RLVA landschapskrant voorjaar 2015

Page 1

Natuurlijk samen

Bijen en vlinders p. 4

ScharrelKUNST p. 14

Uit-tips p. 18

LANDSCHAPSKRANT april 2015


Beste lezer, Jozef Dauwe Voorzitter

Dirk Otte Ondervoorzitter

│ 2

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen groeit. Langzaam maar zeker, door ons samen in te zetten voor natuur en landschap in de streek, maar deze keer ook letterlijk. Met deze eerste landschapskrant van 2015 verwelkomen we immers de gemeente Erpe-Mere als nieuw lid van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Deze landschapskrant valt dan ook voor het eerst in de bus van alle inwoners van Erpe-Mere, en is wellicht een eerste kennismaking met de werking van het Regionaal Landschap. In deze

landschapskrant vind je een greep uit de acties en projecten waarrond RLVA actief is. Voor een volledig overzicht verwijzen we je graag naar onze website, waar je onder andere een uitgebreide activiteitenkalender vindt. Voor de recentste nieuwtjes kun je ons volgen op facebook, twitter en via ons ezine. Alle praktische info hiervoor vind je terug op WWW.RLVA.BE.


D

NATURA 2000 VOOR DUMMY’S

e soortenrijkdom in Europa gaat al jaren achteruit. Maar planten en dieren houden geen rekening met landsgrenzen. Daarom is het belangrijk om natuurbescherming op Europees niveau aan te pakken. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden met als doel kwetsbare soorten (= biodiversiteit) en hun leefgebied te beschermen (= habitat). Het Natura 2000-netwerk omvat alle gebieden die juridisch beschermd zijn op basis van de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992. Het bevat zo’n 26.000 beschermde zones in 27 lidstaten met een oppervlakte van meer dan 850.000 km², zijnde 18% van de oppervlakte van Europa. Binnen deze gebieden moeten de lidstaten bepaalde doelen realiser-

Kluisbos

en ten voordele van de biodiversiteit. Deze doelstellingen worden in Vlaanderen Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) genoemd. En in onze streek? Binnen Vlaanderen zijn er 23 Vogelrichtlijngebieden en 38 Habitatrichtlijngebieden voorgesteld, die samen de speciale beschermingszones (= SBZ’s) vormen. De aanwezigheid van zo’n Natura 2000-gebied kan invloed hebben op een aantal sectoren. Zo kunnen veebedrijven (omwille van ammoniak-uitstoot) en bedrijfsterreinen en wegen (omwille van lucht- en geluidshinder) beperkingen opgelegd krijgen. In Vlaanderen start nu het moeilijke proces om per gebied afwegingen te maken waar welke hinder verminderd moet worden om de doelstellingen van Europa te halen. Naast beperkingen voor een aantal sectoren, biedt Natura 2000 tegeKamsalamander

lijkertijd ook kansen voor bijvoorbeeld natuurrecreatie. Meer informatie op www.natura2000.vlaanderen.be

Bechsteins vleermuis

│ 3


B

BIJEN EN VLINDERS

ijen zorgen voor de bestuiving van maar liefst 70% van alle bloeiende planten. Ook voor een groot deel van onze voedselplanten zijn ze nodig: 30% van de landbouwgewassen wereldwijd hebben bijen nodig om vruchten en zaden te vormen. Bijen hebben het, door tal van externe oorzaken, de laatste jaren steeds moeilijker om te overleven. Ook onze vlinders kennen zware tijden, door onder andere steeds minder geschikte voedsel- en waardplanten. Willen we over 20 jaar nog appels, aardbeien en kersen eten, bloesemgeur opsnuiven en bloemen in de tuin hebben? Dan moeten we nu ingrijpen! Gelukkig kun je met een aantal eenvoudige ingrepen al heel wat resultaat boeken. Bouw met holle plantenstengels en blokjes ingeboord hout een bijenhotel voor wilde bijen (zie ook p 11). Zorg voor een gevarieerd aanbod bloeiende planten: een zonnige bloemenborder. Een vlin-

