Page 17

verslo Vadyba

17

Verslo anglų kalba III** Ispanų kalba I, II, III Kinų kalba I,II,III Prancūzų kalba I, II, III Rusų kalba I, II, III Vokiečių kalba I, II, III Abstrakcija ir realybė Asmeninis efektyvumas Efektyvi komunikacija Ekonominė geografija Kultūra ir menas Kūrybiškumo vystymas Lietuvos valstybės ir visuomenės raida Lyginamoji istorija Logika Politikos įvadas Praktinė filosofija Socialinė asmenybės psichologija Sociologijos įvadas Tarpkultūrinė komunikacija Tarptautiniai santykiai

* Privalomas jei studijuojančiojo matematikos, anglų ar lietuvių kalbos dalykų brandos atestato metinis pažymys, perskaičiavus į B lygį, mažesnis arba lygus 6. ** Privalomas studijuoti papildomai III semestre, jei I ir II semestro Verslo anglų kalbos dalykų pažymių aritmetinis vidurkis < 7,00 balo.

Universitetas turi teisę keisti studijų programą

Bakalauro studijos ISM universitete  

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bukletas

Bakalauro studijos ISM universitete  

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bukletas

Advertisement