Page 1

SIUNTOS Į VISĄ EUROPĄ a reklama media publication

weekly in Lithuanian

#7(27) • Vasario 17, 2017

Rokas Bernatonis: „ Svarbiausia yra meilė tam, ką darai“10 puslapis

Mes draudžiame ne tik biznius…. Mes tikime- Jūs turite gerą asmeninį draudimą. Namas, automobilis, laivas, motociklas, vasarnamis - mūsų specialistai pasirūpins viskuo.

Bet kas jeigu… Patikrinkime!

Jei mes negalėsime sutaupyti, atsiųsime $25.00 čekį, kurį išleisite restorane.

Akcija galioja tik naujiems klientams ir pasirenkant namo ir auto paketo draudimą. Mums bus reikalinga informacija apie egzistuojančius padengimus ir jų kainą. Akcija baigiasi 12/31/2016

00 -72 com 8 0 s. 0-9 hau 3 6 sur l: Te w.in ww


2 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

EXPRESS SIUNTOS Į LIETUVĄ LĖKTUVU IR LAIVU K A I N O S I R PA S L A U G Ų K O K Y B Ė – B E K O N K U R E N C I J O S !

Baltic Auto Shipping World Wide Shipping Company

AIR CARGO

SIUNTINIŲ PERSIUNTIMAS LĖKTUVU. Surinkimo vietos: “Kunigaikščių užeiga”, “Smilga”, Pasaulio lietuvių centras, “Baltic Auto” Bedford Park. Paėmimas iš namų. Pristatymas Lietuvoje į namus.

OCEAN CARGO

AUTOMOBILIŲ, ASMENINIŲ KROVINIŲ PERSIUNTIMAS KONTEINERIAIS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. Krovimo vietos: Chicago IL, Elizabeth NY, Savannah GA, Houston TX, Los Angeles CA, Atlanta GA.

Old Vilnius Cafe: 2601 75th St, Darien, IL 60561 | 630-324-6811 Presto cafe: 3240 Oak Park Ave, Berwyn, IL 60402 | 708-788-6262 5811 W 66th Street, Bedford Park, IL 60638 Office: 708-924-7474 Cell: 630-362-0568

AUTO EXPORT

PERKAME IR PARVEŽAME automobilius, motociklus ir kt. iš visų JAV aukcionų. PADEDAME parduoti, įforminti registraciją.

www.balticautoshipping.com


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

Bendruomenė

Pasaulio lietuvių centre įvyko pirmasis vaikų festivalis

“D

eramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė”, yra pasakęs dvasinis mokytojas Vladimiras Megre. Vasario 12-ąją Pasaulio lietuvių centre įvykęs pirmasis Vaikų festivalis kaip tik puikiai atspindėjo šią mintį. Didelis savanoriškas organizacinės grupės, kuriai entuziastingai vadovavo Lidija Ringienė, darbas buvo įvertintas su kaupu! Savanorės mamos ir mokytojos Aušra Karalienė, Sandra Gutaravičienė, Jolanta Gudėnaitė, Monika Miškinienė, Kristina Gabrėnienė bei Živilė Žemaitienė sukosi, kaip bitutės, kad koncertas vyktų sklandžiai ir maži bei dideli neišalktų. Na, o šventės svečiai vos sutilpo į Lietuvių Fondo salę. Vaikučiai, pasipuošę ir linksmi, sutūpė prie scenos, kur, belaukdami savo pasirodymo eilės, smalsiai stebėjo savo draugų ir bendraamžių programėles. Visa salė šurmuliavo džiugia nuotaika: juk čia buvo tiek besididžiuojančių ir savo atžalomis besidžiaugiančių tėvelių, senelių ir gražiai šventės idėjai prijaučiančiųjų. Vaikų šventę vedė patys vaikai – Gabija Gutaravičius, Urtė Likatavičiūtė, Simona Bilevičius ir Jokūbas Šlajus. Programoje kanklėmis pagrojo ir padainavo lietuvių liaudies muzikos ansamblis „Gabija“, tautiniu šokiu visus ploti paskatino kolektyvai „Rusnė“ ir „Lietuvos Vyčiai“, lotynų šokių ritmu visus išjudino pramoginių šokių studijos „Eglės Danceworld“, „DanceDuo“ bei vadovės Esteros paruošti šokėjai. Solo partijomis sužavėjo teatralizuotą programėlę paruošę „Amber Dance“ vaikučiai bei

|3

mergaičių baleto duetas – Urtė ir Mia. Teatriukas „Užtrauktukas“ šventėje pristatė ištrauką iš savo naujo spektaklio „Mergytė ieško pasakos“, kurio premjera bus rodoma balandžio 23 dieną. Ačiū visiems pasirodžiusiems. Bet turbūt mūsų AČIŪ nebuvo toks saldus, kaip visiems vaikams organizatorių išdalinti “Dadu” ledai! Kad būtų spalvingiau, scena ir salė buvo išpuošta meno studijos „Let‘s Try Art“ vaikų darbais, buvo surengtos meno dirbtuvės, vadovaujamos Julijos Kazilaitės ir mokytojų iš „Meno laboratorijos“ bei Maironio mokyklos. Vaikučiams veidukus išpiešė Vilita Juknevičiūtė, henna ir laikinas tattoo darė Emilija Dzerzanauskaitė bei Birutė Sakutienė. Na ir, žinoma, kokie gi PLC renginiai be šauniojo pono Vytauto Vizgirdos, kuris visose Pasaulio lietuvių centro šventėse linksmina vaikučius spalvingais balionų žaisliukais. Tikimės, kad ši šauni šventė taps kasmetine tradicija. Visos šventės metu surinktos lėšos skiriamos Pasaulio lietuvių centrui paremti. Dėkojame kiekvienam atvykusiam. Susiburdami į tokius renginius, jūs palaikote šį lietuvių kultūros židinį, tuo pačiu padėdami mums suvienyti visas lietuviškas organizacijas, besiglaudžiančias po mūsų stogu. Čia visų mūsų namai ir jie gyvuos tol, kol jausime gėrį ir džiaugsmą būdami kartu. Taigi, šokime, dainuokime, mokykimės ir Pasaulio lietuvių centrą globokime! Nuotraukose – akimirkos iš pirmojo PLC vaikų festivalio.

SVEIKATOS DRAUDIMAI!!!

Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte

Tel. 630-257-0600 VAIDOS ČAPLINSKIENĖS DRAUDIMO AGENTŪRA


4 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

Lietuvos ateitis: gali laukti keli scenarijai Regiono saugumas – bendras Baltijos šalių ir Vokietijos interesas D Lietuva

Vasario 9 d. Dalia Grybauskaitė dalyvavo Baltijos valstybių viršūnių susitikime. Tradicinis Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentų susitikimas rengiamas kasmet vis kitoje Baltijos šalyje. Susitikime taip pat dalyvavo kadenciją baigiantis Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentas Joachimas Gauckas. Baltijos šalių ir Vokietijos vadovai aptarė susiklosčiusią geopolitinę situaciją, saugumo iššūkius ir regiono gynybos stiprinimo klausimus. Prezidentė pabrėžė, kad Rusijos keliama konvencinė ir nekonvencinė grėsmė verčia ne tik stiprinti NATO gynybą ir atgrasymą, bet ir pačią Europą prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą. Būtina nuosekliai didinti gynybos finansavimą, tiek modernizuoti karines pajėgas, tiek stiprinti atsaką į hibridines grėsmes. Kaip tvirtos ir atsakingos lyderystės pavyzdį Lietuvos vadovė įvardijo Vokietijos sprendimą imtis vadovaujančio vaidmens formuojant NATO priešakinių pajėgų batalioną Lietuvoje. Pasak Prezidentės, geopolitinei įtampai neslopstant tai labai rimtas signalas, jog didžiausia Europos politinė ir ekonominė galia imasi atsakomybės stiprinant rytinį NATO flangą. Šalies vadovė padėkojo Prezidentui Joachimui Gauckui už jo asmeninį indėlį priimant sprendimą dislokuoti Vokietijos Bundesvero karius ir ginkluotę Lietuvoje. Valstybių vadovai pabrėžė ir tvirto transatlantinio ryšio svarbą tarptautinei taikai bei stabilumui. Kitą savaitę Miuncheno saugumo konferencijoje planuojamas Lietuvos, Latvijos

ir Estijos prezidentų susitikimas su JAV viceprezidentu Mike‘u Pencu. JAV taip pat aktyviai prisideda prie saugumo užtikrinimo regione. Kovą Lenkijoje, netoli „Suvalkų koridoriaus“, bus dislokuotas JAV vadovaujamas NATO batalionas. Dvišalių susitarimų pagrindu ši šalis Lenkijoje taip pat dislokavo brigadą karių ir tankų. Lietuvoje jau dabar budi JAV karių kuopa. Susitikime Lietuvos vadovė, kuri vienintelė iš Baltijos šalių prezidentų atstovauja savo šaliai Europos Vadovų Taryboje, pristatė Maltoje įvykusio neformalaus ES viršūnių susitikimo rezultatus. Aptartas pasirengimas Romos sutarties 60-ųjų metinių minėjimui, kurio metu turi būti sutarta dėl naujos ES vizijos, kalbėta apie priemones migracijos krizei įveikti. Susitikime taip pat aptarti regionui aktualūs klausimai – elektros tinklų sinchronizacija, projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas, branduolinės saugos užtikrinimas ES kaimynystėje, Rytų partnerystės perspektyvos. Prezidentės spaudos tarnyba

Finansiniai nusikaltėliai užsienyje nepasislėps nuo teisingumo Vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kuriomis teisėsaugai sudaroma galimybė už akių teisti valstybei ir jos žmonėms didelę žalą padariusius nusikaltėlius. Nuo teisingumo į užsienį sprunkančių įtariamųjų istorijos atskleidė teisines spragas, kurios leidžia net ir milijonų grobstytojams išvengti atsakomybės. Šiuo metu ikiteisminį tyrimą už akių (t. y. įtariamajam nedalyvaujant) galima vykdyti tik prieš teisingumo vengiančius užsieniečius, pabėgusius iš Lietuvos ir tik už tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, tokius kaip terorizmas, genocidas, prekyba žmonėmis, kyšininkavimas. Už didelio masto finansinius, mokestinius ir turtinius nusikaltimus vykdyti baudžiamojo persekiojimo prieš iš Lietuvos pabėgusius asmenis išvis nėra galimybės. Todėl Prezidentė siūlo leisti vykdyti ikiteisminį tyrimą už akių dėl visų nusikaltimų, padariusių didelę žalą valstybei ar asmeniui. Tai yra didelės vertės turto iššvaistymas, finansinės machinacijos, sukčiavimas stambiu mastu. Valstybės vadovės siūlomi teisiniai įrankiai užtikrins, kad nuo teisingumo užsienyje

besislapstantys asmenys sulauks pelnyto nuosprendžio, o jų turtas bus konfiskuotas ir panaudotas žmonių ir valstybės patirtai žalai atlyginti. Ikiteisminis tyrimas už akių atitinka baudžiamojo proceso principus, užtikrina visas įtariamajam garantuojamas teises ir galimybę jomis pasinaudoti. Jis būtų vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai įtariamasis slepiasi užsienio valstybėje, piktybiškai vengia dalyvauti baudžiamajame procese, o užsienio valstybė, kurioje jis yra, nebendradarbiauja su Lietuvos Respublika. Teismo procesas už akių įteisintas Latvijoje, Estijoje, Prancūzijoje, kitose šalyse. Tokia praktika, kai įtariamajam besislapstant galima atlikti ikiteisminį tyrimą už akių, galioja, pavyzdžiui, Čekijoje, Vengrijoje. Kad besislapstančio nuo teismo asmens atžvilgiu gali būti priimtas sprendimas už akių, pernai sutarė ir visos ES šalys. Pagal EŽTT praktiką, kai to reikalauja teisingumo interesai, teisimas už akių taip pat yra pateisinama priemonė. Konstitucinis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad teisinis reguliavimas neturi sudaryti prielaidų vilkinti nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo. Prezidentės spaudos tarnyba

iskutuojant apie nekilnojamojo turto perspektyvas Lietuvoje ne ką mažiau svarbus faktorius nei palūkanos, kainos ar geopolitinė situacija yra skaudžioji šalies problema – emigracija. Ar dar bus kam būstą pirkti Lietuvoje po 10 metų ir kokie vaistai sustabdytų gyventojų skaičiaus mažėjimą? Kasmet emigruoja vis daugiau žmonių, o ir šeimyninio gyvenimo ypatybės skiriasi – šeima kuriama vėliau, jaunimas migruoja, neprisiriša prie vieno būsto. Mat pagal amžių dažniausiai būsto paskolas ima 30–34 metų asmenys. „Nordea“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas pasakoja, kad Lietuvos gali laukti net keli scenarijai. Vienas jų – Japonijos. Ten gyventojų skaičiaus jau ilgą laiką mažėja, tad ir pastatytų būstų bei gyvenamosios paskirties žemės kaina mieste mažėja. Japonai patys prognozuoja, kad jų gyventojų skaičius dar mažės keliasdešimčia milijonų. Tuo tarpu Vokietijoje buvo tas pats, tačiau padidėjusi imigracija suaktyvino ir būsto rinką. „Tad tokie likimai laukia Lietuvos: arba panašūs į Japoniją – užsidarome, maža imigracija, arba atsiveriame ir pakartosime Vokietijos likimą. Tai panašu į Latvijos ir Estijos kelius. Ekonomika augo visur panašiai, tačiau ji nepaaiškina NT skirtumų. Estija investicijomis į būstą pakilime, o tuo tarpu Latvija trečia nuo galo. Latvija yra krizėje, palyginus ES kontekste. Nors norėčiau optimistiškai žiūrėti, kol kas šiek tiek didesnė tendencija, kad eisime Latvijos keliu. Talinas tampa ne tik regioniniu traukos centru, bet ir Europos. Vilnius taip pat turi teigiamą balansą, tačiau nepritraukia imigrantų iš užsienio, tai tik vidiniai emigrantai iš kitų miestelių. Vilniui net prasčiau nei Rygai sekasi pritraukti išorinius imigrantus“, – teigia ekonomistas. Dėl tokios vidinės migracijos mąstoma, kad po 20 metų turėsime vieno miesto Lietuvą ir dauguma vilniečių turės antrą būstą Lietuvoje prie jūros ar ežero, kur vyks poilsiauti. Ž. Maurico teigimu, migracija gros pirmuoju smuiku vertinant demografinius pokyčius Lietuvoje. Migracijos srautas Europoje pasiskirstęs netolygiai: daug daugiau užsieniečių savo ateitį sieja su Skandinavijos valstybėmis nei, pavyzdžiui, pietų ar rytų Europos šalimis. Tad Ž. Maurico siūlymu, nesustabdžius savosios emigracijos verta pamąstyti, kaip galėtume pritraukti imigrantus iš kitų šalių.

