Page 1

Applied research Izjan van Pul – 2883090 Naomi Macek – 2806029 Robin Hendriks – 2948693 Zenz van der Wielen – 2854791

25XGAM702T Fontys Academy for Creative Industries - CO IEMES Schooljaar 2018 -2019, periode1

Docent: Martijn Balsters


Voorwoord Voor u ligt een onderzoeksrapport dat gemaakt is door vier vierdejaars studenten aan Fontys Academy for Creative Industries. In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar startende artiesten in de hiphopscene en de muziekbeleving door middel van videoclips. In dit rapport kunt u lezen hoe dit onderzoek verlopen is en welke resultaten er zijn ondervonden. Ter afsluiting van het rapport kunt u een advies lezen dat is opgesteld voor startende artiesten binnen de hiphopscene.


Inhoudsopgave Introductie Theoretisch kader Methode Resultaten Conclusie Advies Literatuurlijst Bijlagen

4 5 7 9 11 12 14 16


Introductie Reden van het onderzoek Dit onderzoek is een opdracht voor de advanced course Applied Research. Het doel is om het management van deze artiesten te adviseren of het zodanig interessant is om een groot deel van het budget te besteden aan een videoclip. Het onderzoek zal worden toegepast op de startende artiesten van hiphop-collectief Level Aux. Biografie Level Aux Level Aux is een viermans sterk collectief uit Eindhoven. Gevormd in 2016 en bestaande uit rappers, producers, Dj’s, ontwerpers en visual artists werkt Level Aux hard aan hun passie. De artiesten van Level Aux bestaan uit: Shinigami, Sukru, Swizzy & Jollie. Iedereen draagt zijn steentje bij en blijft toch een eigen individu met een solocarrière. Level Aux is te boeken voor een dj-act, maar ook als hiphop optreden, compleet met eigen rappers, dj’s en visuals. De authentieke sound is te danken aan de binnenshuis producties. Tijdens deze producties hebben de artiesten een unieke inbreng gerelateerd aan zijn eigen achtergrond in de muziekindustrie. Naast eigen producties zijn er veel samenwerkingen met andere talenten, zoals Miggs de Bruijn, Skinny & Rxck Lee, Guydo etc.

?! Probleemanalyse Net als veel andere startende artiesten treedt Level Aux veel op voor aanzienlijk lage gages. Het is lastig voor deze artiesten om rond te komen van enkel hun muziek. Het produceren en uitbrengen van een videoclip kost namelijk tijd en geld. Er is nog niet eerder een onderzoek gedaan naar de muziekbeleving van de doelgroep. Een interview met de manager van Level Aux is te vinden in de bijlagen. Onderzoeksvraag Wat is de invloed van een videoclip op de muziekbeleving onder muziekliefhebbers? Praktijkdoel Low-budget artiesten en hun management adviseren over het inzetten van videoclips bij de releases van nieuwe tracks en songs. Kennisdoel Door middel van een experiment gevolgd door een enquête inzicht krijgen in de effecten van videobeelden op het ervaren en beleven van muziek.

4


Theoretisch kader Wat is muziekbeleving? Hoe beleeft men muziek? Uit recent onderzoek van American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (2017) blijkt dat het beluisteren van muziek een belangrijke rol in ons leven speelt. Doordat we muziek luisteren leren we ons expressief te uiten en te communiceren. We luisteren gemiddeld 2,5 uur muziek per dag. Voorheen zagen we muziek vrijwel alleen als entertainment. Later zijn er verschillende studies gedaan die uitwijzen dat er een significante invloed is op hoe we ons voelen, gedragen en denken. Daarmee kan gesteld worden dat we muziek gebruiken om onze identiteit te bepalen en vorm te geven. Volgens Fuld (2009) geeft muziek ook vele mogelijkheden om gevoelens en emoties te ontdekken. Zij concluderen ook dat muziek voornamelijk emoties oproept of bevestigt. Muziekbeleving is dus de emotionele invloed die muziek op ons gevoel en gedrag heeft. Muziekvoorkeur hangt af van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd, cultuur en gender. Vrouwen gebruiken muziek vaak om hun emoties te reflecteren wanneer zij zich eenzaam of verdrietig voelen. Daarentegen gebruiken mannen vaker muziek om een positief zelfbeeld te creëren. (Fuld, G.L., 2009) Wat is er al bekend over de effecten van videobeelden op de muziekbeleving? The Little Lost Child (1894), St Louis Blues (1929) en Spooney Melodies (1930) zijn allemaal verre voorlopers van het medium dat nu bekend staat als de videoclip. MTV is inmiddels 30 jaar geworden en is van opstandige puber opgegroeid tot een dertiger die een diversiteit aan ‘low culture’ programmering biedt. Ook de videoclip zelf heeft inmiddels al flink wat mijlen afgelegd, wat een paar zeer interessante ontwikkelingen heeft opgeleverd. (Plant, 2015) Van reclame voor een band of artiest, is de videoclip als artistieke uitingsvorm steeds

