Issuu on Google+

CEA MAI BINE VÂNDUT~ REVIST~ PENTRU B~RBA}I DIN ROMÂNIA FOR HIM MAGAZINE

WWW.FHM.RO IANUARIE-FEBRUARIE 2009 7,90 LEI

91 IA N UA R IE - F E B R UARIE 20 0 9 C RISTIN A RUS

PHUKET, INSULA NEBUN~ Cât cost` un ladyboy

PH UKET ISTO RIA M A U{I L OR

AVE, MARADONA! Ai grij` la cine te-nchini

NA E CA RA N F I L

CRISTINA

SA BR IN A M A NO LI U

RUS

I A -} I UN CÂ I N E

Pin-up girl IA-}I UN CÂINE! Dup` chipul [i asem`narea ta

istoria mau[ilor Sabrina Manoliu carnavaluri cool Nae Caranfil Michelle Marsh Emir Kusturica


Sumar Luna asta 01-02/09

56 Carnaval în Tenerife Februarie este luna carnavalurilor: Rio, Vene]ia sau Tenerife, considerat cel mai amuzant dintre toate. Înainte de postul Pa[telui, lumea catolic` sau ortodox` avea nevoie s` se dezl`n]uiasc` într-o orgie a sim]urilor.

60 Culturi religioase Fiecare a sim]it nevoia s` se închine cuiva — o persoan`, o idee de persoan` sau un simplu obiect. Exist` îns` unele religii „speciale”, care cred în chestii mai dubioase, gen extratere[tri sau fotbali[ti.

66 Sabrina Manoliu Despre cum s-a sim]it la prima sa [edin]` foto, ce p`rere are despre corpul ei, dar [i ce au zis al]ii despre asta, [i ce înseamn` s` te sim]i sexy.

70 Câini Prieten credincios, bodyguard, gunoier sau magnet pentru fete, afl` exact ce câine ]i se potrive[te în func]ie de ceea ce-]i dore[ti de la el.

78 Thailanda Dac` ai reu[it s` scapi de vreun tsunami înainte s` ajungi la Phuket, descoperi acolo o lume ciudat`, contrastant` [i savuroas` – altfel spus, primitoarea Thailanda.

86 Istoria Mou[ilor La aniversarea a 40 de ani de la construirea primului mouse, pute]i admira în ilustra]ii cum au evoluat ei tehnologic în tot acest r`stimp.

COVER STORY

92 Cristina Rus

De la ultima întâlnire cu ea, cânt`rea]a a devenit [i actri]` cu acte în regul`, nu mai pridide[te cu concertele, dar cel mai important e c`, din p`cate pentru noi, s-a îndr`gostit.

FHM 3


Sumar

|n fiecare lun`

01-02/09

34

78

101 Fashion The new you!

Radical

12-33

12 Opening Sânziana Negru este n`scut` la Chi[in`u, a copil`rit la TârguMure[, a f`cut primul an de facultate la Cluj, iar apoi s-a mutat în Bucure[ti. Cine e [i cu ce se ocup` – afla]i mai multe în interviul cu ea. 16 Impact Cum arat` criza în poze? Pute]i constata privind pia]a Noho Square, r`mas` în paragin` dup` ce, din lips` de lichidit`]i, dezvoltatorii din zon` s-au retras. 22 Cine-i fata? Andreea Ardelean are 22 de ani, a terminat Facultatea de {tiin]e Economice, sec]ia Contabilitate, la Arad, a[a c` s-a gândit c` e mai bine s` se mute la Bucure[ti [i s` se apuce de modelling. Simplu, nu? 30 Versus Chuck Norris contra lui Bruce Lee, o lupt` teribil` între dou` figuri legendare ale artelor mar]iale, al c`rei rezultat se va da, pe via]` [i pe moarte, în paginile revistei. 34-39

CULT

34 Film Mireas` contra mireas`, povestea a dou` bune prietene care se preg`tesc de nunt` în acela[i timp, pân` când constat` c` data evenimentelor coincide, moment în care se declan[eaz` r`zboiul pe invita]ii 4 FHM

comuni, biseric`, preo]i, accesorii etc. 36 Muzic` The Killers ne ucid în cel mai frumos stil posibil cu un nou album, Day and Age, din care se distinge piesa Human, ajuns` foarte sus în topuri. 38 Carte Drumul spre cas` ne prezint` povestea unui emigrant rus, r`mas v`duv [i care pleac` din comuna lui tocmai la Londra pentru a face rost de ceva b`nu]i prin care s` asigure traiul familiei lui. 39 Jocuri Quantum of Solace, un joc în care po]i s` intri în pielea lui James Bond [i s` te ocupi în lini[te de treburi pa[nice gen shootereal`, combat corp la corp [i ac]iune de tip „stealth”.

AMOR 40-47 40 Jennifer England – Americanca de 30 de ani este model, actri]`, prezentatoare TV [i cascadoare, iar în acest an se preg`te[te s` apar` în filmele Fast and the Furios 4 [i G-Force. 45 Erotica Sexul în art` sau cum în Rena[tere exista o adev`rat` obsesie pentru nuditate. 46 Istoria erotic` a armelor Cele mai multe arme au fost inventate de frustra]i sexual [i au venit ca o nevoie acut` de sex, prin care inventatorii lor încercau s`-[i exprime dorin]ele [i

UPGRADE 117-130

insatisfac]iile erotice.

LA COMANDO

48-52

48 Zully Mustafa Cum pot schimba via]a unui om ni[te cadouri gen chilo]i din piele, cizme negre înalte [i un bici. 50 Robert Ion Vorbitul cu accent românesc poate na[te fel de fel de conversa]ii de umplutur`. 51 Cristi Lup[a Bilan]ul dorin]elor pe 2008 [i lista nou` cu ce se vrea pe 2009. 52 Mike Ormsby O întâmplare cu doi copii [i ni[te benzi desenate.

CITAT INCITANT 54,90 54 Nae Caranfil – Scenaristul [i regizorul ne vorbe[te despre via]`, film, complexele românilor [i vedeteletabloid. Restul e t`cere. 90 Emir Kusturica – Celebrul regizor sârb ne împ`rt`[e[te din opiniile sale procomuniste, despre filmele române[ti, ac]iunile antiamericane [i genialul Diego Maradona.

FASHION 101-115 108 Hot de sezon 109 }inuta wrong 110 Alegerea stilistului 111 Ia-]i fa]` de FHM 112 Grooming 114 News

118 Auto Am pornit la plimbare pe Electric Avenue [i v` prezent`m ultimele încerc`ri ale produc`torilor de a realiza ma[ini care s` ne asigure un viitor mai curat [i mai uscat din punctul de vedere al polu`rii. 120 Hardware Uite anul se-nnoie[te... Tu ce mai a[tep]i? S` treac` „criza”? P`i, noi înc` n-am ie[it din tranzi]ie. {o, pe butoane! 123 Clubbing Cum ajungi de la club la Poli]ie pentru identificare în cazul în care ]i-ai uitat buletinul acas` [i ai nimerit într-o razie a for]elor de ordine. 124 Blog`real` La blogul lunii avem subvertingcapitalism.blogspot.com, care î[i propune, nici mai mult, nici mai pu]in, decât s` saboteze ordinea capitalist` [i s` declan[eze revolu]ia. 125 Net Un website constând dintr-o singur` pagin` în care ne sunt prezentate pân` la refuz o gr`mad` de widget-uri. 126 Haleal` [i pileal` Mâncarea poate fi un combustibil foarte bun [i pentru neuroni, a[a c` dac` apelezi la nutrien]ii potrivi]i, po]i ajunge s` gânde[ti mai repede, s` ai o memorie de elefant [i s`-]i îmbun`t`]e[ti puterea de concentrare.


01-02/09 Recomandat \n criz` Tehnologia e de aur Concurs de stil Ia un Samsung Omnia? Distrac]ii în re]ea Ce fe]e au numele noastre Numai pentru masculi Sâ ni spui sânii cui…

Radical

1 6 pag i n i c u f e t e , f r e c ] i i & f i g u r i ! FOTO: VALI B~RBULESCU TEXT: ANDRA ILIA{

E bine. E OK.

Produc]ie - Maria Andrei; Make-up [i hair style - Dora Codi]`; Vestimenta]ie - Passion Du Brassil (str. Lainici nr. 7A); Mul]umiri Club Quando (str. Academiei 35-37) pentru sprijinul acordat!

