Page 1

ONS BLAD 45ste jaargang - nr. 7 - 13 juli 2011 - Verschijnt eenmaal per maand - Prijs: â‚Ź1,25

Zie bladzijde 8


Nuttige telefoons Wachtdienst tandartsen: centraal nr. 09/039.98.38 Wachtdienst dokter: centraal nr. 09/349.64.74 Nacht- en zondagsdienst apothekers:

• 9-10 juli: Willems Beerveldedorp 55 - Beervelde 09/355.58.04 • 16-17 juli + donderdag 21 juli: Van Grootel - Rechtstro 29 Wachtebeke - 09/345.03.12 • 23-24 juli: Bondroit Gentsesteenweg 450 Zeveneken - 09/355.62.95 • 30-31 juli: Moerbeke-Pharma Bevrijderstraat 34 - Moerbeke 09/346.81.09 • 6-7 augustus: D’Heer Warande 31 - Wachtebeke 09/345.92.86 • 13-14-15 augustus: Burm Dorp West 9 - Lochristi 09/355.52.50 • 20-21 augustus: Smet St-Kruis Winkeldorp 54 - St-Kruis Winkel, 09/345.95.96 • 13-14-15 augustus: Hallynck Smishoek 6 - Wachtebeke 09/342.21.21

Electriciteitsdefecten: 078/35.35.00 Gasreuk: 0800/65065 Gasdefecten: 078/35.35.00 Kabeldistributiedefecten: 078/35.35.35 Rode Kruis: 105 Sluikstorten: 0800/16636 Straatverlichtingsdefecten: www.straatlampen.be of 0800/63535 Infolijnen Antigifcentrum: 070/24.52.45 Child Focus: 116000 Druglijn: 078/15.10.20 Energielijn: 078/35.33.33 MIXT.ICS (TV): 078/35.35.35 VMW (water): 09/240.91.11 Zelfmoordlijn: 02/649.95.55Burgerlijke stand

Huwelijken 21 mei 2011 Theo en Veronique Bordon-De Bodt, Plaisantstraat 2

Nuttige adressen

23 juli 2011 Uchenwa en Katrijn Obilagwa-Van Laere, Hospicestraat 48

Geboorten Geen

Drongendreef 1 Tel. 09/346.79.50

Maandag 15.30-19.00 Dinsdag 9.30-11.30 & 15.30-19.00 Woensdag 13.30-16.00 Vrijdag 15.30-19.00 Zaterdag 10.00-12.00

24 juni 2011 Geert en Sofie Cortvriendt-Aper, Varenstraat 18

5 augustus 2011 Gwen en Susy Hoornaert-Hollanders, Dorpvaart 87

BIBLIOTHEEK

BRANDWEER niet-dringend: 09/342.20.30 dringend: 100

GEMEENTEHUIS Lindeplaats 7 09/346.80.05

Maandag 8.00-12.00 Dinsdag 8.00-12.00 Woensdag 8.00-12.00 & 13.00-17.00 Donderdag 8.00-12.00 & 17.00-19.00 Vrijdag 8.00-12.00

GEMEENTELOODS Damstraat 219

Open op dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur Zaterdag: 9 tot 12 en 12.30 tot 15.30

Plaisantstraat 32 - 09/346.82.77 moerbeke@libmutov.be

OCMW

Overlijdens

Geen

Hospicestraat 15b T. 09/346.81.61 F. 09/346.56.78

POLITIE

Lindeplaats 7 09/342.02.47 dringend = 101

Maandag tot vrijdag 9.00-12.00 Woensdag ook van 13.00-17.00 Donderdag ook van 16.00-19.00 Zaterdag, zon- en feestdagen gesloten

ONS BLAD VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Robby De Caluwé, Wevershof 5,

POST Opperstraat 20 02/201.23.45 Maandag 9.00-12.30 tot vrijdag 14.00-17.00 Zaterdag 9.00-12.30

9180 Moerbeke-Waas

JAARABONNEMENT

€15 te storten op BE09 0000 1609 8057 van Ons Blad Heidestraat 26, 9180 Moerbeke-Waas Tekst/foto‘s (digitaal: print bijvoegen) voor volgende editie indienen bij Paul Geerts, Heidestraat 26, tegen 4 aug., of doormailen naar onsblad@openvldmoerbeke.be

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN Thuisverpleging 09/348.93.13 Kinderopvang/onthaalmoeder 09/264.18.21

SPORTHAL Hospicestraat 18, 09/346.64.98 Maand.-dins.-woensd. 8.00-12.00 Donderdag-vrijdag 13.00-16.30