meer op zichzelf komen te staan. De klassieke rol in dienst van de muziek wordt steeds vaker vervangen door een gelijkwaardige en soms zelf dominerende rol van de clip ten opzichte van het liedje. (Plant, 2015) Welke invloeden hebben videobeelden gehad op de muziekindustrie? In de geschiedenis van de muziek zijn er op gebied van videoclips vier specifieke mijlpalen. De allereerste dateert uit 1957, toen Elvis optrad bij ‘The Ed Sullivan Show’. Destijds bestond opnemen met video nog niet, maar werd er gebruikgemaakt van film. Op deze manier werd zijn optreden gefilmd en konden mensen het terugkijken. Iets later, in de jaren ’60 is er weer zo’n belangrijk moment, wanneer The Beatles besluiten om korte films te maken rondom hun tracks. Dit was een grote verandering aangezien het bij Elvis slechts opnames waren en bij The Beatles een stuk artistieker omgegaan werd met het creëren van zo’n film. Halverwege de jaren ’70 was er een technisch hoogtepunt. Waar voor die tijd de films nog geschoten werden met 8mm-films, werden deze vanaf dit moment geschoten met de videocamera zoals wij deze kennen. De eerste videoclip die aan de hand van deze apparatuur opgenomen werd is de onbetwiste nummer 1 in de Top 2000: Bohemian Rhapsody van Queen. Toentertijd was dit ontzettend revolutionair en daarnaast ook een stuk goedkoper. Aangezien het opnemen van een videoclip nu vele malen makkelijker en goedkoper was werd dit door meerdere muzikanten gedaan. Logischerwijs ontstond er na verloop van tijd een platform waar al deze videoclips bij elkaar werden gebracht: MTV. Tegenwoordig draait MTV niet meer om het uitzenden van videoclips, maar gelukkig is daar een ander medium voor in de plaats gekomen, namelijk het internet. 5


De geschiedenis van de videoclip is nu een stukje duidelijker, maar wat voor effecten heeft de videoclip gehad op de muziekindustrie? MTV heeft er mede voor gezorgd dat de populariteit van artiesten of groepen met uiterlijke aantrekkingskracht of charme enorm toenam. Daarnaast werd het imago van een artiest of groep ineens bepaald door zowel hun muziek als de videoclips. Madonna, U2 en Michael Jackson zijn goede voorbeelden van artiesten die dit snel genoeg doorhadden en hebben toegepast, maar door deze verandering zijn er ook artiesten ten onder gegaan die hier niet in slaagden. Het creëren van een imago werd ineens stukken belangrijker, wat het tot op de dag van vandaag nog steeds is. Naast dat de videoclip ervoor zorgde dat het imago van een artiest ineens veel belangrijker werd, heeft het ook maatschappelijk gezien veel veranderd. Hiervoor beginnen we bij een van de grootste hits en toonaangevende videoclips aller tijden, Thriller van Michael Jackson. Naast dat dit een van de meest iconische albums aller tijden is, is de 14minuten durende videoclip van Thriller een van ’s werelds bekendste clips. De videoclips had een budget van een miljoen (wat toentertijd heel ongebruikelijk was) en won een Grammy voor beste video. Het allerbelangrijkste is dat de clip een deur opende naar een geheel nieuwe vorm van marketing, in dit geval vooral bij de ‘zwarte’ muziek. Laten we even een gigantische stap vooruit in de tijd maken en kijken naar wat videoclips nog meer voor effect hebben. Een van de voorbeelden die veel mensen kennen is de videoclip van The Witch Doctor. Naast dat deze videoclip een ontzettende doorbraak was voor De Staat, leverde het internationaal allure en herkenning op. Door deze videoclip doen de mensen bij een optreden van De Staat vrijwel altijd ‘The Circle Pit’ na wanneer ze The Witch Doctor spelen.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden, maar de conclusie is dat de videoclip veel veranderingen teweeg heeft gebracht in de muziekindustrie. Tegenwoordig lijkt deze verandering nog veel groter, aangezien vele mensen beweren dat de videoclip het wint van de kwaliteit van muziek en het voornamelijk alleen nog maar draait om visuele aantrekkelijkheid en imago. Hoe meet je beleving aan de hand van vragen? Een mens kan op verschillende manier iets beleven. Men kan iets waarnemen, maar hoe iets wordt waargenomen verschilt echter per persoon. Wanneer een vogelspotter en een persoon die zijn hond uitlaat door hetzelfde bos lopen, zullen hun waarnemingen verschillend zijn. Waarnemingen zijn afhankelijk van de context. Men kan iets ervaren. Een ervaring is sterk subjectief en wederom afhankelijk van de context. Het verschil tussen waarnemen en ervaren zit hem in de houding. Bij waarneming is een passieve-ontvankelijk houding van dienst en bij ervaring gaat het om een actieveontvankelijke houding. Wanneer een beleving gemeten wordt, is het belangrijk om alle respondenten op eenzelfde manier te meten. Houd er rekening mee dat er eventueel factoren van buitenaf kunnen zijn (context) die de antwoorden beïnvloeden. En in hoeverre deze factoren tegen kunnen worden gegaan door de context zodanig aan te passen dat deze voor alle respondenten gelijk is. Een kwantitatief onderzoek dat bestaat uit een combinatie van een schaalmodel met behulp van een schriftelijke enquête is helder volgens Buijs en Van Kralingen (2003). “Dit is de meest toegepaste vorm van belevingsonderzoek en daarmee wetenschappelijk breed geaccepteerd.”

