Page 1

Internblad for Orklakonsernet 

bulletin

  nr 4 august 2008 

  årgang 10

Pierre Robert Group med nordisk potensial

Se side 5

2. kvartal Se resultatene.

AKSJER TIL ­ANSATTE Rabatten er økt i år.

LEGIONELLAsaken Borregaard har satt i gang tiltak.

Side 2

Side 3

Side 7


Leder Kristin Olstad Schea Adm. dir. Pierre Robert Group

Inspirerende fremtid Vi har forberedt oss til fremtiden. Ett av tiltakene var ü skifte navn fra La Mote til Pierre Robert Group. Deler av navnet er et velkjent og velrenommert merkenavn med en spennende historie. En historie som jeg med stolthet fletter inn i vür historie. Pierre Robert Group designer, utvikler og markedsfører basisplagg for kvinner, barn og menn for salg gjennom nordisk dagligvarehandel. De siste ürene har vi gjennomført større endringer som har gitt gode resultater; i løpet av en treürsperiode har vi økt distribusjonen büde i Norge og Sverige. Merkenavnet Pierre Robert har doblet omsetningen hvert ür siden lanseringen i 2006. Vi har skapt kategorivekst hos alle vüre kunder (dagligvarehandelen). Og de har økt sine markedsandeler innenfor basisplagg de siste ürene. Framtidsbilder har vi ogsü laget. I disse bildene er vi tidsriktige, kunnskapsrike og verdiskapende. Og vi strekker oss etter ü inspirere forbrukeren – hver dag! Vürt viktigste virkemiddel er merkevarer og tidsriktig design. Vi skal videreutvikle Pierre Robert Group til ü vÌre betydelig mer konkurransedyktig enn den er i skrivende stund gjennom merkevarebygging, produktutvikling og – ikke minst – gjennom ü vÌre kunde- og forbrukerorientert.

Solid kvartal under krevende rammebetingelser Orklas driftsresultat (EBITA)1 endte i 2. kvartal pü 1.230 mill. kroner, mot 1.194 mill. kr samme kvartal i fjor. For Orkla Brands fortsatte den positive resultatutviklingen, og til tross for volumnedgang leverte Sapa et tilfredsstillende resultat. Aksjeporteføljen slo den nordiske indeksen, men i et svakt finansmarked var avkastningen negativ. – Vi er tilfreds med lønnsomhetsutviklingen i 2. kvartal, og industrivirksomheten har samlet sett et godt resultat. Vi forventer imidlertid fortsatt utfordrende markedsforhold fremover, sier konsernsjef Dag J. Opedal. Orklas driftsinntekter ble i 2. kvartal pü 17,6 mrd. kroner, opp fra 14,0 mrd. kroner i 2007. En vesentlig del av økningen i konsernets driftsinntekter (men ogsü lavere drifts-

margin) forklares av den sammenslütte profilvirksomheten (Sapa/Alcoa). Büde Orkla Brands, Sapa og Borregaard hadde tilfredsstillende utvikling i kvartalet. Samtidig holder büde Elkem Solars byggeprosjekt og integrasjonen av Sapas og Alcoas profilvirksomheter den planlagte fremdriften. Som ventet svekkes resultatet i primÌraluminium av svak dollar og tap pü sikringskontrakter. I tillegg var kostnadsføringen knyttet til Elkem Solars nye anlegg 53 millioner kr høyere enn samme kvartal i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal ble 2,5 mrd. kroner (3,1 mrd. kr i 2007). Orkla inngikk

i kvartalet avtale med Egmont om salg av resten av konsernets medievirksomhet; dvs. 40 prosent eierandel i Hjemmet Mortensen. Dette ga en bokført gevinst for Orkla i kvartalet pü 830 mill. kroner. Samlet har dermed salget av Orklas medievirksomhet innbrakt ca. 9 mrd. kroner, og gitt en gevinst pü rundt 5 milliarder. Orklas investeringsomrüde fikk i et svakt aksjemarked en avkastning pü – 8,3 prosent, mot Morgan Stanley Nordic Index pü – 16,9 prosent og Oslo Børs Benchmark Index med – 5,6 prosent. Driftsresultat (EBITA): Før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger 1