Burgemeester Filip Marin reageert: Gemeenteraadsverkiezingen 2012 In oktober volgend jaar is het weer zover: traditioneel gaan wij elke zes jaar naar de stembus om onze lokale bestuurders te verkiezen. Dit tijdstip nadert en dat merk je aan de folders van diverse partijen die recent in de bus vallen. (Sommige partijen hebben het gerecycleerde papier vervangen door een meer “glossy” keuze, een eerste teken van weinig standvastigheid! Of een té goed gespijsde kas???) Ik heb niet de gewoonte om direct te reageren op folders waarin de oppositie haar standpunten tracht te verdedigen. De reden is heel eenvoudig: ieder heeft recht op eigen zijn standpunten, overtuigingen, meningen, enz… Er is evenwel één voorwaarde: de informatie die aan de inwoners wordt medegedeeld mag uiteraard een standpunt verdedigen, MAAR moet ook JUIST en CORRECT zijn. Het verzwijgen van bepaalde delen geeft ook een onjuist en weinig correct beeld van de feiten! Bovendien tracht ik mij, bij mijn standpunten en/of beslissingen, te baseren op FEITEN (= rationeel), eerder dan op VERMOEDENS en/of MENINGEN (= emotioneel). Daarom maak ik bij deze een uitzondering omdat er recent “informatie” werd verspreid door de oppositie die de inwoners van Moerbeke misleiden, gewoon omdat zij “informatie” brengen waarbij de burger de indruk krijgt dat de Open VLD op willekeurige manier tewerk gaat. Aangezien ik daarbij persoonlijk wordt aangesproken: mag ik even citeren uit de folder van “Anders”? … heeft Open VLD, met onze sympathieke burgemeester op kop, er alles… ….dat er meer verkeer voorbij zijn deur zal passeren dan bijvoorbeeld in de Heidewegel… Dan voel ik mij persoonlijk geviseerd, maar tegelijkertijd reageer ik namens de Open VLD, die mijn visies deelt! EERHERSTEL VOOR DE ACTIEVOERDERS UIT DE DAMSTRAAT!!! Ga met mij mee in het verleden: de oppositie verweet

de meerderheid (= Open VLD) regelmatig geen open beleid te voeren. Beslissingen zouden binnenskamer zijn genomen zonder een democratische toets met de inwoners. Welnu, oppositie, wanneer je een burgemeester hebt die van in den beginne zijn plannen kenbaar maakt, en daarover ook niet geheim doet, dan vind ik het op zijn minst weinig consequent om mij hiervoor persoonlijk aan te vallen. Beste leden van de oppositie: wanneer je een standpunt verdedigt, doe dit dan met rationele argumenten (feiten en cijfers, weet-je-wel) in plaats van emotionele argumenten die weinig of niet onderbouwd zijn. Vergelijk de recente folder van “Anders” met deze van “CD&V”: de eerste beschuldigt, klopt zichzelf op de borst alsof zij “gewonnen” hebben (quod non!); de laatste doet concrete voorstellen. De folder van “CD&V” biedt het voordeel dat hun voorstellen concreet zijn. Men hoeft het daarom niet eens te zijn met wat zij voorstellen, maar het biedt de faire kans om te reageren en alternatieven te argumenteren. Dit is correcte democratie, waarbij een meerderheid in de gemeenteraad op correcte EN geargumenteerde wijze kan beraadslagen. Dat “Open VLD” nog steeds de meerderheid heeft in Moerbeke biedt ons een comfortabele positie, doch deze mag geen open debat verhinderen. Mag ik eraan herinneren dat, sedert dat ik burgemeester ben geworden van Moerbeke, er een andere beraadslaging in het gemeenthuis is gekomen (eerdere folders van “Anders” bevestigen dit!) Daarom, beste raadsleden, met “open debat” moet je kunnen omgaan, en niet vervallen in beschuldigingen en het “eigen gelijk” trachten te halen. Dat ik de actievoerders van de Damstraat zou hebben “geschoffeerd” treft mij in het bijzonder. Verschillende keren heb ik delegaties en/of individuen ontvangen in mijn bureau, en naar ik meen heb ik steeds
op een eerlijke wijze mijn standpunten uitgelegd, op basis van de informatie waarover ik toen beschikte! Dus, asjeblieft, wanneer je niet onmiddellijk het eigen gelijk krijgt, en wanneer de burgemeester, namens zijn partij, standpunten verdedigt, doe dit niet af alsof je de tegenargumenten niet ernstig neemt. Laat staan dat je bepaalde actievoerders zou beledigen. ZONNEPANELENVELD. “Anders” laat uitschijnen dat het zonnepanelenveld er niet zal komen. Deze beslissing laat ik over aan Iscal Sugar, eigenaar van de terreinen, maar wanneer “Anders” beweert” dat dit dank zij hun acties is, wil ik dit bij deze ontkrachten en rechtzetten met uittreksels uit de beslissing van “RUIMTE & ERFGOED Gent”. Lees met mij mee:
Wie hierin ook maar één standpunt terugvindt van de actievoerders uit de Damstaart (en omstreken: de petitie bevatte handtekeningen uit Oostakker!), dat men het mij zegge. Maar ik vind hun argumenten niet terug in de beslissing!

Méér nog: in een vorige folder beweerde “Anders” dat het college voorstellen had gedaan wat betreft serrebouw. Lees opnieuw met mij mee:
Open en eerlijke vraag aan de actievoerders van de Damstraat: toets uw argumenten aan 42 Ha serres van 8 meter hoog, en de overlast die dit voor de straat kan betekenen, en zeg mij of je voor deze optie kiest, eerder dan zonnepanelen?!? NATUURGEBIED? Ik lees dat men dit gebied wil omvormen tot natuurgebied. Minister Joke Schauvliege wordt opgevoerd als Minister die dit project zal bestuderen in samenwerking met de Boerenbond (???). Dit als natuurcompensatie voor de Gentse havenuitbreidingen!

of Schauvliege. Het maakt mij niet uit: het is het Vlaams Gewest en wat mij betreft wens ik in eerste instantie een duidelijk standpunt wat betreft de tweede verblijfzone, eerder dan de bezinkingsbekkens! ZUIDELIJKE OMLEIDINGWEG? Open VLD voet een achterhoedegevecht? Mag ik terugkeren naar mijn inleiding: wat wil je: een open debat of voldongen feiten?

Mag ik daarbij twee bedenkingen maken?

Dat je in een “open debat” het gelijk niet haalt is geen nederlaag. Het siert je eerder dan je neer te leggen bij een meerderheid: ook ik – als burgemeester – heb meerdere keren toegegeven dat wij een beslissing moesten herzien!

