Page 1

ДОМУ, ІД В О К Е Л А Д Е Н Я С НАВЧАЄШ ОМУ СОЮЗІ

К А ВЖЕ В ЄВРОПЕЙСЬ

2013-2014 Довідник абітурієнта


ГО ТЕСТУВАННЯ ЬО Н ІШ ВН ЗО З БЕ ІА УМ В РОЗПОЧНИ НАВЧАННЯ Х ФАКУЛЬТЕТІВ И ВН ТИ ЕК СП ЕР П І Х И Н 6 ПРЕСТИЖ КРАЇНАХ ЄС! ERASMUS В КА И КТ РА П ТА Я Н Н БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧА АТИ В НАВЧАННІ СТИПЕНДІЇ ЗА РЕЗУЛЬТ КАРТОЮ ПОЛЯКА З В ТІ ЕН УД СТ Я Л Д І ЬН СТИПЕНДІЇ СОЦІАЛ ІНІКОЮ РЕАБІЛІТАЦІЇ КЛ ОЮ Н АС ВЛ З Т ТЕ СИ ІВЕР ЄДИНИЙ ПРИВАТНИЙ УН ІЙ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ОР АТ ОР АБ Л Х И СН ЧА НОВИЙ ОБ’ЄКТ СУ


ЗМІСТ ЗВЕРНЕННЯ РЕКТОРА......................................................02

CТИПЕНДІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ....................................................04

ДЛЯ СТУДЕНТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

СТРУКТУРА УМІА ....................... ....................................05

КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ............................................................36

ДИДАКТИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ .............................................07

ПРОФЕСІЙНА ОПІКА ПРАЦІВНИКА .................................................36

ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ................................................36

ІНФОРМАТИКА ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

НАУКОВІ ГУРТКИ .......................................................................36

ФІНАНСИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ ........................................................37

БУДІВНИЦТВО ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

СТУДЕНТСЬКИЙ ПОРТАЛ .............................................................37

ФІЗІОТЕРАПІЯ ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ПРАВИЛА ВСТУПУ ДО УМІА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

ПЕДАГОГІКА ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ВСТУПНИЙ ВНЕСОК ..................................................................40

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ................................................28

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ ..............................................................40

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ НАШ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД?.................29

Інформаційно-Консультаційні Центри ..........................................42

НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАКОРДОНОМ ..............................30


Дорогі абітурієнти. Рішення про вибір майбутньої професії є одним з найбільш важливих у житті. Правильне рішення часто визначає напрямок кар'єрного розвитку. Вибір не є легким. "Подумайте, чим ви хочете займатись у житті і почніть це реалізувати". Якщо ви хочете навчатись на престижному факультеті, який дасть Вам повну професійну підготовку, перспективу цікавої, добреоплачуваної праці - Ви обрали вірний Університет. Усі напрямки, запропоновані в нашому ВУЗі є практичного профілю і зорієнтовані для набуття студентами повної кваліфікації на професійному ринку. Дидактичну пропозицію Університету Менеджменту і Адміністрації, обрало більш ніж 12 тисяч випускників. Фізіотерапевт, інженер-будівельник, інженер-інформатик, педагог, бухгалтер і фінансист, співробітник органів внутрішньої безпеки - це напрямки, де Ви зможете реалізувати Ваші мрії і захоплення. Протягом 16 річного навчального досвіду, завдяки науковим кадрам Університету, інфраструктурі, ресурсах, міжнародній співпраці на багатьох рівнях, ми орієнтуємося на якість та інноваційні освітні програми. Таким чином, ми даємо можливість набути необхідний досвід і відповідне приготування для професійної кар'єри. Наші студенти, здобувають практичні навики у фірмах усієї Європи - Бельгії, Німеччині, Португалії, Фінляндії чи Туреччині. Університет Менеджменту і Адміністрації у Замості, поряд з Університетом Інформаційних Технологій і Менеджменту в Жешові та Європейським Університетом в Кракові, є частиною академічного партнерського консорціуму. Це новаторський проект в загально-польському масштабі. Результатом даної співпраці є допрацьована дидактична пропозиція навчання І-ІІ ступеня, а також понад 100 напрямів післядипломної освіти. Завдяки постійному удосконаленню процесу навчання, наші студенти протягом багатьох років досягають успіху в регіоні та в країні. У минулому році наш студент факультету фізіотерапія виграв конкурс "Студентський Нобель" для найкращого студента люблінського воєвудзтва. Більш того, сім студентів Університету, отримали стипендію Міністра Науки і Освіти Польщі, це найбільша кількість даних стипендій серед усіх приватних вищих навчальних закладів країни. Окрім стипендії Міністра, семеро студентів УМіА отримали стипендії Маршалка люблінського воєвудзтва, в цьому числі троє студентів з України. Ви теж маєте можливість приєднатися до них. Наші дотихчасові осягнення дають гарантію також і на Ваш успіх. Скористайтеся цією можливістю! Ректор Університету Менеджменту і Адміністрації

