Page 1

De tekst editor van DotNetNuke Wanneer in een module een tekst bewerkt moet worden, wordt vanaf MWP 2.1. een nieuwe teksteditor getoond. Dit document beschrijft alle onderdelen van deze editor.

De editor Wanneer een tekst wordt bewerkt (bijv. in de TEXT/HTML – module), dan wordt de volgende editor getoond:

Deze editor is in viertal onderdelen op te splitsen: De keuze om de tekst met of zonder opmaak in te voeren (spreekt voor zich) Werkbalken met diverse functies (zie uitleg verderop) Het vak waar de tekst e.d. daadwerkelijk ingevoerd wordt De werkbalk waar diverse editor-functies kunnen worden ingesteld (zie verderop) Hieronder worden de werkbalken verder besproken.

De werkbalk ‘bewerken’

Zoeken en eventueel vervangen (Ctrl + F)

De teksteditor van DotNetNuke

Pagina 1 van 6


Kopiëren (Ctrl + C) Plakken. Alles wordt zoveel mogelijk overgenomen (Ctrl + V) Plakken vanuit Word met opmaak. Kopieer tekst en andere zaken in Word en plak het in deze editor door op deze knop te drukken. De tekst wordt dan met zo veel mogelijk opmaak behoud op een zo minimaal mogelijke manier (qua omvang en codes) in het tekstvak geplakt. Plakken vanuit Word zonder opmaak. Kopieer tekst en andere zaken in Word en plak het in deze editor door op deze knop te drukken. De tekst wordt nu als ‘platte tekst’, dus zonder opmaak in het tekstvak geplakt. Plakken als platte tekst, zonder opmaak Plakken als HTML-code Undo (ongedaan maken). Door op het pijltje naast deze knop te klikken, kunt u meerdere stappen terug in wat u gedaan hebt tijdens deze editor-sessie. (Ctrl + Z) Redo (opnieuw doen). In het geval dat u ‘ongedaan maken’ hebt gebruikt, kunt u de ongedane actie toch weer opnieuw uitvoeren. (Ctrl + Y)

De werkbalk ‘invoegen’

Afbeeldingen beheer. Voeg met deze knop een afbeelding in, die in de mappen van de website staan. Standaard wordt de Portalroot – map getoond. (Ctrl + G)

Via het tabblad ‘Upload Afbeelding’ kunnen eventueel nieuwe afbeeldingen worden geupload:

De teksteditor van DotNetNuke

Pagina 2 van 6


De maximale bestandsgrootte die hier wordt genoemd is instelbaar in het bestand C:\Inetpub\wwwroot\controls\RadControls\Editor\ConfigFile.xml in de regels die beginnen met <property name=”Max…Size”>. Via deze knop kan één of meerdere delen van een afbeelding gebruikt worden als link.

Klik op het knopje om eerst een afbeelding te selecteren, waarna u bepaalde gebieden in rechthoekvorm of cirkelvorm kunt selecteren, die dan bij klikken de link volgen die bij ‘URL’ wordt opgegeven, zie voorbeeld hierboven. Gebruik deze knop wanneer u een flash-animatie heeft gemaakt en deze op de website wilt plaatsen. Gebruik deze knop wanneer u andere type media-bestanden in de website wilt opnemen (bijv. een avi-filmpje). Gebruik deze knop om een link in het tekstvak te plaatsen naar een document. De link krijgt dezelfde tekst in het tekstvak als de bestandsnaam. Gebruik deze knop om een algemene link in het tekstvak te plaatsen. Selecteer eerst een stuk tekst die omgezet moet worden naar een link en klik daarna op deze knop. (Ctrl + K). Deze knop is niet

De teksteditor van DotNetNuke

Pagina 3 van 6


geschikt om een link te maken naar een interne pagina of document. Gebruik daarvoor resp. de ‘aangepaste links’ (zie verder) en de ‘documentkoppeling’ (zie boven). Gebruik deze knop om een eerder gemaakte link te ontkoppelen. De geselecteerde link wordt dan verwijderd. (Ctrl + Shift + K)

De werkbalk ‘opmaak’