1. Moet Moerbeke laten “opdraaien” voor de havenuitbreiding van Gent? Dit betekent méér ontvangsten voor deze grootstad en een hypotheek op onze gemeente? Voor mij ONAANVAARDBAAR!!!

De oppositie schermt met het argument van een adviseur van AVW (dezelfde die over een geluidsmuur in de Zandberg) zal moeten adviseren, dat de omleidingweg niet verantwoord zou zijn!

2. Indien Minister Schauvliege over voldoende geld beschikt om de planschade te betalen voor dit gebied, waarom neemt zij dan geen initiatieven om de tweede verblijfzone (even groot als de bezinkingsbekkens) te beschermen en hierover een prioritair akkoord af te sluiten? Wat betreft de tweede verblijfzone blijft het Vlaams Gewest oorverdovend stil, waarom zouden zij de bezinkingsbekkens beschermen eerder dan dat andere gebied. Of willen zij een zoveelste “Center Parcs” in Moerbeke om de oppositie te steunen?

Erwin Sucaet heeft letterlijk gezegd dat de beslissing daaromtrent een POLITIEKE beslissing is, en hij deze overlaat aan het bestuur!!!

Trouwens: ik vraag mij af wie in deze bevoegd is: MuytersHij heeft inderdaad gezegd dat de norm van 6.000 bewegingen per dag niet doorslaggevend zijn voor de beslissing betreffende een zuidelijke tangent, maar dat gecombineerd met argumenten van ruimtelijke ordening dit project wel degelijk kon worden verantwoord. “Anders” doet voor als wij hierover weinig of niets zeggen.


Op pagina 223/237 van het UNANIEM goedgekeurde ruimtelijk structuurplan lees ik het volgende: “De gemeente kan in overeenstemming met het mobiliteitsplan een RUP opmaken voor de aanleg van de zuidelijke tangent.

De oppositie schermt met de middenstand in de Opperstraat, maar stelt tegelijkertijd Dorpvaart als alternatief. Hoeveel middenstanders wonen in de Moerhofstraat en Dorpvaart???

De gemeente plant om de dorpskern van het hoofddorp te ontlasten van het doorgaand verkeer zowel in de richtingen noord-zuid als oost-west”.

Trouwens: waarmee is de middenstand het beste gediend? Een doorgangsweg waarbij iedereen Moerbeke quasi doorvliegt, of een rustieke straat met veel parkeergelegenheden, waar het aangenaam vertoeven is.

Studies hebben aangetoond dat tot 4.000 (van de 6.000!!!) bewegingen per dag kunnen worden vermeden door een zuidelijke omleidingsweg.

Goed, maar de oppositie verzwijgt in alle talen dat hetzelfde verkeer drie (3!) scholen passeert, de uitweg van een rusthuis en de uitweg van het sportcomplex.

De oppositie gaat voorbij aan het begrip RUP (= Ruimtelijk UitvoeringsPlan): het is net de bedoeling om experten ons te laten adviseren of een zuidelijke tangent al dan niet verantwoord is!

Ik daag U uit, oppositie, om OOK hierin een standpunt in te nemen!

Open VLD heeft de aanpak met een RUP ook goedgekeurd, in unanimiteit met de oppositie!?!

Wie vertegenwoordigt “Anders” nu nog?

Wie spreekt dan van een, achterhoedegevecht of een eerlijk open democratisch debat!!! MEGALOMAAN? Het studiebureau dat een raming heeft gemaakt van de kosten van de zuidelijke tangent komt uit op 1.300.000 euro. Wij hebben méér betaald voor de heraanleg van de Ledestraat; en hetzelfde studiebureau raamt het herstel van het fietspad Dorpvaart-Spelonckvaart op 750.000 euro: de HELFT van de zuidelijke omleidingweg! Mag ik de vraag stellen: wat is de grootste toegevoegde waarde? Een uitgerust fietspad Dorpvaart-Spelonckvaart of een zuidelijke omleidingweg die de leefkwaliteit in de Opperstraat aanmerkelijk kan verhogen. Beide kunnen en moeten worden gerealiseerd!

TEN SLOTTE!?!

De leden van SP.a-signatuur hebben in zowel gemeenteals OCMW-raad ontslag genomen! De CD&V heeft aangekondigd dat zij in 2012 afzonderlijk zullen opkomen. In 1988 heb ik een persoonlijk pamflet geschreven en voorspeld dat het initiatief “Anders” tot mislukking was gedoemd. Mijn voorspellingen zijn uitgekomen. Ik deel nu zowat 35 jaar liberaal bestuur in Moerbeke. Ik doe dit niet uit eigenbelang, integendeel: ik wil met een bekwame ploeg ons dorp verder reorganiseren. Hopelijk geeft U ons hiervoor een mandaat in oktober 2012! Filip Marin Burgemeester
Liberalen vieren feest. De Liberale Mutualiteiten en Open Vld Nationaal presenteren op zondag 28 augustus hun eerste Liberale

Familiedag aan de Burcht te Herzele. Een ideale mix voor een leuk dagje uit met familie & vrienden! Meer info: www.liberalefamiliedag.be en in uw Liberale Mutualiteit, Plaisantstraat 32 te Moerbeke. Vanuit Moerbeke rijden we met de autobus. Inschrijven kan op de Liberale Mutualiteit Moerbeke of via www. openvldmoerbeke.be Vertrek: om 10 uur aan het station te Moerbeke Kostprijs: Volwassenen (18+) = â‚Ź 5 - Kinderen = gratis als de ouder(s) lid zijn bij de Liberale Mutualiteit, Open VLD, Jong VLD, Liberale Vrouwen, Liberale Bond voor Gepensioneerden. Terug: om 17u30 start de terugrit.
VLD-vrouwen

