Page 1

RÓBERT FRNIAK


Používanie dizajn manuálu

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

Manuál jednotného vizuálneho štýlu je súbor záväzných predpisov, príkladov a doporučení, ako postupovať pri aplikácii značky. Slúži ako návod k tvorbe predlôh a neslúži ako predloha k reprodukcii. Manuál nevyčerpáva plne všetky možnosti použitia vizuálneho štýlu. Pri jeho ďalšej aplikácii je vždy nutné dbať na estetickú formu, riadiť sa typografickými pravidlami a pri tvorbe jednotlivých aplikácii v maximálnej možnej miere dodržovať postupy predpísané týmto manuálom. Nie je dovolené opravovať akékoľvek prvky jednotného vizuálneho štýlu. V prípade nejasností kontaktujte autora.


OBSAH

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK


LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A1


ZNAČKA Symbolika značky

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A1

RÓBERT FRNIAK Môj osobný logotyp je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky podmienky kvalitného loga. Značka sa skladá z grafickej značky-symbolu a textovej časti. Grafická značka znázorňuje hru s iniciálmy FR, ktoré sú spojené hornou líniou. V textovej časti je napísané meno RÓBERT FRNIAK, čiže meno tvorcu, ktorý vlastní všetky autorské práva na používanie tohto logotypu. Samotné logo sa môže používať aj bez textovej časti “RÓBERT FRNIAK”.


ZNAČKA Základné farebné prevedenie

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A2

RÓBERT FRNIAK Farby sú vedľa značky a písma základným prvkom indetifikácie spoločnosti. Prevodná tabuľka uvádza kodifikácie farieb pre rôzne spôsoby použitia: -priame farby PANTONE -farby CMYK pre tisk -RGB pre subtraktivné zobrazovanie (obrazovka, premietanie).

Názov CMYK RGB

PANTONE 298 EC 60/2/0/0 55/175/231

Názov CMYK RGB

PANTONE 2758 EC 100/94/0/42 28/25/79


ZNAČKA Jednofarebné prevedenie

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A3

RÓBERT FRNIAK Značka sa v prípade potreby môže použiť v jednofarebnom prevedení použitím farby PANTONE 298 EC. Takéto použitie je možné v prípade tvorby jednoduchších jednofarebných materiálov alebo v prípade, ak jednofarebná verzia lepšie zapadá do grafického konceptu prezentácie. Jednofarebná značka v pozitívnej verzii sa môže používať iba na bielom pozadí.

Názov CMYK RGB

PANTONE 298 EC 60/2/0/0 55/175/231


ZNAČKA Čiernobiele prevedenie - pozitívne

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A4

RÓBERT FRNIAK Jednofarebné pozitívne prevedenie značky sa aplikuje tam, kde sa nedá z objektívnych alebo technologických dôvodov (napríklad razítko, fax) použiť plnofarebná varianta značky. Využívať je možné 2 druhy čiernobieleho prevedenia značky: - pozitívne prevedenie - negatívne prevedenie

Názov CMYK RGB

ČIERNA 0/0/0/100 0/0/0


ZNAČKA Čiernobiele prevedenie - negatívne

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A5

RÓBERT FRNIAK Jednofarebné negatívne prevedenie značky sa aplikuje tam, kde ostatné prevedenia značky nie sú dostatočne čitateľné. V tejto verzii je celá značka prevedená v bielej farbe.

Názov CMYK RGB

BIELA 0/0/0/0 255/255/255


ZNAČKA Ochranná zóna

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A6

RÓBERT FRNIAK 1a

Minimálne vzdialenosti od značky, v ktorých sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok, vymedzujú plochu ochrannej zóny. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpoznateľnosť značky a jej dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je jednotka a, ktorá má veľkosť strany základného štvorca v sieti grafického symbolu. Ochranná zóna je vždy definovaná ako rozmer 1a.

Veľkosť ochrannej zóny je rovnaká pre základné prevedenie, pre negatívne prevedenie aj pre negatívne prevedenie v poli.


ZNAČKA Rozmerová rada

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A7

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT FRNIAK šírka značky 40mm

šírka značky 50mm

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT FRNIAK šírka značky 20mm

šírka značky 30mm

Rozmerová rada predstavuje doporučené veľkosti značky pre aplikáciu na rôzne formáty. Jej dodržiavanie je jedným zo základných pravidiel jednotného vizuálneho štýlu.

Šírka 50 mm propagačné materiály určené pre formát A3

Šírka 40 mm propagačné materiály určené pre formát A4

Šírka 30 mm propagačné materiály určené pre formát A5

Šírka 20 mm určené pre formát A6 vizitky, pečiatky Najmenšia veľkosť pre zachovanie čitateľnosti značky!


ZNAČKA Typografia

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A8

Použitý font písma v logu: Cordia new Doplnkový font: Calibri Veľkosť písma: nadpis podnadpis text

14b (bold) 14b 10b


ZNAČKA Zakázané varianty

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

A9

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT FRNIAK

Správne prevedenie značky je uvedené v predošlých kapitolách. Iné varianty sú neprípustné. Nie je dovolené značku akokoľvek tvarovo upravovať a deformovať, vytvárať iné písmové varianty než tie, ktoré odpovedajú predchádzajúcim pravidlám, alebo meniť jej danú farebnosť, používať nevhodné farebné prevedenia. Je potrebné dbať na technickú správnosť údajov (režim farieb, formát údajov a pod.)

FRNIAK


LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

B

MERKANTIL Vizitky


MERKANTIL Vizitky

LOGONAMUÁL RÓBERT FRNIAK

B1

RÓBERT FRNIAK

RÓBERT FRNIAK

Róbert Frniak študent dizajnu robo.frniak@gmail.com +421915999833

Vizitka je jeden z prvých reprezentačných materiálov užívateľa osobného loga. Preto je mimoriadne dôležité venovať kvalite jej výroby a voľbe materiálu veľkú pozornosť. Nie je prípustná žiadna odchýlka od navrhnutého modelu.

Robert frniak logomanual1  
Robert frniak logomanual1