Page 1

Bronnenboek Buurthuizen hebben effect Over interventies bij buurthuizen en de beleving van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording van @Robert’s in Elburg

Studenten Henrike van Harten Eline Vonk Noordegraaf Opdrachtgevers van @Robert’s Robert Pruis Erik Jan Pruis Afstudeerbegeleider Nathan Gorter Beoordelaars Nathan Gorter Jan Peter Stolte Datum 17-05-2016


2


Inleiding In dit bronnenboek zijn alle uitwerkingen en documenten opgenomen die wij gebruikt hebben voor ons onderzoek, maar die te groot waren om te vermelden als bijlage in onze scriptie. In het onderzoek wordt verwezen naar fragmenten. Om deze fragmenten te lezen, moet u naar het desbetreffende interview zoeken. Hieronder geven we een voorbeeld hoe dit in zijn werk gaat: Elk fragment bestaat uit 2 cijfers. Het eerste cijfer is het nummer van het interview en het tweede cijfer is het fragment van het interview. Fragment 5.6 is dus interview 5, fragment 6. De interviews zijn anoniem weergegeven, enkel de functie is weergegeven en overige belangrijke gegevens. Wanneer personen in de interviews over andere personen spreken dan is hiervoor de letter A. gebruikt. Spreken tieners over hun broers of zussen dan is hiervoor de letter B. of Z. gebruikt. Niets uit dit bronnenboek mag zonder toestemming gekopieerd en/of gedrukt worden in verband met auteursrechten.

3


Inhoud Vooraf opgestelde interviews ................................................................................................................. 6 Medewerkers ...................................................................................................................................... 6 Ouders ................................................................................................................................................. 6 Jongeren .............................................................................................................................................. 7 Uitgetypte interviews .............................................................................................................................. 9 Interview 1........................................................................................................................................... 9 Interview 2......................................................................................................................................... 17 Interview 3......................................................................................................................................... 26 Interview 4......................................................................................................................................... 31 Interview 5......................................................................................................................................... 40 Interview 6......................................................................................................................................... 48 Interview 7......................................................................................................................................... 56 Interview 8......................................................................................................................................... 63 Interview 9......................................................................................................................................... 69 Interview 10....................................................................................................................................... 76 Interview 11....................................................................................................................................... 82 Interview 12....................................................................................................................................... 88 Interview 13....................................................................................................................................... 94 Geschrapte interviews........................................................................................................................... 99 Interview 1......................................................................................................................................... 99 Interview 2....................................................................................................................................... 107 Interview 3....................................................................................................................................... 116 Interview 4....................................................................................................................................... 121 Interview 5....................................................................................................................................... 130 Interview 6....................................................................................................................................... 138 Interview 7....................................................................................................................................... 146 Interview 8....................................................................................................................................... 153 Interview 9....................................................................................................................................... 159 Interview 10..................................................................................................................................... 166 Interview 11..................................................................................................................................... 172 Interview 12..................................................................................................................................... 178 Interview 13..................................................................................................................................... 184 Gelabelde interviews ........................................................................................................................... 189 4


Interview 1....................................................................................................................................... 189 Interview 2....................................................................................................................................... 193 Interview 3....................................................................................................................................... 199 Interview 4....................................................................................................................................... 201 Interview 5....................................................................................................................................... 203 Interview 6....................................................................................................................................... 205 Interview 7....................................................................................................................................... 207 Interview 8....................................................................................................................................... 208 Interview 9....................................................................................................................................... 210 Interview 10..................................................................................................................................... 211 Interview 11..................................................................................................................................... 213 Interview 12..................................................................................................................................... 216 Interview 13..................................................................................................................................... 218 Geordende labels ................................................................................................................................ 221 Medewerkers .................................................................................................................................. 221 Ouders ............................................................................................................................................. 224 Jongeren .......................................................................................................................................... 226 Haalbaarheidsonderzoek 2008............................................................................................................ 229 Beleidsplan @Robert’s ........................................................................................................................ 239

5


Vooraf opgestelde interviews Medewerkers Participatie 1. Welke interventies zetten jullie in om te zorgen dat de jongeren actief participeren? 2. Welke uitwerking hebben deze interventies volgens jou in de praktijk? (zowel positief als negatief) 3. Hoe zien de jongeren dit volgens jou? Sociale cohesie 4. Welke interventies zetten jullie in om de sociale cohesie te bevorderen? 5. Welke uitwerking hebben deze interventies volgens jou in de praktijk? (zowel positief als negatief) 6. Hoe zien de jongeren dit volgens jou? 7. Hoe leiden de activiteiten van @Robert’s tot bevordering van de sociale cohesie? 8. Welke uitwerking hebben deze activiteiten volgens jou in de praktijk? (zowel positief als negatief) 9. Hoe zien de jongeren dit volgens jou? 10. Hoe stimuleer je tieners om goed met elkaar en anderen om te gaan? 11. Hoe zorgen jullie ervoor dat tieners elkaar hierin stimuleren? Wat is het effect hiervan? Preventie 12. Welke interventies zetten jullie in op het gebied van preventie? 13. Welke uitwerking hebben deze interventies volgens jou in de praktijk? (zowel positief als negatief) 14. Hoe zien de jongeren dit volgens jou? 15. Hoe motiveren jullie jongeren om vanuit eigen kracht actie te ondernemen als er problemen zijn? 16. Wat doen jullie wanneer jullie problemen signaleren en de jongere onderneemt geen actie, na hem gemotiveerd te hebben? 17. Hoe stimuleren jullie jongeren om gezonde keuzes te maken? 18. Verschilt jullie beeld van gezonde keuzes van het beeld dat ouders hebben? (Zo ja, hoe gaan jullie hiermee om?) 19. @Robert’s hanteert een preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen (beleid). Hoe voorkomen jullie seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren? Maatschappelijke bewustwording 20. Welke interventies zetten jullie in om de jongeren maatschappelijk bewust te maken? 21. Welke uitwerking hebben deze interventies volgens jou in de praktijk? (zowel positief als negatief) 22. Hoe zien de jongeren dit volgens jou? Overig 23. Welk effect heeft het beschikbaar zijn op WhatsApp, buiten de openingstijden, op de jongeren?

Ouders Inleidend 1. Naam, leeftijd, opleidingsniveau kind, hoe lang al bij @Robert’s(geweest), hoe vaak in de maand? 2. Wat vindt u ervan dat uw kind naar @Robert’s gaat? 3. Hebt u nog andere kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar die niet naar @Robert’s gaan? Merkt u daarmee verschil? 6


4. Wat vindt u positief aan @Robert’s? Wat vindt u negatief aan @Robert’s? 5. Vind uw kind het leuk om naar @Robert’s te gaan? 6. Wat zegt hij/zij erover? 7. Merkt u verandering bij uw kind sinds het naar @Robert’s gaat? Participatie 8. Merkt u dat uw kind makkelijk thuis meehelpt? 9. @Robert’s heeft doelen gericht op participatie: Zoals meedoen aan activiteiten, zelf schoonmaken en brood halen etc. Merkt u hier iets van bij uw kind? 10. Vindt u dat uw kind makkelijker iets voor een ander doet sinds het naar @Robert’s gaat? Sociale cohesie 11. Heeft uw kind goede vrienden gekregen door @Robert’s? 12. Heeft uw kind een betere relatie gekregen met de buurt? 13. Hebt u het idee dat uw kind zich wil inzetten voor de buurt? Preventie 14. Wat merkt u van de preventieve rol die @Robert’s wil hebben? 15. Hebt u het idee dat uw kind meer voorgelicht wordt dan kinderen die niet naar @Robert’s gaan? 16. @Robert’s heeft een anti-rookbeleid, vindt u dit voldoende preventief (of moet er naar uw mening meer gebeuren?) 17. Hebt u het idee dat uw kind dingen bespreekt bij @Robert’s die het ergens anders niet kan bespreken? Maatschappelijke bewustwording 18. Heeft uw kind meer kennis en inzicht in de maatschappij gekregen? En zijn/haar rol hierin? 19. Heeft uw kind zich ontwikkeld door @Robert’s? Overig 20. Hebt u nog overige vragen of opmerkingen over @Robert’s?

Jongeren Inleidend 1. Naam, leeftijd, niveau, hoe lang al bij @Robert’s(geweest), hoe vaak in de maand? Ben je nog steeds betrokken en zo niet, hoe lang al niet. 2. Waarom ga je naar @Robert’s? 3. Wat vind je van @Robert’s? Noem eens positieve dingen? 4. Wat vind je van @Robert’s? Noem eens negatieve dingen? Participatie 5. Welke praktische klussen heb je bij @Robert’s allemaal gedaan? (zoals wc/tosti schoonmaken) 6. Wat heb je hier van geleerd? 7. Heb je weleens geholpen met grote activiteiten bij @Robert’s? (bijv. kamp, koningsdag) 8. Wat vond je er van om dit te doen? 9. Wat heb je hier van geleerd? 10. Wordt je aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? 11. Stel jij wel eens activiteiten voor of breng je wel eens een leuk idee in om te gaan doen? 12. Merk je dat je zelf nu ook sneller thuis helpt met bijv. klusjes? Sociale cohesie 13. Wat vind je van de groep bij @Robert’s? 14. Wat voor soort jongeren komen hier? 7


15. Heb je door @Robert’s nieuwe vrienden gekregen? 16. Kun je met iedereen die bij @Robert’s komt goed opschieten? 17. Wat doe je als je niet goed met iemand op kunt schieten? 18. Doen jullie wel eens een activiteit met of voor de buurt? 19. Wat zijn de reacties van de buurt hierop? 20. Durf je alles in de groep te gooien, voel je je vrij om dingen te vragen of te zeggen? Preventie 21. Hoe vind je het dat je bij @Robert’s niet mag roken? 22. Wordt er bij @Robert’s voorlichting gegeven? Zo ja, waarover? 23. Wat vind je hiervan? 24. Ben je bij @Robert’s wel eens ergens op aangesproken? 25. Heb je bij @Robert’s geleerd om beter na te denken voor je iets doet? Maatschappelijke bewustwording 26. Helpt @Robert’s jou welk profiel je wilt kiezen op school of welke opleiding je wilt gaan doen? Overig 27. Heb je nog overige opmerkingen over @Robert’s? 28. Wat is je leukste herinnering aan @Robert’s? 29. Wat zou je missen als @Robert’s niet bestond?

8


Uitgetypte interviews Interview 1 Functie: vrijwilliger We doen dit interview op die vier gebieden: participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording [int: ja]. En we beginnen met participatie. Dus welke interventies zetten jullie in om te zorgen dat jongeren actief participeren? Nou ja, het is eeh. Ja, ik zat er over na te denken want eh Robert die doet natuurlijk heel veel daarin, die heeft echt het voortouw dus die heft het ook allemaal opgezet. Al die eh connecties met bedrijven [int: hmhm] en instellingen en weet ik veel allemaal wat [int: hmhm]. En eehm dus als je dat in het algemeen praat of over mij zelf, dat is dan even de vraag, van wat ik doe of wat wij doen als @Robert’s [int: jij]. Ik ja eehm, nou ja, dan is het meer op het kleine gebied, hier binnen Elburg eehm naar de winkel gaan met ze, met een paar mensen de kaas regelen eh dat soort dingetjes. Laten zien dat je met eh zonder geld, zonder heel veel te doen, maar gewoon met elkaar eh eigenlijk al iets kan bereiken en dat zit hem echt in die kleine dingetjes [int: hmhm]. Dat ze vertrouwen in elkaar krijgen en dat vind ik gewoon heel belangrijk [int: hmhm]. Dus echt het eh ja microniveau hè? [int: ja] Zo noemen ze dat. Ja ehm nou ja, en eh en dat meer, dat vertrouwen krijgen dat, dat eh die jongeren dat ook gewoon kunnen bereiken met elkaar, zonder dat het allemaal wat hoeft te kosten [int: ja]. Ook niet hier, ja. Denk wel dat dat eigenlijk een beetje de kern is ja. En welke uitwerking heeft dat dan op de jongeren? Eehm, dat ze op een gegeven moment zelf eh naar die winkel durven binnen lopen, zeggen van joh we zijn van @Robert’s en hebben jullie nog wat over? [int: hmhm] en eh dat ze ervoor gaan staan, want dat is uiteindelijk het doel hè en niet dat wij zeggen van goh je moet nu naar die winkel want en dat zij zeggen van nee wij komen hier en willen wat bereiken, wij willen wat samen [int: dat ze ook zelf het initiatief eh daar in nemen]. Ja, dat is uiteindelijk eh. En zie je dat nu al? Steeds meer, eh je hebt natuurlijk steeds met die wisseling van groepen te maken, dus we hebben hiervoor eh dus vorig jaar zijn we nog met kamp geweest, zijn een aantal oudere jongeren eh van 15, 16 [int: hmhm] en daarmee heb je al een heel traject gehad eigenlijk dus die deden al veel meer. We hebben een nieuwe groep en we zijn weer eh ja terug bij af, maar ehm ja moeten we weer heel veel opnieuw opzetten eigenlijk [int: hmhm]. En dat is heel leuk en dat kost weer veel energie, maar dat is uiteindelijk waar we het voor doen natuurlijk [int: hmhm]. Dat zo meteen als zij weer een paar jaar verder zijn, dat er ook een paar zijn die weer zeggen van joh ik ga meehelpen het kamp organiseren. Ik ga zo’n groepje begeleiden of eh [int: ja] ik heb nog een leuk idee want ik werk daar en ze willen daar wat mee doen of ik zit op scouting eh laten we een keer gaan zeilen, weet ik veel [int: ja], dat soort dingen. Dus dat je, dan wordt het vanzelf allemaal groter [int: hmhm]. Ik denk dat dat de uitwerking is Ja, en ook dat jongeren dan zelf activiteiten gaan eh bedenken? Ja, ja en dat is eh bij jongere gasten en meisjes eh een stuk lastiger, gewoon dat ze eh de wereld is nog wat kleiner [int: hmhm]. Net van de basisschool eigenlijk [int: ja]. En dan kom je op de middelbare school, dat is al zo’n verandering [int: ja] voor ze en eh dus dat wordt een beetje langzaam er in gelegd bij ze en ja dat is eigenlijk een beetje het eh [int: het idee] het idee.

9


En zien jongeren dat ook zo volgens jou? Ehm nee, niet altijd haha. Ik denk vooral net wat ik zeg, de jongere, jongere mensen die zijn er ook niet altijd mee bezig. Die, die komen hier binnen en die gaan tosti’s eten [int:ja], gamen of eh poolen of eh weet ik veel wat ze gaan doen. En eh en dat is ook prima, zo krijgen we een beetje die verbintenis met elkaar en eh daar begint het mee hè, dat je verschillende jongeren die elkaar helemaal op school niet zien [int: hmhm] hier komen ze elkaar tegen en dan, dan dat eh ga ik denk dat dat de basis is waar je mee begint [int: ja]. Dus maar ik denk de jongeren hebben dat niet persé door altijd. Die moet je eerst even aan de hand meenemen. Dus onbewust kweek je toch sociale cohesie, participatie..? Ja [int: ja], ja, het is voor hen echt wel onbewust denk ik ja [int: hmhm]. En wordt het dan op een gegeven moment wel bewust bij hun denk je of? Eehm, nou ja als je kijkt naar die eh daar hebben we het net over gehad die 15, 16 zijn [int: hmhm], die eh die heb ik echt op dat kamp gezien, ik hoefde eigenlijk niet zoveel te doen, die namen dat mee. En er was een meisje die, die was een beetje emotioneel en die, en hij ging er echt naast zitten en die ging het ook bespreken in de groep en ik dacht echt wow haha [int: dat is wel gaaf]. Dat is wel mooi ja [int: hmhm]. Dus dat was echt eh ja dat ligt ook gewoon aan het type jongen die je hebt natuurlijk. En sommigen die haken op een gegeven moment weer af, want dan zijn andere dingen interessant, dat is ook wel prima. Dat is, dat is ook het vrijblijvende hier dan eigenlijk, waardoor je dus vanuit de jongere zelf dat eh ja gevoel moet krijgen denk ik [int: hm]. En weten de jongeren dat jullie daar aan werken? Eeeh ja. Weten ze jullie doelstellingen? Nou, ik denk niet zo bewust de doelstelling van eh sociale cohesie bevorderen [int: hmhm] en nouja [int: nee] en dat soort termen, maar eh weetje we eh als we een activiteit organiseren zoals dat kookboek dat we toen hebben gepresenteerd daar, dan nemen we ze mee, dan vinden ze het ook allemaal leuk omdat ze, ze, ze doen mee aan iets belangrijks [int: ja]. En dat, dat, dat motiveert ze gewoon om daar te gaan staan [int: ja] en eventueel nog een keer wat te zeggen of eh te praten met de burgemeester die er was of weet ik veel wat. Ja dat is, dat is natuurlijk super [int:ja]. Dus ik denk ja denk niet dat ze zich er persé bewust van zijn, maar ze maken het wel mee en uiteindelijk als je terug kijkt dan zien ze, dan, dan heb je het er wel over ja [int: hmhm]. Ja, dat is ook weer een voorbeeld van participatie. Ja. Eehm welke interventies zetten jullie in om de sociale cohesie te bevorderen? Dat zei je net ook al wel, hier in de groep [int:ja]. En specifiek? Eehm, ja weet je ik ben eigenlijk meer van ehm wat ik net zeg Robert heeft echt dat eh interventies en preventiemedewerking [int: hmhm] en dat heb ik allemaal niet dat eh dat rugtasje. Ik ben meer van de laat ik het zo zeggen eigen verantwoordelijkheid. Een beetje ontdekken van wat vind jij nou belangrijk [int: ja]. Want je zegt dit, je, je weet ik veel je zegt iets gemeens tegen iemand ofzo, oké eh en waarom doe je dat dan? Of waarom vind je het vervelend als je ziet dat dat meisje gepest wordt? Eén op één of in de groep? Eh één op één ja. Ja en uiteindelijk, vaak ook wel in de groep, soms blijven er mensen zitten weet je wel en dan pas komen die gesprekken ook op gang [int:hmhm]. Weetje wat ik net zeg, als je 25 man hebt dan, dan lukt dat niet [int: hm, nee] en dat, dat geeft niet, maar uiteindelijk blijven er misschien een groepje van 3, 4 en dan eh dan komen dat soort dingen toch aan de orde. Dus ik denk dat Robert 10


dit soort dingen dat ook meer eh theoretisch onderbouwd [int: ja] en ook dat wel weer proberen open te gooien en te en eh ja gewoon te laten zien van oké wat vind je daar nou van en wat kun je er mee? [int: hmhm]. Ja, door het bespreekbaar te maken ben je eigenlijk al een heel eind denk ik, ja. Dus, maar het is niet zo dat ik echt een eh preventie eh zo’n mapje heb ofzo met interventies of dat soort dingen [int: nee]. Nee, maar je hebt wel een soort doel in je hoofd en dat is nu dan even sociale cohesie, dus het verbinden met elkaar, eehm pas je toch bewust en onbewust je interventies op aan. Ja ik denk dat ik dat vanuit mijn werk ook doe [int: ja]. Ik werk dan in de ggz en dat zijn jong volwassenen tot ja bejaard eigenlijk bijna [int: hmhm]. Maar dat gaat allemaal om je eigen leven weer op de rit te krijgen, dus vanuit de basis. En eh nou ja als je het over basis hebt, die proberen we hier ook neer te zetten denk ik. De basisveiligheid en basisgevoel van eh samen zijn, eigen kunnen. En hoe doen jullie dat? Eehm ja dat eh ja hoe doen we dat hè ja, hoe zet je zo’n sfeer neer? [int: ja] Ja, want in het beleid ook het zijn hele mooie begrippen en je hebt perfecte doelstellingen, maar het lijkt me moeilijk om dat in de praktijk te bewerkstelligen. Om dat echt concreet te, ja dat je echt effect zien. Ja eehm nou ik denk gewoon door het, het is eigenlijk meer een, een invulling van, van een behoefte denk ik [int: hmhm] voor jongeren. Dus eh door de mogelijkheid te geven om er te zijn, om hier te zijn of eh met elkaar iets op te bouwen, dan, dan ja denk dat dat het middel is. De mogelijkheid is er, het is een middel eigenlijk al [int: ja] om dat te gaan doen, denk ik ja. En eh als je dat aan de jongeren zou vragen? Sociale cohesie is dan een moeilijk woord, maar verbinding met elkaar eh zouden zij datzelfde zeggen? Ehm, ja dat durf ik zo niet te zeggen nee wat zij eh daarover zeggen. Ik weet niet of zij daar wel bewust mee bezig zijn nu [int: hmhm]. Tenminste de groep die we nu hebben [int: hmhm]. Het mooiste is als je uiteindelijk eh ja dat, dat, dat een jongere zegt van eh nou wij hebben iets, eh hier heb ik iets aan, dit wil ik gaan doen. En dat is toch wel iets dat nou ja, wat we graag willen [int: ja], maar wat nog niet altijd persé in de praktijk gebeurd nee [int: nee]. Dat is wel eh, nou ja bijvoorbeeld die theateravonden dat is ook weer zoiets eh, daar hebben we wel echt jongeren in mee gedacht en eh zelf die stukjes eh [int: hm] in elkaar gezet eigenlijk en geïmproviseerd [int: ja]. Dus eh ja, het zit er wel in denk ik, maar het is wel ff en ja kijken of ze, of ze naarmate ze ouder worden gewoon steeds beter mee doen [int: ja]. Het ligt ook aan welke doelgroep [int: ja]. We zitten ook gewoon met eh ik mag gewoon zeggen zoals het is volgens mij, als je met eh lwo zit bijvoorbeeld dan heb je andere verwachtingen dan van iemand die op vwo zitten [int: ja] Ja en jullie hebben alle doelgroepen. Ja we hebben alles door elkaar lopen [int: ja]. Maar we proberen toch de mensen eh die wat meer ervaring hebben om dan de de anderen mee, mee te nemen [int: hmhm]. Maar goed, hoe we dat doen en of ze het weten ja, het stimuleren denk ik wat we doen [int: ja]. Dat we daar heel erg mee bezig zijn. En noem eens een voorbeeld van motiveren Nou ja bijvoorbeeld het eh nou ja ff heel simpel dat kamp [int: ja]. Dat is heel ver weg voor ze, dus dat is heel abstract, gaan we in juli doen, dat zien we dan wel [int: hmhm]. We hebben school en eh dus het is echt regelmatig vragen van goh heb je je al opgegeven, heb je nog ideeën, wil je meedenken. We gaan het zo en zo doen maar jullie moeten het in gaan vullen, anders hebben we niks [int: hmhm]. En eh dat, dat is het motiveren, motiverende stukje hè, jij bent verantwoordelijk 11


voor een leuk weekend [int: ja]. En wij gaan net doen alsof we er niks aan gaan doen verder [int: hmhm] ja. En werkt dat ook? Uiteindelijk wel. De één gaan eh wat eerder lopen dan de ander en de ander die gaat er achteraan, die denkt van het zal allemaal wel, ik zeg overal ja op, ik vind alles leuk als ik maar weg ben een weekendje [int: ja]. Ja, dat eh ja dat wil wel. Maar ik denk dat is motiveren, verantwoordelijk maken denk ik [int: hm]. En dat kunnen ze nu ook al, ja. En als jullie merken dat er bijvoorbeeld problemen spelen bij een jongere, hoe motiveren jullie dan eh de jongere om ook vanuit eigen kracht actie te ondernemen? Ehm ja het is kijken wat onze rol daar in is hè. Wij zijn niet een eh instantie ofzo die, die hulp verleent [int: hmhm] of eh die echt een gesprek aan gaat en gaat kijken van goh hoe heb je dat afgelopen week opgepakt [int: hm, nee]. Eh je bedoelt individueel dan of? Ja, op preventie gericht [int: ja]. In het beleid staat ook dat jullie preventieve functie willen verrichten. Ja, en dan is het, dan moet je eigenlijk meer denken aan het bredere, want wij signaleren heel veel dingen. We zien eh heel veel jongeren met gescheiden ouders, die vinden dat lastig eh met alle gevolgen van dien, eeh ontwikkelingsachterstand of weet ik veel wat, een eh. En ik denk doordat wij ze in de picture hebben hier, kunnen we daar ook uiteindelijk wat mee naar school toe, naar een eeh nou ja het eh centrum jeugd en gezin eh noem maar op, maatschappelijk werk, naar ouders ook vooral eh. Gebeurt dat veel? Ehm, nee, dat gebeurt niet veel. Denk dat we daarin eh nou ja nog moeten, dat we echt moeten neer gaan zetten wat, wat we daarin gaan doen [int: hmhm]. En daar zijn we nu mee bezig met dat beleidsplan inderdaad, dus daar staat het in. En dat willen we dan ook, omdat we daar wel wat mee moeten, want we signaleren het en eh. Maar we moeten wel op onze eigen stoel blijven zitten [int: ja], dat is een beetje het punt. En wat zouden jullie kunnen doen dan vanuit jullie rol? Nou, het bespreekbaar maken onderling ehm met de jongeren [int: hmhm], maar ook vooral individueel. We gaan niet eh alles hier eh open leggen ofzo [int: nee]. En onderling dingen bespreekbaar maken zoals? Nou dan gaat het meer over eh de algemene onderwerpen denk ik. Eh seks, ehm middelenmisbruik of gebruik eigenlijk [int: hmhm], ehm pesten, al die onderwerpen die je altijd al ziet. Ehm ja, je komt het gewoon tegen als hier iemand zit en eh er komt een eeh wat dikkig meisje binnen en iemand maakt er dan zulke opmerkingen over tegen iemand anders [int: hmhm], dan is het wel eh nou wel gelijk er boven op van goh, zeg dat nog maar een keer. Weet je, wat, wat, wat wil je daarmee? En dan eh, dus dat zit meer in het basale, maar als het echt professioneel is zeg maar, als iemand echt eh ja weet ik veel niet eet ofzo [int: hmhm] en je hebt dat door of eh die doet zichzelf wat eh wat aan. Nou ook wel gezien dat eh iemand wat eh op de arm heeft ofzo weet je wel, dat je denk van oké dat is niet van prikkeldraad wat jij vertelt [int: hmhm]. En eh dan moet je dat gewoon uiteindelijk proberen om die jongere te motiveren om daar wat mee te gaan doen [int: ja]. En het is niet zo dat we gelijk de school op bellen van joh wat we nu toch hebben gezien, daar moeten jullie wat mee. En wat als jullie merken dat de jongere eigenlijk zelf geen actie onderneemt? Eehm, ja dan wordt het ehm wel een heel ander verhaal ja. En dan is het echt even nadenken van oké welke, ja welke stoel gaan we, gaan we zitten [int: hmhm]. Nou ja, wat is de juiste route, want ga je dan met ouders, je weet helemaal niet hoe de relatie met ouders is, je weet niet hoe het met 12


school is. Ja, ja, eigenlijk weet ik, ik heb nog niet een situatie gehad waarin een jongere niet contact had met een ander die daar eh wat mee kan eigenlijk. Vaak is toch wel op school een vertrouwenspersoon of eh [int: hmhm] wat het vaak wel heel goed doet, omdat de jongeren toch eh ja vier, vijf dagen in de week op school zitten en eh daar een docent hebben die eh ja, waar ze het goed mee kunnen vinden [int: ja] of een mentor, weet ik veel. Maar dat is wel een vraag ja, wat als? [int: hmhm] Als het alleen hier aan de, aan het daglicht komt [int: ja] ja. Ja, dat is eh, ik heb er ideeën over, maar dat zal echt nog eh [int: verder uitgewerkt moeten worden] verder uitgewerkt moeten worden, ja. Eehm jullie hebben dus groepsgesprekken laat maar zeggen, op het gebied van preventie. Dat zei je net, we gooien het dan in de groep en ook wel individueel. Ehm anders nog eh iets op het gebied van interventies? Eh op het gebied van preventie? Ehm nee, dat stukje laat ik echt aan eh Robert over, ook omdat hij eh met jongeren werkt en dat werk heeft eigenlijk [int: hmhm] eh heb ik daar zelf niet zo heel veel mee. Zoals die theateravonden enzo dat is allemaal Robert zijn passie [int: ja]. Dus eh dat laten we ook vooral zo [int: ja]. Ehm verschilt jullie beeld van gezonde keuzes van het beeld dat ouders hebben? En zo ja, hoe gaan jullie ermee om? Eh ja, dat denk ik wel [int: hmhm]. Ik denk dat een eh ieder daar eh daar zijn eigen gedachten bij heeft, elke ouder doet dat, doet dat anders [int: hmhm]. Eh dus het is ook niet zozeer dat wij hier de jongeren helemaal gaan omvormen tot iets waarvan wij vinden dat het eh dat het een gezonde keuze is. Het gaat meer om het activeren van eh oké maar waarom doe je wat je doet? Waarom zeg je wat je zegt? [int: hmhm] En wat voor gevolgen heeft dat? [int: hm] En wat vind je daar dan van? En misschien praat je er ook wel over mee met je ouders [int: ja]. In jullie beleid staat dat je eh jongeren wil stimuleren om gezonde keuzes te maken [int: ja] en nu zeg je dat je vooral luistert naar jongeren en dat je het vooral uit de jongeren laat komen [int: hmhm]. Eh stel dat de jongere nou een heel ander beeld heeft van iets en je ziet gewoon, joh dat gaat heel de verkeerde kant op, dan stimuleer je neem ik aan om toch wel de gezonde richting op te slaan. Ja, nou goed ik, ik eh ik denk dat daar ook weer de signalerende functie een rol in speelt [int: ja], eh dus het verhaal van net. Eh maar het is ook het, het ja het verantwoordelijk maken van iemand, meer laten overzien van wat er nou gebeurd, het grote plaatje en dat, dat eh de rol is die we hebben. En dat het niet zozeer is van nou wat jij nu doet, dat gaat echt helemaal fout [int: hmhm]. Eh ja het zal vast weleens gezegd worden tegen iemand, dat eh, maar het is niet zo dat wij die rol actief eh innemen volgens mij. Nee, dus gezonde keuzes ja, ja wat ik zeg eh Robert heeft daar meer een eh [int: ja, beeld op] ja, beeld op denk ik. Maar de, als ik kijk naar als ik hier gewoon in de middag zit, dan blijft het bij dat ja [int: hmhm] qua, qua preventie [int: ja]. Eh laatste vraag over preventie is eh dat staat ook in het beleid, @Robert’s hanteert een preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en hoe voorkomen jullie seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren? Dus gewoon concrete voorbeelden. Ehm, ja dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde wat ik net antwoord eigenlijk ja [int: hmhm]. Ik ben hier niet eh met de jongeren bezig met, met, met die onderwerpen die middag dat ze hier zijn [int: ja] ehm. Maar stel dat je het ziet? Dat jongen gewoon hee zo allemaal bij meiden doen eh. Ja, dat is gelijk benoemen. We hebben de, de drie van @Robert’s [int: ja] dus dat gaat ook om eh veiligheid en eh respect en eh weetje, daar hoort dat gewoon niet bij [int: ja]. Kijk als je dat eh hier 13


toestaat, dan gaan er toch grenzen opgezocht worden [int: hmhm]. Eh dus. Maar hoe zeg je dat dan? En hoe reageren ze daarop? Nou er was een meisje hier die was smoorverliefd, nou die had elke week een ander vriendje [int: ja]. En die ging dan gauw als ik de keuken in was, dan ging ze gelijk zoenen [int: oja]. En dat vond iedereen wel spannend natuurlijk [int: ja], want eh. Maar dan is het eh ja steeds er bovenop, maar op een gegeven moment als dat niet werkt, dan nemen we ze apart en zeggen van goh wat jullie nu doen weetje wat gebeurd er nou met de rest? Eh hoe komt het over op anderen? [int: ja] En ehm nou dan ga je weer het gesprek aan eigenlijk en dan zeggen we van nou goed dit is wel de grens eh kijk dat je je er niet aan kan houden, dan moeten we het er misschien over hebben hoe je dat wel kan [int: hmhm] of nou ga er dan maar over nadenken of, of je hier dan wel moet zijn met z’n tweeën [int: ja] en of je volgende keer niet gewoon beter alleen kan komen als je het leuk vind, dus ehm. En wat gebeurt er dan tussen hun en de groep? Ehm, nou ik denk dat, dat er wel gezien wordt dat er een grens is [int: hmhm] en dat daar wat mee gedaan wordt en dat eh dat is duidelijk, daar wordt een paar keer overheen gegaan, en op een gegeven moment als je daar blijft staan dan, dan weten jongeren dat [int: ja]. Dan gaan ze dat ook wel accepteren? Ja, ja, dan is het, dan is het zoals het is [int: hm]. Ja, beetje hetzelfde als met wifi bijvoorbeeld om half 5 aan [int: ja] daar kregen we in het begin nog wel gezeik over en nou ik ga hem wel aan doen en dan zetten ze een knopje om, maar dat wil allemaal niet [int: hmhm]. Dan gaan ze gewoon kijken hoe ver zeg kunnen gaan [int: ja]. Maar als je gewoon steeds benoemt van nee, we willen dat gewoon, dat jullie met elkaar gewoon dingen doen en die rot wifi en je blijft dat herhalen. En als ze abonnement hebben? Ja, dat doen ze ook en dat, dat gebeurd, dan gaan ze in een hoekje zitten ehm ja, weetje dat ehm. Het idee is gewoon duidelijk, laat ik het zo zeggen [int: ja] je staat centraal. Maar het is ook lastig [int: ja]. Ja, je kunt het inderdaad niet zo afbakenen dat. Nee, weet je wat ik dan doe, als ik dat zie, dan pak ik een spelletje en dan zeg ik tegen een paar jongens die daar met elkaar zitten van eh goh laten we ff een spelletje doen en dan denken hun van hé dat is leuk [int: hm] en dan komen ze er ook bij zitten [int: oja]. Dus, dus je moet ook het voorbeeld geven van eh oké wij zeggen dat je met elkaar iets moet doen [int: hmhm], maar ze weten dan misschien niet zo heel goed, dus je moet het voorbeeld geven van oké hoe doe je dat dan [int: ja]. En dan, ik denk dat dat de rol is van hier zijn als begeleider [int: hmhm, gewoon het goede voorbeeld geven] ja. Als iemand een filmpje laat zien terwijl je met iemand aan het praten bent, dan negeer ik het gewoon [int: hmhm]. Dan ga ik met hem praten [int: ja] en dat gaat hij steeds harder en dat ding nog iets harder misschien. En op een gegeven moment dan blijf ik in contact met hun en dan denkt tie van ja [int: laat maar, dit werkt niet] nee [int: nee]. Dus dat, dat is het meer eigenlijk. Maar het is ook wel lastig, aan de ene kant ben je een ontmoetingsplek en wil je gewoon een leuke plek voor jongeren [int: ja]. Dus je wilt ook niet steeds eh boven op ze zitten en grenzen geven en streng zijn en politieagent gaan spelen. Nee, absoluut niet, en dat is wel het gevaar van een eh grotere drukte [int: hmhm], maar dan gebeurt het gewoon. Want iedereen die heeft z’n aandacht nodig eigenlijk en z’n plek en dat is eh, ja dat is wel een ja risico eigenlijk [int: ja] van zo’n kleine ruimte en waar je dan voor staat inderdaad [int: hmhm] ja. Ja, aandacht voor het individu hè, zeg ik dan [int: ja]. Maar dat wordt lastig met 20 eh, waarvan er vijf nieuw zijn en waarvan ik de naam dan ook niet direct onthoud [int: oja] ja. Ja, dat is weer een heel ander onderwerp als we daar nu op door gaan.

14


Volgende vraag, eehm maatschappelijke bewustwording, nou ja welke interventies zetten jullie daar weer op in om jongeren maatschappelijk bewust te maken? Eehm, we hebben nu het programma met Koninginnedag, koningsdag heet dat tegenwoordig [int: ja]. Dat we dan eh gaan we dat organiseren hier met z’n allen ook ten behoeve van eh @Robert’s. Vorig jaar hebben we eh hier gestaan gingen, een paar mensen gingen muziek maken [int:ja] met een gitaartje en eh versterker [int: leuk] en eh we hadden koekjes gebakken eh en snoep gekocht en eh weet ik veel wat we gingen verkopen [int: hmhm]. We hadden een springkussen geregeld en daar kwamen dan kinderen en daar moesten twee jongeren gingen daar toezicht houden voor als een kind eh een arm brak of weet ik veel wat [int: hmhm], dan was er iemand bij in ieder geval [int: ja]. En eh ja nou ja, dat is het, ze vinden het hartstikke leuk en we eh ondertussen waren er een paar aan het rond flyeren van @Robert’s ook, dus en dat doe je dan allemaal samen [int: hm]. En ik denk eh nou ja dat zijn echt wel interventies waarvan je zegt van oké we ja, we doen het samen maken we die bekendheid hier [int: hmhm] ja. Dus je geeft ze ook verantwoordelijkheid? Nou, dat is het echt en dan komen ze terug en dan zeggen ze nou we probeerden een folder aan iemand te geven en die reageerde zo raar, hoe moet ik daar mee om gaan dan? [int: ja] Nou ja, en dan heb je weer een gesprek [int: ja]. Weetje, ja dat komt je tegen, dat klopt [int: hmhm]. Ja, die zijn er niet altijd van gediend, die zijn hier gewoon koningsdag aan het eh aan het koekeloeren [int: ja] in Elburg en dan, ja geeft niet weetje [int: nee] nee. Ook om ze daar mee leren om te gaan. Ja [int: ja]. En anders zeggen ze krijgen we hele positieve reacties en eh nou, neem dat mee weet je wel [int: hm] ja. Dus eh ja, dat zijn mooie dingen [int: hmhm]. Ja, welke uitwerkingen ze hebben, dat heb je net ook al een beetje verteld dan. Eh en hoe die jongeren dit zelf zien, is weer een beetje zo’n zelfde vraag. Nou, ik denk dat zij het meer beleven [int: ja, en misschien ook achteraf inderdaad] achteraf ja. Het gaat om beleving en dat ze onderdeel zijn van hier en dat ze naar buiten gaan [int: ja] en dan de succeservaringen en de minder leuke ervaringen [int: hm]. Dan was er ook een meisje die hield een eh die moest even wat zeggen over @Robert’s in de muziektent voor een hele groep mensen. En die hing toch een lulverhaal op, dat ging helemaal nergens over haha . Nee, dat was wel hartstikke grappig en dan later lachen we er ook wel weer om natuurlijk [int: ja], hartstikke goed gedaan joh eh ja. Ja, en voor haar is het een enorme ervaring[int: Ja, precies], hartstikke spannend voor haar, en ja een stukje zelfoverwinning. Ja inderdaad, harstikke spannend en zeker voor diegene [int: ja] ja. Dus als ik het goed begrijp dan is het vooral een plek waar ze heel veel meemaken en nou ja, veel over zichzelf te weten komen, maar vooral een beetje onbewust. Dus na een tijd als je dan terugkijkt of als ze ouder worden van ja, ik heb er toch wel wat aan gehad aan @Robert’s. Het gaat om binding denk ik [int: ja] en beleving en eh dat dat uiteindelijk dan ehm het samen iets doen en als je, ik denk echt als ze terugkijken dat ze zien van oké er is niet veel voor nodig om eh iets te doen voor elkaar [int: nee] en om het leuk te hebben. En, en dat moet altijd het streven zijn, dat is ook hoe @Robert’s opgezet is. De gemeente en alles hadden we niet nodig in principe [int: hm]. Dat was gewoon met bedrijven en winkels [int: ja] en eh de mensen die ons sponsorden en de ouders en ja dat is het ideaalbeeld. Ook dat is weer een voorbeeld voor de jongeren. 15


Ja, ja, zeker. Ja, en dat is toch waar we heen gaan in de maatschappij denk ik [int: ja]. Eh daar wordt een nadruk op gelegd, in het kader van bezuinigingen, maar goed eh het is ook goed, er is een hele gezonde kant aan denk ik [int: hmhm]. Ja, later zullen ze het wel eh in ieder geval meenemen, dat is dan onbewust of bewust [int: ja] dat geeft niet. Ja, want die doelen die jullie hebben gesteld, die zijn ontzettend mooi, maar het is heel lastig om daar concreet effect van te meten. Ja, ja dan zou je echt over een aantal jaar weer met dezelfde jongeren [int: ja] moeten gaan praten, om te vragen van goh hoe kijk je daar nou op terug [int: ja, precies]. Dus eh dat is best goed om eens eh, nou hebben jullie vast wel wat oudere jongeren die hier zijn geweest [int: ja] om te interviewen [int: inderdaad] met diezelfde vraag eigenlijk toen ze hier binnen kwamen en hier eigenlijk zeiden van okĂŠ we zijn te oud eh of dat wij zeiden je bent te oud, iemand moet de eerste zijn haha [int: haha, je mag niet meer komen] ja, je mag niet meer komen haha. Nee, dan zijn er altijd wel dingen die ze kunnen doen [int: oja]. Het is een kweekvijver ook voor vrijwilligerswerk uiteindelijk [int: ja] ja. En eh ben jij ook beschikbaar op WhatsApp voor de jongeren? Of is dat alleen Robert? Nee dat, dat was ik [int: ja] heel even. Eh, maar dat was ook eh omdat Robert dat heel normaal vond, maar toen heb ik gelijk gezegd van goh dat doe ik niet [int: nee]. Want? Ik heb eh nou ja ik zie het wel echt iets als eh vrijwilligerswerk [int: ja] en dat doe ik eh met liefde en passie, maar het is wel gewoon als ik thuis ben, ben ik thuis [int: ja], dan doe ik dat niet. Dus ik heb daar hele andere grenzen in [int: hmhm] en dat, dat werkt ook goed. Ehm, ja ik ben gewoon eh vind niet dat het door elkaar moet lopen [int: nee]. Zo, zo werkt dat ook gewoon niet altijd [int: nee]. Voor jongeren ook niet, ze kunnen niet eh, niet altijd verwachten dat iemand er is [int: nee]. Ja, dus dat eh, maar dat is meer een persoonlijke grens denk ik [int: ja] van mezelf en eh iemand anders eh Robert bijvoorbeeld is daar anders in [int: hm] en eh Jennifer ook wel [int: hm]. Ja, die nodigen bijvoorbeeld ook de jongeren thuis uit [int: ja] ja. Het is ook net eh wat je wilt. Ja, het is ook net wat je wilt. Kijk, ik zou dat nooit doen [int: nee]. Het is niet dat ik de jongeren niet vertrouw, want er zitten ook positieve kanten hoor aan natuurlijk, je krijgt ook meer binding met de jongeren [int: ja], vertrouwen. Ja, dat is weer een stukje werk privĂŠ gescheiden houden [int: ja]. Dat is voor iedereen ook weer persoonlijk en anders. Ja absoluut.

16


Interview 2 Functie: vrijwilliger Welke interventies zetten jullie in om te zorgen dat de jongeren actief participeren? Nou, uhm, ik had bedacht dat alle activiteiten die wij doen, daar allemaal op gericht zijn. En de voorbeelden daarbij zijn bijvoorbeeld 4 mei, daar doen we de activiteit kransenleggen op dodenherdenking. Daar laten we de tieners dus deelnemen aan dodenherdenking. Maar ook koningsdag ( Int: hm), daar uhm doen de tieners meehelpen met de Oranjevereniging en met diegene die het organiseert. Proberen we daardoor uhm inderdaad ook, uhm dat ze mee kunnen doen en dat ze in de maatschappij ook kunnen mee participeren. Dus daaraan kunnen bijdragen. Ja het kookboek. (Int: hm) Dat uhm, dat is echt wel een project geweest waarmee we dachten, daar kunnen we de jongeren echt wel mee laten participeren en laten invoegen ook in de samenleving. Door ze ook echt in contact te brengen met de ondernemers. Ja en dat is natuurlijk wel waar we voor gaan. Ja en ook dat ze zelf brood moeten halen, zelf boodschappen moeten halen en ja. Het is gewoon hun eigen plek en ze zetten ook hun eigen stempel op @Robert’s. En dat is wat zij ook doen! Want als zij het verkloten, uhm sorry verklieren (Int: haha ja) bij uhm bijvoorbeeld de bakker, dan zegt de, dan geeft de bakker geen brood meer. Want ja dan zegt hij, jullie breken elke keer de tent af als jullie brood komen halen. Dat is dan hun eigen schuld, ze hebben het zelf gedaan. Dus hun keuze met hun eigen verantwoordelijkheden moeten ze zelf nemen, de gevolgen. Ja en nu noem je best grote activiteiten, koningsdag, het kookboek. Maar als jongeren door de regel hier komen, dus 2 keer in de week, wat doe je dan voor interventies om hen actief te laten participeren? Naast de bakker? Ja, uhm, dat brood halen ja. Even nadenken… Ja weet je, ze moeten op alle kleine dingen, hun eigen stempel doen. Het was heel grappig, er was een biljartbal die in deze plek door de ruiten vloog en ik zat gewoon tegen deze muur aan. En ik zag dat toe en het was een beetje chaos en iedereen keek mij zo’n beetje aan. Zo van wat ga jij nu doen, maar ik deed niet zo veel. En op een gegeven moment kwamen ze vanzelf wel naar me toe (Int: hm) om te zeggen: ja sorry, dat deed ik niet expres Robert. Ja hoe gaan we dat oplossen? Dus zie je, ze zijn écht zelf verantwoordelijk, ook voor de kleine dingen. En dit is natuurlijk best groot, maar ook de bijvoorbeeld als ze kussengevecht houden en er knalt een schilderij van de muur, en ik blijf niet reageren, dan snappen ze wel Oh we zullen hem toch echt zelf op moeten hangen. Dit moet ik echt zelf doen. Ja en wat is dan het effect? Dat, dat wanneer iemand anders een schilderij van de muur af knalt dat ik niet meer hoef te reageren, maar dat zij dat dan doen op elkaar. Hoe? Door te zeggen he man ruim dat schilderij is op! En dan lukt dat niet en dan gaan ze elkaar helpen. Omdat zij dat al 100 keer hebben moet doen en mij al heel vaak hebben aangekeken en ze weten: Oh Robert gaat toch niets doen. Hm, ze hebben dan dus vanzelf door dat ze daarin initiatief moeten tonen? Ja, ja. Ja ze worden er zelf heel initiatiefvol van. Dan komen ze hier en dan zeggen ze: ‘Hee Robert, ik wil de tosti-ijzer schoonmaken.’ Ze moeten zelf schoonmaken en dan komen ze hier naar binnen lopen en dan is het van Ik wil het tostirek doen!’ En dan zag ik, pak het formulier vul je naam in en dan zorg ik dat het zo goed komt.

17


En hoe trek je dat door naar het dagelijks leven van de jongeren? Ja ze moeten de wc schoonmaken, dat is ook niet leuk. Ja maar hoe trek je dat ook door naar buiten deze plek? Ja uhm hoe bedoel je dat dan? Nou is het alleen zo dat ze hier participeren? Of denk je van nou ze nemen het ook wel mee naar huis, school of naar keuzes die ze moeten maken in de toekomst? Nou ik kan dat niet zien, want ik zie ze niet in het dagelijks leven, maar wij hebben hier een jongen en die komt hier nu wat langer. En die zie je ook wel verantwoordelijke keuzes maken, die zelfverantwoordelijkheid die je dan creëert, die zie je dan ook terug in zijn patroon. Maar ik kan niet beweren dat dat komt door @Roberts. Ik denk wel dat dat een factor is wat meespeelt voor hem. En zien jongeren dat zelf ook zo? Ja daar heb ik over nagedacht en ik dacht hoe ik dat nou meten dat jongeren dat zelf zien? Dat weet ik niet. Krijg je wel eens wat terug van jongeren hierover? Nou nee niet direct. Kijk uhm als je een kind spelenderwijs leert lopen, dan ga dat kind niet zeggen, hee papa je hebt me leren lopen. (Int: hm) Maar dat kind denkt wel hee ik heb leren lopen. En zo gebeurt dat denk ik ook, dat ze dat het op zon natuurlijke manier gaat dat ze, ja ze zeggen ook dit voelt hier als thuis. Dus ik hoop dat ook dat ze daar thuis verder mee gaan. En bij deze jongen heb ik dat iets beter in beeld. En daar heb ik ook gesprekken mee en pas zei hij, ja en bij vrienden ga ik ook echt zeggen dat ze, nou op dat voorbeeld van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, dat die vriend iets niet moet doen. Omdat hij ergens iets van een meetplek heeft. Hm, ja gaaf om te zien. Ja dat is het leukste van je werk. Welke interventies zetten jullie in om de sociale cohesie te bevorderen? Nou als je koningsdag hebt, wil je ze toch ondersteunen, of een sinterklaasintocht. Dus daar proberen we wel dus dat je samen een doel hebt of een eindproduct hebt, daarin kun je heel veel sociale cohesie creëren. Zo hebben wij een tiener en die ligt overal een beetje buiten de groep en ja dat is ook een beetje zoals zij is. En uhm ja die jongeren signaleren dat dan he. Wij gebruiken geen mobiel he, het mobiel gebruik is hier minimaal. Dus dan moet je om je heen gaan kijken en dan val je dingen ook op. Dus er kwam een jongen naar me toe en die zei: Ja ik zag dat meisje ook nog eens thuis op internet voorbij komen en eigenlijk kan het niet wat ze doet. En eigenlijk moest ik heel hard lachen, maar vervolgens stuurt hij mij, was via whatsapp, maar eigenlijk vind ik het niet kunnen. Dus eigenlijk vind ik het zielig want ze maakt zichzelf belachelijk, kunnen we hier iets aan doen? Ik zeg nou laat je dinsdag maar even komen, dan hebben we het er even over. (Int: hm) Maar je kunt niet naar iemand toestappen en zeggen, hee je maakt jezelf belachelijk op internet. Dat kan niet, dat vraagt om fijngevoeligheid. Dus daar hebben we toen samen over nagedacht samen. En deze jongen hielp ook mee met @Robert’s weekend. Want , we willen ook dat jongeren zelf het @Robert’s weekend organiseren, de oudere jongeren voor de jongere jongeren. Ook weer die eigen verantwoordelijkheid en participatie. En toen hebben ze er een soort van projectje van gemaakt en ze hebben gezegd, we gaan ervoor zorgen dat deze meid een super leuk weekend gaat hebben. En we zullen er misschien heel voor moeten doen, we zullen haar misschien wel op sleeptouw moeten nemen, maar we zetten er niet één iemand op, we laten niet één iemand haar op sleeptouw nemen, want ik kan me ook voorstellen dat je daar een beetje gallisch van wordt, dat een tiener denkt ik wil ook nu wel eens men eigen ding 18


doen. Dus ze hadden echt met elkaar een plannetje bedacht van zij moet een onvergetelijk weekend hebben. En wat was het effect? Nou dat zij gewoon een geweldig weekend heeft gehad. Dat je dat zag. (Int: Hoe?) Nou dat je ze gewoon zag genieten en er was op donderdag een bonte avond en toen kreeg ze ook een rol en ook wel een belangrijkrijke rol en zij had daar ongelofelijk veel schik van. Ik heb haar nog nooit zo hard zien lachen. Dat ik dacht van ja dit slaat ook helemaal nergens op, maar ik vond het wel zo mooi. En ze komt hier ook nu elke dag nog als we open zijn. En soms zegt ze geen boe of bah, omdat ze weet dat het okÊ is. En zij krijgt daar een zelfvertrouwen boost van, zodat een ander haar niet makkelijk laat afvallen. Dat mag ook niet, dat kan ook echt niet vind ik. Daar spreek ik tieners ook echt op aan als het wel zou gebeuren. (Int hm) We hadden hier pas een nieuwe groep, en toen kwam zij er aan. En toen zij een tiener oh daar komt zij aan en een beetje gegniffel. Dus ik ging naast die tiener zitten en zeg wat is er aan de hand? Nee nee niets. Dat was wel spannend, want ja kom je voor de eerste keer wordt je direct aangesproken op je gedrag. Maar weet je, dat is echt not-done, dat kan gewoon niet. En als je dat een keer doet en blijft doen dan zij ze dat gewend en gaan ze het van je overnemen. En dat is wat we willen bereiken, we willen naast de tieners staan. We zijn hier niet als volwassenen, ja we zijn wel volwassen, maar we zijn hier niet als jongerenwerkers, ja we zijn wel jongerenwerkers, maar we zijn hier niet de, nee. Als zij bedenken van we gaan annemariakoekkoek doen, dan gaan we dat doen, dat soort dingen. Dus sociale cohesie onderling proberen te bevorderen. En sociale cohesie met de wijk, in de buurt? Nou we hebben high tea gehad in de buurt, in een verzorgingscentrum. En dan gaan ze vervolgens een high tea voorbereiden om naar dat verzorgingscentrum toe te gaan. En dan heb je vervolgens twee doelgroepen die je met elkaar gaat verbinden. En dat is natuurlijk echt sociaal cultureel werk en dat geeft de gemeente ook echt aan, van jullie verbinden echt. Maar zie je dat effect ook echt terug? Of blijft het bij die ene high tea? Of zie je dat jongeren daarna ook met de ouderen in contact blijven? Ja daar zijn ze denk ik te jong voor, maar dat jongeren het initiatief nemen om zelf dingen te organiseren, dat zie je wel terug. Ik zal nooit vergeten dat een jongen. Dat was helemaal aan het begin van @Robert’s. We hadden toen alleen nog maar losse avonden. Dus toen zei ik op een gegeven moment ja jongens, we moeten ook wat doen voor de maatschappij, maar ik weet niet zo goed wat. Ja we gaan een vossenjacht doen zei die jongen toen. Ja leuk zei ik, maar dan ben ik nog steeds bezig voor jou een vossenjacht te organiseren. Oh ja.. (Int: hm) Dus wij door brainstormen met elkaar. Ja zei diezelfde jongen weer, wat nu als wij een vossenjacht organiseren voor de BSO? ja goed gaan we doen. Dus zij hebben zelf, vanuit eigen initiatief die vossenjacht georganiseerd. En ik zag allemaal beren op de weg, want ik dacht dan moeten we kleren regelen, dan moet er geld komen. Ja dat is toch niet zo moeilijk zeiden ze, wij regelen drinken, ranja zoals we altijd doen, een zakje chips en een koek en wij regelen vossen en die vossen regelen zelf maar kleren. Ja daar had ik helemaal niet zo over nagedacht! (Int: haha ja) Nou en toen heb ik zelf de BSO gebeld, dat is dan de kracht denk ik, dat je zelf belt dat komt dan toch even anders over dan dat een tiener belt denk ik. Nou en toen kwam die vrouw van de BSO hier en ik ben er bij aangeschoven, maar ik heb maar 1 vraag gesteld dat is die van kan ik het bonnetje declareren, nou zegt ze je krijgt 10 euro van daar moet je het mee doen, nou daar halen we wat lekkers voor en meer niet. En voor de rest hebben ze het helemaal zelf geregeld, zelf gedaan. 19


Dus die kinderen van de BSO komen hier, en er zijn ook een paar groep 8 bij, en een vossenjacht ‘Oh Boring’. (Int: haha ja) Dus onze tieners kwamen naar me toe en die zeiden, ja ze vinden het niet leuk, wat moeten we nu doen. Dus ik zeg, laat het nu maar even, negeer het maar gewoon. En die jongen komt terug en ja het was leuk. Want wat die jongen niet wist, ze moesten niet alleen vossen zoeken, maar bij de vossen ook een soort van puzzel oplossen, daar hadden de tieners al over nagedacht om het voor de groepachters ook zo leuk mogelijk te maken. En die jongen kwam eigenlijk heel enthousiast terug, waardoor onze tieners weer aan het stuiteren waren, doordat ze dit effect zagen. Ja en dat is mooi, daar moet je voor gaan. Ja en wat is het effect op jullie jongeren daar nu van? Ja uhm wat jongeren zien? (Int: Ja hoe jongeren dit zien) Ja dat vind ik moeilijk en moeizaam. Ik weet niet hoe en of jongeren dit zien. Denk je dat je het alleen van de grote activiteiten moet hebben of ook van de dagelijkse dinsdag en vrijdag? Ik denk dat van nou negeer het maar even het komt zo wel goed, dat ze dat in de regel beseffen van hee ik heb een positieve ervaring gehad, dus in de kleine dingen gaan ze het denk ik ook proberen. Maar ik vind het moeilijk te beantwoorden omdat het elke keer meegaat. Het zijn elke keer hele uhm (Int: kleine dingen) ja. Ja en juist omdat het in de massa meegaat is het moeilijk te meten daarin. Maar ja zo een meisje meenemen die dan alleen zit dat gebeurt dan weer wel. Dat gebeurt dan na zo’n vossenjacht. Dus daarin merk je wel dat ze denken, hee als we zo’n tiener mee nemen kunnen we ze enthousiast maken. Dus een positieve ervaring nemen ze mee. Welke interventies zetten jullie in op het gebied van preventie? Uhm, we hebben een anti rook beleid. Als je bij @Robert’s bent word er niet gerookt. Dat betekend dat je ook niet mag roken op de wal en later terug komen. Dat heeft een aantal redenen. 1. Ik kan natuurlijk niet controleren wat jij in je sigaret hebt – dus niet de veiligheid en het veiligeheids gevoel waarborgen voor andere tieners. 2. Zo kan ik makkelijk onze doelgroep scheiden van de “probleem” jongeren. 3. Ik wil dat jongeren goed nadenken over hun keuzes. Zo geef ik ook een moreel besef over roken. Zelfde geld voor FPS games. Jongens wilden een keer een LANParty houden bij @Robert’s van mij mocht dat wel maar geen FPS games. Ik kreeg veel weerstand en heb met deze jongens na aanleiding hiervan een gesprek gehad over game gedrag. Eén van deze jongere stond bekend om zijn game gedrag. Ze zeiden wel eens: “als je bij jongen-A langs het huis fiets zie je allemaal neonblaauw op zijn slaap kamer.” Deze jongen is trouw elke week geweest, of hij uiteindelijk door @Robert’s meer naar buiten is gegaan en met een vriend een bootje heeft weet ik niet. Maar het zal ongetwijfeld hebben bij gedragen aan zijn band met zijn vriend. En hm, nou gezond heten. (Int: haha) Tosti. Niet aanmoedigen om eten mee te nemen dat is één. We zijn een gezonde plek, een veilige plek en binnen die veilige plek moet je je verhaal kunnen doen. We kregen een nieuw abonnement op de televisie en daar zat een pornozender op. Dus wat gaan die jongens doen, die gaan constant op die pornozender zitten. Dus ik zei al en paar keer doe nou niet er zijn hier meer mensen, het is heel kwetsbaar als je dat doet. Dat moet je gewoon niet doen. Dus op een gegeven moment zei ik kom eens hier. Dus ik heb met die jongens een heel gesprek gehad over zelfbevrediging, over porno kijken hoe vaak deden ze dat wel niet. Was heel grappig. Maar doordat er een gewone situatie is, er zijn geen, er zijn wel kaders waardoor het niet kan, maar die kaders zijn laat maar zeggen in de grond, lijn op de grond, dus je kan er heel gemakkelijk overheen stappen. 20


Omdat je dan uhm, daar leren ze dan van. Dus ik heb een heel gesprek gehad met ze daarover, waardoor ze afgelopen dinsdag vervolgens tegen me zeiden: Drink je wel eens bier? Terwijl dat niet de vraag was, eigenlijk wilde ze informatie over alcohol hebben. En daar een heel gesprek over gehad. (Int: de vraag achter de vraag) Ja, ja. De vraag achter de vraag, want voor jongeren is het een beetje suf om te vragen of het wel verstandig is om alcohol te drinken. Dan wissel ik mijn werkveld, want ik als, ik werk ook in Groningen en dat neem ik dan ook mee naar hier. Want dan neem ik ook heel veel kennis mee, want dan kan ik vertellen over de effecten van alcohol op je puberbrein. En dan zegt die jongen: Oh dat is niet handig als ik dan heel veel alcohol drink. Dat doe ik niet hoor, dat doe ik niet hoor! (int: haha ja) Doe je wel, maar dat zeg je nu heel stoer van niet, ja. Maar hij gaat er wel over nadenken, en zo komen ze elke keer met allemaal verschillende thema’s aan. En hoe zorg je dan dat ze met die thema’s bij jou aankomen? Het klinkt heel mooi. Ja het klinkt ook heel nobel. De jongeren, uhm ik bereid me er soms heel bewust op voor op me werk. Ik moest pas naar Drachten, naar de Bethelkerk en daar ging het over gezonde keuzes maken. En dan ga ik hier op de bank zitten het laatste halfuurtje voorbereiden. (Int: hm) en dan lezen ze zo mee, met een preek of een powerpoint over seksualiteit. En ja waar het om gaat is dat ze dan de kennis die erin staat dat ze die dan gewoon lezen. En dan gaat het heel het groepje rond en dan krijg ik hem weer netjes terug. Dus eigenlijk wil je onbewust, maar stiekem toch bewust, wel heel veel meegeven aan de jongeren, thema’s die gewoon van belang zijn? Ja, omdat je ziet dat het mis gaat. Ja dat zie je op je werk, dat zie je hier. Wil je internet gebruiken, ja om half 5 gaat het internet aan. En dan vragen ze waarom? En dan kan je het uitleggen, dan heb je contact. Dan kan je zeggen ja dat is niet zo handig, kunnen we sociale cohesie hebben, blabla. Wat gebeurt er, dan komt er een tiener die wel 4G op zijn mobiel heeft zitten. Hee Robert, kom eens even vertel jij eens even waarom je hier geen mobiel moet hebben. Snap je dat, en die tiener zegt dat die altijd op zijn mobiel zit. Maar het wordt wel opgenomen blijkbaar. Dit is wat er in de praktijk gebeurt, dit is de praktijk. (Int: Ja, dat dragen ze dan, wel via jou, dan weer uit.) Ja, maar dat mag dan ook. Vervolgens zegt die tiener, ja ik moet een pwswerkstuk maken en ik ga dat over media doen, ja ik snap niet dat ik dat ga doen zegt ze, maar jij wil jij me helpen, wil je me informatie geven. Ze weten de plek gewoon, ze weten hier kan dat. En dat doen ze ook omdat ze weten dat het hier veilig is. Hoe motiveren jullie jongeren om vanuit eigen kracht actie te ondernemen als er problemen zijn? Ja wat is een probleem? Is dat een groot probleem? Is dat mijn ouders zijn gescheiden en ik blow daardoor? Is dat een probleem of als hier een ruzie ontstaat, is dat een probleem? Beide, jullie hebben in jullie beleid staan, dat jullie vanuit eigen kracht jongeren stimuleren om dingen aan te pakken., gericht op preventie. Ja dat gaat dan over ik blow en uhm, ja de gemeente wil dan horen wat ga je met die jongeren doen, logisch. En daarin gaan we uit van de eigen kracht. Door tieners te motiveren, dus op een gegeven moment signaleer je dat. En dan ga je het gesprek er over aan. En dan is eigenlijk de grote truc de grote vraag, hoe ga je dit brengen. Ga je zeggen is dat goed of fout, dan krijg je al de eeuwige discussie, want wat voor mij goed is, kan voor jou fout zijn. Maar als we het gaan hebben over gezonde en ongezonde keuzes dan zijn we er snel over uit. Ik heb namelijk nog nooit een tiener gesproken die het begrenzen van zijn ouders vervelend vind. Elke tiener vindt dat prettig. Want dat hebben tieners namelijk nodig. Alleen ik vind het niet zo leuk. Ik ga ervan profiteren, ik ga het omzeilen. Maar eigenlijk hebben ze wel gelijk. Ik bedoel, dat zijn 21


bepaalde vragen die ik zo vanuit mijn werk meeneem, dat zijn de goede vragen. Nee ik weet wel dat ik er met iemand over moet praten, maar ik vind het zo moeilijk zo lastig, want niemand luistert echt naar me. Maar wie gaat er dan wel naar je luisteren? Je ouders, school.. Kijk en dan motiveer je ze echt om van binnenuit, want dan ben je dus bezig om van hoe ga jij dit nu oplossen. Kijk want heel veel mensen willen het voor je oplossen, maar jij moet het doen, jij bent de enige die het kan. Hm en heeft dat dan ook positief effect op de jongeren? Uhm, nou het komt minimaal voor, omdat dit niet de plek is om je problemen op te lossen. Het is een aantal keer voorgekomen. Ik heb 2 verhalen op mijn netvlies staan. Bij de ene kon ik doorverwijzen naar zo’n anonieme chat. Waarbij ze haar problemen kon chatten, waarbij ik kon faciliteren. En de ander die liep vast, die was zo beschadigt door de hulpverlening. En ja dan is het gewoon de eigen keuze van de tiener. Dan ga ik niet, da ik moet als professional checken is dit een gevaar voor haar of voor haar omgeving, nee? Dan moet ze toch echt door schade en schande wijs worden, door haar eigen koppigheid. Het is niet mijn probleem, het is haar probleem. Hm En het is wel eens zo geweest dat je dacht oh nu moet ik echt ouders inschakelen of hulpverleningsinstanties? Nee, wel eens andersom. (Int: hoe?) Nou dat ouders mij inschakelden omdat ze een probleem hadden en vroegen hoe moeten we dat nu doen? Nou daar kan je dan faciliteren en ondersteunen, maar dat is niet mijn rol. Dus dat gebeurt dan een keer. En waarom is dat niet jouw rol? Omdat deze plek niet is ingericht voor tieners om hun problemen op te lossen. Deze plek is ingericht voor tieners om een hun eigen plek te hebben om ze daarin te ondersteunen. En waar ze in contact kunnen komen met anderen. Maar toch willen jullie een preventief beleid uitstralen, dat staat in jullie beleid, hoe.. Ja dat klopt en dat doen we dus door tieners gezonde keuzes te laten maken. Maar het is niet onze taak, het is niet, uhm kijk. Elke tiener heeft een probleem. Maar de jeugd met problematiek die komt hier niet, daar is het hier niet voor ingericht. En iedereen die heeft wel eens wat, maar uhm de jongeren die echt blowen, drinken en daarom vragen, daar hebben we een andere stichting voor in deze gemeente. Maar je hoeft niet persé te blowen of te drinken voor problemen, kinderen met gescheiden ouders of wanneer het niet lekker op school gaat, verkeerde vrienden op internet. Stel dat je daar lucht van krijgt vindt je het dan jouw taak om door te geven? Ja uhm, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ik vind uhm ik vind dat mijn professionele taak, zoals iedereen, op het moment dat uhm dat er risico is voor diegene zelf of zijn of haar omgeving. En met risico bedoel ik levensbedreigend. Kijk als iemand suïcidaal is dan zou ik stappen ondernemen, maar als iemand aan automutilatie doet, ja kijk dat is niet handig. Dat is best wel een dingetje. Vaak is er bij dit soort categorie jongeren al wel vaak in beeld, dan is er vaak al hulp op en dan kun je er ondersteunend bij zijn. (Int: hm) Er is ook nog nooit voorgekomen dat er hulp op met komen, maar als het wel gebeurd ja dat is dan gewoon je professionele intuitie die je dan laat spreken van moet ik hier nu wat mee of niet. En daar heb ik in mijn andere werk dagelijks mee te kampen. Daar krijg ik heel veel verhalen, alleen maar verhalen. En daar moet ik steeds twijfelen van moet ik nu mijn ethiekcode breken of niet. En dat zal hier niet anders zijn, alleen heb ik het hier nog nooit hoeven doen. Ja dat is natuurlijk ook al weer een stap verder van preventief handelen, dan ga je over op 22


coördineren van de zorg. Ja dan ga je over op interventie. Ja en dat is dan ook wel weer het grote verschil. Ik wil dat jongeren wel in de preventie kant gezonde keuzes maken. En als het gaat over seksualiteit hebben we daar ook hele duidelijke visies voor met jongeren. Bijvoorbeeld de theateravonden gaan daarover. En de informatieavonden met ouders, dan proberen we jongeren ook actief in te laten zetten daarvoor. Ja de tieners die hebben dan de informatie. Dus heb je vragen, stel het aan je kind. Weet je, dat is wat we inbrengen en ook echt doen. En uhm ja we hebben themaweek, daar hebben we ook preventieavonden, We willen de jongeren dus echt prikkelen, maar het blijft een beetje bij prikkelen. En dan is het aan de jongeren wat ze er mee doen? Ja, maar dat ik met preventie natuurlijk altijd zo. (Int: ja) Ja, maar toch geloof je dat het effect heeft! Ja, want als er dan zo n jongen daarna zegt: ik geloof dat ik toch maar niet meer zoveel alcohol ga drinken. En omdat die elke week komt, kan ik ook na twee weken nog een keer vragen, goh hoe zit het nou? (Int: en dat doe je dan ook vaker?) Ja, ja. (Int: Mooi) We gaan over op maatschappelijke bewustwording. Dat zei je net al een beetje bij participatie. Welke interventies zetten jullie in om de jongeren maatschappelijk bewust te maken? Ook weer door de activiteiten en uhm, uhm door het brood halen bij de bakker. Dat zijn natuurlijk echt wel dingen waar je uhm, waar je. Het kookboek is natuurlijk een best wel grote activiteit, maar in dat kookboek zitten heel veel kleine activiteitjes, want dan ga je ook koken in een restaurant. En je wil jongeren meegeven dat er meer is dan alleen hun leven. Want straks kom je in de maatschappij en dan moet je ook werken en dan moet je je netjes gedragen. En wij hadden een jongen en die wilde, nee die wilt, kok worden. En die jongen die gaat naar een restaurant toe. En die hebben een leuke babbel en die eigenaar ook. Maar die weet al, hee als ik straks 16 ben dan kan ik hier een dag meelopen. En dáár, dat is wel een stukje waar mijn identiteit, waar mijn passie samenkomt, als je die chemie ziet, dat ja daar gaat het over. (Int: ja hm) Als je een jongen ziet die een high tea doet in een verzorgingsinstelling en die daardoor weet, ik wil de zorg in, ja dat is daar doe je het voor. Ja of organiseren, ja inderdaad heel veel dingen komen er bij kijken, of je stressbestendig bent. Ja inderdaad, ja. Dus juist uhm ja. We gaan iets met vluchtelingen doen binnenkort. Ja de een die houd niet van vluchtelingen en de ander wel, dus dat gaat wel tegen elkaar in. Ja en evalueer je dat dan ook, de activiteiten met de jongeren? Nee, we gaan niet zitten en vragen wat vond je er nu van. Wel gewoon bij ons team, wat ging er organisatorisch goed? Maar kijk uhm, @Robert’s is zo vrij zoals jij je was thuis doet zo doen wij onze activiteit. Alsof het gewoon een dagelijkse activiteit is voor wat we doen. En dat vinden ze wel spannend en dat vinden ze wel stoer, want ze doen er namelijk toe. Zij kunnen echt iets bijdragen aan iets. Denk je dat het een gemis is? Dat je niet evalueert? Dat jongeren bepalde kwaliteiten of eigenschappen niet ontdekken, omdat je ze niet ondersteund daarin? Weet je wat het is, het is natuurlijk onze taak denk ik. Wij gebruiken het busmodel van Remon ter Horst. Maar dat uhm, ik weet niet of jullie die kennen maar het is een piramide vorming en de onderste laag is de B van Be Connect, dus dat is het contact. We zijn hier in contact bij @Robert’s. De tweede laag is de U van Used the tools. Gebruik het gereedschap, kies de juiste kwaliteiten en kijk welke eigenschappen je in kan zetten en welke andere kwaliteiten anderen hebben. En dat stukje, dat is uhm bij het kookboek, zegt de één ik kan dit en de ander zegt ik kan dat en dat is wat er aan tafel gebeurt. En net zoals je met je ouders aan tafel zit, deel je je eigen kwaliteiten samen. En dan 23


heb je wel eens dat een jongere zegt, dat kan ik niet. Nou dat kan ik niet dat ken ik niet, we gaan het proberen. Vind je het leuk? Ja ik zou het wel leuk vinden, nou laten we het dan proberen. Dus het gaat eigenlijk heel erg in de flow mee en dat lukt het en dan zeggen wij zie het lukt! En dan is een tiener blij dat het gelukt is en dan heb je een positieve ervaring met zo iets. Maar dan ga ik dat niet meer evalueren. Dan tijdens de activiteit maar niet erna. Wel dat als we een @Robert’s weekend hebben gehad dat ze het daar nog steeds over hebben. Dat is meer een natuurlijk dingetje ofzo. Je krijgt het wel mee wat ze er van vinden? Ja ja ja, omdat je in contact staat. De onderste laag. EN dan zal ik hem even afmaken de S van share the jackpot. Deel je doelen, maar deel ook de winst met elkaar. En dat is dan ookecht wat er gebeurt. Zien jongeren na verloop van tijd ook verandering bij zichzelf denk je? Ze weten de doelen niet neem ik aan, ze komen hier denk ik echt voor de ontmoeting. (ja) Maar toch wil je ze wat meegeven zoals participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording, zien hun dit zelf ook? Van elke 150 jongeren weet ik dat niet. (Int: Maar over het algemeen) Maar ik weet, van een aantal jongeren wel zoals die jongen die zie ik echt wel veranderen. Dan moet ik voor mijn werk bijvoorbeeld een onderzoekje doen dat je je mobiel om 10 uur uit moet doen, die appte tot 1 uur. En die mag dat dan een maand proberen. Ik heb dan contact met die jongeren, en die was enthousiast en die ervaart dan ook de verandering. Maar dat komt gewoon omdat ik enthousiast ben, dat die dan mee doet. En dan gebeurt dat, dus ja. Ja, maar dat zijn dan best grote veranderingen, maatschappelijke bewustzijn kan ook iets kleins zijn. Ja zeker, uhm kijk als het tostirek niet goed schoon is dan krijg je gemopper. Maar goed het was hun plek. Dus dan moet jij je verantwoordelijkheid nemen. Dus dan, dan ja ik heb het tostirek niet schoon gemaakt, dus we kunnen de lijst van vorige week er even bij pakken. Dan weet je wie het gedaan heeft en kan je die er op aanspreken. Dus het gaat altijd over, heel veel gaat over karaktervorming. Dat is met preventie ook zo, dat het over karaktervorming gaat. Hoe uhm, hoe ga je dat nu oplossen? Ja en dan hebben we wel eens dat er een jongere komt en die zegt ja die jongere komt. En we hebben wel eens die 15% jongeren hier gehad, en dan zitten ze allemaal in de keuken, dan zijn ze allemaal bang, de probleemjongeren, tussen haakjes, die zijn er. Ja zeg ik dan, als jullie hier blijven zitten, dan gebeurt er niets. Weet je wat we doen, we gaan weerwolven, vraag maar aan hun of ze mee doen. Ja maar.. Nee niets ja maar, leren eh… En dan is de praktijk weer hier. En dan gaan we weerwolven die jongeren doen dan niet mee, en binnen het weerwolven zijn zij weer vertrokken. En onze jongeren staan dan letterlijk op de tafel te juichen dat ze hun plek weer veroverd hebben. Maar, dan denk ik van ja dat heb ik niet gedaan, dat heb jij gedaan. Dat heb jij gedaan. (Int: ja hm) Jij hebt besloten om hier te gaan zitten en te gaan weerwolven. En ik denk dat dat dat dat echt de kracht is, dat het karaktervormend bezig zijn echt heel belangrijk is. Welk effect heeft het beschikbaar zijn op WhatsApp, buiten de openingstijden, op de jongeren? Nou uhm, je bent toegankelijk, je bent altijd bereikbaar. Ik ben niet altijd bereikbaar, maar dat voelt zo. Whattsapp voelt altijd binnen handbereik. Ze kunnen vragen stellen, ook . stel je voor. Naja uhm . Ik heb bijvoorbeeld een meisje, je vroeg net vraag je dan nog wel eens hoe het gaat. Nou sommige jongeren komen hier één keer en dan zie je ze heel lang niet meer. Nou en als ik het dan hier niet kan doen, dan ga ik het op app doen. Dus het is voor mij een verlengstuk voor wat ik hier doe. En soms ook afspraken maken. Dan zeg ik van jongens ik heb een leuk idee, kom even langs en ja dan zijn ze er ook. Dus het is een heel mooi communicatiemiddel om met tieners in contact te blijven. Uhm ze zeggen altijd, jongeren komen niet naar jou toe, jij moet naar de jongeren toe. Maar dat kan, dat is 24


nu heel anders, want nu kan ik nog steeds naar de jongeren toe, maar zit ik nog wel op mijn eigen plek, want ik heb app. En ja dat is een goed werkende tomtom. En wat is de andere kant daarvan, de negatieve kant, of zit er geen negatieve kant aan? Nouja kijk, als het weekend is dan heb ik niet altijd zin om tieners te woord te staan, dus daar geef ik dan ook mijn eigen grenzen aan, zo van joh maandag reageer ik, of ik reageer niet in het weekend. Dat ze weten, dat doe ik dan verbaal, maar dat ze weten van oh Robert reageert pas maandag weer. Maar ik ben altijd beschikbaar en dat is de andere kant. En dat is niet erg, maar het wel een belasting. Ook van me gezin bijvoorbeeld en dat is niet erg, (Int: ja, zeker) maar inderdaad absoluut. Maar als je er vervolgens weer een hele grote succeservaring mee hebt dan dan ja. (Int: ja haha, afweging, Als je meer jongeren wilt bereiken, dan krijg je ook daar weer meer werk aan) Ja inderdaad. Waar doe je dit nu allemaal voor? Omdat ik zie dat de jongeren het nodig hebben! Ze hebben contact en gesprek nodig. Ik krijg vragen van een jongen van 14 of tie seks met een meisje mag. Ik moet uitleggen waarom niet. En ik zie succes en ja daarom ga ik door.

25


Interview 3 Functie: vrijwilliger We hebben de vragen eigenlijk onderverdeeld in drie eh vier gebieden, preventie sociale cohesie, participatie en maatschappelijke bewustwording en we willen beginnen met participatie. Dus onze eerste vraag is, welke interventies zet eh jij in om te zorgen dat jongeren actief participeren bij @Robert’s? Eehm, nou ja ik ben zelf dan ehm vrijwilliger zeg maar en dan meer als ondersteuning en dan gericht op eh de kookactiviteit en het kamp eehm begeleid ik ook, het @Robert’s weekend dan. En eehm nou ja daar gaat het vooral hoe de interactie tussen jongeren en hoe ga je met elkaar om en op welke manier doe je dat nou zeg maar eh met elkaar [int: hmhm]. En daar ben ik dan vooral mee bezig eh dat meer zeg maar. En wat zeg jij dat specifiek in om eh jongeren actief te laten participeren? Eehm nou als je kijkt naar het koken bijvoorbeeld, dan is het juist wel dat ik de jongeren er bij betrek van joh wat gaan we koken vanavond? Waar hebben jullie zin in? En wat is ook een beetje gezond zeg maar? En nou ja op welke manier ga je dat dan bereiden? Je gaat met ze naar de winkel en nou dan zoek je dat uit. En dan zeggen ze zelf al oja, we gaan bij de onderste schappen kijken [int: oja], dus dat soort dingen. Dus dan, dat is ook wel een stukje bewustwording van prijs, en ehm nou ja hoe sta je in de samenleving zeg maar en hoe ben ik burger [int: ja]. En welke uitwerking hebben die interventies volgens jou op de jongeren? Eehm nou als je kijkt naar de doelgroep van @Robert’s dat zijn voornamelijk de, tussen haakjes, normale jongeren zeg maar [int: hmhm]. Ehm gaat het dan juist om het participeren ehm in de maatschappij en hoe ga je om met leeftijdsgenoten en met ouderen zeg maar [int: ja]. En waarom ouderen? Ehm, nou je hebt ook ehm ze zijn natuurlijk ook weleens ehm hebben ze cup cakes gebakken en zijn ze toen naar het Baken was dat volgens mij ehm gegaan en toen hebben ze allemaal spelletjes met de ouderen gedaan en dat soort dingen. Ehm dus niet alleen kijken naar je eigen kringetje, maar ook daar omheen zeg maar [int: ja]. En zien de jongeren dat ook zo? Eh dat hoop ik. Heb je wel eens reactie gehad van ze? Eehm ehm, nou ja als je kijkt naar het kamp dan vond iedereen het fantastisch en dat willen ze volgend weekend gelijk het liefst [int: ja] weer zeg maar. Ehm dus in die zin zijn ze altijd positief eh [int: ja] erover ja. Gaan we verder op sociale cohesie. Eh welke interventies zet je daar in om de sociale cohesie tussen jongeren onderling en sociale cohesie tussen jongeren en de wijk te bevorderen? Eehm, nou ja ik zelf niet zoveel [int: hmhm]. Ik denk ja, Robert zal daar wel wat meer over eh verteld, omdat ik alleen echt op die kleine onderdeeltjes ben ehm. Maar goed, je zit hier wel in een centrum en nou ja hoe, dan ben je toch in een buurt en als je dan bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat ja, dan ga je de buurt in [int: hm]. Dus dan ga je met de jongeren de buurt in eh zeg maar. En je doet die activiteit, die doe je ook met een groep neem ik aan, met z’n allen die er zijn [int: ja]. Ehm hoe bevorder je dan tussen hun onderling de sociale cohesie? Hoe zorg je dat iedereen gewoon goed met elkaar omgaat? En dat ze wat aan elkaar hebben? 26


Ehm, nou ja op het kamp hebben we bijvoorbeeld eh een in het begin een spel gedaan. Ehm dat was dan ehm het helikopterspel, dus dat was, dat was dan ehm nou moest je helemaal stil zijn en ehm er werden dan geluiden van helikopters gemaakt en nou ja werd iedereen nat gespoten. Maar uiteindelijk ging het erom dat je eh bewust was van je eigen handelen daarin zeg maar [int: hmhm]. Ehm maar ook het handelen naar anderen toe zeg maar. Ehm dus als je dan dat in een spelvorm giet, dan ehm ben je dus wel aan het kijken van oké wat voor reactie roepen bepaalde dingen bij mezelf op en wat voor uitwerking heeft dat [int: ja, mooi]. En eh ja, hoe stimuleer je tieners om goed met elkaar om te gaan? Komt er een beetje op neer. Ehm ja, juist door die normale dingen te doen zeg maar. Juist ehm van nou ja we zijn met z’n allen, we moeten het met z’n allen doen [int: hmhm] ehm nou ja daar ga je dan ook met z’n allen voor zeg maar. En nou ja natuurlijk zijn er altijd wel eens probleempjes en daar speel je dan op in. Hoe ga je daarmee om? Zoals? Ehm nou ja je hebt gewoon jongeren die, sommigen kunnen dan minder goed met de ene dan met de andere zeg maar [int: ja]. Ehm maar goed je bent wel samen in één ruimte en je wilt samen een gezellige tijd met elkaar hebben [int: ja] en er wat aan hebben zeg maar [int: hmhm]. Ehm, dus je zult elkaar toch moeten accepteren met de gebreken ook die een ander heeft zeg maar [int: ja]. En hoe zorg je ervoor dat eh de jongeren elkaar daarin ook stimuleren? Eehm, ja hoe doe ik dat? Geen idee. Gewoon ja. Spreek je ze er weleens op aan? Ehm nou ja als ze iemand anders uitschelden of als ze eh nou ja dingen doen wat voor mijn normen en waarden niet normaal zijn zeg maar, ja dan spreek ik ze daar wel op aan ja [int: ja]. Dan komen we bij preventie. Ga ik zo snel genoeg trouwens? Ja hoor haha. Eh welke interventies zet je in op het gebied van preventie? Dus het voorkomen van. Ehm nou ja ik denk dat juist @Roberts eh op zich al gericht is op preventie. Ehm juist omdat ehm nou ja kinderen die normaal zijn tussen haakjes, die fietsen overal door heen en nou ja daar, daar kijken eigenlijk niet zo heel veel mensen naar om, want het gaat toch wel goed. Ehm en juist als je met ze in contact bent, dan eh, dan zie je ook toch van oké er speelt dus toch wel wat, ook al lijkt het voor de buitenwereld van niet en nou ja dat is ook een stukje preventie ehm om daar wat mee te doen zeg maar. En wat doen jullie daar dan mee? Ehm nou ja de, zoals Robert die verwijst ook af en toe ook nog weleens door [int: ja]. Ehm of hij zegt in ieder geval van nou ehm, bij deze en deze mensen kun je terecht voor meer hulp van hier zeg maar [int: ja] voor bepaalde problematiek. Dus je gaat sowieso het gesprek aan als je merkt van hé er is iets [int: ja] er loopt iets niet helemaal lekker [int: ja]. Ga je het gesprek aan. Ehm heeft dat uitwerking? Ehm, dat is dan weer een beetje lastig voor mij om te zeggen, want omdat ik maar bij die kleine dingetjes eh betrokken ben, dus ik weet niet welke uitwerking dat heeft. Maar je gelooft wel dat jullie interventies de jongeren helpen [int: ja] eh nou ja om preventief bezig te zijn, om sociale cohesie te bevorderen? 27


Ja. Maar zie jij ook bij sommige jongeren daar weleens verandering in? Ehm nou als je bepaalde jongeren aan het begin ziet van dat ze bij @Robert’s komen en dan nou ja toch behoorlijk druk zijn en eh heel stoer willen doen of dat soort dingen. En dan op een gegeven moment ehm zij zien Robert ook echt wel als rolmodel zeg maar [int: hmhm]. Ehm en dan toch in de loop der tijd wat rustiger worden, maar dan, daar zie je wel verschil in [int: ja] eh zeg maar. En dat ze beter gaan communiceren en beter gaan luisteren naar een ander, ja [int: hmhm]. En stimuleren jullie jongeren ook om gezonde keuzes te maken? Soms hebben jongeren een heel ideaalbeeld van ja als we 18 zijn mogen we drinken voor mij part weet je wel. We mogen roken en eh [int: ja dat]. Eh Robert heeft wel een eh beleid van joh roken is hier not done [int: ja] eh en dus nou ja daar wordt je dan in eerste instantie voor gewaarschuwd, maar het houdt op een gegeven moment op, daar staan we niet achter zeg maar [int: ja]. Ehm ja je noemde dat net ook al een beetje, van eh maatschappelijke bewustwording kweken bij jongeren. Ehm ook daarin zetten jullie interventies in, tenminste maatschappelijke bewustwording dat staat ook in het beleid, van joh we zorgen voor maatschappelijke bewustwording bij jongeren. Ehm hoe zorg jij daar voor? Ehm nou als je kijkt naar de ehm ja de kookactiviteit zeg maar [int: ja] dan, dan is het inderdaad van jongens meenemen naar de winkel en ehm wel bewust laten zijn van prijs, kwaliteit dat soort dingen zeg maar [int: ja]. Ik had net een vraag in m’n hoofd. Ehm is het dan voornamelijk door middel van gesprek dat je dat eh aan het verstand brengt? Noem het even zo. ehm ja en het te laten zien. Laten zien en ervaren? Ja. En bij jou in het kookproject is het voornamelijk dan eh inderdaad prijs, kwaliteit. Ja, ja gezondheid eh als je kijkt naar groente en dat soort dingen [int: ja], daar kijk je ook wel een beetje naar. En denk je dat dat ook uitwerking heeft voor hoe ze bijvoorbeeld boodschappen gaan doen later eh buiten @Robert’s om? Eh dat, dat, dat, eh geen idee. Dat hoop je dan hè [int: ja]. Nee, dat durf ik niet zo 1, 2, 3 een antwoord eh [int: nee] nee dat weet ik niet. En eh waarom denk je dat de jongeren naar @Robert’s komen? Eehm, nou ik denk juist wel omdat ze ehm daar ook een plekje voor hunzelf vinden [int: hmhm]. Ehm en nou ja als ouders bijvoorbeeld werken en thuis ga je toch makkelijker achter op de Xbox of eh de PlayStation of de tv of weet ik veel wat zitten. En @Robert’s is wel een plek van ontmoeting en ehm waar ook gestimuleerd wordt om niet alleen maar naar die tv te gaan, maar ook gewoon, gewoon een spelletje met elkaar te doen, gewoon naar elkaar aan de tafel zitten met een kopje thee erbij zeg maar. En ook dat is weer binding kweken [int: ja, precies], sociale cohesie ja. Ehm. Nou, je hebt nog 10 minuten hoor. Ja, ik zit een beetje te denken, want je zegt ook van ik zie niet echt het resultaat, maar ik geloof wel in het resultaat [int: nou, nee]. Ik geloof dat het wat uitwerkt, maar ik zie niet per direct verandering. 28


Nee, niet het eh. Kijk of zij nou boodschappen gaan doen als ik er niet bij ben of van de manier van oké ik kijk naar het goedkoopste en ehm nou ja, wat toch het meest fatsoenlijk is zeg maar, geen idee. Maar als je kijkt naar ehm de juiste omgang met elkaar [int: ja], daar zie ik dan wel verschil in, in de loop der tijd zeg maar. Gedragsverandering ook? Ja. Zoals? Ehm, nou ja wat ik net al noemde van eh van een jongen die bijvoorbeeld eerst heel druk is, die wel rustiger wordt en beter in contact is met anderen en dan ook luistert naar andere bijvoorbeeld ja. En hoe denk je dat dat gekomen is? Hoe denk je dat dat gekomen is? Ehm, nou ja in eerste instantie bij hem bewustwording, van oké wat, wat doe ik eigenlijk zelf? Een stukje reflectie van, van z’n eigen handelen. En hoe kweek je die reflectie bij hem? Ehm, door te spiegelen, aan te geven van joh op deze manier gaat het, nu gebeurt dit en dit, heb je dat zelf ook door? Ehm nou ja, wat ervaar je daarin? Dus je gaat best nog wel veel individuele gesprekken aan? Doe je dat ook in een groep? Ehm, ligt er ook net wat er eh dan uitkomt. Eh sommige onderwerpen zijn juist geschikt om, om in te groep te pakken, omdat anderen daar dan ook wat aan hebben [int: ja]. Ehm en sommige pak je individueel. En zoals op dat kamp dan ga je ff apart zitten ofzo [int: ja] van joh ik zie nu dit en dit, wat gebeurd er eigenlijk? Merk je dan ook wel dat de jongeren al genoeg zelfinzicht hebben daarin? Nou, daar hebben ze wel sturing in nodig. Ehm, maar dat vind ik ook niet gek op die leeftijd [int: nee]. Maar dat is best wel een uitdaging [int: ehm] om naast gewoon een gezellige plek voor de jongeren te zijn, ze ook echt wat mee te geven? En ook blijvend mee te geven. Ja, dat is wel een uitdaging ja [int: ja]. Want zijn jullie er zelf ook al geweest eh bij @Roberts? Ja, vanmiddag even en al een keer eerder inderdaad voor een kennismakingsgesprek [int: ja]. Maar weet je het zijn altijd hele mooie doelen die in het beleid staan [int: hmhm], maatschappelijke bewustwording, sociale cohesie, dat zijn echt begrippen waarvan je denkt wauw en iedereen die schrijft dat in z’n beleid [int: hmhm], maar het is heel moeilijk om effect te meten daarop en om resultaat te zien [int: ja]. Wat zet je nou in om dat te bereiken en wat is het resultaat? Nou ja, ik werk zelf eh dan bij een jeugdhuis [int: ja], ehm juist met kinderen met gedragsproblemen en problemen thuis zeg maar en wat ik net al zei, want daarom zei ik dat ook, van ja dit zijn de normale jongeren die niet, niet gezien worden [int: ja] of tenminste het gaat allemaal gewoon normaal dus dan is het prima, dus daar wordt geen aandacht aan besteed [int: ja]. Ehm en juist op die, bij die jongeren op mijn werk bijvoorbeeld, daar wordt heel veel aandacht aan besteed, maar ik denk ook van ja dit is ook een groep, die ook wel de aandacht nodig heeft [int: ja]. Die ehm om, nou ja ook z’n ei kwijt te kunnen zeg maar [int: ja]. Ja, en dat heeft dan ook wel een preventieve functie denk ik? Ja, en signalerend ook, juist in een vroeg stadium [int: ja] ja. En je hoort ook gewoon van de gemeente ook dat jongerenparticipatie steeds belangrijker wordt, dus ehm gemeenten stimuleren dat ook bij buurthuizen om dat gewoon toe te passen [int: hmhm]. En dan staat dat daarna ook heel mooi in het beleid, maar hoe zet je je interventies daar op in dan? [int: ja] Inderdaad eh bijvoorbeeld wat jullie pas zeiden van eh high tea bij ouderen eh hoe heet dat? Bejaardentehuis [int: hmhm]. Nou ja dat participeer je als jongere wel voor de maatschappij. Ik 29


bedoel, die ouderen hebben toch een leuke middag. Ehm weet je nog meer van dat soort voorbeelden? Ehm, ja volgens mij hebben ze ook weleens een keer een flashmob hier midden op het eh, op het eh het pleintje hier gedaan zeg maar. Ja, dat is ook laten zien van okÊ wij zijn jongeren en nou ja wij willen dit laten zien [int: ja] en dit uiten zeg maar. En er komt nog best een beperkte groep, ongeveer 15 tot 20 per keer hoorde ik. Ja, dat is een beetje het vaste eh. Ja, het vaste clubje. Terwijl er veel meer jongeren in die leeftijd zijn [int: ja], en toch komt niet iedereen. Ehm, wat zou een reden kunnen zijn? Ehm, goede vraag. Ja, ik denk dat eh, want het heeft wel een naam zeg maar [int: ja], @Robert’s, dus dat zie je misschien, maar nu zit ik gewoon hardop te denken [int: ja], ehm misschien toch sneller als een, nou ja het is een onderdeel van de stichting, van jong veluwe, ehm dus als welzijnsorganisatie zeg maar en om naar een welzijnsorganisatie te gaan, moet je een probleem hebben in de normale ogen van de maatschappij zeg maar [int: ja]. Ehm, dus dat zou wel een drempel kunnen zijn. Soort voor watjes? Ja, zoiets [int: hmhm]. En hoe zou je dat dan op kunnen trekken? Ehm, normaliseren van, het is prima dat daar heen gaan ofzo, dat is onderdeel van de maatschappij en het is prima ofzo [int: ja].

