Page 1

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Groeps bundel

DYPHO 2018 – 2019 Rob Peelaers-Pelsmaekers Accountancy and IT


Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Groeps bundel

DYPHO 2018 – 2019 Rob Peelaers-Pelsmaekers Accountancy and IT


Inhoudstafel Toegepaste bedrijfseconomie ................................................................................................................. 7 Naam, logo, huisstijl ................................................................................................................................ 7 Missie en doelstellingen .......................................................................................................................... 9 Facturatie BOB en opmaak huisstijl deel 1 ............................................................................................ 10 Bedrijfsvoorstelling (mini AV met Engels) ............................................................................................. 11 Intensieve begeleidingsdag ................................................................................................................... 11 Frans ...................................................................................................................................................... 12 Mission d’entreprise.............................................................................................................................. 12 Offre d’emploi ....................................................................................................................................... 13 Engels .................................................................................................................................................... 14 Mission statement ................................................................................................................................. 14 Company presentation .......................................................................................................................... 14 Nederlands ............................................................................................................................................ 15 Informatica ............................................................................................................................................ 15 Website ................................................................................................................................................. 15


Alvorens mijn effectieve bundel begint zou ik nog graag een verwijzing maken naar de bijlagen bundel. In deze bundel kan u de extra zaken vinden zoals bv. facturen, artikels… die ik gebruikt heb tijdens het maken van de opdrachten. Alle bijlagen zullen onder de titel van de opdracht waarvoor ze gebruikt zijn staan. Avant que mon paquet effectif commence, je voudrais faire une référence au paquet annexe. Dans cet ensemble, vous pouvez trouver les éléments supplémentaires tels que les factures, les articles ... que j'ai utilisés lors de la création des affectations. Toutes les pièces jointes seront répertoriées sous le titre de la tâche pour laquelle elles ont été utilisées. Before my effective bundle starts I would like to make a reference to the appendix bundle. In this bundle you can find the extra items such as invoices, articles ... that I used when creating the assignments. All attachments will be listed under the title of the assignment for which they were used.

Rob Peelaers-Pelsmaekers

Toegepaste bedrijfseconomie

6


Toegepaste bedrijfseconomie Naam, logo, huisstijl Een bedrijf met een eigen identiteit is onontbeerlijk voor het succes van een bedrijf. Om dit succes te behalen moesten we dan ook onze eigen identiteit maken aan de hand van een naam, logo en de huisstijl. De huisstijl konden we dan consequent toepassen in al onze communicatie.

7

Toegepaste bedrijfseconomie

Rob Peelaers-Pelsmaekers


Rob Peelaers-Pelsmaekers

Toegepaste bedrijfseconomie

8


Missie en doelstellingen Als bedrijf heb je een bepaald doel voor ogen, dit doel kan je niet bereiken zonder de stakeholders. Maar deze stakeholders zijn graag op de hoogte van deze doelen, daarom is het belangrijk om als bedrijf duidelijke doelstellingen voorop te stellen.

9

Toegepaste bedrijfseconomie

Rob Peelaers-Pelsmaekers


Facturatie BOB en opmaak huisstijl deel 1 Als bedrijf is het natuurlijk normaal dat je facturen opstelt. In deze simulatie moesten wij facturen opstellen voor de concurrerende ondernemingen. Omdat elk bedrijf een eigen huisstijl heeft moet dit ook terug te zien zijn in de facturen. Daarom hebben wij als onderneming een sjabloon gemaakt voor onze facturen.

Rob Peelaers-Pelsmaekers

Toegepaste bedrijfseconomie

10


Bedrijfsvoorstelling (mini AV met Engels) Voor het Topmanagement Event moesten wij kort ons bedrijf toelichten, wat we doen, hoe we willen zijn als bedrijf‌ kortom vertellen wat wij als bedrijf willen bereiken. Omdat het voor een groot publiek toegankelijk moet blijven was deze presentatie in het Engels.

Intensieve begeleidingsdag Omdat onze GIP een simulatie was van de bedrijfswereld moesten er natuurlijk beslissingen gemaakt worden. Op de intensieve begeleidingsdag moesten we dit weer doen. Zo moesten we beslissingen nemen voor boekjaar 12 en boekjaar 13 met als doel onze vooropgestelde doelen te bereiken.

11

Toegepaste bedrijfseconomie

Rob Peelaers-Pelsmaekers


Frans Mission d’entreprise En tant que société qui souhaite un vaste marché, il est important de pouvoir communiquer notre mission à tous. C'est pourquoi il était très important pour nous en tant qu'entreprise que la mission puisse également être consultée en français afin que les francophones puissent également trouver et lire des informations sur notre entreprise.

Rob Peelaers-Pelsmaekers

Frans

12


Offre d’emploi Parce que nous avons beaucoup de travail, notre entreprise décide d'engager un employé supplémentaire. Bien sûr, nous devons faire une offre d'emploi claire. Pour ce faire, nous avons rencontré tous les administrateurs afin de décider de ce que nous recherchions parmi les employés supplémentaires.

13

Frans

Rob Peelaers-Pelsmaekers


Engels Mission statement It is very important for us as a company to reach the widest possible clientele for our products. Therefore we published our mission statement in both national languages, Dutch and French, but also in English, since this is one of the most spoken languages in the world.

Company presentation The Company presentation is also discussed in the individual bundle for the English course. This is because it was a group work but also largely individual. The introduction of Dypho was mainly aimed at us as a group, while discussing the ratios was again individual per director. That is why I also like to mention this assignment in this bundle.

Rob Peelaers-Pelsmaekers

Engels

14


Nederlands Voor het vak Nederlands hebben we aan sommige opdrachten samen moeten werken maar werden we telkens afzonderlijk beoordeeld. Daarom vindt u alle taken in verband met het vak Nederlands terug in de individuele bundel.

Informatica Website Een website is heden onontbeerlijk, ook voor Dypho. Daarom hebben wij een website gemaakt waarop klanten terechtkunnen voor het bestellen van drones, info over ons bedrijf, contactgegevens‌ Natuurlijk moest deze website wel aan een paar zaken voldoen. Die zaken kan je ook terugvinden in de individuele bundel.

15

Nederlands

Rob Peelaers-Pelsmaekers

Profile for Rob.PP

GIP: Groep  

GIP: Groep  

Profile for rob.pp
Advertisement