Page 1

ROB DAMEN

HOEK SLUIS DAM

O E K LU I S A M I L O G I E

B

D

A

M

E

N


HOEK SLUIS DAM


HOEK

SLUIS

DAM


HOEK, SLUIS, DAM context en programma semester december 2017 - RAvB Bij de aanleg van de ‘Hoekse Lijn’ zijn er drie locaties gekozen waarbij er een aanvulling dient te komen op het metrostation. Het programma is een constante: foyer en hotel. Uitbreidbaar met een aanvullend programma. Door observaties is er op iedere plek een andere ontwerphouding ontstaan waardoor het geheel afwisselend is. Het gemeenschappelijke zijn de heldere structuren en organisatie van het programma.


Hoek, Sluis, Dam


A

C

D B

B

C

A


HOEK ingebed in landschap semester december 2017 - RAvB

Vanaf station Nesselande passeert de metro 31 stations, waarna het arriveert bij Hoek van Holland Strand. De metro gaat van boven het maaiveld naar Ăłp het maaiveld, daarna ondergronds, vervolgens weer op het maaiveld. Het gebouw moet een toevoeging zijn op de sequentie. Naast de metrolijn haalt het ontwerp inspiratie uit de directe omgeving. Het ontwerp is een sculptuur geworden wat zich in massa uitspreekt. De materialisatie van het exterieur zoekt door haar kleurstelling en porositeit aansluiting met het duinlandschap. Flauw hellende daken leggen accenten ĂŠn hebben een nauwe relatie met het gebruik en de beleving binnen het gebouw. Als men uitcheckt wordt het direct het gebouw ingeleid, door de massa en lage wanden op het terrein.

Binnen valt de ruimtelijkheid van de foyer op, de entree is laag en breed en wordt uiteindelijk smal en hoog. Dit versterkt de routing richting het strand, het wordt langer en theatraler. De gebruiker heeft de keuze om het hotel te betreden, via de receptie gaat de looplijn over op de trap, en komt men boven in de royale foyer, waarbij er zicht is op de zee. Het aangrenzende volume biedt ruimte aan vier hotelkamers. De badkamers zijn functioneel in verband met het aanvullende programma. Dat programma is de spa, te bereiken via de trap/lift welke de gebruiker naar beneden leidt. Vervolgens komt hier de sequentie sterk terug. De route en de baden worden op tactische plekken indirect belicht, waarbij de bezoeker zich via een lauw naar warm en vervolgens koud bad verplaatst.


D

D NW

koffiebar

toiletgroep

techniek

DOWN

entree spa

spa

C

UP

entree

C

ZW

NO

ZW

kassa/toezicht

C

receptie

kleedruimten

ontvangst UP

berging

ZO

D

D begane grond als poort naar het strand, beneden de spa en boven het hotel


D

NW

NW

kamer

kamer foyer

C

C

C NO

ZW

NO

hal kamer lounge

DOWN

kamer

ZO

ZO

D


ingebed in het landschap


afdwalen naar zee, spa of hotel


gebouw als rots in de duinen


subtiel natuursteen als een verwijzing naar het duinlandschap


A

UP

B B

A


SLUIS speld in hooiberg semester december 2017 - RAvB

De locatie wordt gekenmerkt door een hoog front wat de groene rand naast de Nieuwe Waterweg scheidt van de achterliggende laagbebouwde uitbreidingswijken van Maassluis. De interventie is een ranke toren met een rationele uitstraling, klaar om orde te scheppen in de omgeving. Het hoge front bestaat uit een drietal woon-/werktorens en vervolgens negen flats uit de jaren ‘60. Ze zijn afwijkend gepositioneerd ten opzichte van de achterliggende wijken, de metrolijn en de Nieuwe Waterweg. De uitbreidingswijken hebben een diversiteit aan architectuur. De positie van de toren speelt mee met het hoge front. Als een nagel verankert het zich op de plek, en creëert het voor de entree een stationsplein. De toren is opgebouwd uit een

ontvangstruimte, vervolgens de hotelfunctie (vijf lagen), een restaurant, poppodium (drie lagen), technieklaag en foyer. Verdiepingshoogten variëren naargelang de functie. De ontvangstruimte dient tevens als ‘kort wachten’, lang verblijf kan in het restaurant/café. Hotelkamers variëren in vier typen, soms strijken de kamers zich uit over twee lagen. Inpandige balkons maken het (langere) verblijf aangenamer. Als het poppodium actief is wordt dit duidelijk door het aanlichten van de foyer, als een lantaarn in de omgeving. De gevel is rigide opgezet, door een bewuste keuze te maken in proportie, samenhangend met de modale verdiepingshoogte. Het volume heeft een duidelijke kop, iets wat beter correspondeert met de programmatische indeling. Om


