Page 1

20132014 Robbert Cools 6AIT

Bosstraat 9 2861 O. L. V. - Waver

[GIP INDIVIDUELEOPDRACHTEN]


20132014 Robbert Cools 6AIT

Bosstraat 9 2861 O. L. V. - Waver

[GIP INDIVIDUELEOPDRACHTEN]


Woord Vooraf Ik ben een leerling van het van het 6e jaar Accountancy & IT in het Sint- Ursula- Instituut in Onze- Lieve- Vrouw- Waver. In mijn richting ben je verplicht een Ge誰ntegreerde proef te maken ( GIP ) in het laatste jaar secundair onderwijs, dit geldt voor alle leerlingen uit het TSO, BSO en KSO. Een GIP is een werkstuk waarin verschillende vakken die je volgt aan bod komen. De GIP wordt in zijn geheel beoordeeld, hierdoor dragen alle vakken die ge誰ntegreerd zijn bij aan het eindresultaat. Graag wil ik mijn klasgenoten bedanken voor de samenwerking. Deze samenwerking bracht de nodige discussies mee, maar samen zijn we toch tot een goed eindresultaat gekomen. Verder wil ik ook mijn begeleidende leerkrachten bedanken, het was een heel fijn jaar om samen te werken aan deze opdrachten. Voor mijn GIP heb ik het tekstverwerkingsprogramma Word gebruikt.


Inhoudsopgave Inleiding ......................................................................................................................................7 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6

Toegepaste bedrijfseconomie ....................................................................................... 11 Functieverdeling..................................................................................................................... 11 Sollicitatie brief ...................................................................................................................... 11 CV ....................................................................................................................................... 12 Missie en doelstellingen......................................................................................................... 13 Financieel directeur ............................................................................................................... 13 Operationele en financiële doelstellingen ............................................................................. 14 Financieel directeur ............................................................................................................... 14 Ken je functie ......................................................................................................................... 16 Financieel directeur ............................................................................................................... 16 Facturatie in BOB ................................................................................................................... 18 Verkoopfacturen ............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aankoopfacturen .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Financiële verrichtingen .................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Teambuildingn ....................................................................................................................... 19

2 2.1 2.2 2.3

Toegepaste informatica ................................................................................................ 21 Criteria website onderzoek .................................................................................................... 21 Vergelijken websites .............................................................................................................. 23 Website .................................................................................................................................. 31

3 3.1

Frans ............................................................................................................................ 32 Affiche journée découverte entreprises ................................................................................ 32

4 4.1 4.2 4.3 4.4

Engels ........................................................................................................................... 33 An article ................................................................................................................................ 33 Application letter ................................................................................................................... 34 CV ........................................................................................................................................... 34 Complaining letter.................................................................................................................. 36

Besluit

.................................................................................................................................... 37


Inleiding Mijn GIP bestaat uit een bundel van verscheidene taken en bevat zowel individuele- als groepsopdrachten. We kregen taken voor de volgende vakken: toegepaste bedrijfseconomie, toegepaste informatica, Frans en Engels. Verder moesten we ook steeds letten op een verzorgd taalgebruik waardoor het vak Nederlands automatisch werd ge誰ntegreerd. Als leidraad voor onze GIP gebruikten wij een bedrijfsspel genaamd ECOMAN. Dit spel werd gemaakt door de Hogeschool- Universiteit Brussel ( HUB ). In het spel was het de bedoeling dat je een fictieve onderneming, dat elektronische brommer produceert, overnam. Bij de fictieve overname hebben mijn klasgenoten en ik onze onderneming EM Company genoemd. Het spel schreef voor dat er directie plaatsen moesten ingevuld worden door de leerlingen van de klas. Er waren 6 functies ter beschikking en wij zijn met 7 leerlingen! Ik heb de functie van financieel directeur gekregen samen met Dries Kerkhofs. Bij de individuele taken moesten we specifieke opdrachten uitvoeren voor de functies die ons werden toegewezen. Het resultaat van deze opdrachten vindt u terug in deze GIPbundel.