Vetgedrukt (Ctrl + B) Schuingedrukt (Ctrl + I) Onderstreept (Ctrl + U) Doorhalen Links uitlijnen Centreren Rechts uitlijnen Volledig uitlijnen Uitlijning verwijderen Alinea inspringen Alinea terugspringen (indien inspringen was gebruikt) Genummerde opsomming Ongenummerde opsomming

De werkbalk ‘opmaak-extra’

Maak van alle geselecteerde tekst alleen maar kleine letters Maak van alle geselecteerde tekst alleen maar hoofdletters

De teksteditor van DotNetNuke

Pagina 4 van 6


Voeg een tabel in. Het klikken op deze knop levert een submenu op waarmee het formaat van de tabel gekozen kan worden. Ook kan een wizard gestart worden om te helpen bij het maken van een tabel:

Symbool invoegen. Er kan gekozen worden uit de volgende symbolen:

De werkbalk ‘uiterlijk’

Kies in deze lijst de stijl die gebruikt moet worden. Deze stijlen zijn in de stylesheet van de website gedefinieerd Kies in deze lijst het lettertype dat gebruikt moet worden. Let op: Deze lijst is zeer beperkt en is gevuld met lettertypen die door de meeste browsers worden ondersteund. Lettergrootte van de geselecteerde tekst. Formattering van de tekst verwijderen, met de volgende mogelijkheden:

Op de geselecteerde tekst een CSS-klasse toepassen. Deze klassen worden gedefinieerd in de stylesheet van het portaal (via Beheer > Portaalinstellingen aan te passen). Van de geselecteerde tekst een link maken naar een interne pagina. Dit kan dus niet via de knop ‘link toevoegen’. Via de getoonde boomstructuur kan een pagina

De teksteditor van DotNetNuke

Pagina 5 van 6


geselecteerd worden. Verborgen (niet opgenomen in het menu) en niet actieve pagina’s worden hier ook getoond. Geef de geselecteerde tekst of de tekst die wordt ingevoerd na deze keuze een kleur. Er kan ook gekozen worden voor het opgeven van een hexadecimale kleur (bijv #CC07A9) of een aangepaste, zelf ingegeven kleur. Geef de geselecteerde tekst of de tekst die wordt ingevoerd na deze keuze een achtergrondkleur.

De werkbalk ‘editor opties’

Ontwerpmodus. Dit is de gebruikelijke ontwerpmanier om te werken, zoals dat ook gebruikelijk is in tekstverwerkers zoals Word. HTML-modus. In deze weergave kan letterlijke HTML-codes worden ingevoerd en is te zien hoe de tekst, die in de ontwerpmodus is ingevoerd, als HTML op de achtergrond wordt opgeslagen. Weergave-modus. Hierin is te zien hoe het er uit komt te zien zonder de knoppenbalken etc, te vergelijken met een ´afdrukvoorbeeld´ Full Screen modus (F11). Met deze manier wordt de hele browser gevuld met alleen de editor. Door nogmaals op deze knop of op F11 te klikken (drukken) wordt het originele venster hersteld. Laat de rasterlijnen van een tabel zien in ontwerpmodus. Op deze manier is de tekst die in een tabel is opgemaakt makkelijker te bewerken. Deze rasterlijnen worden bij het opslaan niet in de echte weergave getoond. In/uitzoomen van de tekst in het tekstvak. Dit is alleen een weergave instelling tijdens het bewerken. De vergroting of verkleining heeft dus geen invloed op het uiteindelijke resultaat. Alle werkbalken kunnen worden versleept buiten de editor om, over het hele scherm. Met deze knop wordt alles weer teruggeplaatst. Herhaal laatste commando (F4). Wanneer u bijvoorbeeld een geselecteerd stuk tekst een andere kleur geeft en u daarna een ander stuk tekst selecteert, dan zal het drukken op F4 of het klikken op deze knop deze opmaakinstelling (de kleur) ook bij deze geselecteerde tekst uitvoeren. Dit werkt net als in Word.

De teksteditor van DotNetNuke

Pagina 6 van 6

Teksteditor van DNN  

Teksteditor van DNN

Teksteditor van DNN  

Teksteditor van DNN

Advertisement