Te-ai uitat vreodat` pe eok.ro? Dac` nu, atunci e momentul s` dai un click. Din mai multe motive, dar mai ales pentru c` acolo e prezentatoare [i reporter de [tiri mondene Sânziana Negru.


„Înainte, femeile erau foarte frumoase, acum sunt ni[te sl`b`turi cu funduri osoase.”

a terminat Facultatea de Comunicare [i Rela]ii Publice, ar fi vrut s` lucreze în PR, dar i s-a oferit ocazia de a începe s` lucreze în televiziune [i i-a pl`cut foarte mult. A început ca reporter la Kiss TV, dup` care a primit oferta de la „Florin de la Hi-Q” pentru a lucra pentru site-ul lor, eok.ro. Îi place ideea de televiziune online [i crede c` pe viitor va prinde amploare, dar pân` atunci dore[te s` se dezvolte DUP~ CE

profesional [i s` abordeze [i alte proiecte. Momentan este implicat` în modelling [i particip` la prezent`ri, la reclame [i a avut [i câteva apari]ii episodice în seriale [i filme. Prezentatoarea de 22 de ani este o moldoveanc`-ardeleanc` stabilit` la Bucure[ti. S-a n`scut [i a copil`rit la Chi[in`u, [i la [apte ani a venit la Târgu-Mure[, unde a crescut [i a f`cut [coala. Primul an de facultate l-a f`cut la Cluj, dup` care s-a transferat la Bucure[ti, unde a [i r`mas. Accent

moldovenesc nu a apucat s` prind`, iar de cel ardelenesc a sc`pat destul de repede când a început s` lucreze în televiziune, [i toate astea f`r` cursuri de dic]ie. Avem un material despre carnavalurile din lume care au loc în luna februarie. Î]i place s` te deghizezi? Da, foarte mult. Chiar acum, de Halloween, m-am îmbr`cat în ghei[` [i a fost foarte dr`gu]. Am ni[te amintiri foarte pl`cute de

RADICAL

OPENING

atunci. Înainte am stat în dubii dac` s` fiu ghei[` sau mumie, dar pân` la urm` a ie[it bine. Mi-ar pl`cea ca mai mult` lume s` ia mai în serios joaca asta, pentru c` este foarte funny [i merit` s` înv`]`m [i noi s` ne distr`m în felul `sta. Coperta acestui num`r este în stil pin-up girl. }i se par sexy femeile din perioada aia? Da, foarte sexy. M-am uitat de curând la un film cu femei cu forme [i mi-a pl`cut de ele. Înainte, femeile erau foarte frumoase, acum FHM 1 3


FILM 01-02/09 10 DVD-uri pentru iubitorii de filme pe DVD The Killers vine dup` tine! Joac`-te cu vie]ile oamenilor precum James Bond

Cult

Am venit, am v`zut, am ascultat... am \nvins

Lupt`-ntre mirese [i tunel atomic. Asta ne lipsea...!

Mireas` contra mireas`

FILMUL LUNII

Dou` super-prietene. Dou` visuri identice despre nunt`. Dou` inele, doi miri, dou` mirese... O singur` gre[eal`! May the best bride win! Nunta - un cli[eu al marilor ecrane

Un subiect cam epuizat, dar din care americanii, con[tiincio[i, continu` s` stoarc`, poate, poate mai curge ceva. Vara asta am avut o gr`mad` de nun]i – Mamma Mia (musicalul care a înnebunit femeile), dar înainte de asta a fost Over Her Dead Body (mireasa murise, îns` mirele era disponibil, a[a c` tot s-a mai f`cut filmul), iar mai înainte, Rachel Getting Married, un film pentru care Anne Hathaway, aceea[i care se m`rit` luna aceasta (dac` î[i învinge prietena), sper` s` ob]in` Oscarul. A, s` nu uit`m de Made of Honor (acela în care un b`rbat accept` rolul de domni[oar` de onoare numai pentru a mai sta pu]in lâng` femeia pe care o iube[te... [i care se m`rit`… 34 FHM

cu altul!). 27 de rochii a fost o nebunie, dar pe asta o nunt` a ajutat-o s` promoveze de la statutul de domni[oar` de onoare la cel de mireas`... Dac` nu e Air Force One ori un erou de culoare care s` salveze toate cele 50 [i ceva de state ale Americii, atunci se cheam` c` e comedie romantic` [i punem de nunt`.

BRIDE WARS Cu: Kate Hudson, Anne Hathaway Se [tiu de mici, sunt prietene de când lumea [i tot de atunci exist` în c`p[orul fiec`reia acest vis – nunta. „Acea nunt`”, a se citi perfect`! Ei bine, visul devine realitate [i, mai mult decât atât, amândou` sunt cerute de so]ie în acela[i timp. De b`rba]i diferi]i, slav` Domnului! Încep preg`tirile [i, prietene bune cum sunt, se cosiliaz` reciproc despre rochii, coafuri [i alte accesorii. Totul e perfect, a[a cum [i-au dorit, pân` când se produce o gre[eal`: fetele descoper` c` nun]ile lor au fost fixate în aceea[i zi, la aceea[i or`, în acela[i loc. Când devine clar c` nici una nu va ceda locul celeilalte, începe un adev`rat r`zboi, miza fiind invita]ii comuni, biserica, preo]ii, accesoriile [i a[a mai departe. S` înving` cea mai bun`! Bonus: Film recomandat celor plictisi]i dup` S`rb`tori!

FAR CRY Cu: Til Schweiger Inspirat dup` primul videogame cu împu[c`turi [i agen]i secre]i, Far Cry este o poveste bine f`cut` despre un om de [tiin]` nebun, care a dat na[tere unei nebunii [i mai mari. Bonus: Ac]iune mult`, dar bine aranjat`! MY BLOODY VALENTINE 3D Cu: Andrew Larson Masacru de Ziua Îndr`gosti]ilor, varianta 3D. Adic` te instalezi în fotoliu, pui ochelarii pe nas [i sim]i cum te împro[c` cu sânge. Asta o fi cool pentru iubitorii de astfel de filme, nu? Vorbim dup`! Bonus: 3D-ul.


acas` copilul, dar... surpriz`! Nu prea pare a fi al ei. Bonus: Super-distribu]ie!

DVD-URILE IERNII

CULT

FILM DVD-UL

10 DVD-uri, unul mai bun decât altul LUNII AUSTIN POWERS, SPIONUL CARE MI-A TRAS-O Cu: Mike Myers Un super-spion pierde ce are el mai de pre], libidoul, [i se duce \n trecut s`-l recupereze. Bonus: Trailer, scene scoase.

ROLE MODELS Cu: Sean William Scott, Paul Rudd Doi tipi o bag` pe mânec` [i sunt pu[i s` aleag` – închisoare sau serviciu în slujba comunit`]ii? Exact, a[a aleg [i ei, dar dup` prima zi încep s` cread` c` la pu[c`rie le-ar fi fost mai bine... Bonus: Asta e o comedie haioas`!

YES MAN Cu: Jim Carrey Sc`lâmb`itul no. 1 e din nou pe marile ecrane. Yeah! Filmul în care joac` are o poveste [i mai jalnic` – cic` un b`rbat a tot zis numai Nu pân` acum, [i de-acum începe s` zic` Da la toate. Ha, ha, ha... Bonus: Eu nu m-a[ b`ga! BEDTIME STORIES Cu: Adam Sandler C`l`torie spre centrul P`mântului 3D a avut parte de cei mai mul]i spectatori, se zice. Bedtime Stories e foarte asem`n`tor, e aventur` 100% [i e foarte haios. Ceva cu ni[te pove[ti care încep s` se întâmple în realitate. Bonus: Adam Sandler face filmul! CHANGELLING Cu: Angelina Jolie, John Malkovich Filmul, dup` un fapt real, e povestea unei mame c`reia i s-a schimbat copilul dup` na[tere. Ea-l caut`, poli]ia o ajut`, îi aduce

FROST/NIXON Cu: Kevin Bacon 11 interviuri au devenit celebre. Este vorba despre cele date de Nixon (unul din pre[edin]ii Americii) lui David Frost. Prima întrebare care i-a fost adresat`: „De ce nu a]i ars casetele Watergate?”, sau, mai pe române[te, „De ce a]i vândut flota?“ Bonus: Regizor e Ron Howard (Codul lui DaVinci).

