Page 1

S-Box


S-Box

De S-Box zet nieuwe maatstaven in het segment van de schuifdeurkasten. Deze is verkrijgbaar in twee uitvoeringen : • Type K01 : romp met een vouwrand in de hoeken met inkepingen waarop de legborden, die steeds met de kast meegeleverd worden, kunnen geplaatst worden. • Type K02 : romp met binnenzijkanten zodat het hele gamma binnenrichting kan voorzien worden. De kast wordt leeg aangeboden; binnenuitrusting is optioneel. De eerste uitvoering biedt een uiterst geschikt alternatief binnen de concurrerende markt, zonder aantasting echter van de kernwaarden zoals ontwerp, akoestiek en functionaliteit. De rompen type K01 en K02 kunnen gecombineerd worden. In beide modellen kunnen de deuren naar uw keuze worden geïnstalleerd : • Enerzijds kwalitatief hoogwaardige akoestische deuren met perforaties type A, B of C; • Anderzijds deuren met eerder gereduceerde akoestische eigenschappen met perforatie type E. De bovenkant van de kast is zeer verzorgd afgewerkt; optioneel kan deze nog afgewerkt worden met een topblad in melamine. De kasten zijn ontworpen met frontale deuren die afzonderlijk kunnen worden afgesloten. De S-Box is vervaardigd met een minimale impact op het milieu en is einde levenscyclus volledig recycleerbaar.

S-Box

La S-Box est la nouvelle référence dans le segment des armoires à portes coulissantes. Celle-ci est disponible en deux versions :

• Type K01 : la version avec parois latérales repliées et munies d’encoches pour recevoir les tablettes fournies avec l’armoire. • Type K02 : la version avec corps pourvus de joues intérieures pour recevoir la gamme full option d’accessoires. L’armoire est proposée vide ; aménagement intérieur en option.

La première version est fort appropriée pour un marché compétitif sans pour autant renoncer aux valeurs de base de design, acoustique et fonctionnalité. Les corps type K01 et K02 peuvent être combinés. Les deux modèles permettent l’installation de portes avec une finition au choix : • Soit des portes avec haute valeur acoustique et perforation type A, B ou C ; • Soit des portes avec valeur acoustique réduite et perforation type E. La tête de l’armoire a une finition parfaite qui ne nécessite pas de top ; un top en mélamine peut être obtenu en option. Les armoires sont conçues avec portes frontales fermant à clef individuellement. La S-Box est fabriquée avec un impact minimal sur l’environnement et complètement recyclable en fin de vie.

S-Box

The S-Box sets out new standards in the segment of the sliding door cabinets. It is available in two versions : • Type K01 : body with notched bars in the corners for placement of the shelves, that are always included in the cabinet. • Type K02 : body equipped with inner sides, enabling the use of the full range of interior equipment. The cabinet is offered empty; interior equipment is optional. The first version is highly recommended in a competitive market, without however abandoning the core values such as design, acoustics and functionality. The bodies type K01 and K02 can be combined. In both models the doors at your choice can be installed: • Either with high-quality acoustic doors with punching patterns A, B or C; • Or doors with rather reduced acoustic properties with punching pattern E. The top of the cabinet is very neatly finished; optionally you can provide a top in melamine. The cabinets are designed with frontal doors which can be locked separately. The S-Box cabinet is manufactured with a minimal burden on the environment and is fully recyclable at the end of its lifecycle.


Individueel afsluitbare deuren Portes fermant à clef individuellement Individually lockable doors

Softclosing (optie) Fermeture avec système d’amortissage (en option) Soft closing (option)

Romp met vouwrand met inkepingen voor de multifunctionele legborden (K01) Corps avec parois latérales repliées et encoches pour tablettes multifonctionnelles (K01) Body with sides equipped with notched bars for multifunctional shelves (K01)

Romp met binnenzijkanten waarbij het hele gamma binneninrichting geplaatst kan worden (K02) Corps avec joues intérieures pour recevoir la gamme full option d’accessoires (K02) Body with inner sides, enabling installation of the full range of interior equipment (K02)

Verhoogde bodem met van binnenuit verstelbare regelvoeten Fond rehaussé avec vérins réglables de l’intérieur With raised bottom and adjustment feet adjustable from inside the cabinet


Robberechts NV Slachthuisstraat 21 2300 Turnhout Belgium tel : +32 (0) 14/44-84-00 fax : +32 (0) 14/44-84-01 Sales@robberechts.be www.robberechts.be Met het oog op constante verbeteringen, behouden wij ons het recht voor de techniek en/of kenmerken van onze artikelen te wijzigen, zonder verdere verbintenis van onzentwege.

Dans un but de perfectionnement constant, nous nous rĂŠservons le droit de modifier la technique et/ou caractĂŠristiques de nos produits, sans contracter aucune obligation.

In view of constant improvement, we reserve the right to change, without engagement from our part, techniques or features of our products.

S - BOX  
S - BOX  

De budgetversie van de schuifdeurkasten.

Advertisement