__MAIN_TEXT__

Page 1


voor Dory


Alphen aan den Rijn een plaatje

Rob IJsselstein


Dit boek is uitgegeven door de auteur e-mail: rob@fotosvanrob.nl Website: www.fotosvanrob.nl ISBN 978 90 827127 0 4 Fotografie en tekst, omslagontwerp, vormgeving: Rob IJsselstein © 2017 Rob IJsselstein Foto’s uit dit boek kunnen apart worden besteld via de auteur. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Inhoud Alphen aan den Rijn, een plaatje

6

Het centrum, het dorp

9

Het oudere Alphen buiten het centrum

29

Ridderveld

57

Kerk en Zanen

75

Langs de randen

89


Alphen aan den Rijn, een plaatje Dit is een fotoboek van de stad Alphen aan den Rijn. Eigenlijk aan den Oude Rijn. Ik woon in Alphen sinds 1973, maar werkte er nooit. Vijf jaar lang doorkruiste ik de stad met mijn camera. In de ochtend, in de avond, en overdag. Daardoor begin ik Alphen redelijk te kennen. Wat is Alphen voor een stad? Over de oudere geschiedenis zijn eerder boeken geschreven; ik bezie Alphen vanuit mijn eigen ervaringen van 44 jaar. Een stad die in die tijd fors gegroeid is. Er is dus heel veel nieuwbouw. Een stad die ongeveer even groot is aan beide zijden van de Oude Rijn: de Hoge Zijde en de Lage Zijde. De Oude Rijn splijt de stad dus een beetje doormidden. Alphen had mede daardoor geen éénduidige historische kern, een plek waar iedereen naar toe kwam. Na de stadsvernieuwing van de Hoge Zijde heeft het Rijnplein die functie wel gekregen. In de nieuwere wijken zijn er eigenlijk ook geen plekken of pleinen gecreëerd waar veel mensen vanzelfsprekend naar toe trekken. Als gevolg daarvan is er weinig straatleven is mijn ervaring. Het Europapark is wellicht de enige plek met die duidelijke functie. En buiten de stad de Zegerplas. Overdag, buiten de spitsuren, is het heel stil in Alphen, en zeker in de buitenwijken. Merkwaardig genoeg staan er dan in de meeste straten wel heel veel auto’s geparkeerd. Zijn er zo veel mensen, die binnen Alphen fietsen, en forensen, die carpoolen of met het openbaar vervoer reizen? In de spitsuren en in het weekend is het drukker in het centrum. Autoverkeer en voetgangers zijn in Alphen bijna geheel gescheiden; er is geen straat waar beide soorten verkeer voor drukte zorgen. Alphen is goed met de fiets te doorkruisen. Binnen een half uur; het centrum is dus altijd met een kwartier te bereiken. Er zijn veel fietspaden, en ook heel wat specifieke fietswegen zoals De Oude Wereld, het Weteringpad, het Amerpad, en het Dijkslootpad. Via die fietspaden is het Groene Hart gemakkelijk te bereiken: vaak kun je de stad uitfietsen zonder het fietspad te verlaten. Binnen de stad is er aardig wat groen. Bospark, het Europapark, Park Rijnstroom, en de groenstroken tussen Ridderveld 1 en Ridderveld 2, en door Kerk en Zanen tussen de woonwijken en het industrieterrein. En aan de randen het Weteringpark, de sportterreinen, de Zegerplas, het Heempark en de golfbaan. Er waren tot tien jaar geleden flink wat plekken met gras en grazende dieren binnen de stadsgrenzen, maar langzamerhand zijn al die plekken volgebouwd met woningen. Wat voor mensen leven er in Alphen? De grote uitbreiding van de stad heeft veel mensen van buiten aangetrokken. Alphen ligt op niet al te grote afstand van Schiphol, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Leiden. Veel mensen dus die er wel wonen, maar niet werken. Van de oorspronkelijke maakindustrieën zijn de meeste bedrijven verdwenen; wat er overblijft zijn veelal logistieke bedrijven en dienstverleningsorganisaties. En natuurlijk Wolters-Kluwer. In de weekenden wordt er veel gesport; en veel op terrasjes gezeten, gegeten en gedronken. Als er één opvallende trend is, is het wel de toename van het aantal terrasjes met bijbehorende horeca.

6


Wachtend op kopers op koopavond Rijnplein

10


Avondrust aan de Oude Rijn Zicht vanaf de Alphense brug

30


Eerste terrasdagen voor Koeien en Kaas Anne Frankkade

24


Wij willen nog niet slapen Emmahuis, W.M. Offringalaan

46


Verlichting Oudshoornse kerk

47


Ridderveld In 1973 kwam ik in Ridderveld wonen, terwijl het werd aangelegd. Ik woon er nog steeds, zij het nu op de derde locatie. Ridderveld 1 werd als eerste aangelegd, en voor mij is het synoniem voor de opvallende grote flatgebouwcomplexen, die zo kenmerkend zijn voor die tijd: de stromenbuurt, de componistenbuurten, de planetenbuurt. Met winkelcentrum de Ridderhof. Het servicewoningencomplex Driehoorne neemt een belangrijke en centrale plaats in. Aan de aanleg van Ridderveld hebben we de Zegerplas te danken. De opgespoten grond werd niet de tijd gegeven om in te klinken; tot op de dag van vandaag zakt de grond nog in, waardoor iedere tuineigenaar nog steeds regelmatig moet ophogen. Er kwam een moskee en een tweede zwembad: de Thermen. Inmiddels afgebrand en opnieuw opgebouwd, nu met de naam Aquarijn. Een tweede tennispark op Nieuwe Sloot. Veel Nederlanders van buiten Alphen (en buiten Nederland) konden een woning krijgen in een tijd dat er grote woningtekorten waren. Ridderveld 2 kwam later, en ziet er ook rustiger uit, zonder veel hoogbouw. De grond werd niet opgespoten, zodat 2 een stuk lager ligt dan 1. Daardoor, en vanwege de Dijksloot, zijn 1 en 2 redelijk van elkaar gescheiden. Het winkelcentrum de Herenhof biedt wat winkels betreft best veel, met lokale bakkerij, slager, groenteboer en kaaswinkel, en supermarkten, kledingwinkels. Het heeft ook wel een functie van gezellige plek waar mensen samen komen en op een terrasje kunnen zitten. De winkeliers doen hun best om leuke evenementen te organiseren. Aan de westkant ligt het Weteringpark (deels een plek om te picknicken) en een jachthaven langs de Heimanswetering. Als ik een luchtje wil scheppen loop ik langs het Dijkslootpad en het Zegerpad langs de Zegerbaan, of ga ik naar het Heempark en de Zegerplas. Met de fiets ga ik vaak via het Dijkslootpad en het Windepad de polder in richting ter Aar. De foto’s reflecteren de variÍteit van de verschillende delen van Ridderveld, zoals hierboven beschreven. Ook hier beelden uit alle seizoenen met herfstkleuren en mist, een vroege ochtend op een zomerse dag, lentebloesem, winterse rijp.

57


Wolkenkrabber Flats Marsdiep en Vliestroom

61


Beestenboel Museumpark Archeon

87


Zonsondergang ..... Heimanswetering, Vrouwgeestmolen

90


Profile for Rob IJsselstein

Alphen aan den Rijn een plaatje  

Dit is een selectie uit het boek Alphen aan den Rijn: een plaatje

Alphen aan den Rijn een plaatje  

Dit is een selectie uit het boek Alphen aan den Rijn: een plaatje

Advertisement