Dominique Moors-Adriaensen, Plaisantstraat 32, 9180 Moerbeke 09/346.82.77 vrouwen@vldmoerbeke.be - Rekening 390-0131681-10

Maandag 1 augustus: fietstocht Vertrek aan Dambrug om 13u30 Het wordt een heel mooie tocht langs landelijke weggetjes richting Waasmunster. Op de Heide in Waasmunster verpozen we in een gezellig etablissement met aangename terras. Daar kunnen we genieten van een lekker vieruurtje, t.t.z. koffie, thee, frisdrank, pannenkoek, gebak, ijs, enz... Gesterkt en uitgerust kunnen we dan de terugweg aanvatten. Naast een goed humeur hopen we op een zonnige dag. De tocht is +/- 40 km lang. Bij regenweer gaat de fietstocht niet door.

Dinsdag 13 september: voordracht “inbraakpreventie” Locatie: 19u30 in de refter van De Vlinderdreef

Wetende dat een inbreker meestal maar 3 minuten zal pogen om uw woning open te breken, kan door het gebruik van een aantal technische preventiemiddelen uw woning beter beveiligd worden. Alleen nog maar enkele (gratis) gewoontes aannemen, kan een inbraak verijdelen!!! Samen met de lokale politie Regio-Puyenbroeck nodigen wij u daarom vrijblijvend uit voor de Een praktische uiteenzetting om uw woning beter te beveiligen met eenvoudige middelen en tips gebracht door Herbert Roelandt, technopreventieadviseur lokale politie. Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze infovergadering. Bijdrage: € 4

Dinsdag 11 oktober: bezoek aan voedingssalon Het bestuur wenst al haar leden een fijne en zonnige zomer toe

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kunt u steeds terecht bij het Liberale Ziekenfonds en bij de bestuursleden.

VAN ZERO NAAR HERO = de merkwaardige, ja zelfs spectaculaire evolutie van het liberalisme te Lochristi van 1967... tot heden (2011). Door Roland DESWAENE Erevoorzitter PVV/VLD – Lochristi Dit boek met een 70-tal foto’s beslaat +/- 150 bladzijden en zal verschijnen in het najaar. Dit naslagwerk zal 15 euro kosten (17,50 euro inclusief verzendingskosten) en kan nu reeds besteld worden mits storting van het passende bedrag op rekening van Roland DESWAENE (BE02 0010 0557 3940) vóór 15 oktober 2011. 


Rudy Van Megroot Eikenstraat 20, 9180 Moerbeke-Waas 0476 48 42 05 rudy.vanmegroot@moerbeke.be www.willemsfonds.moerbeke.be

Zondag 19 juni: onze Achtste Grote Op deze plaats werden we voor het eerst opgewacht Willemsfonds verrassingsfietstocht door Nathalie, medewerkster van Willemsfonds OostHet zag er niet goed uit bij verzameling op de markt. Dreigende wolken, strakke wind en weinig vooruitzichten op beterschap. Onwillekeurig dachten we aan Brel: “Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en bolle oostenwind het land nóg vlakker slaat, dan wacht mijn land...Mijn vlakke land... Toch lieten we ons niet kennen: elke ingeschreven fietser vervoegde tijdig onze groep. En terwijl onze mensen van de Durme Reizen de fietsen in de aanhangwagen aan het laden waren, stond iedereen op tijd paraat voor het vertrek. De natuurelementen tartend vertrokken we, richting onbekend. Het was op dat moment immers nog een verrassingstocht. En dat zou het de hele dag zeker en vast blijven. Al gauw werd duidelijk dat de polders het doel waren. Op de E34 werd afgeslagen aan de afrit Kaprijke en inderdaad, daar werd het startschot gegeven van de fietstocht met toch lichtjes verbeterde weersomstandigheden. En vooral we hadden een goede wind in de rug. We fietsten als vanzelf. Inge had onze vaste begeleiders Rudy en Patrick elk een veilig fluorescerend jasje bezorgd van De Moerbei en ze had hen beide voorzien van een spiegelei, waarmee Rudy zorgde voor een veilige oversteek aan de zeldzaam ‘drukkere’ wegen van deze zeer rustgevende polderstreek en waarmee Patrick de groep afsloot en er voor zorgde dat onze ‘kudde’ bijeen bleef. Bij de eerste stop onder de kerktoren van Boekhoute stond de dienst “catering” ons op te wachten en al spoedig knalden de kurken van de cavaflessen vrolijk in het rond met een vakkundigheid waarmee Stijn elke formule 1 - rijder zou doen blozen. Onder de boeg van de Isabella, neen, niet die van Rudy maar het wereldberoemde schip in Vlaanderen dat vredig zijn verleden eer aan doet op het plein van Boekhoute, hielden we een gezellig aperitiefmoment. Dit ijkpunt van deze dorpskern herinnert aan die tot bij ons bekende traditie van Zeeuwse mosselen en garnaalvangst op de Westerschelde. Tot vandaag gaan Moerbeekse mensen nog altijd hun porties vers gevangen garnaal daar ophalen in het hoogseizoen van deze voor onze streek unieke grijze lekkernij.