BURLACUL Cu: Chris O’Donnell Un burlac convins mo[tene[te 100 de milioane de dolari, dar nu poate intra în posesia lor decât însurându-se. Bonus: Scene scoase, making of. VÂRFUL PIRAMIDEI Cu: Giovanni Ribisi O ofert` de job îi schimb` via]a unui manageria[ ce avea cazinoul în propria cas`. Cineva \ns` a avut interes s`-l promoveze. Bonus: Nu cunoa[tem! PRIMA Z~PAD~ Cu: Guy Pearce Prins de ninsoare într-un or`[el plictisit, un tip ajunge la o ghicitoare, apoi toate încep s` se împlineasc`. Bonus: Nu are.

VALKYRIE Cu: Tom Cruise, Kenneth Branagh Cruise face rolul unui colonel german din timpul celui de-al Doilea R`zboi Mondial. R`nit [i trimis în ]ar`, acesta trece de partea Rezisten]ei [i se ofer` s`-l arunce în aer pe Hitler. Bonus: Dup` Misiune imposibil`, Cruise se joac` cu bombi]e.

ROCKNROLLA Cu: Gerard Butler Fra]ilor, e tare! Cu Guy Ritchie la conducere, doi dintre cei mai mari infractori din ora[ (Londra) î[i pun pe urme capii lumii interlope. Motivul – o pictur` furat`. Adaug` la toate astea bubuituri [i gunuri dintre cele mai cele [i ai The Movie. Ce mult Bonus: Super-film, super\mi doresc un copil...! ac]iune!

LEGENDA VIE Cu: Will Smith Un savant str`lucit, imun la un virus ce rade oamenii de pe suprafa]a p`mântului, începe s` caute supravie]uitori prin New York. Bonus: Sfâr[it alternativ. 21: {ANSA VIE}II LUI Cu: Kevin Spacey Un profesor de matematic` alege ni[te studen]i eminen]i cu care pleac` la Vegas, la jocurile de noroc. Bonus: Joc virtual de blackjack. CUMP~R, ÎNCHIRIEZ B~RBAT Cu: Heather Graham Pentru c` i s-a pornit alarma ceasului biologic, o femeie de 33 de ani trebuie s` dea na[tere unui copil. {i vrea un b`rbat. Bonus: Nu cunoa[tem! PULP FICTION Cu: John Travolta Filmul lui Tarantino nu mai are nevoie de prezentare, dar sfatul meu e s`-l ai în cas`. Po]i s`-l vezi [i s`-l revezi de câte ori vrei. Bonus: Trivia, foto-galerie, trailer. GOOD WILL HUNTING Cu: Robin Williams, Matt Damon Dou` Oscaruri, o distribu]ie de zile mari [i un subiect super-tare. Dac` nu l-ai v`zut.. e cazul s`-l vezi! Bonus: Trailer. TAXI 4 Cu: Samy Naceri Poli]istul Emilian trebuie s` p`zeasc` un criminal c`utat în toat` Europa, dar îl scap`. Concediat, poli]istul î[i ia revan[a. Bonus: Trailer, making of.

Foto: New Films International, Glob Com Media, Intercom Film, RoImage 2000. Pagini realizate de Laura Udrea.

QUARANTINE Cu: Jennifer Carpenter Un horror cu mult sânge, în care explica]ii nu prea se dau. O ziarist` [i ni[te pompieri în misiune r`mân bloca]i într-o cas` ce intr` în carantin`. Da’ nu zice nimeni ce grip` au luat. Bonus: Numai pentru iubitorii genului…

FHM 35


Amor FOTO: www.popstarpictures.co.uk/NEON TEXT: Andra Ilia[

PRIN}ESA SOARELUI

Pagina 3 a The Sun este o pepinier` de fete frumoase. Nu ne crezi? Michelle Marsh este doar \nc` o dovad` pe care ]i-o d`m.

4 0 FHM


AMOR

MICHELLE MARSH

FHM 41


CARNAVAL

Carnaval în TEXT {I FOTO: ANDRA ILIA{

TENERIFE

56 FHM


O c`p[un`, o cirea[`, o aten]ie... Cu ce \]i putem fi de folos?

S` te duci în Tenerife în plin` var`, ba chiar [i de Revelion, e cam banal. S` te duci iarna la schi în Austria e la fel de banal. Dar ce alt` posibilitate rezonabil` ai pentru o distrac]ie de vacan]`? P`i, s`-]i spunem noi: carnavalurile. Luna februarie e luna lor. Cel mai mare e la Rio. Mai aproape îl ai pe cel de la Vene]ia. Dar cel mai amuzant este cel din Tenerife.

L

umea catolic`, la fel ca [i cea ortodox`, intr` în postul Pa[telui undeva pe la sfâr[itul iernii, adic` cu 40 de zile înainte de s`rb`toare. Teoretic, asta înseamn` restric]ii de tot felul - f`r` carne, f`r` alcool, f`r` sex [i f`r` distrac]ie, în general. Pentru ca perioada asta s` fie suportat` cât mai bine, se cerea o orgie a sim]urilor în prealabil. {i uite-a[a au ap`rut petrecerile care în timp s-au transformat în manifest`ri de durat` [i amploare, cunoscute generic sub numele de carnaval. Cuvântul carnaval vine de la „carne va”, adic`, în traducere, „carnea se duce”, ceea ce reprezenta o tragedie pentru alimenta]ia gurmanzilor mediteraneeni.

De la petrecerile vulgului… la manifest`ri de amploare Cu sombreroul pe frunte, st`m de veacuri ca un munte.

Se vorbe[te despre tradi]ia carnavalurilor înc` din dezl`n]uitul Imperiu Roman, dar primele dovezi

Cum ajungi la carnaval? Anul acesta, carnavalul din Santa Cruz dureaz` de pe 18 februarie pân` pe 1 martie, dar se poate prelungi în celelalte ora[e. Agen]iile de turism din România nu ofer` excursii organizate cu zboruri charter, totu[i exist` posibilitatea contract`rii unor sejururi în perioada respectiv` pentru pre]uri pornind de la 800 euro de persoan`, pentru 6-7 zile, cu zbor de linie. Dar, majoritatea hotelurilor oferite sunt în zona de sud, cam la 80 km distan]` de capitala Santa Cruz. Totu[i, transportul c`tre centrul carnavalului nu este o problem`, mijloacele de transport în comun func]ionând [i pe timpul nop]ii dup` acela[i orar ca ziua, special pentru aceast` perioad`. Programul manifest`rilor carnavalului din Santa Cruz le g`se[ti pe www.carnavaltenerife.es.

scrise ale carnavalului spaniol sunt de prin secolul al [aptesprezecelea, totu[i se pare c` [i înainte petrecerile premerg`toare postului erau atrac]ia principal` a sfâr[itului de iarn`. Cei din clasele joase ale societ`]ii se adunau [i puneau de ni[te petreceri monstruoase, îmbibate de alcool [i desfrâu. Tineretul nobiliar, ceva mai cuminte decât cel actual, tânjea dup` distrac]ia celor mul]i, dar nu se putea amesteca cu vulgul, a[a c` a g`sit solu]ia: m`[tile [i deghiz`rile, care s` le acopere identitatea. În cazul `sta, faptul c` erai fiul lui tata nu mai era o mândrie, mai ales pentru snobimea cu bani. Ideea a prins repede, mai ales c` astfel puteai s` te ascunzi în spatele unui personaj [i s` nu mai dai socoteal` pentru faptele tale. De fapt, chiar [i acum, în Tenerife circul` vorba c` nu se ia în seam` ceea ce se întâmpl` în timpul carnavalului. Orice spui sau faci (în limite legale) pe perioada celor dou` s`pt`mâni de desfrâu se [terg cu buretele [i

nimeni nu te poate învinui pentru ele. Po]i promite localnicelor orice, po]i s` le ceri în c`s`torie, pentru c` un angajament pe termen lung nu se va concretiza [i ele o [tiu foarte bine. Nasol e când ]eapa ]i-o iei tu, prins în euforia momentului. Petrecerile carnavalului au luat din ce în ce mai mult` amploare, pân` când dictatorul Franco, speriat de puterea maselor, a decis interzicerea manifest`rilor publice. Spania a intrat într-un con de umbr`, iar S`rb`torile Iernii, cum erau numite pe atunci, s-au redus drastic în perioada 1936-1975. Insulele Canare, aflate fa]` de continent la dou` ore [i jum`tate de zbor sau dou` zile de navigat, au avut îns` un regim ceva mai blând. Dovad` st` [i faptul c` aici s-au organizat comploti[tii pentru a pune la punct lovitura de stat în vederea înlocuirii dictatorului. Îns`, în ultimii 30 de ani, carnavalul s-a revigorat [i s-a transformat într-o ac]iune considerat` a treia la nivel mondial, dup` celelalte dou`

Plaja Teresitas de lâng` capitala Santa Cruz


CREDIN}E

Înc` din cele mai vechi timpuri, omul a sim]it nevoia s` se închine cuiva: unei persoane, ideii unei persoane sau, [i mai simplu, vreunui banal obiect înzestrat cu puteri supranaturale. Fiecare biseric`, sect`, cult sau organiza]ie spiritual` crede în ceva, îns` unele „religii” mai speciale cred în tot soiul de chestii dubioase, de la extratere[tri la fotbali[ti. TEXT: R~ZVAN }~R~U

, E AMVaradona!