Доктор інженер Ян Андреасік

2


3


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

ІСТорІя УнІверСиТеТУ Академічні традиції міста Замость сягають XVI століття і тісно пов’язані з родом Замойських. Через двісті років, після ліквідації австрійцями Замойської Академії, в місті знову з’явились студенти. Заснований 13 серпня 1997р. перший приватний навчальний заклад в Замості – Університет Менеджменту і Адміністрації, тісно пов’язаний в своїй діяльності та символіці із славетною Замойською Академією. Утворення в Замості нового вищого навчального закладу стало відповіддю на вимоги місцевого ринку i бажання молоді навчатись на таких напрямках як: економіка, інформатика, будівництво педагогіка і фізіотерапія.

4


СТРУКТУРА УМІА

СТрУкТУра УМІа Collegium Maius Історичний будинок і головний корпус УМіА . В цьому адміністративному корпусі розташовані: ректорат, деканат, відділ закордонного студента, фінансовий відділ, відділ маркетингу, а також лекційні аудиторії і комп’ютерні лабораторії. Collegium Novum Навчальний корпус УМіА складається з двох будинків, де міститься бібліотека і читальний зал, лекційні аудиторії, приміщення для практичних занять, спеціально обладнані лабораторії для практичних занять для напрямку фізіотерапія, а також кафедра економіки, інформатики, внутрішньої безпеки, фізіотерапії, педагогіки, та будівництва. Замойська клініка реабілітації УМіА – єдиний непублічний ВНЗ, який володіє власною клінікою реабілітації та діагностики. В центрі реабілітації відбуваються заняття студентів факультету фізіотерапії, розвивається науково-дослідна діяльність з використанням діагностичної техніки. Надаються послуги з реабілітації для пацієнтів з захворюваннями органів функції руху.

5


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

Центр студентських практик в Кельнаровій В осередку проводяться практики для фізіотерапевтів. Функціонують кабінети масажу, косметології, кабінет біологічного відновлення. В рамах центру діє Академічний Центр Гіпотерапії. Гіпотерапія – один з методів реабілітації хворих при допомозі верхової їзди. Лабораторії будівництва Лабораторії будівництва – новий сучасний освітній об’єкт, відкриття якого відбулося в 2012 році був створений в рамах європейського проекту – "Будова лабораторій для факультету Будівництво Університету Менеджменту і Адміністрації і придбання обладнання ". В будинку знаходяться професійні лабораторії будівельних матеріалів та хімії. Студенти можуть проводити досліди щодо витривалості будівельних матеріалів за допомогою сучасного обладнання. Дослідження фізико-хімічних властивостей, виявлення та оцінка якості сировини є можливі у лабораторії аналізів хімічних речовин. У відповідь на очікування європейського ринку праці була створена інженерна лабораторія з сучасними комп'ютерними робочими місцями з професійним програмним забезпечення для аналізу теплової енергії будинків, визначення розмірів і витривалості будівельних матеріалів, а також проектування в 3D. Будівля складається з двох поверхів і підземного паркінгу.

6


ДИДАКТИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

вІддІл МЕНеджМенТУ І адМІнІСТрацІї ·

Внутрішня безпека ( навчання І ступеня – бакалавр)

Спеціальності: Безпека і громадський порядок, Управління кризовими ситуаціями, Захист секретної інформації ·

Будівництво (навчання І ступеня – інженерне)

·

Інформатика ( навчання І ступеня – інженерне)

Спеціальності: Інженерне програмування, Комп'ютерна графіка, Телеінформатика Фінанси та бухгалтерський облік ( навчання І ступеня – бакалавр) Спеціальності: Бухгалтерський облік і податки, Фінанси підприємств

вІддІл ФІЗІоТерапІї Та педагогІки ·

Фізіотерапія (навчання І рівня – бакалавр, ІІ рівня – магістратура)

·

Педагогіка (навчання І ступеня – бакалавр, заочне відділення)

Спеціальності: Суспільна профілактика і ресоціалізація, Дошкільна та початкова освіта 7


Внутрішня безпека (наВчання і с т упеня – бак а лаВр)