Weidehommel

│ 4

derstruik, maar ook schaduwbloeiers als gele dovenetel en bosandoorn voorzien in voedsel. Zorg er voor dat er het hele jaar door iets bloeit in je tuin, door bijvoorbeeld ook bloembollen te planten en een hoekje met klimop te voorzien. Ook in de moestuin is er plaats voor bijen en vlinders. Laat een ui of prei doorschieten en tot bloei komen, offer een venkel op voor de rupsen van de koninginnepage en zorg voor bessenstruiken aan de rand van je moestuin. En heel belangrijk: gebruik geen pesticiden. Heb je plannen voor een groendak? Met de juiste plantenkeuze maak je er een echte vlinder- en bijenhemel van. Ook in een kruidentuintje kan het letterlijk gonzen van de bestuivers. Bieslook, dille, munt en rozemarijn zijn ideale bijenplanten. Geen tuin? Geen nood, ook op je balkon kun je door een juiste plantenkeuze een nectar- en stuifmeelrestaurant openen.

Gehoornde metselbij


Rups koninginnepage

Landkaartje

Op onze website vind je links die je helpen met de juiste plantenkeuze in functie van bijen en vlinders en je nog hopen extra tips geven. Meer weten over onze bijen en hoe je ze kunt helpen? Op 31 mei gaat in De Helix in Geraardsbergen de week van de bij van start (zie p. 19). │ 5


OVER KNOTTERS EN KNOTBOMEN

K

notbomen maken onlosmakelijk deel uit van ons Vlaamse Ardennenlandschap. Het onderhoud ervan, namelijk een flinke kapbeurt zo ongeveer om de vijf jaar, is echter behoorlijk arbeidsintensief en niet voor iedereen haalbaar. Daarom startten we in 2012 met teams van vrijwilligers die deze knotwerken uitvoeren in ruil voor het brandhout. Ruim twee jaar later zijn er in de regio 16 teams opgericht en hebben 81 mensen een opleiding ‘veilig knotten’ gevolgd. Op WWW.RLVA.BE kun je vlot online een aanvraag indienen om tijdens de volgende winterperiode je bomen te laten knotten. Wij controleren of de bomen in aanmerking komen, vervolgens worden alle geschikte aanvragen verdeeld onder de knotteams uit de regio. In het vorig knotseizoen (winter 2013-2014) werden 602 bomen geknot door de teams. De voorbije winter (20142015) waren er 64 knotters actief en werden er 996 te knotten bomen aangemeld. Het precieze aantal geknotte bomen is bij het samenstellen van deze landschapskrant nog niet gekend, maar zal wellicht enkele honderden hoger liggen dan vorige winter. We kunnen stilaan spreken van een succesverhaal dat we hopelijk ook de komende jaren kunnen verder zetten. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

│ 6


D

SCHARRELKIDSACTIVITEITEN

eze lente willen we opnieuw, samen met (groot)ouders en hun kinderen, de natuur in al zijn facetten beleven. Wil ook jij daarbij zijn? Schrijf je dan als de bliksem in! Deelname: gratis. Inschrijven kan via www.scharrelkids.be Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Woensdag 3 juni Zondag 9 augustus Woensdag 23 september

14u tot 16u30 In het Lozerbos te Kruishoutem 10u-12u Tijdens Koesterfeeste ’t Ename, Lijnwaadmarkt Ename-Oudenaarde 14u-16u30 Cottembos te Sint-Lievens-Houtem

│ 7


D

SPEELNATUUR e natuurspeelzone aan de Marolle in Kruishoutem werd afgelopen winter gerealiseerd. School, jeugdbeweging en buurtbewoners staken samen met het gemeentebestuur en RLVA de handen uit de mouwen om er een heus buurtpark van te maken. TV-Oost ‘PlattelandsPret’ kwam alvast mee de sfeer opsnuiven, je vindt het filmpje via de link op onze homepage WWW.RLVA.BE.