30


Interview 4 Functie: moeder van respondent bij interview 6 Leeftijd kind: 16 jaar Niveau: havo Hoelang komt eh A. bij @Robert’s? Vanaf het begin, dus dat is meen ik eeh als we nu 2016 hebben, ik denk 2000 [int: 13] 13? [int: kan dat?] Ik denk iets eerder nog 2012? of wanneer is het gestart? [int: ja], vanaf het begin [int: oké] En hij komt er nu ook nog eh steeds? Nee, nee, nee hij komt er niet meer. Sinds hoelang nu ongeveer niet? Ik denk een jaar dat tie het eh ja wel een beetje voor gezien houdt [int: ja]. Uit zichzelf ook eh weg gegaan? Hij vond het niet meer leuk? Ja Want? Heeft hij daar wat over gezegd? Ik denk dat het een beetje geleidelijk aan is gegaan, ja. Ehm in het begin eh was het vooral denk ik vanaf zijn school, eh waren vooral havisten dan om zo maar eens te zeggen wat er kwam [int: hmhm] en eh toen kwamen er ook vrienden van Daniël [int: ja] dus was echt wel een hecht clubje wat er kwam en die troffen hier ook nog wel kinderen wat hen eh aansprak en eh zodoende kwamen er eigenlijk ook wel weer kinderen die eh bij vanuit hun vertrouwde omgeving dus was heel erg eh hun ding [int: hmhm hun eigen] heel eigen ja. En na verloop van tijd, dat het ook steeds meer bekendheid kreeg en ook weer jongere aan was, ja dan moet je je ook wat gaan eh aanpassen en wat schikken [int: ja] en eh dat heeft wat verandering gebracht [int: oké]. Ja, maar dat heeft echt wel een paar jaar geduurd, want eh het is in principe bedoel voor de van 12 tot eh [int: 16] 16 [int: ja] ja, dus eh nou vanaf eh ja het zestiende jaar dat hij er niet meer eh heel actief aan deelneemt [int: ja] nee. Hij zal hier misschien nog wel een keer binnenwippen misschien, dat weet ik dan ook niet altijd, maar niet meer zoals in het begin [int: nee], dan wist ik gewoon ik werkte dan ook op bepaalde dagen dat hij dan ’s middags hier naartoe ging [int: hm]. En dat was weer zo’n een prettig idee [int: ja]. Niet dat ik hem niet thuis eh zou kunnen hebben of dat hij rare dingen zou doen, helemaal niet, maar ik vond het gewoon gezelliger, ik denk het voorkomt dat er dan eh inderdaad eh even een gesprekje is, iemand die interesse heeft [int: ja, ook dat je weet dat hij ergens heen kan] ja [int: dat hij niet alleen thuis zit] ja. En ze gingen graag, ja [int: ja]. En die vriendengroep is er toen ook mee gestopt? Ja, ik denk dat dat een beetje geleidelijk aan is gegaan hè. Ze gaan een profiel kiezen dus daar begint al iets dat er wat verschuiving komt qua rooster [int: ja]. En eh later is nog eens een keer iemand, een vriendje van hem ook nog weer verwisseld van profiel, nou ja en dan kan het ook niet altijd meer. Op een gegeven moment heeft hij ook een baantje gekregen [int: ja], dus dan komen er wat aanpassingen en eh nou ja dat maakte eigenlijk dat het ehm ja niet meer zo gewoon was om alle weken of op elke dag, of tenminste twee dagen in de week was er, om dan elke dag te gaan [int: oké]. Ja, nou ja dan kom je er een beetje achter als die er niet is, nou ga ik ook niet, dat hoorde ik ook wel eens dus ja [int: dat krijg je dan ja] ja. En in het begin was hij er wel altijd als het open was? Ja, altijd. Ja en ik denk ook ergens wel eh wat ik zeg de vertrouwde groep, waarvan hij wist wat hij er aan had, eh en naarmate er minder eh havisten waren misschien en meer van het vmbo hier in Elburg [int: ja] eehm ja ik, was mijn indruk een beetje van nou dat eh dat ze niet meer eh de touwtjes 31


in handen hadden [int: ja], dat klinkt misschien negatief alsof hun daar of hier de dienst uitmaakten of zij hier de dienst uit maakten moet ik zeggen, dat is niet zo, maar ik snap wel een beetje wat hij bedoelde, die zijn wat minder serieus, wat baldadig [int: ja er zit toch wel een verschil in] en dan komt er toch wel wat dat je denkt ik vind het niet zo leuk meer [int: het is een hele brede doelgroep waarschijnlijk] ja. Maar goed, dat is ook wel weer een uitdaging, dat ik denk hé je kan soms die dingen niet eh altijd eh in gaan vullen [int: nee]. Hé eh je moet het samen doen [int: ja]. Ja, maar daarom zeg ik het is in het begin ook wel goed gegaan, maar ja en op een gegeven moment bereik je misschien ook de leeftijd dat je zegt ja de doelgroep is twaalf tot zestien, nou ik ben nu zestien, nou zo een beetje geleidelijk aan heeft hij wat afscheid genomen [int: ja] ja. Maar hij heeft daar eh ook zeker eh leuke vrienden aan over gehouden en dat vind ik ook belangrijk [int: mooi] ja. Ook mensen die hij hier echt hier heeft leren kennen? Ja [int: ja]. Wat ik me wel eens af heb gevraagd, waar kent hij die van? Dat was dan van @Robert’s [int: oja] en dat vind ik dan ook wel om gewoon inderdaad je visie wat breder te hebben hè [int: hmhm] en dat eh dat kan soms de aard van het beestje zijn [int: ja] dan eh een beetje in het vertrouwde te hangen, dat herken ik namelijk wel, maar goed het is ook goed om eh verder te kijken [int: ja, zeker]. Wat vind u ervan dat uw kind naar @Robert’s eh ging? Nou, vond ik leuk voor hem en voor mij een prettige geruststellende gedachte eh ook eh wat ik van Robert weleens begreep eh het doel ervan ook wel dat horizon verbredende om zo maar eens te zeggen [int: ja] maar ook wel weer dat het vertrouwd was hè. Zo eh wat ik bijvoorbeeld destijds best wel een hot item vond was het eh roken eh dat mocht niet. Ja, het mocht buiten, maar als je het dan buiten had gedaan, dan begreep ik dat je dan binnen dan eh niet meer eh mocht komen [int: ja] dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval om er voor te waken dat kinderen hier aan het roken eh beginnen, weet je wel dat zijn dan inderdaad, dat kan heel makkelijk op die manier, dus dat vond ik wel een geruststellende gedachte dat we eh ja die ideeën konden delen daarin [int: ja]. Dus dat eh ja en hij heeft het zelf altijd als gezellig ervaren [int: mooi] ja. En heeft u nog andere kinderen in de leeftijd van 12 tot 16? Ja, A. heeft nog een zusje [int: ja] en zij is eh 13, wordt in juli 14 [int: ja]. Is hier weleens geweest, maar is inderdaad een goede dat je dat aankaart, want dat was ook wel een beetje denk ik een dingetje [int: hmhm]. Toen zij de leeftijd kreeg, dat hij zoiets had van eh ja maar dat is niet de bedoeling [int: ja] weet je wel, dat is een beetje van mij, dan ga jij toch ook niet komen [int: ja] ja. Gaat zij hier nu wel heen? Nee, nee, nee, nee. En weet u waarom? Eehm nou heel eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Ze is hier wel eens geweest, maar nee ik denk dat zij wat eh ja minder behoefte heeft eh nee ik weet het niet zo goed. Ze heeft hier een vriendinnetje in de stad [int: hmhm] dus ze zit, eh ze cirkelt altijd een beetje rond hier in de stad [int: ja] eh ja of dat er wat mee te maken heeft. Ze gaan nog weleens even naar de HEMA of dit of dat [int: hmhm]. Nee weet ik eigenlijk niet waarom [int: nee]. Nee, want het zijn best wel hele creatieve meiden [int: ja] dus eh maar ja wat hier nou allemaal gebeurde zou ze juist kunnen aanspreken, maar nee dat is niet gebeurd [int: nee] Heeft zij ook een ander karakter dan uw zoon? Eh ja [int: misschien dat dat ook meespeelt] ja, ja, maar als ik dan nu zou moeten opzoeken wat dat zou zijn eh zij is gewoon wat rustiger, maar A. is ook wel rustig, maar Z. die eh zal zich iets minder 32


snel geven, ik denk dat A. dat wel sneller doet [int: hmhm]. En A. is ook wel een beetje een clown, dus eh op zich als je dan fans hebt ofzo [int: hmhm]weet niet maar dan eh dat maakt dat misschien ook wat uit [int: ja]. Ja, daar had Z. allemaal wat minder behoefte aan denk ik [int: ja] en dat is nog zo, ja. Maar ze was hier wel geweest, en wat zei ze toen, toen ze hier geweest was? Dat weet ik eigenlijk niet meer, want het is niet meer zo gegaan dat zij zegt nou ik ga vanmiddag naar @Robert’s, dan kwam eigenlijk zo en passant dat ze hier in de stad is en dat ze dan zag dat A. hier was en een vriend van A. [int: oja] en zo is ze hier wel binnen gekomen, maar niet, niet echt zo’n behoefte gehad zoals A. structureel twee keer in de week eh hier naar toe eh gaan [int: hm]. Nee, dat heeft zij niet gehad. Nee, misschien als je alleen moet gaan en geen vrienden hebt dat je dan minder snel gaat ofzo, terwijl je als wel in de stad gewoon je vriendengroepje hebt. Nou ze had gewoon één vaste vriendin, die woont in de stad [int: ja] en dat ook eigenlijk ze zijn altijd met z’n tweeën [int: hmhm] en in het weekend met z’n drieën, maar ehm hè denk dat ze dat wel fijn vinden, gewoon eh gewoon met z’n tweeën [int: ja] en niet zoveel behoefte aan een groep ofzo [int: nee] nee. En wat vindt u vooral positief aan @Robert’s? Ehm, nou dat je dus inderdaad eh vrienden kunt maken buiten eh een vertrouwde groep om; eh dat even uit school aandacht eh voor ze is; eh dat er ruimte is voor eh recreatie misschien en ook voor het huiswerk maken; eh voor gesprekken, als je misschien ergens mee zit [int: hmhm]; eh en ook inderdaad het maatschappelijke belang, dat eh ja dat was gewoon een beetje geïntegreerd in het geheel hè. Het is niet zo van nu gaan we wat maatschappelijks doen, dat is er uit ontstaan en dat maakt het ook heel vanzelfsprekend. En het is nooit een eh punt geweest ofzo dat ik weleens gehoord heb van nou daar ga ik niet aan meedoen, dat was gewoon normaal, dat eh en dat vond ik juist weer heel positief, want nou ja dat heeft denk ik de kinderen eh of tenminste A. wel eh wel dingetjes geleerd wat ik hem niet eh heb bijgebracht [int: hmhm] ja. Dat eh, ja dat vond ik ook belangrijk [int: ja] ja. En wat vindt u negatief aan @Robert’s? Dat u denkt van nou dat zou nog wel veranderd kunnen worden? Wat vind ik er negatief aan? Dan moet ik eens even denken eh. Nou, daar moet ik eens even goed over nadenken want dat eh heb ik niet echt eh je wist gewoon eigenlijk wel goed waar je aan toe was eh qua tijdstip, qua dagen [int: hmhm] eh nou er is een nieuwsbrief dus daar, dat houd je ook op de hoogte. Eehm ja wat negatief is, dat is dus eigenlijk niet negatief, maar wat misschien ertoe geleid heeft dat A. er wat afstand van heeft genomen is dat het wat gemixte groep werd. Maar goed dat is niet negatief, dat is misschien iets waarin A. zelf eh of ja [int: hm] zich moet ontwikkelen, dat klinkt wel heel gewichtig, maar goed dat komt misschien later [int: ja]. Zou u het fijn vinden als er dan verschillende doelgroepen op verschillende tijden kwamen ofzo? Denkt u dat dat een opbouwend punt zou zijn? Nou, dat weet ik niet, want ik denk dat dat ook weer nadelen zou hebben [int: hmhm, klopt] ja. Dus maar dat is denk ik eh het was meer dat misschien wat, dat, dat het wat onrustiger werd of dat die dat er meer clowntjes bij kwamen, ik weet het niet, dat kan hè [int: ja]. Ik ben daar zelf in die zin eh ’s middags niet geweest, dat vond hij ook niet zo leuk, want het was echt zijn stekje [int: ja]. Ja, dus dat heb ik ook altijd wel zo gelaten [int: ja]. Maar qua communicatie met eh nou ja Jennifer en Robert, dat was altijd prima en ik had daar echt een gerust gevoel bij [int: hm]. Het was ook een stel waar ik 33


zelf eh wel mee zou kunnen identificeren, om zo maar eens te zeggen [int: ja]. Als dat al mensen zijn die wat verder van je af staan, dat je denk ja ik weet niet goed wat ik eraan heb [int: hmhm], nou dat maakt het misschien al weer wat anders als ouders zijnde om je kind daar naar toe te laten gaan [int: ja], dat had ik niet [int: nee]. En wat voor eigenschappen dan? Ehm, nou sowieso het opene en het eh maatschappelijke wat ze dan eh hoog in het vaandel hebben staan, maar ook eh wij zijn zelf christen en eh ook daarin eh heeft A. zich eh wel thuis kunnen voelen eh vaak is dat dan iets wat je niet populair maakt als je tiener bent [int: hmhm], om daar eh openlijk in te zijn en daar was hier wel ruimte voor en helemaal niet om een bepaald eh doel om eh kinderen hier te krijgen om ze te bekeren of dat helemaal niet, nee. Juist niet, maar wel misschien vanuit die basis eh anderen op het oog te houden [int: ja], te hebben en te krijgen [int: meer vanuit die normen en waarden] ja [int: ja, mooi] ja. Ja zeven maar. Merkt u verandering bij uw kind sinds het naar @Robert’s geweest is? Ehm, ja ik merk wel verandering, maar ik vind dat moeilijk eh om dat meteen in verband te brengen met @Robert’s hoor [int: is het ook]. Het is natuurlijk ook een hele fase waarin veel gebeurd [int: ja], maar wat ik weer heel leuk vond, ze hebben natuurlijk een aantal jaren gewerkt aan een kookboek [int: ja] en A. mocht dat eh presenteren en dat eh vond ik wel, dat ik dacht dat hij dat durft voor zo’n groep en eh voor de krant en dan ja weet je wel dat draaide hij dan in die zin z’n hand niet voor om, terwijl dat dat iets is waar ik wel tegen op kan zien, dus dan ja was ik ook wel gewoon heel trots op hem. En of dat dan ja zo geleidelijk aan hier ontstaan is, ja je kan daar wel heel gewichtig over doen en dan wordt het juist ook beladen [int: hmhm], maar zo is dat hier niet gegaan. Dat weet ik niet of dat dan te danken is aan eh @Robert’s, dat vind ik lastig. Maar A. heeft bijvoorbeeld wel ambities in het onderwijs en hij is ook wel mee geweest op kamp en op een gegeven moment was er een keer kamp, wilde hij geloof ik niet zo graag mee, ehm omdat vrienden ook niet mee gingen dus had hij zoiets nou dan heb ik eigenlijk ook wel gezien [int: ja]. En eh maar Robert vroeg dat en is hij alsnog mee gegaan, maar dat dat vind ik dan ook wel weer eh nou ja dat hij daar dan overheen kan stappen en ook eh verder kijkt als z’n eigen belang [int: hmhm] of tenminste of in de toekomst kijkt van zijn belang, dus dat eh ook wel weer ja het heeft echt wel positieve dingen gebracht ja [int: hmhm, mooi]. Even kijken. Merkt u ook dat eh nou de kinderen of jongeren moeten hier ook weleens klusjes doen, zoals de wc schoonmaken, merkt u ook dat eh uw zoon ook makkelijker thuis meehelpt? Helemaal niet [int: niet]. Nee, ik was blij dat hij hier inderdaad eh een onderdeel is van een eh geheel waar dat dan wel eh moet en hoort. Maar thuis? Nee, dat is echt iets eh. Ja, en als dat dan alleen thuis is, dat denk ik ook weleens. Dat hoor je namelijk ook weleens dat kinderen thuis niet actief zijn en dan krijg je juist van buitenstaanders te horen van nou, dat is echt niet zo [int: ja]. Ik hoop dat dat dan bij A. ook zo is [int: ja]. Maar dat weet ik niet, hij heeft wel een baantje dat maakt, ik heb volgens mij net al gezegd, maar misschien ook wel dat eh Robert wat eh op de achtergrond is geraakt [int: ja], want dan ging hij ook werken hè [int: oja] op een gegeven momenten dus eh [int: ja, dan is geld verdienen belangrijker dan eh] ja. Nou ja, ze krijgen wat meer noot op de zang qua eh uitgaan of qua concerten enzo, en dan denk ik nou ja is wel goed om te weten wat het allemaal kost en eh ja [int: hmhm] Nee, dus daarin geen verandering? Nee, daar kan ik heel helder in zijn. Daar zie ik niet een vooruitgang in van nou hij moest hiermee

34


helpen dus dat wordt thuis dan nee [int: nee, thuis doet moeder het wel] ja, als ik niet uitkijk nee. Ik moet hem overal toe aansporen ja [int: ja]. Vindt u wel dat eh uw kind makkelijker iets voor anderen doet? Ja, ja dat denk ik eh wel. Of dat allemaal zo uit hem zelf komt dat is dan ook weer ten tweede, maar op zich als mensen een beroep op hem zouden doen, ja [int: hm]. Ja, dat is lastig te meten hè of dat nou door @Robert’s komt of dat dat nou gewoon ontwikkeling is, leeftijd, opvoeding. Ja. Nee maar het is ook wel leuk als buitenstaanders een beroep doen op datgene waar je eh waar ze in uitblinken [int: hmhm]. Waarschijnlijk eh heeft Robert gezien van hé maar A. die heeft wel een positieve invloed op een groep om hem mee te vragen op kamp, ik zeg maar wat [int: ja]. En dat is eh op zich qua ontdekken van waar liggen je talenten, denk ik eh ja dat heeft ook een positieve invloed [int: hmhm]. En is A. zich ook al bewust van zijn talenten? Ehm ja, dat denk ik wel. Ja, en ik denk wel dat eh @Robert’s daartoe heeft bijgedragen ja [int: ja]. Want eh kijk als iet vanuit een gezin komt of je ouders, dan is dat toch altijd anders dan dat een buitenstaander dat eh [int: ja, dat zegt] ja. En wat denk je dat Robert dan tegen hem gezegd heeft of in welke richting? Eehm, nou misschien met het eh omgaan met tieners enzo dat hij dat eh door ze bijvoorbeeld eh ja dezelfde kant uit te krijgen ofzo, als je een keer iets gedaan wilt krijgen ofzo [int: ja] hè dat hij dan positieve invloed daar op heeft, weet ik niet hoor, maar dat denk ik [int: ja]. En misschien dat eh dat eh ja ook eh qua een beetje orde dat dat niet helemaal zo hectisch wordt, dat hij daarmee ook eh kan helpen [int: ja], denk ik. Want hij kan natuurlijk ook een eh de hele groep eh op tilt brengen [int: ja] maar dan net de andere kant op. En daar heb je natuurlijk eh als verantwoordelijke voor een groep, vooral in zo’n weekend, wel baat bij [int: hmhm] ja. Merkt u ook dat uw kind een betere relatie met de buurt heeft gekregen? Ook door activiteiten die ze bij @Robert’s ondernemen? Hmm, ja dat denk ik ook wel ja. Hij heeft er gewoon meer eh relaties in op gedaan, maar dat is natuurlijk ook wel een logisch gevolg [int: hmhm]. En eh dat zijn op zich allemaal wel positieve relaties. In die zin dat ik weleens denk van o, waar ken je die dan van, maar dan van hier of iets wat hij voor @Robert’s heeft gedaan [int: ja]. Nou ja, dus dat is verder wel positief. En eh ja verder ik denk het eh hoe stelde je de vraag? Eh, of uw kind een betere relatie heeft gekregen met de buurt, bijvoorbeeld door brood halen bij de bakker of koekjes halen of eh wat moeten ze nog meer, Koninginnedag, grote activiteiten organiseren en connecties maken met mensen. Ja, ik denk wel dat hij dat wel geleerd heeft daarvan. Maar ik vind dat eh wel moeilijk om te zeggen eh voor mij als moeder [int: ja], om dat in te schatten. Maar ik denk zeker, want dat zijn dus die dingen die ik hem niet, ja dat zou kunnen, maar ik was ook aan het werk, dus dat heeft hij wel hier geleerd [int: ja] ja. Ja, ook het contact maken met mensen inderdaad Ja, dat dat gaat wel heel makkelijk [int: ja]. Ja, dat doet hij heel makkelijk [int: hmhm] Eh, heeft u het idee dat uw kind zich ook wil inzetten voor de buurt? Ja, ja dat denk ik ook. Want ze moeten natuurlijk ook weleens vrijwilligerswerk doen. 35


Ja, ja maar dat kan je zien als een moeten, maar dat vond hij ook wel leuk [int: ja]. Ja en eh merk ik wel dat het gewoon onder invloed van bepaalde vrienden, dat heeft dus echt wel meegespeeld. Op een gegeven moment eh ja als die wat meer eh afstand namen, is ja dan is dat bij hem ook wel een beetje gebeurd. Ja, dat denk ik wel. Hij is niet ondanks die vrienden wegbleven, dat A. toch is blijven komen, nee dat heeft ook wel op hem invloed gehad [int: ja] ja. Merkt u daar nu ook nog iets van, dat hij zich nu ook nog dingen voor de buurt doet nu hij eigenlijk hier niet meer zoveel komt? Eeh nee, nee dat gebeurt dat dat maatschappelijke enzo nee, nee. Behalve dan dat het, kijk A. wil dan meester worden en je ziet wel bij ons echt in de buurt, in de wijk waar we wonen, ja dan is hij wel degene die eeh ja in het, het klinkt een beetje vreemd misschien, maar indruk maakt op de kleine kinderen. Zoals een grote vent laat maar zeggen [int: ja] en dat vindt hij dus ook leuk om daar mee om te gaan. En die kinderen die ja, dat is wel een wederzijds iets om zo maar eens te zeggen [int: hm]. Eh A. vindt het leuk en de kinderen vinden het ook leuk [int: ja]. Hij is wel eh [int: ja dat ze toch contact met elkaar maken] ja. Maar ook dat is weer lastig of dat nou door @Robert’s komt of dat dat gewoon meer een stuk aanleg is misschien. Ja, maar bijvoorbeeld ze hebben ook wel voor eh het kinderdagverblijf, of voor de BSO, hebben ze wel vossenjacht enzo gedaan [int: ja klopt] ja. Nou dat, dat vindt hij ja, dat vindt hij ook leuk en dat brengt hem ook eh dingen in de zin van, nou dat je er misschien over nadenkt van nou waar ben ik goed in, wat vind ik leuk om te doen? [int: ja] En dat vond ik zelf ook wel heel erg belangrijk [int: ja]. Ja, om later een juiste keuze te maken hè dat is eh ja [int: ja]. En dat, dat inderdaad in de eh een bijdrage aan het maatschappelijke geheel ja, dat eh ja dat is hier goed tot zijn recht gekomen ja. Dus anders dan dat hij bijvoorbeeld bij een buurvrouw eh opvang zou hebben [int: ja] ja. Even kijken eh, merkt u ook iets van de preventieve rol die @Robert’s wil hebben? U noemde net al wel iets over het roken ook. Andere nog, verder nog dingen? Eh nou ja, ik, ik kan voor A. spreken, hoe het voor andere kinderen is dat durf ik niet te zeggen, maar eh nou ja hij is niet gaan zwerven ofzo. Of ergens anders eh het anker uit gaan gooien of eh dat hij aan het gamen is geslagen hè dat kan ook als kinderen thuis, dan hoor je ook wel van nou die gaan volledig hun eigen gang en dan vaak hoor je dan als kinderen veel gamen of dat soort dingen, maar ik denk ja dat is dan soms misschien ook een beetje in de hand gewerkt, weet ik niet. Maar zo groeien dan die dingen [int: ja]. Dan denk ik ja als er ook niemand thuis was en dan ga je doen wat je leuk vindt [int: ja] en dan had je vrij spel, maar dat ben ik eh toch wel van mening dat eh. Ja, ik was heel blij dat @Robert’s er om die reden er ook was [int: ja], om dat een beetje te voorkomen. Want eh als ik voor mezelf praat, ik ben blij met mijn werk, maar eh ik heb me ook wel schuldig gevoeld en dan vond ik het heel fijn dat er zoiets als @Robert’s [int: ja]. Ja inderdaad, dat houdt op als ze op een gegeven moment 10, 11 worden, dan willen ze niet meer echt naar de BSO [int: hmhm]. Maar ja dat is dan echt wel prettig dat ik dacht van o hij is ook op een stek waar hij het naar zijn zin heeft [int: ja]. Waar hij eventueel ook huiswerk kan maken en waar het dan misschien eh nou ja ook gegamed kan worden, maar goed dat was in het begin niet en dat vond ik eigenlijk ook wel heel fijn [int: ja]. Ja, er was echt contact eh met elkaar [int: hm]. Dus dat is wel iets veranderd, dat gamen? Nou nee, ik bedoel eigenlijk meer eh kijk als je er niet zou zijn [int: ja] en de kinderen zijn elke dag bij huis dan zal, A. vindt gamen ook wel leuk en dan denk ik dat je heel snel in een verslaving zal vallen als je elke dag uit school weer gaat gamen [int: ja]. En dat was hier niet zo, ik zie nu wel computers 36


staan, ik ben benieuwd hoelang die er al staan. Maar ik weet ook wel dat @Robert’s nog een keer gezegd heeft ja we krijgen wel, of @Robert’s, zeg Robert [int: ja], van we krijgen eh ja wat was dat, wifi. Maar met andere woorden van ik weet niet of ik daar wel blij mee eh ben, want dat maakt dan misschien ook dat ze gaan zitten appen [int: ja] en dat zie je dan ook weleens en juist doordat het er niet was, had je gewoon heel erg eh veel direct contact met elkaar [int: ja], dat was best wel heel opvallend [int: ja]. En ze hebben nu ook die wifi, die doen ze ook pas om vijf uur aan. Ja, zoiets ja. Ja, en wat ik ook wel heel leuk vond was dat eh kindje van Robert en Jennifer die hier was. Dat was ook weer eh heel grappig om te zien [int: ja]. Want we hebben zelf nu een neefje in de familie en A. verschoont luiers, dat ik denk wat? En dat heeft hij hier geleerd denk ik [int: ja, ook heel praktische dingen] ja. Dat vindt ze al heel bijzonder zo van een jongen van 16, 17 die een luier, maar dat ja [int: ja de meeste denken dat ga ik niet doen] ja, doe dat lekker zelf ja [int: leuk] ja. Eh heeft u het idee dat uw kind meer voorgelicht wordt dan kinderen die niet bij @Robert’s komen? Ja, ja sowieso als eh bepaalde waarden die ze dan inderdaad van de eh van de mensen die sturing geven meekrijgen, maar ook eh van elkaar wel. Ook van elkaar? Ja, ik den kwel dat ze ook van elkaar leren, ja. Daarom zeg ik het is soms best wel eh dat je in een eh vertrouwde omgeving kunt eh zijn en blijven [int: hmhm], maar dat er misschoen ook mensen zijn die anders denken en dat dat niet eh verkeerd is [int: nee]. Hè, ja we zijn hier natuurlijk allemaal een beetje in het klein hè in plaats van in de grote stad [int: ja], tenminste dat heb ik dan zelf moeten leren om zo maar eens te zeggen, dan een beetje van zoals het jezelf is geleerd zo is het dan eh het juiste [int: ja]. En dat eh ja, dat denk ik zeker dat ze van elkaar leren [int: hm] ja. En zegt A. er weleens wat over of heeft hij er wat over gezegd? Nee, maar dat eh is, nee dat is inderdaad wel iets wat ik wel jammer vind soms. Dat ik eh niet echt weet, eh het is niet zo dat hij nooit iets vertelt, maar ik moet er echt naar vragen [int: ja]. Als je niet op de hoogte bent, dan kan je er ook geen vragen over stellen [int: nee] ja. Maar dan zegt hij er wel wat over? Of is het gewoon van ja best? Jawel hoor. Jawel, nou het ligt eraan, maar dat eh. Jawel, hij zou er best wel wat over kunnen zeggen hoor, jawel. Maar ik kan zo niet echt een voorbeeld bedenken eh eerlijk gezegd. Nee, en dat is misschien ook een beetje puber eh eigen. Ja, dat hopen we dan maar hè. Ze hebben ook wel veel gesprekken, tenminste dat zij Robert over eh nou ja alcoholgebruik of eh porno of nou ja drugs, dat ze daar ook veel gesprekken over hebben. Nou dat is natuurlijk allemaal voorlichting. Maar dat heeft hij dan niet verteld denk ik? Nee. Nee, maar dat is toch allemaal wel voorlichting, dus dat is wel eh positief. Ja, nou ja ik weet inderdaad van dat roken dat is me dus een keer ter ore gekomen [int: ja] en de rest heb je het thuis ook weleens over alleen eh je kaart het porno aan bijvoorbeeld, dat is iets dat ik denk van eh heb ik ook weleens gemerkt dat eh en dan heeft hij echt zoiets van wat denk je nou? Weet je wel. Dus dan heeft hij echt zoiets van dat ik denk ja dat moet ik ook maar laten als het eh niet speelt, dan moet ik het ook niet eh [int: gaan benoemen] gaan creëren. Nou ja in die zin dat hij denkt, nou misschien moet ik dat toch maar eens gaan kijken [int: ja] weet je wel, zo [int: nee, dat wil je ook niet]. Maar goed, ik vind wel goed dat daar aandacht voor is [int: ja]. En weet je hij kan ook

37


gewoon eh er bij zitten zonder dat hij het op zichzelf betrekt, maar dat hij misschien op die manier [int: ter ore komt] ziet van hé dat is een groter probleem dan ik had gedacht [int: ja]. En heeft u ook het idee dat eh A. dingen besprak bij @Robert’s die hij ergens anders niet besprak of wilde bespreken? Nee, dat weet ik niet [int: nee]. Dat weet ik niet, nee. Maar ik denk wel dat hij, de openheid was er wel. Ik denk wel dat hij zich eh dat hij zich wel eh de vrijheid zou hebben om het hier te zeggen [int: hmhm] ja. Ja, dat is ook wel fijn dat je de betrouwbaarheid voelt, openheid. Ja. Ja, dat dat hier besproken wordt, dat dat hier blijft. Ja. Er is ook een filmpje geloof ik nog, ik weet niet of jullie dat ook weten, dat eh geloof en een hoop liefde dat, zo heet dat programma nu [int: ja], is hier toen in Elburg geweest en dan maken ze een dag of vijf eh hebben ze dan eh opnames gemaakt, iedere dag een beetje. Daar is A. toen ook nog in beeld geweest [int: oké]. Ja, dat schiet me nou zo even te binnen, ja. Dat was dan ook had hij een taart gemaakt, ook iets dat ik denk [int: ja] dat is allemaal wel een verlengstuk van @Robert’s ja, want dat was dan gastvrij, dat als ze langskwamen dat er dan eh iets lekkers was en eh dan wilde hij wel een taart bakken. Dus dat heeft hij gedaan en het logo erop gedaan en eh nou ja dat werd dan nog eventjes uitgelicht op tv [int: oja] ja, was wel heel leuk. Leuk, maar ook dat is weer maatschappelijke bewustwording [int: ja]. Van hé ontvangst, netheid, respect. Ja, ja. Ja, eehm nou ja dat heeft u ook al een beetje verteld. Heeft uw kind meer inzicht en kennis in de maatschappij gekregen? Ja, dat denk ik echt wel. Ja, ook inderdaad eh bijvoorbeeld eh zoals @Robert’s wel werkt van eh sponsering hier en daar [int: ja]. Eh wat doen en dan beetje in de zin van eh ja ruilen, wij doen dit en krijgen wat terug en dat dat niet altijd gepaard hoeft te gaan met geld. En eh dan ook leerzame doelen en dan ook eh samen delen, samen werken aan iets en dan eh ja, ik denk het wel ja [int: ja]. En dan ook naast de grote activiteiten? Want ehm bijvoorbeeld met kookactiviteit ga je naar de winkel en dan heb je ook prijs-kwaliteit bewustheid van we moeten goedkope ingrediënten. Ja, dat denk ik wel ja. Maar ook in de kleine activiteiten gewoon onderling hier? Ehm, ja en dat hij dat geleerd heeft eh? Ja, dat hij daar iets van eh leert? Want het zijn niet elke keer grote activiteiten die ze doen. Nou ja dat, dat. Ik weet niet precies wat, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik denk wel dat het eh dat hij erin gegroeid is eh hier in een hele hoop dingen. Dat zeg ik, er dienen zich hier dingen aan die hij, waar hij thuis niet tegen aan gelopen zou zijn [int: nee]. En ja. Dat is natuurlijk ook zo, ja. Het is heel moeilijk aan te tonen. Als je zelf thuis op je kamer zit is toch anders dan dat je hier in een groep zit. Ja, maar dat is ook zoiets. A. zit zelden op z’n slaapkamer. Hij slaapt op z’n kamer en dat is het [int: dat is het, ja]. Want hij heeft de mooiste kamer van het huis en dan zei ik weleens van nou we kunnen ook wel, nou ik geloof ook dat internet zegt hij niet optimaal is, maar dan had ik zoiets van ga naar boven, dan is het gewoon beneden wat rustiger. Zo heel groot wonen we niet [int: ja]. Maar nee, hij zit heel graag beneden [int: ja]. Dus dat is misschien ja. [int: ja toch mensen om hem heen en eh] ja. En ik had dan tegelijkertijd zoiets van ik kan ook zien wat hij aan het doen is [int: hmhm]. Dus 38


dat had dan ook weer een voordeel [int: ja]. Dus eh, ja en het is ook wel een eh ja ook wel een kind wat van gezelligheid houdt, ja [int: hm] dat denk ik wel [int: nou, mooi]. En negentien hebben we ook al gehad. Nou heeft u nog overige vragen of opmerkingen? Eehm, nee dat niet. Nee, dat heb ik verder niet eh ik ben eigenlijk toch wel nieuwsgierig hoe het nu is met @Robert’s.

39


Interview 5 Functie: Jongere Leeftijd: 18 jaar Komt nu 2,5-3 jaar bij @Robert’s, eens in de zoveel tijd Taken: gewoon gezellig meedoen, voorbeeldrol Waarom ga je naar @Robert’s? Nou ik kwam er eerst omdat een vriend van me zei nou het is vet gezellig daar enzo en eh ja er zitten allemaal bekenden dus eh toen zei ik van ja is goed dan ga ik wel mee [int: hmhm]. En eh ja ik vond het wel heel gezellig. En toen was je een jaar of 15, 16? Ja, zoiets ja. En wat vind je van @Robert’s? Eh, nee @Robert’s, ja ik vind het een super initiatief natuurlijk. We doen eh veel leuke dingen en eh de jongeren worden er leuk bij betrokken. En eh ja het is gewoon gezellig, het voelt gewoon als een plek waar je thuis mag komen, waar je jezelf mag zijn. Het is gewoon super. En hoe doen ze dat dan? Eh ja het is niet van eh er zijn wel wat regeltjes zeg maar en daar wordt ook gewoon aan gehouden, maar het is niet dat dat jezelf beperkt in jezelf zijn. Je kan gewoon lekker doen wat je wil, als je een spelletje wil spelen kan dat gewoon, als je niks wil doen kan dat ook gewoon [int: hmhm] en eh nou het voelt gewoon of je lekker jezelf kan zijn. Ja en wat deed jij meestal dan hier? Gewoon beetje hangen haha, gewoon koffie drinken, ja. En eh weet je ook negatieve dingen of denk je van nou dat zou veranderd kunnen worden bij @Robert’s? Ehm, tja dat vind ik een hele goede. Ehm negatieve dingen. Ja het soms gewoon chaotisch, maar dat heb je altijd bij dit soort dingen en eh dat kun je ook niet zo heel makkelijk veranderen [int: hmhm]. Maar voor de rest, ik weet niet echt eh wat er echt persé moet veranderd worden om het hier beter te maken ofzo [int: hmhm]. En chaos, hoe bedoel je dat dan? Gewoon schreeuwen, chaos, iedereen rent en loopt door elkaar heen en ja dat soort dingen. Maar voor de rest. Nou ja dan heb je natuurlijk wel weer die vrijheid aan de ene kant. Ja, klopt. En je moet hier echt niet voor je rust zitten [int: nee, precies]. Dat weet je gewoon als je hier binnen stapt dat eh krijg je toch niet [int: nee] nee. Of je moet jezelf heel goed af kunnen zonderen, zoals met je oordopjes huiswerk maken op de computer of zo dan. Gebeurt dat veel, huiswerk maken? Ik doe het wel eens, ja. Oké, werkt dat ook voor jou? Nou ik doe m’n oordopjes in en ik ga achter de computer zitten. Eerst nam ik weleens m’n laptop mee en ging ik gewoon m’n gang [int: ja]. Of m’n boeken mee, zaten we samen wiskunde te maken ofzo [int: oja]. Je hielp elkaar wel. Dat deed ik in het begin nog weleens ja. Maar later niet meer zo? Nee, toen werd het minder druk haha [int: oja]. Ik wist toch dat ik mijn opleiding niet ging halen dus 40


eh toen heb ik ook niet meer ingezet nee [int: nee]. En weet je van anderen of die het veel deden? Nee, die deden gewoon thuis. Die deden vaak wel thuis, die kwamen hier gewoon om een beetje te ontspannen na school [int: ja, precies, is ook lekker] ja. Help je hier ook eh met praktische klusjes, zoals tosti’s maken of wc schoonmaken? Ja, iedereen helpt aan het eind, dan gaat er een lijst rond en dan eh wie wat doet, stofzuigen of alles weer netjes leggen, wc schoonmaken, keuken schoonmaken, afwassen. Wordt gewoon gedaan door iedereen alles [int: hmhm] dus eh. Wat vind je ervan die klusjes te moeten doen? Ja prima, je maakt het goor dus je moet het ook schoonmaken [int: ja] ja toch. En heb je er ook wat van geleerd? Dingetjes dat je thuis bijvoorbeeld nog nooit had gedaan die je hier wel voor het eerst moest doen? Nee, thuis heb ik eh moest ik het zelf ook allemaal doen, dus van het schoonmaken heb ik niks geleerd [int: nee]. En heb je ook weleens geholpen met grotere activiteiten? Eehm ja, we hebben met eh sinterklaas hebben we toen een flashmob gedaan [int: oja]. Ja, daar heb ik meegeholpen met anderen, met het dansje, met het gewoon beetje organiseren hier, jongeren werven [int: zo]. En eh als het goed is, toch Robert? Gaan we dit weekend of eh het @Robert’s weekend helpen? Ja, ga ik ook mee helpen [int: leuk] ja. O, 4 mei ga ik ook helpen, haha. En kerst in de vesting ook gewoon een beetje zorgen dat alles hier goed liep en eh dat alles gewoon klaar stond eh. Maar dat fondsen of jongeren werven dat is best nog wel een groot iets, dat is wel gaaf. Ja, het was op school, flyers uitdelen, vragen of ze mee willen doen en eh [int: oké]. Ja, alles noteren. En lukt het dan ook om veel mensen enthousiast te maken? Nou weetje, eh je moest het vragen aan eerste- en tweedeklassers en als je aan jongens vraagt dansen [int: ja], dan associëren ze dat toch vaak met het eh iets negatiefs, meisjesachtig eh ik ben toch geen homo, dat krijg je dan naar je hoofd geroepen [int: ja]. Dus dat was nogal pittig eh, maar ik sprak gewoon de groepjes aan die samen zaten, dan veel meisjes wilden wel, als jij gaat, ga ik ook [int: hmhm, dat is wel leuk]. Ik zei, nou veel leuke meiden tegen de jongens dus de jongens wilde ook wel meedoen uiteindelijk [int: oja]. Dan weet je ze toch enthousiast te maken. Ja, klopt. En heb je ook bepaalde kwaliteiten ofzo bij jezelf ontdekt door eh die grote activiteiten? Ja, ik heb toch wel ontdekt dat ik ook wel, ik dacht altijd dat ik heel chaotisch was op het gebied van dingen organiseren, maar als ik mezelf er gewoon goed voor inzet en alles duidelijk heb [int: hmhm], wat ik toen dus ook had, dan weet ik gewoon wel, ik kan het wel. Dus dat heb ik daar wel van geleerd [int: ja]. En eh nou hoe je mensen moet aanspreken, ik ben een paar keer met die groepjes goed hard onderuit gegaan [int: ja] en uiteindelijk lukte het me toch. Had ik heel veel improvisatie eh voor nodig dan [int: ja] ja.

41


Wat vond je er ook van om grote activiteiten te helpen organiseren? Ik vond het super leuk. Ja, gewoon om dat met anderen te doen en eh gewoon iets neer te zetten wat eh iedereen leuk vindt [int: hmhm]. Is gewoon prachtig [int: gaaf] ja. En wordt je ook aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja, ik word hier zeker aangemoedigd. En hoe doet eh Robert dat dan? Gewoon van hé wil je mee doen? Geeft hij me een stoot op m’n schouder van oké is goed. Of hij stuurt me een appje van joh wil je meedoen? [int: hmhm] ja. Stel je zelf ook wel eens activiteiten voor of een leuk idee? Eh nee haha [int: nee]. Nee, dat doe ik niet zo snel, En ehm merk je dat je thuis ook sneller mee doet met een klusje ofzo een activiteit? Ehm, ja dat wel. Ja, ik heb nu eh een heel eh schema opgesteld voor koken en afwassen thuis [int: hmhm], zodat m’n broertjes een beetje mee kunnen helpen en ik kan helpen [int: oja]. Dat je zorgt dat je broertjes ook wat eh helpen? Ja, die doen anders niks haha. En je broertjes komen hier ook? Nee. Eh m’n oudste broertje is er weleens ja paar keer gewoon even wezen kijken, maar voor de rest niet echt. Het spreekt hem niet echt aan en die andere is nog te jong die is nog maar 10 [int: oja]. En weet je ook waarom het je ene broertje niet echt aanspreekt? B. is toch wat meer van eh nou daar ga ik niet zitten, ik ga liever chillen bij vrienden, gamen ofzo [int: oja]. Dan denk je van ja. Want hoe oud was B.? Die is eh 16 ja [int: die is zestien] ja. Ja, die wat meer eh van buiten voetballen en eh bij vrienden gewoon zitten [int: ja]. Dus hij vindt dit niet zo. Want wat zeg jij, wat voor bepaalde types hier dan toch komen? Ik denk toch wel, ik zie het meer als mensen die op school zeg maar een beetje er uit vallen [int: ja] en dat ze dan hier gewoon lekker thuis kunnen komen zeg maar, dat ze lekker zichzelf kunnen zijn en samen met anderen die er niet helemaal bij horen gewoon toch lekker op kunnen schieten en vrienden. Dat je toch gezellig met elkaar hier even. Jam [int: ja. Ja, zo zie ik het wel. Dat zijn niet de populaire kinderen van de middelbare die hier lopen [int: nee, precies] En weet je ook waarom die bijvoorbeeld niet hier komen? Misschien vinden ze zich daar te stoer voor of omdat juist de jongeren die er niet helemaal bij horen hier komen, dat ze denken van ja, wat moet ik daarmee ofzo [int: hmhm]. Dat ze wat meer een eigen plek ofzo hebben [int: hm]. Misschien hebben die het niet echt nodig [int: ja]. Even kijken. En wat vind je van de groep ook die hier komt bij @Robert’s? Ehm de huidige groep [int: ja] die is eh ja, kijk ik ben natuurlijk al 18 en zij zijn 12 en 13 dus eh 14, 15 hooguit. Daar zit natuurlijk wel een best leeftijdsverschil tussen, maar ehm ja ze zijn allemaal wel aardig en sommigen hebben gewoon hun eigen dingetje, maar dat heb ik ook de eh. Maar je moet ook gewoon weten hoe je met ze om moet gaan [int: hmhm]. Zoals mijn neefje komt hier ook, die heeft ADHD en je moet gewoon weten hoe je hiermee om moet gaan ja [int: ja]. Maar het zijn wel 42


echt leuke mensen over het algemeen [int: ja]. Was er hiervoor een oudere groep dan? Ja, de groep waar ik eh mee kwam, die komt hier nu eh, hier D. hoort erbij [int: ja], eh die zijn wat meer van mijn leeftijd, dat waren, we waren ook wel een stukje volwassener denk ik of we dachten dat we heel volwassen waren in ieder geval haha. Dus ja daar zat wel een verschil tussen, tussen die groep en deze groep. Wij waren ook wel eh stukje rustiger denk ik al, omdat we hier kwamen als we zestien waren al en niet toen we twaalf waren [int: oja]. Dus ik denk dat dat daar ook al wel aan ligt [int: ja, zestien of twaalf is ook best wel een verschil] ja, zeker. We waren gewoon al een stukje verder toen we hier kwamen [int: ja]. En heb je er ook nog vrienden aan over gehouden? aan die wat oudere? Nou niet echt vrienden, maar wel als je ze nu tegen komt van hé gezellig even bijpraten [int: oja]. Maar eh niet echt dat ik eh elk weekend met ze uit ga ofzo, dat niet [int: nee, precies]. Ehm, wat doe je als je niet goed met iemand kan opschieten in een groep? Ehm, ja als het echt te ver gaat dan praat ik er meestal wel mee [int: ja]. Of als ik iets, als ik me ergens aan irriteer dan zeg ik gewoon van goh waarom doe je dat, dan vraag ik het gewoon en dan eh [int: oja]. We kunnen er vaak ook wel gewoon goed over praten, maar als het niet nodig is dan laat ik het ook gewoon gaan [int: ja]. En doe je dat dan via Robert of gewoon één op één met diegene zelf? Ik heb het er vaak eerst wel even met Robert over van goh Robert, moet je eens even horen, zus en zo is het geval [int: hmhm] en niet alleen ik maar sommigen, anderen hebben er ook wel last van en dan eh heb ik het er gewoon later met die jongere over dan [int: ja]. Ehm maar als Robert niet in de buurt is dan doe ik het ook weleens gewoon zelf, uit mezelf [int: ja]. En heb je dat dan van Robert, dat Robert zegt van joh gewoon zeggen als er wat is. Of hoe lost Robert altijd zulke dingen op? Eh, Robert die zegt vaak wel van eh nou is goed opgelost weet je wel. En hij gaat soms nog weleens met zo’n jongen even na zitten of eh ik doe dat zelf even [int: ja]. Maar vaak dan is gewoon jongeren zien mij hier ook als soort leiding, terwijl ik dat officieel helemaal niet ben [int: ja]. Je bent ook al een stukje ouder. Ja, dus ik heb hier wel een voorbeeldfunctie en ik mag ze ook gewoon aanspreken, dat vindt Robert ook niet erg [int: hmhm], omdat hij ook wel weet dat ik het netjes doe en netjes houd [int: ja]. En worden jongeren en jij vroeger er ook gestimuleerd in om dat te doen? Om anderen aan te spreken? [int: ja] Ja, zolang het maar netjes gaat en eh je respect blijft houden [int: ja]. En niet gelijk gaat uitschelden of agressief gaat worden, maar het gewoon eh het in een gesprek doet [int: ja]. Maar je hebt ook wel het idee dat Robert je daarin geholpen heeft ofzo om dat zo te brengen? Ja, ja Robert kon ik altijd heel goed mee praten en dan als er iets was dat zei ik het en dan zei hij zeg het gewoon, maar doe het wel zo en zo. Hij gaf je gewoon heel veel tips en hielp je daar heel goed in. En helpt jou dat nu ook buiten @Robert’s om? Ja zeker. Ja, hij heeft me wel echt eh op dat gebied heel veel dingen geleerd. Maar ook, ik denk ook wel dat dat een stukje was omdat hij wel wist dat ik die kant op wilde [int: hmhm]. Dat hij me daarom misschien extra stimuleerde enzo, maar ehm ja hij heeft me gewoon daar op dat gebied wel heel erg geholpen, zeker [int: gaaf] ja.

43


Doen jullie ook wel activiteiten met of voor de buurt? Eh, ik heb zelf niet echt meegedaan aan dat soort dingen, alleen aan het kookboek, die ze toen hadden gemaakt. Daar heb ik dan wel weer aan mee gedaan. Maar ze hebben bijvoorbeeld een keer een high tea gedaan voor het nieuwe Feithenhof dacht ik [int: ja] en dat soort dingen doen ze dan wel weer, daar doe ik dan niet echt aan mee, maar dat hebben zij dan wel georganiseerd. En we hebben toen met de BSO een eh vossenjacht gedaan [int: hmhm], daar was ik ook een vos. Dat soort dingen doen we dan allemaal wel [int: ja, leuk] ja. Wat voor reacties krijg je dan ook eh ja bijvoorbeeld van die kinderen van die vossenjacht? Ja, ze vonden het geweldig. Ja en die oude mensen volgens mij van wat ik heb gehoord, vonden het ook prachtig dat ze langskomen [int: hmhm]. Gewoon een stukje aandacht, extra aandacht voor mensen die niet vaak aandacht krijgen [int: ja]. Zoals kinderen op een BSO, ja die spelen daar, maar voor de rest hebben ze niks en dat stukje doen wij dan soms weer [int: ja]. Niet al te vaak, maar wel af en toe doen we dat [int: ja]. En heb je het idee dat jij en andere jongeren ehm ook anders dan tegen zo’n doelgroep aankijken? Bijvoorbeeld die ouderen hebben weinig contact over het algemeen. Ik denk het wel, ja. Dus dat ze meer respect, of? Ja ik denk het wel, want die jongeren ja die hebben dat allemaal gemaakt, die gaan daar dan high teaen met die bejaarde mensen [int: ja]. Ik denk wel dat ze dan wel meekrijgen van die mensen zijn ook gewoon mensen, daar moet je ook gewoon normaal tegen doen en respect voor hebben ook als zijn ze soms eh niet helemaal eh honderd meer zeg maar [int: ja]. Ik denk wel dat ze er wat in mee krijgen. En denk je ook van eh dat ze gaan beseffen van nou ik zou nooit met ouderen willen werken of hm het ligt me wel? Zou kunnen ja. Ja het is natuurlijk wel, die tieners zullen echt niet allemaal met ouderen willen werken, [int: maar in contact] maar je komt wel in contact ja [int: met bepaalde doelgroep ofzo]. Ja, het zou kunnen ja. Ik ben daar natuurlijk niet bij geweest dus ik kan daar weinig over zeggen, maar ik denk wel dat het wel kan stimuleren op dat gebied [int: ja] ja, zeker. Ben jij ook gestimuleerd in je keuze voor je? Ja, het heeft me alleen nog maar extra gemotiveerd om het te doen [int: ja]. Zoals? Ja, Roberts enthousiasme zeg maar die bracht hij heel erg over op mij. Ik wilde dit dan al vanaf mijn twaalfde gaan doen, maar dit heeft me alleen maar gestimuleerd om te zien hoe hij dit doet en wat hij doet. Ehm dat heeft me alleen nog maar enthousiaster gemaakt en eh daarom dacht ik van eh ja dit wil ik echt doen [int: gaaf] ja. En durf jij hier ook alles in de groep te gooien als je vragen hebt of eh? Tot zekere hoogte. Ja, ik heb zelf natuurlijk, ik heb zelf redelijk wat meegemaakt, nou dat ga ik niet bespreken waar iedereen bij is [int: hmhm]. Maar ik kan het wel één op één met Robert bespreken, dat wel en dan wil hij me ook echt helpen. Dan staat hij ook echt voor me klaar. Ehm, ja en als het over wat minder heftige dingen gaat of over algemene dingen die iedereen weet, dan kan ik er hier gewoon over praten dus eh [int: ja]. Daar is gewoon ruimte voor en dan maken we er gewoon tijd voor en eh[int: ja]. Merk je daarin nog verschil in de groep die hier eerst kwam en deze groep? 44


Deze groep, ja die, die denkt nog heel erg zwart wit, omdat ze ook nog jonger zijn. Omdat wij wat ouder waren gaan wij al wat minder zwart wit denken en dan kun je iets beter discussiëren over dat soort dingen [int: hmhm]. Eh zoals die vluchtelingencrisis ja we kunnen het er wel met ze over gaan hebben, maar dat is gewoon ja ik vind het kutbuitenlanders of het is eh ach laat ze maar komen [int: ja]. En ze kunnen het ook nog niet goed onderbouwen, dus dat merk je dan wel. En mis je, denk je dat het beter zou zijn om dan eh te splitsen in doelgroep ofzo? Bijvoorbeeld op dinsdag komen de vijftienplussers, op maandag 12-14? Ehm, dat denk ik niet. Ik denk dat het wel leuk is om alle leeftijdsgroepen gewoon door elkaar heen te laten lopen [int: ja]. Want anders sluit je weer op één dag een hele doelgroep buiten, dat vind ik dan ook weer niet kunnen [int :ja]. Maar het zou wel, misschien het zou wel leuk zijn als er ook wat ouderen komen, maar ja dat heb je natuurlijk niet in de hand [int: nee]. Maar ik denk niet dat je moet gaan splitsen, dat je op dagen 12 tot eh 14 heb en eh andere 15 tot en 17 ofzo [int: nee]. Hoe vind je het dat je bij @Robert’s niet mag roken? Dat ze dat rookbeleid hebben? Ja, ik vind het prima. En dat wordt ook gewoon strikt gehandhaafd? Ja. Ja, ik rook zelf ook [int: ja], als ik hier kom hoef ik het echt niet aan te raken, pakje altijd verstoppen en eh ja klinkt misschien wel eh heel erg achter de elleboog, maar Robert zegt ook joh je hoeft niet te stoppen van mij, maar gewoon niet bij @Robert’s [int: nee]. Je kan die kinderen wel beïnvloeden en dat is dan weer net niet de bedoeling [int: ja]. Dus ik vind het ook wel een goed iets, want ja als ik er naar ruik en ze zien het dan denken ze o, dat is wel interessant weet je wel [int: ja] laten we het ook gaan proberen [int: ja], want zij doet het [int: hmhm]. Ik heb hier wel als oudste wel een beetje een voorbeeldfunctie eigenlijk [int: ja] en ik snap het volkomen. Toen jij jonger was, toen er nog meer mensen van jouw leeftijd waren, rookte je toen ook al? Ja, ik rook al vanaf mijn veertiende. Had je toen ook al gelijk zoiets van ik vind het prima of? Ik dacht eerst wel van ja, weetje aan de ene kant best wel dom [int: hmhm], maar aan de andere kant snapte ik het ook wel weer. Want het is natuurlijk niet cool en het is natuurlijk niet gezond en het stinkt gewoon [int :hmhm], dus ja ik vind het ook wel goed dat je het dan hier zo niet mag doen [int: ja]. En ja, ik hoor wel heel erg respect ofzo richting Robert daar ook voor in klinken, wat je zegt. Is het dan ook zo dat je dan ook minder snel ook bij anderen nou ja instellingen of stel dat je op een dagverblijf komt ofzo op je stage, weet ik veel. Ja, ik doe het wel eh zo min mogelijk. Kijk op mijn stage daar roken alle cliënten, daar sta je ook gewoon samen met ze te roken, dus dan kan het ook gewoon [int :ja]. Maar ehm we moesten op werkveld bezoek bijvoorbeeld naar eh naar verschillende instellingen, naar verschillende doelgroepen ook [int: hmhm] en dan ga ik gewoon niet zo snel roken, want omdat ik dan weet tenminste niet zo van te voren ook omdat ik dan gewoon stink en eh nou ja dat komt niet zo netjes over natuurlijk. En denk je ook wel dat dat door @Robert’s of door Robert komt die instelling? Ehm, ja ook wel, maar ook wel omdat ik zelf wel een beetje dat snap. Ik heb zelf ook al een beetje door van ja dat kan je gewoon niet maken altijd [int: nee, precies]. Maar ehm, ik denk wel dat dit het extra duidelijk heeft gemaakt [int :ja]. Want eerst dacht ik nou wat een bullshit en zo [int: logisch] wat een onzin. Ja, je wordt als je op je veertiende gewoon daar al mee geconfronteerd wordt van joh moet je niet 45


doen. Nou ja, je neemt het wel mee. Ja, tuurlijk. Zeker. En wordt er hier bij @Robert’s ook voorlichting gegeven? Eh op wat voor gebieden bedoel je? Allerlei gebieden, roken, drugs eh, alcohol, seks, al die gebieden. Eh, het is niet zozeer voorlichting, maar we hebben het er wel eens over. Gewoon van eh het gaat weleens over drinken, dan is er iemand die zegt heel stoer dat hij had gedronken en dan is het gelijk van nou moet je wel mee uitkijken enzo [int: hmhm]. Dus het is meer als het ter sprake komt hebben we het erover [int: ja], maar en eh Robert preekt weleens in de kerk [int: ja] en er hangen ook poster van hier bij @Robert’s enzo en dan staat er ook van eh vraagt hij ook iedereen van kom je ook, kom je ook, kom je ook [int: oja]. Want laatst ging het over seks dus en dan vraagt hij ook van kom je ook en dan gaan heel veel jongeren daar toch heen, omdat ze het al vet vinden om Robert daar te zien [int: en toch wel een beetje nieuwsgierigheid] ja en eh nou ja weetje iedereen is gewoon heel erg betrokken bij Robert, omdat Robert zo betrokken is bij ons [int: dat is gaaf]. Ja, en dan gaan ze daar ook sneller heen dus eh dat doet hij dan weer wel, hij vraagt wel iedereen daarheen en dat is gewoon vrijblijvend. Ja, dat is toch weer gewoon kennisoverdracht. Ja, zeker. Klopt. Ja, het is niet zo… Heeft dat er bij jou ook toe geleid dat je bewuster keuzes maakte op die gebieden? Ehm, nee ik ben nog nooit bij zo’n preek geweest, want ik had altijd wat. Ja, ik werkte in de horeca dus ik moest altijd. Ja het eh we hebben wel vaak discussies over eh drugs of roken of dat soort dingen en dan gaat het er ook wel gewoon soms hard aan toe ook van ja maar ik vind dit en hij vind dat. Maar dan kunnen we er gewoon goed over discussiëren. Vertelt hij zijn standpunt en vertel ik mijn punt en dan eh dat verrijkt je wel zeg maar, dan ga je er toch wel over nadenken van o misschien is het niet zo. En denk je dat vooral nu als je terug denkt of vond je dat toen ook al? Ehm na de discussies vooral. Omdat ik dan, dan ging ik er verder over nadenken en dan denk ik van ja hij heeft eigenlijk ook gelijk of eh [int: ja] ik heb gewoon gelijk weet je wel [int: ja]. Wat zegt hij nou, hij weet er niks van [int: hmhm] ja. Maar het maakt je wel bewuster dan ook? Ja, je gaat er gewoon over nadenken [int: hmhm]. En denk je dat dat in deze groep nu ook zo is? Ze zijn er niet zo mee bezig volgens mij. Ja er is wel, ik weet van een paar dat die, of van één sowieso dat hij gewoon rookt [int: hmhm]. En dan zit hij heel stoer bij het huik te roken en muziek te luisteren en zo en dan zeg ik ook gewoon wat doe je nou? Ja, beetje paffen. En dan denk ik ook van o jongen wat doe je stoer, maar voor de rest, niemand is er echt mee bezig. Heb je het er dan ook met die jongen bijvoorbeeld over? Ja, ja, ja, ik kwam hem ook dronken tegen met oud en nieuw, dus toen zag ik hem hier weer, ik zeg jongen, jongen, jongen denk nou even na, je verzuipt je hele hersenen zo. En dan eh ja, ja en dan wil hij er niet op in omdat hij dat niet zo cool vind of [int: oja] hij heeft geen weerwoord. Maar voor de rest is eigenlijk niemand er mee bezig [int: hmhm]. Dus dan wordt het ook niet veel besproken? Nee [int: nee]. Nee en ze zijn allemaal, hopelijk nog te jong om seks te hebben [int: ja] dus eh daar zijn ze ook niet mee bezig, ja soms dubbelzinnige grapjes maken, maar daar houdt het ook mee op 46


[int: ja]. Dus eh die gesprekken komen niet echt eh voor nu [int: nee]. Misschien als ze ouder worden [int: mooi] ja. Eh, ja 24.O ja, ben je bij eh @Robert’s weleens ergens op aangesproken? Naast het roken dan. Eh naast het roken. Ja ik vloekte een keer [int: hmhm]. Vond Robert niet leuk [int: oja] en eh dat snap ik ook wel, het ging ook echt lomp hard. En wat zegt hij dan? Hij zegt van nou dat vind ik niet zo cool van je zou je dat eh zou je daar op willen letten weetje er zijn mensen die christelijk zijn, zou je even rustig aan willen doen? [int: ja]. Het gaat gewoon zo. En dat vind je ook gewoon een goede manier hoe hij dat zegt? Ja, hij is niet boos [int: nee] totaal niet, maar hij zegt wel gewoon van, hij ja hij zegt gewoon wat er is. Nou dat.. En hij zegt dat dan in de groep of individueel? Nee vaak ja de groep is er altijd [int: ja], maar dan sta je even alleen met hem of hij doet even zo en dan moet je even naar hem toe en dan eh zegt hij even van joh wil je dat even niet meer doen?[int: ja] Ja en niet dat hij schreeuwt van joh, niet doen, ik vind je niet cool, dat doet hij dan ook niet [int: nee, precies, gewoon rustig eh] ja. Want eh hij zegt dan ook vaak ik ben niet boos zegt hij erachteraan, je hoeft niet onzeker te worden, maar [int: ja]. En heb je door @Robert’s eh ook geleerd om beter na te denken voor je iets doet? Voor je keuzes maakt? Oh, dat kan ik nog steeds niet nadenken voor ik iets doe, ik ben heel impulsief haha. Het is echt vreselijk. Net zoals met dat vloeken weet je eh op een gegeven moment word dat zo normaal vloeken en schelden, want ja je zit wel met je peergroup en die vloeken en schelden allemaal [int: ja], vet handig. En dan ga je het ook makkelijker doen bij anderen en omdat ik het dus hier deed en er werd op aangesproken en ik heb het een paar keer gedaan, dat hij ook echt zei van ja doe het even niet weet je wel [int: hmhm] ben ik wel zo van o ja wacht, dat is gewoon niet netjes om te doen. Want Robert zelf is christelijk, er zijn heel veel anderen die christelijk zijn, eh laat ik er maar beter op gaan letten [int: ja]. En dat doe ik dan vaak ook wel en dan als het toch een keer gebeurd dan zeg ik wel gelijk sorry, was niet zo bedoeld [int: hmhm], het flapte eruit weet je wel. Dus je denkt wel iets beter na? Ja, ook al blijf ik impulsief. Ja, heb jij verder nog opmerkingen of eh vragen over @Robert’s? Nee.

47


Interview 6 Functie: jongere leeftijd: 17 jaar Niveau: havo Komt bij @Robert’s vanaf het begin, elke week 2x, nu een halfjaartje niet meer Ehm oja, waarom ging je naar @Robert’s? Eehm, nou vrienden van mij die gingen hier naar toe en die hadden een beetje geholpen met het eh met het interieur en zo, dus die vertelden mij daarover [int: ja]. Ehm en met kerst in de vesting toen waren ze ook al bezig met een beetje klanten werven zeg maar [int: hmhm]. Eh en toen ben ik ook al geweest en toen had Robert het een beetje uitgelegd, want ik eh ken Robert nog van vroeger eh ik zit nu bij zijn zusje weer in de klas en op de basisschool ook [int: oja], dus zo kende ik Robert een beetje. Eehm en zo ben ik hier een beetje terecht gekomen [int: grappig] ja. En wat vond je van @Robert’s of vind je? Eh ik vond het in het begin echt heel erg leuk en gezellig enzo [int: hmhm] maar er komt nu een wat jongere groep, dus ik begon het steeds minder leuk te vinden ofzo. Waren echt gewoon, je merkt het andere niveau en het leeftijdsverschil, dat is heel duidelijk merkbaar, dus. En van de oudere groep zeg maar komt niemand meer, dus dan ben ik ook wel [int: oja, dan groei je er ook een beetje uit ofzo] ja. En wat maakte het dan leuk in het begin? Ehm, nou dat je hier met eh gewoon je vrienden zeg maar een beetje kan chillen zeg maar [int: hmhm]. Gewoon koffie drinken, beetje poolen zeg maar, beetje darten [int: ja], dat soort dingen. Dat is wel gaaf. En waren er ook dingen waarvan je in het begin al zoiets had van nou dit vond ik wat minder leuk of eh? Eh even denken. Eh pf nee eigenlijk niet. Tenminste, niet dat ik wat kan bedenken [int: nee] nee. Maar dan nu een beetje die gemengde groep dat is dan wat minder? Ja. Maar dat komt gewoon omdat je dan ouder wordt? Ja [int: ja, daar groei je vanzelf denk ik een beetje uit dan] ja. Heb je ook eh hier geholpen met de praktische klusjes, zoals de wc schoonmaken, tosti’s eh? Ja, ja dat moest wel maar.. En wat vond je ervan? Nou, ik nam altijd de taak van de wc schoonmaken op me [int: hmhm], omdat dat maar vijf minuutjes werk was. Dat deed ik dus. Eh en het afwassen dat werd gewoon gezegd van dat moet je samen met iemand doen [int: hmhm]. Eh dus dat was gewoon altijd een beetje klote zeg maar eh en vaak. We zijn één keer eh toen moest ik samen met een vriend van mij afwassen [int: ja]. Eh en toen hebben we de helft laten staan [int: ja] en toen zijn we weg gefietst. Toen is Robert wel achter ons aangekomen met eh jullie moeten dat nog doen, dus het gaat om zes uur dicht, volgens mij waren we toen kwart over zes ofzo klaar met [int: o, echt, dus je moest diezelfde dag nog eh] ja. Wat vond je daar toen van dat eh Robert achter je aan kwam? Ja, terecht. Wij waren wel zeg maar als nu die, die groep die hier nu is [int: hmhm], zo waren wij ook wel een beetje toen wij zo oud waren [int: ja].

48


En heb je ook nog wat geleerd van die praktische klusjes doen? Eeh nee. Het is puur omdat je het thuis ook moet doen [int: hm] en omdat het wordt gezien als huiskamer denk ik wel het is gewoon normaal [int: hmhm]. En het is niet zo dat je ze thuis nu makkelijker deed ofzo? Van jo ik moet daar de wc schoonmaken, laat ik het thuis ook eens gaan doen. Nee. Nee, ik denk dat mijn moeder dat niet zo goed vindt. En heb je weleens geholpen met de grote activiteiten ook hier zo? Pfoe, waar zal ik beginnen? Ehm het eerste eh echt grote project dat we hebben gedaan was een vossenjacht ehm met de buitenschoolse opvang [int: hmhm]. Eh, nou dat klinkt een beetje arrogant, maar dat was mijn idee zeg maar, om dat te gaan doen. En ehm toen heb ik dat samen eh met Robert en eh een vriend uitgewerkt. Ehm die vriend is G. dat is misschien wel makkelijker opschrijven en praten [int: hmhm]. Dus eh ik en G. hebben toen dat idee een beetje uitgewerkt, contact gezocht met de eh buitenschoolse opvang enzo. Eh tieners die hier kwamen ook uitgenodigd om zich als vos te eh verkleden en zich door de stad te verspreiden. Ehm nou dat was best wel een groot succes. Hoe kwam je op dat idee dan? Ehm, we moesten dus iets bedenken [int: ja] voor de buitenschoolse opvang ehm en ik weet gewoon van vroeger dat als we iets met school deden ofzo was een vossenjacht was heel vaak het idee en dat was ook [int: ja, dat was leuk]. En zo ben ik er een beetje mee gekomen. Eh en dat hebben we toen uitgewerkt en zo. En had je zoiets als eens eerder gedaan, iets organiseren? Nee. Dus het was echt voor het eerst? Ja. En dat is best wel spannend dan. Ehm, nou we stonden onder goede begeleiding dus het kwam wel goed [int: hm] Heb je er ook nog veel van geleerd eh? Eh, ja plannen, dat is heel erg belangrijk [int: hmhm]. Eh het contact met je eh contactpersoon goed onderhouden, is ook heel eh belangrijk. Want als ze zoiets hebben van ja, dit word niks, dan stoppen zij er uiteindelijk ook mee [int: ja]. Eh dus dat is wel een leerpunt. En hoe oud was je toen? Ik denk dertien of veertien. Dat is nog best jong. Ja, heb je dan naast @Robert’s bijvoorbeeld ook nog iets eraan gehad, omdat je leerde plannen of? Eh met toetsen bijvoorbeeld wel, dat plannen is komt daar natuurlijk ook wel weer in terug [int: ja]. En met mijn profielwerkstuk eh ook contact zoeken met mensen zeg maar via de mail en dat soort dingen [int: hmhm]. Dus je bent je wel bewust geworden van dingen door die grote activiteiten? Ja, ja. Ehm wat had je nog meer gedaan naast vossenjacht? Ehm, het kamp heb ik eh afgelopen twee, twee keren ook wel een beetje inspraak op gehad [int: okÊ]. Eh en het afgelopen jaar eh was ik ook mee als een soort te met van eh leiding [int: hmhm]. Eh dus toen hebben we gewoon avonden georganiseerd bij Robert thuis, samen met dat andere eh 49


begeleiders en toen hebben we een beetje plannen bedacht voor wat we gingen doen. Eh en het kookboek eh heb ik ook aan meegeholpen [int: oja]. Tenminste ik eh heb de boekpresentatie gedaan. En hoe vond je dat om te doen? Eh, ja ik vind presenteren altijd wel leuk, dus eh dat was wel eh wat ik heel erg interessant vond om te doen [int: hmhm], dus dat was wel tof. En heb je nog eh dingen bij jezelf ontdekt van wow, dat vind ik wel echt gaaf of eh hm, daar ben ik niet zo goed in, dat vind ik wel heel leuk om te doen? Ehm, nou we hebben een stofzuiger staan [int: ja] daar ben ik niet heel goed in, omdat dat ding altijd uit het stopcontact ging, dat ging kapot, toen werd Robert boos. Dat is dus wel eh iets waar ik niet zo goed in ben. En voor de rest, niet iets wat ik nu zo kan bedenken ofzo [int: nee]. Misschien komt dat nog, maar [int: dan zeg je het maar] ja. Eh, wordt je door Robert aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja. En hoe doet hij dat? Sms’je sturen [int: ja] en dus en eh je zit bijvoorbeeld ’s avonds op de bank en dan krijg je weer een sms’je van Robert van nou eh binnenkort gaan we dit en dit doen als je hier bij wilt zijn moet je dit en dit meenemen en zo en zo laat hier zijn [int: ja]. Eh dus dat gebeurd wel en ook hier zelfs, zoals met @Robert’s weekend die opgavelijst hangt er al weer [int: ja], dat gebeurd dus ook heel veel. En als je eigenlijk niet zo’n zin hebt, dus je zegt nou nee ik doe niet mee, zegt hij dan van a jawel joh is gezellig of laat hij het daar dan bij? Ja, dan laat hij het daar wel bij, want omdat hij daar dan wel gewoon respect voor heeft [int: oja]. Volgende vraag, heb je zelf weleens activiteiten voorgesteld of dat je een leuk idee inbrengt. Je noemde net al die vossenjacht, heb je ook nog andere dingen? Ehm ja de high tea op het Freithenhof [int: ja]. Ehm dat had ik ook een beetje mee geholpen en zo. Maar op de dag zelf toen dat dus was, toen kon ik niet, dat vond ik wel jammer [int: ja]. Ehm maar dat is ook iets, waar ik ook wel een steentje aan heb bijgedragen [int: gaaf]. Dus je voelt je wel vrij om gewoon dingen in te brengen? Er is wel een open sfeer ofzo? Ja. En merk je dat bij de groep ook, dat ze dat makkelijk doen? Bij deze groep minder [int: bij deze groep minder]. Ja, bij de vorige groep gebeurde dat echt heel veel, dat waren ook eigenlijk een beetje teveel ideeën om allemaal in eh de praktijk te brengen [int: hmhm]. Maar eh bij deze groep weet ik ook niet echt hoe dat gaat, maar ik denk wel eh dat ze iets ideeën hebben, maar ik weet niet hoe Robert daar mee om gaat [int: nee, precies]. Maar deze groep is ook jonger toch, de nieuwe groep? Ja, die zijn denk ik 12, 13 [int: ja, precies]. Maar bij jullie was dat misschien ook iets dat moest groeien? Ja, klopt. En merk je bijvoorbeeld door wat je hier bij @Robert’s moet doen, dat je ook thuis wat sneller meehelpt eh met klusjes of eh? Eh, nou eh m’n moeder moet nog wel eh acht keer eh op een dag vragen of ik bijvoorbeeld de vaatwasser uit wil pakken ofzo [int: hmhm]. Dus dat is wel een puntje, maar voor de rest ehm als ze iets vragen dan doe ik het meestal wel [int: ja]. 50


Eh ja wat je van de groep vindt die bij @Robert’s komt, maar we kunnen het denk ik misschien beter hebben over de groep die er kwam Eh ja ik vind het allebei goed hoor. Eh de groep die hier kwam dat was altijd gewoon eh dezelfde leeftijd zeg maar, dus allemaal uit hetzelfde jaar, dezelfde school. Ehm. Dus die kende je allemaal al? Ja, die kende ik allemaal al, voordat ik [int: voordat je hier kwam] ja, die heb ik hier toen wel wat beter leren kennen en zo [int: hmhm]. Ehm, maar dat was echt een hele toffe groep. Die eh deden ook gewoon als Robert wat zei, gebeurde dat ook [int: ja]. En als er bijvoorbeeld opgeruimd moest worden dan deden ze dat ook direct [int: hmhm]. Ehm en eh dat was altijd wel heel fijn om te zien, toen hadden we ook nog eh. Op een gegeven moment komen er dus die nieuwe eh mensen bij ehm ook gewoon van het eh Lambert Franckens college [int: ja] eh maar dan een jaar onder ons. En dat waren ook altijd wel eh leuke mensen en daar ben ik ook wel bevriend mee geraakt door eh @Robert’s [int: ja]. Dat was ook de volgende vraag, of je nieuwe vrienden hebt gekregen door @Robert’s? Eh ja [int: ja] of mensen die ik dan wel kende van gezicht, maar nog niet echt zo dusdanig dat ik echt ze vrienden kon noemen [int: nee]. Dat is hier ook wel gebeurd zeg maar [int: ja]. Want wat voor mensen komen er naar jouw idee een beetje naar @Robert’s toe? Ehm, mensen die zich, als ze bijvoorbeeld eh drukke ouders hebben die dan bijvoorbeeld ’s middags werken en dan dat ze alleen thuis komen en dan eh dat ze ook wel een keer iets willen doen op een middag [int: hmhm]. Ehm, mensen die eh nieuwe vrienden eh willen maken, denk ik ook. En eh als je gewoon samen met je vrienden eh bijvoorbeeld eh de ene vriend die heeft drukke ouders die eh niet thuis zijn en die mag dan geen vrienden meenemen naar huis en de ander heeft juist hele drukke ouders die thuis werken [int: ja] en die dan daar eh niet liever afpreken, dan is dit wel snel een plek waar je naar toe gaat. Hier kun je gewoon met je vrienden afspreken? Ja [int: ja] ja. Kun je met iedereen die bij @Robert’s komt goed opschieten of heb je weleens iemand gehad waarbij het wat stroever liep? Nee, we zijn weleens eh wat momenten geweest dat je echt mensen had van dat je dacht van nou eh rot jij even heel gauw een end op [int: ja]. Eh maar, maar dat kon je dan niet echt zeggen, dus ik ging dan altijd eh G. die eh en ik hadden dan vaak wel dezelfde mening over een persoon. Dus als die persoon dan weg was, dan begonnen wij pas [int: oja] eh en dan eh gingen we ook met Robert over die persoon praten, dat we hem echt verschrikkelijk irritant vonden ofzo. Maar ehm dat is niet echt heel vaak gebeurd [int: oja]. Hoe werd dat dan verder opgelost als je met eh Robert had gepraat erover? Nou, op een gegeven moment kwam die persoon gewoon niet meer. Niet doordat we heb weg hadden gepest ofzo dat was puur doordat hij het eh of niet heel leuk vond of eh dat vrienden van hem niet kwamen, dat meer een beetje [int: hmhm]. Maar geef je het ook weleens aan tegen de persoon zelf of doet Robert dat weleens? Eeh, nou we hebben, tenminste, nee niet echt dat ik me kan herinneren [int: nee]. Het is meer dat je dan, als je dan bijvoorbeeld met die persoon erover wil hebben, dan is hij er al niet meer dus [int: oja].

51


Ehm o ja, jullie doen ook weleens activiteiten voor de buurt hè, bijvoorbeeld eh high tea of vossenjacht of naar de bakker, brood halen. Hoor je weleens reacties uit de buurt, wat ze daarvan vinden? Ehm, nou ja ik merk wel want we waren toen met eh geloven op twee, die waren toen in Elburg [int: ja]. Eh en eh toen was ik ook te zien in die uitzending, toen kwamen er wel mensen naar je toe eh van o, wat is dat nou precies en eh wat doe je daar op zo’n middag. En het was eigenlijk altijd wel positief. Ik heb nooit echt een eh negatieve reactie gehoord ofzo [int: nee]. En je hebt ook meer eh connecties of contact met mensen uit de buurt? Eh, nou wel dat je mensen begroet die hier dan bijvoorbeeld een keer een praatje kwamen doen ofzo [int: hmhm]. Maar niet echt heel intensief contact. Nee, precies, maar je kent ze nu wel meer gewoon van gezicht? Ja, ja, ja [int: o ja, dat is wel nice] hmhm. Durf jij ook alles in de groep gooien, stel je hebt, je zit een keer ergens mee of je hebt een keer ergens vragen over, gewoon om het in de groep te bespreken? Ja, ja. Ik denk dat dat ook wel een sterk punt is van @Robert’s, dat dat gewoon kan en dat daar ruimte voor is en dat daar ook wel respect voor is. En hoe creëert hij dat dan, die sfeer? Eh, nou door mensen als ze eh bijvoorbeeld negatief zijn over een situatie van een eh tiener [int: ja], dan ze daarop aanspreken, zeggen nou even wat meer respect tonen, want dit is wel een redelijk heftige situatie [int: ja]. Dat wel een beetje. Een beetje bewustheid kweken ofzo? Ja. En ga je er dan vanzelf meer over nadenken of? Eeh, hoe bedoel je precies? Nou, als je dat hoort, als Robert zoiets zegt, heb je zoiets van ajoh best, prima je gaat door of je denk hm hij heeft er wel gelijk in ofzo? Nee, ik heb, nou het is sowieso Robert heeft wel altijd van die punten waarvan je dan als je wat gezegd heb en hij geeft daar een reactie op dan denk je wel van oeh. En dan eh denk je iets eh meer na ook voordat je iets zegt [int: hmhm]. Dus dat neem je dan wel mee? Ja, zeker. Heb je er voorbeelden van? Ehm, nou op een gegeven moment eh waren G. en ik zo dusdanig eh overheersend, dat we ook Robert soms een beetje eh in een hoekje drukte, met wat we zeiden en zo. Dus toen heeft Robert op een gegeven moment eh een middag eh gezegd van nou nu ben ik er klaar mee. Toen heeft hij die andere vrijwilligers erbij gehaald [int: ja] en toen moesten we eh de hele middag, tenminste een groot gedeelte van de middag hebben we toen gepraat over ons eh gedrag [int: ja] dat dat eigenlijk niet meer kon, omdat we best wel irritant waren. Eh en dat maakt op zich dan ook wel indruk, dat je dan denkt van oeh. En snapte je toen zelf wel wat? Nou, ik wist het eigenlijk ook wel . Ik was wel die eh persoon, die dan als ik dan wist dat ik dan net bij de grens zat, dat ik dan ook wel ophield [int: hmhm], maar dus G. die kon daar dan nog weleens overheen gaan. Toen heb ik ook wel een paar keer gezegd van nou, nu even dimmen [int: hmhm], het is nu niet meer leuk. 52


Dus jullie spraken elkaar er wel op aan? Ja, zeker [int: hmhm]. Heb je dat ook geleerd door @Robert’s, doordat Robert ook vragen aan jullie stelt bijvoorbeeld waarom doe je dat? Dat je er elkaar sneller op aan gaat spreken? Eh, ja wel sneller, maar dat wist ik van mezelf ook wel, dat deed ik daarvoor ook als mensen dan te ver gingen, dan zei ik er ook wat van [int: ja]. En als Robert dan zoiets tegen je zegt, heb je dan niet zoiets van eh haha, dag ik kom hier niet meer. Eh, nee [int: oké] helemaal niet. Want ik dacht ja het is gewoon waar [int: hmhm], dat zou ik een beetje hypocriet vinden [int: ja]. Maar het hielp wel, tenminste jullie eh? Ja, we wisten ook wel dat we eh soms een beetje te ver gingen, dus eh dat namen we ook wel mee in dat eh gesprek [int: ja]. En toen is het gewoon uiteindelijk helemaal goed gekomen [int: hm]. Je moet toch dan eigenlijk ineens een andere rol ook in gaan nemen in de groep, omdat je je toch wat gedeisder moet houden denk ik. Ja, nou we waren nog gewoon dezelfde eh jongetjes, maar we waren wel eh iets meer bewust van eh ons gedrag zeg maar [int: ja]. En had dat dan ook weer effect op anderen in de groep? Werden die ook rustiger of? Ja, ja nu je dat zo zegt dan merk ik dat wel [int: ja]. En merk je ook dat dat bijvoorbeeld uitwerking heeft op hoe je op school bent of eh in andere groepen? Ehm, nee, niet echt heel erg [int: nee]. Eh ja, gaan we over op preventie. Hoe vindt je het dat je bij @Robert’s niet mag roken? Nou, ik vind het een goede zaak, want ik vind zelf eh dat roken best wel dom, als je dat doet [int: hmhm]. Eh omdat je eh anderen, je zit hier natuurlijk in een groep [int: klopt] en eh als anderen niet eh van hun ouders niet eh naar plekken mogen gaan waar gerookt wordt eh dan, en er wordt wel gerookt, dan heb je al snel dat tieners niet meer mogen komen [int: ja]. En als je ziet dat eh gewoon een hele groep mensen buiten staat te roken, dan ziet het er ook wel weer gelijk zo eh zo straat eh straatachtig uit [int: ja]. Dus het is ook gewoon eh dat het eh ter preventie van @Robert’s zelf. Dat het niet zo’n imago krijgt van er wordt gerookt, het zal ook wel eh van die types komen [int: ja]. Wordt er bij @Robert’s ook nog voorlichting gegeven op andere gebieden? Eh nee het is denk ik puur een beetje gewoon een huiskamer idee dus als eh, als je wat doet dat niet mag, dan eh dan wordt daar wat van gezegd [int: ja], maar als het gaat bijvoorbeeld niet hele middagen over eh de invloed van drank op je hersenen ofzo dat soort dingen gebeuren niet [int: nee]. En als het ter sprake komt dan eh. Als het ter sprake komt dan hebben we er soms wel een discussie over, maar het is niet dat er echt mensen komen die het dan erover gaan hebben met je [int: nee, precies]. Maar je hebt het wel, de tijd dat je hier kwam, wel eens daar over gehad? Over drank, drugs. Eh ja, want er waren wel mensen die er weleens mee in aanraking waren gekomen [int: ja] en dan praat je daarover en dan geef je al snel je eigen mening. En eh ik had daar ook wel een redelijk sterke mening over, dus ik vertelde dat ook altijd wel eh en dat vond ik altijd wel interessant hoe anderen mensen daar dan op gingen reageren [int: hmhm]. Heb je er wat aan gehad? Eh ja, vooral discussie voeren eh dat heb ik hier wel echt heel erg geleerd [int: hmhm]. Eh G. die kon 53


het altijd al wel, ik heb het denk ik ook wel een beetje van hem geleerd. Als je een mening hebt dan wel zo dusdanig eh uitspreken en zo ja [int: ja] dat het wel echt een beetje indruk maakt [int: hmhm], zodat ze dan niet heel snel weer een tegenargument geven [int: ja]. Dus door echt met goede argumenten te komen? Ja, precies [int: ja]. Ja, heb je bij @Robert’s geleerd om beter na te denken voordat je wat doet, echt bewust? Ja, vooral na die ene middag met eh Robert en die andere vrijwilliger, toen dacht ik wel van oeh, nu moeten we iets meer gaan opletten. En heb je dat alleen als je hier bent, dat je nu meer daarover nadenkt? Nee, thuis had ik dat al, tenminste thuis niet, maar op school [int: hmhm]. Ehm als je dan, dan denk je daar wel weer aan van o nu even iets meer dimmen. Eh ik denk dat het ook wel belangrijk is [int: ja]. Is @Robert’s ook wel zo’n plek waar je het meest aangesproken wordt op je gedrag of gebeurd dat op school of thuis ook wel? Ehm, nou dat is meer als je eh bijvoorbeeld hier eh iets doet, wat je thuis bijvoorbeeld niet zo snel kan doen zoals poolen of darten en je gaat daar een beetje ruig mee om [int: hmhm] dan wordt daar wel wat van gezegd [int: ja]. En dat gebeurd dan thuis niet zo snel, omdat je daar dan die faciliteiten niet hebt [int: ja]. Dus, maar thuis wordt ik ook gewoon aangesproken op mijn gedrag, dus [int: ja, dat is wel zo]. Heb je hier ook dingen geleerd die je bijvoorbeeld eh als je niet bij @Robert’s was geweest dat je die ook niet had geleerd denk je? Ehm, ik denk dat discussie voeren dus. Maar ehm, voor de rest niet echt iets wat ik me kan eh bedenken. Ik denk dat dat discussie voeren dan misschien naderhand op de ehm middelbare school eh met maatschappijleer wel kwam [int: hmhm]. Ehm maar ik denk dat ik dat hier wel echt heel erg heb geleerd [int: ja]. En misschien dingen ook onbewust ofzo, want zoals dat organiseren wat je net zei met vossenjacht, dat je daar onbewust best veel van geleerd hebt, dat contact maken misschien. Ja, ik denk dat dat onbewust inderdaad ook wel ja. Dat is wel een goede. Maar ja, dat kun je natuurlijk nooit echt meten, omdat je die dingen gewoon doet en je staat er niet bij stil o ik maak nu contact, o ik ga nu plannen, o ik organiseer een vossenjacht. Ja, precies. Dat is inderdaad ook weer zo [int: ja]. En helpt @Robert’s jou ook om bijvoorbeeld op school te kiezen welk profiel je nu wilt volgen of straks je opleiding? Nee, dat wist ik allemaal al. Dat had je al vrij duidelijk. Ja [int: ja]. En ehm, waarom zou je er nu niet meer heen gaan? Nou, ik vind de groep niet heel leuk meer [int: hmhm]. En eh het is ook omdat ik nu druk ben met mijn examens en eh volgend jaar naar eh een andere stad om naar school te gaan [int: hmhm] dus eh ik denk dat ik er dan ook helemaal geen tijd meer voor heb en ik zit, ik ben ook zestien nu en ik wordt zeventien, dus het is van twaalf tot zestien dus dat gaat eigenlijk ook niet meer lukken [int: nee]. En als vrijwilliger ofzo zou je het hier ook niet meer eh? 54


Eh, nou het is omdat ik nu er als tiener zelf ook zolang ben geweest, eh is het vrijwilliger dan worden ineens wel heel een grote stap zeg maar [int: ja], omdat je dan wel eh een functie hebt als voorbeeld [int: ja] en ik denk dat dat als je dan als tiener dan zo hier komt en je moet ineens al die dingen die je toen mocht, nu ineens niet meer mag, dat dat dan wel een heel grote stap is [int: ja] ja [int: moet je je wat meer inhouden] ja, precies. Eh, heb je nog opmerkingen over @Robert’s? Ehm, nee, eigenlijk niet. Nog dingen die wij moeten weten voor ons onderzoek? Ehm. Wat is je leukste herinnering? Mijn leukste herinnering? [int: ja] Eh, ik denk het allereerste eh @Robert’s weekend, dat vond ik wel heel leuk [int: ja]. Ehm, omdat we toen dus de oude groep mee hadden en eh dat was gewoon een heel weekend @Robert’s zeg maar, dus het hele weekend gewoon een beetje eh klooien en eh de avonden met eh bonte avonden en zo, dat soort dingen, dat vond ik altijd wel heel tof om te doen op dat weekend [int: ja] ja. En als @Robert’s er niet zou zijn, wat zouden jongeren dan missen? Ehm, ik denk een plek waar ze echt eh een beetje het gevoel van een huiskamer hebben, maar dan niet thuis zeg maar [int: ja, thuis op een andere plek] ja, precies. Dat eh heeft eh Robert ook een tijd op zijn site had staan [int: ja]. Voor de rest, ik denk dat ze dan ook wel misschien een heel stel vrienden missen, omdat je die dan minder ziet na school en dat soort dingen [int: ja]. Of misschien wel niet eh heb ontmoet. Ik denk dat dat wel de twee belangrijkste punten zijn [int: ja]. Ja, anders zit je toch maar een beetje alleen thuis inderdaad. Ja. Ja, of alleen met je eigen clubje. Ja, dus je verbreed toch wel een beetje je vriendengroep. Ja, dat vind ik ook altijd wel een heel belangrijk punt, dat je ook oriënteert met andere mensen. Omdat als je op school alleen maar vrienden hebt en die gaan ineens allemaal hun eigen eh weg, dan moet je ineens weer helemaal opnieuw beginnen [int: klopt]

55


Interview 7 Functie: Jongere Leeftijd: 13 jaar Komt bij @Robert’s sinds een halfjaar, sinds september, 2x in de week, behalve als hij echt niet kan Waarom ga je naar @Robert’s? Eh, ja de gezelligheid, de spelletjes, tosti’s, eh gesprekken, het is ja. Hoe ben je hier gekomen? Eh, een vriend van mij eh J. die is een keer nadat de gymles voorbij was, toen kwam hij ineens, toen vroeg hij even of hij aandacht mocht of zo en toen zei hij van wie gaat er mee naar @Robert’s, was op een dinsdag, ja ik en nog een paar andere vrienden hadden geen idee wat het was, dus we wouden wel even kijken [int: hmhm] en uiteindelijk het was hier best leuk. Nou, toen dacht je ik kom vaker. Ja. En wat vind je leuk aan @Robert’s? Ja, de gezelligheid vooral en dat hier zoveel nieuwe mensen komen die ik nog helemaal niet ken [int: hmhm] Om lekker vrienden te maken ofzo? Ja, en daar is @Robert’s ook voor een deel voor bedoeld, vrienden maken, spelletjes spelen, huiswerk soms. Gebeurt dat wel eens, huiswerk? Nee. Dan zeggen ze weleens ik ga huiswerk maken, maar dan gaan ze er helemaal niets eh mee doen. O ja, dan komen ze hier vrienden tegen en dan gaan ze en dan wordt het gezellig of niet? Ja. Gebeurt het weleens huiswerk, gewoon dat je anderen ziet die bezig zijn? Nou, volgens mij heb ik een keer wel iemand een keer zien wiskunde huiswerk gemaakt, maar dat was ook echt de eerste keer dat ik dat zag [int: oja]. En dat is al weer een tijd geleden? Ja. En heb je ook dingen waarvan je zegt nou dit moet echt anders bij @Robert’s of dat vind ik niet leuk ehm of saai? Tot nu toe eigenlijk niet. Hm, nou dat is alleen maar positief. Ja. En de klusjes die je moet doen? Want je moet ook weleens wat schoonmaken toch? Ja, als je hier wilt zijn, dan zul je toch ook even moeten helpen [int: hmhm]. Wat vind je daarvan? Het is niet zo erg, Ja, behalve als je een klusje krijgt waar je echt totaal geen zin in hebt, dat je gewoon niet op tijd bent. Zoals? Ehm, ja afwassen heb ik altijd een eh hekel aan. Vind ik niet zo leuk [int: hmhm]. Ehm stofzuigen, soms is het wel leuk, maar meestal niet. Ik doe meestal gewoon zelf wat opzoeken, gewoon even dit wegbrengen [int: oja]. 56


Heb je ook nog wat geleerd van de klusjes die je hier moet doen? Dat je geen nee mag zeggen. Want? Iemand moet het doen [int: oja]. Dus dat betekent dat je het met elkaar netjes moet houden. Ja. Maar stofzuigen, afwassen dat deed je thuis ook al weleens ofzo dat heb je niet geleerd? Ja, meestal op vakantie eh hebben we weleens, ja dan krijg ik eh als ik de afwas deed met mijn zusje kregen we een euro en dan konden we naar de speelhal, omdat op de camping niet zoveel te doen was [int: o ja]. Dan werd je ervoor beloond? Ja. Ehm even kijken. Heb je ook weleens al met grote activiteiten geholpen hier bij eh @Robert’s? Eh één keer heb ik meegeholpen met de vossenjacht, was ik zo’n vos. Deden we door heel Elburg. Alleen er zouden 21 kinderen komen, maar uiteindelijk zijn er tien kinderen gekomen, waardoor we maar twee groepjes hadden [int: ja]. En ja we hadden vorige week hadden we dinsdag, hadden we, had Robert even georganiseerd, dat we een zoektocht door Elburg gingen doen, gewoon met z’n allen [int: hmhm]. En wat moest je dan doen? Eh, dan kreeg je tien vragen en je had dan nog een elfde bonusvraag [int: ja] en dat ging dan over Elburg. Bijvoorbeeld de kazematten, moest je helemaal naar die eh naar die tunnels. Je had eh vragen over de wanneer is het opge, wanneer is de botterstichting opgericht eh en hoeveel schapen staan er naast de Sint eh Sint Nicolaaskerk [int: oja]. En wat vond je daarvan? Heel leuk, we doen het ook bijna nooit. En de vossenjacht, die heb je ook echt geholpen organiseren, wat vond je daarvan? Ja, ik vond het wel grappig. Die kinderen echt als ze jou zagen dan was het meteen van ‘hé daar is er één’. En dan was het meteen van nee, dan was het meteen even stiekem weglopen [int: ja]. Dat was wel echt gezellig. En dan had je zeg maar je partner, had je zeg maar samen een thema en twee mensen waren brandweer, twee mensen waren politie, twee anderen waren weer discofreaks [int: o ja], allemaal rare dingen. En dat was gewoon, dat viel teveel op. En als je dan zeg maar twee groepen elkaar matchen was het gauw ga de andere kant op, anders pakken ze ons [int: ja, dat is wel grappig]. En dan was het uiteindelijk ‘ja we moeten er nog twee’ ofzo [int: ja, grappig]. En heb je daar ook wat van geleerd dat je denkt van? Dat kleine kinderen heel erg schattig zijn. Dat ze graag iets willen bereiken [int: hmhm]. En ehm denk je ook dat je later iets met kinderen wil gaan doen ofzo? Ehm, nou niet persé iets wat Robert doet, lijkt me best grappig, maar eh ja dat zou dan één van de weinige dingen zijn die ik daarmee zou doen [int: hmhm]. En wordt je ook eh door Robert aangemoedigd om met activiteiten mee te doen? Ja, maar sowieso lijkt het me altijd wel leuk om met dingen mee te doen. O, dus je doet sowieso wel mee? Ja. Dus jij staat ook al op de lijst? 57


Ja, ik doe ook al mee voor het kamp [int: o, kijk]. Heb jij daar ook al ideeën voor eh? Nee, ik heb echt. Meestal heb ik wel ideeën, maar nu denk ik echt ik zou niet weten wat we moeten doen [int: oja]. Ja, Robert is hier degene met al die ideeën [int: hmhm]. Maar als je een idee hebt, dan durf je dat wel in te brengen ofzo? Ja. En dat doet iedereen ook wel? Eh ja, ik heb eigenlijk nog nooit iemand hoor eens, ja sommigen die hebben dan echt van die rare ideeën om grappig te zijn ofzo, maar [int: oja]. En heb je zelf weleens ideeën ingebracht eh hier of iets? Eh, nja ik heb weleens een paar keer gewoon dat we met z’n allen een spel gaan doen ofzo want Robert zegt altijd nou we gaan weerwolven zo’n spel en iedereen moet meedoen en als wij dan iets willen doen en Robert zit weer achter z’n laptop een beetje eh dingen te schrijven dan zitten wij van ja jij moet ook meedoen, maar [int: hmhm]. Dus heel vaak spelen we dat ook wel weerwolven [int: o, dat is leuk]. En hoe reageert Robert er dan op als eh hij achter z’n laptop zit. Ja, ik moet werk maken. Ja, maar nu verplichten wij hem om mee te doen, omdat hij dat ook altijd bij ons doet. Ja, ik doe sowieso wel mee want ik vind het een leuk spel. Dan moet het persé, maar nu moet het dan weer niet [int: oja]. En wat vindt je daarvan? Raar, hij verplicht ons wel iets, maar wij mogen hem niet verplichten voor hetzelfde [int: ja]. Wat vind jij eh van de groep die nu bij @Robert’s komt? Ehm, ja we verschillen een beetje, maar het is wel heel gezellig. De ene zit meer achter z’n mobiel, de ander die is de grappenmaker, de ene die wil weer heel veel spelletjes spelen [int: ja], de ander die is een beetje ja die zit gewoon een beetje zo aan tafel. Kun je met iedereen goed opschieten? Eh ja, de meesten wel. En als je niet zo goed met iemand op kan schieten? Ja, dan praten we niet zo heel veel [int: hm]. Maar dat zeg je dan niet tegen Robert ofzo of tegen diegene zelf? Nee. Dan ga je gewoon wat minder met diegene om? Ja. En heb je door @Robert’s ook al nieuwe vrienden gekregen? Eh, ja een paar. Ik kende ze eerst wel, maar ging niet zoveel met hun om [int: hmhm]. Ja, voor de rest, ja meeste mensen die hier heen gaan die kende ik al wel [int: oja]. Wat voor soort mensen of jongeren komen hier vooral volgens jou? Eh ja, wel de meeste klas één, de klas één of tweeërs [int: hmhm]. Wel een paar derdeklassers of mensen die hier vroeger weleens waren geweest, maar het is meer echt zoiets voor de wat jongere kinderen [int: oja]. En hoe komen die hier dan? Want jij bent hier door vrienden gekomen? 58


Ja, dat ja. Nou J. die was hier gekomen doordat eh zijn vader Robert kende [int: oké]. Maar andere kinderen, ik zou het echt niet weten. Die waren hier al eerder dan mij en ik weet niet hoe hun hier zijn gekomen [int: oja] En jij zeg ook weleens tegen jongens op school ofzo van joo, kom je mee naar @Robert’s? Ja, we zeggen ook wel eens tegen een paar andere vrienden van mij gaan jullie ook eens mee. Ja, één iemand is weleens meegekomen, maar die woont zeg maar in Nunspeet en ja [int: dat is een aardig stukje] ja [int: ja]. Maar hij vond het wel leuk? Ja, hij vond het wel leuk, alleen hij kan niet zo vaak komen [int: nee, precies]. Doen jullie weleens eh activiteiten met of voor de buurt hier? Eh niet persé voor de buurt, maar we hebben nu wel een activiteit voor kinderen uit Syrië die hier dan komen. En dan gaan we daarmee leuke dingen doen en ook voor vluchtelingen. Alleen ik weet niet precies eh er is nog niet zoveel over verteld [int: oké]. En wat vind je daarvan dan? Ik vind het wel leuk. Alleen ik hoop dat ze wel Engels kunnen of Nederlands [int: dat je wel met ze kan praten] ja. Ja, dat ik wel met hun kan communiceren [int: ja]. Dat is wel gaaf. Maar dat is wel heel wat anders dan eh gewoon met kinderen hier uit de buurt ofzo. Ja. En met zo’n vossenjacht eh wat jullie ook hebben gedaan, merk je dan ook eh, krijg je dan ook reacties daarop van die kinderen of van hun begeleiders? Ja, dat we er soms heel raar uitzien of dat ze het heel erg grappig vonden dat ze meedoen [int: hmhm]. En dan vragen sommigen ook kunnen we dit vaker doen ofzo [int: o, dat is wel gaaf] hmhm. Ehm, even denken hoor ehm wat vind je ervan dat je bij @Robert’s niet mag roken? Eh zelf vind ik eigenlijk, lijkt me helemaal niet fijn om te roken. Ik ga er ook nooit aan beginnen [int: goed zo]. Ja, het maakt mij niet uit, als Robert dat niet wil, dan vind ik dat best [int: ja]. Gewoon een regel ofzo. Ja [int: ja]. En als je ergens vragen of iets over hebt, durf je dat dan ook gewoon in de groep te gooien? Ligt eraan waar over. En anders, met Robert misschien bespreken? Ja, hoor. En tegen Robert zeg je ook wel gewoon veel? Ja. Iedereen wel? Ja. Hoezo, is Robert betrouwbaar? Ja [int: hmhm]. Durf je hier meer vragen te stellen dan bijvoorbeeld thuis of op school of? Nee. Gewoon hetzelfde? Ja.

