Page 1

1 1

’t Koloniaaltje Jarno Schellekens

Guus Geerts

Gust Jaenen

Jaargang 8 NR. 3 December 2016


2 2

KKolonie olonie PPoort oort van ommel vanLLommel


3 3

Voorwoord

Voorwoord

Het zit er weer op, een bewogen jaar vol verrassingen en nieuwe Ja we starten reeds jaargang van ‘tvan Koloniaaltje. Gelukkig er uitdagingen. Met de de 8e medewerking velen kunnen wezijn weer een groot aantal inwoners van Kolonie die hun steun hebben toegezegd een boekje aanbieden met nieuwtjes en wetenswaardigheden om hetdeboekje in stand te houden en omwat mee mensen te werken meewerken aan de “inspiratie over Kolonie. Hoewel er flink aan “voorvoorbereiden, het aanleveren drukken van interessante verhalen vanvan en voor Kolonie. het en verspreiden het de Koloniaaltje We hebben een “redactieraad” het leven omenafhele en toe eens wil ik als voorzitter van het inbestuur eengeroepen speciale stevige bijeen te komen geven en ideeën te Bob, bespreken. hebben weenbijvoorbeeld schouderklop aan onze Zo secretaris redacteur.deze Bob steekt veel energie opgenomen in het interviewen mensen, het keer ookheel een “kinderpagina” om ook devan jongere generatie identificeren interessante onderwerpen, zoeken naar aan te spreken, van op initiatief van deze redactieraad. En erhet is een “vrouwen” sponsors ondernemers en rubriek opgenomen over de vele voordelenbij vanonze de thuisbevalling, met de het voorbereiden van de Door inhoud enuitde ervaringen van een deskundige vroedvrouw in de Kolonie. deze van ons boekje. Hij wisseling van ideeën hopen wevormgeving op een nog bredere belangstelling voordoet dit dat met hart maar hijom geeft boekje. We nodigen nog steeds iedereen uit dieen ietsziel, wil inbrengen dit toch aan dat hij dat niet meer in zijn kenbaar te maken hetzij via onze redactie of bestuur, hetzij door deelname eentje voor mekaar gebokst krijgt. We aan de bijeenkomsten van onze redactieraad. hiervoor uitgenodigd hebben al een Wie vergadering gehad met wil worden kan dit ook kenbaar en bijvoorbeeld zijn of haar eenmaken aantal geïnteresseerden enmail het adres doorgeven aan onze redactie, zodat we jullie tijdig kunnen uitnodiziet er naar uit dat we de steun om het gen. De volgende bijeenkomsten waarschijnlijk de tweede helft Koloniaaltje verder te kunnenzullen blijven uitgeven inwellicht kunnen van juli en de tweede helftgezegd, van oktober Kom vinden. Maar het moet het inisDe nog nietdoorgaan. helemaal concreet. In prille voorjaar van 2017aandacht evalueren we ofvoor er voldoende Wehet willen hierbij ook bijzondere vragen het jubileumsteun van is en Johan zo ja, of we hetHijKoloniaaltje Al wieenvindt pater Martens. wordt in de blijven loop vanuitbrengen. augustus gevierd hij dat “ ’t Bukske de Kolonie” interessant is endie er hij eenkrijgt bijdrage wil iedereen bij dievan gelegenheid danken voor de steun voor aan wil leveren kaninten allen tijdeRepubliek. contact opnemen met iemand zijn werk in de missie de Congolese Pater Johan bezorgt de van het bestuur. plaatselijke arme bevolking een menswaardig bestaan en een hoopvolle

COLOFON SECRETARIAAT St Ambrosiusstraat 10 T 011/646578 E-MAIL VOORZITTER Jacques Adriaansen PENNINGMEESTER Danny Luts SEKRETARIAAT EN REDACTIE Bob De Cock robert.de.cock@skynet.be LEDEN Jacques Adriaansen Danny Luts Bob De Cock Martin Hertogs UITGEVER Martin Hertogs OPLAGE

1000

DRUKWERK Drukkerij Elite Priester Daensstraat 8, 3920 Lommel T011/550160

toekomst met de vele projecten waar hij aan meewerkt. We rekenen er op dat de mensen van de Kolonie massaal aanwezig zullen zijn bij deze viering, om hem een hart onder de riem te steken en te steunen voor zijn huidige projecten. Nog veel leesplezier aan allen en vooral nog fijne en vreugdevolle paasdagen.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Het bestuur.

Wij wensen jullie alvast veel plezier met de eindejaarsfeesten, een prettige jaarwisseling en een gelukkig en vreugdevol nieuw jaar 2017. Jacques Adriaansen Voorzitter van het bestuur

De volgende editie van ‘t Koloniaaltje wordt uitgebracht in ‘tapril 2017. We De volgende editie van Koloniaaltje wordt uitgebracht in verzoeken2016. dan ook alle verenigingen, september We verzoeken dan ook alle verenigingen en allen die en allen die hun programma willen hun programma willen publiceren voor de periode september 2016 tot publiceren voor de periode mei tot december dit vóór augustus aan te leveren aan ons mailadres. september2016 2017, dit 1voor 1 maart aan te leveren aan ons mailadres.

Medische spoeddienst

112

Brandweer

100

Brandweer Lommel

011 54 29 00

Politie

101

Politie Lommel

011 54 43 60

Wijkagent Jos Bosmans

0473 86 50 07

Huisarts: Marleen Tombal 011 64 59 45 Nachtdienst huisarts

011 55 55 55

Apotheek Govers

011 64 48 20

Apotheek wachtdienst info 0900 10 500 Tandarts Peter Gommers 011 64 59 45 Kinesist Jan Spooren

011 64 69 39

Kinesist Marc Jutten

011 64 10 29

Basisschool ’t Stekske

011 64 23 77


4 4

vanLLommel KKolonie olonie PPoort oort van ommel

                                   

             

Verwarming &  Sanitair  NV   Berkenlaan  38  –  2491  Balen-­‐Olmen   014/30  27  50     www.ceustermans.be   • Alle  onderhoud  en  vakkundige  herstellingen   • Deskundige  plaatsing  van  zonneboilers  &  warmtepompen   • Integrale  badkamerrenovatie    

                                                           

             

   