6


Methode Kwalitatief of kwantitatief Bij dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek. We ondervragen de respondenten namelijk aan de hand van een enquête tijdens het experiment. Aan de hand van een enquête kunnen we aan beide groepen dezelfde vragen stellen en in dit korte tijdsbestek de beste resultaten krijgen. De mensen zullen de enquête wel op locatie invullen, zodat we zeker weten dat iedereen daadwerkelijk volledig meedoet aan het experiment. Als we de enquêtes online zouden verspreiden kunnen we niet controleren of de mensen daadwerkelijk het experiment uitvoeren zoals wij dat voor ogen hebben.

is belangrijk voor het onderzoek om er zeker van te zijn dat er geen invloed kan worden uitgeoefend op de algemene vragen door het testnummer. Er zijn twee dezelfde enquêtes opgesteld. Eén versie wordt gegeven aan de ene groep, de andere aan de andere groep. Dit om de groepen uit elkaar te kunnen houden. De enquêtes zijn te vinden op

Onderzoeksmethode Tijdens dit onderzoek wordt er gebruikt gemaakt van een A/B test. Deze test laat de bezoekers twee verschillende varianten zien om zo te zien bij welke groep deze het beste werkte of wat voor verschil er zich precies tussen deze twee varianten bevindt. Er is gekozen voor deze vorm omdat er met dit onderzoek gezocht wordt naar de effecten van een videoclip. Dit kun je het beste meten door een nummer zonder videoclip (A) te vergelijken met hetzelfde nummer, maar dan mét videoclip (B). In dit geval zul je de meest duidelijke en vooral bruikbare resultaten krijgen. De gouden regel bij een A/B test is dat je maar 1 verschil tussen de variabele doorvoert, omdat de resultaten niet bruikbaar zijn en je niet meet wat je wilt meten. Daar is in dit onderzoek dus ook rekening mee gehouden, aangezien de muziek hetzelfde blijft en alleen de videoclip erbij komt.

Dataverzameling Het onderzoek is op 5 oktober uitgevoerd en het duurde al met al 30-45 minuten per groep. We hebben het nummer 2 maal laten horen en vervolgens hebben we de mensen ondervraagd. We hebben dit bij Izjan thuis gedaan aangezien hij daar de ruimte + juiste tv voor heeft. Zoals eerder gezegd hebben we de respondenten allemaal persoonlijk benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Voor het verwerken van de resultaten is SPSS toegepast.

Operationalisatie De enquête bestaat uit twee delen: een algemeen deel met vragen over muziek in zijn algemeenheid en een deel met vragen die direct gaan over het afgespeelde nummer. Dit om duidelijke verschillen te kunnen meten tussen muziek in het algemeen en het afgespeelde nummer. Het testnummer begint te spelen zodra de respondenten het eerste gedeelte van de enquête ingevuld hebben. Dit

Muziekbeleving A: https://www.survio.com/survey/d/J3B5P7T3A 5Z5H0S7I Muziekbeleving B: https://www.survio.com/survey/d/H3G8S9R0 H9V8P8Z6A

Respondenten Voor het onderzoek hebben we 2 groepen van elk 10 personen. We hebben hierbij rekening gehouden met zowel leeftijd, als opleidingsniveau en geslacht. We zijn namelijk op zoek naar muziekliefhebbers, en daar lopen er meer dan genoeg van rond bij ons op school. We hebben in onze persoonlijke kringen gevraagd of mensen mee wilden doen en zo hebben we de groepen samengesteld. De jongste was 20 en de oudste was 26 jaar oud. Er waren er 2 die niet onze studie deden, en die hebben we beide in een andere groep gedaan om dat zo ook evenredig te houden. We hadden 12 mannen en 8 vrouwen, wat we natuurlijk verdeelden in 6 mannen en 4 vrouwen per groep. 7


Het is lastig om te bepalen wat de precieze populatie is, aangezien het hier gaat om muziekliefhebbers. In dit geval gaat het dan nog wel om muziek waar daadwerkelijk videoclips voor gemaakt worden, maar zelfs dan hou je nog een enorme populatie over. Aangezien dit onderzoek in vrij korte tijd moest gebeuren was het voor ons lastig om hier meer mensen voor te regelen, maar met 20 mensen denken we dat al een vrij reĂŤel beeld kunnen vormen van ons onderzoek

Kwaliteit van het onderzoek De externe validiteit van dit onderzoek is vrij laag, aangezien het een kleine groep respondenten betreft en je deze resultaten niet uit kan trekken over de hele populatie. De interne validiteit is wel hoger, aangezien er rekening gehouden is om zogeheten ‘bias’ te minimaliseren. De betrouwbaarheid is middelmatig aangezien het wederom een kleine groep respondenten betreft, maar deze groep wel vrij divers was. Wel zou een leeftijdwisseling ervoor kunnen zorgen dat de resultaten anders uitvallen, maar voor de rest is de betrouwbaarheid goed.