1

Toegepaste bedrijfseconomie

1.1

Functieverdeling

1.1.1

Sollicitatie brief

Robbert Cools Leliënlei 13 2500 Koningshooikt Tel. 0473/23.34.23

18 september 2013

Mijnheer Hugo Fierens Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Sollicitatie Personeelsdirecteur Geachte heer Fierens In de les heb ik vernomen dat u opzoek bent naar een personeelsdirecteur. Omdat ik zeer geïnteresseerd ben in deze functie schrijf ik u deze brief. Al vanaf mijn twaalfde ben ik bezeten van computers. Mijn passie heeft geleid tot het volgens van de studierichting boekhouden-informatica. Ik zit nu in het laatste jaar secundair onderwijs en zal eind dit jaar afstuderen. Deze functie is een zeer interessante aanvulling op mijn studies. De ervaringen die ik reeds heb opgedaan op de werkvloer komen goed van pas in deze functie. Verder heb ik ook al ervaring met het omgaan met klanten, stress en weet ik hoe belangrijk klantvriendelijkheid en een goede communicatie is. Deze functie lijkt mij een enorme uitdaging die ik graag met beide handen wil grijpen. Het lijkt mij de perfecte stap om mijn carrière mee te starten. Tevens heb ik al verscheidene positieven noten gehoord over het bedrijf en de werksfeer. Het lijkt me dan ook een perfecte werkomgeving waar ik snel mijn draai in zal vinden. Ik hoop dat ik u ervan heb kunnen overtuigen om me uit te nodigen voor een gesprek. Hoogachtend

Robbert Cools

GIP

Toegepaste bedrijfseconomie

11


1.1.2

CV

PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Adres

Cools Robbert Leliënlei 13 2500 Lier Geboortedatum 13 april 1995 Nationaliteit Belg Telefooon 0473233423 Email Robbert_cools@msn.be STUDIES

School

Boekhouden-informatica Sint Ursula Instituut, O.L.V Waver

WERKERVARING Studentenjobs: - Betties, Blankenbergen - Taverne Wolfstee, Herentals - Gero Wonen, Lier VAARDIGHEDEN Talen

Nederlands (moedertaal) Frans, Engels, Duits (notities)

Softwarekennis

Word, excell, powerpoint, … Visual basic Ableton Apple producten

Vrijetijdsbesteding

12

voetbal, skiën, muziek (DJ)

Toegepaste bedrijfseconomie


1.2

Missie en doelstellingen

1.2.1

Financieel directeur

Het doel van ons departement is om zuinig om te gaan met het budget. Ook steken we veel aandacht in het tijdig aangaan van leningen op lange termijn en er ook voor te zorgen dat we deze kunnen betalen. We proberen om onze schulden op korte termijn te betalen met ons vlottend activa dus we streven naar een ideale liquiditeitspositie (tussen 1 en 1,5). We zetten onze middelen zo goed mogelijk in zodat we er veel winst uit halen. Ons hoofddoel is natuurlijk dat ons bedrijf financieel gezond is, en blijft!

GIP

Toegepaste bedrijfseconomie

13


1.3

Operationele en financiële doelstellingen

1.3.1

Financieel directeur

Wij verwachten dat ons current ratio binnen 3 jaar gaat afnemen met 0,24%. Dit komt doordat we geen nieuwe leningen meer aangaan maar wel een deel van de leningen op korte termijn afbetalen doordat wij een voorraad vermindering willen gaan de leverancierskosten dalen. Hierdoor hebben wij geschat dat ons vlottend actief zal dalen met 2 000 000,00 euro. 1.3.1.1 Current Ratio Met het current ratio kan je de liquiditeit van de onderneming berekenen. Dit wil zeggen dat je gaat berekenen in welke mate de onderneming in staat is haar schulden op korte termijn terug te betalen met de vlottende activa.

Boekjaar 10 Vlottend activa Financiële schulden KT Leveranciers Current Ratio

14 457 000,00 Euro 6 072 000,00 Euro 2 400 000,00 Euro 1,71

Boekjaar 13 Vlottend activa Financiële schulden KT Leveranciers Current Ratio

12 457 000,00 Euro 6 072 000, 00 Euro 2 400 000,00 Euro 1,47

Formule in Cijfers

14

Toegepaste bedrijfseconomie


1.3.1.2 Solvabiliteit We verwachten ook dat ons solvabiliteit gaat toenemen met 1 %. Dit komt doordat ons eigen vermogen hetzelfde blijft want we gaan onze winst in het bedrijf houden. Verder verwachten we dat ons totaal vermogen zal verminderen met 1 000 000,00 euro door de afbetaling van huidige leningen.

