Page 13

Finansai ir apskaita

13

Akademinių darbų rašymas ir pristatymas Informatika Finansų valdymas Makroekonomika Personalo valdymas Rinkodaros principai

* Privalomas jei studijuojančiojo matematikos, anglų ar lietuvių kalbos dalykų brandos atestato metinis pažymys, perskaičiavus į B lygį, mažesnis arba lygus 6. ** Privalomas studijuoti papildomai III semestre, jei I ir II semestro Verslo anglų kalbos dalykų pažymių aritmetinis vidurkis < 7,00 balo.

Universitetas turi teisę keisti studijų programą

Bakalauro studijos ISM universitete  

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bukletas

Advertisement