5

Gouden priesterjubileum Pater Johan Martens Pater Johan Martens hoef ik jullie niet meer voor te stellen want al 76 jaar is de Kolonie zijn thuis, maar ook zijn parochie Sint Kizita in Kinshasa (Congo), is dat voor hem. Johan heeft een hart van goud. Het kost hem dan ook geen enkele moeite om anderen gelukkig te maken. Johan koos er 51 jaar geleden voor om missionaris te worden en sindsdien heeft hij dankzij de hulp van sponsors, vrienden, familieleden en natuurlijk zijn Congolese parochianen reeds verschillende projecten gerealiseerd o.a.: alfabetisering, CFAM (Centre Féminin pour un Avenir Meilleur), het bouwen van bruggen in Ndage, het bouwen van kerken en parochiezalen, … Omdat Johan nog tot 7 oktober met vakantie is in België besloten zijn familie, zijn Belgische en Nederlandse vrienden en de verenigingen van de Kolonie zijn gouden priesterjubileum te vieren. De bedoeling was om op 20 augustus Johan in de bloemetjes te zetten maar ook om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor zijn huidige projecten: straatkinderen een toekomst geven, onderwijs en opleidingen bieden aan meisjes en jongens, een polyvalente zaal en een informatiecentrum bouwen om het sociale leven te bevorderen, … Een kernteam startte op vrijdagavond met het klaarzetten van de zaal De Kom voor 230 genodigden. In de tentoonstellingsruimte werden foto’s opgehangen van Johan zijn jeugd, zijn oud-klasgenoten, zijn projecten en van de Lommelse Madelowerking . Gerard Slenders, een oud-klasgenoot, en zijn vrouw Blanche zorgden voor mooie Afrikaanse doeken, allerlei Afrikaanse gebruiksvoorwerpen en maskers als decor. Zaterdag 20 augustus was het zover. De feesteling werd met vlag en wimpel opgehaald door alle verenigingen van Lommel-Kolonie. De

schuttersgilde Sint-Jozef vormde een erehaag voor de ingang van de kerk. De eucharistieviering met aangepaste teksten en liedjes werd voorgegaan door de jubilaris zelf, geassisteerd door twee collegamissionarissen. Het koor zorgde ervoor dat alle aanwezigen uit volle borst meezongen.

Na de viering was iedereen uitgenodigd op de receptie in De Kom. Er werden drankjes, lekkere hapjes en broodjes aangeboden door leden van Femma en Okra. Jacky Geboers en Pierre Bollen deden dienst als fotograaf en legden het gebeuren vast. Om ons nog meer in de Afrikaanse sfeer te brengen, droegen enkele dames de traditionele Congolese kledij. In de loop van de avond zorgden enkele vrijwilligers nog voor broodjes en heerlijke pannenkoeken. In een film, bewerkt door Jacky Geboers, konden de genodigden kennismaken met de huidige projecten van Johan in Congo. Er volgde ook nog een interview met pater Johan over zijn leven, zijn roeping en zijn projecten.


6 26

KKolonie olonie P oort van ommel Poort vanLLommel

Okra Kolonie Ledenfeest februari 2016 Er was lang naar uitgekeken en er was heel wat voorbereidend werk aan besteed. En toen was het zover, 18 februari 2016, ons Chinees feestje bij gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar in de Kolonie! Ons jaarlijks ledenfeest is altijd al een gezellige bijeenkomst met vele bekenden, en dit jaar had het bestuur er een speciaal thema bij uitgekozen : chinees menu met “koeloejoek, tsjaptsjooi , foejoenghaai...” en vele andere niet uit te spreken maar wel lekkere chinese gerechtjes, die door iedereen werden gesmaakt.

Het werd een de zaal bedroeg maar liefst €6.324,61! Dank aan Het begon met een gezellig drankje en een babbeltje als opwarming, en met heel gezellige avond. alle milde schenkers! de noodzakelijke formele toespraken van onze voorzitter en onze GewestEr werd gedronken, wasovergekomen. Er waren nog gegeten,voorzitster gepraat die envoor de gelegenheid Dank ookookaan alle medewerkers die zich een paar feestelingen, jubilea en verjaardagen van leden die in de bloemegelachen. Het was belangeloos hebben ingezet. Het was een unieke werdenmet gezet. En vervolgensdie konden tafelkon aanschuiven. Toen een blij tjes weerzien gebeurtenis enkelwetotaan stand komen dankzij familie, werden vrienden en verrast de op enorme samenwerking en hetwasaanstekelijk we nog een quiz die door de voorzitter voorbereid vroegereaanburen enthousiasme het organiserend comité en de de handvan van mooie dia’s, foto’s van “onbekende “ plaatsen in Lommel, over de grens. veledevrijwilligers. zelfs nog een foto van vroegere “poeierfabriek “ in Lommel was uit het archief opgedoken. De spanning was te snijden, want de winnaars van

De totale som aan het einde Deze krijgteen ongetwijfeld bladzijde Er in de quiz konden van dag het feest mooie prijseen meenemen. van alle en en de geschiedenisboeken van Lommel-Kolonie! werdgiften gekibbeld gelachen want iedereen wilde de eerste zijn. Maar tot bijdragengrote in deschermutselingen kerk en is het niet gekomen dank zij het koelbloedig optreLeentje Korsten den van onze voorzitter die de sfeer in goede banen wist te leiden.


8

7 Kolonie Poort van Lommel

Tuin & Design Maes Geert

Van creatie tot realisatie Wij bieden  U  aan:   -­‐ Ontwerp  van  uw  tuin   -­‐ Volledige  tuinaanleg   -­‐ Onderhoud  tuinen   -­‐ Klinker-­‐  en  tegelwerken   -­‐ Grondwerken  

B-­‐3920  Lommel   Tel     :  +32499/42  95  87  

E-­‐mail :  tuin_design@hotmail.com  

BROCHURES OMSLAGEN-BRIEFHOOFDEN-NAAMKAARTEN COMMUNICATIE DIE GEZIEN MAG WORDEN CATALOGI FACTUREN FOLDERS LEAFLETS & BROCHURES AFFICHES PANCARTES TECHNISCHE DOCUMENTATIE PRIJSLIJSTEN HANDLEIDINGEN MAPPEN KALENDERS JAARVERSLAGEN FEESTDRUKWERK KUNSTBOEKEN DISPLAYS ...

drukkerij

Priester Daensstraat 8 | 3920 Lommel Tel. 011 550 160 | Fax 011 551 256

www.drukkerijelite.be


Kolonie Poort van Lommel

8

Buurt BBQ De Grens Dat de buurt aan de grens het goed met elkaar kan vinden heb ik al eens verteld. Zo is de buurt BBQ De Grens al een beetje een jaarlijkse traditie aan het worden, met elk jaar een goede opkomst ( deze keer wel 31 deelnemers). Na dit bezoek vertrokken we naar onze nieuwe feestlocatie aan de Veldstraat bij Sjang. Sjang had er weken lang aan gewerkt om van zijn “scheve schuur “ een mooie feestruimte te maken. Hij had er bovendien nog een grote tent bij geplaats zodat er meer dan voldoende ruimte was voor het ganse gezelschap.

We maken er niet alleen een BBQ van, maar soms aangevuld met een leerzaam uitstapje, zoals deze keer met een bezoekje aan de drukkerij ELITE, waarvan de zaakvoerder, Martin, een actief lid is van ons buurtclubje. Zo voorzag Sjang ons niet alleen van een onderdak en een mooie feestruimte, maar bovendien was hij ook nog onze “BBQ bakker “. Er was een overvloed aan lekker vlees, met allerlei salades en drankjes. Een talentvolle BBQ bakker en een goede gastheer!

De drukkerij is gelegen op ongeveer een twintigtal km van hier, op het industrieterrein Balendijk, een mooi fietstochtje waard. We werden er met open armen ontvangen en de rondleiding was buitengewoon interessant. Zeer indrukwekkend waren de moderne machines, naast nog een aantal oudere exemplaren die hun beste tijd al gehad hebben.