Boekjaar 10 Eigen vermogen Totaal Vermogen

23 522 000,00 Euro 46 664 000,00 Euro

Solvabiliteit

50,41 %

Formule in cijfers

Boekjaar 13 Eigen Vermogen Totaal Vermogen Solvabiliteit

23 522 000,00 Euro 45 664 000,00 Euro 50,51 %

Formule in cijfers

GIP

Toegepaste bedrijfseconomie

15


1.4

Ken je functie

1.4.1

Financieel directeur

1.4.1.1 Liquiditeit De liquiditeit is de mate waarin een onderneming in staat is om haar schulden op korte termijn terug te betalen met het vlottend actief. Een ideale liquiditeitspositie ligt tussen 1 en 1,5. In boekjaar 10 had onze onderneming door de berekening van het current ratio een liquiditeitspositie van 1,7. Met de quick ratio had de onderneming een liquiditeitspositie van 0,91. Voor de berekening van dit cijfer zie bijlage

1.4.1.2 Rendabiliteit De rendabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te genereren uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. Voor de berekening van dit cijfer zie bijlage 1.4.1.2.1

Eigen vermogen

De rendabiliteit van het eigen vermogen geeft de winstgevendheid of het rendement van het eigen vermogen weer. Dit is een ratio dat de aandeelhouders dan ook heel belangrijk vinden, zo kunnen ze zien dat hun investering voldoende winstgevend is. In boekjaar 10 bedroeg de rendabiliteit van het eigen vermogen 6,89 % Voor de berekening van dit cijfer zie bijlage 1.4.1.2.2

16

Totaal vermogen

Toegepaste bedrijfseconomie


De rendabiliteit van het totale vermogen duidt op de winstgevendheid van de gedane investeringen. In boekjaar 10 bedroeg de rendabiliteit van het eigen vermogen 7,42 % Voor de berekening van dit cijfer zie bijlage

1.4.1.2.3

Solvabiliteit

Dit is de kredietwaardigheid van de onderneming. Op deze manier kan ik zien hoeveel onze onderneming financiert met vreemd vermogen. Dit is belangrijk voor de schuldeisers zo weten zij of wij in staat zijn om onze aankopen te betalen. In boekjaar 10 bedroeg de rendabiliteit van het eigen vermogen 49,01 % Voor de berekening van dit cijfer zie bijlage

GIP

Toegepaste bedrijfseconomie

17


1.5

Facturatie in BOB

Voor deze opdrachten moesten we met onze onderneming 3 verkoopfacturen opmaken voor de 3 andere ondernemingen. De opdracht bevatte ook enkele richtlijnen voor deze facturen:  Eén verkoopfactuur met financiële en handelskorting;  Eén verkoopfactuur met doorgerekende kosten;  Eén verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking. De 2 andere ondernemingen gaven ons ook elk 3 facturen met deze criteria. We moesten ook zowel een aankoop betalen, als een verkoopfactuur innen. Onze verkoopfacturen zijn terug te vinden in de groepsbundel. De aankoopfacturen van de andere ondernemingen zijn terug te vinden in de bijlage. De boeking in het boekhoudpakket BOB zijn ook te vinden in de bijlage.

18

Toegepaste bedrijfseconomie


1.6

Teambuilding

Activiteiten en motivering van de gekozen activiteit Activiteit 1: De keuze was voor mij vrij snel duidelijk. Wanneer de werknemers naar het werk komen met de auto willen wij als bedrijf dat zij zich veilig voelen op de baan. Dit konden we tot dusver moeilijk ondersteunen maar door deze slipcursus gaan de mensen zich beter voelen. Het brengt een extra ervaring met zich mee! http://www.slipway.be/nl/content/anti-slipcursus-belgië Activiteit 2: Voor de namiddag heb ik gekozen voor een spel! Niet zomaar een spel, een spel waarin mensen leren hoe om te gaan op andere manieren met geld etc. Dit kan een enorm leuke groepssfeer opwekken! Ook weten we dan eindelijk wie binnen het bedrijf het beste mensen kan oplichten … http://www.teambuildingguide.be/NL/9939/teambuilding-idee/adventure-outdoor-teamevent/vipmaffia#.U2v621xaJ9g Optie eten: Sommige mensen zullen hun eigen eten voorzien. Andere gaan liever met de groep iets drinken en sommige kunnen dan eten nuttigen. Wij als bedrijf EM Company voorzien een budget van €30 de man voor eten en drank à volonté. http://www.barsserienero.be/ 2 Overzicht van de kosten per persoon

9.00 u 9.30 u 11.30 u 13.00 u 16.00 u

Ontmoeting in Antwerpen Start slipcursus Middag pauze (Optie) Start VIP Maffia Einde activiteit

€80,00 €30,00 €50,00 € 160,00 (Incl. eten)