„Nebe natūralūs pokyčiai lemia demografiją, o migracija. Talinas bei kiti miestai, pavyzdžiui, Praha, auga. Pas juos imigracija didesnė už emigraciją. Iš Airijos pavyzdžio galima mokytis. Ten nuolatos tai emigruodavo, tai vėl likdavo, prieš krizę šalis tapo emigrantų rojumi, tada per krizę nukrito ir dabar vėl auga. Sunku prognozuoti tokių mažų ir atvirų šalių kaip Lietuva ir Airija demografiją, kuri priklauso nuo migracijos. Tačiau jei leisim tik emigruoti, neleisim imigruoti, tapsime Japonija. Kitų valstybių patirtis ir istorija rodo, kad geriausia žiūrėti į artimas valstybes, kurios panašios kultūra. Tai ir Lenkija, Slovakija. Reikėtų orientuotis į aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus. Tam reikia turėti aktyvią investicijų pritraukimo sistemą ir aktyvią protų medžiojimo sistemą. Įtikinti, kad tas tūkstantis eurų Lietuvoje labai gerai. Tuo reikia užsiimti ir tam pribrendo laikas“, – kalbėjo ekonomistas. Tačiau ne visi žiūri taip optimistiškai. Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centro vadovė Vlada Stankūnienė teigia, kad demografinės tendencijos Lietuvoje itin blogos, tad ir būsto rinkai blogai ir jokia imigracija čia jau nebepadės. „Imigracija nėra ta panacėja, kuria galėtume gelbėtis. Migracijos srautai bangomis kartojasi, paminėtas tūkstantis eurų nebūtų pakankamas, mes tik taptume tramplinu į Vakarus. Jei savo žmonių nesusigrąžintume, nesustabdytume, jei veiks tie išstumiantys veiksniai, o ne pritraukiantys, tai tikrai nepadės imigracija“, – įsitikinusi profesorė. Ekonomistas Ž. Mauricas tai neigia. Jo nuomone, daug kam patinka Vilnius ir jei kvalifikuotas specialistas gautų apie 2–3 tūkst. eurų, mažiausiai 1000 eurų, tai įvertinus išlaidas ir galimybes gauti būstą, Vilnius taptų patrauklia vieta pasilikti ir gyventi. „Žinoma, tai vis tiek mažesnis atlyginimas už kitų Europos šalių, tačiau vertinkime išlaidas. Stokholmas iš vis nepatrauklus, jei specialistas atvažiuoja ir nori gyventi, 9 metus turi nuomos laukti arba nuomotis būstą su kitais kolegomis. Ir kamščiai didžiuliai. Kopenhaga šiek tiek geriau, Londonas absoliučiai kitas gyvenimas, konkurencija milžiniška verda. Jei specialistas gauna 80 tūkst. svarų per metus, tai jau neblogas atlyginimas, bet palyginus su kainomis, tai Lietuvoje su 2 tūkst. eurų geriau gali gyventi. Aš pats gyvenau Londone. Tai čia sąlygų parodymas. Tą Lietuvai reikia proaktyviai daryti. Kuo geresnes sąlygas imigrantams pasiūlyti“, – tv3.lt portalui sako jis. Skatinant imigraciją, tikėtina, kad sumažėtų ir emigracija. Tai rodo ir Talino pavyzdys. Įvyktų psichologinis lūžis, kad šioje šalyje gyventi gera. Ž. Maurico teigimu, per porą metų įmanoma įvykdyti kompleksišką „Sodros“, darbo jėgos apmokestinimo pertvarką, kuri paskatintų skaidrumą, gerintų situaciją Lietuvoje. Viktorija Chockevičiūtė, “Ekonomika”


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

|5

AVP Autobody Inc. 2970 WIRETON RD. BLUE ISLAND, IL 60406 • Office: 708-385-0415 • Alfredas: 630-330-7020 • Vytas: 773-727-9652

Viena iš seniausių lietuviškų dirbtuvių, įsikūrusi pietinėje Čikagos dalyje, kuri specializuojasi visų rūšių sunkvežimių kėbulo darbuose!  Parduodame ir montuojame autonomines šildymo sistemas nuo $799  Stabdžiai: 2 galinės ašys, dalys ir darbas $799  Dažome vilkikų rėmus

VIENINTELIS AUTORIZUOTAS SUNKVEŽIMIŲ ŠILDYMO KROSNELIŲ ATSTOVAS ČIKAGOJE Pritaikyta variklių bei sunkvežimių salonų autonominiam šildymui, su 7 dienų programavimu Servisas. Remontas. Garantija

 Atliekame visus mechaninius darbus  Pilnas oro kondicionavimo sistemos aptarnavimas  Prekiaujame padangomis, kėbulo detalėmis, radiatoriais, lempomis, bamperiais, stiklais ir t.t.

950

$ VOLVO, INTERNATIONAL, FREIGHTLINER (su montavimu) DEER GUARD BUMPER

PATS GERIAUSIAS GERIAUSIOMIS KAINOMIS TROKŲ DALIŲ IŠPARDAVIMAS! • A/C Blower Motor Volvo .............................. $129 • A/C Compressor Volvo ................................ $259 • A/C Condenser Volvo .................................. $150 • Air Break lock ............................................... $50 • Air Compressor Volvo ................................. $799 • Air Dryer ..................................................... $195 • Aluminum Bumper Volvo w/fog lamp Holes (12 inch) .................................................... $690 • Bug Deflector Volvo .................................... $239 • Bumper End ............................................... $169 • Bumper End Chrome Trim ............................ $39 • Center Bumper ........................................... $159 • Center Bumper Chrome ............................... $95 • Chrome Bumper w/fog lamp Holes Volvo (14 inch) .................................................... $650 • Clutch Eaton Easy pedal ............................. $750 • Coolant Tank Volvo ’03–’07 ........................ $125 • Coolant Tank Volvo ’08–up ......................... $240 • Drive Tires 22.5 .......................................... $245 • Fiberglass Bumper Volvo ’98–’03 ............... $425 • Fog Lamp (1 bulb) Volvo ............................... $90 • Fog Lamp (2 bulbs) Volvo ............................. $95 • Freightliner Cascadia A/C Condenser.......... $160 • Freightliner Cascadia Bumper Chrome ....... $725 • Freightliner Cascadia Bumper Plastic OEM Style....................................... $650 • Freightliner Cascadia Grille......................... $245 • Freightliner Cascadia Headlamp ................. $135 • Freightliner Cascadia Intercooler ................ $649 • Freightliner Cascadia Radiator (DD15)........ $950

• Freightliner Cascadia Radiator (ISX) (ISX)............ $950 • Freightliner Columbia/Century Intercooler .. $599 • Freightliner Columbia/Century Radiator ...... $620 • Grille Volvo ’98–’03 .................................... $230 • Grille Volvo 2004–up .................................. $195 • Headlamp Volvo 2004–up .......................... $195 • Hood Shock Volvo......................................... $32 • Hood Volvo New Reconditioned .............. $2,100 • Intercooler Volvo ’08–‘up............................ $599 • Intercooler Volvo ’98–’07 ........................... $599 • Radiator Volvo ’08–up ................................ $650 • Radiator Volvo ’98–’07 ............................... $650 • Rear Suspension Leveling Valve ................. $139 • Side Fairing New Shell & Frame Only Volvo ’05–up...................................... $380 • Side Grille On The Hood Chrome .................. $48 • Spot Mirror Plastic Chrome ........................ $159 • Starter Volvo (Mitsubishi Brand).................. $349 • Starting Battery ............................................ $75 • Torque Rod Volvo ........................................ $129 • Trailer Tires 22.5 ........................................ $235 • Turbocharger Volvo (d12 engine) ................ $999

DOOR REPAIR KIT CHROME VOLVO

$

125

before

after

Reikalingi

patyrę sunkvežimių mechanikai ir sunkvežimių kėbulo remontininkai. Geras atlyginimas, apmokamos atostogos, viršvalandžiai.


6 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

Sveikinimai

Tradicijos

Sveikiname Vasario 16-osios proga! Tegu ši Lietuvos Valstybės atkūrimo diena įkvepia mus naujiems siekiams ir skatina su meile bei kantrybe darbuotis prisiimant savąją atsakomybės dalį už laisvę, jos puoselėjimą ir atmintį. Kasdien semkimės drąsos ir pasiryžimo, kad pateisintume Lietuvos kūrėjų pastangas ir viltis. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

JAV Prezidentas Donaldas Trumpas sveikina Lietuvą A

rtėjant Vasario 16-ajai – Valstybės atkūrimo dienai, Lietuvą sveikina naujasis Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Donaldas J. Trumpas. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei atsiųstame laiške su 99-uoju Lietuvos nepriklausomybės jubiliejumi sveikinami ir visi mūsų šalies žmonės. „Jungtinės Valstijos didžiuojasi, galėdamos Lietuvą vadinti drauge ir Sąjungininke“, – pabrėžė JAV Prezidentas ir išsakė lūkestį dirbti kartu siekiant bendrų tikslų. „Lietuva yra vertinama NATO sąjungininkė, kuri rodo pavyzdį kitiems, vykdydama įsipareigojimus mūsų bendrai gynybai – tą akivaizdžiai patvirtina didinamos išlaidos gynybai, siekiant įgyvendinti sutartus NATO reikalavimus. Lietuvos parama Afganistane ir kovojant su ISIS dar kartą įrodo jos ryžtą siekti saugumo visame pasaulyje“, – rašoma Donaldo Trumpo laiške šalies vadovei.

JAV Prezidentas įvertino Lietuvos vaidmenį skatinant demokratiją ir stiprinant transatlantinę bendruomenę. Donaldas Trumpas pabrėžė, kad Lietuvos parama Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, taip pat pastangos diversifikuoti energijos šaltinius padeda siekiant bendro tikslo – didesnio Europos ir regiono saugumo.

10-asis Nacionalinis diktantas bus rašomas Čikagos apylinkių lituanistinėse mokyklose Vasario 25 d., šeštadienį, Čikagos apylinkių lietuviai kviečiami pasitikrinti gimtosios kalbos žinias rašant Nacionalinį diktantą lituanistinėse mokyklose. Šiemet vyks jau 10-asis jubiliejinis Nacionalinio diktanto konkursas, kuriame dalyvauti kviečiami Lietuvos gyventojai bei viso pasaulio lietuvių bendruomenė. Tradiciškai tiesioginė diktanto transliacija vykdavo šeštadienio rytą Lietuvos laiku, tad Čikagos apylinkėse gyvenantys lietuvių kalbos entuziastai, vykdydami konkurso sąlygą rašyti tuo pačiu metu, rinkdavosi trečią valandą nakties. Tai tapo itin savita tradicija, kuria jos puoselėtojai didžiavosi, o stebėtojai žavėjosi, tačiau šiemet dėl įvairių aplinkybių tiesioginė diktanto transliacija perkelta į penktadienį. Suprantant, jog bemiegė naktis prieš darbo dieną tampa sunkiai įveikiama kliūtimi, diktanto rašymas rengiamas vasario 25 d., šeštadienį: 8:00 val. ryto: • Gedimino lituanistinėje mokykloje, Santa Maria del Popolo bažnyčioje adresu: 126 N. Lake St.(45 Rt.), Mundelein, IL 60060 (įėjimas į mokyklą iš vidinio kiemelio). Norinčius diktantą rašyti Gedimino mokykloje, maloniai

prašome apie dalyvavimą pranešti el. pašto adresu glm.ilinojus@gmail.com 1:30 val. popiet: • Čikagos lituanistinėje mokykloje, Jaunimo centre, adresu: 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, • Maironio lituanistinėje mokykloje, Pasaulio lietuvių centre, adresu: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, • Rasos lituanistinėje mokykloje, St. Timothy liuteronų bažnyčioje, adresu: 1313 N Mill St, Naperville, IL 60563. Norinčius diktantą rašyti Rasos mokykloje, maloniai prašome apie dalyvavimą pranešti el. pašto adresu rasosmokykla@yahoo.com. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti gimtosios kalbos puoselėjimo akcijoje, pasitikrinti žinias, pabendrauti. Norinčiųjų darbus generalinis konsulatas Čikagoje perduos Nacionalinio diktanto konkurso organizatoriams ir jie bus komisijos patikrinti, o raštingiausieji bus pakviesti dalyvauti konkurso finale. Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti www.diktantas.lt. Ateik, rašyk, išsaugok! Generalinio konsulato Čikagoje informacija

Prezidentės spaudos tarnyba

773-983-4544


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

|7


8 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

Nuomonė

Rolandas Paulauskas: “Užsienio valdoma žiniasklaida – pavojinga” Lenkijos valdžia svarsto apie galimybę taikyti apribojimus lenkų žiniasklaidą valdančioms JAV ir Vokietijos žiniasklaidos įmonėms, kadangi šios visuomenę nuteikinėja, kad lenkų politikai esą priima blogus sprendimus. Vienas iš šalies lyderių Jaroslavas Kačinskis (Jaroslaw Kaczynski) paskelbė, kad bus panašūs įstatymai kaip Prancūzijoje, kur galioja vieni griežčiausių žiniasklaidą reglamentuojančių teisės aktų. Žiniasklaida yra strateginė kiekvienos valstybės sritis, sunkiai suprantama, kaip viena šalis su savo vertybėmis gali skleisti propagandą kitokių vertybių šalyje. Apie tai kalbėjomės su Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataru, politikos apžvalgininku Rolandu Paulausku. – Gal ir mūsų politikai atkreips dėmesį į tai, kad pas mus nemaža dalis žiniasklaidos priklauso užsieniečiams? – Jeigu jau mes nesirūpiname Lietuvos suverenitetu kaip tokiu, tai ką jau čia apie žiniasklaidą galima šnekėti… Išvardykime svarbiausius suvereniteto požymius. Valstybę galime laikyti suverenia pirmiausia tuo atveju, jeigu jos įstatymai yra viršesni savo teritorijoje už visus iš šalies primetamus. Ar dabar taip yra? Ne, nes pas mus yra viršesni ES įstatymai. Toliau: suvereni valstybė turi teisę nustatyti savo muitus. Ar galime tai daryti? Negalime. Toliau – valstybė privalo turėti savo pinigus. Neturime. Suverenios valstybės teritorijoje negali būti svetimų šalių karinių dalinių. Mes turime svetimų valstybių karinių dalinių gausybę ir mus atseit saugo visi, kas tik netingi: tai danai atskrenda, tai vokiečiai, tai belgai, tai čekai – na, tie, kurie tuo metu būna kiek laisvesni… Todėl ar galime tikėtis, kad tokioje valstybėje dar kas nors imtų rūpintis žiniasklaidos priklausomybe? Žiniasklaidos problemos tėra dalis mūsų atmestinio požiūrio į save pačius ir į savo valstybę. – Iš dalies juk tokį požiūrį formuoja ta pati žiniasklaida. Gal nuo jos ir reikia pradėti tvarkytis savo valstybėje? – Na, prisiminkime, kaip mūsų politikai balsavo už Europos Konstituciją jos nė neskaitę, o po to ji buvo atmesta pačioje ES. Mes iš esmės esame nepasiruošę turėti nepriklausomą valstybę ir joje tvarkytis. Mes nuolat ieškome, kam atsiduoti ar parsiduoti. Ne be reikalo juk šiandien labai svarbiuose valstybės postuose sėdi žmonės, kurie kitados ištikimai tarnavo visiškai priešingai pusei. Ar jie norėtų kažką pakeisti? Žinoma, ne, juk ne taip seniai jie pakeitė šeimininką. O kaip reikėtų žiūrėti į visuomenę, kuri išsirenka sau į valdžią žmones, kurie kas keliasdešimt metų keičia pažiūras 180 laipsnių kampu? Ir tokiai visuomenei atrodo, kad čia yra viskas gerai. Žinoma, ne visa visuomenė, tačiau jos

kritinė masė nejaučia jokio diskomforto, kad valstybės mes neturime. – Bet tokiu atveju kokia prasmė yra įvardyti „grėsmes nacionaliniam saugumui“, jeigu šioje valstybėje nėra nieko nacionalinio? – Aš nežinau, čia reikėtų klausti tų, kurie tuo užsiima. Mane tokie dalykai visada stebina. Štai kai tik ateina Kovo 11-oji, pasigirsta gausybė gražių kalbų apie „nepriklausomą valstybę“. Aš pats už ją balsavau ir taip balsavo dauguma signatarų. O kodėl gi mes už ją balsavome? O todėl, kad norėjome savo įstatymų viršenybės, savo Konstitucijos, savo kariuomenės, savo pinigų, savo muitų – apskritai savo savarankiško gyvenimo. Bet paaiškėjo, kad didžioji dalis visuomenės šito nenori – ji norėjo tik kito šeimininko. Didžiajai daliai visuomenės atrodė, kad kitas šeimininkas ją maitins skalsiau ir riebiau. Štai kas buvo svarbiausia. Aš visada klausiu savo kolegų signatarų: ką jūs turite šiandien omeny, kai šnekate apie „nepriklausomą valstybę“? – Ar tokia indiferentiška yra tik mūsų visuomenė? – Žinoma, mes ne vieni tokie. Visos ES priklausančios valstybės esmines savo suvereniteto dalis yra atidavusios Briuselio komisarams. Pavyzdžiui, Vokietijoje ne be reikalo atsirado partija „Alternatyva Vokietijai“, kuri sako lygiai tą patį apie vokiečius, ką ir mes dabar šnekame apie savo visuomenę. O Lietuva, kadangi įstojo į ES kooperatyvą, kuriame turi labai mažai akcijų, yra dar labiau priklausoma nuo įvairiausių vėjų. Nors Vokietija lygiai taip pat neturi įstatymų viršenybės, savo pinigų ar teisės rinkti muitus, ji ES turi kontrolinį akcijų paketą, todėl jos balsas yra visai kitoks. O kadangi mes turime vos porą procentėlių tų akcijų, tai tiek vertas ir mūsų balsas. Bet mūsų visuomenė ir netgi kolegos signatarai mane vis tiek sugeba nustebinti, kaip lengvai jie taria tuos žodžius… Aš gi net nesiūlau dabartiniame etape išstoti iš tos ES