8


Resultaten In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten beschreven van het onderzoek. De gegevens van het onderzoek zijn verwerkt in SPSS. De resultaten zijn terug te vinden in de bijlagen. Het onderzoek bestaat uit 20 respondenten welke verdeeld zijn twee groepen, controle groep A (controlegroep) en groep B. ANOVA TEST De ANOVA test is ingezet om uit te wijzen of er een significant verschil is tussen groep A en groep B. Groep A is de controlegroep en is niet blootgesteld aan de videoclip. Groep B is wél blootgesteld aan de videoclip. Door middel van de ANOVA test wordt uitgewezen op welke vragen en hypotheses de groepen van elkaar verschillen. Zoals eerder beschreven is de enquête verdeeld in twee onderdelen. Het eerste onderdeel werd voorgelegd aan de respondenten vóór het beluisteren van de muziek en het tweede onderdeel is voorgelegd aan de respondenten ná het beluisteren van de Uit het onderzoek is gebleken dat het bekijken van de videoclip een significant verschil heeft op het verminderen van het stressniveau. Ook bleek dat er een significant verschil was tussen de groepen als het ging om het begrijpen van het nummer. Daarnaast heeft de test uitgewezen dat er een verschil is tussen de manier waarop het nummer werd gecommuniceerd. Hiermee werd voornamelijk gedoeld op het platform waar het nummer werd beluisterd. In dit geval was dat YouTube. In het eerste onderdeel van de enquête werden algemene vragen gesteld met betrekking tot het muziekgenre, het gevoel en het luisteren naar de tekst, de interesse richting opkomende artiesten en het verminderen van het stressniveau. Tussen de beide groepen was op geen enkel van deze vragen een significant verschil aanwezig. Hiermee kunnen we concluderen dat de respondenten qua muziekbeleving en ervaring gelijkgestemd zijn. Wel was er een significant

muziek en het zien van de videoclip. Met de ANOVA test wordt er voornamelijk gefocust op het tweede deel van de enquête. Het laten zien van de videoclip heeft geen significant verschil uitgeoefend op de aantrekkelijkheid van het nummer. Deze waarde was 0,53. Ook op de vraag of de respondenten zich meer energiek voelde na het zien van de videoclip bleek geen significant verschil aanwezig te zijn. Deze waarde was namelijk 0,51. Uit de ANOVA test is gebleken dat er geen significant verschil aanwezig is op de vraag of de respondenten voornamelijk naar de tekst luisteren. Uit het onderzoek is gebleken dat de vrolijkheid tussen de groepen geen significant verschil uitwees. Deze waarde was 0,112. De laatste voorgelegde vraag waar geen significant verschil uit is gebleken ging over de intensiteit van het nummer. De significantie waarde was 0,095. verschil aanwezig bij de stelling dat het zien van een videoclip belangrijk is. Door middel van de ANOVA test is gebleken dat er enkel op de vragen met betrekking tot het stressniveau, begrip en communicatie platform een significant verschil aanwezig is. Om vast te stellen of dit verschil veroorzaakt wordt door de videoclip, wordt er gekeken naar de gemiddelden score per antwoord. GEMIDDELDEN Voor de stelling: ‘Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer willen overbrengen’ is gebleken dat er bij groep B hoger wordt gescoord dan bij de controlegroep (A). Hieruit kunnen we concluderen dat door de invloed van de videoclip het nummer beter overkomt op de respondenten dan wanneer zij die niet worden blootgesteld aan de videoclip. 9


Voor de stelling: ‘Ik ben tevreden met hoe het afgespeelde nummer wordt gecommuniceerd’ is gebleken dat er bij groep B hoger wordt gescoord dan bij de controlegroep (A). Hieruit kunnen we concluderen dat er bij het gekozen medium (YouTube) een videoclip wordt verwacht en niet alleen een audiobestand. Voor de stelling: ‘Het luisteren naar muziek verminderd mijn stressniveau’’ is gebleken dat

er bij groep B hoger wordt gescoord dan bij de controlegroep (A). Hieruit kan er geconcludeerd worden dat muziek als stressverlagend wordt ervaren bij aanwezigheid van een videoclip.