Verder zorgde onze huis muzikant, Hen van den Dorus, voor de gezellige muziek zodat de sfeer er meteen goed in zat. Er werd volop gezongen, gedanst en plezier gemaakt. Het was een geslaagd buurtfeest, de gasten bleven aan de “hangtafels” bij het kampvuur plakken en er werden vele sterke verhalen verteld tot in de vroege uurtjes. Het was gezellig, een buurtfeest voor herhaling vatbaar, met dank aan onze gastheer Sjang. Jos Hannes.


9

ONTDEK ALLE Å KODA-MODELLEN IN ONZE VESTIGING IN LOMMEL Stationsstraat 246 3920 Lommel tel. 011 54 41 02 groepdelorge.be


- 12 jaar gratis lidmaatschap van onze oudervereniging;

I N F O R M

10 10

- Een leuke sfeer tijdens de activiteiten die wij organiseren; - Bij grote activiteiten (zoals het schoolfeest) misschien een paar zere voeten;

KKolonie olonie PPoort oort van ommel vanLLommel

Bent u geĂŻnteresseerd, dan hoeft u niet eens een selectieronde te doorstaan. Want elke ouder van een schoolgaand kind op SBS 't Stekske is van harte welkom om ons te komen versterken. Meldt u dus snel aan bij Arianne Schampers (voorzitter), telefonisch 011-806056 of via mail arianne.schampers@telenet.be. Op 21 juni staat het Schoolfeest op de agenda. Iedereen van de Kolonie maar zeker ook van daarbuiten is van harte welkom om een kijkje te komen nemen vanaf 14.00 uur in en rondom de school.

Tot ziens!

Oudervereniging 't Stekske

Chris Kums Ludo Daems T. 011 - 340480

Luikersteenweg 316/A000 3920 Lommel tel. +32 (0)11 64 10 12

WWW.VEL BO.BE

NIGERCO STUCADOORWERKEN

PLEISTERWERKEN OP MAAT

OMHEINING IN DRAAD, HOUTSCHERMEN OF BETON CARPORT


11

Liefde voor de natuur. Een echte dierenvriend, ja dat is hij van thuis uit, ook zijn zonen Jimmy en Davy !

Hoe is het mogelijk om en wilde roofvogel zo’n vertrouwd gevoel te geven dat hij bij Henri komt eten, ja zelfs komt landen op zijn arm? Ja dat is Henri Emmers gelukt.

Eigenlijk niet te geloven, maar die wilde roofvogel had een goed gevoel bij Henri. Bij een strenge winter doet Henri de roep van deze wilde buizerd na, en hij landt bij hem. Dan krijgt hij wat lekkers te happen en vliegt voldaan weer het zwerk in. Een geweldige vent die Henri.

Henk Fabri.


KKolonie olonie PPoort oort van ommel vanLLommel

12 12

Wellnessconsulente Rain International en doTerra

Luikersteenweg 621 | 3920 Lommel GSM +32(0)477-175968 Tel.: +32(0)11-640696 Fax: +32(0)11-748109 ronny.theuws@telenet.be


13

Gust Jaenen en modelbouw. En wij dachten dat we in de afgelopen jaren alle hobbies al hadden besproken in ons boekje (van verzamelen van sigarenbandjes, paramotor vluchten, Husky sledehonden, koetstochten enz…) . Maar toen maakten we kennis met de heer August Jaenen ( Gust) en alweer ontdekten we een nieuwe passie: het bouwen van modelvliegtuigen, en vooral hiermee vliegen. Zijn naam is niet direct een echte Koloniesche naam, maar toch woont hij al 20 jaar onder ons. geprobeerd, uitgetest en op de proef gesteld. Lijmen (meer dan 50 soorten), houtsoorten, polyester in alle variëteiten, solderen, braseren, motoren op benzine of methanol, van 24 cc tot 50 cc hij praat er over alsof het niets is. Er is altijd wel een band geweest met techniek . Zijn studies, zijn eerste werk bij Daf evenals zijn latere militaire functie.

Hij wordt bekender als we hem situeren in de Sint Bernardusstraat, het huis met de witte tunnel waaronder prachtige oldtimers verborgen staan. Maar hij heeft nog een andere hobby, voor zover we hier nog van een hobby kunnen spreken. Gust bouwt modelvliegtuigen. Het begon met bouwpakketjes zoals zovelen al wel eens een of ander voertuig in elkaar staken om het verder af te werken met de bijgevoegde stickers en verf. Die afgewerkte producten kwamen dan in een glazen kast te staan. Maar bij zijn nieuwe hobby begint het pas echt als het vliegtuig af is, dan mag het echt de lucht in. Reeds sinds zijn achttiende jaar is hij gepassioneerd modelbouwer. Zo’n tuig is niet klaar in een mum van tijd. Het vergt weken, maanden zelfs jaren werk. Talloze technieken en materialen worden

Bij de opbouw kijkt hij echt niet op een inspanning. Hij probeert zoveel mogelijk alles zelf te in elkaar te steken (vooral met hout) en uiterst nauwkeurig af te werken tot in de fijnste details. Dit resulteerde in een rek vol bekers en trofeeën waaronder tweemaal winst bij de statische beoordeling en éénmaal brons in het totaal (statische en vlieg beoordeling). Wanneer het tuig dan eindelijk vliegklaar is, is de stress te snijden. De besturing van op de grond is niet te vergelijken met het motorbootje met afstandsbediening in de speeltuin van Bokrijk. De radiobesturing op zich vraagt kennis, ervaring en vaardigheid. Bovendien moet je scherp kunnen zien, goed afstand en snelheid kunnen inschatten. Een piloot die in de cockpit het vliegtuig bestuurt, ervaart de bewegingen van het vliegtuig zelf. Maar dat is hier niet het geval, want de piloot staat op de grond en ziet enkel de bewegingen van zijn model op grote afstand. Dat vraagt een bijzonder fijngevoelig inschattingsvermogen, kennis van aerodynamica en van invloed van weersomstandigheden op het gedrag van het vliegtuig.


14

diverse nieuwe bieren. Er was voor elk wat wils, zowel voor mannen alsook voor de vrouwen . In een mooi geïlustreerde catalogus, met deskundige

uitziende naar een volgende aflevering. BDC

Kolonie Poort van Lommel

Openngsuren: Woensdag tot vrijdag: 14.00 u - 18.00 u en Zaterdag: 10.00 u - 18.00 u

Bij een wijnhandelaar is de reguliere proever overleden en de zaakvoerder gaat op zoek naar een nieuwe werkkracht. Een dronkaard met een rode neus komt langs voor de job. De zaakvoerder vraagt zich af hoe hem weg te sturen. Ze geven hem een glas te drinken. Hij zegt: “Het is een Muscat, drie jaar oud, gekweekt op een noordelijke helling, gerijpt in stalen containers. Lage kwaliteit, maar acceptabel.” “Dat klopt”, zegt de baas. Nog een glas ... “Het is een cabernet, acht jaar oud, een zuid-westelijke helling, eiken vaten, gerijpt op 8 graden. Drie jaar nodig voor beste resultaat.” “Correct.” Een derde glas ... “Het is een pinot blanc champagne, hoogwaardige en exclusieve rusting”, zegt de proever. De zaakvoerder is verbaasd over de wijnkennis van de man en vindt het moeilijk te geloven, laat staan te accepteren. Hij knipoogt naar zijn secretaresse om iets te suggereren. Ze verlaat de kamer en komt terug met een glas 589 urine. DeLuikersteenweg aangeschoten proever zegt: “Het is een blonde, 26 jaar oud, drie maanden Lommel 3920 zwanger en als ik deze baan niet krijg, maak ik de naam van 011 de vader bekend!” Tel.: - 64 29 07