– tik siūlau realiai pasižiūrėti į mūsų padėtį. Kam reikia save apgaudinėti? – Bet galbūt būtent dėl to ir pats esate ta grėsmė „nacionaliniam saugumui“? Nors, kaip sakote, valstybės ir neturime, bet įtariama, kad kalbas „varinėjate“ antivalstybines? Kuo ne paradoksas? – (Juokiasi.) Na, žinoma, esu tas žmogus, ką čia slėpsi… Kalbant rimtai, man susidaro įspūdis, kad dauguma yra susitarę meluoti vieni kitiems, todėl tas, kuris bando žiūrėti realiai į pasaulį, tampa grėsme tiems melagiams… – Bet aš vis tiek lenkiu link mūsų žiniasklaidos, ir nebūtinai užsienio valdomos. Pavyzdžiui, mūsų nacionalinis transliuotojas, jeigu tik užveda kalbą kokia nors ekonomine tema, būtinai kalbina tik užsienio bankų „ekspertus“. Iš kur toks nuolankumas? Kodėl niekada nepateikiama alternatyvi nuomonė, ginanti viešąjį interesą, o ne tik užsienio bankų reikalus? – Žurnalistas yra labai priklausomas asmuo. Jeigu paimsime valstybinę žiniasklaidą, tai tas žurnalistas žino, kad yra tam tikra valstybės politika. Jeigu tu jai neatstovausi, tai tokioje žiniasklaidos priemonėje paprasčiausiai nedirbsi. Ir žurnalistas visa tai jaučia savo kailiu, o jeigu nejaučia, jam tai greitai paaiškina – jeigu nori gauti geresnes pareigas, geresnę algą, privalai suprasti, kaip, ką ir su kuo reikia kalbėti, kokią dūdą pūsti… Ir įsijungia savicenzūros mechanizmas… – Bet kiek jau girdėjome kalbų apie „laisvą ir nepriklausomą“… Tai dėstoma universitetuose, o jūs štai norite pasakyti, kad tos laisvės nėra netgi valdiškoje televizijoje, kuri laikoma laisvo žodžio etalonu… – O ar apskritai gali būti nepriklausoma žiniasklaida? Vieninteliu atveju – jeigu pats ir esi tos žiniasklaidos savininkas, jeigu tavęs kas nors dar „neuždusino“… Šiandien teoriškai tai leidžia daryti internetas, kur kiekvienas tarsi gali būti pats sau šeimininkas, atsidaręs savo puslapį. Bet tuomet įsijungia kiti mechaniz-

mai, o pirmiausia – finansiniai reikalai: norėdamas išsilaikyti, privalai turėti auditoriją, gauti reklamą, investuoti didelius pinigus į žinomumą, paklausą ir t.t. Bet kokiu atveju ta žodžio laisvė susiduria su pinigais, kurie visada įveikia viską. Be to, pas mus veikia gausybė sąlygiškai didelių portalų, priklausančių užsienio savininkams. Internetinė erdvė yra lygiai taip pat kontroliuojama, ten vyksta kova dėl klientų, ir tie, kurie turi turtingesnius savininkus ar rėmėjus, ir ten užima lyderių pozicijas. – Kitaip sakant, siūlote iliuzijų dėl įvairiausių laisvių nepuoselėti? – Priešingai, siūlau visiems atsimerkti. Žinoma, savotiškai yra gera gyventi, įkišus galvą į smėlį. Tik klausimas: kiek ilgai ten smėlyje įmanoma išbūti? Aš pats pažįstu žmonių, kurie sako: ai, geriau nesikišti, nesigilinti… Taip gyventi, be abejo, yra lengviau ir ramiau, bet kiek šitaip tversi? Kol tu laikai įkišęs galvą į smėlį, kažkas prieis ir taip trenks į užpakalį, kad net nežinosi, iš kurios pusės gavai… Mums, kalbantiems „Respublikos“ leidiniuose, būtų sunku priekaištauti, kad nieko nedarome – metų metus kalbame šiomis temomis ir žiūrime į pasaulį atviromis akimis, o ne pro rožinius akinius. Žinoma, kiekvienas iš mūsų gali klysti, bet didžiulis paradoksas tas, kad didžioji dalis žiniasklaidos, o ypač valstybinė žiniasklaida, net neleidžia kitoms nuomonėms pasireikšti. Ten yra labai siauras ratas žmonių, kuris kalba visomis temomis ir iš esmės atstovauja vienai ideologinei krypčiai. O pasaulyje yra ne viena kryptis, tik mūsų žmonėms apie tai tiesiog neleidžiama sužinoti. Štai Amerikoje žmonės išsirinko Donaldą Trampą (Donald Trump). Dar didelis klausimas, ar jis pateisins į jį sudėtas viltis, bet juk už jį balsavo žmonės, kurie pavargo nuo melo. Tas melas apėmęs tiek Lietuvą, tiek Ameriką, o žmonės šiame savo pasirinkime pamatė viltį. O koks tas melas? Ten metai iš metų prastėja ekonominė padėtis, daugėja žmonių, gaunančių maisto talonus, atlyginimais gaunamų pinigų perkamoji galia mažėja, o politinis elitas aiškina, kad viskas yra gerai. Saujelė žmonių turtėja, o visi kiti – skursta. Žmonės viena girdi iš CNN, o visai kita mato gyvenime – tiek ekonominiame gyvenime, tiek vertybių pasaulyje: jie pavargo nuo visų „tolerastinių“ kliedesių, nuo bendrų tualetų, nuo juvenalinių justicijų, nuo iškrypimų propagandos. Ir jie išgirdo D. Trampą, kuris bent jau kalba žmogiškesne kalba… Visos valdžios (santvarkos) suvokia, kad žiniasklaida yra vienas svarbiausių visuomenės valdymo įrankių. Per Sausio įvykius 1991 metais SSRS kariuomenė užėmė Spaudos rūmus, kuriuose buvo įsikūrę daugybė laikraščių redakcijų, ir tikėjosi, kad Lietuvos žmonės liks be informacijos. Nepavyko. Dienraštis „Respublika“ subūrė išvarytus iš Spaudos rūmų redakcijų žurnalistus ir sausio 12-ąją 300 000 egzempliorių tiražu išleido istorinį laikraštį „Laisva Lietuva“.


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

INSURANCE AND FINANCIAL DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

7667 W. 95th St., Suite 207 Hickory Hills, IL 60457 Fax: 708-851-4777

Vilma ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAI PENSIJŲ PLANAI

MIDAMERICA LENDERS & CO Office: 773-775-6808 Fax: 773-775-6806 5151 N.Harlem Ave. Suite 307 Chicago, IL 60656

Erika

Virginija

708-433-7777 • PIRKIMAS • PERFINANSAVIMAS • CASH OUT PROGRAMOS • CONVENTIONAL • FHA (3.5 % DOWN)

NOTARINĖS PASLAUGOS NEMOKAMAI

DARIUS AUDICKAS 312.953.0170 darius@goodadvisors.us

PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI

|9


10 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

Rokas Bernatonis: „Svarbiausia yra meilė tam, ką darai“ Rokas Bernatonis – jaunas, perspektyvus, charizmatiškas vaikinas, sužavėjęs ne tik Lietuvos publiką, bet ir pasaulį savo įspūdingais pasirodymais. Jis – magas. Neeilinę profesiją turintis 24-erių metų tautietis netrukus atvyksta ir į Čikagą. Tad kalbiname Roką. – Esate vienas jauniausių magų Lietuvoje. Kaip, kada prasidėjo Jūsų neįprasta karjera? Iš kur atsirado noras šiai veiklai? – Magija mane sužavėjo, kai buvau trečioje klasėje, į mokyklą atvyko iliuzionistas ir pakerėjo mane savo kuriamais stebuklais. Nuo to laiko nepraleidau nei vienos magijos laidos, rodomos televizijoje, straipsnio apie magiją spaudoje ar pasirodymo mano mieste. Vis išmokdavau kokį vieną kitą triuką, tačiau didžiausias lūžis įvyko, kai senelio draugas man atliko matematinį triuką. Tuomet man buvo 13. Man taip patiko tas jausmas, kurį jaučiau pamatęs triuką, kad užsinorėjau priversti kitus žmones taip jaustis. – Iš ko mokėtės magijos meno ir mokotės lig šiol? – Pradžioje ieškojau triukų paslapčių vaikiškuose žurnaluose, vėliau pradėjau naršyti internete. Tuomet netikėtai interneto platybėse atradau iliuzionisto Arvydo Stonio magijos būrelio reklamą. Pradėjau lankyti būrelį pas Arvydą, jis ir perdavė man savo meilę šiam menui. Dabar mokausi magijos meno subtilybių stebėdamas ir analizuodamas kitų iliuzio-

nistų, komikų, aktorių pasirodymus, mokslininkų išradimus, verslininkų verslus ir t.t. – Su kokiais sunkumais susiduriate? Ar teko patirti daug klaidų, kol pasirodymai tapo sklandūs? O gal tai neišvengiama? – Didžiausias iššūkis mano profesijos atstovams – energija. Visuomet turi būti energingas, transliuojantis ir perduodantis savo energiją žiūrovams. Neturiu problemų su energijos trūkumu, atvirkščiai, dažnai jaučiu perteklių! – Jei neklystu, savo pasirodymais sužavėjote netgi visko mačiusį Las Vegasą? Kur dar teko pabuvoti su savo pasirodymais? – Taip, pasirodyti geriausiems pasaulio iliuzionistams Penn and Teller laidoje "Fool Us'' buvo vienas gražiausių, tačiau ir sunkiausių iššūkių mano gyvenime. Jaudinausi, norėjau, kad viskas praeitų labai labai gerai, sklandžiai, net sunkiai miegojau likus savaitei iki pasirodymo, tačiau komplimentai iš pasaulinio garso iliuzionistų – didelis įvertinimas, kuris atpirko visą patirtą jaudulį. Teko pasirody-

Naudinga

Mortgage… mokėti ar nemokėti – štai kur klausimas Pažvelgus tik iš pirmo žvilgsnio – tai atrodo kaip retorinis klausimas.

P

irmiausia, išmokėjimas „mortgage“ (M) nepadidina jūsų bendros turto sumos nei centu. Taigi, ar verta imtis veiksmų, jei tai nepadarys jūsų turtingesniu? Antra, M išmokėjimas – tai investicija apibrėžtu procentu. Kasdien rinkoje galima rasti naudingesnių pasiūlymų. Trečia, jei jūs išeisite į pensiją anksčiau nei išmokėsite savo „mortgage“, tai jūsų sumanymas yra neįvykdomas ir jums reikia kuo skubiau rasti išeitį iš šios aklavietės. Ir ketvirta – dažnas nekilnojamojo turto rinkos kainų svyravimas padaro „mortgage“ išmokėjimą ne-

tikslingu. Taigi reikalingas planas apsaugojimui turto, kuris yra name. Kaip gi apsaugoti turtą, kuris yra name? Išėjus į pensiją mokėti M – tai ekonominis absurdas, bet taip pat ir prarasti namą yra lygiai toks pat nenorimas rezultatas. Sprendimas iš šio atrodytų uždaro rato yra – „Interest only“ mokėjimas. Reikia pereiti į mokėjimą tik procento. Mokant pagal šią programą, jūs galėsite: • Atlaisvinti dalį biudžeto (jūsų mėnesio „mortgage“ suma sumažės nuo 30% iki 50%) • Neprarasite pinigų, jei jūsų namo vertė laikui bėgant nukris Programa, pagal kurią jūs mokate tik procentą, vadinasi Home Equity

ti Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Danijoje ir Lenkijoje. Šiais metais su savo pasirodymu noriu aplankyti bent 5 naujas šalis. – Gal turite tikslą pranokti Koperfildą ar Bleiną? – Laikas parodys, tačiau tikiu, jog stipriai dirbant ir mylint savo veiklą – tai neišvengiama. – Kokių savybių ir talentų reikia turėti, norint būti geriausiu magu? Ar tokiu save laikote? – Visada sakau, jog nesvarbu, kokios profesijos atstovas esi, svarbiausia yra meilė tam, ką darai. Meilės sąvokoje telpa kantrybė, darbštumas, laiko neskaičiavimas ir kiti dalykai. Be to, žmonės jaučia, kas yra sukurta su meile, o kas yra dirbtina. Tikiu, kad mylint savo darbą – rezultatai yra „kosminiai“. Žinoma, norint pasiekti aukštų rezultatų magijos mene – turi turėti psichologinių gabumų, būti charizmatišku, įdomiu žiūrovams ir, žinoma, turėti miklius pirštus... – Kuo užsiimate, ką mokotės įprastame gyvenime? Ar mago veikla yra ne tik hobis, bet ir darbas? – Esu baigęs vizualinę komunikaciją, domiuosi marketingu, viešaisiais ryšiais, scenarijų rašymu, filmų kūrimu bei naujausiomis technologijomis. – Kokie Jūsų ateities planai ir norai? – Šiuo metu kuriu pasirodymą, kuris yra paremtas naujųjų technologijų spec.efektais, tokiais kaip projekcijos, hologramos bei papildyta realybė. Labai norėčiau, kad viso pasaulio lietuviai, besilankydami Las Vegase, galėtų pamatyti mano pasirodymą šiame mieste. Line Of Credit (HELOC). HELOC yra siūloma programa visuose bankuose, įskaitant bankus, kurie aptarnauja jūsų „checking“ ir „saving“ sąskaitas. Pabandykite susitvarkyti finansavimą nemokamai. Norint užpildyti dokumentus šiai programai, viskas ko jums reikia: pakankamas uždar-

– Tobuliausias laisvalaikis? – Knyga (geriausia – įdomaus žmogaus biografija), golfas, laikas su mylimąja, kelionė automobiliu, laikas su draugais, sauna, filmai. – Koks magas Rokas yra įprastame gyvenime? – Tarp žmonių esu labai linksmas, bendraujantis, visada domiuosi kitais, nes tikiu, kad kiekvienas žmogus gali išmokyti kažko įdomaus. Kai esu vienas – esu susimąstęs, susikoncentravęs, rimtas ir konkretus. – Ačiū už pokalbį! Kalbino Kristina Riaukienė

Dėmesio! Vasario 25 d. “Sielos“ galerijoje Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, vyks renginys ir fotografijų paroda “Je crois aux Miracle“. Renginys nusimato 2 dalių: pirmoje dalyje svečiai galės susipažinti su trumpametražiniu režisieriaus V.V Landsbergio filmu apie Vainetą: bus papasakota, kaip šiuo metu vaikams Lietuvoje yra suteikiama pagalba, su kuo susiduria tėvai, augindami šiuos vaikučius ten (Lietuvoje) ir čia (Amerikoje). Taip pat pirmoje dalyje galėsite išgirsti V.V Landsbergio atliekamų kūrinių. Pertraukos metu visus pakviesime į aukcioną, skirtą šiems vaikams padėti, bus galimybė apžiūrėti visą fotografijų parodą, kuri atkeliavo iš Lietuvos. Mūsų svečius nustebins išskirtinis Roko, iliuzianisto iš Lietuvos, pasirodymas. Visų svečių laukia nuostabus vakaras prie staliukų, puiki aplinka, o kas svarbiausia – tikslas padėti negalią turintiems Lietuvos vaikams. Svečių tarpe turėsime ir įžymiąją Akiane Kramarik. Norintys dalyvauti renginyje, rašykite: Mothersunionfoundation@gamil.com, arba teiraukitės tel. 630-207-9816 (Edita), 847-668-1731 (Beata). Norintys paremti renginį, bet negalintys atvykti, auką galite siųsti: Chicago Mothers Foundation, 14911 127th st, Lemont, IL 60439 bis, gera kredito istorija ir turėti 30% namo nuosavybės. Siūlau visiems, o ypatingai kam virš … ir kam dar liko mokėti M 15 – 20 metų. HELOC – tai finansinis produktas, padėsiantis optimizuoti jūsų biudžetą ir padėti jums tapti finansiškai sėkmingesniais ir stabilesniais.

