__MAIN_TEXT__

Page 1

Poštnina plačana pri pošti 5102 Nova Gorica Poštnina plačana pri pošti 5102 Nova Gorica Naslovljena Publikacija Pošilja Grafika Naslovljena Publikacija Soča d.d Pošilja Grafika Soča d.d

Glasilo OOZ Nova Gorica, LETNIK 21, ŠTEVILKA 7, JULIJ 2019 Glasilo OOZ Nova Gorica, LETNIK 21, ŠTEVILKA 7, JULIJ 2019

I z vsebi n e I z vsebi ne  Zbornica  Zbornica sporo ča in sporoča in obvešča obvešča

 Obra čun  Obračun prispevko vv prispevko  Izobraže vava nja  Izobraže nja  Razpisi  Razpisi  Sejmi  Sejmi  Sekcije  Sekcije  Ugodno st i za  Ugodnost i za člane člane


Prosim vnos oglasa! Nov oglas-Morje!

D O B R O S PA N J E J E P O T O VA N J E

Zdaj je pravi čas za menjavo postelje! Za sanjsko spalno doživetje je poleg pravega ležišča potrebna tudi kakovostna in lepa postelja.

posteljna podlaga ne škripa in ne povzroča raznih pokajočih zvokov, hkrati pa omogoča optimalno prilagajanje ležišča telesu. Izbirate lahko med kar osmimi različnimi vrstami posteljnih končnic. Poleg tega vam posteljo oblazinimo in tapiciramo v tkanino ali umetno usnje po vašem izboru. Na voljo imamo namreč več kot 300 barvnih vzorcev različnih tkanin in umetnega usnja.

Postelje mebloJOGI® so zasnovane in izdelane v Sloveniji, v proizvodnih prostorih v Novi Gorici, ter so plod domačega znanja z več kot 55-letnimi izkušnjami. V večini mebloJOGI® posteljah se uporablja klasično in trpežno vzmetenje Bonnell, ki je obloženo s tršo Puhin® peno ter vloženo v leseno konstrukcijo. Vzmetena

Izberite si unikatno posteljo, izdelano izključno za vas.

*akcija odprodaje razstavnih posteljnih eksponatov velja do razprodaje zalog.

Do 27.7. vas čakajo tudi izjemni popusti na izbrane mebloJOGI vzmetnice

NE ITE! UD .8. M A Z . - 15

ljnih 7 e . t 5 s 1 a po v j a d o o

t r razp kspona vse e st na I® u p in po bloJOG me telje pos Podjetniške novice, julij 2019

Prodajni salon mebloJOGI® Nova Gorica Industrijska cesta 5, Kromberk

2 Prodajni salon mebloJOGI® Ljubljana BTC, Šmartinska 152, hala A, vhod A6

080 14 15 mebloJOGI

www.meblojogi.si


*akcija odprodaje razstavnih posteljnih eksponatov velja do razprodaje zalog.

40 LET ZBORNICE

SLAVNOSTNA SKUPŠČINA OOZ NOVA GORICA IN SREČANJE OBRTNIKOV Letošnja jubilejna slavnostna skupščina OOZ Nova Gorica in srečanje obrtnikov bo v petek, 20. septembra 2019 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

Fotografije: Slavnostna seja skupščine s podelitvijo nagrad 2018

NAŠI USPEŠNI OBRTNIKI IN PODJETNIKI Naš član Copigraf Faganelj je konec maja 2019 praznoval 30 let dejavnosti, ki ga je pospremil z otvoritvijo novih poslovnih prostorov v Kromberku. Ob jubileju in prijetnem dogodku je našemu članu sekcije grafikov voščil tudi predsednik Zoran Simčič in poudaril pomen družinskega podjetništva ter usmerjenosti v razvoj. Jubilanta bomo podrobneje predstavili v eni izmed naslednji številk Podjetniških novic.

V oddaji Koraki do uspeha na Radiu Robin smo v juniju 2019 zasledili zanimive intervjuje z našimi člani: Eva Birsa, Evitas Shop, trgovina, uvoz in distribucija d.o.o.

ISKRENE ČESTITKE! Primož Černic, APiA trgovsko podjetje d.o.o. Na zbornici z veseljem sledimo uspešnim zgodbam naših članov. Lepo prosimo, da nas nanje opozorite tudi sami!

Fotografiji: Radio Robin

Izdajatelj Podjetniških novic: Območna obrtno–podjetniška zbornica Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica T: 05 330 66 00; E: ooz.novagorica@ozs.si Oblikovanje: OOZ Nova Gorica, Tisk: Grafika Soča d.d. Glasilo je brezplačno, sodi med informativne publikacije in je namenjeno članom OOZ Nova Gorica. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

http://www.ooz-novagorica.si/dogodki 3

Podjetniške novice, julij 2019


UDELEŽILI SMO SE

SLAVNOSTNA SEJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU – OBČINA BRDA Letošnja slavnostna seja Občine Brda je bila v znamenju 25-letnice Občine Brda. Kot predstavnika zbornice sta se je udeležila predsednik zbornice Zoran Simčič ter direktorica Roberta Filipič. Župan Franc Mužič, ki že celih 25 let uspešno vodi občino, je ob tej priložnosti podelil občinska priznanja in nagrade zaslužnim občanom in skupinam. Iz zbornice vsem prejemnikom občinskih nagrad iskreno čestitamo.

SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA EURADRIA 2019 3. srečanje partnerjev projekta »Čezmejno partnerstvo in podpora za sodelovanje znotraj EU pri mobilnosti za države EGP in socialne partnerje – EURADRIA 2019« smo dne 12. junija 2019 gostili na zbornici v Novi Gorici. Cilj projekta je zagotoviti nadaljnjo podporo mobilnosti na čezmejnem območju z nudenjem strokovne pomoči delavcem in podjetjem: zaposlovanje, davki, varnost pri delu, invalidnost, obdavčevanje, družinska nadomestila in bolezen. V ta namen na zbornici deluje posebna info točka.

Podjetniške novice, julij 2019

4


KREPIMO EKIPO SOVOZNIKOV Pridružite se nam pri razvoju in širitvi poslovnih dejavnosti! Kot generalni uvoznik novih vozil znamke CITROËN, DS in PEUGEOT, nadomestnih delov, opreme in storitev, povezanih s temi vozili v Sloveniji iščemo ambiciozne partnerje za vzpostavitev koncesijskih dejavnosti prodaje in servisiranja vozil.

Vse, ki se prepoznate v tej poslovni priložnosti, vabimo, da se do 26. 7. 2019 javite na naslov matej.strucl@c-automobil-import.si.

P Automobil Import d. o. o. in C Automobil Import d. o. o.


Ne spre glejte!