8

·

Співпраця з Інститутом Аналізу Ризиків

·

Співпраця з Дослідним Центром праці над Тероризмом

·

Erasmus Intensive Programme

·

Лабораторії Криміналістики УІТМ


ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА

Спеціальності: Безпека і громадський порядок, Управління кризовими ситуаціями, Захист секретної інформації Внутрішня безпека – це факультет, який має на меті підготовку фахівців в галузі внутрішньої безпеки в державних, регіональних та місцевих установах. Цей напрям, пропонує цікаві перспективи зайнятості в різних національних та місцевих органах управління, такі як співробітники міліції, пожежники, прикордонники, центри по врегулюванню криз, захист власності установ, військових установ. Випускник володіє загальними знаннями з соціальних та юридичних питань, внутрішньої безпеки країни (в тому числі врегулювання кризових ситуацій) та внутрішньої безпеки Європейського Союзу. Буде в змозі розуміти та аналізувати явища, пов'язані з безпекою на регіональному, національному та місцевому рівнях. Володіє базовими знаннями в області соціальних наук, прав людини і принципів функціонування держави політична система і структура. Місця праці для випускників: Центри кризового управління, спеціальні військові управління, працівник внутрішніх справ, органи міліції, пожежної охорони, митні служби, залізничні служби безпеки, працівник охоронної фірми, політичні партії, парламент, громадські організації, в якості консультантів у сфері внутрішньої безпеки. Навчання триває – 6 семестрів.

9 9


10 10

інформатика ( наВчання і с т упеня – інженерне) ·

Вільний доступ до Microsoft Dream Spark

·

Академія Cisco

·

Oracle Academic Initiative

·

Visual Paradingm for the Unified Modeling Language


ІНФОРМАТИКА

Спеціальності: Інженерне програмування, Комп'ютерна графіка, Телеінформатика Інформатика є дуже важливим напрямком у підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів для багатьох галузей промисловості та інших секторів національної економіки. Студенти детально вивчають інструменти інформування, зокрема комп’ютерну техніку. Здобувають навики в програмуванні, комп’ютерному дизайні. Спеціальність Інженерне програмування дає можливість пізнати умови функціонування сучасного інформаційного простору, використання інформації в прикладних цілях. Студенти вивчають принципи будови сучасних комп'ютерів та пристроїв, а також комп'ютерних мереж і баз даних. Під час навчання студенти ознайомляться з усіма фазами циклу програмного забезпечення, від початкової ідеї до реалізації і технічного обслуговування програм. Комп'ютерна графіка — галузь пов'язана з використанням комп'ютерів для створення зображень і обробки візуальної інформації, отриманої з реального світу. Основні сфери застосування технологій комп'ютерної графіки це: графічний інтерфейс користувача, кінематографія і телебачення, цифрове телебачення, Інтернет, спецефекти, обробка цифрових фотографій, комп'ютерні ігри, системи віртуальної реальності. 11


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

Телеінформатика – підготовлює спеціалістів з області інформатики зі знанням телекомунікації. Студенти вивчають принципи управління телеінформаційними мережами, операційними системами. Вчаться використовувати розвинену сучасну техніку в телекомунікаційних мережах. Ознайомляться з передовими технологіями мережі та умовами безпеки зберігання і передачі даних. Місця праці для випускників: широкий спектр офісних інформаційних і телекомунікаційні організацій, видавництва, системний аналітик, програміст, адміністратор, комп’ютерний графік, засоби масової інформації, міжнародні структури, спільні підприємства, фірми з впровадження комп'ютерних послуг та обслуговування інформаційного простору. Навчання триває – 7 семестрів.

12


13


фінанси та бухгалтерський облік (наВчання і с т упеня – бак а лаВр)

14

·

Співпраця з Інститутом Дослідів і Фінансових Аналізів

·

Співпраця з Західним Банком WBK

·

Статистичне Управління в Любліні – бізнес партнером УМіА

·

Фінансові лабораторії


ФІНАНСИ ТА БУхгАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Спеціальності: Бухгалтерський облік і податки, Фінанси підприємств Навчання на факультеті Фінанси та бухгалтерський облік дозволяє здобути широкі знання, які сприяють розумінню суспільно-економічних явищ та процесів в масштабах мікро - і макроекономіки, а також в умовах глобалізації. Факультет представляє собою систему спеціальних знань, які пов’язані із дослідженнями економічних процесів в їх взаємозв’язку, а також із науковим обґрунтуванням бізнес-планів, з об’єктивною оцінкою їх виконання. Розглядаються фінанси підприємств і принципи їх організації, грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання, фінансові результати, їх види і порядок формування. Випускник цього напрямку є підготовлений до проведення підприємницької діяльності, управління фінансами, бухгалтерського обліку, пізнає способи внутрішнього і зовнішнього фінансування підприємницької діяльності, способи реалізації і стратегії фінансових змін. Студент отримає знання в сферах: математики, статистики, управління товарами і послугами, системи оподаткування, економічного аналізу та аудиту, економіки транспорту, логістики продукції і дистрибуції. Місця праці для випускників: спеціаліст фінансист, спеціаліст бухгалтерського обліку, фінансовий радник, економічно-фінансові служби підприємств, фінансові інституції, банки, страхові компанії, власні фірми, приватні фірми широкого профілю, торговельні компанії, логістичні центри, регіональні та місцеві органи управління економічним розвитком. Навчання триває – 6 семестрів.

