__MAIN_TEXT__

Page 1

Vil du jobbe i en spennende, internasjonal vekstnæring?

• Vg1 NATURBRUK med akvakultur • Vg2 AKVAKULTUR • Vg3 STUDIEFORBEREDENDE  NATURBRUK


Havbruksnæringen tilbyr utfordrende og fremtidsrettede jobber. Mulighetene er mange og behovet er stort for ansatte med kvalifikasjoner innen akvakultur.

HAVBRUKSAKADEMIET Havbruksakademiet er en videregående skole med 15 elever på Vg1 Naturbruk med akvakultur, 15 elever på Vg2 Akvakultur og 8 elever på Vg3 Studieforberedende Naturbruk. Skolens beliggenhet på Toft Brygge - 7 km fra Brønnøysund, nærhet til sjø og oppdrettsaktiviteter og samarbeid med lokale oppdrettsaktører, gir unike muligheter for opplæring i moderne fiskeoppdrett.

Vg1 Naturbruk med akvakultur Vg1 Naturbruk gir deg en helhetlig forståelse av bruk av natur, og en integrert samhandling mellom praksis og teori. Du får innføring i arbeid på oppdrettsanlegg, og tar Båtførerprøven og sikkerhetskurs. Opplæringen skal bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du vil få mulighet til å arbeide med konkrete aktiviteter der produksjonsprosess, teknikk og kvalitet henger sammen. Opplæringen i programfag omfatter Naturbasert produksjon, Naturbasert aktivitet og Yrkesfaglig fordypning, og vil favne et utvalg produksjoner og aktiviteter i et økologisk og samfunnsmessig perspektiv.


Vg2 Akvakultur Vg2 Akvakultur omfatter opplæring i moderne fiskeoppdrett gjennom teori og praktisk erfaring, og passer for deg som ønsker en fremtid i havbruksnæringen. Opplæringen gir forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet og inkluderer kranfører-, truckfører og VHF/SRC- kurs. Fullført og bestått Vg2 Akvakultur, 2 år som lærling på oppdrettsanlegg og bestått fagprøve gir fagbrev som Fagoperatør i akvakultur. Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring, basert på biologisk produksjon med krav til kvalitet i prosesser og produkter. Opplæringen skal legge til rette for at den enkelte skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innen daglig røkting og drift av akvakulturanlegg, ut fra miljøkrav og biologiske forhold. I økologisk, bærekraftig og etisk perspektiv skal opplæringen bidra til å utvikle evne til samarbeid, refleksjon, kreativitet og tverrfaglig tenkning.

Vg3 Studeforberedende Naturbruk med akvakultur Vg2 Akvakultur-elever har mulighet til å skaffe seg Generell studiekompetanse ved Havbruksakademiet, for derved å kvalifisere for opptak ved høgskole- eller universitet. Vg3 Studieforberedende Naturbruk kan tas før- eller etter lærlingperiode og fagbrev, og en kan også velge å gå direkte fra Vg3 Studieforberedende Naturbruk til høgskole- og universitetsstudier. Vg3 Studieforberedende Naturbruk omfatter fellesfagene Norsk, Historie, Kroppsøving, Matematikk og Naturfag samt programfagene Naturforvaltning og Næringsdrift i naturbruk. Opptak til Vg3 Studieforberedende Naturbruk med akvakultur skjer etter karakterer fra Vg2 Akvakultur. Dersom det er flere søkere enn skolen har plass til, prioriteres opptaket basert på gjennomsnittskarakter fra Vg2 Akvakultur.

Opplæringen i programfagene skal favne bredden i norsk akvakulturnæring når det gjelder arter, anleggstyper og driftsformer. Opplæringen skal utvikle yrkesforståelse gjennom samarbeid med lokalt næringsliv, der teori og praksis knyttes sammen. Programfagene skal legge grunnlaget for videre yrkesutdanning som lærling i akvakultur eller videre studieforberedende utdanning.

Søknadsfrist:

1. mars 2021

Skolestart: • Vg1: • Vg2 / Vg3:

23. august 2021 24. august 2021

Søknad:

www.havbruksakademiet.no

Skolepenger:

Kr 5.000,- pr. skoleår

Kontakt:

Tel.: 91 92 11 02 post@havbruksakademiet.no

«Havbruksakademiet er en veldig lærerik og bra skole. Vi har engasjerte lærere, mye praksis og lærer godt hvordan vi skal forberede oss til arbeidslivet. Vi har også et godt mattilbud, som gir oss energi og motivasjon». – EMILIA HAUAN LUNDEBY


Et valg for fremtiden! Som ung på Sør-Helgeland har du spennende muligheter innen havbruksnæringen, en næring i sterk vekst og der kompetanse er etterspurt. Havbruksakademiet er en liten skole med til sammen 38 elever fordelt på tre klasser. Dette gir god kontakt mellom elever, lærere og administrasjon. Vi jobber aktivt for et godt læringsmiljø og for at våre elever opplever at de blir sett og trives. Havbruksakademiet ligger på bryggekanten og med nærhet til oppdrettsfasiliteter. Samlokalisering med to havbruksselskaper gir unike muligheter for læring i et havbruksmiljø og der du vil kunne lære fra noen av de beste i næringen. Velkommen som søker til Havbruksakademiet! Alexander Halsen, Rektor

www.havbruksakademiet.no Havbruksakademiet • Toftveien 80, 8909 Brønnøysund • Telefon: 91 92 11 02 • post@havbruksakademiet.no

Profile for robert-havbruksakademiet

Havbruksakademiet - 2020/21  

Havbruksakademiet - 2020/21