Til stede: F.v. konserndirektør økonomi og finans Terje Andersen, konserndirektør Orkla Brands Torkild Nordberg, konsernsjef Dag J. Opedal og konserndirektør Orkla Aluminium Solutions Ole Enger.  Foto: Kyrre Lien/Scanpix

orkla-aksjen

bulletin

115 105 OSEBX

95 85 75 65 55

Orkla 02.01.08

14.08.08

Relativt forhold mellom Orkla-aksjen og OSEBX

2

orkla bulletin    nr 4 august 2008

Orkla bulletin nr 4: August 2008, ĂĽrgang 10

layout: OdyssĂŠ reklamebyrĂĽ as

Redaksjonen avsluttet: 18. august 2008

redaktør: Marit Mosnesset

trykk: LOS Grafisk as

Orkla er stolt sponsor for:

ansvarlig redaktør: Ole Kristian Lunde

Forsidefoto: Kyrre Lien

404CBSOFCZFS


nyheter

I^Wh[i \eh[cfbeo[[i fkhY^Wi[ fhe]hWcc[ Rabattøkning: – Rabatten er i år økt fra 20 til 25 prosent, forteller personaldirektør i Orkla Tor Aamot.

I^Wh[i \eh[cfbeo[[i fkhY^Wi[ Aksjer til ansatte fhe]hWcc[ Orklas generalforsamling besluttet i vår å videreføre konsernets «Aksjer til ansatte»- program i 2008. Ordningen gjennomføres dermed for niende gang, og rabatten er i år økt fra 20 % til 25 %.

I år som i fjor går tilbudet om aksjekjøp til konsernets ansatte i 26 land: Belgia, Brasil, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, India, Island, Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. Tilbudet vil gis til fast ansatte medarbeidere i minst 50 % stilling. Mer informasjon om programmet, herunder ulike beløp det kan kjøpes aksjer for, vil bli distribuert senere i høst. – I 2007 kjøpte 3180 Orkla-ansatte aksjer i konsernet gjennom denne ordningen. Vi håper at programmet er stimulerende for våre kolleger, og at så mange som mulig har anledning til å akseptere tilbudet, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

‘‘Denne ordningen er med på å skape holdninger til det konsernet vi jobber i. Det å være en del av eierskapet gjennom å kjøpe aksjer i konsernet er stimulerende og ­motiverende, og gir større interesse og engasjement blant de ansatte, sier Aage Andersen, konserntillitsvalgt i Orkla.

Se www.orkla.no/bulletinett for mer informasjon om aksjer til ansatte

Høyere: – Nivået er høyere nå, forteller direktør for matsikkerhet og forbrukertillit Terje Solbakken i Orkla Brands.  Foto: Kari Westersund