59


En wordt er hier ook weleens voorlichting gegeven over eh bijvoorbeeld roken of alcohol of? Eh ja, laatst was nog een meisje, die zat de hele tijd te roken, twee anderen nog en daar ging Robert vertellen van eh wat er in je lichaam daarmee gebeurd en dat het slecht is en hoe kom je, ging hij een heel stappenplan maken, van hoe kom je eraan, hoe kom je er, hoe kun je er vanaf komen [int: ja]. Eh wat maakt het zo eh zo verslavend en allemaal andere dingen [int: oja]. Wat vind je daarvan? Eh, dat hij heel veel weet erover [int: ja]. En denk je dan ook dat mensen er iets van oppikken dat ze er wat van leren? Ik hoop het [int: ja]. Maar doet hij dat dan gewoon of vraagt iemand er dan wat over of? Eh, soms vraagt hij weleens heb jij nog iets ofzo of is er iets waar je verslaafd aan bent ofzo of wil je nog iets vertellen ofzo [int: ja]. En toen was het zo van ja ik rook en nou toen ging hij dat verhelpen [int: oja]. Dus hij begint er dan zelf wel een beetje over? Eh ja, maar soms gaan ook wel gewoon kinderen naar hem toe [int: oja]. En hoor je dan achteraf van die kinderen ook nog weleens reacties van nou dit heb ik er van geleerd of nou ja hij zoekt het maar uit of? Eh ja, sommigen zitten meer van ja en die gaan dan weer weg ofzo en die anderen, sommigen anderen die zitten dan weer van ja eigenlijk is het wel zo en ik had er nooit aan moeten beginnen en dit en dat [int: ja]. En doet Robert dat in de groep of gewoon één op één? Eh, één op één [int: oja]. Ligt eraan hoeveel kinderen het erover willen hebben [int: hmhm]. Vraagt hij dan eerst even wie het er nog meer over wil hebben? Eh ja als er nog, ja zeggen gewoon is er nog iemand anders die eh hier iets over wil weten of iets wil weten hoe je eraf komt [int: ja, dat is wel slim]. Ben je bij @Robert’s weleens ergens op aan gesproken op je gedrag bijvoorbeeld? Eh, nee. Ja, soms zeggen ze weleens van je bent gewoon gezellig en ja. Of als je een keer super druk bent ofzo, joo even rustig? Ehm, ja sommigen zeggen dat wel, dan irriteren ze zich eh heel erg aan, maar [int: hmhm]. En niet persé tegen mij maar ook weleens tegen anderen [int: nee, precies]. Heb je het zelf weleens gehad dat eh? Ja, toen hadden we zeg maar de hele tijd, toen zouden we zo’n spel buiten doen rennen, was ik een beetje hyperactief [int: ja]. En hoe werd dat dan gezegd tegen je? Heb jij suikerklontjes op ofzo? En wat vond je van de manier waarop dat werd gezegd? Vond je dat een goede manier of had je zoiets van nou het had beter anders gekund? Nou, maakt mij niet zoveel uit, als hun dat grappig vinden [int: hmhm]. Had je toen zelf ook zoiets van nou misschien moet ik iets rustiger doen of eh ging je gewoon lekker door? Nou, iedereen zit een beetje druk te doen en hun zitten dan zo een beetje saai aan tafel en willen niet meedoen, ja [int: hm]. Ehm, heb je door Robert of @Robert’s weleens geleerd om twee keer na te denken voordat je wat doet ofzo, dat je je bewust wordt van iets? 60


Ja. Zoals? Eh, uitschelden. Als je soms gewoon echt boos wordt dat je iemand wilt uitschelden [int: ja]. En heb je ook buiten @Robert’s dat je daar ook wat aan hebt gehad, wat aan hebt? Ja. Dat je ook merkt dat je even wat langer nadenkt voor je iets doet. Ja. Zoals? Eh, precies hetzelfde. Gewoon een beetje, als je iemand beledigd, omdat je gewoon boos bent en dat hij je irriteert ofzo [int: hmhm]. Dat je dat minder snel doet? Ja, en vragen of hij wil stoppen [int: ja]. En helpt @Robert’s jou ook een beetje om te kiezen van nou ik wil later dat beroep doen of dat profiel kiezen of daar ben je misschien nog helemaal niet mee bezig? Nee. Of dat je doordat je bij @Robert’s bezig ben met kinderen of ouderen of iets organiseren, dat je denkt van hé, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dat zou ik later ook wel willen doen. Of hier ben ik goed in. Nee, niet echt [int: nee]. Ook misschien nog erg vroeg om dat nu al te kiezen. Ja. Ehm, wat is je leukste herinnering aan @Robert’s, wat je nu hebt meegemaakt? Ehm, o dat is een lastige. Nee, ik heb heel wat herinneringen. Nou, twee leukste dan. Nou, we hebben één keer een heel groot spelletje gespeeld, toen met z’n alles zo’n eh hoe noem je dat? Ehm, hoe heet dat spel, dat heet, iets met een bitterbal ofzo. Je bent zelf een bitterbal en dan krijg je allemaal vragen over Nederland en zo[int: oké, ik heb er weleens van gehoord ja]. Dan moet je bami schijven verzamelen en eh bamiballen of hoe je die dingen ook noemt [int: oké]. En we hebben nog een paar, een maand geleden ofzo, hebben we nog een spel gedaan, dan moest je zeg maar wat ben ik of wie ben ik [int: ja] of nou zeg maar. Je krijgt een kaartje, dat was je, en dat moest je uitbeelden [int: oja]. En dan degene die als eerste raadde, die mocht dan ook een kaartje pakken en die was dan de volgende. En wat maakt die dingen zo leuk? Eh, we hebben heel hard gelachen en dat er heel veel grapjes over worden gemaakt [int: hmhm]. En dat je het met de hele groep doet? Ja, dat we dan echt met 20 kinderen of 15 daar zitten [int: wow]. Dat is wel een aardig groepje. En dan heb je wel echt zo’n groepsgevoel. Ja, we passen ook niet allemaal op die bank [int: nee, precies dan is die echt stampvol] hmhm. En wat zou er missen als een plek als @Robert’s niet bestond? Dan zou ik veel meer thuis zijn [int: hmhm]. En wat zou je dan vooral missen? De gezelligheid [int: hmhm]. Dus je hebt wel zoiets van eh eigenlijk moeten veel meer jongeren hier komen? Ja [int: omdat het gewoon vet gaaf is, leuk]. 61


Nou, dat waren de vragen al. Heb jij verder nog opmerkingen of dingen waarvan je denkt dit moeten jullie nog weten? Dat iedereen naar @Robert’s moet komen [int: okÊ].

62


Interview 8 Functie: moeder Leeftijd kind: 15 jaar Kind heeft PDD-NOS, draagt een petje i.v.m. lichtschuwheid, spraak-taalontwikkelingsachterstand, geadopteerd en hier heel erg op zijn plek. Komt vanaf zijn 11e naar @Robert’s, soms paar weken niet, dan weer tijd 2 dagen in de week. Dus het is heel lastig, omdat hij van het ene moment door zijn PDD-Nos uhm, ja je krijgt van mij heel veel informatie hoor, omdat die van zijn PDD-NOS zeg maar, kan die in één keer uhm hij begrijpt grapjes niet, dus hij kan in één keer exploderen. (Int: Ja) Ja daar gaan ze hier eigenlijk gewoon heel goed mee om en dat gebeurt hier eigenlijk bijna nooit. Ja en hij is hier sociaal-emotioneel gewoon veel sterker geworden. En ook omdat hij zich toch opgewerkt heeft om VMBO-basis te gaan doen, omdat hij van bijzonder onderwijs afkomt en dat gaat eigenlijk ook heel goed (Int: hm, gaaf, heel mooi). Ja het mooie dat je bij Robert ook leert, afgelopen jaar hebben ze een high tea gedaan voor de bejaarden, dat staat ook in dat boek, (Int: ja) dat tie ook uhm, zichzelf zijn, op Hemelvaartsdag als op Koninginnedag heeft hij ingevuld om voor anderen wat te doen. Ja hij is een stuk socialer geworden en emotioneel een stuk sterker. En dat is ook wel de kracht van dit. (Int: Ja mooi, ja). En uhm ja, als ze binnen komen dan roepen ze allemaal tosti en uhm het is gewoon, één keer in de zoveel tijd dan leggen ze geld bij elkaar en dan eten ze en dan koken ze. (Int: ja leuk) En komt u hier ook vaak? Hierzo? (Int: ja) nee ik denk niet dat die dat leuk vindt. Ja alleen met kerst in de vesting, want dan helpt hij hier, en dan is hij verkleed als Ciske de rat en wij uhm meestal als Ciske, en dan komen we hier wel. En wij sponsoren @Robert’s natuurlijk elke maand. En verteld hij er thuis ook veel over? Over Robert? (Int: Ja) Ja Robert is natuurlijk een oude buurjongen van mij, Robert. Ik woon, ja hij heeft achter mij gewoond, dus ik heb hem eigenlijk zien opgroeien. (Int: hm) Dus toen hij dit op zette met Jeniffer, zijn vrouw, en die vond dit ook helemaal geweldig. En vond ik dat ook wel heel leuk ja. (Int: ja idd, gaaf zeg) Ik denk ook wel dat er in Elburg behoefte is aan zo’n plek. Ja Want? Er is verder niets, en je weet nu waar die is. En er is geen drank en geen drugs en geen rook rij, nee (Int: Nee). En je leert gewoon opruimen en afwassen en dat er aan de leuke dingen ook minder leuke dingen zitten (Int: ja) Dus ja ja, hij leert ondertussen heel veel, maar hij is niet streng, hij is heel leuk, hij is heel sociaal met ze. (Int: Dus gewoon op een speelse manier op een normale manier eigenlijk, dingen meegeven) Ja ja. En gewoon hele groepen, of je nou PDD-NOS hebt of ADHD of uhm, gedragsstoornis je bent gewoon allemaal welkom. (Int: Ja, gewoon zijn wie je bent) Ja ja, en dat vind ik wel heel belangrijk. Als hij appt hee ma ik ben bij Robert, dat appt tie dan, en als ik dan nog niet thuis ben en dat appt tie dan, dan weet je gewoon dat het goed is. Mooi, en zijn er ook mindere kanten aan @Robert’s of kanten waarvan u zegt dat zou ik nog wel willen verbeteren? Ja in de vakanties ook open he haha. Ja dat vinden we allemaal een gebrek. (Int: ja haha) Want juist in die vakanties, in de zomervakantie hebben ze daar behoefte aan. (Int: ja haha) Ja want hij heeft 63


wel sterk de behoeften dat @Robert’s dan ook open is. Of een keer met z’n allen naar het zwembad of de tuinen, want nu spreekt hij ook wel met vrienden af en uhm (Int: als activiteit dan?) Nee niet als activiteit, want dan doen ze al genoeg. Nee maar gewoon in de herfstvakantie, meivakantie en in de zomervakantie. Want in de zomervakantie is die 6 weken dat ze dicht zijn, wel echt heel lang. (Int: ja) En dan wil hij graag wel even naar de stad. En het zou zo leuk zijn dat als er braderie was in de zomer dat Robert los was. (Int: doet tie dat dan ook wel is een keer met vrienden?) Ja nu wel, maar vroeger niet. Ja hij speelt nu inmiddels, omdat Vmbo heel goed gaat. (Int: ja) En hij speelt nu inmiddels keyboard en dat speelt die rustig op het station in Zwolle. (Int: oh leuk). En ook rustig in de aula, en hij speelt ook heel goed haha. En daar kan die dus zijn hoofd in leegmaken en dat is voor hem belangrijk dat als hij een dag VMBO heeft gehad en hij komt terug, dan zit dat hoofd vol, dat zit vol met informatie. En dan hoeft hij ook geen huiswerk te gaan maken, want dan hoeft er maar dit te gebeuren en kadoek. (Int: ja schakelen idd) Dan krijgen we een reactie, dan gaat hij of achter zijn keyboard of.. (Int: Ja als hij dat zelf zo weet en als hij dat zelf kan sturen dan is dat super). Hij zit net in de tweede en in de vakantie heeft hij zelfstandig geleerd John Legends te spelen. Dus dat speelde die en toen kwamen er allemaal meiden achter hem staan, en dat vond tie natuurlijk allemaal leuk en (Int: haha ja) Goh ja en hoe doe je dat en hij speelt dan met 2 handen en dan speelt hij over en zo. En toen kreeg hij ook wel in de gaten, hee dat is leuk, dus als ik keyboard speel haha. (Int: haha ja) Dat heeft dus ook nog een andere aantrekkingskracht dat is leuk. (Int: haha ja leuk) Maar heeft u ook nog andere kinderen in die leeftijd die.. Ja ik heb ook nog een dochter van bijna 19, die wordt 21 mei 19. (…) Met Javo is het zo, als je dan zegt, je ben echt me vriend. Dan laat Javo zich gauwer meeslepen. (Int: ja) En dat gevaar is bij Roberts niet. En merkt u verandering bij hem op sinds die hier komt? Oh ja ja, sterker nog, sinds die bij Roberts was, zei die ik ga de zorg in. Want ik wil net zoals Rober en Jennifer zijn. Nu blijkt die niet zo goed daarin te zijn, dus heeft hij een andere kant gekozen, maar dat was echt zo ik wil ook zo zijn. (Int: ja) Ja als ik later groot ben wil ik ook zo iets, wil ik ook iets met kinderen, dus ja hij is er heel erg mee uhm ja. (Int: hm ja) Dus hij is er heel enthousiast over. Dus ook zijn kwaliteiten ofzo ontdekt? ja ja, maar ook nu durven zeggen. Want dat zeggen ze op school ook, hij is sociaal-emotioneel ook veel sterker geworden. Hij heeft een drie maanden geleden een presentatie gegeven over zijn eigen beperkingen. Nou dat is uhm ja best wel heftig. (Int: zo knap, dat is een hele stap) Want iedereen denkt wel goh wat leuk zo’n petje, maar dat is niet altijd leuk zo’n petje. (Int: nee niet als het moet inderdaad) Want als je naar het zwembad gaat, altijd moeten wij een telefoontje plegen, want je mag niet zwemmen met een petje. Dus je komt overal, op vakantieparken, hij loopt altijd overal altijd tegenaan. (Int Ja) En ook op t Oosterlicht, op school, de teamleider weet ook dat hij een petje op heeft en vond het ook verschrikkelijk, toen ging hij pso doen, praktijk en dat was dus in een ander gebouw en toen viel iemand over dat petje, dat had dus nooit mogen voorkomen, maar is dus wel gebeurd. En toen kwam die thuis en toen zei die ook, mam is er ook een pasje waarop staat, want doordat hij dus zo ernstig lichtschuw is en dat petje af is, zijn wimpers groeien naar binnen en die krassen continue over zijn lenzen, doordat hij zo doet. Hij kan dus, hoe moet ik dat uitleggen, dat hebben ze bij Bartimeus ook waargenomen en die laten onherstelbare beschadigen achter. (…)

64


En merkt u nu ook uhm dat omdat kinderen hier mee moeten helpen met klussen, dat hij thuis ook makkelijker meehelpt met klusjes? Ja, want hij was wel zo van, nou hij vraagt wat sneller: kan ik wat voor je doen. (Int: hm) Nu heb ik het voordeel dat een autist zijn kamer tot in de puntjes verzorgt haha. Maar eerst gooide hij zijn sokken en ondergoed door de kamer, maar nu gaat alles netjes in de wasmand en sokken in de wasmand. (Int: hm) En weet u wat hij hier doet voor klusjes? Oh van alles, hij gaat voor Robert naar de Jumbo en alles doet tie. (Int: En tostirek schoonmaken en andere dingen schoonmaken) ja ja (Int: en weet u wat hij dan altijd kiest?) nee dat weet ik niet. Nee ik weet dat Robert ooit een grapje met em gemaakt heeft, die liet em van achteren schrikken en doordat hij een beperking heeft ziet hij niemand van achteren aankomen. En uhm, oh dat was met de sinterkaas intocht en toen was dat hier op tv geweest, met alles versieren enzo. En toen haalde Robert een grapje met hem uit en toen wilde hij eigenlijk heel boos worden, maar hij heeft hier geleerd en op school geleerd gecontroleerd boos te zijn en toen draaide hij zich om en toen zei Robert, wow toen uhm werd ik even op mijn stand gezet en toen zei die, dit doen we dus nooit meer. (Int: hm) En hij zei het zo, want Robert vertelde dat later tegen ons, dat wooow, en het mooie vond ik ook van Robert dat hij toen ook zei, oké dat was dom van mij, en hij sprak me daar ook gelijk op aan, want hij had het thuis niet verteld. En toen zei ik ook hoe vond je dat? Nee zei Robert, terecht. Ik eis wat van hun en ik moet op mijn beurt ook leren van kinderen met een beperking. (int: ja). En dat vond ik heel mooi, dat hij dat ook zegt. (…) (int: ja mooi) Ja dat soort dingen heeft hij hier wel geleerd, want pas ging hij op de fiets naar het zwembad en hij is naar Breda geweest. En ja doordat hij hier sociaal-emotioneel zo gegroeid is, kan hij dat. (Int: ja). Heeft hij hier ook vrienden gekregen dan? Ja, ja ja. En daar gaat hij ook goed mee om? Ja met alles. Ook buiten @Robert’s gaat hij daar mee om? Ja, want ze spreken af, maar heel veel zitten ook bij hem op school he. En heel veel van het kookboek, daar gaat hij dus mee om. Dus uhm vanuit school spreekt hij daarmee af en uhm.. Ohja, en is het ook een beetje een vast clubje hier? Ja dat denk ik wel, ja, maar het is wel zo ik uhm pas hoorde ik een moeder en die dochter was voor het eerst bij Roberts, maar het is niet zo dat je buitengesloten wordt (Int: nee precies.) Ze zegt het was zo leuk, het is dan ook gelijk weer één groep. Ja, en heeft hij nu ook een betere relatie met de buurt, ze moeten natuurlijk wel eens naar de bakker klusjes doen of? Ja ze moeten zoveel doen, naar de jumbo, naar de voedselbank alles. Nou wat ik fijn vind, is doordat die dingetjes doet, zoals voedselbank en dat kinderen het soms wat minder hebben doordat de groep hier wat groter is, dat hij het zelf zich wel realiseert, heel af en toe maar hoor, daar ben je ook puber voor, maar af en toe dan zegt tie dan ook ik moet eigenlijk helemaal niet mopperen. En dan zeg ik nee dat vind ik eigenlijk ook. Maar natuurlijk doe je dat, maar maar (Int: ja inderdaad, maar dat hij dat beseft) ja, maar dat hij dan zegt er zijn ook mensen die het minder hebben. (…) 65


Want ze hebben ook een actie gedaan voor de voedselbank en daar heeft hij dan ook mee mee gedaan en hij heeft vorig jaar ook meegedaan met de high tea voor de bejaarden en hij heeft natuurlijk zelf altijd op de zorgboerderij gezeten en hij wil nu wel stage lopen op de zorgboerderij. (Int: oh ja) Heeft u nu ook het idee dat hij zich meer wilt inzetten voor de buurt of voor anderen? Oh ja, want ik heb nooit drie jaar geleden kunnen denken dat hij op Koninginnedag de hele dag voor Robert zal werken. En dan hemelvaart erachter aan. (Int: Mooie ontwikkeling dan) Want wat deed hij daarvoor buiten school om? Niets, nee, hij zat thuis alleen. En komt dat nu echt door @Robert’s of ook door school en ontwikkeling? Dat weet ik niet, combi. Nou kijk dat komt omdat je na school, kijk hij begon natuurlijk op VMBO klas, hij zit in een klas met veel meet autistische kinderen. Het meisje wat hierop staat (kookboek) had ook PDD-NOS en dan uit school gaan al die kinderen door naar Roberts. Kijk als je elkaar alleen in school tegenkomt, dan houd het na de pauzes gewoon op. Maar omdat Robert er is gaan al die kinderen met zen allen, fietsen naar Roberts. En ook donderdags verveelde die zich, en toen zou die even M. appen. Maar met M. en twee van dat boek, gaat tie ook altijd naar @Robert’s. En vroeger zou die nooit appen, van joh zullen we vanmiddag even afspreken. Of nou ja, het heeft ook nadelen, vorig jaar was het kermis hier, hij is dus bijna niet thuis geweest. Want continue met mensen van @Roberts, want die gaan wel samen door. Dus of zwemmen in t Harde, of uhm. Ja en die ging dus naar de kermis en dan zegt tie, ja ik kom er altijd wel iemand van @Robert’s tegen. En dat is ook waar, wel met dat hij aan het eind van de week 50 euro kwijt was haha. (int: zo haha ja) Ja het was zelfs zo dat zijn zus en daar moest zij erg, daar moesten we allemaal aan wennen, dat toen zei ze, zullen we zo samen naar de kermis gaan? Nou zegt die, liever niet, nou zijn zus had echt zoiets van wat zullen we nu krijgen? Hoezo niet? Want hij vind het altijd heel leuk om wat met zijn zus te doen. Nee want hij had met mensen van @Robert’s afgesproken, dus dat werd dan of morgenmiddag of morgenavond. En wij hadden echt zoiets van oké?! En dat zie je nu wel. (Int: haha ja) En ook met kerst in de vesting, de hele dag is die dan in de stad met twee mensen en vrijdag avond heef hij hier dan de hele avond gewerkt. De hele avond drinken ingeschonken, de hele avond eten gemaakt. (Int: ja gaaf mooi) En merkt u iets van de preventieve rol die @Robert’s wil hebben, dat ze bijvoorbeeld niet gaan roken of uhm? Ja want dat zit er hier heel duidelijk in. Want pas had hier iemand ook wat gedaan, dat verteld hij dan ook en op school gebeurt het dan ook wel, en dan zegt die ook, nee dat ga ik echt niet doen. Dat heeft hij nu heel duidelijk uhm. En hoe brengt Robert dat dan over op hun? Die is heel streng. Nou vorig jaar had er iemand wat uitgehaald en dan is het zo gelijk er uit. Ouders ingelicht. Dus dat gaat dan gewoon heel adequaat. (Int: en dat nemen ze dan ook mee) Ja want hij reageert dan echt woedend, dus dat maakt dan ook wel indruk.

66


Ja en hij is zich veel meer gaan ontwikkelen, heeft ook veel meer activiteiten. En als die nu een dag geen zin heeft, prima, maar als die nu wil dan weet ik dat hij 2 middagen in de week bij Robert zit. En één keer in de 2 of 3 weken koken ze ook met zen allen, en afwassen. En dan neemt tie 5 of uhm weet ik veel hoeveel euro mee en dan eet hij ook hier. Dus uhm, maar ook als hij ergens mee zit, er is altijd iemand waarmee hij kan praten. (Int: hm) of huiswerk kan maken ofzo. Want Jennifer, is natuurlijk secretaresse op het oosterlicht, dus uhm (int: oh ja) En heeft u ook het idee dat uw kind meer voorgelicht wordt, dan kinderen die niet naar @Robert’s komen? Ja dat denk ik absoluut. Ja ik denk dat het ook goed is, dat het ook goed is dat, buiten in de stad hangen vind ik niet erg, maar dat het goed is dat je 2 middagen gewoon een vaste plek hebt. (Int: ja dat je weet dat het goed is) Ja vorig jaar hebben we ook een dartbord, die had mijn man al, maar die hebben we van het zoldertje weer naar buiten gedaan, want omdat die hier dartte, hebben wij dartpijlen gekocht en dart hij nu met mijn man. Want omdat tie hier dartte, dart die nu zomers met mijn man en hebben ze een activiteit. Terwijl ze niet goed konden vinden eigenlijk. Nou poolen, hij poolt wat af. Als we nu op vakantie zijn dan gaat hij met de vriend van mijn dochter en mijn man poolen. (Int: oké, dus het contact wordt beter) Ja, maar je krijgt ook, hij is volwassener geworden, hij is emotioneel sterker geworden (Int: hm). Kijk hij gaat alleen naar Robert en ook met kerst in de vesting zei die ook mam ik kom alleen naar huis en toen is die ook met M. en de hele groep naar huis gefietst om 11 uur. Maar toen is die wel van 3 uur tot 11 uur hier geweest, en ik denk niet dat ik hem normaal zo makkelijk van 3 tot 11 uhm (Int: bezig had kunnen houden.) ja. Ja en vind u ook dat naast het rookbeleid voldoende preventief gehandeld wordt hier? Ja ja En hoe doen ze dat dan? Nou met nieuwsbrieven houden ze ons goed op de hoogte en uhm nou ze praten er best wel veel over. Nou bijvoorbeeld vorig jaar met Koninginnedag zijn er Joodse graven beschadigd door twee meiden die teveel gedronken hadden. En nou daar praat hij dan ook gewoon over, van goh wat vind je daar van. En toen had hij ook gezegd van ik doe dat nooit, maar mocht ik een vlaag van verstandsverbijstering hebben dan laat ik me wel naar Groningen overplaatsen, want als ik me vader en moeder onder ogen moet komen dan uhm. (Int: ja precies, dus ze worden dan wel weer even op scherp gezet) ja nou ja hun hadden allemaal zo iets van ja dat doe je niet, van uhm ja en hij kan dan of de begeleiding van hier dat weet ik niet, zo van goh je eigen opa kan daar liggen dus ja dan wordt je toch wel weer gerealiseerd van uhm ja. Vaak wanneer er iets in Elburg of omsreken gebeurd, datn wordt er toch nog wel even uhm (Int: over nagepraat ofzo) ja. Dus toen zei die ook tegen mij nou iemand kan wel graven vernielen, maar het zou maar het graf van je opa zijn dat vind ik ook niet leuk. (Int: ja dat is dan toch wel inlevingsvermogen, verplaatsen in de ander) Ja, ja, maar ook als er wat gebeurt, maar hij verteld nu ook meer. En verteld hij hier ook dingen, heeft u het idee dat hij hier ook dingen verteld die die ergens anders niet verteld? Ja ja en tegen Robert ook he. En ook in de groep? Ja in de groep ook wel. Ja en ik denk ook wel puberdingen, dat die die niet tegen ons verteld, maar dat dat wel bij Robert gebeurt. Ja want als er hier wat aan de hand is of op school of hij heeft een 67


rotdag gehad, en hij komt hier van terug en dan is het hee hallo. (Int: en dan is hij weer vrolijk ja) Ja en het contact is heel goed. Want als hij een afspraak vergeten is ofzo, dan bel ik hierheen naar de begeleiding en dan wordt er ook gelijk op gereageerd van hee hallo het is hier leuk, maar nu moet je gaan. En je weet ook er is hier geen drank, drugs en roken, maar wel tosti en vrijheid en lekker in de bank hangen en poolen. (Int: gewoon chill) ja heel belangrijk, maar ik denk dat heel veel ouders dat hebben. Want ja hij wordt steeds groter. Heeft uw zoon ook meer kennis en inzicht in de maatschappij gekregen en over zijn rol daarin? Ja dat denk ik wel. Want wat ik dus op zich goed vond. Dat ze met die voedselbank toen die terug kwam van de high tea en voedselbank zei die gelijk oh dat ga ik weer doen. En als Robert activiteiten heeft met Koninginnedag of Hemelvaart, nee dan ga ik gewoon weer naar Robert. En brengt hij dan zelf ook ideeën in? Dat weet ik niet, dat zou je aan Robert moeten vragen. Ze zijn wel heel gek met elkaar. (…) Maar dat zeiden ze op school ook, het zal wel een combi zijn van school en Roberts. (Int ja en een stukje ouder worden ) ja en en ook altijd iemand hebben. Zoals net ging die weer met H. gamen, ik hoor zoveel namen, ik hoor .. en .. en .. en … En N. die woont in Nunspeet dus die komt ook, en gelijk goed in de groep. En in plaats dat die nu altijd binnen zit, belt die nu gewoon iemand op. (Int: ja mooi) Ja en zijn vriendin kende door hem dus weer Robert. En die gaat dan ook weer mee. Ja leuk hoe ze dan weer samen met elkaar optrekken. (Int: ja.)

68


Interview 9 Functie: moeder Leeftijd kind: 13 Niveau: basis/kader Bij @Robert’s 2,5 jaar, periodes van vaak gaan en niet gaan Hoelang komt ze nu hier? 2,5 jaar, het wisselt een beetje hoe vaak ze komt. De ene periode komt ze heel vaak en een andere tijd weer bijna niet. Je ziet wel dat als zij het moeilijk krijgt, dat ze toch weer deze kant op trekt [int: oké]. Ze vindt dit wel, ze vindt dit echt een veilig plekje, en soms denk ik waar is ze en dan zegt ze bij @Robert’s. En dan denk ik o, daar ben je ook weken niet geweest. Zo’n onvoorspelbare leeftijd is dat dan [int: ja] en vliegt ze alle kanten op. Maar ze is wel heel gek met Robert. Komt ze hier met vrienden van de klas, of hoe is ze hier gekomen? Nee, want ze is hier eigenlijk alleen, een beetje door haar eh eerder had je meidenwerk, ken je dat ook? [int: nee]. Is van stichting Wiel en die andere twee gingen naar meidenwerk en dat vond ze eigenlijk een beetje stom, dat is een beetje een meisjes, A. is niet zo’n keutelmeisje, ze is meer [int: hmhm]. Dat meidenwerk is echt meisjesmeisjes [int: oja]. Is zij wat stoerder? Ja, zij vindt zichzelf wat stoerder [int: ja]. Dit vindt zij stoerder denk ik [int: ja] ja, dat idee heb ik. Is dit volgens mij ook wel meer, dit is niet echt meisjesmeisjes. Zo’n weekend weg en [int: ja] dat vindt ze helemaal leuk [int: poolen]. En het is ook niet alleen meiden wat hier komt. Nee. Nee, en er wordt ook niet alleen maar over, eigenlijk helemaal niet over problemen gepraat. Als zij met iets wil komen, dan kan ze daarmee terecht, maar er wordt niet tegen haar, aan haar gevraagd van wat is er of? Nee, en was dat bij die andere? Zo’n gevoel had zij, ik vond het niet. En die andere meiden vonden het ook niet, maar zij had meer het idee dat ze gewoon op de stoel zat van eh ga jij maar eens even vertellen wat er aan de hand is [int: o ja, een soort hulpverleningssituatie] ja, dat wil ze niet [int: nee]. En wat vindt u ervan dat eh, ze heette A. [int: ja], dat A. hier komt? Ja, leuk. Ja, ik vind het een goed iets eigenlijk [int: hm]. Ik het begin had ik wel zoiets van wie is die Robert [int: hmhm], maar dat weet hij ook wel. ‘Ik ga naar Robert’, ja, maar wie is dit Robert, hallo? [int: ja]. Ja, als dan een mannennaam klinkt. Ja, maar dan blijkt dus dat ze hier zijn gewoon eigenlijk. Het is meer hier tosti’s eten [int: blijkt gewoon een ontmoetingsplek]. Ja, ja het is een ontmoetingsplek. En heeft u ook nog andere kinderen in ongeveer dezelfde leeftijd van 12 tot 16 die eh? Nee, de oudst van mij is 19, nou dan heb ik er eentje van 16, één van 13 en één van 7 nog [int: ja] ja. En die van 16, is die hier ook heen gegaan? Nee, die is bij meidenwerk geweest [int: oké]. Die vond dat wel weer heel leuk [int: ja]. Ik weet niet of ze weleens hier is geweest, dat zou best eens even kunnen, maar niet vaak, meer bij meidenwerk. Maar merkt u ook verschil in hun eh hoe ze misschien waren? Nee, ze hebben allebei ontzettend veel meegemaakt met hun vader en zo en een scheiding en [int: 69


hmhm]. Dus ze ja, van mij mogen ze het erover hebben met wie ze eigenlijk willen [int: ja]. Dus ze zijn van mij dan ook niet verplicht om naar één en dezelfde persoon te gaan [int: nee]. Als zij zich hierbij beter voelt, nou ja en het doet haar goed [int: prima, ja]. Ja, dan eh vind ik dat wel een ding [int: ja]. Dus het is gewoon meer per persoon verschillend van joh de ene die vind meidenwerk leuk en de andere gaan hier eh. Ja, ik denk. Ja, dan is dat zoals hun dan fijn vinden, nou dan is het toch helemaal goed [int: ja]. Hebben hun ook een heel verschillend karakter dan? Ja, ja absoluut. En waar zit het grootste verschil in? Nou, toch wel in het. De ene die zijn meer van die, bij meidenwerk worden meer dingen georganiseerd als avondjes uit, serious request gaan ze ook altijd heen, eh dat interesseert A. echt helemaal niks [int: nee]. Nagels lakken en dat eh echt niet [int: oja]. En dit is meer doen, je gaat lekker tosti’s, eh A. is echt van het eten, dus je gaat eten o ja en het kookboek, geweldig weet je wel [int: ja]. Dat had allemaal met eten te maken, dus ze wil altijd wel graag dat soort dingen doen [int: leuk]. Ja, dus dat trok haar denk wat meer [int: oja]. En hij doet het ook geweldig leuk [int: ja] ja. En wat vindt u vooral positief aan @Robert’s? Ja, ik denk dat als je kinderen het leuk vinden, dat je zelf ook positief wordt [int: ja] ja. Maar weetje nu zei ik vanavond tegen haar van ga mee, ja kan je zelf ook wat vertellen over @Robert’s en dan had ze geen tijd [int: o ja]. Ja, wat is dat nou? Dat vind ik dan zo dom. Ja, ze is ook heel onvoorspelbaar hoor [int: ja], heel raar. Ja, het is ook een leeftijd dat ze.. Ja, niet te begrijpen [int: nee], echt niet. Dan moet je ineens voor twee meiden een beetje verhaal gaan lopen doen. Ja, wat moet ik ze dan gaan vertellen, dat gaat toch een ander niks aan. Wat moeten ze weten dan. Ja, wat een flauwe kul. Nee, dat vond ze belachelijk eigenlijk. Maar zegt ze er thuis wel veel over? Nee. Of is het gewoon eh ik ga erheen en eh. Ja, en dat hoeft ook niet van mij eigenlijk [int: nee]. Als zij het leuk heeft en eh ja, dan vind ik het goed [int: hmhm]. Ziet u ook negatieve punten van @Robert’s? Nee, maar ik heb wel het idee dat ze nu een beetje haar zelf er te groot voor vind worden. Weet je wel van eh nou het wordt toch wel een beetje kinderachtig iets. Terwijl het, vorig jaar was ze echt dan nog het kleine meisje, want dat zie je ook op die [int: o ja]. En nu is het met make-up en dan denk ik oké, die foto, denk ik wow oké [int: ja] ja. Dat ze er een beetje uitgroeit ofzo op een gegeven moment? Ja, dan die, die groep, klas één dan, ze zit nu in klas twee , die klas één is dan echt zo’n mix tussen de basisschool en de eersteklas [int: ja]. Dat je niet helemaal weet waar je naar toe moet. En dan zie je in klas twee, is het toch echt wel een puber dan in één keer [int: ja] ja. Ik denk, volgens mij is ze ook veel groter geworden, nu veel langer haha. En komt ze er nu dan minder ook? Ja, dat wel. Ja, maar ze komt hier nog wel [int: ja], dat wel ja. Maar gewoon wat afbouwen? 70


Maar je hebt ook kans dat dit zo’n periode is en dat ze van de zomer weer hier de deur plat loopt [int: ja] dus dat weet ik ook niet [int: nee, precies] nee. Vind uw kind het ook leuk om naar @Robert’s te gaan? Ja, absoluut. Anders ging ze ook echt niet hoor [int: nee]. Maar ook dat stukje, hij geeft ze verantwoording, ze gaan even de stad in, brood halen, dat soort dingen dat vindt ze ook allemaal leuk [int: ja]. Dan voelen ze zich medeverantwoordelijk [int: ja]. We moeten zelfs opruimen zegt ze dan, schoonmaken [int: ja]. En merkt u ook verandering bij haar, sinds ze hier komt? Dat vind ik, je bedoeld in haar [int: ja karakter of haar gedrag] ja ik denk ook wel dat ze eerst iets meer teruggetrokken was en dat ze nu iets meer uit haar schulp komt [int: oké]. Soms nu wel een beetje teveel, maar ik weet niet of dan nu puber zijn is [int: nee, dat is lastig] dat is een lastige. Dat blijft inderdaad een lastige. Je gaat naar @Robert’s in een fase waarin je je ontwikkeld, waarin je heel veel veranderd ja. Ja, en ze is natuurlijk ook nog van de drie de derde [int: ja]. Ze heeft twee grote zussen [int: ja]. Van is zij nu zelf dan zo veranderd of [int: veranderd ze mede] ja. Ja, gewoon dat ze meekomt door die grote meiden [int: hm]. Een beetje grote mond, maar dat hoort er ook bij [int: ja]. Maar ik zie ook, zoals M. die komt ook hier ook [int: ja], maar daar is ze heel goed bevriend mee [int: ja]. Die twee die doen ook, die hebben de grootste lol hier, dus dat is wel leuk [int: hmhm]. Ja en dat zijn dan wel weer vrienden van elkaar. Die komen buiten @Robert’s ook heel veel bij elkaar. En die kende elkaar ook al voordat ze hier kwamen of dat? Ja, ook van school dus en toen kwam het ook nog samen hier en samen buiten, ze hebben dezelfde vrienden [int: o ja] en ze zijn ook even druk dus eh komt allemaal lekker [int: ja dat gaat lekker samen]. En eh de jongeren hebben hier krijgen ze ook eh klusjes, zoals bijvoorbeeld schoonmaken ofzo. Merkt u ook dat uw dochter thuis makkelijker meehelpt? Nou, hoe goed hielpen jullie toen je 13 was? [int: nou, als het moest] oké haha. No way, nee echt niet. Ik heb één jongen, drie meiden en volgens mij zijn de meiden het ergste [int: o ja], dus eh. En het maakt niet uit eh die van 19 doet het net zo hard als die van 13, dus het is echt nee dat wordt hem niet. Nee, niet doordat ze hier was dat ze thuis eh. Nee hoor [int: nee]. Maar ja, ze doen het wel hier, dus eh oké, ze kunnen het wel, laat ik het zo zeggen [int: ja]. Nee maar dat opruimen en schoonmaken is een drama bij die jeugd, want die van 7 maakt z’n eigen bed op, terwijl die van 19 het niet doet dus dan denk ik oké ja ik eh [int: ja]. Eh vind, nou ja dat is dan waarschijnlijk ook niet zo, vindt u dat uw kind gemakkelijker iets voor een ander doet? Dat doet ze wel, ze is heel eh heel hulpvaardig [int: oké]. Was ze dat ook al voordat ze hier kwam of eh? Nee, ik denk dat ze dat wel heleboel hier geleerd heeft. Dat zie je ook als, dat ze nu heel erg haar problemen, en dat zeg ik wel eens, ze is, je moet wel eh een probleem van jezelf en een probleem van een ander scheiden hè [int: ja]. Ze gaat heel erg in op een ander z’n probleem en dat wordt dan haar probleem [int: hmhm], want dan wil ze het oplossen en uiteindelijk. Een ruzie ofzo waar zij zich dan mee bemoeit, want dat vindt ze dan niet terecht, dat diegene uitgelachen wordt of weet ik veel 71


eh, dan neemt ze het voor diegene op en uiteindelijk en dan gaat diegene met die ander mee en zij is het haasje [int: ja]. Dan zeg ik, daar moet je mee oppassen [int: ja]. Nou er was nu ook een meisje op school, dat heel erg gepest werd, nou doe daar niet aan mee, maar jij kunt daar ook niks aan veranderen. Je kunt tegen diegene zeggen dat ze het niet moeten doen, dat ze gewoon moeten stoppen met pesten, maar dat is het ook [int: ja]. En ga niet bekken en schelden tegen de rest, want dan heb jij dadelijk, gaat het ene meisje daar in mee en dan ben jij [int: ben jij het weer, ja]. Ja, dus daar moet je dan ook wel weer mee uitkijken, want zij is juist héél hulpvaardig, voor iedereen wel [int: ja] ja. En hoe wordt daar hier op gereageerd of door Robert, denk je of weet je dat niet? Ik denk op zich dat het wel heel goed is dat ze elkaar helpen [int: ja] absoluut. Maar wel tot in [int: bepaalde mate] ja. En heeft u ook het idee dat daar hier ook bijvoorbeeld tegen haar wordt gezegd van eh. Jawel, van tot hier en niet verder [int: ja]. En heeft uw kind ook eh goede vrienden gekregen door @Robert’s? Nou, M. hè [int: ja]. Ik denk dat die twee wel heel close zijn geworden [int: hmhm] ja. Ja, dat is wel mooi om te zien. Eh o ja, heeft uw kind een betere relatie gekregen met de buurt? Ze moeten hier natuurlijk brood halen bij de bakker, bij de Jumbo. Ze organiseren ook activiteiten voor ouderen, voor de BSO hebben ze weleens wat gedaan, vossenjacht. Ja, maar dat eh ja. Of is het gewoon eh we doen wat en verder niet? Ik denk, weet ik niet of dat daardoor komt, nee [int: nee]. Iedereen kent haar sowieso wel in Elburg dus dat is eh [int: oké] ja. Het heeft een voor- en een nadeel [int: ja]. En heeft u het idee dat zij zich wel wil inzetten voor de buurt? O jawel, ja maar wel als het haar uitkomt nu op deze leeftijd [int: ja] ja. Ze zei vanavond ook nog nou hallo, ik zeg Robert heeft zoveel voor jou gedaan en even een interview moet er dan, ja, maar ik heb er gewoon vanavond geen tijd voor. En dan denk ik nou [int: oké] wanneer je het zou vragen wanneer ze niets te doen heeft, prima, maar nu even niet [int: nee, oké]. Ja, maar weet je dat is zo raar want ze sport bij ABC, ze gaat nooit sporten, je moet haar er bijna heen trekken en vanavond ging ze sporten, dan denk ik oké ja [int: ja]. En wat merkt u van de preventieve rol die @Robert’s wil hebben? Dus preventie van alcohol of drugsgebruik, eh roken. Nou, ja ik denk dat iedereen daar wel op hamert, bij die jongeren, maar dat is toch nog wel een ding hoor [int: hmhm]. Als ik zie hoeveel vriendinnetjes en ik zal niet zeggen A. doet het niet, bij mij doet ze het nog niet [int: nee]. Het is natuurlijk een hele gevaarlijke leeftijd om te zeggen mijn dochter doet het niet [int: ja], dus daar begin ik echt niet aan, maar als ik in die leeftijd kijk nu wat bij mij thuis en wat mag drinken en of stiekem drinken of nou dat is nog wel een ding. Ze krijgen het heel makkelijk gewoon mee of ze laten het door anderen halen [int: ja, inderdaad]. Dus en ik weet dat er in de supermarkt, want ik werk zelf ook in een supermarkt, heel streng op gecontroleerd wordt, maar dat krijg je nooit onder controle [int: nee]. En ik denk dat bewust laten drinken nog slimmer is dan stiekem te laten drinken [int: hmhm]. Ja, want dan ben je er zelf bij [int: klopt] ja. Dus ik zeg niet dat het goed is, maar ik vind, dit vind ik ook wel heel gevaarlijk hoor waar ze nu allemaal mee bezig zijn 72


[int: hmhm]. En bij @Robert’s, ze hebben hier bijvoorbeeld dat beleid niet roken, als je buiten rookt, dan kom je ook niet meer binnen, gewoon gelijk weg. Hoe vindt u dat dan? Gewoon dat strikte. O, ik vind dat heel goed hoor, absoluut [int: ja] meteen eh weg. Ik vind ook eh, bel gewoon de ouders op [int: ja]. Ze weten ook heel goed als ze bij mij thuis als ik wie dan ook zie roken van die leeftijd [int: hmhm] dan bel ik gewoon de ouders op, dan ben ik er gauw klaar mee [int: ja]. Ik zeg oké prima, mag je thuis? Oké, dan bel ik je moeder even dat je hier staat te roken [int: ja]. En dat is het al vaak nee, ze is niet thuis en dan denk ik oké [int: dat zegt al genoeg] dan wil ik het hier ook niet hebben. Je mag het gewoon niet, punt [int: hmhm]. En eh ja. Want komen die vriendinnen van haar ook hier? Nee, sommigen wel, sommigen niet. Ik weet niet zo goed wie wel, wie niet [int: hmhm]. Ik zat al te kijken, maar dat is ook al weer een oude foto [int: o ja] ja. En heeft u zelf het idee dat uw kind hier meer voorgelicht wordt dan kinderen die bijvoorbeeld niet naar @Robert’s gaan? Wat betreft alcohol en dat soort dingen? [int: ja]. Ja, ik denk dat ze hier nog eens een extra waarschuwing krijgen. Maar ja ik denk dat ze dat sowieso op school dat daar die aandacht overal wel heel erg gefocust op ligt, op die alcohol- en tabakswet en [int: ja]. En ik weet niet eh of eh of het wel werkt op deze manier [int: nee] dus. Hoe zou het volgens u werken? Ja, weet ik niet [int: is ook lastig]. Ja, het is heel lastig want nu [int: het is zo groot, zo zwaar], maar nu wordt er zo’n ding van gemaakt, dat het juist heel aantrekkelijk wordt om het wel te doen [int: ja]. Hoe leuk is het om dingen te doen die je niet mag doen [int: ja] ja [int: vooral op die leeftijd]. Misschien moet er juist minder eh ja ik weet ook niet [int: ja er zitten altijd twee kanten aan]. Ja, maar als ik zie ik heb er één van 19, dus die mag gewoon, dat was ook heel krom, die was 16 die mocht drinken, werd 17 toen mocht het niet meer [int: ja] dus dat sloeg helemaal nergens op [int: nee]. Ja nee, dat was gewoon raar dus ja dat heb ik zoiets van oké ja hun veranderen die wet en die groep die daar net middenin zat, daar werd niks mee gedaan. Je zag ook heel veel mensen die hadden zoiets van nou, ik mocht nu drinken, nu blijf ik ook drinken. Ja, zoek het uit [int: ja]. Maar als je ziet wat voor eh wat er eerder gebeurde is gewoon dat die hele groep die ging hier naar de kanonnen [int: hmhm]. Nou dan zit daar een hele groep gewoon met wodka en de hele benden en dan denk ik oh hoe gevaarlijk is dat [int: ja]. Want dat is ongecontroleerd daar maar zich vol aan het gieten en dat komt op een gegeven moment in de benen, dat is levensgevaarlijk [int: ja]. Dus dan kunnen zeg beter iets hebben waar ze heen gaan en dat je het weet [int: ja] en dat er iemand bij zit, dan dat ze dat daar op een andere plek gaan doen, waar niemand bij zit en stiekem gaan ze vaak nog meer drinken [int: ja]. Dus ja, ik weet niet wat wijsheid is [int: nee] in dat soort dingen[int: dat is ook lastig inderdaad]. Maar als je ziet hoe sterke drank ze tegenwoordig drinken dat is best, dat is echt niet normaal [int: nee]. Tegenwoordig eh vroeger had je geen eens geld daarvoor [int: nee]. En eh tegenwoordig is het maar wodka met eh dit of een shotje dat en dan denk ik oké [int: ja, van alles door elkaar] ja. Maar eh u bent wel voor een preventief beleid? Ja, absoluut, duidelijkheid. Gewoon hier nog even die extra nadruk erop. Ja.

73


Of eh dat hoeft niet eens in een PowerPoint, maar gewoon in een gesprekje of eh. Nou eh gewoon even erop wijzen van jongens hoe slecht is dit [int: ja] ja [int: oké]. Heeft u ook wel het idee dat dat invloed heeft op uw dochter? Ja, zeker wel. Maar ik denk hoe meer mensen het zeggen, tuurlijk gaan ze stoer doen en zeggen dat ze niks aan hebben en. Ik denk als je het nu aan haar zou vragen dat ze zou zeggen nou daar heb ik echt schijt aan weet je wel [int: ja]. Maar ergens gaan ze toch wel ergens denk van hé als iedereen het zegt dan waarom zou ik het dan gaan doen, toch? [int: ja] denk ik ja [int: ja]. En heeft u het idee dat uw kind ook dingen bespreekt bij @Robert’s wat het ergens anders niet bespreekt? Tegen Robert zelf? [int: ja of hier in de groep] Ja, weet ik niet. Ja, ik denk tegen Robert zelf [int: hmhm]. Ik weet niet of ze het in een groep zou doen [int: nee]. En dan toch om die open houding, betrouwbaarheid, goede sfeer. Ja, het gevoeld hebben dat iemand naar haar luistert [int: ja] ja buiten mij om dan, want soms wil je dingen bespreken die je moeder ook niks aan gaan, toch? [int: ja]. En daar is hier wel plek voor. Ja, zij is, nu je het daar zo over hebt, zij is wel de enige die na mijn scheiding geen hulp nodig heeft gehad van buitenaf [int: hmhm], maar hier genoeg aan had, laat ik het zo zeggen. Want ze heeft best wel heftige dingen meegemaakt [int: ja]. Zou u dan zeggen dat zit in haar karakter of het komt door @Robert’s? Ja, of het komt nog [int: ja, dat kan ook]. Want ik zie dat mijn oudste en middelste die hebben daar best wel problemen mee gehad en die zijn uiteindelijk ook bij GGZ geweest om met iemand te praten daarover [int: ja]. En A. niet, die is gewoon nog hiermee weggekomen, laat ik het zo zeggen [int: ja]. En uw jongste? Nou, die heeft er niks van meegekregen [int: oké], dat is al zolang geleden [int: ja, oké]. Maar het is dus wel gewoon een plek waar ze zich veilig voelt, thuis voelt. Ja. Ja en waar ze heen kan gaan als ze niks heeft [int: ja] ja. En als ze hier is, is ze niet ergens anders bijvoorbeeld. Nee daarom, dat vind ik ook en laat haar lekker gaan. Maar soms is ze niet zo duidelijk dus en dan is het o ik blijf ook even eten, betaal jij van de week dan even. Dan denk ik ja [int: zeg dat dan even van te voren, ik heb al boodschappen gedaan] ja zoiets ja. Dat is ook leeftijd hè [int: ja]. En heeft uw kind eh meer kennis en inzicht in de maatschappij gekregen en haar rol daarin? Ik denk wel dat Robert zich eh ook heeft laten zien dat hij moet knokken voor iets, wil hij dit voor elkaar krijgen, wil je dit samen gaan doen en dat je dingen dan ook echt samen moet doen [int: ja]. Zoals het schoonmaken, weet je wel, daar betrekt hij ze allemaal bij [int: ja]. Dat vind ik wel heel goed [int: ja]. Niet dat ik, het gaat niet alleen over schoonmaken, maar gewoon als je dit wil doen, dan moet je het samen doen [int: ja] ja. En dat alles meerdere kanten heeft, het is niet alleen leuk, maar je moet ook opruimen. Ja, absoluut [int: ja]. En heeft ze ook meer verantwoordelijkheid gekregen daardoor? Op dertienjarige leeftijd? [int: ja, weet ik niet]. Als je het een jaar geleden had gevraagd had ik misschien nog gezegd ja, maar nu nog niet nee, echt niet [int: nee]. Die schopt nu nog overal tegenaan, maar dat is een beetje de leeftijd [int: ja, precies]

74


Even kijken, negentien nog. Maar het is wel misschien heel leuk om A. en M. samen uit te nodigen [int: ja] zit ik zo te bedenken, dan krijg je hun reactie ook. Ja, dan kun je gewoon even zien hoe die stoertjes bij elkaar, want M. is ajoh daar heb ik helemaal niks aan en A. nou daar doe ik niks mee hoor weet je wel, maar ondertussen gaan ze hier heel graag heen [int: ja]. Maar dat is weer het voordeel dat we M. straks alleen spreken, dan zal hij minder stoer doen. O, je gaat hem wel alleen spreken? Ja, we hebben met hem morgen een interview. O, oké [int: ja]. Ja, dan moet je misschien anders even vragen of A. meekomt. Ja, dat zou best leuk zijn. Alhoewel aan de andere kant zit ik te denken misschien als hij juist alleen is, dat hij misschien minder zoiets heeft van ik moet stoer doen en. Ja, dat is dan ook wel zo, ja. Ja, dat is misschien ook wel zo. Ja, want we spraken D. ook en daarvan hoorde we ook wel dat hij best wel druk was en we hadden hem voor ons en dachten echt nou, dat zien we nu niet aan je. O ja want M. is ook heel druk. Ja echt en A. is ook heel druk [int: ja] ja. Dan heeft hij wel een lekker stel hier [int: ja]. En heeft u verder nog opmerkingen of vragen over @Robert’s? Nee. Nee, ik vind het super leuk en ik vind het knap dat hij het doet. Want ik bedoel hij zet zijn hele, ja je eigen leven eigenlijk helemaal aan de kant [int: hmhm]. Ja en sowieso zijn hele privé zit er bij hè, dus z’n kinderen hè, alles erbij. Dat is aan de ene kant heel leuk, maar aan de andere kant ook heel gevaarlijk [int: ja]. Ja, dus dat vind ik wel super. En wat zou een gemis hier zijn ook al zou @Robert’s er bijvoorbeeld niet zijn? O, ik denk dat het voor de kinderen wel echt een plek, eh weer een plek minder is. Er is al zo weinig in Elburg [int: ja]. Dus en eh die hokjes en die keten en dat huiken en dat soort dingen, daar kun je ze ook gewoon beter niet hebben [int: nee]. En die rare afspreekplekken, dan heb ik liever dat ze hier zijn [int: ja] ja. En waar ze dan toch nog, naast gezelligheid ook nog wel gewoon dingen moeten doen wat gewoon later wel mee kan werken in hun ontwikkeling of zo. Ja. Misschien zien ze dat bewust niet, maar ze nemen dat toch dan onbewust mee of zo. Ja.

75


Interview 10 Functie: moeder van respondent bij interview 12 Leeftijd kind: 14 jaar, heeft autisme Niveau: LWO Bij @Robert’s vanaf 2015 tot nu Wat vind u ervan dat A. naar @Robert’s gaat? Ja heel goed. Een aanwinst voor Elburg uhm @Robert’s. (Int: Want?) Uhm, de jeugd wordt van de straat gehouden. Uhm @Robert’s organiseert best heel veel, 1 keer in het jaar kamp uhm dan gaan ze weg, kookavonden dat ze op vrijdagavond met een hele grote groep of hier dat opeten, ja dat soort dingen. (int: hm) En ze hebben samen een kookboek gemaakt samen met al de ondernemers van de restaurants en in de binnenstad, dat is gewoon super leuk. Ik vind het wel jammer dat het maar twee keer in de week open is, het had van mij wel vaker gemogen en het feit is dat ik het heel jammer vind dat ze van de gemeente hiervoor geen subsidie krijgen. (Int: ja) Want ik weet dat een andere jongerenstichting krijgt wel subsidie en als ik zie ja, zetten zich wel in voor de jeugd, maar ik zie dat dit echt super is. Waar zit het verschil em dan in? De jeugd vooral, ik vind dit veel saamhorige, voor elkaar klaar staan als er wat aan de hand is. Komt hier ook een andere doelgroep? Ja, hier komt toch wel meer een uhm christelijke doelgroep, als uhm van de christelijke jongeren als bij die andere ja. (Int: hm) Heeft u ook nog andere kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar die hier niet naartoe gaan? Ja mijn dochter die gaat hier niet naar toe en die is 16. Em merkt u daarmee nog verschil? Nee nee, uhm ik denk ook niet dat die zich hier op haar gemak zou voelen. (int: Want?) Uhm, nou zij heeft ADHD en als zij uit school komt wil zij rust. En niet deze drukte, want het is hier gewoon altijd druk. (Int: hm ) Het is hier heel klein, maar als ik zie wat hier voor jeugd binnen komt en wat voor groep, dan denk ik oh jongens het pand is eigenlijk te klein. (Int: ja en ook gehorig). Zij wil gewoon rust als ze uit school komt, of een gesprek met haar vriendin, of een filmpje kijken op de laptop. EN dat vind ik ook niet erg. Maar nee, wel gevraagd of ze wil, maar nee. (int: nee) Ook hier niet geweest of wel 1 keer? Weet ik eigenlijk niet, dat zou ik aan haar moeten vragen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Wat vind u positief aan @Robert’s? Haha, wat vind ik positief aan @Robert’s? Uhm, de begeleiding die hier wordt gegeven. He ze weten de jongeren toch wel een stukje van de maatschappij mee te geven, wat wel kan en niet toelaatbaar is. (Int: zoals?) Uhm, zoals uhm ja hoe moet ik dat uitleggen, ruzies maken dat dat niet nodig is, dat je elkaar respecteert, hoe diegene in het leven staat, geen oordelen daar over geven. Uhm respect naar ouderen toe, uhm dat doen ze ook wel heel veel dat ze hier in de stad en uhm dingen organiseren dat vind ik ook heel leuk. Merkt u dat dan ook aan uw zoon dat hij zich anders gedraagt? Ja want dit is heel belangrijk voor hem. Het is een hele sociale jongen. Uhm het is niet altijd een 76


lieverdje, dat durf ik als ouder heel eerlijk toe te geven. Maar dat komt ook, A. is autistisch, daar mag je natuurlijk niet alles op schuiven, maar voor hem is het wel heel belangrijk, omdat het voor autistische kinderen best wel heel moeilijk is om aan het sociale leven deel te nemen. (int: hm) De een zondert zich af, de ander is gewoon heel sociaal en zorgzaam. En A. is op zijn tijd gewoon heel zorgzaam en sociaal. En op zijn tijd dan, want ja hij is ook aan het puberen natuurlijk, maar ik moet zeggen uhm Robert heeft ook met hem een proef gedaan, mobiel savonds om 10 uur inleveren bij de ouders (Int: oké) en dan uhm pas de volgende ochtend weer terug, met een wekker, kijken eh met het opstaan. Maar ik geloof dat we hem maar weer in moeten stellen, want inmiddels uhm (zucht) (Int: haha heeft hij zich weer verslapen) nou. En uhm ja dat is het eigenlijk wel. Heeft u ook nog punten van nou dit zou @Robert’s beter kunnen doen? Pff, nee, nee. Kijk hoe ze dit opgezet hebben die twee met nog, geweldig gewoon. Dat uhm ja, ik had er voorheen nooit van gehoord. Ja op een gegeven moment toen mijn dochter in groep 8 zat toen hoorde je het wel eens en in de krant kreeg je het mee, ja toen A. hier eigenlijk kwam begon ik me er meer in te verdiepen en het is echt een aanwinst voor hier. En wat zegt A. er hier over? Oh geweldig, Ja nee want dinsdag 5 uur thuis dat red die niet hoor. Want hij moet dit nog en hij moet dat nog, nee ja want dan moet hij nog klusjes doen. Ik zeg nou die mag je dan thuis ook wel eens doen, tja ja ja (Int: haha ja dat dan toch weer niet) Ja want vrijdag is de afspraak om 5 uur thuis te zijn, maar dat redden ze dan niet. En wij als ouders zijnde ook niet door ons werk, de ene keer heb ik meer cliënten in mijn taxi dan andere keer en de ene keer krijg je ze gemakkelijker los dan de andere keer. Dus uhm ja, vanmiddag weet ik al gewoon dat ik even een probleem heb, dus uhm ja dan doe ik er gewoon iets langer over en dan mag ik hopen dat ik om 5 uur thuis ben. Maar goed dan maar hopen dat A. geen straf heeft en niet hoeft te nakomen. Want dan moet die dat even laten weten, ik zal hem zo nog even een sms’je sturen. Nee want anders gaat het lekker haha. (int: ja haha) Maar hij zegt er wel veel over thuis @Robert’s? Ja, toen het briefje van kamp kwam, ja mam ik wil wel mee. Nou even kijken, oh jullie gaan daar naar toe, nou super leuk, tuurlijk je mag mee. Ja mam we gaan dit doen met @Robert’s, ja mam mag ik van de week weer zoveel euro mee, want dan gaan we eten bij @Robert’s. En dan zie je weer al die foto’s voorbij flitsen op facebook, ja dat is gewoon super leuk. En met al die jongeren, of je nu ongeacht of je elkaar nu wel niet elkaar mag. Ja uhm die groep dat is gewoon één saamhorigheid, dat vind ik nu zo leuk. (Int: ja) Ja, ja ook nog van het eerste uur die daarbij zitten en Robert daarin helpen, geweldig, ja. (Int: ja) Merkt u ook dat uw kind makkelijker thuis meehelpt, daar hadden we het net al een beetje over? Nou, dat is nog wel eens moeilijk. Uhm ja, maar dat is ook gewoon, maar goed dan denk ik ook ik doe het net zo lief even snel zelf. (Int: ja inderdaad, maar hier leren ze dan wel bepaalde vaardigheden zoals tostirek schoonmaken, stoffen, zuigen, toilet schoonmaken) ja, ja klopt en nou ja, dat zou die ook wel kunnen en dat moet tie thuis ook wel. En vanochtend kwam ik op zijn kamer en toen keek ik aan de ene kant van het bed en toen dacht ik hm, dat moet die vanmiddag maar even naar beneden halen, want er staat wel erg vele afwas. (Int: oh ja haha) Ja dat moet hij dan toch echt zelf doen, dat doe ik echt niet. Ik heb dan de was voor één keer naar beneden gehaald, maar voor de rest moet hij het echt zelf doen. (int: ja het is en blijft een puber daarin) Ja het is een puber en hij moet heel erg wennen dat ik nu meer uren draai als voorheen. Dus ik ben gewoon wat langer van huis af en kom er 77


gewoon ook later in. En ik moest er zelf ook aan wennen hoor, want ik kom nu soms later dan mijn man binnen en dat is in het hele trouwen nog nooit gebeurd, dus dat ik wel even wennen. (int: ja). En doet A. nu ook iets makkelijker voor een ander, of zegt u van nou dat merk ik niet zo? Jawel, ja. Bij de een wat makkelijker dan bij de ander, en uhm, maar hij doet het wel. (Int: zoals?) Nou laatst waren we bij oma en toen vroeg oma A. wil jij me even daarmee helpen? Oh ja hoor zei die toen, oma dat wil ik wel. Nou mijn man en ik keken elkaar aan van oké en mijn dochter stootte me aan van nou wat is dit. (int: haha ja wat is dit?) Nee want, dan zou zij in de benen vliegen, nee me moeder vroeg het specifiek aan hem en dat vond ik wel goed van der. En toen was het van nee oma dat doe ik wel even. Maar of dat nu was omdat er meer visite was of omdat die oma toch wel wilde helpen dat weet ik nu niet, maar ik ben dan ook niet ja ik zeg dan ook gelijk, fijn dat je oma zo helpt. Ja dan complimenteer ik hem ook meteen. (int: ja) Dus ik denk dat is een positief punt voor hem natuurlijk, dus ik denk jawel. Ja hij is eigenlijk altijd wel behulpzaam geweest. En heeft uw zoon goede vrienden gekregen door @Robert’s? Uhm, ja. De vrienden die die hier ziet dan zijn best goede vrienden, maar ik moet heel eerlijk bekennen, buiten @Robert’s ontmoet hij ook wel jongens en daar heb ik mijn twijfels over. En daar heb ik ook wel mijn zorgen over. (Int: ja, en waar ontmoet hij die dan?) Nou ja gewoon ’s avonds. Maar hij heeft nu huisarrest, ik bedoel wij hadden een tijd afgesproken en hij presteert het weer om een half uur later binnen te komen lopen, ja dan is het klaar. En hij moet zijn grenzen gewoon weten en regels. En als hij om 09:30 met ons afgesproken heeft en hij komt om 10:00 binnen met de zoveelste smoes, ja dan zijn wij als ouders er ook klaar mee. (int: ja) En dan is het gewoon klaar, en dan kom je ’s avonds de deur niet meer uit. Maar die vrienden die komen niet bij @Robert’s? Nee (Int: oké) Nee en ik denk ook niet dat die hier, nee die zouden zich hier doodongelukkig voelen. (Int: en waarom) Ja, heel anders opgevoed. Ja één jongen komt uit een pleeggezin, niets mis mee als je uit een pleeggezin komt, maar die jongen staat gewoon heel anders in het leven, denkt ook heel anders en daar heb ik A. ook voor gewaarschuwd, want hij had toch pas ook tegen em gezegd: Je ouders merken het toch niet als je weggaat. Nou had die gezegd, toevallig zit mijn moeder naast me dus uhm nee ik ga niet zomaar stiekem weg. Maar hem gewoon eigenlijk dingen opleggen die gewoon eigenlijk niet kunnen. (Int: ja en daar ben je op zo’n leeftijd vatbaar voor) Ja, maar ja vooral A. A. is heel gevoelig om gauw achter anderen aan te lopen en zich te laten beïnvloeden. Dus ik ben best wel blij hier met @Robert’s, want die die helpt hem daar volgens mij ook wel bij. En dat zegt die dan ook wel, en dan krijg ik niet te horen hoe de gesprekken zijn verlopen, maar dan zegt tie wel van ik heb weer even een onderonsje met Robert gehad. (Int: oh ja dat zegt tie dan) Ja ja, en dat zeg ik dan ja goed. EN dan denk ik ja jij hebt daar je uitlaatklep gevonden ook en dan ga ik em ook niet daarover doorvragen, want dat helpt niet, want dan klapt die dicht. Maar als het nodig is, dan hoor ik het we van Robert. En als het niet nodig is dan is het goed, en dan is het ook goed en dan ga ik daar verder niet op in. (Int: nee) En heeft A. ook een betere relatie met de buurt gekregen, want ze moeten wel eens activiteiten doen; brood halen, verzorgingscentrum, vossenjacht met de bso? Ja wel, uhm maar dat hebben ze pas met school gedaan, wat hebben ze hier toen gedaan, uhm dat was met koningsdag? (Int: ja) Uhm met spelletjes en ja wat hebben ze toen met die midweekfeesten

78


hebben ze volgens mij ook wat gedaan en met kerst in de vesting, of die toen ook voor hier mee heeft geholpen dat weet ik eigenlijk niet. Ja en ook wel met ouderen. En dat heeft dan ook wel een positieve relatie? Jawel, dat vind hij ook echt wel leuk om te doen. (Int: oké) En merkt u nu ook dat hij zich meer wilt inzetten buiten @Robert’s om voor de buurt of? Nou bij ons in de buurt, nou misschien voor de oudjes, maar voor de rest niet zoveel. Als je rekent bij ons in de buurt, maar als je hier, als je hier een activiteit zou doen voor de buurt, ja dan zou die dat wel doen en dan zou die ook wel proberen om dat goed te doen. (Int: hm) Maar bij ons in de buurt, nee nee. Maar dat komt ook omdat hij een buurman tegen zich heeft. (…) En wat merkt u van de preventieve rol die @Robert’s wil hebben op het gebied van alcohol, drugs? Nou dat tie wel bewust wordt gemaakt, van pas vanaf je 18e mag je uhm pas echt alcohol drinken, en uhm drugs dat komt er hier niet in. Nee maar daar wil mijn zoon ook niet aan. Hij zet zich op schoo ook hard daarvoor in, in de leerlingenraad, omdat daar ook wel wordt gebruikt, ook wel door leerlingen, en dat ze daar op school zich hard voor maken. (Int: oh ja) En wij zijn daar best wel heel open in thuis, ook over alcohol. Wij drinken zelf wel, maar heel weinig, ik bedoel wij moeten thuis wel eens een halve krat alcohol weggooien omdat het over de datum is en uhm ik van me 40e verjaardag had ik een fles alcohol gehad, maar ik heb het gewoon weg moeten gooien. (Int: hm) Terwijl ik het echt heel lekker vond, maar ja dan was er dit, dan was er dat en dan had je weer een paracetamolletje gehad en dan drinken wij al sowieso niet, door de week al helemaal niet, tenzij het vakantie is en dan s avonds en dan ook maar 1 of 2 glaasjes en de weekenden dan, maar dat is ook maar een zeldzaamheid. En ze geven het thuis ook toe, A. die was laatst ook ergens en toen zei die nou ik heb een paar slokjes van dat en dat gehad. Ze zijn er thuis wel heel open en eerlijk over hier En ik denk dat dat ook wel de beïnvloeding van @Robert’s is dat je in alles heel open en eerlijk naar je ouders en omgeving toe moet zijn. En ja dat zijn wij ook, wij zijn ook heel open naar de kinderen toe in heel veel dingen, wij praten er ook openlijk over. Wat het met je kan doen, we laten ook voorbeelden zijn wat het met je kan doen. En ik denk dat dat ook wel helpt dat ze heel open naar je toe zijn. (Int: ja ik weet het wel zeker) En heeft u het idee dat A. ook meer voorgelicht wordt dan anderen, die niet bij @Robert’s komen? Ja, dat denk ik wel. Want hier praten ze er natuurlijk ook openlijk over en dan krijgen ze het wel mee. Want soms dan, dan zeg ik ook wel eens van hebben jullie het daar dan op school niet over? Ja wel eens bij een les maar niet zo als. En ja de jeugd onderling doet dat ook wel meer naar elkaar toe, want dan hebben ze dit weer op internet gezien, dan dat, op hoe heet dat allemaal, snapchat, Instagram en weet ik dat. Ik ben allang blij dat ik facebook snap en WhatsApp, en de sms en, maar de rest nee. Maar dan laten ze me ook wel eens dingen zien, van vind je dit normaal mama, nee dat vind ik niet normaal. En dan heb je het er ook over. Oh maar dan hebben we het hier ook over gehad. En dat is bij mijn dochter toch wel anders, want dan merk ik wel aan die heeft zo wel van hoe kom je daar dan aan? Ja bij @Robert’s hoor ik dat of uhm ja eh. Dus ik merk wel, dat dat betreft dat ze hier ook openlijk ja en daar ben ik wel blij om. (Int: ja ja) En @Robert’s heeft ook een anti-rookbeleid vind u dit voldoende preventief? Ja super. Niets mis mee. Nee roken is duur. Heel duur (int: ja haha) Vind ik wel, als je met, dat is voor 2 jaar of 3 jaar terug, met vrienden op de camping. Ik vroeg hebben jullie nog wat boodschappen nodig, ja sigretten want die hebben we niet meer, hoeveel, ja 2 pakjes, ja mevrouw dat is dan 12 79


euro, ze zat me aan te kijken, ja wist u dat dan niet? Nou ja als niet roker vind je dat veel. En als je dan 2 keer in de week 2 pakjes haalt is 4 pakjes, is dat toch 24 euro. En dan denk ik stop dat is op jaarbasis in een potje, dan houd je heel wat over. (Int: ja inderdaad) Dus ik heb ook tegen de kinderen gezegd, het is gewoon veel te duur, begin er niet aan, het is rotzooi, het vernield je lichaam, je wordt er niet mooier op, ik zeg ga de vingers van ome Jacob maar eens kijken die worden bruin, je tanden worden bruin en bovendien, uhm je huid wordt er ook oud van, het tast gewoon je hele lichaam aan. (Int :ja dat is zo) Uw kinderen roken dus ook allebei niet? Nee, al heb ik mijn twijfels bij A. Als die dan langsloopt dan probeer ik wel eens te ruiken, maar ik ik kan niet, ze hebben wel vrienden die roken, dus ze nemen dat luchtje wel mee. Maar als ik dan de adem, nee dan ruik ik dat niet. Maar hij zal af en toe wel eens een trekje krijgen, maar uhm nee. Nee en bovendien het geld. (Int: nee dat heeft tie niet) Nee dat heeft tie niet, en dat krijgt tie van mij ook niet. Nee want dat staat ook gewoon keurig op zijn rekening en daarmee is de kous af, ja. Ja, en heeft u het idee dat uw kind bij @Robert’s dingen kan bespreken die het ergens anders niet of minder snel zou kunnen bespreken? Ja, ik denk dat er best wel openlijke gesprekken, gevoelens die je hebt, en uhm ja gesprekken over het geloof, he uhm Robert en Jennifer zijn ook allebei christelijk. (Int: ja) Ik denk dat dat toch wel heel anders is dan bij de andere stichtingen hier in Elburg, stichting Wiel. Ja en ook muziek, verantwoorde muziek wordt hier ook wel gedraaid en ook wel verantwoorde filmpjes. Ik denk dat ik me ook niet hier uhm nee, dat zou ik bij de andere wel minder hebben. Ik zou dan ook denk ik niet, ik zou dan oh wat zouden ze nou weer doen weet je wel? En nu is het oh ze zijn bij @Robert’s, klaar. (Int: ja) Ja hij is bij Robert, dan is het goed, en bij de andere zou ik dat niet zo hebben nee. En heeft A. ook kennis en inzicht in de maatschappij gekregen en zijn rol hierin? Ja, ja, hij weet wel wat er speelt. Uhm, maar dat zal ook wel komen, omdat mijn beroep daar ook wel in mee werkt, en ik daar ook best wel open in ben. Ik heb uhm buiten cliënten in rolstoel, ook leerlingen vervoer. (Int: oh ja) en ook 2 vluchtelingen. En daar praat je dan ook openlijk over. Je hebt de goede vluchtelingen, en je hebt de slechte vluchtelingen. En vooral nu, nu alles speelt, de aanslagen in Parijs, waar gaat het eigenlijk om. (Int: hm) Uhm, wat die ook zei, nou ja ze wouden hier elk uur het nieuwsstukje zien, het maakte hem een beetje angstig, dat gaf die toe. Ik zeg heb je dat ook kenbaar gemaakt dat je dat niet leuk, niet prettig vond? (Int: ja) Ja uhm, hij zegt, dat weet ik eigenlijk niet of ik dat heb aangegeven. En dat brengt dat stukje autisme dan weer met hem mee( Int: oh ja) En uhm, maar ook van van uhm, de angst die die mensen gehad hebben. En sommige kan ik op mijn beurt ook begrijpen van ga alsjeblieft terug. (Int: hm) wat heb je hier eigenlijk te zoeken, maar deze mensen, de kinderen die ik vervoer, wat die meegemaakt hebben, trauma’s. Dat ik ook van dichtbij meegemaakt heb dat één van die kinderen kats overstuur was. (Int: ja) En dan troosten mee naar de juf, dat doe ik sowieso elke dag omdat het nog kleuters zijn. Maar de taalbarrière is sowieso heel moeilijk met ouders ook, want hun spreken geen Engels en ik spreek al helemaal geen Engels. (Int: ja) Dus uhm ik ben blij dat ik de Nederlands taal haha (Int: ja) En ik noem thuis geen namen, maar dan weten ze wel van ja. En ook het feit dat ze hier met niets komen, alleen de kleding die ze hebben. En hun papiertje en voor de rest echt helemaal niets, echt niet. En sommige ja dit dat zus. Ja ze krijgen ook wel wat van de Nederlandse staat, maar nee. (Int: hm, nee) Nee dat is best wel zo dat ik dat hem wel probeer bij te brengen, want ja het is ook zo van de ene hoort die dat en van de ander

80


hoort die dat. En ja ik zei ook al je moet zelf kijk is naar het nieuws, (Int: ja en dat doen ze hier ook wel) ja, ja. En heeft A. zich ook ontwikkelt door @Robert’s? Ja ja, (Int: gedrag?) ja. Waarin merkt u dat vooral? Ja uhm, vooral dat uhm sociale dan in zijn gedrag. Dat hij netjes is naar andere mensen toe. Uhm, in zekere zin, want hij kan wel eens overal tegen aan schoppen, maar wel dat tie gewoon netjes en beleeft moet zijn. Ja. En dat niet alles zomaar kan. (Int: nee precies) Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over @Robert’s? Nee, nou uhm in die zin ze zijn nu maar 2 dagen per week open en ik hoop dat de gemeente ook in gaat zien dat deze groep uhm best wel groot is en dat ze meer ruimte zouden moeten krijgen en ook een subsidie want dat hebben ze gewoon niet, dus het moet veelal ook bij de kinderen en de ouders vandaan komen, en dat vind ik helemaal niet erg, maar ik zou het zo leuk vinden dat er nog meer kinderen bij betrokken zouden raken en dat ze nog vaker open kunnen. (Int: ja) Ik denk dat dat wel belangrijk is voor uhm Elburg en omgeving, want het zijn niet alleen kinderen uit Elburg die hier komen, ze komen uit Oosterwolde, t’ Harde, zelfs Nunspeet. En dan denk ik maak het mogelijk dat dit meer open kan dat er meer subsidie komt. Dat zou ik mee willen geven aan @Robert’s, maar voor de rest nee. (Int: oké, dat was het dan).

81


Interview 11 Functie: jongere Niveau: 4 havo van klas 1 – 3 (3 jaar) bij @Robert’s, standaard 2x in de week. 0,5 jaar nu niet meer bij @Robert´s Waarom ging je erheen? Nou een paar vriendinnen van mij die gingen er ook altijd naar toe. En toen vroegen ze mij ook een keer mee en toen zeiden ze we gaan naar @Robert’s. En ik dacht eerst dat is gewoon iemand waar ze naar toe gaan, ik snapte dat niet. (int: ja haha) en toen bleek dat hier te zijn. En ze hadden tegen de andere verteld over soesjes ofzo (Int: haha ja) en toen dacht ik nou dan ga ik ook maar een keer mee. Maar dat was gewoon hier en daar kwamen allemaal kinderen en ik kende ze niet, uiteindelijk dan wel, gingen we ook met z’n allen op kamp en zo, ja dat was echt leuk. (Int: ja) En hoe vond je het de eerste keer toen je hier kwam? Eng, ja best wel eng. Vooral ook omdat je bijna niemand kent. En dan denk je vinden ze me wel aardig, ben ik niet raar, maar ja, iedereen is gewoon anders hier dat is wel leuk. (Int: ja haha) En noem eens een paar positieve dingen van @Robert’s? Je maakt nieuwe vrienden, het is gezellig hier, uhm je kan jezelf zijn, vooral omdat je niet bang hoeft te zijn om jezelf te uiten hier, omdat iedereen gewoon heel anders is. In het begin had ik dat wel en toen dacht ik wel van: moet ik hier zijn zeg maar. (Int: hm) Maar op een gegeven moment als je vaker bent geweest dan ben je wel helemaal jezelf, en iedereen accepteert dan ook je positieve en negatieve kanten. (Int: ja) Er waren ook wel mensen waarvan je dacht, ik hoef hier niet naar toe voor die mensen, maar dat waren er wel weinig. De meeste waren wel leuke mensen. (Int: ja grappig) En wat waren de negatieve dingen van uhm @Robert’s? Uhm, dan moet ik even denken. Ik denk niet dat ik echt iets heb wat ik negatief heb ervaren. Nee uhm dat weet ik niet. (Int: Of iets, waarvan je denkt als ze dat zouden veranderen dat zou wel helpen, dat zou het leuker maken.) Uhm, ja misschien wel ik weet niet hoe ze dat nu doen, maar dan was het zo dan zat iedereen maar een beetje tosti te eten en op de bank te hangen, maar dat was ook het enige wat ze deden en ook op hun mobiel en zo, maar niet echt spelletjes ofzo. Ja soms, maar dat was wel steeds minder, maar dat was misschien ook wel leuk geweest als je meer activiteiten ofzo had gedaan. (Int: ja, ook gewoon op de dagen dat er geen grote activiteit is) ja inderdaad. Want op een gegeven moment hadden ze ook wifi hier, maar toen bleef iedereen gewoon wachten tot de wifi hier aanging haha en dan gingen ze allemaal zitten weet je wel haha. (Int: ah ja haha) Ja en je moest ook huishoudelijke klusjes doen hierzo? Oh ja dat moesten we ook altijd doen, ik ben het al allemaal kwijt joh haha. (Int: oh joh haha) De één moest stofzuigen, de ander afwassen, de ander het eten klaarmaken, dat was dan op de vrijdag dat vond ik altijd wel heel leuk. Vooral omdat je ook allemaal nieuwe gerechten probeert, wat nieuws maken, want niet iedereen kan lekker koken. (Int: nee haha) Maar er waren ook van die kinderen, die gingen net voordat we klusjes moesten doen naar huis weet je wel, maar dat deed ik dan niet, ik bleef wel gewoon hier. (Int: oh ja)

82


En wat vond je ervan om die klusjes te doen? Niet zo erg, ik was binnen 5 minuten klaar, 10 minuutjes. Het was niet dat je hele ramen moest lappen ofzo, het was gewoon even de tostihoek schoonmaken, keuken schoonmaken, maar. (Int: oh ja, en dan moest je je inschrijven) Hoe bedoel je om hier te komen? (Int: nee voor de klussen) oh nee er hing daar zo’n brief en dan kon je je naam er op schrijven, wat je wou) Maar soms maakte ze er ook wel misbruik van zo van die doet dit, maar uiteindelijk werd toch alles wel schoongemaakt door verschillende mensen, het was niet zo dat steeds dezelfde moesten schoonmaken ofzo. (Int: nee) En heb je daar nog iets van geleerd van het schoonmaken, gewoon praktische dingen? Uhm nou ik wist eigenlijk wel hoe ik moest schoonmaken en stofzuigen en zo. Haha misschien anderen, die thuis niets hoefden te doen, maar ik moest thuis wel eens gewoon mijn kamer schoonmaken ofzo. Dat wel. (Int: ja) En heb je ook wel een geholpen met grotere activiteiten organiseren, zoals kamp of koningsdag? Ja, uhm het eerste jaar was ik gewoon mee en het tweede jaar heb ik het georganiseerd met die anderen allemaal. (Int: hm) Ja dat was wel leuk, dat je alles en iedereen een beetje in de hand had. Dat je kon commanderen jij doet dit en jij doet dat haha, ja dat was wel leuk. (int: ja haha) Heb je daar ook wat van geleerd? Ja ik vond het vooral ook heel leuk op het kamp zeg maar dat je, we hadden toen een spel gedaan met die kinderen, die kinderen die uhm waren volgens mij uit de eerste klas ofzo. En dan gingen we met ze praten en zo. Want ze waren niet op niveau ingedeeld ofzo, maar uhm ja ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen dat klinkt zo lullig als ik dat zo zeg. Maar uhm die zagen zeg maar alles anders met drank en drugs en roken en zo en die waren ook iets agressiever, ja ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Maar hun verhaal aanhoren en zo dat ze soms nog wel onzeker zijn en dat je spelletjes met ze had gedaan. En dat was wel leuk en leerzaam ook. Want vaak heb je heel snel een vooroordeel, maar als je dan het verhaal van diegene hoort dan denk je oh ja zo kan het ook. (int: ja) Ja dat vond ik wel leuk. Ja dan wordt je er zelf ook weer een beetje bewust van ofzo? Ja klopt want ik had gelijk mijn oordeel al klaar, van dat zijn toch van die mensen die zitten te roken en te drinken die kunnen toch niets, maar ze waren wel gewoon aardig, ook wel apart, maar anders. Ik zeg niet dat ik met hun om zou gaan, ook omdat ze jonger zijn, maar dat je wel gewoon advies kan geven en zo. (Int: ja ) Omdat ze best wel domme dingen deden soms. Ja en dat zeg je dan ook tegen ze? Ja dat zeg je dan in dat groepje, van misschien kan je dit anders doen of minder drinken en zo, ja dat was wel leuk. En deden ze dat dan ook als je dat dan zei? Dat weet ik niet, ze mochten niet roken en drinken op kamp dus. Maar dat was wel mooi om daar mee om te gaan. Dan had je van die overdreven typetjes die dan zeggen, ja ik kan echt niet meer, ik moet een peuk opsteken. Ja ik snap dat niet, maar dat zal wel iets voor hun zijn haha. (Int: nee haha) Wordt je ook aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja Robert stuurt meestal wel een berichtje, nu dan niet meer omdat ik er nu niet meer echt kom, maar vroeger dan hier voor wel en dan vroeg die help je mee met dit of doe je mee aan dat. We 83


hadden een fotoshoot georganiseerd, maar toen was ik ziek en toen kon ik uiteindelijk toch niet mee doen, maar dat was wel leuk om te bedenken waar je foto’s van wilt maken en zo. Dus volgens mij vond iedereen dat ook wel leuk, ja. Dus je brengt zelf ook wel ideeën in? Ja dat hadden op ook gedaan ja. (Int: gaaf) Merk je dat je thuis sneller mee helpt of bij anderen, omdat je hier meer verantwoordelijkheid krijgt? Nee, uhm nee haha niet echt. Nee je was hier gewoon de hele dag, niet dat je daarna nog thuis ging helpen ofzo. Ja je moet wel eens thuis helpen, maar dan doe je het omdat het moet, niet uhm haha (Int: ja haha niet uit jezelf ofzo) Nee haha Wat vond je bij de groep die bij @Robert’s kwam? Leuk, ja echt leuk. Maar op een gegeven moment was het wel, ik zat in de eerste en hun zaten allemaal in de tweede. En die gingen op een gegeven moment allemaal weg en dan blijf je maar met een klein groepje over. En toen kwamen al die nieuwe kinderen en toen was ik eigenlijk ook een beetje weggegaan, toen was het niet meer echt mijn groep zeg maar waar ik het echt heel leuk vond om mee om te gaan. (Int: nee nee) Dus toen was het ook wel over, maar toen vond ik me ook wel oud genoeg om gewoon met vriendinnen weg te gaan en niet meer persé hier te komen. Want me zusje zit nu wel in de eerste en die wil hier nu wel naar toe (Int: oh ja ) Dat als je jonger bent dat je nieuwe mensen ontmoet ofzo. Want wat voor soort mensen komen hier? Verschillend, want op mijn groep was het echt veel van het lfc die kinderen kwamen hier, maar ik weet niet wie er nu allemaal komen, maar toen wij weg waren was het allemaal oosterlicht zeg maar. Ja dat soort mensen zeg maar. (Int: ja van verschillende scholen zeg maar) Ja ja, ik weet niet hoe het nu is, maar toen in mijn tijd veel van het lfc (Int: ja nu horen we inderdaad vooral ook Oosterlicht ja) ja ja. (Int: dus het is wel dat je van school mensen mee neemt) ja ik weet niet hoe het nu is, maar toen was het wel al mijn vriendinnen van het lfc die komen hier heen en die nemen weer vriendinnen mee. En heb je hier ook nieuwe vrienden gemaakt, ook waar je nu nog contact mee hebt. Ja, uhm ja ik heb ook nog een paar kinderen van de basisschool daar heb ik ook nog wel contact mee, ook door @Robert’s dat je daar nog vrienden mee blijft. (int: oh ja) Maar ook wel nieuwe vrienden groepen, maar die dan ouder zijn die nu in de 5e zitten, daar ga ik ook nog wel mee om. Dat vind ik wel gezellig. (Int: ja leuk) Niet persé als bij @Robert’s, maar wel gewoon contact zeg maar. En heb je ook wel eens mensen waar je niet zo goed mee op kan schieten in de groep? Ja dat was vooral de nieuwe groep zeg maar, maar dat kan ook wel een beetje aan mezelf liggen. Wat doe je daar dan mee, of wat doet Robert als die dat merkt ofzo? Nou je had op een gegeven moment dus echt 2 groepen. Maar die nieuwe groep die was zo anders. Nou niet persé dom, dat niet, maar die hadden van die trekjes van waarom zou je dat doen hier weet je wel. Maar dan zei die ook wel dat we gewoon normaal tegen hun moesten doen en dat deden we dan ook wel uiteindelijk, maar dat duurde wel eventjes. (Int: ja dat is ook wel lastig, nieuwe groep in jullie ruimte) ja ze pakten onze plek en pakten onze tosties haha. (Int: Oh ja haha) Maar dat verpeste het niet hier hoor. Het was altijd nog genoeg gezellig, want ook het koken, er 84


waren dan een paar kinderen van die oude groep zeg maar en die kookte dan voor de nieuwe groep, dus dat was heel gezellig aan tafel ja, dat was wel leuk. (int: oh ja) Doen jullie ook wel eens activiteiten voor de buurt? Ja volgens mij hebben we wel eens zeker wat gedaan, maar ik weet het niet zeker. Oh ja ja, we zijn naar het Freijtenhof geweest, hebben we een high tea gedaan voor die oudjes. Ja dat was ook leuk. Ik had het nog nooit gedaan, ik ben er ook niet zo van, maar dat was wel leuk. (int: ja) Was wel anders, vooral ook met oudere mensen, dat je ook leert omgaan met hun zeg maar, ja. (int: ja) En wat was de reactie van hun daarop? Ja volgens mij wel leuk haha. Ze waren er niet negatief over. En wat vond je er zelf van? Ja uhm het is niet echt mijn ding. Ik weet niet of ik het nog een keer zal doen. Pas moesten we het met school doen en het is niet echt mijn ding. Maar het is wel leuk om het een keer mee te maken, want in het begin had je iets van afstand en zo, dan ga je er bij zitten en ik zeg niets, maar op een gegeven moment ga je dan wel praten en dan is het wel echt leuk haha. (int: oh ja haha) Maar dat moest je ook dan organiseren die high tea? Nee dat had Robert georganiseerd dacht ik of ja met Jeniffer dacht ik. En ook al zou je het niet met ouderen maar met kinderen doen, zou je het dan leuker vinden? Ja dat wel, ook omdat je dan meer een gesprek kan hebben, die oudjes die zeuren altijd zo haha. (Int: haha ja hebben ze eindelijk iemand om tegen aan te praten) haha ja hele verhalen. (Int: haha ja, maar je weet in ieder geval dat je niet met oudjes wilt werken) Haha nee inderdaad. Durf jij hier ook alles in de groep te gooien ook al had je vragen of uhm? Uhm, ja wel, er waren wel dingen die ik voor mezelf hield, maar ik durfde dat wel hier. Ook omdat al me vrienden hier zaten. Dat was wel leuk, want je kon ook een heel serieus gesprek met ze hebben en zo, maar ook gewoon gezellig zeg maar ja. (int: ja) En uhm hoe vind je dat je bij @Robert’s niet mag roken? Ja ik vind het prima, ik heb er geen problemen mee, ik rook niet dus. (Int: ja maar ook dat je niet meer naar binnen mag) Ja ik vind het goed, kijk je moet zelf weten of je rookt of niet, maar het is beter van niet, dus dan kan je beter stimuleren dat het hier niet mag. Ja voor hetzelfde geld komen er allemaal van die junkies hier ofzo. Ja maar ik vind het wel goed haha. (Int: ja haha) En wordt er hier ook voorlichting gegeven over bijvoorbeeld roken, drugs? Uhm, nou met kamp werd er wel heel veel verteld, over een rots ofzo. Over hoe ene man en hoe een meisje in elkaar zit zeg maar en ook hoe mensen denken. En ook hoe alcohol en roken in elkaar zit zeg maar met leeftijd en zo. (Int: ja) En Robert vertelde dan ook dat hij voorlichting gaf aan zo’n klas gewoon zeg maar. (Int: ja) En dan vertelde die wat die had gezegd en dan wilde die wel een serieus gesprek met iedereen zeg maar, maar uiteindelijk was het wel weer leuk en dan leerde je zeg maar wel weer dingen. (int: ja) En deed hij dat hier ook wel eens of was dat af en toe een keer? Soms, wat ik me kan herinneren niet heel vaak. Ja soms wat die allemaal had meegemaakt die dag, dat vertelde die wel en dan vertelde die wat andere mensen erop reageerden en zo. Dat wel. 85


En heb je daar ook wat aan gehad? Ja vooral van het kamp. Hoe iedereen in elkaar zit en denkt. Want daar denk je helemaal niet over na, je hebt gewoon het gevoel dat niemand je begrijpt weet je wel. (Int: hm) Ja dat was wel, het is me nu nog steeds bijgebleven, dus dan zal het wel goed zijn. (Int: haha ja ik merk het) Ja(Int: Dus toch wel een stuk bewustmaking van mensen, karakter en gedrag) Ben je bij @Robert’s wel eens ergens op aangesproken? Ja dat ik altijd saggerijnig kijk haha. Maar dat heb ik dan zelf niet door dan zit ik gewoon in mijn concentratie ofzo. En dan liep Robert altijd langs en dan zei die, gewoon voor de grap hoor, kijk niet zo saggerijnig joh haha. Maar dan was het dan altijd wel. Nee niet dat ik echt iets fout deed ofzo. (Int: nee haha) En wat vond je van de manier waarop die dat zei? Dat vond ik niet erg, ik hoor het wel vaker, nog steeds haha (Int: ja joh) En anderen sprak hij anderen ook wel eens op gedrag aan? Ja, volgens mij wel, als ze druk waren van joh kan je even rustiger doen ofzo. Of als ze heel erg gingen schelden ofzo, dat mag niet, ja dat mag wel moet je zelf weten, maar niet hier zeg maar. (Int: hm, ja dus gewoon bepaalde regels, grenzen) Ja ik weet niet of dat nu nog steeds is dat hier een bepaalde brief hangt ofzo? (Int: ja wel de 2 van @Robert’s) ja zoiets. En heb je bij @Robert’s ok geleerd eerst na te denken voordat je wat doet? Ja vooral bij wat ik zeg. Want ik zeg best wel snel dingen, ben wel een flapuit, best wel lullig soms, dan dacht je later dat had ik niet moeten zeggen weet je wel. Maar ook dat nu later die nieuwe groep kwam weet je wel, oh daar werden we ook op aangesproken, dat we iets aardiger moesten doen, dat we niet gelijk een oordeel moesten hebben en zo en dan ja daar leerde je wel van dan. Had je dan ook zo iets van ja hij heeft gelijk? Ja klopt, hij had ook wel vaak gelijk. Ook wel eens niet, vond ik dan. (int: en hoe ging je daar dan mee om?) haha ja dan zei ik gewoon ja is goed, en dan ging ik er gewoon mee verder haha. (Int: en werd je daar dan nog een keer op aangesproken?) Nou dat kan ik me niet echt herinneren, nee het is niet echt dat ik vaak ergens op aangesproken werd nee. En naast @Robert’s, uhm kwam er toen ook nog wel eens in je gedachten van oh ja dat zei die toen? Ja vooral dat saggerijnig kijken dat probeerde ik dat wel. (Int: haha ja ik vind het wel meevallen hoor) Haha ja maar soms dan fiets ik gewoon en dan zitten mensen van ben je saggerijnig ofzo? Haha en dan denk ik nee, maar dan lach ik gewoon en dan zeg ik doei en fiets ik weer weg haha. (Int: ja haha als jij wilt dan ik saggerijnig kijk best haha ja) Uhm heeft @Robert’s jou geholpen met profiel op school of het kiezen van je opleiding? Nee, dat is gewoon wat zelf altijd al had gedacht. (Int: maar ook niet door de activiteiten dat je dacht ja dat vind ik wel leuk) Oh ja ja, dat wel, vooral het organiseren bij het kamp, tenminste dat zeiden mijn ouders tegen mij, en dat is wel iets waar ik nu iets mee ga doen zeg maar. (Int: want wat ga je nu doen dan) Nou ik doe nu EM, en ik wil, dat weet ik nog niet zeker iets met de communicatiekant op, maar dan niet voor een groep staan zeg maar, maar meer de ideeën bedenken achter hoe een mens denkt zeg maar. (Int: leuk, ook een beetje de psychologie kant op dan) Ja (Int: leuk) 86


Wat is je leukste herinnering aan @Robert’s? Kamp, ja dat vond ik wel het leukste ja. (Int: en wat specifiek van het kamp) Uhm het zwemmen vond ik altijd heel leuk, omdat het dan lekker weer was. En gewoon met ze allen allemaal leuk dingen doen. En uhm we hadden toen een keer dat was de eerste keer en droppin gedaan. Alleen dat was niet helemaal goed gegaan, en toen kwamen we bij wilde stieren terecht, dus wij over de weg een beetje terug lopen, ja dat was leuk. Hartstikke bang toen, haha maar nu is het leuk. (Int: ja haha achteraf is het altijd leuk) Wat zou je missen als @Robert’s niet bestond als je er zeg maar niet heen had gekund? De herinneringen van wat je allemaal hebt gedaan en nieuwe mensen die je kent, dat je uhm je ook sneller open stelt aan anderen. (Int: hm) Normaal dan heb je je vaste clubjes mensen, maar nu stap ik ook sneller op mensen af en zo, dat vind ik minder eng. (Int: ah gaaf ja) En wat vind je uhm het beste aan de begeleiding hoe Robert het doet? Nou hij is heel grappig en hij kan heel leuk doen maar hij kan ook heel serieus doen. Want dat heb ik ook wel eens gehad, dat als er echt iets was als je echt ergens mee zat, of iemand anders hier zeg maar dat schokte ons best wel heel erg zeg maar, dan gingen we dat gewoon aan hem vertellen en dan hielp die ook wel gewoon. En hoe hielp die dan? Nou gewoon dan vertelde die gewoon wat je zou kunnen doen. Er komen allemaal weer dingen op nu haha. Nee maar dan hadden we een probleem en dan zei die misschien kan je naar die gaan of naar een persoon op school, vertrouwenspersoon ofzo. Omdat hij er ook niet precies mee wist wat hij er mee aan moest. En dat heeft wel geholpen. (Int: ja ) En liet hij jezelf dan ook wel nadenken of bracht hij vooral ideeën aan? Ja ook gewoon, wat kan jij eraan veranderen, wat denk jij dat handig is zeg maar. En dan hielp die wel gewoon zeg maar. Gewoon zo’n zetje in de toekomst zeg maar. (Int: ja duwtje in je rug) ja dat bedoelde ik haha. (Int: ja gaaf haha) Heb je zelf nog opmerkingen over @Robert’s? Nou nee. Nou ik denk wel dat het handig is dat mensen dit weten van @Robert’s zeg maar. Dat als ze het thuis niet fijn hebben, dat hier naar toe komen dat het hier gezellig is zeg maar. (int: ja) Maar ik denk niet dat je het te vaak in de week moet doen. Ik denk dat het dan weer te vast gaat worden ofzo., of je er naar toe zou moeten of zo. (Int: ja dat het een verplichting wordt) ja inderdaad, dat het saai zou worden en dan ga je er sneller weg. En nu is het zo van oh het is weer bijna dinsdag, oh ik ga er weer naar toe weet je wel (Int ja) ja dat denk ik.