GIP

Toegepaste bedrijfseconomie

19


8 mei 2014 Betreft: TEAMBUILDING

Geachte werknemer Op vrijdag 23 mei gaan alle werknemers van EM Company op TEAMBUILDING. Met een slip cursus en een VIP Maffia spel gaan wij samen de dag doorbrengen. Doelstelling van de teamdag: samen op zoek gaan naar de antwoorden en elkaar uit de nood helpen als er iets niet duidelijk is! Elke deelnemer moet geen eten voorzien, want dat zit in de prijs inbegrepen. Een extra busje water of dergelijke zijn zeker welkom. In de prijs zit een middagmaal verrekend voor â‚Ź30. Indien u dit overbodig vindt kan u ons altijd contacteren en zullen wij u uitschrijven voor het middagmaal. De teambuildingsdag start om 9.00u en eindigt om 16.00u. De kostprijs voor deze dag is â‚Ź 160,00 en wordt door de firma betaald. De deelname is verplicht en graag bevestigen via e-mail naar Robbert@EMCompany.be ten laatste tegen 15 mei.

Met de meeste hoogachting,

Robbert Cools Financieel Directeur

20

Toegepaste bedrijfseconomie


2

Toegepaste informatica

2.1

Criteria website onderzoek

Hoofddoel van de website moet zichtbaar zijn. Waarom zouden mensen jouw website moeten bezoeken? Ikzelf heb ervaring met websites waar ik op terecht kom en waar je een tijd moet rondkijken voor je weet waarvoor deze website staat. Het is dus belangrijk dat de personen die het internet afspeuren meteen op de hoofdboodschap kijken wanneer ze jouw website openen. Als de personen die opeens op je website terecht komen, het doel niet meteen begrijpen gaan ze de website ook veel sneller verlaten. Zorg er dus voor dat er enorm veel informatie af te leiden valt uit het hoofd van de website op de startpagina. De vormgeving van de website moet inorde en overzichtelijk zijn. De eerste indruk dat je website maakt op de mensen is de belangrijkste. Wanneer het voor het oog goed zit, ga je mensen al snel langer op je website houden. Maar over de smaak en het uiterlijk van een website is iedereen zijn mening anders. Toch over een verzorgde website deelt iedereen dezelfde mening. Het zorgen voor een leesbare site in de eerste plaats. Hiermee bedoel ik dat men geen witte letters op een gele achtergrond moet gaan gebruiken. Er is een lijstje van basis elementen die op een website aanwezig moeten zijn om een standaard aan uitstraling en overzicht te hebben op je website. Het gebruik van de menubalk bovenaan, afbeeldingen, strakke kleuren, goed lettertype en het mooi rangschikken van je pagina’s zijn hier enkele van. De teksten moeten voor iedereen verstaanbaar zijn. De meeste websites zijn bedoelt om toegankelijk te zijn voor iedereen en dan wordt er verwacht dat de teksten op de website voor iedereen te begrijpen zijn. Het is dus noodzakelijk de teksten op de website zo eenvoudig mogelijk te houden. Wanneer men een website maakt die voor een specifieke doelgroep is gemaakt mag men daar vaktaal in gebruiken, maar probeer dit altijd te beperken zodat mensen die perongeluk op deze website terecht komen of mensen die nieuw zijn en/of onderzoek doen, de teksten ook kunnen begrijpen. Het gebruiken van algemeen Nederlands op een website is dus noodzakelijk.

Een website moet gebruiksvriendelijk en snel zijn. Er zijn veel websites op het internet waar niet iedereen mee kan werken. Deze websites zijn zoals eerder vermeld niet overzichtelijk genoeg in de eerste plaats. Maar het gebruiken van moeilijke knoppen is een element dat meespeelt in de gebruiksvriendelijkheid van de website. De gebruiksvriendelijkheid van de website zit men in het begrijpen van bijvoorbeeld: op welke manier men contact kan opnemen met de organisatie. Op veel websites zit deze functie heel moeilijk in elkaar‌ De basisnormen moeten gerespecteerd worden! Enkele voorbeelden zijn: ik positioneer mijn keuze mogelijkheden allemaal bij elkaar en laat ze niet door elkaar over de webpagina slingeren of ik geef aan op welke pagina ze zich nu bevinden. Verder zijn er websites die heel mooi en vernieuwend aangekleed maar waar het zo lang duurt om telkens een nieuwe pagina te laden dat je er echt gek van wordt. Door deze 2 elementen tesamen gaan mensen veel sneller de website verlaten als ze niet aanwezig zijn. Ze gaan dan een alternatief zoeken waar ze wel hun informatie op een makkelijkere manier zullen vinden en tevens ook sneller over de website kan bewegen/surfen zonder telkens een tijd te moeten wachten op het inladen van de nieuwe pagina.