10


Conclusie De basis van dit onderzoek was het probleem dat veel opkomende artiesten rondkomen van lage gages en het voor deze artiesten lastig is om alleen van de muziek rond te komen. Een videoclip is tegenwoordig vaak een essentieel iets, maar kost ook veel tijd en geld en is dit het nou wel waard? De onderzoeksvraag luidt dan ook: “Wat is de invloed van een videoclip op de muziekbeleving van een muziekliefhebber?” De methode die gebruikt is om een antwoord te krijgen op deze vraag is een kwantitatief onderzoek in de vorm van een experiment. Dit experiment was een A/B test die uitgevoerd werd met 20 respondenten. De ene helft kreeg een nummer van Level Aux te horen met videoclip en de andere helft kreeg ditzelfde nummer te horen, maar dan zonder videoclip. De respondenten werden ondervraagd aan de hand van een enquête met daarop 15 vragen. De resultaten van deze enquête zijn onderworpen aan een ANOVA-test en in SPSS ingevoerd. Het belangrijkste is dat uit het eerste gedeelte van de enquête is gebleken dat er geen significant verschil bestaat tussen de beide groepen. Hiermee kunnen we concluderen dat de respondenten qua muziekbeleving en ervaring gelijkgestemd zijn. Uit het volgende gedeelte van het onderzoek bleek dat het laten zien van een videoclip geen significant verschil uitoefent op de aantrekkelijkheid van het nummer en daarnaast was er ook geen significant verschil aanwezig op de vraag of de respondenten zich vrolijker of energieker voelde na het zien van de videoclip. Op de vraag of de respondenten voornamelijk naar de tekst luisteren kwam uit de ANOVA-test ook geen significant verschil, net als bij de vraag over of de respondenten het nummer intens vonden.

Door middel van de ANOVA test is gebleken dat er enkel op de vragen met betrekking tot het stressniveau, begrip en communicatie platform een significant verschil aanwezig is. De gemiddelden werden hierop volgend bekeken en hieruit bleek dat een videoclip de boodschap van het nummer beter overbrengt dan wanneer het nummer geen videoclip bevat. Daarnaast kwam hieruit dat het bekijken van een videoclip als stress verlagend kan worden ervaren. Het antwoord op de hoofdvraag is dus dat een videoclip er in dit geval voor zorgt dat de boodschap duidelijker overgebracht wordt en het bekijken van een videoclip stress verlagend kan werken. Daarnaast verwachten mensen op het platform YouTube een videoclip en niet alleen een audiobestand. De muziekbeleving zelf wordt dus op deze gebieden beïnvloed, maar het maakt een nummer niet aantrekkelijker en mensen voelen zich ook niet vrolijker na het zien van een videoclip. Uit het theoretisch kader kwam naar voren dat videoclips inderdaad invloed hebben, maar dan vooral bij de allergrootste namen en dan gaat het vooral om invloeden in de maatschappij. Een videoclip kan veel meer betekenen voor het imago van een artiest, in plaats van versterking van de boodschap van het liedje zelf. De resultaten kun je op meerdere manieren interpreteren, maar dat ligt er maar net aan of je een grote- of juist kleinere artiest bent. De methode die gekozen is voor dit onderzoek paste goed en de resultaten wezen dit ook uit. Het gebruik van de A/B test was in dit geval ideaal, dus dit zou voor eventuele andere onderzoeken of soortgelijke onderzoeken zeker een aanrader zijn. Er kan op dit onderzoek voortgeborduurd worden door te gaan bekijken welke elementen in een videoclip nou precies zorgen voor dat overbrengen van de boodschap, of waarom een videoclip nou precies stress verlagend kan werken.


Advies Dit onderzoeksrapport is uitgevoerd in opdracht voor Fontys Academy for Creative Industries met een onderzoek voor Level Aux, een viermans sterk collectief uit Eindhoven. Dit hiphop-collectief is twee jaar bezig en mag bestempeld worden als ‘opkomend’. De resultaten van dit onderzoek hebben uitgewezen dat het maken van een videoclip zeker toegevoegde waarde heeft, maar er hangt natuurlijk ook een flink prijskaartje aan. De aanbeveling die we kunnen doen, is het bekijken van de resultaten van dit onderzoek, aangezien het nog steeds aan Level Aux zelf is om te bepalen wat zij echt belangrijk vinden. Als zij zich willen richten op het overbrengen van de boodschap van het liedje dan is een videoclip zeker een waardevolle toevoeging, maar als Level Aux zich meer richt op het aantrekkelijker maken het nummer of dat ze de luisteraar van meer energie willen voorzien dan is het toevoegen van een videoclip niet per se de manier om dat te doen. Dit komt ook voort uit de conclusie en de resultaten van het onderzoek. Mocht Level Aux de ambitie hebben om maatschappelijke problemen aan te kaarten of hun carrière te boosten door middel van hun imago dan is een videoclip weer wel aantrekkelijk, aangezien de videoclip tegenwoordig vaker gebruik wordt voor dit soort problemen in plaats van voor het aantrekkelijker maken van de muziek. User Generated Content in combinatie met een videoclip. De aanbeveling die wij uitbrengen aan Level Aux is het ontwikkelen van een videoclip op basis van de wensen van de community. Daarmee bedoelen we dat Level Aux de community het onderwerp laat kiezen. Want er is gebleken dat het begrip voor het nummer en het onderwerp duidelijk wordt als er een videoclip aanwezig is. De strategie om de clip op basis van de community in te delen zorgt voor interactie met het publiek waaruit meer bereik wordt gegenereerd. Daarnaast zorgt interactie voor een duurzame fanbase en transparantie.