87


Interview 12 Functie: jongere Leeftijd: 14 jaar Niveau: LWO Komt bij @Robert’s van 2015- nu, komt bijna altijd. Waarom ga je naar @Robert’s? Het is gezellig en met Robert praten is ook wel leuk en zo. (Int: Hm, dus gewoon een beetje voor de sfeer ofzo?) Ja. Wat vind je leuk aan @Robert’s? Uhm, ja gewoon dat ja dat je kan hier gewoon met iedereen praten en zo, en niet iedereen kan hier op zijn mobiel vooraf omdat de wifi niet aanstaat en zo. Mis je dat dan niet? Uhm, nee ik heb abbo. (Int: Oh dus jij zit dan alsnog met je mobiel?) Nee dat niet, dat niet. Uhm en wat vind je wat minder aan @Robert’s, of wat zou er moeten veranderen om het nog leuker te maken? Uhm, weet ik eigenlijk niet er zit eigenlijk helemaal geen nadeel van @Robert’s aan voor mij. Oh dat is mooi, dus je blijft er ook wel heen gaan, of heb je zoiets van nou nog ff en dan stoppen.. ? Nee dat niet. En heb je hier ook nog klusjes zoals de wc schoonmaken ofzo? Ja dat is mijn vaste klus, want de andere klusjes duren zo lang. En wat vind je ervan dat je dat moet doen? Nou het is niet zo lekker fris, maar het is korter dan de andere klusjes die we moeten doen, dus ja dan kan je weer verder met de dingen waar je mee bezig was daarna. Schoonmaken en weer klaar. En leer je er ook wat van of is het ik doe het en ik ben weer weg? Naja, je leert er wel wat van. Tenminste ik wist niet eens hoe je een toilet schoon moest maken toen ik hier kwam. Ik had het daar met me moeder over en nu doe ik het ook wel eens thuis voor. (Int: Oh ja, pfieuw, dus je moeder heeft er ook profijt van) ja ja ja. En heb je ook wel eens helpen organiseren met grote activiteiten zoals kamp, of koningsdag? Nee, maar ik heb Robert wel eens geholpen met uhm, een maand lang moest ik dan me mobiel om 10 uur s avonds inleveren en kijken hoe ik beter sliep zonder mobiel, dan met mobiel. En hoe ik dan ook reageerde op dingen. Want normaal was ik heel druk en uhm als je zonder mobiel naar bed gaat, wordt je rustig en slaap je beter dat soort dingen. (Int: en hielp dat?) Ja. Doe je het nu nog steeds dan? Nee, nee, nee dat niet. Ik hield het op een gegeven moment bijna niet meer vol, maar ja toen was het ook al afgelopen dus. En heb je dan nu niet zo iets van het hielp wel dus, af en toe misschien handig? Heel af en toe als ik ziek ben, maar meestal ga ik dan muziek luisteren of zo. (Int: oh ja, hm)

88


Wordt je aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja zeker. (Int: Wat zegt hij dan?) Uhm of ik ook kan komen komen, en dan geeft hij ook uitleg met wat het inhoud en zo. (Int: Ja en appt hij ook wel eens) Ja meestal geeft hij een sms door aan iedereen en dat is het wel eigenlijk. En appen doe ik ook wel eens tussendoor over privédingen en zo. En stel je zelf ook wel eens activiteiten of dingen voor? Uhm nee niet echt. Maar er zijn wel activiteiten van een docent uit mijn klas en zo, en daar had ik Robert voor uitgenodigd dan. (Int: Oh ja) Ja maar Robert z’n kinderen die waren toen thuis, dus Robert moest thuis blijven, maar z’n vrouw Jeniffer kwam toen wel. (Int: oké) En uhm bijvoorbeeld, ga je wel mee op kamp of weekend? Ja ik ben wel van plan. Want er hangt daar op de deur ook zo’n lijst met wat je allemaal kan doen, doen veel dat ook of blijft dat meestal een beetje leeg? Dat blijft meestal een beetje leeg, want de meesten die komen hier en die gaan op de bank zitten hangen. Want de meeste die komen die zijn van de Capellen, dus die hebben een IPad. Dus die zitten hier de hele tijd op hun IPad en die doen best wel druk en zo. (Int: Oh ja) Dat is een andere school ofzo? Uhm, ja want op onze school daar heb je eigenlijk alleen boeken en hun gebruiken IPad. Dus hun kunnen spelletjes spelen als ze komen, want dan nemen ze de IPad gewoon mee. Oh ja, en wat vind je er dan van als hun op hun IPad zitten? Nou een beetje ongezellig. Zeg je er dan ook wat van of? Nee meestal niet. Ik bedoel weet je wat het is ze hebben hun eigen keuze, als hun dat leuk vinden, dan moeten hun dat doen. Oh ja, want wat doe jij dan meestal als je hier binnenkomt? Nou met Robert praten, of met vrienden hier zitten ofzo. En iedereen kende je ook al toen je hier kwam of heb je ook nieuwe vrienden gemaakt? Ik heb ook nieuwe vrienden gemaakt. Ik kende er maar één ofzo toen ik hier binnen kwam, van school. (Int: Ja) Dat was ook een vriend van mij. Maar dat begon eigenlijk met een gevecht, maar toen zijn we vrienden geworden. (Int: haha zo kan je ook vrienden maken) Haha, ja. En wat vind je van de groep die hier komt? Gezellig. Heel actief ook wel. Maar als Robert bijvoorbeeld hier over de wallen wil lopen, dan doen ze er wel eens nuchter over, maar verder is het wel leuk. (Int: Hm) En wat voor soort mensen komen hier? Uhm, dat vind ik eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Wat ik vind alle mensen die hier komen gewoon normale mensen. Ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Hoe bedoel je de vraag eigenlijk in wat voor vorm?

89


Uhm nou zijn het vooral jongens of meiden, of uit de eerste en tweede of juist een gemixte groep? Nou eerst kwamen er vooral ouderen uit de derde en vierde klas en dat waren meer meiden dan jongens. Maar nu hebben de jongens een soort van de plek over genomen, want er komen eigenlijk alleen maar jongens (Int: oh ja) Dus er zitten hier meestal maar 1 of 2 meiden ofzo, heel af en toe dat er wat meer meiden komen, maar dat is dan meestal een vast groepje ofzo. En uhm toen is het een beetje veranderd, de derde- en vierdeklassers die komen niet zo vaak meer. En nu komen vaak de eerste en tweedeklassers. (Int: Oh ja) Merk je ook dat er wat anders is geworden? Ja drukker. Hm, maar dat vind je wel oké? Ja ja, ik bedoel ik ben zelf ook druk geweest vroeger. Haha en waarom vroeger? Omdat ik nu meer nadenk bij de dingen de ik doe. En hoe is dat gekomen dan? Door Robert als het ware. Want? Nou ik was eerst best wel druk zeg maar, en toen ging ik daar met Robert over praten en toen ging hij me tips geven en dat soort dingen en zo. En merk je nu bijvoorbeeld ook dat je buiten @Robert’s rustiger bent? Nou ik ben wel rustig buiten en zo, maar af en toe is het dat je ook wel druk bent met z’n allen en zo. En dan is het gewoon heel gezellig en zo. (Int: ja maar dat mag ook wel) Ja (Int: Je hoeft je niet altijd in te houden) Nee. En is het ook dat er vooral van één school hier komen, Oostervoorde hoor de ik dat nu, nee oosterlicht, komen die hier nu vooral? Ja uhm er komen er 3,4,5, komen er van de Capellen, van de Cappelen komen er meestal niet zo veel. (Int: Oh dus het is wel een gemixte groep van de scholen) Ja. Oh dat is wel leuk, dus niet iedereen kende elkaar. Nee nee dat niet. Ik bedoel, Ik moest zelf ook wel wennen. Want na de zomervakantie was ik een tijd niet geweest. En toen na de eerste twee weken toen kwamen al die eersteklassers van de Capellen hier ook een keer kijken en zo, en toen moest ik wel wennen omdat hun toen ook kwamen en zo. En heb je er ook nieuwe vrienden door gekregen? Uhm ja, nou ja ik kan wel met ze opschieten en zo, maar het zijn niet bepaald mijn vrienden, want ik vind ze ook nog best wel druk en zo. En wat doe je dan als je niet zo goed met ze op kan schieten? Meestal gewoon proberen te negeren en zo. Ja en heb je het er ook wel eens over met henzelf of met Robert? Uh, ja meestal met henzelf of ze rustig kunnen doen en zo.

90


En daar wordt dan ook naar geluisterd? Nou dan beginnen ze met kussens te gooien en zo. (Int: haha ja joo hou je mond) Doen jullie ook wel eens activiteiten met of voor de buurt hier in Elburg? Met koningsdag hadden wij hier activiteiten in de stad en met kerst in de vesting. Er is uhm met koningsdag binnenkort hier iets met uhm graffiti ofzo. (Int: ja) Dat is het wel een beetje wat ik weet. Krijg je daar dan ook reacties van de buurt daarop of? Nou uhm, vorig jaar met uhm koningsdag zat ik in de rolstoel en uhm met kerst inde vesting liep ik zelf door de stad heen dus ik heb er niet veel van meegekregen, maar ik weet wel dat het er was. Oh ja, en je moet toch ook wel eens brood halen bij de bakker? Ja 1 of 2 keer per week. Ja en krijg je daardoor ook meer connecties in de buurt, of betere relaties met de buurt of is het meer van ik haal brood en? Dat is meer gewoon jou brood halen en je loopt weer terug als het ware. (Int: ja) En stel je hebt vragen of je wilt wat bespreken durf je dat dan ook in de groep te gooien of stap je eerder naar Robert zelf toe? Uhm nou meestal gewoon eerder naar Robert zelf, omdat hij altijd wel goede oplossingen heeft. Hee en ze hebben hier zo’n anti-rookbeleid, hoe vind je dat? Uhm, ja opzich wel goed van hun, Uhm ik heb zelf ook gerookt, dat geef ik eerlijk toe. En ik heb het er met Robert over gehad en ik vind het anti-rookbeleid best wel goed, want het houd mensen wel tegen om te gaan roken, omdat je hier een hele middag zit ook. En ben je dan nu ook helemaal gestopt of? Ja dat wel, maar als mensen het je bijvoorbeeld aanbieden, pas had ik bijvoorbeeld weer één hijsje genomen en daar heb ik dan ook wel weer spijt van gehad. (Int: hm) En uhm, bespreekt Robert dat ook wel eens hier in de groep, zoals drank, drugs, roken? Uhm, als je er zelf over begint dan gaat tie er met je over praten, maar het gebeurt niet zo dat hij in de groep gaat zitten en er zo gaat over praten. Nee en gebeurt dat vaak of wel eens, of nooit? Heel soms. (Int: En dat is hoe vaak?) Uhm ik heb er 3 keer, even tellen hoor, ik heb er 4 keer gezien dat die daar met mensen over in gesprek was, 5. En vind je het wel fijn dat hij dat doet, of heb je zoiets van nou van mij hoeft het niet persé? Ja uhm ik vind het wel handig, want hij waarschuwt je voor de dingen die schadelijk zijn. (Int: En daar leer je zelf ook wat van, doe je ook wat mee) Ja. Ben je bij @Robert’s wel eens ergens op aangesproken? Ja, ik was hier en keer weggelopen en toen ging ik hier achter in het steegje roken. Maar toen wist ik nog niet dat het anti-rookbeleid hier was. En dat was nog niet eens zo lang geleden (Int: En daarna wist je dat wel haha) Ja daarna wist ik dat wel ja haha. Hoe kwam die daar achter dan? Ik rook nog al heel erg naar rook. Je zit in een steegje, hoe zeg je dat. Je ruikt er zelf niet heel erg 91


naar, maar de geur, door dat je uhm, kijk ik rookte geen peuken, peuken ruik je niet snel aan je vingers, maar shag wel, dat je dan dat papiertje vast hebt en moet draaien ja dat wel. En je krijgt van die bruine vlekjes op je lippen en tussen je vingers van shag, dus. (Int: ja) Wat voor reactie kreeg je toen Robert dat door had? Uhm hij sprak me er op aan en dat ik het de volgende keer niet meer moest doen en dat uhm en toen had ik hem dus beloofd te stoppen. (Int: hm) En dat is tot nu toe nog best wel goed gelukt, ja toen ooit dat ene hijsje, mar daar heb ik nu ook wel spijt van ja. (Int: ja als je het eenmaal gedaan hebt, is het vet moeilijk om er vanaf te komen.) Ja dat wel! Want ja er vroegen ook wel eens kleine kinderen aan me toen ik in een groep stond te chillen en zo en toe zei ik ook, je moet er later niet aan beginnen als je oud wordt. Want uhm het is gewoon, het is ook een domme keus van mij geweest zei ik altijd. Ja want roken jou vrienden ook? Ja, bijna al me vrienden roken wel. En jij kan wel gewoon nee zeggen als ze het aanbieden? Ja, ja, ja gisteren waren we beetje aan het toeren en zo en toen heb ik ook niet gerookt. (Int: Hm, Zo, dat vind ik knap. Ja je ziet meestal wel dat als hele vriendengroepen het doen, dat het makkelijk is om daarin mee te gaan.) Ja ik zat in de auto, waarin alles rond ging en zo. Alleen zelf, bijvoorbeeld uh, roken zelf dat deed ik dan wel, maar zat je in een ruimte waarin iedereen rookte en je het in ademde in je neus dat was nooit zo fijn daarzo. Dus dat is ook wel zo van uhm dat het juist verslaafd wordt. Het is een vervelende lucht als je het zelf in je neus krijgt, en vooral als je in een kleine ruimte zit, zoals gister. (Int: Ja) Dus je hebt door @Robert’s wel geleerd om twee keer na te denken voor je wat doet? Ja ja ja, eerst doen, uhm eerst denken dan doen. (Int: haha ja) nee dat deed ik eerst altijd, nu ook nog wel eens, maar wel minder. En heb je dat ook op andere gebieden dan roken? Uhm ja, als vrienden bijvoorbeeld met iets komen, wat niet door de beugels heen kan. Dan zeg ik altijd wel dat kun je beter niet doen en zo. (Int: Ja) En luisteren je vrienden dan ook naar je daarin? Ja meestal, Bijna iedereen op 1 na, maar die is dan ook al 19. En die ken ik van het werk van me vader. En, maar die maakt ook de domste keuzes die die kan maken. (Int: Oh jammer, maar dat zie jij dan wel?!) Ja ja dat wel. En helpt @Robert’s jou ook op school met welk profiel je wilt kiezen of welke opleiding door de activiteiten die je hier doet dat je een beeld krijgt van hier ben ik goed in en dit wil ik doen? Uhm, laatst hebben we een kookboek gemaakt met @Robert’s. En ik wil al vanaf me 4e 5e kok worden ofzo. En daar heb ik ook aan meegeholpen en zo. En, maar ik wist ook al toen ik in groep 7 zat dat ik op het Oosterlicht in de derde het keuzevak zorg en welzijn en dan maatschappij wilde doen. (Int: oh ja, dus dat wist je dan al van te voren) Ja en dat kwam ook door een zusje van mij. En heb je dan door dat kookboek ook connecties hier in de stad gekregen van nou daar kan ik misschien wel stage lopen of dat vind ik leuk om te doen? Uhm, ja bij de zilverzoen mocht ik in uhm de kerstvakantie in de keuken iets maken. Alleen ik was het 92


bij mezelf vergeten te zeggen, dus daar was ik te laat mee. Ja maar als ik een baantje zoek of stage wil lopen in een restaurant dan houd ik de Zilverzoen voor ogen. (Int: oh ja, gaaf!) Wat is je leukste herinnering aan @Rober’s tot nu toe? @Robert’s kamp, dat was met heel veel vrienden van mij. En je zat bijna de hele tijd in het water en ja we waren eigenlijk met heel weinig jongens, we waren maar met 3 jongens van mijn leeftijd, en voor de rest waren er alleen maar oudere en dat waren dan ook een beetje de begeleiders en zo. En dat was wel leuk want er waren heel veel vrienden van me en er waren ook heel veel meiden en dat waren dan ook goede vriendinnen van mij en zo. (Int: is dat die groep?) Ja dat is die groep ja. (Int: oh ja, gaaf) Hee en wat zou je nu het meest missen als @Robert’s er niet was of wat missen jongeren die hier niet komen? De verandering van de maatschappij, want ik bedoel er zijn, heel veel mensen die denken niet na over andere mensen en dat gebeurt hier wel. (Int: Stukje bewustwording) Ja. (Int maar toch met een hele chillen sfeer ofzo) Ja dat je gewoon goed met elkaar kan opschieten en zo. En dat je dat dat wanneer sommige jongens van hier wat op straat gooien ofzo, dan zegt Robert daar gewoon wat van en daar leer je ook heel veel van en zo. (Int: ja) Dat waren onze vragen, heb je zelf nog opmerkingen over @Robert’s wat wij nog moeten weten? Nee, niet echt eigenlijk.

93


Interview 13 Functie: jongere Leeftijd: 16 jaar Niveau: havo Bij @Robert’s vanaf 2012/2013-2014/2015, elke week 2 keer. Waarom ging je naar @Robert’s? Nou, uhm het was allereerst, omdat het van me broer was. Het was ook heel erg dat het me echt heel leuk leek met andere mensen. Op school heb je natuurlijk je vaste groep die je ziet, maar hier heb je ook andere mensen die je eigenlijk nooit ziet (Int: ja) en niet kent, dus dat leek me heel leuk om dan mensen te zien en te ontmoeten. Ik was thuis ook altijd, uhm me moeder die werkte, dus je komt thuis en je bent alleen. En nu kom je thuis en dan ben je hier. En je kan je verhaal kwijt als je op school ofzo iets hebt meegemaakt, dan kan je je verhaal kwijt, wat er gebeurt is. En ze zijn echt heel geïnteresseerd in je en er wordt echt naar je geluisterd en dat vond ik ook heel fijn, gewoon dat je je verhaal kwijt kan. Vond je dat niet vreemd om dat bij je broer te doen? Nou uhm nee, in het begin is het natuurlijk wel heel anders, want je hebt een broer-zus band, maar die is nu wel veel beter geworden. En uhm ja het is best wel grappig eigenlijk dat het zoveel beter is geworden. (Int: Ja oké, mooi) Heb je ook nog punten waarvan je zegt, dat kan wel beter bij @Robert’s? Nou, uhm nee, nou nee ik heb nooit echt gedacht van dat is stom ofzo, nee ik heb dat niet gedacht. Of dat wanneer hij dat of dat zou inzetten dat het dan leuker zou worden ofzo? Nou op zich waren er best wel veel leuke dingen al om te doen, en ik heb nooit het idee gehad dat ik wat miste ofzo, of dat ik me verveelde om wat te doen ofzo. Je kon altijd wat doen, dus het was niet dat ik wat miste ofzo. (Int: oke) En aan het einde moest je ook altijd huishoudelijke klusjes doen? Ja klopt, in het begin heb je zo van, ja want niemand heeft daar echt zin in ofzo, maar aan het einde is het wel grappig, want dan zit iedereen zo van moet ik dat echt doen? Maar uiteindelijk doet iedereen het wel. Het dan wordt het ook echt gedaan. En het is ook wel iets huiselijks eigenlijk, want thuis moet je dat natuurlijk ook gewoon doen. Dus het is wel grappig dat je gewoon moet opruimen wat je gedaan hebt. Wat vind je daar dan van dat uhm, dat iedereen mee moet helpen? Ja dat vind ik eigenlijk wel goed, want uhm ja om Robert nou alles te laten opruimen, ja je doet er zelf ook aan mee, dus je hebt ook zelf de verantwoordelijkheid om het op te ruimen. (Int: ja) En heb je er nog iets van geleerd, of was het zo van nou ik wist allemaal hoe ik het moest doen, gewoon de praktische vaardigheden? Nou het is niet, nee het is niet zo dat ik met opruimen iets geleerd heb ofzo, gewoon dat je het moet doen, dat wel. Soort van verantwoordelijkheid? Ja ja, inderdaad.

94


Heb je ook wel eens geholpen met de grotere activiteiten, zoals kamp of koningsdag? Ja, we hebben wel en uhm vossenjacht georganiseerd voor het kinderdagverblijf inderdaad. En daar heb ik ook aan meegeholpen inderdaad. En voor de rest volgens mij niet echt iets. Ja ik ben wel mee geweest op kamp, maar voor de rest niet echt georganiseerd, alleen de vossenjacht dan zeg maar. Hoe vond je dat om te doen? Ja dat was wel echt heel leuk. Maar ik heb vooral meegeholpen als vos in de stad hier en dat was wel echt heel leuk. Dat vond ik echt heel leuk ja. (Int: ja) Heb je er ook nog wat van geleerd? Uhm, dat weet ik eigenlijk niet. Want je hielp ook mee met het organiseren van de vossenjacht? Nou nee dat niet echt. Ik liep dan wel mee als vos, maar niet het organiseren nee. (Int: nee precies) Wordt je aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja, Robert vraagt het aan je om mee te doen met activiteiten zeg maar, maar hij laat je er dan wel vrij in, maar hij benadrukt het nog wel een keer van doe je echt niet mee. Hij wil wel heel graag dat iedereen helpt, maar als je dat niet wil laat hij je er ook vrij in. Dan doe je niet, het is ook wat je zelf wil. (Int: Maar wel zo’n push van joh) Ja inderdaad. Heb je zelf ook wel eens activiteiten voorgesteld of ideeën ingebracht? Uhm, nee ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou het was wel zo toen uhm, dat we allemaal ideeën op moesten schrijven om wat te doen, en ik heb toen ook wel wat opgeschreven, maar ik weet niet meer precies wat het was. Maar ik heb er nog wel over nagedacht over wat we konden den zeg maar. Daar heb ik nog wel over nagedacht, maar ik weet niet meer precies wat het was. Die huishoudelijke klusjes, omdat dat hier erin gebakken werd, doe je dat dan thuis ook sneller? Nou uhm, nou ik het heb niet het idee dat ik dat dan hier doe, dat ik het dan thuis ook doe, nee dat niet eigenlijk. (Int: Nee, is ook een beetje de leeftijd haha) Ja inderdaad, ik doe omdat ik het moest doen, niet uit mezelf ofzo haha. (Int: Jo ma ik ga even de was doen) haha nee inderdaad. Hoe vond je de groep die hier kwam? Ja die vond ik echt heel leuk, want ik vond het leuk dat hier meer mensen kwamen, zoals ik al zei. Gewoon dat je met meer mensen bent dan normaal en andere mensen dus dat vond ik echt heel leuk. Ik vond de groep echt super leuk. Heb je er ook vrienden aan over gehouden of uhm? Uhm, ja op school, sommigen zitten ook bij mij op school, nog steeds, en daar praat je dan nog wel mee. En ik nam ook wel eens vriendinnen hier heen, en die zag je dan ook wekelijks en dan krijg je wel een andere band, want je ziet elkaar veel meer. (Int: ja inderdaad) Niet alleen in school, maar ook naast school inderdaad. En wat voor soort jongeren komen hier? Nou uhm toen ik hier kwam, kwamen er alleen hele sociale leuke jongeren, maar daarna niet persé. Want ik was toen weg, maar ik zat toen ik klas 3 ongeveer en toen kwamen er heel veel uit klas 1. En die hebben heel ander gedrag dan ons, en dat is ook wel de reden dat ik weg ben gegaan. Want ik was toen gewoon te oud zeg maar. En toen kwamen er weer nieuwe jongeren, ja nu nog steeds, ik

95


weet het niet precies, maar dat was gewoon een nieuwe groep, dus toen voelde ik me wel iets te oud zeg maar. (Int: Hm, ja precies) Kon je ook goed met iedereen opschieten die hier kwam? Nou met sommigen had ik helemaal niets, maar daar hoef je dan ook niet mee om te gaan. Je gaat gewoon om met wie je om wilt gaan, maar het was niet zo dat ik iemand echt niet mocht ofzo, maar het was wel dat ik er minder mee kon ofzo. Was er hier wel eens ruzie ofzo? Dat iemand iemand anders echt niet uit kon staan? Nou nee dat heb ik nooit echt ervaren ofzo. Misschien was het wel zo, maar ik heb het niet gemerkt. Jullie doen ook grote activiteiten voor de buurt, zoals brood halen, koningsdag, high tea bij ouderen. Oh ja, high tea bij bejaardentehuis, dat heb ik ook gedaan, daar heb ik ook aan meegeholpen. Toen hebben we een dag van te voren bij de bakker allemaal dingen gemaakt en gebakken. En toen hebben we de dag erna bij de ouderen een high tea gedaan. Dat was echt heel leuk. (Int: ja leuk!) En wat was dan de reactie van de buurt daarop? Ja die ouderen vonden het echt heel leuk dat we kwamen, je zag ook echt dat ze het heel leuk vonden. En dat geeft je zelf ook een goed gevoel, dat je iets doet voor een ander, gewoon vrijwillig en zo. En krijg je daar dan ook een betere relatie van in de buurt ofzo of is het eenmalig en daarna dan suddert het een beetje ofzo? Ja uhm, ik heb ze daarna niet meer gezien ofzo, dus uhm ja het is wel leuk. Je weet wel dat het een goed gevoel geeft dat je iets voor anderen doet. En dat heb ik wel dat wanneer je iets voor anderen doet dan geeft het je zelf een goed gevoel. Ja ik weet dat dat kan en dat dat dat gevoel geeft zeg maar. En merk je dan nu ook van ik doe sneller iets voor een ander ook al is het iets kleins ofzo? Ja, dat heb ik wel heel erg. Ik weet dat ze er blij van worden en dat is wel belangrijk inderdaad. En dat is meer dat ik dat hier ervaren heb, dat ze dat gevoel krijgen zeg maar. (Int: ja mooi) Durf jij ook alles in de groep te gooien hier als je iets wil bespreken of vragen? Nee ik heb nooit echt gehad dat ik nee, dat ik iets voor mezelf wil houden ofzo. Nee ik durfde alles inderdaad wel te bespreken. En zag je dat bij anderen ook? Ja, voor zover ik weet wel, ja iedereen praatte gewoon en iedereen dealde ook gewoon. Nee ik vond het juist fijn. Het was ook dat je ook echt met elkaar praatte, niet alleen oppervlakkig, je kon echt goed met elkaar praten hier. En ook op het gebied van voorlichting, deed Robert daar ook wat voor, of anderen? Uhm, ja hij praat er wel eens over inderdaad. Ja hij was er wel open over en hij praatte er wel eens over inderdaad. Was dat af en toe of was dat wekelijks of? Nou ik denk niet wekelijks, voor zover ik weet was het gewoon soms tussendoor, gewoon er over hebben en ja.

96


En heb je daar ook wat aan gehad? Ja Robert die is inderdaad ook wel heel veel met waarschuwen, helpen, dingen voorkomen. En dat heeft mij wel heel veel geholpen, dat ik gewoon met dingen beter uitkijk en dat ik weet wat er van kan gebeuren en dat ik beter uitkijk met de gevolgen en zo. Ja want hij heeft ook dat anti-rookbeleid hier, wat vind je daar van dan? Ja dat vind ik wel goed eigenlijk. Ja uhm, want er zijn regels. En ik vind het ook wel goed dat die er zijn. (Int: ja dus als jongere kan je dat ook gewoon goed accepteren, dat die regels er was) Ja ja inderdaad. Ik heb nooit echt gehad dat ik dacht, oh wat stom ofzo. Merkte je dat anderen dat wel eens dachten of? Nee, nee dat heb ik niet gemerkt nee. Het was meer gewoon vanzelfsprekend dat die er was. Gewoon vanzelfsprekend ofzo. (Int: Ja gewoon een regel waar je je aan houd) Ja inderdaad, gewoon een regel wat niet mag. Ben je hier wel eens ergens op aangesproken, op iets wat je deed? Ja uhm, ja als je bijvoorbeeld iets te hard schreeuwt ofzo, of als je de afwas niet goed gedaan hebt ofzo. Dan zegt hij ook wel van je moet nu terug komen, want je hebt het niet goed gedaan. Dus dat moet je dan nog gewoon doen. Zulke dingentjes wel ja. En wat doet dat dan met je? Nou uhm eerst denk ik van, nou dat vind ik echt niet leuk. En later den kik van ja hij heeft wel echt gelijk dus dan doe je het ook gewoon. Ja je weet gewoon dat hij gelijk heeft, dus dan doe je het ook gewoon. (Int: ja ja) En heb je ook geleerd, doordat je hier kwam, om beter na te denken voor je wat doet? Uhm, ja je bent natuurlijk met mensen, met meer mensen, dus je moet natuurlijk wel nadenken voor je iets zegt. Maar of ik ook buiten hier om dat ook meeneem, dat weet ik niet, maar in ieder geval hier wel. En je moet echt meer nadenken voor je iets zegt. Je bent ook met meer mensen, dus je moet ook met meer mensen rekening houden. Ja en hoe uit dat zich dan? Uhm, nou bijvoorbeeld als je iets hebt, en je bent met iemand aan het praten en je wilt iets zeggen over een persoon, dat je dat dan helemaal niet kan zeggen, want die persoon loopt hier ook rond. (Ja oh haha roddelen en zo) Ja haha, ja dat had ik wel heel erg dat je dan echt moest denken van ja, die loopt hier ook rond. (Int: Ja, en zei je dat dan later alsnog tegen diegene?) Ja als die er niet bij is haha. (Int: Ja, en zei je dat dan later alsnog tegen diegene?) Ja als die er niet bij is haha. En door de activiteiten heb je daardoor ook je eigen kwaliteiten leren ontdekken? Bijvoorbeeld plannen, omgaan met kinderen, ouderen, organiseren? Uhm, dat niet. Maar ik had wel met die high tea dat ik er achter kwam dat ik dingen maken, bakken heel leuk vond. En dat vond ik wel heel leuk, dat doe ik nu nog maar niet echt voor de rest kwaliteiten ofzo. Maar wel echt dat ik dat heel leuk vind om te doen, dat wel. Ook met dingen voor anderen doen dat dat een goed gevoel geeft en zo. En helpt dat je ook met het kiezen van je profiel of opleiding op school? Nou nee dat niet echt, het is niet echt dat dit me geholpen heeft met de keuze die ik daarin maak nee dat niet. 97


En wat is je allerleukste herinnering aan @Robert’s? Uhm, nou ik had één keer. Toen was ik hier en dat vond ik echt heel leuk om te zien. Want ik was toen hier een spelletje aan het doen aan tafel en Robert was hier aan het praten met een paar mensen over hun dag en er was toen nog een tafelvoetbaltafel daar en toen waren ze dat aan het doen en die anderen zaten TV aan het kijken, dat iedereen gewoon wat anders doet. En iedereen die doet gewoon wat die wil en dat vond ik heel grappig om te zien, dat iedereen gewoon doet wat die wil. (Int: Hm ja) Je kan gewoon zelf kiezen wat je wil en als je het niet meer wilt, dan doe je gewoon wat anders. (Int: ja vrijheid, je krijgt de ruimte) Ja inderdaad dat je gewoon dingen kan doen die je leuk vind. En dat is wel iets wat ik nog steeds herinner dat ik dat heel leuk vond. Ja en wat zou je missen als je hier niet komt? Uhm, gewoon gezelligheid, dat je ook met mensen die je eigenlijk niet kent, het heel gezellig kunt hebben. Want ik was normaal, dat ik gewoon met een groepje mensen praatte op school en met andere mensen praten doe ik wel, maar veel minder. En hier kom je en ga je met mensen praten die je eigenlijk helemaal niet kent en het is echt wel heel leuk om zo nieuwe mensen te leren kennen (Int: Ja gaaf). Dus eigenlijk moeten wel meer mensen hier komen ofzo? Ja eigenlijk wel, want je leert mensen kennen en je leert andere mensen kennen en dat is eigenlijk super leuk. (Int: soort verbreding ofzo) Ja inderdaad. Heb jij nog opmerkingen of vragen die wij nog moeten weten over @Robert’s? Uhm, nou ja dat alle vrijwilligers die hier komen ook echt heel leuk zijn. Erik-jan ook en Mirjam, die was hier ook vroeger, maar die is nu weg. Maar ook echt allemaal hele lieve mensen. Ze luisteren ook echt naar je en als er wat is, kun je het ook altijd bij ze kwijt en ja dat vond ik echt heel fijn. En is dat ook iets wat je op andere plekken mist, op school of? Ja op school ga je minder snel naar een leraar toe. En hier, tegen je ouders vertel je ook niet alles. En hier kom je en hier luisteren ze ook echt naar je hier accepteren ze ook wat je zegt. Dus het is echt heel fijn om hier te praten, ook met andere mensen Je kan gewoon je verhaal hier kwijt. Je kan gewoon allemaal dingen delen en dat is echt heel fijn. Ja en iedereen mengt zich dan ook in dat gesprek? Ja dat was ook een keer, er was toen een meisje en die zat ergens mee en steeds meer mensen gingen toen bij haar zitten en hielpen haar daar dan ook mee en zo. Ja dat weet ik nog dat was echt heel leuk. (Int: Ja gaaf!) Ja gewoon elkaar helpen, dat was echt ja. Ja en nu kom je er niet meer, je groeit er ook uit op een gegeven moment? Ja het was niet meer dat ik het niet meer leuk vond maar er kwam een andere groep en ik voelde me te oud en ik werd drukker met school en zo maar het was ja een leuke tijd. Ja en heb je er als je er nu op terug kijkt ook nog wat van geleerd, wat zou je dan zeggen van dit neem ik er echt van mee? Uhm, dat je ook gewoon mag zijn hoe je bent, en dat het niet uitmaakt wie je bent en dat je het ook met andere mensen die je niet kent het heel leuk kan hebben. (Int: ja mooi.)

98


Geschrapte interviews Interview 1 Functie: vrijwilliger We doen dit interview op die vier gebieden: participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording [int: ja]. En we beginnen met participatie. Dus welke interventies zetten jullie in om te zorgen dat jongeren actief participeren? Nou ja, het is eeh. Ja, ik zat er over na te denken want eh Robert die doet natuurlijk heel veel daarin, die heeft echt het voortouw dus die heft het ook allemaal opgezet. Al die eh connecties met bedrijven [int: hmhm] en instellingen en weet ik veel allemaal wat [int: hmhm]. En eehm dus als je dat in het algemeen praat of over mij zelf, dat is dan even de vraag, van wat ik doe of wat wij doen als @Robert’s [int: jij]. Ik ja eehm, nou ja, dan is het meer op het kleine gebied, hier binnen Elburg eehm naar de winkel gaan met ze, met een paar mensen de kaas regelen eh dat soort dingetjes. Laten zien dat je met eh zonder geld, zonder heel veel te doen, maar gewoon met elkaar eh eigenlijk al iets kan bereiken en dat zit hem echt in die kleine dingetjes [int: hmhm]. Dat ze vertrouwen in elkaar krijgen en dat vind ik gewoon heel belangrijk [int: hmhm]. Dus echt het eh ja microniveau hè? [int: ja] Zo noemen ze dat. Ja ehm nou ja, en eh en dat meer, dat vertrouwen krijgen dat, dat eh die jongeren dat ook gewoon kunnen bereiken met elkaar, zonder dat het allemaal wat hoeft te kosten [int: ja]. Ook niet hier, ja. Denk wel dat dat eigenlijk een beetje de kern is ja. En welke uitwerking heeft dat dan op de jongeren? Eehm, dat ze op een gegeven moment zelf eh naar die winkel durven binnen lopen, zeggen van joh we zijn van @Robert’s en hebben jullie nog wat over? [int: hmhm] en eh dat ze ervoor gaan staan, want dat is uiteindelijk het doel hè en niet dat wij zeggen van goh je moet nu naar die winkel want en dat zij zeggen van nee wij komen hier en willen wat bereiken, wij willen wat samen [int: dat ze ook zelf het initiatief eh daar in nemen]. Ja, dat is uiteindelijk eh. En zie je dat nu al? Steeds meer, eh je hebt natuurlijk steeds met die wisseling van groepen te maken, dus we hebben hiervoor eh dus vorig jaar zijn we nog met kamp geweest, zijn een aantal oudere jongeren eh van 15, 16 [int: hmhm] en daarmee heb je al een heel traject gehad eigenlijk dus die deden al veel meer. We hebben een nieuwe groep en we zijn weer eh ja terug bij af, maar ehm ja moeten we weer heel veel opnieuw opzetten eigenlijk [int: hmhm]. En dat is heel leuk en dat kost weer veel energie, maar dat is tuiteindelijk waar we het voor doen natuurlijk [int: hmhm]. Dat zo meteen als zij weer een paar jaar verder zijn, dat er ook een paar zijn die weer zeggen van joh ik ga meehelpen het kamp organiseren. Ik ga zo’n groepje begeleiden of eh [int: ja] ik heb nog een leuk idee want ik werk daar en ze willen daar wat mee doen of ik zit op scouting eh laten we een keer gaan zeilen, weet ik veel [int: ja], dat soort dingen. Dus dat je, dan wordt het vanzelf allemaal groter [int: hmhm]. Ik denk dat dat de uitwerking is Ja, en ook dat jongeren dan zelf activiteiten gaan eh bedenken? Ja, ja en dat is eh bij jongere gasten en meisjes eh een stuk lastiger, gewoon dat ze eh de wereld is nog wat kleiner [int: hmhm]. Net van de basisschool eigenlijk [int: ja]. En dan kom je op de middelbare school, dat is al zo’n verandering [int: ja] voor ze en eh dus dat wordt een beetje langzaam er in gelegd bij ze en ja dat is eigenlijk een beetje het eh [int: het idee] het idee.

99


En zien jongeren dat ook zo volgens jou? Ehm nee, niet altijd haha. Ik denk vooral net wat ik zeg, de jongere, jongere mensen die zijn er ook niet altijd mee bezig. Die, die komen hier binnen en die gaan tosti’s eten [int:ja], gamen of eh poolen of eh weet ik veel wat ze gaan doen. En eh en dat is ook prima, zo krijgen we een beetje die verbintenis met elkaar en eh daar begint het mee hè, dat je verschillende jongeren die elkaar helemaal op school niet zien [int: hmhm] hier komen ze elkaar tegen en dan, dan dat eh ga ik denk dat dat de basis is waar je mee begint [int: ja]. Dus maar ik denk de jongeren hebben dat niet persé door altijd. Die moet je eerst even aan de hand meenemen. Dus onbewust kweek je toch sociale cohesie, participatie..? Ja [int: ja], ja, het is voor hen echt wel onbewust denk ik ja [int: hmhm]. En wordt het dan op een gegeven moment wel bewust bij hun denk je of? Eehm, nou ja als je kijkt naar die eh daar hebben we het net over gehad die 15, 16 zijn [int: hmhm], die eh die heb ik echt op dat kamp gezien, ik hoefde eigenlijk niet zoveel te doen, die namen dat mee. En er was een meisje die, die was een beetje emotioneel en die, en hij ging er echt naast zitten en die ging het ook bespreken in de groep en ik dacht echt wow haha [int: dat is wel gaaf]. Dat is wel mooi ja [int: hmhm]. Dus dat was echt eh ja dat ligt ook gewoon aan het type jongen die je hebt natuurlijk. En sommigen die haken op een gegeven moment weer af, want dan zijn andere dingen interessant, dat is ook wel prima. Dat is, dat is ook het vrijblijvende hier dan eigenlijk, waardoor je dus vanuit de jongere zelf dat eh ja gevoel moet krijgen denk ik [int: hm]. En weten de jongeren dat jullie daar aan werken? Eeeh ja. Weten ze jullie doelstellingen? Nou, ik denk niet zo bewust de doelstelling van eh sociale cohesie bevorderen [int: hmhm] en nouja [int: nee] en dat soort termen, maar eh weetje we eh als we een activiteit organiseren zoals dat kookboek dat we toen hebben gepresenteerd daar, dan nemen we ze mee, dan vinden ze het ook allemaal leuk omdat ze, ze, ze doen mee aan iets belangrijks [int: ja]. En dat, dat, dat motiveert ze gewoon om daar te gaan staan [int: ja] en eventueel nog een keer wat te zeggen of eh te praten met de burgemeester die er was of weet ik veel wat. Ja dat is, dat is natuurlijk super [int:ja]. Dus ik denk ja denk niet dat ze zich er persé bewust van zijn, maar ze maken het wel mee en uiteindelijk als je terug kijkt dan zien ze, dan, dan heb je het er wel over ja [int: hmhm]. Ja, dat is ook weer een voorbeeld van participatie. Ja. Eehm welke interventies zetten jullie in om de sociale cohesie te bevorderen? Dat zei je net ook al wel, hier in de groep [int:ja]. En specifiek? Eehm, ja weet je ik ben eigenlijk meer van ehm wat ik net zeg Robert heeft echt dat eh interventies en preventiemedewerking [int: hmhm] en dat heb ik allemaal niet dat eh dat rugtasje. Ik ben meer van de laat ik het zo zeggen eigen verantwoordelijkheid. Een beetje ontdekken van wat vind jij nou belangrijk [int: ja]. Want je zegt dit, je, je weet ik veel je zegt iets gemeens tegen iemand ofzo, oké eh en waarom doe je dat dan? Of waarom vind je het vervelend als je ziet dat dat meisje gepest wordt? Eén op één of in de groep? Eh één op één ja. Ja en uiteindelijk, vaak ook wel in de groep, soms blijven er mensen zitten weet je wel en dan pas komen die gesprekken ook op gang [int:hmhm]. Weetje wat ik net zeg, als je 25 man hebt dan, dan lukt dat niet [int: hm, nee] en dat, dat geeft niet, maar uiteindelijk blijven er misschien een groepje van 3, 4 en dan eh dan komen dat soort dingen toch aan de orde. Dus ik denk dat Robert 100


dit soort dingen dat ook meer eh theoretisch onderbouwd [int: ja] en ook dat wel weer proberen open te gooien en te en eh ja gewoon te laten zien van oké wat vind je daar nou van en wat kun je er mee? [int: hmhm]. Ja, door het bespreekbaar te maken ben je eigenlijk al een heel eind denk ik, ja. Dus, maar het is niet zo dat ik echt een eh preventie eh zo’n mapje heb ofzo met interventies of dat soort dingen [int: nee]. Nee, maar je hebt wel een soort doel in je hoofd en dat is nu dan even sociale cohesie, dus het verbinden met elkaar, eehm pas je toch bewust en onbewust je interventies op aan. Ja ik denk dat ik dat vanuit mijn werk ook doe [int: ja]. Ik werk dan in de ggz en dat zijn jong volwassenen tot ja bejaard eigenlijk bijna [int: hmhm]. Maar dat gaat allemaal om je eigen leven weer op de rit te krijgen, dus vanuit de basis. En eh nou ja als je het over basis hebt, die proberen we hier ook neer te zetten denk ik. De basisveiligheid en basisgevoel van eh samen zijn, eigen kunnen. En hoe doen jullie dat? Eehm ja dat eh ja hoe doen we dat hè ja, hoe zet je zo’n sfeer neer? [int: ja] Ja, want in het beleid ook het zijn hele mooie begrippen en je hebt perfecte doelstellingen, maar het lijkt me moeilijk om dat in de praktijk te bewerkstelligen. Om dat echt concreet te, ja dat je echt effect zien. Ja eehm nou ik denk gewoon door het, het is eigenlijk meer een, een invulling van, van een behoefte denk ik [int: hmhm] voor jongeren. Dus eh door de mogelijkheid te geven om er te zijn, om hier te zijn of eh met elkaar iets op te bouwen, dan, dan ja denk dat dat het middel is. De mogelijkheid is er, het is een middel eigenlijk al [int: ja] om dat te gaan doen, denk ik ja. En eh als je dat aan de jongeren zou vragen? Sociale cohesie is dan een moeilijk woord, maar verbinding met elkaar eh zouden zij datzelfde zeggen? Ehm, ja dat durf ik zo niet te zeggen nee wat zij eh daarover zeggen. Ik weet niet of zij daar wel bewust mee bezig zijn nu [int: hmhm]. Tenminste de groep die we nu hebben [int: hmhm]. Het mooiste is als je uiteindelijk eh ja dat, dat, dat een jongere zegt van eh nou wij hebben iets, eh hier heb ik iets aan, dit wil ik gaan doen. En dat is toch wel iets dat nou ja, wat we graag willen [int: ja], maar wat nog niet altijd persé in de praktijk gebeurd nee [int: nee]. Dat is wel eh, nou ja bijvoorbeeld die theateravonden dat is ook weer zoiets eh, daar hebben we wel echt jongeren in mee gedacht en eh zelf die stukjes eh [int: hm] in elkaar gezet eigenlijk en geïmproviseerd [int: ja]. Dus eh ja, het zit er wel in denk ik, maar het is wel ff en ja kijken of ze, of ze naarmate ze ouder worden gewoon steeds beter mee doen [int: ja]. Het ligt ook aan welke doelgroep [int: ja]. We zitten ook gewoon met eh ik mag gewoon zeggen zoals het is volgens mij, als je met eh lwo zit bijvoorbeeld dan heb je andere verwachtingen dan van iemand die op vwo zitten [int: ja] Ja en jullie hebben alle doelgroepen. Ja we hebben alles door elkaar lopen [int: ja]. Maar we proberen toch de mensen eh die wat meer ervaring hebben om dan de de anderen mee, mee te nemen [int: hmhm]. Maar goed, hoe we dat doen en of ze het weten ja, het stimuleren denk ik wat we doen [int: ja]. Dat we daar heel erg mee bezig zijn. En noem eens een voorbeeld van motiveren Nou ja bijvoorbeeld het eh nou ja ff heel simpel dat kamp [int: ja]. Dat is heel ver weg voor ze, dus dat is heel abstract, gaan we in juli doen, dat zien we dan wel [int: hmhm]. We hebben school en eh dus het is echt regelmatig vragen van goh heb je je al opgegeven, heb je nog ideeën, wil je meedenken. We gaan het zo en zo doen maar jullie moeten het in gaan vullen, anders hebben we niks [int: hmhm]. En eh dat, dat is het motiveren, motiverende stukje hè, jij bent verantwoordelijk 101


voor een leuk weekend [int: ja]. En wij gaan net doen alsof we er niks aan gaan doen verder [int: hmhm] ja. En werkt dat ook? Uiteindelijk wel. De één gaan eh wat eerder lopen dan de ander en de ander die gaat er achteraan, die denkt van het zal allemaal wel, ik zeg overal ja op, ik vind alles leuk als ik maar weg ben een weekendje [int: ja]. Ja, dat eh ja dat wil wel. Maar ik denk dat is motiveren, verantwoordelijk maken denk ik [int: hm]. En dat kunnen ze nu ook al, ja. En als jullie merken dat er bijvoorbeeld problemen spelen bij een jongere, hoe motiveren jullie dan eh de jongere om ook vanuit eigen kracht actie te ondernemen? Ehm ja het is kijken wat onze rol daar in is hè. Wij zijn niet een eh instantie ofzo die, die hulp verleent [int: hmhm] of eh die echt een gesprek aan gaat en gaat kijken van goh hoe heb je dat afgelopen week opgepakt [int: hm, nee]. Eh je bedoelt individueel dan of? Ja, op preventie gericht [int: ja]. In het beleid staat ook dat jullie preventieve functie willen verrichten. Ja, en dan is het, dan moet je eigenlijk meer denken aan het bredere, want wij signaleren heel veel dingen. We zien eh heel veel jongeren met gescheiden ouders, die vinden dat lastig eh met alle gevolgen van dien, eeh ontwikkelingsachterstand of weet ik veel wat, een eh. En ik denk doordat wij ze in de picture hebben hier, kunnen we daar ook uiteindelijk wat mee naar school toe, naar een eeh nou ja het eh centrum jeugd en gezin eh noem maar op, maatschappelijk werk, naar ouders ook vooral eh. Gebeurt dat veel? Ehm, nee, dat gebeurt niet veel. Denk dat we daarin eh nou ja nog moeten, dat we echt moeten neer gaan zetten wat, wat we daarin gaan doen [int: hmhm]. En daar zijn we nu mee bezig met dat beleidsplan inderdaad, dus daar staat het in. En dat willen we dan ook, omdat we daar wel wat mee moeten, want we signaleren het en eh. Maar we moeten wel op onze eigen stoel blijven zitten [int: ja], dat is een beetje het punt. En wat zouden jullie kunnen doen dan vanuit jullie rol? Nou, het bespreekbaar maken onderling ehm met de jongeren [int: hmhm], maar ook vooral individueel. We gaan niet eh alles hier eh open leggen ofzo [int: nee]. En onderling dingen bespreekbaar maken zoals? Nou dan gaat het meer over eh de algemene onderwerpen denk ik. Eh seks, ehm middelenmisbruik of gebruik eigenlijk [int: hmhm], ehm pesten, al die onderwerpen die je altijd al ziet. Ehm ja, je komt het gewoon tegen als hier iemand zit en eh er komt een eeh wat dikkig meisje binnen en iemand maakt er dan zulke opmerkingen over tegen iemand anders [int: hmhm], dan is het wel eh nou wel gelijk er boven op van goh, zeg dat nog maar een keer. Weet je, wat, wat, wat wil je daarmee? En dan eh, dus dat zit meer in het basale, maar als het echt professioneel is zeg maar, als iemand echt eh ja weet ik veel niet eet ofzo [int: hmhm] en je hebt dat door of eh die doet zichzelf wat eh wat aan. Nou ook wel gezien dat eh iemand wat eh op de arm heeft ofzo weet je wel, dat je denk van oké dat is niet van prikkeldraad wat jij vertelt [int: hmhm]. En eh dan moet je dat gewoon uiteindelijk proberen om die jongere te motiveren om daar wat mee te gaan doen [int: ja]. En het is niet zo dat we gelijk de school op bellen van joh wat we nu toch hebben gezien, daar moeten jullie wat mee. En wat als jullie merken dat de jongere eigenlijk zelf geen actie onderneemt? Eehm, ja dan wordt het ehm wel een heel ander verhaal ja. En dan is het echt even nadenken van oké welke, ja welke stoel gaan we, gaan we zitten [int: hmhm]. Nou ja, wat is de juiste route, want ga je dan met ouders, je weet helemaal niet hoe de relatie met ouders is, je weet niet hoe het met 102


school is. Ja, ja, eigenlijk weet ik, ik heb nog niet een situatie gehad waarin een jongere niet contact had met een ander die daar eh wat mee kan eigenlijk. Vaak is toch wel op school een vertrouwenspersoon of eh [int: hmhm] wat het vaak wel heel goed doet, omdat de jongeren toch eh ja vier, vijf dagen in de week op school zitten en eh daar een docent hebben die eh ja, waar ze het goed mee kunnen vinden [int: ja] of een mentor, weet ik veel. Maar dat is wel een vraag ja, wat als? [int: hmhm] Als het alleen hier aan de, aan het daglicht komt [int: ja] ja. Ja, dat is eh, ik heb er ideeën over, maar dat zal echt nog eh [int: verder uitgewerkt moeten worden] verder uitgewerkt moeten worden, ja. Eehm jullie hebben dus groepsgesprekken laat maar zeggen, op het gebied van preventie. Dat zei je net, we gooien het dan in de groep en ook wel individueel. Ehm anders nog eh iets op het gebied van interventies? Eh op het gebied van preventie? Ehm nee, dat stukje laat ik echt aan eh Robert over, ook omdat hij eh met jongeren werkt en dat werk heeft eigenlijk [int: hmhm] eh heb ik daar zelf niet zo heel veel mee. Zoals die theateravonden enzo dat is allemaal Robert zijn passie [int: ja]. Dus eh dat laten we ook vooral zo [int: ja]. Ehm verschilt jullie beeld van gezonde keuzes van het beeld dat ouders hebben? En zo ja, hoe gaan jullie ermee om? Eh ja, dat denk ik wel [int: hmhm]. Ik denk dat een eh ieder daar eh daar zijn eigen gedachten bij heeft, elke ouder doet dat, doet dat anders [int: hmhm]. Eh dus het is ook niet zozeer dat wij hier de jongeren helemaal gaan omvormen tot iets waarvan wij vinden dat het eh dat het een gezonde keuze is. Het gaat meer om het activeren van eh oké maar waarom doe je wat je doet? Waarom zeg je wat je zegt? [int: hmhm] En wat voor gevolgen heeft dat? [int: hm] En wat vind je daar dan van? En misschien praat je er ook wel over mee met je ouders [int: ja]. In jullie beleid staat dat je eh jongeren wil stimuleren om gezonde keuzes te maken [int: ja] en nu zeg je dat je vooral luistert naar jongeren en dat je het vooral uit de jongeren laat komen [int: hmhm]. Eh stel dat de jongere nou een heel ander beeld heeft van iets en je ziet gewoon, joh dat gaat heel de verkeerde kant op, dan stimuleer je neem ik aan om toch wel de gezonde richting op te slaan. Ja, nou goed ik, ik eh ik denk dat daar ook weer de signalerende functie een rol in speelt [int: ja], eh dus het verhaal van net. Eh maar het is ook het, het ja het verantwoordelijk maken van iemand, meer laten overzien van wat er nou gebeurd, het grote plaatje en dat, dat eh de rol is die we hebben. En dat het niet zozeer is van nou wat jij nu doet, dat gaat echt helemaal fout [int: hmhm]. Eh ja het zal vast weleens gezegd worden tegen iemand, dat eh, maar het is niet zo dat wij die rol actief eh innemen volgens mij. Nee, dus gezonde keuzes ja, ja wat ik zeg eh Robert heeft daar meer een eh [int: ja, beeld op] ja, beeld op denk ik. Maar de, als ik kijk naar als ik hier gewoon in de middag zit, dan blijft het bij dat ja [int: hmhm] qua, qua preventie [int: ja]. Eh laatste vraag over preventie is eh dat staat ook in het beleid, @Robert’s hanteert een preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en hoe voorkomen jullie seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren? Dus gewoon concrete voorbeelden. Ehm, ja dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde wat ik net antwoord eigenlijk ja [int: hmhm]. Ik ben hier niet eh met de jongeren bezig met, met, met die onderwerpen die middag dat ze hier zijn [int: ja] ehm. Maar stel dat je het ziet? Dat jongen gewoon hee zo allemaal bij meiden doen eh. Ja, dat is gelijk benoemen. We hebben de, de drie van @Robert’s [int: ja] dus dat gaat ook om eh veiligheid en eh respect en eh weetje, daar hoort dat gewoon niet bij [int: ja]. Kijk als je dat eh hier 103


toestaat, dan gaan er toch grenzen opgezocht worden [int: hmhm]. Eh dus. Maar hoe zeg je dat dan? En hoe reageren ze daarop? Nou er was een meisje hier die was smoorverliefd, nou die had elke week een ander vriendje [int: ja]. En die ging dan gauw als ik de keuken in was, dan ging ze gelijk zoenen [int: oja]. En dat vond iedereen wel spannend natuurlijk [int: ja], want eh. Maar dan is het eh ja steeds er bovenop, maar op een gegeven moment als dat niet werkt, dan nemen we ze apart en zeggen van goh wat jullie nu doen weetje wat gebeurd er nou met de rest? Eh hoe komt het over op anderen? [int: ja] En ehm nou dan ga je weer het gesprek aan eigenlijk en dan zeggen we van nou goed dit is wel de grens eh kijk dat je je er niet aan kan houden, dan moeten we het er misschien over hebben hoe je dat wel kan [int: hmhm] of nou ga er dan maar over nadenken of, of je hier dan wel moet zijn met z’n tweeën [int: ja] en of je volgende keer niet gewoon beter alleen kan komen als je het leuk vind, dus ehm. En wat gebeurt er dan tussen hun en de groep? Ehm, nou ik denk dat, dat er wel gezien wordt dat er een grens is [int: hmhm] en dat daar wat mee gedaan wordt en dat eh dat is duidelijk, daar wordt een paar keer overheen gegaan, en op een gegeven moment als je daar blijft staan dan, dan weten jongeren dat [int: ja]. Dan gaan ze dat ook wel accepteren? Ja, ja, dan is het, dan is het zoals het is [int: hm]. Ja, beetje hetzelfde als met wifi bijvoorbeeld om half 5 aan [int: ja] daar kregen we in het begin nog wel gezeik over en nou ik ga hem wel aan doen en dan zetten ze een knopje om, maar dat wil allemaal niet [int: hmhm]. Dan gaan ze gewoon kijken hoe ver zeg kunnen gaan [int: ja]. Maar als je gewoon steeds benoemt van nee, we willen dat gewoon, dat jullie met elkaar gewoon dingen doen en die rot wifi en je blijft dat herhalen. En als ze abonnement hebben? Ja, dat doen ze ook en dat, dat gebeurd, dan gaan ze in een hoekje zitten ehm ja, weetje dat ehm. Het idee is gewoon duidelijk, laat ik het zo zeggen [int: ja] je staat centraal. Maar het is ook lastig [int: ja]. Ja, je kunt het inderdaad niet zo afbakenen dat. Nee, weet je wat ik dan doe, als ik dat zie, dan pak ik een spelletje en dan zeg ik tegen een paar jongens die daar met elkaar zitten van eh goh laten we ff een spelletje doen en dan denken hun van hé dat is leuk [int: hm] en dan komen ze er ook bij zitten [int: oja]. Dus, dus je moet ook het voorbeeld geven van eh oké wij zeggen dat je met elkaar iets moet doen [int: hmhm], maar ze weten dan misschien niet zo heel goed, dus je moet het voorbeeld geven van oké hoe doe je dat dan [int: ja]. En dan, ik denk dat dat de rol is van hier zijn als begeleider [int: hmhm, gewoon het goede voorbeeld geven] ja. Als iemand een filmpje laat zien terwijl je met iemand aan het praten bent, dan negeer ik het gewoon [int: hmhm]. Dan ga ik met hem praten [int: ja] en dat gaat hij steeds harder en dat ding nog iets harder misschien. En op een gegeven moment dan blijf ik in contact met hun en dan denkt tie van ja [int: laat maar, dit werkt niet] nee [int: nee]. Dus dat, dat is het meer eigenlijk. Maar het is ook wel lastig, aan de ene kant ben je een ontmoetingsplek en wil je gewoon een leuke plek voor jongeren [int: ja]. Dus je wilt ook niet steeds eh boven op ze zitten en grenzen geven en streng zijn en politieagent gaan spelen. Nee, absoluut niet, en dat is wel het gevaar van een eh grotere drukte [int: hmhm], maar dan gebeurt het gewoon. Want iedereen die heeft z’n aandacht nodig eigenlijk en z’n plek en dat is eh, ja dat is wel een ja risico eigenlijk [int: ja] van zo’n kleine ruimte en waar je dan voor staat inderdaad [int: hmhm] ja. Ja, aandacht voor het individu hè, zeg ik dan [int: ja]. Maar dat wordt lastig met 20 eh, waarvan er vijf nieuw zijn en waarvan ik de naam dan ook niet direct onthoud [int: oja] ja. Ja, dat is weer een heel ander onderwerp als we daar nu op door gaan.

104


Volgende vraag, eehm maatschappelijke bewustwording, nou ja welke interventies zetten jullie daar weer op in om jongeren maatschappelijk bewust te maken? Eehm, we hebben nu het programma met Koninginnedag, koningsdag heet dat tegenwoordig [int: ja]. Dat we dan eh gaan we dat organiseren hier met z’n allen ook ten behoeve van eh @Robert’s. Vorig jaar hebben we eh hier gestaan gingen, een paar mensen gingen muziek maken [int:ja] met een gitaartje en eh versterker [int: leuk] en eh we hadden koekjes gebakken eh en snoep gekocht en eh weet ik veel wat we gingen verkopen [int: hmhm]. We hadden een springkussen geregeld en daar kwamen dan kinderen en daar moesten twee jongeren gingen daar toezicht houden voor als een kind eh een arm brak of weet ik veel wat [int: hmhm], dan was er iemand bij in ieder geval [int: ja]. En eh ja nou ja, dat is het, ze vinden het hartstikke leuk en we eh ondertussen waren er een paar aan het rond flyeren van @Robert’s ook, dus en dat doe je dan allemaal samen [int: hm]. En ik denk eh nou ja dat zijn echt wel interventies waarvan je zegt van oké we ja, we doen het samen maken we die bekendheid hier [int: hmhm] ja. Dus je geeft ze ook verantwoordelijkheid? Nou, dat is het echt en dan komen ze terug en dan zeggen ze nou we probeerden een folder aan iemand te geven en die reageerde zo raar, hoe moet ik daar mee om gaan dan? [int: ja] Nou ja, en dan heb je weer een gesprek [int: ja]. Weetje, ja dat komt je tegen, dat klopt [int: hmhm]. Ja, die zijn er niet altijd van gediend, die zijn hier gewoon koningsdag aan het eh aan het koekeloeren [int: ja] in Elburg en dan, ja geeft niet weetje [int: nee] nee. Ook om ze daar mee leren om te gaan. Ja [int: ja]. En anders zeggen ze krijgen we hele positieve reacties en eh nou, neem dat mee weet je wel [int: hm] ja. Dus eh ja, dat zijn mooie dingen [int: hmhm]. Ja, welke uitwerkingen ze hebben, dat heb je net ook al een beetje verteld dan. Eh en hoe die jongeren dit zelf zien, is weer een beetje zo’n zelfde vraag. Nou, ik denk dat zij het meer beleven [int: ja, en misschien ook achteraf inderdaad] achteraf ja. Het gaat om beleving en dat ze onderdeel zijn van hier en dat ze naar buiten gaan [int: ja] en dan de succeservaringen en de minder leuke ervaringen [int: hm]. Dan was er ook een meisje die hield een eh die moest even wat zeggen over @Robert’s in de muziektent voor een hele groep mensen. En die hing toch een lulverhaal op, dat ging helemaal nergens over haha . Nee, dat was wel hartstikke grappig en dan later lachen we er ook wel weer om natuurlijk [int: ja], hartstikke goed gedaan joh eh ja. Ja, en voor haar is het een enorme ervaring[int: Ja, precies], hartstikke spannend voor haar, en ja een stukje zelfoverwinning. Ja inderdaad, harstikke spannend en zeker voor diegene [int: ja] ja. Dus als ik het goed begrijp dan is het vooral een plek waar ze heel veel meemaken en nou ja, veel over zichzelf te weten komen, maar vooral een beetje onbewust. Dus na een tijd als je dan terugkijkt of als ze ouder worden van ja, ik heb er toch wel wat aan gehad aan @Robert’s. Het gaat om binding denk ik [int: ja] en beleving en eh dat dat uiteindelijk dan ehm het samen iets doen en als je, ik denk echt als ze terugkijken dat ze zien van oké er is niet veel voor nodig om eh iets te doen voor elkaar [int: nee] en om het leuk te hebben. En, en dat moet altijd het streven zijn, dat is ook hoe @Robert’s opgezet is. De gemeente en alles hadden we niet nodig in principe [int: hm]. Dat was gewoon met bedrijven en winkels [int: ja] en eh de mensen die ons sponsorden en de ouders en ja dat is het ideaalbeeld. Ook dat is weer een voorbeeld voor de jongeren. 105


Ja, ja, zeker. Ja, en dat is toch waar we heen gaan in de maatschappij denk ik [int: ja]. Eh daar wordt een nadruk op gelegd, in het kader van bezuinigingen, maar goed eh het is ook goed, er is een hele gezonde kant aan denk ik [int: hmhm]. Ja, later zullen ze het wel eh in ieder geval meenemen, dat is dan onbewust of bewust [int: ja] dat geeft niet. Ja, want die doelen die jullie hebben gesteld, die zijn ontzettend mooi, maar het is heel lastig om daar concreet effect van te meten. Ja, ja dan zou je echt over een aantal jaar weer met dezelfde jongeren [int: ja] moeten gaan praten, om te vragen van goh hoe kijk je daar nou op terug [int: ja, precies]. Dus eh dat is best goed om eens eh, nou hebben jullie vast wel wat oudere jongeren die hier zijn geweest [int: ja] om te interviewen [int: inderdaad] met diezelfde vraag eigenlijk toen ze hier binnen kwamen en hier eigenlijk zeiden van okĂŠ we zijn te oud eh of dat wij zeiden je bent te oud, iemand moet de eerste zijn haha [int: haha, je mag niet meer komen] ja, je mag niet meer komen haha. Nee, dan zijn er altijd wel dingen die ze kunnen doen [int: oja]. Het is een kweekvijver ook voor vrijwilligerswerk uiteindelijk [int: ja] ja. En eh ben jij ook beschikbaar op WhatsApp voor de jongeren? Of is dat alleen Robert? Nee dat, dat was ik [int: ja] heel even. Eh, maar dat was ook eh omdat Robert dat heel normaal vond, maar toen heb ik gelijk gezegd van goh dat doe ik niet [int: nee]. Want? Ik heb eh nou ja ik zie het wel echt iets als eh vrijwilligerswerk [int: ja] en dat doe ik eh met liefde en passie, maar het is wel gewoon als ik thuis ben, ben ik thuis [int: ja], dan doe ik dat niet. Dus ik heb daar hele andere grenzen in [int: hmhm] en dat, dat werkt ook goed. Ehm, ja ik ben gewoon eh vind niet dat het door elkaar moet lopen [int: nee]. Zo, zo werkt dat ook gewoon niet altijd [int: nee]. Voor jongeren ook niet, ze kunnen niet eh, niet altijd verwachten dat iemand er is [int: nee]. Ja, dus dat eh, maar dat is meer een persoonlijke grens denk ik [int: ja] van mezelf en eh iemand anders eh Robert bijvoorbeeld is daar anders in [int: hm] en eh Jennifer ook wel [int: hm]. Ja, die nodigen bijvoorbeeld ook de jongeren thuis uit [int: ja] ja. Het is ook net eh wat je wilt. Ja, het is ook net wat je wilt. Kijk, ik zou dat nooit doen [int: nee]. Het is niet dat ik de jongeren niet vertrouw, want er zitten ook positieve kanten hoor aan natuurlijk, je krijgt ook meer binding met de jongeren [int: ja], vertrouwen. Ja, dat is weer een stukje werk privĂŠ gescheiden houden [int: ja]. Dat is voor iedereen ook weer persoonlijk en anders. Ja absoluut.

106


Interview 2 Functie: vrijwilliger Welke interventies zetten jullie in om te zorgen dat de jongeren actief participeren? Nou, uhm, ik had bedacht dat alle activiteiten die wij doen, daar allemaal op gericht zijn. En de voorbeelden daarbij zijn bijvoorbeeld 4 mei, daar doen we de activiteit kransenleggen op dodenherdenking. Daar laten we de tieners dus deelnemen aan dodenherdenking. Maar ook koningsdag ( Int: hm), daar uhm doen de tieners meehelpen met de Oranjevereniging en met diegene die het organiseert. Proberen we daardoor uhm inderdaad ook, uhm dat ze mee kunnen doen en dat ze in de maatschappij ook kunnen mee participeren. Dus daaraan kunnen bijdragen. Ja het kookboek. (Int: hm) Dat uhm, dat is echt wel een project geweest waarmee we dachten, daar kunnen we de jongeren echt wel mee laten participeren en laten invoegen ook in de samenleving. Door ze ook echt in contact te brengen met de ondernemers. Ja en dat is natuurlijk wel waar we voor gaan. Ja en ook dat ze zelf brood moeten halen, zelf boodschappen moeten halen en ja. Het is gewoon hun eigen plek en ze zetten ook hun eigen stempel op @Robert’s. En dat is wat zij ook doen! Want als zij het verkloten, uhm sorry verklieren (Int: haha ja) bij uhm bijvoorbeeld de bakker, dan zegt de, dan geeft de bakker geen brood meer. Want ja dan zegt hij, jullie breken elke keer de tent af als jullie brood komen halen. Dat is dan hun eigen schuld, ze hebben het zelf gedaan. Dus hun keuze met hun eigen verantwoordelijkheden moeten ze zelf nemen, de gevolgen. Ja en nu noem je best grote activiteiten, koningsdag, het kookboek. Maar als jongeren door de regel hier komen, dus 2 keer in de week, wat doe je dan voor interventies om hen actief te laten participeren? Naast de bakker? Ja, uhm, dat brood halen ja. Even nadenken… Ja weet je, ze moeten op alle kleine dingen, hun eigen stempel doen. Het was heel grappig, er was een biljartbal die in deze plek door de ruiten vloog en ik zat gewoon tegen deze muur aan. En ik zag dat toe en het was een beetje chaos en iedereen keek mij zo’n beetje aan. Zo van wat ga jij nu doen, maar ik deed niet zo veel. En op een gegeven moment kwamen ze vanzelf wel naar me toe (Int: hm) om te zeggen: ja sorry, dat deed ik niet expres Robert. Ja hoe gaan we dat oplossen? Dus zie je, ze zijn écht zelf verantwoordelijk, ook voor de kleine dingen. En dit is natuurlijk best groot, maar ook de bijvoorbeeld als ze kussengevecht houden en er knalt een schilderij van de muur, en ik blijf niet reageren, dan snappen ze wel Oh we zullen hem toch echt zelf op moeten hangen. Dit moet ik echt zelf doen. Ja en wat is dan het effect? Dat, dat wanneer iemand anders een schilderij van de muur af knalt dat ik niet meer hoef te reageren, maar dat zij dat dan doen op elkaar. Hoe? Door te zeggen he man ruim dat schilderij is op! En dan lukt dat niet en dan gaan ze elkaar helpen. Omdat zij dat al 100 keer hebben moet doen en mij al heel vaak hebben aangekeken en ze weten: Oh Robert gaat toch niets doen. Hm, ze hebben dan dus vanzelf door dat ze daarin initiatief moeten tonen? Ja, ja. Ja ze worden er zelf heel initiatiefvol van. Dan komen ze hier en dan zeggen ze: ‘Hee Robert, ik wil de tostiijzer schoonmaken.’ Ze moeten zelf schoonmaken en dan komen ze hier naar binnen lopen en dan is het van Ik wil het tostirek doen!’ En dan zag ik, pak het formulier vul je naam in en dan zorg ik dat het zo goed komt.

107


En hoe trek je dat door naar het dagelijks leven van de jongeren? Ja ze moeten de wc schoonmaken, dat is ook niet leuk. Ja maar hoe trek je dat ook door naar buiten deze plek? Ja uhm hoe bedoel je dat dan? Nou is het alleen zo dat ze hier participeren? Of denk je van nou ze nemen het ook wel mee naar huis, school of naar keuzes die ze moeten maken in de toekomst? Nou ik kan dat niet zien, want ik zie ze niet in het dagelijks leven, maar wij hebben hier een jongen en die komt hier nu wat langer. En die zie je ook wel verantwoordelijke keuzes maken, die zelfverantwoordelijkheid die je dan creëert, die zie je dan ook terug in zijn patroon. Maar ik kan niet beweren dat dat komt door @Roberts. Ik denk wel dat dat een factor is wat meespeelt voor hem. En zien jongeren dat zelf ook zo? Ja daar heb ik over nagedacht en ik dacht hoe ik dat nou meten dat jongeren dat zelf zien? Dat weet ik niet. Krijg je wel eens wat terug van jongeren hierover? Nou nee niet direct. Kijk uhm als je een kind spelenderwijs leert lopen, dan ga dat kind niet zeggen, hee papa je hebt me leren lopen. (Int: hm) Maar dat kind denkt wel hee ik heb leren lopen. En zo gebeurt dat denk ik ook, dat ze dat het op zon natuurlijke manier gaat dat ze het niet doorhebben, ja ze zeggen ook dit voelt hier als thuis. Dus ik hoop dat ook dat ze daar thuis verder mee gaan. En bij deze jongen heb ik dat iets beter in beeld. En daar heb ik ook gesprekken mee en pas zei hij, ja en bij vrienden ga ik ook echt zeggen dat ze, nou op dat voorbeeld van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, dat die vriend iets niet moet doen. Omdat hij ergens iets van een meetplek heeft. Hm, ja gaaf om te zien. Ja dat is het leukste van je werk. Welke interventies zetten jullie in om de sociale cohesie te bevorderen? Nou als je koningsdag hebt, wil je ze toch ondersteunen, of een sinterklaasintocht. Dus daar proberen we wel dus dat je samen een doel hebt of een eindproduct hebt, daarin kun je heel veel sociale cohesie creëren. Zo hebben wij een tiener en die ligt overal een beetje buiten de groep en ja dat is ook een beetje zoals zij is. En uhm ja die jongeren signaleren dat dan he. Wij gebruiken geen mobiel he, het mobiel gebruik is hier minimaal. Dus dan moet je om je heen gaan kijken en dan val je dingen ook op. Dus er kwam een jongen naar me toe en die zei: Ja ik zag dat meisje ook nog eens thuis op internet voorbij komen en eigenlijk kan het niet wat ze doet. En eigenlijk moest ik heel hard lachen, maar vervolgens stuurt hij mij, was via whatsapp, maar eigenlijk vind ik het niet kunnen. Dus eigenlijk vind ik het zielig want ze maakt zichzelf belachelijk, kunnen we hier iets aan doen? Ik zeg nou laat je dinsdag maar even komen, dan hebben we het er even over. (Int: hm) Maar je kunt niet naar iemand toestappen en zeggen, hee je maakt jezelf belachelijk op internet. Dat kan niet, dat vraagt om fijngevoeligheid. Dus daar hebben we toen samen over nagedacht samen. En deze jongen hielp ook mee met @Robert’s weekend. Want , we willen ook dat jongeren zelf het @Robert’s weekend organiseren, de oudere jongeren voor de jongere jongeren. Ook weer die eigen verantwoordelijkheid en participatie. En toen hebben ze er een soort van projectje van gemaakt en ze hebben gezegd, we gaan ervoor zorgen dat deze meid een super leuk weekend gaat hebben. En we zullen er misschien heel voor moeten doen, we zullen haar misschien wel op sleeptouw moeten nemen, maar we zetten er niet één iemand op, we laten niet één iemand haar op sleeptouw nemen, want ik kan me ook voorstellen 108


dat je daar een beetje gallisch van wordt, dat een tiener denkt ik wil ook nu wel eens men eigen ding doen. Dus ze hadden echt met elkaar een plannetje bedacht van zij moet een onvergetelijk weekend hebben. En wat was het effect? Nou dat zij gewoon een geweldig weekend heeft gehad. Dat je dat zag. (Int: Hoe?) Nou dat je ze gewoon zag genieten en er was op donderdag een bonte avond en toen kreeg ze ook een rol en ook wel een belangrijkrijke rol en zij had daar ongelofelijk veel schik van. Ik heb haar nog nooit zo hard zien lachen. Dat ik dacht van ja dit slaat ook helemaal nergens op, maar ik vond het wel zo mooi. En ze komt hier ook nu elke dag nog als we open zijn. En soms zegt ze geen boe of bah, omdat ze weet dat het oke is. En zij krijgt daar een zelfvertrouwen boost van, zodat een ander haar niet makkelijk laat afvallen. Dat mag ook niet, dat kan ook echt niet vind ik. Daar spreek ik tieners ook echt op aan als het wel zou gebeuren. (Int hm) We hadden hier pas een nieuwe groep, en toen kwam zij er aan. En toen zij een tiener oh daar komt zij aan en een beetje gegniffel. Dus ik ging naast die tiener zitten en zeg wat is er aan de hand? Nee nee niets. Dat was wel spannend, want ja kom je voor de eerste keer wordt je direct aangesproken op je gedrag. Maar weet je, dat is echt not-done, dat kan gewoon niet. En als je dat een keer doet en blijft doen dan zij ze dat gewent en gaan ze het van je overnemen. En dat is wat we willen bereiken, we willen naast de tieners staan. We zijn hier niet als volwassenen, ja we zijn wel volwassen, maar we zijn hier niet als jongerenwerkers, ja we zijn wel jongerenwerkers, maar we zijn hier niet de, nee. Als zij bedenken van we gaan annemariakoekkoek doen, dan gaan we dat doen, dat soort dingen. Dus sociale cohesie onderling proberen te bevorderen. En sociale cohesie met de wijk, in de buurt? Nou we hebben high tea gehad in de buurt, in een verzorgingscentrum. En dan gaan ze vervolgens een high tea voorbereiden om naar dat verzorgingscentrum toe te gaan. En dan heb je vervolgens twee doelgroepen die je met elkaar gaat verbinden. En dat is natuurlijk echt sociaal cultureel werk en dat geeft de gemeente ook echt aan, van jullie verbinden echt. Maar zie je dat effect ook echt terug? Of blijft het bij die ene high tea? Of zie je dat jongeren daarna ook met de ouderen in contact blijven? Ja daar zijn ze denk ik te jong voor, maar dat jongeren het initiatief nemen om zelf dingen te organiseren, dat zie je wel terug. Ik zal nooit vergeten dat een jongen. Dat was helemaal aan het begin van @Robert’s. We hadden toen alleen nog maar losse avonden. Dus toen zei ik op een gegeven moment ja jongens, we moeten ook wat doen voor de maatschappij, maar ik weet niet zo goed wat. Ja we gaan een vossenjacht doen zei die jongen toen. Ja leuk zei ik, maar dan ben ik nog steeds bezig voor jou een vossenjacht te organiseren. Oh ja.. (Int: hm) Dus wij door brainstormen met elkaar. Ja zei diezelfde jongen weer, wat nu als wij een vossenjacht organiseren voor de BSO? ja goed gaan we doen. Dus zij hebben zelf, vanuit eigen initiatief die vossenjacht georganiseerd. En ik zag allemaal beren op de weg, want ik dacht dan moeten we kleren regelen, dan moet er geld komen. Ja dat is toch niet zo moeilijk zeiden ze, wij regelen drinken, ranja zoals we altijd doen, een zakje chips en een koek en wij regelen vossen en die vossen regelen zelf maar kleren. Ja daar had ik helemaal niet zo over nagedacht! (Int: haha ja) Nou en toen heb ik zelf de BSO gebeld, dat is dan de kracht denk ik, dat je zelf belt dat komt dan toch even anders over dan dat een tiener belt denk ik. Nou en toen kwam die vrouw van de BSO hier en ik ben er bij aangeschoven, maar ik heb maar 1 vraag gesteld dat is die van kan ik het bonnetje declareren, nou zegt ze je krijgt 10 euro van daar moet je het mee doen, nou daar halen we wat lekkers voor en meer niet. En voor de rest hebben ze het helemaal zelf geregeld, zelf gedaan. 109


Dus die kinderen van de BSO komen hier, en er zijn ook een paar groep 8 bij, en een vossenjacht ‘Oh Boring’. (Int: haha ja) Dus onze tieners kwamen naar me toe en die zeiden, ja ze vinden het niet leuk, wat moeten we nu doen. Dus ik zeg, laat het nu maar even, negeer het maar gewoon. En die jongen komt terug en ja het was leuk. Want wat die jongen niet wist, ze moesten niet alleen vossen zoeken, maar bij de vossen ook een soort van puzzel oplossen, daar hadden de tieners al over nagedacht om het voor de groepachters ook zo leuk mogelijk te maken. En die jongen kwam eigenlijk heel enthousiast terug, waardoor onze tieners weer aan het stuiteren waren, doordat ze dit effect zagen. Ja en dat is mooi, daar moet je voor gaan. Ja en wat is het effect op jullie jongeren daar nu van? Ja uhm wat jongeren zien? (Int: Ja hoe jongeren dit zien) Ja dat vind ik moeilijk en moeizaam. Ik weet niet hoe en of jongeren dit zien. Denk je dat je het alleen van de grote activiteiten moet hebben of ook van de dagelijkse dinsdag en vrijdag? Ik denk dat van nou negeer het maar even het komt zo wel goed, dat ze dat in de regel beseffen van hee ik heb een positieve ervaring gehad, dus in de kleine dingen gaan ze het denk ik ook proberen. Maar ik vind het moeilijk te beantwoorden omdat het elke keer meegaat. Het zijn elke keer hele uhm (Int: kleine dingen) ja. Ja en juist omdat het in de massa meegaat is het moeilijk te meten daarin. Maar ja zo een meisje meenemen die dan alleen zit dat gebeurt dan weer wel. Dat gebeurt dan na zo’n vossenjacht. Dus daarin merk je wel dat ze denken, hee als we zo’n tiener mee nemen kunnen we ze enthousiast maken. Dus een positieve ervaring nemen ze mee. Welke interventies zetten jullie in op het gebied van preventie? Uhm, we hebben een anti rook beleid. Als je bij @Robert’s bent word er niet gerookt. Dat betekend dat je ook niet mag roken op de wal en later terug komen. Dat heeft een aantal redenen. 1. Ik kan natuurlijk niet controleren wat jij in je sigaret hebt – dus niet de veiligheid en het veiligeheids gevoel waarborgen voor andere tieners. 2. Zo kan ik makkelijk onze doelgroep scheiden van de “probleem” jongeren. 3. Ik wil dat jongeren goed nadenken over hun keuzes. Zo geef ik ook een moreel besef over roken. Zelfde geld voor FPS games. Jongens wilden een keer een LANParty houden bij @Robert’s van mij mocht dat wel maar geen FPS games. Ik kreeg veel weerstand en heb met deze jongens na aanleiding hiervan een gesprek gehad over game gedrag. Eén van deze jongere stond bekend om zijn game gedrag. Ze zeiden wel eens: “als je bij jongen-A langs het huis fiets zie je allemaal neonblaauw op zijn slaap kamer.” Deze jongen is trouw elke week geweest, of hij uiteindelijk door @Robert’s meer naar buiten is gegaan en met een vriend een bootje heeft weet ik niet. Maar het zal ongetwijfeld hebben bij gedragen aan zijn band met zijn vriend. En hm, nou gezond heten. (Int: haha) Tosti. Niet aanmoedigen om eten mee te nemen dat is één. We zijn een gezonde plek, een veilige plek en binnen die veilige plek moet je je verhaal kunnen doen. We kregen een nieuw abonnement op de televisie en daar zat een pornozender op. Dus wat gaan die jongens doen, die gaan constant op die pornozender zitten. Dus ik zei al en paar keer doe nou niet er zijn hier meer mensen, het is heel kwetsbaar als je dat doet. Dat moet je gewoon niet doen. Dus op een gegeven moment zei ik kom eens hier. Dus ik heb met die jongens een heel gesprek gehad over zelfbevrediging, over porno kijken hoe vaak deden ze dat wel niet. Was heel grappig. Maar doordat er een gewone situatie is, er zijn geen, er zijn wel kaders waardoor het niet kan, maar die kaders zijn laat maar zeggen in de grond, lijn op de grond, dus je kan er heel gemakkelijk overheen stappen. Omdat je dan uhm, daar leren ze dan van. Dus ik heb een heel gesprek gehad met ze daarover, 110


waardoor ze afgelopen dinsdag vervolgens tegen me zeiden: Drink je wel eens bier? Terwijl dat niet de vraag was, eigenlijk wilde ze informatie over alcohol hebben. En daar een heel gesprek over gehad. (Int: de vraag achter de vraag) Ja, ja. De vraag achter de vraag, want voor jongeren is het een beetje suf om te vragen of het wel verstandig is om alcohol te drinken. Dan wissel ik mijn werkveld, want ik als, ik werk ook in Groningen en dat neem ik dan ook mee naar hier. Want dan neem ik ook heel veel kennis mee, want dan kan ik vertellen over de effecten van alcohol op je puberbrein. En dan zegt die jongen: Oh dat is niet handig als ik dan heel veel alcohol drink. Dat doe ik niet hoor, dat doe ik niet hoor! (int: haha ja) Doe je wel, maar dat zeg je nu heel stoer van niet, ja. Maar hij gaat er wel over nadenken, en zo komen ze elke keer met allemaal verschillende thema’s aan. En hoe zorg je dan dat ze met die thema’s bij jou aankomen? Het klinkt heel mooi. Ja het klinkt ook heel nobel. De jongeren, uhm ik bereid me er soms heel bewust op voor op me werk. Ik moest pas naar Drachten, naar de Bethelkerk en daar ging het over gezonde keuzes maken. En dan ga ik hier op de bank zitten het laatste halfuurtje voorbereiden. (Int: hm) en dan lezen ze zo mee, met een preek of een powerpoint over seksualiteit. En ja waar het om gaat is dat ze dan de kennis die erin staat dat ze die dan gewoon lezen. En dan gaat het heel het groepje rond en dan krijg ik hem weer netjes terug. Dus eigenlijk wil je onbewust, maar stiekem toch bewust, wel heel veel meegeven aan de jongeren, thema’s die gewoon van belang zijn? Ja, omdat je ziet dat het mis gaat. Ja dat zie je op je werk, dat zie je hier. Wil je internet gebruiken, ja om half 5 gaat het internet aan. En dan vragen ze waarom? En dan kan je het uitleggen, dan heb je contact. Dan kan je zeggen ja dat is niet zo handig, kunnen we sociale cohesie hebben, blabla. Wat gebeurt er, dan komt er een tiener die wel 4G op zijn mobiel heeft zitten. Hee Robert, kom eens even vertel jij eens even waarom je hier geen mobiel moet hebben. Snap je dat, en die tiener zegt dat die altijd op zijn mobiel zit. Maar het wordt wel opgenomen blijkbaar. Dit is wat er in de praktijk gebeurt, dit is de praktijk. (Int: Ja, dat dragen ze dan, wel via jou, dan weer uit.) Ja, maar dat mag dan ook. Vervolgens zegt die tiener, ja ik moet een pwswerkstuk maken en ik ga dat over media doen, ja ik snap niet dat ik dat ga doen zegt ze, maar jij wil jij me helpen, wil je me informatie geven. Ze weten de plek gewoon, ze weten hier kan dat. En dat doen ze ook omdat ze weten dat het hier veilig is. Hoe motiveren jullie jongeren om vanuit eigen kracht actie te ondernemen als er problemen zijn? Ja wat is een probleem? Is dat een groot probleem? Is dat mijn ouders zijn gescheiden en ik blow daardoor? Is dat een probleem of als hier een ruzie ontstaat, is dat een probleem? Beide, jullie hebben in jullie beleid staan, dat jullie vanuit eigen kracht jongeren stimuleren om dingen aan te pakken., gericht op preventie. Ja dat gaat dan over ik blow en uhm, ja de gemeente wil dan horen wat ga je met die jongeren doen, logisch. En daarin gaan we uit van de eigen kracht. Door tieners te motiveren, dus op een gegeven moment signaleer je dat. En dan ga je het gesprek er over aan. En dan is eigenlijk de grote truc de grote vraag, hoe ga je dit brengen. Ga je zeggen is dat goed of fout, dan krijg je al de eeuwige discussie, want wat voor mij goed is, kan voor jou fout zijn. Maar als we het gaan hebben over gezonde en ongezonde keuzes dan zijn we er snel over uit. Ik heb namelijk nog nooit een tiener gesproken die het begrenzen van zijn ouders vervelend vind. Elke tiener vindt dat prettig. Want dat hebben tieners namelijk nodig. Alleen ik vind het niet zo leuk. Ik ga ervan profiteren, ik ga het omzeilen. Maar eigenlijk hebben ze wel gelijk. Ik bedoel, dat zijn bepaalde vragen die ik zo vanuit mijn werk meeneem, dat zijn de goede vragen. Nee ik weet wel dat 111


ik er met iemand over moet praten, maar ik vind het zo moeilijk zo lastig, want niemand luistert echt naar me. Maar wie gaat er dan wel naar je luisteren? Je ouders, school.. Kijk en dan motiveer je ze echt om van binnenuit, want dan ben je dus bezig om van hoe ga jij dit nu oplossen. Kijk want heel veel mensen willen het voor je oplossen, maar jij moet het doen, jij bent de enige die het kan. Hm en heeft dat dan ook positief effect op de jongeren? Uhm, nou het komt minimaal voor, omdat dit niet de plek is om je problemen op te lossen. Het is een aantal keer voorgekomen. Ik heb 2 verhalen op mijn netvlies staan. Bij de ene kon ik doorverwijzen naar zo’n anonieme chat. Waarbij ze haar problemen kon chatten, waarbij ik kon faciliteren. En de ander die liep vast, die was zo beschadigt door de hulpverlening. En ja dan is het gewoon de eigen keuze van de tiener. Dan ga ik niet, da ik moet als professional checken is dit een gevaar voor haar of voor haar omgeving, nee? Dan moet ze toch echt door schade en schande wijs worden, door haar eigen koppigheid. Het is niet mijn probleem, het is haar probleem. Hm En het is wel eens zo geweest dat je dacht oh nu moet ik echt ouders inschakelen of hulpverleningsinstanties? Nee, wel eens andersom. (Int: hoe?) Nou dat ouders mij inschakelden omdat ze een probleem hadden en vroegen hoe moeten we dat nu doen? Nou daar kan je dan faciliteren en ondersteunen, maar dat is niet mijn rol. Dus dat gebeurt dan een keer. En waarom is dat niet jouw rol? Omdat deze plek niet is ingericht voor tieners om hun problemen op te lossen. Deze plek is ingericht voor tieners om een hun eigen plek te hebben om ze daarin te ondersteunen. En waar ze in contact kunnen komen met anderen. Maar toch willen jullie een preventief beleid uitstralen, dat staat in jullie beleid, hoe.. Ja dat klopt en dat doen we dus door tieners gezonde keuzes te laten maken. Maar het is niet onze taak, het is niet, uhm kijk. Elke tiener heeft een probleem. Maar de jeugd met problematiek die komt hier niet, daar is het hier niet voor ingericht. En iedereen die heeft wel eens wat, maar uhm de jongeren die echt blowen, drinken en daarom vragen, daar hebben we een andere stichting voor in deze gemeente. Maar je hoeft niet persé te blowen of te drinken voor problemen, kinderen met gescheiden ouders of wanneer het niet lekker op school gaat, verkeerde vrienden op internet. Stel dat je daar lucht van krijgt vindt je het dan jouw taak om door te geven? Ja uhm, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ik vind uhm ik vind dat mijn professionele taak, zoals iedereen, op het moment dat uhm dat er risico is voor diegene zelf of zijn of haar omgeving. En met risico bedoel ik levensbedreigend. Kijk als iemand suïcidaal is dan zou ik stappen ondernemen, maar als iemand aan automutilatie doet, ja kijk dat is niet handig. Dat is best wel een dingetje. Vaak is er bij dit soort categorie jongeren al wel vaak in beeld, dan is er vaak al hulp op en dan kun je er ondersteunend bij zijn. (Int: hm) Er is ook nog nooit voorgekomen dat er hulp op met komen, maar als het wel gebeurd ja dat is dan gewoon je professionele intuitie die je dan laat spreken van moet ik hier nu wat mee of niet. En daar heb ik in mijn andere werk dagelijks mee te kampen. Daar krijg ik heel veel verhalen, alleen maar verhalen. En daar moet ik steeds twijfelen van moet ik nu mijn ethiekcode breken of niet. En dat zal hier niet anders zijn, alleen heb ik het hier nog nooit hoeven doen. Ja dat is natuurlijk ook al weer een stap verder van preventief handelen, dan ga je over op coördineren van de zorg. Ja dan ga je over op interventie. Ja en dat is dan ook wel weer het grote verschil. Ik wil dat jongeren 112


wel in de preventie kant gezonde keuzes maken. En als het gaat over seksualiteit hebben we daar ook hele duidelijke visies voor met jongeren. Bijvoorbeeld de theateravonden gaan daarover. En de informatieavonden met ouders, dan proberen we jongeren ook actief in te laten zetten daarvoor. Ja de tieners die hebben dan de informatie. Dus heb je vragen, stel het aan je kind. Weet je, dat is wat we inbrengen en ook echt doen. En uhm ja we hebben themaweek, daar hebben we ook preventieavonden, We willen de jongeren dus echt prikkelen, maar het blijft een beetje bij prikkelen. En dan is het aan de jongeren wat ze er mee doen? Ja, maar dat ik met preventie natuurlijk altijd zo. (Int: ja) Ja, maar toch geloof je dat het effect heeft! Ja, want als er dan zo n jongen daarna zegt: ik geloof dat ik toch maar niet meer zoveel alcohol ga drinken. En omdat die elke week komt, kan ik ook na twee weken nog een keer vragen, goh hoe zit het nou? (Int: en dat doe je dan ook vaker?) Ja, ja. (Int: Mooi) We gaan over op maatschappelijke bewustwording. Dat zei je net al een beetje bij participatie. Welke interventies zetten jullie in om de jongeren maatschappelijk bewust te maken? Ook weer door de activiteiten en uhm, uhm door het brood halen bij de bakker. Dat zijn natuurlijk echt wel dingen waar je uhm, waar je. Het kookboek is natuurlijk een best wel grote activiteit, maar in dat kookboek zitten heel veel kleine activiteitjes, want dan ga je ook koken in een restaurant. En je wil jongeren meegeven dat er meer is dan alleen hun leven. Want straks kom je in de maatschappij en dan moet je ook werken en dan moet je je netjes gedragen. En wij hadden een jongen en die wilde, nee die wilt, kok worden. En die jongen die gaat naar een restaurant toe. En die hebben een leuke babbel en die eigenaar ook. Maar die weet al, hee als ik straks 16 ben dan kan ik hier een dag meelopen. En dáár, dat is wel een stukje waar mijn identiteit, waar mijn passie samenkomt, als je die chemie ziet, dat ja daar gaat het over. (Int: ja hm) Als je een jongen ziet die een high tea doet in een verzorgingsinstelling en die daardoor weet, ik wil de zorg in, ja dat is daar doe je het voor. Ja of organiseren, ja inderdaad heel veel dingen komen er bij kijken, of je stressbestendig bent. Ja inderdaad, ja. Dus juist uhm ja. We gaan iets met vluchtelingen doen binnenkort. Ja de een die houd niet van vluchtelingen en de ander wel, dus dat gaat wel tegen elkaar in. Ja en evalueer je dat dan ook, de activiteiten met de jongeren? Nee, we gaan niet zitten en vragen wat vond je er nu van. Wel gewoon bij ons team, wat ging er organisatorisch goed? Maar kijk uhm, @Robert’s is zo vrij zoals jij je was thuis doet zo doen wij onze activiteit. Alsof het gewoon een dagelijkse activiteit is voor wat we doen. En dat vinden ze wel spannend en dat vinden ze wel stoer, want ze doen er namelijk toe. Zij kunnen echt iets bijdragen aan iets. Denk je dat het een gemis is? Dat je niet evalueert? Dat jongeren bepaalde kwaliteiten of eigenschappen niet ontdekken, omdat je ze niet ondersteund daarin? Weet je wat het is, het is natuurlijk onze taak denk ik. Wij gebruiken het busmodel van Remon ter Horst. Maar dat uhm, ik weet niet of jullie die kennen maar het is een piramide vorming en de onderste laag is de B van Be Connect, dus dat is het contact. We zijn hier in contact bij @Robert’s. De tweede laag is de U van Used the tools. Gebruik het gereedschap, kies de juiste kwaliteiten en kijk welke eigenschappen je in kan zetten en welke andere kwaliteiten anderen hebben. En dat stukje, dat is uhm bij het kookboek, zegt de één ik kan dit en de ander zegt ik kan dat en dat is wat er aan tafel gebeurt. En net zoals je met je ouders aan tafel zit, deel je je eigen kwaliteiten samen. En dan heb je wel eens dat een jongere zegt, dat kan ik niet. Nou dat kan ik niet dat ken ik niet, we gaan het proberen. Vind je het leuk? Ja ik zou het wel leuk vinden, nou laten we het dan proberen. Dus het 113


gaat eigenlijk heel erg in de flow mee en dat lukt het en dan zeggen wij zie het lukt! En dan is een tiener blij dat het gelukt is en dan heb je een positieve ervaring met zo iets. Maar dan ga ik dat niet meer evalueren. Dan tijdens de activiteit maar niet erna. Wel dat als we een @Robert’s weekend hebben gehad dat ze het daar nog steeds over hebben. Dat is meer een natuurlijk dingetje ofzo. Je krijgt het wel mee wat ze er van vinden? Ja ja ja, omdat je in contact staat. De onderste laag. EN dan zal ik hem even afmaken de S van share the jackpot. Deel je doelen, maar deel ook de winst met elkaar. En dat is dan ook echt wat er gebeurt. Zien jongeren na verloop van tijd ook verandering bij zichzelf denk je? Ze weten de doelen niet neem ik aan, ze komen hier denk ik echt voor de ontmoeting. (ja) Maar toch wil je ze wat meegeven zoals participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording, zien hun dit zelf ook? Van elke 150 jongeren weet ik dat niet. (Int: Maar over het algemeen) Maar ik weet, van een aantal jongeren wel zoals die jongen die zie ik echt wel veranderen. Dan moet ik voor mijn werk bijvoorbeeld een onderzoekje doen dat je je mobiel om 10 uur uit moet doen, die appte tot 1 uur. En die mag dat dan een maand proberen. Ik heb dan contact met die jongeren, en die was enthousiast en die ervaart dan ook de verandering. Maar dat komt gewoon omdat ik enthousiast ben, dat die dan mee doet. En dan gebeurt dat, dus ja. Ja, maar dat zijn dan best grote veranderingen, maatschappelijke bewustzijn kan ook iets kleins zijn. Ja zeker, uhm kijk als het tostirek niet goed schoon is dan krijg je gemopper. Maar goed het was hun plek. Dus dan moet jij je verantwoordelijkheid nemen. Dus dan, dan ja ik heb het tostirek niet schoon gemaakt, dus we kunnen de lijst van vorige week er even bij pakken. Dan weet je wie het gedaan heeft en kan je die er op aanspreken. Dus het gaat altijd over, heel veel gaat over karaktervorming. Dat is met preventie ook zo, dat het over karaktervorming gaat. Hoe uhm, hoe ga je dat nu oplossen? Ja en dan hebben we wel eens dat er een jongere komt en die zegt ja die jongere komt. En we hebben wel eens die 15% jongeren hier gehad, en dan zitten ze allemaal in de keuken, dan zijn ze allemaal bang, de probleemjongeren, tussen haakjes, die zijn er. Ja zeg ik dan, als jullie hier blijven zitten, dan gebeurt er niets. Weet je wat we doen, we gaan weerwolven, vraag maar aan hun of ze mee doen. Ja maar.. Nee niets ja maar, leren eh… En dan is de praktijk weer hier. En dan gaan we weerwolven die jongeren doen dan niet mee, en binnen het weerwolven zijn zij weer vertrokken. En onze jongeren staan dan letterlijk op de tafel te juichen dat ze hun plek weer veroverd hebben. Maar, dan denk ik van ja dat heb ik niet gedaan, dat heb jij gedaan. Dat heb jij gedaan. (Int: ja hm) Jij hebt besloten om hier te gaan zitten en te gaan weerwolven. En ik denk dat dat dat dat echt de kracht is, dat het karaktervormend bezig zijn echt heel belangrijk is. Welk effect heeft het beschikbaar zijn op WhatsApp, buiten de openingstijden, op de jongeren? Nou uhm, je bent toegankelijk, je bent altijd bereikbaar. Ik ben niet altijd bereikbaar, maar dat voelt zo. Whattsapp voelt altijd binnen handbereik. Ze kunnen vragen stellen, ook . stel je voor. Naja uhm . Ik heb bijvoorbeeld een meisje, je vroeg net vraag je dan nog wel eens hoe het gaat. Nou sommige jongeren komen hier één keer en dan zie je ze heel lang niet meer. Nou en als ik het dan hier niet kan doen, dan ga ik het op app doen. Dus het is voor mij een verlengstuk voor wat ik hier doe. En soms ook afspraken maken. Dan zeg ik van jongens ik heb een leuk idee, kom even langs en ja dan zijn ze er ook. Dus het is een heel mooi communicatiemiddel om met tieners in contact te blijven. Uhm ze zeggen altijd, jongeren komen niet naar jou toe, jij moet naar de jongeren toe. Maar dat kan, dat is nu heel anders, want nu kan ik nog steeds naar de jongeren toe, maar zit ik nog wel op mijn eigen plek, want ik heb app. En ja dat is een goed werkende tomtom. 114


En wat is de andere kant daarvan, de negatieve kant, of zit er geen negatieve kant aan? Nouja kijk, als het weekend is dan heb ik niet altijd zin om tieners te woord te staan, dus daar geef ik dan ook mijn eigen grenzen aan, zo van joh maandag reageer ik, of ik reageer niet in het weekend. Dat ze weten, dat doe ik dan verbaal, maar dat ze weten van oh Robert reageert pas maandag weer. Maar ik ben altijd beschikbaar en dat is de andere kant. En dat is niet erg, maar het wel een belasting. Ook van me gezin bijvoorbeeld en dat is niet erg, (Int: ja, zeker) maar inderdaad absoluut. Maar als je er vervolgens weer een hele grote succeservaring mee hebt dan dan ja. (Int: ja haha, afweging, Als je meer jongeren wilt bereiken, dan krijg je ook daar weer meer werk aan) Ja inderdaad. Waar doe je dit nu allemaal voor? Omdat ik zie dat de jongeren het nodig hebben! Ze hebben contact en gesprek nodig. Ik krijg vragen van een jongen van 14 of tie seks met een meisje mag. Ik moet uitleggen waarom niet. En ik zie succes en ja daarom ga ik door.