15 15


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

В І Д Г У К С Т УД Е Н ТА Коли я навчалась в школі в 11 класі, часто задумувалась над питанням, ким хочу стати в майбутньому і в якому вузі навчатись. Несподівано для себе я дізналась, що є можливість навчання закордоном, в Польщі, про яке давно мріяла. Недалеко від дому отримати європейську освіту. Власники таких дипломів входять до числа найбільш потрібних фахівців на вітчизняному ринку праці. В зарубіжних компаніях наявність цього документа вважається обов'язковою вимогою для претендента на гідну посаду. Приїхавши в Польщу, я опинилась перед проблемою вибору факультету, і я беззаперечно обрала економіку, так як після економічних спеціальностей відкриваються двері до різноманітних європейських компаній. Будучи студентом Університету, отримаєш не тільки високий рівень знань, який допоможе при виборі місця праці, але одночасно можеш отримати практичні навики в цій сфері, заняття проходять також за межами Університету. Після здобутих теоретичних знань ми відвідували різні організації і фірми для кращого зрозуміння предмету (українські та польські організації), їздили на екскурсії по Україні, Німеччині, Білорусії, в майбутніх планах виїзд до Бельгії. Додатковий досвід можна здобути, виїхавши на семестр навчання до іншої країни ЄС за допомогою програми ЕРАЗМУС, так як це зробила я. Програма ЕРАЗМУС – це неоціненний практичний досвід для кожного студента. Запрошую вас особисто переконатись, як навчання в Університеті Менеджменту і Адміністрації може змінити ваше майбутнє.

Настасія Осип випускниця факультету Економіка 16


17


Партнер УМіА

будіВництВо ( наВчання і с т упеня – інженерне)

18

·

Сучасні лабораторії будівництва

·

Співпраця з фірмою ATLAS

·

Замойське форум будівництва

·

Стажування і практика в німецьких фірмах


БУДІВНИЦТВО

Будівництво – це сфера економіки, що бере участь у формуванні середовища та створенні умов та інфраструктури, необхідних для функціонування сучасного суспільства. Студент цього напрямку отримає знання в сферах: загального будівництва, засад конструювання і проектування об’єктів, проектування і виконання монтажу, матеріалознавства, механіки будівлі і ґрунтів, комунікаційного будівництва, технології, економіки і організації будівництва, будівельного права, сучасних інформаційних технік та технік програмування, складання кошторисів, основ управління фірмою. Після завершення програми навчання випускник факультету буде підготовлений до професії спеціаліста - інженера в будівельному секторі, в організації і виробничій технології будівництва. Буде в змозі контролювати роботу в галузі виготовлення, ремонту та експлуатації будівель та інженерних споруд, процесу самого будівництва, проектування простих будівель та інженерних споруд, процедур реалізації будівель. Місця праці для випускників: будівельні фірми та компанії, конструкторські бюро, бюро проектування, власні виконавчі фірми, фірми будівельного посередництва, промисловість будівельних матеріалів, органи держадміністрації і органи місцевого самоврядування, пов’язані з будівництвом і архітектурою. Навчання триває – 7 семестрів.

19


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

В І Д Г У К С Т УД Е Н ТА Вітаю Вас! Мене звати Володимир. Я обрав факультет Будівництво в Університеті Менеджменту і Адміністрації в Замості. З дитинства я захоплювався і цікавився секретами будівництва не тільки будинків, але й інших будівель, таких як мости чи дороги. В майбутньому планую здобути професію в галузі будівництва. Першою моєю працею стала копальня, і здавалося, дитяча мрія вже забута. Одного разу я зустрів свого друга, який розповів, що навчається закордоном, на цікавому мені факультеті – будівництва. Наступного року я без вагань став студентом того ж ВУЗу, що й мій колега. Виявилось, що тут досить багато студентів з України. А це досить вагомий аргумент при вступі в закордонний ВУЗ, адже мовний бар’єр і певний страх чужини завжди присутній в таких випадках. Але з початком занять всі ці страхи розвіялись. Великий професійний рівень викладачів в той час багато значив. Жоден з них ніколи не робив різниці між поляками і українцями. І якщо в нас виникали якісь труднощі, то як викладачі, так і однокурсники, допомагали нам їх подолати. Будівельний факультет в нашому університеті відносно молодий, але керівництво приділяє йому значну увагу. Майже всі викладачі ВУЗу заслужені доктори та професори у своїх галузях. Вони також ведуть заняття в таких містах як Люблін, Краків, Жешів, чи Львів. Важливим аргументом є відкриття лабораторій будівництва в якій ми можемо проводити досліди над будівельними матеріалами та спостерігати над тими дослідами, маємо змогу здобути величезний досвід роботи з матеріалами та інструментами.