ZBORICA SPOROČA IN OBVEŠČA

VPIS V IMENIK VODIJ DEL

in za vodenje imenika vodij del. Vpis v imenik vodij del bo opravila na zahtevo posameznika. Vlogo za vpis v imenik vodij del mora posameznik oddati na obrazcu za vpis, ki je objavljen na spletni strani www.ozs.si. Vlogi mora posameznik predložiti:  dokazilo o državljanstvu,  spričevalo o mojstrskem izpitu ali potrdilo o vpisu v Obrtni register (v kolikor za vpis zaproša nosilec dejavnosti),  dokazilo o zaposlitvi,  dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja do 50.000,00 EUR),  dokazilo o plačani vpisnini. OZS bo posamezniku izdala potrdilo o vpisu v imenik vodij del in žig z identifikacijsko številko vodje del. Vir: Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2.11.2017) OZS (www.ozs.si)

S 1. junijem 2018 sta se začela uporabljati nova zakona: Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ). Zakona regulirata poklica Pooblaščeni inženir (urejen v ZAID) ter poklic Vodja del (urejen v GZ). Na podlagi 14. člena Gradbenega zakona (GZ), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2017 z dne 2.11.2017 mora izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, za te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, izpolnjevati naslednje pogoje:  imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ter  imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del). Pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega člena je izpolnjen, če vodja del: izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in je vpisan v imenik vodij del pri IZS, izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS). Pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega člena je izpolnjen, če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ima po gradbenem zakonu javno pooblastilo za vpis v imenik vodij del Podjetniške novice, julij 2019

POZIV ZA USKLADITEV GRADBENIH DEJAVNOSTI V kolikor bo po novem Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2.11.2017) za vpis v imenik vodij del zaprosil nosilec dejavnosti, bo moral k vlogi za vpis v imenik vodij del priložiti tudi potrdilo o vpisu v Obrtni register. Zato vabimo

vse, ki imate registrirane gradbene dejavnosti in še nimate usklajenih dejavnosti v skladu z aktualno Uredbo o obrtnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/13) in določili Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04, ObrZ-UPB1, 102/07, 30/13, 36/13POPR), da se zglasite na OOZ Nova Gorica, da se dogovorimo, kako bomo izpeljali postopek spremembe (uskladitev dejavnosti) v obrtnem registru. Za vsa pojasnila in dodatne informacije nas lahko pokličete tudi po telefonu 05 330 66 00.

6


ZBORNICA OBVEŠČA IN SPOROČA

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - APRIL 2 0 1 9 Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

60 % PP**

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 1.681,55 EUR* Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%

SI56 011008882000003

Skupaj prispevki za PIZ Prisp. zavarovanca za ZZ Prisp. delodajalca za ZZ Prisp. za poškodbe pri delu Skupaj prispevki za ZZ Prisp. zavarovanca za starš. var. Prisp. delodajalca za starš. var. Skupaj prispevki za starš. var. Prisp. zavarovanca za zaposl. Prisp. delodajalca za zaposl. Skupaj prispevki za zaposl. Skupaj drugi prisp.

Prehodni davčni podračun

6,36% 6,56% 0,53% 0,10% 0,10% 0,14% 0,06%

SI56 011008883000073 SI56 011008881000030 SI56 011008881000030

PRISPEVKI SKUPAJ

Referenca

SI19 DŠ-44008

SI19 DŠ-45004

SI19 DŠ-43001

SI19 DŠ-42005

3,5 PP***

1.008,93

5.885,43

156,38

912,42

89,29

520,86

245,67

1.433,10

64,17

374,31

66,19

386,08

5,35

31,19

135,71

791,58

1,01

5,89

1,01

5,89

2,02

11,78

1,41

8,24

0,61

3,53

2,02

11,77

4,04

23,55

385,42

2.248,23

DŠ pomeni davčna številka zavezanca * Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 EUR ** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od 1.681,55 = 1.008,93 EUR *** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.681,55 x 3,5 = 5.885,43 EUR Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Osnovni podatki za obračun plač

dejanski

prazniki

skupaj

Delovni dnevi Število ur za obračun (40 urni delavnik)

19

1

20

Prispevek za PIZ

35,05 €

152

8

160

Prispevek za ZZ

35,53 €

ZASEBNIKI Z DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO (POPOLDANCI)

M AL I O G L AS I

ELTIM ELVIS KAVČIČ S.P.

Nudim vam servis,montažo, prodajo in popravilo klimatskih naprav in gospodinjskih aparatov-bele tehnike vseh znamk na področju goriške in krasa.

LIPA 14, 5296 KOSTANJEVICA NA KRASU

Gsm: 041 509 806 elvis.kavcic@gmail.com 7

Podjetniške novice, julij 2019


ZBORICA SPOROČA IN OBVEŠČA

PROJEKTNO POROČANJE – ZADNJI KORAK DO SREDSTEV

izvajanja projekta je pričakovati, da bo do njih prišlo. Za vsako spremembo oziroma odstopanje od vloge je potrebno obvestiti razpisovalca in pripraviti prošnjo za soglasje. O vseh dilemah je smiselno komunicirati z vašim skrbnikom projekta, ki je seznanjen s potekom aktivnosti in vas bo znal pravilno usmeriti oziroma svetovati. PRIPRAVA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO Zahtevek za izplačilo sredstev je osnova, preko katerega presojevalci ocenjujejo ali so vse aktivnosti in stroški skladni z določili javnega razpisa in so za izvedbo projekta potrebni. Priprava zahtevka terja nekaj časa, zato se ga lotite pravočasno, sistematično in skladno z navodili. Pomoč vam lahko nudijo svetovalna podjetja, ki se s tem ukvarjajo profesionalno. Tudi če ne gre vse po planu in vam je prevelika mera administracije odveč, ne vzemite tega kot breme. V rokah imate namreč dobro ogrodje, da projekt dosledno pripeljete do konca in z njim razvijate poslovno priložnost za v bodoče.

Idejo o prijavi na javne razpise podjetja pogosto sprejmejo odprtih rok, vendar je pridobitev sredstev preko javnega razpisa šele začetek celotne zgodbe. Projekt je potrebno izpeljati skladno s prijavo in pripraviti pravilna ter pravočasna poročila. USTREZNO NAČRTOVANJE Preden se podjetje loti izvedbe projekta trči ob težavo, da se projektna ideja, ki je bila predstavljena v prijavi, razlikuje od dejanske potrebe po izvedbi. Ali zato, ker je minilo že veliko časa, ali ker dejansko stanje narekuje drugačne potrebe kot tiste napisane na papirju… V prvi vrsti je zato ključno ustrezno načrtovanje. Preden se zakopljete v projektne aktivnosti je potrebno projekt pogledati kot celoto. Projekti so različno dolgi, od tega so odvisna tudi obdobja poročanja. Ta so ključna, saj je potrebno ob njihovem zaključku, torej do predpisanega roka, oddati zahtevek za izplačilo, ki je osnova za uveljavljanje sredstev. Prenos sredstev med obdobij ni vedno mogoč oziroma se v ozadju skrivajo dodatne zahteve, zato je aktivno planiranje ključno. SPREMEMBE Edina stalnica v življenju so spremembe in tudi tekom

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

Urša Piculin Tancoš, Zelen in partnerji d.o.o.

(Samuel Beckett)

Pri pripravi razpisne dokumentacije in projektnemu poročanju vam z veseljem pomagamo tudi na zbornici. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj aktualnih razpisov, za dodatne informacije smo na voljo.