Ook samen met de gemeente Horebeke werken we aan de realisatie van een stukje speelnatuur. Vlak bij de dorpsrand, langs trage wegen én landelijk gelegen. Ideale omgeving dus. De school, de jeugdbeweging en de buurtbewoners konden hun ideeën geven tijdens de informatieavond op 8 december. Bij het verschijnen van deze krant is het ontwerp samen met de belanghebbenden afgerond en is de aanleg volop bezig.

Praatplan : Speelnatuur voor Horebeke

LEGENDE projectgebied bestaande bomen (te behouden) nieuwe bomen (4 fruitbomen) + 3 steunpalen per boom haag (h : 1.20m) (haagbeuk, meidoorn) struiken gemaaid gazon (intensief maaibeheer) kruidenrijk grasland / bloemenweide (extensief maaibeheer) speelgracht (sluit aan op gracht straatzijde) diepte : 45 cm waterdoorlatende verharding (bv ternair mengsel) parkeerstrook in betongrasdallen met afwateringsgreppel en boordsteen

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

levende wilgenconstructie mikado van boomstammen speelzone peuters- en kleuters met zitbank en klim- en klauterelementen kunstig insectenhotel klimconstructie pick-nick banken

│ 8


School met plannen? Ben je als leerkracht of vanuit het oudercomité ook bezig met een plan voor vergroening van de speelplaats en natuurlijke speelruimte voor de leerlingen? Neem dan zeker contact met RLVA. We hebben immers heel wat tips en soms ook wat budget om je school hierbij een duwtje in de rug te geven.

│ 9


Zo teken je een bij

Help Bie!

Neem potlood, gom en kleurpotloden en volg de zes stappen om een leuke bij te tekenen.

Bie wil graag naar haar nestplaats om eitjes te leggen, maar ze is een beetje verdwaald. Toon jij haar de weg doorheen het doolhof?

T

Trek de tuin of het park in en pik er een bloem uit die in de zon staat. Blijf vijf minuten rustig staan, zitten of liggen en tel de insecten die op het stuifmeel en de nectar af komen. Kun je ze herkennen aan de hand van de foto’s? Welke zie je het meest?

WIE KOMT ER OP BLOEMBEZOEK?

rek de tuin of het park in en pik er een bloem uit die in de zon staat. Blijf vijf minuten rustig staan, zitten of liggen en tel de insecten die op het stuifmeel en de nectar af komen. Kun je ze herkennen aan de hand van de foto’s? Welke zie je het meest?

Kever: harde, ondoorzichtige dekschilden op de rug. │ 10

Vlinder: grote felgekleurde vleugels.

Vlieg: twee vleugels, korte voelsprieten in een V-vorm.


E

EEN HOTEL VOOR BIJEN

r bestaan honderden soorten bijen in alle maten en vormen. Naast de honingbij die in kolonies leeft zijn er nog vele soorten wilde en solitaire bijen. Ze steken niet en zorgen net als honingbijen voor de bestuiving van planten. Veel solitaire bijen maken hun nest in lange smalle holtes. Ze plaatsen een bolletje verzameld stuifmeel in het gangetje en leggen hier een eitje op. De larve die uit het eitje komt heeft meteen voldoende voedsel en is al volgroeid als het stuifmeel is opgegeten. Daarna zal de larve verpoppen. Die gedaanteverwisseling, het verpoppen naar een volwassen insect, gebeurt pas tegen het volgend vliegseizoen. De bij bouwt verschillende nestkamertjes achter elkaar in zo’n nestgang. Omdat het uitvliegen pas een seizoen later gebeurt, hinderen de jonge bijtjes elkaar niet in de ontwikkeling.

Wesp: onbehaard lichaam, versmalling halverwege het lichaam.

Hommel: behaard lichaam, fors gebouwd.