Puikus kreditas – pasisekimo garantas •Credit score: nuo 600 iki 740 3 mėn. laikotarpyje •$100 000 nenumatytų atvejų fondas 8 mėn. laikotarpyje •Kredito istorijos suformavimas 3 mėn. laikotarpyje •Kredito istorijos atstatymas 6 mėn. laikotarpyje Kiekvieną penktadienį 12:15 val. popiet klausykite mano laidų 1240AM bangomis,

Joseph Rosenberg

520-7030

847-

mockbajr@gmail.com


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

SEE WHAT GAPS MAY BE HIDING IN YOUR COVERAGE

A

The Law Offices of NDRIUS POKAS

S

Kalbame lietuviškai / Priimame kreditines korteles 9 E. Irving Park Rd., Roselle, IL 60172 Tel: (630)635-2385 Fax: (630)894-2528 aspokas@spokaslaw.com

VAIDA CAPLINSKIENE INS AGENCY 630-257-0600

Nekilnojamojo turto teisė • NT pirkimas • NT pardavimas • Nuomotojų/nuomininkų ginčai www.spokasrealestatelaw.com

VCAPLINSKIENE@ FARMERSAGENT.COM

Baudžiamoji teisė/DUI/traffic • Įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba • Kriminalinių įrašų panaikinimas • DUI gynyba • Eismo taisyklių/CDL pažeidimai www.spokaslaw.com

https://agents.farmers.com/ vcaplinskiene 14911 E 127TH ST STE F123 LEMONT, IL 604397417

contact me

Palos-Gaidas F U N E R A L

H O M E

“Providing A Healing Experience”

Mes, antroji lietuvių karta, profesionaliai teikiame visas su šarvojimu bei laidojimu susijusias paslaugas, padedame pagarbiai atsisveikinti su amžiams išėjusiais artimaisiais Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenančioms šeimoms. © Naudojantis mūsų paslaugomis nuimsite sunkią naštą nuo pečių netekties metu © Išankstinis planavimas suteiks laiko kitiems sprendimams - viskas bus atlikta taip, kaip norite! © Mažesnės išlaidos: galimybė iš anksto atidėti dalį pajamų laidotuvėms © Atminimo papuošalai.

contact me

• Autoavarijos • Išeitinė kompensacija • Ieškinys dėl aplaidumu padarytos žalos • Civilinės bylos www.spokaslaw.com

NEW SMILE CENTER DANTŲ GYDYTOJA

LINA POŠKUS, DDS 11739 SOUTH WEST HWY., PALOS HEIGHTS 708-299-5499 9201 BROADWAY AVE., BROOKFIELD 708-387-2020

WWW.SKYTRIP.NET

ŽEMIAUSIOS AVIABILIETŲ KAINOS

 VILNIUS  PALANGA  RYGA POILSINĖS KELIONĖS

 HAWAII  MEXICO  KARIBAI

WWW.PALOSGAIDASFH.COM

708-974-4410

Asmeninė žala

SKYTRIP

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PALOS HILLS, ILLINOIS 60465

palosfh@comcast.net

| 11

773-663-4363 info@skytrip.net


12 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

Bendruomenė

Vasario 16-osios minėjimas Čikagos lituanistinėje mokykloje Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo – minėjimo šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje prasidėjo, suskambus Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos himnams. Visi mokiniai, pasipuošę tautiniais drabužiais, buvo pakiliai nusiteikę ir su nekantrumu laukė savo pasirodymų. Netrukus į sceną lipo 7-tokai ir 8-tokai, kurie užsidėję skrybėles ant galvų, šoko lietuvių liaudies šokį pavadinimu „Kepurinė“. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga visus susirinkusiuosius sveikino Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida Rupšienė. Anot jos, „Vasario 16-oji diena – labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį“. Mokyklos direktorė prisiminė labai svarbius ir reikšmingus

Lietuvos istorinius įvykus, kai prieš 99-erius metus vasario 16-ąją buvo pasirašytas Nepriklausomybės atkūrimo aktas ir šioji diena tapo lemtinga mūsų, lietuvių, dabarčiai ir ateičiai. Vida Rupšienė, baigdama savo sveikinimo žodį, visiems palinkėjo: „Būkime verti iškovotos Nepriklausomybės, mylėkime ir saugokime Tėvynę. Tegul mūsų laisvė skamba, suvienydama lietuvius visame pasaulyje!“. Sveikinimo žodį taip pat tarė JAV LB vidurio vakarų apygardos atstovas Jonas Platakis, visų renginyje dalyvaujančių žmonių retoriškai klausdamas: „Kas yra nepriklausomybė ir laisvė?“. Jono Platakio nuomone, ji leidžia gyventi laisvai, suteikia galimybę siekti svajonių ir tikslų. Tai yra brangi dovana, kurią reikia saugoti

ir branginti, nors ir mes, čia esantys, negyvename Lietuvoje. JAV LB vidurio vakarų apygardos atstovas savo kalbą užbaigė Maironio eilėmis: „Lietuva, būk per amžius laisva“. Vasario 16-osios minėjimo renginyje dalyvavo buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė ir dabartinė Lietuvių fondo atstovė Laima Apanavičienė, kuri įteikdama mokyklai paramos čekį, visus susirinkusiuosius pasveikino šios nuostabios – Lietuvos valstybės atkūrimo – dienos proga. Atėjus į mokyklą, jai džiugu matyti tiek daug lietuvių, besimokančių lietuvių kalbos ir kitų dalykų. Padėkojo, kad jie stengiasi saugoti savą kalbą. Laima Apanavičienė palinkėjo visiems, atėjusiems į Vasario 16-osios minėjimą, geros likusios šventės ir savo kalbą užbaigė šiais

žodžiais: „Būkite tikrais lietuviais!“. Paskutinysis, kuris pasveikino visus dalyvius ir žiūrovus šios svarbios ir reikšmingos šventės proga, buvo ČML tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas. Be to, jis paskelbė jubiliejinės loterijos laimingąją, kuria tapo mokytoja Sandra. Ji laimėjo 4 bilietus į ledo ritulio rungtynes. Po ČML direktorės ir šventės svečių sveikinimo žodžio į sceną lipo 6-tokai, linksmai ir nuotaikingai sušokę „Linksmapolkę“. Viena įdomiausių renginio akimirkų buvo, kai 10-tokai – vyriausieji mokyklos mokiniai – padeklamavę eilėraščius apie Lietuvą, pirmokams išdalijo lietuviškus pasus. Kaip gera buvo matyti visų plačias ir nuoširdžias šypsenas! 7-tos klasės mokiniai taip pat įprasmino šventę gražiąja „Kaimiška polka“, o 6-kai eilėraščiu „Tėvynė“. Šventės pabaigoje tiek mokiniai, tiek ir visi, susirinkę į šią Vasario 16-tosios minėjimo šventę, drauge dainavo dvi visiems puikiai žinomas dainas: „Brangiausios spalvos“ ir „Žemė Lietuvos“. Šios šventės atsiminimai dar ilgai išliks kiekviename iš mūsų! Giedrė Namikaitė ir Augustina Palionytė


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

All your protection under one roof Visos draudimo paslaugos po vienu stogu tinkamą draudimą - svajosite be baimės! AllPasirinkę your protection under one roof AUTO, HOME, BUSINESS, HEALTH and LIFE. AUTO HOME AUTO, HOME, BUSINESS, BUSINESS LIFEHEALTH and LIFE. One call is all it takes to get the insurance you need:

| 13

®

®

One call is all it takes to get the insurance you need:

Eglė Vasiliauskienė GRI Broker-Owner

American Family Mutual Insurance Company and its Subsidiaries American Family Life Insurance Company American Family Company, American Family Insurance Company American FamilyMutual MutualInsurance Insurance Company American Family Life Insurance Company, Home Office — Madison, WI 53783 and its Subsidiaries American Standard Insurance Company of American Family Life Insurance Company Wisconsin American Family Insurance Company 6000 American Parkway,WIMadison Home Office — Madison, 53783 WI 53783 Product availability varies by state. Health insurance underwritten by American Republic Insurance Company, Des Moines, IA 50309, 1-800-247-2190.

Renata Tolvaisaite Agency 325 N. Milwaukee Ave Suite C Wheeling, IL 60090 RENATA rtolvais@amfam.com TOLVAISAITE (847) Renata215-8989 Tolvaisaite Agency Agency 325 N. Milwaukee Ave Suite C 325 N. Wheeling, Milwaukee Ave. IL 60090 Suite Crtolvais@amfam.com (847)IL215-8989 Wheeling, 60090 rtolvais@amfam.com

Nekilnojamojo turto paslaugos

• Kvalifikuotų ekspertų patarimai perkant ar parduodant nekilnojamajį turtą • Informacija apie pirkimo pirmą kartą ypatumus • Konsultacija kaip pelningai pirkti ar parduoti

tel.: 847-660-6020 fax: 847-660-6023

847-215-8989

3701 Berdnick St., Unit C Rolling Meadows, IL 60008

Product availability varies by state. Health insurance underwritten by American Republic Insurance Company, Des Moines, IA 4/11 50309, 1-800-247-2190. © 2011 09/15 003235 — Rev. 006441

amberrealty@gmail.com

GOROKHOVSKY LAW OFFICE, LLC

© 2011

003235 — Rev. 4/11

Albina Van Maer

Advokatas Vladimiras Gorokhovsky dirba Viskonsine ir Federaliniame Teisme Ilinojaus Šiaurės apskrityje

Broker/Owner • Bluebird Realty, Inc.

630-234-2642

Gyvenamo nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma Investicijos ir nekilnojamo turto valdymas KELEIVIŲ, BESINAUDOJANČIŲ TARPTAUTINIAIS ORO SKRYDŽIAIS, INTERESŲ GYNYBA IR APSAUGA Jei Jūsų tarptautinis skrydis iš JAV ar Europos kada nors buvo atidėtas ar atšauktas per pastaruosius dvejus metus - turite teisę gauti finansinę kompensaciją iš Jus aptarnavusios aviakompanijos

Gynyba imigracijos teisme Politinis prieglobstis Darbuotojų ir studentų vizos Šeimos susitikimai

• Konsultacijos dėl nusikalstamų veikų ir atstovavimas turint imigranto statusą • Legalizavimas ir pilietybė

$

Naperville

Lake in the Hills

179,000

$

Atnaujintas 4 miegamųjų, 2,5 vonių namas. 2 automobilių garažas

IŠSAMI TEISINĖ KONSULTACIJA DĖL IMIGRACIJOS TEISĖS: • • • •

368,000

$

• Imigrantų vizos (žalios kortelės) • Konsultacijos dėl turistinių vizų

DĖL NEMOKAMOS TEISINĖS KONSULTACIJOS SKAMBINKITE TEL. 4145811582 arba rašykite el.paštu: gorlawofiice@yahoo.com

$

Darien

2 miegamųjų, 2 vonių namas. 1 automobilio garažas

179,000

Atnaujintas 3 miegamųjų, 2 vonių namas su rūsiu.

299,000

Lemont

Atnaujintas 5 miegamųjų, 2,5 vonių namas. 2 automobilių garažas

Nemokamos paslaugos pirkėjams!

Bluebirdrealtor.com


14 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

Bendruomenė

Kai viltis nemiršta Kaip gera, kai atsiranda žmonių, norinčių padėti nelaimėje. Čikagos lietuviai pasižymi išskirtinai geromis, atjaučiančiomis širdimis. Ne veltui amerikiečiai stebisi tokios mažos valstybės žmonių vienybe. Apie vienybę ir šįkart. Matyt, nuskriausti gyvenimo žmonės niekad nelieka vieniši, juos visada atranda geraširdžiai geradariai...

P

rieš 3 metus veiklios Čikagos lietuvės, sužinojusios apie lietuvio Sigito nelaimę internetinėje socialinio tinklo “Facebook” Čikagos mamyčių paskyroje, kurioje buvo skelbimas, jog sergančiam žmogui reikalingas šaldytuvas, maistas ir bet kokia kita pagalba, neliko abejingos. Kristina Simonaitienė, Estera Kijajevienė, Ieva Bodindorfaitė, Birutė Šostakaitė-Sakutienė iškart susiruošė aplankyti tautietį ir asmeniškai susipažinti su žmogumi, kuriam reikia pagalbos. Susitikus moterys ėmėsi iniciatyvos jam padėti ir tai daro iki šiol. Tik šiandien situacija yra gana sudėtinga: “Artimųjų čia nėra, nėra nieko, kas pasirūpintų. Galvojau, gausiu žalią kortelę – išsispręs laikinai problemos, bet, deja...”, – kukliai kalba Sigitas, todėl prašome padėti visų, kurie nebus abejingi lietuvio nelaimei. Ieva prisimena: “Išgirdus žinią apie sergantį tautietį, mus labai sujaudino tai, kad šis žmogus yra ne tik sergantis, bet ir vienišas. Tai paskatino imtis veiksmų. Po pirmo apsilankymo pas Sigitą mums visoms kilo mintis surengti labdaros vakarą. Susirinko nemažai moterų. Buvome nustebę, kiek daug gerų, nuoširdžių žmonių ištiesė pagalbos ranką. Jis labai kuklus, bet kartais reikia daryti, ką turi daryti, nes kitos išeities nėra. Dėl to kreipiamės pagalbos į mūsų bendruomenės žmones, nes mes visi kartu galime labai daug, o pagalba, išeitis atsiranda, kai yra viltis...”. Kristina, dabar Sigito neretai vadinama “angelu sargu”, iš pradžių susipažinusi su tautiečiu susirašinėjo žinutėmis, ir jis atvirai papasakojo apie savo padėtį: “Kartą nuvažiavau aplankyti ir nuo to laiko bendraujame. Jau 3 metai. Gerai pažindama šį žmogų, tikrai žinau, kaip jis jaučiasi prašydamas pagalbos. Viską, kiek įmanoma, tvarkėsi pats – keitė mitybą, darė specialius pratimus, dėjo daug pastangų savo sveikatos atstatymui, bet situacija šiuo metu yra nelengva. Labai norėtų pats dirbti, daryti namuose “logbooks”. Kol turėjo savo pinigų ir surinktų lėšų, jis pats puikiai vertėsi – mokėjo nuomą, gaminosi sau valgyti, bet “Medicare” draudimas pranešė, kad jis nebesulauks jokios paramos, mat neseniai gavo žalią kortelę...”. NETIKĖTAI UŽKLUPUSI LIGA