GIP

Toegepaste informatica

21


Een website moet gemakkelijk te vinden zijn op het internet. Wat in dit lijstje zeker niet mag ontbreken is de makkelijke vindbaarheid van de website. In de eerste plaats is dat dus de naam. Die moet zeer eenvoudige en gemakkelijk te onthouden zijn voor de gebruikers. De URL mag dus niet te ingewikkeld zijn en liefst zo kort mogelijk. Het is zeer belangrijk om voor jezelf uit te maken en uit te vinden welke woorden, je potentiĂŤle bezoeker zou intypen op Google. Gebruik dan ook enorm veel synoniemen. Linkbuilding is ook enorm belangrijk. Hoe meer websites er naar jouw website verwijzen hoe hoger je website zal scoren in de zoekmachine van Google. Een gouden tip is laat dat laatste criteria de vorige criteria niet beĂŻnvloeden. Zorg er dus in de eerste plaats voor dat je teksten gemakkelijk leesbaar zijn!

22

Toegepaste informatica


2.2

Vergelijken websites

Website 1: Algemene gegevens: Bedrijf: Genuine URL: www.Genuinescooters.com Adres: Chicago, USA Aard: Produceert elektrische scooters Positieve punten: 1 De website is zeer overzichtelijk gehouden. Wanneer men opzoekt naar specifieke informatie over een scooter is deze meteen te bereiken. Elke rubriek is zeer duidelijk en handig. 2 Alle tekst op deze website is gemakkelijk te lezen. Het hele aanbod van dit bedrijf wordt meteen op de voorpagina overzichtelijk weergegeven met bijpassende afbeeldingen van hun product. Negatieve punten: 1 Op de website bevindt zich geen knop waarmee je meteen het bedrijf per mail kan contacteren. Alle extra informatie is naar de voet van deze website gezet. 2 Centraal op de website wordt het heel nadrukkelijk een grote afbeelding geplaats. Dit is niet zo aangenaam als men website opent, de structuur is niet helemaal in orde. Huisstijl en logo: Wanneer we de informatie doornemen over het bedrijf valt ons meteen op dat een zeer familiale band met de klant wordt gehanteerd. Ze stellen warmte en loyaliteit hoog in het vaandel. Ook worden er groepsritten voorzien etc. Een open relatie met hun klanten staat hoog genoteerd. Het logo is zeer strak en vrij gemakkelijk gehouden. Geen gebruik van extra kleuren en frivole extra’s. De website is zeer goed onderhouden en dus ook up-to-date. Menu en externe links: Voor elk apart product wordt er een nieuwe keuze in het menu aangeboden. Alles is zeer makkelijk te selecteren met verscheidene aparte keuzes in het menu bovenaan. Onderaan bevinden zich ook nog enkele extra links. Deze zijn zeer slecht gestructureerd weergegeven. Inhoud De inhoud van de tekst is mooi en overzichtelijk en bevat genoeg en voldoende informatie betreffende het bedrijf en haar activiteiten. Ook elke nieuwe tekst dat bij elk nieuw product is geschreven is zeer mooi uitgedrukt en gestructureerd. Vacatures Deze website is in het bezit van een keuze mogelijkheid: Carriers. Hier kan men meteen overgaan tot sollicitatie voor een baan.

GIP

Toegepaste informatica

23


Website 2: Algemene Gegevens: Bedrijf: Govecs URL: www.Govecs.com Adres: GrillparzerStrasche 18 Munich Aard: Produceert elektrische scooters.

