Groen - open 2,4 x 4,5 m2

Mijn voorkeur:

Hofingang

Groene poort

Hout - dicht Kleur bloemen/planten

3 x 4,5 m2

2,4 x 7m2

Rood / paars

Tegels patroon

Blauw / paars

Half-open

Wit / geel

Gesloten

Bont

Terrasformaat (ca) Grens gras en planten

Golvend Strak

Terrastegels - grootte

Vierkant klein

Rechthoekig

Vierkant groot Meehelpen?

evt toevoeging kleur

Ik ben al tevreden

Rood

Geel

zoals het is

Ik wil graag de volgende

veranderingen toevoege n:

Mozaiek

Planten vrolijke bloemen

Timmeren

Grof werk / sjouwen

Beheer groen

Grijs Gebruik

Picknick

Jeu de Boules

spelen

party-tent

Bij openbare ontwerpsessies kwam meer dan de helft van de begane grond bewoners langs om hun voorkeuren te laten zien. Ze vertelden wat ze al konden waarderen in de buitenruimte, zoals de dichte plantenrij achter hun achtertuin. En ze gaven aan wat ze leuke veranderingen vonden, zoals korte houten schuttingen, niet te lange heggen en eigen soort achtertuinen. Niet overal dezelfde opzet met standaard hekjes in ieder geval. Ook scheelde het weer ingrepen, zoals bij bestaande bomen en planten die erg werden gewaardeerd. De persoonlijke aanpak zorgde voor een extra uitdaging: de financiĂŤn. Het budget was namelijk beperkt. Dus rekenden we continu door op de achtergrond, parallel aan de open gesprekken met de bewoners. Welke persoonlijke ambities waren nog haalbaar? Ontwerptekeningen en Excelsheets liepen hand in hand. De bewoners hielpen ook zelf mee. Ze gaven graag koffie en koekjes toen we met presentatiemateriaal in hun achtertuin stonden. En ze stroopten hun mouwen op bij de snoei- en leeghaalacties. De eindpresentatie zei genoeg: een bewoner gaf zelf een rondleiding en vertelde aan de wethouder hoe het zou bloeien en wat ze zelf bij gingen houden.

Het proces: van bloemrijke bijeenkomst naar openbare ontwerpsessies naar persoonlijke langs-de-deur bezoeken naar de openbare eindpresentatie


seweg De Son imte ru buiten Uw buitenru

imte ACTIE-dag

VANUIT DE TUIN GEZIEN

ACHTERKANT

ACHTERKANT VANUIT DE TUIN GEZIEN

ACHTERKANT

eg seweg, Sonsew de Son van de uw eigen folder oner van aan unieke resultaat van u deze enruimte het leuk om folder met r de buit ettend Een erp voo Wat ontz nen bieden. nieuwe ontw kun t: het aan te ontwerp. aste inze ! nieuwe van de het enthousi eg. Uw tuin en van sew enruimte erp van de Son de buit e tekening er twe de vernieuw is het ontw aantal fold ning u teke t in deze ning ziet van een tweede U vind behulp den belicht. teke eerste overzicht. De waarbij met , wor Op de bloemen ertuin eg, het eg van zoals de Sonsew voor- en acht de aanl langs enten, n uw eige nieuwe elem men met n we de ber start r. Nu lope erkingen foto’s klaa In okto opm uren? r zijn we vragen of er nu gebe decembe rs nog Wat gaatwe tuin. Eind ere bewone r t of waa uw nieu en of u en and l is kijk elijk vind om te niet duid Want ons doe . t die u g. hebben er staa we het graa fold horen tie in de . informa eens bent, dan in uw tuin raak Als er mee bloeien een afsp kunt u u het niet sen te laten er te ember wen om verd om uw dag 3 septg bij u langs dins en? Tot en dan graa nog vrag kom Zijn er maken. We heden! 2n.nl mogelijk met ons robin@1 over de 65 33 of praten 040 213 iken via eam, t ons bere ontwerpt U kun n! jf en het ontmoete Woonbedri en u te van an We hop ens collega’s Robin Pasm en nam ier Ook Monpell Mildred