Ce, m`, nu e[ti soldat? Vino la tata Luc s`-]i arate!

Ordinul templului Soarelui

Matt Halle

Foto: Guliver

Biserica Raëlian` – Totul este totul Introducere în dogm` Biserica a fost fondat` de un tip pe nume Claude Maurice Marcel Vorilhon, acum 35 de ani, când a descoperit în vulcanul Puy de Lassolas din Fran]a o navet` spa]ial`. În naveta spa]ial` l-a întâlnit pe b`trânul Yahweh al rasei Elohim. Yahweh, dup` ce a stat vreo 25.000 de ani în acea navet` spa]ial`, jucând [eptic american cu computerul de bord al navetei, a decis s` împart` cu Verilhon secretele universului. Ideea principal` este c` Elohimii au venit pe P`mânt acum jdemii de ani [i au zis s` o populeze cu via]`, folosind inginerie genetic` [i manipul`ri ale ADN-ului. Probabil, Yahweh a fost destul de conving`tor, în special pentru faptul c` a elucidat multe dintre misterele Bibliei [i ale Coranului. De exemplu, Gr`dina Edenului a fost de fapt un laborator pentru a construi via]` artificial`, iar Arca lui Noe, o navet` spa]ial` în care se arhiva ADN-ul pentru crearea vie]ii prin clonare. Totodat`, Turnul Babel a fost o banal` rachet` care trebuia s` ajung` înapoi pe planeta creatorilor [i potopul… eh, potopul a fost, de fapt, o explozie nuclear`. Pe scurt, o

explicare [tiin]ific` sau, mai degrab`, [tiin]ifico-fantastic` a marilor religii care exist` [i pân`-n ziua de azi. Deci Moise, Buddha, Isus [i Mohammed au fost simpli purt`tori de cuvânt ai Elohimilor. Lucrurile încep s` devin` cu adev`rat dubioase Vorilhon [i-a schimbat numele în Raël [i a început s`-[i împart` credin]a în lung [i-n Mailat, iar mai apoi s` construiasc` o ambasad`. Ambasad` în care prietenii lui Yahweh s` vin` înapoi pe P`mânt (prin perioada Apocalipsei sau a Revela]iei). Se cunoa[te faptul c` extratere[trii sunt foarte diploma]i. Raëlienii sunt [i foarte senzuali, iar religia lor se bazeaz` pe dragoste [i sex. Mult sex, de toate felurile. Ei combin` dragostea cu [tiin]a [i, mai ales, clonarea. Raël dorea s`-l cloneze pe Hitler pentru a fi judecat, [i chiar pe terori[tii sinuciga[i, ca s` nu se bucure de acele virgine promise în Rai. În ce vei crede? Extratere[trii te-au creat [i te iubesc destul de mult, iar clonarea este sinonim` cu reîncarnarea. La fel de mult conteaz` s` crezi în umanitate [i-n Economia Umanitar` (politica Raëlienilor), în pace, dar [i în ideea c` Universul nostru este un singur atom dintr-un alt Univers.

Introducere în dogm` Aceast` nou` credin]` a luat na[tere acum un sfert de secol din dorin]a de a duce mai departe Ordinul Templierilor. {ti]i, Cavalerii Templieri, cei care masacrau oamenii în numele divinit`]ii [i pentru c` aveau în dulap Sfântul Graal – da, acei Templieri. Societatea secret` - conceput` de Di Mambro [i Luc Jouret pe ideile altor tipi, precum Julien Origas (probabil un fost membru al SS-ului) dore[te s` unifice toate religiile cre[tine [i Islamul pentru cea de-a doua venire a lui Isus pe P`mânt. Presa din Canada a raportat c` loja din Quebec avea în componen]` directori ai celei mai mari companii produc`toare de electricitate cu hidrocentrale [i c`, de dragul Apocalipsei, au construit un baraj special pentru a furniza energie electric` pentru o colonie de templieri atunci când va veni Ziua! Partea dr`gu]` este c` membrii purtau costume cump`rate de ei, participau la ceremonii [i se uitau la Di Mambro cum se juca cu o sabie pe care o primise într-o via]` anterioar`. Lucrurile încep s` devin` cu adev`rat dubioase Domnul Di Mambro a fost ceea ce ast`zi am numi un paranoic nebun, numai bun de pus într-o c`ma[` de for]`. Dar pentru c` în 1994 nu existau asemenea concepte, Di Mambro a ordonat templierilor din Quebec s` ucid` un nou-n`scut al c`rui tat` era membru al cultului. Se pare c` Di Mambro credea c` antihristul se va na[te în interiorul organiza]iei, a[a c` era nevoie de interven]ia unui ]`ru[ de lemn. Câteva zile mai târziu, împreun` cu 12 enoria[i, Di Mambro s-a pref`cut c` este Isus la Cina cea de Tain`, iar dup` câteva cine mai târziu, în Suedia s-au descoperit 52 de templieri mor]i, aparent sinuciga[i, iar în vestul Suediei al]i 48, printre care [i Jouret, Di Mambro [i familia FHM 61


Fetele

SABRINA MANOLIU

˘ a mai facut ˘ Ce vraji

Sabrina Fiica lui Dan Manoliu, Sabrina, e obi[nuit` cu televiziunea \nc` de la 4 ani. De atunci tot prezint` emisiuni \n direct sau joac` \n telenovele, dar emo]iile de a poza pentru FHM le-au dep`[it pe toate celelalte. {i totu[i nu-i pare r`u. FOTO: SEBASTIAN ENACHE PRODUC}IE: MARIA ANDREI TEXT: RUXANDRA MARIN

Make-up [i hair style - Dora Codi]`; Vestimenta]ie - Verdissima, Plaza România etaj 1; Loca]ie - Disco Maxx - Complex Regie, mul]umiri pentru sprijinul acordat!

E

ste prima oar` când te dezbraci pentru un pictorial. Cum a fost? Cum te-ai sim]it? Mi-a fost fric`... Sincer, nu [tiu de ce. Sunt obi[nuit` cu corpul meu, îmi place, dar era ceva nou. Oricine se uit` în oglind` acas`, se admir`, „pozeaz`”, dar cu siguran]` nu cu o echip` care s`-i fac` [i poze. Brusc, nu mai [tiam s` stau. A fost minunat. De când am aflat c` voi face pictorialul am prins încredere în mine. Atunci, acolo, s-a finalizat partea cu încrederea. M-am sim]it sexy [i cred c` a fost pentru prima dat` cu adev`rat. E cea mai bun` terapie atunci când nu ai încredere în tine sau cineva te-a f`cut s-o pierzi. Sunt convins` c` oricum ai ar`ta, dac` te îmbraci sexy [i te sim]i a[a, asta emani [i a[a te percep [i cei din jur.

6 6 FHM

Dar când te-ai dezbr`cat prima oar` în fa]a unui b`rbat, ce-ai sim]it? Oau! Emo]ii. Eram nesigur`, timid`. Nu [tiam dac` e OK cum ar`t sau nu. }i se poate întâmpla ca unul s` nu aib` nici un fel de remarc` cu privire la felul în care ar`]i, dar po]i s`-l g`se[ti [i pe cel care s`-]i adore fiecare centimetru [i s` ]i-o [i spun`. Am tr`it ambele variante. E incredibil cât de mult te pot relaxa anumite cuvinte, anumite remarci. S` auzi c` ai pielea incredibil de fin` sau faptul c` stai cu coloana mai cambrat` decât normal, [i îi place la nebunie, sunt lucruri care te fac s` prinzi încredere. Cum te sim]i în pielea ta? Acum, dup` ce am trecut prin multe, [i mai ales dup` aceast` [edin]` foto, pot s` dau [i altora din încrederea pe care am prins-o.