20


Чому саме цей ВУЗ, а не інший? Все дуже просто. Він найбільш адаптований для українців. Це – додаткові безкоштовні курси польської мови, стипендія для найкращих студентів (також у вигляді знижки в оплаті за навчання), організовані за ініціативи керівництва університету. Важливим аргументом є наявність працівника, що займається справами українців, до якого можна звернутися з будь-якими питаннями, навіть особистими (адже в житті бувають різні ситуації). Кожен з вас може переконатись в цьому сам, стаючи студентом УМіА.

Володимир Тютьков студент факультету Будівництво

21


фізіотерапія (наВчання і ріВня – бак а лаВр, іі ріВня - магіс трат ура)

22

·

Професійні медично-наукові кадри

·

Замойська клініка реабілітації

·

Центр студентських практик в Кельнаровій

·

Закордонна практика


ФІЗІОТЕРАПІЯ

Фізіотерапія – це галузь медицини, що динамічно розвивається, що вивчає фізіологічну і лікувальну дію природних і штучно створених фізичних факторів на організм людини. Це спосіб лікування, що включає: кінезитерапію – лікування рухом, масаж і фізіотерапію – лікування за допомогою фізіологічних засобів (лазер, магнітне поле, електричне поле), різні види випромінювання: інфрачервоне, ультрафіолетове, поляризоване світло в загальному процесі лікування. Студент отримає знання щодо рекомендацій і протипоказань виконання конкретних фізіотерапевтичних процедур, набирає досвіду в праці з неповносправними хворими, щодо відновлення і підтримки справності осіб різного віку. Корисну особливість і актуальність фізіотерапії варто відзначити ще й у тому, що вона значно скорочує прийом медикаментів. При правильно підібраному методі не має побічних дій. Методи фізіотерапії незамінні після травм і операцій. Вони допомагають прискорити процес реабілітації, а також уникнути виникнення

ускладнень. Важливим елементом освіти є вивчення принципів профілактики захворювань і реабілітації у всіх відділах клінічної медицини, а також пізнання процедур біологічного омолодження. Місця праці для випускників: обласні і місцеві лікарні, оздоровчі осередки, курорти і санаторії, спортивні клуби, фізіотерапевтичні кабінети, салони краси та біологічного омолодження, SPA центри, масажні кабінети, будинки суспільної допомоги, будинки дитини, приватні реабілітаційні кабінети. Навчання триває: І рівень бакалавр – 7 семестрів, ІІ рівень магістратура – 4 семестри.

23 23


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

В І Д Г У К С Т УД Е Н ТА Я з дитинства мріяла пов’язати своє життя з медициною. Моє рішення вчитися на факультеті фізіотерапії було нелегким. Були сумніви та переживання, чи справлюся із тими завданнями, які постануть переді мною, чи зможу навчатись на іншій мові, але тут Університет вийшов нам на зустріч і були проведені на початку курси польської мови, а потім був введений предмет польської мови, щоб допомогти нам вже під час самого навчання. Потрібно відмітити, що навчання є справді непростим, але дуже цікавим. Викладачі вимагають багато, адже це медичний факультет і в майбутньому від нас буде залежати доля пацієнтів. Маючи карту поляка, я отримую соціальну стипендію у розмірі 690 злотих, котра дає мені можливість навчатись безкоштовно, так як за навчання я платила би 435 злотих в місяць. Дуже радію тому, що все так склалося і польський уряд допомагає студентам. Це великий плюс і допомога нам - студентам. Я прийняла правильне рішення, поступаючи в Університет Менеджменту і Адміністрації.

Наталія Лилик студентка факультету фізіотерапія 24


25


педагогіка (наВчання і с т упеня – бак а лаВр)

26

·

Професійна практика в потенційних місцях праці

·

Студентський волонтаріат

·

Співпраця з замойською в’язницею

·

Реалізація європейського проекту „Зінтегрована Модель Культуротерапії в Педагогіці Молоді підлягаючій ризику соціальної ізоляції”


ПЕДАгОгІКА

Спеціальності: Суспільна профілактика і ресоціалізація, Дошкільна та початкова освіта Напрямок навчання займається загальною проблематикою виховання дітей і молоді, проблематикою ресоціалізації та суспільної підтримки. Студенти пізнають біомедичні, соціопсихологічні, антропологічні і аксіологічні основи процесу соціалізації і виховання, основи протидії суспільним патологіям (насильство, агресія, алкоголізм, наркоманія тощо). Пізнають історію і теорію виховання, сучасні напрямки в педагогіці. Пізнають методологію суспільної педагогіки і педагогіки праці. Негативний вплив навколишнього середовища, групи однолітків, засобів масової інформації сприяють деморалізації дітей і молоді, тому є необхідність підготовки фахівців - учителів до роботи в галузі соціальної профілактики та реабілітації. Пріоритетним завданням розвитку факультету є орієнтація на забезпечення потреб регіону в педагогічних кадрах для системи шкільної і дошкільної освіти. Наукова робота факультету спрямована на дослідження проблем розвитку особистості дошкільника і молодшого школяра, вдосконалення професійної підготовки працівника дошкільних закладів та вчителя початкових класів. Факультет здійснює підготовку педагогічних кадрів за поєднанням двох спеціальностей, завдяки чому випускники працюють вихователями дошкільних навчальних закладів, організаторами дошкільної освіти, вчителями початкових класів, логопедами дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладах, соціальними та сімейними педагогами. Місця праці для випускників: вихователь дошкільних навчальних закладів, школи, інтернати, колонії для неповнолітніх, карні заклади, педагог-психолог, центри суспільної допомоги, інституції, які допомагають знедоленим та бідним. Навчання триває – 6 семестрів 27