BOUW JE EIGEN BIJENHOTEL Wat heb je nodig? - hamer en nagels - 5 plankjes om een doosvorm mee te timmeren, of een kant en klaar houten bakje - bamboestengels, rietstengels, grashalmen, holle takjes met een diameter (opening) tussen 2 millimeter en 12 millimeter, die langs één kant gesloten zijn. Hoe doe je het? Nagel de plankjes stevig aan elkaar en vul de doosvorm met de holle buisjes tot deze mooi vol is. Stop de doos zo vol mogelijk zodat de buisjes wat knellen en er niet uit vallen. Je kunt eventueel ook een blokje hout met gaatjes (diameter tussen 2mm en 12mm) in je hotel plaatsen. Vraag voor het boren hulp aan een volwassene. Ophangen Hang je bijenhotel op een zonnige plaats, (bijvoorbeeld tegen een op het zuiden gerichte muur) op ongeveer een meter boven de grond tegen opspattend regenwater. Vaak duiken de eerste bijtjes al op na enkele dagen.

Bij: licht behaard lichaam, slanker dan de hommel. │ 11


D

TREK ER SAMEN OP UIT

e kriebelende lente is terug in het land… Tijd om de natuur en het landschap in al hun facetten te beleven! Bijvoorbeeld aan de hand van de diverse educatieve pakketten en wandelingen die ter beschikking staan van scholen, groepen en gezinnen. Nieuwsgierig naar al het leven in en rond een poel? Met de poelenkoffer kan je die ontdekkingstocht volop beleven. Reserveer hem en ga op stap! Een koffer met 25 uitgewerkte natuurbelevingsactiviteiten voor ouderen en kinderen, de Groene Gereedschapskoffer, is een ideale match voor bewoners van een woonzorgcentrum en/of schoolkinderen. Er zijn vier gratis uitleenposten in de regio.

De Borgwalhoeve in Vurste-Gavere biedt enkele totaal nieuwe natuurpakketten aan. Een interactief kabouterpad voor de tweede en derde kleuterklas, een interactieve herfstwandeling voor de derde graad basisonderwijs, een hout-, crea- of kookatelier, of een gezinswandeling al dan niet gecombineerd met het bewegingscircuit. Info: borgwalhoeve@fracarita.org, T 09 3890411

│ 12

Wil je samen met je leerlingen (9-12 jaar) kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen? Ga dan aan de slag met het pakket : ‘De ronde van de Vlaamse Ardennen’. Opgedeeld in teams maken ze kennis met diverse kruiden en op het einde volgt een heuse finale van de ronde van de Vlaamse Ardennen. Dit gratis uitleenbaar pakket werd samengesteld door VELT . Molens moeten malen, anders vallen ze stil. De Boembekemolen in Brakel, de Buysemolen in Herzele, de Huisekoutermolen in Huise en de Zwalmmolen in Zwalm,… deze Malende Molens zijn blikvangers in het Vlaamse Ardennenlandschap. Je bent er welkom voor een educatief bezoek. Je kan de educatieve brochure voor het lager onderwijs downloaden op onze website of aanvragen bij het Provinciaal Molencentrum Mola in Wachtebeke, T 09 342424, mola@oost-vlaanderen.be


Ook de natuureducatieve centra in de regio hebben een uitgebreid aanbod voor groot en klein. Neem eens een kijkje bij - Provinciaal Natuur Educatief Centrum De Kaaihoeve in Meilegem (Zwalm), T 055 496796, dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be, www.dekaaihoeve.be - Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Helix in Grimminge (Geraardsbergen), T 054 317950, dehelix@lne.vlaanderen.be, www.dehelix.be - Natuur educatief centrum De Pastorie in Zonnegem (Sint-Lievens-Houtem), T 0478 634569, info@necdepastorie.be, www.necdepastorie.be Naast deze kant en klare educatieve pakketten kun je bij RLVA een natuurgids boeken voor een activiteit of natuurverkenning. Je hebt de keuze uit een natuurwandeling, een poelbezoek, scharrelkidsactiviteit, uilenspel met braakballen pluizen, insectenhotel bouwen,… Meer info over de pakketten en begeleide activiteiten op WWW.RLVA.BE bij ‘wat doen we?’ onder ‘educatie’ of via INFO@RLVA.BE – T 055 207265. │ 13


