__MAIN_TEXT__

Page 1

CAMPUS BLÅ KURS OG KONFERANSE

KURSOVERSIKT 2020 – 2021


SERTIFISERINGSKURS FOR SKOLE OG NÆRINGSLIV Campus BLÅ Kurs og konferanse AS tilbyr sertifisert opplæringsvirksomhet på ulike nivå, både lokalt, regionalt og nasjonalt via «state-of-the-art» digitalt undervisningsrom. I 2021 utvides kursporteføljen til også å omfatte maritime kurs, inkludert kompetansesertifikatet «D6», fritidsbåtskipper- og sikkerhetskurs, ledelseskurs samt Campus BLÅ-konferansen, - en nasjonal fagkonferanse for blå næringer.

K U R S O V E R S I K T • PRAKSISKANDIDATKURS FAGOPERATØR I AKVAKULTUR

NYE KURS I 2021: • D6 - DEKKSOFFISER KLASSE 6

• RØMNINGSSIKRINGSKURS

• D5L - FRITIDSBÅTSKIPPER

• FISKEVELFERDSKURS

• FISKESKIPPER KLASSE C

• LUSETELLING

• IMO - SIKKERHETSKURS

• SRC/VHF (Begrenset radiotelefoni)

• LEDELSESKURS

• TRUCKFØRERKURS • KRANKURS: 1) G11 - LØFTEREDSKAP 2) G20 - FASTMONTERT HYDRAULISK KRAN 3) G1 - MOBILKRAN 4) G4 - BRO- OG TRAVERSKRAN 5) G8 - LASTEBILKRAN • PERSONLØFTER / LIFT • BÅTFØRERKURS • VARME ARBEIDER

For mer informasjon:


CAMPUS BLÅ

- et kompetansesenter for blå næring Campus BLÅ ble etablert i 2017 i samarbeid med Norsk Havbrukssenter AS (nå Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS) og med et mål om å utvikle et moderne kompetansesenter for blå næring, forankret i stedets historikk og med utdanning på alle kompetansenivåer, forskning og innovasjon. Senteret ligger på Toft, ca. 7 km fra Brønnøysund sentrum. Havbruksakademiet videregående skole Havbruksakademiet startet opp høsten 2018 med Vg1 Naturbruk – blå linje og Vg2 Akvakultur. Fra høsten 2020 omfatter tilbudet også Vg3 Studieforberedende Naturbruk med blå linje. Skolen har høye søkertall og har så langt ikke hatt elev-frafall. Havbruksakademiet har søkt godkjenning også for studiespesialiserende naturbruk og linje for fiske og fangst med planlagt oppstart i 2021. Skolebrosjyre. Norsk Havbruksfagskole - høyere yrkesfaglig utdanning Norsk Havbruksfagskole er en akkreditert tilbyder av høyere yrkesfaglig utdanning med fagskoleutdanningene Havbrukstekniker (30 studiepoeng) og Driftsleder havbruk (60 studiepoeng – «Fagskolegrad»). Skolebrosjyre. Det er politiske føringer for at høyere utdanning skal forankres i et forskningsbasert miljø. Ett av Campus BLÅ Norsk Havbruksenter-selskapene, Aquaculture Innovation AS, arbeider med modeller for landbaserte oppdrettsanlegg og andre bærekraftige oppdrettsløsninger.

Søknad om godkjenning av folkehøgskole Campus BLÅ har søkt om godkjenning for etablering av «Campus BLÅ Folkehøgskole», der det faglige hovedinnholdet vil være knyttet til kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv. Skolen er planlagt med 100 internat-elever og lokalitetene vil omfatte aktivitetshall og akvahall for forsøk med fisk og alger. For virtuell tur på skoleområdet – se lenke. «Campus BLÅ Havpaviljong» Norge skal delta med en havpaviljong på den kommende verdensutstillingen Expo2020 i Dubai. Campus BLÅ har inngått avtale med eierne av paviljongen om rettighetene til å gjenbruke paviljong og utstilling på Campus BLÅ når Expo2020 er avsluttet i mars 2022. «Klasserom på nett» En betydelig del av fremtidens opplæring vil foregå digitalt. For at dette skal fungere, er det viktig å skape følelsen av at man deltar sammen med andre og har mulighet til å kommunisere både med lærer og med de øvrige deltakerne. Campus BLÅ har oppgradert ett av undervisningsrommene til et «state-of-the-art» digitalt klasserom, for å kunne tilby det vi mener er god digital undervisning, en form for tradisjonell klasseromsundervisning som tilbys der elevene er, gjennom deltakelse i det virtuelle klasserommet. Muligheten til å velge mellom tradisjonell undervisning og «klasserom på nett» vil bli en realitet allerede våren 2021. Først ut er Norsk Havbruksfagskole, deretter står deler av kursvirksomheten for tur.

Campus BLÅ er en del av Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter-konsernet, som omfatter flere virksomheter i tilknytning til havets ressurser og muligheter; Forskning på bærekraftig havbruk, oppdrettsvirksomhet, visningsanlegg for oppdrett samt turistanlegg med restaurant og overnatting i rorbuer. For mer informasjon – www.havbrukssenter.no.


Campus BLÅ Kurs og konferanse AS, Toftveien 80, 8909 Brønnøysund. Tlf.: 91 92 11 07 www.havbruksakademiet.no E-post: post@havbruksakademiet.no

Profile for robert-havbruksakademiet

Campus BLÅ Kurs og konferanse 2021  

Campus BLÅ Kurs og konferanse 2021