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

пІСлядиплоМна оСвІТа. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб випускника ВУЗу в особистому та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства. Університет Менеджменту і Адміністрації пропонує в цьому році 45 напрямів післядипломної освіти. Для випускників УМіА діють гнучкі знижки. Список пропонованих напрямів доступний на сайті – www.studiapodyplomowe.wszia.edu.pl За детальнішою інформацією звертайтесь за тел. +48 84 677 67 31 email: ua@wszia.edu.pl 28


ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ НАШ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД?

ЧоМУ варТо обраТи наш навЧальний Заклад? ◦

Студенти отримують високий рівень знань, підтверджений Європейським дипломом, який визнається в країнах ЄС, США, а також в Україні.

Комфортна відстань (біля 60 км від українсько-польського кордону) – НАВЧАєШСЯ НЕДАЛЕКО ВІД ДОМУ, А ВЖЕ В єВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ!!! Відносно низька вартість проживання. Середня ціна найму житла становить 300 злотих/місяць. Замость - це невелике місто, з компактною забудовою. Це означає, що подорож по місту пішки не складатиме вам труднощів. Доїзд до будь-якого пункту міста можна здійснити автобусом (для студентів діє 50% знижка на всі види транспорту) Замость – затишний куточок для туристів з приємною атмосферою, тут часто відбуваються культурні заходи, вечірки, це місце зустрічей багатьох народів, культур і релігій Замость – місто, вписане в Список світової культурної спадщини UNESCO за власну неповторну архітектуру. Цю красу варто побачити на власні очі!

29


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

навЧання Та пракТика ЗакордоноМ „Erasmus” – програма охоплює співпрацю та мобільність у сфері вищої освіти, а також обмін студентів УМіА. Вона спрямована на посилення співпраці та міжнародних зв’язків у сфері вищої освіти. Першочерговим завданням програми є покращення якості та привабливості європейської вищої освіти в усьому світі. Через підтримку міжнародної мобільності науковців і студентів програма „Erasmus” дає можливість студентам УМіА виїжджати на навчання, практику та платне стажування. В програмі беруть участь країни Європейського Союзу. Університет Менеджменту і Адміністрації в Замості є партнером навчальної програми Erasmus, і дає можливість кожному студенту нашого ВУЗу виїхати безкоштовно на навчання до таких країн, як Німеччина, Фінляндія, Португалія, Бельгія, Туреччина і багато інших.

30


НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАКОРДОНОМ

ВИПУСКНИЦЯ УНІВЕРСИТЕТУ Я закінчила Університет Менеджменту і Адміністрації в місті Замость. Після закінчення університет запропонував мені тримісячне стажування в Німеччині за програмою Erasmus. Я працювала в великій міжнародній фірмі MAAS Profile Gmbh. За кожний місяць стажування я отримувала зарплату в розмірі 1200€. Фірма забезпечила мене житлом, а також я отримала службовий автомобіль. До моїх обов'язків в фірмі належало: переклад документів, укладення контрактів, співпраця з українськими, російськими і польськими фірмами, а також пошук необхідної інформації. Працювала я в міжнародному відділі фірми, тому кожного дня могла спілкуватися з людьми з цілої Європи. Стажування у Німеччині дало мені можливість підвищити рівень німецької і англійської мови. Протягом трьох місяців я відвідала такі міста як: Schwäbisch Hall, Crailsheim, München, Stuttgart. Побувала на Oktoberfest, спробувала різноманітну німецьку кухню, більше дізналася про німецькі традиції і обряди. Це все може отримати кожен і з Вас: перспектива, кар'єра і міжнародні можливості. Вибір у ваших руках. Мар’яна Кнап пройшла тримісячне стажування в Німеччині.

31


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

ВИПУСКНИЦЯ УНІВЕРСИТЕТУ Я довго вагалась, яку країну краще обрати - Бельгію чи Португалію, і все ж таки обрала Португалію. Навчалась я в Santarem School of Management. Протягом цілого перебування я вивчала 13 предметів, кілька з них я мала можливість обрати самостійно, але також узгодити свій вибір з Університетом в Польщі. Найцікавішими предметами для мене були logistics i management control. Кінцеві екзамени теж дещо відрізнялись, так як в основному були у вигляді презентацій. За допомогою «Erasmus» я підняла рівень знання англійської мови, пізнала іншу культуру, на початковому рівні вивчила португальську мову. Знайшла багато нових друзів, з якими планую надалі підтримувати стосунки. Така можливість дається тільки раз в житті і нею варто скористатись. Тому що це незабутні враження, великий досвід, шалений крок в житті. Анастасія Макарчук виїхала на піврічне навчання в Португалію.

