Page 2

Op foto 2 zien we tussen de pastoor en Zuster Elsa staan President Rosdiana Arumasi van de Lionsclub Jakarta Selatan Nastiti. De pastoor spreekt de zegen uit. Zie ook de man links van de pastoor die een kruis ophoudt.

Foto 2

Foto 3

Foto 3: De stenen worden besprenkeld. Het is niet onwaarschijnlijk dat kaars- en kruisdrager exmelaatsen zijn.

Foto 4

Stichting SLNI  

Foto 4: Eind oktober ontvingen we een tweede zending foto’s van Nunuk Ngesti Inggarnasih. In oktober is er voortvarend gewerkt aan de kliniek. De fundering is tot stand gekomen en begonnen is aan het optrekken van de stenen muren.

Pagina 2  

Profile for Robbie Dröge

Verslag bouw in ngallu  

Verslag bouw in ngallu  

Advertisement