Beste bew

VANUIT DE TUIN GEZIEN

schuttingen (1,80 worden standaa m hoog en breed) rd geplaatst randen van de aan de terrassen, als er al een muur staat wordt er een schuttin aan toegevoe g gd (muur en schutting samen ook 1,80 m aan de kopgeve hoog en breed) en ls cm hoog) schuin loopt de haag (80 over in de schuttin g

gras haag e bloemen gekleurd erspad voetgang terras fietspad woning en

e bom

bestaand

woningen heesters

nrs. m 216

194 t/

bestaande boom weggehaalde boom haag, 80 cm

hoog

bestaande betontegels gras

: nruimte ! we buite nleg Uw nieu ap voor de aa e st de laatst

stalen hekwer

k

nieuwe betonte gels haag, 80 cm hoog heesters en bestaande bomen

de betontegels (30 grotendeels grijs x 30 cm) zijn gekleurd, afgewiss met gekleurd eld e betontegels die vooral in de entrees van uw hof terugkom en

naast het gras aan worden hoofdza het hoofdpad kelijk witte en gele gekleurd e bloemen geplaats daarachter zorgt t, cm hoog) voor een haag (80 de grens naar achtertuin uw

als u een hek met poort (80 cm hoog) wilt om uw achtertuin is dit mogelijk , standaard wordt dit niet gedaan

de haag (80 cm) hoog) zorgt een duidelijk e grens tussen voor uw tuinen, de voetpaden, de Amandelpark. Sonseweg en het

En dan komt het rijden. De oude moment dat de graafm achines de Sonsew Hoe leuk zou planten verdwijnen, de nieuwe planten eg in het zijn als we van deze samen aan de komen. dag een waar slag feest sjouwen? Kom te gaan. Ziet u uzelf snoeien, planten maken door naar de ACTIE of stenen -dag, leuk! Of wilt u op een andere manier meehe emailen of het doorgeven lpen? Dan kunt als van ons nog de datum van we bij u in de buurt zijn. u ons bellen, de ACTIE-dag. U ontvangt


Stage in Californië : two charrettes Type: Twee stedenbouwkundige herontwerpen van woonbuurten Locatie: Californië, VS Origine: Stage Jaar: 2007 Het New Urbanism: anti-suburban sprawl beweging in de VS. De doelen van de beweging zijn helder: stop met het denken in starre vlekkenplannen en stop met het aanbieden van standaard cataloguswoningen. Oftewel durf het ontwerpproces flexibel te laten verlopen.

Charrette 1: Stepner Design charrette

Voor de New Urbanists is een charrette het standaard medium voor efficiënte en klantgerichte ontwerpprocessen. Een soort snelkookpan: ontwerpers, specialisten, opdrachtgevers en lokale bewoners komen in maximaal twee weken samen tot een stedenbouwkundig plan. Twee charrettes: twee intensieve hoogtepunten van mijn stage. Bij de charrette van de Stepner Design Group maakten we een stedenbouwkundig herontwerp van het centrale gedeelte van de boulevard in La Jolla. Hier werd bv duidelijk dat bewoners voorkeur hadden voor een ontwerp met rotondes, iets dat eerder in de prullenbak was beland. Ook gingen we in op de overgang tussen de straat en de winkels met bovenliggende woningen. Charrette twee was van Moule & Polyzoides Architects and Urbanists. We maakten een stedenbouwkundig herontwerp van de Newhall woonbuurt in de centrale binnenstad van Santa Clarita. Bewoners en ambtenaren kwamen hier oa tot elkaar over de hoeveelheid parkeerplaatsen bij het lokale treinstation. We werkten ook de verschillende woningtypen uit, van appartementen tot vrijstaande woningen.

Overleg met een lokale bewonersvereniging


Charrette 2: Moule & Polyzoides charrette

Openbare avondpresentatie bij de charrette, waarin uitleg werd gegeven met behulp van het stedenbouwkundig masterplan en sfeerimpressies


Sociale media en webdesign : ontwerpen en organiseren


Websites voor ontwerpbureaus Type: Ontwerp van websites Werkgevers: Diverse kleine en middelgrote ondernemingen Jaar: 2011-2014 Websites zijn de tweede voordeur geworden van ontwerpbureaus en andere MKB’ers. De uitdaging is het maken van een sterke indruk én inspelen op de wensen van de gebruikers. Creatieve vormgeving aan de ene kant. Maar ook de zakelijke doelen: een goede website is intuïtief, vindbaar en browser compatible. Wat een website helemaal afmaakt is een goede aansluiting op LinkedIn, Facebook en andere sociale media, en de toevoeging van interactieve applicaties zoals Google maps. Websites die in ontwikkeling zijn (WordPress en ander CMS formaat): www.pamiro.nl www.orthopedie-leuven.nl www.huisartsenpraktijkheerlerbaan.nl Gerealiseerde old-school websites (HTML en CSS formaat): www.alex51.nl www.marjavanderwerfdebat.nl www.gimb.nl www.retelhelmrich.nl www.saplanning.nl

www.alex51.nl : old-school html website voor architect die zijn kantoorruimte deelt met andere ondernemers