Sigitas, atsidūręs Amerikoje, sunkiai dirbo vilkiko vairuotoju ir gyveno pil-

navertį gyvenimą. Sportiško, darbštaus, pasitikinčio savimi ir puikia sveikata pasižymėjusio Čikagos lietuvio gyvenimą aukštyn kojomis apvertė medikų diagnozuota meningioma – auglys voratinkliniame smegenų dangale. 8 valandas trukusi operacija, visiškai pakitę mitybos įpročiai, ilga, varginanti ir brangi odisėja įvairiose reabilitacijos klinikose bei ligoninėse – visa tai patyrė emigrantas iš Lietuvos. Sigitas stiprėja. Praėjusiais metais, po ilgo laukimo, pagaliau gavo žalią kortelę, bet atsirado kita problema – norint gauti valstybės paramą, žalios kortelės trukmė turėtų būti bent 5 metai. Kelerius metus vienas pats gyvenęs ir šiuo metu besiglaudžiantis pas vietinius lietuvius, Sigitas yra finansinėje bedugnėje: dėl itin pašlijusios sveikatos jam nepavyksta susirasti pajamų šaltinio. Jį kausto didžiulė baimė – jis nežino, kas laukia rytoj, ir ar po savaitės jis turės maisto. “Pirmieji ligos požymiai, kaip dabar suprantu, buvo padidėjęs nervingumas, reakcijos sumažėjimas. Pajausdavau tai tada, kai žaisdavome su draugais tinklinį, stalo tenisą; pykau ant savęs dėl to, nes prieš tai savo reakcija galėjau pasigirti. Tačiau tuo metu apie ligą net neįtariau, juk mano sveikata buvo geležinė. Nesu sirgęs, išskyrus vaikystėje. Net sloga aplankė gal du ar tris kartus per visą gyvenimą“, – prisimena pašnekovas. Kurį laiką lietuvis jautėsi gerai, tačiau panašaus pobūdžio epizodas pasikartojo atostogų Pietų Karolinoje metu – bežaidžiant su draugais paplūdimyje futbolą, Sigitas neišlaikė pusiausvyros ir nukrito. Tuo metu

vyras nepamena labai nusistebėjęs, jog jam taip nutiko – tokių dalykų dar nebuvo tekę patirti. “Praėjus vieneriems metams ar daugiau, pradėjo labai prastėti balansas, kai kalbėdavau, veldavosi liežuvis, ne visi suprasdavo, apie ką kalbu, ypač tada, kai šnekėti stengdavausi greitai. Labai pavargdavau, seko jėgos – anksčiau viską padarydavau be problemų, o dabar reikėjo įdėti pastangų. Kreipiausi į medikus, kad ištirtų kraują. Tyrimo rezultatai buvo geri, tačiau gydytojas patarė persišviesti galvą. Šito daryti neskubėjau. Reikėjo juk dirbti, apmokėti sąskaitas. Netikęs mąstymas. Aš tai dabar suprantu, bet tuo metu kitaip atrodė”, – tvirtina Sigitas. “Pradėjo kristi svoris. Prieš tai bandžiau savo pastangomis sulieknėti, tačiau sunkiai sekėsi: valgiau tik daržoves, vaisius, sausus avižinius dribsnius, gėriau vandenį, aišku, kavą, bet svoris krito labai iš lėto, o štai netikėtai kilogramai ėmė tirpti ne dienomis, o valandomis. Paskutinį kartą, kai grįžau iš reiso (iš Kanzaso valstijos), miegojau tris kartus, nors prieš tai naktį normaliai pailsėjau. Jaučiausi išsekęs ir pavargęs. Grįžęs namo, kreipiausi į greitosios pagalbos skyrių, kur padarė tyrimus, švietė gal-

vą. Tą pačią dieną buvau paguldytas į ligoninę, o kitą dieną operavo. Medikų diagnozė – meningioma – auglys voratinkliniame smegenų dangale. Operacija truko 8 valandas. Gydytoja sakė, jog viskas pavyko. Iš pradžių džiaugiausi ir stengiausi kabintis į gyvenimą. Galva, aišku, tuo metu visai nedirbo, visiškai nesiorientavau aplinkoje, nervų sistema taip pat buvo išbalansuota. Reikia laiko – taip tikino gydytojas“. Į namus lietuvis grįžo invalido vežimėlyje – negalėjo nei vaikščioti, nei valgyti. Dar ligoninėje jam tiesiai į skrandį įstatė vamzdelį, kuriuo buvo teikiamas specialus maistas. Tik po vienerių metų vyras pradėjo sugebėti nuryti, pamažu grįžo prie normalaus maisto. Vėliau lietuvio laukė reabilitacijos ciklas ligoninėje, po to – reabilitacijos centras Wheaton miestelyje (Ilinojaus valstijoje). Du kartus per savaitę lankėsi pas kinų akupunktūristę, dirban-

čią pagal kinų metodiką. Galiausiai kreipėsi į japoniškos metodikos specialistus Naperville miestelyje (Ilinojaus valstijoje). Tačiau ryškių rezultatų nedavė. “Tik brangiai už viską reikėjo mokėti. Vartojau ir jų žoleles, kurias duodavo už atskirą mokestį, – priduria vyras. – Tuo metu jau dariau vadinamuosius “logbooks”, kad nors kiek pinigų gaučiau gydymui. Laikas bėgo, o pagerėjimas – nežymus”. KAIP GALIME PADĖTI?

Apie savijautą Sigitas kalba: „Žinoma, užeina juodos mintys, tačiau jas stengiuosi vyti šalin. Sportuoju, rytais atlieku kaklo raumenų pratimus, mankštą, po pietų einu ant ėjimo takelio. Ant jo praleidžiu pusvalandį ir einu vis didesniu greičiu, tik laikytis įsikibus reikia, nes nei koordinacija, nei balansas nėra atsikūrę. Atlieku pratimus, kurie stiprina raumenis, nes po operacijos buvau, kaip naujagimis. Ir taip diena iš dienos jau kelis metus. Skauda visą kūną, o kojos – lyg švininės. Dešinė pusė suparalyžiuota, dešinės pusės veido raumenys visai nedirba, negirdžiu dešine ausimi, o kaire puse nejaučiu nei šilto, nei šalto. Gyvenimas tikrai pasikeitė, bet daug ką tuo pat metu supratau”. Sigitas vis tikisi gauti darbą, kurį galėtų atlikti namuose, tačiau iki šiol rimtų pasiūlymų nesulaukė. Jis turi vadinamųjų “logbooks” pildymo patirties. Ranka rašyti negali, dirba kompiuteriu. Vyras šiuo metu išgyvena itin sudėtingą laikotarpį – vienintelės jo mėnesio pajamos yra minimali, vos 148 dol.siekianti valstybinė pašalpa. Jis negali vairuoti, dėl sutrikusio balanso sunkiai vaikščioja, svyruoja, jo kalba sutrikusi. Kaip lietuvis pats sakė, “būtų gerai, kad galėčiau nors į ką įsikabinti, atsiremti...”. Sigitas širdingai dėkingas savo nuolatinėms pagalbininkėms Kristinai Simonaitienei, Esterai Kijajevienei, Ievai Bodindorfaitei, Birutei Šostakaitei-Sakutienei bei neseniai jam padėjusiems geradariams Trans Lines, Inc. vadovui Andriui Petkūnui, Beatai Ivanauskienei, Linai Kalvaičiui, Autėjai Sruogai ir kitiems. Mes, vieningi tautiečiai, taip pat galime padėti finansinėje bedugnėje atsidūrusiam Sigitui šiais būdais: • Žmogiška draugiška pagalba – tiesiog aplankant Sigitą įkvėpti vilties, • Parama maistu, • Gal kas nors gali pasiūlyti tiesiog pigesnę gyvenimo vietą? (nuomos kaina - 475 dol./mėn.) • Darbo pasiūlymai – Sigitas gali daryti “logbook” ar kitokį darbą kompiuteriu namuose, • Finansinė parama Sigitui Balsiui: adresas: 3423 Cuyler ave., Berwyn, IL 60402 arba aukojant www.youcaring.com/ sigitasbalsys-757889


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

Devon Medicinos Centras BOTOX ir RESTYLINE kosmetinės injekcijos

• • • • • • •

Pilnas širdies patikrinimas

Šeimos gydytojas Ginekologas Pediatras Gastroenterologas Kardiologas Kojų ligų specialistas Masažistas

   

MEDICININĖ APŽIŪRA INS I-693 FORMOS GAVIMUI

Elektrokardiograma Cholesterolio ir cukraus kiekis kraujyje Ūgis, svoris Kraujo spaudimas ir pulsas

TIK $

49

CENTRE ATLIEKAMI: • Fizinė terapija • Masažas • Skiepai • Visi laboratoriniai tyrimai • Vaikų ir suaugusių apžiūra • Ultragarsas • Elektrokardiograma Speciali nuolaidų programa neturintiems draudimo!

Norite atrodyti jauna ir liekna? Klauskite apie naują svorio metimo beta hcg dietą ir numeskite

2958 W. DEVON AVE., CHICAGO, IL 60659

iki 40 lb

773-274-9100 Lina

Bella-Sana

Sveikos Odos Rezultatas! Kvalifikuoti, profesionalūs darbuotojai, taikantys naujausias technologijas, skirs laiko tam, kad įvertintų jūsų esamą problemą, ir ras geriausią sprendimą gydant jūsų odos būklę: Y Y Y Y

Spuogai, angiomos, pigmentinės dėmės, rožinė Venų ir raukšlių, randų mažinimas Plaukų šalinimo procedūros Beprocentinis finansavimas

Before

After

Before

After

Before

After

Bella Sana - veiksmingas gydymas! Mes suprantame kiekvieno situaciją ir gerbiame privatumą. Nemokamai konsultacijai skambinkite

847-298-3338 Kalbame rusiškai, angliškai

1400, Golf Rd # 201, Des Plaines, IL 60016 info@bellesanamedspa.com

bellasanamedspa.com

FREE Gift

With Chemical Peel Service Some restrictions may apply. Limit one per customer. Cannot be combined with any other offer. Expires 3-31-17

FREE

One small area of Hair Removal with purchase of two large areas of Hair Removal. Some restrictions

may apply. Limit one per customer. Cannot be combined with any other offer. Expires 3-31-17

50%OFF

Any first time treatment Some restrictions may apply. Limit one per customer. Cannot be combined with any other offer. Expires 3-31-17

| 15


16 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

Vasario 16-oji

Lietuvos nepriklausomybės siekius skleidė net Sigmund Freud sūnėnas Balzeko muziejuje – autentiški liudijimai apie Lietuvių informacijos biurus, veikusius 1911 – 1919 metais

A

rtėjant 1918 metų vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymo šimtmečiui, Balzeko lietuvių kultūros muziejus lankytojams rengiasi pateikti informacijos apie tai, kiek daug dirbo ir padarė Amerikoje gyvenantys lietuviai, kad paremtų savo tautos Nepriklausomybės siekį. AUTENTIŠKOS NUOTRAUKOS – IŠ PRIVAČIOS KOLEKCIJOS

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus archyvuose esama itin retų ir vertingų eksponatų, liudijančių apie to laikmečio mūsų tautiečių Amerikoje nuveiktus darbus. Fonduose yra dvi originalios nuotraukos iš 1917 – 1919 metų. Jose įamžintas Lietuvių Tautos Fondo išlaikomas Lietuvių informacijos biuras Vašingtone su jame tuo metu dirbusiais žmonėmis.

buvo įkurtas Europoje, Prancūzijos sostinėje Paryžiuje 1911 metais. Jo steigėjas – Lietuvos politikas ir diplomatas Juozas Gabrys – Paršaitis. Fondo veiklą finansavo Amerikos lietuviai. Biuro uždavinys buvo pasakoti pasauliui apie Lietuvą, informuoti apie mūsų šalies padėtį, ieškoti pasaulio šalių paramos Lietuvos Nepriklausomybės siekiams. Tais pačiais (1911), Lietuvių informacijos biuro įsteigimo metais, J.Gabrys dalyvavo Londono tautų kongrese ir pirmą kartą Europos akivaizdoje iškėlė Lietuvos klausimą, įteikdamas prancūzų ir anglų kalbomis išspausdintą memorandumą. Jame buvo aiškinama, kad lietuvių tauta skiriasi nuo slavų ir germanų tautų. Paryžiuje sušauktame pirmajame pasauliniame Pavergtųjų tautų suvažiavime, kur buvo įkurta Paverg-

tarybos delegacijos vardu. Tokia taryba buvo įkurta tik 1917 metais, atvykus kunigams Vincui Bartuškai iš JAV ir Konstantinui Olšauskui iš Rusijos. VYKO PAS POPIEŽIŲ DĖL LIETUVIŲ DIENOS PASKELBIMO

Beje, V.Bartuška pasauliniame Pavergtųjų tautų kongrese, vykusiame 1916 metų birželį Lausanne, perskaitė reikalavimą suteikti Lietuvai nepriklausomybę. Maždaug tuo metu jis Romoje aplankė Popiežių Benediktą XV ir paprašė jį suteikti leidimą visose pasaulio katalikų bažnyčiose paskelbti Lietuvių dieną. Katalikiškas laikraštis „XXI Amžius“ 2008 metų rugsėjo 26 dienos numeryje rašė: „1916 m. birželio 27-29 dienomis Šveicarijoje, Lozanoje, vyko Pavergtųjų tautų kongresas, kuriame dalyvavo 27 tautų atstovai. 3000 vietų salė buvo prikimšta. Dalyvavo ne tik po penkis kiekvienos tautos delegatus, bet ir kariaujančių valstybių šnipai, diplomatai ir smalsi Šveicarijos publika. Jame kun. dr. V. Bartuška perskaitė Lietuvos visiškos nepriklausomybės reikalavimą. Netrukus kun. dr. V. Bartuška nuvyko į Romą ir aplankė popiežių Benediktą XV. Jam įteikė Lietuvos kunigų prašymą paskirti lietuvių dieną pasaulio katalikų bažnyčiose. Tiesa, prieš tai jį buvo aplankęs Martynas Yčas, kuris agentūroms klaidingai pranešė, kad Šventasis Tėvas tokią dieną jau paskelbė. Iš tiesų po M. Yčo apsilankymo Popiežius tik buvo pažadėjęs remti lietuvius, tačiau jis lietuvių neskyrė nuo lenkų ir visa parama

būtų atitekusi lenkams. Benediktas XV kun. dr. V. Bartuškai sakė, kad duodami aukas lenkams pasaulio katalikai manė šelpsiantys ir lietuvius. Kunigui teko gelbėti padėtį ir papasakoti Šventajam Tėvui apie tikrąją lietuvių situaciją. Tada Benediktas XV pažadėjo skirti Lietuvių dieną. Po šios misijos kun. dr. V. Bartuška su dr. J. Bielskiu turėjo grįžti į JAV. Gibraltare kunigo vos neišlaipino iš laivo, palaikę vokiečių šnipu. Amerikoje jie abu kartu reklamavo Lietuvą duodami interviu įtakingiausiems JAV laikraščiams“. 2005 metų gegužės 13 dienos “XX Amžiaus” priedas “Kristus ir pasaulis” rašo, kad Popiežius Benediktas XV tokią Lietuvių Dieną paskyrė 1917 metų gegužės 20 – ąją. (Tiesa, iki to laiko teko daug pastangų padėti lietuvių aukštiems diplomatams ir dvasininkams). Šios Lietuvių Dienos metu buvo kviečiama visame pasaulyje esančiose bažnyčiose aukoti Lietuvos naudai. Iš tos rinkliavos vien Lausanne veikęs lietuvių vykdomasis komitetas gavo 407589 frankus. Benediktas XV pats siuntė pašalpas atskiroms tautoms ir ypač badaujantiems vaikams visuose kraštuose. Lietuvai jis skyrė 20 tūkst. frankų ir 10 tūkst. lirų. Nors materialiai Popiežiaus XV paskelbtos Lietuvos Dienos materialiai nelabai daug padėjo Pirmojo pasaulinio karo nualintai Lietuvai (Lietuvių enciklopedijos duomenimis, iš viso gal buvo surinkta per 1 milijoną litų), tačiau ši pasaulinė akcija turėjo didelę propagandinę reikšmę. Lietuva sugebėjo pasauliui prisistatyti kaip atskira šalis, o ne Lenkijos dalis. Organizatoriai gavo jaudinančių paguodos ir užuojautos atsiliepimų iš tolimiausių pasaulio šalių, net iš Afrikos. LIETUVOS LAISVĖS SIEKIUS GARSINO IR AMERIKIEČIAI

