Page 1

De Breed & Partners Management Consultants

Robert van Loon

dinsdag 22 maart 2011


De Breed & Partners • • • • •

Management Consultancy Bureau Vanaf 1981 actief 30 werknemers Focus: Techniek, ICT, kennis (mkb) Doelgroep: Bedrijven waar ontwikkeling en innovatie plaatsvind

dinsdag 22 maart 2011


De Breed & Partners

Bedrijven helpen de weg te vinden in het oerwoud van subsidies

dinsdag 22 maart 2011


Subsidie • • • • •

Stimuleringsmaatregelen Europees Landelijk Regionaal Samenwerking

• Welke regelingen zijn nu interessant voor het MKB? – Omvang – Kosten/tijd/effort

dinsdag 22 maart 2011


Subsidieregelingen • • • • • • • •

WBSO Loonkostensubsidies Innovatiebox Borgstellingskrediet Aanpassen werkplek EIA VAMIL & MIA Prepare 2 Start 5

dinsdag 22 maart 2011


WBSO Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelwerk Wat is het? • Subsidie voor stimulering S&O werk • Ontwikkelwerk van eigen mensen • Werkzaamheden moeten technisch nieuw zijn Wat levert het op? • Loonlijst: 15 euro/u • Zelfstandige: 11.500 euro verhoging ZA

dinsdag 22 maart 2011


Loonkostensubsidies Loonkosten & Premiekorting Wat is het? • Werkzoekenden • Ouderen • Arbeidsongeschikt en Wajong Wat levert het op? • Belastingvoordeel vanaf 4.500 euro/jaar • Belastingvoordeel maximaal 9.000 euro/jaar

dinsdag 22 maart 2011


Innovatiebox 5% VPB Wat is het? • Aanvullende regeling na WBSO of Octrooi • Winst relateerbaar aan WBSO werk • Sluitende WBSO administratie Wat levert het op? • VPB van 25,5% naar 5% • Enkel voor inkomsten relateerbaar aan WBSO of Octrooi dinsdag 22 maart 2011


Borgstellingskrediet BMKB Wat is het? • Overheid staat voor 50% garant voor een lening • Bij grote banken • WBSO beschikking is een pré Wat levert het op? • Grotere kredietruimte • Verlengt tot eind 2011 • Krediet maximaal 3.000.000 euro dinsdag 22 maart 2011


Aanpassen werkplek Aanpassen werkplek Wat is het? • Aannemen van iemand met een handicap • Subsidiëring van kosten aanpassing werkplek Wat levert het op? • Gedeelte van de investering • Details inzichtelijk op site www.uwv.nl

dinsdag 22 maart 2011


EIA Energie investeringsaftrek Wat is het: • Tegemoetkoming in investering die energievoordeel oplevert • Dus aanschaf van energie zuinige apparatuur • Inwinning energie advies Voordeel S&O verklaring: • 12% van de investering • 50% van de advieskosten dinsdag 22 maart 2011


MIA & Vamil MIA & Vamil Wat is het? • Stimulering van milieuvriendelijke investeringen • Jaarlijkse milieulijst Wat levert het op? • 12% van de investering • Vrije afschrijving op aangeschafte middelen

dinsdag 22 maart 2011


Prepare 2 Start Prepare 2 Start Wat is het? • Subsidie voor starter op buitenlandse markt • Exporteren of marktaandeel veroveren • Subsidiëring van gemaakte kosten Wat levert het op? • 50% van de kosten • Maximaal 11.500 euro/jaar

dinsdag 22 maart 2011


Prepare 2 Start Prepare 2 Start Wat is het? • Subsidie voor starter op buitenlandse markt • Exporteren of marktaandeel veroveren • Subsidiëring van gemaakte kosten Wat levert het op? • 50% van de kosten • Maximaal 11.500 euro/jaar

dinsdag 22 maart 2011


Aan de slag?

dinsdag 22 maart 2011

Presentatie DBP  
Presentatie DBP  

Dit is een test

Advertisement