Deze strategie hebben wij uitgewerkt in een Creative Canvas. Deze is op de volgende pagina te zien. Medium: Hoe gaan we onze strategie verspreiden? De strategie gaat verspreid worden via Instagram, Facebook, Youtube en Snapchat. De reden hiervoor is omdat dit de gemakkelijkste weg is om met fans in contact te komen. Fans kunnen via een gemakkelijke Poll hier zijn of haar mening achterlaten. Key partners: Wie zijn de stakeholders? De stakeholder kunnen intern zijn en extern. Zo zijn de leden van Level Aux ook stakeholders, maar de fans ook. Deze stakeholders hebben allemaal een grote invloed op het eindproduct. Key activities: Welke stappen worden er ondernomen om tot het eindproduct te komen? De activiteiten zijn breed en vragen actieve participatie van alle stakeholders. Value proposition: De toegevoegde waarden die het oplevert voor alle stakeholders ten opzichte van het eindproduct. Customer relationship: Wat is de relatie tot de doelgroep? Hierin wordt benoemd welke relatie er aangegaan wordt met de doelgroep aangegaan en welke activiteiten zij moeten ondernemen. Customer segments: Wat is belangrijk voor de doelgroep? Hoe lang duurt het, wat wordt er van de doelgroep gevraagd? Key resources: Vanuit welke bronnen wordt het concept opgesteld? Dit zijn alle bronnen die gebruikt worden bij het implementeren van de strategie en het creëren van het eindproduct. 12


Channels: Via welke kanalen wordt het product geĂŻmplementeerd? Dit zijn de kanalen waarop het eindproduct gepresenteerd wordt. Dit zijn bijvoorbeeld andere kanalen dan bij medium te zien zijn. Cost structure: De kosten om dit concept uit te voeren voor Level Aux zijn voornamelijk intern. Het kost de artiesten vooral tijd, kennis en ervaring om dit uit te voeren. Het gebruik van eigen vaardigheden is

belangrijk. Er wordt interactie gebruikt om met de fanbase te communiceren. Revenue streams: Wat levert het op? De opbrengsten zijn breder dan financieel. Zo levert het ook andere dingen op.

Creative canvas voor level aux

13


Literatuurlijst o

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. (2017, oktober). Listening to Music and Watching Music Videos. Geraadpleegd van https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/TheInfluence-Of-Music-And-Music-Videos-040.aspx

o

American Academy of Pediatrics. (2009, 1 november). Impact of Music, Music Lyrics, and Music Videos on Children and Youth. Geraadpleegd van http://pediatrics.aappublications.org/content/124/5/1488

o

Buijs, A. E., & Van Kralingen, R. B. A. S. (2003). Het meten van beleving. Geraadpleegd van http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/136628

o

Catawiki. (z.d.). Hoe "de Video" van Michael Jackson's Thriller de muziekindustrie veranderde. Geraadpleegd op 14 september 2018, van https://www.catawiki.nl/stories/4313-hoe-de-video-van-michael-jackson-s-thriller-demuziekindustrie-veranderde

o

De Schepper, A. (2011). I want my MTV? Een onderzoek naar de gevolgen van het internet voor de werking van muziekzenders. Geraadpleegd van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/790/245/RUG01-001790245_2012_0001_AC.pdf

o

Geluykens, M. (2015, 7 december). De videoclip in het digitale tijdperk: Youtube als hybride veld van culturele productie. Geraadpleegd van http://poppunt.be/popthesis/videoclipdigitale-tijdperk-youtube-hybride-veld-culturele-productie/

o

Hamelink, J. (z.d.). Hoe "de Video" van Michael Jackson's Thriller de muziekindustrie veranderde. Geraadpleegd van https://www.catawiki.nl/stories/4313-hoe-de-video-vanmichael-jackson-s-thriller-de-muziekindustrie-veranderde

o

Hoefkens, A. (2015). Jongeren en hun beleving van muziek: focus op songteksten. Geraadpleegd van https://vibeserver.net/scripties/2015/Hoefkens_Amber.pdf

o

Lundqvist, L. O., Carlsson, F., Hilmersson, P., & Juslin, P. N. (2008, 12 augustus). Psychology of Music. Geraadpleegd van http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0305735607086048

o

Noisey. (2014, 22 april). De eerste interactieve videoclip is best wel flex. Geraadpleegd van https://noisey.vice.com/nl/article/6wdngx/adv-de-eerste-interactieve-videoclip-is-best-welflex

o

Plant, W. (2015, 5 juni). De invloed van filmmuziek op beeld. Geraadpleegd van http://cmddreamdiscoverdo.hu.nl/wp-content/uploads/Filmmuziek-WendyPlant-report.pdf

o

Rispens, S., & Den Hond, B. (2012, 16 november). Het oor van de hersenen meten. Geraadpleegd van https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-oor-van-de-hersenenmeten/

o

Van der Beek, S. (2011, 6 oktober). Volwassenwording van de videoclip. Geraadpleegd van http://www.sannevanderbeek.nl/2011/10/volwassenwording-videoclip/ 14


o

Van der Mooren, S. (2017, 28 september). Hoe relevant zijn videoclips nog anno 2017? Geraadpleegd van https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm/379126-hoe-relevant-zijn-videoclipsnog-anno-2017

o

Van Overbeek, M., & De Vries, C. (2012, januari). Lessenserie over muziekbeleving. Geraadpleegd van https://www.askoscholen.nl/innovatie/OPLIS/publicaties/Documents/lessenserie%20muziek beleving.pdf

