Page 1

LEVENDIG RENSENPARK EMMEN ‘Recreëren en creëren’ AFSTUDEERPRESENTATIE ROBIN BESEMS LAP LANDSCAPE & URBAN DESIGN 28 JUNI 2017


INHOUDSOPGAVE Levendig Rensenpark Emmen • DEEL A: ONDERZOEK

• DEEL B: CONCEPT

• DEEL C: ONTWERP

Onderzoeksvraag. Aanleiding tot de opgave. - Emmen toekomstbestendig maken. - Ambities vanuit de gemeente. Verkennend onderzoek. - Vrije tijd en toerisme. - Kennis. - Zorg en gezondheid - Fiets- en wandelverbindingen Schalenstudie.

Verbinden door programma. - Verbinden door openbare ruimte. - Stappenplan. - Synergie.

- Plankaart. - Strategie. - Deelgebieden - Programma - Verblijven en presenteren - Zorg en gezondheid - Testen en samenwerken - Beleven en ontmoeten - Slot - Credits en bronnenlijst

Rol van het park. - Wat is er overgebleven. - Cultuurhistorisch en landschappelijk. - SWOT


ONDERZOEK

DEEL

A


‘HOE KAN HET VRIJKOMENDE TERREIN VAN VOORMALIG DIERENPARK EMMEN TRANSFORMEREN TOT EEN LEVENDIG EN AANTREKKELIJK ONDERDEEL VAN HET CENTRUM DAT RUIMTE BIEDT VOOR MENSEN IN DE VORM VAN OPENBARE RUIMTE EN ONTWIKKELING IN VERBLIJF-, WERKMILIEUS- EN CULTUUR.’


AANLEIDING TOT DE OPGAVE Voormalige dierentuin als missende schakel in het vernieuwde centrum


ONTWIKKELINGEN VAN AFGELOPEN 5 JAAR


EMMEN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN Ambities vanuit de structuurvisie 2020

STATION

ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid kansrijke economische sectoren stimuleren: moderne industrie, glastuinbouw, zorg en leisure. NOORDERPLEIN

meer overnachtingen realiseren routestructuren verbeteren duurzame energie

MARKTPLEIN

RAADHUISPLEIN

WILDLANDS

nieuwe invulling van het voormalig dierenpark Emmen


VOLGENDE GROTE OPGAVE Nieuwe invulling van voormalig dierenpark Emmen EBIED

ECTG PROJ


AMBITIES VANUIT DE GEMEENTE VOOR DIERENPARK Documenten van de gemeente en adviesbureaus Inspiratie- en ontwikkelkader voor het voormalige dierenpark van Emmen

Inspiratie- en ontwikkelkader

voor het voormalige dierenpark van Emmen. Vastgesteld door de Raad op 28 januari 2016.

Concept voor het Creatief Mensenpark

Beeldkwaliteitsboek

Vastgesteld door het college van B&W op 6 december 2016.

Nog niet vastgesteld

zoals verwoord in de presentatie ‘Concept voor het Creatief Mensenpark’ (en zoals gevisualiseerd in de film ‘Mensenpark Emmen’).

Utrecht Domstad

Mensenpark

Ontwerpvisie openbare ruimte

Mensenpark

Expertmeeting Oude Dierenpark Emmen

Gemeente Emmen (Geen status / 13 mei 2016).

Erfgoed Netwerk Emmen (Geen status / 4 november 2016).

Ontwerpvisie openbare ruimte.

Architectuur punt Drenthe

Het kwaliteitsboek is het kader voor zowel initiatieven van derden als voor de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van bouwprogramma en de inrichting van het openbaar gebied.


Belangrijkste punten:

savanne blijft behouden

gesloten enclave wordt weer open

Visiekaart Urhahn


KERNPUNTEN UIT: FRESH FORWARD Concept ‘Creatief Mensenpark’ Belangrijkste punten:

kunst Belangrijkste punten

cultuur

innovatie


KERNPUNTEN UIT: BEELDKWALITEITSBOEK Gemeente in samenwerking met bureau LAP Landscape & Urban Design Belangrijkste punten:

maximale expressie van de natuur en organische bouwvormen

inpassen cultuurhistorie en landschapskwaliteit

gebied in drieĂŤn gedeeld


AFSTUDEEROPGAVE

Abstracte regels vertalen naar een concreet stedenbouwkundig plan


Wat kan het voormalige dierenpark betekenen voor Emmen?