115


Interview 3 Functie: vrijwilliger We hebben de vragen eigenlijk onderverdeeld in drie eh vier gebieden, preventie sociale cohesie, participatie en maatschappelijke bewustwording en we willen beginnen met participatie. Dus onze eerste vraag is, welke interventies zet eh jij in om te zorgen dat jongeren actief participeren bij @Robert’s? Eehm, nou ja ik ben zelf dan ehm vrijwilliger zeg maar en dan meer als ondersteuning en dan gericht op eh de kookactiviteit en het kamp eehm begeleid ik ook, het @Robert’s weekend dan. En eehm nou ja daar gaat het vooral hoe de interactie tussen jongeren en hoe ga je met elkaar om en op welke manier doe je dat nou zeg maar eh met elkaar [int: hmhm]. En daar ben ik dan vooral mee bezig eh dat meer zeg maar. En wat zet jij dan specifiek in om eh jongeren actief te laten participeren? Eehm nou als je kijkt naar het koken bijvoorbeeld, dan is het juist wel dat ik de jongeren er bij betrek van joh wat gaan we koken vanavond? Waar hebben jullie zin in? En wat is ook een beetje gezond zeg maar? En nou ja op welke manier ga je dat dan bereiden? Je gaat met ze naar de winkel en nou dan zoek je dat uit. En dan zeggen ze zelf al oja, we gaan bij de onderste schappen kijken [int: oja], dus dat soort dingen. Dus dan, dat is ook wel een stukje bewustwording van prijs, en ehm nou ja hoe sta je in de samenleving zeg maar en hoe ben ik burger [int: ja]. En welke uitwerking hebben die interventies volgens jou op de jongeren? Eehm nou als je kijkt naar de doelgroep van @Robert’s dat zijn voornamelijk de, tussen haakjes, normale jongeren zeg maar [int: hmhm]. Ehm gaat het dan juist om het participeren ehm in de maatschappij en hoe ga je om met leeftijdsgenoten en met ouderen zeg maar [int: ja]. En waarom ouderen? Ehm, nou je hebt ook ehm ze zijn natuurlijk ook weleens ehm hebben ze cup cakes gebakken en zijn ze toen naar het Baken was dat volgens mij ehm gegaan en toen hebben ze allemaal spelletjes met de ouderen gedaan en dat soort dingen. Ehm dus niet alleen kijken naar je eigen kringetje, maar ook daar omheen zeg maar [int: ja]. En zien de jongeren dat ook zo? Eh dat hoop ik. Heb je wel eens reactie gehad van ze? Eehm ehm, nou ja als je kijkt naar het kamp dan vond iedereen het fantastisch en dat willen ze volgend weekend gelijk het liefst [int: ja] weer zeg maar. Ehm dus in die zin zijn ze altijd positief eh [int: ja] erover ja. Gaan we verder op sociale cohesie. Eh welke interventies zet je daar in om de sociale cohesie tussen jongeren onderling en sociale cohesie tussen jongeren en de wijk te bevorderen? Eehm, nou ja ik zelf niet zoveel [int: hmhm]. Ik denk ja, Robert zal daar wel wat meer over eh verteld, omdat ik alleen echt op die kleine onderdeeltjes ben ehm. Maar goed, je zit hier wel in een centrum en nou ja hoe, dan ben je toch in een buurt en als je dan bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat ja, dan ga je de buurt in [int: hm]. Dus dan ga je met de jongeren de buurt in eh zeg maar. En je doet die activiteit, die doe je ook met een groep neem ik aan, met z’n allen die er zijn [int: ja]. Ehm hoe bevorder je dan tussen hun onderling de sociale cohesie? Hoe zorg je dat iedereen gewoon goed met elkaar omgaat? En dat ze wat aan elkaar hebben? 116


Ehm, nou ja op het kamp hebben we bijvoorbeeld eh een in het begin een spel gedaan. Ehm dat was dan ehm het helikopterspel, dus dat was, dat was dan ehm nou moest je helemaal stil zijn en ehm er werden dan geluiden van helikopters gemaakt en nou ja werd iedereen nat gespoten. Maar uiteindelijk ging het erom dat je eh bewust was van je eigen handelen daarin zeg maar [int: hmhm]. Ehm maar ook het handelen naar anderen toe zeg maar. Ehm dus als je dan dat in een spelvorm giet, dan ehm ben je dus wel aan het kijken van oké wat voor reactie roepen bepaalde dingen bij mezelf op en wat voor uitwerking heeft dat [int: ja, mooi]. En eh ja, hoe stimuleer je tieners om goed met elkaar om te gaan? Komt er een beetje op neer. Ehm ja, juist door die normale dingen te doen zeg maar. Juist ehm van nou ja we zijn met z’n allen, we moeten het met z’n allen doen [int: hmhm] ehm nou ja daar ga je dan ook met z’n allen voor zeg maar. En nou ja natuurlijk zijn er altijd wel eens probleempjes en daar speel je dan op in. Hoe ga je daarmee om? Zoals? Ehm nou ja je hebt gewoon jongeren die, sommigen kunnen dan minder goed met de ene dan met de andere zeg maar [int: ja]. Ehm maar goed je bent wel samen in één ruimte en je wilt samen een gezellige tijd met elkaar hebben [int: ja] en er wat aan hebben zeg maar [int: hmhm]. Ehm, dus je zult elkaar toch moeten accepteren met de gebreken ook die een ander heeft zeg maar [int: ja]. En hoe zorg je ervoor dat eh de jongeren elkaar daarin ook stimuleren? Eehm, ja hoe doe ik dat? Geen idee. Gewoon ja. Spreek je ze er weleens op aan? Ehm nou ja als ze iemand anders uitschelden of als ze eh nou ja dingen doen wat voor mijn normen en waarden niet normaal zijn zeg maar, ja dan spreek ik ze daar wel op aan ja [int: ja]. Dan komen we bij preventie. Ga ik zo snel genoeg trouwens? Ja hoor haha. Eh welke interventies zet je in op het gebied van preventie? Dus het voorkomen van. Ehm nou ja ik denk dat juist @Roberts eh op zich al gericht is op preventie. Ehm juist omdat ehm nou ja kinderen die normaal zijn tussen haakjes, die fietsen overal door heen en nou ja daar, daar kijken eigenlijk niet zo heel veel mensen naar om, want het gaat toch wel goed. Ehm en juist als je met ze in contact bent, dan eh, dan zie je ook toch van oké er speelt dus toch wel wat, ook al lijkt het voor de buitenwereld van niet en nou ja dat is ook een stukje preventie ehm om daar wat mee te doen zeg maar. En wat doen jullie daar dan mee? Ehm nou ja de, zoals Robert die verwijst ook af en toe ook nog weleens door [int: ja]. Ehm of hij zegt in ieder geval van nou ehm, bij deze en deze mensen kun je terecht voor meer hulp van hier zeg maar [int: ja] voor bepaalde problematiek. Dus je gaat sowieso het gesprek aan als je merkt van hé er is iets [int: ja] er loopt iets niet helemaal lekker [int: ja]. Ga je het gesprek aan. Ehm heeft dat uitwerking? Ehm, dat is dan weer een beetje lastig voor mij om te zeggen, want omdat ik maar bij die kleine dingetjes eh betrokken ben, dus ik weet niet welke uitwerking dat heeft. Maar je gelooft wel dat jullie interventies de jongeren helpen [int: ja] eh nou ja om preventief bezig te zijn, om sociale cohesie te bevorderen? 117


Ja. Maar zie jij ook bij sommige jongeren daar weleens verandering in? Ehm nou als je bepaalde jongeren aan het begin ziet van dat ze bij @Robert’s komen en dan nou ja toch behoorlijk druk zijn en eh heel stoer willen doen of dat soort dingen. En dan op een gegeven moment ehm zij zien Robert ook echt wel als rolmodel zeg maar [int: hmhm]. Ehm en dan toch in de loop der tijd wat rustiger worden, maar dan, daar zie je wel verschil in [int: ja] eh zeg maar. En dat ze beter gaan communiceren en beter gaan luisteren naar een ander, ja [int: hmhm]. En stimuleren jullie jongeren ook om gezonde keuzes te maken? Soms hebben jongeren een heel ideaalbeeld van ja als we 18 zijn mogen we drinken voor mij part weet je wel. We mogen roken en eh [int: ja dat]. Eh Robert heeft wel een eh beleid van joh roken is hier not done [int: ja] eh en dus nou ja daar wordt je dan in eerste instantie voor gewaarschuwd, maar het houdt op een gegeven moment op, daar staan we niet achter zeg maar [int: ja]. Ehm ja je noemde dat net ook al een beetje, van eh maatschappelijke bewustwording kweken bij jongeren. Ehm ook daarin zetten jullie interventies in, tenminste maatschappelijke bewustwording dat staat ook in het beleid, van joh we zorgen voor maatschappelijke bewustwording bij jongeren. Ehm hoe zorg jij daar voor? Ehm nou als je kijkt naar de ehm ja de kookactiviteit zeg maar [int: ja] dan, dan is het inderdaad van jongens meenemen naar de winkel en ehm wel bewust laten zijn van prijs, kwaliteit dat soort dingen zeg maar [int: ja]. Ik had net een vraag in m’n hoofd. Ehm is het dan voornamelijk door middel van gesprek dat je dat eh aan het verstand brengt? Noem het even zo. ehm ja en het te laten zien. Laten zien en ervaren? Ja. En bij jou in het kookproject is het voornamelijk dan eh inderdaad prijs, kwaliteit. Ja, ja gezondheid eh als je kijkt naar groente en dat soort dingen [int: ja], daar kijk je ook wel een beetje naar. En denk je dat dat ook uitwerking heeft voor hoe ze bijvoorbeeld boodschappen gaan doen later eh buiten @Robert’s om? Eh dat, dat, dat, eh geen idee. Dat hoop je dan hè [int: ja]. Nee, dat durf ik niet zo 1, 2, 3 een antwoord eh [int: nee] nee dat weet ik niet. En eh waarom denk je dat de jongeren naar @Robert’s komen? Eehm, nou ik denk juist wel omdat ze ehm daar ook een plekje voor hunzelf vinden [int: hmhm]. Ehm en nou ja als ouders bijvoorbeeld werken en thuis ga je toch makkelijker achter op de Xbox of eh de PlayStation of de tv of weet ik veel wat zitten. En @Robert’s is wel een plek van ontmoeting en ehm waar ook gestimuleerd wordt om niet alleen maar naar die tv te gaan, maar ook gewoon, gewoon een spelletje met elkaar te doen, gewoon naar elkaar aan de tafel zitten met een kopje thee erbij zeg maar. En ook dat is weer binding kweken [int: ja, precies], sociale cohesie ja. Ehm. Nou, je hebt nog 10 minuten hoor. Ja, ik zit een beetje te denken, want je zegt ook van ik zie niet echt het resultaat, maar ik geloof wel in het resultaat [int: nou, nee]. Ik geloof dat het wat uitwerkt, maar ik zie niet per direct verandering. 118


Nee, niet het eh. Kijk of zij nou boodschappen gaan doen als ik er niet bij ben of van de manier van oké ik kijk naar het goedkoopste en ehm nou ja, wat toch het meest fatsoenlijk is zeg maar, geen idee. Maar als je kijkt naar ehm de juiste omgang met elkaar [int: ja], daar zie ik dan wel verschil in, in de loop der tijd zeg maar. Gedragsverandering ook? Ja. Zoals? Ehm, nou ja wat ik net al noemde van eh van een jongen die bijvoorbeeld eerst heel druk is, die wel rustiger wordt en beter in contact is met anderen en dan ook luistert naar andere bijvoorbeeld ja. En hoe denk je dat dat gekomen is? Hoe denk je dat dat gekomen is? Ehm, nou ja in eerste instantie bij hem bewustwording, van oké wat, wat doe ik eigenlijk zelf? Een stukje reflectie van, van z’n eigen handelen. En hoe kweek je die reflectie bij hem? Ehm, door te spiegelen, aan te geven van joh op deze manier gaat het, nu gebeurt dit en dit, heb je dat zelf ook door? Ehm nou ja, wat ervaar je daarin? Dus je gaat best nog wel veel individuele gesprekken aan? Doe je dat ook in een groep? Ehm, ligt er ook net wat er eh dan uitkomt. Eh sommige onderwerpen zijn juist geschikt om, om in te groep te pakken, omdat anderen daar dan ook wat aan hebben [int: ja]. Ehm en sommige pak je individueel. En zoals op dat kamp dan ga je ff apart zitten ofzo [int: ja] van joh ik zie nu dit en dit, wat gebeurd er eigenlijk? Merk je dan ook wel dat de jongeren al genoeg zelfinzicht hebben daarin? Nou, daar hebben ze wel sturing in nodig. Ehm, maar dat vind ik ook niet gek op die leeftijd [int: nee]. Maar dat is best wel een uitdaging [int: ehm] om naast gewoon een gezellige plek voor de jongeren te zijn, ze ook echt wat mee te geven? En ook blijvend mee te geven. Ja, dat is wel een uitdaging ja [int: ja]. Want zijn jullie er zelf ook al geweest eh bij @Roberts? Ja, vanmiddag even en al een keer eerder inderdaad voor een kennismakingsgesprek [int: ja]. Maar weet je het zijn altijd hele mooie doelen die in het beleid staan [int: hmhm], maatschappelijke bewustwording, sociale cohesie, dat zijn echt begrippen waarvan je denkt wauw en iedereen die schrijft dat in z’n beleid [int: hmhm], maar het is heel moeilijk om effect te meten daarop en om resultaat te zien [int: ja]. Wat zet je nou in om dat te bereiken en wat is het resultaat? Nou ja, ik werk zelf eh dan bij een jeugdhuis [int: ja], ehm juist met kinderen met gedragsproblemen en problemen thuis zeg maar en wat ik net al zei, want daarom zei ik dat ook, van ja dit zijn de normale jongeren die niet, niet gezien worden [int: ja] of tenminste het gaat allemaal gewoon normaal dus dan is het prima, dus daar wordt geen aandacht aan besteed [int: ja]. Ehm en juist op die, bij die jongeren op mijn werk bijvoorbeeld, daar wordt heel veel aandacht aan besteed, maar ik denk ook van ja dit is ook een groep, die ook wel de aandacht nodig heeft [int: ja]. Die ehm om, nou ja ook z’n ei kwijt te kunnen zeg maar [int: ja]. Ja, en dat heeft dan ook wel een preventieve functie denk ik? Ja, en signalerend ook, juist in een vroeg stadium [int: ja] ja. En je hoort ook gewoon van de gemeente ook dat jongerenparticipatie steeds belangrijker wordt, dus ehm gemeenten stimuleren dat ook bij buurthuizen om dat gewoon toe te passen [int: hmhm]. En dan staat dat daarna ook heel mooi in het beleid, maar hoe zet je je interventies daar op in dan? [int: ja] Inderdaad eh bijvoorbeeld wat jullie pas zeiden van eh high tea bij ouderen eh hoe heet dat? Bejaardentehuis [int: hmhm]. Nou ja dat participeer je als jongere wel voor de maatschappij. Ik 119


bedoel, die ouderen hebben toch een leuke middag. Ehm weet je nog meer van dat soort voorbeelden? Ehm, ja volgens mij hebben ze ook weleens een keer een flashmob hier midden op het eh, op het eh het pleintje hier gedaan zeg maar. Ja, dat is ook laten zien van okÊ wij zijn jongeren en nou ja wij willen dit laten zien [int: ja] en dit uiten zeg maar. En er komt nog best een beperkte groep, ongeveer 15 tot 20 per keer hoorde ik. Ja, dat is een beetje het vaste eh. Ja, het vaste clubje. Terwijl er veel meer jongeren in die leeftijd zijn [int: ja], en toch komt niet iedereen. Ehm, wat zou een reden kunnen zijn? Ehm, goede vraag. Ja, ik denk dat eh, want het heeft wel een naam zeg maar [int: ja], @Robert’s, dus dat zie je misschien, maar nu zit ik gewoon hardop te denken [int: ja], ehm misschien toch sneller als een, nou ja het is een onderdeel van de stichting, van jong veluwe, ehm dus als welzijnsorganisatie zeg maar en om naar een welzijnsorganisatie te gaan, moet je een probleem hebben in de normale ogen van de maatschappij zeg maar [int: ja]. Ehm, dus dat zou wel een drempel kunnen zijn. Soort voor watjes? Ja, zoiets [int: hmhm]. En hoe zou je dat dan op kunnen trekken? Ehm, normaliseren van, het is prima dat daar heen gaan ofzo, dat is onderdeel van de maatschappij en het is prima ofzo [int: ja].

120


Interview 4 Functie: moeder van respondent bij interview 6 Leeftijd kind: 16 jaar Niveau: havo Hoelang komt eh A. bij @Robert’s? Vanaf het begin, dus dat is meen ik eeh als we nu 2016 hebben, ik denk 2000 [int: 13] 13? [int: kan dat?] Ik denk iets eerder nog 2012? of wanneer is het gestart? [int: ja], vanaf het begin [int: oké] En hij komt er nu ook nog eh steeds? Nee, nee, nee hij komt er niet meer. Sinds hoelang nu ongeveer niet? Ik denk een jaar dat tie het eh ja wel een beetje voor gezien houdt [int: ja]. Uit zichzelf ook eh weg gegaan? Hij vond het niet meer leuk? Ja Want? Heeft hij daar wat over gezegd? Ik denk dat het een beetje geleidelijk aan is gegaan, ja. Ehm in het begin eh was het vooral denk ik vanaf zijn school, eh waren vooral havisten dan om zo maar eens te zeggen wat er kwam [int: hmhm] en eh toen kwamen er ook vrienden van Daniël [int: ja] dus was echt wel een hecht clubje wat er kwam en die troffen hier ook nog wel kinderen wat hen eh aansprak en eh zodoende kwamen er eigenlijk ook wel weer kinderen die eh bij vanuit hun vertrouwde omgeving dus was heel erg eh hun ding [int: hmhm hun eigen] heel eigen ja. En na verloop van tijd, dat het ook steeds meer bekendheid kreeg en ook weer jongere aan was, ja dan moet je je ook wat gaan eh aanpassen en wat schikken [int: ja] en eh dat heeft wat verandering gebracht [int: oké]. Ja, maar dat heeft echt wel een paar jaar geduurd, want eh het is in principe bedoel voor de van 12 tot eh [int: 16] 16 [int: ja] ja, dus eh nou vanaf eh ja het zestiende jaar dat hij er niet meer eh heel actief aan deelneemt [int: ja] nee. Hij zal hier misschien nog wel een keer binnenwippen misschien, dat weet ik dan ook niet altijd, maar niet meer zoals in het begin [int: nee], dan wist ik gewoon ik werkte dan ook op bepaalde dagen dat hij dan ’s middags hier naartoe ging [int: hm]. En dat was weer zo’n een prettig idee [int: ja]. Niet dat ik hem niet thuis eh zou kunnen hebben of dat hij rare dingen zou doen, helemaal niet, maar ik vond het gewoon gezelliger, ik denk het voorkomt dat er dan eh inderdaad eh even een gesprekje is, iemand die interesse heeft [int: ja, ook dat je weet dat hij ergens heen kan] ja [int: dat hij niet alleen thuis zit] ja. En ze gingen graag, ja [int: ja]. En die vriendengroep is er toen ook mee gestopt? Ja, ik denk dat dat een beetje geleidelijk aan is gegaan hè. Ze gaan een profiel kiezen dus daar begint al iets dat er wat verschuiving komt qua rooster [int: ja]. En eh later is nog eens een keer iemand, een vriendje van hem ook nog weer verwisseld van profiel, nou ja en dan kan het ook niet altijd meer. Op een gegeven moment heeft hij ook een baantje gekregen [int: ja], dus dan komen er wat aanpassingen en eh nou ja dat maakte eigenlijk dat het ehm ja niet meer zo gewoon was om alle weken of op elke dag, of tenminste twee dagen in de week was er, om dan elke dag te gaan [int: oké]. Ja, nou ja dan kom je er een beetje achter als die er niet is, nou ga ik ook niet, dat hoorde ik ook wel eens dus ja [int: dat krijg je dan ja] ja. En in het begin was hij er wel altijd als het open was? Ja, altijd. Ja en ik denk ook ergens wel eh wat ik zeg de vertrouwde groep, waarvan hij wist wat hij er aan had, eh en naarmate er minder eh havisten waren misschien en meer van het vmbo hier in Elburg [int: ja] eehm ja ik, was mijn indruk een beetje van nou dat eh dat ze niet meer eh de touwtjes 121


in handen hadden [int: ja], dat klinkt misschien negatief alsof hun daar of hier de dienst uitmaakten of zij hier de dienst uit maakten moet ik zeggen, dat is niet zo, maar ik snap wel een beetje wat hij bedoelde, die zijn wat minder serieus, wat baldadig [int: ja er zit toch wel een verschil in] en dan komt er toch wel wat dat je denkt ik vind het niet zo leuk meer [int: het is een hele brede doelgroep waarschijnlijk] ja. Maar goed, dat is ook wel weer een uitdaging, dat ik denk hé je kan soms die dingen niet eh altijd eh in gaan vullen [int: nee]. Hé eh je moet het samen doen [int: ja]. Ja, maar daarom zeg ik het is in het begin ook wel goed gegaan, maar ja en op een gegeven moment bereik je misschien ook de leeftijd dat je zegt ja de doelgroep is twaalf tot zestien, nou ik ben nu zestien, nou zo een beetje geleidelijk aan heeft hij wat afscheid genomen [int: ja] ja. Maar hij heeft daar eh ook zeker eh leuke vrienden aan over gehouden en dat vind ik ook belangrijk [int: mooi] ja. Ook mensen die hij hier echt hier heeft leren kennen? Ja [int: ja]. Wat ik me wel eens af heb gevraagd, waar kent hij die van? Dat was dan van @Robert’s [int: oja] en dat vind ik dan ook wel om gewoon inderdaad je visie wat breder te hebben hè [int: hmhm] en dat eh dat kan soms de aard van het beestje zijn [int: ja] dan eh een beetje in het vertrouwde te hangen, dat herken ik namelijk wel, maar goed het is ook goed om eh verder te kijken [int: ja, zeker]. Wat vindt u ervan dat uw kind naar @Robert’s eh ging? Nou, vond ik leuk voor hem en voor mij een prettige geruststellende gedachte eh ook eh wat ik van Robert weleens begreep eh het doel ervan ook wel dat horizon verbredende om zo maar eens te zeggen [int: ja] maar ook wel weer dat het vertrouwd was hè. Zo eh wat ik bijvoorbeeld destijds best wel een hot item vond was het eh roken eh dat mocht niet. Ja, het mocht buiten, maar als je het dan buiten had gedaan, dan begreep ik dat je dan binnen dan eh niet meer eh mocht komen [int: ja] dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval om er voor te waken dat kinderen hier aan het roken eh beginnen, weet je wel dat zijn dan inderdaad, dat kan heel makkelijk op die manier, dus dat vond ik wel een geruststellende gedachte dat we eh ja die ideeën konden delen daarin [int: ja]. Dus dat eh ja en hij heeft het zelf altijd als gezellig ervaren [int: mooi] ja. En heeft u nog andere kinderen in de leeftijd van 12 tot 16? Ja, A. heeft nog een zusje [int: ja] en zij is eh 13, wordt in juli 14 [int: ja]. Is hier weleens geweest, maar is inderdaad een goede dat je dat aankaart, want dat was ook wel een beetje denk ik een dingetje [int: hmhm]. Toen zij de leeftijd kreeg, dat hij zoiets had van eh ja maar dat is niet de bedoeling [int: ja] weet je wel, dat is een beetje van mij, dan ga jij toch ook niet komen [int: ja] ja. Gaat zij hier nu wel heen? Nee, nee, nee, nee. En weet u waarom? Eehm nou heel eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Ze is hier wel eens geweest, maar nee ik denk dat zij wat eh ja minder behoefte heeft eh nee ik weet het niet zo goed. Ze heeft hier een vriendinnetje in de stad [int: hmhm] dus ze zit, eh ze cirkelt altijd een beetje rond hier in de stad [int: ja] eh ja of dat er wat mee te maken heeft. Ze gaan nog weleens even naar de HEMA of dit of dat [int: hmhm]. Nee weet ik eigenlijk niet waarom [int: nee]. Nee, want het zijn best wel hele creatieve meiden [int: ja] dus eh maar ja wat hier nou allemaal gebeurde zou ze juist kunnen aanspreken, maar nee dat is niet gebeurd [int: nee] Heeft zij ook een ander karakter dan uw zoon? Eh ja [int: misschien dat dat ook meespeelt] ja, ja, maar als ik dan nu zou moeten opzoeken wat dat zou zijn eh zij is gewoon wat rustiger, maar A. is ook wel rustig, maar Z. die eh zal zich iets minder 122


snel geven, ik denk dat A. dat wel sneller doet [int: hmhm]. En A. is ook wel een beetje een clown, dus eh op zich als je dan fans hebt ofzo [int: hmhm]weet niet maar dan eh dat maakt dat misschien ook wat uit [int: ja]. Ja, daar had Z. allemaal wat minder behoefte aan denk ik [int: ja] en dat is nog zo, ja. Maar ze was hier wel geweest, en wat zei ze toen, toen ze hier geweest was? Dat weet ik eigenlijk niet meer, want het is niet meer zo gegaan dat zij zegt nou ik ga vanmiddag naar @Robert’s, dan kwam eigenlijk zo en passant dat ze hier in de stad is en dat ze dan zag dat A. hier was en een vriend van A. [int: oja] en zo is ze hier wel binnen gekomen, maar niet, niet echt zo’n behoefte gehad zoals A. structureel twee keer in de week eh hier naar toe eh gaan [int: hm]. Nee, dat heeft zij niet gehad. Nee, misschien als je alleen moet gaan en geen vrienden hebt dat je dan minder snel gaat ofzo, terwijl je als wel in de stad gewoon je vriendengroepje hebt. Nou ze had gewoon één vaste vriendin, die woont in de stad [int: ja] en dat ook eigenlijk ze zijn altijd met z’n tweeën [int: hmhm] en in het weekend met z’n drieën, maar ehm hè denk dat ze dat wel fijn vinden, gewoon eh gewoon met z’n tweeën [int: ja] en niet zoveel behoefte aan een groep ofzo [int: nee] nee. En wat vindt u vooral positief aan @Robert’s? Ehm, nou dat je dus inderdaad eh vrienden kunt maken buiten eh een vertrouwde groep om; eh dat even uit school aandacht eh voor ze is; eh dat er ruimte is voor eh recreatie misschien en ook voor het huiswerk maken; eh voor gesprekken, als je misschien ergens mee zit [int: hmhm]; eh en ook inderdaad het maatschappelijke belang, dat eh ja dat was gewoon een beetje geïntegreerd in het geheel hè. Het is niet zo van nu gaan we wat maatschappelijks doen, dat is er uit ontstaan en dat maakt het ook heel vanzelfsprekend. En het is nooit een eh punt geweest ofzo dat ik weleens gehoord heb van nou daar ga ik niet aan meedoen, dat was gewoon normaal, dat eh en dat vond ik juist weer heel positief, want nou ja dat heeft denk ik de kinderen eh of tenminste A. wel eh wel dingetjes geleerd wat ik hem niet eh heb bijgebracht [int: hmhm] ja. Dat eh, ja dat vond ik ook belangrijk [int: ja] ja. En wat vindt u negatief aan @Robert’s? Dat u denkt van nou dat zou nog wel veranderd kunnen worden? Wat vind ik er negatief aan? Dan moet ik eens even denken eh. Nou, daar moet ik eens even goed over nadenken want dat eh heb ik niet echt eh je wist gewoon eigenlijk wel goed waar je aan toe was eh qua tijdstip, qua dagen [int: hmhm] eh nou er is een nieuwsbrief dus daar, dat houd je ook op de hoogte. Eehm ja wat negatief is, dat is dus eigenlijk niet negatief, maar wat misschien ertoe geleid heeft dat A. er wat afstand van heeft genomen is dat het wat gemixte groep werd. Maar goed dat is niet negatief, dat is misschien iets waarin A. zelf eh of ja [int: hm] zich moet ontwikkelen, dat klinkt wel heel gewichtig, maar goed dat komt misschien later [int: ja]. Zou u het fijn vinden als er dan verschillende doelgroepen op verschillende tijden kwamen ofzo? Denkt u dat dat een opbouwend punt zou zijn? Nou, dat weet ik niet, want ik denk dat dat ook weer nadelen zou hebben [int: hmhm, klopt] ja. Dus maar dat is denk ik eh het was meer dat misschien wat, dat, dat het wat onrustiger werd of dat die dat er meer clowntjes bij kwamen, ik weet het niet, dat kan hè [int: ja]. Ik ben daar zelf in die zin eh ’s middags niet geweest, dat vond hij ook niet zo leuk, want het was echt zijn stekje [int: ja]. Ja, dus dat heb ik ook altijd wel zo gelaten [int: ja]. Maar qua communicatie met eh nou ja Jennifer en Robert, dat was altijd prima en ik had daar echt een gerust gevoel bij [int: hm]. Het was ook een stel waar ik 123


zelf eh wel mee zou kunnen identificeren, om zo maar eens te zeggen [int: ja]. Als dat al mensen zijn die wat verder van je af staan, dat je denk ja ik weet niet goed wat ik eraan heb [int: hmhm], nou dat maakt het misschien al weer wat anders als ouders zijnde om je kind daar naar toe te laten gaan [int: ja], dat had ik niet [int: nee]. En wat voor eigenschappen dan? Ehm, nou sowieso het opene en het eh maatschappelijke wat ze dan eh hoog in het vaandel hebben staan, maar ook eh wij zijn zelf christen en eh ook daarin eh heeft A. zich eh wel thuis kunnen voelen eh vaak is dat dan iets wat je niet populair maakt als je tiener bent [int: hmhm], om daar eh openlijk in te zijn en daar was hier wel ruimte voor en helemaal niet om een bepaald eh doel om eh kinderen hier te krijgen om ze te bekeren of dat helemaal niet, nee. Juist niet, maar wel misschien vanuit die basis eh anderen op het oog te houden [int: ja], te hebben en te krijgen [int: meer vanuit die normen en waarden] ja [int: ja, mooi] ja. Ja zeven maar. Merkt u verandering bij uw kind sinds het naar @Robert’s geweest is? Ehm, ja ik merk wel verandering, maar ik vind dat moeilijk eh om dat meteen in verband te brengen met @Robert’s hoor [int: is het ook]. Het is natuurlijk ook een hele fase waarin veel gebeurd [int: ja], maar wat ik weer heel leuk vond, ze hebben natuurlijk een aantal jaren gewerkt aan een kookboek [int: ja] en A. mocht dat eh presenteren en dat eh vond ik wel, dat ik dacht dat hij dat durft voor zo’n groep en eh voor de krant en dan ja weet je wel daar draaide hij dan in die zin z’n hand niet voor om, terwijl dat dat iets is waar ik wel tegen op kan zien, dus dan ja was ik ook wel gewoon heel trots op hem. En of dat dan ja zo geleidelijk aan hier ontstaan is, ja je kan daar wel heel gewichtig over doen en dan wordt het juist ook beladen [int: hmhm], maar zo is dat hier niet gegaan. Dat weet ik niet of dat dan te danken is aan eh @Robert’s, dat vind ik lastig. Maar A. heeft bijvoorbeeld wel ambities in het onderwijs en hij is ook wel mee geweest op kamp en op een gegeven moment was er een keer kamp, wilde hij geloof ik niet zo graag mee, ehm omdat vrienden ook niet mee gingen dus had hij zoiets nou dan heb ik eigenlijk ook wel gezien [int: ja]. En eh maar Robert vroeg dat en is hij alsnog mee gegaan, maar dat dat vind ik dan ook wel weer eh nou ja dat hij daar dan overheen kan stappen en ook eh verder kijkt als z’n eigen belang [int: hmhm] of tenminste of in de toekomst kijkt van zijn belang, dus dat eh ook wel weer ja het heeft echt wel positieve dingen gebracht ja [int: hmhm, mooi]. Even kijken. Merkt u ook dat eh nou de kinderen of jongeren moeten hier ook weleens klusjes doen, zoals de wc schoonmaken, merkt u ook dat eh uw zoon ook makkelijker thuis meehelpt? Helemaal niet [int: niet]. Nee, ik was blij dat hij hier inderdaad eh een onderdeel is van een eh geheel waar dat dan wel eh moet en hoort. Maar thuis? Nee, dat is echt iets eh. Ja, en als dat dan alleen thuis is, dat denk ik ook weleens. Dat hoor je namelijk ook weleens dat kinderen thuis niet actief zijn en dan krijg je juist van buitenstaanders te horen van nou, dat is echt niet zo [int: ja]. Ik hoop dat dat dan bij A. ook zo is [int: ja]. Maar dat weet ik niet, hij heeft wel een baantje dat maakt, ik heb volgens mij net al gezegd, maar misschien ook wel dat eh Robert wat eh op de achtergrond is geraakt [int: ja], want dan ging hij ook werken hè [int: oja] op een gegeven momenten dus eh [int: ja, dan is geld verdienen belangrijker dan eh] ja. Nou ja, ze krijgen wat meer noot op de zang qua eh uitgaan of qua concerten enzo, en dan denk ik nou ja is wel goed om te weten wat het allemaal kost en eh ja [int: hmhm] Nee, dus daarin geen verandering? Nee, daar kan ik heel helder in zijn. Daar zie ik niet een vooruitgang in van nou hij moest hiermee

124


helpen dus dat wordt thuis dan nee [int: nee, thuis doet moeder het wel] ja, als ik niet uitkijk nee. Ik moet hem overal toe aansporen ja [int: ja]. Vindt u wel dat eh uw kind makkelijker iets voor anderen doet? Ja, ja dat denk ik eh wel. Of dat allemaal zo uit hem zelf komt dat is dan ook weer ten tweede, maar op zich als mensen een beroep op hem zouden doen, ja [int: hm]. Ja, dat is lastig te meten hè of dat nou door @Robert’s komt of dat dat nou gewoon ontwikkeling is, leeftijd, opvoeding. Ja. Nee maar het is ook wel leuk als buitenstaanders een beroep doen op datgene waar je eh waar ze in uitblinken [int: hmhm]. Waarschijnlijk eh heeft Robert gezien van hé maar A. die heeft wel een positieve invloed op een groep om hem mee te vragen op kamp, ik zeg maar wat [int: ja]. En dat is eh op zich qua ontdekken van waar liggen je talenten, denk ik eh ja dat heeft ook een positieve invloed [int: hmhm]. En is A. zich ook al bewust van zijn talenten? Ehm ja, dat denk ik wel. Ja, en ik denk wel dat eh @Robert’s daartoe heeft bijgedragen ja [int: ja]. Want eh kijk als iet vanuit een gezin komt of je ouders, dan is dat toch altijd anders dan dat een buitenstaander dat eh [int: ja, dat zegt] ja. En wat denk je dat Robert dan tegen hem gezegd heeft of in welke richting? Eehm, nou misschien met het eh omgaan met tieners enzo dat hij dat eh door ze bijvoorbeeld eh ja dezelfde kant uit te krijgen ofzo, als je een keer iets gedaan wilt krijgen ofzo [int: ja] hè dat hij dan positieve invloed daar op heeft, weet ik niet hoor, maar dat denk ik [int: ja]. En misschien dat eh dat eh ja ook eh qua een beetje orde dat dat niet helemaal zo hectisch wordt, dat hij daarmee ook eh kan helpen [int: ja], denk ik. Want hij kan natuurlijk ook een eh de hele groep eh op tilt brengen [int: ja] maar dan net de andere kant op. En daar heb je natuurlijk eh als verantwoordelijke voor een groep, vooral in zo’n weekend, wel baat bij [int: hmhm] ja. Merkt u ook dat uw kind een betere relatie met de buurt heeft gekregen? Ook door activiteiten die ze bij @Robert’s ondernemen? Hmm, ja dat denk ik ook wel ja. Hij heeft er gewoon meer eh relaties in op gedaan, maar dat is natuurlijk ook wel een logisch gevolg [int: hmhm]. En eh dat zijn op zich allemaal wel positieve relaties. In die zin dat ik weleens denk van o, waar ken je die dan van, maar dan van hier of iets wat hij voor @Robert’s heeft gedaan [int: ja]. Nou ja, dus dat is verder wel positief. En eh ja verder ik denk het eh hoe stelde je de vraag? Eh, of uw kind een betere relatie heeft gekregen met de buurt, bijvoorbeeld door brood halen bij de bakker of koekjes halen of eh wat moeten ze nog meer, Koninginnedag, grote activiteiten organiseren en connecties maken met mensen. Ja, ik denk wel dat hij dat wel geleerd heeft daarvan. Maar ik vind dat eh wel moeilijk om te zeggen eh voor mij als moeder [int: ja], om dat in te schatten. Maar ik denk zeker, want dat zijn dus die dingen die ik hem niet, ja dat zou kunnen, maar ik was ook aan het werk, dus dat heeft hij wel hier geleerd [int: ja] ja. Ja, ook het contact maken met mensen inderdaad Ja, dat dat gaat wel heel makkelijk [int: ja]. Ja, dat doet hij heel makkelijk [int: hmhm] Eh, heeft u het idee dat uw kind zich ook wil inzetten voor de buurt? Ja, ja dat denk ik ook. Want ze moeten natuurlijk ook weleens vrijwilligerswerk doen. 125


Ja, ja maar dat kan je zien als een moeten, maar dat vond hij ook wel leuk [int: ja]. Ja en eh merk ik wel dat het gewoon onder invloed van bepaalde vrienden, dat heeft dus echt wel meegespeeld. Op een gegeven moment eh ja als die wat meer eh afstand namen, is ja dan is dat bij hem ook wel een beetje gebeurd. Ja, dat denk ik wel. Hij is niet ondanks die vrienden wegbleven, dat A. toch is blijven komen, nee dat heeft ook wel op hem invloed gehad [int: ja] ja. Merkt u daar nu ook nog iets van, dat hij zich nu ook nog dingen voor de buurt doet nu hij eigenlijk hier niet meer zoveel komt? Eeh nee, nee dat gebeurt dat dat maatschappelijke enzo nee, nee. Behalve dan dat het, kijk A. wil dan meester worden en je ziet wel bij ons echt in de buurt, in de wijk waar we wonen, ja dan is hij wel degene die eeh ja in het, het klinkt een beetje vreemd misschien, maar indruk maakt op de kleine kinderen. Zoals een grote vent laat maar zeggen [int: ja] en dat vindt hij dus ook leuk om daar mee om te gaan. En die kinderen die ja, dat is wel een wederzijds iets om zo maar eens te zeggen [int: hm]. Eh A. vindt het leuk en de kinderen vinden het ook leuk [int: ja]. Hij is wel eh [int: ja dat ze toch contact met elkaar maken] ja. Maar ook dat is weer lastig of dat nou door @Robert’s komt of dat dat gewoon meer een stuk aanleg is misschien. Ja, maar bijvoorbeeld ze hebben ook wel voor eh het kinderdagverblijf, of voor de BSO, hebben ze wel vossenjacht enzo gedaan [int: ja klopt] ja. Nou dat, dat vindt hij ja, dat vindt hij ook leuk en dat brengt hem ook eh dingen in de zin van, nou dat je er misschien over nadenkt van nou waar ben ik goed in, wat vind ik leuk om te doen? [int: ja] En dat vond ik zelf ook wel heel erg belangrijk [int: ja]. Ja, om later een juiste keuze te maken hè dat is eh ja [int: ja]. En dat, dat inderdaad in de eh een bijdrage aan het maatschappelijke geheel ja, dat eh ja dat is hier goed tot zijn recht gekomen ja. Dus anders dan dat hij bijvoorbeeld bij een buurvrouw eh opvang zou hebben [int: ja] ja. Even kijken eh, merkt u ook iets van de preventieve rol die @Robert’s wil hebben? U noemde net al wel iets over het roken ook. Andere nog, verder nog dingen? Eh nou ja, ik, ik kan voor A. spreken, hoe het voor andere kinderen is dat durf ik niet te zeggen, maar eh nou ja hij is niet gaan zwerven ofzo. Of ergens anders eh het anker uit gaan gooien of eh dat hij aan het gamen is geslagen hè dat kan ook als kinderen thuis, dan hoor je ook wel van nou die gaan volledig hun eigen gang en dan vaak hoor je dan als kinderen veel gamen of dat soort dingen, maar ik denk ja dat is dan soms misschien ook een beetje in de hand gewerkt, weet ik niet. Maar zo groeien dan die dingen [int: ja]. Dan denk ik ja als er ook niemand thuis was en dan ga je doen wat je leuk vindt [int: ja] en dan had je vrij spel, maar dat ben ik eh toch wel van mening dat eh. Ja, ik was heel blij dat @Robert’s er om die reden er ook was [int: ja], om dat een beetje te voorkomen. Want eh als ik voor mezelf praat, ik ben blij met mijn werk, maar eh ik heb me ook wel schuldig gevoeld en dan vond ik het heel fijn dat er zoiets als @Robert’s [int: ja]. Ja inderdaad, dat houdt op als ze op een gegeven moment 10, 11 worden, dan willen ze niet meer echt naar de BSO [int: hmhm]. Maar ja dat is dan echt wel prettig dat ik dacht van o hij is ook op een stek waar hij het naar zijn zin heeft [int: ja]. Waar hij eventueel ook huiswerk kan maken en waar het dan misschien eh nou ja ook gegamed kan worden, maar goed dat was in het begin niet en dat vond ik eigenlijk ook wel heel fijn [int: ja]. Ja, er was echt contact eh met elkaar [int: hm]. Dus dat is wel iets veranderd, dat gamen? Nou nee, ik bedoel eigenlijk meer eh kijk als je er niet zou zijn [int: ja] en de kinderen zijn elke dag bij huis dan zal, A. vindt gamen ook wel leuk en dan denk ik dat je heel snel in een verslaving zal vallen als je elke dag uit school weer gaat gamen [int: ja]. En dat was hier niet zo, ik zie nu wel computers 126


staan, ik ben benieuwd hoelang die er al staan. Maar ik weet ook wel dat @Robert’s nog een keer gezegd heeft ja we krijgen wel, of @Robert’s, zeg Robert [int: ja], van we krijgen eh ja wat was dat, wifi. Maar met andere woorden van ik weet niet of ik daar wel blij mee eh ben, want dat maakt dan misschien ook dat ze gaan zitten appen [int: ja] en dat zie je dan ook weleens en juist doordat het er niet was, had je gewoon heel erg eh veel direct contact met elkaar [int: ja], dat was best wel heel opvallend [int: ja]. En ze hebben nu ook die wifi, die doen ze ook pas om vijf uur aan. Ja, zoiets ja. Ja, en wat ik ook wel heel leuk vond was dat eh kindje van Robert en Jennifer die hier was. Dat was ook weer eh heel grappig om te zien [int: ja]. Want we hebben zelf nu een neefje in de familie en A. verschoont luiers, dat ik denk wat? En dat heeft hij hier geleerd denk ik [int: ja, ook heel praktische dingen] ja. Dat vindt ze al heel bijzonder zo van een jongen van 16, 17 die een luier, maar dat ja [int: ja de meeste denken dat ga ik niet doen] ja, doe dat lekker zelf ja [int: leuk] ja. Eh heeft u het idee dat uw kind meer voorgelicht wordt dan kinderen die niet bij @Robert’s komen? Ja, ja sowieso als eh bepaalde waarden die ze dan inderdaad van de eh van de mensen die sturing geven meekrijgen, maar ook eh van elkaar wel. Ook van elkaar? Ja, ik den kwel dat ze ook van elkaar leren, ja. Daarom zeg ik het is soms best wel eh dat je in een eh vertrouwde omgeving kunt eh zijn en blijven [int: hmhm], maar dat er misschien ook mensen zijn die anders denken en dat dat niet eh verkeerd is [int: nee]. Hè, ja we zijn hier natuurlijk allemaal een beetje in het klein hè in plaats van in de grote stad [int: ja], tenminste dat heb ik dan zelf moeten leren om zo maar eens te zeggen, dan een beetje van zoals het jezelf is geleerd zo is het dan eh het juiste [int: ja]. En dat eh ja, dat denk ik zeker dat ze van elkaar leren [int: hm] ja. En zegt A. er weleens wat over of heeft hij er wat over gezegd? Nee, maar dat eh is, nee dat is inderdaad wel iets wat ik wel jammer vind soms. Dat ik eh niet echt weet, eh het is niet zo dat hij nooit iets vertelt, maar ik moet er echt naar vragen [int: ja]. Als je niet op de hoogte bent, dan kan je er ook geen vragen over stellen [int: nee] ja. Maar dan zegt hij er wel wat over? Of is het gewoon van ja best? Jawel hoor. Jawel, nou het ligt eraan, maar dat eh. Jawel, hij zou er best wel wat over kunnen zeggen hoor, jawel. Maar ik kan zo niet echt een voorbeeld bedenken eh eerlijk gezegd. Nee, en dat is misschien ook een beetje puber eh eigen. Ja, dat hopen we dan maar hè. Ze hebben ook wel veel gesprekken, tenminste dat zij Robert over eh nou ja alcoholgebruik of eh porno of nou ja drugs, dat ze daar ook veel gesprekken over hebben. Nou dat is natuurlijk allemaal voorlichting. Maar dat heeft hij dan niet verteld denk ik? Nee. Nee, maar dat is toch allemaal wel voorlichting, dus dat is wel eh positief. Ja, nou ja ik weet inderdaad van dat roken dat is me dus een keer ter ore gekomen [int: ja] en de rest heb je het thuis ook weleens over alleen eh je kaart het porno aan bijvoorbeeld, dat is iets dat ik denk van eh heb ik ook weleens gemerkt dat eh en dan heeft hij echt zoiets van wat denk je nou? Weet je wel. Dus dan heeft hij echt zoiets van dat ik denk ja dat moet ik ook maar laten als het eh niet speelt, dan moet ik het ook niet eh [int: gaan benoemen] gaan creëren. Nou ja in die zin dat hij denkt, nou misschien moet ik dat toch maar eens gaan kijken [int: ja] weet je wel, zo [int: nee, dat wil je ook niet]. Maar goed, ik vind wel goed dat daar aandacht voor is [int: ja]. En weet je hij kan ook

127


gewoon eh er bij zitten zonder dat hij het op zichzelf betrekt, maar dat hij misschien op die manier [int: ter ore komt] ziet van hé dat is een groter probleem dan ik had gedacht [int: ja]. En heeft u ook het idee dat eh A. dingen besprak bij @Robert’s die hij ergens anders niet besprak of wilde bespreken? Nee, dat weet ik niet [int: nee]. Dat weet ik niet, nee. Maar ik denk wel dat hij, de openheid was er wel. Ik denk wel dat hij zich eh dat hij zich wel eh de vrijheid zou hebben om het hier te zeggen [int: hmhm] ja. Ja, dat is ook wel fijn dat je de betrouwbaarheid voelt, openheid. Ja. Ja, dat dat hier besproken wordt, dat dat hier blijft. Ja. Er is ook een filmpje geloof ik nog, ik weet niet of jullie dat ook weten, dat eh geloof en een hoop liefde dat, zo heet dat programma nu [int: ja], is hier toen in Elburg geweest en dan maken ze een dag of vijf eh hebben ze dan eh opnames gemaakt, iedere dag een beetje. Daar is A. toen ook nog in beeld geweest [int: oké]. Ja, dat schiet me nou zo even te binnen, ja. Dat was dan ook had hij een taart gemaakt, ook iets dat ik denk [int: ja] dat is allemaal wel een verlengstuk van @Robert’s ja, want dat was dan gastvrij, dat als ze langskwamen dat er dan eh iets lekkers was en eh dan wilde hij wel een taart bakken. Dus dat heeft hij gedaan en het logo erop gedaan en eh nou ja dat werd dan nog eventjes uitgelicht op tv [int: oja] ja, was wel heel leuk. Leuk, maar ook dat is weer maatschappelijke bewustwording [int: ja]. Van hé ontvangst, netheid, respect. Ja, ja. Ja, eehm nou ja dat heeft u ook al een beetje verteld. Heeft uw kind meer inzicht en kennis in de maatschappij gekregen? Ja, dat denk ik echt wel. Ja, ook inderdaad eh bijvoorbeeld eh zoals @Robert’s wel werkt van eh sponsering hier en daar [int: ja]. Eh wat doen en dan beetje in de zin van eh ja ruilen, wij doen dit en krijgen wat terug en dat dat niet altijd gepaard hoeft te gaan met geld. En eh dan ook leerzame doelen en dan ook eh samen delen, samen werken aan iets en dan eh ja, ik denk het wel ja [int: ja]. En dan ook naast de grote activiteiten? Want ehm bijvoorbeeld met kookactiviteit ga je naar de winkel en dan heb je ook prijs-kwaliteit bewustheid van we moeten goedkope ingrediënten. Ja, dat denk ik wel ja. Maar ook in de kleine activiteiten gewoon onderling hier? Ehm, ja en dat hij dat geleerd heeft eh? Ja, dat hij daar iets van eh leert? Want het zijn niet elke keer grote activiteiten die ze doen. Nou ja dat, dat. Ik weet niet precies wat, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik denk wel dat het eh dat hij erin gegroeid is eh hier in een hele hoop dingen. Dat zeg ik, er dienen zich hier dingen aan die hij, waar hij thuis niet tegen aan gelopen zou zijn [int: nee]. En ja. Dat is natuurlijk ook zo, ja. Het is heel moeilijk aan te tonen. Als je zelf thuis op je kamer zit is toch anders dan dat je hier in een groep zit. Ja, maar dat is ook zoiets. A. zit zelden op z’n slaapkamer. Hij slaapt op z’n kamer en dat is het [int: dat is het, ja]. Want hij heeft de mooiste kamer van het huis en dan zei ik weleens van nou we kunnen ook wel, nou ik geloof ook dat internet zegt hij niet optimaal is, maar dan had ik zoiets van ga naar boven, dan is het gewoon beneden wat rustiger. Zo heel groot wonen we niet [int: ja]. Maar nee, hij zit heel graag beneden [int: ja]. Dus dat is misschien ja. [int: ja toch mensen om hem heen en eh] ja. En ik had dan tegelijkertijd zoiets van ik kan ook zien wat hij aan het doen is [int: hmhm]. Dus 128


dat had dan ook weer een voordeel [int: ja]. Dus eh, ja en het is ook wel een eh ja ook wel een kind wat van gezelligheid houdt, ja [int: hm] dat denk ik wel [int: nou, mooi]. En negentien hebben we ook al gehad. Nou heeft u nog overige vragen of opmerkingen? Eehm, nee dat niet. Nee, dat heb ik verder niet eh ik ben eigenlijk toch wel nieuwsgierig hoe het nu is met @Robert’s.

129


Interview 5 Functie: Jongere Leeftijd: 18 jaar Komt nu 2,5-3 jaar bij @Robert’s, eens in de zoveel tijd Taken: gewoon gezellig meedoen, voorbeeldrol Waarom ga je naar @Robert’s? Nou ik kwam er eerst omdat een vriend van me zei nou het is vet gezellig daar enzo en eh ja er zitten allemaal bekenden dus eh toen zei ik van ja is goed dan ga ik wel mee [int: hmhm]. En eh ja ik vond het wel heel gezellig. En toen was je een jaar of 15, 16? Ja, zoiets ja. En wat vind je van @Robert’s? Eh, nee @Robert’s, ja ik vind het een super initiatief natuurlijk. We doen eh veel leuke dingen en eh de jongeren worden er leuk bij betrokken. En eh ja het is gewoon gezellig, het voelt gewoon als een plek waar je thuis mag komen, waar je jezelf mag zijn. Het is gewoon super. En hoe doen ze dat dan? Eh ja het is niet van eh er zijn wel wat regeltjes zeg maar en daar wordt ook gewoon aan gehouden, maar het is niet dat dat jezelf beperkt in jezelf zijn. Je kan gewoon lekker doen wat je wil, als je een spelletje wil spelen kan dat gewoon, als je niks wil doen kan dat ook gewoon [int: hmhm] en eh nou het voelt gewoon of je lekker jezelf kan zijn. Ja en wat deed jij meestal dan hier? Gewoon beetje hangen haha, gewoon koffie drinken, ja. En eh weet je ook negatieve dingen of denk je van nou dat zou veranderd kunnen worden bij @Robert’s? Ehm, tja dat vind ik een hele goede. Ehm negatieve dingen. Ja het soms gewoon chaotisch, maar dat heb je altijd bij dit soort dingen en eh dat kun je ook niet zo heel makkelijk veranderen [int: hmhm]. Maar voor de rest, ik weet niet echt eh wat er echt persé moet veranderd worden om het hier beter te maken ofzo [int: hmhm]. En chaos, hoe bedoel je dat dan? Gewoon schreeuwen, chaos, iedereen rent en loopt door elkaar heen en ja dat soort dingen. Maar voor de rest. Nou ja dan heb je natuurlijk wel weer die vrijheid aan de ene kant. Ja, klopt. En je moet hier echt niet voor je rust zitten [int: nee, precies]. Dat weet je gewoon als je hier binnen stapt dat eh krijg je toch niet [int: nee] nee. Of je moet jezelf heel goed af kunnen zonderen, zoals met je oordopjes huiswerk maken op de computer of zo dan. Gebeurt dat veel, huiswerk maken? Ik doe het wel eens, ja. Oké, werkt dat ook voor jou? Nou ik doe m’n oordopjes in en ik ga achter de computer zitten. Eerst nam ik weleens m’n laptop mee en ging ik gewoon m’n gang [int: ja]. Of m’n boeken mee, zaten we samen wiskunde te maken ofzo [int: oja]. Je hielp elkaar wel. Dat deed ik in het begin nog weleens ja. Maar later niet meer zo? Nee, toen werd het minder druk haha [int: oja]. Ik wist toch dat ik mijn opleiding niet ging halen dus 130


eh toen heb ik ook niet meer ingezet nee [int: nee]. En weet je van anderen of die het veel deden? Nee, die deden gewoon thuis. Die deden vaak wel thuis, die kwamen hier gewoon om een beetje te ontspannen na school [int: ja, precies, is ook lekker] ja. Help je hier ook eh met praktische klusjes, zoals tosti’s maken of wc schoonmaken? Ja, iedereen helpt aan het eind, dan gaat er een lijst rond en dan eh wie wat doet, stofzuigen of alles weer netjes leggen, wc schoonmaken, keuken schoonmaken, afwassen. Wordt gewoon gedaan door iedereen alles [int: hmhm] dus eh. Wat vind je ervan die klusjes te moeten doen? Ja prima, je maakt het goor dus je moet het ook schoonmaken [int: ja] ja toch. En heb je er ook wat van geleerd? Dingetjes dat je thuis bijvoorbeeld nog nooit had gedaan die je hier wel voor het eerst moest doen? Nee, thuis heb ik eh moest ik het zelf ook allemaal doen, dus van het schoonmaken heb ik niks geleerd [int: nee]. En heb je ook weleens geholpen met grotere activiteiten? Eehm ja, we hebben met eh sinterklaas hebben we toen een flashmob gedaan [int: oja]. Ja, daar heb ik meegeholpen met anderen, met het dansje, met het gewoon beetje organiseren hier, jongeren werven [int: zo]. En eh als het goed is, toch Robert? Gaan we dit weekend of eh het @Robert’s weekend helpen? Ja, ga ik ook mee helpen [int: leuk] ja. O, 4 mei ga ik ook helpen, haha. En kerst in de vesting ook gewoon een beetje zorgen dat alles hier goed liep en eh dat alles gewoon klaar stond eh. Maar dat fondsen of jongeren werven dat is best nog wel een groot iets, dat is wel gaaf. Ja, het was op school, flyers uitdelen, vragen of ze mee willen doen en eh [int: oké]. Ja, alles noteren. En lukt het dan ook om veel mensen enthousiast te maken? Nou weetje, eh je moest het vragen aan eerste- en tweedeklassers en als je aan jongens vraagt dansen [int: ja], dan associëren ze dat toch vaak met het eh iets negatiefs, meisjesachtig eh ik ben toch geen homo, dat krijg je dan naar je hoofd geroepen [int: ja]. Dus dat was nogal pittig eh, maar ik sprak gewoon de groepjes aan die samen zaten, dan veel meisjes wilden wel, als jij gaat, ga ik ook [int: hmhm, dat is wel leuk]. Ik zei, nou veel leuke meiden tegen de jongens dus de jongens wilde ook wel meedoen uiteindelijk [int: oja]. Dan weet je ze toch enthousiast te maken. Ja, klopt. En heb je ook bepaalde kwaliteiten ofzo bij jezelf ontdekt door eh die grote activiteiten? Ja, ik heb toch wel ontdekt dat ik ook wel, ik dacht altijd dat ik heel chaotisch was op het gebied van dingen organiseren, maar als ik mezelf er gewoon goed voor inzet en alles duidelijk heb [int: hmhm], wat ik toen dus ook had, dan weet ik gewoon wel, ik kan het wel. Dus dat heb ik daar wel van geleerd [int: ja]. En eh nou hoe je mensen moet aanspreken, ik ben een paar keer met die groepjes goed hard onderuit gegaan [int: ja] en uiteindelijk lukte het me toch. Had ik heel veel improvisatie eh voor nodig dan [int: ja] ja.

131


Wat vond je er ook van om grote activiteiten te helpen organiseren? Ik vond het super leuk. Ja, gewoon om dat met anderen te doen en eh gewoon iets neer te zetten wat eh iedereen leuk vindt [int: hmhm]. Is gewoon prachtig [int: gaaf] ja. En wordt je ook aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja, ik word hier zeker aangemoedigd. En hoe doet eh Robert dat dan? Gewoon van hé wil je mee doen? Geeft hij me een stoot op m’n schouder van oké is goed. Of hij stuurt me een appje van joh wil je meedoen? [int: hmhm] ja. Stel je zelf ook wel eens activiteiten voor of een leuk idee? Eh nee haha [int: nee]. Nee, dat doe ik niet zo snel, En ehm merk je dat je thuis ook sneller mee doet met een klusje ofzo een activiteit? Ehm, ja dat wel. Ja, ik heb nu eh een heel eh schema opgesteld voor koken en afwassen thuis [int: hmhm], zodat m’n broertjes een beetje mee kunnen helpen en ik kan helpen [int: oja]. Dat je zorgt dat je broertjes ook wat eh helpen? Ja, die doen anders niks haha. En je broertjes komen hier ook? Nee. Eh m’n oudste broertje is er weleens ja paar keer gewoon even wezen kijken, maar voor de rest niet echt. Het spreekt hem niet echt aan en die andere is nog te jong die is nog maar 10 [int: oja]. En weet je ook waarom het je ene broertje niet echt aanspreekt? B. is toch wat meer van eh nou daar ga ik niet zitten, ik ga liever chillen bij vrienden, gamen ofzo [int: oja]. Dan denk je van ja. Want hoe oud was B.? Die is eh 16 ja [int: die is zestien] ja. Ja, die wat meer eh van buiten voetballen en eh bij vrienden gewoon zitten [int: ja]. Dus hij vindt dit niet zo. Want wat zeg jij, wat voor bepaalde types hier dan toch komen? Ik denk toch wel, ik zie het meer als mensen die op school zeg maar een beetje er uit vallen [int: ja] en dat ze dan hier gewoon lekker thuis kunnen komen zeg maar, dat ze lekker zichzelf kunnen zijn en samen met anderen die er niet helemaal bij horen gewoon toch lekker op kunnen schieten en vrienden. Dat je toch gezellig met elkaar hier even. Ja [int: ja. Ja, zo zie ik het wel. Dat zijn niet de populaire kinderen van de middelbare die hier lopen [int: nee, precies] En weet je ook waarom die bijvoorbeeld niet hier komen? Misschien vinden ze zich daar te stoer voor of omdat juist de jongeren die er niet helemaal bij horen hier komen, dat ze denken van ja, wat moet ik daarmee ofzo [int: hmhm]. Dat ze wat meer een eigen plek ofzo hebben [int: hm]. Misschien hebben die het niet echt nodig [int: ja]. Even kijken. En wat vind je van de groep ook die hier komt bij @Robert’s? Ehm de huidige groep [int: ja] die is eh ja, kijk ik ben natuurlijk al 18 en zij zijn 12 en 13 dus eh 14, 15 hooguit. Daar zit natuurlijk wel een best leeftijdsverschil tussen, maar ehm ja ze zijn allemaal wel aardig en sommigen hebben gewoon hun eigen dingetje, maar dat heb ik ook de eh. Maar je moet ook gewoon weten hoe je met ze om moet gaan [int: hmhm]. Zoals mijn neefje komt hier ook, die heeft ADHD en je moet gewoon weten hoe je hiermee om moet gaan ja [int: ja]. Maar het zijn wel 132


echt leuke mensen over het algemeen [int: ja]. Was er hiervoor een oudere groep dan? Ja, de groep waar ik eh mee kwam, die komt hier nu eh, hier D. hoort erbij [int: ja], eh die zijn wat meer van mijn leeftijd, dat waren, we waren ook wel een stukje volwassener denk ik of we dachten dat we heel volwassen waren in ieder geval haha. Dus ja daar zat wel een verschil tussen, tussen die groep en deze groep. Wij waren ook wel eh stukje rustiger denk ik al, omdat we hier kwamen als we zestien waren al en niet toen we twaalf waren [int: oja]. Dus ik denk dat dat daar ook al wel aan ligt [int: ja, zestien of twaalf is ook best wel een verschil] ja, zeker. We waren gewoon al een stukje verder toen we hier kwamen [int: ja]. En heb je er ook nog vrienden aan over gehouden? aan die wat oudere? Nou niet echt vrienden, maar wel als je ze nu tegen komt van hé gezellig even bijpraten [int: oja]. Maar eh niet echt dat ik eh elk weekend met ze uit ga ofzo, dat niet [int: nee, precies]. Ehm, wat doe je als je niet goed met iemand kan opschieten in een groep? Ehm, ja als het echt te ver gaat dan praat ik er meestal wel mee [int: ja]. Of als ik iets, als ik me ergens aan irriteer dan zeg ik gewoon van goh waarom doe je dat, dan vraag ik het gewoon en dan eh [int: oja]. We kunnen er vaak ook wel gewoon goed over praten, maar als het niet nodig is dan laat ik het ook gewoon gaan [int: ja]. En doe je dat dan via Robert of gewoon één op één met diegene zelf? Ik heb het er vaak eerst wel even met Robert over van goh Robert, moet je eens even horen, zus en zo is het geval [int: hmhm] en niet alleen ik maar sommigen, anderen hebben er ook wel last van en dan eh heb ik het er gewoon later met die jongere over dan [int: ja]. Ehm maar als Robert niet in de buurt is dan doe ik het ook weleens gewoon zelf, uit mezelf [int: ja]. En heb je dat dan van Robert, dat Robert zegt van joh gewoon zeggen als er wat is. Of hoe lost Robert altijd zulke dingen op? Eh, Robert die zegt vaak wel van eh nou is goed opgelost weet je wel. En hij gaat soms nog weleens met zo’n jongen even na zitten of eh ik doe dat zelf even [int: ja]. Maar vaak dan is gewoon jongeren zien mij hier ook als soort leiding, terwijl ik dat officieel helemaal niet ben [int: ja]. Je bent ook al een stukje ouder. Ja, dus ik heb hier wel een voorbeeldfunctie en ik mag ze ook gewoon aanspreken, dat vindt Robert ook niet erg [int: hmhm], omdat hij ook wel weet dat ik het netjes doe en netjes houd [int: ja]. En worden jongeren en jij vroeger er ook gestimuleerd in om dat te doen? Om anderen aan te spreken? [int: ja] Ja, zolang het maar netjes gaat en eh je respect blijft houden [int: ja]. En niet gelijk gaat uitschelden of agressief gaat worden, maar het gewoon eh het in een gesprek doet [int: ja]. Maar je hebt ook wel het idee dat Robert je daarin geholpen heeft ofzo om dat zo te brengen? Ja, ja Robert kon ik altijd heel goed mee praten en dan als er iets was dat zei ik het en dan zei hij zeg het gewoon, maar doe het wel zo en zo. Hij gaf je gewoon heel veel tips en hielp je daar heel goed in. En helpt jou dat nu ook buiten @Robert’s om? Ja zeker. Ja, hij heeft me wel echt eh op dat gebied heel veel dingen geleerd. Maar ook, ik denk ook wel dat dat een stukje was omdat hij wel wist dat ik die kant op wilde [int: hmhm]. Dat hij me daarom misschien extra stimuleerde enzo, maar ehm ja hij heeft me gewoon daar op dat gebied wel heel erg geholpen, zeker [int: gaaf] ja.

133


Doen jullie ook wel activiteiten met of voor de buurt? Eh, ik heb zelf niet echt meegedaan aan dat soort dingen, alleen aan het kookboek, die ze toen hadden gemaakt. Daar heb ik dan wel weer aan mee gedaan. Maar ze hebben bijvoorbeeld een keer een high tea gedaan voor het nieuwe Feithenhof dacht ik [int: ja] en dat soort dingen doen ze dan wel weer, daar doe ik dan niet echt aan mee, maar dat hebben zij dan wel georganiseerd. En we hebben toen met de BSO een eh vossenjacht gedaan [int: hmhm], daar was ik ook een vos. Dat soort dingen doen we dan allemaal wel [int: ja, leuk] ja. Wat voor reacties krijg je dan ook eh ja bijvoorbeeld van die kinderen van die vossenjacht? Ja, ze vonden het geweldig. Ja en die oude mensen volgens mij van wat ik heb gehoord, vonden het ook prachtig dat ze langskomen [int: hmhm]. Gewoon een stukje aandacht, extra aandacht voor mensen die niet vaak aandacht krijgen [int: ja]. Zoals kinderen op een BSO, ja die spelen daar, maar voor de rest hebben ze niks en dat stukje doen wij dan soms weer [int: ja]. Niet al te vaak, maar wel af en toe doen we dat [int: ja]. En heb je het idee dat jij en andere jongeren ehm ook anders dan tegen zo’n doelgroep aankijken? Bijvoorbeeld die ouderen hebben weinig contact over het algemeen. Ik denk het wel, ja. Dus dat ze meer respect, of? Ja ik denk het wel, want die jongeren ja die hebben dat allemaal gemaakt, die gaan daar dan high teaen met die bejaarde mensen [int: ja]. Ik denk wel dat ze dan wel meekrijgen van die mensen zijn ook gewoon mensen, daar moet je ook gewoon normaal tegen doen en respect voor hebben ook als zijn ze soms eh niet helemaal eh honderd meer zeg maar [int: ja]. Ik denk wel dat ze er wat in mee krijgen. En denk je ook van eh dat ze gaan beseffen van nou ik zou nooit met ouderen willen werken of hm het ligt me wel? Zou kunnen ja. Ja het is natuurlijk wel, die tieners zullen echt niet allemaal met ouderen willen werken, [int: maar in contact] maar je komt wel in contact ja [int: met bepaalde doelgroep ofzo]. Ja, het zou kunnen ja. Ik ben daar natuurlijk niet bij geweest dus ik kan daar weinig over zeggen, maar ik denk wel dat het wel kan stimuleren op dat gebied [int: ja] ja, zeker. Ben jij ook gestimuleerd in je keuze voor je? Ja, het heeft me alleen nog maar extra gemotiveerd om het te doen [int: ja]. Zoals? Ja, Roberts enthousiasme zeg maar die bracht hij heel erg over op mij. Ik wilde dit dan al vanaf mijn twaalfde gaan doen, maar dit heeft me alleen maar gestimuleerd om te zien hoe hij dit doet en wat hij doet. Ehm dat heeft me alleen nog maar enthousiaster gemaakt en eh daarom dacht ik van eh ja dit wil ik echt doen [int: gaaf] ja. En durf jij hier ook alles in de groep te gooien als je vragen hebt of eh? Tot zekere hoogte. Ja, ik heb zelf natuurlijk, ik heb zelf redelijk wat meegemaakt, nou dat ga ik niet bespreken waar iedereen bij is [int: hmhm]. Maar ik kan het wel één op één met Robert bespreken, dat wel en dan wil hij me ook echt helpen. Dan staat hij ook echt voor me klaar. Ehm, ja en als het over wat minder heftige dingen gaat of over algemene dingen die iedereen weet, dan kan ik er hier gewoon over praten dus eh [int: ja]. Daar is gewoon ruimte voor en dan maken we er gewoon tijd voor en eh[int: ja]. Merk je daarin nog verschil in de groep die hier eerst kwam en deze groep? 134


Deze groep, ja die, die denkt nog heel erg zwart wit, omdat ze ook nog jonger zijn. Omdat wij wat ouder waren gaan wij al wat minder zwart wit denken en dan kun je iets beter discussiëren over dat soort dingen [int: hmhm]. Eh zoals die vluchtelingencrisis ja we kunnen het er wel met ze over gaan hebben, maar dat is gewoon ja ik vind het kutbuitenlanders of het is eh ach laat ze maar komen [int: ja]. En ze kunnen het ook nog niet goed onderbouwen, dus dat merk je dan wel. En mis je, denk je dat het beter zou zijn om dan eh te splitsen in doelgroep ofzo? Bijvoorbeeld op dinsdag komen de vijftienplussers, op maandag 12-14? Ehm, dat denk ik niet. Ik denk dat het wel leuk is om alle leeftijdsgroepen gewoon door elkaar heen te laten lopen [int: ja]. Want anders sluit je weer op één dag een hele doelgroep buiten, dat vind ik dan ook weer niet kunnen [int :ja]. Maar het zou wel, misschien het zou wel leuk zijn als er ook wat ouderen komen, maar ja dat heb je natuurlijk niet in de hand [int: nee]. Maar ik denk niet dat je moet gaan splitsen, dat je op dagen 12 tot eh 14 heb en eh andere 15 tot en 17 ofzo [int: nee]. Hoe vind je het dat je bij @Robert’s niet mag roken? Dat ze dat rookbeleid hebben? Ja, ik vind het prima. En dat wordt ook gewoon strikt gehandhaafd? Ja. Ja, ik rook zelf ook [int: ja], als ik hier kom hoef ik het echt niet aan te raken, pakje altijd verstoppen en eh ja klinkt misschien wel eh heel erg achter de elleboog, maar Robert zegt ook joh je hoeft niet te stoppen van mij, maar gewoon niet bij @Robert’s [int: nee]. Je kan die kinderen wel beïnvloeden en dat is dan weer net niet de bedoeling [int: ja]. Dus ik vind het ook wel een goed iets, want ja als ik er naar ruik en ze zien het dan denken ze o, dat is wel interessant weet je wel [int: ja] laten we het ook gaan proberen [int: ja], want zij doet het [int: hmhm]. Ik heb hier wel als oudste wel een beetje een voorbeeldfunctie eigenlijk [int: ja] en ik snap het volkomen. Toen jij jonger was, toen er nog meer mensen van jouw leeftijd waren, rookte je toen ook al? Ja, ik rook al vanaf mijn veertiende. Had je toen ook al gelijk zoiets van ik vind het prima of? Ik dacht eerst wel van ja, weetje aan de ene kant best wel dom [int: hmhm], maar aan de andere kant snapte ik het ook wel weer. Want het is natuurlijk niet cool en het is natuurlijk niet gezond en het stinkt gewoon [int :hmhm], dus ja ik vind het ook wel goed dat je het dan hier zo niet mag doen [int: ja]. En ja, ik hoor wel heel erg respect ofzo richting Robert daar ook voor in klinken, wat je zegt. Is het dan ook zo dat je dan ook minder snel ook bij anderen nou ja instellingen of stel dat je op een dagverblijf komt ofzo op je stage, weet ik veel. Ja, ik doe het wel eh zo min mogelijk. Kijk op mijn stage daar roken alle cliënten, daar sta je ook gewoon samen met ze te roken, dus dan kan het ook gewoon [int :ja]. Maar ehm we moesten op werkveld bezoek bijvoorbeeld naar eh naar verschillende instellingen, naar verschillende doelgroepen ook [int: hmhm] en dan ga ik gewoon niet zo snel roken, want omdat ik dan weet tenminste niet zo van te voren ook omdat ik dan gewoon stink en eh nou ja dat komt niet zo netjes over natuurlijk. En denk je ook wel dat dat door @Robert’s of door Robert komt die instelling? Ehm, ja ook wel, maar ook wel omdat ik zelf wel een beetje dat snap. Ik heb zelf ook al een beetje door van ja dat kan je gewoon niet maken altijd [int: nee, precies]. Maar ehm, ik denk wel dat dit het extra duidelijk heeft gemaakt [int :ja]. Want eerst dacht ik nou wat een bullshit en zo [int: logisch] wat een onzin. Ja, je wordt als je op je veertiende gewoon daar al mee geconfronteerd wordt van joh moet je niet 135


doen. Nou ja, je neemt het wel mee. Ja, tuurlijk. Zeker. En wordt er hier bij @Robert’s ook voorlichting gegeven? Eh op wat voor gebieden bedoel je? Allerlei gebieden, roken, drugs eh, alcohol, seks, al die gebieden. Eh, het is niet zozeer voorlichting, maar we hebben het er wel eens over. Gewoon van eh het gaat weleens over drinken, dan is er iemand die zegt heel stoer dat hij had gedronken en dan is het gelijk van nou moet je wel mee uitkijken enzo [int: hmhm]. Dus het is meer als het ter sprake komt hebben we het erover [int: ja], maar en eh Robert preekt weleens in de kerk [int: ja] en er hangen ook poster van hier bij @Robert’s enzo en dan staat er ook van eh vraagt hij ook iedereen van kom je ook, kom je ook, kom je ook [int: oja]. Want laatst ging het over seks dus en dan vraagt hij ook van kom je ook en dan gaan heel veel jongeren daar toch heen, omdat ze het al vet vinden om Robert daar te zien [int: en toch wel een beetje nieuwsgierigheid] ja en eh nou ja weetje iedereen is gewoon heel erg betrokken bij Robert, omdat Robert zo betrokken is bij ons [int: dat is gaaf]. Ja, en dan gaan ze daar ook sneller heen dus eh dat doet hij dan weer wel, hij vraagt wel iedereen daarheen en dat is gewoon vrijblijvend. Ja, dat is toch weer gewoon kennisoverdracht. Ja, zeker. Klopt. Ja, het is niet zo… Heeft dat er bij jou ook toe geleid dat je bewuster keuzes maakte op die gebieden? Ehm, nee ik ben nog nooit bij zo’n preek geweest, want ik had altijd wat. Ja, ik werkte in de horeca dus ik moest altijd. Ja het eh we hebben wel vaak discussies over eh drugs of roken of dat soort dingen en dan gaat het er ook wel gewoon soms hard aan toe ook van ja maar ik vind dit en hij vind dat. Maar dan kunnen we er gewoon goed over discussiëren. Vertelt hij zijn standpunt en vertel ik mijn punt en dan eh dat verrijkt je wel zeg maar, dan ga je er toch wel over nadenken van o misschien is het niet zo. En denk je dat vooral nu als je terug denkt of vond je dat toen ook al? Ehm na de discussies vooral. Omdat ik dan, dan ging ik er verder over nadenken en dan denk ik van ja hij heeft eigenlijk ook gelijk of eh [int: ja] ik heb gewoon gelijk weet je wel [int: ja]. Wat zegt hij nou, hij weet er niks van [int: hmhm] ja. Maar het maakt je wel bewuster dan ook? Ja, je gaat er gewoon over nadenken [int: hmhm]. En denk je dat dat in deze groep nu ook zo is? Ze zijn er niet zo mee bezig volgens mij. Ja er is wel, ik weet van een paar dat die, of van één sowieso dat hij gewoon rookt [int: hmhm]. En dan zit hij heel stoer bij het huik te roken en muziek te luisteren en zo en dan zeg ik ook gewoon wat doe je nou? Ja, beetje paffen. En dan denk ik ook van o jongen wat doe je stoer, maar voor de rest, niemand is er echt mee bezig. Heb je het er dan ook met die jongen bijvoorbeeld over? Ja, ja, ja, ik kwam hem ook dronken tegen met oud en nieuw, dus toen zag ik hem hier weer, ik zeg jongen, jongen, jongen denk nou even na, je verzuipt je hele hersenen zo. En dan eh ja, ja en dan wil hij er niet op in omdat hij dat niet zo cool vind of [int: oja] hij heeft geen weerwoord. Maar voor de rest is eigenlijk niemand er mee bezig [int: hmhm]. Dus dan wordt het ook niet veel besproken? Nee [int: nee]. Nee en ze zijn allemaal, hopelijk nog te jong om seks te hebben [int: ja] dus eh daar zijn ze ook niet mee bezig, ja soms dubbelzinnige grapjes maken, maar daar houdt het ook mee op 136


[int: ja]. Dus eh die gesprekken komen niet echt eh voor nu [int: nee]. Misschien als ze ouder worden [int: mooi] ja. Eh, ja 24.O ja, ben je bij eh @Robert’s weleens ergens op aangesproken? Naast het roken dan. Eh naast het roken. Ja ik vloekte een keer [int: hmhm]. Vond Robert niet leuk [int: oja] en eh dat snap ik ook wel, het ging ook echt lomp hard. En wat zegt hij dan? Hij zegt van nou dat vind ik niet zo cool van je zou je dat eh zou je daar op willen letten weetje er zijn mensen die christelijk zijn, zou je even rustig aan willen doen? [int: ja]. Het gaat gewoon zo. En dat vind je ook gewoon een goede manier hoe hij dat zegt? Ja, hij is niet boos [int: nee] totaal niet, maar hij zegt wel gewoon van, hij ja hij zegt gewoon wat er is. Nou dat.. En hij zegt dat dan in de groep of individueel? Nee vaak ja de groep is er altijd [int: ja], maar dan sta je even alleen met hem of hij doet even zo en dan moet je even naar hem toe en dan eh zegt hij even van joh wil je dat even niet meer doen?[int: ja] Ja en niet dat hij schreeuwt van joh, niet doen, ik vind je niet cool, dat doet hij dan ook niet [int: nee, precies, gewoon rustig eh] ja. Want eh hij zegt dan ook vaak ik ben niet boos zegt hij erachteraan, je hoeft niet onzeker te worden, maar [int: ja]. En heb je door @Robert’s eh ook geleerd om beter na te denken voor je iets doet? Voor je keuzes maakt? Oh, dat kan ik nog steeds niet nadenken voor ik iets doe, ik ben heel impulsief haha. Het is echt vreselijk. Net zoals met dat vloeken weet je eh op een gegeven moment word dat zo normaal vloeken en schelden, want ja je zit wel met je peergroup en die vloeken en schelden allemaal [int: ja], vet handig. En dan ga je het ook makkelijker doen bij anderen en omdat ik het dus hier deed en er werd op aangesproken en ik heb het een paar keer gedaan, dat hij ook echt zei van ja doe het even niet weet je wel [int: hmhm] ben ik wel zo van o ja wacht, dat is gewoon niet netjes om te doen. Want Robert zelf is christelijk, er zijn heel veel anderen die christelijk zijn, eh laat ik er maar beter op gaan letten [int: ja]. En dat doe ik dan vaak ook wel en dan als het toch een keer gebeurd dan zeg ik wel gelijk sorry, was niet zo bedoeld [int: hmhm], het flapte eruit weet je wel. Dus je denkt wel iets beter na? Ja, ook al blijf ik impulsief. Ja, heb jij verder nog opmerkingen of eh vragen over @Robert’s? Nee.

137


Interview 6 Functie: jongere leeftijd: 17 jaar Niveau: havo Komt bij @Robert’s vanaf het begin, elke week 2x, nu een halfjaartje niet meer Ehm oja, waarom ging je naar @Robert’s? Eehm, nou vrienden van mij die gingen hier naar toe en die hadden een beetje geholpen met het eh met het interieur en zo, dus die vertelden mij daarover [int: ja]. Ehm en met kerst in de vesting toen waren ze ook al bezig met een beetje klanten werven zeg maar [int: hmhm]. Eh en toen ben ik ook al geweest en toen had Robert het een beetje uitgelegd, want ik eh ken Robert nog van vroeger eh ik zit nu bij zijn zusje weer in de klas en op de basisschool ook [int: oja], dus zo kende ik Robert een beetje. Eehm en zo ben ik hier een beetje terecht gekomen [int: grappig] ja. En wat vond je van @Robert’s of vind je? Eh ik vond het in het begin echt heel erg leuk en gezellig enzo [int: hmhm] maar er komt nu een wat jongere groep, dus ik begon het steeds minder leuk te vinden ofzo. Waren echt gewoon, je merkt het andere niveau en het leeftijdsverschil, dat is heel duidelijk merkbaar, dus. En van de oudere groep zeg maar komt niemand meer, dus dan ben ik ook wel [int: oja, dan groei je er ook een beetje uit ofzo] ja. En wat maakte het dan leuk in het begin? Ehm, nou dat je hier met eh gewoon je vrienden zeg maar een beetje kan chillen zeg maar [int: hmhm]. Gewoon koffie drinken, beetje poolen zeg maar, beetje darten [int: ja], dat soort dingen. Dat is wel gaaf. En waren er ook dingen waarvan je in het begin al zoiets had van nou dit vond ik wat minder leuk of eh? Eh even denken. Eh pf nee eigenlijk niet. Tenminste, niet dat ik wat kan bedenken [int: nee] nee. Maar dan nu een beetje die gemengde groep, dat is dan wat minder? Ja. Maar dat komt gewoon omdat je dan ouder wordt? Ja [int: ja, daar groei je vanzelf denk ik een beetje uit dan] ja. Heb je ook eh hier geholpen met de praktische klusjes, zoals de wc schoonmaken, tosti’s eh? Ja, ja dat moest wel maar.. En wat vond je ervan? Nou, ik nam altijd de taak van de wc schoonmaken op me [int: hmhm], omdat dat maar vijf minuutjes werk was. Dat deed ik dus. Eh en het afwassen dat werd gewoon gezegd van dat moet je samen met iemand doen [int: hmhm]. Eh dus dat was gewoon altijd een beetje klote zeg maar eh en vaak. We zijn één keer eh toen moest ik samen met een vriend van mij afwassen [int: ja]. Eh en toen hebben we de helft laten staan [int: ja] en toen zijn we weg gefietst. Toen is Robert wel achter ons aangekomen met eh jullie moeten dat nog doen, dus het gaat om zes uur dicht, volgens mij waren we toen kwart over zes ofzo klaar met [int: o, echt, dus je moest diezelfde dag nog eh] ja. Wat vond je daar toen van dat eh Robert achter je aan kwam? Ja, terecht. Wij waren wel zeg maar als nu die, die groep die hier nu is [int: hmhm], zo waren wij ook wel een beetje toen wij zo oud waren [int: ja].

