Page 1

“Construcció de dòminos didàctics”

Curs 2008/09 Projecte 2 1rA ESO (reforç)


La filosofia de treball d’aquest grup en la assignatura de tecnologia és, “aprender haciendo”.Per tant, minimitzem les explicacions teòriques i tot allò que signifiqui escriure, memoritzar,etc Intentem doncs, assolir els continguts i procediments de la matèria, mitjançant els desenvolupament de projectes en els que construïm objectes que ens permetin per una banda conèixer i utilitzar els materials i les eines, i per l’altra, seguir els procediments necessaris per arribar a un resultat acceptable i treballar el procés tecnològic. Amb aquest projecte ens proposem aprendre el nom de les eines que fem servir al taller de tecnologia i d’algunes més. També volem saber el nom dels components que formen un ordinador, els connectors que fa servir i els aparells que l’envolten. Per aconseguir-lo, construirem jocs de dòmino que recullin les imatges i els seus noms, així com unes caixes de les mides adequades per guardar-los. Per la primera fase utilitzarem l’ordinador i buscarem en internet les imatges, que copiarem en una taula de word, per després retallar-les i enganxar-les a les fitxes del dòmino. Aquí veureu alguns moments del procés i el resultat final:

Tallem el llistó per fer les fitxes i les polim amb paper de vidre

Retallem les imatges i els noms, que hem buscat en pàgines de tecnologia

Envernissem les fitxes i li enganxem les imatges amb cola

Aquí tenim unes fitxes en procés


També li hem posat una tatxa al mig

Ara, construïm una caixa de fusta

Calquen el nom en la tapa

I el graven “a foc” amb un soldador

Envernissen les caixes

Posen frontisses i tancament

Ja tenim el nostre joc d’eines

I el dòmino de la informàtica

Dòminos didactics  

Per aprendre el nom de les eines i dels components informàtics

Dòminos didactics  

Per aprendre el nom de les eines i dels components informàtics