Ny versjon av Orklas matsikkerhetsstandard Orklas matsikkerhetsstandard – som gjelder både mat og drikke – stiller konkrete krav til blant annet fabrikker, kvalitetssystem, bygningsmessig standard, hygiene, produkttrygghet og personale. Nå blir kravene mer krevende. Den største endringen i den nye matsikkerhetsstandarden i Orkla er at ledelsen i de ulike virksomhetene får et dedikert ansvar. Blant annet må ledelsen sørge for vedlikehold og sikkerhet på fabrikkene, og at de har tilstrekkelig og relevant kompetanse. Det er også ledelsens ansvar at fabrikkene oppfyller kravene i standarden og er i grønn kategori. – Det er gjort et veldig godt arbeid på fabrikkene. Nivået er høyere nå, forteller direktør for matsikkerhet og forbrukertillit Terje Solbakken i Orkla Brands. Dette er andre gang Orklas matsikkerhetsstandard revideres. Første gang var i 2005. Bakgrunnen for endringene er at det nylig kom en ny utgave av British Retailers Consortiums standard (BRC), som Orklastandarden bygger på. Revisjon I august begynner revisjonsteamet å bruke den nye standarden. I tur og orden vil alle de 80 Orkla-fabrikkene i 15 land bli revidert. Alle fabrikkene som oppfyller standardkravene mottar et sertifikat. – Revisjonsteamet skal ikke først og fremst være kontrollerende, men det skal gi innspill og bidra til å finne løsninger, understreker Solbakken, som har vært i Orkla-systemet siden 1995 og er utdannet veterinær. – Som veterinær lærer man mye om mat, giftstoffer og bakterier i mat som kommer godt med i denne jobben, sier Terje Solbakken. Tekst: Marit Mosnesset

orkla bulletin    nr 4 august 2008

3


Innovasjon: – Det er muligheten for innovasjon som er hovedårsaken til at vi ønsker å flytte produksjonen av Jif-produktene til Ski, forteller fabrikkleder Knut Eckhoff.

Jif-produksjon til Ski I sommer har Lilleborg vært opptatt med å flytte produksjonen av Jif-produktene etter mange år i Nederland til Norge. – Det er muligheten for innovasjon som er hovedårsaken til at vi ønsker å flytte produksjon av disse produktene til Ski, forklarer fabrikkleder Knut Eckhoff. Han legger til at operasjonen faktisk også gir økt lønnsomhet. Maskiner skal inn, produksjonslinjen skal endres, deler av hallen bygges om og det blir mindre plass å bevege seg på i flytteperioden som strekker seg utover høsten. Hverdagen påvirkes for mange av de ansatte. Sikkerhet viktig Produksjon av flytende vaskemidler innebærer mye bruk av kjemikalier og avanserte maskiner. Kvalitetsleder Anne Hafstad forteller at det er mange utfordringer både med tanke på den daglige virksomheten, og innflyttingen av de nye maskinene når Jif-produktene flytter hjem. – Mange av maskinene er fjernstyrte. Det innebærer at man stadig må følge med som ansatt, sier hun. Ski-fabrikken er også sertifisert etter internasjonale standarder innen kvalitet, miljø og sikkerhet. Avansert fabrikk Lilleborgs vaskemiddelfabrikk er blant de mest avanserte fabrikker for produksjon av et bredt spekter av flytende vaskemidler, både innen håndoppvask, rengjøring og tøyvask. Fabrikken har blitt bygget i to faser, den ble satt opp i 1989 deretter ble den bygget på da Lilleborgs produksjon ble helt avviklet i Oslo sentrum i 1997. Fabrikken produserer kjente merker som Zalo, Sunlight, Krystal, Salmi, Klorin, Milo, Omo, Blenda og Comfort. I tillegg produseres flytende tøyvaskemidler til Unilever. Det produseres også flytende vaskemidler til storforbrukermarkedet. Tekst og foto: Pål Breivik

Vaskemiddelfabrikken i Ski: – – – –

Bygget: 1989 og 1997 Antall årsverk: ca 85 Produksjon: Ca 34.000 tonn Sertifiseringer: NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, OHSAS 18001 – Visjon : «Sammen skal vi utvikle Ski-fabrikken til den mest fleksible merkevareprodusenten av flytende vaskemidler til Europa.» 4

orkla bulletin    nr 4 august 2008

fakta om pierre robert group:

– Forretningsidé: Pierre Robert Group skal tilby basisplagg med tidsriktig de for kvinner, barn og menn. Med kunnskap og sterke merkevarer skal vi b til vekst og lønnsomhet for nordisk dagligvare. - Antall ansatte: 150 - Omsetning: 316 MNOK - Merker: Pierre Robert, La Mote, Freds - Produkter: strømpebukser, undertøy og sokker - Salgskanal: dagligvarebutikker i Norge, Sverige og Finland - Kontorer: Oslo og Malmø - Lager: Halden - Eier: Et heleid selskap i Orklakonsernet. Inngår i forretningsenheten Orkla Br


esign bidra

La Mote heter nå

– Endring av selskapsnavn og profil er ett av flere tiltak som underbygger vår ambisjon om å skape kategorivekst for basisplagg i nordisk dagligvarehandel, forteller Kristin Olstad Schea, adm. direktør i Pierre Robert Group.

Adm.dir.: Kristin Olstad Schea i Pierre Robert Group. Foto: Marianne OtterdahlJensen

Freds La Mote i Sverige har også skiftet navn til Pierre Robert Group. Skiftet av selskapsnavn berører ikke merkene Pierre Robert og La Mote. – La Mote er fortsatt et viktig merke for oss med mange lojale forbrukere, spesielt i Norge. Dette er et merke som ble etablert på slutten av 50-tallet. Først i 1994 ble La Mote et selskapsnavn. Etter oppkjøpet av Freds AB, ble Freds tatt inn i merkeporteføljen som ett av hovedmerkene. Vi har nå en to-merkestrategi hvor vi har stor tro på at La Mote og Pierre Robert skal utfylle hverandre, sier Olstad Schea.

Nye og yngre forbrukere Hun forteller at utfordringene fra år 2000 har vært å rekruttere nye og yngre forbrukere til kategorien i dagligvare, samt å styrke markedsposisjonen i Sverige. – Det var derfor et strategisk viktig grep for oss å etablere et merke med et nordisk potensial i 2005/2006. Pierre Robert viser seg å være et slikt merke, sier hun. Vellykket Lanseringen og produktutviklingen i 2006 og fram til i dag har vært vellykket på mange måter, og selskapet har klart å oppnå at dagligvarekanalen i Norge har økt sine markedsandeler. Pierre Robert har også økt distribusjon i Sverige i løpet av første halvår 2008. Pierre Robert, som opprinnelig er et svensk skjønnhetsmerke etablert på midten av 60-tallet og som var et stort nordisk merke på 80-tallet, har fortsatt høy kjennskap hos forbrukere. – Vi jobber for at våre kunder – norsk og svensk dagligvare – skal øke sitt salg av basisplagg. Et mål vi har klart å nå hvert år fra og med 2006 og fram til i dag, forteller Kristin Olstad Schea. Tekst: Marit ­Mosnesset

rands Nordic.

orkla bulletin    nr 4 august 2008

5


produktnytt Abba midsommarsill Abba Midsommarsill er smaksatt med klassiske svenske sommersmaker som dill og gressløk. Det svenske folket spiser stadig mer sild, og Abba Midsommarsill henvender seg både til innbitte sildeelskere og til unge «nybegynnere».

Solsikkeolje i OLWs chips OLW blir første produsent i Sverige som friterer alle

sine Chipsprodukter i Solsikkeolje. Oljen består i stor grad av sunne enkle og flerumettede fettsyrer, og inneholder hele 70 % mindre mettet fett enn palmeolje. Chipsen vil fortsatt være like sprø og smake like godt som før.

Big One Hatrick På resturanter har bacon på pizza lenge vært en vinner. Nå lanserer Stabburet Big One Hatrick, en tykkbunnet pizza

Verdens eldste: Thamshavnbanen viste seg fra sin aller beste side, helt i tråd med hva man kan forvente av en 100-åring, som attpåtil er verdens eldste vekselstrømsdrevne jernbane.