Ce ai schimba la tine? Poate mi-ar pl`cea s` m` v`d pentru o zi mai înalt`, s` v`d cum e. Am avut un mic complex pe tema asta, pân` când mi-am dat seama c` e o tâmpenie. M-a mai deranjat la mine faptul c` am fa]` de copil, dar am în]eles c` mai târziu eu voi sta lini[tit` când altele vor plânge pe la medici, încercând s`-[i întind` fe]ele. Iar dac` cineva m` place trebuie s` ia pachetul a[a cum e... mic, dar consistent. Poate m` vopsesc totu[i altfel. În ce situa]ii te-ai putea sim]i penibil? S-a întâmplat vreodat`? Nu am p`]it pân` acum ceva atât de grav, încât s` m` simt penibil, dar cred c` a[ vrea s` intru în p`mânt [i s` dispar în cazul în care a[ face o gaf` iremediabil` în munca mea. {tiu! Dac` a[ fi în direct [i mi-ar sc`pa o înjur`tur`...

ar fi un moment foarte penibil. Ce înseamn` pentru tine s` fii sexy? O stare psihic`. Dac` a[a te sim]i, asta vei transmite în jurul t`u. Nu cred c` are leg`tur` cu hainele. Nu trebuie s` fii mai mult dezbr`cat` decât îmbr`cat`. Po]i fi sexy când dormi, când te treze[ti, când e[ti nervoas`, când plângi... Oricând vrei tu! Ce g`se[ti sexy la un b`rbat? Mi se pare foarte sexy ca b`rbatul s` fie inteligent, s` fie o provocare continu`. A[a a fost primul meu iubit, [i cred c` asta m-a atras cel mai mult la el. Îmi plac foarte mult ochii. Sincer vorbind, m` gândesc la o singur` privire acum. M` pot uita în ochii respectivi ore în [ir, f`r` s` vorbim, [i s` în]eleg o gr`mad` de lucruri. Un zâmbet dulce, pu]in timid, este un alt lucru sexy la un b`rbat.


FHM 67


LUMEA CÂINILOR

TEXT: JOSH WOODFIN {I JUSTIN QUIRK

CÂINI B~RB~TE{TI PRIETEN CREDINCIOS, BODYGUARD, DISPOZITIV DE ELIMINARE A DE{EURILOR {I MAGNET PENTRU FETE - FHM TRECE ÎN REVIST~ SINGURII CÂINII PE CARE AR TREBUI S~-I DE}IN~ UN B~RBAT ADEV~RAT…

C

e avem sub pomul de Cr`ciun? O cutie de carton g`urit`, o duhoare resping`toare [i de neoprit, plus o balt` de pipi care se l`]e[te v`zând cu ochii? Daaaa, un pache]el chel`l`itor de bucurii! Este cunoscut faptul c` omul e o specie iubitoare de câini. {i asta pentru c` un câine nu se ia la ceart` cu tine, nu petrece ore în [ir alegându-[i pantofii, se îmbat` foarte rar, nu

plânge cu una, cu dou` [i nici nu-]i vomit` în poal` întregul meniu chinezesc. Problema e de unde s` [tii ce câine ]i se potrive[te... Evident, un pui de câine vine la pachet cu specifica]iile clasice: „face caca peste tot”, „roade tot ce prinde”, „îi pute gura a hoit”, dar cu toate acestea ai mereu de unde alege. Din cele 209 rase cu pedigree, recunoscute la nivel mondial, ai toate [ansele s` te pricopse[ti cu o potaie care latr`, schel`l`ie [i se ascunde dup` tine

în parc. {i nu uita, un câine dureaz` mai mult decât Cr`ciunul când l-ai primit: va trebui s` ai grij` de el pre] de cel pu]in un deceniu. Motiv pentru care FHM î]i prezint` un ghid canin complet pentru anul 2009: o list` a pot`ilor pe care orice b`rbat le poate scoate mândru la plimbare pe strad` (f`când, bineîn]eles, abstrac]ie de pungu]a cu fecale pe care o ascunde în buzunar). Ace[tia sunt, domnilor, câinii baza]i. Aport! FHM 71


1. DAC~ VREI LOIALITATE

2. DAC~ E{TI MAI COMOD

Brac german cu p`r scurt Cât cost`: 300-500 euro Descriere: O combina]ie rafinat` între Pointer spaniol, Foxhound [i English pointer. Puternic [i bine f`cut, de[i pu]in cam agitat. Temperament: Prietenos, loial [i protector, iube[te pe oricine îi arat` lesa, cheia ma[inii sau o arm`. Sunt foarte afectuo[i [i nu le place deloc s` stea mult timp singuri. Trebuie înv`]a]i de mici care este diferen]a între joac` [i vân`toare, pentru c` instinctele lor sunt foarte puternice. Punctul de vedere al veterinarului: Mare aten]ie, pentru c` sunt precum copiii mici, înghit tot ce g`sesc. Speran]a de via]`: Cam 15 ani, dac` reu[esc s` nu-[i bage nasul pe unde nu trebuie. Bun la… alergat prin parc, spart gura târgului p`rând bogat [i ar`tos în timp ce stai la cârma unui vapor. Nu tocmai indicat dac`… îl la[i singur acas` peste noapte sau te hot`r`[ti s`-]i iei o vacan]` de dou` s`pt`mâni ca s` joci golf.

Bulldog englez Cât cost`: 350-550 euro Descriere: Rasa provine din Grecia, îns` frumu[eii cu botul turtit s-au aciuat în Anglia de prin secolul al XIII-lea. Cândva era un lupt`tor neînfricat, îns` acum a devenit ]inta glumelor în leg`tur` cu aptitudinile lui de a l`sa bale, de a sfor`i când respir` [i de a trage pâr]uri. Shakespeare îi descria cândva ca „având aspectul unei broa[te râioase pe care s-a a[ezat cineva”. Temperament: Docil, prietenos, loial [i… pâr]âit…

Punctul de vedere al veterinarului: Bani mul]i… Încruci[`rile repetate de-a lungul epocilor i-au pricopsit cu sensibilit`]i dermatologice, respiratorii, gastrice [i oftalmologice. Si, în plus, nu pot s` fete în mod natural, cezariana este obligatorie. Speran]a de via]`: 8-10 ani Bun pentru… cei care se deplaseaz` foarte încet, familii cu copii, nostalgicii perioadei celui de-al doilea r`zboi mondial [i pentru Johnny Vaughan. Nu tocmai indicat pentru… trafican]ii de droguri care vor s` intimideze [i persoanele gr`bite.

CÂINI-EROU

Un câine nu înseamn` numai tandre]uri [i dat din coad` CEL CARE LATR~

Akita Inu Cât cost`: 350-450 euro Descriere: Una dintre cele mai vechi rase de pe glob, creat` înc` din secolul al XVII-lea de samurai pentru lupte [i vân`toarea ur[ilor negri. Temperament: În ciuda istoriei acestei rase, sunt cunoscu]i pentru docilitate, ata[ament [i independen]`. Dar nu se sfiiesc s` se încaiere atunci când au un adversar pe m`sur`. Punctul de vedere al veterinarului: Principala problem` a acestei rase este c` uneori apar exemplare ce sufer` de nanism, îns` asta nu e tocmai o problem` pentru proprietar, deoarece o versiunea pitic` a rasei nu poate fi decât adorabil`. Speran]a de via]`: 9-15 ani Bun la… dat pe spate tat`l afacerist japonez al noii tale iubite. Nu tocmai indicat dac`… vrei s` faci ordine printre b`ie]ii din cartier, fiindc` nu o s` se încurce în lupte stupide. 72 FHM

For]ele SAS antreneaz` alsacieni pentru a fi para[uta]i dincolo de liniile inamice. Odat` ajun[i la sol, fiind prev`zu]i cu camere video miniaturale, pot oferi informa]ii despre inamici [i posibilele ambuscade.