Strijp Districtsplan - Layar app Type: Locatie: Werkgever: Jaar:

Interactieve media bij districtsplan Eindhoven, NL 12N Stedenbouw 2013

Hoe zorg je er voor dat een districtsplan actueel en interactief blijft? Het districtsplan van Strijp verbindt de sociale en ruimtelijke ontwikkelingen in de 22 afzonderlijke buurten. En het districtsplan geeft inzicht in de opgave en de werkwijze van de corporatie in Strijp als stadsdeel. Om het behalen van de twee hoofddoelen te stimuleren maakte ik het districtsplan interactief met Layar. Hiermee krijgen gebruikers naar eigen keuze meer inzicht in de buurten. Ze kunnen bv doorklikken op links naar lokale buurtvoorzieningen. En op actuele ontwikkelingen, zoals lokale Dutch Design Week evenementen en de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten.

Layar principe: interactief lezen met je Iphone of Ipad, waarbij links en video’s naar voren komen

Districtsplan Strijp: de opgave en werkwijze van woningcorporatie Woonbedrijf in combinatie met de actuele lokale ervaringen van bewoners en bezoekers


Stichting GIMB Type: Locatie: Jaar: Partnerorg.:

Onderzoek naar toekomstmogelijkheden van CPO Nederland 2011 - 2012 Architect Retel Helmrich

Wat is nu het nieuwe Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? En past deze bewonersgerichte manier van ontwerpen nu echt bij de bouwontwikkelingen in de 21e eeuw? Vanuit stichting GIMB is dit onderzocht op basis van CPO initiatieven, rapporten en gesprekken. Bewoners mogen de hand hebben in de creatie van zijn of haar leefomgeving. GIMB staat voor het inzicht geven in kennis en technisch inzicht. Inzicht in de voordelen van duurzaamheid en pluriformiteit. Het einddoel: bevorderen van waardevolle leefomgevingen, die kunnen meegroeien met haar bewoners en innovatie in de bouw. Het onderzoek leverde nieuwe inzichten op, zoals voor het CPO pilotproject in Bladel. Het eindresultaat is niet overtuigend op het gebied van architectuur. Maar het laat wel zien waar de pijnpunten lagen bij de samenwerking tussen de ontwerpers, de gemeente en andere professionele partijen. Dankzij dit soort pilot-projecten konden overtuigende projecten zoals Le Medi in Rotterdam en Roombeek in Enschede tot stand komen.

Gedeelte van de tijdlijn van CPO beleid en opvallende projecten

Nu is de CPO uitdaging een stap groter: variabele CPO ontwerpen maken voor binnenstedelijke gebieden, zoals het centrum van het Homeruskwartier in Almere. Meer informatie is te vinden op www.gimb.nl

GIMB visie: pluriforme gemeenschappen in grotere samenhang


Marja van der Werf debat 2014 : Young Type: Doelgroep: Jaar:

Organisatie van congresmiddag en voorliggende online en offline events Jongeren en professionals in volkshuisvesting 2014

Marja van der Werf; een enthousiaste en bevlogen volkshuisvester. Professioneel, warm, kritisch, creatief, altijd met oog voor bewoners en ruim dertig jaar actief in het vak. Marja, een lieve vriendin, trouw, vrolijk, scherp analyserend, maar ook met een mild oordeel. Marja overleed in juli 2002. Een jaar later hebben vrienden de Stichting Het Marja van der Werf debat (MvdW-debat) opgericht. Jaarlijks organiseert de Stichting een discussie over relevante maatschappelijke thema’s in de volkshuisvesting. Op z’n Marja’s: kritisch, scherp en gericht op verbetering. Dit jaar organiseren we met de voorbereidingsgroep een debat over jongeren en huisvesting. Weten de instituties genoeg van jongeren? Is er een andere woonvraag, zoals tijdelijke huisvesting? Wat zijn de trends, zoals online participatie? Vragen waar we zowel online als offline op in gaan. Het debat vindt plaats op straat, Facebook en tijdens de congresmiddag. Op Facebook brengen we de eerste discussies tussen de deelnemers op gang met oa prikkelende blogs en films van interviews. Op de website van het Marja van der Werf debat en bij de congresmiddag koppelen we de uitkomsten van de online discussies terug en is het tijd voor… ontspanning à la Marja! Meer informatie is te vinden op www.marjavanderwerfdebat.nl

Portfolio Robin Pasman, bouwkundig ontwerper en webdesigner