Lietuvių informacijos biuro nariai leido periodinių ir neperiodinių leidinių apie Lietuvą užsienio kalbomis, teikė komunikatus spaudai, taip pat rašė straipsnius į kitus leidinius, nuolat keldami Lietuvos nepriklausomybės klausimą. Bostono enciklopedijos tei-

 Abi nuotraukos į Balzeko muziejų pateko iš privačios garsaus visuomenininko ir muziejininko Aleksandro Račkaus (1893 – 1965), palaidoto Čikagoje, asmeninės kolekcijos. Viena iš šių nuotraukų buvo panaudota JAV išleistos Lietuvių enciklopedijos (vadinamos Bostono enciklopedijos) šešioliktame, Juozo Girniaus redaguotame tome. Bostono enciklopedijoje pateikiama nemažai informacijos apie tai, ką veikė Europoje ir vėliau JAV įkurti Lietuvių informacijos biurai. Čia rašoma, kad pirmasis biuras

tųjų tautų sąjunga, J.Gabrys taip pat dalyvavo kaip Lietuvos atstovas. Lietuvis buvo išrinktas šios sąjungos reikalų vedėju. 1915 metais Lietuvių informacijos biuras, kartu su Pavergtųjų tautų sąjunga, perkeliamas į Šveicariją, Lausanne miestą. 1916 metų vasarą nuspręsta padidinti biuro narių skaičių. Prie J.Gabrio prisijungė kunigas Juozas Purickis, kuris buvo paskirtas biuro sekretoriumi ir Vladas Daumantas (Dzimidavičius), kuriam buvo skirtos iždininko pareigos. Biurui pavesta veikti dar nesančios Lietuvių tautos


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

gimu, Šveicarijoje esantis biuras išleido per 50 leidinių apie Lietuvą. Lietuvių informacijos biuro veiklą ne tik jos pradžioje, bet iki veiklos pabaigos rėmė Amerikos lietuvių organizacijos, daugiausiai pinigų skyrė JAV Lietuvių tautos tarybos įsteigtas Tautos Fondas. Lousanne Lietuvių informacijos biuras savo veiklą baigė 1919 metų spalio mėnesį. Panašus biuras, pavadintas Lithuanian National Council, Information Bureau veikė ir Amerikoje, Vašingtone. Jis ten buvo atidarytas 1917 metų birželio 15 dieną. Biurui buvo keliami panašūs tikslai – kovoti už Lietuvos reikalus ir atremti rusų bei lenkų propagandą JAV valdžios sluoksniuose. Biurą įsteigė Katalikų lietuvių tautos taryba, kurią lėšomis aprūpino jos suorganizuotas Tautos Fondas. Biurui Vašingtone iki 1919 metų vadovavo teisininkas Jonas Julius Bielskis. Jam talkininkavo studentas Kazys Česnulis – Ščesnulevičius, taip pat Julius Kaupas, kuris tuo metu Vašingtone atliko karinę prievolę. Vašingtono biure savo laisvą nuo darbo laiką skyrė ir advokatas Balys Mastauskas. Šiaip jis dirbo vienoje JAV karinėje įstaigoje. Turėdamas daug pažinčių tarp įtakingų amerikiečių, jis pasirūpino tuo, kad lietuvių delegaciją 1918 metų gegužės pradžioje

laus viešosios informacijos biuro vicepirmininkas. Jam garsinti Lietuvą padėjo kitas amerikietis – Edward L.Bernays, vaikystėje su tėvais atvykęs į JAV iš Austrijos, garsaus psichoanalitiko Sigmund Freud sūnėnas, vėliau nusipelnęs austrų ir amerikiečių viešųjų ryšių ir propagandos pradininko titulą. Jis kartu su C. Byoir surengė lobizmo kampaniją siekdami, kad 1918 metų vasario 16 dieną nepriklausoma paskelbtą Lietuvos valstybę pripažintų JAV kongresas. Biuras kasdien

priimtų tuometinis Amerikos Prezidentas Woodrow Wilson. Susitikimo metu JAV vadovas pažadėjo sudaryti studijų komisiją Lietuvos klausimams spręsti. Biuras informuodavo JAV valdžios įstaigas kongreso narius ir spaudą apie lietuvių siekius, mezgė naudingus politinius kontaktus. Pasišventę Lietuvai šios įstaigos darbuotojai ir talkininkai rengė memorandumus, rezoliucijas, išleido nemažai informacinių leidinių. Jie taip pat lietuvių kolonijose organizavo patriotinę veiklą. 1919 metų kovo 18 dieną buvo nutarta įsteigti dar vieną Lietuvių informacijos biurą Niujorke. Šis biuras dirbo iki 1919 metų rugsėjo 16 dienos. Jam vadovavo viešųjų ryšių specialistas Carl Byoir, Lenkijos žydų kilmės amerikietis. Jis buvo ir JAV oficia-

 visai JAV spaudai teikė žinių apie Lietuvą. Visa ši informacija būdavo spausdinama šimtuose Amerikos laikraščių ir žurnalų. Apie šias dienas ir C.Byoir pasiūlymą jiems abiems dibti ir atstovauti Lietuvos Nepriklausomybei Edward L. Bernays užsimena savo knygoje “Biography of an idea. The founding principles of public re-

| 17

lations”. Šių Europoje ir JAV veikusių Lietuvos informacijos biurų ir juose dirbusių inteligentų dėka pasaulis išgirdo apie mažą šalį Lietuvą, bandančią atsitiesti po Pirmojo pasaulinio karo ir siekiančią laisvės, nepriklausomybės bei savo valstybingumo pripažinimo. Šių žmonių darbas tapo svariu indėliu į Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą ir jos pripažinimą visame pasaulyje. Straipsnis parengtas, remiantis: Lietuvių enciklopedija, XVI tomas, USA, Donatas Januta “Lietuviški takai”, Vilnius, 2015, „XXI Amžius”, 2008, rugsėjo 26, „Kristus ir pasaulis”, 2005, gegužės 13 Nuotraukos iš Balzeko lietuvių kultūros muziejaus fondų: Pirmoje nuotraukoje (biuras1): Lietuvių informacinis biuras Vašingtone 1917-1918 metais. Prie pirmo stalo sėdi Balys Mastauskas, prie antrojo – Julius Kaupas, prie durų Kazys Česnulis. Moterys nuotraukoje – biuro darbuotojų sekretorės. Antroje nuotraukoje: Biuras Vašingtone, fotografuota 1918 – 1919 metais. K.Česnulis sėdi prie stalo kairėje, B.Mastauskas viduryje, J.Kaupas dešinėje. Trečia ir ketvirta nuotraukos: taip atrodo kita abiejų istorinių nuotraukų pusė. Virginija Petrauskienė


18 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

skelbimai SIŪLO DARBĄ Reikalingi patyrę sunkvežimių mechanikai ir sunkvežimių kėbulo remontininkai. Geras atlyginimas, apmokamos atostogos, viršvalandžiai. Tel. 708-385-0415 Dantų gydytojos biurui reikalinga asistentė (Dental Asistant). Tel. 708-299-5499. BŪSTO PARDAVIMAS ARLINGTON HEIGHTS. Parduodamas erdvus 3 miegamųjų, 2.5 vonių namas su 2 automobilių garažu. Įrengtas rūsys, didelis kiemas ir labai šaunus rajonas! Kaina $364,900. Skambinti Eglei 847-660-6020, amberrealty@ gmail.com BLOOMINDALE. Parduodamas 4 miegamųjų, 2 vonių namas gerame rajone. Naujai išdažytas, įrengtas dalinis rūsys, gražus mūrinis židinys svetainėje, didelis aptvertas kiemas. Kaina $249,900. Skambinti Eglei 847660-6020, amberrealty@gmail. com BOLINGBROOK. Parduodamas naujai įrengtas 4 miegamųjų, 2 vonių „raised ranch“ namas! Jaukus interjeras, laminato grindys, šviestuvai, modernios vonios. Atvira virtuvė, klevo medžio spintelės, stalviršiai ir įranga. Stiklinės durys į terasą, aptvertas sklypas. Namas netoli mokyklų, parduotuvių, geras susisiekimas. Kaina $182,900. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. 630-202-6867 BUFFALO GROVE. Parduodamas 4 miegamųjų, 1.5 vonių namas su 1 automobilio garažu. Naujai išdažytas, atnaujina virtuvė su granito stalviršiais. Didelis, privatus kiemas. Kaina $249,900. Skambinti Eglei 847660-6020, amberrealty@gmail. com BURR RIDGE. Puiki galimybė statybos kompanijai ar pirkė-

jui, norinčiam naujos statybos namo. Netoli aukštus įvertinimus pelniusių Gower/Hinsdale South mokyklų. Greta parduodamas namas su sklypu, kurį prijungus galimas padalinimas į 3 sklypus. Miesto vanduo ir kanalizacija šalia sklypo. Greitas susisiekimas, šalia pagrindiniai greitkeliai, prekybos centrai, restoranai ir mokyklos. Įvertintas pardavimui, ilgai nelaukite! Kaina $72,900. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. 630202-6867. CHICAGO. Parduodamas 2 butų pastatas su įrengtu rūsiu. Abiejuose butuose ir rūsyje yra 2 miegamieji ir 1 vonia. Puikus investicinis turtas! Kaina $309,900. Skambinti Eglei 847-660-6020, amberrealty@gmail.com CHICAGO. Parduodamas 3 miegamųjų, 2.5 vonių butas gražiam naujausios statybos pastate. Atnaujinta virtuvė ir vonios. Kietmedžio grindys visame bute. Židinys, 2 balkonai ir 2 automobilių statymo vietos šildomame garaže. Kaina $228,000. Skambinti Eglei 847-660-6020, amberrealty@gmail.com DARIEN. Parduodamas įspūdingas, labai erdvus, pilnai atnaujintas, viršutinio 4 aukšto butas. 2 miegamieji, 2 vonios. Didelė virtuvė su SS buitine technika. Per visą butą naujos laminato grindys. Skalbimo ir džiovinimo mašinos. Požeminis 1 automobilio garažas. Hinsdale South mokykla. Kaina 175,000. Dėl informacijos skambinti Daivai Barčienei, tel. (630) 400 9497, Century 21 Affiliated DOWNERS GROVE. Fantastiškas privatus sklypas namui arba puiki galimybė kontraktoriui! 50x275 dydžio sklypas, prabangioje kaimynystėje, netoli puikius įvertinimus pelniusios Downers Grove North mokyklos. Galima bendradarbiauti su mūsų statybine kompanija arba rinktis savo. Laisvas sklypas su visomis komunalinėmis paslaugomis,

maži nekilnojamojo turto mokesčiai. Yra architektūriniai planai 3560 kv.pėdų. 4 miegamieji, 3.5 vonia individualiam namui su atskiru išėjimu iš žemutinio aukšto. Planuojamo namo kaina $950,000, statybų pabaiga – 2017 m.birželio mėn. Patogus susisiekimas, netoli I-88, 355 greitkeliai, miesto centras, traukinys, prekybos centrai. Sklypo kaina $285,900. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. 630-202-6867. ELGIN. Parduodamas didelis, gražus, mūrinis, 4 miegamųjų, 2.5 vonių namas. Naujai išdažytas, nauja kiliminė danga. Didelė atnaujinta virtuvė su granito stalviršiais. 2 automobilių garažas. Kaina $299,900. Skambinti Eglei 847-660-6020, amberrealty@ gmail.com GRAYSLAKE. Parduodamas erdvus 4 miegamųjų, 2.5 vonių namas. Didelis rūsys ir aptvertas kiemas. 2 automobilių garažas. Kaina $240,000. Skambinti Eglei 847-660-6020, amberrealty@ gmail.com LAKE BLUFF. Parduodamas šiuolaikinis 3 miegamųjų, 2.5 vonių namas. Naujai išdažytas, atnaujintos kietmedžio grindys pirmam aukšte, nauja kiliminė danga antrame aukšte, gražiai atnaujinta virtuvė ir vonios. Privatus, aptvertas kiemas. 2 automobilių garažas. Kaina $354,900. Skambinti Eglei 847-660-6020, amberrealty@gmail.com MUNDELEIN. „Parduodamas 2 miegamųjų, 2.5 vonių mūrinis namas. Didelė, atnaujinta virtuvė su granito stalviršiais ir nerūdijančio plieno prietaisais. 3 automobilių garažas. Daug sieninių spintų. Kaina $459,900. Skambinti Eglei 847-660-6020, amberrealty@gmail.com OAK LAWN. Šviesus, atnaujintas 2 miegamųjų, 2 vonių butas pirmame aukšte. Erdvi svetainė/valgomasis kambarys su slankiojančiomis durimis į didelį balkoną

su vaizdu į kiemą. Atnaujinta virtuvė su daug spintelių, “stainless steal” įranga, langu virš kriauklės. Medžio laminato grindys, jaukūs miegamieji, vonios su marmuro plytelėmis ir “whirpool”. Skalbykla ir sandėliukas žemutiniame aukšte. Patogus susisiekimas, greta mokyklų, prekybos centrų, greitkelių. Turi tai pamatyti! Kaina $89,900. Kreiptis į Rasą Mitkus tel. 630-202-6867 ORLAND PARK. Parduodamas plytinis “ranch” stiliaus namas. Rūsys su išėjimu į lauką. 4 miegamieji, 3 pilnos vonios. Funkcionalus išplanavimas. Labai gera vieta. Daug galimybių įgyvendinti savo idėjas. Kaina 299,000 Dėl informacijos skambinti Daivai Barčienei tel. (630) 400 9497, Century 21 Affiliated ORLAND PARK. Parduodamas įspūdingas 2 aukštų galutinis “townhous”. Nauja SS buitinė technika, granitiniai stalviršiai , privatus balkonas, geriausios kokybės medinės grindys, aukštos lubos, “master” miegamasis su didele drabužine. “Townhous” didžiausias visame “subdivision”. Kaina 300,000. Dėl informacijos skambinti Daivai Barčienei tel. (630) 400 9497, Century 21 Affiliated PALOS PARK. Parduodamas labai gražiai sutvarkytas 2 miegamųjų, 2 vonių butas su 1 automobilio prijungtu garažu. Erdvi virtuvė su SS buitine technika, didelis “master” miegamasis su “walk in” drabužine, atnaujintos vonios, atskiras valgomasis. Puiki vieta! Šalia parduotuvių, restoranų, prekybos centrų. Maži žemės ir asociacijos mokesčiai. Butas vertas dėmesio. Kaina 156,900. Dėl informacijos skambinti Daivai Barčienei tel. (630) 400 9497, Century 21 Affiliated PLAINFIELD. Parduodamas gražiai sutvarkytas 3 miegamųjų, 2/1 vonios namas. Aukštos lubos, erdvus išdėstymo planas, didžiulis kiemas, 2,5 automobilių garažas. Neįrengtas rūsys

po visu namu. Daug galimybių įgyvendinti savo idėjas. Netoli prekybos centrų ir parko. Kaina 220,000. Dėl informacijos skambinti Daivai Barčienei tel. (630) 400 9497, Century 21 Affiliated PLAINFIELD. Puikus, moderniai atnaujintas, 4 miegamųjų, 2.1 vonių, 2 aukštų, su rūsiu šiltas ir šviesus namas, dideli kambariai, atskira svetainė ir valgomasis, medžio laminato grindys visame pirmame aukšte. Gurmaniška virtuvė su sala, baltos spintelės, granito stalviršiai, “stainless steel” įranga, langas virš kriauklės. Erdvus “master” miegamasis, “walk-in” drabužinė bei sūkurinė vonia. Jaukus šeimyninis kambarys su malkomis kūrenamu židiniu, stiklinės durys veda į lauko terasą ir privatų aptvertą kiemą su lauko baseinu. Netoli mokyklų, prekybos centrų, greitkelių. Kaina $249,900. Kreiptis į Rasą Mitkus tel.630-202-6867 WHEELING. Parduodamas 2 miegamųjų, 2 vonių butas su garažu. Puiki būklė, šviežiai išdažytas, nauja kiliminė danga, daug sieninių spintų. Geras susisiekimas. Kaina $224,900. Skambinti Eglei 847-660-6020, amberrealty@gmail.com NUOMA CLARENDON HILLS Išnuomojamos biuro patalpos Ogden Ave, ypatingai gerai prižiūrėtos, naujesnės statybos 2580 sf dydžio, puikus susisiekimas, šalia greitkelių, Oakbrook prekybos centro, 30 min iki oro uostų bei Čikagos centro. Patalpas galima dalinti į du ar tris biurus, kurių dydis būtų nuo 528 iki 1523 sf. Galimybė įsirengti medicinos, terapeuto, draudimo įstaigos, buhalterijos, architekto, inžinieriaus ar advokato kabinetus bei daugelį kitų. Yra automobilių stovėjimo aikštelė, lauko iškaba. Patalpos gali būti perdarytos pagal jūsų poreikius. Kaina $17/sf. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. 630-202-6867