GINERELE {I MIREASA În iunie 2003, o feti]` din India, în vârst` de 9 ani, s-a c`s`torit cu un câine f`r` st`pân, botezat Bacchan, pentru a alunga spiritele malefice. Karnamoni Handsa a fost informat` c` va putea s` se c`s`toreasc` din nou când va cre[te, f`r` s` fie nevoit` s` divor]eze de c`]el. La ceremonie au participat 100 de persoane care au închinat un pahar de booze, în timp ce ginerele se sc`rpina în urechi cu labele din spate.

CÂINELE {I TELEFONUL Ofi]erul Joe Stalnaker din Arizona a f`cut o alegere în]eleapt` atunci când l-a înfiat pe

Buddy, un ciob`nesc german. Stalnaker suferea de epilepsie de 10 ani, iar Buddy era antrenat s` sune la 911 în cazul în care st`pânul le[ina. A[a c` în luna septembrie, când Joe a avut o criz`, Buddy a chemat ambulan]a. „Pe înregistrarea audio, Buddy poate fi auzit l`trând”, spunea sergentul Mark Clark, „[i nici cei mai vechi dintre dispeceri nu au mai auzit una ca asta pân` acum.”

CÂINELE-{OARECE Un câine pe nume Scooby a fost chemat într-o instan]` de judecat` francez` ca martor într-un proces. Câinele urma s` ajute la identificarea unui suspect dup` ce st`pânul s`u murise spânzurat în circumstan]e neclare. Câinelui i s-a dat consemnul de a „l`tra furios” atunci când vede suspectul. Judec`torul a apreciat conduita câinelui ca fiind „exemplar` [i de un real ajutor”.


PHUKET

TEXT {I FOTO: EDUARD }ONE

ÎNAINTE S~ AJUNGI ÎN PHUKET, TE ROGI S~ NU TE LOVEASC~ VREUN TSUNAMI. ÎNDAT~ CE AI AJUNS, O LUME CIUDAT~, CONTRASTANT~ {I SAVUROAS~ TE FACE S~ UI}I DE VALURILE URIA{E PENTRU A TE ARUNCA ÎN BRA}ELE PRIMITOARE ALE THAILANDEI. FHM 7878FHM


Soarele nu apune niciodat` \n imperiul FHM

{

oferul de taxi întinde cartea de vizit` [i bâiguie ceva în engleza de balt` pe care o folosesc to]i thailandezii [i care include un maxim de 20 de cuvinte. „Dac` vre]i mâine taxi, suna]i.” Are ochelari de soare Armani [i ceas Cartier. Falsuri rezonabile. M` uit pe bucata de carton. „Mr. Porn” Nu-mi pot st`pâni un zâmbet, dar pot st`vili hohotul de râs care mi se declan[ase instant. „Mr. Porn, nice name!” „Thank you!” Nici o urm` de ironie. Thailandezii nu-[i permit ironii, nici m`car când vine vorba de [oferii de taxi. Mr. Porn „decoleaz`” încet în Toyota lui Avensis, bine garnisit` cu pliante turistice legate de minun`]iile Phuketului: Phi Phi Island, James Bond Island sau, poate, uimitorul spectacol în stilul Las Vegasului – FantaSea Show. Phuket e insula aceea de care toat` lumea a auzit, acum patru ani, când tsunamiul a lovit nemilos coastele tuturor statelor din Asia de Sud-Est. Micu]ul t`râm din sudul Thailandei [i-a revenit miraculos dup` catastrof`. Era obligatoriu. Turismul e hrana de zi cu zi a Phuketului, cel pu]in în sezo-nul de baz` (noiembrie–mai), când musonii nu-[i fac de cap umezind pere]ii cl`dirilor [i provocându-le igrasii iremediabile. Milioane de oameni din întreaga lume aleg anual Phuketul pentru a-[i odihni (sau nu) oasele pe fantasticele plaje thailandeze. Masaj? Tuk-tuk? Cheap-cheap? Câteva no]iuni obligatorii, pe care orice turist le înva]` instant de \ndat` ce p`[e[te în Phuket. Conferin]a interna]ional`

FHM î[i desf`[oar` ultimele momente în sala de bal a hotelului J.W. Marriott, situat pe plaja Mai Khao, în nordul insulei. Aproape 70 de oameni, veni]i din toate col]urile lumii, au reu[it înc` o dat` s` dea via]` devizei conform c`reia „Soarele nu apune niciodat` în imperiul FHM”. 33 de edi]ii interna]ionale, plus edi]ii online în SUA [i Israel. For]a brandului în stare pur`. Dup` trei zile de conferin]`, distrac]ia poate s` înceap`. Exist` suficient de multe motive.

M AI KHAO

Plaja Mai Khao are 17 kilometri lungime [i e pustie. Aproape unicul ei punct de reper e hotelul Marriott, care î[i autodep`[e[te renumele, transformându-se într-un spectacol indoor [i outdoor. Paradis tropical – acesta ar fi termenul corect. Gr`dini imense, care-]i taie r`suflarea prin vegeta]ia aparent haotic`, trei piscine neconven]ionale, bungalouri împr`[tiate într-un spa]iu cu arhitectur` peisagistic` perfect`, spa de mare clas`, terenuri de tenis, 10 restaurante [i baruri, chiar [i o [coal` de buc`t`rie thailandez` - pe care o po]i absolvi cu succes în numai dou` zile. Plaja portocalie e un deliciu. Hotelul [i-a f`cut un renume din protejarea broa[telor ]estoase care vin la sfâr[itul lui noiembrie s`-[i depun` ou`le pe Mai Khao. Pentru fiecare zi petrecut` în hotel, orice turist e obligat s` doneze 40 de bah]i thailandezi (1 euro) în contul broscu]elor. În incinta hotelului se afl` amenajate dou` lacuri artificiale, cu vedere spre mare, a c`ror ap` lini[tit`, garnisit` cu elemente tradi]ionale, poate calma în miez de noapte orice bolnav de nervi care încearc` s` urle la lun`. Unica problem` cu Marriott e izolarea. Hotelul e departe de punctele fierbin]i ale Phuketului, fiind targetat ca o oaz` de lini[te [i armonie. Cine vrea s` vin` în Phuket

pentru odihn`, nu poate g`si un loc mai bun – mâncare de nota zece, plaj`, piscin`, plimbare, romantism – all inclusive. Dar... cine vine în Phuket doar pentru odihn`?

Z ÂMBI}I, V~ ROG!

Zâmbetul e sportul na]ional al thailandezilor. Pân` s` te prinzi de asta, ai impresia c` fac mi[to de tine. Prea zâmbesc to]i, pentru ni[te oameni care câ[tig`, în medie, 200 de dolari lunar. Dac` un osp`tar vars` un pahar de ap` pe tine, primul lucru pe care-l face e s`-]i zâmbeasc`. {i nu trebuie s` te sim]i ofensat. Zâmbetul (yim) e perceput în Thailanda drept cea mai apropiat` reac]ie fa]` de orice situa]ie. Exist` nu mai pu]in de 13 tipuri de zâmbet, de la cel politicos (folosit pentru turi[ti) la cel oferit rivalului înfrânt, de la zâmbetul de „scuz`-m`, dar am dreptate” la cel de „aceasta e chiar o situa]ie nasoal`”. Nu e u[or s` faci distinc]ie între tipurile de zâmbet, îns` mai multe zile petrecute printre thailandezi te vor antrena. Vei începe oricum s` zâmbe[ti, [i asta î]i va da o stare de spirit excelent`. Thailandezii ar putea s`-[i exporte zâmbetele c`tre lumea occidental`, chiar [i în scopuri terapeutice. „Sunt foarte relaxa]i”, spunea un italian pe care l-am întâlnit într-o sear` pe plaja din Patong. Profesor de englez`, Carlo predase prin Japonia, apoi se stabilise de doi ani în Phuket. „Au o filozofie simpl`. Nu vor s` se dezvolte, nu vor FHM 79 79 FHM


CEL MAI BUN PRIETEN AL OMULUI...