15


Bijlagen Interview manager Level Aux Ingevulde enquĂŞtes groep A Ingevulde enquĂŞtes groep B Onderzoeksresultaten SPSS

17 19 29 39


Interview manager level aux Naam geïnterviewde: Alex de Vos Interviewer: Robin Hendriks Datum interview: 21 september 2018 Wat is je relatie met Level Aux? “Ik doe het management voor Level Aux. De opleidingen die ik hiervoor heb gevolgd zijn ‘Communicatie International Event, Music and Entertainment Studies’ aan Fontys ACI en ‘Music Industry Professional’ aan de Herman Brood Academie.” In welk genre maakt Level Aux muziek? “Level Aux produceert voornamelijk Hiphop. Als we zouden specificeren binnen Hiphop, dan gaat het voornamelijk om trapmuziek. Onze muziek is vele malen minder commercieel zoals de muziek van Ronnie Flex, wie ook trapmuziek maakt. Onze muziek sluit beter aan op de muziek van SMIB. Minder bekend, minder commercieel, meer voor de liefhebber.” Uit hoeveel leden bestaat level Aux? “Level Aux bestaat uit zes leden. Ieder lid is ook individueel bezig in de muziekindustrie en dat maakt de verbintenis binnen Level Aux ook speciaal. Zo is er muziekproducent, dj en videobewerker Shinigami. Muziekproducent en vocalist Jollie, vocalisten Sukru en Swizzy, en artwork-wonder Arjan. En ik, manager (en soms vocalist). Hoelang is Level Aux actief? “Ieder lid is al een langere tijd bezig in de muziek. In 2016 kwamen wij samen onder de naam Level Aux. In het begin was Level Aux voornamelijk bezig met DJ en MC klussen. Halverwege 2018 kwamen wij met onze eerste track vanuit Level Aux, deze track heet ‘Kom Correct’.” Wat is een ‘Unique Selling Point’ van Level Aux? “Wij doen álles zelf. Wij maken de beats, schrijven de teksten, nemen de tracks op, zorgen voor de nabewerkingen, schieten en bewerken de videoclips, ontwerpen de bijpassende artworks, brengen de tracks inclusief clip uit en doen alle bijbehorende

promotie. Het is veel werk, maar dit is onze passie en hiervan willen wij leven.” Op welke kanalen is Level Aux actief? “We zijn actief op alle populaire muziekkanalen. Denk aan Spotify, Deezer, Apple Music, Soundcloud en Youtube. Ons ‘go-to’ social media platform is de Instagram account (@LEVELAUX). Tevens zijn we wel vindbaar op Facebook, maar zijn niet actief in het gebruik hiervan.” Hoeveel Youtube views pakt een track gemiddeld? “Veel minder dan we zouden willen. Dit komt door verschillende factoren. Zo is bijvoorbeeld de promotie wat minder en zijn wij ook niet getekend bij een platenlabel die vaak een enorm budget wegzetten voor zulke promotie.” Is er vanuit Level Aux ooit onderzoek gedaan naar de muziekbeleving van jullie (beoogde) doelgroep? Wat waren hiervan de uitkomsten? “Nee, wij hebben geen onderzoek gedaan hiernaar. Wij zijn begonnen vanuit onze eigen passie. Als je naar muziek luister ervaar je altijd wel een emotie. Welke emotie je ervaart ligt aan wat voor soort muziek je luistert en hoe je als persoon hierdoor beïnvloed wordt. De emotie waar wij graag op inspelen is voornamelijk energiek. ‘Agressief vrolijk.’ Om het meteen duidelijk te maken: door onze muziek wil je een moshpit in. Je wilt springen en je voelt je uitgelaten. Dit heeft verder niets te maken met échte agressief. Je wil niemand er pijn mee doen.”