10

Vlaanderen. Zij wilde in de eerste plaats eens kennis maken met de Moerbeekse afdeling en tegelijk de sfeer opsnuiven van deze ontspannende activiteit. We serveerden ook haar meteen een bruisende cava, zodat zij blozend en met een positief beeld verslag zou kunnen gaan uitbrengen in het verre Gent, waar op de Vrijdagmarkt het Willemsfondshuis een prominente plaats inneemt aan dezelfde kant van dit prachtige plein als waar het Restaurant Carpentia van onze Moerbeekse sponsor van onze jaarlijkse voetbalmatch bij Sporting Lokeren eveneens voor een al even passende en net zo geklasseerde gevel zorgt. Nadien reden we richting volgende stop. Aan de Grote en de Kleine Kil vonden we een mooi plekje om te lunchen. Inge had voor een super tomatensoepje gezorgd waar volgens sommigen enkel de balletjes in ontbraken. Elk sprak zijn een eigen lunchpakket aan en zoals het stilaan een gewoonte wordt, deden we dat opnieuw op een milieuvriendelijke manier. We dronken uit echte glazen en aten soep uit stenen bolletjes. Er bleef NIETS van vuil achter. En we genoten ook van het prachtige uitzicht over deze beide kreken. Ondertussen had de wind nog een tandje bij gestoken, maar we waren voorlopig gespaard gebleven van regen. Fietsen en nog eens fietsen was de boodschap. De tocht was immers 40 km. lang en we waren nog maar halfweg. Even later: tijd voor de koffie! We sloegen een Asseneedse kerkwegel in en een enkele kilometer verder doemde “De Vliethoeve” voor ons op. Dat is een boerderij die


zijn agrarische activiteiten heeft omgebogen naar plattelandstoerisme met een daarbij horende taverne. Iedereen genoot zichtbaar van het windvrije terras en het inmiddels opgedoken zonnetje. Heerlijk, zo’n koffiemoment in de zon. Een gesprek met de ‘boerin’ leerde ons dat de hoeve nog meer grootse plannen heeft om van hun grote loods een heuse evenementenhal te maken voor bijvoorbeeld oudejaarsavond - en andere party’s voor tot 2.000 mensen. Onze jeugd zal er allicht meer van genieten dan ons al veel rustiger Willemsfondspubliek, maar we wensten dit originele initiatief alle succes toe en bedankten voor de zeer vriendelijke ontvangst en de snelle bediening die wij er mochten genieten. Menig deelnemer noteerde het adres voor een toekomstige zomers uitstapje met de fiets of auto. Na een half uurtje namen we opnieuw de fiets voor de rit naar de eindmeet. De wind was inmiddels naar een nog hogere versnelling geschakeld. Hoeft niet per se erg te zijn, maar deze keer krijgen we onze helper tot nog toe niet langer in de rug, maar in het aangezicht en dat maakt een wereld van verschil voor ons peloton. Wie nu niet over een goede fysieke conditie beschikte was overgeleverd aan de vrijwillige duwers achteraan in het peloton. Na een moeizame rit kwam het mooie plein van Kaprijke terug in het zicht. De fietsen op onze rekken geplaatst en een terrasje aan de overkant van de straat kon nog net. Maar vooraleer we allemaal voorzien waren van de ruime keuze aan streekbiertjes die men op dit Kaprijkse Plein serveert, barstte na enkele minuten een stortbui los. We hadden op onze Moerbeekse Markt even getwijfeld of we de dag droog zouden doorkomen, we hadden onderweg geen druppel gezien en nu: een plensregen die ons verplichtte naar binnen te vluchten en onze tocht af te sluiten met de volkse sfeer van dit Kaprijkse kroegje.

zij de inspanningen van hen beide wordt het karakter gezet van onze jaarlijks terugkerende, maar toch telkens weer heel verschillend ingevulde fietstocht. Voor herhaling vatbaar was de algemene mening. Bedankt, Inge en Lucas.

Programmawijziging!! Zaterdag 8 oktober 2011 Bezoek aan Wijnkasteel Genoels - Elderen. Wegens samen vallen van onze oorspronkelijk aangekondigde datum met de activiteit van onze vrienden van de Pereboom, een kermis die we niet zelf willen missen dat weekend, maar die ook maakt dat onze deelnemers van de wijk niet zouden kunnen deelnemen aan onze uitstap, verlegden we onze datum van het oorspronkelijk geplande moment naar een zaterdag later. We reserveerden alvast ons bezoek op 8 oktober aan het Vlaamse Wijnkasteel Genoels - Elderen en starten deze zomer met de voorbereiding van een educatief en gezellig vervolg in die streek. We zullen alvast een bus voor een 50-tal deelnemers reserveren. Wijzigen jullie die datum in jullie agenda? Bedankt daarvoor vooraf. We hopen jullie ook op deze activiteit talrijk te mogen begroeten na een hopelijk schitterende zomer en wensen jullie, alle lezers van Ons Blad een prettige verderzetting van jullie vakantie. Tot in augustus waar we elkaar zullen terugzien op de talrijke Moerbeekse kermissen, die ook al volop in voorbereiding zijn bij onze collega’s van onze al even Moerbeekse zusterverenigingen. Geniet ervan.