138


En heb je ook nog wat geleerd van die praktische klusjes doen? Eeh nee. Het is puur omdat je het thuis ook moet doen [int: hm] en omdat het wordt gezien als huiskamer denk ik wel het is gewoon normaal [int: hmhm]. En het is niet zo dat je ze thuis nu makkelijker deed ofzo? Van jo ik moet daar de wc schoonmaken, laat ik het thuis ook eens gaan doen. Nee. Nee, ik denk dat mijn moeder dat niet zo goed vindt. En heb je weleens geholpen met de grote activiteiten ook hier zo? Pfoe, waar zal ik beginnen? Ehm het eerste eh echt grote project dat we hebben gedaan was een vossenjacht ehm met de buitenschoolse opvang [int: hmhm]. Eh, nou dat klinkt een beetje arrogant, maar dat was mijn idee zeg maar, om dat te gaan doen. En ehm toen heb ik dat samen eh met Robert en eh een vriend uitgewerkt. Ehm die vriend is G. dat is misschien wel makkelijker opschrijven en praten [int: hmhm]. Dus eh ik en G. hebben toen dat idee een beetje uitgewerkt, contact gezocht met de eh buitenschoolse opvang enzo. Eh tieners die hier kwamen ook uitgenodigd om zich als vos te eh verkleden en zich door de stad te verspreiden. Ehm nou dat was best wel een groot succes. Hoe kwam je op dat idee dan? Ehm, we moesten dus iets bedenken [int: ja] voor de buitenschoolse opvang ehm en ik weet gewoon van vroeger dat als we iets met school deden ofzo was een vossenjacht was heel vaak het idee en dat was ook [int: ja, dat was leuk]. En zo ben ik er een beetje mee gekomen. Eh en dat hebben we toen uitgewerkt en zo. En had je zoiets als eens eerder gedaan, iets organiseren? Nee. Dus het was echt voor het eerst? Ja. En dat is best wel spannend dan. Ehm, nou we stonden onder goede begeleiding dus het kwam wel goed [int: hm] Heb je er ook nog veel van geleerd eh? Eh, ja plannen, dat is heel erg belangrijk [int: hmhm]. Eh het contact met je eh contactpersoon goed onderhouden, is ook heel eh belangrijk. Want als ze zoiets hebben van ja, dit word niks, dan stoppen zij er uiteindelijk ook mee [int: ja]. Eh dus dat is wel een leerpunt. En hoe oud was je toen? Ik denk dertien of veertien. Dat is nog best jong. Ja, heb je dan naast @Robert’s bijvoorbeeld ook nog iets eraan gehad, omdat je leerde plannen of? Eh met toetsen bijvoorbeeld wel, dat plannen is komt daar natuurlijk ook wel weer in terug [int: ja]. En met mijn profielwerkstuk eh ook contact zoeken met mensen zeg maar via de mail en dat soort dingen [int: hmhm]. Dus je bent je wel bewust geworden van dingen door die grote activiteiten? Ja, ja. Ehm wat had je nog meer gedaan naast vossenjacht? Ehm, het kamp heb ik eh afgelopen twee, twee keren ook wel een beetje inspraak op gehad [int: okÊ]. Eh en het afgelopen jaar eh was ik ook mee als een soort te met van eh leiding [int: hmhm]. Eh dus toen hebben we gewoon avonden georganiseerd bij Robert thuis, samen met dat andere eh 139


begeleiders en toen hebben we een beetje plannen bedacht voor wat we gingen doen. Eh en het kookboek eh heb ik ook aan meegeholpen [int: oja]. Tenminste ik eh heb de boekpresentatie gedaan. En hoe vond je dat om te doen? Eh, ja ik vind presenteren altijd wel leuk, dus eh dat was wel eh wat ik heel erg interessant vond om te doen [int: hmhm], dus dat was wel tof. En heb je nog eh dingen bij jezelf ontdekt van wow, dat vind ik wel echt gaaf of eh hm, daar ben ik niet zo goed in, dat vind ik wel heel leuk om te doen? Ehm, nou we hebben een stofzuiger staan [int: ja] daar ben ik niet heel goed in, omdat dat ding altijd uit het stopcontact ging, dat ging kapot, toen werd Robert boos. Dat is dus wel eh iets waar ik niet zo goed in ben. En voor de rest, niet iets wat ik nu zo kan bedenken ofzo [int: nee]. Misschien komt dat nog, maar [int: dan zeg je het maar] ja. Eh, wordt je door Robert aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja. En hoe doet hij dat? Sms’je sturen [int: ja] en dus en eh je zit bijvoorbeeld ’s avonds op de bank en dan krijg je weer een sms’je van Robert van nou eh binnenkort gaan we dit en dit doen als je hier bij wilt zijn moet je dit en dit meenemen en zo en zo laat hier zijn [int: ja]. Eh dus dat gebeurt wel en ook hier zelfs, zoals met @Robert’s weekend die opgavelijst hangt er al weer [int: ja], dat gebeurd dus ook heel veel. En als je eigenlijk niet zo’n zin hebt, dus je zegt nou nee ik doe niet mee, zegt hij dan van a jawel joh is gezellig of laat hij het daar dan bij? Ja, dan laat hij het daar wel bij, want omdat hij daar dan wel gewoon respect voor heeft [int: oja]. Volgende vraag, heb je zelf weleens activiteiten voorgesteld of dat je een leuk idee inbrengt. Je noemde net al die vossenjacht, heb je ook nog andere dingen? Ehm ja de high tea op het Freithenhof [int: ja]. Ehm dat had ik ook een beetje mee geholpen en zo. Maar op de dag zelf toen dat dus was, toen kon ik niet, dat vond ik wel jammer [int: ja]. Ehm maar dat is ook iets, waar ik ook wel een steentje aan heb bijgedragen [int: gaaf]. Dus je voelt je wel vrij om gewoon dingen in te brengen? Er is wel een open sfeer ofzo? Ja. En merk je dat bij de groep ook, dat ze dat makkelijk doen? Bij deze groep minder [int: bij deze groep minder]. Ja, bij de vorige groep gebeurde dat echt heel veel, dat waren ook eigenlijk een beetje teveel ideeën om allemaal in eh de praktijk te brengen [int: hmhm]. Maar eh bij deze groep weet ik ook niet echt hoe dat gaat, maar ik denk wel eh dat ze iets ideeën hebben, maar ik weet niet hoe Robert daar mee om gaat [int: nee, precies]. Maar deze groep is ook jonger toch, de nieuwe groep? Ja, die zijn denk ik 12, 13 [int: ja, precies]. Maar bij jullie was dat misschien ook iets dat moest groeien? Ja, klopt. En merk je bijvoorbeeld door wat je hier bij @Robert’s moet doen, dat je ook thuis wat sneller meehelpt eh met klusjes of eh? Eh, nou eh m’n moeder moet nog wel eh acht keer eh op een dag vragen of ik bijvoorbeeld de vaatwasser uit wil pakken ofzo [int: hmhm]. Dus dat is wel een puntje, maar voor de rest ehm als ze iets vragen dan doe ik het meestal wel [int: ja]. 140


Eh ja wat je van de groep vindt die bij @Robert’s komt, maar we kunnen het denk ik misschien beter hebben over de groep die er kwam Eh ja ik vind het allebei goed hoor. Eh de groep die hier kwam dat was altijd gewoon eh dezelfde leeftijd zeg maar, dus allemaal uit hetzelfde jaar, dezelfde school. Ehm. Dus die kende je allemaal al? Ja, die kende ik allemaal al, voordat ik [int: voordat je hier kwam] ja, die heb ik hier toen wel wat beter leren kennen en zo [int: hmhm]. Ehm, maar dat was echt een hele toffe groep. Die eh deden ook gewoon als Robert wat zei, gebeurde dat ook [int: ja]. En als er bijvoorbeeld opgeruimd moest worden dan deden ze dat ook direct [int: hmhm]. Ehm en eh dat was altijd wel heel fijn om te zien, toen hadden we ook nog eh. Op een gegeven moment komen er dus die nieuwe eh mensen bij ehm ook gewoon van het eh Lambert Franckens college [int: ja] eh maar dan een jaar onder ons. En dat waren ook altijd wel eh leuke mensen en daar ben ik ook wel bevriend mee geraakt door eh @Robert’s [int: ja]. Dat was ook de volgende vraag, of je nieuwe vrienden hebt gekregen door @Robert’s? Eh ja [int: ja] of mensen die ik dan wel kende van gezicht, maar nog niet echt zo dusdanig dat ik echt ze vrienden kon noemen [int: nee]. Dat is hier ook wel gebeurd zeg maar [int: ja]. Want wat voor mensen komen er naar jouw idee een beetje naar @Robert’s toe? Ehm, mensen die zich, als ze bijvoorbeeld eh drukke ouders hebben die dan bijvoorbeeld ’s middags werken en dan dat ze alleen thuis komen en dan eh dat ze ook wel een keer iets willen doen op een middag [int: hmhm]. Ehm, mensen die eh nieuwe vrienden eh willen maken, denk ik ook. En eh als je gewoon samen met je vrienden eh bijvoorbeeld eh de ene vriend die heeft drukke ouders die eh niet thuis zijn en die mag dan geen vrienden meenemen naar huis en de ander heeft juist hele drukke ouders die thuis werken [int: ja] en die dan daar eh niet liever afpreken, dan is dit wel snel een plek waar je naar toe gaat. Hier kun je gewoon met je vrienden afspreken? Ja [int: ja] ja. Kun je met iedereen die bij @Robert’s komt goed opschieten of heb je weleens iemand gehad waarbij het wat stroever liep? Nee, we zijn weleens eh wat momenten geweest dat je echt mensen had van dat je dacht van nou eh rot jij even heel gauw een end op [int: ja]. Eh maar, maar dat kon je dan niet echt zeggen, dus ik ging dan altijd eh G. die eh en ik hadden dan vaak wel dezelfde mening over een persoon. Dus als die persoon dan weg was, dan begonnen wij pas [int: oja] eh en dan eh gingen we ook met Robert over die persoon praten, dat we hem echt verschrikkelijk irritant vonden ofzo. Maar ehm dat is niet echt heel vaak gebeurd [int: oja]. Hoe werd dat dan verder opgelost als je met eh Robert had gepraat erover? Nou, op een gegeven moment kwam die persoon gewoon niet meer. Niet doordat we heb weg hadden gepest ofzo dat was puur doordat hij het eh of niet heel leuk vond of eh dat vrienden van hem niet kwamen, dat meer een beetje [int: hmhm]. Maar geef je het ook weleens aan tegen de persoon zelf of doet Robert dat weleens? Eeh, nou we hebben, tenminste, nee niet echt dat ik me kan herinneren [int: nee]. Het is meer dat je dan, als je dan bijvoorbeeld met die persoon erover wil hebben, dan is hij er al niet meer dus [int: oja].

141


Ehm o ja, jullie doen ook weleens activiteiten voor de buurt hè, bijvoorbeeld eh high tea of vossenjacht of naar de bakker, brood halen. Hoor je weleens reacties uit de buurt, wat ze daarvan vinden? Ehm, nou ja ik merk wel want we waren toen met eh geloven op twee, die waren toen in Elburg [int: ja]. Eh en eh toen was ik ook te zien in die uitzending, toen kwamen er wel mensen naar je toe eh van o, wat is dat nou precies en eh wat doe je daar op zo’n middag. En het was eigenlijk altijd wel positief. Ik heb nooit echt een eh negatieve reactie gehoord ofzo [int: nee]. En je hebt ook meer eh connecties of contact met mensen uit de buurt? Eh, nou wel dat je mensen begroet die hier dan bijvoorbeeld een keer een praatje kwamen doen ofzo [int: hmhm]. Maar niet echt heel intensief contact. Nee, precies, maar je kent ze nu wel meer gewoon van gezicht? Ja, ja, ja [int: o ja, dat is wel nice] hmhm. Durf jij ook alles in de groep gooien, stel je hebt, je zit een keer ergens mee of je hebt een keer ergens vragen over, gewoon om het in de groep te bespreken? Ja, ja. Ik denk dat dat ook wel een sterk punt is van @Robert’s, dat dat gewoon kan en dat daar ruimte voor is en dat daar ook wel respect voor is. En hoe creëert hij dat dan, die sfeer? Eh, nou door mensen als ze eh bijvoorbeeld negatief zijn over een situatie van een eh tiener [int: ja], dan ze daarop aanspreken, zeggen nou even wat meer respect tonen, want dit is wel een redelijk heftige situatie [int: ja]. Dat wel een beetje. Een beetje bewustheid kweken ofzo? Ja. En ga je er dan vanzelf meer over nadenken of? Eeh, hoe bedoel je precies? Nou, als je dat hoort, als Robert zoiets zegt, heb je zoiets van ajoh best, prima je gaat door of je denk hm hij heeft er wel gelijk in ofzo? Nee, ik heb, nou het is sowieso Robert heeft wel altijd van die punten waarvan je dan als je wat gezegd heb en hij geeft daar een reactie op dan denk je wel van oeh. En dan eh denk je iets eh meer na ook voordat je iets zegt [int: hmhm]. Dus dat neem je dan wel mee? Ja, zeker. Heb je er voorbeelden van? Ehm, nou op een gegeven moment eh waren G. en ik zo dusdanig eh overheersend, dat we ook Robert soms een beetje eh in een hoekje drukte, met wat we zeiden en zo. Dus toen heeft Robert op een gegeven moment eh een middag eh gezegd van nou nu ben ik er klaar mee. Toen heeft hij die andere vrijwilligers erbij gehaald [int: ja] en toen moesten we eh de hele middag, tenminste een groot gedeelte van de middag hebben we toen gepraat over ons eh gedrag [int: ja] dat dat eigenlijk niet meer kon, omdat we best wel irritant waren. Eh en dat maakt op zich dan ook wel indruk, dat je dan denkt van oeh. En snapte je toen zelf wel wat? Nou, ik wist het eigenlijk ook wel . Ik was wel die eh persoon, die dan als ik dan wist dat ik dan net bij de grens zat, dat ik dan ook wel ophield [int: hmhm], maar dus G. die kon daar dan nog weleens overheen gaan. Toen heb ik ook wel een paar keer gezegd van nou, nu even dimmen [int: hmhm], het is nu niet meer leuk. 142


Dus jullie spraken elkaar er wel op aan? Ja, zeker [int: hmhm]. Heb je dat ook geleerd door @Robert’s, doordat Robert ook vragen aan jullie stelt bijvoorbeeld waarom doe je dat? Dat je er elkaar sneller op aan gaat spreken? Eh, ja wel sneller, maar dat wist ik van mezelf ook wel, dat deed ik daarvoor ook als mensen dan te ver gingen, dan zei ik er ook wat van [int: ja]. En als Robert dan zoiets tegen je zegt, heb je dan niet zoiets van eh haha, dag ik kom hier niet meer. Eh, nee [int: oké] helemaal niet. Want ik dacht ja het is gewoon waar [int: hmhm], dat zou ik een beetje hypocriet vinden [int: ja]. Maar het hielp wel, tenminste jullie eh? Ja, we wisten ook wel dat we eh soms een beetje te ver gingen, dus eh dat namen we ook wel mee in dat eh gesprek [int: ja]. En toen is het gewoon uiteindelijk helemaal goed gekomen [int: hm]. Je moet toch dan eigenlijk ineens een andere rol ook in gaan nemen in de groep, omdat je je toch wat gedeisder moet houden denk ik. Ja, nou we waren nog gewoon dezelfde eh jongetjes, maar we waren wel eh iets meer bewust van eh ons gedrag zeg maar [int: ja]. En had dat dan ook weer effect op anderen in de groep? Werden die ook rustiger of? Ja, ja nu je dat zo zegt dan merk ik dat wel [int: ja]. En merk je ook dat dat bijvoorbeeld uitwerking heeft op hoe je op school bent of eh in andere groepen? Ehm, nee, niet echt heel erg [int: nee]. Eh ja, gaan we over op preventie. Hoe vindt je het dat je bij @Robert’s niet mag roken? Nou, ik vind het een goede zaak, want ik vind zelf eh dat roken best wel dom, als je dat doet [int: hmhm]. Eh omdat je eh anderen, je zit hier natuurlijk in een groep [int: klopt] en eh als anderen niet eh van hun ouders niet eh naar plekken mogen gaan waar gerookt wordt eh dan, en er wordt wel gerookt, dan heb je al snel dat tieners niet meer mogen komen [int: ja]. En als je ziet dat eh gewoon een hele groep mensen buiten staat te roken, dan ziet het er ook wel weer gelijk zo eh zo straat eh straatachtig uit [int: ja]. Dus het is ook gewoon eh dat het eh ter preventie van @Robert’s zelf. Dat het niet zo’n imago krijgt van er wordt gerookt, het zal ook wel eh van die types komen [int: ja]. Wordt er bij @Robert’s ook nog voorlichting gegeven op andere gebieden? Eh nee het is denk ik puur een beetje gewoon een huiskamer idee dus als eh, als je wat doet dat niet mag, dan eh dan wordt daar wat van gezegd [int: ja], maar als het gaat bijvoorbeeld niet hele middagen over eh de invloed van drank op je hersenen ofzo dat soort dingen gebeuren niet [int: nee]. En als het ter sprake komt dan eh. Als het ter sprake komt dan hebben we er soms wel een discussie over, maar het is niet dat er echt mensen komen die het dan erover gaan hebben met je [int: nee, precies]. Maar je hebt het wel, de tijd dat je hier kwam, wel eens daar over gehad? Over drank, drugs. Eh ja, want er waren wel mensen die er weleens mee in aanraking waren gekomen [int: ja] en dan praat je daarover en dan geef je al snel je eigen mening. En eh ik had daar ook wel een redelijk sterke mening over, dus ik vertelde dat ook altijd wel eh en dat vond ik altijd wel interessant hoe anderen mensen daar dan op gingen reageren [int: hmhm]. Heb je er wat aan gehad? Eh ja, vooral discussie voeren eh dat heb ik hier wel echt heel erg geleerd [int: hmhm]. Eh G. die kon 143


het altijd al wel, ik heb het denk ik ook wel een beetje van hem geleerd. Als je een mening hebt dan wel zo dusdanig eh uitspreken en zo ja [int: ja] dat het wel echt een beetje indruk maakt [int: hmhm], zodat ze dan niet heel snel weer een tegenargument geven [int: ja]. Dus door echt met goede argumenten te komen? Ja, precies [int: ja]. Ja, heb je bij @Robert’s geleerd om beter na te denken voordat je wat doet, echt bewust? Ja, vooral na die ene middag met eh Robert en die andere vrijwilliger, toen dacht ik wel van oeh, nu moeten we iets meer gaan opletten. En heb je dat alleen als je hier bent, dat je nu meer daarover nadenkt? Nee, thuis had ik dat al, tenminste thuis niet, maar op school [int: hmhm]. Ehm als je dan, dan denk je daar wel weer aan van o nu even iets meer dimmen. Eh ik denk dat het ook wel belangrijk is [int: ja]. Is @Robert’s ook wel zo’n plek waar je het meest aangesproken wordt op je gedrag of gebeurd dat op school of thuis ook wel? Ehm, nou dat is meer als je eh bijvoorbeeld hier eh iets doet, wat je thuis bijvoorbeeld niet zo snel kan doen zoals poolen of darten en je gaat daar een beetje ruig mee om [int: hmhm] dan wordt daar wel wat van gezegd [int: ja]. En dat gebeurd dan thuis niet zo snel, omdat je daar dan die faciliteiten niet hebt [int: ja]. Dus, maar thuis wordt ik ook gewoon aangesproken op mijn gedrag, dus [int: ja, dat is wel zo]. Heb je hier ook dingen geleerd die je bijvoorbeeld eh als je niet bij @Robert’s was geweest dat je die ook niet had geleerd denk je? Ehm, ik denk dat discussie voeren dus. Maar ehm, voor de rest niet echt iets wat ik me kan eh bedenken. Ik denk dat dat discussie voeren dan misschien naderhand op de ehm middelbare school eh met maatschappijleer wel kwam [int: hmhm]. Ehm maar ik denk dat ik dat hier wel echt heel erg heb geleerd [int: ja]. En misschien dingen ook onbewust ofzo, want zoals dat organiseren wat je net zei met vossenjacht, dat je daar onbewust best veel van geleerd hebt, dat contact maken misschien. Ja, ik denk dat dat onbewust inderdaad ook wel ja. Dat is wel een goede. Maar ja, dat kun je natuurlijk nooit echt meten, omdat je die dingen gewoon doet en je staat er niet bij stil o ik maak nu contact, o ik ga nu plannen, o ik organiseer een vossenjacht. Ja, precies. Dat is inderdaad ook weer zo [int: ja]. En helpt @Robert’s jou ook om bijvoorbeeld op school te kiezen welk profiel je nu wilt volgen of straks je opleiding? Nee, dat wist ik allemaal al. Dat had je al vrij duidelijk. Ja [int: ja]. En ehm, waarom zou je er nu niet meer heen gaan? Nou, ik vind de groep niet heel leuk meer [int: hmhm]. En eh het is ook omdat ik nu druk ben met mijn examens en eh volgend jaar naar eh een andere stad om naar school te gaan [int: hmhm] dus eh ik denk dat ik er dan ook helemaal geen tijd meer voor heb en ik zit, ik ben ook zestien nu en ik wordt zeventien, dus het is van twaalf tot zestien dus dat gaat eigenlijk ook niet meer lukken [int: nee]. En als vrijwilliger ofzo zou je het hier ook niet meer eh? 144


Eh, nou het is omdat ik nu er als tiener zelf ook zolang ben geweest, eh is het vrijwilliger dan worden ineens wel heel een grote stap zeg maar [int: ja], omdat je dan wel eh een functie hebt als voorbeeld [int: ja] en ik denk dat dat als je dan als tiener dan zo hier komt en je moet ineens al die dingen die je toen mocht, nu ineens niet meer mag, dat dat dan wel een heel grote stap is [int: ja] ja [int: moet je je wat meer inhouden] ja, precies. Eh, heb je nog opmerkingen over @Robert’s? Ehm, nee, eigenlijk niet. Nog dingen die wij moeten weten voor ons onderzoek? Ehm. Wat is je leukste herinnering? Mijn leukste herinnering? [int: ja] Eh, ik denk het allereerste eh @Robert’s weekend, dat vond ik wel heel leuk [int: ja]. Ehm, omdat we toen dus de oude groep mee hadden en eh dat was gewoon een heel weekend @Robert’s zeg maar, dus het hele weekend gewoon een beetje eh klooien en eh de avonden met eh bonte avonden en zo, dat soort dingen, dat vond ik altijd wel heel tof om te doen op dat weekend [int: ja] ja. En als @Robert’s er niet zou zijn, wat zouden jongeren dan missen? Ehm, ik denk een plek waar ze echt eh een beetje het gevoel van een huiskamer hebben, maar dan niet thuis zeg maar [int: ja, thuis op een andere plek] ja, precies. Dat eh heeft eh Robert ook een tijd op zijn site had staan [int: ja]. Voor de rest, ik denk dat ze dan ook wel misschien een heel stel vrienden missen, omdat je die dan minder ziet na school en dat soort dingen [int: ja]. Of misschien wel niet eh heb ontmoet. Ik denk dat dat wel de twee belangrijkste punten zijn [int: ja]. Ja, anders zit je toch maar een beetje alleen thuis inderdaad. Ja. Ja, of alleen met je eigen clubje. Ja, dus je verbreed toch wel een beetje je vriendengroep. Ja, dat vind ik ook altijd wel een heel belangrijk punt, dat je ook oriënteert met andere mensen. Omdat als je op school alleen maar vrienden hebt en die gaan ineens allemaal hun eigen eh weg, dan moet je ineens weer helemaal opnieuw beginnen [int: klopt]

145


Interview 7 Functie: Jongere Leeftijd: 13 jaar Komt bij @Robert’s sinds een halfjaar, sinds september, 2x in de week, behalve als hij echt niet kan Waarom ga je naar @Robert’s? Eh, ja de gezelligheid, de spelletjes, tosti’s, eh gesprekken, het is ja. Hoe ben je hier gekomen? Eh, een vriend van mij eh J. die is een keer nadat de gymles voorbij was, toen kwam hij ineens, toen vroeg hij even of hij aandacht mocht of zo en toen zei hij van wie gaat er mee naar @Robert’s, was op een dinsdag, ja ik en nog een paar andere vrienden hadden geen idee wat het was, dus we wouden wel even kijken [int: hmhm] en uiteindelijk het was hier best leuk. Nou, toen dacht je ik kom vaker. Ja. En wat vind je leuk aan @Robert’s? Ja, de gezelligheid vooral en dat hier zoveel nieuwe mensen komen die ik nog helemaal niet ken [int: hmhm] Om lekker vrienden te maken ofzo? Ja, en daar is @Robert’s ook voor een deel voor bedoeld, vrienden maken, spelletjes spelen, huiswerk soms. Gebeurt dat wel eens, huiswerk? Nee. Dan zeggen ze weleens ik ga huiswerk maken, maar dan gaan ze er helemaal niets eh mee doen. O ja, dan komen ze hier vrienden tegen en dan gaan ze en dan wordt het gezellig of niet? Ja. Gebeurt het weleens huiswerk, gewoon dat je anderen ziet die bezig zijn? Nou, volgens mij heb ik een keer wel iemand een keer zien wiskunde huiswerk gemaakt, maar dat was ook echt de eerste keer dat ik dat zag [int: oja]. En dat is al weer een tijd geleden? Ja. En heb je ook dingen waarvan je zegt nou dit moet echt anders bij @Robert’s of dat vind ik niet leuk ehm of saai? Tot nu toe eigenlijk niet. Hm, nou dat is alleen maar positief. Ja. En de klusjes die je moet doen? Want je moet ook weleens wat schoonmaken toch? Ja, als je hier wilt zijn, dan zul je toch ook even moeten helpen [int: hmhm]. Wat vind je daarvan? Het is niet zo erg, Ja, behalve als je een klusje krijgt waar je echt totaal geen zin in hebt, dat je gewoon niet op tijd bent. Zoals? Ehm, ja afwassen heb ik altijd een eh hekel aan. Vind ik niet zo leuk [int: hmhm]. Ehm stofzuigen, soms is het wel leuk, maar meestal niet. Ik doe meestal gewoon zelf wat opzoeken, gewoon even dit wegbrengen [int: oja]. 146


Heb je ook nog wat geleerd van de klusjes die je hier moet doen? Dat je geen nee mag zeggen. Want? Iemand moet het doen [int: oja]. Dus dat betekent dat je het met elkaar netjes moet houden. Ja. Maar stofzuigen, afwassen dat deed je thuis ook al weleens ofzo dat heb je niet geleerd? Ja, meestal op vakantie eh hebben we weleens, ja dan krijg ik eh als ik de afwas deed met mijn zusje kregen we een euro en dan konden we naar de speelhal, omdat op de camping niet zoveel te doen was [int: o ja]. Dan werd je ervoor beloond? Ja. Ehm even kijken. Heb je ook weleens al met grote activiteiten geholpen hier bij eh @Robert’s? Eh één keer heb ik meegeholpen met de vossenjacht, was ik zo’n vos. Deden we door heel Elburg. Alleen er zouden 21 kinderen komen, maar uiteindelijk zijn er tien kinderen gekomen, waardoor we maar twee groepjes hadden [int: ja]. En ja we hadden vorige week hadden we dinsdag, hadden we, had Robert even georganiseerd, dat we een zoektocht door Elburg gingen doen, gewoon met z’n allen [int: hmhm]. En wat moest je dan doen? Eh, dan kreeg je tien vragen en je had dan nog een elfde bonusvraag [int: ja] en dat ging dan over Elburg. Bijvoorbeeld de kazematten, moest je helemaal naar die eh naar die tunnels. Je had eh vragen over de wanneer is het opge, wanneer is de botterstichting opgericht eh en hoeveel schapen staan er naast de Sint eh Sint Nicolaaskerk [int: oja]. En wat vond je daarvan? Heel leuk, we doen het ook bijna nooit. En de vossenjacht, die heb je ook echt geholpen organiseren, wat vond je daarvan? Ja, ik vond het wel grappig. Die kinderen echt als ze jou zagen dan was het meteen van ‘hé daar is er één’. En dan was het meteen van nee, dan was het meteen even stiekem weglopen [int: ja]. Dat was wel echt gezellig. En dan had je zeg maar je partner, had je zeg maar samen een thema en twee mensen waren brandweer, twee mensen waren politie, twee anderen waren weer discofreaks [int: o ja], allemaal rare dingen. En dat was gewoon, dat viel teveel op. En als je dan zeg maar twee groepen elkaar matchen was het gauw ga de andere kant op, anders pakken ze ons [int: ja, dat is wel grappig]. En dan was het uiteindelijk ‘ja we moeten er nog twee’ ofzo [int: ja, grappig]. En heb je daar ook wat van geleerd dat je denkt van? Dat kleine kinderen heel erg schattig zijn. Dat ze graag iets willen bereiken [int: hmhm]. En ehm denk je ook dat je later iets met kinderen wil gaan doen ofzo? Ehm, nou niet persé iets wat Robert doet, lijkt me best grappig, maar eh ja dat zou dan één van de weinige dingen zijn die ik daarmee zou doen [int: hmhm]. En wordt je ook eh door Robert aangemoedigd om met activiteiten mee te doen? Ja, maar sowieso lijkt het me altijd wel leuk om met dingen mee te doen. O, dus je doet sowieso wel mee? Ja. Dus jij staat ook al op de lijst? 147


Ja, ik doe ook al mee voor het kamp [int: o, kijk]. Heb jij daar ook al ideeën voor eh? Nee, ik heb echt. Meestal heb ik wel ideeën, maar nu denk ik echt ik zou niet weten wat we moeten doen [int: oja]. Ja, Robert is hier degene met al die ideeën [int: hmhm]. Maar als je een idee hebt, dan durf je dat wel in te brengen ofzo? Ja. En dat doet iedereen ook wel? Eh ja, ik heb eigenlijk nog nooit iemand hoor eens, ja sommigen die hebben dan echt van die rare ideeën om grappig te zijn ofzo, maar [int: oja]. En heb je zelf weleens ideeën ingebracht eh hier of iets? Eh, nja ik heb weleens een paar keer gewoon dat we met z’n allen een spel gaan doen ofzo want Robert zegt altijd nou we gaan weerwolven zo’n spel en iedereen moet meedoen en als wij dan iets willen doen en Robert zit weer achter z’n laptop een beetje eh dingen te schrijven dan zitten wij van ja jij moet ook meedoen, maar [int: hmhm]. Dus heel vaak spelen we dat ook wel weerwolven [int: o, dat is leuk]. En hoe reageert Robert er dan op als eh hij achter z’n laptop zit. Ja, ik moet werk maken. Ja, maar nu verplichten wij hem om mee te doen, omdat hij dat ook altijd bij ons doet. Ja, ik doe sowieso wel mee want ik vind het een leuk spel. Dan moet het persé, maar nu moet het dan weer niet [int: oja]. En wat vindt je daarvan? Raar, hij verplicht ons wel iets, maar wij mogen hem niet verplichten voor hetzelfde [int: ja]. Wat vind jij eh van de groep die nu bij @Robert’s komt? Ehm, ja we verschillen een beetje, maar het is wel heel gezellig. De ene zit meer achter z’n mobiel, de ander die is de grappenmaker, de ene die wil weer heel veel spelletjes spelen [int: ja], de ander die is een beetje ja die zit gewoon een beetje zo aan tafel. Kun je met iedereen goed opschieten? Eh ja, de meesten wel. En als je niet zo goed met iemand op kan schieten? Ja, dan praten we niet zo heel veel [int: hm]. Maar dat zeg je dan niet tegen Robert ofzo of tegen diegene zelf? Nee. Dan ga je gewoon wat minder met diegene om? Ja. En heb je door @Robert’s ook al nieuwe vrienden gekregen? Eh, ja een paar. Ik kende ze eerst wel, maar ging niet zoveel met hun om [int: hmhm]. Ja, voor de rest, ja meeste mensen die hier heen gaan die kende ik al wel [int: oja]. Wat voor soort mensen of jongeren komen hier vooral volgens jou? Eh ja, wel de meeste klas één, de klas één of tweeërs [int: hmhm]. Wel een paar derdeklassers of mensen die hier vroeger weleens waren geweest, maar het is meer echt zoiets voor de wat jongere kinderen [int: oja]. En hoe komen die hier dan? Want jij bent hier door vrienden gekomen? 148


Ja, dat ja. Nou J. die was hier gekomen doordat eh zijn vader Robert kende [int: oké]. Maar andere kinderen, ik zou het echt niet weten. Die waren hier al eerder dan mij en ik weet niet hoe hun hier zijn gekomen [int: oja] En jij zeg ook weleens tegen jongens op school ofzo van joo, kom je mee naar @Robert’s? Ja, we zeggen ook wel eens tegen een paar andere vrienden van mij gaan jullie ook eens mee. Ja, één iemand is weleens meegekomen, maar die woont zeg maar in Nunspeet en ja [int: dat is een aardig stukje] ja [int: ja]. Maar hij vond het wel leuk? Ja, hij vond het wel leuk, alleen hij kan niet zo vaak komen [int: nee, precies]. Doen jullie weleens eh activiteiten met of voor de buurt hier? Eh niet persé voor de buurt, maar we hebben nu wel een activiteit voor kinderen uit Syrië die hier dan komen. En dan gaan we daarmee leuke dingen doen en ook voor vluchtelingen. Alleen ik weet niet precies eh er is nog niet zoveel over verteld [int: oké]. En wat vind je daarvan dan? Ik vind het wel leuk. Alleen ik hoop dat ze wel Engels kunnen of Nederlands [int: dat je wel met ze kan praten] ja. Ja, dat ik wel met hun kan communiceren [int: ja]. Dat is wel gaaf. Maar dat is wel heel wat anders dan eh gewoon met kinderen hier uit de buurt ofzo. Ja. En met zo’n vossenjacht eh wat jullie ook hebben gedaan, merk je dan ook eh, krijg je dan ook reacties daarop van die kinderen of van hun begeleiders? Ja, dat we er soms heel raar uitzien of dat ze het heel erg grappig vonden dat ze meedoen [int: hmhm]. En dan vragen sommigen ook kunnen we dit vaker doen ofzo [int: o, dat is wel gaaf] hmhm. Ehm, even denken hoor ehm wat vind je ervan dat je bij @Robert’s niet mag roken? Eh zelf vind ik eigenlijk, lijkt me helemaal niet fijn om te roken. Ik ga er ook nooit aan beginnen [int: goed zo]. Ja, het maakt mij niet uit, als Robert dat niet wil, dan vind ik dat best [int: ja]. Gewoon een regel ofzo. Ja [int: ja]. En als je ergens vragen of iets over hebt, durf je dat dan ook gewoon in de groep te gooien? Ligt eraan waar over. En anders, met Robert misschien bespreken? Ja, hoor. En tegen Robert zeg je ook wel gewoon veel? Ja. Iedereen wel? Ja. Hoezo, is Robert betrouwbaar? Ja [int: hmhm]. Durf je hier meer vragen te stellen dan bijvoorbeeld thuis of op school of? Nee. Gewoon hetzelfde? Ja.

149


En wordt er hier ook weleens voorlichting gegeven over eh bijvoorbeeld roken of alcohol of? Eh ja, laatst was nog een meisje, die zat de hele tijd te roken, twee anderen nog en daar ging Robert vertellen van eh wat er in je lichaam daarmee gebeurd en dat het slecht is en hoe kom je, ging hij een heel stappenplan maken, van hoe kom je eraan, hoe kom je er, hoe kun je er vanaf komen [int: ja]. Eh wat maakt het zo eh zo verslavend en allemaal andere dingen [int: oja]. Wat vind je daarvan? Eh, dat hij heel veel weet erover [int: ja]. En denk je dan ook dat mensen er iets van oppikken dat ze er wat van leren? Ik hoop het [int: ja]. Maar doet hij dat dan gewoon of vraagt iemand er dan wat over of? Eh, soms vraagt hij weleens heb jij nog iets ofzo of is er iets waar je verslaafd aan bent ofzo of wil je nog iets vertellen ofzo [int: ja]. En toen was het zo van ja ik rook en nou toen ging hij dat verhelpen [int: oja]. Dus hij begint er dan zelf wel een beetje over? Eh ja, maar soms gaan ook wel gewoon kinderen naar hem toe [int: oja]. En hoor je dan achteraf van die kinderen ook nog weleens reacties van nou dit heb ik er van geleerd of nou ja hij zoekt het maar uit of? Eh ja, sommigen zitten meer van ja en die gaan dan weer weg ofzo en die anderen, sommigen anderen die zitten dan weer van ja eigenlijk is het wel zo en ik had er nooit aan moeten beginnen en dit en dat [int: ja]. En doet Robert dat in de groep of gewoon één op één? Eh, één op één [int: oja]. Ligt eraan hoeveel kinderen het erover willen hebben [int: hmhm]. Vraagt hij dan eerst even wie het er nog meer over wil hebben? Eh ja als er nog, ja zeggen gewoon is er nog iemand anders die eh hier iets over wil weten of iets wil weten hoe je eraf komt [int: ja, dat is wel slim]. Ben je bij @Robert’s weleens ergens op aan gesproken op je gedrag bijvoorbeeld? Eh, nee. Ja, soms zeggen ze weleens van je bent gewoon gezellig en ja. Of als je een keer super druk bent ofzo, joo even rustig? Ehm, ja sommigen zeggen dat wel, dan irriteren ze zich eh heel erg aan, maar [int: hmhm]. En niet persé tegen mij maar ook weleens tegen anderen [int: nee, precies]. Heb je het zelf weleens gehad dat eh? Ja, toen hadden we zeg maar de hele tijd, toen zouden we zo’n spel buiten doen rennen, was ik een beetje hyperactief [int: ja]. En hoe werd dat dan gezegd tegen je? Heb jij suikerklontjes op ofzo? En wat vond je van de manier waarop dat werd gezegd? Vond je dat een goede manier of had je zoiets van nou het had beter anders gekund? Nou, maakt mij niet zoveel uit, als hun dat grappig vinden [int: hmhm]. Had je toen zelf ook zoiets van nou misschien moet ik iets rustiger doen of eh ging je gewoon lekker door? Nou, iedereen zit een beetje druk te doen en hun zitten dan zo een beetje saai aan tafel en willen niet meedoen, ja [int: hm]. Ehm, heb je door Robert of @Robert’s weleens geleerd om twee keer na te denken voordat je wat doet ofzo, dat je je bewust wordt van iets? 150


Ja. Zoals? Eh, uitschelden. Als je soms gewoon echt boos wordt dat je iemand wilt uitschelden [int: ja]. En heb je ook buiten @Robert’s dat je daar ook wat aan hebt gehad, wat aan hebt? Ja. Dat je ook merkt dat je even wat langer nadenkt voor je iets doet. Ja. Zoals? Eh, precies hetzelfde. Gewoon een beetje, als je iemand beledigd, omdat je gewoon boos bent en dat hij je irriteert ofzo [int: hmhm]. Dat je dat minder snel doet? Ja, en vragen of hij wil stoppen [int: ja]. En helpt @Robert’s jou ook een beetje om te kiezen van nou ik wil later dat beroep doen of dat profiel kiezen of daar ben je misschien nog helemaal niet mee bezig? Nee. Of dat je doordat je bij @Robert’s bezig ben met kinderen of ouderen of iets organiseren, dat je denkt van hé, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dat zou ik later ook wel willen doen. Of hier ben ik goed in. Nee, niet echt [int: nee]. Ook misschien nog erg vroeg om dat nu al te kiezen. Ja. Ehm, wat is je leukste herinnering aan @Robert’s, wat je nu hebt meegemaakt? Ehm, o dat is een lastige. Nee, ik heb heel wat herinneringen. Nou, twee leukste dan. Nou, we hebben één keer een heel groot spelletje gespeeld, toen met z’n alles zo’n eh hoe noem je dat? Ehm, hoe heet dat spel, dat heet, iets met een bitterbal ofzo. Je bent zelf een bitterbal en dan krijg je allemaal vragen over Nederland en zo[int: oké, ik heb er weleens van gehoord ja]. Dan moet je bami schijven verzamelen en eh bamiballen of hoe je die dingen ook noemt [int: oké]. En we hebben nog een paar, een maand geleden ofzo, hebben we nog een spel gedaan, dan moest je zeg maar wat ben ik of wie ben ik [int: ja] of nou zeg maar. Je krijgt een kaartje, dat was je, en dat moest je uitbeelden [int: oja]. En dan degene die als eerste raadde, die mocht dan ook een kaartje pakken en die was dan de volgende. En wat maakt die dingen zo leuk? Eh, we hebben heel hard gelachen en dat er heel veel grapjes over worden gemaakt [int: hmhm]. En dat je het met de hele groep doet? Ja, dat we dan echt met 20 kinderen of 15 daar zitten [int: wow]. Dat is wel een aardig groepje. En dan heb je wel echt zo’n groepsgevoel. Ja, we passen ook niet allemaal op die bank [int: nee, precies dan is die echt stampvol] hmhm. En wat zou er missen als een plek als @Robert’s niet bestond? Dan zou ik veel meer thuis zijn [int: hmhm]. En wat zou je dan vooral missen? De gezelligheid [int: hmhm]. Dus je hebt wel zoiets van eh eigenlijk moeten veel meer jongeren hier komen? Ja [int: omdat het gewoon vet gaaf is, leuk]. 151


Nou, dat waren de vragen al. Heb jij verder nog opmerkingen of dingen waarvan je denkt dit moeten jullie nog weten? Dat iedereen naar @Robert’s moet komen [int: okÊ].

152


Interview 8 Functie: moeder Leeftijd kind: 15 jaar Kind heeft PDD-NOS, draagt een petje i.v.m. lichtschuwheid, spraak-taalontwikkelingsachterstand, geadopteerd en hier heel erg op zijn plek. Komt vanaf zijn 11e naar @Robert’s, soms paar weken niet, dan weer tijd 2 dagen in de week. Dus het is heel lastig, omdat hij van het ene moment door zijn PDD-Nos uhm, ja je krijgt van mij heel veel informatie hoor (Int: Kots), omdat die van zijn PDD-NOS zeg maar, kan die in één keer uhm hij begrijpt grapjes niet, dus hij kan in één keer exploderen. (Int: Ja) Ja daar gaan ze hier eigenlijk gewoon heel goed mee om en dat gebeurt hier eigenlijk bijna nooit. Ja en hij is hier sociaalemotioneel gewoon veel sterker geworden. En ook omdat hij zich toch opgewerkt heeft om VMBObasis te gaan doen, omdat hij van bijzonder onderwijs afkomt en dat gaat eigenlijk ook heel goed (Int: hm, gaaf, heel mooi). Ja het mooie dat je bij Robert ook leert, afgelopen jaar hebben ze een high tea gedaan voor de bejaarden, dat staat ook in dat boek, (Int: ja) dat tie ook uhm, zichzelf zijn, op Hemelvaartsdag als op Koninginnedag heeft hij ingevuld om voor anderen wat te doen. Ja hij is een stuk socialer geworden en emotioneel een stuk sterker. En dat is ook wel de kracht van dit. (Int: Ja mooi, ja). En uhm ja, als ze binnen komen dan roepen ze allemaal tosti en uhm het is gewoon, één keer in de zoveel tijd dan leggen ze geld bij elkaar en dan eten ze en dan koken ze. (Int: ja leuk) En komt u hier ook vaak? Hierzo? (Int: ja) nee ik denk niet dat die dat leuk vindt. Ja alleen met kerst in de vesting, want dan helpt hij hier, en dan is hij verkleed als Ciske de rat en wij uhm meestal als Ciske, en dan komen we hier wel. En wij sponsoren @Robert’s natuurlijk elke maand. En verteld hij er thuis ook veel over? Over Robert? (Int: Ja) Ja Robert is natuurlijk een oude buurjongen van mij, Robert. Ik woon, ja hij heeft achter mij gewoond, dus ik heb hem eigenlijk zien opgroeien. (Int: hm) Dus toen hij dit op zette met Jeniffer, zijn vrouw, en die vond dit ook helemaal geweldig. En vond ik dat ook wel heel leuk ja. (Int: ja idd, gaaf zeg) Ik denk ook wel dat er in Elburg behoefte is aan zo’n plek. Ja Want? Er is verder niets, en je weet nu waar die is. En er is geen drank en geen drugs en geen rook rij, nee (Int: Nee). En je leert gewoon opruimen en afwassen en dat er aan de leuke dingen ook minder leuke dingen zitten (Int: ja) Dus ja ja, hij leert ondertussen heel veel, maar hij is niet streng, hij is heel leuk, hij is heel sociaal met ze. (Int: Dus gewoon op een speelse manier op een normale manier eigenlijk, dingen meegeven) Ja ja. En gewoon hele groepen, of je nou PDD-NOS hebt of ADHD of uhm, gedragsstoornis je bent gewoon allemaal welkom. (Int: Ja, gewoon zijn wie je bent) Ja ja, en dat vind ik wel heel belangrijk. Als hij appt hee ma ik ben bij Robert, dat appt tie dan, en als ik dan nog niet thuis ben en dat appt tie dan, dan weet je gewoon dat het goed is. Mooi, en zijn er ook mindere kanten aan @Robert’s of kanten waarvan u zegt dat zou ik nog wel willen verbeteren? Ja in de vakanties ook open he haha. Ja dat vinden we allemaal een gebrek. (Int: ja haha) Want juist in die vakanties, in de zomervakantie hebben ze daar behoefte aan. (Int: ja haha) Ja want hij heeft 153


wel sterk de behoeften dat @Robert’s dan ook open is. Of een keer met z’n allen naar het zwembad of de tuinen, want nu spreekt hij ook wel met vrienden af en uhm (Int: als activiteit dan?) Nee niet als activiteit, want dan doen ze al genoeg. Nee maar gewoon in de herfstvakantie, meivakantie en in de zomervakantie. Want in de zomervakantie is die 6 weken dat ze dicht zijn, wel echt heel lang. (Int: ja) En dan wil hij graag wel even naar de stad. En het zou zo leuk zijn dat als er braderie was in de zomer dat Robert los was. (Int: doet tie dat dan ook wel is een keer met vrienden?) Ja nu wel, maar vroeger niet. Ja hij speelt nu inmiddels, omdat Vmbo heel goed gaat. (Int: ja) En hij speelt nu inmiddels keyboard en dat speelt die rustig op het station in Zwolle. (Int: oh leuk). En ook rustig in de aula, en hij speelt ook heel goed haha. En daar kan die dus zijn hoofd in leegmaken en dat is voor hem belangrijk dat als hij een dag VMBO heeft gehad en hij komt terug, dan zit dat hoofd vol, dat zit vol met informatie. En dan hoeft hij ook geen huiswerk te gaan maken, want dan hoeft er maar dit te gebeuren en kadoek. (Int: ja schakelen idd) Dan krijgen we een reactie, dan gaat hij of achter zijn keyboard of.. (Int: Ja als hij dat zelf zo weet en als hij dat zelf kan sturen dan is dat super). Hij zit net in de tweede en in de vakantie heeft hij zelfstandig geleerd John Legends te spelen. Dus dat speelde die en toen kwamen er allemaal meiden achter hem staan, en dat vond tie natuurlijk allemaal leuk en (Int: haha ja) Goh ja en hoe doe je dat en hij speelt dan met 2 handen en dan speelt hij over en zo. En toen kreeg hij ook wel in de gaten, hee dat is leuk, dus als ik keyboard speel haha. (Int: haha ja) Dat heeft dus ook nog een andere aantrekkingskracht dat is leuk. (Int: haha ja leuk) Maar heeft u ook nog andere kinderen in die leeftijd die.. Ja ik heb ook nog een dochter van bijna 19, die wordt 21 mei 19. (…) Met A. is het zo, als je dan zegt, je ben echt me vriend. Dan laat A. zich gauwer meeslepen. (Int: ja) En dat gevaar is bij Roberts niet. En merkt u verandering bij hem op sinds die hier komt? Oh ja ja, sterker nog, sinds die bij Roberts was, zei die ik ga de zorg in. Want ik wil net zoals Rober en Jennifer zijn. Nu blijkt die niet zo goed daarin te zijn, dus heeft hij een andere kant gekozen, maar dat was echt zo ik wil ook zo zijn. (Int: ja) Ja als ik later groot ben wil ik ook zo iets, wil ik ook iets met kinderen, dus ja hij is er heel erg mee uhm ja. (Int: hm ja) Dus hij is er heel enthousiast over. Dus ook zijn kwaliteiten ofzo ontdekt? ja ja, maar ook nu durven zeggen. Want dat zeggen ze op school ook, hij is sociaal-emotioneel ook veel sterker geworden. Hij heeft een drie maanden geleden een presentatie gegeven over zijn eigen beperkingen. Nou dat is uhm ja best wel heftig. (Int: zo knap, dat is een hele stap) Want iedereen denkt wel goh wat leuk zo’n petje, maar dat is niet altijd leuk zo’n petje. (Int: nee niet als het moet inderdaad) Want als je naar het zwembad gaat, altijd moeten wij een telefoontje plegen, want je mag niet zwemmen met een petje. Dus je komt overal, op vakantieparken, hij loopt altijd overal altijd tegenaan. (Int Ja) En ook op t Oosterlicht, op school, de teamleider weet ook dat hij een petje op heeft en vond het ook verschrikkelijk, toen ging hij pso doen, praktijk en dat was dus in een ander gebouw en toen viel iemand over dat petje, dat had dus nooit mogen voorkomen, maar is dus wel gebeurd. En toen kwam die thuis en toen zei die ook, mam is er ook een pasje waarop staat, want doordat hij dus zo ernstig lichtschuw is en dat petje af is, zijn wimpers groeien naar binnen en die krassen continue over zijn lenzen, doordat hij zo doet. Hij kan dus, hoe moet ik dat uitleggen, dat hebben ze bij Bartimeus ook waargenomen en die laten onherstelbare beschadigen achter. (…) En merkt u nu ook uhm dat omdat kinderen hier mee moeten helpen met klussen, dat hij thuis ook makkelijker meehelpt met klusjes? 154


Ja, want hij was wel zo van, nou hij vraagt wat sneller: kan ik wat voor je doen. (Int: hm) Nu heb ik het voordeel dat een autist zijn kamer tot in de puntjes verzorgt haha. Maar eerst gooide hij zijn sokken en ondergoed door de kamer, maar nu gaat alles netjes in de wasmand en sokken in de wasmand. (Int: hm) En weet u wat hij hier doet voor klusjes? Oh van alles, hij gaat voor Robert naar de Jumbo en alles doet tie. (Int: En tostirek schoonmaken en andere dingen schoonmaken) ja ja (Int: en weet u wat hij dan altijd kiest?) nee dat weet ik niet. Nee ik weet dat Robert ooit een grapje met em gemaakt heeft, die liet em van achteren schrikken en doordat hij een beperking heeft ziet hij niemand van achteren aankomen. En uhm, oh dat was met de sinterkaas intocht en toen was dat hier op tv geweest, met alles versieren enzo. En toen haalde Robert een grapje met hem uit en toen wilde hij eigenlijk heel boos worden, maar hij heeft hier geleerd en op school geleerd gecontroleerd boos te zijn en toen draaide hij zich om en toen zei Robert, wow toen uhm werd ik even op mijn stand gezet en toen zei die, dit doen we dus nooit meer. (Int: hm) En hij zei het zo, want Robert vertelde dat later tegen ons, dat wooow, en het mooie vond ik ook van Robert dat hij toen ook zei, oké dat was dom van mij, en hij sprak me daar ook gelijk op aan, want hij had het thuis niet verteld. En toen zei ik ook hoe vond je dat? Nee zei Robert, terecht. Ik eis wat van hun en ik moet op mijn beurt ook leren van kinderen met een beperking. (int: ja). En dat vond ik heel mooi, dat hij dat ook zegt. (…) (int: ja mooi) Ja dat soort dingen heeft hij hier wel geleerd, want pas ging hij op de fiets naar het zwembad en hij is naar Breda geweest. En ja doordat hij hier sociaal-emotioneel zo gegroeid is, kan hij dat. (Int: ja). Heeft hij hier ook vrienden gekregen dan? Ja, ja ja. En daar gaat hij ook goed mee om? Ja met alles. Ook buiten @Robert’s gaat hij daar mee om? Ja, want ze spreken af, maar heel veel zitten ook bij hem op school he. En heel veel van het kookboek, daar gaat hij dus mee om. Dus uhm vanuit school spreekt hij daarmee af en uhm.. Ohja, en is het ook een beetje een vast clubje hier? Ja dat denk ik wel, ja, maar het is wel zo ik uhm pas hoorde ik een moeder en die dochter was voor het eerst bij Roberts, maar het is niet zo dat je buitengesloten wordt (Int: nee precies.) Ze zegt het was zo leuk, het is dan ook gelijk weer één groep. Ja, en heeft hij nu ook een betere relatie met de buurt, ze moeten natuurlijk wel eens naar de bakker klusjes doen of? Ja ze moeten zoveel doen, naar de jumbo, naar de voedselbank alles. Nou wat ik fijn vind, is doordat die dingetjes doet, zoals voedselbank en dat kinderen het soms wat minder hebben doordat de groep hier wat groter is, dat hij het zelf zich wel realiseert, heel af en toe maar hoor, daar ben je ook puber voor, maar af en toe dan zegt tie dan ook ik moet eigenlijk helemaal niet mopperen. En dan zeg ik nee dat vind ik eigenlijk ook. Maar natuurlijk doe je dat, maar maar (Int: ja inderdaad, maar dat hij dat beseft) ja, maar dat hij dan zegt er zijn ook mensen die het minder hebben. (…) Want ze hebben ook een actie gedaan voor de voedselbank en daar heeft hij dan ook mee mee gedaan en hij heeft vorig jaar ook meegedaan met de high tea voor de bejaarden en hij heeft 155


natuurlijk zelf altijd op de zorgboerderij gezeten en hij wil nu wel stage lopen op de zorgboerderij. (Int: oh ja) Heeft u nu ook het idee dat hij zich meer wilt inzetten voor de buurt of voor anderen? Oh ja, want ik heb nooit drie jaar geleden kunnen denken dat hij op Koninginnedag de hele dag voor Robert zal werken. En dan hemelvaart erachter aan. (Int: Mooie ontwikkeling dan) Want wat deed hij daarvoor buiten school om? Niets, nee, hij zat thuis alleen. En komt dat nu echt door @Robert’s of ook door school en ontwikkeling? Dat weet ik niet, combi. Nou kijk dat komt omdat je na school, kijk hij begon natuurlijk op VMBO klas, hij zit in een klas met veel meet autistische kinderen. Het meisje wat hierop staat (kookboek) had ook PDD-NOS en dan uit school gaan al die kinderen door naar Roberts. Kijk als je elkaar alleen in school tegenkomt, dan houd het na de pauzes gewoon op. Maar omdat Robert er is gaan al die kinderen met zen allen, fietsen naar Roberts. En ook donderdags verveelde die zich, en toen zou die even M. appen. Maar met M. en twee van dat boek, gaat tie ook altijd naar @Robert’s. En vroeger zou die nooit appen, van joh zullen we vanmiddag even afspreken. Of nou ja, het heeft ook nadelen, vorig jaar was het kermis hier, hij is dus bijna niet thuis geweest. Want continue met mensen van @Roberts, want die gaan wel samen door. Dus of zwemmen in t Harde, of uhm. Ja en die ging dus naar de kermis en dan zegt tie, ja ik kom er altijd wel iemand van @Robert’s tegen. En dat is ook waar, wel met dat hij aan het eind van de week 50 euro kwijt was haha. (int: zo haha ja) Ja het was zelfs zo dat zijn zus en daar moest zij erg, daar moesten we allemaal aan wennen, dat toen zei ze, zullen we zo samen naar de kermis gaan? Nou zegt die, liever niet, nou zijn zus had echt zoiets van wat zullen we nu krijgen? Hoezo niet? Want hij vind het altijd heel leuk om wat met zijn zus te doen. Nee want hij had met mensen van @Robert’s afgesproken, dus dat werd dan of morgenmiddag of morgenavond. En wij hadden echt zoiets van oké?! En dat zie je nu wel. (Int: haha ja) En ook met kerst in de vesting, de hele dag is die dan in de stad met twee mensen en vrijdag avond heef hij hier dan de hele avond gewerkt. De hele avond drinken ingeschonken, de hele avond eten gemaakt. (Int: ja gaaf mooi) En merkt u iets van de preventieve rol die @Robert’s wil hebben, dat ze bijvoorbeeld niet gaan roken of uhm? Ja want dat zit er hier heel duidelijk in. Want pas had hier iemand ook wat gedaan, dat verteld hij dan ook en op school gebeurt het dan ook wel, en dan zegt die ook, nee dat ga ik echt niet doen. Dat heeft hij nu heel duidelijk uhm. En hoe brengt Robert dat dan over op hun? Die is heel streng. Nou vorig jaar had er iemand wat uitgehaald en dan is het zo gelijk er uit. Ouders ingelicht. Dus dat gaat dan gewoon heel adequaat. (Int: en dat nemen ze dan ook mee) Ja want hij reageert dan echt woedend, dus dat maakt dan ook wel indruk. Ja en hij is zich veel meer gaan ontwikkelen, heeft ook veel meer activiteiten. En als die nu een dag geen zin heeft, prima, maar als die nu wil dan weet ik dat hij 2 middagen in de week bij Robert zit. En één keer in de 2 of 3 weken koken ze ook met zen allen, en afwassen. En dan neemt tie 5 of uhm 156


weet ik veel hoeveel euro mee en dan eet hij ook hier. Dus uhm, maar ook als hij ergens mee zit, er is altijd iemand waarmee hij kan praten. (Int: hm) of huiswerk kan maken ofzo. Want Jennifer, is natuurlijk secretaresse op het oosterlicht, dus uhm (int: oh ja) En heeft u ook het idee dat uw kind meer voorgelicht wordt, dan kinderen die niet naar @Robert’s komen? Ja dat denk ik absoluut. Ja ik denk dat het ook goed is, dat het ook goed is dat, buiten in de stad hangen vind ik niet erg, maar dat het goed is dat je 2 middagen gewoon een vaste plek hebt. (Int: ja dat je weet dat het goed is) Ja vorig jaar hebben we ook een dartbord, die had mijn man al, maar die hebben we van het zoldertje weer naar buiten gedaan, want omdat die hier dartte, hebben wij dartpijlen gekocht en dart hij nu met mijn man. Want omdat tie hier dartte, dart die nu zomers met mijn man en hebben ze een activiteit. Terwijl ze niet goed konden vinden eigenlijk. Nou poolen, hij poolt wat af. Als we nu op vakantie zijn dan gaat hij met de vriend van mijn dochter en mijn man poolen. (Int: okÊ, dus het contact wordt beter) Ja, maar je krijgt ook, hij is volwassener geworden, hij is emotioneel sterker geworden (Int: hm). Kijk hij gaat alleen naar Robert en ook met kerst in de vesting zei die ook mam ik kom alleen naar huis en toen is die ook met M. en de hele groep naar huis gefietst om 11 uur. Maar toen is die wel van 3 uur tot 11 uur hier geweest, en ik denk niet dat ik hem normaal zo makkelijk van 3 tot 11 uhm (Int: bezig had kunnen houden.) ja. Ja en vind u ook dat naast het rookbeleid voldoende preventief gehandeld wordt hier? Ja ja En hoe doen ze dat dan? Nou met nieuwsbrieven houden ze ons goed op de hoogte en uhm nou ze praten er best wel veel over. Nou bijvoorbeeld vorig jaar met Koninginnedag zijn er Joodse graven beschadigd door twee meiden die teveel gedronken hadden. En nou daar praat hij dan ook gewoon over, van goh wat vind je daar van. En toen had hij ook gezegd van ik doe dat nooit, maar mocht ik een vlaag van verstandsverbijstering hebben dan laat ik me wel naar Groningen overplaatsen, want als ik me vader en moeder onder ogen moet komen dan uhm. (Int: ja precies, dus ze worden dan wel weer even op scherp gezet) ja nou ja hun hadden allemaal zo iets van ja dat doe je niet, van uhm ja en hij kan dan of de begeleiding van hier dat weet ik niet, zo van goh je eigen opa kan daar liggen dus ja dan wordt je toch wel weer gerealiseerd van uhm ja. Vaak wanneer er iets in Elburg of omstreken gebeurd, dan wordt er toch nog wel even uhm (Int: over nagepraat ofzo) ja. Dus toen zei die ook tegen mij nou iemand kan wel graven vernielen, maar het zou maar het graf van je opa zijn dat vind ik ook niet leuk. (Int: ja dat is dan toch wel inlevingsvermogen, verplaatsen in de ander) Ja, ja, maar ook als er wat gebeurt, maar hij verteld nu ook meer. En verteld hij hier ook dingen, heeft u het idee dat hij hier ook dingen verteld die die ergens anders niet verteld? Ja ja en tegen Robert ook he. En ook in de groep? Ja in de groep ook wel. Ja en ik denk ook wel puberdingen, dat die die niet tegen ons verteld, maar dat dat wel bij Robert gebeurt. Ja want als er hier wat aan de hand is of op school of hij heeft een rotdag gehad, en hij komt hier van terug en dan is het hee hallo. (Int: en dan is hij weer vrolijk ja) Ja en het contact is heel goed. Want als hij een afspraak vergeten is ofzo, dan bel ik hierheen naar de begeleiding en dan wordt er ook gelijk op gereageerd van hee hallo het is hier leuk, maar nu moet je 157


gaan. En je weet ook er is hier geen drank, drugs en roken, maar wel tosti en vrijheid en lekker in de bank hangen en poolen. (Int: gewoon chill) ja heel belangrijk, maar ik denk dat heel veel ouders dat hebben. Want ja hij wordt steeds groter. Heeft uw zoon ook meer kennis en inzicht in de maatschappij gekregen en over zijn rol daarin? Ja dat denk ik wel. Want wat ik dus op zich goed vond. Dat ze met die voedselbank toen die terug kwam van de high tea en voedselbank zei die gelijk oh dat ga ik weer doen. En als Robert activiteiten heeft met Koninginnedag of Hemelvaart, nee dan ga ik gewoon weer naar Robert. En brengt hij dan zelf ook ideeën in? Dat weet ik niet, dat zou je aan Robert moeten vragen. Ze zijn wel heel gek met elkaar. (…) Maar dat zeiden ze op school ook, het zal wel een combi zijn van school en Roberts. (Int ja en een stukje ouder worden ) ja en en ook altijd iemand hebben. Zoals net ging die weer met H. gamen, ik hoor zoveel namen, ik hoor .. en .. en .. en … En N. die woont in Nunspeet dus die komt ook, en gelijk goed in de groep. En in plaats dat die nu altijd binnen zit, belt die nu gewoon iemand op. (Int: ja mooi) Ja en zijn vriendin kende door hem dus weer Robert. En die gaat dan ook weer mee. Ja leuk hoe ze dan weer samen met elkaar optrekken. (Int: ja.)

158


Interview 9 Functie: moeder Leeftijd kind: 13 Niveau: basis/kader Bij @Robert’s 2,5 jaar, periodes van vaak gaan en niet gaan Hoelang komt ze nu hier? 2,5 jaar, het wisselt een beetje hoe vaak ze komt. De ene periode komt ze heel vaak en een andere tijd weer bijna niet. Je ziet wel dat als zij het moeilijk krijgt, dat ze toch weer deze kant op trekt [int: oké]. Ze vindt dit wel, ze vindt dit echt een veilig plekje, en soms denk ik waar is ze en dan zegt ze bij @Robert’s. En dan denk ik o, daar ben je ook weken niet geweest. Zo’n onvoorspelbare leeftijd is dat dan [int: ja] en vliegt ze alle kanten op. Maar ze is wel heel gek met Robert. Komt ze hier met vrienden van de klas, of hoe is ze hier gekomen? Nee, want ze is hier eigenlijk alleen, een beetje door haar eh eerder had je meidenwerk, ken je dat ook? [int: nee]. Is van stichting Wiel en die andere twee gingen naar meidenwerk en dat vond ze eigenlijk een beetje stom, dat is een beetje een meisjes, A. is niet zo’n keutelmeisje, ze is meer [int: hmhm]. Dat meidenwerk is echt meisjesmeisjes [int: oja]. Is zij wat stoerder? Ja, zij vindt zichzelf wat stoerder [int: ja]. Dit vindt zij stoerder denk ik [int: ja] ja, dat idee heb ik. Is dit volgens mij ook wel meer, dit is niet echt meisjesmeisjes. Zo’n weekend weg en [int: ja] dat vindt ze helemaal leuk [int: poolen]. En het is ook niet alleen meiden wat hier komt. Nee. Nee, en er wordt ook niet alleen maar over, eigenlijk helemaal niet over problemen gepraat. Als zij met iets wil komen, dan kan ze daarmee terecht, maar er wordt niet tegen haar, aan haar gevraagd van wat is er of? Nee, en was dat bij die andere? Zo’n gevoel had zij, ik vond het niet. En die andere meiden vonden het ook niet, maar zij had meer het idee dat ze gewoon op de stoel zat van eh ga jij maar eens even vertellen wat er aan de hand is [int: o ja, een soort hulpverleningssituatie] ja, dat wil ze niet [int: nee]. En wat vindt u ervan dat eh, ze heette A. [int: ja], dat A. hier komt? Ja, leuk. Ja, ik vind het een goed iets eigenlijk [int: hm]. Ik het begin had ik wel zoiets van wie is die Robert [int: hmhm], maar dat weet hij ook wel. ‘Ik ga naar Robert’, ja, maar wie is dit Robert, hallo? [int: ja]. Ja, als dan een mannennaam klinkt. Ja, maar dan blijkt dus dat ze hier zijn gewoon eigenlijk. Het is meer hier tosti’s eten [int: blijkt gewoon een ontmoetingsplek]. Ja, ja het is een ontmoetingsplek. En heeft u ook nog andere kinderen in ongeveer dezelfde leeftijd van 12 tot 16 die eh? Nee, de oudst van mij is 19, nou dan heb ik er eentje van 16, één van 13 en één van 7 nog [int: ja] ja. En die van 16, is die hier ook heen gegaan? Nee, die is bij meidenwerk geweest [int: oké]. Die vond dat wel weer heel leuk [int: ja]. Ik weet niet of ze weleens hier is geweest, dat zou best eens even kunnen, maar niet vaak, meer bij meidenwerk. Maar merkt u ook verschil in hun eh hoe ze misschien waren? Nee, ze hebben allebei ontzettend veel meegemaakt met hun vader en zo en een scheiding en [int: 159


hmhm]. Dus ze ja, van mij mogen ze het erover hebben met wie ze eigenlijk willen [int: ja]. Dus ze zijn van mij dan ook niet verplicht om naar één en dezelfde persoon te gaan [int: nee]. Als zij zich hierbij beter voelt, nou ja en het doet haar goed [int: prima, ja]. Ja, dan eh vind ik dat wel een ding [int: ja]. Dus het is gewoon meer per persoon verschillend van joh de ene die vind meidenwerk leuk en de andere gaan hier eh. Ja, ik denk. Ja, dan is dat zoals hun dan fijn vinden, nou dan is het toch helemaal goed [int: ja]. Hebben hun ook een heel verschillend karakter dan? Ja, ja absoluut. En waar zit het grootste verschil in? Nou, toch wel in het. De ene die zijn meer van die, bij meidenwerk worden meer dingen georganiseerd als avondjes uit, serious request gaan ze ook altijd heen, eh dat interesseert A. echt helemaal niks [int: nee]. Nagels lakken en dat eh echt niet [int: oja]. En dit is meer doen, je gaat lekker tosti’s, eh A. is echt van het eten, dus je gaat eten o ja en het kookboek, geweldig weet je wel [int: ja]. Dat had allemaal met eten te maken, dus ze wil altijd wel graag dat soort dingen doen [int: leuk]. Ja, dus dat trok haar denk wat meer [int: oja]. En hij doet het ook geweldig leuk [int: ja] ja. En wat vindt u vooral positief aan @Robert’s? Ja, ik denk dat als je kinderen het leuk vinden, dat je zelf ook positief wordt [int: ja] ja. Maar weetje nu zei ik vanavond tegen haar van ga mee, ja kan je zelf ook wat vertellen over @Robert’s en dan had ze geen tijd [int: o ja]. Ja, wat is dat nou? Dat vind ik dan zo dom. Ja, ze is ook heel onvoorspelbaar hoor [int: ja], heel raar. Ja, het is ook een leeftijd dat ze.. Ja, niet te begrijpen [int: nee], echt niet. Dan moet je ineens voor twee meiden een beetje verhaal gaan lopen doen. Ja, wat moet ik ze dan gaan vertellen, dat gaat toch een ander niks aan. Wat moeten ze weten dan. Ja, wat een flauwe kul. Nee, dat vond ze belachelijk eigenlijk. Maar zegt ze er thuis wel veel over? Nee. Of is het gewoon eh ik ga erheen en eh. Ja, en dat hoeft ook niet van mij eigenlijk [int: nee]. Als zij het leuk heeft en eh ja, dan vind ik het goed [int: hmhm]. Ziet u ook negatieve punten van @Robert’s? Nee, maar ik heb wel het idee dat ze nu een beetje haar zelf er te groot voor vind worden. Weet je wel van eh nou het wordt toch wel een beetje kinderachtig iets. Terwijl het, vorig jaar was ze echt dan nog het kleine meisje, want dat zie je ook op die [int: o ja]. En nu is het met make-up en dan denk ik oké, die foto, denk ik wow oké [int: ja] ja. Dat ze er een beetje uitgroeit ofzo op een gegeven moment? Ja, dan die, die groep, klas één dan, ze zit nu in klas twee , die klas één is dan echt zo’n mix tussen de basisschool en de eersteklas [int: ja]. Dat je niet helemaal weet waar je naar toe moet. En dan zie je in klas twee, is het toch echt wel een puber dan in één keer [int: ja] ja. Ik denk, volgens mij is ze ook veel groter geworden, nu veel langer haha. En komt ze er nu dan minder ook? Ja, dat wel. Ja, maar ze komt hier nog wel [int: ja], dat wel ja. Maar gewoon wat afbouwen? 160


Maar je hebt ook kans dat dit zo’n periode is en dat ze van de zomer weer hier de deur plat loopt [int: ja] dus dat weet ik ook niet [int: nee, precies] nee. Vind uw kind het ook leuk om naar @Robert’s te gaan? Ja, absoluut. Anders ging ze ook echt niet hoor [int: nee]. Maar ook dat stukje, hij geeft ze verantwoording, ze gaan even de stad in, brood halen, dat soort dingen dat vindt ze ook allemaal leuk [int: ja]. Dan voelen ze zich medeverantwoordelijk [int: ja]. We moeten zelfs opruimen zegt ze dan, schoonmaken [int: ja]. En merkt u ook verandering bij haar, sinds ze hier komt? Dat vind ik, je bedoeld in haar [int: ja karakter of haar gedrag] ja ik denk ook wel dat ze eerst iets meer teruggetrokken was en dat ze nu iets meer uit haar schulp komt [int: oké]. Soms nu wel een beetje teveel, maar ik weet niet of dan nu puber zijn is [int: nee, dat is lastig] dat is een lastige. Dat blijft inderdaad een lastige. Je gaat naar @Robert’s in een fase waarin je je ontwikkeld, waarin je heel veel veranderd ja. Ja, en ze is natuurlijk ook nog van de drie de derde [int: ja]. Ze heeft twee grote zussen [int: ja]. Van is zij nu zelf dan zo veranderd of [int: veranderd ze mede] ja. Ja, gewoon dat ze meekomt door die grote meiden [int: hm]. Een beetje grote mond, maar dat hoort er ook bij [int: ja]. Maar ik zie ook, zoals M. die komt ook hier ook [int: ja], maar daar is ze heel goed bevriend mee [int: ja]. Die twee die doen ook, die hebben de grootste lol hier, dus dat is wel leuk [int: hmhm]. Ja en dat zijn dan wel weer vrienden van elkaar. Die komen buiten @Robert’s ook heel veel bij elkaar. En die kende elkaar ook al voordat ze hier kwamen of dat? Ja, ook van school dus en toen kwam het ook nog samen hier en samen buiten, ze hebben dezelfde vrienden [int: o ja] en ze zijn ook even druk dus eh komt allemaal lekker [int: ja dat gaat lekker samen]. En eh de jongeren hebben hier krijgen ze ook eh klusjes, zoals bijvoorbeeld schoonmaken ofzo. Merkt u ook dat uw dochter thuis makkelijker meehelpt? Nou, hoe goed hielpen jullie toen je 13 was? [int: nou, als het moest] oké haha. No way, nee echt niet. Ik heb één jongen, drie meiden en volgens mij zijn de meiden het ergste [int: o ja], dus eh. En het maakt niet uit eh die van 19 doet het net zo hard als die van 13, dus het is echt nee dat wordt hem niet. Nee, niet doordat ze hier was dat ze thuis eh. Nee hoor [int: nee]. Maar ja, ze doen het wel hier, dus eh oké, ze kunnen het wel, laat ik het zo zeggen [int: ja]. Nee maar dat opruimen en schoonmaken is een drama bij die jeugd, want die van 7 maakt z’n eigen bed op, terwijl die van 19 het niet doet dus dan denk ik oké ja ik eh [int: ja]. Eh vind, nou ja dat is dan waarschijnlijk ook niet zo, vindt u dat uw kind gemakkelijker iets voor een ander doet? Dat doet ze wel, ze is heel eh heel hulpvaardig [int: oké]. Was ze dat ook al voordat ze hier kwam of eh? Nee, ik denk dat ze dat wel heleboel hier geleerd heeft. Dat zie je ook als, dat ze nu heel erg haar problemen, en dat zeg ik wel eens, ze is, je moet wel eh een probleem van jezelf en een probleem van een ander scheiden hè [int: ja]. Ze gaat heel erg in op een ander z’n probleem en dat wordt dan haar probleem [int: hmhm], want dan wil ze het oplossen en uiteindelijk. Een ruzie ofzo waar zij zich dan mee bemoeit, want dat vindt ze dan niet terecht, dat diegene uitgelachen wordt of weet ik veel 161


eh, dan neemt ze het voor diegene op en uiteindelijk en dan gaat diegene met die ander mee en zij is het haasje [int: ja]. Dan zeg ik, daar moet je mee oppassen [int: ja]. Nou er was nu ook een meisje op school, dat heel erg gepest werd, nou doe daar niet aan mee, maar jij kunt daar ook niks aan veranderen. Je kunt tegen diegene zeggen dat ze het niet moeten doen, dat ze gewoon moeten stoppen met pesten, maar dat is het ook [int: ja]. En ga niet bekken en schelden tegen de rest, want dan heb jij dadelijk, gaat het ene meisje daar in mee en dan ben jij [int: ben jij het weer, ja]. Ja, dus daar moet je dan ook wel weer mee uitkijken, want zij is juist héél hulpvaardig, voor iedereen wel [int: ja] ja. En hoe wordt daar hier op gereageerd of door Robert, denk je of weet je dat niet? Ik denk op zich dat het wel heel goed is dat ze elkaar helpen [int: ja] absoluut. Maar wel tot in [int: bepaalde mate] ja. En heeft u ook het idee dat daar hier ook bijvoorbeeld tegen haar wordt gezegd van eh. Jawel, van tot hier en niet verder [int: ja]. En heeft uw kind ook eh goede vrienden gekregen door @Robert’s? Nou, M. hè [int: ja]. Ik denk dat die twee wel heel close zijn geworden [int: hmhm] ja. Ja, dat is wel mooi om te zien. Eh o ja, heeft uw kind een betere relatie gekregen met de buurt? Ze moeten hier natuurlijk brood halen bij de bakker, bij de Jumbo. Ze organiseren ook activiteiten voor ouderen, voor de BSO hebben ze weleens wat gedaan, vossenjacht. Ja, maar dat eh ja. Of is het gewoon eh we doen wat en verder niet? Ik denk, weet ik niet of dat daardoor komt, nee [int: nee]. Iedereen kent haar sowieso wel in Elburg dus dat is eh [int: oké] ja. Het heeft een voor- en een nadeel [int: ja]. En heeft u het idee dat zij zich wel wil inzetten voor de buurt? O jawel, ja maar wel als het haar uitkomt nu op deze leeftijd [int: ja] ja. Ze zei vanavond ook nog nou hallo, ik zeg Robert heeft zoveel voor jou gedaan en even een interview moet er dan, ja, maar ik heb er gewoon vanavond geen tijd voor. En dan denk ik nou [int: oké] wanneer je het zou vragen wanneer ze niets te doen heeft, prima, maar nu even niet [int: nee, oké]. Ja, maar weet je dat is zo raar want ze sport bij ABC, ze gaat nooit sporten, je moet haar er bijna heen trekken en vanavond ging ze sporten, dan denk ik oké ja [int: ja]. En wat merkt u van de preventieve rol die @Robert’s wil hebben? Dus preventie van alcohol of drugsgebruik, eh roken. Nou, ja ik denk dat iedereen daar wel op hamert, bij die jongeren, maar dat is toch nog wel een ding hoor [int: hmhm]. Als ik zie hoeveel vriendinnetjes en ik zal niet zeggen A. doet het niet, bij mij doet ze het nog niet [int: nee]. Het is natuurlijk een hele gevaarlijke leeftijd om te zeggen mijn dochter doet het niet [int: ja], dus daar begin ik echt niet aan, maar als ik in die leeftijd kijk nu wat bij mij thuis en wat mag drinken en of stiekem drinken of nou dat is nog wel een ding. Ze krijgen het heel makkelijk gewoon mee of ze laten het door anderen halen [int: ja, inderdaad]. Dus en ik weet dat er in de supermarkt, want ik werk zelf ook in een supermarkt, heel streng op gecontroleerd wordt, maar dat krijg je nooit onder controle [int: nee]. En ik denk dat bewust laten drinken nog slimmer is dan stiekem te laten drinken [int: hmhm]. Ja, want dan ben je er zelf bij [int: klopt] ja. Dus ik zeg niet dat het goed is, maar ik vind, dit vind ik ook wel heel gevaarlijk hoor waar ze nu allemaal mee bezig zijn 162


[int: hmhm]. En bij @Robert’s, ze hebben hier bijvoorbeeld dat beleid niet roken, als je buiten rookt, dan kom je ook niet meer binnen, gewoon gelijk weg. Hoe vindt u dat dan? Gewoon dat strikte. O, ik vind dat heel goed hoor, absoluut [int: ja] meteen eh weg. Ik vind ook eh, bel gewoon de ouders op [int: ja]. Ze weten ook heel goed als ze bij mij thuis als ik wie dan ook zie roken van die leeftijd [int: hmhm] dan bel ik gewoon de ouders op, dan ben ik er gauw klaar mee [int: ja]. Ik zeg oké prima, mag je thuis? Oké, dan bel ik je moeder even dat je hier staat te roken [int: ja]. En dat is het al vaak nee, ze is niet thuis en dan denk ik oké [int: dat zegt al genoeg] dan wil ik het hier ook niet hebben. Je mag het gewoon niet, punt [int: hmhm]. En eh ja. Want komen die vriendinnen van haar ook hier? Nee, sommigen wel, sommigen niet. Ik weet niet zo goed wie wel, wie niet [int: hmhm]. Ik zat al te kijken, maar dat is ook al weer een oude foto [int: o ja] ja. En heeft u zelf het idee dat uw kind hier meer voorgelicht wordt dan kinderen die bijvoorbeeld niet naar @Robert’s gaan? Wat betreft alcohol en dat soort dingen? [int: ja]. Ja, ik denk dat ze hier nog eens een extra waarschuwing krijgen. Maar ja ik denk dat ze dat sowieso op school dat daar die aandacht overal wel heel erg gefocust op ligt, op die alcohol- en tabakswet en [int: ja]. En ik weet niet eh of eh of het wel werkt op deze manier [int: nee] dus. Hoe zou het volgens u werken? Ja, weet ik niet [int: is ook lastig]. Ja, het is heel lastig want nu [int: het is zo groot, zo zwaar], maar nu wordt er zo’n ding van gemaakt, dat het juist heel aantrekkelijk wordt om het wel te doen [int: ja]. Hoe leuk is het om dingen te doen die je niet mag doen [int: ja] ja [int: vooral op die leeftijd]. Misschien moet er juist minder eh ja ik weet ook niet [int: ja er zitten altijd twee kanten aan]. Ja, maar als ik zie ik heb er één van 19, dus die mag gewoon, dat was ook heel krom, die was 16 die mocht drinken, werd 17 toen mocht het niet meer [int: ja] dus dat sloeg helemaal nergens op [int: nee]. Ja nee, dat was gewoon raar dus ja dat heb ik zoiets van oké ja hun veranderen die wet en die groep die daar net middenin zat, daar werd niks mee gedaan. Je zag ook heel veel mensen die hadden zoiets van nou, ik mocht nu drinken, nu blijf ik ook drinken. Ja, zoek het uit [int: ja]. Maar als je ziet wat voor eh wat er eerder gebeurde is gewoon dat die hele groep die ging hier naar de kanonnen [int: hmhm]. Nou dan zit daar een hele groep gewoon met wodka en de hele benden en dan denk ik oh hoe gevaarlijk is dat [int: ja]. Want dat is ongecontroleerd daar maar zich vol aan het gieten en dat komt op een gegeven moment in de benen, dat is levensgevaarlijk [int: ja]. Dus dan kunnen zeg beter iets hebben waar ze heen gaan en dat je het weet [int: ja] en dat er iemand bij zit, dan dat ze dat daar op een andere plek gaan doen, waar niemand bij zit en stiekem gaan ze vaak nog meer drinken [int: ja]. Dus ja, ik weet niet wat wijsheid is [int: nee] in dat soort dingen[int: dat is ook lastig inderdaad]. Maar als je ziet hoe sterke drank ze tegenwoordig drinken dat is best, dat is echt niet normaal [int: nee]. Tegenwoordig eh vroeger had je geen eens geld daarvoor [int: nee]. En eh tegenwoordig is het maar wodka met eh dit of een shotje dat en dan denk ik oké [int: ja, van alles door elkaar] ja. Maar eh u bent wel voor een preventief beleid? Ja, absoluut, duidelijkheid. Gewoon hier nog even die extra nadruk erop. Ja.

163


Of eh dat hoeft niet eens in een PowerPoint, maar gewoon in een gesprekje of eh. Nou eh gewoon even erop wijzen van jongens hoe slecht is dit [int: ja] ja [int: oké]. Heeft u ook wel het idee dat dat invloed heeft op uw dochter? Ja, zeker wel. Maar ik denk hoe meer mensen het zeggen, tuurlijk gaan ze stoer doen en zeggen dat ze niks aan hebben en. Ik denk als je het nu aan haar zou vragen dat ze zou zeggen nou daar heb ik echt schijt aan weet je wel [int: ja]. Maar ergens gaan ze toch wel ergens denken van hé als iedereen het zegt dan waarom zou ik het dan gaan doen, toch? [int: ja] denk ik ja [int: ja]. En heeft u het idee dat uw kind ook dingen bespreekt bij @Robert’s wat het ergens anders niet bespreekt? Tegen Robert zelf? [int: ja of hier in de groep] Ja, weet ik niet. Ja, ik denk tegen Robert zelf [int: hmhm]. Ik weet niet of ze het in een groep zou doen [int: nee]. En dan toch om die open houding, betrouwbaarheid, goede sfeer. Ja, het gevoel hebben dat iemand naar haar luistert [int: ja] ja buiten mij om dan, want soms wil je dingen bespreken die je moeder ook niks aan gaan, toch? [int: ja]. En daar is hier wel plek voor. Ja, zij is, nu je het daar zo over hebt, zij is wel de enige die na mijn scheiding geen hulp nodig heeft gehad van buitenaf [int: hmhm], maar hier genoeg aan had, laat ik het zo zeggen. Want ze heeft best wel heftige dingen meegemaakt [int: ja]. Zou u dan zeggen dat zit in haar karakter of het komt door @Robert’s? Ja, of het komt nog [int: ja, dat kan ook]. Want ik zie dat mijn oudste en middelste die hebben daar best wel problemen mee gehad en die zijn uiteindelijk ook bij GGZ geweest om met iemand te praten daarover [int: ja]. En A. niet, die is gewoon nog hiermee weggekomen, laat ik het zo zeggen [int: ja]. En uw jongste? Nou, die heeft er niks van meegekregen [int: oké], dat is al zolang geleden [int: ja, oké]. Maar het is dus wel gewoon een plek waar ze zich veilig voelt, thuis voelt. Ja. Ja en waar ze heen kan gaan als ze niks heeft [int: ja] ja. En als ze hier is, is ze niet ergens anders bijvoorbeeld. Nee daarom, dat vind ik ook en laat haar lekker gaan. Maar soms is ze niet zo duidelijk dus en dan is het o ik blijf ook even eten, betaal jij van de week dan even. Dan denk ik ja [int: zeg dat dan even van te voren, ik heb al boodschappen gedaan] ja zoiets ja. Dat is ook leeftijd hè [int: ja]. En heeft uw kind eh meer kennis en inzicht in de maatschappij gekregen en haar rol daarin? Ik denk wel dat Robert zich eh ook heeft laten zien dat hij moet knokken voor iets, wil hij dit voor elkaar krijgen, wil je dit samen gaan doen en dat je dingen dan ook echt samen moet doen [int: ja]. Zoals het schoonmaken, weet je wel, daar betrekt hij ze allemaal bij [int: ja]. Dat vind ik wel heel goed [int: ja]. Niet dat ik, het gaat niet alleen over schoonmaken, maar gewoon als je dit wil doen, dan moet je het samen doen [int: ja] ja. En dat alles meerdere kanten heeft, het is niet alleen leuk, maar je moet ook opruimen. Ja, absoluut [int: ja]. En heeft ze ook meer verantwoordelijkheid gekregen daardoor? Op dertienjarige leeftijd? [int: ja, weet ik niet]. Als je het een jaar geleden had gevraagd had ik misschien nog gezegd ja, maar nu nog niet nee, echt niet [int: nee]. Die schopt nu nog overal tegenaan, maar dat is een beetje de leeftijd [int: ja, precies]

164


Even kijken, negentien nog. Maar het is wel misschien heel leuk om A. en M. samen uit te nodigen [int: ja] zit ik zo te bedenken, dan krijg je hun reactie ook. Ja, dan kun je gewoon even zien hoe die stoertjes bij elkaar, want M. is O, oké [int: ja]. Ja, dan moet je misschien anders even vragen of A. meekomt. ajoh daar heb ik helemaal niks aan en A. nou daar doe ik niks mee hoor weet je wel, maar ondertussen gaan ze hier heel graag heen [int: ja]. Maar dat is weer het voordeel dat we M. straks alleen spreken, dan zal hij minder stoer doen. O, je gaat hem wel alleen spreken? Ja, we hebben met hem morgen een interview. Ja, dat zou best leuk zijn. Alhoewel aan de andere kant zit ik te denken misschien als hij juist alleen is, dat hij misschien minder zoiets heeft van ik moet stoer doen en. Ja, dat is dan ook wel zo, ja. Ja, dat is misschien ook wel zo. Ja, want we spraken D. ook en daarvan hoorde we ook wel dat hij best wel druk was en we hadden hem voor ons en dachten echt nou, dat zien we nu niet aan je. O ja want M. is ook heel druk. Ja echt en A. is ook heel druk [int: ja] ja. Dan heeft hij wel een lekker stel hier [int: ja]. En heeft u verder nog opmerkingen of vragen over @Robert’s? Nee. Nee, ik vind het super leuk en ik vind het knap dat hij het doet. Want ik bedoel hij zet zijn hele, ja je eigen leven eigenlijk helemaal aan de kant [int: hmhm]. Ja en sowieso zijn hele privé zit er bij hè, dus z’n kinderen hè, alles erbij. Dat is aan de ene kant heel leuk, maar aan de andere kant ook heel gevaarlijk [int: ja]. Ja, dus dat vind ik wel super. En wat zou een gemis hier zijn ook al zou @Robert’s er bijvoorbeeld niet zijn? O, ik denk dat het voor de kinderen wel echt een plek, eh weer een plek minder is. Er is al zo weinig in Elburg [int: ja]. Dus en eh die hokjes en die keten en dat huiken en dat soort dingen, daar kun je ze ook gewoon beter niet hebben [int: nee]. En die rare afspreekplekken, dan heb ik liever dat ze hier zijn [int: ja] ja. En waar ze dan toch nog, naast gezelligheid ook nog wel gewoon dingen moeten doen wat gewoon later wel mee kan werken in hun ontwikkeling of zo. Ja. Misschien zien ze dat bewust niet, maar ze nemen dat toch dan onbewust mee of zo. Ja.