81675

Positieve punten: 1 De website zelf is gemakkelijk van taal te wijzigen door een makkelijke klik in de menubalk bovenaan. De site werkt ook enorm snel in het reactievermogen wanneer men deze functie raadpleegt. 2 De zoekfunctie die zich op de website bevindt is een erg groot pluspunt. Er zijn weinige websites die deze functie aanbieden. Ook de enorm hoge gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid van de website in combinatie met de lichte kleuren zijn leuk. Negatieve punten: 1 Het over gebruiken van het logo op elke pagina is vrij storend. Het is TE aanwezig telkens opnieuw. Hier sluit ook het TE veel gebruik van afbeeldingen waardoor het effect van een afbeelding op de website totaal verloren gaat. 2 Het enorme aanbod aan keuzes en onderverdelingen is helemaal niet overzichtelijk. Het snel vinden van informatie wordt aangeboden door de zoekfunctie en de website zelf is leuk gestructureerd maar de sub rubrieken zelf zijn zeer onduidelijk en niet leuk om te zoeken naar de juiste informatie. Huisstijl en logo: Deze website is vergelijke met de vorige veel strakker en zakelijker. Ze proberen zich een strak uiterlijk met leuke kleuren aan te meten. Dit zorgt voor een leuke sfeer op de website en ook een rustgevend gevoel. Het logo zelf is zeer tegenstrijdig met de website‌ Het is zeer donker gehouden en het logo zonder de tekst is zeer strak en modern gehouden! Menu en externe links: De website maakte gebruik van een overvloed aan keuze mogelijkheden aan het begin van het menu. Wanneer men de knop B2B gaat raadplegen komt men op een externe website terecht. Databank: De zoekfunctie is verbonden met een databank. Ook het overschakelen op een andere taal is in mijn ogen een gebruik van een andere databank. Inhoud: Op de website word je overspoeld met informatie. Overal is er extra informatie te vinden van het aanbod tot zelfs de stakeholders etc. De website zit overval gepropt zodat toch alles wel zeker op de website staat en ze geen informatie hebben gemist. Vacatures: Er zijn geen directe links naar vacatures te vinden. Een spontane sollicitatie kan wel via de keuze voor: Contact. Een bestelformulier bevindt zich ook niet op de website. Men kan zich wel inschrijven voor een proefrit te maken door een formulier op de website in te vullen.

24

Toegepaste informatica


Website 3: Algemene Gegevens: Bedrijf: ecoscooters URL: http://www.ecoscooters.be/ Adres: Leopoldstraat 42, 2570 Duffel Aard: Verkoop elektrische scooters en fietsen. Positieve punten: 1 In vergelijking met alle andere websites, zijn er weinig positieve punten op te sommen. Enkel het gebruik van het logo is mooi uitgespeeld op deze website. Het is meteen duidelijk waarvoor het staat. Negatieve punten: 1 Er wordt totaal geen enkele structuur gebruikt op deze website. Het is allemaal op het net gegooid om toch maar op net te staan. 2 De website lijkt gemaakt door een kind van 2 jaar dat een pak download en het maar erop zet. Er zit GEEN structuur in en zeker het lettertype is overal verschillende totaal geen enkel overzicht op deze website. 3 De website komt zeer amateuristisch over (en dat is de website ook gewoon.) en in dit geval kon men beter gewoon geen website opstellen en online plaatsen. Huisstijl en logo: Af te leiden aan het logo kan men er meteen vanuit gaan dat het over een product gaat dat met oog op het milieu is gemaakt. Het bedrijf zelf geeft ook meteen in zijn naam duidelijk weer dat het voor ECO of ecologisch zal staan. Het gebruik van de groene kleur benadrukt dit nog eens sterk. Conclusie na het lezen van hun extra informatie over hun bedrijf is dat ze staan dus voor het nastreven van een natuurvriendelijk product MAAR wel enkel als ze winst maken‌ Menu en externe links: De website maakt gebruikt van veel keuze mogelijkheden maar die keuzes blijven erg beperkt. Bij een paar keer door klikken kan men wel terecht komen op een externe website waar men meer uitleg gaat geven over ecologie en dergelijke. Databank: De zoekfunctie is verbonden met een databank. Inhoud: Een punt dat ik in de eerste plaats wil aanhalen dat totaal niet door de beugel kan op een website is het vermelden dat ze zeker winst winnen maken. Het doel van dit op een website te plaatsen is mij zeer onduidelijk. Er staat overal heel beperkte informatie en alles in verschillende lettertypes. Op sommige momenten zijn bepaalde letters zelf onleesbaar. Alles is zeer beperkt aan inhoud en neergezet om er ook maar te staan aan een minimum. Vacatures: Er is geen enkele link die tot deze optie kan leiden.