Karabijnclub Dingo Maandgemiddelde juni 2011 Alweer een geslaagde fietstocht, geen regen tijdens het fietsen, gezellige mensen en goed georganiseerd. We bedanken alle deelnemers die zich niet hadden laten afschrikken door de weersvoorspellingen, maar we bedankten vooral Inge en Lucas voor de voortreffelijke voorbereiding en, Lucas leert elk jaar bij: overal waar we toekwamen was de catering er volledig paraat om ons met de glimlach te bedienen. Dit laatste beheerste hij al altijd, maar nu is die volgwagen zo danig professioneel geworden dat geen enkele afspanning hen nog kan lokken onderweg en die er altijd als eerste aankomt. Dank

1. Geerinckx Frederik . ....... 188 2. Geerinckx Erik . .............. 184 Versluys Roos................. 184 4. Taeymans Gustaaf.......... 170,7 5. Van Brussel André.......... 169 Minder dan drie reeksen 6. Geerinckx Wouter . ........ 193 7. De Tender Walter . ......... 191 8. Coenen Machteld........... 180 9. Pieters Christiane............ 165 10. De Vos Lieve................. 164

11


ZOMERJARMARKT 2011

De gewestelijke BWP merrieprijskamp, die plaats vond tijdens de zomerjaarmarkt op maandag 20 juni, werd voor het eerst georganiseerd op de ruiterterreinen langs de E34. De verhuis van het centrum naar de Pereboom heeft de organisator zeker geen windeieren gelegd. Er waren dit jaar nog meer deelnemers vanuit alle windstreken vooraf ingeschreven en de kijklustige Moerbekenaar vond er eveneens de gezelligheid zoals die er altijd al is geweest. De organisatoren hadden koste nog moeite gespaard om de mensen vanuit het centrum naar de nieuwe locatie te brengen. Met een huifkar kon iedereen gratis mee vanop de markt. De rit om 13 uur verliep zelfs in het charmante gezelschap van de mooiste boerin van Vlaanderen: Cindy Declercq, en de bekendste cafĂŠbazin van Vlaanderen: Pascalleke van F.C. De Kampioenen (Danni Heylen). De organisatie is vlekkeloos verlopen en de nieuwe lokatie werd zonder meer aanzien als een ideaal alternatief.

12


EERBETOON AAN EDITH BOGAERT ALS VOORZITTER FEESTCOMMISSIE

In 2001 werd Edith Bogaert door het gemeentebestuur aangesteld als voorzitter van de Gemeentelijke Feestcommissie. Edith heeft namelijk organisatietalent, banden met carnavalsverenigingen en alle mogelijke feestcomitĂŠs in onze gemeente. Kortom: de juiste vrouw op de juiste plaats. Zij nam met haar team de Avondmarkt over alsook de Kerstmarkt. Het eerste werd omgevormd tot Feestmarkt en kende tot nu toe het ene succes na het andere. De formule voor de Kerstmarkt geraakte uitgeblust en daar kon dan ook beter een punt worden achter gezet. De Jaarlijkse Carnavalstoet kende meer en meer een hoogstaande kwaliteit. Edith wist telkens opnieuw groepen naar onze gemeente te krijgen waar je beslist eens kon voor buiten komen. Edtih is er bovendien altijd bij als er jubilarissen moeten gevierd worden. Edith maakte van de feestcommissie een thuis voor al haar bestuursleden. Edith wil voortaan meer tijd en zorg te spenderen aan haar familie en in het bijzonder aan haar kleinkinderen waardoor de combinatie met de Feestcommissie moeilijker wordt. Uit respect voor wat zij tot nu toe voor onze gemeente heeft verwezenlijkt werd zij door onze Burgemeester Filip Marin en Willy Cortvriendt, de organisator van de jaarlijkse merrieprijskamp, uitvoerig in de bloemen gezet bij het afsluiten van de zomerjaarmarkt. Een hele grote MERCI is hier wel terecht!

13


28ste Internationaal Folklorefestival zoekt nog steeds gastgezinnen Tijdens het eerste weekeind van augustus organiseert volksdansgroep Toon & Tine naar jaarlijkse gewoonte haar internationaal folklorefestival in de feesttent op de gemeentelijke sportterreinen in de Moerhofstraat. Met meer dan 1500 toeschouwers is deze driedaagse happening nog steeds het enige jaarlijks terugkerend festival in het Waasland. Naast de amusementswaarde beoogt dit festival een culturele en educatieve taak. Het is immers een forum waar mensen van verschillende werelddelen en culturen elkaar ontmoeten, leren kennen en waarderen. Het is precies door deze uitwisseling van culturen dat de waardering en de eerbied van het anders zijn groeien.

Tijdens deze 28ste editie nemen naast onze eigen volksdansgroep “Toon & Tine”, en jeugddansgroep “De Papemutsjes”, ook groepen deel uit Mexico, Servië en Griekenland. Alles samen zullen zo’n 100 buitenlandse gasten ondergebracht worden in gastgezinnen in Moerbeke en omstreken. De gastgezinnen vormen de belangrijkste pijler van de hele organisatie. Zoveel mensen een onderkomen verschaffen is geen eenvoudige taak. Daarom zijn we nog altijd op zoek naar tientallen gastgezinnen die tijdens het eerste augustus weekeind één of meer gasten willen huisvesten en op deze manier een unieke ervaring ondergaan. De groep uit Mexico arriveert dinsdagavond