165


Interview 10 Functie: moeder van respondent bij interview 12 Leeftijd kind: 14 jaar, heeft autisme Niveau: LWO Bij @Robert’s vanaf 2015 tot nu Wat vind u ervan dat A. naar @Robert’s gaat? Ja heel goed. Een aanwinst voor Elburg uhm @Robert’s. (Int: Want?) Uhm, de jeugd wordt van de straat gehouden. Uhm @Robert’s organiseert best heel veel, 1 keer in het jaar kamp uhm dan gaan ze weg, kookavonden dat ze op vrijdagavond met een hele grote groep of hier dat opeten, ja dat soort dingen. (int: hm) En ze hebben samen een kookboek gemaakt samen met al de ondernemers van de restaurants en in de binnenstad, dat is gewoon super leuk. Ik vind het wel jammer dat het maar twee keer in de week open is, het had van mij wel vaker gemogen en het feit is dat ik het heel jammer vind dat ze van de gemeente hiervoor geen subsidie krijgen. (Int: ja) Want ik weet dat een andere jongerenstichting krijgt wel subsidie en als ik zie ja, zetten zich wel in voor de jeugd, maar ik zie dat dit echt super is. Waar zit het verschil em dan in? De jeugd vooral, ik vind dit veel saamhorige, voor elkaar klaar staan als er wat aan de hand is. Komt hier ook een andere doelgroep? Ja, hier komt toch wel meer een uhm christelijke doelgroep, als uhm van de christelijke jongeren als bij die andere ja. (Int: hm) Heeft u ook nog andere kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar die hier niet naartoe gaan? Ja mijn dochter die gaat hier niet naar toe en die is 16. Em merkt u daarmee nog verschil? Nee nee, uhm ik denk ook niet dat die zich hier op haar gemak zou voelen. (int: Want?) Uhm, nou zij heeft ADHD en als zij uit school komt wil zij rust. En niet deze drukte, want het is hier gewoon altijd druk. (Int: hm ) Het is hier heel klein, maar als ik zie wat hier voor jeugd binnen komt en wat voor groep, dan denk ik oh jongens het pand is eigenlijk te klein. (Int: ja en ook gehorig). Zij wil gewoon rust als ze uit school komt, of een gesprek met haar vriendin, of een filmpje kijken op de laptop. EN dat vind ik ook niet erg. Maar nee, wel gevraagd of ze wil, maar nee. (int: nee) Ook hier niet geweest of wel 1 keer? Weet ik eigenlijk niet, dat zou ik aan haar moeten vragen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Wat vind u positief aan @Robert’s? Haha, wat vind ik positief aan @Robert’s? Uhm, de begeleiding die hier wordt gegeven. He ze weten de jongeren toch wel een stukje van de maatschappij mee te geven, wat wel kan en niet toelaatbaar is. (Int: zoals?) Uhm, zoals uhm ja hoe moet ik dat uitleggen, ruzies maken dat dat niet nodig is, dat je elkaar respecteert, hoe diegene in het leven staat, geen oordelen daar over geven. Uhm respect naar ouderen toe, uhm dat doen ze ook wel heel veel dat ze hier in de stad en uhm dingen organiseren dat vind ik ook heel leuk. Merkt u dat dan ook aan uw zoon dat hij zich anders gedraagt? Ja want dit is heel belangrijk voor hem. Het is een hele sociale jongen. Uhm het is niet altijd een 166


lieverdje, dat durf ik als ouder heel eerlijk toe te geven. Maar dat komt ook, A. is autistisch, daar mag je natuurlijk niet alles op schuiven, maar voor hem is het wel heel belangrijk, omdat het voor autistische kinderen best wel heel moeilijk is om aan het sociale leven deel te nemen. (int: hm) De een zondert zich af, de ander is gewoon heel sociaal en zorgzaam. En A. is op zijn tijd gewoon heel zorgzaam en sociaal. En op zijn tijd dan, want ja hij is ook aan het puberen natuurlijk, maar ik moet zeggen uhm Robert heeft ook met hem een proef gedaan, mobiel savonds om 10 uur inleveren bij de ouders (Int: oké) en dan uhm pas de volgende ochtend weer terug, met een wekker, kijken eh met het opstaan. Maar ik geloof dat we hem maar weer in moeten stellen, want inmiddels uhm (zucht) (Int: haha heeft hij zich weer verslapen) nou. En uhm ja dat is het eigenlijk wel. Heeft u ook nog punten van nou dit zou @Robert’s beter kunnen doen? Pff, nee, nee. Kijk hoe ze dit opgezet hebben die twee met nog, geweldig gewoon. Dat uhm ja, ik had er voorheen nooit van gehoord. Ja op een gegeven moment toen mijn dochter in groep 8 zat toen hoorde je het wel eens en in de krant kreeg je het mee, ja toen A. hier eigenlijk kwam begon ik me er meer in te verdiepen en het is echt een aanwinst voor hier. En wat zegt A. er hier over? Oh geweldig, Ja nee want dinsdag 5 uur thuis dat red die niet hoor. Want hij moet dit nog en hij moet dat nog, nee ja want dan moet hij nog klusjes doen. Ik zeg nou die mag je dan thuis ook wel eens doen, tja ja ja (Int: haha ja dat dan toch weer niet) Ja want vrijdag is de afspraak om 5 uur thuis te zijn, maar dat redden ze dan niet. En wij als ouders zijnde ook niet door ons werk, de ene keer heb ik meer cliënten in mijn taxi dan andere keer en de ene keer krijg je ze gemakkelijker los dan de andere keer. Dus uhm ja, vanmiddag weet ik al gewoon dat ik even een probleem heb, dus uhm ja dan doe ik er gewoon iets langer over en dan mag ik hopen dat ik om 5 uur thuis ben. Maar goed dan maar hopen dat A. geen straf heeft en niet hoeft te nakomen. Want dan moet die dat even laten weten, ik zal hem zo nog even een sms’je sturen. Nee want anders gaat het lekker haha. (int: ja haha) Maar hij zegt er wel veel over thuis @Robert’s? Ja, toen het briefje van kamp kwam, ja mam ik wil wel mee. Nou even kijken, oh jullie gaan daar naar toe, nou super leuk, tuurlijk je mag mee. Ja mam we gaan dit doen met @Robert’s, ja mam mag ik van de week weer zoveel euro mee, want dan gaan we eten bij @Robert’s. En dan zie je weer al die foto’s voorbij flitsen op facebook, ja dat is gewoon super leuk. En met al die jongeren, of je nu ongeacht of je elkaar nu wel niet elkaar mag. Ja uhm die groep dat is gewoon één saamhorigheid, dat vind ik nu zo leuk. (Int: ja) Ja, ja ook nog van het eerste uur die daarbij zitten en Robert daarin helpen, geweldig, ja. (Int: ja) Merkt u ook dat uw kind makkelijker thuis meehelpt, daar hadden we het net al een beetje over? Nou, dat is nog wel eens moeilijk. Uhm ja, maar dat is ook gewoon, maar goed dan denk ik ook ik doe het net zo lief even snel zelf. (Int: ja inderdaad, maar hier leren ze dan wel bepaalde vaardigheden zoals tostirek schoonmaken, stoffen, zuigen, toilet schoonmaken) ja, ja klopt en nou ja, dat zou die ook wel kunnen en dat moet tie thuis ook wel. En vanochtend kwam ik op zijn kamer en toen keek ik aan de ene kant van het bed en toen dacht ik hm, dat moet die vanmiddag maar even naar beneden halen, want er staat wel erg vele afwas. (Int: oh ja haha) Ja dat moet hij dan toch echt zelf doen, dat doe ik echt niet. Ik heb dan de was voor één keer naar beneden gehaald, maar voor de rest moet hij het echt zelf doen. (int: ja het is en blijft een puber daarin) Ja het is een puber en hij moet heel erg wennen dat ik nu meer uren draai als voorheen. Dus ik ben gewoon wat langer van huis af en kom er 167


gewoon ook later in. En ik moest er zelf ook aan wennen hoor, want ik kom nu soms later dan mijn man binnen en dat is in het hele trouwen nog nooit gebeurd, dus dat ik wel even wennen. (int: ja). En doet A. nu ook iets makkelijker voor een ander, of zegt u van nou dat merk ik niet zo? Jawel, ja. Bij de een wat makkelijker dan bij de ander, en uhm, maar hij doet het wel. (Int: zoals?) Nou laatst waren we bij oma en toen vroeg oma A. wil jij me even daarmee helpen? Oh ja hoor zei die toen, oma dat wil ik wel. Nou mijn man en ik keken elkaar aan van oké en mijn dochter stootte me aan van nou wat is dit. (int: haha ja wat is dit?) Nee want, dan zou zij in de benen vliegen, nee me moeder vroeg het specifiek aan hem en dat vond ik wel goed van der. En toen was het van nee oma dat doe ik wel even. Maar of dat nu was omdat er meer visite was of omdat die oma toch wel wilde helpen dat weet ik nu niet, maar ik ben dan ook niet ja ik zeg dan ook gelijk, fijn dat je oma zo helpt. Ja dan complimenteer ik hem ook meteen. (int: ja) Dus ik denk dat is een positief punt voor hem natuurlijk, dus ik denk jawel. Ja hij is eigenlijk altijd wel behulpzaam geweest. En heeft uw zoon goede vrienden gekregen door @Robert’s? Uhm, ja. De vrienden die die hier ziet dan zijn best goede vrienden, maar ik moet heel eerlijk bekennen, buiten @Robert’s ontmoet hij ook wel jongens en daar heb ik mijn twijfels over. En daar heb ik ook wel mijn zorgen over. (Int: ja, en waar ontmoet hij die dan?) Nou ja gewoon ’s avonds. Maar hij heeft nu huisarrest, ik bedoel wij hadden een tijd afgesproken en hij presteert het weer om een half uur later binnen te komen lopen, ja dan is het klaar. En hij moet zijn grenzen gewoon weten en regels. En als hij om 09:30 met ons afgesproken heeft en hij komt om 10:00 binnen met de zoveelste smoes, ja dan zijn wij als ouders er ook klaar mee. (int: ja) En dan is het gewoon klaar, en dan kom je ’s avonds de deur niet meer uit. Maar die vrinden die komen niet bij @Robert’s? Nee (Int: oké) Nee en ik denk ook niet dat die hier, nee die zouden zich hier doodongelukkig voelen. (Int: en waarom) Ja, heel anders opgevoed. Ja één jongen komt uit een pleeggezin, niets mis mee als je uit een pleeggezin komt, maar die jongen staat gewoon heel anders in het leven, denkt ook heel anders en daar heb ik A. ook voor gewaarschuwd, want hij had toch pas ook tegen em gezegd: Je ouders merken het toch niet als je weggaat. Nou had die gezegd, toevallig zit mijn moeder naast me dus uhm nee ik ga niet zomaar stiekem weg. Maar hem gewoon eigenlijk dingen opleggen die gewoon eigenlijk niet kunnen. (Int: ja en daar ben je op zo’n leeftijd vatbaar voor) Ja, maar ja vooral A. A. is heel gevoelig om gauw achter anderen aan te lopen en zich te laten beïnvloeden. Dus ik ben best wel blij hier met @Robert’s, want die die helpt hem daar volgens mij ook wel bij. En dat zegt die dan ook wel, en dan krijg ik niet te horen hoe de gesprekken zijn verlopen, maar dan zegt tie wel van ik heb weer even een onderonsje met Robert gehad. (Int: oh ja dat zegt tie dan) Ja ja, en dat zeg ik dan ja goed. EN dan denk ik ja jij hebt daar je uitlaatklep gevonden ook en dan ga ik em ook niet daarover doorvragen, want dat helpt niet, want dan klapt die dicht. Maar als het nodig is, dan hoor ik het we van Robert. En als het niet nodig is dan is het goed, en dan is het ook goed en dan ga ik daar verder niet op in. (Int: nee) En heeft A. ook een betere relatie met de buurt gekregen, want ze moeten wel eens activiteiten doen; brood halen, verzorgingscentrum, vossenjacht met de bso? Ja wel, uhm maar dat hebben ze pas met school gedaan, wat hebben ze hier toen gedaan, uhm dat was met koningsdag? (Int: ja) Uhm met spelletjes en ja wat hebben ze toen met die midweekfeesten

168


hebben ze volgens mij ook wat gedaan en met kerst in de vesting, of die toen ook voor hier mee heeft geholpen dat weet ik eigenlijk niet. Ja en ook wel met ouderen. En dat heeft dan ook wel een positieve relatie? Jawel, dat vind hij ook echt wel leuk om te doen. (Int: oké) En merkt u nu ook dat hij zich meer wilt inzetten buiten @Robert’s om voor de buurt of? Nou bij ons in de buurt, nou misschien voor de oudjes, maar voor de rest niet zoveel. Als je rekent bij ons in de buurt, maar als je hier, als je hier een activiteit zou doen voor de buurt, ja dan zou die dat wel doen en dan zou die ook wel proberen om dat goed te doen. (Int: hm) Maar bij ons in de buurt, nee nee. Maar dat komt ook omdat hij een buurman tegen zich heeft. (…) En wat merkt u van de preventieve rol die @Robert’s wil hebben op het gebied van alcohol, drugs? Nou dat tie wel bewust wordt gemaakt, van pas vanaf je 18e mag je uhm pas echt alcohol drinken, en uhm drugs dat komt er hier niet in. Nee maar daar wil mijn zoon ook niet aan. Hij zet zich op schoo ook hard daarvoor in, in de leerlingenraad, omdat daar ook wel wordt gebruikt, ook wel door leerlingen, en dat ze daar op school zich hard voor maken. (Int: oh ja) En wij zijn daar best wel heel open in thuis, ook over alcohol. Wij drinken zelf wel, maar heel weinig, ik bedoel wij moeten thuis wel eens een halve krat alcohol weggooien omdat het over de datum is en uhm ik van me 40e verjaardag had ik een fles alcohol gehad, maar ik heb het gewoon weg moeten gooien. (Int: hm) Terwijl ik het echt heel lekker vond, maar ja dan was er dit, dan was er dat en dan had je weer een paracetamolletje gehad en dan drinken wij al sowieso niet, door de week al helemaal niet, tenzij het vakantie is en dan s avonds en dan ook maar 1 of 2 glaasjes en de weekenden dan, maar dat is ook maar een zeldzaamheid. En ze geven het thuis ook toe, A. die was laatst ook ergens en toen zei die nou ik heb een paar slokjes van dat en dat gehad. Ze zijn er thuis wel heel open en eerlijk over hier En ik denk dat dat ook wel de beïnvloeding van @Robert’s is dat je in alles heel open en eerlijk naar je ouders en omgeving toe moet zijn. En ja dat zijn wij ook, wij zijn ook heel open naar de kinderen toe in heel veel dingen, wij praten er ook openlijk over. Wat het met je kan doen, we laten ook voorbeelden zijn wat het met je kan doen. En ik denk dat dat ook wel helpt dat ze heel open naar je toe zijn. (Int: ja ik weet het wel zeker) En heeft u het idee dat A. ook meer voorgelicht wordt dan anderen, die niet bij @Robert’s komen? Ja, dat denk ik wel. Want hier praten ze er natuurlijk ook openlijk over en dan krijgen ze het wel mee. Want soms dan, dan zeg ik ook wel eens van hebben jullie het daar dan op school niet over? Ja wel eens bij een les maar niet zo als. En ja de jeugd onderling doet dat ook wel meer naar elkaar toe, want dan hebben ze dit weer op internet gezien, dan dat, op hoe heet dat allemaal, snapchat, Instagram en weet ik dat. Ik ben allang blij dat ik facebook snap en WhatsApp, en de sms en, maar de rest nee. Maar dan laten ze me ook wel eens dingen zien, van vind je dit normaal mama, nee dat vind ik niet normaal. En dan heb je het er ook over. Oh maar dan hebben we het hier ook over gehad. En dat is bij mijn dochter toch wel anders, want dan merk ik wel aan die heeft zo wel van hoe kom je daar dan aan? Ja bij @Robert’s hoor ik dat of uhm ja eh. Dus ik merk wel, dat dat betreft dat ze hier ook openlijk ja en daar ben ik wel blij om. (Int: ja ja) En @Robert’s heeft ook een anti-rookbeleid vind u dit voldoende preventief? Ja super. Niets mis mee. Nee roken is duur. Heel duur (int: ja haha) Vind ik wel, als je met, dat is voor 2 jaar of 3 jaar terug, met vrienden op de camping. Ik vroeg hebben jullie nog wat boodschappen nodig, ja sigretten want die hebben we niet meer, hoeveel, ja 2 pakjes, ja mevrouw dat is dan 12 169


euro, ze zat me aan te kijken, ja wist u dat dan niet? Nou ja als niet roker vind je dat veel. En als je dan 2 keer in de week 2 pakjes haalt is 4 pakjes, is dat toch 24 euro. En dan denk ik stop dat is op jaarbasis in een potje, dan houd je heel wat over. (Int: ja inderdaad) Dus ik heb ook tegen de kinderen gezegd, het is gewoon veel te duur, begin er niet aan, het is rotzooi, het vernield je lichaam, je wordt er niet mooier op, ik zeg ga de vingers van ome Jacob maar eens kijken die worden bruin, je tanden worden bruin en bovendien, uhm je huid wordt er ook oud van, het tast gewoon je hele lichaam aan. (Int :ja dat is zo) Uw kinderen roken dus ook allebei niet? Nee, al heb ik mijn twijfels bij A. Als die dan langsloopt dan probeer ik wel eens te ruiken, maar ik ik kan niet, ze hebben wel vrienden die roken, dus ze nemen dat luchtje wel mee. Maar als ik dan de adem, nee dan ruik ik dat niet. Maar hij zal af en toe wel eens een trekje krijgen, maar uhm nee. Nee en bovendien het geld. (Int: nee dat heeft tie niet) Nee dat heeft tie niet, en dat krijgt tie van mij ook niet. Nee want dat staat ook gewoon keurig op zijn rekening en daarmee is de kous af, ja. Ja, en heeft u het idee dat uw kind bij @Robert’s dingen kan bespreken die het ergens anders niet of minder snel zou kunnen bespreken? Ja, ik denk dat er best wel openlijke gesprekken, gevoelens die je hebt, en uhm ja gesprekken over het geloof, he uhm Robert en Jennifer zijn ook allebei christelijk. (Int: ja) Ik denk dat dat toch wel heel anders is dan bij de andere stichtingen hier in Elburg, stichting Wiel. Ja en ook muziek, verantwoorde muziek wordt hier ook wel gedraaid en ook wel verantwoorde filmpjes. Ik denk dat ik me ook niet hier uhm nee, dat zou ik bij de andere wel minder hebben. Ik zou dan ook denk ik niet, ik zou dan oh wat zouden ze nou weer doen weet je wel? En nu is het oh ze zijn bij @Robert’s, klaar. (Int: ja) Ja hij is bij Robert, dan is het goed, en bij de andere zou ik dat niet zo hebben nee. En heeft A. ook kennis en inzicht in de maatschappij gekregen en zijn rol hierin? Ja, ja, hij weet wel wat er speelt. Uhm, maar dat zal ook wel komen, omdat mijn beroep daar ook wel in mee werkt, en ik daar ook best wel open in ben. Ik heb uhm buiten cliënten in rolstoel, ook leerlingen vervoer. (Int: oh ja) en ook 2 vluchtelingen. En daar praat je dan ook openlijk over. Je hebt de goede vluchtelingen, en je hebt de slechte vluchtelingen. En vooral nu, nu alles speelt, de aanslagen in Parijs, waar gaat het eigenlijk om. (Int: hm) Uhm, wat die ook zei, nou ja ze wouden hier elk uur het nieuwsstukje zien, het maakte hem een beetje angstig, dat gaf die toe. Ik zeg heb je dat ook kenbaar gemaakt dat je dat niet leuk, niet prettig vond? (Int: ja) Ja uhm, hij zegt, dat weet ik eigenlijk niet of ik dat heb aangegeven. En dat brengt dat stukje autisme dan weer met hem mee( Int: oh ja) En uhm, maar ook van van uhm, de angst die die mensen gehad hebben. En sommige kan ik op mijn beurt ook begrijpen van ga alsjeblieft terug. (Int: hm) wat heb je hier eigenlijk te zoeken, maar deze mensen, de kinderen die ik vervoer, wat die meegemaakt hebben, trauma’s. Dat ik ook van dichtbij meegemaakt heb dat één van die kinderen kats overstuur was. (Int: ja) En dan troosten mee naar de juf, dat doe ik sowieso elke dag omdat het nog kleuters zijn. Maar de taalbarrière is sowieso heel moeilijk met ouders ook, want hun spreken geen Engels en ik spreek al helemaal geen Engels. (Int: ja) Dus uhm ik ben blij dat ik de Nederlands taal haha (Int: ja) En ik noem thuis geen namen, maar dan weten ze wel van ja. En ook het feit dat ze hier met niets komen, alleen de kleding die ze hebben. En hun papiertje en voor de rest echt helemaal niets, echt niet. En sommige ja dit dat zus. Ja ze krijgen ook wel wat van de Nederlandse staat, maar nee. (Int: hm, nee) Nee dat is best wel zo dat ik dat hem wel probeer bij te brengen, want ja het is ook zo van de ene hoort die dat en van de ander

170


hoort die dat. En ja ik zei ook al je moet zelf kijk is naar het nieuws, (Int: ja en dat doen ze hier ook wel) ja, ja. En heeft A. zich ook ontwikkeld door @Robert’s? Ja ja, (Int: gedrag?) ja. Waarin merkt u dat vooral? Ja uhm, vooral dat uhm sociale dan in zijn gedrag. Dat hij netjes is naar andere mensen toe. Uhm, in zekere zin, want hij kan wel eens overal tegen aan schoppen, maar wel dat tie gewoon netjes en beleeft moet zijn. Ja. En dat niet alles zomaar kan. (Int: nee precies) Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over @Robert’s? Nee, nou uhm in die zin ze zijn nu maar 2 dagen per week open en ik hoop dat de gemeente ook in gaat zien dat deze groep uhm best wel groot is en dat ze meer ruimte zouden moeten krijgen en ook een subsidie want dat hebben ze gewoon niet, dus het moet veelal ook bij de kinderen en de ouders vandaan komen, en dat vind ik helemaal niet erg, maar ik zou het zo leuk vinden dat er nog meer kinderen bij betrokken zouden raken en dat ze nog vaker open kunnen. (Int: ja) Ik denk dat dat wel belangrijk is voor uhm Elburg en omgeving, want het zijn niet alleen kinderen uit Elburg die hier komen, ze komen uit Oosterwolde, t’ Harde, zelfs Nunspeet. En dan denk ik maak het mogelijk dat dit meer open kan dat er meer subsidie komt. Dat zou ik mee willen geven aan @Robert’s, maar voor de rest nee. (Int: oké, dat was het dan).

171


Interview 11 Functie: jongere Niveau: 4 havo van klas 1 – 3 (3 jaar) bij @Robert’s, standaard 2x in de week. 0,5 jaar nu niet meer bij @Robert´s Waarom ging je erheen? Nou een paar vriendinnen van mij die gingen er ook altijd naar toe. En toen vroegen ze mij ook een keer mee en toen zeiden ze we gaan naar @Robert’s. En ik dacht eerst dat is gewoon iemand waar ze naar toe gaan, ik snapte dat niet. (int: ja haha) en toen bleek dat hier te zijn. En ze hadden tegen de andere verteld over soesjes ofzo (Int: haha ja) en toen dacht ik nou dan ga ik ook maar een keer mee. Maar dat was gewoon hier en daar kwamen allemaal kinderen en ik kende ze niet, uiteindelijk dan wel, gingen we ook met z’n allen op kamp en zo, ja dat was echt leuk. (Int: ja) En hoe vond je het de eerste keer toen je hier kwam? Eng, ja best wel eng. Vooral ook omdat je bijna niemand kent. En dan denk je vinden ze me wel aardig, ben ik niet raar, maar ja, iedereen is gewoon anders hier dat is wel leuk. (Int: ja haha) En noem eens een paar positieve dingen van @Robert’s? Je maakt nieuwe vrienden, het is gezellig hier, uhm je kan jezelf zijn, vooral omdat je niet bang hoeft te zijn om jezelf te uiten hier, omdat iedereen gewoon heel anders is. In het begin had ik dat wel en toen dacht ik wel van: moet ik hier zijn zeg maar. (Int: hm) Maar op een gegeven moment als je vaker bent geweest dan ben je wel helemaal jezelf, en iedereen accepteert dan ook je positieve en negatieve kanten. (Int: ja) Er waren ook wel mensen waarvan je dacht, ik hoef hier niet naar toe voor die mensen, maar dat waren er wel weinig. De meeste waren wel leuke mensen. (Int: ja grappig) En wat waren de negatieve dingen van uhm @Robert’s? Uhm, dan moet ik even denken. Ik denk niet dat ik echt iets heb wat ik negatief heb ervaren. Nee uhm dat weet ik niet. (Int: Of iets, waarvan je denkt als ze dat zouden veranderen dat zou wel helpen, dat zou het leuker maken.) Uhm, ja misschien wel ik weet niet hoe ze dat nu doen, maar dan was het zo dan zat iedereen maar een beetje tosti te eten en op de bank te hangen, maar dat was ook het enige wat ze deden en ook op hun mobiel en zo, maar niet echt spelletjes ofzo. Ja soms, maar dat was wel steeds minder, maar dat was misschien ook wel leuk geweest als je meer activiteiten ofzo had gedaan. (Int: ja, ook gewoon op de dagen dat er geen grote activiteit is) ja inderdaad. Want op een gegeven moment hadden ze ook wifi hier, maar toen bleef iedereen gewoon wachten tot de wifi hier aanging haha en dan gingen ze allemaal zitten weet je wel haha. (Int: ah ja haha) Ja en je moest ook huishoudelijke klusjes doen hierzo? Oh ja dat moesten we ook altijd doen, ik ben het al allemaal kwijt joh haha. (Int: oh joh haha) De één moest stofzuigen, de ander afwassen, de ander het eten klaarmaken, dat was dan op de vrijdag dat vond ik altijd wel heel leuk. Vooral omdat je ook allemaal nieuwe gerechten probeert, wat nieuws maken, want niet iedereen kan lekker koken. (Int: nee haha) Maar er waren ook van die kinderen, die gingen net voordat we klusjes moesten doen naar huis weet je wel, maar dat deed ik dan niet, ik bleef wel gewoon hier. (Int: oh ja)

172


En wat vond je ervan om die klusjes te doen? Niet zo erg, ik was binnen 5 minuten klaar, 10 minuutjes. Het was niet dat je hele ramen moest lappen ofzo, het was gewoon even de tostihoek schoonmaken, keuken schoonmaken, maar. (Int: oh ja, en dan moest je je inschrijven) Hoe bedoel je om hier te komen? (Int: nee voor de klussen) oh nee er hing daar zo’n brief en dan kon je je naam er op schrijven, wat je wou) Maar soms maakte ze er ook wel misbruik van zo van die doet dit, maar uiteindelijk werd toch alles wel schoongemaakt door verschillende mensen, het was niet zo dat steeds dezelfde moesten schoonmaken ofzo. (Int: nee) En heb je daar nog iets van geleerd van het schoonmaken, gewoon praktische dingen? Uhm nou ik wist eigenlijk wel hoe ik moest schoonmaken en stofzuigen en zo. Haha misschien anderen, die thuis niets hoefden te doen, maar ik moest thuis wel eens gewoon mijn kamer schoonmaken ofzo. Dat wel. (Int: ja) En heb je ook wel een geholpen met grotere activiteiten organiseren, zoals kamp of koningsdag? Ja, uhm het eerste jaar was ik gewoon mee en het tweede jaar heb ik het georganiseerd met die anderen allemaal. (Int: hm) Ja dat was wel leuk, dat je alles en iedereen een beetje in de hand had. Dat je kon commanderen jij doet dit en jij doet dat haha, ja dat was wel leuk. (int: ja haha) Heb je daar ook wat van geleerd? Ja ik vond het vooral ook heel leuk op het kamp zeg maar dat je, we hadden toen een spel gedaan met die kinderen, die kinderen die uhm waren volgens mij uit de eerste klas ofzo. En dan gingen we met ze praten en zo. Want ze waren niet op niveau ingedeeld ofzo, maar uhm ja ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen dat klinkt zo lullig als ik dat zo zeg. Maar uhm die zagen zeg maar alles anders met drank en drugs en roken en zo en die waren ook iets agressiever, ja ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Maar hun verhaal aanhoren en zo dat ze soms nog wel onzeker zijn en dat je spelletjes met ze had gedaan. En dat was wel leuk en leerzaam ook. Want vaak heb je heel snel een vooroordeel, maar als je dan het verhaal van diegene hoort dan denk je oh ja zo kan het ook. (int: ja) Ja dat vond ik wel leuk. Ja dan wordt je er zelf ook weer een beetje bewust van ofzo? Ja klopt want ik had gelijk mijn oordeel al klaar, van dat zijn toch van die mensen die zitten te roken en te drinken die kunnen toch niets, maar ze waren wel gewoon aardig, ook wel apart, maar anders. Ik zeg niet dat ik met hun om zou gaan, ook omdat ze jonger zijn, maar dat je wel gewoon advies kan geven en zo. (Int: ja ) Omdat ze best wel domme dingen deden soms. Ja en dat zeg je dan ook tegen ze? Ja dat zeg je dan in dat groepje, van misschien kan je dit anders doen of minder drinken en zo, ja dat was wel leuk. En deden ze dat dan ook als je dat dan zei? Dat weet ik niet, ze mochten niet roken en drinken op kamp dus. Maar dat was wel mooi om daar mee om te gaan. Dan had je van die overdreven typetjes die dan zeggen, ja ik kan echt niet meer, ik moet een peuk opsteken. Ja ik snap dat niet, maar dat zal wel iets voor hun zijn haha. (Int: nee haha) Wordt je ook aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja Robert stuurt meestal wel een berichtje, nu dan niet meer omdat ik er nu niet meer echt kom, maar vroeger dan hier voor wel en dan vroeg die help je mee met dit of doe je mee aan dat. We 173


hadden een fotoshoot georganiseerd, maar toen was ik ziek en toen kon ik uiteindelijk toch niet mee doen, maar dat was wel leuk om te bedenken waar je foto’s van wilt maken en zo. Dus volgens mij vond iedereen dat ook wel leuk, ja. Dus je brengt zelf ook wel ideeën in? Ja dat hadden op ook gedaan ja. (Int: gaaf) Merk je dat je thuis sneller mee helpt of bij anderen, omdat je hier meer verantwoordelijkheid krijgt? Nee, uhm nee haha niet echt. Nee je was hier gewoon de hele dag, niet dat je daarna nog thuis ging helpen ofzo. Ja je moet wel eens thuis helpen, maar dan doe je het omdat het moet, niet uhm haha (Int: ja haha niet uit jezelf ofzo) Nee haha Wat vond je bij de groep die bij @Robert’s kwam? Leuk, ja echt leuk. Maar op een gegeven moment was het wel, ik zat in de eerste en hun zaten allemaal in de tweede. En die gingen op een gegeven moment allemaal weg en dan blijf je maar met een klein groepje over. En toen kwamen al die nieuwe kinderen en toen was ik eigenlijk ook een beetje weggegaan, toen was het niet meer echt mijn groep zeg maar waar ik het echt heel leuk vond om mee om te gaan. (Int: nee nee) Dus toen was het ook wel over, maar toen vond ik me ook wel oud genoeg om gewoon met vriendinnen weg te gaan en niet meer persé hier te komen. Want me zusje zit nu wel in de eerste en die wil hier nu wel naar toe (Int: oh ja ) Dat als je jonger bent dat je nieuwe mensen ontmoet ofzo. Want wat voor soort mensen komen hier? Verschillend, want op mijn groep was het echt veel van het lfc die kinderen kwamen hier, maar ik weet niet wie er nu allemaal komen, maar toen wij weg waren was het allemaal oosterlicht zeg maar. Ja dat soort mensen zeg maar. (Int: ja van verschillende scholen zeg maar) Ja ja, ik weet niet hoe het nu is, maar toen in mijn tijd veel van het lfc (Int: ja nu horen we inderdaad vooral ook Oosterlicht ja) ja ja. (Int: dus het is wel dat je van school mensen mee neemt) ja ik weet niet hoe het nu is, maar toen was het wel al mijn vriendinnen van het lfc die komen hier heen en die nemen weer vriendinnen mee. En heb je hier ook nieuwe vrienden gemaakt, ook waar je nu nog contact mee hebt. Ja, uhm ja ik heb ook nog een paar kinderen van de basisschool daar heb ik ook nog wel contact mee, ook door @Robert’s dat je daar nog vrienden mee blijft. (int: oh ja) Maar ook wel nieuwe vrienden groepen, maar die dan ouder zijn die nu in de 5e zitten, daar ga ik ook nog wel mee om. Dat vind ik wel gezellig. (Int: ja leuk) Niet persé als bij @Robert’s, maar wel gewoon contact zeg maar. En heb je ook wel eens mensen waar je niet zo goed mee op kan schieten in de groep? Ja dat was vooral de nieuwe groep zeg maar, maar dat kan ook wel een beetje aan mezelf liggen. Wat doe je daar dan mee, of wat doet Robert als die dat merkt ofzo? Nou je had op een gegeven moment dus echt 2 groepen. Maar die nieuwe groep die was zo anders. Nou niet persé dom, dat niet, maar die hadden van die trekjes van waarom zou je dat doen hier weet je wel. Maar dan zei die ook wel dat we gewoon normaal tegen hun moesten doen en dat deden we dan ook wel uiteindelijk, maar dat duurde wel eventjes. (Int: ja dat is ook wel lastig, nieuwe groep in jullie ruimte) ja ze pakten onze plek en pakten onze tosties haha. (Int: Oh ja haha) Maar dat verpeste het niet hier hoor. Het was altijd nog genoeg gezellig, want ook het koken, er 174


waren dan een paar kinderen van die oude groep zeg maar en die kookte dan voor de nieuwe groep, dus dat was heel gezellig aan tafel ja, dat was wel leuk. (int: oh ja) Doen jullie ook wel eens activiteiten voor de buurt? Ja volgens mij hebben we wel eens zeker wat gedaan, maar ik weet het niet zeker. Oh ja ja, we zijn naar het Freijtenhof geweest, hebben we een high tea gedaan voor die oudjes. Ja dat was ook leuk. Ik had het nog nooit gedaan, ik ben er ook niet zo van, maar dat was wel leuk. (int: ja) Was wel anders, vooral ook met oudere mensen, dat je ook leert omgaan met hun zeg maar, ja. (int: ja) En wat was de reactie van hun daarop? Ja volgens mij wel leuk haha. Ze waren er niet negatief over. En wat vond je er zelf van? Ja uhm het is niet echt mijn ding. Ik weet niet of ik het nog een keer zal doen. Pas moesten we het met school doen en het is niet echt mijn ding. Maar het is wel leuk om het een keer mee te maken, want in het begin had je iets van afstand en zo, dan ga je er bij zitten en ik zeg niets, maar op een gegeven moment ga je dan wel praten en dan is het wel echt leuk haha. (int: oh ja haha) Maar dat moest je ook dan organiseren die high tea? Nee dat had Robert georganiseerd dacht ik of ja met Jeniffer dacht ik. En ook al zou je het niet met ouderen maar met kinderen doen, zou je het dan leuker vinden? Ja dat wel, ook omdat je dan meer een gesprek kan hebben, die oudjes die zeuren altijd zo haha. (Int: haha ja hebben ze eindelijk iemand om tegen aan te praten) haha ja hele verhalen. (Int: haha ja, maar je weet in ieder geval dat je niet met oudjes wilt werken) Haha nee inderdaad. Durf jij hier ook alles in de groep te gooien ook al had je vragen of uhm? Uhm, ja wel, er waren wel dingen die ik voor mezelf hield, maar ik durfde dat wel hier. Ook omdat al me vrienden hier zaten. Dat was wel leuk, want je kon ook een heel serieus gesprek met ze hebben en zo, maar ook gewoon gezellig zeg maar ja. (int: ja) En uhm hoe vind je dat je bij @Robert’s niet mag roken? Ja ik vind het prima, ik heb er geen problemen mee, ik rook niet dus. (Int: ja maar ook dat je niet meer naar binnen mag) Ja ik vind het goed, kijk je moet zelf weten of je rookt of niet, maar het is beter van niet, dus dan kan je beter stimuleren dat het hier niet mag. Ja voor hetzelfde geld komen er allemaal van die junkies hier ofzo. Ja maar ik vind het wel goed haha. (Int: ja haha) En wordt er hier ook voorlichting gegeven over bijvoorbeeld roken, drugs? Uhm, nou met kamp werd er wel heel veel verteld, over een rots ofzo. Over hoe ene man en hoe een meisje in elkaar zit zeg maar en ook hoe mensen denken. En ook hoe alcohol en roken in elkaar zit zeg maar met leeftijd en zo. (Int: ja) En Robert vertelde dan ook dat hij voorlichting gaf aan zo’n klas gewoon zeg maar. (Int: ja) En dan vertelde die wat die had gezegd en dan wilde die wel een serieus gesprek met iedereen zeg maar, maar uiteindelijk was het wel weer leuk en dan leerde je zeg maar wel weer dingen. (int: ja) En deed hij dat hier ook wel eens of was dat af en toe een keer? Soms, wat ik me kan herinneren niet heel vaak. Ja soms wat die allemaal had meegemaakt die dag, dat vertelde die wel en dan vertelde die wat andere mensen erop reageerden en zo. Dat wel. 175


En heb je daar ook wat aan gehad? Ja vooral van het kamp. Hoe iedereen in elkaar zit en denkt. Want daar denk je helemaal niet over na, je hebt gewoon het gevoel dat niemand je begrijpt weet je wel. (Int: hm) Ja dat was wel, het is me nu nog steeds bijgebleven, dus dan zal het wel goed zijn. (Int: haha ja ik merk het) Ja(Int: Dus toch wel een stuk bewustmaking van mensen, karakter en gedrag) Ben je bij @Robert’s wel eens ergens op aangesproken? Ja dat ik altijd saggerijnig kijk haha. Maar dat heb ik dan zelf niet door dan zit ik gewoon in mijn concentratie ofzo. En dan liep Robert altijd langs en dan zei die, gewoon voor de grap hoor, kijk niet zo saggerijnig joh haha. Maar dan was het dan altijd wel. Nee niet dat ik echt iets fout deed ofzo. (Int: nee haha) En wat vond je van de manier waarop die dat zei? Dat vond ik niet erg, ik hoor het wel vaker, nog steeds haha (Int: ja joh) En anderen sprak hij anderen ook wel eens op gedrag aan? Ja, volgens mij wel, als ze druk waren van joh kan je even rustiger doen ofzo. Of als ze heel erg gingen schelden ofzo, dat mag niet, ja dat mag wel moet je zelf weten, maar niet hier zeg maar. (Int: hm, ja dus gewoon bepaalde regels, grenzen) Ja ik weet niet of dat nu nog steeds is dat hier een bepaalde brief hangt ofzo? (Int: ja wel de 2 van @Robert’s) ja zoiets. En heb je bij @Robert’s ok geleerd eerst na te denken voordat je wat doet? Ja vooral bij wat ik zeg. Want ik zeg best wel snel dingen, ben wel een flapuit, best wel lullig soms, dan dacht je later dat had ik niet moeten zeggen weet je wel. Maar ook dat nu later die nieuwe groep kwam weet je wel, oh daar werden we ook op aangesproken, dat we iets aardiger moesten doen, dat we niet gelijk een oordeel moesten hebben en zo en dan ja daar leerde je wel van dan. Had je dan ook zo iets van ja hij heeft gelijk? Ja klopt, hij had ook wel vaak gelijk. Ook wel eens niet, vond ik dan. (int: en hoe ging je daar dan mee om?) haha ja dan zei ik gewoon ja is goed, en dan ging ik er gewoon mee verder haha. (Int: en werd je daar dan nog een keer op aangesproken?) Nou dat kan ik me niet echt herinneren, nee het is niet echt dat ik vaak ergens op aangesproken werd nee. En naast @Robert’s, uhm kwam er toen ook nog wel eens in je gedachten van oh ja dat zei die toen? Ja vooral dat saggerijnig kijken dat probeerde ik dat wel. (Int: haha ja ik vind het wel meevallen hoor) Haha ja maar soms dan fiets ik gewoon en dan zitten mensen van ben je saggerijnig ofzo? Haha en dan denk ik nee, maar dan lach ik gewoon en dan zeg ik doei en fiets ik weer weg haha. (Int: ja haha als jij wilt dan ik saggerijnig kijk best haha ja) Uhm heeft @Robert’s jou geholpen met profiel op school of het kiezen van je opleiding? Nee, dat is gewoon wat zelf altijd al had gedacht. (Int: maar ook niet door de activiteiten dat je dacht ja dat vind ik wel leuk) Oh ja ja, dat wel, vooral het organiseren bij het kamp, tenminste dat zeiden mijn ouders tegen mij, en dat is wel iets waar ik nu iets mee ga doen zeg maar. (Int: want wat ga je nu doen dan) Nou ik doe nu EM, en ik wil, dat weet ik nog niet zeker iets met de communicatiekant op, maar dan niet voor een groep staan zeg maar, maar meer de ideeën bedenken achter hoe een mens denkt zeg maar. (Int: leuk, ook een beetje de psychologie kant op dan) Ja (Int: leuk) 176


Wat is je leukste herinnering aan @Robert’s? Kamp, ja dat vond ik wel het leukste ja. (Int: en wat specifiek van het kamp) Uhm het zwemmen vond ik altijd heel leuk, omdat het dan lekker weer was. En gewoon met ze allen allemaal leuk dingen doen. En uhm we hadden toen een keer dat was de eerste keer en droppin gedaan. Alleen dat was niet helemaal goed gegaan, en toen kwamen we bij wilde stieren terecht, dus wij over de weg een beetje terug lopen, ja dat was leuk. Hartstikke bang toen, haha maar nu is het leuk. (Int: ja haha achteraf is het altijd leuk) Wat zou je missen als @Robert’s niet bestond als je er zeg maar niet heen had gekund? De herinneringen van wat je allemaal hebt gedaan en nieuwe mensen die je kent, dat je uhm je ook sneller open stelt aan anderen. (Int: hm) Normaal dan heb je je vaste clubjes mensen, maar nu stap ik ook sneller op mensen af en zo, dat vind ik minder eng. (Int: ah gaaf ja) En wat vind je uhm het beste aan de begeleiding hoe Robert het doet? Nou hij is heel grappig en hij kan heel leuk doen maar hij kan ook heel serieus doen. Want dat heb ik ook wel eens gehad, dat als er echt iets was als je echt ergens mee zat, of iemand anders hier zeg maar dat schokte ons best wel heel erg zeg maar, dan gingen we dat gewoon aan hem vertellen en dan hielp die ook wel gewoon. En hoe hielp die dan? Nou gewoon dan vertelde die gewoon wat je zou kunnen doen. Er komen allemaal weer dingen op nu haha. Nee maar dan hadden we een probleem en dan zei die misschien kan je naar die gaan of naar een persoon op school, vertrouwenspersoon ofzo. Omdat hij er ook niet precies mee wist wat hij er mee aan moest. En dat heeft wel geholpen. (Int: ja ) En liet hij jezelf dan ook wel nadenken of bracht hij vooral ideeën aan? Ja ook gewoon, wat kan jij eraan veranderen, wat denk jij dat handig is zeg maar. En dan hielp die wel gewoon zeg maar. Gewoon zo’n zetje in de toekomst zeg maar. (Int: ja duwtje in je rug) ja dat bedoelde ik haha. (Int: ja gaaf haha) Heb je zelf nog opmerkingen over @Robert’s? Nou nee. Nou ik denk wel dat het handig is dat mensen dit weten van @Robert’s zeg maar. Dat als ze het thuis niet fijn hebben, dat hier naar toe komen dat het hier gezellig is zeg maar. (int: ja) Maar ik denk niet dat je het te vaak in de week moet doen. Ik denk dat het dan weer te vast gaat worden ofzo., of je er naar toe zou moeten of zo. (Int: ja dat het een verplichting wordt) ja inderdaad, dat het saai zou worden en dan ga je er sneller weg. En nu is het zo van oh het is weer bijna dinsdag, oh ik ga er weer naar toe weet je wel (Int ja) ja dat denk ik.

177


Interview 12 Functie: jongere Leeftijd: 14 jaar Niveau: LWO Komt bij @Robert’s van 2015- nu, komt bijna altijd. Waarom ga je naar @Robert’s? Het is gezellig en met Robert praten is ook wel leuk en zo. (Int: Hm, dus gewoon een beetje voor de sfeer ofzo?) Ja. Wat vind je leuk aan @Robert’s? Uhm, ja gewoon dat ja dat je kan hier gewoon met iedereen praten en zo, en niet iedereen kan hier op zijn mobiel vooraf omdat de wifi niet aanstaat en zo. Mis je dat dan niet? Uhm, nee ik heb abbo. (Int: Oh dus jij zit dan alsnog met je mobiel?) Nee dat niet, dat niet. Uhm en wat vind je wat minder aan @Robert’s, of wat zou er moeten veranderen om het nog leuker te maken? Uhm, weet ik eigenlijk niet er zit eigenlijk helemaal geen nadeel van @Robert’s aan voor mij. Oh dat is mooi, dus je blijft er ook wel heen gaan, of heb je zoiets van nou nog ff en dan stoppen.. ? Nee dat niet. En heb je hier ook nog klusjes zoals de wc schoonmaken ofzo? Ja dat is mijn vaste klus, want de andere klusjes duren zo lang. En wat vind je ervan dat je dat moet doen? Nou het is niet zo lekker fris, maar het is korter dan de andere klusjes die we moeten doen, dus ja dan kan je weer verder met de dingen waar je mee bezig was daarna. Schoonmaken en weer klaar. En leer je er ook wat van of is het ik doe het en ik ben weer weg? Naja, je leert er wel wat van. Tenminste ik wist niet eens hoe je een toilet schoon moest maken toen ik hier kwam. Ik had het daar met me moeder over en nu doe ik het ook wel eens thuis voor. (Int: Oh ja, pfieuw, dus je moeder heeft er ook profijt van) ja ja ja. En heb je ook wel eens helpen organiseren met grote activiteiten zoals kamp, of koningsdag? Nee, maar ik heb Robert wel eens geholpen met uhm, een maand lang moest ik dan me mobiel om 10 uur s avonds inleveren en kijken hoe ik beter sliep zonder mobiel, dan met mobiel. En hoe ik dan ook reageerde op dingen. Want normaal was ik heel druk en uhm als je zonder mobiel naar bed gaat, wordt je rustig en slaap je beter dat soort dingen. (Int: en hielp dat?) Ja. Doe je het nu nog steeds dan? Nee, nee, nee dat niet. Ik hield het op een gegeven moment bijna niet meer vol, maar ja toen was het ook al afgelopen dus. En heb je dan nu niet zo iets van het hielp wel dus, af en toe misschien handig? Heel af en toe als ik ziek ben, maar meestal ga ik dan muziek luisteren of zo. (Int: oh ja, hm)

178


Wordt je aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja zeker. (Int: Wat zegt hij dan?) Uhm of ik ook kan komen komen, en dan geeft hij ook uitleg met wat het inhoud en zo. (Int: Ja en appt hij ook wel eens) Ja meestal geeft hij een sms door aan iedereen en dat is het wel eigenlijk. En appen doe ik ook wel eens tussendoor over privédingen en zo. En stel je zelf ook wel eens activiteiten of dingen voor? Uhm nee niet echt. Maar er zijn wel activiteiten van een docent uit mijn klas en zo, en daar had ik Robert voor uitgenodigd dan. (Int: Oh ja) Ja maar Robert z’n kinderen die waren toen thuis, dus Robert moest thuis blijven, maar z’n vrouw Jeniffer kwam toen wel. (Int: oké) En uhm bijvoorbeeld, ga je wel mee op kamp of weekend? Ja ik ben wel van plan. Want er hangt daar op de deur ook zo’n lijst met wat je allemaal kan doen, doen veel dat ook of blijft dat meestal een beetje leeg? Dat blijft meestal een beetje leeg, want de meesten die komen hier en die gaan op de bank zitten hangen. Want de meeste die komen die zijn van de Capellen, dus die hebben een IPad. Dus die zitten hier de hele tijd op hun IPad en die doen best wel druk en zo. (Int: Oh ja) Dat is een andere school ofzo? Uhm, ja want op onze school daar heb je eigenlijk alleen boeken en hun gebruiken IPad. Dus hun kunnen spelletjes spelen als ze komen, want dan nemen ze de IPad gewoon mee. Oh ja, en wat vind je er dan van als hun op hun IPad zitten? Nou een beetje ongezellig. Zeg je er dan ook wat van of? Nee meestal niet. Ik bedoel weet je wat het is ze hebben hun eigen keuze, als hun dat leuk vinden, dan moeten hun dat doen. Oh ja, want wat doe jij dan meestal als je hier binnenkomt? Nou met Robert praten, of met vrienden hier zitten ofzo. En iedereen kende je ook al toen je hier kwam of heb je ook nieuwe vrienden gemaakt? Ik heb ook nieuwe vrienden gemaakt. Ik kende er maar één ofzo toen ik hier binnen kwam, van school. (Int: Ja) Dat was ook een vriend van mij. Maar dat begon eigenlijk met een gevecht, maar toen zijn we vrienden geworden. (Int: haha zo kan je ook vrienden maken) Haha, ja. En wat vind je van de groep die hier komt? Gezellig. Heel actief ook wel. Maar als Robert bijvoorbeeld hier over de wallen wil lopen, dan doen ze er wel eens nuchter over, maar verder is het wel leuk. (Int: Hm) En wat voor soort mensen komen hier? Uhm, dat vind ik eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Wat ik vind alle mensen die hier komen gewoon normale mensen. Ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Hoe bedoel je de vraag eigenlijk in wat voor vorm?

179


Uhm nou zijn het vooral jongens of meiden, of uit de eerste en tweede of juist een gemixte groep? Nou eerst kwamen er vooral ouderen uit de derde en vierde klas en dat waren meer meiden dan jongens. Maar nu hebben de jongens een soort van de plek over genomen, want er komen eigenlijk alleen maar jongens (Int: oh ja) Dus er zitten hier meestal maar 1 of 2 meiden ofzo, heel af en toe dat er wat meer meiden komen, maar dat is dan meestal een vast groepje ofzo. En uhm toen is het een beetje veranderd, de derde- en vierdeklassers die komen niet zo vaak meer. En nu komen vaak de eerste en tweedeklassers. (Int: Oh ja) Merk je ook dat er wat anders is geworden? Ja drukker. Hm, maar dat vind je wel oké? Ja ja, ik bedoel ik ben zelf ook druk geweest vroeger. Haha en waarom vroeger? Omdat ik nu meer nadenk bij de dingen de ik doe. En hoe is dat gekomen dan? Door Robert als het ware. Want? Nou ik was eerst best wel druk zeg maar, en toen ging ik daar met Robert over praten en toen ging hij me tips geven en dat soort dingen en zo. En merk je nu bijvoorbeeld ook dat je buiten @Robert’s rustiger bent? Nou ik ben wel rustig buiten en zo, maar af en toe is het dat je ook wel druk bent met z’n allen en zo. En dan is het gewoon heel gezellig en zo. (Int: ja maar dat mag ook wel) Ja (Int: Je hoeft je niet altijd in te houden) Nee. En is het ook dat er vooral van één school hier komen, Oostervoorde hoor de ik dat nu, nee oosterlicht, komen die hier nu vooral? Ja uhm er komen er 3,4,5, komen er van de Capellen, van de Cappelen komen er meestal niet zo veel. (Int: Oh dus het is wel een gemixte groep van de scholen) Ja. Oh dat is wel leuk, dus niet iedereen kende elkaar. Nee nee dat niet. Ik bedoel, Ik moest zelf ook wel wennen. Want na de zomervakantie was ik een tijd niet geweest. En toen na de eerste twee weken toen kwamen al die eersteklassers van de Capellen hier ook een keer kijken en zo, en toen moest ik wel wennen omdat hun toen ook kwamen en zo. En heb je er ook nieuwe vrienden door gekregen? Uhm ja, nou ja ik kan wel met ze opschieten en zo, maar het zijn niet bepaald mijn vrienden, want ik vind ze ook nog best wel druk en zo. En wat doe je dan als je niet zo goed met ze op kan schieten? Meestal gewoon proberen te negeren en zo. Ja en heb je het er ook wel eens over met henzelf of met Robert? Uh, ja meestal met henzelf of ze rustig kunnen doen en zo.

180


En daar wordt dan ook naar geluisterd? Nou dan beginnen ze met kussens te gooien en zo. (Int: haha ja joo hou je mond) Doen jullie ook wel eens activiteiten met of voor de buurt hier in Elburg? Met koningsdag hadden wij hier activiteiten in de stad en met kerst in de vesting. Er is uhm met koningsdag binnenkort hier iets met uhm graffiti ofzo. (Int: ja) Dat is het wel een beetje wat ik weet. Krijg je daar dan ook reacties van de buurt daarop of? Nou uhm, vorig jaar met uhm koningsdag zat ik in de rolstoel en uhm met kerst inde vesting liep ik zelf door de stad heen dus ik heb er niet veel van meegekregen, maar ik weet wel dat het er was. Oh ja, en je moet toch ook wel eens brood halen bij de bakker? Ja 1 of 2 keer per week. Ja en krijg je daardoor ook meer connecties in de buurt, of betere relaties met de buurt of is het meer van ik haal brood en? Dat is meer gewoon jou brood halen en je loopt weer terug als het ware. (Int: ja) En stel je hebt vragen of je wilt wat bespreken durf je dat dan ook in de groep te gooien of stap je eerder naar Robert zelf toe? Uhm nou meestal gewoon eerder naar Robert zelf, omdat hij altijd wel goede oplossingen heeft. Hee en ze hebben hier zo’n anti-rookbeleid, hoe vind je dat? Uhm, ja opzich wel goed van hun, Uhm ik heb zelf ook gerookt, dat geef ik eerlijk toe. En ik heb het er met Robert over gehad en ik vind het anti-rookbeleid best wel goed, want het houd mensen wel tegen om te gaan roken, omdat je hier een hele middag zit ook. En ben je dan nu ook helemaal gestopt of? Ja dat wel, maar als mensen het je bijvoorbeeld aanbieden, pas had ik bijvoorbeeld weer één hijsje genomen en daar heb ik dan ook wel weer spijt van gehad. (Int: hm) En uhm, bespreekt Robert dat ook wel eens hier in de groep, zoals drank, drugs, roken? Uhm, als je er zelf over begint dan gaat tie er met je over praten, maar het gebeurt niet zo dat hij in de groep gaat zitten en er zo gaat over praten. Nee en gebeurt dat vaak of wel eens, of nooit? Heel soms. (Int: En dat is hoe vaak?) Uhm ik heb er 3 keer, even tellen hoor, ik heb er 4 keer gezien dat die daar met mensen over in gesprek was, 5. En vind je het wel fijn dat hij dat doet, of heb je zoiets van nou van mij hoeft het niet persé? Ja uhm ik vind het wel handig, want hij waarschuwt je voor de dingen die schadelijk zijn. (Int: En daar leer je zelf ook wat van, doe je ook wat mee) Ja. Ben je bij @Robert’s wel eens ergens op aangesproken? Ja, ik was hier en keer weggelopen en toen ging ik hier achter in het steegje roken. Maar toen wist ik nog niet dat het anti-rookbeleid hier was. En dat was nog niet eens zo lang geleden (Int: En daarna wist je dat wel haha) Ja daarna wist ik dat wel ja haha. Hoe kwam die daar achter dan? Ik rook nog al heel erg naar rook. Je zit in een steegje, hoe zeg je dat. Je ruikt er zelf niet heel erg 181


naar, maar de geur, door dat je uhm, kijk ik rookte geen peuken, peuken ruik je niet snel aan je vingers, maar shag wel, dat je dan dat papiertje vast hebt en moet draaien ja dat wel. En je krijgt van die bruine vlekjes op je lippen en tussen je vingers van shag, dus. (Int: ja) Wat voor reactie kreeg je toen Robert dat door had? Uhm hij sprak me er op aan en dat ik het de volgende keer niet meer moest doen en dat uhm en toen had ik hem dus beloofd te stoppen. (Int: hm) En dat is tot nu toe nog best wel goed gelukt, ja toen ooit dat ene hijsje, mar daar heb ik nu ook wel spijt van ja. (Int: ja als je het eenmaal gedaan hebt, is het vet moeilijk om er vanaf te komen.) Ja dat wel! Want ja er vroegen ook wel eens kleine kinderen aan me toen ik in een groep stond te chillen en zo en toe zei ik ook, je moet er later niet aan beginnen als je oud wordt. Want uhm het is gewoon, het is ook een domme keus van mij geweest zei ik altijd. Ja want roken jou vrienden ook? Ja, bijna al me vrienden roken wel. En jij kan wel gewoon nee zeggen als ze het aanbieden? Ja, ja, ja gisteren waren we beetje aan het toeren en zo en toen heb ik ook niet gerookt. (Int: Hm, Zo, dat vind ik knap. Ja je ziet meestal wel dat als hele vriendengroepen het doen, dat het makkelijk is om daarin mee te gaan.) Ja ik zat in de auto, waarin alles rond ging en zo. Alleen zelf, bijvoorbeeld uh, roken zelf dat deed ik dan wel, maar zat je in een ruimte waarin iedereen rookte en je het in ademde in je neus dat was nooit zo fijn daarzo. Dus dat is ook wel zo van uhm dat het juist verslaafd wordt. Het is een vervelende lucht als je het zelf in je neus krijgt, en vooral als je in een kleine ruimte zit, zoals gister. (Int: Ja) Dus je hebt door @Robert’s wel geleerd om twee keer na te denken voor je wat doet? Ja ja ja, eerst doen, uhm eerst denken dan doen. (Int: haha ja) nee dat deed ik eerst altijd, nu ook nog wel eens, maar wel minder. En heb je dat ook op andere gebieden dan roken? Uhm ja, als vrienden bijvoorbeeld met iets komen, wat niet door de beugels heen kan. Dan zeg ik altijd wel dat kun je beter niet doen en zo. (Int: Ja) En luisteren je vrienden dan ook naar je daarin? Ja meestal, Bijna iedereen op 1 na, maar die is dan ook al 19. En die ken ik van het werk van me vader. En, maar die maakt ook de domste keuzes die die kan maken. (Int: Oh jammer, maar dat zie jij dan wel?!) Ja ja dat wel. En helpt @Robert’s jou ook op school met welk profiel je wilt kiezen of welke opleiding door de activiteiten die je hier doet dat je een beeld krijgt van hier ben ik goed in en dit wil ik doen? Uhm, laatst hebben we een kookboek gemaakt met @Robert’s. En ik wil al vanaf me 4e 5e kok worden ofzo. En daar heb ik ook aan meegeholpen en zo. En, maar ik wist ook al toen ik in groep 7 zat dat ik op het Oosterlicht in de derde het keuzevak zorg en welzijn en dan maatschappij wilde doen. (Int: oh ja, dus dat wist je dan al van te voren) Ja en dat kwam ook door een zusje van mij. En heb je dan door dat kookboek ook connecties hier in de stad gekregen van nou daar kan ik misschien wel stage lopen of dat vind ik leuk om te doen? Uhm, ja bij de zilverzoen mocht ik in uhm de kerstvakantie in de keuken iets maken. Alleen ik was het 182


bij mezelf vergeten te zeggen, dus daar was ik te laat mee. Ja maar als ik een baantje zoek of stage wil lopen in een restaurant dan houd ik de Zilverzoen voor ogen. (Int: oh ja, gaaf!) Wat is je leukste herinnering aan @Robert’s tot nu toe? @Robert’s kamp, dat was met heel veel vrienden van mij. En je zat bijna de hele tijd in het water en ja we waren eigenlijk met heel weinig jongens, we waren maar met 3 jongens van mijn leeftijd, en voor de rest waren er alleen maar oudere en dat waren dan ook een beetje de begeleiders en zo. En dat was wel leuk want er waren heel veel vrienden van me en er waren ook heel veel meiden en dat waren dan ook goede vriendinnen van mij en zo. (Int: is dat die groep?) Ja dat is die groep ja. (Int: oh ja, gaaf) Hee en wat zou je nu het meest missen als @Robert’s er niet was of wat missen jongeren die hier niet komen? De verandering van de maatschappij, want ik bedoel er zijn, heel veel mensen die denken niet na over andere mensen en dat gebeurt hier wel. (Int: Stukje bewustwording) Ja. (Int maar toch met een hele chillen sfeer ofzo) Ja dat je gewoon goed met elkaar kan opschieten en zo. En dat je dat dat wanneer sommige jongens van hier wat op straat gooien ofzo, dan zegt Robert daar gewoon wat van en daar leer je ook heel veel van en zo. (Int: ja) Dat waren onze vragen, heb je zelf nog opmerkingen over @Robert’s wat wij nog moeten weten? Nee, niet echt eigenlijk.

183


Interview 13 Functie: jongere Leeftijd: 16 jaar Niveau: havo Bij @Robert’s vanaf 2012/2013-2014/2015, elke week 2 keer. Waarom ging je naar @Robert’s? Nou, uhm het was allereerst, omdat het van me broer was. Het was ook heel erg dat het me echt heel leuk leek met andere mensen. Op school heb je natuurlijk je vaste groep die je ziet, maar hier heb je ook andere mensen die je eigenlijk nooit ziet (Int: ja) en niet kent, dus dat leek me heel leuk om dan mensen te zien en te ontmoeten. Ik was thuis ook altijd, uhm me moeder die werkte, dus je komt thuis en je bent alleen. En nu kom je thuis en dan ben je hier. En je kan je verhaal kwijt als je op school ofzo iets hebt meegemaakt, dan kan je je verhaal kwijt, wat er gebeurt is. En ze zijn echt heel geïnteresseerd in je en er wordt echt naar je geluisterd en dat vond ik ook heel fijn, gewoon dat je je verhaal kwijt kan. Vond je dat niet vreemd om dat bij je broer te doen? Nou uhm nee, in het begin is het natuurlijk wel heel anders, want je hebt een broer-zus band, maar die is nu wel veel beter geworden. En uhm ja het is best wel grappig eigenlijk dat het zoveel beter is geworden. (Int: Ja oké, mooi) Heb je ook nog punten waarvan je zegt, dat kan wel beter bij @Robert’s? Nou, uhm nee, nou nee ik heb nooit echt gedacht van dat is stom ofzo, nee ik heb dat niet gedacht. Of dat wanneer hij dat of dat zou inzetten dat het dan leuker zou worden ofzo? Nou op zich waren er best wel veel leuke dingen al om te doen, en ik heb nooit het idee gehad dat ik wat miste ofzo, of dat ik me verveelde om wat te doen ofzo. Je kon altijd wat doen, dus het was niet dat ik wat miste ofzo. (Int: oke) En aan het einde moest je ook altijd huishoudelijke klusjes doen? Ja klopt, in het begin heb je zo van, ja want niemand heeft daar echt zin in ofzo, maar aan het einde is het wel grappig, want dan zit iedereen zo van moet ik dat echt doen? Maar uiteindelijk doet iedereen het wel. Het dan wordt het ook echt gedaan. En het is ook wel iets huiselijks eigenlijk, want thuis moet je dat natuurlijk ook gewoon doen. Dus het is wel grappig dat je gewoon moet opruimen wat je gedaan hebt. Wat vind je daar dan van dat uhm, dat iedereen mee moet helpen? Ja dat vind ik eigenlijk wel goed, want uhm ja om Robert nou alles te laten opruimen, ja je doet er zelf ook aan mee, dus je hebt ook zelf de verantwoordelijkheid om het op te ruimen. (Int: ja) En heb je er nog iets van geleerd, of was het zo van nou ik wist allemaal hoe ik het moest doen, gewoon de praktische vaardigheden? Nou het is niet, nee het is niet zo dat ik met opruimen iets geleerd heb ofzo, gewoon dat je het moet doen, dat wel. Soort van verantwoordelijkheid? Ja ja, inderdaad.

184


Heb je ook wel eens geholpen met de grotere activiteiten, zoals kamp of koningsdag? Ja, we hebben wel en uhm vossenjacht georganiseerd voor het kinderdagverblijf inderdaad. En daar heb ik ook aan meegeholpen inderdaad. En voor de rest volgens mij niet echt iets. Ja ik ben wel mee geweest op kamp, maar voor de rest niet echt georganiseerd, alleen de vossenjacht dan zeg maar. Hoe vond je dat om te doen? Ja dat was wel echt heel leuk. Maar ik heb vooral meegeholpen als vos in de stad hier en dat was wel echt heel leuk. Dat vond ik echt heel leuk ja. (Int: ja) Heb je er ook nog wat van geleerd? Uhm, dat weet ik eigenlijk niet. Want je hielp ook mee met het organiseren van de vossenjacht? Nou nee dat niet echt. Ik liep dan wel mee als vos, maar niet het organiseren nee. (Int: nee precies) Wordt je aangemoedigd om mee te doen met activiteiten? Ja, Robert vraagt het aan je om mee te doen met activiteiten zeg maar, maar hij laat je er dan wel vrij in, maar hij benadrukt het nog wel een keer van doe je echt niet mee. Hij wil wel heel graag dat iedereen helpt, maar als je dat niet wil laat hij je er ook vrij in. Dan doe je niet, het is ook wat je zelf wil. (Int: Maar wel zo’n push van joh) Ja inderdaad. Heb je zelf ook wel eens activiteiten voorgesteld of ideeën ingebracht? Uhm, nee ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou het was wel zo toen uhm, dat we allemaal ideeën op moesten schrijven om wat te doen, en ik heb toen ook wel wat opgeschreven, maar ik weet niet meer precies wat het was. Maar ik heb er nog wel over nagedacht over wat we konden den zeg maar. Daar heb ik nog wel over nagedacht, maar ik weet niet meer precies wat het was. Die huishoudelijke klusjes, omdat dat hier erin gebakken werd, doe je dat dan thuis ook sneller? Nou uhm, nou ik het heb niet het idee dat ik dat dan hier doe, dat ik het dan thuis ook doe, nee dat niet eigenlijk. (Int: Nee, is ook een beetje de leeftijd haha) Ja inderdaad, ik doe omdat ik het moest doen, niet uit mezelf ofzo haha. (Int: Jo ma ik ga even de was doen) haha nee inderdaad. Hoe vond je de groep die hier kwam? Ja die vond ik echt heel leuk, want ik vond het leuk dat hier meer mensen kwamen, zoals ik al zei. Gewoon dat je met meer mensen bent dan normaal en andere mensen dus dat vond ik echt heel leuk. Ik vond de groep echt super leuk. Heb je er ook vrienden aan over gehouden of uhm? Uhm, ja op school, sommigen zitten ook bij mij op school, nog steeds, en daar praat je dan nog wel mee. En ik nam ook wel eens vriendinnen hier heen, en die zag je dan ook wekelijks en dan krijg je wel een andere band, want je ziet elkaar veel meer. (Int: ja inderdaad) Niet alleen in school, maar ook naast school inderdaad. En wat voor soort jongeren komen hier? Nou uhm toen ik hier kwam, kwamen er alleen hele sociale leuke jongeren, maar daarna niet persé. Want ik was toen weg, maar ik zat toen ik klas 3 ongeveer en toen kwamen er heel veel uit klas 1. En die hebben heel ander gedrag dan ons, en dat is ook wel de reden dat ik weg ben gegaan. Want ik was toen gewoon te oud zeg maar. En toen kwamen er weer nieuwe jongeren, ja nu nog steeds, ik

185


weet het niet precies, maar dat was gewoon een nieuwe groep, dus toen voelde ik me wel iets te oud zeg maar. (Int: Hm, ja precies) Kon je ook goed met iedereen opschieten die hier kwam? Nou met sommigen had ik helemaal niets, maar daar hoef je dan ook niet mee om te gaan. Je gaat gewoon om met wie je om wilt gaan, maar het was niet zo dat ik iemand echt niet mocht ofzo, maar het was wel dat ik er minder mee kon ofzo. Was er hier wel eens ruzie ofzo? Dat iemand iemand anders echt niet uit kon staan? Nou nee dat heb ik nooit echt ervaren ofzo. Misschien was het wel zo, maar ik heb het niet gemerkt. Jullie doen ook grote activiteiten voor de buurt, zoals brood halen, koningsdag, high tea bij ouderen. Oh ja, high tea bij bejaardentehuis, dat heb ik ook gedaan, daar heb ik ook aan meegeholpen. Toen hebben we een dag van te voren bij de bakker allemaal dingen gemaakt en gebakken. En toen hebben we de dag erna bij de ouderen een high tea gedaan. Dat was echt heel leuk. (Int: ja leuk!) En wat was dan de reactie van de buurt daarop? Ja die ouderen vonden het echt heel leuk dat we kwamen, je zag ook echt dat ze het heel leuk vonden. En dat geeft je zelf ook een goed gevoel, dat je iets doet voor een ander, gewoon vrijwillig en zo. En krijg je daar dan ook een betere relatie van in de buurt ofzo of is het eenmalig en daarna dan suddert het een beetje ofzo? Ja uhm, ik heb ze daarna niet meer gezien ofzo, dus uhm ja het is wel leuk. Je weet wel dat het een goed gevoel geeft dat je iets voor anderen doet. En dat heb ik wel dat wanneer je iets voor anderen doet dan geeft het je zelf een goed gevoel. Ja ik weet dat dat kan en dat dat dat gevoel geeft zeg maar. En merk je dan nu ook van ik doe sneller iets voor een ander ook al is het iets kleins ofzo? Ja, dat heb ik wel heel erg. Ik weet dat ze er blij van worden en dat is wel belangrijk inderdaad. En dat is meer dat ik dat hier ervaren heb, dat ze dat gevoel krijgen zeg maar. (Int: ja mooi) Durf jij ook alles in de groep te gooien hier als je iets wil bespreken of vragen? Nee ik heb nooit echt gehad dat ik nee, dat ik iets voor mezelf wil houden ofzo. Nee ik durfde alles inderdaad wel te bespreken. En zag je dat bij anderen ook? Ja, voor zover ik weet wel, ja iedereen praatte gewoon en iedereen dealde ook gewoon. Nee ik vond het juist fijn. Het was ook dat je ook echt met elkaar praatte, niet alleen oppervlakkig, je kon echt goed met elkaar praten hier. En ook op het gebied van voorlichting, deed Robert daar ook wat voor, of anderen? Uhm, ja hij praat er wel eens over inderdaad. Ja hij was er wel open over en hij praatte er wel eens over inderdaad. Was dat af en toe of was dat wekelijks of? Nou ik denk niet wekelijks, voor zover ik weet was het gewoon soms tussendoor, gewoon er over hebben en ja.

186


En heb je daar ook wat aan gehad? Ja Robert die is inderdaad ook wel heel veel met waarschuwen, helpen, dingen voorkomen. En dat heeft mij wel heel veel geholpen, dat ik gewoon met dingen beter uitkijk en dat ik weet wat er van kan gebeuren en dat ik beter uitkijk met de gevolgen en zo. Ja want hij heeft ook dat anti-rookbeleid hier, wat vind je daar van dan? Ja dat vind ik wel goed eigenlijk. Ja uhm, want er zijn regels. En ik vind het ook wel goed dat die er zijn. (Int: ja dus als jongere kan je dat ook gewoon goed accepteren, dat die regels er was) Ja ja inderdaad. Ik heb nooit echt gehad dat ik dacht, oh wat stom ofzo. Merkte je dat anderen dat wel eens dachten of? Nee, nee dat heb ik niet gemerkt nee. Het was meer gewoon vanzelfsprekend dat die er was. Gewoon vanzelfsprekend ofzo. (Int: Ja gewoon een regel waar je je aan houd) Ja inderdaad, gewoon een regel wat niet mag. Ben je hier wel eens ergens op aangesproken, op iets wat je deed? Ja uhm, ja als je bijvoorbeeld iets te hard schreeuwt ofzo, of als je de afwas niet goed gedaan hebt ofzo. Dan zegt hij ook wel van je moet nu terug komen, want je hebt het niet goed gedaan. Dus dat moet je dan nog gewoon doen. Zulke dingentjes wel ja. En wat doet dat dan met je? Nou uhm eerst denk ik van, nou dat vind ik echt niet leuk. En later den kik van ja hij heeft wel echt gelijk dus dan doe je het ook gewoon. Ja je weet gewoon dat hij gelijk heeft, dus dan doe je het ook gewoon. (Int: ja ja) En heb je ook geleerd, doordat je hier kwam, om beter na te denken voor je wat doet? Uhm, ja je bent natuurlijk met mensen, met meer mensen, dus je moet natuurlijk wel nadenken voor je iets zegt. Maar of ik ook buiten hier om dat ook meeneem, dat weet ik niet, maar in ieder geval hier wel. En je moet echt meer nadenken voor je iets zegt. Je bent ook met meer mensen, dus je moet ook met meer mensen rekening houden. Ja en hoe uit dat zich dan? Uhm, nou bijvoorbeeld als je iets hebt, en je bent met iemand aan het praten en je wilt iets zeggen over een persoon, dat je dat dan helemaal niet kan zeggen, want die persoon loopt hier ook rond. (Ja oh haha roddelen en zo) Ja haha, ja dat had ik wel heel erg dat je dan echt moest denken van ja, die loopt hier ook rond. (Int: Ja, en zei je dat dan later alsnog tegen diegene?) Ja als die er niet bij is haha. (Int: Ja, en zei je dat dan later alsnog tegen diegene?) Ja als die er niet bij is haha. En door de activiteiten heb je daardoor ook je eigen kwaliteiten leren ontdekken? Bijvoorbeeld plannen, omgaan met kinderen, ouderen, organiseren? Uhm, dat niet. Maar ik had wel met die high tea dat ik er achter kwam dat ik dingen maken, bakken heel leuk vond. En dat vond ik wel heel leuk, dat doe ik nu nog maar niet echt voor de rest kwaliteiten ofzo. Maar wel echt dat ik dat heel leuk vind om te doen, dat wel. Ook met dingen voor anderen doen dat dat een goed gevoel geeft en zo. En helpt dat je ook met het kiezen van je profiel of opleiding op school? Nou nee dat niet echt, het is niet echt dat dit me geholpen heeft met de keuze die ik daarin maak nee dat niet. 187


En wat is je allerleukste herinnering aan @Robert’s? Uhm, nou ik had één keer. Toen was ik hier en dat vond ik echt heel leuk om te zien. Want ik was toen hier een spelletje aan het doen aan tafel en Robert was hier aan het praten met een paar mensen over hun dag en er was toen nog een tafelvoetbaltafel daar en toen waren ze dat aan het doen en die anderen zaten TV aan het kijken, dat iedereen gewoon wat anders doet. En iedereen die doet gewoon wat die wil en dat vond ik heel grappig om te zien, dat iedereen gewoon doet wat die wil. (Int: Hm ja) Je kan gewoon zelf kiezen wat je wil en als je het niet meer wilt, dan doe je gewoon wat anders. (Int: ja vrijheid, je krijgt de ruimte) Ja inderdaad dat je gewoon dingen kan doen die je leuk vind. En dat is wel iets wat ik nog steeds herinner dat ik dat heel leuk vond. Ja en wat zou je missen als je hier niet komt? Uhm, gewoon gezelligheid, dat je ook met mensen die je eigenlijk niet kent, het heel gezellig kunt hebben. Want ik was normaal, dat ik gewoon met een groepje mensen praatte op school en met andere mensen praten doe ik wel, maar veel minder. En hier kom je en ga je met mensen praten die je eigenlijk helemaal niet kent en het is echt wel heel leuk om zo nieuwe mensen te leren kennen (Int: Ja gaaf). Dus eigenlijk moeten wel meer mensen hier komen ofzo? Ja eigenlijk wel, want je leert mensen kennen en je leert andere mensen kennen en dat is eigenlijk super leuk. (Int: soort verbreding ofzo) Ja inderdaad. Heb jij nog opmerkingen of vragen die wij nog moeten weten over @Robert’s? Uhm, nou ja dat alle vrijwilligers die hier komen ook echt heel leuk zijn. Erik-jan ook en Mirjam, die was hier ook vroeger, maar die is nu weg. Maar ook echt allemaal hele lieve mensen. Ze luisteren ook echt naar je en als er wat is, kun je het ook altijd bij ze kwijt en ja dat vond ik echt heel fijn. En is dat ook iets wat je op andere plekken mist, op school of? Ja op school ga je minder snel naar een leraar toe. En hier, tegen je ouders vertel je ook niet alles. En hier kom je en hier luisteren ze ook echt naar je hier accepteren ze ook wat je zegt. Dus het is echt heel fijn om hier te praten, ook met andere mensen Je kan gewoon je verhaal hier kwijt. Je kan gewoon allemaal dingen delen en dat is echt heel fijn. Ja en iedereen mengt zich dan ook in dat gesprek? Ja dat was ook een keer, er was toen een meisje en die zat ergens mee en steeds meer mensen gingen toen bij haar zitten en hielpen haar daar dan ook mee en zo. Ja dat weet ik nog dat was echt heel leuk. (Int: Ja gaaf!) Ja gewoon elkaar helpen, dat was echt ja. Ja en nu kom je er niet meer, je groeit er ook uit op een gegeven moment? Ja het was niet meer dat ik het niet meer leuk vond maar er kwam een andere groep en ik voelde me te oud en ik werd drukker met school en zo maar het was ja een leuke tijd. Ja en heb je er als je er nu op terug kijkt ook nog wat van geleerd, wat zou je dan zeggen van dit neem ik er echt van mee? Uhm, dat je ook gewoon mag zijn hoe je bent, en dat het niet uitmaakt wie je bent en dat je het ook met andere mensen die je niet kent het heel leuk kan hebben. (Int: ja mooi.)

188


Gelabelde interviews Interview 1 Label Winkel

Fragment 1.1

Met elkaar

1.2

Initiatief nemen

1.3

Meehelpen

1.4

Verbintenis

1.5

onbewust

1.6

Bespreken in groep

1.7

vrijblijvend

1.8

Niet bewust kookboek

1.9

Eigen

1.10

Hier binnen Elburg naar de winkel gaan met ze, met een paar mensen de kaas regelen eh dat soort dingetjes. Laten zien dat je zonder geld, zonder heel veel te doen, maar gewoon met elkaar eh eigenlijk al iets kan bereiken en dat zit hem echt in die kleine dingetjes. Dat vertrouwen krijgen dat eh die jongeren dat ook gewoon kunnen bereiken met elkaar, zonder dat het allemaal wat hoeft te kosten Dat ze op een gegeven moment zelf eh naar die winkel durven binnen lopen, zeggen van joh we zijn van @Robert’s en hebben jullie nog wat over? dat ze ervoor gaan staan, want dat is uiteindelijk het doel hè en niet dat wij zeggen van goh je moet nu naar die winkel want en dat zij zeggen van nee wij komen hier en willen wat bereiken, wij willen wat samen [int: dat ze ook zelf het initiatief eh daar in nemen]. Ja Dat zo meteen als zij weer een paar jaar verder zijn, dat er ook een paar zijn die weer zeggen van joh ik ga meehelpen het kamp organiseren. Ik ga zo’n groepje begeleiden of eh [int: ja] ik heb nog een leuk idee want ik werk daar en ze willen daar wat mee doen of ik zit op scouting eh laten we een keer gaan zeilen. Die, die komen hier binnen en die gaan tosti’s eten [int:ja], gamen of eh poolen of eh weet ik veel wat ze gaan doen. En eh en dat is ook prima, zo krijgen we een beetje die verbintenis met elkaar en eh daar begint het mee hè, dat je verschillende jongeren die elkaar helemaal op school niet zien hier komen ze elkaar tegen en ik denk dat dat de basis is waar je mee begint Kweken van participatie en sociale cohesie, ja, het is voor hen echt wel onbewust denk ik ja Als je kijkt naar die 15, 16 zijn die heb ik echt op dat kamp gezien, ik hoefde eigenlijk niet zoveel te doen, die namen dat mee. En er was een meisje, die was een beetje emotioneel en die, en hij ging er echt naast zitten en die ging het ook bespreken in de groep en ik dacht echt wow haha sommigen die haken op een gegeven moment weer af, want dan zijn andere dingen interessant, dat is ook wel prima. Dat is, dat is ook het vrijblijvende hier dan eigenlijk, waardoor je dus vanuit de jongere zelf dat eh ja gevoel moet krijgen denk ik Nou, ik denk niet zo bewust de doelstelling van eh sociale cohesie bevorderen en dat soort termen, maar dat kookboek dat we toen hebben gepresenteerd daar, dan nemen we ze mee, dan vinden ze het ook allemaal leuk omdat ze doen mee aan iets belangrijks. En dat motiveert ze gewoon om daar te gaan staan en eventueel nog een keer wat te zeggen of eh te praten met de burgemeester die er was of weet ik veel wat. Dus ik denk ja denk niet dat ze zich er persé bewust van zijn, maar ze maken het wel mee en uiteindelijk als je terug kijkt dan zien ze, dan, dan heb je het er wel over ja Eigen verantwoordelijkheid. Een beetje ontdekken van wat vind 189


verantwoordelijk heid

Gesprekken, grootte van de groep

1.11

Basis

1.12

Invulling van behoefte

1.13

Niet bewust

1.14

Stimuleren

1.15

Motiveren, kamp

1.16

signaleren

1.17

Signaleren, beleidsplan

1.18

Bespreekbaar maken Pesten

1.19 1.20

jij nou belangrijk. Want je zegt dit, je, je weet ik veel je zegt iets gemeens tegen iemand ofzo, oké eh en waarom doe je dat dan? Of waarom vind je het vervelend als je ziet dat dat meisje gepest wordt? Soms blijven er mensen zitten weet je wel en dan pas komen die gesprekken ook op gang. Weetje wat ik net zeg, als je 25 man hebt dan, dan lukt dat niet en dat geeft niet, maar uiteindelijk blijven er misschien een groepje van 3, 4 en dan eh dan komen dat soort dingen toch aan de orde. Ja, door het bespreekbaar te maken ben je eigenlijk al een heel eind denk ik Basis, die proberen we hier ook neer te zetten denk ik. De basisveiligheid en basisgevoel van eh samen zijn, eigen kunnen. het is eigenlijk meer een invulling van een behoefte denk ik voor jongeren. Dus door de mogelijkheid te geven om er te zijn, om hier te zijn of met elkaar iets op te bouwen, dan ja denk dat dat het middel is. Ja dat durf ik zo niet te zeggen nee wat zij daarover zeggen. Ik weet niet of zij daar wel bewust mee bezig zijn nu. Tenminste de groep die we nu hebben. Het mooiste is als uiteindelijk een jongere zegt van hier heb ik iets aan, dit wil ik gaan doen. En dat is toch wel iets dat nou ja, wat we graag willen, maar wat nog niet altijd persé in de praktijk gebeurd nee Ja we hebben alles door elkaar lopen. Maar we proberen toch de mensen die wat meer ervaring hebben om dan de anderen mee te nemen. Maar goed, hoe we dat doen en of ze het weten ja, het stimuleren denk ik wat we doen Dat kamp. Dat is heel ver weg voor ze, dus dat is heel abstract, gaan we in juli doen, dat zien we dan wel. Het is echt regelmatig vragen van goh heb je je al opgegeven, heb je nog ideeën, wil je meedenken. We gaan het zo en zo doen maar jullie moeten het in gaan vullen, anders hebben we niks. En dat is het motiverende stukje hè, jij bent verantwoordelijk voor een leuk weekend en wij gaan net doen alsof we er niks aan gaan doen verder. Uiteindelijk werkt dat wel. wij signaleren heel veel dingen. We zien heel veel jongeren met gescheiden ouders, die vinden dat lastig met alle gevolgen van dien. En ik denk doordat wij ze in de picture hebben hier, kunnen we daar ook uiteindelijk wat mee naar school toe, naar het centrum jeugd en gezin en noem maar op, maatschappelijk werk, naar ouders ook vooral daar zijn we nu mee bezig met dat beleidsplan inderdaad, dus daar staat het in. En dat willen we dan ook, omdat we daar wel wat mee moeten, want we signaleren het, maar we moeten wel op onze eigen stoel blijven zitten, dat is een beetje het punt. Problemen, het bespreekbaar maken onderling met de jongeren Bespreken, seks, middelenmisbruik of gebruik eigenlijk, pesten. Je komt het gewoon tegen als hier iemand zit en eh er komt een eeh wat dikkig meisje binnen en iemand maakt er dan zulke opmerkingen over tegen iemand anders, dan is het wel eh nou wel gelijk er boven op van goh, zeg dat nog maar een keer. Weet 190


Jongere motiveren

1.21

Gezonde keuze, activeren

1.22

Verantwoordelijk maken

1.23

Grenzen

1.24

Verliefd, gesprek aangaan

1.25

grenzen

1.26

Goede voorbeeld geven

1.27

Aandacht voor individu Koningsdag, bekendheid, samen

1.28 1.29

je, wat, wat, wat wil je daarmee? maar, als iemand echt eh ja weet ik veel niet eet ofzo en je hebt dat door of die doet zichzelf wat aan. Nou ook wel gezien dat eh iemand wat op de arm heeft ofzo weet je wel, dat je denk van oké dat is niet van prikkeldraad wat jij vertelt. En dan moet je dat gewoon uiteindelijk proberen om die jongere te motiveren om daar wat mee te gaan doen. En het is niet zo dat we gelijk de school op bellen van joh wat we nu toch hebben gezien, daar moeten jullie wat mee. het is ook niet zozeer dat wij hier de jongeren helemaal gaan omvormen tot iets waarvan wij vinden dat het eh dat het een gezonde keuze is. Het gaat meer om het activeren van eh oké maar waarom doe je wat je doet? Waarom zeg je wat je zegt? En wat voor gevolgen heeft dat? En wat vind je daar dan van? En misschien praat je er ook wel over mee met je ouders het verantwoordelijk maken van iemand, meer laten overzien van wat er nou gebeurd, het grote plaatje en dat, dat de rol is die we hebben. En dat het niet zozeer is van nou wat jij nu doet, dat gaat echt helemaal fout Seksueel grensoverschrijdend gedrag Dat is gelijk benoemen. We hebben de drie van @Robert’s dus dat gaat ook om veiligheid en respect en weetje, daar hoort dat gewoon niet bij. Kijk als je dat hier toestaat, dan gaan er toch grenzen opgezocht worden Nou er was een meisje hier die was smoorverliefd, nou die had elke week een ander vriendje. Als ik de keuken in was, dan ging ze gelijk zoenen. En dat vond iedereen wel spannend. Maar dan is het steeds er bovenop, maar op een gegeven moment als dat niet werkt, dan nemen we ze apart en zeggen van goh wat jullie nu doen weetje wat gebeurd er nou met de rest? Hoe komt het over op anderen? En nou dan ga je weer het gesprek aan eigenlijk en dan zeggen we van nou goed dit is wel de grens, kijk dat je je er niet aan kan houden, dan moeten we het er misschien over hebben hoe je dat wel kan of nou ga er dan maar over nadenken of je hier dan wel moet zijn met z’n tweeën en of je volgende keer niet gewoon beter alleen kan komen als je het leuk vind. ik denk dat, dat er wel gezien wordt dat er een grens is en dat daar wat mee gedaan wordt en dat eh dat is duidelijk, daar wordt een paar keer overheen gegaan, en op een gegeven moment als je daar blijft staan dan, dan weten jongeren dat je moet ook het voorbeeld geven van eh oké wij zeggen dat je met elkaar iets moet doen, maar ze weten dan misschien niet zo heel goed, dus je moet het voorbeeld geven van oké hoe doe je dat dan. En dan, ik denk dat dat de rol is van hier zijn als begeleider aandacht voor het individu hè, zeg ik dan, maar dat wordt lastig met 20 we hebben nu het programma met koningsdag. Dan gaan we dat organiseren hier met z’n allen ook ten behoeve van @Robert’s. Vorig jaar hebben we hier gestaan. Gingen, een paar mensen gingen muziek maken met een gitaartje en versterker en we 191


Beleving

1.30

Binding en beleving

1.31

Later meenemen

1.32

Effectmeting

1.33

WhatsApp

1.34

hadden koekjes gebakken en snoep gekocht en weet ik veel wat we gingen verkopen. We hadden een springkussen geregeld en daar kwamen dan kinderen en daar moesten twee jongeren gingen daar toezicht houden voor als een kind eh een arm brak of weet ik veel wat, dan was er iemand bij in ieder geval. En ja nou ja, dat is het, ze vinden het hartstikke leuk en ondertussen waren er een paar aan het rond flyeren van @Robert’s ook, dus en dat doe je dan allemaal samen. En ik denk nou ja dat zijn echt wel interventies waarvan je zegt van oké we ja, we doen het samen maken we die bekendheid hier ja. ik denk dat zij het meer beleven [int: ja, en misschien ook achteraf inderdaad] achteraf ja. Het gaat om beleving en dat ze onderdeel zijn van hier en dat ze naar buiten gaan en dan de succeservaringen en de minder leuke ervaringen Het gaat om binding denk ik en beleving en dat dat uiteindelijk dan het samen iets doen en als je, ik denk echt als ze terugkijken dat ze zien van oké er is niet veel voor nodig om eh iets te doen voor elkaar en om het leuk te hebben. En dat moet altijd het streven zijn, dat is ook hoe @Robert’s opgezet is. later zullen ze het wel in ieder geval meenemen, dat is dan onbewust of bewust, dat geeft niet. Effect meten Ja dan zou je echt over een aantal jaar weer met dezelfde jongeren moeten gaan praten, om te vragen van goh hoe kijk je daar nou op terug WhatsApp Voor jongeren werkt dat ook niet, ze kunnen niet altijd verwachten dat iemand er is. Er zitten ook positieve kanten hoor aan natuurlijk, je krijgt ook meer binding met de jongeren, vertrouwen.

192


Interview 2 Label Alle activiteiten

Fragment 2.1

Dodenherdenking en koningsdag

2.2

Kookboek

2.3

Brood halen

2.4

Biljartbal

2.5

Kussengevecht, verantwoordelijkhei d

2.6

Jongeren reageren op elkaar

2.7

Tostirek, initiatiefvol

2.8

Nou, uhm, ik had bedacht dat alle activiteiten die wij doen, daar allemaal op gericht zijn. En de voorbeelden daarbij zijn bijvoorbeeld 4 mei, daar doen we de activiteit kransenleggen op dodenherdenking. Daar laten we de tieners dus deelnemen aan dodenherdenking. Maar ook koningsdag ( Int: hm), daar uhm doen de tieners meehelpen met de Oranjevereniging en met diegene die het organiseert. Proberen we daardoor uhm inderdaad ook, uhm dat ze mee kunnen doen en dat ze in de maatschappij ook kunnen mee participeren. Dus daaraan kunnen bijdragen. Ja het kookboek. (Int: hm) Dat uhm, dat is echt wel een project geweest waarmee we dachten, daar kunnen we de jongeren echt wel mee laten participeren en laten invoegen ook in de samenleving. Door ze ook echt in contact te brengen met de ondernemers. Ja en dat is natuurlijk wel waar we voor gaan. Ja en ook dat ze zelf brood moeten halen, zelf boodschappen moeten halen en ja. Het is gewoon hun eigen plek en ze zetten ook hun eigen stempel op @Robert’s. En dat is wat zij ook doen! Want als zij het verkloten, bij uhm bijvoorbeeld de bakker, dan geeft de bakker geen brood meer. Want ja dan zegt hij, jullie breken elke keer de tent af als jullie brood komen halen. Dat is dan hun eigen schuld, ze hebben het zelf gedaan. Dus hun keuze met hun eigen verantwoordelijkheden moeten ze zelf nemen, de gevolgen. er was een biljartbal die in deze plek door de ruiten vloog en ik zat gewoon tegen deze muur aan. En ik zag dat toe en het was een beetje chaos en iedereen keek mij zo’n beetje aan. Zo van wat ga jij nu doen, maar ik deed niet zo veel. En op een gegeven moment kwamen ze vanzelf wel naar me toe (Int: hm) om te zeggen: ja sorry, dat deed ik niet expres Robert. Ja hoe gaan we dat oplossen? Dus zie je, ze zijn écht zelf verantwoordelijk, ook voor de kleine dingen. En dit is natuurlijk best groot, maar ook de bijvoorbeeld als ze kussengevecht houden en er knalt een schilderij van de muur, en ik blijf niet reageren, dan snappen ze wel Oh we zullen hem toch echt zelf op moeten hangen. Dit moet ik echt zelf doen. Dat, dat wanneer iemand anders een schilderij van de muur af knalt dat ik niet meer hoef te reageren, maar dat zij dat dan doen op elkaar. Door te zeggen he man ruim dat schilderij is op! En dan lukt dat niet en dan gaan ze elkaar helpen. Omdat zij dat al 100 keer hebben moet doen en mij al heel vaak hebben aangekeken en ze weten: Oh Robert gaat toch niets doen. Ja ze worden er zelf heel initiatiefvol van. Dan komen ze hier en dan zeggen ze: ‘Hee Robert, ik wil de tostiijzer schoonmaken.’ Ze moeten zelf schoonmaken en dan komen ze hier naar binnen lopen en dan is het van Ik wil het tostirek doen!’ 193


Zelfverantwoordelijk heid creëren.

2.9

Natuurlijke manier

2.10

Meetplek

2.11

Samen een doel

2.12

Geen mobiel

2.13

Meisje zichzelf belachelijk

2.14

@Robert’s weekend

2.15

Samen projectje

2.16

Effect geweldig weekend

2.17

Tieners aanspreken

2.18

Nou ik kan dat niet zien, want ik zie ze niet in het dagelijks leven, maar wij hebben hier een jongen en die komt hier nu wat langer. En die zie je ook wel verantwoordelijke keuzes maken, die zelfverantwoordelijkheid die je dan creëert, die zie je dan ook terug in zijn patroon. Maar ik kan niet beweren dat dat komt door @Roberts. Ik denk wel dat dat een factor is wat meespeelt voor hem. Nou nee niet direct. Dat het op zon natuurlijke manier gaat dat ze het niet doorhebben, ja ze zeggen ook dit voelt hier als thuis. Dus ik hoop dat ook dat ze daar thuis verder mee gaan. En bij deze jongen heb ik dat iets beter in beeld. En daar heb ik ook gesprekken mee en pas zei hij, ja en bij vrienden ga ik ook echt zeggen dat ze, nou op dat voorbeeld van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, dat die vriend iets niet moet doen. Omdat hij ergens iets van een meetplek heeft. Nou als je koningsdag hebt, wil je ze toch ondersteunen, of een sinterklaasintocht. Dus daar proberen we wel dus dat je samen een doel hebt of een eindproduct hebt, daarin kun je heel veel sociale cohesie creëren. En uhm ja die jongeren signaleren dat dan he. Wij gebruiken geen mobiel he, het mobiel gebruik is hier minimaal. Dus dan moet je om je heen gaan kijken en dan val je dingen ook op. Dus er kwam een jongen naar me toe en die zei: Ja ik zag dat meisje ook nog eens thuis op internet voorbij komen en eigenlijk kan het niet wat ze doet. En eigenlijk moest ik heel hard lachen, maar vervolgens stuurt hij mij, was via whatsapp, maar eigenlijk vind ik het niet kunnen. Dus eigenlijk vind ik het zielig want ze maakt zichzelf belachelijk, kunnen we hier iets aan doen Want , we willen ook dat jongeren zelf het @Robert’s weekend organiseren, de oudere jongeren voor de jongere jongeren. Ook weer die eigen verantwoordelijkheid en participatie. Dus daar hebben we toen samen over nagedacht samen. En toen hebben ze er een soort van projectje van gemaakt en ze hebben gezegd, we gaan ervoor zorgen dat deze meid een super leuk weekend gaat hebben. Dus ze hadden echt met elkaar een plannetje bedacht van zij moet een onvergetelijk weekend hebben. Nou dat zij gewoon een geweldig weekend heeft gehad. dat je ze gewoon zag genieten en er was op donderdag een bonte avond en toen kreeg ze ook een rol en ook wel een belangrijkrijke rol en zij had daar ongelofelijk veel schik van. En ze komt hier ook nu elke dag nog als we open zijn. En soms zegt ze geen boe of bah, omdat ze weet dat het oke is. En zij krijgt daar een zelfvertrouwen boost van, zodat een ander haar niet makkelijk laat afvallen. Dat mag ook niet, dat kan ook echt niet vind ik. Daar spreek ik tieners ook echt op aan als het wel zou gebeuren. En als je dat een keer doet en blijft doen dan zijn ze dat gewend en gaan ze het van je overnemen. En dat is wat we willen bereiken. 194


High Tea, verbinding buurt

2.19

Vossenjacht

2.20

Groep 8-ers

2.21

Robert over jongeren Positieve ervaring

2.22

Anti-rookbeleid

2.24

FPS games

2.25

2.23

Nou we hebben high tea gehad in de buurt, in een verzorgingscentrum. En dan gaan ze vervolgens een high tea voorbereiden om naar dat verzorgingscentrum toe te gaan. En dan heb je vervolgens twee doelgroepen die je met elkaar gaat verbinden. En dat is natuurlijk echt sociaal cultureel werk en dat geeft de gemeente ook echt aan, van jullie verbinden echt. Ja daar zijn ze denk ik te jong voor, maar dat jongeren het initiatief nemen om zelf dingen te organiseren, dat zie je wel terug. Ik zal nooit vergeten dat een jongen. Dus toen zei ik op een gegeven moment ja jongens, we moeten ook wat doen voor de maatschappij, maar ik weet niet zo goed wat. Ja zei diezelfde jongen weer, wat nu als wij een vossenjacht organiseren voor de BSO? Ja goed gaan we doen. Dus zij hebben zelf, vanuit eigen initiatief die vossenjacht georganiseerd. Nou en toen kwam die vrouw van de BSO hier en ik ben er bij aangeschoven, maar ik heb maar 1 vraag gesteld. En voor de rest hebben ze het helemaal zelf geregeld, zelf gedaan. Want wat die jongen niet wist, ze moesten niet alleen vossen zoeken, maar bij de vossen ook een soort van puzzel oplossen, daar hadden de tieners al over nagedacht om het voor de groepachters ook zo leuk mogelijk te maken. En die jongen kwam eigenlijk heel enthousiast terug, waardoor onze tieners weer aan het stuiteren waren, doordat ze dit effect zagen. Ja en dat is mooi, daar moet je voor gaan. Ja dat vind ik moeilijk en moeizaam. Ik weet niet hoe en of jongeren dit zien. Ik denk dat van nou negeer het maar even het komt zo wel goed, dat ze dat in de regel beseffen van hee ik heb een positieve ervaring gehad, dus in de kleine dingen gaan ze het denk ik ook proberen. Dus daarin merk je wel dat ze denken, hee als we zo’n tiener mee nemen kunnen we ze enthousiast maken. Dus een positieve ervaring nemen ze mee. Uhm, we hebben een anti rook beleid. Als je bij @Robert’s bent word er niet gerookt. Dat betekend dat je ook niet mag roken op de wal en later terug komen. Dat heeft een aantal redenen. 1. Ik kan natuurlijk niet controleren wat jij in je sigaret hebt – dus niet de veiligheid en het veiligeheids gevoel waarborgen voor andere tieners. 2. Zo kan ik makkelijk onze doelgroep scheiden van de “probleem” jongeren. 3. Ik wil dat jongeren goed nadenken over hun keuzes. Zo geef ik ook een moreel besef over roken. Zelfde geld voor FPS games. Jongens wilden een keer een LANParty houden bij @Robert’s van mij mocht dat wel maar geen FPS games. Ik kreeg veel weerstand en heb met deze jongens na aanleiding hiervan een gesprek gehad over game gedrag. Eén van deze jongere stond bekend om zijn game gedrag. Ze zeiden wel eens: “als je bij jongen-A langs het huis fiets zie je allemaal neonblaauw op zijn slaap kamer.” Deze jongen is trouw elke week geweest, of hij uiteindelijk door 195


Gezond eten

2.26

Pornozender

2.27

Lijn op de grond

2.28

Bier, gesprekken

2.29

Bewust kennis verspreiden

2.30

Opgenomen door jongeren

2.31

Motiveren van binnenuit

2.32

Eigen kracht

2.33

@Robert’s meer naar buiten is gegaan en met een vriend een bootje heeft weet ik niet. Maar het zal ongetwijfeld hebben bij gedragen aan zijn band met zijn vriend. Niet aanmoedigen om eten mee te nemen dat is één. We zijn een gezonde plek, een veilige plek en binnen die veilige plek moet je je verhaal kunnen doen. We kregen een nieuw abonnement op de televisie en daar zat een pornozender op. Dus wat gaan die jongens doen, die gaan constant op die pornozender zitten. Dus op een gegeven moment zei ik kom eens hier. Dus ik heb met die jongens een heel gesprek gehad over zelfbevrediging, over porno kijken hoe vaak deden ze dat wel niet Maar doordat er een gewone situatie is, er zijn geen, er zijn wel kaders waardoor het niet kan, maar die kaders zijn laat maar zeggen in de grond, lijn op de grond, dus je kan er heel gemakkelijk overheen stappen. Omdat je dan uhm, daar leren ze dan van. Dus ik heb een heel gesprek gehad met ze daarover, waardoor ze afgelopen dinsdag vervolgens tegen me zeiden: Drink je wel eens bier? Terwijl dat niet de vraag was, eigenlijk wilde ze informatie over alcohol hebben. En daar een heel gesprek over gehad. Maar hij gaat er wel over nadenken, en zo komen ze elke keer met allemaal verschillende thema’s aan. ik bereid me er soms heel bewust op voor op me werk. Ik moest pas naar Drachten, naar de Bethelkerk en daar ging het over gezonde keuzes maken. En dan ga ik hier op de bank zitten het laatste halfuurtje voorbereiden. (Int: hm) en dan lezen ze zo mee, met een preek of een powerpoint over seksualiteit. En ja waar het om gaat is dat ze dan de kennis die erin staat dat ze die dan gewoon lezen. En dan gaat het heel het groepje rond en dan krijg ik hem weer netjes terug. Hee Robert, kom eens even vertel jij eens even waarom je hier geen mobiel moet hebben. Snap je dat, en die tiener zegt dat die altijd op zijn mobiel zit. Maar het wordt wel opgenomen blijkbaar. Dit is wat er in de praktijk gebeurt, dit is de praktijk. Vervolgens zegt die tiener, ja ik moet een pwswerkstuk maken en ik ga dat over media doen, ja ik snap niet dat ik dat ga doen zegt ze, maar jij wil jij me helpen, wil je me informatie geven. Ze weten de plek gewoon, ze weten hier kan dat. En dat doen ze ook omdat ze weten dat het hier veilig is. Nee ik weet wel dat ik er met iemand over moet praten, maar ik vind het zo moeilijk zo lastig, want niemand luistert echt naar me. Maar wie gaat er dan wel naar je luisteren? Je ouders, school.. Kijk en dan motiveer je ze echt om van binnenuit, want dan ben je dus bezig om van hoe ga jij dit nu oplossen. Kijk want heel veel mensen willen het voor je oplossen, maar jij moet het doen, jij bent de enige die het kan. Problemen, gericht op preventie: En daarin gaan we uit van de eigen kracht. Door tieners te motiveren, dus op een gegeven moment signaleer je dat. En dan ga je het gesprek er over aan. Ga je zeggen is dat goed of 196


Niet problemen oplossen

2.34

Doorverwijzen

2.35

Ouders schakelden in

2.36

Preventie en prikkelen

2.37

Effect preventie

2.38

Maatschappij

2.39

Kok en in de zorg

2.40

fout, dan krijg je al de eeuwige discussie, want wat voor mij goed is, kan voor jou fout zijn. Maar als we het gaan hebben over gezonde en ongezonde keuzes dan zijn we er snel over uit. Uhm, nou het komt minimaal voor, omdat dit niet de plek is om je problemen op te lossen. Deze plek is ingericht voor tieners om een hun eigen plek te hebben om ze daarin te ondersteunen. En waar ze in contact kunnen komen met anderen. Elke tiener heeft een probleem. Maar de jeugd met problematiek die komt hier niet, daar is het hier niet voor ingericht. En iedereen die heeft wel eens wat, maar uhm de jongeren die echt blowen, drinken en daarom vragen, daar hebben we een andere stichting voor in deze gemeente. Het is een aantal keer voorgekomen. Bij de ene kon ik doorverwijzen naar zo’n anonieme chat. Waarbij ze haar problemen kon chatten, waarbij ik kon faciliteren. En de ander die liep vast, die was zo beschadigt door de hulpverlening. En ja dan is het gewoon de eigen keuze van de tiener. Ik moet als professional checken is dit een gevaar voor haar of voor haar omgeving, nee? Dan moet ze toch echt door schade en schande wijs worden, door haar eigen koppigheid. Nou dat ouders mij inschakelden omdat ze een probleem hadden en vroegen hoe moeten we dat nu doen? Nou daar kan je dan faciliteren en ondersteunen, maar dat is niet mijn rol. Dus dat gebeurt dan een keer. Ik wil dat jongeren wel in de preventie kant gezonde keuzes maken. En als het gaat over seksualiteit hebben we daar ook hele duidelijke visies voor met jongeren. Bijvoorbeeld de theateravonden gaan daarover. En de informatieavonden met ouders, dan proberen we jongeren ook actief in te laten zetten daarvoor. Ja de tieners die hebben dan de informatie. Dus heb je vragen, stel het aan je kind. Weet je, dat is wat we inbrengen en ook echt doen. En uhm ja we hebben themaweek, daar hebben we ook preventieavonden, We willen de jongeren dus echt prikkelen, maar het blijft een beetje bij prikkelen. Ja ik geloof dat het effect heeft, want als er dan zo n jongen daarna zegt: ik geloof dat ik toch maar niet meer zoveel alcohol ga drinken. En omdat die elke week komt, kan ik ook na twee weken nog een keer vragen, goh hoe zit het nou? Ook weer door de activiteiten en uhm, uhm door het brood halen bij de bakker. Het kookboek is natuurlijk een best wel grote activiteit, maar in dat kookboek zitten heel veel kleine activiteitjes, want dan ga je ook koken in een restaurant. En je wil jongeren meegeven dat er meer is dan alleen hun leven. Want straks kom je in de maatschappij en dan moet je ook werken en dan moet je je netjes gedragen. En wij hadden een jongen en die wilt, kok worden. En die jongen die gaat naar een restaurant toe. En die hebben een leuke babbel en die eigenaar ook. Maar die weet al, hee als ik straks 16 ben dan kan ik hier een dag meelopen. Als je een 197


Vluchtelingen

2.41

BUS- model

2.42

Jongeren veranderen

2.43

Eigen verantwoordelijkhei d nemen.