GIP

Toegepaste informatica

25


Website 4: Algemene Gegevens: Bedrijf: Qwic URL: http://www.qwic.be/elektrische-scooters.html Adres: Verscheidene dealers in BelgiĂŤ Aard: Verkoop elektrische scooters en fietsen. Positieve punten: 1 De website zelf in dezelfde trend als het logo. Het past enorm goed samen en vormt een mooi geheel. 2 Een mooi overzicht op de homepagina is de eerste indruk dat de website je geeft. 3 Keuze mogelijkheden zijn enorm mooi gestructureerd en gebruiksvriendelijk Negatieve punten: 1 Op deze website bevinden zich enorm weinig negatieve punten maar om er maar eentje aan te halen is dat de voorafgaande modellen de tekst overloopt in een andere zone en ik weet niet of dat aan mijn internet ligt maar deze website laadt wel veel trager dan een andere website. Huisstijl en logo: Wanneer je het logo ziet, zie je meteen de strak afgelijnde vormen. Zeer gemakkelijk en zakelijk gehouden. Het logo is meteen to the point en enorm duidelijk. De kleuren komen dan mooi tot zijn recht op de website en dit trekt zich helemaal door tot in het detail op de website. Het past allebei perfect samen en is mooi geĂŻntegreerd in het geheel. Verder staat dit bedrijf voor een combinatie tussen leuk maar toch ecologisch. Menu en externe links: Het menu is enorm overzichtelijk gerangschikt en men kan meteen een keuze maken in het assortiment. Ze werken met een zoeker die op locatie kan gaan zoeken verwerkt in hun website. Het zal wel een externe map zijn maar ze zit mooi in de website verwerkt. Ook kan men in het assortiment filmpjes van youtube bekijken. Databank: Er wordt gebruik gemaakt van de zoekfunctie op land en postcode waar een databank achter zit. Inhoud: Elke pagina heeft een erg gestructureerd geheel en mooi tot in detail besproken informatie. Over de inhoud valt weinig te vertellen want deze is in mijn ogen perfect weergegeven overal. Vacatures: Men kan bij Contact meteen een volledig invulfiche gaan invullen met eigen gegevens voor eventuele opmerkingen en vragen. Via hier zal men natuurlijk ook een spontane sollicitatie kunnen gaan doen of eventueel een vraag over een mogelijke bestelling doorgeven.

26

Toegepaste informatica


Website 5: Algemene Gegevens: Bedrijf: Electric scooters URL: http://www.electric-scooters.be/ Adres: Gentpoortstraat 55-62, 8000 Brugge Aard: Verkoop elektrische scooters, fietsen en moto’s. Positieve punten: 1 De website heeft een leuke structuur van de ordening van informatie. Men kan handig doorklikken als men iets zoekt. 2 Lay-out is vrij strak gehouden en direct to the point. Negatieve punten: 1 De homepagina spreekt totaal niet aan om het door te beginnen nemen. Het leest enorm stroef en totaal geen overzicht in te vinden. 2 Ik mis de knop: Over Ons, enorm hard. Ik veronderstel dat men er vanuit gaat dat je je gaat verdiepen in heel die tekst die men op de homepagina situeert. Huisstijl en logo: De website staat mooi in combinatie met het logo. Het logo weerspiegelt meteen waarvoor dit bedrijf staat. Het stopcontact en de brommer maken dit meteen duidelijk aan de klant. Verder is de keuze van de “groene”-kleuren ook sterk aanwezig in het logo en op de website. Dit duidt meteen op de ecologische indruk die voor mij heel belangrijk is. Verder mis ik de tekst waarvoor zij als bedrijf nu staan of wat zij willen gaan bereiken in de toekomst. Deze tekst is niet aanwezig op de website. Menu en externe links: Er zijn geen externe links gebruikt op deze website en het menu is zeer Basic. Veel informatie staat op begin pagina en elke rubriek staat apart op het menu. Men kan gemakkelijk doorheen het hele assortiment gaan. Databank: Op deze website bevindt zich in mijn ogen bijna geen enkele database. Enkel de website heeft de mogelijkheid om ook in het Engels weergegeven te worden. Inhoud: Buiten de voorpagina staat alles zeer fijn uitgelegd op de website. Tot in het detail allemaal leuk besproken! Openingsuren etc. zijn ook allemaal te vinden op de website. Vacatures: Er staat nergens informatie over dat ze op zoek zijn naar iemand. Nogmaals zal het weer mogelijk zijn om een spontane sollicitatie te proberen! Er is wel een inschrijvingsformulier aanwezig waar men al de nodige contact gegevens kan gaan achter