WAT SPEELT ER IN EMMEN? Uitzoomen, op zoek naar kansen Positie van Emmen binnen de stedelijke driehoek Assen en Hoogeveen


WAT HEEFT DRENTHE TE BIEDEN? Dé highlights van Drenthe Drenthe heeft veel te bieden op gebied van vrije tijd 1

Nationaal park Dwingelderveld

2

Nationaal park Drents-Friese Wold

3

Nationaal park Drentsche Aa

4

Hunebedden

5

WILDLANDS Adventure Zoo

6

Drents Museum

3 6

2

4 1 5


VRIJE TIJD EN TOERISME Trends • Mensen op zoek naar kwaliteit en beleving • Integratie van verblijf- en dagrecreatie • Verblijfsduur verlengen door diversiteit

‘Emmen heeft al meerdere prijzen te danken aan hun nieuwe bezienswaardigheden’


WEEKENDJE EMMEN Behoefte aan nieuwe vormen van overnachten Kwestie: Uitstraling vakantieparken en hotels in Emmen niet van deze tijd, populariteit neemt af Opgave: Vrijetijdssector Emmen toekomstbestendig maken


Kansen voor het park • Een uniek hotel/short-stay appartementen • Onderdeel van rondje Emmen en de beleving van andere highlights • Horecaconcepten als ‘Villa Augustus’ (het gebruikmaken van lokale voorzieningen) • Versterken van de economie in Emmen • Versterken van de sfeer in het centrum

Unieke natuur in het park

Bijzondere overnachtingen

Vernieuwende horeca en hotel concepten


KENNISSTAD Emmen is de moderne industrie- en glastuinbouwstad Start-ups en scale-ups duiken op rondom de grootschalige industrie Drenthe heeft een sterke positie in de maakindustrie High Tech Systems and Materials Logistiek

Ketenoptimalisatie door samenwerking


KENNIS Trends • • • •

Ketenoptimalisatie door samenwerking Kennisclusters Terkort aan geschikte werknemers Jonge generatie trekt weg uit Drenthe

Toekomstige medewerkers trekken weg uit Emmen en Drenthe


WERKGELEGENHEID Kwestie: Emmense bedrijven hebben moeite gekwalificeerde werknemers aan zich te binden Opgave: Verbinding leggen tussen nieuwe generatie werknemers en de nieuwe Emmense industrie (gezicht / podium / showcase)


Kansen voor het park

Verkenning mogelijkheden programma • Nieuw gezicht maken voor de maakindustrie en glastuinbouw

Nieuwe generaties enthousiasmeren

• Kenniscluster • Ontmoeten en vergaderen • Jonge generaties vroeg kennis laten maken met de kennis van Emmen

Innoveren

• Het park als showcase

Showcase

Congressen en meetings

Testfacilities


ZORG EN GEZONDHEID De ultieme stad om te genieten van je pensioen Emmen een rustige en ontspannen stad Ouderen generatie neemt toe in Emmen Jongere generaties vertrekken


ZORG EN GEZONDHEID Trends • Babyboom generatie zoekt naar vrijetijdsrecreatie • Behoefte aan leuke activiteiten en gezond blijven • Sociale ontmoetingsplaatsen • Meedoen in het verenigingsleven en hobby’s


Kansen voor het park

Verkenning mogelijkheden programma • Voorzieningen voor bewegen en sporten • Ruimtes voor sociale ontmoeting (Verenigingsleven, ateliers,..) • Fiets- en wandelroutes in en rond het centrum • Culturele evenementen

Cultuur Verenigingsleven en ontmoeten

Wandelen in het groen

Bewegen en gezond blijven


Voormalig Dierenpark als aanjager voor toekomstbestendige Emmense bedrijven, zorg en vrije tijd Goede verbindingen in combinatie met het juiste programma zijn sleutel tot succes