R AZ P I S I JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE  Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in ŠempeterVrtojba  Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za razvojne projekte na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, MirenKostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba  Javni razpis neposrednih dolgoročnih mikroposojil za mikro in mala podjetja na področju gospodarstva na območju mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Več informacij: www.jsmg-goriska.com/razpisi.html

»E-POSLOVANJE 2019-2022«  Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022  JR Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022 Več informacij: www.spiritslovenia.si.

SPIRIT SLOVENIJA  Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022

 Vavčerji  Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Podjetniške novice, julij 2019

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE  Usposabljamo lokalno – usposabljanje za deficitarne poklice v lokalnem okolju  Trajnejša zaposlitev za aktivne starejše do upokojitve  Delovni preizkus 2018/2019 Več informacij in razpisna dokumentacija: www.ess.gov SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

 P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s

subvencijo obrestne mere

8


SEJMI

www.ooz-novagorica.si/dogodki

Sejem, ki daje bivalnemu prostoru barvo, obliko in vsebino. o predstavitvi na 66. sejmu Casa moderna, ki bo na sejmišču v Vidmu (Italija) od 5. do 13. oktobra. Če pa razmišljate o obnovi ali prenovi vašega doma, ne pozabite obiskati največjega tovrstnega sejma v SV Italiji. Prijave in dodatne informacije: Karmen Volk, tel. 05/330-66-10, karmen.volk@ozs.si.

Imate izdelke ali storitve za gradnjo, obnovo ali ureditev bivanjskega prostora? Potem morate razmisliti

Nekaj sejmov, ki bi si jih morda ogledali

Opozorilo: Pri podatkih so možne spremembe, lahko pa je določen sejem tudi odpovedan, zato svetujemo, da pred obiskom sejma obvezno še enkrat preverite termine . Vir: Revija Obrtnik – podjetnik (januar 2019). SLOVENIJA 24.8.-29.8.2019 10.9.-15.9.2019 AVSTRIJA 11.9.-15.9.2019 18.9.-19.9.2019 BOLGARIJA 23.9.-28.9.2019 ČEŠKA 24.8.-26.8.2019 FRANCIJA 26.9.-30.9.2019 ITALIJA 23.9.-27.9.2019 20.9.-23.9.2019 26.9.-28.9.2019 25.9.-28.9.2019 7.9.-11.9.2019 NEMČIJA 6.9.-11.9.2019 30.8.-8.9.2019 12.9.-22.9.2019 4.9.-7.9.2019 16.9.-21.9.2019 POLJSKA 10.9.-13.9.2019 ROMUNIJA 12.9.-15.9.2019 SRBIJA 25.9.-28.9.2019

GORNJA RADGONA CELJE

AGRA MOS

Kmetijstvo in živilstvo Obrt in podjetnost

CELOVEC DUNAJ

Jesenski sejem BTA

Gradnja, dom, moda, kulinarika, kmetijstvo Gradbena tehnologija

PLOVDIV

Tehnični sejmi

Strojne instalacije, ekologija, IT, gradnja, avtomobili

BRNO

Styl, Kabo

Moda, tekstil, obutev, usnje Avtomobilski sejem

LYON BOLOGNA MILANO PADOVA VERONA VICENZA

Cersaie The one Milano Florart, Milflor Pulire Vicenzaoro

Keramika in kopalniška oprema Ženska moda Vzgoja cvetja, vrtnarstvo Industrijsko čiščenje Zlato, srebro, dragi kamni, ure

BERLIN DUSSELDORF FRANKFURT FRIEDRICHSHAFEN HANNOVER

IFA Caravan salon IAA Eurobike Emo

Elektronika, gospod. aparati Kampiranje Avtomobilski salon Kolesa Obdelava pločevine

POZNAN

Drema, Furnica

Stroji, materiali za obdelavo lesa

BUKAREŠTA

Bife Sim

Gozdarska, lesna oprema

BEOGRAD

Grafima, Biro Expo

Grafika

9

Podjetniške novice, julij 2019


N a p o ve d u j e m o . .

I Z O B R AŽ E V AN J A

KAKO DO DENARJA: OD FAKTORINGA DO IZTERJAVE 26. september 2019, dvorana Obrtnega doma

V sklopu Dnevov goriške obrti in podjetništva 2019 vas 26. 9. 2019 vabimo, da se nam pridružite na izobraževalnem dogodku, kjer boste izvedeli:

Kako do plačila takoj po izstavljeni fakturi? Kako popravki terjatev vplivajo na poslovni izid? Kako izterjati dolžnike in katere so pasti poslovanja s tujino? Rešitve bomo predstavili na strokovnem srečanju obrtnikov in podjetnikov s podjetji Hiveterminal, Bisnode in Zeus davki in računovodstvo. Dodatno je namenjen tudi tistim, ki želijo dobiti dodatne informacije o različnih tehnikah izterjave neplačnikov in se izobraziti o računovodskih posledicah prodaje / odpisa terjatev. Katere pasti vas čakajo pri poslovanju s tujino in kako se jim boste lahko že vnaprej izognili. Vse to vam bodo strokovnjaki podjetij Hiveterminal in Bisnode predstavili na zanimiv način s primeri iz prakse, po želji pa tudi na primerih podjetnikov in obrtnikov v publiki.

Izobraževalni seminar je namenjen vsem, ki želijo dobiti plačilo takoj, namesto da na svoj prisluženi denar čakajo po več kot 30 dni, včasih celo več mesecev.

JAVNA NAROČILA ZA PONUDNIKE – tudi novosti September 2019, dvorana Obrtnega doma Javna naročila ter novosti bodo predstavili predstavniki Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno upravo RS.V sklopu Dnevov goriške obrti in podjetništva 2019 bomo organizirali izobraževalni dogodek s področja javnih naročil, s poudarkom na postopkih, namenjenim ponudnikom. Predstavljene bodo tudi novosti pri postopkih oddajanja ponudb.

KONKRETNO NAD FACEBOOK – delavnica September 2019, dvorana Obrtnega doma

Za tiste, ki že imate FB stran in na njej delate, bo organizirana 4-urna delavnica s konkretnim delom na vaši FB strani. Zaradi načina dela je število udeležencev omejeno na največ 5. Podjetniške novice, julij 2019

10
I Z O B R AŽ E V AN J A

http://www.ooz-novagorica.si/dogodki

Delavnica HACCP za gostince in živilce

7. oktober 2019 ob 13. uri, dvorana Obrtnega doma Za vse, ki imate pri svoji dejavnosti stik z živili Sekcija gostincev, živilcev in turizma pri OOZ Nova Gorica vabi člane na delavnico Dobre higienske prakse. Prijave zbiramo na zbornici, tel. 05 330 66 00 ali preko spletnega obrazca na spletni strani OOZ Nova Gorica.

Splošni pogoji izobraževanja

Cena: Članska (ugodnejša) cena velja le za enega udeleženca poslovnega subjekta, ki je član OOZ Nova Gorica, ima poravnano članarino in je plačnik izobraževanja. OOZ Nova Gorica si pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja, če do roka prijave ni prijavljeno minimalno število udeležencev. Izobraževanja so objavljena v nadaljevanju ter na spletni strani www.ooz-novagorica.si (Dogodki in izobraževanja), kjer je tudi spletna prijavnica.

