Page 1


Goh, mijn voorbereidingen staan altijd op mijn computer thuis, en op school staan dan andere versies.

Ik vind het moeilijk om nieuwe ideeĂŤn te vinden en leerkrachten delen hun voorbereidingen niet graag.

Lydia, 32 jaar

KlasCement, da’s veel te ingewikkeld! Herman, 59 jaar


Er is dus duidelijk nood aan een eenvoudig systeem voor de synchronisatie en het delen van lesvoorbereidingen:


Vanuit de missie om lessen meer fun en effectief te maken hebben we met ons twaalfkoppig onderzoeksteam een eerste brainstormsessie gehouden om een focus te bepalen. Het merendeel van de ideeĂŤn die naar voor kwamen, waren gericht op de leerlingen.


In het veld bleek echter dat een gebrek aan organisatie in voorbereidingen en het nauwelijks voorkomen van uitwisseling van ideeĂŤn tussen leerkrachten grotere problemen vormden. We concludeerden dat dit prioriteit moest krijgen voordat we ons op de leerlingen kunnen richten. Thuis staan er veel meer voorbereidingen dan hier op school. Hier staan alleen de dingen die ik doorstuur als reserve of als ik die wil geven aan andere leerkrachten. Maar er staat hier ook veel rommel. Maria, 42 jaar


Tijdens een tweede brainstorm die in lijn lag met onze nieuwe focus, kreeg het concept meer vorm. Er werd gekozen om een platform te creÍren waarbij we drie doelen vooropstelden: de 3 S’en

S

ynchronised haring impel


Om de doelen van COALA naar de buitenwereld visueel voor te stellen, werd er een storyboard gecreĂŤerd.


Om onze doelgroep ten alle tijden te kunnen visualiseren, werden er drie persona’s opgesteld.

Lydia Albert 32 jaar Wiskunde

Sofie Jacobs 23 jaar Nederlands Engels

Herman Bruynoghe 59 jaar Geschiedenis Aardrijkskunde


Om tot een zo goed mogelijk design te komen, werden verschillende ideeĂŤn uitgewerkt. Deze werden later gecombineerd om zo het beste uit elk idee te halen.


Dit resulteerde in een eerste wireframe.


Dit design werd aan een eerste test onderworpen door Lydia, Herman en Sofie. Door deze persona walkthrough werden de grootste fouten uit het ontwerp gehaald. En, kan iedereen dan altijd mijn naam zien?

Herman, 59 jaar

Hoe kan ik iemand zijn voorbereidingen beoordelen?

Sofie, 23 jaar

Waar kan ik zien hoeveel credits ik nog heb?

Lydia, 32 jaar


De gebruikte terminologie en de volgorde van de zoekfilters werd afgetoetst door middel van cardsorting.


Ik zou gewoon LVB gebruiken in plaats van lesvoorbereidingen, want da’s zo lang en iedereen kent VB.

De informatie die hieruit voortkwam werd aangevuld met suggesties die de deelnemers tijden een informeel interview konden doen.

Jan, 46 jaar

Hier kunt ge toch gewoon zokeen van maken, want als ik LVB’s wil zien van anderen druk ik gewoon op zoeken. Da’s toch het simpelste?


Op basis van deze bevindingen werd er een eerste papieren prototype opgesteld. Deze werd vervolgens onderworpen aan het kritische oog van Lydia, Sofie en Herman die de website doorliepen op basis van enkele vooropgestelde taken. Deze tweede persona walkthrough bracht enkele zaken over de werking van het systeem aan het licht waar nog niet over nagedacht was. Deze dingen werden dan ook meteen aangepakt.


Met dit prototype gingen we terug naar de doelgroep in de natuurlijke omgeving. Er werden twee testsessies gehouden: eentje met leerkrachten op school en eentje met andere leerkrachten bij hun thuis. Vervolgens werd het papieren prototype ook nog onderworpen aan een expert review. De bevindingen werden telkens verwerkt in nieuwe versies van het prototype om zo tot een digitale versie te komen die op zijn beurt nog een laatste keer onderworpen werd aan een gebruikerstest.


Zal COALA ook succesvol

Lisa, 29 jaar

’t Is interessant dat ge hier uw voorbereidingen kunt uitwisselen.

Wanneer komt die website online? Tom, 63 jaar


zijn in de praktijk?

Roos, 45 jaar

Er bestaat nog zoiets zoals COALA, en dat heet KlasCement of zoiets. Maar dat is lang niet zo gemakkelijk! Anna, 26 jaar

Ik ken niks van computers, maar gebruiksvriendelijk is het wel.


Enkele ideeĂŤn die mogelijk nog interessant zijn om in de toekomst uit te werken: - Integratie van COALA in de les waarbij er een tweede luik is op de website. Hiermee kan de leerkracht makkelijk presentaties of multimediabestanden openen zonder door heel de site te moeten navigeren. Mogelijk kan dit uitgewerkt worden aan de hand van een elektronische klasagenda waarbij de lesvoorbereidingen gekoppeld kunnen worden aan de uurroosters. - Een ander interessant uitbreidingspunt, dat ook gesuggereerd werd door enkele leerkrachten, is het integreren van een communicatiefunctie binnen COALA.


COALA  
COALA  

Brochure van COALA

Advertisement