Zorg en gezondheid

Vrije tijd

Kennis


Om stad Emmen te verbinden wordt er ingezet op deze verbindingen

noorderplein Ontmoeten

station Emmen Verbinden zorg Bewegen, gezonde voeding, ontdekken

Levendig Rensenpark marktplein Ontspannen

raadhuisplein Genieten, cultuur

wildlands Beleven

industrieterrein Emmtec Leren, presenteren, netwerken


Onderzoek naar maat en schaal van het programma


CAMPUS, PRETPARK, STADSPARK? Wat past er allemaal op 12 ha?

Millenium park, Chicago

Apple campus, Cupertino

Park Adre Citroen, Parijs

High Tech Campus, Eindhoven

Valkenburg Park - Breda

MIT Campus, Cambridge


Efteling, Kaatsheuvel

Kroller-Muller museum, Otterlo

STRIJP S, Eindhoven

Villa Augustus, Dordrecht

Proefpark de Punt, Rotterdam

Tuin op de pier, Rotterdam


Conclusies schaalvergelijking Geen monofunctioneel park of grootschalige campussen Kleinschalige mix van verbinden, bewegen, ontmoeten, uitwisselen en recreĂŤren kansrijk


PROGRAMMA BEPALEN OP BASIS VAN DE THEMA’S EN CONCLUSIES

Kennis

Gezondheid

Vrije tijd

Klimaat en water


Presenteren Netwerken Leren Verbinden Samenwerken

Gezondheid - zorg - sport - voeding Vrije tijd - overnachtingsplekken - spelen - openbare ruimte Klimaat en water - extreme neerslag en droogte - duurzaamheid

FUNCTIES

THEMA’S

Kennis - maakindustrie - tuinbouw

Bewegen Gezond eten Sporten Creatief zijn Ontspannen Genieten Ontmoeten Spelen Cultuur Efficiënter Gezamenlijk Informatie uitwisselen Natuur

PROGRAMMA

PROGRAMMA Met dit programma kan het park een echte bijdrage leveren aan de toekomst van Emmen. Bedrijfsverzamelgebouw Atrium Showcase Café Kassen

Kantoor Vergaderzalen Zaal voor cursussen Werkplaats Flex/start-up plekken

Kleinschalige tuinbouw Short-stay appartementen

Moestuin Fietsroute Fietsverhuur Ontmoetingsgebouw

Hardlooprondje Breda school Fruit en groentetuin Fitness Restaurant

Kinderdagverblijf

Hotel Kinderboerderij Zwembad Kunstgalerij Short-stay appartementen

Thermo spa Sauna Eetcafé Speelplek Kunst in openbare ruimte

Festivalterrein Ligweide Kunstwerken Uitkijktoren Parkmuseum

Zuiverende waterbassins Smart-grid Oplaadpunten elektrische fietsen Waterzuiveringsysteem (helofytenfilter) Infiltration Zones

Zonne energie Smart verlichting


Een nieuw programma, maar starten niet vanaf nul


VOORTBOUWEN OP WAT ER AL IS


CULTUURHISTORISCHE EN LANDSCHAPPELIJKE RELICTEN

EDE 197 0-H

5-1 970 193

0-1 935

N

De plek heeft een sterke identiteit opgebouwd vanuit een ver verleden


EERSTE PERIODE 0-1935 Wat leren we van welke tijdsperiode?

Esdorp en Landgoed Willinge; - Kavel, paden en houtwalpatronen / bomenrijen. - Restant monumentale bomenlaan landgoed Willinge. - Voormalige open kavel hooiland met oost-west zichtlijnen. - Waterrijk gebied voormalige visvijvers van de Bisschop. - Losse (esdorp-)bebouwingsstructuur aan de westkant.


Grote, monumentale eiken in rijopstelling geven het park een zeer kenmerkend beeld.


“In beginsel geen van de monumentale bomen kappen.

Bovenstaande bomenkaart is een momentopname en dient minimaal eens in de 10 jaar te worden herzien.