Če v posameznem razpisu izobraževanja ni drugače določeno, veljajo naslednji splošni pogoji: Prijave so pisne s prijavnico. Rok prijave je najkasneje 5 delovnih dni pred datumom izobraževanja. Odjave so pisne z navedbo podatkov izobraževanja in prijavljenega. Rok odjave je najkasneje 3 delovne dni pred datumom izobraževanja. Za prepozne odjave kotizacije na vračamo.

Za rezervacije ali informacije pokličite na zbornico, tel. 05 330 66 00.

SUDOKU Logična igra: vsako število se lahko pojavi točno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 × 3.

M AL I O G L AS I

11

Podjetniške novice, julij 2019


SEKCIJE

w ww.ooz-novagorica.si/

SEKCIJA AVTOSERVISERJEV SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOSTI IN ENERGETIKOV

MARJAN BORUT

VODOPIVEC GORJUP

marjan.vodopivec@siol.net borutgor@gmail.com

SEKCIJA FRIZERJEV

MARTINA

KLAUT

martinaklaut@gmail.com

SEKCIJA CVETLIČARJEV

NATAŠA

SKOČAJ KODERMAC

natasa.kodermac@siol.net

SEKCIJA KOZMETIKOV

PETRA

MRHAR

petra.mrhar@gmail.com

SEKCIJA GOSTINCEV

PATRICIJA

FURLAN

gostilna.furlan@siol.net

SEKCIJA GRADBINCEV SEKCIJA LESNIH STROK SEKCIJA TEKSTILCEV IN USNJARJEV

SINIŠA ROMAN MIRJAM

LOZAR POGORELEC HROVAT BITEŽNIK

sinisa@gradimpex.si romanpogorelec@gmail.com mirjam@bmzavese.si

SEKCIJA GRAFIKOV

JANKO

VIŽIN

janko.vizin@siol.net

SEKCIJA ZA PROMET

DARKO

PETROVČIČ

voznik2@siol.net

SEKCIJA TRGOVCEV

PRIMOŽ

ČERNIC

primoz@apia.si

Sekcija avtoserviserjev

Člani ste vabljeni k sodelovanju na Festivalu obrti in podjetništva. Sekcija bo za namen promocije svojih članov natisnila katalog, zato vse člane pozivamo, da preverite točnost kontaktnih podatkov v Obrtnem registru. Podatki so vidni v spletnem katalogu obrtnikov na spletni strani zbornice (www.ooz-novagorica.si).

Sekcija cvetličarjev

Člani ste vabljeni k sodelovanju na dogodku Promocija Poklicev ter Festivalu obrti in podjetništva.

Sekcija elektro dejavnosti in energetikov

Člani ste vabljeni k sodelovanju na dogodku Promocija Poklicev ter Festivalu obrti in podjetništva ter na strokovno ekskurzijo na gradbeni sejem SASO Split, od 25. do 27. oktobra 2019. Članom sekcije bo udeležba sofinancirana.

Sekcija gostincev, živilcev in turizma

Člani ste vabljeni k sodelovanju na dogodku Promocija Poklicev ter Festivalu obrti in podjetništva.

Sekcija grafikov

Člani ste vabljeni k sodelovanju na dogodku Promocija Poklicev ter Festivalu obrti in podjetništva ter na strokovno ekskurzijo na grafični sejem v Beograd, od 25. do 28. septembra 2019. Članom sekcije bo udeležba sofinancirana.

Sekcija kozmetikov

Člani ste vabljeni k sodelovanju na dogodku Promocija Poklicev ter Festivalu obrti in podjetništva. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica Podjetniške novice, julij 2019

12

http://www.ooz-novagorica.si/dogodki


SEKCIJE

www.ooz-novagorica.si/sekcije

Sekcija lesarjev

Člani ste vabljeni k sodelovanju na dogodku Promocija Poklicev ter Festivalu obrti in podjetništva ter na strokovno ekskurzijo na ogled lesnopredelovalne industrije na Češko, ki je predvidena v jesenskem času. Članom sekcije bo udeležba sofinancirana.

Sekcija trgovcev

Sekcija trgovcev svojim članom sofinancira plačilo kotizacije izobraževanja ali ekskurzije v organizaciji Sekcije trgovcev pri OOZ Nova Gorica ali Sekcije trgovcev OZS ali OOZ Nova Gorica do 20,00 EUR/član-podjetje za en dogodek oz. skupaj vsi člani do porabe namenskih sredstev za vse dogodke ter članom sofinancira stroške deljenja letakov na sejmih ali drugih prireditvah v organizaciji OOZ Nova Gorica do 20,00 EUR/član za en dogodek do porabe sredstev. Celoten program dela je objavljen na strani Sekcije trgovcev OOZ Nova Gorica.

Sekcija za promet

Člani sekcije boste jeseni 2019 povabljeni na strokovno ekskurzijo. Sekcija bo sodelovala na dogodku Festival obrti in podjetništva. Vsi zainteresirani vabljeni k sodelovanju!

Člani, ki niste razvrščeni v sekcije

Člani imate možnost enkrat letno podati vlogo za sofinanciranje strokovnih izobraževanj. Več informacij in vlogo najdete na spletni strani zbornice v rubriki sekcije ali pokličite na zbornico.

Prijave in informacije: Matejka Madon; tel. 05 3306600, el. naslov: matejka.madon@ozs.si

Za vse člane Predlogi za izvedbo izobraževanj, splošnih, strokovnih in drugi predlogi Člani lahko predloge za Upravne odbore sekcij pošljete na el. naslov: matejka.madon@ozs.si.

Obveščanje članov in kontaktni podatki

Zaradi uspešnejšega obveščanja prosimo tiste, ki podatkov o mobilnih telefonih in elektronskih naslovih še niste posredovali na zbornico, da nam kontakte sporočite na el. naslov: aljana.skok@ozs.si.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

http://www.ooz-novagorica.si/dogodki 13

Podjetniške novice, julij 2019


SPOT svetovanje Goriška

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

IZVEDLI SMO

Moje podjetje na Facebook-u Sredi junija nas je Mojca Babuder popeljala na Facebook stran za podjetja. Seveda je bil med udeleženci razkorak v predhodnem znanju, a tudi tisti, najbolj vešči, so izvedeli nekaj novega, saj je FB zelo obsežen. Že na začetku smo skupaj nanizali obilico “kanalov” (tradicionalnih in “modernih”) preko katerih podjetje lahko oglašujemo in marsikdo je ugotovil, da ima še veliko neizkoriščenih možnosti za promocijo. Analizirali smo katero od najpogosteje uporabljenih socialnih omrežij je primerno za posamezno dejavnost oz. kje najpogosteje najdemo naše kupce in zakaj sploh mora biti naše podjetje prisotno na socialnih omrežjih, katere so prednosti. Po priljubljenosti je še vedno visoko na prvem mestu Facebook. In potem smo začeli: kaj je FB profil, FB stran, FB skupina, kaj je čemu namenjeno, bistvene razlike… Nato smo se osredotočili na FB stran, spoznali ključne nastavitve, zakaj je nujno spremljati analitiko, pomen grafike, oblike objav, kako z objavo doseči čim širši krog, kako obiskovalce vključimo v sodelovanje, povezljivost med socialnimi omrežji in spletnimi stranmi, dotaknili smo se tudi nagradnih iger, različnih (večinoma brezplačnih) orodij, ki naše delo olajšajo (za grafiko, analiziranje, orodja za povezljivost več socialnih omrežij,…), kako in zakaj pripraviti razpored objav vnaprej, kako pridobivati sledilce, kdaj uporabiti emoje, @, #, lokacijo. Kaj sploh objavljamo, koliko pogosto, na koliko različnih načinov… Podjetniške novice, julij 2019

Na predavanju smo spoznali nekaj osnov, saj kot smo že na začetku navedli, je FB zelo obsežen, da ga lahko čimbolj izkoristimo, pa ga je potrebno spoznati “v drobovje”. To lahko dosežemo tako, da se sami izobražujemo, da nam znanje posredujejo drugi ali da to za nas urejajo drugi. Možnosti je več, le odločiti se morate katera opcija je za vas najbolj sprejemljiva.