Thamshavnbanen 100 år Orkla Industrimuseum markerte lørdag 7. juni 100-årsjubileet for Thamshavnbanen. Det foregikk akkurat som i 1908: Hageselskap med te og hornmusikk på Bårdshaug Herregård, togkjøring og hovedmarkering på Svorkmo stasjon. Og Stasjonsbygninger, lokomotiver og passasjervogner var «nye», det vil si Bårdshaug stasjon er nybygd, Svorkmo stasjon er restaurert og lokomotiver og vogner pusset opp og ført tilbake til 1908-standard med økonomiske bidrag og støtte fra Orkla, Canica og Jernbaneverket.

med amerikansk bacon, mozarellaost og løk. Big One Hatrick ble lansert i forbindelse med oppkjøringen til fotball-EM i juni.

Stor gave: Generalsekretær i SOS-barnebyer Svein Grønnern (t.v.) mottar gaven fra adm. ­direktør for Lilleborg og Orkla Brands Nordic Jan Ove Rivenes torsdag 26. juni.  Foto: SOS-barnebyer

Nugatti Air

gir til SOS-barnebyer

Barnas favoritt har kommet i en ny og «luftigere» variant. Nugatti Air er basert på samme oppskrift som originalen men har fått pisket inn rikelig med luftbobler som gjør den myk og luftig.

I forbindelse med Lilleborgs 175-års-jubileum ga selskapet 1 million kroner til SOS-barnebyer. Orkla har i mange år vært hovedsamarbeidspartner i SOS-barnebyer. – For Lilleborg er det viktig å bidra til en langsiktig hjelp i et lokalsamfunn der vi har virksomhet, og vi ønsker at gaven skal gå til SOS-barnebyers prosjekter i Asia, sier adm. direktør for Lilleborg og Orkla Brands Nordic Jan Ove Rivenes.

Stolte: De 190 ansatte i Felix Austria. Foto: Helmut Geuder

Feststemte gjester 24. mai: F.v. Brit og Tore Løvik, Erik Hjelseth og Arene Pedersen. Foto: John Petter Reinertsen

Felix Austria god arbeidsgiver

Lilleborg – ren historie i 175 år

I juni fikk Felix Austria 2. plass i konkurransen «Østerrikes beste arbeidsgivere». Det er første gang Felix Austria deltar i undersøkelsen som ble foretatt av det internasjonale HRkonsulentbyrået Hewitt Associates.

Lilleborg markerte sitt 175-årjubileum i mai. I talen til ansatte og pensjonister med ledsagere sa adm. dir. for Orkla Brands, Torkild Nordberg, at selskapet har klart å utvikle seg og holde seg konkurransedyktig i så mange år blant annet fordi forgjengerne på en imponerende måte evnet å gripe mulighetene og utfordringene, og til å se hvilke forandringer som var nødvendige – og gjøre dem i forkant.

Hjalp burmesere i nød Orkla-selskapet MTR Foods i India produserte og sendte i juni 35 tonn spesialmat til Burma i samarbeid med FNs matvareprogram.

Tekst: Marit Mosnesset

Tekst: Bjørn Tokle

Orkla har solgt sin eierandel i Hjemmet Mortensen

Besøk Nobels Fredssenter gratis

Orkla har solgt sin 40 % eierandel i Hjemmet Mortensen AS til Egmont for 950 millioner kroner. Aksjesalget vil gi Orkla en bokført gevinst på vel 800 millioner kroner. Avtalen er gjort betinget.

Som hovedsponsor for Nobels Fredssenter har vi den glede å tilby samtlige ansatte i Orklakonsernet – sammen med familie og venner – gratis adgang til dette flotte stedet på Rådhusplassen i Oslo. Det eneste du trenger å gjøre er å vise frem ditt ansattkort i Orkla og registrere deg i resepsjonen på Fredssenteret. www.fredssenteret.no

Les mer på Bulletinett På www.orkla.no/bulletinett, som er den nye nettavisen for ansatte i Orklakonsernet, kan du lese mer utfyllende om flere av sakene i denne papirutgaven.