14

2 augustus, de groepen uit Servië en Griekenland komen aan woensdagavond 10 augustus. Alle groepen vertrekken dinsdagmorgen 9 augustus. Het internationaal foklorefestival biedt je de gelegenheid om dit cultureel gebeuren intensiever te beleven en om met vreemde culturen bij je thuis kennis te maken. Mis deze unieke kans niet, sluit dit jaar vriendschap met mensen uit de hele wereld, en wordt gastgezin. Interesse of vragen ? Neem dan vrijblijvend contact op met Martine De Bie, Eikenstraat 6, 9180 Moerbeke-Waas, Tel.: 09/346 96 01 of GSM: 0496 188 162. E-mailen kan ook naar gastgezin@folklorefestival-moerbeke. be. Hierbij het volledige programma Vrijdag 5 augustus: om 20u00: nacht van de folklore in de feesttent, gratis toegang Zaterdag 6 augustus: om 20u00: galavoorstelling met alle groepen Zondag 7 augustus: • om 9u00: gastgezin ontbijt in de tent • om 11u00: optocht door de gemeente • om 11u30: aperitiefconcert in het park aan het gemeentehuis • om 19u00: 2de voorstelling met alle groepen in de tent Maandag 8 augustus: om 14u30: 3de voorstelling met alle groepen in de tent Toegangsprijzen: De voorverkoop loopt tot en met 2 augustus. Volwassenen: VVK € 9,00 – aan de ingang € 10,00 Kinderen tot en met 12 jaar gratis. 65+ (zon- en maandag): € 7,00 Weekeindticket voor 2 voorstellingen (zaterdag en zondag); € 15,00 Voorverkoop: Huyghe Rita, Dorpvaart 21 Moerbeke-Waas, Tel. 0496 423 484 Blancard Patric, Moerhofstraat 21 Moerbeke-Waas, 0489 394 675 Praet Liliane, Vossel 4 Moerbeke-Waas, 09 346 75 86 Er is geen deur aan deur verkoop. Kaarten uitsluitend te verkrijgen op bovenvermelde adressen.


Spectrum M erbeke

VC Spectrum zette alweer een schitterend Internationaal Volleybaltornooi neer tijdens het eerste weekend van juli 2011. Weliswaar met iets minder deelnemers maar met des te meer sportiviteit en plezier.

15


KFC Moerbeke 2de Provinciale - Reeksindeling

KFC. Moerbeke VVS Stekene Verrebroek Grembergen SK.Lebbeke Bazel Vrasene Laarne – Kalken Sp.Waasmunster Sinaai Schoonaarde HO.Kalken Dendermonde Robur Opdorp Lochristi Eerste Wedstrijden: 04/09/2011 Sinaai - KFC Moerbeke 11/09/2011 KFC Moerbeke - Schoonaarde 18/09/2011 Laarne-Kalken - KFC Moerbeke

Als LRV Moerbeke organiseert…

‘de mannen van Moerbeke’ zijn, daar is volk, en waar ’t volk is, komen de mannen van Moerbeke. Schol!

… moet je komen! De club van Moerbeke-Waas organiseert na vier jaar opnieuw een LRV-tornooi (17 juli), maar dat is niet alles. De voorafgaande vrijdag is er de traditionele mega barbecue en een week voor het ruitertornooi komen de pony’s aan de beurt. Twee weekends op rij zullen de landerijen van de familie Verhelst aan de kruising van de Spelonckvaart met de Pereboomsteenweg (Moerbeke) bezet zijn door ruiters, amazones en jawel, ook voetballers. Voor één keer geen toppen voor de paarden, maar wel voor de ruiters, want het zijn zij die de goals moeten scoren. Althans onder andere, want de Moerbeke Pro League geeft iedereen een kans. Enig deelnamecriterium: je moet een ploegje van vijf personen samenstellen. Er zijn poules voor mannen en vrouwen ouder dan vijftien jaar en er is een competitie voor de minvijftienjarigen. Heel het land wordt in Moerbeke verwacht, want waar

Activiteiten LRV Moerbeke

16

15 juli BBQ vanaf 18.00: BBQ: Iedereen van harte welkom. Kaarten zijn te verkrijgen bij Patrick De Vleeschauwer: tel. 03/779.59.00 gsm 0478/73.61.56 of bij de leden. 17 juli ruitertornooi vanaf 8.30 u: jumping, dressuur, 8 tallen

Waar?

Kruising Spelonckvaart – Pereboomsteenweg te Moerbeke-Waas (volg pijltjes LRV)


Schepen Marc Fruytier Invoering Sociaal Tarief bij tarief bedraagt 50 % van de kinderopvang Alles Kids sociaal ouderbijdrage. Op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen temde de gemeenteraad in met het voorstel om een sociaal tarief in te voeren bij de financiële bijdrage van onze kinderopvang Alles Kids.

Op 6 juni heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) dit al positief geadviseerd en de gemeenteraad zette het licht op groen tijdens de zitting van 5 juli. Het tweede punt van artikel 23 in het huishoudelijk reglement komt dan hier op neer: Art. 23 punt 2. Sociaal tarief en nultarief: Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft kan een sociaal tarief gehanteerd worden. Dit

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een gratis opvang toestaan. Voorwaarden: • wonen of verblijven in Moerbeke, dit wil zeggen gedomicilieerd zijn of bestendig verblijven in Moerbeke • recht hebben op het omnio statuut of de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV statuut) • gebruik van de opvang is noodzakelijk. De aanvragen voor het sociaal tarief worden ingediend bij het Sociaal Huis, Hospicestraat 15b, 9180 Moerbeke dat een financieel onderzoek zal verrichten. Het al dan niet toekennen van het sociaal tarief gebeurt steeds na het voorleggen van het dossier aan het college van burgemeester en schepenen en wordt jaarlijks herzien.

17


Hobbyclub HOBERLIS

nodigt jullie uit op haar “open-deur-weekend” Dit gaar door op zaterdag 20 en zondag 21 augustus in de Middenschool “De Moerbei”, Hospicestraat 16 en is doorlopend geopend van 10 uur tot 18 uur. Er zijn ook verschillende demonstraties door de leden. Men kan bij ons terecht voor een drankje en een hapje.