Mojca Babuder skupaj z udeleženci izobraževanja.

Za tiste, ki bi radi pridobili konkretno in praktično znanje za upravljanje vaše FB strani, bomo v jesenskem delu organizirali delavnico Konkretno nad Facebook, na kateri bomo 4 ure konkretno delali na svoji FB strani, zato je tudi število udeležencev omejeno na največ pet. Poglejte pod Napovedujemo… 14


GENERALNIGENERALNI POKROVITELJ 40 LET ZBORNICE POKROVITELJ GENERALNI POKROVITELJ FESTIVAL GENERALNI POKROVITELJ GENERALNI POKROVITELJ GENERALNI POKROVITELJ FESTIVAL GENERALNI POKROVITELJ GENERALNI POKROVITELJ GENERALNI POKROVITELJ FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL GORIŠKE OBRTI GENERALNI GORIŠKE OBRTI GENERALNI POKROVITELJ POKROVITELJ FESTIVAL GORIŠKIH OBRTI IN PODGORIŠKE OBRTI FESTIVAL GORIŠKE OBRTI GORIŠKE OBRTI FESTIVAL GORIŠKE OBRTI GORIŠKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA IN PODJETNIŠTVA GORIŠKE OBRTI IN ! ZLATI POKROVITELJI JETNIŠTVA –IN ZAUPAJMO LOKALNO INPODJETNIŠTVA PODJETNIŠTVA GORIŠKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA PODJETNIŠTVA IN PODJETNIŠTVA ZLATI POKROVITELJI ZLATI POKROVITELJI ZLATI POKROVITELJI ZLATIPOKROVITELJI POKROVITELJI – ZAUPAJMO PODJETNIŠTVA ZLATI POKROVITELJI ZLATI – ZAUPAJMO Letošnji festival bo potekalIN na prvi šolski dan, ZLATI POKROVITELJI ZLATI POKROVITELJI – ZAUPAJMO – ZAUPAJMO – ZAUPAJMO IN PODJETNIŠTVA – ZAUPAJMO – ZAUPAJMO ZLATI POKROVITELJI – ZAUPAJMO v ponedeljek, 2.9.2019 med 11. in 21. uro LOKALNO! ZLATI POKROVITELJI LOKALNO! GENERALNI GENERALNI GENERALNI POKROVITELJ POKROVITELJ POKROVITELJ LOKALNO! LOKALNO! LOKALNO! FESTIVAL FESTIVAL – ZAUPAJMO LOKALNO! LOKALNO! na Bevkovem trgu v Novi Gorici. LOKALNO! Letošnji festival bo potekal na prvi šolski Letošnji festival bo potekal naboprvi šolski Letošnji festival potekal na prvi šolski GORIŠKE GORIŠKE OBRTI OBRTI Letošnji festival bo potekal na prvi šolski dan, vbo ponedeljek, 2. 9. 2019 med 11.00 Letošnji festival potekal na prvi šolski LOKALNO! Letošnji festival bo potekal na prvi šolski Letošnji festival bo potekal na prvi šolski Zakaj sodelovati na festivalu tudi letos? Letošnji festival bo potekal na prvi šolski dan, v ponedeljek, 2. 9.in2019 med 11.00 Letošnji festival bo potekal na prvi šolski Letošnji festival bo potekal na prvi šolski dan, v ponedeljek, 2. 9. 2019 med 11.00 21.00 uro na Bevkovem trgu v Novi GENERALNI POKROVITELJ GENERALNI POKROVITELJ

GENERALNI POKROVITELJ

ZLATI POKROVITELJI

ZLATI POKROVITELJI

Letošnji festival bo potekal na prvi šolski dan, v ponedeljek, 2. 9. 2019 med 11.00 dan, vv ponedeljek, 2. 9. 2019 med 11.00 dan, vponedeljek, ponedeljek, 2. 9. 2019 med 11.00trgu v Novi in 21.00 uro na Bevkovem dan, v ponedeljek, 2. 9. 2019 med 11.00 dan, 2. 9. 2019 med 11.00 dan, v ponedeljek, 2. 9. 2019 med 11.00 21.00 uro na Bevkovem trgu Novi dan, ponedeljek, 2.v 9. 2019 med 11.00 dan, vv ponedeljek, 2. 9. 2019 med 11.00 Gorici. in 21.00 uro na Bevkovem trgu v Novi Gorici.  Tradicionalni goriški festival v organizaciji OOZ Nova in 21.00 uro na Bevkovem trgu v Novi in 21.00 uro na Bevkovem trgu v Novi Letošnji festival bo potekal na prvi šolski inin 21.00 uro 21.00 urona naBevkovem Bevkovemtrgu trguvvNovi Novi

FESTIVAL in IN IN PODJETNIŠTVA PODJETNIŠTVA in 21.00 uro na Bevkovem Novi ZLATI ZLATI ZLATIPOKROVITELJI POKROVITELJI POKROVITELJI in 21.00 uro na Bevkovem trgu trgu v Novi Gorici. in 21.00 uro na Bevkovem trgu vv Novi Gorici. dan, v ponedeljek, 2. 9. 2019 med 11.00 Gorica GORIŠKE OBRTI Gorici. Gorici. – – ZAUPAJMO ZAUPAJMO Gorici. Gorici. Gorici. Gorici. Gorici. in 21.00 urotudi nagospodarstva Bevkovem trgu v Novi  Promocija lokalnega Zakaj sodelovati na festivalu letos? Zakaj sodelovati na festivalu tudi letos? Zakaj sodelovati na festivalu tudi letos? IN PODJETNIŠTVA Zakaj sodelovati na festivalu tudi letos? Zakaj sodelovati na festivalu tudi letos? LOKALNO! LOKALNO! Zakaj sodelovati na festivalu tudi letos? Zakaj sodelovati na letos?  Predstavitev različnih obrtniških in podjetniških Gorici. Zakaj sodelovati sodelovati na na festivalu festivalu tudi tudi letos? Zakaj festivalu tudi letos? ZLATI POKROVITELJI • Tradicionalni goriški festival v Tradicionalni goriški festival Tradicionalni goriški festival dejavnosti • ••Tradicionalni Tradicionalni goriški festival vvvna Tradicionalni goriški festival POKROVITELJI – ZAUPAJMO •••Zakaj goriški festival vv Tradicionalni goriški festival v Letošnji Letošnji Letošnji festival festival festival bo bo bo potekal potekal potekal na na prvi prvi prvi šolski šolski šolski organizaciji OOZ Nova Gorica sodelovati na festivalu tudi letos? organizaciji OOZ Nova Gorica Tradicionalni goriški festival organizaciji OOZ Nova Gorica •• organizaciji Tradicionalni goriški festival vv organizaciji OOZ Nova Gorica organizaciji OOZ Nova Gorica OOZ Nova Gorica  Bogata gostinska ponudba lokalnih gostincev – organizaciji OOZ Nova Gorica dan, dan, dan, v vvponedeljek, ponedeljek, ponedeljek, 2. 2. 2.9. 9. 9.2019 2019 2019med med med11.00 11.00 11.00 • Promocija lokalnega gospodarstva organizaciji OOZ Nova Gorica organizaciji OOZ Nova Gorica Promocija lokalnega gospodarstva Promocija lokalnega gospodarstva LOKALNO! Promocija lokalnega gospodarstva Promocija lokalnega gospodarstva •••• ••Promocija lokalnega gospodarstva »OKUSI GORIŠKE« Tradicionalni goriški festival v Promocija lokalnega gospodarstva in in in21.00 21.00 21.00 uro uro urona na na Bevkovem Bevkovem Bevkovem trgu trgu trguvvvNovi Novi Novi POKROVITELJI • Predstavitev različnih obrtniških in Promocija lokalnega gospodarstva •• Promocija lokalnega gospodarstva Zakaj sodelovati na festivalu tudina letos? Zakaj sodelovati festivalu tudi letos?