32


33


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

CТипендІї Стипендія від початку навчання Пропонується унікальна в регіоні Система, що гарантує знижки в навчанні для найкращих випускників середніх шкіл. Стипендія передбачає покриття коштів в оплаті за навчання в розмірі 25, 50 і 100 відсотків протягом першого семестру. Особи, які бажають бути зарахованими до Системи повинні подати документи на навчання до 11 серпня 2013р. Прийняті на навчання студенти писатимуть тест на українській мові, від результату якого залежить розмір признаної знижки. Стипендії Ректора Університету УМіА дає можливість кожному студенту отримати стипендію Ректора Університету. Для цього потрібне лише твоє бажання вчитись, а також бути залученим до наукових гуртків і активно в них розвиватись. За старання і високу середню балів можеш отримати знижку в оплаті за навчання на цілий семестр, в розмірі 100%, 50% або 25%. Стипендії соціальні Соціальні стипендії можуть отримати студенти, які мають Карту Поляка. Студент може отримати соціальну стипендію у розмірі від 100 до 770 злотих в місяць в залежності від фінансового становища сім’ї. Додатково студент може збільшити розмір соціальної стипендії на покриття коштів проживання, наприклад в домі Студента.

34


35


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

для СТУденТа Курси польської мови

Студентське самоврядування

Для поступлення в Університет знання польської мови не є обов’язковим. З думкою про своїх майбутніх студентів УМіА організовує безкоштовний двотижневий курс польської мови, котрий обіймає 40 годин лекційних. Під час курсу слухачі набувають знання з основ граматики. Вчаться розмовляти та розуміти польську мову, а також використовувати повсякденні вирази і вільно висловлювати власну думку на різні теми.

Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом. Студентське самоврядування в Університеті Менеджменту і Адміністрації — невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. Наукові гуртки

Професійна опіка працівника Університет Менеджменту і Адміністрації дбає про комфорт і безпеку студентів. Працівник УМіА надає необхідну допомогу у різних ситуаціях і буденних справах, а також забезпечує доступ до всіх інформацій зв’язаних з легалізацією свого перебування в Польщі і медичного страхування іноземців. Для усіх студентів іноземців будуть проведені професійні консультації, щодо їх прав і обов’язків. За допомогою чи теж порадою можна буде звертатись до Керівника відділу закордонного студента протягом усього процесу навчання. 36

Університет Менеджменту і Адміністрації пропонує вам участь в наукових гуртках, які діють при кожному факультеті, такі як: Науковий гурток молодих педагогів, Науковий гурток фізіотерапевтів “Radius”, Науковий гурток міжнародної інтеграції, Науковий гурток Адміністраторів. Основною метою їх діяльності є поглиблення набутих знань відповідно до кожної спеціальності. Студенти готуються до участі в наукових конференціях. Результатом їх участі в конференціях є наукові публікації – в регіональних, міжрегіональних, а навіть міжнародних виданнях.


ДЛЯ СТУДЕНТА

Міжнародні сертифікати УМіА в рамах навчання пропонує своїм студентам окрім диплому бакалавра і магістра здобуття додаткових кваліфікацій, підтверджених сертифікатами відомих мовних й інформаційних організацій. Завдяки цим сертифікатам випускник збільшує свої шанси на здобуття цікавої й добре оплачуваної роботи. Студентський портал Інформаційно-освітній портал забезпечує студентам і працівникам УМіА доступ до інформації, яку раніше можна було отримати лише в деканаті. За допомогою інтернету студент може отримати такі інформації як: результати сесії, розклад занять, перебіг навчання і оцінки, доступ до дидактичних матеріалів, курсів on-line, а також фінансових розрахунків.

37


38 38

ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

правила вСТУпУ до УМІа В період від 1 квітня до 10 серпня 2013 року триває прийом документів на навчання І ступеня. В цей термін кандидати повинні подати наступні документи: ◦

◦ ◦

◦ ◦

Заповнену анкету абітурієнта (українською та польською мовою) Атестат про повну загальну середню освіту Переклад атестату про повну загальну середню освіту на польську мову, затверджений нотаріально 2 кольорові фотографії (розмір 4x5 см) Актуальну медичну довідку про стан здоров’я (форма 086-о) Квитанцію про оплату вступного внеску у розмірі 400 злотих Ксерокопію закордонного паспорта (при наявності - Карти поляка, Карти перебування)