MOUSE-UL TEXT: DAN MIHU

86 FHM


În luna decembrie a anului trecut mouse-ul [i-a serbat primii 40 de ani de glorie. E o reu[it` [i asta - s` rezi[ti pe lâng` casa omului, ba chiar pe masa lui (de lucru), fiind un nenorocit de [oarece. De aceea, pentru a marca a[a cum se cuvine frumoasa aniversare, am pus la punct o cronologie a existen]ei simpaticului click`itor. Tata mouse-ului Povestea noastr` începe în 1961. Eroul incontestabil al întâmpl`rii s-a numit Douglas C. Engelbart, doctor în computere la Institutul Stanford. S` nu uit`m c` pe atunci computerele erau cam cât un dulap de mari [i multe dintre ele comunicau înc` cu exteriorul prin cartele perforate. Aflat fiind la o conferin]` de specialitate, Engelbart a schi]at în carne]elul s`u de note primele desene ale unui dispozitiv menit a permite oamenilor s` interac]ioneze cu un monitor de computer. Un an mai târziu revenea cu un proiect detaliat [i foarte frumos justificat în articolul Augmenting the Human Intellect: A conceptual framework (Dezvoltarea intelectului uman: Cadru conceptual). Primul nume folosit de el pentru un asemenea dispozitiv a fost acela de „pointer”. Aduce mai degrab` a ras` de câine, nu?

În 1964, inginerul-[ef al Centrului pentru Cercetarea Dezvolt`rii (nu [tim cum s-ar putea traduce altfel originalul Augmentation Research Center) de la Stanford, Bill English, construie[te primul mouse pentru computer. Prototipul era confec]ionat dintr-un paralelipiped din lemn scobit. Pe din`untru avea dou` ro]i mari [i ni[te senzori primitivi. Avea un singur buton, mare [i ro[u - ca o valiz` nuclear`. Dar func]iona. Din spate îi atârna un fir de comunica]ie cu portul serial. Un glume], r`mas anonim, i-a zis „mouse”… [i a[a i-a r`mas numele.

Ce mi[c` mouse-ul? Principiul ini]ial de func]ionare, de[i extrem de simplu, este ignorat de majoritatea utilizatorilor. Cu toate acestea, el a r`mas acela[i vreme de mai multe decenii,

pân` la apari]ia mou[ilor optici sau a celor cu laser. În esen]`, plimbarea dispozitivului pe mas` este separat` pe dou` componente. Prototipul lui Engelbart, patentat abia în 1967, folosea pentru aceast` separare dou` ro]i uria[e. Acestea ac]ionau „ni[te reostate, ale c`ror semnale sunt transmise prin fir la computerul ce controleaz` tubul catodic”. Am citat din cererea original` de brevet. Bineîn]eles c` nu se punea problema de rezolu]ie sau acurate]e, era doar primul pas. Stângaci, poticnit, caraghios. E [i normal... O prob` a uzurii morale îndurate de acest str`bun al [oarecilor de azi este c` majoritatea celor care ne citesc nici nu mai ]in minte ce înseamn` reostate. {i chiar dac` le-am spune poten]iometre, tot nu am câ[tiga prea mult public. Din fericire, în 1974, elve]ianul Jean-Daniel Nicoud, de

la Politehnica din Lausanne, inventeaz` clasicul mouse cu bil`, inspirat probabil [i de designul celuilalt tip de pointer la mod`: trackball-ul. Un mouse cu bil` era, practic, un track-ball mult redus în dimensiuni [i r`sturnat. Modelul `sta îl [tim cu to]ii. Cine n-a desf`cut vreodat` un astfel de mouse ca s`-i cure]e bila de mizeriile adunate de pe mas`, mâna sus! Blondele se exclud prin defini]ie, desigur. S` d`m totu[i cezarului ce-i al cezarului: primul mouse cu bil` îl f`cuse Bill English cu vreo doi ani înainte. Omul plecase deja din echipa lui Engelbart, bila era din o]el, [i nu din cauciuc, dar performan]a r`mâne. La fel [i patentul.

FHM 87


Fetele

CRISTINA RUS

D

e la ultima noastr` întâlnire, din septembrie 2006, [i pân` acum, Crisitna Rus a devenit actri]` cu acte în regul`, are concerte peste concerte [i e foarte îndr`gostit`. {tim c` ultima [tire nu \]i convine, dar noi ]i-am spus de la început, ca s` nu zici c` nu te-am prevenit!

92 FHM

Ce-ai mai f`cut de când nu ne-am v`zut? Nu ne-am mai v`zut de mai mult de un an, nu? P`i, am f`cut multemulte, dar cel mai fericit` sunt în momentul `sta c` am un prieten, pentru c` de doi ani de zile nu am avut un partener. Am avut doar încerc`ri. Ie[eam la un suc [i vedeam c` nu ne potriveam,

iar acum m` bucur c` am dat peste cineva care mi se potrive[te m`nu[`. Oricum, credem c` în ace[ti doi ani presa te-a cuplat cu nenum`rate persoane. Da. Tocmai de aceea am luat hot`rârea de a spune c` am pe cineva, în secret, tocmai ca s` nu m` mai cupleze. Ulterior am

recunoscut, într-o emisiune TV, c` am min]it pentru a m` proteja. În fiecare revist` eram cuplat` cu altcineva. Dar care din ele te-a enervat cel mai tare? Toate m` enervau. De la o s`pt`mân` la alta ap`rea alt b`rbat în via]a mea. Îmi f`cuser` un adev`rat palmares!


FOTO: TIBI CLENCI STYLING {I PRODU}IE: MARIA ANDREI TEXT: ANDRA ILIA{

Pin-up girl Make-up: Dora Codi]`; Hair style: Bogdan Miric`; Vestimenta]ie: Palmers - B`neasa Shopping City, parter; Loca]ie: Restaurant Vesuvius & Casino Vesuvius - Calea Bucure[ti 229 A, Bra[ov, tel.: 0268 301425; Mul]umiri pentru sprijinul acordat!

Adic` o fat` de pus \n cui. Exact ceea ce-]i trebuie pentru cele dou` luni p창n` vine prim`vara. Cristina Rus este frumuse]ea retro care \]i c창nt` \n strun`. Sau la pian...

FHM 93


01-02/09 The New You! Afl` cum hainele \]i pot crea o nou` personalitate Tricouri pentru colec]ionari Un nou teritoriu cucerit de cei mai cunoscu]i arti[ti Sexy de-a fir a p`r! Scap` de blana de pe corp

Fashion … sau ce [i cum trebuie s` faci ca s` dai bine!

A la Custo Barcelona

O marc` sut` la sut` spaniol`, Custo Barcelona ne-a fost plimbat` pe la ochi sub forma unei prezent`ri. Introducerea a fost una extrem de pl`cut`, mai ales c` totul a fost pl`nuit de cei de la Famous Brands în cadrul Atena Fashion Week, unde aceast` marc`, ce se distinge de la o po[t` prin originalitate, amprente marcante, creativitate, îndr`zneal` [i mai ales culoare, au pus în scen` un adev`rat show. La Famous Brands Gallery po]i g`si piesele colec]iei Custo Barcelona.

FHM 101


Pulover Noi îl consider`m un must-have al garderobei masculine de iarn`, iar versatilitatea este cea care-i ofer` acest statut. Îl po]i purta cum vrei, unde vrei [i cît vrei, atît timp cît e iarn` [i ai nevoie de ceva ce s`-]i ofere c`ldur` [i confort.

Foto: Sorin Brotnei Stilism: Ciprian Sipos, Liliana Bulgac Model: Corneliu

Sacou negru Pentru o ]inut` nu doar perfect respectabil`, ci [i cool în acela[i timp, alege un sacou negru. Îl po]i purta oriunde, dup` p`rerea noastr`, nu doar la birou. R`mîne la alegerea ta, îns` combina]iile pe care le po]i crea în jurul unui sacou negru, uni, sunt nelimitate.

New Smart Casual O ]inut` smart-casual, îns` „with a twist”, cum ar zice americanii. Alege s` ie[i din tiparul ]inutei tale normale [i mizeaz` pe mixuri de piese casual [i cool.

Pulover pe gât Un basic nelipsit din alegerile noastre preferate. E bine s` ai dou` sau trei pulovere pe gît în garderob`, iar în termeni de nuan]e, ideal ar fi s` ai unul negru [i unul alb - op]ional, unul bej. Cu siguran]` te v-a salva în zilele cu temperaturi sub zero grade.

FASHION

}INUTA FHM

Curea neagr` Clasica curea neagr` e gata s` te ajute oricînd, fie c` por]i o ]inut` smart, fie una lejer`. Alege una din piele de calitate, [i nu vei da gre[, te v-a ]ine o via]`.

Denim lucios Înlocuie[te clasica pereche de jean[i alba[tri cu una neagr` cu sclipiri delicate. Nu te speria de acest detaliu [i integreaz-o f`r` fric` în garderoba ta, c`ci odat` ce ai pus-o pe tine, cu siguran]` va atrage toate privirile.