• goriški Tradicionalni goriški festival v Tradicionalni festival v organizaciji OOZ Nova Gorica organizaciji OOZ Nova Gorica • Promocija lokalnega gospodarstva • Promocija lokalnega gospodarstva • Predstavitev različnih obrtniških in • Predstavitev različnih obrtniških in podjetniških dejavnosti podjetniških dejavnosti • Bogata gostinska ponudba lokalnih • Bogata gostinska ponudba lokalnih gostincev – »OKUSI GORIŠKE« gostincev – •»OKUSI ModnaGORIŠKE« revija in predstavitev kreacij • P redstavitev različnih obrtniških in • P redstavitev različnih obrtniških in • P redstavitev različnih obrtniških in • P Predstavitev različnih obrtniških in redstavitev različnih obrtniških in • Modna revija in predstavitev kreacij organizaciji OOZ Nova Gorica lokalnih obrtnikov ter podjetnikov • • P redstavitev različnih obrtniških in  Modna revija in predstavitev kreacij lokalnih obrtnikov podjetniških dejavnosti Gorici. Gorici. Gorici. podjetniških dejavnosti podjetniških dejavnosti • P redstavitev različnih obrtniških in lokalnih obrtnikov ter podjetnikov P redstavitev različnih obrtniških in Letošnji festival• bo podjetniških dejavnosti potekal na prvi šolski gospodarstva podjetniških dejavnosti • Pester spremljevalni program: različne podjetniških dejavnosti • Promocija lokalnega podjetniških dejavnosti • B delavnice, predstavitve ter podjetnikov podjetniških dejavnosti • Pmed ester spremljevalni program: različne podjetniških dejavnosti Bogata gostinska ponudba lokalnih ogata gostinska ponudba lokalnih • B ogata gostinska ponudba lokalnih dan, vogata gostinska ponudba lokalnih ponedeljek, 9. 2019 11.00 B2. • –• • B Bogata gostinska ponudba lokalnih ogata gostinska ponudba lokalnih Zakaj Zakaj Zakaj sodelovati sodelovati sodelovati na nafestivalu festivalu festivalu tudi tudiletos? letos? • •na Prvi šolskitudi dan –letos? otroški program, P delavnice, predstavitve • B ogata gostinska ponudba lokalnih gostincev »OKUSI GORIŠKE« gostincev – »OKUSI GORIŠKE« gostincev – »OKUSI GORIŠKE« • Bevkovem gostincev Bredstavitev različnih obrtniških in ogata gostinska ponudba lokalnih  Pester spremljevalni program: različne delavnice, • gostincev B ogata gostinska ponudba lokalnih gostincev – »OKUSI GORIŠKE« in 21.00 uro na trgu v Novi presenečenje za prvošolčke – »OKUSI »OKUSI GORIŠKE« – GORIŠKE« • Prvi šolski dan – otroški program, podjetniških dejavnosti gostincev – »OKUSI GORIŠKE« • Modna revija in predstavitev kreacij gostincev – »OKUSI GORIŠKE« gostincev – »OKUSI GORIŠKE« • goriški Zabavni program •revija ••revija Tradicionalni Tradicionalni Tradicionalni goriški goriški festival festival festival Modna revija in predstavitev kreacijvvv Modna in predstavitev kreacij presenečenje za prvošolčke Modna predstavitev kreacij predstavitve Gorici. • ••Modna Modna revija inin predstavitev kreacij •••• revija in predstavitev kreacij B ogata gostinska ponudba lokalnih Modna revija in predstavitev kreacij lokalnih obrtnikov ter podjetnikov • Množično obiskan in medijsko podprt organizaciji organizaciji organizaciji OOZ OOZ OOZ Nova Nova Nova Gorica Gorica Gorica lokalnih obrtnikov ter podjetnikov lokalnih obrtnikov ter podjetnikov • Modna revija in predstavitev kreacij lokalnih obrtnikov ter podjetnikov • Zabavni program • Modna revija in predstavitev kreacij lokalnih obrtnikov ter podjetnikov lokalnih obrtnikov ter podjetnikov  Prvi šolski dan•••– otroški program, presenečenje za dogodek – odlična promocija vašega gostincev – »OKUSI GORIŠKE« lokalnih obrtnikov ter podjetnikov • P ester spremljevalni program: različne Promocija Promocija Promocija lokalnega lokalnega lokalnega gospodarstva gospodarstva gospodarstva lokalnih obrtnikov ter podjetnikov Zakaj sodelovati na festivalu tudi letos? • M nožično obiskan in medijsko podprt • P ester spremljevalni program: različne lokalnih obrtnikov ter podjetnikov podjetja • P ester spremljevalni program: različne • P Pester spremljevalni program: različne Pester spremljevalni program: različne ester spremljevalni program: različne • prvošolčke dogodek – odlična promocija vašega •• Modna revija in predstavitev kreacij • P ester spremljevalni program: različne delavnice, predstavitve • Dogodek ob občinskem prazniku MONG delavnice, predstavitve • • • Ppredstavitve P P redstavitev različnih obrtniških in redstavitev različnih obrtniških in redstavitev različnih obrtniških in delavnice, delavnice, predstavitve • delavnice, Pester spremljevalni program: različne ester spremljevalni program: različne • P delavnice, predstavitve podjetja predstavitve lokalnih obrtnikov ter podjetnikov • • Tradicionalni goriški festival vdan – otroški predstavitve • SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. podjetniških dejavnosti podjetniških dejavnosti podjetniških dejavnosti  Zabavni program Prvi šolski dan – otroški program, • delavnice, Prvi šolski program, delavnice, predstavitve delavnice, predstavitve • Prvi šolski dan – otroški program, • Prvi šolski dan – otroški program, • Dogodek ob občinskem prazniku MONG organizaciji Nova Gorica •OOZ Prvi šolski dan – otroški otroški program, program, ••• Prvi šolski dan – P ester spremljevalni program: različne • • • B B B ogata gostinska ponudba lokalnih ogata gostinska ponudba lokalnih ogata gostinska ponudba lokalnih Prvi šolski dan – otroški program, presenečenje za prvošolčke presenečenje za prvošolčke Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno presenečenje za prvošolčke  Množično obiskan in medijsko podprt dogodek – presenečenje za prvošolčke • Prvi šolski dan – otroški program, • SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. • Prvi šolski dan – otroški program, presenečenje za prvošolčke • Promocija lokalnega gospodarstva presenečenje za prvošolčke