Ook de positie van de bomen is monumentaal. Als bomen aan het einde van hun levensduur zijn geldt een verplichte herplant.�


Huidig sortiment:

Zilverspar | Abies

Esdoorn | Acer

Kastanje | Aesculus

Els | Alnus

Berk | Betula

Katsuraboom | Cercidiphyllum

Douglasspar | Pseudotsuga

Lariks | Lork

Hulst | Ilex aquifolium

Linde | Tilia

Gewone beuk | Fagus sylvatica

Spar | Picea

Tulpenboom | Liriodendron

Den | Pinus

Sequoia | Sequoiadendron

Notenboom | Juglans

Tamme kastanje | Castanea

Platanus

Watercipres

Populier | Populus

Amerikaanse eik | Quercus rubra

Zomereik | Quercus robur

Acacia | Robinia

Catalpa

Siergrassen


TWEEDE PERIODE 1935-1970 Wat leren we van welke tijdsperiode?

Beginjaren dierenpark (tot circa 1970); - Zoölogische dierenweide. - Kinderboerderij, jeugdhoeve en speeltuin. - Drie villa’s met solitaire bomen in de voormalige tuinen. - Rots als één van de oudste onderdelen van oorspronkelijk dierenpark Emmen.


DERDE PERIODE 1970-HEDEN Wat leren we van welke tijdsperiode?

Vernieuwde dierenpark (na circa 1970) - Reliëf en steilwand in de Savanne. - Educatieve functie (over mens en dier). - ‘Huizen van de continenten’ - Esthetische waarde van de (sier)vijvers.


Ha-Ha


Monumentale villa’s

Olifanteneiland

Landschappelijk raamwerk

Savanne

Bijzondere natuur

Apenrots


Conclusie: Landschappelijke relicten als uitgangspunt maakt park uniek en bijzonder


CONCEPT

DEEL

B


COMPLEMENTAIR PROGRAMMA


AANSLUITING MET DE CONTEXT Het park sluit naadloos aan op de route tussen Wildlands, Raadhuisplein en het station


LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK


PADENNETWERK

station Emmen Verbinden

zorg Bewegen, gezonde voeding, ontdekken

noorderplein Ontmoeten

Goede verbindingen in combinatie met het juiste programma zijn sleutel tot succes

marktplein Ontspannen

raadhuisplein Genieten, cultuur

wildlands Beleven industrieterrein Emmtec Leren, presenteren, netwerken


UITGEEFBAAR GEBIED Landschappelijke relicten

Water Fiets-en wandelnetwerk

Bomen

Cultuurhistorische relicten


INVERSE VAN HET WAARDEVOL LANDSCHAP BEPAALD ONTWIKKELRUIMTE “Beleefbaarheid van- en maximale ruimte voor het landschap staan in het park op de eerste plaats.”


ZONERING VAN DE THEMA’S


SYNERGIE


SYNERGIE


SYNERGIE


SYNERGIE


ELK MOMENT VAN DE DAG ACTIVITEIT

Parkmuseum

Kinderboerderij

Hotel

Lichtshow

Moestuinen

Parkrestaurant


PROGRAMMA MAAKT PARK LEVENDIG


ONTWERP

C

DEEL


LEVENDIG RENSENPARK EMMEN


LEVENDIG RENSENPARK EMMEN Langzaam ontwikkelen is de sleutel voor succes. Wij deden vijfentwintig jaar over de ontwikkeling van de dierentuin waar iedereen van hield. *Jaap Rensen


Waar moeten de nieuwe initiatieven aan voldoen?


Het initiatief moet een meerwaarde zijn voor de parkbeleving


Binnen en buiten lopen vloeiend in elkaar over


Initiatief gaat interactie aan met de aanwezige landschappelijke kwaliteiten


Relicten als speelelement


Bijdrage aan 24/7 beleving van het Rensenpark: Nieuw programma is complementair aan en in synergie met de rest van het park.


Kenniscluster gebruikt restaurant als kantine

Geclusterd rondom de thema’s (1) kennis, (2) vrije tijd en (3) zorg en gezondheid.