6

orkla bulletin    nr 4 august 2008


nytt om navn

Bjørn Slåtto overtok som adm. dir. i Orkla Finans 6. august i år. Audun Bø, som har ledet Orkla Finans siden 2002, vil nå gå over i en senior lederstilling i Orkla ASA.

Inger Johanne Eikeland er ansatt som direktør for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Orkla.

Kristina Johansen er ny informasjonssjef i Axellus. Hun kommer fra dagligvarekonsernet NorgesGruppen ASA.

Logistikkledere: Kick-off av Due Diligence fasen 11. – 12. juni med ansvarlige logistikkledere fra Orkla-selskapene i Norden og Fourth Party Logistics-partneren Kuhne+Nagel. I front fra venstre til høyre: Yngve Ruud, National Manager Norway, Kuehne+Nagel; Patrick Molema, Contracts Logistics Manager Norway, Kuehne+Nagel; Robert Gulevski, Assistant Category Manager, Orkla Corporate Purchasing og Morten Kiran, Category Manager Logistics, Orkla Corporate Purchasing. Bak: Ansvarlige logistikkledere fra hvert Orkla-selskap sammen med Kuehne+Nagels prosjektteam.

Heidi Karlsen Nordby blir ny økonomidirektør i Nidar fra 1. oktober.

Foto: Morten Hagen

Helena Giertz

Nordisk logistikksamarbeid 24 Orkla-selskaper starter logistikksamarbeid i Norden. Med Fourth Party Logistics-partneren Kuhne+Nagel vil Orkla få eksperthjelp til å ta ut synergier mellom selskapene, redusere miljøpåvirkningen og utføre vareflyten mer kostnadseffektivt.

er ansatt som HR- og Informasjonsdirektør i Procordia fra 1. august.

Se flere nye navn på www.orkla.no/bulletinett

Tekst: Morten Kiran, Thor Ingvar Huuse og Robert Gulevski.

Legionellasaken:

Tillitsvalgte fra Europa i Oslo

Ingen endelig konklusjon

Orkla-tillitsvalgte fra 13 land var samlet på Folkemuseet på Bygdøy i Oslo i begynnelsen av mai for å delta på det årlige møtet i europeisk samarbeidsutvalg.

Et legionellautbrudd i Østfold hvor fem mennesker er smittet, hvorav to er døde, har sammenheng med Borregaards anlegg ettersom det er funnet samme legionellabakterier hos tre pasienter som i Borregaards anlegg. Myndighetene har likevel ikke trukket noen endelig konklusjon omkring smittekilde(r).

Europeisk samarbeidsutvalg, som på engelsk heter European Works Council (EWC), består både av ansattes representanter og representanter for ledelsen. Utvalget skal sikre at arbeidstakerne innenfor konsernet i Europa skal informeres og høres om viktige spørsmål vedrørende konsernets virksomhet og strategi. Det var mange nye tillitsvalgte, spesielt fra Sapa, som deltok i år. Tekst: Marit Mosnesset

Europeisk samarbeidsutvalg: Orkla-tillitsvalgte fra 13 land. 

Foto: Tor Aamot

– Dersom de endelige konklusjoner blir at vi er den sannsynlige kilden, beklager vi på det sterkeste dette. Vi er også dypt fortvilet over at vårt anlegg til tross for tett oppfølging og omfattende renserutiner likevel kan ha spredd legionellabakterier, sier adm. direktør Per Sørlie. Borregaard har siden utbruddet i 2005 i samråd med myndighetene etablert et omfattende oppfølgingsprogram for å sikre anleggene i forhold til legionella. I tillegg har selskapet bidratt i flere studier med myndigheter og fagmiljøer for å øke kunnskapen omkring legionella. Nå er et anlegg stengt på ubestemt tid, et ytterligere forsterket driftprogram innført og det er også satt i gang vurderinger av alternative tekniske løsninger og endret driftsmønster.

orkla bulletin    nr 4 august 2008

7


Returadresse: Orkla ASA Pb 423 Skøyen N-0213 Oslo

portrettet Anne Hafstad Kvalitetsleder på Lilleborgs Ski-fabrikk

– Det er nettopp de mange forskjellige menneskene som gjør at jeg trives så godt her på vaskemiddelfabrikken i Ski, sier kvalitetsleder Anne Hafstad. Trønderen har jobbet «på gølvet», og kjenner godt til alle ledd i bedriften.

