Page 1

Health Center RelakzHealth Center RelakzHealth Center Relakz!

2014& LEPRA&PROJECT& & &

Bouw&van&een&Polikliniek& annex&Revalidatiecentrum& voor&melaatsen&op&Sumba,& IndonesiĂŤ& !

Ook&de&Lions&dromen&van&een&wereld& waarin&het&leed&dat&lepra&veroorzaakt&niet& meer&voorkomt.&Een&wereld&zonder& verminkingen,&zonder&stigma.&Dat&kan!& Maar&lepra&bestrijden&zonder&uw&hulp?& Onmogelijk!& !


! !

Het!eiland!Sumba,!met!een!oppervlakte!van!11.000!km2!! en!een!bevolking!van!ongeveer!650.000!inwoners,!! behoort!tot!één!van!de!500!eilanden!van!de!Provincie!! Nusa!Tenggara!Timur!in!Oost!Indonesië.!In!dit!deel!van!! Indonesië!komt!veel!lepra!voor.!!Indonesië!is!na!India!! met!18.000!patiënten!het!tweede!land!ter!wereld!met!! de!meeste!melaatsen.!! In!januari!2013!werden!!68!!gevallen!van!lepra!! geconstateerd!op!Sumba:!!45!mannen!(leeftijd!tussen!! 11M80!jaar)!en!23!vrouwen!!(leeftijd!tussen!!21M75!jaar).!! Sindsdien!werden!nieuwe!besmettingen!geregistreerd.!! Lepra!is!een!besmettelijke!ziekte!veroorzaakt!door!een!! bacteriële!infectie!van!de!huid!en!de!zenuwen!die!net!! onder!de!huid!liggen.!Hoe!langer!met!de!behandeling!! wordt!gewacht!hoe!meer!zenuwen!defect!raken!met!! onherstelbare!schade!zoals!gevoelloosheid,!verlammingen,!!infecties!en!weefselverlies.! Weersomstandigheden!maken!het!vaak!onmogelijk!om!met!de!boot!naar!Sumba!te!gaan! en!omgekeerd.!!!Dit!bemoeilijkt!Sumba!te!bezoeken!en!de!patiënten!te!behandelen!of!hen! naar!Flores!over!te!brengen.!! Men!beschikt!weliswaar!over!een!zeer!eenvoudig!! onderkomen!in!Ngallu!waar!poliklinische!handelingen!! worden!verricht,!maar!wegens!de!geringe!faciliteiten!is!! men!genoopt!om!de!drie!maanden!het!eiland!Sumba!! langs!te!gaan!en!in!de!dorpen!de!!patiënten!te!! behandelen!hetgeen!verre!van!ideaal!is.! De!stichting!Santu!Damian!heeft!de!hulp!ingeroepen!van! de!Lionsclub!Jakarta!Selatan!Nastiti!en!de!Stichting!! Samenwerking!Lions!NederlandMIndonesië!voor!de!! bouw!van!een!kliniek!annex!revalidatiecentrum!in!het!! dorpje!Ngallu!op!het!eiland!Sumba.! De!bouwkosten!van!de!kliniek!annex!revalidatiecentrum! met!een!vloeroppervlak!van!145!m2!in!het!dorp!Ngallu!! worden!begroot!op!€!55.000.!Mocht!dit!bedrag!niet!! meteen!beschikbaar!komen!dan!is!een!gefaseerde!realisatie!mogelijk!waarbij!gestart! ! wordt!met!de!bouw!van!de!kliniek.! !


! Redenen om u op te geven voor deze m ooie avond.

!

De!Stichting!Samenwerking!!Lions!Nederland6Indonesië!wil!graag!haar!invloed!en! kwaliteiten!aanwenden!om!bij!te!dragen!aan!een!wereld!met!eerlijke!kansen!voor! iedereen.!Net!zoals!vorig!jaar!organiseert!!de!stichting!op!zaterdag(17(mei(de(“Nacht( van(de(Stille(Kracht”.(!Voor!deze!avond!stelt!SnowWorld(Zoetermeer(fantastische! faciliteiten!beschikbaar.!De!stichting!staat!samen!met!!de!hiervoor!samengestelde! taskforce!aan!de!basis!van!het!evenement.! “De(Nacht(van(de(Stille(Kracht”!staat!! voor!een!ongedwongen,!stijlvolle!en!! onvergetelijke!avond!in!Indonesische!! sferen!met!eten!en!entertainment.!U!kunt!! er!bij!zijn!met!uw!vrienden!en/of!relaties!! voor!een!all6in!tarief!van!€600!per!tafel.!! Voor!dit!all6in!tarief!krijgt!u!8!couverts!en!! alle!consumpties.!Uiteraard!zijn!losse!! couverts!à!€75!ook!verkrijgbaar.! “De(Nacht(van(de(Stille(Kracht”!een!! feestelijke!Indonesische!dinner!party!in! een!sfeervolle!ruimte.!Op!deze!avond!kunt!u!genieten!van!een!voortreffelijk!en! uitgebreid!Indonesisch!buffet,!zang,!muziek!en!dans.!!

“De(Nacht(van(de(Stille(Kracht”!draagt!bij!aan!de!bouw!van!een!kliniek!annex! revalidatiecentrum!voor!leprapatiënten!in!het!dorpje!Ngallu!op!het!eiland!Sumba.! Cordaid!heeft!zich!in!beginsel!bereid!verklaard!de!revenuen!van!deze!avond!substantieel! te!vermeerderen.!! Naast!de!verkoop!van!couverts!zijn!er!ook!sponsoren!nodig!om!de!fondsen!bij!elkaar!te! krijgen.!De!taskforce!verantwoordelijk!voor!de!organisatie!van!dit!evenement!doet! daarom!een!beroep!op!uw!organisatie!om!dit!Lions!initiatief!financieel!te!ondersteunen.! Elke!bijdrage!hoe!klein!ook!is!meer!dan!welkom!!! Locatie:!!

!Buytenparklaan!30,!2717!AX!Zoetermeer!

Datum:! !

!zaterdag!17!mei!2014!

Ontvangst:!

!19.00!uur!

Aanvang!buffet:!!!20.00!uur! Kosten:!!!

!

!€600!per!tafel!of!€75!per!couvert!(all6in)!

Aanmelden!bij!Ronald!Engel!|!email:!angel.rh@casema.nl!|!tel:!06!54!30!52!53! !


! !

U helpt toch ook m ee om Lepra op Sum ba te bestrijden?

!

!

Brochure Nacht van de Stille Kracht 2014  
Advertisement