15 DVII, waarvan het origineel stamt uit de eerste wereldoorlog. Het toestel was ontworpen door Reinhold Platz, en geïntroduceerd op het slagveld in  1918. Het toestel  bleek superieur in vergelijking met de bestaande  geallieerde  vliegtuigen, en het was zo berucht dat dit het enige wapen was dat specifiek werd opgeëist door de geallieerden in de overgaveonderhandelingen aan het eind van de oorlog. Zowel de gang, de living, de keuken als de slaapkamer en nog wat andere vertrekken doen dienst als werk of stapelruimte. Indrukwekkend als je binnen komt, alles in het teken van modelvliegtuigbouw. Je vindt Gust in Lommel, Bergeijk maar vooral in Helchteren bij de club . Alle weekends waarin de weersomstandigheden gunstig zijn gaat hij vliegen. Wedstrijden gaan door over heel België en soms Nederland. Hij heeft heel wat prachtexemplaren staan maar zijn paradepaardje is wel de Fokker

Met dit model ( zo vliegt er maar één in België) werd hij uitgenodigd op het 100 jarig jubileum van de vliegbasis in Schaffen . Hij kon er genieten van veel erkentelijkheid en waardering voor dit unieke exemplaar helemaal in alle detail door hemzelf gebouwd, tot en met zelfs het aanbrengen van de gecompliceerde Lozenge camouflage op de romp van het toestel! Het model is 2 meter lang en heeft een spanwijdte van 2,31 meter. Het is volledig nagebouwd in dezelfde materialen als het origineel toestel (houten romp en vleugels, romp bespannen met gedraaide stalen kabels, zelfs de wielen werden zelf gemaakt met behulp van rubberbanden). Gust heeft nog ambitie en wil zijn brons nog eens evenaren of wie weet verbeteren. Wij wensen het deze fel gedreven dorpsgenoot van harte toe. Jos Dirikx Bob De Cock

Zitten drie mannen in een café – Zegt de eerste man : “Mijn vrouw is net een Jaguar, zo mooi en gestroomlijnd.” Waarop de tweede man zegt: “Mijn vrouw is net een Volkswagen Golf, zo zuinig en betrouwbaar.” Zegt de derde man: “Mijn vrouw is net een Brandweerwagen : doe-dit-doedat-doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat”

De kerstman loopt een postkantoor binnen en vraagt om een postzegel van 89 eurocent. “Oh ja,”, zegt ‘ie tegen de verkoper, “wilt u het prijsje er af halen? Het is namelijk een Kadootje.”


Kolonie Poort van Lommel

16

Familiebedrijf Mannaerts Schrijnwerkerij Reeds in 1960 startte Pierre Mannaerts samen met zijn echtgenote Polonia Gerits uit de Kolonie, hun eigen schrijnwerkerij, toen in de Schansstraat op Lutlommel. De zaak draaide voorspoedig in een periode waarin volop werd gebouwd. En al vlug bleek dat er uitgebreid moest worden. Het gezin verhuisde in 1973 naar Lommel Kolonie waar het kantoor werd gevestigd. Ondertussen werd ijverig gezocht naar een geschikte vestiging op een industrieterrein. In die periode was Overpelt het industrieterrein Nolimpark aan het opbouwen en waren de voorzieningen er geschikt bevonden om er een serieuze werkplaats neer te zetten. Begin jaren ’80 werd dan ook de zaak geopend in Overpelt, en konden de zonen Jan, Paul, Bob, Erik en de kleinzonen Tom en Hans elk hun eigen specialiteiten verder uitbouwen en zus Lia voerde er de administratie aan. Vandaag is het een middelgrote KMO geworden die gebruik maakt van de modernste technologieën voor de houtbewerking. Hout is vandaag actueler dan ooit. Het speelt in op de huidige woontrends waar ecologie en milieueisen steeds belangrijker worden. Het is een natuurlijke grondstof met de unieke kwaliteiten van “levend” materiaal. Hout heeft een mooie structuur, ruikt lekker en straalt een aparte charme uit. Het is tijdloos voor elk interieur. Hout is niet alleen een kwestie van smaak, maar het is ook duurzaam en milieuvriendelijk.

Jan Mannaerts

uitgebreid en enthousiast informeren.

Voor elk soort toepassing is er wel een specifieke houtsoort met zijn eigen kenmerken: voor buitenschrijnwerkerij zijn er diverse hardhoutsoorten zoals Merbau, Meranti, Afzelia, Afrormosia, Jatoba enz…Zo ook voor dak werken, trappen, binnen schrijnwerkerij. De familie kan de klanten hierover

De bijna zestig jaar vakmanschap staan garant voor de beste kwaliteit en professionele afwerking van de produkten. In de werkplaats ondergaat het hout diverse bewerkingen, van de meest eenvoudige als freezen en schaven tot de meer gecompliceerde zoals aanbrengen van specifieke profielen voor ramen en deuren. De numeriek gestuurde machine kan


17

tot twee deuren tegelijk bewerken en het ganse programma uitvoeren voor zowel standaard deuren als speciale bestellingen voor de veeleisende klanten.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan milieu eisen. Zo wordt het bedrijf verwarmd met het houtafval via een speciale bio-verbrandingsinstallatie waarin de houtsnippers van de diverse bewerkingen worden aangevoerd. Gas of olie zijn dus niet nodig voor de verwarming.

De ganse familie met een van de achterkleinzonen


Kolonie Poort van Lommel

18

Hoe is de rekensnelheid van een computer veranderd sinds 1978? In de vorige editie heb ik een stukje geschreven over de vergelijking tussen het computergeheugen rond 1980 en het computergeheugen nu. Ik heb toen ook geschreven dat ik eens zou uitrekenen wat er met de rekensnelheid van computers in die tijd is gebeurd. Daar kan je op het Internet veel cijfers over vinden trouwens. Om de rekensnelheid uit te drukken gebruiken we de eenheid Miljoen Instructies Per Seconde, of MIPS.

op te slagen ongeveer 10 miljoen keer kleiner geworden in 37 jaar.