S

SCHARRELKUNST

charrelKUNST nodigt je uit om kunstwerken te maken met wat je in de natuur vindt en dit op internet te delen. Op WWW.RLVA.BE/SCHARRELKUNST zie je al heel wat originele, leuke en creatieve bouwsels. Voel jij het ook kriebelen om hieraan deel te nemen maar ben je niet zo zeker van je KUNSTtalent? Wij geven je graag, samen met een kunstenaar, een duwtje in de rug op één van onze workshops ScharrelKUNST voor volwassenen. Deelnemen is gratis, maar wel vooraf inschrijven. Breng ook je fototoestel of een gsm met foto-optie mee. - Begeleiding : Beeldende Vorming Gert Crispyn: Maandag 27 april in het Muziekbos te Ronse (aan bistro Boekzitting) van 19u tot 21u30 in het kader van de Week van de AmateursKunsten (WAK) i.s.m. Rons’Art http://wakronse.wix.com/wakronse2015 Zaterdag 30 mei in het Duivenbos in Sint-Antelinks (Herzele) van 10u -12u30, afspraak om 10u aan de kerk van Sint-Antelinks. - Begeleiding: kunstenaar Patrick Debleeckere Vrijdag 5 juni in Bos t’Ename, Boskant 56 (voordien Braambrugstraat) in Oudenaarde van 19u tot 21u30.

- ScharrelKUNSTroute: meerdere kunstenaars stellen tentoon + workshops voor jong en oud Zondag 31 mei, tijdens de biodiversiteitsdag van PNEC De Kaaihoeve, van 13u30 tot 17u30 (zie ook p. 19). Info en inschrijvingen: www.c-v-n.be Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

│ 14


BEHEEROVEREENKOMSTEN: EEN NIEUWE START!

L

andbouwers kunnen vanaf 2015 opnieuw beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij en zo bijdragen aan de biodiversiteit, het landschap en de verbetering van het bodem- en waterbeheer in het agrarisch gebied. Gedurende vijf jaar doen ze, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, extra inspanningen op hun bedrijf voor de natuur en het milieu. Deze inspanningen omvatten onder meer het onderhouden van kleine landschapselementen (KLE’s) zoals houtkanten, hagen, knotbomenrijen, etc., het botanisch beheren

van soortenrijke graslanden, maar ook het aanleggen en onderhouden van grasstroken om afstromende modder op te vangen of om een buffer te vormen langs kwetsbare landschapselementen. Nieuw in de komende periode (2014-2020) zijn ook de bloemenstroken, die op bepaalde plaatsen kunnen aangelegd worden ten voordele van bestuivende insecten zoals vlinders en bijen. Daarnaast biedt de VLM ook nog heel wat maatregelen aan ten voordele van akker- en weidevogels in de vorm van specifiek graslandbeheer of aanleg van vogelakkers.

Wil je meer informatie hierover of wil je weten wat er mogelijk is op jouw landbouwbedrijf? Neem dan gerust contact op met Pascale Steurbaut (gemeenten groen ingekleurd op de kaart) of met Caroline Beele (gemeenten oranje ingekleurd op de kaart), bedrijfsplanners van de VLM voor de regio Vlaamse Ardennen, of neem een kijkje op de website www.vlm.be. Pascale Steurbaut: pascale.steurbaut@vlm.be, T 0499 994335, Caroline Beele: caroline.beele@vlm.be, T 0499 593561

│ 15


BOMEN SNOEIEN: DOE IK HET GOED?