VERBLIJVEN EN PRESENTEREN Vanzelfsprekende centrumroute waarin het Marktplein een centrale plaats inneemt. Brede school

Kunstgalerie

Groene voortuinen aan de markt Marktplein

Thermo spa Hotel

Natuurlijk zwembad Museumplein Parkmuseum


PRESENTATIE RENSENPARK AAN HET CENTRUM


PRESENTATIE RENSENPARK AAN HET CENTRUM

Vloeiende en zachte Bestaande Marktplein

(groene) overgang Presentatie van (creatieve) bedrijven en initiatieven uit het park aan het marktplein

met het marktplein


PRESENTATIE RENSENPARK AAN HET CENTRUM

Daken zijn voorzien

Transparante gevels voor interactie

van zonnepanelen

met openbare ruimte

Bijzondere slaapplekken Hemelwater wordt gefilterd en gebruikt voor het zwembad

Savanne


Vergroenen van de omgeving rond de villa’s. Nieuw welkom aan het marktplein dankzij transparante bebouwing.


BEWEGEN EN GEZOND BLIJVEN De plek voor hobby’s, sport en samen genieten

traat s n a K r Ministe Entree

Entree

Gezondheidscentrum Hobbyhutten Verenigingsgebouw

Brede school

Openlucht Ontmoeten expositie

Kinderboerderij / speeltuin

Visvijver Kinderdagverblijf Mountainbike parcours voor kinderen Evenementenplaats en ligweide Terras

Fitness


VERMAKEN EN GEZOND BLIJVEN


VERMAKEN EN GEZOND BLIJVEN

Geen monumentale bomen kappen

Natuurlijke waterzuivering

Mountainbike parcour voor kinderen

Verenigings/ en ontmoetingsgebouw


VERMAKEN EN GEZOND BLIJVEN

Parkeren altijd uit het zicht Hobbyhutten

Plangrens


Jong en oud ontmoeten op de speel- en kinderboerderij


Verenigingen, bewoners, hobbyisten en kunstenaars ontmoeten elkaar in het park


SAMENWERKEN EN TESTEN

Terras

Uitkijktoren Parkpaviljeon Parkplein Historische siervijver Proefkas

Testkas Showcase Versmarkt

Bedrijfsverzamel gebouw

Tuinbouw Demokas

Start-up Moestuinen

Start-up

Short-stay appartementen

Headquarters Biotoop Start-up maakindustrie / glastuinbouw


EMMENSE BEDRIJVEN PRESENTEREN ZICH IN HET RENSENPARK


EMMENSE BEDRIJVEN PRESENTEREN ZICH IN HET RENSENPARK Versmarkt

Jongere generatie in contact brengen met Emmense industrie

Proefkas

Samen werken in de moestuinen


EMMENSE BEDRIJVEN PRESENTEREN ZICH IN HET RENSENPARK

Samen werken in Bedrijfsverzamelgebouw

Daken zijn voorzien van zonnepanelen


Samenwerken. Moderne Emmense high tech maak- en tuinbouw industrie presenteert zichzelf in het Rensenpark.


BELEVEN EN ONTMOETEN De Nieuwe Savanne is het activiteitencentrum van het park

Kunst aan het savannepad

Speeltuin

Mountainbike parcours Evenementenplek, ligweide, sport/bootcamp plek,

Waterbuffering en filter Uitkijktoren Kinderboerderij DierenverblijvenSiervijver Savannepad

Parkpaviljeon Parkplein

Terras


ONTMOETINGSPLEK VAN EMMEN


ONTMOETINGSPLEK VAN EMMEN

Ligweide Savanne toegankelijk maken

Kunstexposities


Behoud monumentale bomen

Openluchtvoorstellingen

Kinderdagverblijf

Mountainbike parcour


OPENBARE RUIMTE HEEFT EEN RELATIE MET DE BEBOUWING


Kunstenaars presenteren zich in de open lucht

De Savanne wilden we zo wild mogelijk houden. *Jaap Rensen


Levendig Rensenpark ‘Recreëren en creëren’

Presentatie  
Presentatie  
Advertisement