Met hetzelfde gemak kan je nu uitrekenen dat de computer ook ongeveer 8 miljoen keer Die eenheid geeft aan hoeveel instructies sneller rekent dan 37 jaar geleden. En dat terwijl de een computer kan uitvoeren (bijvoorbeeld twee prijs van een pc gedaald is ten opzichte van vroeger. getallen optellen) in één seconde. Ik herinner me nog dat we 100.000 Belgische frank hebben moeten neertellen voor mijn eerste pc in 1984 (iets meer dan dertig jaar geleden dus). Rekening houdend met inflatie zou die machine vandaag de dag 6.136 Euro kosten (de frank van 1984 was heel wat meer waard dan de frank van 2001 1978? en de Euro van 2001 was ook ongeveer Hoe is de rekensnelheid van een computer veranderd sinds een kwart meer waard dan de Euro van vandaag, dankzij die inflatie). Het gekke is dat je vandaag de In de vorige editie heb ik een stukje geschreven over de vergelijking tussen het computergeheugen rond 1980 en het computergeheugen nu. Ik heb toen ook dag geschreven ik goede pc kunt kopen voor € 600... eendathele eens zou uitrekenen wat er met de rekensnelheid van computers in die tijd is tien gebeurd. keer goedkoper dan toen, met vele miljoenen Daar kan je op het Internet veel cijfers over vinden trouwens. Om de rekensnelheid uit te drukken gebruiken we de een heid Miljoen Instructies Per Seconde, of MIPS.bytes geheugen meer dan toen, vele miljoenen keer Die eenheid geeft aan hoeveel instructies een computer kan uitvoeren (bijvoorbeeld twee sneller rekenend dan de bakbeestjes van toen en getallen optellen) in één(de seconde. In 1978 tijd net voor de Intel 8080 met een massale hoeveelheid ruimte op je harde In 1978 (de tijd net voor de Intel 8080 processor voor de freaks) was dit ongeveer 1 MIPS, of processor voor de wasjaren dit ongeveer 1 MIPS,to 90 MIPS. schijfBegin (daar 1 miljoen optellingen per freaks) seconde. Begin 90 was dat opgelopen 2000 zal ik het volgende keer eens over of 1 miljoen optellingen per seconde. jaren 90 gemaakt. hebben). zaten we al aan 6.160 MIPS en sindsdien hebben weBegin serieuze sprongen Nu zitten we al boven MIPS. was datde 8.000.000 opgelopen to 90 MIPS. Begin 2000 zaten we al aan 6.160 MIPS en sindsdien hebben we Dit fenomeen staat bij de computerfreaks serieuze sprongen gemaakt. Nu zitten we al boven bekend als “de wet van Moore”. Populair uitgedrukt de 8.000.000 MIPS. zegt die wet dat de computer in ongeveer 1,5 jaar verdubbelt in geheugen 700.000 en rekensnelheid, voor een Evolutie MIPS gelijkblijvende prijs. Tot nu toe blijft 574.000 Moore gelijk hebben. Ik weet niet of daar direct verandering in gaat komen. 448.000 322.000

196.000

74

70.000 57.500 45.000 32.500 20.000 90 232 374 516 658 8002.1403.4804.8206.1607.500

In mijn vorig stukje kwam ik tot de conclusie dat het kastje dat je nodig hebt om 1 Mb In temijn vorig stukje kwamkeerikkleiner tot degeworden conclusie geheugen op slagen ongeveer 10 miljoen in 37 jaar. Met hetzelfde gemak kanje je nodig nu uitrekenen de computer ook ongeveer 8 miljoen keer dat het kastje dat hebtdatom 1 Mb geheugen sneller rekent dan 37 jaar geleden. En dat terwijl de prijs van een pc gedaald is ten opzichte van vroeger. Ik herinner me nog dat we 100.000 Belgische frank hebben moeten neertellen voor mijn eerste pc in 1984 (iets meer dan dertig jaar geleden dus). Rekening houdend met inflatie zou die machine vandaag de dag 6.136 Euro kosten (de frank van 1984 was heel wat

Die evolutie in de computerwereld blijft me fascineren. Jacques Adriaansen


schepen stad Lommel m0495/997056

Een man belt de helpdesk van een niet nader te noemen automatiseringsbedrijf:’Goedemorgen, met de helpdesk’ ‘Ik heb een probleem met mijn computer...’ ‘Wat is er dan aan de hand?’ ‘Er staat een melding op mijn scherm: In-su-fisi-jent disk-spees.’ ‘Ah, dan is waarschijnlijk uw harde schijf vol. Hoe groot is uw harde schijf?’ ‘Dat weet ik zoniet. Moet ik dat even opzoeken?’ ‘Graag, belt u dan even terug?’ Afgesproken. Tien minuten later belt de man terug... ‘Nou, ik weet het hoor, maar het was wel een hele toer om erachter te komen...’ ‘Hoezo dan? U kunt dat toch redelijk eenvoudig opzoeken?’ ‘Nou, de hele kast moest open... Maar ik weet het: Hij is ongeveer 15 cm lang, 11 cm breed en 2cm hoog...’ ‘Meneer, ik bedoel eigenlijk de opslagcapaciteit’ ‘Vertelt u mij dan even hoeveel er in een vierkante centimeter gaat, en dan reken ik het wel even voor u uit...’

Koloniaaltje maart 2016.indd 18

19

20/03/16 17:14

Luikersteenweg 589 Lommel 3920 Tel.: 011 - 64 29 07


Kolonie Poort van Lommel

20

Kermisschieten St Jozefgilde Kolonie Maandag 10 oktober was het weer zover: naar jaarlijkse traditie organiseerde de Sint Jozefgilde met Kolonie Kermis het kermisschieten. Dit jaar was er een matige opkomst. Dit kwam waarschijnlijk omdat BelgiĂŤ moest voetballen tegen Gibraltar.

Er werd geschoten met de luchtbuks op grote en kleine blokjes en tenslotte op de gevreesde stokjes. De regels waren lichtjes aangepast want de schutters moesten minimum 8 van de 10 schoten raak schieten en de niet-schutter 7 keer om door te mogen naar de volgende ronde. In de 2e ronde werd er ook 10 keer geschoten en werd het aantal afgeschoten blokjes geteld. Degene met het meeste aantal werd de winnaar en eventueel werd er gekaveld op de stokjes. Bij de schutters waren er 2 kavelrondes, voor de 1e en de 2e plaats en een ronde voor de 3e plaats.

Maar zoals altijd de afwezigen hadden ongelijk.

Voor de 3e plaats waren er 6 schutters 589 die elk 9 Luikersteenweg kleine blokjes eraf hadden geschoten. Dit waren Lommel Anita , Danny3920 H. en Lodewijk van de StSebastiaangilde en Ludo, Mark, Filip en Kurt van onze gilde.Tel.: 011 - 64 29 07

Kantoor Bosmans NV • Lommel

RGENT

uw appeltje voor de dorst

Bosmans.0174@argenta.be tel. 011 546452


21 Voor de 2e en 3e plaats werd gekaveld. Eindstand bij de niet-schutters: 1e Gwen Gabriels, 2e Pol Geboers en 3e Rob Webers. Toen de prijzen uitgedeeld waren daagde Gwen de winnaar van de schutters uit. Manfred ging deze niet uit de weg en liet Gwen eerst nog een paar keer oefenen op de stokjes.

De derde plaats ging verrassend naar Filip die alle 10 de stokjes er af schoot.

Daarna begon het duel en Manfred liet zien dat hij een schutter in vorm was door alle 10 de stokjes er af te schieten. Gwen schoot er ondanks de zware druk op zijn schouders maar liefst 8 af.