B

omen, met uitzondering van leibomen en fruitbomen, hoeven weinig gesnoeid te worden. Maar wanneer ze het verkeer hinderen, een veiligheidsrisico inhouden of te dicht bij een huis staan wordt er toch ingegrepen. In sommige gevallen gebeurt het snoeien in het belang van de boom zelf: afgebroken takken verwijderen, fouten in de kroon corrigeren, snoeien na stormschade of bij ziekte, schurende takken wegsnoeien,… . Snoeien is altijd een belasting voor de boom. Hij moet immers de snoeiwonde afgrendelen. De ene boom(soort) verdraagt al beter snoei dan de andere. Wanneer en hoe we snoeien is ook van groot belang voor het herstel van de boom. Doorgaans is het beste snoeitijdstip de late lente of de zomer, wanneer de bomen volop in blad staan, dus tijdens het groeiseizoen. Dan kan de boom onmiddellijk de wonde actief gaan afgrendelen en vormt hij minder nieuwe scheuten of waterloten. Uitzonderingen daarop zijn het knotten van bomen en de snoei van fruitbomen; dat gebeurt best in een vorstvrije periode tijdens de winter. Qua snoeitechniek bestaat er maar één correcte plaats om een tak weg te snoeien: vlak achter de takkraag (dit is de overgangszone tussen stam en tak).

│ 16

De takkraag bestaat zowel uit tak- en stamweefsel en mag niet beschadigd worden bij het snoeien.

Als de takkraag niet zichtbaar is, spiegel je de bastrichel rond de loodrechte uit de takoksel. Snoei bij twijfel liever iets te ver naar buiten dan naar binnen.


Bij steil aangehechte takken ligt de takkraag dieper dan je zou verwachten.

Snoei bij reeds overgroeiende dode takken enkel dood hout weg, zo beschadig je geen afgrendelingszones.

Sommige soorten (o.a. esdoorn, wilde kastanje en vooral beuk) hebben een dunne bast en zijn gevoelig voor schorsbrand. Bij deze bomen moet je extra opletten dat er nog voldoende schaduw op de stam valt na het snoeien. Zorg voor een evenwichtige kruin. Snoei in één snoeibeurt nooit meer dan 20 % van het bladvolume weg. Als dit overschreden wordt, dan zal de boom proberen om het evenwicht tussen zijn kroon en zijn wortels te herstellen door nieuwe scheuten of waterloten te vormen. Waterloten zijn meestal zeer groeikrachtig en groeien steil omhoog maar hebben een zwakke aanhechting aan de stam. Als zo’n takken de kans krijgen om door te groeien verhoogt het risico op uitscheuren. Wil je toch meer dan 20 % van het bladvolume wegsnoeien, spreidt je snoei dan over meerdere jaren en begin met de meest dringende/meest hinderende takken. De diameter van de gesnoeide takken moet zo klein mogelijk zijn, dit om het risico op infectie en rot te beperken. Algemeen wordt een diameter van 8 cm als regel genomen. Best neem je de takken weg met een handzaag (geen kettingzaag). Bovenstaande informatie komt uit het Technisch Vademecum Bomen, Harmonisch Park- en Groenbeheer van ANB. Daarin vind je nog veel meer over het snoeien van volgroeide bomen. Gratis downloadbaar via http://www.vlaanderen.be/nl/ publicaties/detail/technisch-vademecum-bomen-harmonisch-park-en-groenbeheer.

│ 17


UIT-TIPS 19 april: Natuur zonder grenzen Natuurbelevingsdag voor jongeren. Terwijl de ouders deelnemen aan de themawandelingen, leven de kinderen zich uit in workshops. Daarnaast ook een infomarkt van verschillende verenigingen en organisaties. Start om 14u, Oude Steenbakkerij, Kauwstraat in Herzele. Afsluiting met feestelijke receptie om 17u. Programma: www.natuurzondergrenzen.be

26 april: Vlaamse Molendag De Boembekemolen is doorlopend open van 10u tot 18u. Info: Jan Francois, T. 09 3610300. Boembekemolen, Boembeke 19 in Brakel.