POKROVITELJI

POKROVITELJI POKROVITELJI POKROVITELJI POKROVITELJI POKROVITELJI POKROVITELJI POKROVITELJI POKROVITELJI POKROVITELJI

POKROVITELJI POKROVITELJI POKROVITELJI

predstavite. gostincev gostincev gostincev–––»OKUSI »OKUSI »OKUSIGORIŠKE« GORIŠKE« GORIŠKE« delavnice, predstavitve • Zabavni program • presenečenje za prvošolčke Zabavni program presenečenje za prvošolčke presenečenje za prvošolčke Zabavni program Vaš interes za sodelovanje nam čimprej • Zabavni program odlična promocija vašegarevija podjetja • P redstavitev različnih obrtniških in • • Zabavni program Zabavni program POKROVITELJI ••• Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno Modna Modna Modna revija revija inin in predstavitev predstavitev predstavitevkreacij kreacij kreacij • • Prvi šolski dan – otroški program, • Zabavni program sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na Množično obiskan in medijsko podprt nožično obiskan in medijsko podprt • podjetniških dejavnosti Množično obiskan in medijsko podprt • • • M Zabavni program M Zabavni program predstavite. • nožično obiskan in medijsko podprt lokalnih obrtnikov ter podjetnikov lokalnih obrtnikov ter podjetnikov lokalnih obrtnikov ter podjetnikov tel. MONG št. 05 330 66 00.  Dogodek ob občinskem prazniku presenečenje za prvošolčke • M nožično obiskan in medijsko podprt • M nožično obiskan in medijsko podprt dogodek – odlična promocija vašega • M nožično obiskan in medijsko podprt dogodek – odlična promocija vašega Vaš interes za sodelovanje nam čimprej Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. dogodek – odlična promocija vašega • dogodek – odlična promocija vašega Mdogodek – odlična promocija vašega nožično obiskan in medijsko podprt • Bogata gostinska ponudba lokalnih • M nožično obiskan in medijsko podprt • • • sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na P P P ester spremljevalni program: različne ester spremljevalni program: različne ester spremljevalni program: različne dogodek – odlična promocija vašega  SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET podjetja Zabavni program dogodek – odlična promocija vašega podjetja podjetja podjetja gostincev –• »OKUSI GORIŠKE« dogodek – odlična promocija vašega delavnice, delavnice, delavnice, predstavitve predstavitve predstavitve dogodek – odlična promocija vašega Obenem tel. št. 05 330 66 00. vam ponujamo možnost, da k organizaciji podjetja podjetja • podjetja Dogodek ob občinskem prazniku MONG • • M nožično obiskan in medijsko podprt festivala pristopite kot pokrovitelj! Dogodek ob občinskem prazniku MONG podjetja Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. Dogodek ob občinskem prazniku MONG podjetja • • Modna revija in predstavitev kreacij • Dogodek ob občinskem prazniku MONG • • • Prvi Prvi Prvi šolski šolski šolski dan dan dan –––otroški otroški otroškiprogram, program, program, • • Dogodek ob občinskem prazniku MONG Dogodek ob občinskem prazniku MONG • dogodek – odlična promocija vašega • SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. presenečenje za prvošolčke presenečenje za prvošolčke presenečenje za prvošolčke • lokalnih obrtnikov ter podjetnikov SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. • • Dogodek ob občinskem prazniku MONG Dogodek ob občinskem prazniku MONG Vljudno vabljeni k sodelovanju! Dogodek ob občinskem prazniku MONG • SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. Obenem vam ponujamo možnost, da k organizaciji • SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. podjetja • • SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. • Pester spremljevalni program: različne • • • festivala Zabavni program Zabavni program Zabavni program pristopite kot pokrovitelj! • Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. • SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. • Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno Dogodek ob občinskem prazniku MONG delavnice, predstavitve Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno • • • M M M nožično obiskan in medijsko podprt nožično obiskan in medijsko podprt nožično obiskan in medijsko podprt Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno OBČINE Vljudno vabljeni k sodelovanju! predstavite. Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno predstavite. • predstavite. Prvi šolski dan – otroški program, • SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. dogodek – odlična promocija vašega dogodek – odlična promocija vašega dogodek – odlična promocija vašega predstavite. Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno predstavite. Vaš interes za sodelovanje nam čimprej predstavite. Vaš interes za sodelovanje nam čimprej predstavite. presenečenje za prvošolčke Vaš interes za sodelovanje nam čimprej podjetja podjetja podjetja Vaš interes za sodelovanje nam čimprej predstavite. predstavite. Vaš interes za sodelovanje nam čimprej sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na Vaš interes za sodelovanje nam čimprej sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na Vaš interes za sodelovanje nam čimprej • sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na Zabavni program Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno • • Dogodek ob občinskem prazniku MONG Dogodek ob občinskem prazniku MONG Dogodek ob občinskem prazniku MONG sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na Vaš interes za sodelovanje nam čimprej Vaš interes za sodelovanje nam čimprej OBČINE tel.00. št.05 05• 330 330 6600. 00. sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na tel. št. 66 sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na tel. št. 05 330 66 predstavite. • Množično obiskan in medijsko podprt tel. št. 05 330 66 00. sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na • • • SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. tel. št. 05 330 66 00. tel. št. 05 330 66 00. Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. tel. št. 05 330 66 00. Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. Vaš interes za sodelovanje nam čimprej dogodek – odlična promocija vašega Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. tel. št. št. 05 05 330 330 66 66 00. 00. tel. Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. podjetja Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. Obenem vam ponujamo možnost,da dakkorganizaciji organizaciji Obenem vam ponujamo možnost, vam Obenem ponujamo možnost, da kmožnost, organizaciji predstavite. predstavite. predstavite. tel. št. 05 330 66 00. • Obenem Dogodek ob občinskem prazniku MONG vam ponujamo da kk organizaciji organizaciji festivala pristopite kot pokrovitelj! Obenem vam ponujamo možnost, da organizaciji festivala pristopite kot pokrovitelj! Obenem vam ponujamo možnost, da k Obenem vam ponujamo možnost, pristopite kot pokrovitelj! Vaš interes za sodelovanje nam čimprej Vaš interes za sodelovanje nam čimprej Vaš interes za sodelovanje nam čimprej Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. festivala pristopite kot pokrovitelj! Obenem vam ponujamo možnost, da da kkk organizaciji organizaciji • festivala SKUPAJ MOČNEJŠI ŽE 40 LET. Obenem vam ponujamo možnost, da organizaciji festivala pristopite kot pokrovitelj! pokrovitelj! festivala pristopite kot sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na festivala pristopite kot pokrovitelj! festivala pristopite kot pokrovitelj! festivala pristopite kot pokrovitelj! Vljudno vabljeni k sodelovanju! Vljudno vabljeni k sodelovanju! tel. tel. tel. št. št. št.05 05 05330 330 330 66 66 6600. 00. 00.da k organizaciji Vljudno vabljeni k sodelovanju! Obenem vam ponujamo možnost, Na festivalu se lahko vsi člani brezplačno Vljudno vabljeni k sodelovanju! Vljudno vabljeni k sodelovanju! Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. Vljudno vabljeni k sodelovanju! predstavite. Vljudno vabljeni k sodelovanju! festivala pristopite kot pokrovitelj! Vljudno vabljeni k sodelovanju! Vljudno vabljeni k sodelovanju! Vaš interes za sodelovanje nam čimprej Obenem Obenem Obenemvam vam vamponujamo ponujamo ponujamomožnost, možnost, možnost,da da dakkkorganizaciji organizaciji organizaciji sporočite na ooz.novagorica@ozs.si ali na OBČINE Vljudno vabljeni k sodelovanju! OBČINE festivala festivala festivalapristopite pristopite pristopitekot kot kotpokrovitelj! pokrovitelj! pokrovitelj! OBČINE tel. št. 05 330 66 00. OBČINE OBČINE OBČINE OBČINE Rezervacija stojnic je možna do 25. 6. 2019. OBČINE OBČINE

