__MAIN_TEXT__

Page 1

Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië

De st. SNLI organiseerde in mei 2014 de 3e Nacht van de Stille Kracht. Het goede doel was het realiseren van een kliniek voor de vele lepra-patiënten op het eiland Sumba. Voor deze patiënten was geen enkel onderkomen. Zij leefden teruggetrokken in hun schamele hut, waar zij eenmaal in de drie maanden werden bezocht door betrokken zusters. Wij kregen destijds het verzoek van de zusters van de Stichting Santu Damian Ngallu om ons in te zetten voor de bouw van die kliniek. De SLNI heeft zich met enthousiasme achter dat doel geschaard en een sponsordiner georganiseerd, “De Nacht van de Stille Kracht”. Het streefbedrag van €55.000,- hebben we tot ons groot genoegen en met dank aan de vele sponsors volledig gehaald. De Lionsclub Jakarta Selatan Nastiti begeleidt de bouw van de kliniek en fungeert dus als tussenschakel tussen de St. SLNI en de activiteiten op Sumba. Met name twee architecten, die lid zijn van die club, spannen zich in voor ons project. In juli en augustus zijn de benodigde bouwmaterialen besteld en over zee naar Sumba vervoerd. In september 2014 zijn de voorbereidende bouwactiviteiten ter plaatse uitgevoerd. De grond is bouwrijp gemaakt en met de fundering is begonnen. De betrokken zusters en Lion Nunuk Ngesti Inggarnasih (Jakarta, architect) waren aanwezig bij de officiële start van de bouw van de kliniek. Zij stuurden dit verslag vanuit Sumba. Op foto 1 zien we de pastoor van de Parochie Ngallu die uit de Bijbel citeert, staande rechts van hem Zuster Elsa van de Stichting Santu Damian Ngallu en daarnaast van de Lionsclub Jakarta Selatan Nastiti Lion Nunuk Ngesti Inggarnasih (gele blouse met Lions logo), architect (van de kliniek + annex) en projectleider.

Stichting SLNI  

Foto 1

Pagina 1  

Profile for Robbie Dröge

Verslag bouw in ngallu  

Verslag bouw in ngallu  

Advertisement