Liker takhøyden på fabrikken

Viktig med meninger – Du har vært ansatt her i over tyve år. Du trives med andre ord? – Jeg synes det er et veldig godt miljø her. I Orkla har det alltid vært en filosofi rundt at det skal være mulig å ytre seg kritisk i beslutningsprosessen. Men når avgjørelsen er tatt, så er man lojal mot det. Dette har jeg egentlig opplevd både da jeg jobbet i produksjonslinja og når jeg nå jobber mer administrativt.

Miljø på flere områder – Det er også mange andre miljømessige hensyn som skal tas i jobben? – Ja, uten tvil. Vi har svært mange kjemikalier som de ansatte må omgås, dessuten er det flere av maskinene som er fjernstyrte. Det betyr at de setter i gang uten varsel, noe som stiller krav til oppmerksomhet fra oss alle. – Hvordan synes du egen erfaring fra produksjonsleddet påvirker jobben du har i dag? – Det gir meg en god oversikt over risikosituasjoner vi bør være forberedt på. Både i forhold til skader og forurensning, er det mye som kan skje når vi lager 34 000 tonn vaskemiddel i året. Alt skal tas på alvor, senest i dag fikk en kollega en flis i hånden. Vi sendte han på legevakten for sikkerhets skyld, forteller hun.

Godt miljø Hafstad legger til at det også er et godt miljø og en god tone kollegene i mellom. Hun har selv nylig fylt år, og feirer dette sammen med kollegene i samme etasje rett før dette intervjuet. – I en hektisk hverdag er det viktig med små avbrekk der man snakker om litt andre ting enn jobb.

Spennende periode – I sommer og utover høsten skal Lilleborg flytte hjem produksjonen av Jif fra Nederland. Det betyr flere mennesker, flere maskiner og enda mer kjemikalier. Hvordan ser du på denne prosessen? – Dette blir spennende. Og det blir en stor utfordring for oss. I sommertiden har vi mange

Hun har jobbet ved fabrikken siden 1985, både på lager, i produksjonen og som sekretær for driftsadministrasjonen. Nå jobber hun med kvalitet. – Det vil si at jeg jobber med å sikre høyest mulig kvalitet i prosessene våre, spesielt med tanke på sikkerhet og vern, forklarer Hafstad.

sommervikarer – disse skal både læres opp i den vanlige produksjonen, og i tillegg skal nye maskiner og prosesser inn. Det blir mye å passe på. – Dagspressen har fortalt oss at årsaken til at det går så bra med Jif-produktene er at menn vasker mer enn før, hva tror du om dette? – Det merker jeg overhodet ingenting til hjemme, ler den 49 år gamle kvalitetslederen. Tekst og foto: Pål Breivik

Anne Hafstad Alder: 49 Familie: Samboer og tre barn Utdanning: Høyskoleutdannet i Engelsk Tidligere jobber: Lager og produksjon i Lilleborg, samt sekretær. Favorittmusikk: Emma Shapplin og Paolo Conte favorittbok: Stormfulle høyder av Dronte, har lenge vært en favoritt. Gjerne historiske skildringer.

Tips oss: Telefon: +47 22 54 40 00 · E-post: bulletin@orkla.no   Se også: www.orkla.no/bulletin 8

orkla bulletin    nr 4 august 2008

Orkla Bulletin, nr 4 august 2008  

Orkla Bulletin, nr 4 august 2008. Internblad for Orklakonsernet.