Identity Guidelines

Identity Guidelines Agosto 2009

Identity Guidelines Agosto 2009

Identity Guidelines Agosto 2009

Identity Guidelines Agosto 2009

Agosto 2009

Identity Guidelines Agosto 2009

Identity Guidelines Identity Guidelines Identity Guidelines Agosto 2009 Identity Guidelines Agosto 2009 Agosto 2009 Identity Guidelines Agosto 2009 Agosto 2009

Identity Guidelines Identity Guidelines Agosto 2009 Agosto 2009

Identity Guidelines Agosto 2009

Identity Guidelines Identity Identity Guidelines Guidelines Agosto 2009

AgostoAgosto 2009 2009

Identity Guidelines Agosto 2009

Vljudno vabljeni k sodelovanju! Vljudno vabljeni k sodelovanju! Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Obenem vam ponujamo možnost, da k organizaciji festivala pristopite kot pokrovitelj!

OBČINE OBČINE OBČINE OBČINE

Vljudno vabljeni k sodelovanju! OBČINE

15

OBČINE

Podjetniške novice, julij 2019


N o v a N o v a

G o r i c a G o r i c a

18čet 19pet

Program poletnih prireditev Program prireditev 21. 6. –poletnih 31. 8. 2019

21. 6. – 31. 8. 2019

26čet

21.00

New York Ska-Jazz Ensemble (ZDA), ska-jazz koncert

20.30 2. kalčeto turnir – Poletna scena Open 2019 21.00 Orlek, folk-punk-polka-rock koncert

20sob

Počastitev 50. obletnice prvega pristanka človeka na Luni 21.00 Skupina Combat & Choreography Saber (IT) - sabljanje s svetlobnimi meči 21.30 Remember Kiss, cover band koncert

21ned 22pon 23tor 24sre

21.00 Na obisku: Katja Kogej & Darinka Sirk – Skrita belina, predstavitev knjige 21.00 Ples pod zvezdami z Mirom Peratom 21.00 Na obisku: Tomaž Humar – Južna Indija, kjer se večnost stika s sedanjostjo, potopis 21.00 Tomi Purich Trio & Blaž Vrbič, balkan-jazz koncert

25. 7. –2. 8. 25čet

27pet

28sob

02pet

19.00 Bonton za male lumpe, lutkovna predstava za otroke

19.00 Na obisku: Squeegee (Rok Černic, Kaja Stegovec), delavnica sitotiska

21.00 Blue Angel Gang, pop-soul-rock-blues koncert

21.00 Na obisku: Char avanture – Jordanija z avtomobili, potopis / after: Gogo

19.00 Na obisku: Kolektiv BridA – Skrite kompozicije ustvarjanje z mikroskopi, delavnica 22.00 Matija Bolčina, akustični koncert

21.00 Bareté Quartet (IT), jazz koncert

21.00 Ples pod zvezdami z Mirom Peratom

21.00 Nesesari Kakalulu, afro-funk-jazz koncert

21.00 Definite (IT), hardcore-punk koncert 22.00 Elvis Jackson, punk-rock-ska koncert

21.00 Ples pod zvezdami z Mirom Peratom

Cikel Quo vadis? (organizator KUD Krea) 20.00 Predavanje o človeških brezpotjih 21.00 La Fanfarria del Capitan (ARG), rock-ska-latino-balkan koncert

Prizma, primorski avtorski pop koncert

21.00 Ples pod zvezdami z Mirom Peratom

Cikel Quo vadis? (organizator KUD Krea) 20.00 Predavanje o človeških brezpotjih 21.00 La Fanfarria del Capitan (ARG), rock-ska-latino-balkan koncert

05pon 06tor

20.00 Forever Young Party: DJ Janko, DJ Cvere & DJ Fabio

19.00 Na obisku: Kolektiv BridA – Skrite kompozicije ustvarjanje z mikroskopi, delavnica 22.00 Matija Bolčina, akustični koncert

21.00

21.00 Na obisku: Char avanture – Jordanija z avtomobili, 07sre potopis / after: Gogo 21.00 Blue Angel Gang, pop-soul-rock-blues koncert Program poletnih prireditev 08čet 21.00 Prizma, primorski avtorski pop koncert 09pet 20.00 Fresh Hip Hop Movement: Summer Flow, Drill & 10sob Masayah & Flesh Lab (DJ Pipss, DJ Ranmi), hip hop 19.00 Na obisku: Squeegee (Rok Černic, Kaja Stegovec), 11ned delavnica sitotiska 21.00 Ples pod zvezdami z Mirom Peratom 12pon 19.00 Bonton za male lumpe, lutkovna predstava za otroke 13tor 21.00 Definite (IT), hardcore-punk koncert 14sre 22.00 Elvis Jackson, punk-rock-ska koncert

15čet 16pet

15čet 16pet

07sre 08čet 09pet 10sob 11ned 12pon 13tor 14sre

21. 6. – 31. 8. 2019 05pon 06tor

01čet

20.00 Forever Young Party: DJ Janko, DJ Cvere & DJ Fabio

31sre

03sob 04ned

AVGUST

30tor

AVGUST

03sob 04ned

29ned

G o r i c a 20.00 Fresh Hip Hop Movement: Summer Flow, Drill & Masayah & Flesh Lab (DJ Pipss, DJ Ranmi), hip hop

N o v a

21.00 Bareté Quartet (IT), jazz koncert 21.00 Nesesari Kakalulu, afro-funk-jazz koncert

Profile for Roberta Filipic

Podjetniške novice - julij 2019 - Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica  

Podjetniške novice - julij 2019 - Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica  

Advertisement