У випадку відмови від навчання до 10 серпня 2013 року, сума у розмірі 330 злотих вступного внеску буде повернена. Прийом на навчання відбувається на підставі конкурсу атестатів про повну загальну середню освіту. В кваліфікаційному процесі будуть братись до уваги наступні обов’язкові предмети: ◦ українська мова ◦ математика ◦ історія ◦ іноземна мова а також ◦ факультет: внутрішня безпека, фінансовий облік та аудит – географія ◦

◦ ◦

факультет: будівництво, інформатика – фізика факультет: фізіотерапія – біологія або хімія факультет: педагогіка – біологія


ПРАВИЛА ВСТУПУ ДО УМІА

Додаткові 2 бали (за оцінку не нижчу 7) буде додано за предмет, з якого кандидат здавав екзамен. Відповідно з поділом на факультети, такими предметами будуть: ◦ внутрішня безпека – історія ◦ будівництво, інформатика – математика, фізика ◦ фінансовий облік та аудит – математика, фізика ◦ фізіотерапія – біологія, хімія ◦ педагогіка – історія, біологія ◦ для всіх напрямків – іноземна мова В кваліфікаційному процесі Комісія буде зараховувати найвищий бал з предметів обраних відповідно до даного факультету, а також найвищий бал з державних підсумкових атестацій.

Бали за оцінки в атестаті встановлюються відповідно до таблиці: Оцінка

Бали

12-11

6

10-9

5

8-7

4

6-5

3

4

1

3-1

0

Результати будуть оголошені 17 серпня 2013 року. Результати будуть доступні на нашій інтернетсторінці www.wszia.edu.pl/ua, а також цю інформацію ви отримаєте поштою.

39


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

вСТУпний внеСок ·

Вступний внесок

Тип навчання

Вступний внесок

Навчання І ступеня

400 зл.

Навчання ІІ ступеня

300 зл.

·

Оплата за навчання

Факультет

Оплата

внутрішня безпека, фінанси та бухгалтерський облік, педагогіка (навчання І ступеня)

390 зл.

будівництво, інформатика (навчання І ступеня)

410 зл.

фізіотерапія (навчання І ступеня)

435 зл.

фізіотерапія (навчання ІІ ступеня)

460 зл.

Оплата за навчання проводиться щомісячно до 10 числа кожного місяця (протягом 10 місяців в році). За січень і лютий студенти платять до 5 січня, за червень і липень – до 5 червня.

40


41


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

ІнФорМацІйноконСУльТацІйнІ ценТри Приймальна комісія в Замості Університет Менеджменту і Адміністрації в Замості Республіка Польща 22-400 Замость вул. Академіцька 4 тел. +48 84 677 67 37 – Збожнюк Анна Андріївна e-mail: ua@wszia.edu.pl

42


43


ДОВІДНИК АБІТУРІєНТА 2013-2014

нашІ ІнФорМацІйноконСУльТацІйнІ ценТри на УкраїнІ ·

м. Червоноград

Червоноградська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 вул. Шептицького 15, Збожнюк Лариса Миронівна e-mail: chervonohrad@wszia.edu.pl тел. +38 098 085 11 04, +38 093 698 65 46

·

· ·

м. Тернопіль

Євро Універ Вища Освіта в Польщі вул. Микулинецька 3а, тел. +38 096 890 34 16, +38 063 941 40 40 Колесник Сергій ·

м. Рівне

вул.Відинська, 1Б оф. 42 (Торговий Майдан „Гранд +) тел. +38 066 104 55 88 Новацький Володимир Романович

44

м. Вінниця

Міжнародне товариство "Україна-Польща-Німеччина" вул. Соборна 85. каб. 18 (каб. 28) Неприцький Олександр – тел. 097 219 98 96 Савчук Олена – тел. 063 130 80 89 м. Жовква

пл. Вічева 2 тел. +38 067 996 96 68 e-mail: sophiakaskun@ukr.net Каськун Софія Володимирівна Інформаційно-Консультаційні Центри по Україні надають інформацію і матеріали, необхідні для вступу, абсолютно безкоштовно! м. Львів – +38 032 260 07 58 м. Івано-Франківськ – +38 067 926 77 56 м. Стрий – +38 095 639 18 74


НАВЧАЄШСЯ НЕДАЛЕКО ВІД ДОМУ,

А ВЖЕ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

www.wszia.edu.pl/ua


НАВЧАЄШСЯ НЕДАЛЕКО ВІД ДОМУ,

А ВЖЕ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Приймальна комісія в Замості Університет Менеджменту і Адміністрації в Замості Республіка Польща 22-400 Замость, вул. Академіцька 4 тел. +48 84 677 67 37 – Збожнюк Анна Андріївна e-mail: ua@wszia.edu.pl

www.wszia.edu.pl/ua

Informator WSZiA UA 2013/2014  

Informator Rekrutacyjny WSZiA

Informator WSZiA UA 2013/2014  

Informator Rekrutacyjny WSZiA

Advertisement