28 april: Workshop Landschapsfotografie met Jeffrey Van Daele Begrippen als diafragma, sluitertijd en scherptediepte worden kort herhaald. Daarnaast aandacht voor goed statiefgebruik en het gebruik van filters zoals grijsverloop, big stopper en polarisatie om je landschapsfoto’s naar een hoger niveau te tillen. Tijdens het oefenmoment zetten we de theorie om in praktijk. Met je eigen camera ga je op reportage in de natuur om foto’s te maken, achteraf worden die geëvalueerd. Voor deze cursus is enige voorkennis vereist. Er zijn drie lesmomenten, telkens van 19u tot 22u: Dinsdag 28 april (theorie), dinsdag 5 mei (praktijk) en dinsdag 26 mei (fotobespreking). Kostprijs 110€ pp, minimum 7 en maximum 9 deelnemers. Locatie theorielessen: Veemarkt 27 Ronse.

Vanaf 23 april: Als het landschap inspireert - Wandelingen en ontmoetingen De mens heeft een bijzondere relatie met het landschap. Sterker nog, de mens vermaakt het tot een cultuurlandschap. Samen met gids Chris De Smedt ontdek je welke betekenissen en waarden het landschap heeft en hoe je er inspiratie uit kan halen. Je verkent het landschap al wandelend en (na)pratend met verschillende kunstenaars. Iedere sessie kost 10 euro of 2 euro voor mensen met omnio-statuut en werklozen. Inschrijven bij Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender op www.vormingplus-vlad.be.

31 mei: Dag van het Park De Dag van het Park 2015 krijgt als thema ‘Smaak’ mee. Want natuur brengt je buurt op smaak. Er zijn heel wat activiteiten op verschillende locaties in de regio. Een overzicht vind je op www.dagvanhetpark.be. │ 18


31 mei: Openingsfeest van de week van de bij in De Helix Van 12u tot 17u kun je in de Helix in Grimminge terecht voor Infostanden rond bijen, activiteiten voor kinderen: proeven van verschillende soorten honing, waskaarsen maken, insectenhotels bouwen, bijenkasten schilderen, zaadbommen maken, labo-onderzoek van stuifmeel, kamishibai bijenverhaal, workshop koekjes met honing en chocolade bij de chocolatier, bakworkshop in de houtgestookte buitenoven (vooraf inschrijven hiervoor), een opdrachtentocht,… Verder is er een wandeling over nestgelegenheid en voedselvoorziening van verschillende soorten bijen (vooraf inschrijven) en zijn er 2 informatieve sessies. Locatie: De Helix, Hoogvorst 2 in Grimminge (Geraardsbergen). Info en inschrijven op www.weekvandebij.be.

31 mei: Dag van de biodiversiteit in De Kaaihoeve Workshops en begeleide activiteiten voor een jong, een zeer jong en een al wat ouder publiek. Je eigen ecologische verf maken, een scharrelKUNSTactiviteit, een kriebelbeestjes-weetjes-tocht, een wilde kruidenwandeling, een blotevoetenpad, een natuurlijke speeldernis, Repair café en zovele andere dingen kunnen je vast bekoren. Van 13u30 tot 18u30 in De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16 te Meilegem (Zwalm). Info T 055 496796 of op www.dekaaihoeve.be. Zin in meer? Op WWW.RLVA.BE/activiteitenkalender vind je een uitgebreid aanbod voor jong en oud.

COLOFON Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen Veemarkt 27, 9600 Ronse T 055 207265 - F 055 206187 INFO@RLVA.BE - WWW.RLVA.BE Rekeningnummer: BE23 0012 2912 5297

V.U. : Dirk Otte Layout: Kachet - Opmaak en druk : Thoverkracht NV Oplage: 115.000 expl. Gedrukt op 100% gerecycleerd FSC® papier

Foto’s: cover: Julle (Flickr), p 3 Alexandre Roux (salamander), Jan Svetlik (vleermuis), p8 Griet Dewitte, p14 deelnemers scharrelkunst, p15 VLM, p18 Jeffrey Van Daele, overige: Bart Vancoppenolle

│ 19


WWW.RLVA.BE

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werkt met subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, Europa, de gemeenten Brakel, Erpe-Mere, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is 1 van de 17 Regionale Landschappen in Vlaanderen: www.regionalelandschappen.be