Page 1

     

SBIR Fysieke bescherming Project: GO SAFER

BSS Holland  in  samenwerking  met     Thales  Nederland    en  Parosha  Innovators    


2

SBIR Fysieke bescherming Projecttitel: GO SAFER Bedrijf: BSS Holland in samenwerking met Thales Nederland en Parosha Innovators

Het project     Dit  project  beoogt  de  realisatie  van  een   generiek   onbemand   robotvoertuig   dat   zowel  voor  de  brandweer  als  het  GHOR   ingezet   kan   worden   voor   ongevallen-­‐   en   rampenbestrijding.   Het   nieuwe   voertuig   zal   de   hulpverlener   ondersteunen  in:   De   ‘surveying’   fase:   de   kritische   verkenningsfase   van   de   ramp,   waarin   de   situatie   door   camera’s   en   sensoren   snel  in  kaart  gebracht  kan  worden.   De   ‘response’   fase:   de   risicovolle   en   uitputtende   repressiefase,   waarin   het   voertuig   inzetbaar   is   voor   de   eerste   noodzakelijke   bestrijding   en/of   hulpverlening.  

Het   te   realiseren   onbemande   voertuig   wordt  daarom  aangeduid  met  de  naam   ‘GO   SAFER’   –   afkorting   voor   Generic   Operating   Surveyor   And   First   Emergency  Response  –  en  richt  zich  op   een   veiliger   werkomgeving   voor   de   hulpverlener.   In   dit   project   zal   het   GO   SAFER  platform  ontwikkelt  en  vermarkt   worden.   Het   platform   zal   uitgerust   worden   met   een   zo   breed   mogelijk   scala   aan   sensoren   en   gereedschappen,   en   zal   tevens   betaalbaar   zijn   voor   de   publieke  

hulpdiensten en   geschikt   voor   de   Nederlandse  situatie.   Het  bedrijf   Broadfield   Security   Services   (BSS),   opgericht   2008,   is   een   zelfstandig   Nederlands   adviesbureau   met   een   internationale  dimensie,  voor  integrale   veiligheidsvraagstukken.   De   focus   is   security   technologie   &   innovatie.   BSS   adviseert   publieke   veiligheidsdiensten,   overheidsorganisaties,   beursgenoteerde   ondernemingen,   organisaties   in   de   vitale   infrastructuur   en   leveranciers   van   innovatieve   security  producten  en  diensten.   BSS   werkt   in   dit   project   samen   met   Parosha   Innovators   en   Thales   Nederland   voor   ontwikkeling,   productie   en   het   vermarkten   van   het   platform.  

!

   


BSSHolland   Strekkerweg  75   1033DA  Amsterdam,The  Netherlands     www.bssholland.com       +31  (0)  20  716  24  21    

3

SBIR Fysieke bescherming GO SAFER project  

Dit project beoogt de realisatie van een generiek onbemand robotvoertuig dat zowel voor de brandweer als het GHOR ingezet kan worden voor on...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you