D O

personeel

berging

miva

kamer

UP

UP

trap

N

UP

Z

N

trap/lift

C

C

ontvangst

C

D

D

W

UP

O

backstage DOWN

UP

UP

C

C

D

W

toren met diverse functies

GSEducationalVersion

trap

N

zaal

Z

N

artiesten

C

techniek


D

D O

O

keuken

DOWN

DOWN

kamer

UP

trap/lift

Z

N

voorraad

Z

DOWN

p/lift

café / restaurant

C

C

C

W

D D

D

D

W

O

DOWN

O

DOWN

toiletgroep DOWN

Z

Z

N

p/lift

foyer

k/opslag

C

W

C

C

D

D

W

1:160 | PLATTEGRONDEN | MSL 014 | RD


als een naald in de omgeving


1:500


het poppodium aan de top als verblijfsplek


nalVersion

orde en zuiverheid schept een nieuwe orde in de omgeving


1:500 | GEVELS | MSL 013 | R


geabstraheerde gevel


B

A

B

A


DAM kolos in de drukte semester december 2017 - RAvB

De locatie, gevierendeeld door de Nieuwe Damlaan en de metrolijn. De onaffe taartpunt van het politiebureau en ziekenhuis. Het bosrijke segment in het noordoosten. De hoogbouw in de overige parten. De stedenbouwkundige setting, met streng geclusterde bouwblokken, of de bouwvolumes, beide gevallen creëren een omsloten ruimte. De architectuur is zoekende. Een diversiteit aan stromingen en materialen. Het ontwerp richt zich op de onaffe taartpunt. Uit de stedenbouwkundige situatie wordt inspiratie geput. Hier sluit het ontwerp aan op haar omgeving. Samen met de architectuur wordt een gebaar gemaakt: hard van buiten, zacht van binnen. De betonnen schil van het stationshotel heeft een reliëf richting

de omgeving. Aan de metro-zijde is het schoon beton, waarvan de kistnaden nog zichtbaar zijn. Plaatselijk vouwt het gebouw met haar gevel open, of zet het reliëf door om accenten aan te brengen. De begane grond is open richting de metro, en leid zo de bezoeker de patio in. Door de kolommen en het bovenliggende volume wordt de foyer afgebakend. In de hoek nabij het station ontstaat een bar/kiosk. De patio wordt ook op de verdieping herhaald. Het bevat een klein restaurant ter aanvulling op de hotelfunctie. De hotelkamers zijn ontsloten via de galerij. Om vriendelijker te zijn naar de gebruiker wordt er hout als accentmateriaal toegepast op de verdieping.De hotelkamers zijn compact, en gericht op de binnenplaats. Daklichten in de badkamers zorgen voor subtiel licht.


D NW

techniek berging

receptie

UP

hal

ZW

foyer

bar

D

ZO

patiotypologie met blinde gevel naar haar omgeving

NO

toiletgroep

C

C


D NW

kamer

kamer

DOWN

galerij kamer

ZW

NO

C restaurant

kamer bar

kamer

kamer

D

ZO

keuken

C


als een kolos in haar omgeving


direct naast het spoor om reizigers snel op te vange


de begane grond als foyer, de verdieping als hotel


een bar voorziet in een extra reden om hier even te verblijven


betonnen gevel met hier-en-daar reliĂŤf


richting de omgeving is het beton scherp


de scherpe randen geven een signaal af: hier is er rust


blinde gevel naar het spoor


los in haar omgeving


ROB DAMEN

PUBLISHED IN JULY 2019 FIRST EDITION

Profile for Rob Damen

Hoek, Sluis, Dam  

Hoek, Sluis, Dam  

Profile for robdamen
Advertisement