Bedanking Kinderatelier “De Speelvogels”

Langs deze weg wenst Seppe Celie alle medewerkers te bedanken die meegeholpen hebben bij de succesmusical De Leeuwenkoning. De peter van de productie was dit jaar Stefan Van Guyse. Stefan woont reeds enige tijd in Moerbeke en is vrij gekend in de musicalwereld. Hij is in 2001 afgestudeerd aan de Toneelacademie van Maastricht. Hij is artistiek leider en vooral dramadocent en regisseur bij zijn zelf opgerichte Jeugdtheater Ondersteboven vzw te Sint-Niklaas. Daar maakte hij al tal van producties. Als regisseur scoorde hij reeds hoge ogen. In het componeren van musicals is Stefan ook geen groentje meer. Hij was o.a. de motor van de opmerkelijke musical ‘Het Oneindige Verhaal’. Daarvoor componeerde en speelde hij zelf de muziek, werkte ook mee aan liedteksten en tekende voor een uitmuntende regie in JTO. In 2008 maakt hij, samen met Jos Dom, een nieuwe musical voor JTO: Alleen op de wereld. Als acteur trekt hij met zijn vriendin-actrice Marjan De Gendt door het Vlaamse land (en Nederland) met schooltheaterproducties zoals ‘Burenboel!’, ‘Oorsmeer, schoensmeer!’ en ‘Foert!’. Als acteur speelde hij als understudy van Aron Wade 4 keer ‘Peter Pan’ in de gelijknamige musical (Geert Allaert theaterproducties) en zat hij daar in het ensemble als piraat. Stefan kwam tijdens de generale repetitie van De Leeuwenkoning op vrijdag 20 mei de kinderen enkele interessante tips geven, maar vooral was zijn aanmoediging voor hen een hart onder de riem. Hij was behoorlijk onder de indruk van het regiewerk waardoor hij er op stond om op zaterdagmiddag de première ook nog eens te komen bijwonen, tot groot jolijt van regisseur Seppe.

18


65 jaar getrouwd = Briljanten Bruiloft

Robert De Vliegher, geboren op 08/01/1922 en Lidy Roeges, geboren op 21/03/1925 stapten in het huwelijksbootje op 15 juni 1946. Na 65 jaar huwelijk wonen zij nog steeds gezond en gelukkig op Moerwegel 4 te Moerbeke.

Bedanking: Robert en lidy De Vliegher-Roeges danken familie,buren, kennissen, Gemeentebestuur, feestcomitĂŠ, Liberale vrouwen en Wielerclub Pereboom Sportief voor de vele attenties en geschenken ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag

Gouden Bruiloft:

Gaston Van Laere en Godelieve De Smit, wonende op Heirweg 12, vierden op vrijdag 17 juni hun Gouden Huwelijksverjaardag.

19


Het bestaande centrum heeft nood aan uitbreiding, maar vooral aan verbetering. ‘Vleugels van Hoop’ vzw kreeg de vraag om dit project te steunen. Algemeen Verbeteren van de hygiëne bij de plaatselijke bevolking. Reduceren van de af te leggen afstand naar het centrum. De opvang van de zieken optimaliseren. Onthaal & verzorging voor elke zieke die zich in het centrum aanmeldt. Het verzorgend personeel zal over het nodige materiaal beschikken met doelgericht werk als logisch gevolg. Verwachtingen Verbetering van de raadplegingen. Stijging van het aantal hospitalisaties dankzij de extra bedden en toebehoren. Goede opvang en verzorging voor vrouwen in de kraamafdeling. Daling van het aantal gevallen ‘moeraskoorts’ dankzij de mogelijkheid/snelheid der onderzoeken. De opnamecondities voor de zieken in het

gezondheidscentrum van Mbogora gaan er sterk op vooruit. Heikenskermis kon steeds op Uw steun en deelname rekenen, dank voor Uw warm hart U kan zich inschrijven voor onze reuze zomerBBQ : volwassenen:15 euro // van 8t&m12jaar: 10euro // t&m 7jaar:GRATIS via: giro op rekeningnummer BE86 7370–2111-7650 met vermelding : HEIKEN 2011 c/o project ‘Vleugels van Hoop’ vzw bij: familie Gacas: Mr Antoniusdreef 24 Moerbeke 09/346 78 91 François: 0476/400 651

bij: familie De l’Arbre Mr Antoniusdreef 3 Moerbeke 09/346 99 23 Albert: 0472/438 751

Jaarlijkse Vakantie: Afdeling Moerbeke Plaisantstraat 32 9180 Moerbeke 09/346.82.77 www.libmutov.be

van maandag 18 juli 2011 t/m vrijdag 29 juli 2011

BEDANKING: Mevrouw Naudts Elza, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen danken de familie, vrienden, buren en kennissen voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van haar echtgenoot, hun vader, grootvader en overgrootvader de heer Andre Dellaert, Ramonshoek 70 te Wachtebeke. Geboren op 9 december 1929 en overleden op 17 juni ll.

20


Enkele sfeerbeelden van de Eerste Communie op zaterdag 11 juni in Moerbeke Centrum.

21


22


Lentefeest: Het Jaarlijks Lentefeest vond dit jaar plaats op zondag 12 juni in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef. Dit jaar hadden Juf Rita en de kinderen het thema: “zwart en wit, en alles wat er tussen zit” uitgewerkt. De boodschap was, omwille van het kleurrijke spektakel, bijzonder imponerend. Op onze foto’s blijft het echter zwart en wit.

23


24

Ons Blad juli 2011  

Ons Blad editie juli 2011 Maandblad van Open Vld Moerbeke

Ons Blad juli 2011  

Ons Blad editie juli 2011 Maandblad van Open Vld Moerbeke

Advertisement