PLAUKŲ STILISTĖ

Diana

 Didelis namų, butų, kotedžų pasirinkimas  Nemokamas nekilnojamo turto įvertinimas  Kvalifikuota konsultacija ir patarimai  Open house  Nuoma

DAIVA BARCIENE BROKER ASSOCIATE

LA GRANGE Išnuomojamas kambarys LaGrange rajone tel. 773-297-2012. LEMONT. Išnuomojamas Lemonto centre 3 miegamųjų butas su visais patogumais ir su atskiru įėjimu name. Kaina sutartinė. Tel. 312-805-9194. LEMONT. Pasaulio Lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont IL 60439, išnuomojamos erdvios biuro patalpos. Pasiteirauti skambinkite į PLC raštinę tel. 630-257-8787. NAPERVILLE. Išnuomojamas įspūdingas 3 miegamųjų, 2.1 vonių renovuotas, kampinis „townhouse“ su garažu aukštus įvertinimus pelniusiame 204 rajone (district). Elegantiškas, ypatingai šviesus, neutralių spalvų, su atvira svetaine, kieto medžio grindimis. Prabangi virtuvė su šviesiomis spintelėmis, granito stalviršiais ir „stainless steal“ įranga. Antrame aukšte erdvus miegamasis su drabužine, du papildomi miegamieji, loftas ir įrengta skalbykla/ džiovykla. Privatus aptvertas kiemas, terasa bei jauki pavėsinė. Patogus susisiekimas, netoli prekybos centrų, mokyklų ir bibliotekos. Kaina $1800/mėn. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. 630-202-6867.

SIGITOS GROŽIO SALONAS Mes pasistengsime, kad jūs atrodytumėte ir jaustumėtės geriau

SIGITA

Pasaulio lietuvių centras Moterų, vyrų, vaikų kirpimas. Antakių dažymas ir korekcija

Kalbu lietuviškai, rusiškai, angliškai

Proginės šukuosenos Galiu atvykti pas jus į namus

630-400-9497 15812 S. Wolf Rd. Orland Park, IL 60467 dbarciene@c21affiliated.com

HANOVER PARK. Išnuomojamas kampinis, atnaujintas 2 aukštų, 2 miegamųjų „townhome“ su atskiru įėjimu ir garažu. Erdvus išplanavimas, ypatingai šviesus, medžio laminato grindys pirmame aukšte. Nauja, virtuvė, granito stalviršiai, su atskiru valgomuoju kambariu bei stiklinėmis durimis į lauko terasą. Privatus pagrindinis miegamasis su balkonu, erdvios spintos, atnaujinta vonia. Privati skalbyklė ir džiovyklė. Patogus susisiekimas, šalia parkai, vaikų žaidimo aikštelė, Schaumburgo mokyklos, prekybos centrai bei greitkeliai. Galima įsikelti tuoj pat! Nuomos kaina $1,250. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. 630-202-6867

www.c21affiliated.com/dbarciene

224-400-1156

14911 127TH ST. LEMONT, IL 60439

Tel. 708-369-5420


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir NUOMA PersPektyvus namų, butų, žemės, verslo,

Rasa Mitkus

investicijų Pirkimas, Pardavimas, finansavimas, Perfinansavimas ir nuoma Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Rasa Mitkus

• Paskolos po bankroto, foreclosure, short sale • FHA ir Conventional Nekilnojamojo turto brokerė: • Cash Out • Pre-Approval laiškai • Paskolos po bankroto, • Nemokama namo rinkos analizė programos (su 3% down) foreclosure, short sale • Didelis foreclosure, aukcionų • Cash Out • FHA ir Conventional programos namų/butų pasirinkimas • Pre-Approval laiškai (su 3 % down) • Nemokama namo rinkos analizė• Jūsų interesų atstovavimas • Didelis foreclosure, •aukcionų PATIRTIS • PATIKIMUMAS • PROFESIONALUMAS namų/butų pasirinkimas Closing dovana – 3 dienų kelionė! • Jūsų interesų atstovavimas

Patirtis • Patikimumas • Profesionalumas

630-202-6867 rmitkus@yahoo.com

Closing dovana - 3 dienų kelionė! 103 Ogden Ave, Clarendon Hills, IL 60514 •

630-202-6867 h o m ermitkus@yahoo.com maxrealtors.com homemaxrealtors.com

773-501-6573 DARBO 630-259-1389 MOB.

Kompanija ZEPTER sveikina Su Meilės diena! Ir pristato visiems šventinį išpardavimą su

25 NUOLAIDA %

Atminkite – kiekvieną šeštadienį, 12 val., Jūsų lauks pietūs adresu: 974 South Buffalo Grove Rd. Buffalo Grove, IL 60089 847-520-7810

103 Ogden Ave, Clarendon Hills, IL 60514

 GYVYBĖS DRAUDIMAS  SVEIKATOS DRAUDIMAS  PENSIJŲ FONDAI  KRITINIŲ LIGŲ DRAUDIMAI  NEMOKAMOS KONSULTACIJOS

Striving For A Longer Life

Elena Ablingytė

14 metų patirtis! Elena.ablingyte@wslife.com

303 EAST ARMY TRAIL RD. SUITE 302, BLOOMINGDALE, IL 60108

NIS

RAS

P

LI

TU

KOVO 12 DIENĄ, SEKMADIENĮ

ASAU

TAMARA GVERDCITELI “KONCERTAS VERTAS BIS!”

www.russianTickeTs.neT

7 VAL. VAKARE, ČIKAGOJE

24

march

In ParIs 8:00Pm

3315 n. milwaukee ave, northbrook, IL 60062 INFORMACIJA TEL. 847-242-1052. BILIETUS GALITE ĮSIGYTI PARDUOTUVĖSE: BALALAIKA, 770 S. BUFFALO GROVE IL 60089, TEL. 847-215-1616 MODA TOO BOUTIQUE, 361 E. DUNDEE, WHEELING, IL 60090, TEL. 224-676-0928

CHRISTIAN HERITAGE ACADEMY 315 WAUKEGAN RD, NORTHFIELD, IL

W W W. R U S S I A N T I C K E T S . N E T INFORMACIJA: 847-242-1052 / BILIETUS GALIMA PIRKTI PARDUOTUVĖSE „BALALAIKA“, 770 S. BUFFALO GROVE, IL 60089, TEL. 847-215-1616 IR „MODA TOO BOUTIQUE“, 361 E. DUNDEE, WHEELING, IL 60090, TEL. 224-676-0928

ZVERI

| 19


20 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

Renginiai KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ VYKSTA TURININGA POPIETĖ ČIKAGOJE

Kiekvieną trečiadienį ,,Seklyčioje” vyksta vyresniųjų lietuvių popietės. Jos prasideda 2 val. p. p. lietuviškų patiekalų pietumis iš „Racine” parduotuvės. Po pietų dalyviams yra rodomi iš Lietuvos programų vaizdo įrašai. „Seklyčios“ adresas: 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 773-476-5999. Visi yra kviečiami.

visus atvykti ir melstis Šv. Mišiose, Šv. Antano parapijoje, Cicero, IL. Šv. Mišias atnašauja Kun.G.Keršys. Bažnyčios adresas: 1510 S 49 th Court, Cicero, IL, 60804. ŠV.MIŠIOS LEMONTE

Pal. Jurgio Matulaičio Misija kviečia į šv. Mišias: Šiokiadieniais – 8 val. r. Sekmadieniais – 9 val. r.; 11 val. r. ir 6 val. v. Adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Tel.: (630) 257-5613. matulaitismission@gmail.com

ANGLŲ KALBOS KURSAI

Puiki naujų metų rezoliucija! Išmokite šio krašto kalbą! Anglų kalbos kursai prasidės vasario 13 d.ir tęsis iki gegužės 18 d. Egzaminai lygiui nustatyti vyks vasario 9 d., 6.30 v.v. Žemesnis ir aukštesnis lygiai. Užsiėmimai vyks du kartus per savaitę, 6.30 v.v. – 8.30 v.v. Lietuviai studentai, lietuviškai kalbanti mokytoja, egzaminai ir vadovėliai nemokami, kursų kaina– 350 dol. Vieta: Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Registruokitės egzaminams tel. 630257-8787. ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS GIMIMO BAŽNYČIA KVIEČIA

Šv. Mišios vyksta kasdien: 8:00 v.r. Ketvirtadieniais — 9:00 v.r. Šeštadienio vak.: 4:00 v.p.p. Sekmadieniais 11 v. r. Vaikų Mišios — antrą mėnesio sekmadienį 11:00 v.r. Jaunimo Mišios—paskutinį mėnesio šeštadienį 4:00 v.p.p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija: 642 6812 S. Washtenaw Avenue Chicago, IL 60629. Tel. 773 776-4600 BRIGHTON PARK ŠVČ. MERG.MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIA KVIEČIA

Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) šį sekmadienį, vasario 19 d., 10 val.ryte, švęsime septintąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Sekmadienį, vasario 26 d., po lietuviškų šv. Mišių, parapijos salėjė, Brighton Parko LB Valdyba rengia Vasario 16-tos/ Kovo 11-tos Nepriklausomybės ir jos atkūrimo šventę. Meninę dalį atliks Čikagos Skautų Vietininkijos vaikų choras (vadovė: Lilija Gelažis) bei poetės Vilija Vakarytė ir Nijolė Subatienė. Po programos vyks vaišės. Maloniai kviečiame visus dalyvauti. CICERO BAŽNYČIA KVIEČIA

Kiekvieną sekmadienį, 8:45 v.r., kviečiame

AVAKARAS"MEILĖS SIMFONIJA"

LSSI gen.T.Daukanto jūrų šaulių kuopa kviečia į Valentino šventės vakarą. Bus vaišės, gros muzika. Šventinis vakaras įvyks š.m.vasario mėn.18 d., 6.30 v.v. (5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558). Kviečiame visus, norinčius smagiai praleisti laiką. Informacija tel.:224-8065294, 708-3870513 VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

JAV LB Lemonto apylinkes valdyba maloniai kviečia visus dalyvauti Vasario 16-osios minėjime, kuris įvyks š.m. vasario mėn. 19d., 12:30 v.p.p., Pasaulio Lietuvių Centre, Fondo salėje. Pagrindinis kalbėtojas Lt. plk. Kęstutis Eidukonis. Taip pat bus meninė programa ir vaišės. Lauksime visų. VIENINTELIS KONCERTAS "KELIONĖ LAIKU".

Dėmesio! Pirmą katą, išskirtinis 17 profesionalių muzikantų kolektyvas, po nuostabiais Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios skliautais. Nepraleiskite unikalios progos išgirsti išskirtinai aukščiausios kokybės muziką. Vasario 19 d., 2 val. Marquette Park, Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S Washtenaw Ave, Chicago, IL 60629, vyks Vytauto Didžiojo universiteto kamerinio orkestro ir saksofono virtuozo Liutauro Janušaičio vienintelis koncertas "KELIONĖ LAIKU". Lietuviškoji klasika: klausytojams bus pristatytas vieno žymiausio Lietuvos kompozitorių, nacionalinės premijos laureato Vidmanto Bartulio veikalas ,,I like F.Schubert...”: kameriniam orkestrui ir smuikui solo (smuiko solo partiją atliks orkestro koncertmeisterė Indrė Čepinskienė). XXI amžiaus skambesys: Berklio muzikos koledžo (Bostonas, JAV) pirmasis lietuvis absolventas, vienas daugiausiai pasaulyje koncertuojančių Lietuvos džiazo muzikos atlikėjų, saksofonininkas bei kompozitorius Liutauras

Janušaitis pristato naujausią dvigubą albumą ,,Two Different Sides“ (įrašytą kartu su VDU kameriniu orkestru). Lietuvos muzikos istorijoje analogų neturintis albumas, apjungiantis kamerinės muzikos, džiazo, roko ir laisvos improvizacijos elementus, metaforiškai atskleidžia mus supančio pasaulio dvilypumą. Tarpukario estrada (1918 – 1939m.) Lietuviškos estrados aukso epocha: Trečioje koncerto dalyje – Kauno tarpukario žvaigždės ir vieno ryškiausių Lietuvos estrados atlikėjų Danieliaus Dolskio kūrinių aranžuotės saksofonui ir kameriniam orkestrui, kurios klausytojus pakvies prisiminti ar susipažinti su tokiais nesenstančiais hitais kaip ,,Lietuvaitė“, ,,Armonika“, ,,Onytė“, ,,Paskutinį sekmadienį“ ir t.t. Auka 20$. Surinktos lėšos bus skirtos parapijai paremti. SLIDINĖJIMO IŠVYKA

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS) organizuoja slidinėjimo išvyką ir kviečia visus žiemos sporto mėgėjus sekmadienį, vasario mėn. 19 d., atvykti į Alpine Valley, WI. Keltai veikia nuo 9 v.r. – 5:30v.v. ir nuo 2 v.v. –10 v.v. Jei 11 val.v.r. susirinksime didesnė grupė, galėsime gauti nuolaidas. Jei nesusitiksime trąsose, pasimatysime 1.30 v.v. antro aukšto kavinėje ! Alpine Valley Resort W2501 County Road D Elkhorn, WI 53121 262-642-7374 or 800-227-9395 www.alpinevalleyresort.com Išsamesnė informacija tel. 773 450 4180 RENGINYS “JE CROIS AUX MIRACLE“