Pantofi din piele întoars` Întrucît atît femeile, cât [i b`rba]ii au tendin]a de a-[i îndrepta privirea în jos în momentul în care cunosc pe cineva nou, este critic s` ai o pereche de pantofi care s` insufle respect. Asta sigur te duce cu gîndul la ceva costisitor, îns` nu este neap`rat a[a. Totu[i, va trebui s` fii preg`tit s` sco]i un pic mai mult din buzunar pentru o pereche de pantofi de calitate.

FHM 111


118 AUTO Benzina [i motorina sunt pe pe terminate, dar ne-am obi[nuit cu n`rav [i nu mai vrem s` ne mi[c`m fundul prin lume decât într-o cutie de metal cu patru ro]i. Ce e de f`cut? Simplu, b`g`m ma[inile în priz`.

Upgrade Mai mult, mai mare, mai des. Ia [i tu!

Concepte electrizante Plimbate pe la salonul auto de la Paris, iat` cele mai tari automobile hibride 124 BLOG~REAL~

Cât de multe bloguri exist`? Nu [tim. Dar Kaizer Gogu le are pe cele mai bune.

120 HARDWARE

M`nu[i Bluetooth [i c`[ti de snowboard cu nituri. Gata de ski!

125 }EAVA DE NET

Trei surse de muzic` online [i o pagin` aiuritoare despre tot, to]i [i toate.

123 CLUBBING

Razie în club [i frecu[uri cu Garcea, la sec]ie. Maximal!

126 HALEAL~ & PILEAL~

127 CU BURT~, F~R~ BURT~

Mâncare pentru minte, trup [i iar`[i minte. Plus un vin fiert. Hâc!

Ce leg`tur` au durerile de din]i, testicolele reci [i masturbarea moderat`? FHM 117


UPGRADE

BLOG~REAL~ Kaizertorial Alt tutorial de mare inutilitate Cum s` evi]i situa]ii nepl`cute [i jenante, care te-ar putea marca toat` via]a [i în urma c`rora ai putea s`-]i pierzi tot respectul de sine, ca de altfel [i integritatea personal`, al`turi de locul bine meritat în mândra societate româneasc`. Primul pas ar fi s` recuno[ti imediat o astfel de situa]ie. Odat` identificat`, vei putea foarte lejer s` o controlezi.

1

2

Al doilea pas ar fi acela s` evi]i situa]ia respectiv`, dar pentru c` e[uezi lamentabil la chestia asta, treci la urm`torul pas. Urm`torul pas e s` admi]i c` acum cite[ti chestia asta doar pentru c` e scris` [i ceea ce, la un anumit nivel, ar p`rea chiar logic` [i c` e[ti curios dac`. Ultimul pas în acest tutorial e s`-]i aduci aminte a te pe tine te însu]i. Tu. Adev`ratul ultim pas e acela de a observa cât e ceasul [i s` pleci acas`, pentru a te preg`ti s` nu te gr`be[ti mâine la serviciu.

3

4 5

Ca de obicei, de altfel, pentru c` dac` î]i aminte[ti tu bine, nu te-ai gr`bi decât dac` ai întârzia undeva. {i tu nu ai motiv s` te gr`be[ti.

Blogul de plecare al unei revolu]ii...

Semne de punctua]ie neortodoxe

Re]et` româneasc`

piticigratis.blogspot.com

P`rerea lui Gogu Kaizer: În urma unui studiu deontoEXPERTUL FHM logic am`nun]it, s-a ajuns la concluzia c` nu e nevoie de un dic]ionar pentru a citi ce scrie Mur`tura. Cine e Mur`tura: Nu [tim cine e Mur`tura, nu vrem s` [tim cine e Mur`tura, nu suntem siguri dac` e bine spus „Mur`tura” [i nu „mur`tura” [i, evident, nu vrem s` [tim. Deja obi[nuitul copy-paste de pe blog: „Odat` cu începutul nemuririi mele ca muritor de foame, în studen]ie s-a iscat [i un izvor nesecat de griji p`rinte[ti îndreptate împotriva odraslei. {i eu, cedând suli]elor îndoite de îngrijorare, am achizi]ionat una bucat` c`r`mid` cu PrePay ca s` pot sta în vizor.” 4 comentarii

P`rerea lui Gogu Kaizer: Mai la propriu, mai la figurat, Radu ne-a s`rit în ochi cu ni[te texte în care î[i exprim` punctele de vedere destul de – hai s` spunem – |nainte! Sunt reduceri!

Scopul final al blogului este Revolu]ia...

Pagin` realizat` de Mihai Alexandru Laz`r

subvertingcapitalism.blogspot.com Ce ai vrut tu s` faci cu blogul când l-ai început? În mod interesant, exact ce scrie în header, sus, respectiv s` „sabotage the capitalist order”, [i m` gândeam eu c` acest lucru poate fi f`cut, într-o anumit` m`sur`, scanând c`r]i [i f`cându-le disponibile pentru to]i. Asta a fost întâi [i întâi: un loc în care am pus c`r]ile scanate (digitizate chiar) de mine. Dup` câteva luni, m-a prins [i am început s` scriu chestii [i, de[i ai s` râzi, scopul final al blogului este Revolu]ia. E un lucru pe care eu s-ar putea sau nu s`-l v`d pân`

124 FHM

o s` mor. Asta nu conteaz` foarte mult. Ce conteaz` e s` lupt pentru el. Ce s-a schimbat, pentru tine [i pentru blog, în ace[ti doi ani de când îl ai? M-a radicalizat într-o anumit` m`sur`. Când scrii despre toate mizeriile pe care omul le face omului, ceva se schimb` în tine. {i m` însp`imânt` chestia asta. Nu mi-am pierdut încrederea în Om îns`. Dar mi-e foarte greu s` mai am r`bdare cu to]i ame]i]ii. Mereu [i mereu [i mereu acelea[i tâmpenii, aceea[i ur`, aceea[i prostie... Obose[ti. Pe de alt` parte, îns`, am cunoscut [i cunosc oameni extraordinari. {i simt c` poate pentru prima

data în istorie un om obi[nuit poate schimba ceva. Ai deja f`cut planul pentru Revolu]ie? Deja se întâmpl`! Doar c` e foarte mic` [i localizat`. N-am nici cea mai mic` îndoial` c` se va extinde [i c` va învinge. Ce se întâmpl` azi e atât de împotriva a tot ce e bun în Om, încât trebuie s` se schimbe. Dac` ai avea dou` rânduri în Times New Roman de 12, ce le-ai spune oamenilor care le citesc? Nu citi FHM. Nu te uita la televizor. E o realitate photoshopat`, e nimic ambalat frumos. Dar e un nimic care distruge spiritul. Alege s` fii liber. 5 comentarii

academic. De[i s-ar putea s` fim în]ele[i gre[it, men]ion`m c` limbajul licen]ios i se potrive[te perfect. Una bucat` mostr` de umor gratis: „Ei bine, bucurie pe voi. În calitate de expert profund în femei, semicentaur (de la brâu în sus) omniscient [i în genere P.I.M.P, am s` v` înv`] eu tot ce trebuie s` [ti]i despre femei. S` nu crede]i c` e un subiect banal, de epuizat într-un articol de o pagin` juma. E de epuizat în cam 3 articole de genul. Îmi trebuie peste 4 pagini ca s` scriu tot ce se [tie despre femei. Da, spre diferen]` de voi, eu ÎN}ELEG FEMEILE. M` sperie profund ce în]eleg, dar asta e partea a doua.” 5 comentarii

muratura.wordpress.com

O funny buburuz` care are a funny day buburuza.net P`rerea lui Gogu Kaizer: Nu [tim sigur dac` poate intra la categoria „blog”, dar prea se comport` de parc` ar fi unul. Buburuza e o colec]ie de lucruri amuzante – bancuri, poze, filmule]e etc. – care î]i poate înveseli f`r` probleme o diminea]` de luni în care trebuie s` te faci c` ai chef s` munce[ti. O faz` pe care am aflat-o de acolo: „Deschide]i o fereastr` de Internet Explorer, Mozilla sau ce mai ave]i pe acas`, pe la birou, pe la prieten`, pe la amant` etc., intra]i pe google.ro [i scrie]i cuvântul prost`nac. Ap`sa]i butonul M` simt norocos.” 3 comentarii


FHM_01-02.2009