Felicitaties volgden uiteraard 21 en Nu werd het spannend want de kaveling uitnodigingen om ’s zaterdags te schieten bleven voor de 1e en 2e plaats ging tussen Manfred en niet lang uit. Hopelijk zien we hem terug. Gust. Manfred schoot er 8 af en Gust 7. Eindstand was gekend, 1e Manfred, 2e Gust en 3e Filip. Naderhand werd er nog gezellig een pintje Alcoholvrij bier is zoals een BH aan de waslijn. gedronken en nagepraat. Zelfs over de eerste goal Bij de niet-schutters was de winnaar al van België na 7 seconden. Het beste is eruit! bekend na de kleine blokjes: Gwen Gabriels schoot alle 10 kleine blokjes er af. Kurt Geerts

BROODAUTOMAAT 24/24 CHARCUTERIE

LUIKERSTEENWEG - KOLONIE

Op de kermis staat een krachtpatser die een citroen helemaal uitknijpt. Er wordt een beloning uitgeloofd voor degene die er nog een druppel uitkrijgt. Allerlei sterke mannen knijpen in de citroen zo hard als zij kunnen, EL maar komt geen druppel meer uit. NR er OLONIE Dan komt er een miezerig mannetje naar voren. Hij knijpt een hele straal sap uit de citroen. Verbaasd EL NR ENTRUM vraagt de krachtpatser of het mannetje aan krachttraining doet. “Nee hoor,” zegt het mannetje, “ik ben belastingambtenaar…”

T. K T. C

PROGRAMMA FEMMA KOLONIE:

011-769644 0499-252901


Kolonie Poort van Lommel

22

Enkele impressies van de laatste OKRA “ Caramellekes Fietstocht ” in Kolonie.

Het winnende koppel

De onderhoudsploeg

Oma aan de “tap”


23

23

Luikersteenweg 331 011 643708 Adressenlijst van de deelnemende handelaars

Luna’s IJsstadion

Metaalwerken Trappen - Patrick Accountantskantoor SBB Bree Schoofs

AirSain Outlet Store Bergmans

Mandenmakersweg 2521 Bree Peerderbaan

011 353825 089 460760

Antoon 475 Delamazurestraat 39 011 515389 Luikersteenweg 011 642307 Apotheek Govers Luikersteenweg 431 011 644820 Pleisterwerken Nigerco Kolken 43 0477 304565 Argenta Kantoor Bosmans Kloosterstraat 66 011 546452 Aska Badkamerrenovatie Grote Fosse 5 011 915325 Reparatie & Onderhoud Danny Jansen Kolonie 20 A 011 641296 Belastingaangiftes Daniel De Groot Koloniestraat 145 06 24128796 Sanitair Berkenlaan 38 Balen 014 302750 DrukkerijCeustermans Elite Priester Daensstraat 8 011 550160 FCA Investments Luikersteenweg 380 0496 148921 Schrijnwerkerij Mannaerts & Zn E.Vlieberghlaan 6 - Overpelt 011 647535 Freeswerken Ronny Teuws Luikersteenweg 621 011 640696 FD Omheiningen 4x4 Centre SG VeldstraatBarrier 30 011 64 72 011 81 800240 Garage Peerlings Stationsstraat 246 011 544102 Sociaal Marktplein bus 1 Neerpelt 011 643225 Local TVWoonkrediet Lommel Ons Eigen Huis Will10Dekoninck 011 643569 Luna’s Luikersteenweg 331 011 643708 Stop & IJsstadion Go 24/24 Shop Luikersteenweg 011 640439 Outlet Store Bergmans Luikersteenweg 475 011 642307 Taverne De Meerpaal Boskantstraat 60 (Kolonie) 011 91 51 011 76 340480 PNB Paribas Fortis Lommel Barrier Luikersteenweg 262 Pleisterwerken Nigerco Kolken 43 0477 0494 38 20 95 304656 Reparatie & Onderhoud Danny Jansen Kolonie 20 A 011 641296 Tuin & Design Geert Maes Gelderhorsten 108 38 Balen 0499 429587 Sanitair Ceustermans Berkenlaan 014 302750 Schijnwerkerij Mannaerts & Zn E. Vlieberghlaan 6 Overpelt 011 647535 Thuisverpleging Greet Willekens Sint-Franciscusstraat 69 0486 20 40 86 SG Omheiningen Veldstraat 30 011 647281 Sociaal Woonkrediet Marktplein 011 643225 Veehandel Buijtels Ons Eigen Huis Luikersteenweg 58910 bus 1 Neerplt 011 642907 Stop & Go 24/24 Shop Luikersteenweg 011 640439 Velbo Luikersteenweg 316/A000 Taverne De Meerpaal Boskantstraat 60 (Kolonie) 011 641012 011 915176 Verfspoor Leuken 74/A 011 52 420494 47 382095 Tuin & design Geert Maes Gelderhorsten 108 0499 429587 Verloskunde Jolande St Franciscusstraat 31 53714296 Thuisverpleging GreetBrom Willekens Stint-Franciscusstraat 69 0031(0)60486 204086 Veehandel Buijtels Luikersteenweg 589 011 642907 011 746985 Velbo Luikersteenweg 316 / A 000 011 641012 Verzekeringen Geusens Vreyshorring 11 74 / A 011 649699 Verfspoor Leuken 011 524247 Verloskunde Jolande Brom Stint-Franciscusstraat 31 +31(0)6 53714296 Yin Graphic Design - Elly Vandenberk Luikersteenweg 491 0498 33 46 51 011 746985 Verzekeringen Geusens Vreyshorring 11 011 649699

Hierbij willen we alle bovenstaande deelnemende handelaars van harte danken, want zij laten ons toe om dit boekje regelmatig uit te brengen en steunen ons bij het organiseren van diverse activiteiten in de Kolonie. Bovendien zijn zij allen zeer vakbekwaam, elk in zijn eigen sector. We kunnen hen dan ook zeer aanbevelen aan onze mensen in de Kolonie die vakmensen nodig hebben zowel voor bouwen, verbouwen, tuinaanleg, tuinieren enzovoort als voor deskundig advies voor verzekeringen, beleggingen, organiseren van feesten enzovoort. Kijk eens in deze lijst vooraleer ergens anders te zoeken. Op die manier kunnen we ook onze eigen vakmensen steunen in onze eigen gemeenschap.


Kolonie Poort van Lommel

24

Programma St Jozefgilde Kolonie Vrijdag 20 januari 2017: Zettersprijskamp, verdeeld varken schutterslokaal sint-jozefgilde aanvang 20u00

Zondag 12 februari 2017: Eetfestijn Sint-Jozefgilde, kaarten verkrijgbaar bij de leden of via sint-jozefgilde@telenet.be. Van 11u30-19u00 buurthuis De Kom.

24

Kolonie Poort van Lommel

In de Bijbel staat: “Er was regen 40 dagen en 40 nachten lang. Dat noemde ze een ramp.” In België noemen we dat zomer.