GIP

Toegepaste informatica

27


2.3

GIP

Website

Toegepaste informatica

31


3

Frans

3.1

Affiche journĂŠe dĂŠcouverte entreprises

32

Frans


4

Engels

4.1

An article

please find attached. Can E-Bikes Displace Cars? In the streets of the big cities like New York , São Paulo and Los Angeles is the pollution extremely high. The battle against the pollution of the air is now on his highest level. The world is looking for solution to stop this, and to save nature and humanity. This new electric bicycle, or “e-bike”, can become a primary driver of cleaner air. It’s a very simple bicycle but with the speed of a scooter. Ed Benjamin said that the bicycle is an enormously efficient vehicle. The energy for building this bikes is also really small and the rolling resistance is minimal. When you driving in the city it’s always very difficult to park your car, but that problem is solved with this bike. If everyone would ride with this one in those big cities the problem would be sold. But the problem is that not everyone is that sporty or not everyone will take this bike when it’s raining. This bicycle is really popular in Asia. Only in China they sold about 100 million e-bikes. They are not expensive and more climate friendly than other modes of transportation. But also with the positive attributes of this e-bikes, they have been slow to win favor with consumer outside Asia. The numbers of the sales don’t lie. If you compare the sales in Asia with 1.4 million in India, 400,000 in Europe and 300,000 to 350,000 in Japan. In 1818 the bicycle was invented in Germany but the population is generally getting old and also not in the right condition to ride on a bike every day. These people have ride on a bike for their entire live. So for these older persons the e-bike is really handy. They are able to travel further with higher speed and physically doing less.

GIP

Engels

33


4.2

Application letter

Robbert Cools LeliĂŤnlei 13 2500 Koningshooikt Tel. 0473/23.34.23

19 February 2014

Tine Lens Secco Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Solicitation financial officer Dear miss Tine Lens, Regarding the financial officer position, please find attached a copy of my CV for your consideration. Having worked within the industry of the financial officers for over 5 years, I have developed a wide range of skills that would meet, and exceed the expectations for the role as financial officer. I have taken charge of 200 employees, forming a cohesive team that helps the company achieve overall objectives. In my present role as the financial officer for EM Company and also financial officer for Apple. I have had many achievements, including several international deals. I would relish the opportunity to bring this level of success to your company. If you would like to get in touch to discuss my application and to arrange an interview, you can contact me via 0473 23 34 23 or on my email: Robbert_Cools@msn.com.

I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely

Robbert Cools

34

Engels


4.3

CV

Personal information Name: Date of Birth: Nationality: Home address: Telephone: Email:

Robbert Cools 26 November 1995 Belgian Leliënlei 13 2500 Koningshooikt 0473233423 Robbert_Cools@msn.com

Education 2007-2012 Sciences mathematics Sint-Gummarus College 2012-2014 Accountancy & IT Sint-Ursula-Institute 2014-2017 Master Financial decision making University - Gent

Professional experience 2017 Worked as financial officer at Apple. Doing all the financial operations for this company! 2020 Financial officer of EM Company. Working in this sector with Dries Kerkhofs

Activities and interests -

Football Music production Tennis

Languages English French Dutch

GIP

– high level – high level – high level

Engels

35


4.4

Complaining letter

From: Robbert@Emcompany.com To: BillyG@Windows.com Subject: order number 1234-567 Dear mister Gates, We bought 100 pieces of the software package of Windows on the 21ste of April. This product is not working well because it is always stuck when we want to open Office Word. To resolve this problem before the end of this month, I would appreciate it if it could be replaced. The whole financial sector is stuck because of this problem. Enclosed is the copy of the receipt showing that the product was purchased less than a year ago and is still under warranty. I look forward to a speedy resolution for this problem. You can contact me at Robbert@Emcompany.com or call me anytime on 0473/12.23.34.

Yours sincerely,

Financial Officer Robbert Cools

36

Engels


Besluit Door deze GIP te maken heb ik zeker geleerd dat samen werken in groep heel belangrijk is. Je leert hoe je mensen moet aanpakken om ze van jouw idee te overtuigen. Verder leer je ook dat sommige mensen afgaan op andere hun prestaties en daar zelf mee de beloning van opstrijken. Bij de individuele taken leer je veel nieuwe dingen, zoals het berekenen van ratio’s! De functie van financieel directeur heb ik met plezier gedaan dit jaar. Ik heb graag alle touwtjes in handen en dat was met deze opdracht op sommige momenten niet het geval. Mijn slagzin voor mezelf blijft nog steeds dezelfde: “Wat je zelf doet, doe je beter.” In mijn ogen is dit bevestigd. Mensen zouden sommige opdrachten anders aanpakken, maar ik heb graag volledig zicht op alle zaken die gebeuren dat ik kan ingrijpen waar nodig. Dat was een hele aanpassing omdat ik er niet voor gekozen had om algemeen directeur te worden maar financieel directeur. De GIP was vast en zeker ook een goede voorbereiding op de mijn hogere studies, op deze manier leerde ik al hoe grote taken aan te pakken. Helaas ga ik niet de tijd hebben om verder te studeren maar ik vond het toch zeer leerrijk.

Gip complete versie  
Gip complete versie  
Advertisement