17


Hoelang duurt het proces van een complete track produceren? “Van begin tot eind zijn wij ongeveer een maand bezig per track. Het opnemen ervan kost eigenlijk nog de minste tijd. De beat wordt gemaakt terwijl de vocalisten schrijven. Hierna wordt de track in zijn geheel opgenomen. Dit proces duurt ongeveer een dag. Wij sluiten onszelf dan af van de buitenwereld en werken hard en lang door. Het is het allemaal waard wanneer je aan het eind van de dag je eigen track beluisterd. De afwerking van de track gebeurd later en wanneer de track definitief af is beginnen we aan de videoclip en artwork. Dit duurt wat langer.” Waar ligt voor jullie de nadruk in dit hele proces? Een videoclip of juist de promotie van het nummer zelf? De nadruk ligt op het leveren van een goed product. Alles moet kloppen. Het moet voorzien zijn van onze sound, onze vibe en feel. Promotie is daar ook heel belangrijk bij, anders kunnen wij ons product niet in de markt krijgen. Hoeveel bedraagt het budget voor het produceren van een complete track incl clip, artwork en promotie? “Omdat we álles zelf doen, kost het ons minder dan wanneer wij een producent zouden inhuren, of de microfoons en opnameapparatuur. Deze zijn allemaal al eens aangeschaft waardoor wij geen extra kosten meer hoeven te maken. Wat we wel moeten inhuren is de camera-apparatuur, stabilizers, lenzen etc. Dit kost ons makkelijk €150,- per opnamedag. Daarom proberen we alles op te nemen op dezelfde dag. Onze videoclips nemen we meestal in de openbare ruimte op. Bijvoorbeeld het centrum van Eindhoven. Hierdoor betalen we geen kosten aan de locatie. Voor de promotie op Facebook en Instagram zijn we per track gemiddeld €20,kwijt. Wanneer we een gig hebben moeten we repeteren. Dit gebeurd meestal in een gehuurde ruimte van Popei. Dit kost rond de €40,- per dagdeel. Dit is inclusief benodigde apparatuur. Dit komt neer totaal van ongeveer €200,- . De manager bewaakt het budget.

Welke problemen of beperkingen ervaar je met het budget? “Er is te weinig. Al het geld dat binnenkomt via gigs stoppen we in een pot en bewaren we voor het produceren van de volgende track. Meestal houden we er niet veel van over. Soms kan het lang duren voordat de booker uitbetaald en dan baal je. Dan moet je wachten.” Welke problemen ervaar je als manager in het begeleiden van startende artiesten? “Eigenlijk dezelfde soort problemen die je ervaart bij het managen van een artiest die langer bezig is. Artiesten zijn haantjes, heel koppig. En bij Level Aux zijn we met zes mannen en dan wil het haantjesgedrag zich wel eens laten zien. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, maar iedereen heeft ook eigen ideeën om daar te komen. Dat maakt het soms lastig, maar het hoort erbij.” Welk doel heeft Level Aux voor ogen? “Dat we allemaal kunnen leven van de muziek de we maken. Dat de pot die wij gebruiken voor het produceren van tracks overloopt van het geld en ons vrij kunnen bewegen binnen het budget.” Wat hoop je te ontdekken na afloop van dit onderzoek? “Dat wat wij doen, goed is. Dat de manier waarop wij muziek en clips maken wordt begrepen door de doelgroep en dat we overbrengen wat we over willen brengen.” In hoeverre ben je bereid om veranderingen aan te brengen in het budget, mocht het onderzoek een afwijkend advies geven? “Wij zijn ervan overtuigd dat onze manier de juiste is. Het ligt ook wel aan de achtergrond van de respondenten. Als het gaat om fans van Ronnie Flex en Broederliefde, dan zullen zij onze muziek ook minder waarderen. Wij zijn ook geen Ronnie Flex en Broederliefde, dat is ook niet wat wij willen. Maar zijn de respondenten wat genuanceerder qua mening en bekend met de niet-commerciële Hiphopscene, dan zal die mening veel zwaarder wegen.” 18


Ingevulde enquĂŞtes groep a (controlegroep) Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

19


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

20


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

21


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

22


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

23


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

24


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

25


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

26


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

27


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

28


Ingevulde enquĂŞtes groep B Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

29


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

30


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

31


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

32


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

33


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

34


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

35


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

36


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

37


Beste respondent, Bedankt voor het participeren aan dit onderzoek omtrent muziekbeleving. De enquĂŞte bestaat uit 15 vragen, waarvan 6 algemene vragen en 9 vragen gebaseerd op een nummer. Het nummer begint af te spelen zodra u klaar bent met met de algemene vragen. Veel succes! Algemene vragen In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 1. Ik luister graag naar trapmuziek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 2. Ik vind het zien van een videoclip bij een nummer belangrijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 3. Door het luisteren naar muziek ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 4. Wanneer ik luister naar muziek luister ik voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 5. Ik interesseer me voor nieuwe opkomende artiesten. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 6. Het luisteren naar muziek vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. Vragen m.b.t. het afgespeelde nummer In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De stellingen gaan over het nummer Level Aux - Kom Correct. Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. 7. Ik vind het afgespeelde nummer aantrekkelijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 8. Ik vind het afgespeelde nummer vrolijk. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 9. Ik vind het afgespeelde nummer intens. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 10. Het luisteren naar het afgespeelde nummer vermindert mijn stressniveau. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 11. Door het afgespeelde nummer raak ik energiek. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 12. Door het afgespeelde nummer ervaar ik een positief gevoel. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 13. Ik luister bij het afgespeelde nummer voornamelijk naar de tekst. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 14. Ik begrijp wat de artiesten met het afgespeelde nummer over willen brengen. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens. 15. Ik ben tevreden met de manier waarop het afgespeelde nummer werd gecommuniceerd. 1. Helemaal eens, 2. Eens, 3. Neutraal, 4. Oneens, 5. Helemaal oneens.

38


Onderzoeksresultaten spss

39


40


41

Profile for robingemini

Applied research  

Applied research  

Advertisement