Een man stapt een dierenwinkel binnen en vraagt of ze nog 400 kakkerlakken hebben. De bediende kijkt verbaast naar de klant en vraagt vriendelijk waarom hij zoveel kakkerlakken nodig heeft. De klant glimlacht en antwoordt: ”Morgen verlaat ik mijn huurhuis en ik moet Waarom creëerde God eerst de waarin vrouw en het pand achterlaten in de staat het toen de man? zich bevond, toen ik erin trok.” Jij maakt toch ook eerst een kladje?


25

Jouw bbq of verjaardagsfeestje in onze verwarmde en verlichte feesttent! Contacteer ons voor inlichtingen en reservering! Openingstijden wintermaanden (1 okt tem 1 apr): Maandag en dinsdag gesloten woensdag tot vrijdag: van 12.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag en zondag: van 10.00 uur tot 21.00 uur Avond op reservering Openingstijden zomermaanden (april tem sept): Maandag: van 12.30 uur tot 23.00 Dinsdag tot zondag: van 10.00 uur tot 23.00 uur

Gezellige Kerstmarkt in het weekend van 19 en 26 november, 3 en 10 december! Check onze facebookpagina en website voor meer informatie

Taverne De Meerpaal Boskantstraat 60 3920 Lommel (Kolonie) 011 91 51 76 0494 38 20 95 theo.hendriks01@gmail.com www.tavernedemeerpaal.be www.facebook.com/TaverneDeMeerpaal


Kolonie Poort van Lommel

26

Ten huize van: Jarno Schellekens, snelschaatser Hoe meer we zoeken naar “ bekende Kolonialen “ hoe meer we verbaasd staan over de talenten in eigen gehucht. Zo ook nu weer. Een sympathieke buurvrouw tipte ons: een snel schaatser die bij haar in de buurt woont. Wij klopten aan in de Willem de Ridderstraat en mochten bij schaatsbelofte Jarno op de koffie. banen in Nederland en soms ook in het buitenland. Als men in België op termijn iets wil betekenen in het schaatsen is een 400m baan onontbeerlijk. In de zomer wordt er gefietst, geskeelerd en is er de droogtraining Voor schaatstrainingen op het ‘droge’ onderscheiden we drie typen oefeningen: balansoefeningen, schaatstechniek en specifieke krachtoefeningen. De Hoekstriatlon is in die periode ook een plezante uitdaging en tegelijk een motivatie om de conditie op peil te houden

17 Jaar is hij nu en een sportieve gast. Hij is begonnen met zwemmen, daarna tennissen en toen ontdekte hij het ijs door zich aan te sluiten bij de ijshockey club de Luna Tigers. Via het ijshockey en een aansporing van buurman-postbode-schaatser Nand Van Engeland begon Jarno met snelschaatsen. Als pupil deed Jarno mee aan het Kleine Banen Toernooi, dat is een serie wedstrijden voor schaatser van 6 tot 12 jaar. Op een ijshockeyveld wordt een echte wedstrijdbaan uitgezet met een binnen- en buitenbaan en met een wisselstrook. Alles is dus gelijkwaardig aan een wedstrijd op een grote 400-meterbaan, maar dan kleiner. Jarno heeft dit altijd met veel plezier gedaan. In die tijd werd op woensdagavond en zaterdagmorgen getraind in het Luna ijsstadion met de overige leden van de Noord Limburgse Schaatsvereniging (NLSV). Er werd getraind op techniek en conditie en daardoor is hij steeds harder gaan schaatsen. De baan in de Luna is korter dan een officiële wedstrijdbaan en daarom is Jarno in 2010 overgestapt naar de 400 meter baan in Eindhoven.. Elke dinsdag en donderdag gaat Jarno er trainen en in het weekend zijn er dan nog de wedstrijden, voornamelijk in Eindhoven, maar ook op andere

Het explosieve werk is niet echt zijn ding. Jarno is een diesel, heeft wat tijd nodig om op stoom te raken, maar dan hou je er wel rekening mee. Hij reed op zijn 12 jaar al de 75 km in Biddinghuizen en nam al enkele malen deel aan de Nacht van Eindhoven ( 100 km) . Een schaatser in huis heeft bijgevolg heel wat consequenties maar dat is helemaal geen bezwaar voor de ouders die hem voor 100% steunen. Het hele jaar door in het teken van de sport gecombineerd met studies in de zorg. En daar ligt wel zijn ambitie. Hij draagt zowel kinderen als bejaarden een warm hart toe. “Schaatsen blijft mijn hobby” aldus Jarno “ ik geniet van wat ik er mag meemaken en we zullen wel zien wat het wordt , misschien zie je me nog wel ooit op een crossfiets in het veld want dat spreekt me ook wel aan”. Heel bescheiden blijft hij bij zijn selectie om met het Belgisch juniorteam te mogen deelnemen aan de wereldbekerwedstrijd junioren in Minsk (nochtans waren er slechts 2 junioren die de limiet haalden). Hij is wel fier als hij kan vertellen over trainingen onder andere onder leiding van Margo van Dijk (trainster van de beste Belgische schaatser Jelena Peeters) of bijvoorbeeld over zijn wedstrijden in het Duitse Erfurt en zijn trainingskamp in het Duitse Inzell. In Inzell heeft hij deze zomer getraind,


28 Kolonie Poort van Lommel onder leiding van trainer Sven Niemans, met de junioren van NLSV, maar ook met de jeugd van Gent. Hij vond het een hele eer om tussen de schaatsers van de Nederlandse Lotto ploeg te mogen schaatsen. Door deze week intensief trainen heeft hij kunnen bereiken dat Gevelbepleistering hij op de 1500 meter onder de limiettijd heeft kunnen rijden, die is vastgesteld door de ISU Gevelisolatie - Sierpleisters (Internationational Skating Union)

Albert Bortels

Kolonie Poort van Lommel 27 15 Saida Van Bommel

BROEKHUIS KOERSEL

Restauratiewerken Zijn (voorlopige) personal records: Kaleien 500 m 41seconden 93 honderdsten

1000 m 1min 23sec 74 honderdsten ERTE! FFhonderdsten O S IJ 1500 m IS 2 min 04 sec 98 R P T RAm 4min 32sec 23 honderdsten G3000

St. Franciscusstraat 88 we Jarno Namens het Koloniaaltje wensen nog vele deugddoende 3920wedstrijden, Lommel en wie weet nog

Jarno Schellekens enkele mooie uitschieters maar daarnaast ook een hartverwarmende loopbaan in de zorg. Jos Dirikx

Tel. 011 - 64 40 05 Gsm 0475 - 64 15 44

ALBERT 1 LAAN 97 3582 KOERSEL (BERINGEN)

www.bortelsgevelpleistering.be

T. 011 43 51 05

E. Vlieberghlaan 6, 3900 Overpelt Tel.: 011 - 64 75 35 Fax: 011 - 66 14 18 www.mannaertsnv.be


Kolonie Poort van Lommel

28

Smokkelroute 2016 Om de twee jaar organiseren de verenigingen KWB en Femma van de Kolonie, Barrier en Lutlommel een fietstocht voor het hele gezin bekend als SMOKKELROUTE, dit jaar ook met medewerking van Heide Heuvel. de mannen mochten door de mannen gefouilleerd worden! Maar ook de douaniers hebben wel wat ervaring en konden toch regelmatig buit in beslag nemen. Iedereen, groot en klein hadden de grootste lol, vooral de jeugd vond het plezant om die douaniers om de tuin te leiden. Na hun tocht van zo n 25 kilometer en na 7 controle posten moest er bij aankomst in buurthuis de KOM nog een vragenlijst ingevuld worden. Deze route gaat door de mooie natuur van Lommel maar uiteraard ook over de grens ! Er waren ongeveer 144 deelnemers. De deelnemers hebben een speciaal lintje aan het stuur zodat de douaniers weten wie ze moeten controleren. Ze kregen ook een routeplan mee waar een zevental controle posten op stonden die ze moesten aan doen. Hier kregen zij een stempel