2.44

Karaktervorming

2.45

WhatsApp positief

2.46

Contact en gesprek nodig

2.47

jongen ziet die een high tea doet in een verzorgingsinstelling en die daardoor weet, ik wil de zorg in, ja dat is daar doe je het voor. Ja en of je stressbestendig bent. We gaan iets met vluchtelingen doen binnenkort. Ja de een die houd niet van vluchtelingen en de ander wel, dus dat gaat wel tegen elkaar in. Wij gebruiken het busmodel van Remon ter Horst. Het is een piramide vorming en de onderste laag is de B van Be Connect, dus dat is het contact. We zijn hier in contact bij @Robert’s. De tweede laag is de U van Used the tools. Gebruik het gereedschap, kies de juiste kwaliteiten en kijk welke eigenschappen je in kan zetten en welke andere kwaliteiten anderen hebben. deel je je eigen kwaliteiten samen. De onderste laag, de S van share the jackpot. Deel je doelen, maar deel ook de winst met elkaar. En dat is dan ook echt wat er gebeurt. Maar ik weet, van een aantal jongeren wel zoals die jongen die zie ik echt wel veranderen. Dan moet ik voor mijn werk bijvoorbeeld een onderzoekje doen dat je je mobiel om 10 uur uit moet doen, die appte tot 1 uur. En die mag dat dan een maand proberen. Ik heb dan contact met die jongeren, en die was enthousiast en die ervaart dan ook de verandering. Maar dat komt gewoon omdat ik enthousiast ben, dat die dan mee doet. En dan gebeurt dat, dus ja. Ja zeker, uhm kijk als het tostirek niet goed schoon is dan krijg je gemopper. Maar goed het was hun plek. Dus dan moet jij je verantwoordelijkheid nemen. Dus dan, dan ja ik heb het tostirek niet schoon gemaakt, dus we kunnen de lijst van vorige week er even bij pakken. Dan weet je wie het gedaan heeft en kan je die er op aanspreken. Dus het gaat altijd over, heel veel gaat over karaktervorming. Dat is met preventie ook zo, dat het over karaktervorming gaat Nou uhm, je bent toegankelijk, je bent altijd bereikbaar. Ik ben niet altijd bereikbaar, maar dat voelt zo. Whattsapp voelt altijd binnen handbereik. Ze kunnen vragen stellen. Nou sommige jongeren komen hier één keer en dan zie je ze heel lang niet meer. Nou en als ik het dan hier niet kan doen, dan ga ik het op app doen. Dus het is voor mij een verlengstuk voor wat ik hier doe. En soms ook afspraken maken. Dan zeg ik van jongens ik heb een leuk idee, kom even langs en ja dan zijn ze er ook. Dus het is een heel mooi communicatiemiddel om met tieners in contact te blijven. Uhm ze zeggen altijd, jongeren komen niet naar jou toe, jij moet naar de jongeren toe. Maar dat kan, dat is nu heel anders, want nu kan ik nog steeds naar de jongeren toe, maar zit ik nog wel op mijn eigen plek, want ik heb app. Omdat ik zie dat de jongeren het nodig hebben! Ze hebben contact en gesprek nodig. Ik krijg vragen van een jongen van 14 of tie seks met een meisje mag. Ik moet uitleggen waarom niet. En ik zie succes en ja daarom ga ik door. 198


Interview 3 Label Omgang met elkaar

Fragment 3.1

Koken

3.2

Onderste schappen

3.3

Doelgroep @Robert’s

3.4

Niet alleen eigen kring

3.5

Positief kamp

3.6

Helikopterspel

3.7

Elkaar accepteren

3.8

Preventie

3.9

Doorverwijzen

3.10

Rolmodel

3.11

Daar gaat het vooral hoe de interactie tussen jongeren is en hoe ga je met elkaar om en op welke manier doe je dat nou zeg maar eh met elkaar Nou als je kijkt naar het koken bijvoorbeeld, dan is het juist wel dat ik de jongeren er bij betrek van joh wat gaan we koken vanavond? Waar hebben jullie zin in? En wat is ook een beetje gezond zeg maar? En nou ja op welke manier ga je dat dan bereiden? Je gaat met ze naar de winkel en nou dan zoek je dat uit. En dan zeggen ze zelf al oja, we gaan bij de onderste schappen kijken, dus dat soort dingen. Dus dan, dat is ook wel een stukje bewustwording van prijs, en ehm nou ja hoe sta je in de samenleving zeg maar en hoe ben ik burger. als je kijkt naar de doelgroep van @Robert’s dat zijn voornamelijk de, tussen haakjes, normale jongeren zeg maar. Ehm gaat het dan juist om het participeren ehm in de maatschappij en hoe ga je om met leeftijdsgenoten en met ouderen hebben ze cup cakes gebakken en zijn ze toen naar het Baken was dat volgens mij ehm gegaan en toen hebben ze allemaal spelletjes met de ouderen gedaan en dat soort dingen. Ehm dus niet alleen kijken naar je eigen kringetje, maar ook daar omheen zeg maar als je kijkt naar het kamp dan vond iedereen het fantastisch en dat willen ze volgend weekend gelijk het liefst [int: ja] weer zeg maar. Ehm dus in die zin zijn ze altijd positief eh [int: ja] erover ja. Helikopterspel, maar uiteindelijk ging het erom dat je eh bewust was van je eigen handelen daarin, maar ook het handelen naar anderen toe. Dus als je dan dat in een spelvorm giet, dan ben je dus wel aan het kijken van oké wat voor reactie roepen bepaalde dingen bij mezelf op en wat voor uitwerking heeft dat. sommigen kunnen dan minder goed met de ene dan met de andere. Maar goed je bent wel samen in één ruimte en je wilt samen een gezellige tijd met elkaar hebben en er wat aan hebben, dus je zult elkaar toch moeten accepteren met de gebreken ook die een ander heeft. Geen idee hoe ik hen daarin stimuleer. en juist als je met ze in contact bent, dan eh, dan zie je ook toch van oké er speelt dus toch wel wat, ook al lijkt het voor de buitenwereld van niet en nou ja dat is ook een stukje preventie ehm om daar wat mee te doen zoals Robert die verwijst ook af en toe ook nog weleens door. Ehm of hij zegt in ieder geval van nou, bij deze en deze mensen kun je terecht voor meer hulp voor bepaalde problematiek. En dan op een gegeven moment, zij zien Robert ook echt wel als rolmodel zeg maar. En dan toch in de loop der tijd wat 199


Koken prijs/kwaliteit

3.12

Gedragsverandering

3.13

Reflectie eigen handelen

3.14

Spiegelen

3.15

Groepsgesprekken en individuele gesprekken.

3.16

Naam welzijnsorganisatie

3.17

rustiger worden, daar zie je wel verschil in. En dat ze beter gaan communiceren en beter gaan luisteren naar een ander. En bij jou in het kookproject is maatschappelijke bewustwording voornamelijk dan prijs, kwaliteit. Ja, ja gezondheid eh als je kijkt naar groente en dat soort dingen, daar kijk je ook wel een beetje naar. Uitwerking, nee dat weet ik niet. Kijk of zij nou boodschappen gaan doen als ik er niet bij ben of van de manier van oké ik kijk naar het goedkoopste en ehm nou ja, wat toch het meest fatsoenlijk is zeg maar, geen idee. Maar als je kijkt naar ehm de juiste omgang met elkaar [int: ja], daar zie ik dan wel verschil in, in de loop der tijd zeg maar. Ehm, nou ja wat ik net al noemde van eh van een jongen die bijvoorbeeld eerst heel druk is, die wel rustiger wordt en beter in contact is met anderen en dan ook luistert naar andere bijvoorbeeld ja. Ehm, nou ja in eerste instantie bij hem bewustwording, van oké wat, wat doe ik eigenlijk zelf? Een stukje reflectie van, van z’n eigen handelen. door te spiegelen, aan te geven van joh op deze manier gaat het, nu gebeurt dit en dit, heb je dat zelf ook door? wat ervaar je daarin? Sommige onderwerpen zijn juist geschikt om, om in te groep te pakken, omdat anderen daar dan ook wat aan hebben en sommige pak je individueel. En zoals op dat kamp dan ga je ff apart zitten ofzo van joh ik zie nu dit en dit, wat gebeurd er eigenlijk? Daar hebben ze wel sturing in nodig. En het is signalerend ook, juist in een vroeg stadium want het heeft wel een naam @Robert’s, dus dat zie je misschien toch sneller als een, het is een onderdeel van de stichting, van jong veluwe, dus als welzijnsorganisatie en om naar een welzijnsorganisatie te gaan, moet je een probleem hebben in de normale ogen van de maatschappij. Dus dat zou wel een drempel kunnen zijn.

200


Interview 4 Label Vrienden

fragment 4.1

Geruststellende gedachte

4.2

Roken

4.3

Vrienden

4.4

Gesprekken 4.5 Maatschappelijk 4.6 belang

Openheid

4.7

Verandering

4.8

Kookboek

4.9

Kamp

4.10

Thuis meehelpen Iets voor anderen doen

4.11 4.12

Hij heeft daar eh ook zeker eh leuke vrienden aan over gehouden en dat vind ik ook belangrijk vond ik leuk voor hem en voor mij een prettige geruststellende gedachte. Ook wat ik van Robert weleens begreep het doel ervan ook wel dat horizon verbredende om zo maar eens te zeggen, maar ook wel weer dat het vertrouwd was hè. Zo eh wat ik bijvoorbeeld destijds best wel een hot item vond was het eh roken eh dat mocht niet. Ja, het mocht buiten, maar als je het dan buiten had gedaan, dan begreep ik dat je dan binnen niet meer mocht komen, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval om er voor te waken dat kinderen hier aan het roken beginnen, weet je wel dat zijn dan inderdaad, dat kan heel makkelijk op die manier, dus dat vond ik wel een geruststellende gedachte dat we die ideeën konden delen daarin. dat je dus inderdaad vrienden kunt maken buiten een vertrouwde groep om voor gesprekken, als je misschien ergens mee zit het maatschappelijke belang, dat was gewoon een beetje geïntegreerd in het geheel. Het is niet zo van nu gaan we wat maatschappelijks doen, dat is er uit ontstaan en dat maakt het ook heel vanzelfsprekend. En het is nooit een punt geweest ofzo dat ik weleens gehoord heb van nou daar ga ik niet aan meedoen, dat was gewoon normaal en dat vond ik juist weer heel positief, want nou ja dat heeft denk ik de kinderen eh of tenminste A. wel dingetjes geleerd wat ik hem niet heb bijgebracht. Ja dat vond ik ook belangrijk Wij zijn zelf christen en ook daarin heeft A. zich wel thuis kunnen voelen. Vaak is dat dan iets wat je niet populair maakt als je tiener bent, om daar openlijk in te zijn en daar was hier wel ruimte voor en helemaal niet om een bepaald doel, om kinderen hier te krijgen om ze te bekeren of dat helemaal niet, nee. Ja, ik merk wel verandering, maar ik vind dat moeilijk om meteen in verband te brengen met @Robert’s Ze hebben natuurlijk een aantal jaren gewerkt aan een kookboek en A. mocht dat presenteren en dat vond ik wel, dat ik dacht dat hij dat durft voor zo’n groep en voor de krant en dan ja weet je wel daar draaide hij dan in die zin z’n hand niet voor om Op een gegeven moment was er een keer kamp, wilde hij geloof ik niet zo graag mee, omdat vrienden ook niet mee gingen dus had hij zoiets nou dan heb ik eigenlijk ook wel gezien. Maar Robert vroeg dat en is hij alsnog mee gegaan, maar dat dat vind ik dan ook wel weer nou ja dat hij daar dan overheen kan stappen en ook verder kijkt als z’n eigen belang of tenminste of in de toekomst kijkt van zijn belang, dus dat eh ook wel weer ja het heeft echt wel positieve dingen gebracht ja. Makkelijker thuis meehelpen Helemaal niet. Ik moet hem overal toe aansporen. Makkelijk iets voor anderen doen Ja, dat denk ik wel. 201


Ontdekken van talenten

4.13

Relatie met buurt

4.14

Nadenken

4.15

Voorkomen

4.16

Contact Luiers verschonen

4.17 4.18

Waarden

4.19

Gastvrij

4.20

Ruilen

4.21

Samen Gegroeid

4.22 4.23

Waarschijnlijk eh heeft Robert gezien van hé maar A. die heeft wel een positieve invloed op een groep om hem mee te vragen op kamp, ik zeg maar wat. En dat is op zich qua ontdekken van waar liggen je talenten, denk ik eh ja dat heeft ook een positieve invloed Buurt Hij heeft er gewoon meer relaties in op gedaan, maar dat is natuurlijk ook wel een logisch gevolg. En eh dat zijn op zich allemaal wel positieve relaties. Ja, maar bijvoorbeeld ze hebben ook wel voor de BSO vossenjacht enzo gedaan ja. Nou dat vindt hij ook leuk en dat brengt hem ook dingen in de zin van, nou dat je er misschien over nadenkt van waar ben ik goed in, wat vind ik leuk om te doen? En dat vond ik zelf ook wel heel erg belangrijk. Ja, om later een juiste keuze te maken hè. Nou ja hij is niet gaan zwerven ofzo. Of ergens anders het anker uit gaan gooien of dat hij aan het gamen is geslagen hè dat kan ook. Ja, ik was heel blij dat @Robert’s er om die reden er ook was, om dat een beetje te voorkomen. Ja, er was echt contact eh met elkaar en wat ik ook wel heel leuk vond was dat kindje van Robert en Jennifer die hier was. Dat was ook weer eh heel grappig om te zien, want we hebben zelf nu een neefje in de familie en A. verschoont luiers, dat ik denk wat? En dat heeft hij hier geleerd denk ik. Ja sowieso, bepaalde waarden die ze dan inderdaad van de eh van de mensen die sturing geven meekrijgen, maar ook van elkaar wel. Daar is A. toen ook nog in beeld geweest. Ook had hij een taart gemaakt, want dat was dan gastvrij, dat als ze langskwamen dat er dan iets lekkers was ruilen, wij doen dit en krijgen wat terug en dat dat niet altijd gepaard hoeft te gaan met geld. En dan ook leerzame doelen, samen delen, samen werken aan iets. ik denk wel dat hij erin gegroeid is hier in een hele hoop dingen. Er dienen zich hier dingen aan die hij, waar hij thuis niet tegen aan gelopen zou zijn

202


Interview 5 Label Erbij betrokken

fragment 5.1

Jezelf zijn

5.2

Helpen Schoonmaken

5.3 5.4

Dansen

5.5

Organiseren

5.6

Aanspreken

5.7

Aangemoedigd Activiteit voorstellen Meehelpen thuis

5.8 5.9

Doelgroep

5.11

Aardig

5.12

Verschil

5.13

Vrienden

5.14

Bespreken

5.15

Geleerd

5.16

Vossenjacht

5.17

Respect

5.18

Bespreken

5.19

Praten

5.20

5.10

We doen veel leuke dingen en de jongeren worden er leuk bij betrokken. Het voelt gewoon als een plek waar je thuis mag komen, waar je jezelf mag zijn. Ja, iedereen helpt aan het eind Nee, thuis heb ik eh moest ik het zelf ook allemaal doen, dus van het schoonmaken heb ik niks geleerd je moest het vragen aan eerste- en tweedeklassers en als je aan jongens vraagt dansen, dan associëren ze dat toch vaak met het eh iets negatiefs. Dus dat was nogal pittig eh, maar ik sprak gewoon de groepjes aan die samen zaten, dan veel meisjes wilden wel. Ik dacht altijd dat ik heel chaotisch was op het gebied van dingen organiseren, maar als ik mezelf er gewoon goed voor inzet en alles duidelijk heb, dan weet ik gewoon wel, ik kan het wel. En nou hoe je mensen moet aanspreken, ik ben een paar keer met die groepjes goed hard onderuit gegaan en uiteindelijk lukte het me toch. Ja, ik word hier zeker aangemoedigd. Activiteit voorstellen Nee, dat doe ik niet zo snel ik heb nu een heel schema opgesteld voor koken en afwassen thuis, zodat m’n broertjes een beetje mee kunnen helpen en ik kan helpen. Doelgroep ik zie het meer als mensen die op school zeg maar een beetje er uit vallen, en dat ze dan hier gewoon lekker thuis kunnen komen zeg maar. ze zijn allemaal wel aardig en sommigen hebben gewoon hun eigen dingetje, maar je moet ook gewoon weten hoe je met ze om moet gaan daar zat wel een verschil tussen, tussen die groep en deze groep. Wij waren ook wel eh stukje rustiger denk ik al, omdat we hier kwamen als we zestien waren al en niet toen we twaalf waren Nou niet echt vrienden, maar wel als je ze nu tegen komt van hé gezellig even bijpraten Ik heb het er vaak eerst wel even met Robert over en dan heb ik het er gewoon later met die jongere over dan. Maar als Robert niet in de buurt is dan doe ik het ook weleens gewoon zelf. Zeggen als er iets is Ja, hij heeft me wel echt eh op dat gebied heel veel dingen geleerd we hebben toen met de BSO een eh vossenjacht gedaan, daar was ik ook een vos Ik denk wel dat ze dan wel meekrijgen van die mensen zijn ook gewoon mensen, daar moet je ook gewoon normaal tegen doen en respect voor hebben ook als zijn ze soms eh niet helemaal eh honderd meer zeg maar ik kan het wel één op één met Robert bespreken, dat wel en dan wil hij me ook echt helpen. als het over wat minder heftige dingen gaat of over algemene 203


Roken

5.21

Roken

5.22

Drinken

5.23

Betrokken

5.24

DiscussiĂŤren

5.25

Vloeken

5.26

dingen die iedereen weet, dan kan ik er hier gewoon over praten. Daar is gewoon ruimte voor en dan maken we er gewoon tijd voor Ja, ik rook zelf ook, als ik hier kom hoef ik het echt niet aan te raken. Ik vind het ook wel een goed iets, want ja als ik er naar ruik en ze zien het dan denken ze o, dat is wel interessant weet je wel, laten we het ook gaan proberen, want zij doet het. we moesten op werkveld bezoek en dan ga ik gewoon niet zo snel roken, omdat ik dan gewoon stink en dat komt niet zo netjes over natuurlijk. Ik denk wel dat dit het extra duidelijk heeft gemaakt. Het gaat weleens over drinken, dan is er iemand die zegt heel stoer dat hij had gedronken en dan is het gelijk van nou moet je wel mee uitkijken. Als het ter sprake komt hebben we het erover Iedereen is gewoon heel erg betrokken bij Robert, omdat Robert zo betrokken is bij ons Dan kunnen we er gewoon goed over discussiĂŤren. Vertelt hij zijn standpunt en vertel ik mijn punt en dat verrijkt je wel zeg maar, dan ga je er toch wel over nadenken. Vloeken Robert zelf is christelijk, er zijn heel veel anderen die christelijk zijn, laat ik er maar beter op gaan letten. En dat doe ik dan vaak ook wel en dan als het toch een keer gebeurd dan zeg ik wel gelijk sorry, was niet zo bedoeld, het flapte eruit weet je wel.

204


Interview 6 Label Normaal

Fragment 6.1

Meehelpen thuis

6.2

Vossenjacht

6.3

Plannen, contact

6.4

Plannen, contact

6.5

Kamp

6.6

Kookboek

6.7

ideeën

6.8

Meehelpen thuis

6.9

Nieuwe vrienden

6.10

Doelgroep

6.11

Praten

6.12

Positief

6.13

Praten

6.14

Robert

6.15

Praktische klusjes Het is puur omdat je het thuis ook moet doen en omdat het wordt gezien als huiskamer denk ik wel het is gewoon normaal Thuis meehelpen Nee, ik denk dat mijn moeder dat niet zo goed vindt. Het eerste echt grote project dat we hebben gedaan was een vossenjacht met de buitenschoolse opvang. Dat was mijn idee zeg maar, om dat te gaan doen. Toen heb ik dat samen met Robert en een vriend uitgewerkt. Ik en G. hebben contact gezocht met de buitenschoolse opvang. Tieners die hier kwamen ook uitgenodigd om zich als vos te eh verkleden en zich door de stad te verspreiden. Plannen, dat is heel erg belangrijk. Het contact met je contactpersoon goed onderhouden, is ook heel belangrijk. Met toetsen bijvoorbeeld wel, dat plannen is komt daar natuurlijk ook wel weer in terug. En met mijn profielwerkstuk ook contact zoeken met mensen zeg maar via de mail en dat soort dingen. het kamp heb ik afgelopen twee keren ook wel een beetje inspraak op gehad. En het afgelopen jaar was ik ook mee als een soort leiding. en het kookboek heb ik ook aan meegeholpen, tenminste ik heb de boekpresentatie gedaan. Bij de vorige groep gebeurde dat echt heel veel, dat waren ook eigenlijk een beetje teveel ideeën om allemaal in de praktijk te brengen M’n moeder moet nog wel acht keer op een dag vragen of ik bijvoorbeeld de vaatwasser uit wil pakken. Dus dat is wel een puntje, maar voor de rest als ze iets vragen dan doe ik het meestal wel. Daar ben ik ook wel bevriend mee geraakt door @Robert’s. Of mensen die ik dan wel kende van gezicht, maar nog niet echt zo dusdanig dat ik echt ze vrienden kon noemen. Dat is hier ook wel gebeurd zeg maar Doelgroep Mensen die bijvoorbeeld drukke ouders hebben die dan bijvoorbeeld ’s middags werken en dan dat ze alleen thuis komen en dat ze ook wel een keer iets willen doen op een middag. Mensen die nieuwe vrienden eh willen maken, denk ik ook. En dan gingen we ook met Robert over die persoon praten, dat we hem echt verschrikkelijk irritant vonden ofzo. En toen was ik ook te zien in die uitzending, toen kwamen er wel mensen naar je toe van o, wat is dat nou precies en wat doe je daar op zo’n middag. En het was eigenlijk altijd wel positief. Praten in groep Ik denk dat dat ook wel een sterk punt is van @Robert’s, dat dat gewoon kan en dat daar ruimte voor is en dat daar ook wel respect voor is. Robert heeft wel altijd van die punten waarvan je dan als je wat gezegd heb en hij geeft daar een reactie op dan denk je wel van 205


Overheersend

6.16

Roken

6.17

Discussiëren Vrijwilliger worden

6.18 6.19

thuis

6.20

Vrienden

6.21

oeh. En dan denk je iets meer na ook voordat je iets zegt. op een gegeven moment waren G. en ik zo dusdanig overheersend. Een groot gedeelte van de middag hebben we toen gepraat over ons gedrag dat dat eigenlijk niet meer kon, omdat we best wel irritant waren. We waren nog gewoon dezelfde jongetjes, maar we waren wel iets meer bewust van ons gedrag zeg maar ik vind het een goede zaak, want ik vind zelf dat roken best wel dom, als je dat doet. Het is ook gewoon dat het ter preventie van @Robert’s zelf. Dat het niet zo’n imago krijgt van er wordt gerookt, het zal ook wel van die types komen. vooral discussie voeren dat heb ik hier wel echt heel erg geleerd Nou het is omdat ik nu er als tiener zelf ook zolang ben geweest, is het vrijwilliger dan worden ineens wel heel een grote stap zeg maar, omdat je dan wel een functie hebt als voorbeeld Ik denk een plek waar ze echt een beetje het gevoel van een huiskamer hebben, maar dan niet thuis zeg maar Ik denk dat ze dan ook wel misschien een heel stel vrienden missen. Dat vind ik ook altijd wel een heel belangrijk punt, dat je ook oriënteert met andere mensen. Omdat als je op school alleen maar vrienden hebt en die gaan ineens allemaal hun eigen weg, dan moet je ineens weer helemaal opnieuw beginnen

206


Interview 7 Label Nieuwe vrienden

Fragment 7.1

Helpen Geen nee zeggen vossenjacht aangemoedigd

7.2 7.3

Ideeën Verschil

7.6 7.7

Praten

7.8

Doelgroep

7.9

Vluchtelingen

7.10

Roken

7.11

Roken

7.12

Vragen om te stoppen

7.13

Thuis

7.14

7.4 7.5

De gezelligheid vooral en dat hier zoveel nieuwe mensen komen die ik nog helemaal niet ken. En daar is @Robert’s ook voor een deel voor bedoeld, vrienden maken, spelletjes spelen, huiswerk soms. Ja, als je hier wilt zijn, dan zul je toch ook even moeten helpen Dat je geen nee mag zeggen, want iemand moet het doen. Eén keer heb ik meegeholpen met de vossenjacht, was ik zo’n vos. Aangemoedigd om mee te doen Ja, maar sowieso lijkt het me altijd wel leuk om met dingen mee te doen. Robert is hier degene met al die ideeën Groep bij @Robert’s Ja, we verschillen een beetje, maar het is wel heel gezellig. Niet goed met iemand op kunnen schieten Ja, dan praten we niet zo heel veel Doelgroep @Robert’s Eh ja, wel de meeste klas één of tweeërs. Wel een paar derdeklassers of mensen die hier vroeger weleens waren geweest, maar het is meer echt zoiets voor de wat jongere kinderen We hebben nu wel een activiteit voor kinderen uit Syrië die hier dan komen. En dan gaan we daarmee leuke dingen doen en ook voor vluchtelingen. Alleen er is nog niet zoveel over verteld Het lijkt me helemaal niet fijn om te roken. Ik ga er ook nooit aan beginnen. Ja, het maakt mij niet uit, als Robert dat niet wil, dan vind ik dat best. laatst was nog een meisje, die zat de hele tijd te roken en daar ging Robert vertellen van eh wat er in je lichaam daarmee gebeurd en dat het slecht is, ging hij een heel stappenplan maken, van hoe kom je eraan, hoe kun je er vanaf komen. Wat maakt het zo verslavend. Nadenken voor je iets doet Gewoon een beetje, als je iemand beledigd, omdat je gewoon boos bent en dat hij je irriteert ofzo. Ja, en vragen of hij wil stoppen. Gemist zonder @Robert’s Dan zou ik veel meer thuis zijn.

207


Interview 8 Label Dingen leren

Fragment 8.1

Welkom

8.2

Meeslepen

8.3

Zorg in

8.4

Presentatie gegeven

8.5

Opruimen in wasmand

8.6

Gecontroleerde boosheid

8.7

Afspreken vrienden

8.8

Niet mopperen

8.9

Werken voor anderen

8.10

Combinatie Vrienden appen

8.11 8.12

Vrienden afspreken

8.13

Er is verder niets, en je weet nu waar die is. En er is geen drank en geen drugs en geen rook rij. En je leert gewoon opruimen en afwassen en dat er aan de leuke dingen ook minder leuke dingen zitten. Dus ja ja, hij leert ondertussen heel veel je bent gewoon allemaal welkom. Ja ja, en dat vind ik wel heel belangrijk. Als hij appt hee ma ik ben bij Robert, dan weet je gewoon dat het goed is. Met A. is het zo, als je dan zegt, je ben echt me vriend. Dan laat A. zich gauwer meeslepen. En dat gevaar is bij Roberts niet. Oh ja ja, sterker nog, sinds die bij Roberts was, zei die ik ga de zorg in. Want ik wil net zoals Robert en Jennifer zijn. Ja als ik later groot ben wil ik ook zo iets, wil ik ook iets met kinderen, dus ja hij is er heel erg mee uhm ja. Dus hij is er heel enthousiast over. ja ja, maar ook nu durven zeggen. Want dat zeggen ze op school ook, hij is sociaal-emotioneel ook veel sterker geworden. Hij heeft een drie maanden geleden een presentatie gegeven over zijn eigen beperkingen. Ja, want hij was wel zo van, nou hij vraagt wat sneller: kan ik wat voor je doen. Maar eerst gooide hij zijn sokken en ondergoed door de kamer, maar nu gaat alles netjes in de wasmand en sokken in de wasmand. En toen haalde Robert een grapje met hem uit en toen wilde hij eigenlijk heel boos worden, maar hij heeft hier geleerd en op school geleerd gecontroleerd boos te zijn Ja, want ze spreken af, maar heel veel zitten ook bij hem op school he. En heel veel van het kookboek, daar gaat hij dus mee om. Dus uhm vanuit school spreekt hij daarmee af Nou wat ik fijn vind, is doordat die dingetjes doet, zoals voedselbank en dat kinderen het soms wat minder hebben doordat de groep hier wat groter is, dat hij het zelf zich wel realiseert, heel af en toe maar hoor, daar ben je ook puber voor, maar af en toe dan zegt tie dan ook ik moet eigenlijk helemaal niet mopperen. ja, maar dat hij dan zegt er zijn ook mensen die het minder hebben Oh ja, want ik heb nooit drie jaar geleden kunnen denken dat hij op Koninginnedag de hele dag voor Robert zal werken. En dan hemelvaart erachter aan. Hij zat alleen thuis altijd. (Komt die ontwikkeling door @Robert’s) Dat weet ik niet, combi. En ook donderdags verveelde die zich, en toen zou die even M. appen. Maar met M. en twee van dat boek, gaat tie ook altijd naar @Robert’s. En vroeger zou die nooit appen, van joh zullen we vanmiddag even afspreken? Ja het was zelfs zo dat zijn zus en daar moest zij erg, daar moesten we allemaal aan wennen, dat toen zei ze, zullen we zo samen naar de kermis gaan? Nou zegt die, liever niet, nou zijn zus had echt zoiets van wat zullen we nu krijgen? Hoezo niet? Nee want hij had met mensen van @Robert’s afgesproken. En wij hadden echt zoiets van oké?! En dat zie je nu wel. En ook met kerst in de vesting, de hele dag is die dan in de stad met twee mensen en vrijdag avond heeft hij hier dan de hele avond 208


Preventie indruk

8.14

Vaste plek

8.15

Darten

8.16

Poolen

8.17

Gebeurtenissen bespreken

8.18

Puberdingen

8.19

Mee doen met activiteiten

8.20

Altijd iemand hebben

8.21

gewerkt. De hele avond drinken ingeschonken, de hele avond eten gemaakt. Ja want dat zit er hier heel duidelijk in. Want pas had hier iemand ook wat gedaan, dat verteld hij dan ook, en dan zegt die ook, nee dat ga ik echt niet doen. Dat heeft hij nu heel duidelijk uhm. Ja want hij reageert dan echt woedend, dus dat maakt dan ook wel indruk. Ja dat denk ik absoluut. Ja ik denk dat het ook goed is, dat het ook goed is dat, buiten in de stad hangen vind ik niet erg, maar dat het goed is dat je 2 middagen gewoon een vaste plek hebt. Ja vorig jaar hebben we ook een dartbord, die had mijn man al, maar die hebben we van het zoldertje weer naar buiten gedaan, want omdat die hier dartte, hebben wij dartpijlen gekocht en dart hij nu met mijn man. Want omdat tie hier dartte, dart die nu zomers met mijn man en hebben ze een activiteit. Terwijl ze niet goed konden vinden eigenlijk Nou poolen, hij poolt wat af. Als we nu op vakantie zijn dan gaat hij met de vriend van mijn dochter en mijn man poolen. (Int: okÊ, dus het contact wordt beter) Ja, vorig jaar met Koninginnedag zijn er Joodse graven beschadigd door twee meiden die teveel gedronken hadden. En nou daar praat hij dan ook gewoon over, van goh wat vind je daar van. (Int: ja precies, dus ze worden dan wel weer even op scherp gezet) ja nou Vaak wanneer er iets in Elburg of omstreken gebeurd, dan wordt er toch nog wel even uhm (Int: over nagepraat ofzo) ja. Dus toen zei die ook tegen mij nou iemand kan wel graven vernielen, maar het zou maar het graf van je opa zijn dat vind ik ook niet leuk. (Int: ja dat is dan toch wel inlevingsvermogen, verplaatsen in de ander) Ja, ja, maar ook als er wat gebeurt, maar hij verteld nu ook meer. Ja in de groep ook wel. Ja en ik denk ook wel puberdingen, dat die die niet tegen ons verteld, maar dat dat wel bij Robert gebeurt. Ja want als er hier wat aan de hand is of op school of hij heeft een rotdag gehad, en hij komt hier van terug en dan is het hee hallo. (Int: en dan is hij weer vrolijk ja) Want wat ik dus op zich goed vond. Dat ze met die voedselbank toen die terug kwam van de high tea en voedselbank zei die gelijk oh dat ga ik weer doen. En als Robert activiteiten heeft met Koninginnedag of Hemelvaart, nee dan ga ik gewoon weer naar Robert. Maar dat zeiden ze op school ook, het zal wel een combi zijn van school en Roberts. (Int ja en een stukje ouder worden ) ja en en ook altijd iemand hebben. Zoals net ging die weer met H. gamen, ik hoor zoveel namen, ik hoor .. en .. en .. en ‌ En N. En in plaats dat die nu altijd binnen zit, belt die nu gewoon iemand op.

209


Interview 9 Label Veilige plek

Fragment 9.1

Problemen

9.2

Goed Doen

9.3 9.4

Positief

9.5

verantwoordelijkheid 9.6 Uit haar schulp

9.7

Vrienden

9.8

Thuis meehelpen

9.9

Hulpvaardig

9.10

Haar uitkomt

9.11

Iedereen hamert

9.12

Extra waarschuwing Erop wijzen Nadenken

9.13 9.14 9.15

Luisteren

9.16

Scheiding

9.17

Samen

9.18

Leuk

9.19

De ene periode komt ze heel vaak en een andere tijd weer bijna niet. Je ziet wel dat als zij het moeilijk krijgt, dat ze toch weer deze kant op trekt. Ze vindt dit echt een veilig plekje. Er wordt ook niet alleen maar over, eigenlijk helemaal niet over problemen gepraat. Als zij met iets wil komen, dan kan ze daarmee terecht Ja, leuk. Ja, ik vind het een goed iets eigenlijk bij meidenwerk worden meer dingen georganiseerd als avondjes uit, dat interesseert A. echt helemaal niks. En dit is meer doen, dat trok haar denk wat meer. Ik denk dat als je kinderen het leuk vinden, dat je zelf ook positief wordt. Hij geeft ze verantwoording. Dan voelen ze zich medeverantwoordelijk Ik denk ook wel dat ze eerst iets meer teruggetrokken was en dat ze nu iets meer uit haar schulp komt, maar ik weet niet of dan nu puber zijn is M. die komt ook hier ook, maar daar is ze heel goed bevriend mee. Ja, ook van school en toen kwam het ook nog samen hier en samen buiten, ze hebben dezelfde vrienden. Thuis meehelpen. No way, nee echt niet. Ze is heel hulpvaardig. Ik denk dat ze dat wel heleboel hier geleerd heeft. Inzetten voor buurt Ja, maar wel als het haar uitkomt nu op deze leeftijd. Preventie Nou ja ik denk dat iedereen daar wel op hamert, bij die jongeren. Ik vind dat heel goed hoor, absoluut Ik denk dat ze hier nog eens een extra waarschuwing krijgen. Gewoon even erop wijzen van jongens hoe slecht is dit Ergens gaan ze toch wel denken van hĂŠ als iedereen het zegt dan waarom zou ik het dan gaan doen het gevoel hebben dat iemand naar haar luistert, buiten mij om dan, want soms wil je dingen bespreken die je moeder ook niks aan gaan Zij is wel de enige die na mijn scheiding geen hulp nodig heeft gehad van buitenaf, maar hier genoeg aan had. Want ze heeft best wel heftige dingen meegemaakt. Want ik zie dat mijn oudste en middelste die hebben daar best wel problemen mee gehad en die zijn uiteindelijk ook bij GGZ geweest om met iemand te praten daarover. En A. niet, die is gewoon nog hiermee weggekomen. Ik denk wel dat Robert ook heeft laten zien dat hij moet knokken voor iets, wil hij dit voor elkaar krijgen, wil je dit samen gaan doen en dat je dingen dan ook echt samen moet doen. Ik vind het super leuk en ik vind het knap dat hij het doet. 210


Interview 10 Label Aanwinst

Fragment 10.1

Doelgroep

10.2

Niet op gemak voelen

10.3

Maatschappelijk 10.4 belang

Proef mobiel

10.5

Thuis meehelpen

10.6

Meedoen

10.7

Saamhorigheid

10.8

Thuis meehelpen

10.9

Anderen helpen

10.10

Goede vrienden

10.11

Ja heel goed. Een aanwinst voor Elburg uhm @Robert’s. Uhm, de jeugd wordt van de straat gehouden. Uhm @Robert’s organiseert best heel veel. De jeugd vooral, ik vind dit veel saamhorige, voor elkaar klaar staan als er wat aan de hand is. Ja, hier komt toch wel meer een uhm christelijke doelgroep, als uhm van de christelijke jongeren als bij die andere ja. Em merkt u daarmee nog verschil? Nee nee, uhm ik denk ook niet dat die zich hier op haar gemak zou voelen. Nou zij heeft ADHD en als zij uit school komt wil zij rust. En niet deze drukte, want het is hier gewoon altijd druk Uhm, de begeleiding die hier wordt gegeven. He ze weten de jongeren toch wel een stukje van de maatschappij mee te geven, wat wel kan en niet toelaatbaar is. (Int: zoals?) Uhm, zoals uhm ja hoe moet ik dat uitleggen, ruzies maken dat dat niet nodig is, dat je elkaar respecteert, hoe diegene in het leven staat, geen oordelen daar over geven. Uhm respect naar ouderen toe, uhm dat doen ze ook wel heel veel dat ze hier in de stad en uhm dingen organiseren Robert heeft ook met hem een proef gedaan, mobiel s avonds om 10 uur inleveren bij de ouders en dan uhm pas de volgende ochtend weer terug, met een wekker, kijken eh met het opstaan. Maar ik geloof dat we hem maar weer in moeten stellen, want inmiddels uhm (zucht) (Int: haha heeft hij zich weer verslapen) nou. Ja nee want dinsdag 5 uur thuis dat red die niet hoor. Want hij moet dit nog en hij moet dat nog, nee ja want dan moet hij nog klusjes doen. Ik zeg nou die mag je dan thuis ook wel eens doen, tja ja ja (Int: haha ja dat dan toch weer niet Ja, toen het briefje van kamp kwam, ja mam ik wil wel mee. Nou even kijken, oh jullie gaan daar naar toe, nou super leuk, tuurlijk je mag mee. Ja mam we gaan dit doen met @Robert’s, ja mam mag ik van de week weer zoveel euro mee, want dan gaan we eten bij @Robert’s. En dan zie je weer al die foto’s voorbij flitsen op facebook, ja dat is gewoon super leuk. En met al die jongeren, of je nu ongeacht of je elkaar nu wel niet elkaar mag. Ja uhm die groep dat is gewoon één saamhorigheid, dat vind ik nu zo leuk. (Int: ja) Ja, ja ook nog van het eerste uur die daarbij zitten en Robert daarin helpen, geweldig, ja. (Int: ja) Merkt u ook dat uw kind makkelijker thuis meehelpt, daar hadden we het net al een beetje over? Nou, dat is nog wel eens moeilijk. Nou laatst waren we bij oma en toen vroeg oma A. wil jij me even daarmee helpen? Oh ja hoor zei die toen, oma dat wil ik wel. Nou mijn man en ik keken elkaar aan van oké en mijn dochter stootte me aan van nou wat is dit. (int: haha ja wat is dit?) Nee want, dan zou zij in de benen vliegen, nee me moeder vroeg het specifiek aan hem en dat vond ik wel goed van der. En toen was het van nee oma dat doe ik wel even. Maar of dat nu was omdat er meer visite was of omdat die oma toch wel wilde helpen dat weet ik nu niet Uhm, ja. De vrienden die die hier ziet dan zijn best goede vrienden 211


Jongens buiten @Robert’s

10.12

Beïnvloeden

10.13

Relatie met buurt

10.14

Voorkomen

10.15

Openheid naar omgeving

10.16

Openheid

10.17

Contact en gesprekken Geruststellende gedachte

10.18

Nieuws volgen

10.20

Sociaal ontwikkeld

10.21

10.19

maar ik moet heel eerlijk bekennen, buiten @Robert’s ontmoet hij ook wel jongens en daar heb ik mijn twijfels over. En daar heb ik ook wel mijn zorgen over. (Int: ja, en waar ontmoet hij die dan?) Nou ja gewoon ’s avonds. A. is heel gevoelig om gauw achter anderen aan te lopen en zich te laten beïnvloeden. Dus ik ben best wel blij hier met @Robert’s, want die die helpt hem daar volgens mij ook wel bij. En dat zegt die dan ook wel, en dan krijg ik niet te horen hoe de gesprekken zijn verlopen, maar dan zegt tie wel van ik heb weer even een onderonsje met Robert gehad. (Int: oh ja dat zegt tie dan) Ja ja, en dat zeg ik dan ja goed. EN dan denk ik ja jij hebt daar je uitlaatklep gevonden ook Nou bij ons in de buurt, nou misschien voor de oudjes, maar voor de rest niet zoveel. Als je rekent bij ons in de buurt, maar als je hier, als je hier een activiteit zou doen voor de buurt, ja dan zou die dat wel doen en dan zou die ook wel proberen om dat goed te doen. Nou dat tie wel bewust wordt gemaakt, van pas vanaf je 18e mag je uhm pas echt alcohol drinken, en uhm drugs dat komt er hier niet in. En ik denk dat dat ook wel de beïnvloeding van @Robert’s is dat je in alles heel open en eerlijk naar je ouders en omgeving toe moet zijn Ja, dat denk ik wel. Want hier praten ze er natuurlijk ook openlijk over en dan krijgen ze het wel mee. Oh maar dan hebben we het hier ook over gehad. En dat is bij mijn dochter toch wel anders, want dan merk ik wel aan die heeft zo wel van hoe kom je daar dan aan? Ja bij @Robert’s hoor ik dat of uhm ja eh. Dus ik merk wel, dat dat betreft dat ze hier ook openlijk ja en daar ben ik wel blij om. Ja, ik denk dat er best wel openlijke gesprekken, gevoelens die je hebt, en uhm ja gesprekken over het geloof, Ik denk dat dat toch wel heel anders is dan bij de andere stichtingen hier in Elburg, stichting Wiel. Ja en ook muziek, verantwoorde muziek wordt hier ook wel gedraaid en ook wel verantwoorde filmpjes Ik denk dat ik me ook niet hier uhm nee, dat zou ik bij de andere wel minder hebben. Ik zou dan ook denk ik niet, ik zou dan oh wat zouden ze nou weer doen weet je wel? En nu is het oh ze zijn bij @Robert’s, klaar. (Int: ja) Ja hij is bij Robert, dan is het goed, en bij de andere zou ik dat niet zo hebben nee. Ja, ja, hij weet wel wat er speelt. Uhm, wat die ook zei, nou ja ze wouden hier elk uur het nieuwsstukje zien, het maakte hem een beetje angstig, dat gaf die toe. En ja ik zei ook al je moet zelf kijk is naar het nieuws, (Int: ja en dat doen ze hier ook wel) ja, ja. Ja uhm, vooral dat uhm sociale dan in zijn gedrag. Dat hij netjes is naar andere mensen toe. Dat tie gewoon netjes en beleeft moet zijn. Ja. En dat niet alles zomaar kan.

212


Interview 11 Label Nieuwe vrienden Jezelf zijn

Fragment 11.1 11.2

Bank hangen en afwachten

11.3

Eten koken

11.4

Voor klus gaan

11.5

Schoonmaken gebeurde

11.6

Organiseren

11.7

Verhaal aanhoren

11.8

Vooroordeel wegnemen

11.9

Fotoshoot

11.10

Meehelpen thuis

11.11

Je maakt nieuwe vrienden, het is gezellig hier, uhm je kan jezelf zijn, vooral omdat je niet bang hoeft te zijn om jezelf te uiten hier, omdat iedereen gewoon heel anders Uhm, ja misschien wel ik weet niet hoe ze dat nu doen, maar dan was het zo dan zat iedereen maar een beetje tosti te eten en op de bank te hangen, maar dat was ook het enige wat ze deden en ook op hun mobiel en zo, maar niet echt spelletjes ofzo. Ja soms, maar dat was wel steeds minder, maar dat was misschien ook wel leuk geweest als je meer activiteiten ofzo had gedaan. Want op een gegeven moment hadden ze ook wifi hier, maar toen bleef iedereen gewoon wachten tot de wifi hier aanging haha en dan gingen ze allemaal zitten weet je wel. de ander het eten klaarmaken, dat was dan op de vrijdag dat vond ik altijd wel heel leuk. Vooral omdat je ook allemaal nieuwe gerechten probeert, wat nieuws maken, want niet iedereen kan lekker koken Maar er waren ook van die kinderen, die gingen net voordat we klusjes moesten doen naar huis weet je wel Maar soms maakte ze er ook wel misbruik van zo van die doet dit, maar uiteindelijk werd toch alles wel schoongemaakt door verschillende mensen, het was niet zo dat steeds dezelfde moesten schoonmaken ofzo Ja, uhm het eerste jaar was ik gewoon mee en het tweede jaar heb ik het georganiseerd met die anderen allemaal. Ja dat was wel leuk, dat je alles en iedereen een beetje in de hand had. Dat je kon commanderen jij doet dit en jij doet dat haha, ja dat was wel leuk. Ja ik vond het vooral ook heel leuk op het kamp zeg maar dat je, we hadden toen een spel gedaan met die kinderen, die kinderen die uhm waren volgens mij uit de eerste klas ofzo. En dan gingen we met ze praten en zo. Want ze waren niet op niveau ingedeeld ofzo, maar uhm ja ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen dat klinkt zo lullig als ik dat zo zeg. Maar uhm die zagen zeg maar alles anders met drank en drugs en roken en zo en die waren ook iets agressiever. Maar hun verhaal aanhoren en zo dat ze soms nog wel onzeker zijn en dat je spelletjes met ze had gedaan. En dat was wel leuk en leerzaam ook. Want vaak heb je heel snel een vooroordeel, maar als je dan het verhaal van diegene hoort dan denk je oh ja zo kan het ook. Want ik had gelijk mijn oordeel al klaar, van dat zijn toch van die mensen die zitten te roken en te drinken die kunnen toch niets, maar ze waren wel gewoon aardig, ook wel apart, maar anders. Ik zeg niet dat ik met hun om zou gaan, ook omdat ze jonger zijn, maar dat je wel gewoon advies kan geven en zo. Omdat ze best wel domme dingen deden soms. We hadden een fotoshoot georganiseerd, maar toen was ik ziek en toen kon ik uiteindelijk toch niet mee doen, maar dat was wel leuk om te bedenken waar je foto’s van wilt maken en zo Nee, uhm nee haha niet echt. Nee je was hier gewoon de hele dag, niet dat je daarna nog thuis ging helpen ofzo. Ja je moet wel 213


Vrienden

11.12

Nieuwe vrienden

11.13

Praten met oudjes

11.14

Ouderen vonden leuk Serieus en gezellig Roken

11.15

Kamp voorlichting

11.18

Robert meegemaakt

11.19

Bewustwording

11.20

Schelden

11.21

Flapuit

11.22

Vooroordeel wegnemen

11.23

Gelijk hebben

11.24

11.16 11.17

eens thuis helpen, maar dan doe je het omdat het moet, Ja, uhm ja ik heb ook nog een paar kinderen van de basisschool daar heb ik ook nog wel contact mee, ook door @Robert’s dat je daar nog vrienden mee blijft. Maar ook wel nieuwe vrienden groepen, maar die dan ouder zijn die nu in de 5e zitten, daar ga ik ook nog wel mee om. Dat vind ik wel gezellig. (Int: ja leuk) Niet persé als bij @Robert’s, maar wel gewoon contact zeg maar. naar het Freijtenhof geweest, hebben we een high tea gedaan voor die oudjes. Ja dat was ook leuk. Ik had het nog nooit gedaan, ik ben er ook niet zo van, maar dat was wel leuk. (int: ja) Was wel anders, vooral ook met oudere mensen, dat je ook leert omgaan met hun zeg maar, want in het begin had je iets van afstand en zo, dan ga je er bij zitten en ik zeg niets, maar op een gegeven moment ga je dan wel praten en dan is het wel echt leuk haha Ja volgens mij wel leuk haha. Ze waren er niet negatief over. Dat was wel leuk, want je kon ook een heel serieus gesprek met ze hebben en zo, maar ook gewoon gezellig zeg maar ja Ja ik vind het goed, kijk je moet zelf weten of je rookt of niet, maar het is beter van niet, dus dan kan je beter stimuleren dat het hier niet mag Uhm, nou met kamp werd er wel heel veel verteld, over een rots ofzo. Over hoe ene man en hoe een meisje in elkaar zit zeg maar en ook hoe mensen denken. En ook hoe alcohol en roken in elkaar zit zeg maar met leeftijd en zo. (Int: ja) En Robert vertelde dan ook dat hij voorlichting gaf aan zo’n klas gewoon zeg maar. (Int: ja) En dan vertelde die wat die had gezegd en dan wilde die wel een serieus gesprek met iedereen zeg maar, maar uiteindelijk was het wel weer leuk en dan leerde je zeg maar wel weer dingen. Soms, wat ik me kan herinneren niet heel vaak. Ja soms wat die allemaal had meegemaakt die dag, dat vertelde die wel en dan vertelde die wat andere mensen erop reageerden en zo. Dat wel. Ja vooral van het kamp. Hoe iedereen in elkaar zit en denkt. Want daar denk je helemaal niet over na, je hebt gewoon het gevoel dat niemand je begrijpt weet je wel. (Int: hm) Ja dat was wel, het is me nu nog steeds bijgebleven, dus dan zal het wel goed zijn Ja, volgens mij wel, als ze druk waren van joh kan je even rustiger doen ofzo. Of als ze heel erg gingen schelden ofzo, dat mag niet, ja dat mag wel moet je zelf weten, maar niet hier zeg maar Ja vooral bij wat ik zeg. Want ik zeg best wel snel dingen, ben wel een flapuit, best wel lullig soms, dan dacht je later dat had ik niet moeten zeggen weet je wel. Maar ook dat nu later die nieuwe groep kwam weet je wel, oh daar werden we ook op aangesproken, dat we iets aardiger moesten doen, dat we niet gelijk een oordeel moesten hebben en zo en dan ja daar leerde je wel van dan. Ja klopt, hij had ook wel vaak gelijk. Ook wel eens niet, vond ik dan. (int: en hoe ging je daar dan mee om?) haha ja dan zei ik gewoon ja is goed, en dan ging ik er gewoon mee verder haha 214


Kwaliteiten ontdekken

11.25

Sneller openstellen

11.26

Betrokken

11.27

Duwtje in de rug

11.28

(Int: maar ook niet door de activiteiten dat je dacht ja dat vind ik wel leuk) Oh ja ja, dat wel, vooral het organiseren bij het kamp, tenminste dat zeiden mijn ouders tegen mij, en dat is wel iets waar ik nu iets mee ga doen zeg maar. De herinneringen van wat je allemaal hebt gedaan en nieuwe mensen die je kent, dat je uhm je ook sneller open stelt aan anderen. (Int: hm) Normaal dan heb je je vaste clubjes mensen, maar nu stap ik ook sneller op mensen af en zo, dat vind ik minder eng. Nou hij is heel grappig en hij kan heel leuk doen maar hij kan ook heel serieus doen. Want dat heb ik ook wel eens gehad, dat als er echt iets was als je echt ergens mee zat, of iemand anders hier zeg maar dat schokte ons best wel heel erg zeg maar, dan gingen we dat gewoon aan hem vertellen en dan hielp die ook wel gewoon. Nou gewoon dan vertelde die gewoon wat je zou kunnen doen. Nee maar dan hadden we een probleem en dan zei die misschien kan je naar die gaan of naar een persoon op school, vertrouwenspersoon ofzo. Omdat hij er ook niet precies mee wist wat hij er mee aan moest. En dat heeft wel geholpen. Ja ook gewoon, wat kan jij eraan veranderen, wat denk jij dat handig is zeg maar. En dan hielp die wel gewoon zeg maar. Gewoon zo’n duwtje in de rug

215


Interview 12 Label Gezellig praten

Fragment 12.1

Geen nadeel

12.2

Niet fris

12.3

Toilet schoonmaken

12.4

Mobiel inleveren

12.5

Muziek luisteren

12.6

Appen privédingen

12.7

Robert uitnodigen

12.8

Bank hangen

12.9

IPad

12.10

Nieuwe vrienden

12.11

Groep gezellig Groep veranderd

12.12 12.13

Meer nadenken

12.14

Het is gezellig en met Robert praten is ook wel leuk en zo. Je kan hier gewoon met iedereen praten en zo, en niet iedereen kan hier op zijn mobiel vooraf omdat de wifi niet aanstaat en zo. er zit eigenlijk helemaal geen nadeel van @Robert’s aan voor mij. Nou het is niet zo lekker fris, maar het is korter dan de andere klusjes die we moeten doen, dus ja dan kan je weer verder met de dingen waar je mee bezig was daarna. Naja, je leert er wel wat van. Tenminste ik wist niet eens hoe je een toilet schoon moest maken toen ik hier kwam. Ik had het daar met me moeder over en nu doe ik het ook wel eens thuis voor een maand lang moest ik dan me mobiel om 10 uur s avonds inleveren en kijken hoe ik beter sliep zonder mobiel, dan met mobiel. En hoe ik dan ook reageerde op dingen. Want normaal was ik heel druk en uhm als je zonder mobiel naar bed gaat, wordt je rustig en slaap je beter dat soort dingen. (Int: en hielp dat?) Ja. Ik hield het op een gegeven moment bijna niet meer vol, maar ja toen was het ook al afgelopen dus. Heel af en toe als ik ziek ben, maar meestal ga ik dan muziek luisteren of zo En appen doe ik ook wel eens tussendoor over privédingen en zo. Maar er zijn wel activiteiten van een docent uit mijn klas en zo, en daar had ik Robert voor uitgenodigd dan Dat blijft meestal een beetje leeg, want de meesten die komen hier en die gaan op de bank zitten hangen Want de meeste die komen die zijn van de Capellen, dus die hebben een IPad. Dus die zitten hier de hele tijd op hun IPad en die doen best wel druk en zo. Want op onze school daar heb je eigenlijk alleen boeken en hun gebruiken IPad. Dus hun kunnen spelletjes spelen als ze komen, want dan nemen ze de IPad gewoon mee. Ik vind het een beetje ongezellig. Ik heb ook nieuwe vrienden gemaakt. Ik kende er maar één ofzo toen ik hier binnen kwam, van school. Groep is gezellig. Heel actief ook wel. Nou eerst kwamen er vooral ouderen uit de derde en vierde klas en dat waren meer meiden dan jongens. En uhm toen is het een beetje veranderd, de derde- en vierdeklassers die komen niet zo vaak meer. En nu komen vaak de eerste en tweedeklassers. Omdat ik nu meer nadenk bij de dingen de ik doe. Door Robert als het ware. Ik was eerst best wel druk zeg maar, en toen ging ik daar met Robert over praten en toen ging hij me tips geven en dat soort dingen en zo. Nou ik ben wel rustig buiten en zo, maar af en toe is het dat je ook wel druk bent met z’n allen en zo. En dan is het gewoon heel gezellig en zo. 216


Wennen

12.15

Brood halen

12.16

Goede oplossingen

12.17

Roken

12.18

Gesprek met Robert

12.19

Waarschuwen

12.20

Beloofd te stoppen

12.21

Bewustwording

12.22

Eerst denken

12.23

Bewustwording

12.23

Werk Zilverzoen

12.25

Bewustwording maatschappij

12.26

Nee nee dat niet, niet iedereen kende elkaar. Ik bedoel, Ik moest zelf ook wel wennen. Uhm ja, nou ja ik kan wel met ze opschieten en zo, maar het zijn niet bepaald mijn vrienden, want ik vind ze ook nog best wel druk en zo. Meestal gewoon proberen te negeren en zo. En vragen of zo wat rustiger kunnen doen. Dat is meer gewoon jou brood halen en je loopt weer terug als het ware. meestal gewoon eerder naar Robert zelf, omdat hij altijd wel goede oplossingen heeft. Uhm, ja opzich wel goed van hun, Uhm ik heb zelf ook gerookt, dat geef ik eerlijk toe. En ik heb het er met Robert over gehad en ik vind het anti-rookbeleid best wel goed, want het houd mensen wel tegen om te gaan roken, omdat je hier een hele middag zit ook. als je er zelf over begint dan gaat tie er met je over praten, maar het gebeurt niet zo dat hij in de groep gaat zitten en er zo gaat over praten. Uhm ik heb er 3 keer, even tellen hoor, ik heb er 4 keer gezien dat die daar met mensen over in gesprek was, 5. Ja uhm ik vind het wel handig, want hij waarschuwt je voor de dingen die schadelijk zijn. (Int: En daar leer je zelf ook wat van, doe je ook wat mee) Ja. Uhm hij sprak me er op aan en dat ik het de volgende keer niet meer moest doen en dat uhm en toen had ik hem dus beloofd te stoppen. (Int: hm) En dat is tot nu toe nog best wel goed gelukt Ja toen ooit dat ene hijsje, mar daar heb ik nu ook wel spijt van ja. Want ja er vroegen ook wel eens kleine kinderen aan me toen ik in een groep stond te chillen en zo en toe zei ik ook, je moet er later niet aan beginnen als je oud wordt. Want uhm het is gewoon, het is ook een domme keus van mij geweest zei ik altijd. Ja eerst denken dan doen. Nee andersom dat deed ik eerst altijd, nu ook nog wel eens, maar wel minder. Uhm ja, als vrienden bijvoorbeeld met iets komen, wat niet door de beugels heen kan. Dan zeg ik altijd wel dat kun je beter niet doen en zo. En meestal luisteren ze dan Ja meestal, Bijna iedereen op 1 na, maar die is dan ook al 19. En die ken ik van het werk van me vader. En, maar die maakt ook de domste keuzes die die kan maken Uhm, ja bij de zilverzoen mocht ik in uhm de kerstvakantie in de keuken iets maken. Alleen ik was het bij mezelf vergeten te zeggen, dus daar was ik te laat mee. Ja maar als ik een baantje zoek of stage wil lopen in een restaurant dan houd ik de Zilverzoen voor ogen. De verandering van de maatschappij, want ik bedoel er zijn, heel veel mensen die denken niet na over andere mensen en dat gebeurt hier wel. (Int: Stukje bewustwording) Ja. (Int :maar toch met een hele chillen sfeer ofzo) Ja dat je gewoon goed met elkaar kan opschieten en zo. En dat je dat dat wanneer sommige jongens van hier wat op straat gooien ofzo, dan zegt Robert 217


daar gewoon wat van en daar leer je ook heel veel van en zo.

Interview 13 Label Mensen ontmoeten

Fragment 13.1

Verhaal kwijt kunnen

13.2

Veel te doen Klusjes huiselijk

13.3 13.4

Zelf verantwoordelijk

13.5

Zelf opruimen

13.6

Vrijheid

13.7

Ideeën

13.8

Meehelpen thuis

13.9

Leuke groep

13.10

Vrienden

13.11

Te oud

13.12

High tea

13.13

Ouderen leuk

13.14

Allereerst, omdat het van me broer was. Op school heb je natuurlijk je vaste groep die je ziet, maar hier heb je ook andere mensen die je eigenlijk nooit ziet en niet kent, dus dat leek me heel leuk om dan mensen te zien en te ontmoeten. me moeder die werkte, dus je komt thuis en je bent alleen. En nu kom je thuis en dan ben je hier. En je kan je verhaal kwijt als je op school ofzo iets hebt meegemaakt. En ze zijn echt heel geïnteresseerd in je en er wordt echt naar je geluisterd en dat vond ik ook heel fijn, gewoon dat je je verhaal kwijt kan. Je kon altijd wat doen, dus het was niet dat ik wat miste ofzo. In het begin heb je zo van, ja want niemand heeft daar echt zin in ofzo, maar aan het einde is het wel grappig, want dan zit iedereen zo van moet ik dat echt doen? Maar uiteindelijk doet iedereen het wel. Het dan wordt het ook echt gedaan. En het is ook wel iets huiselijks eigenlijk, want thuis moet je dat natuurlijk ook gewoon doen Ja dat vind ik eigenlijk wel goed, want uhm ja om Robert nou alles te laten opruimen, ja je doet er zelf ook aan mee, dus je hebt ook zelf de verantwoordelijkheid om het op te ruimen Nou het is niet, nee het is niet zo dat ik met opruimen iets geleerd heb ofzo, gewoon dat je het moet doen, dat wel. Ja, Robert vraagt het aan je om mee te doen met activiteiten zeg maar, maar hij laat je er dan wel vrij in, maar hij benadrukt het nog wel een keer van doe je echt niet mee. Nou het was wel zo toen uhm, dat we allemaal ideeën op moesten schrijven om wat te doen, en ik heb toen ook wel wat opgeschreven, nou ik het heb niet het idee dat ik dat dan hier doe, dat ik het dan thuis ook doe, nee dat niet Gewoon dat je met meer mensen bent dan normaal en andere mensen dus dat vond ik echt heel leuk. Ik vond de groep echt super leuk ja op school, sommigen zitten ook bij mij op school, nog steeds, en daar praat je dan nog wel mee. En ik nam ook wel eens vriendinnen hier heen, en die zag je dan ook wekelijks en dan krijg je wel een andere band, want je ziet elkaar veel meer. Niet alleen in school, maar ook naast school inderdaad maar ik zat toen ik klas 3 ongeveer en toen kwamen er heel veel uit klas 1. En die hebben heel ander gedrag dan ons, en dat is ook wel de reden dat ik weg ben gegaan. Want ik was toen gewoon te oud zeg maar. Oh ja, high tea bij bejaardentehuis, dat heb ik ook gedaan, daar heb ik ook aan meegeholpen. Toen hebben we een dag van te voren bij de bakker allemaal dingen gemaakt en gebakken. En toen hebben we de dag erna bij de ouderen een high tea gedaan. Dat was echt heel leuk. Ja die ouderen vonden het echt heel leuk dat we kwamen, je zag 218


Goed gevoel

13.15

Met elkaar praten

13.16

Waarschuwen

13.17

Beter uitkijken

13.18

Regels

13.19

Aanspreken gedrag

13.20

Gelijk

13.21

Meer nadenken

13.22

Goed gevoel

13.23

Keuze school

13.24

Zelf kiezen

13.25

Nieuwe vrienden

13.26

ook echt dat ze het heel leuk vonden. En dat geeft je zelf ook een goed gevoel, dat je iets doet voor een ander, gewoon vrijwillig en zo. ik heb ze daarna niet meer gezien ofzo, Je weet wel dat het een goed gevoel geeft dat je iets voor anderen doet. Ik weet dat ze er blij van worden en dat is wel belangrijk inderdaad. En dat is meer dat ik dat hier ervaren heb, dat ze dat gevoel krijgen zeg maar. Nee ik vond het juist fijn. Het was ook dat je ook echt met elkaar praatte, niet alleen oppervlakkig, je kon echt goed met elkaar praten hier. soms tussendoor, gewoon er over hebben en ja. Ja Robert die is inderdaad ook wel heel veel met waarschuwen, helpen, dingen voorkomen. En dat heeft mij wel heel veel geholpen, dat ik gewoon met dingen beter uitkijk, dat ik weet wat er van kan gebeuren en dat ik beter uitkijk met de gevolgen en zo. Nee, nee dat heb ik niet gemerkt nee. Het was meer gewoon vanzelfsprekend dat die er was. Gewoon vanzelfsprekend ofzo. gewoon een regel wat niet mag. ja als je bijvoorbeeld iets te hard schreeuwt ofzo, of als je de afwas niet goed gedaan hebt ofzo. Dan zegt hij ook wel van je moet nu terug komen, want je hebt het niet goed gedaan. Nou uhm eerst denk ik van, nou dat vind ik echt niet leuk. En later denk ik van ja hij heeft wel echt gelijk dus dan doe je het ook gewoon. Ja je weet gewoon dat hij gelijk heeft, dus dan doe je het ook gewoon. ja je bent natuurlijk met mensen, met meer mensen, dus je moet natuurlijk wel nadenken voor je iets zegt. Maar of ik ook buiten hier om dat ook meeneem, dat weet ik niet, maar in ieder geval hier wel. En je moet echt meer nadenken voor je iets zegt. Je bent ook met meer mensen, dus je moet ook met meer mensen rekening houden. ik had wel met die high tea dat ik er achter kwam dat ik dingen maken, bakken heel leuk vond. En dat vond ik wel heel leuk, dat doe ik nu nog maar niet echt voor de rest kwaliteiten ofzo. Maar wel echt dat ik dat heel leuk vind om te doen, dat wel. Ook met dingen voor anderen doen dat dat een goed gevoel geeft en zo. Nou nee dat niet echt, het is niet echt dat dit me geholpen heeft met de keuze die ik daarin maak nee dat niet. Toen was ik hier en dat vond ik echt heel leuk om te zien. Want ik was toen hier een spelletje aan het doen aan tafel en Robert was hier aan het praten met een paar mensen over hun dag en er was toen nog een tafelvoetbaltafel daar en toen waren ze dat aan het doen en die anderen zaten TV aan het kijken, dat iedereen gewoon wat anders doet. En iedereen die doet gewoon wat die wil. Je kan gewoon zelf kiezen wat je wil en als je het niet meer wilt, dan doe je gewoon wat anders. Dat je gewoon dingen kan doen die je leuk vind. gewoon gezelligheid, dat je ook met mensen die je eigenlijk niet kent, het heel gezellig kunt hebben. Want ik was normaal, dat ik gewoon met een groepje mensen praatte op school en met 219


Vrijwilligers

13.27

Verhaal kwijt kunnen

13.28

Elkaar helpen

13.29

Jezelf zijn

13.30

andere mensen praten doe ik wel, maar veel minder. En hier kom je en ga je met mensen praten die je eigenlijk helemaal niet kent en het is echt wel heel leuk om zo nieuwe mensen te leren kennen. (Int: Soort verbreding) Ja inderdaad. alle vrijwilligers die hier komen ook echt heel leuk zijn. Ze luisteren ook echt naar je en als er wat is, kun je het ook altijd bij ze kwijt en ja dat vond ik echt heel fijn. hier kom je en hier luisteren ze ook echt naar je hier accepteren ze ook wat je zegt. Dus het is echt heel fijn om hier te praten, ook met andere mensen Je kan gewoon je verhaal hier kwijt. Je kan gewoon allemaal dingen delen en dat is echt heel fijn. Ja dat was ook een keer, er was toen een meisje en die zat ergens mee en steeds meer mensen gingen toen bij haar zitten en hielpen haar daar dan ook mee en zo. Ja dat weet ik nog dat was echt heel leuk. Ja gewoon elkaar helpen dat je ook gewoon mag zijn hoe je bent, en dat het niet uitmaakt wie je bent en dat je het ook met andere mensen die je niet kent het heel leuk kan hebben.

220


Geordende labels Medewerkers Labels Alle activiteiten Dodenherdenking en koningsdag Kookboek Brood halen Tostirek, initiatiefvol Winkel Met elkaar Initiatief nemen Meehelpen Omgang met elkaar

Fragment Geordende labels 2.1 Activiteiten en interventies 2.2 2.3 2.4 2.8 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1

Koken

3.2

Natuurlijke manier Meetplek Vossenjacht Groep 8-ers Verbintenis Onbewust Niet bewust

2.10 2.11 2.20 2.21 1.5 1.6 1.14

Labels Samen een doel

Fragment Geordende labels 2.12 Activiteiten en interventies 2.13 2.14

Geen mobiel Meisje zichzelf belachelijk @Robert’s weekend Samen projectje Effect geweldig weekend High Tea, verbinding buurt Niet bewust kookboek Koningsdag, bekendheid, samen Beleving Binding en beleving Later meenemen Effectmeting WhatsApp

Kern labels Participatie

Effect op jongeren

Kern labels Sociale cohesie

2.15 2.16 2.17 2.19 1.9 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34, 2.46

221


Labels Tieners aanspreken Anti-rookbeleid FPS games Gezond eten Pornozender Lijn op de grond Bier, gesprekken Bewust kennis verspreiden Doorverwijzen

Fragment Geordende labels 2.18 Activiteiten en interventies 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30

Ouders schakelden in Preventie en prikkelen Bespreken in groep Elkaar accepteren

2.35, 3.10 2.36 2.37 1.7 3.8

Preventie

3.9

Gesprekken, grootte van de groep Basis Invulling van behoefte Signaleren Signaleren, beleidsplan Bespreekbaar maken Pesten Jongere motiveren Gezonde keuze, activeren Verantwoordelijk maken Grenzen Opgenomen door jongeren Motiveren van binnenuit Eigen kracht Niet problemen oplossen Effect preventie Spiegelen

1.11

Groepsgesprekken en individuele gesprekken.

3.16

Stimuleren Motiveren, kamp

1.15 1.16

Labels Biljartbal

Fragment 2.5

Kern labels Preventie

1.12 1.13 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 2.31

Effect op jongeren

2.32 2.33 2.34 2.38 3.15

Geordende labels Activiteiten en interventies

Kern labels Maatschappelijke bewustwording 222


Kussengevecht, verantwoordelijkheid Jongeren reageren op elkaar Zelf verantwoordelijkheid creĂŤren. Maatschappij Kok en in de zorg Vluchtelingen BUS- model Onderste schappen

2.6

Helikopterspel

3.7

Rolmodel

3.11

Robert over jongeren Positieve ervaring Jongeren veranderen Eigen verantwoordelijkheid nemen. Karaktervorming Positief kamp

2.22 2.23 2.43 2.44

Koken prijs/kwaliteit

3.12

Gedragsverandering

3.13

Reflectie eigen handelen

3.14

Eigen verantwoordelijkheid

1.10

Label vrijblijvend Doelgroep @Robert’s

Fragment 1.8 3.4

Niet alleen eigen kring

3.5

Naam welzijnsorganisatie

3.17

Contact en gesprek nodig

2.47

2.7 2.9

2.39 2.40 2.41 2.42 3.3

Effect op jongeren

2.45 3.6

Geordende label

Kern labels Overig

223


Ouders Labels Verantwoordelijkheid Thuis meehelpen

Fragmenten 9.6 4.11, 10.6, 10.9, 9.9 Opruimen in wasmand 8.6 Iets voor anderen doen 4.12 Werken voor anderen 8.10, 10.10 Hulpvaardig 9.10 Luiers verschonen 4.18 Kookboek 4.9 Kamp 4.10 Combinatie 8.11 Uit haar schulp 9.7 Mee doen met 8.20 activiteiten Meedoen 10.7

Geordende labels

Labels Vrienden

Geordende labels Vrienden

Afspreken vrienden Vrienden appen Vrienden afspreken Altijd iemand hebben Relatie met buurt Haar uitkomt Contact en gesprekken

Fragmenten 4.1, 4.4, 10.11, 9.8 8.8 8.12 8.13 8.21 4.14, 10.14 9.11 4.17, 10.18

Saamhorigheid Darten Poolen

10.8 8.16 8.17

Labels Roken Voorkomen Preventie indruk Vaste plek Openheid naar omgeving Iedereen hamert Extra waarschuwing Scheiding Erop wijzen Puberdingen Beïnvloeden Nadenken Gesprekken

Fragmenten 4.3, 10.15 4.16 8.14 8.15 10.16 9.12 9.13 9.17 9.14 8.19 10.13 9.15 4.5

Kern labels Participatie

Thuis helpen

Anderen helpen

Verandering door @Robert’s

Meehelpen @Robert’s Effect Enthousiasme

Kern labels Sociale cohesie

Relatie met buurt Relatie onderling bij @Robert’s Relatie thuis

Geordende labels Preventie

Kern labels Preventie

Preventie door gesprekken

Positief aan @Robert’s 224


Luisteren Openheid Nadenken Presentatie gegeven Gecontroleerde boosheid Gebeurtenissen bespreken

9.16 4.7 4.15 8.5 8.7 8.18

Preventie over maatschappelijke gebeurtenissen

Labels Maatschappelijk belang Waarden

Fragmenten 4.6, 10.4

Geordende labels Positief aan @Robert’s

4.19

Voorlichting waarden en normen

Gastvrij Ruilen Samen Niet mopperen Nieuws volgen Dingen leren

4.20 4.21 4.22, 9.18 8.9 10.20 8.1

Zorg in Proef mobiel

8.4 10.5

Inzicht in positieve en negatieve dingen Inzicht in toekomst Inzicht in mediagebruik

Labels Geruststellende gedachte Welkom Aanwinst Veilige plek Problemen Goed Doen Positief Leuk Doelgroep Verandering Ontdekken van talenten Gegroeid Sociaal ontwikkeld Meeslepen Niet op gemak voelen Jongens buiten @Robert’s

Fragmenten 4.2, 10.19

Geordende labels Mening over @Robert’s

8.2 10.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.19 10.2 4.8 4.13

Doelgroep Verandering door @Robert’s Ontwikkeling

4.23 10.21 8.3 10.3 10.12

Kind met stoornis Verschil andere kinderen Verkeerde vrienden

Eigenschappen Nadenken over toekomst Ontwikkelen

Kern labels Maatschappelijke bewustwording

Inzicht in maatschappij

Kern labels Overig

225


Jongeren Labels Helpen Eten koken Normaal Niet fris Klusjes huiselijk Dansen, flashmob Fotoshoot Vossenjacht Kamp Kookboek Aangemoedigd Vrijheid Schoonmaken Toilet schoonmaken Brood halen Organiseren Aanspreken Activiteit voorstellen Ideeën Robert uitnodigen Meehelpen thuis

Bank hangen en afwachten IPad Voor klus gaan Schoonmaken gebeurde Verhaal aanhoren Praten met oudjes Ouderen vonden leuk Plannen Contact Geen nee zeggen Zelf verantwoordelijk Zelf opruimen Zelf kiezen

Labels Erbij betrokken Jezelf zijn Verhaal kwijt kunnen Groep aardig

Fragment 5.3, 7.2 11.4 6.1 12.3 13.4 5.5 11.10 6.3, 7.4 6.6 6.7 5.8, 7.5 13.7 5.4 12.4 12.16 5.6, 11.7 5.7 5.9 6.8, 7.6, 13.8 12.8 5.10 11.11, 6.2, 6.9, 13.9 11.3 12.9 12.10 11.5 11.6

Geordende labels Praktische klusjes

Kern labels Participatie

Grote activiteiten

Aanmoedigen om mee te doen Effect

11.8 11.14 11.15 6.4, 6.5 6.4, 6.5 7.3 13.5 13.6 13.25

Fragment 5.1 5.2, 11.2, 13.30 13.2, 13.28 5.12

Geordende labels Mening over @Robert’s

Kern labels Sociale cohesie

Groep bij @Robert’s 226


Verschil Leuke groep Geleerd Nieuwe vrienden

Mensen ontmoeten Sneller openstellen Te oud Bespreken Praten Wennen Vossenjacht Vluchtelingen High tea Positief Respect Ouderen leuk Goed gevoel Praten Gezellig praten Appen privĂŠdingen Goede oplossingen

Labels Bespreken en waarschuwen Aanspreken gedrag Gelijk Roken

Drinken Gesprek met Robert DiscussiĂŤren Serieus en gezellig Duwtje in de rug Kamp voorlichting Robert meegemaakt Mobiel inleveren Waarschuwen Bewustwording

12.12 5.13 12.13, 7.7 13.10 5.16 11.1 11.13, 6.10, 7.1 12.11, 13.26 13.1 11.26 13.12 5.15 6.12, 7.8 12.15 5.17, 6.3 7.10 13.13 6.13 5.18 13.14 13.15, 13.23 5.20, 6.14, 13.16 12.1 12.7 12.17

Fragment 5.19, 12.20 13.20 13.21 5.21, 5.22 11.17, 6.17, 12.18, 7.11, 7.12 5.23 12.19 5.25, 11.16 11.28 11.18 11.19 12.5 13.17 11.20, 12.22, 12.23

Niet met iemand op kunnen schieten

Activiteiten voor de buurt

Reacties buurt Effect activiteiten

Praten in groep

Binding Robert

Geordende labels Invloed Robert

Kern labels Preventie

Anti-rookbeleid

Preventie

Effect

227


Discussiëren Beloofd te stoppen Muziek luisteren Beter uitkijken Regel Elkaar helpen

6.18 12.21 12.6 13.18 13.19 13.29

Labels Vloeken /schelden

Fragment 5.26 11.21 12.14, 12.23, 13.22 11.22 11.9, 11.23 6.15 6.16 7.13 11.24 11.25 6.19 12.25 12.26

Meer nadenken Flapuit Vooroordeel wegnemen Robert Overheersend Vragen om te stoppen Gelijk hebben Kwaliteiten ontdekken Vrijwilliger worden Werk Zilverzoen Bewustwording maatschappij Keuze school

Labels Doelgroep

Kern labels Maatschappelijke bewustwording

Effect

13.24

Vrijwilligers Thuis

Fragment 5.11, 6.11, 7.9 5.24, 11.27 13.27 6.20, 7.14

Vrienden Geen nadeel Veel te doen

6.21 12.2 13.3

Betrokken

Geordende labels Nadenken voor je iets doet/ zegt

Geordende labels Doelgroep @Robert’s

Kern labels Overig

Robert Vrijwilligers Wat wordt gemist zonder @Robert’s Geen nadeel aan @Robert’s

228


Haalbaarheidsonderzoek 2008 Auteur: Robert Pruis

Inhoudsopgave 1. 2.

Inhoudsopgave Onderzoek haalbaarheidsproject -

3. 4.

Uit de gegevens van de gemeente Elburg Stichting Wiel Hervormde stichting jeugd en jongerenwerk Jongeren in de gemeente Elburg Resultaat kleinschalig onderzoek (2008) Samenvatting onderzoek 2010 Vervolg: jongeren in de gemeente Elburg Conclusie

Bijlage 1: resultaat kleinschalig onderzoek (2008) Bijlage 2: resultaat onderzoek 2010

229


Onderzoek haalbaarheidsproject naschoolse activiteit januari – juni 2010 Uit de gegevens van de gemeente Elburg (bron: jeugdbeleid Elburg): In Elburg wonen er 7.160 jongeren tussen de 0 en 24 jaar. Deze jongeren worden door de gemeente in twee verschillende groepen geplaatst. De reguliere jongeren en de ‘probleemjongeren’. Het beeld wat daar van geschetst wordt is dat 15 % van deze jongeren geen stabiliteit hebben en zich niet of minder goed in Elburg kunnen vermaken. 85 % kan het thuis goed vinden en heeft een eigen vrijetijdsbesteding. In de afgelopen jaren blijkt dat onder de jongeren: - 10% het thuis niet of minder leuk vindt, is afgenomen. - 5% van de jongeren nu beter kunnen omgaan met zijn of haar ouders. Elders word juist omschreven dat het percentage toeneemt met jongeren die het thuis niet leuk meer vinden, vergeleken met andere regio’s in Gelderland – Overijssel. De twee groepen jongeren waar de gemeente over spreekt is onderverdeeld onder twee verschillende organisaties: Stichting ‘Wiel’ en de ‘Hervormde stichting jeugd en jongerenwerk’. Stichting Wiel: Stichting Wiel houd zich voornamelijk bezig met de 15% jongeren die zijn of haar draai niet kunnen vinden en worden dan ook geschetst als ‘probleemjongeren’. Daarvoor heeft stichting Wiel drie jongerencentra:

1. Escape (Elburg) 2. TOKO (’t Harde) 3. DEEL II (Doornspijk) Daarnaast doen ze straathoekwerk in samenwerking met de politie. Ook hebben ze verschillende ontwikkelingsgroepen met jongeren waar problemen worden besproken zoals een tienermoedergroep en een meidengroep. De jongeren die in het jongerencentrum komen geven aan dat (bijv. op de dinsdagmiddag wanneer er vergadering is op het VMBO) ze op die middagen niets te doen hebben. Daarop wil de gemeente en stichting ‘Wiel’ een extra dagdeel open gaan om deze jongeren op te vangen. Hervormde stichting jeugd en jongerenwerk: Deze stichting wil jongeren helpen ontwikkelen van eigen kwaliteiten, waarden en normen. Ze helpen kerkelijke gemeentes met het jeugdwerk. Dit is praktisch en beleidsmatig. Ze houden zich voornamelijk bezig met de 85 % jongeren. In dit onderzoek is gebleken dat er weinig van de 85% jongeren bekend is en dat in het jongerenwerk Elburg ook weinig met de Hervormde stichting jeugd samengewerkt wordt. Waarom is deze stichting niet op de voorgrond bij de gemeente? Terwijl zij zich voornamelijk bezig houden met de grootste percentage in de gemeente: De 85 % jongeren maken geen indirecte problemen bij de gemeente. Wat wel belangrijk is, dat deze jongeren zonder hun eigen club* in problemen zouden kunnen raken. Dus ook is deze categorie niet onbelangrijk. 230


Jongeren in de gemeente Elburg: De twee verschillende groepen jongeren worden door meerdere partijen beaamt. De vraag is of 85 % van de jongeren zich daadwerkelijk kunnen redden met hun eigen vrijetijdsbesteding. In de resultaten van het kleinschalig onderzoek in 2008 is gebleken dat ze niet duidelijk hebben of dit een feit of een suggestie is. Resultaat kleinschalig onderzoek (2008): Na een kleinschalig onderzoek (in 2008) hebben wij een indicatie gekregen over hoe jongeren omgaan met vrijetijdsbesteding. Het doel van dit onderzoek was om te kijken of er animo is voor een naschoolse activiteit in de gemeente Elburg. De meeste studenten vinden het een goed idee om een naschoolse activiteit te hebben. Op deze plek kunnen ze samenkomen en nieuwe mensen ontmoeten. Ze hebben tevens een plek waar ze gezellig met hun vrienden kunnen zijn. Ook zijn er studenten die geen behoefte hebben om naar zo’n plek toe te gaan omdat ze te druk of liever thuis zijn. Bij deze studenten is er meestal wel iemand thuis wanneer ze bijvoorbeeld van school komen. Als studenten uit school komen kiezen ze vaak als activiteit: achter de computer msnen of hyven (gemiddeld 1 tot 4 uur). Het minste percentage praat bij met familie die op dat moment thuis is, waarvan 50% er meestal wel iemand thuis is. Bijna de helft zou gebruik maken van de naschoolse activiteit. Belangrijk in de ruimte is de loungebank waarop je kan ontspannen en een plek waar je achter de computer kan gaan zitten. Belangrijk is om gezamenlijke activiteiten te houden zoals: film- en muziekavonden en sportactiviteiten. Het blijkt dat de helft van de ondervraagde jongeren wel naar een dergelijke naschoolse activiteit zouden gaan, omdat ze het belangrijk vinden om daar vrienden te ontmoeten. Maar misschien nog wel veel belangrijker is, dat er thuis niet altijd iemand is voor de jongeren. (Zie bijlage 1: uitkomst enquête 2008 naschoolse activiteit vraag 3) Ook is de planning om in 2010 een onderzoek te doen naar jongeren. Deze wordt specifieker dan het onderzoek in 2008. We gaan bewust kijken naar het gedrag van jongeren. Wat doen ze na schooltijd? Gaan ze daadwerkelijk huiswerk maken of vinden ze het moeilijk om huiswerk in te plannen? Samenvatting onderzoek 2010: …Volgt na het onderzoek.

Vervolg; jongeren in de gemeente Elburg: In de gesprekken maar ook in het onderzoek is gebleken dat er veel jongeren zijn die behoefte hebben aan een stukje begeleiding voor het plannen en organiseren van huiswerk. Een plek waar ze zich in alle rust en structuur huiswerk kunnen maken. En voor kinderen die thuis geen rust en/of motivatie hebben om hun huiswerk te maken. In Nunspeet heeft Nuborgh college Veluvine in samenwerking met Landstede welzijn een pilot voor ‘Sociale Huiswerk begeleiding’. Hierin bieden ze ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met het plannen en structureren van hun huiswerk. Veel moeite hebben om zichzelf aan te zetten tot het maken van huiswerk en uiteen lopende redenen waarom ze thuis beslist geen rust kunnen vinden om het huiswerk te maken.

231


Ze doen dit in groepjes van 3 á 4 leerlingen. De gehele groep kan bestaan uit max. 12 leerlingen. Ze zorgen eerst voor een stukje veiligheid en vertrouwen door een kopje thee te drinken en te praten. Waarnaar ze direct aan de slag gaan in groepjes. De begeleiders zijn niet bezig met het inhoudelijke helpen van het huiswerk maar zijn bezig om huiswerk te ordenen. ´Wat is het belangrijkste? Hoe kun je het beste je huiswerk inplannen naast je eigen vrijetijdsbesteding?’ Een leerling of een ouder wil graag huiswerkbegeleiding ontvangen. De school kan de leerlingen dan aanmelden. Waarop er een intakegesprek gehouden wordt. Zodat het een officieel tintje krijgt maar ook om de problemen te kunnen overzien en te sorteren. Ze hebben zelf een onderzoek gedaan om te kijken of er een dergelijke opvang bestaat voor jongeren. De vraag kwam echter uit de hoek van het straathoekwerk in Nunspeet. Landstede heeft gebeld met de schoolinspectie en gevraagd of er in Nederland nog meer van dit soort instellingen waren. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat zij de enige waren in Nederland die deze huiswerkbegeleiding aan leerlingen kunnen bieden. Als je zelf googled onder de naam ‘Huiswerkinstituut’, kom je er achter dat er meerdere organisaties zijn die deze ondersteuning bieden. Dit is dan ook de beweegreden voor Nuborgh College Oostenlicht om te zeggen dat zij verder geen ondersteuning en visie hebben voor een dergelijke opvang* in de gemeente Elburg. Omdat ze gebruik willen maken van de professionele instituten die er zijn. En denken dat er zelf geen animo is onder de leerlingen. De vraag blijft hangen waarom er voor de schoolinspectie geen andere organisaties zijn als Landstede Welzijn die sociale huiswerkbegeleiding biedt. Wat maakt het Landstede Welzijn zo speciaal als zij de enigste zijn in Nederland? Conclusie: Er is een boel te doen voor de jongeren in de gemeente Elburg. Waardoor er een groep ontstaat (van 85%) waarvan de gemeente niet op de hoogte is en er vanuit gaat dat deze jongeren een eigen vrijetijdsbesteding hebben. Deze jongeren brengen geen onrust, dus ook geen problemen met zich mee. De vraag is echter of dit inderdaad zo is of zit hier een addertje onder het gras? Na aanleiding van het onderzoek in 2008 hebben leerlingen dan ook aan gegeven dat ze een plek willen hebben na school waar ze vrienden kunnen ontmoeten of hun huiswerk kunnen maken.

* Een dergelijke opvang = een plek waar jongeren specifiek geholpen worden met sociale huiswerkbegeleiding.

Bijlage 1; Resultaat kleinschalig onderzoek (2008)

232


Vraag 1: Ik ben student van het… De studenten die deze enquête hebben ingevuld komen voornamelijk uit het eerste of derde leerjaar. Overige studenten komen van het HBO of de universiteit.

Overig; 3,3 HAVO/Atheneum ; 6,6

VMBO; 52,5 MBO; 37,7

Vraag 2: Wat doe je als je uit school komt… Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden in te vullen.

Bijpraten met familie 15%

Hyven of op MSN 33% Werken 16%

Huiswerk maken 17% TV kijken 19%

233


Vraag 3: Als je uit school komt is er dan iemand thuis‌

No oi t 8%

Alti jd 1 8%

M ees tal 5 0%

Soms 24%

Vraag 4: Vind je het prettig als er iemand voor je is als je uit school komt...

0%

soms, maakt niet uit 34%

ja 49%

nee 17%

234


Vraag 5: Hoeveel uur per dag breng je door om via internet contact te hebben met vrienden‌

> 6 uur 6% 4-6 uur 10% 0-1 uur 37%

2-4 uur 47%

Vraag 6: Als er een gezellige ontmoetingsplek zou zijn waar je kunt kletsen, huiswerk maken of ontspannen, zou je daar uit school vrijwillig naar toe gaan‌ -

Ja; deze studenten die vrijwillig naar een ontmoetingsplek zouden gaan vinden het gezellig en leuk, maar het zou je ook kunnen aansporen tot het maken van je huiswerk. Nee; deze studenten die er niet heen zouden gaan vinden het niet leuk of willen liever hun huiswerk thuis maken. Misschien; als de sfeer goed is en er vrienden naartoe gaan waar ze veel mee omgaan, zou het percentage voor het wel gaan naar deze ontmoetingsplek verhoogd worden.

0%

Misschien 26%

Ja 45%

Nee 29%

235


Vraag 7: Wat moet er op z’n minst aanwezig zijn op een dergelijke naschoolse activiteit… Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden in te vullen.

Huiswerkbegeleiding 7% Boeken 8%

PC 35%

Biljart/Pool 13%

Spelletjes 14%

TV 23%

Vraag 8: Hoe vaak per week wil je gebruik maken van deze naschoolse activiteit…

N ooit 7% elke dag 8%

3 a 4 keer per week 10%

236 1 a 2 keer per week 75%


Vraag 9: Hoe zou jij de ruimte in willen richten waardoor het leuk wordt om elkaar te ontmoeten‌

Verschillende kleine hoekjes 20%

Een hoek met loungebanken voor relaxen en een grote tafel voor groepsactivite iten 60%

1 grote ruimte 20%

Vraag 10: Vind jij het belangrijk dat er een naschoolse activiteit of ontmoetingsplek voor jongeren word opgestart‌ -

De studenten vinden dit belangrijk omdat je daardoor meer contact krijgt met elkaar en dat het een goede plek is om iets leuks te doen. De studenten die het niet belangrijk vinden, zijn liever thuis of te druk met andere dingen. Overige studenten willen graag eerst weten waar het komt en wie er komen.

0%

Over ig 1 5%

Ne e

Ja

2 7%

5 8%

237


Vraag 11: Wat verwacht je van de leiding of gastouders van een naschoolse activiteit‌

Mensen met een levenservari ng vanaf 35 jaar 7% Professione el geschoold zijn 18%

Jongen mensen onder de 30 jaar 47%

Dat ze zich als gastouders opstellen 28%

Vraag 12: Als er een speciale activiteit wordt georganiseerd op deze locatie waar zou jij voor kiezen‌ Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden in te vullen.

Beroepsorient atie 6%

Debatten met politici 5%

Studieadvies 7%

Filmavondjes 35% Sportactiviteit en 22%

Muziekavonde n 25%

238


Beleidsplan @Robert’s

239


240


241


242


243


244


245

Bronnenboek  
Bronnenboek  
Advertisement