Vasario 25 d. “Sielos“ galerijoje Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, vyks renginys ir fotografijų paroda “Je crois aux Miracle“. Renginys nusimato 2 dalių: pirmoje dalyje svečiai galės susipažinti su trumpametražiniu režisieriaus V.V Landsbergio filmu apie Vainetą: bus papasakota, kaip šiuo metu vaikams Lietuvoje yra suteikiama pagalba, su kuo susiduria tėvai, augindami šiuos vaikučius ten (Lietuvoje) ir čia (Amerikoje). Taip pat pirmoje dalyje galėsite išgirsti V.V Landsbergio atliekamų kūrinių. Pertraukos metu visus pakviesime į aukcioną, skirtą šiems vaikams padėti, bus galimybė apžiūrėti visą fotografijų parodą, kuri atkeliavo iš Lietuvos. Mūsų svečių laukia nuostabus Roko, iliuzianisto iš Lietuvos, pasirodymas. Visų svečių laukia nuostabus vakaras prie staliukų, puiki aplinka, o kas svarbiausia – tikslas padėti negalią turintiems Lietuvos vaikams. Svečių tarpe turėsime ir įžymiąją Akiane Kramarik. Norintys dalyvauti renginyje, rašykite: Mothersunionfoundation@gamil.com, arba teiraukitės tel. 630-207-9816 (Edita), 847-668-1731 (Bea-

ta). Norintys paremti renginį, bet negalintys atvykti, auką galite siųsti: Chicago Mothers Foundation, 14911 127th st, Lemont , IL 60439 LIETUVOS VALSTYBĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 25 d., šeštadienį, 11.30 v.r. Santa Maria Del Popolo parapijos centro patalpose (151 N. Lincoln Ave., Mundelein, IL) vyks JAV LB Waukegan Lake County apylinkės ir Gedimino lituanistinės mokyklos organizuojamas Lietuvos valstybės, (vasario 16-osios, 1918m.) ir Lietuvos nepriklausomybės ( kovo 11-osios, 1990m.) minėjimas. Minėjimo vedėjai: GLM direktorė Giedrė Ramanauskaitė, Apylinkės valdybos pirmininkas Audrius Abrutis. Iškilmingoji dalis: JAV ir Lietuvos himnai, invokacija, sveikinimo žodžiai, svečių pristatymas, pagerbimas mirusiųjų apylinkės narių, rezoliucijos (minėjimo metu vyks tik balsavimas). Meninė dalis: GLM moksleivių kolektyvas RUSNĖ, tautinių šokių kolektyvas JAV LAUMĖ. Po programos: “Kunigaikščių užeigos”maistas, kava ir šiltas bendravimas. Informacija tel. 224-256-6760, 847-4298639 ČLM 25-MEČIO POKYLIS

Kovo 4 d., šeštadienį, įvyks ČLM 25-mečio pokylis. Programa: 5 val.p.p. – šv. Mišios Jaunimo centro koplyčioje; 6 val.v. – kokteiliai; 7 val.v. – meninė programa; 8 val.v. – vakarienė; 9val.v. – šokiai. Vakaro metu veiks baras ir “tylusis” aukcionas. Bandoma susisiekti su buvusiais ČLM abiturientais ir pranešti apie ČLM jubiliejinį pokylį bei pakviesti visus buvusius mokinius į susitikimą. Jei žinote, kur jie “pasislėpę”, prašome pranešti šeštadieniais Tėvų komitetui arba parašyti žinutę Vaidai el.paštu: realtorvaida@gmail.com. Bilieto kaina – 50 dol. Vieta: Jaunimo centro Didžioji salė, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. PARODA „NO HOME TO GO TO“

Kovo 9 – balandžio 17 dienomis Arlingtono viešojoje bibliotekoje (Arligton Public Library, 1015 N.Quincy St., Arlington, VA 22201) veiks paroda „No Home To Go To“, apie DP, daugelio lietuvių, latvių ir estų kelionę į Vakarus ir Ameriką Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje. 1944 – 1952 metais tūkstančiai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje paliko gimtuosius namus, baimindamiesi sovietų represijų, teroro ir tremties. Parodą, kuri apkeliavo daugelį Amerikos ir Lietuvos miestų, buvo demonstruojama ir Kanadoje, parengė Balzeko lietuvių kultūros muziejus.

BLUE HORIZON TRUCK DRIVING SCHOOL Praradote darbą – pasinaudokite galimybe

FREE

FREE CDL KURSAI

4 savaitės gali pakeisti Jūsų gyvenimą Registruokitės jau dabar! 773-788-1199 6814 W. Archer Ave. Chicago IL 60638 / email:BHorizonDriving@sbcglobal.net

WWW.BLUEHORIZONCDLSCHOOL.COM

weekly in Lithuanian

3000 Dundee Rd., Suite 108 Northbrook, IL 60062 Phone: (847) 272-0707 Fax: (847) 272-6701

contents. Reproduction in whole or in part without

Managing editor: Jovita Kuznecova Tel: (847)942-9347 e-mail: info@geraschicago.com

All advertising published in GERAS! is subject to the

Distribution: Kamo X Ltd.

Newspaper GERAS! is not responsible for display advertisments, advertising articles and their written permission is prohibited. Copyright © REKLAMA Media ADVERTISING INFORMATION applicable rate card. GERAS! reserves the right not to accept an advertiser’s order. Only publication of an advertisement shall constitute final acceptance.


geras!

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

Bob Rohrman’s

Schaumburg honda automobileS

Gene Shenkman General Sales Manager

Говорим български Dimitar Atanasov

Andre Borysiewicz

Sales Associate

Sales Associate

Mowimy Po Polsku

Saturday

Over 1000 New Honda Models Available

Open until

Brand New 2017 Honda

Brand New 2017 Honda

Automatic

Automatic

Accord LX Sedan

0.9

$2,000 % APR

60

LEASE FOR ONLY

1.9

72

APR MONTHS

OR

199/mo

$

8PM

Civic LX Sedan

%

MONTHS

| 21

2016 Honda Civic sedan

2016 Honda Civic sedan

$2,000 %

0.9

APR

1.9

60

%

MONTHS

LEASE FOR ONLY

OR

72

APR MONTHS

179/mo

$

36-month lease with $1,999 total due at inception (includes 1^st months payment and $0 security deposit required).

36-month lease with $1,999 total due at inception (includes 1^st months payment and $0 security deposit required).

Brand New 2016 Honda

Brand New 2017 Honda

CR-V LX AWD

0.9

$2,000 % APR

60

Automatic

1.9

%

MONTHS

LEASE FOR ONLY

HR-V LX 2WD

72

APR MONTHS

OR

199/mo

$

2016 Honda HR-V 2WD

2016 Honda HR-V 2WD

$2,000

0.9

%

APR

%

MONTHS

LEASE FOR ONLY

APPROVED DEALER

1.9

60

OR

72

APR MONTHS

189/mo

$

36-month lease 36-month lease with $2,299 total due at inception (includes 1^st months APPROVED DEALERwith $2,299 total due at inception (includes 1^st months payment and $0 security deposit required). payment and $0 security deposit required). 10 MILES FROM Please add tax, title, license and doc. fee to all prices/payments. All offers with approved credit. Some programs may be in lieu of other offers. 1.9% APR financing for 72 months on select new vehicles BARRINGTON with $0 down payment required. $14.85 per $1,000 financed. 0.9% APR financing for 60 months on select new vehicles with $0APPROVED down paymentDEALER required. $17.05 per $1,000. EXP.2/28/17

847-884-6632 Just 8 Blocks West of Woodfield Mall at 750 E. Golf Road

APPROVED DEALER

See over

2,000

uSed carS online www.bobrohrman.com

We speak: English, Spanish, Polish, Russian, German, Korean, Ukrainian, Albanian, Tagalog, Philippine, Cantonese, Punjabi, Hindi, Thai, Los, Urdu, Pang Asian, Cheto and Gujarati.

www.SchaumburgHondaAutos.com

6 MILES FROM ARLINGTON HEIGHTS

10 MILES FROM DES PLAINS 14 MILES FROM ELMHURST


22 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

Kunigo žodis

Dieviškieji Kun. teol. lic. Oskaras Petras Volskis

Š

io sekmadienio evangelijos skaitiniu perteikiami Jėzaus devyni palaiminimai. Rašoma, jog juos jis paskelbė nuo kalno, tarsi naujasis Mozė, atsisėdęs kaip karalius, mokytojas ir Viešpats. Jėzus juos paskelbė atvėręs lūpas, mokydamas ir tardamas. Lietuviškame vertime kažkodėl suredukuotas tas „atvėręs lūpas, mokydamas ir tardamas“. Nors tai atrodo kaip “sviestuotas sviestas”, tačiau tikrai nėra tuščiai išvardintas, kadangi Jėzus atliko tuos tris veiksmus, norėdamas parodyti, jog jis moko ne tik kalbėdamas, bet ir nekalbėdamas. Atverdamas lūpas jis pūs vėliau į apaštalus Šventąją Dvasią. Bet ir kiekvieną kartą atverdamas lūpas, mokydamas ir kalbėdamas Jėzus siuntė Dvasią į visus, kurie jo klausėsi. Įlipimas į kalną yra nuoroda į tai, kas atsitiko Mozės laikais. Sinajaus kalne Mozė bendravo su Dievu, iš ten atnešė pirmąjį Dievo teisyną – jo dešimt įsakymų. Ne kartą girdėjau teigiant, jog tos taisyklės – nieko nuos-

tabaus, savaime suprantami dalykai. Mozės laikais tai nebuvo savaime suprantama, kadangi jų nežinojimas ir nesilaikymas buvo norma. Žengdamas į kalną ir atnešdamas dekalogą Mozė pakilo mąstymu ir gyvenimu aukščiau pagonybės tamsos ir primityvumo, į aukštesnį elgesio standartą pakeldamas žmoniją. Dekalogas pataisė sugedusią žmogaus sąžinę, teisingumo suvokimą, nes žmonija buvo tokiame nuopuolyje, jog ir elementarumas nebuvo užlaikomos. Tai pastebėti galima ir šiomis dienomis, kai pamažu ima įsigalėti ir nekalto žmogaus žudymas, ir vagystė, ir paleistuvavimas ir t.t. Pakildamas į kalną ir paskelbdamas devynis palaiminimus Jėzus pakelia savo mokinius į naują lygmenį, į dar aukštesnį standartą. Nuo to karto Mozės dekalogas yra minimumas, kurio krikščioniui nebepakanka, nes jam nurodyta nauja norma ir maksimumas, kuris daro žmogų Dievo karalystės dalyviu ir paveldėtoju. Kaip skaitome tą naują teisyną? Pridėjus meilės įstatymą prie šių, gaunasi naujasis dekalogas, kuriuo vadovaujasi Kristaus mokiniai. 1. Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė. 2. Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. 3. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Naujų, rezidencinių, komercinių pastatų interjeras-eksterjeras • • • • • •

Virtuvių, rūsių ir vonių remontas Paruošimo, dažymo darbai Plytelių klojimas Parketas, laminuotos grindys Epoksidinės garažo grindys Deck‘ų plovimas, atnaujinimas

4. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti. 5. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. 6. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. 7. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. 8. Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė. 9. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus.

Graikiškame tekste vartojamas žodis „makarios“ į lietuvių kalbą išverstas kaip „palaiminti“. Būtent „makarios“ senojoje graikų kalboje vartotas kalbant tik apie Dievą, todėl tai yra naujiena, jog dieviški yra tie, kurie laikosi Jėzaus palaiminimų. „Makaria“ vadinama M.Marija, kurią palaiminta vadins visos kartos. Palaiminimai liudija pagrindinę vertybę, kuri veda žmogų į išganymą – tikėjimą. Taip reikia viską ir interpretuoti. Palaiminti vargdienio dvasios yra tie, kurie nėra pasisotinę savimi ir turtais, nes jiems reikia Dievo ir kitų

žmonių. Palaiminti liūdintys yra tie, kurie tikėjimo dvasioje priima tiesą apie pasaulio ir asmeninį nuopuolį, kurie liūdi dėl blogio, nuodėmės ir melo ilgėdamiesi išganymo. Palaiminti persekiojami dėl teisingumo ir dėl tikėjimo Jėzumi, nes jie yra išganymo kelyje, iš kurio velnias ir jo tarnai nori išstumti. Palaiminti gailestingieji, taikdariai, tyraširdžiai – tai tie, kurie suprato Jėzaus mokymo prasmę, išliko kartu su juo toje pačioje pusėje, nepasidavę abejingumui, neapykantai ir egoizmui. Šiomis vertybėmis jie yra nepalyginamai aukščiau pasaulio tikrovės, kurioje siaučia konfliktai ir aistros. Nors palaiminimai liudija išbandymus ir kančias Jėzaus mokiniams, tačiau pasibaigia Jėzaus raginimu džiūgauti. Tai tylus džiaugsmas kančioje ir išbandymuose, jog išvėrusiam tikėjime laukia atlygis Danguje. Dievo įsakymų, Kristaus palaiminimų dėka krikščionybė yra aukštesnio ir tobulesnio mąstymo bei gyvenimo būdo pasireiškimas, nes perteikia Dievo ir šventųjų egzistenciją meilėje ir tiesoje. Tai visiškai kitokia tikrovė, neturinti nieko bendro su velnio įvesta nuopuolio egzistencija, kurioje garbinama jėga, savivalė ir egoizmas. Dėl šios priežasties krikščionys turi jausti pasididžiavimą, jog priklauso aukštesnei civilizacijai, ištrūkę iš džiunglių įstatymo tikrovės. Tačiau tai nėra savaime suprantami dalykai, nes nykstant tikėjimui ir krikščionių gretoms, sunyks ir jų kurtoji visuomenė bei tvarka. Normaliai visuomenei palaikyti reikia krikščionių, reikia tų, kurie laikosi Dievo ir Kristaus įsakymų. Antraip vis didesnė velniava darysis…

PETER’S AIR DUCT CLEANING

Ar sveikas yra oras, kuriuo kvėpuojame?  Alergenai  Žiedadulkės  Pelėsiai ir miltligė  Gyvūnų nešvarumai  Dulkių erkutės  Virusai  Bakterijos

 Pagerinkite oro kokybę savo šeimai  Patobulinkite šildymo/aušinimo sistemas  Sutaupykite pinigų sąskaitoms už energiją

708-557-5987 708-638-1048, Artūras EPA sertifikatas

www.cleanduct.us


geras!

YouGoWild Adventures

#7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

| 23

Kovo 25 - Balandzio 1 $650 Tel. 708-267-3487 / 708-870-0788


24 | #7(27) • Vasario 17 – 23, 2017

geras!

LIETUVIŠKIAUSIA TOYOTA PARDUOTUVĖ VISOJE AMERIKOJE! ALOIZAS ZAREMBA Sales Leasing Consultant 773-875-8555 Kalbame lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. alz@continentaltoyota.com

500 2500

$

$

TO CUSTOMER CASH AVAILABLE ON SELECT 2016 & 2017 TOYOTA MODELS**

GERARDAS SKEBERDIS Sales Leasing Consultant 708-280-9341 Kalbame lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. gerardjerrys@continentaltoyota.com

We are making deals like never before!  OUR LOWEST RATES EVER!  OUR HIGHEST TRADE VALUES!

 FINANCING READILY AVAILABLE!  FAMILY OWNED & OPERATED OVER 50 YEARS!

0

FOR 72 MONTHS

*

 OUR HIGHEST CUSTOMER SATISFACTION!  WE ARE GROWING...COME SEE WHY!

%

6701 S. LA GRANGE RD, HODGKINS, IL 60525

www.continentaltoyota.com *0% for 72 month on select 2016 & 2017 Toyota models $13.33 per $1000 financed, subject to credit with approval, on Toyota Camry and Toyota Corolla. See dealer for details. **$500 to $2500 Customer Cash available on select 2016 & 2017 Toyota models. Expires 12/30/2016

#27 02/15/2017 Geras  

Lithuanian newspaper Geras