Wie het meeste smokkelwaar had over gehouden en de meeste vragen goed had was de winnaar en kreeg de wisseltrofee in de vorm van een kraaienpoot mee. Deze mag de triomfantelijke winnaar dan 2 jaar lang thuis houden, tot bij de volgende Smokkelroute.

en 1 stuk smokkelwaar. En het spannende langs de route was dat er tussen alle controle posten een 20 tal douaniers waren die het smokkelwaar in beslag mochten nemen als ze de deelnemers staande konden houden. Maar natuurlijk, de deelnemende “smokkelaars” waren op hun hoede zodat de douaniers maar zelden een verdachte konden aanhouden. De vluchtpogingen waren succes vol. En zelfs als ze een smokkelaar konden aanhouden was het nog een hele opgave om de smokkelwaar te vinden, want de deelnemers waren ook deze keer zeer vindingrijk. In de sokken, de tassen, de zadels en misschien wel in de BH’s ? Let wel alleen

Na nog wat genoten te hebben van een drankje en een stukje vlaai ging iedereen tevreden naar huis met plannen voor de volgende keer.

Jos Hannes.


30

lommel.barrier@kbc.be

Kolonie Poort van Lommel 15 29

Mag u een akkoord sluiten met een gefailleerde klant over zijn nog opstaande schuld?

tten oor ien. U leverde goederen aan uw klant die u nog 1.000 EUR verschuldigd is voor deze levering maar de klant ging wat inmiddels failliet. U wil nu met hem in onderling akkoord een regeling treffen voor de betaling van deze schulden. maar Kan dit? oom Helaas is dit niet mogelijk. Als schuldeiser dient u een U kunt zich beschermen tegen de gevolgen van het failaangifte te doen van uw schuldvordering op de griffie lissement van uw klant door een kredietverzekering aan van de rechtbank van koophandel. Of u kunt contact te gaan. Daarnaast kunt u steeds gebruik maken van opnemen met de curator. Op het moment dat uw klant de diensten van Graydon die u kunnen informeren over failliet wordt verklaard, verliest uw klant het beheer over de kredietwaardigheid van uw klant. Als klant van SBB al zijn goederen en wordt deze curator aangesteld. Hij kunt u ook bij ons terecht om na te gaan hoe uw klant zal de goederen van de gefailleerde in beslag nemen, er financieel voor staat. Uiteraard kunt u steeds een verkopen en verdelen onder de schuldeisers. Bij deze voorschot vragen of een contante betaling bij levering. verdeling wordt een rangorde toegepast. Zo krijgen de banken, de fiscus en de belastingdienst bijvoorbeeld Isabel Dillen voorrang. Ook verhuurders zijn bevoorrechte schuldLuikersteenweg 234, eisers en krijgen voorrang bij de uitbetaling. Tussen de juridisch adviseur na 33 Lommel gewone (lees: niet bevoorrechte) schuldeisers geldt SBB3920 Accountants & Adviseurs een pondspondsgewijze verdeling. U moet er als getel. 011 80 02 40 wone schuldeiser van uitgaan dat de kans groot is dat lommel.barrier@kbc.be u niet al uw geld zal bekomen. 33

Kantoor LOMMEL BARRIER

20/03/16 17:14

voor velen van onze moderne jeugd om hen aan te zetten om ondanks alle problemen die zich dagelijks stellen door te zetten en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Iemand die de oorlogsjaren heeft meegemaakt weet wat problemen zijn en dat je niet te snel op moet geven, maar dat je met energie en doorzettingsvermogen je droom waar kan maken. Met dank aan Henri en zijn echtgenote Mariette, BDC

Sociale leningen met vaste rentevoet vanaf 2% voor aankoop, bouw of verbouwen van uw woning of appartement ongeacht gezinssamenstelling geen inkomensplafond en toch sociaal lenen Zekerheid tegen lage prijs! Geen dossierkosten, verminderde notariskosten gratis verzekering tegen inkomensverlies

ONS EIG ONS EIGEN HUIS naamloze v Bouly Catherine Marktplein 10b1 3910 Neerpelt naamloze vennootschap 011/643225 www.onseigenhuis.be Marktplein 10b1 3910 Neerpelt Openingstijden : Dinsdag: van 9u tot 12 u. en van 14 tot 18 u. Woensdag: van 9u tot 12 u. Donderdag: van 9u tot 12 u. Vrijdag: van 9u tot 12 u. en van 14 tot 18 u.

Marktp BUITEN DEZE UREN OOK OP AFSPRAAK: 011/64.32.25 3910 N


Kolonie Poort van Lommel

30

Femma Naai-cafe Een jaartje geleden besloot Femma de uitdaging aan te gaan om te starten met een “naai café “. En een groot aantal creatievelingen kwam hierop af. Er waren mensen bij met veel ervaring die ieder van ons nog wat konden bijleren. Maar er waren ook beginners bij die nog heel wat te leren hadden. Zo vulden we elkaar goed aan.

Tassen, kleedjes, truitjes, topjes en rokjes vlogen vanonder de naaimachines onder het vrolijk gelach van de deelneemsters. Er werd gebabbeld en gelachen, want het was tenslotte ook een naai café.

Na een jaartje besloten we er nog maar een jaartje bij te doen, en wie weet hoeveel jaartjes er zo nog zullen volgen. We hebben veel geleerd en tegelijk mooie kleding gemaakt. Het is een leuke en ontspannende bezigheid en we hopen dat er nog veel kandidaten zullen aansluiten. Er is nog altijd plaats voor meer…

Dus iedereen welkom in ons café! Ann Van Endert


31 31

SBB BREE SBB TURNHOUT Peerderbaan 21, 3960 Bree, Peerderbaan 21, Steenweg op Mol 114 bus 1, 3960 Bree tel 0892300 Turnhout 460 760 089/46 07 60 014/43 64 21 bree@sbb.be fax 089turnhout@sbb.be 461 945 e mail bree@sbb.be


Luikersteenweg 475 België - 3920 Lommel tel +32 (0)11 64 23 07 di-do 10u tot 18u vr 10u tot 19u za 10u tot 18u ZON- EN FEESTDAGEN 10u tot 17u30

BERGMANS FASHION

Al onze merken, winkel én webshop op bergmansoutlet.com

tot 60% goedkoper!

De leukste merken voor hem, haar en kids altijd

32 32 Poort van Lommel KKolonie olonie Poort van Lommel

Issuu versie dec 2016  
Issuu versie dec 2016  
Advertisement