Page 1

MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA


ndex 0. 1. 2. 3. 4. 5.

FILOSOFIA DE L’EMPRESA ELEMENTS CORPORATIUS LOGOTIP I APLICACIONS SENYALCTICA DE L’EDIFICI PACKAGING COMERCIAL ETHER.NET A LA XARXA


filosofia de l’empresa


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

\/\La consciència d’un Hacker\/\

Pots apostar el cul a que som tots iguals ... ens van donar de menjar farinetes per a nadons a l’escola quan teníem ganes de carn... els trossos que se’ls van escapar estaven pre-mastegats i no tenien gust de res. Vam ser dominats per sàdics, o ignorats per apàtics. Els pocs que tenien alguna cosa per ensenyar es van trobar amb alumnes entusiastes, però aquests pocs són com gotes d’aigua en el desert. Ara aquest és el nostre món ... el món de l’interruptor i l’electorat patró, la bellesa del baud. Fem servir un servei que ja existia, sense pagar per el que no costaria gairebé res si no estigués en mans de golafres àvids de guanys, i vosaltres ens dieu criminals. Explorem ... i vosaltres ens dieu criminals. Busquem coneixement ... i vosaltres ens dieu criminals. Existim sense criteris de color, nacionalitat o religió ... i vosaltres ens anomeneu criminals. [...]

66

Sí, jo sóc un criminal. El meu crim és la curiositat. El meu crim és jutjar a les persones pel que diuen i pensen, no pel seu aspecte. El meu crim és superar-los en astúcia, cosa per la qual mai em perdonaran. Sóc un hacker, i aquest és el meu manifest. Poden detenir un individu, però no ens poden aturar a tots ... al cap i a la fi, som tots iguals. +++The Mentor+++//8 de gener de 1986

“El coneixement ha de ser lliure”

Al 1971, quan la informàtica encara no havia sofert el seu gran boom, les persones que feien ús d’ella, dins d’àmbits (sobretot) universitaris o empresarials, creaven i compartien el software sense cap mena de restriccions. Això avui dia ens pot semblar utòpic però nosaltres creiem que el coneixement no ha de tenir fronteres, i fer-lo col·lectiu ens enriqueix. Aquests són els principis dels quals neix Ether.net, una xarxa social destinada a compartir, crear, així com facilitar la compra/venda de components o de peces creades pels propis usuaris de la xarxa. Volem ser en punt de trobada de tots aquells apassionats de la informàtica o la electrònica ja siguin programadors, geeks, hackers, phreakers, modders, artistes digitals...


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

Encara recordem els inicis, pantalla negra amb el text fosforescent, la música electrónica com a banda sonora, l’estetica cyberpunk i les películes postapocalíptiques amb supercomputadors que ocupaven edificis sencers. Tornem als orígens per fer quelcom nou. Sense més preàmbuls:

“HELLO WORLD”

77


elements corporatius


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

Aquesta identitat se sustenta en tres potes principals: 1. l’ús del color 2. les tipografies 3. les ilustracions

El color

La gamma cromàtica d’Ether.net està formada pels colors corporatius que s’especifiquen a continuació. Detallem les referències dels sistemes de tinta PANTONE ®, així com les seves equivalències en CMYK, RGB i hexadecimal. #Colors principals 10 10

PANTONE 305C CMYK: 64.4.0.0 RGB: 77.188.232 HEXA: #4DBCE8

PANTONE Pro. Black PC CMYK: 100.100.100.100 RGB: 0.0.0 HEXA: #000000


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

#Colors secundaris PANTONE 5395C CMYK: 96.77.51.67 RGB: 4.32.46 HEXA: #4DBCE8

PANTONE 539C CMYK: 96.75.45.50 RGB: 0.46.67 HEXA: #002e43

11 11

Les tipografies

Es faran servir dues tipografies principals per a titulars, el logo i el cos de text, i una secundària per a elements menys corporatius (premsa, banners...)

FIXEDSYS EXCELSIOR 3.01//REGULAR LUCIDA GRANDE//REGULAR LUCIDA GRANDE//BOLD FUTURA//CONDENSED EXTRABOLD

logo/titulars/senyalèctica cos de text subtítols banners/premsa/elements menys corporatius


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

FIXEDSYS EXCELSIOR 3.01//REGULAR

abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN 12 12

ÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789 .,;:’¡!¿?()/ &%$#”{}[]^*+-


Ether.net//Manual d’identitat corporativa LUCIDA GRANDE//REGULAR

abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789 .,;:’¡!¿?()/ &%$#”{}[]^*+-

13 13


Ether.net//Manual d’identitat corporativa LUCIDA GRANDE//BOLD

abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN 14 14

ÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789 .,;:’¡!¿?()/ &%$#”{}[]^*+-


Ether.net//Manual d’identitat corporativa FUTURA//CONDENSED EXTRABOLD

abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789 .,;:’¡!¿?()/ &%$#”{}[]^*+-

15 15


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

Les il·lustracions Es caracteritzen per estar formades amb textures vectorials.

16 16


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

17 17


logotip i aplicacions


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

Funcionament del logotip a diferents escales

20 20


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

Aplicacions del logotip

21 21

així no.

així no.senyalėctica de l’edifici


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

24


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

sala de reunions

2x

2x

x1/4 x1/2 x 18x 25


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

26 26

pictograma de senyalització de la zona de descans

pictograma de senyalització dels serveis per a dones.


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

27


packaging comercial


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

30


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

blablabla

blablabla

blabla

blablablabla

blablabla

blablabla

Ether.net

Ether.net

31

Ether.net

Ether.net


ether.net a la xarxa


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

34


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

35


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

Capçalera

Avatar predeterminat

36 36

Botó “publica-ho a Ether.net”


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

Banners promocionals

en todos nuestros productos

-25% en todos nuestros productos

Feliz Navidad

Jerarquies tipogràfiques al Web Titulars { Fixedsys regular; 24px; #000000}

Subtítols { Lucida Grande bold; 12px; #48bce8}

Cos de text { Lucida Grande regular; 12px; #000000}

Links { Lucida Grande regular; 9px; #48bce8}

Data i hora de la publicació { Lucida Grande regular; 9px; #cecfd0} Botons de menú { Fixedsys regular; 24px; #000000}

37 37


publicitat


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

MUPI en quatricomia

Ether.net

“HELLO WORLD!”

40

www.ether.net


Ether.net//Manual d’identitat corporativa

Anunci de premsa en B/N

COMPARTEIX COMUNICA CREA

41 Ether.net

Manual d'identitat corporativa  

Manual d'identitat corporativa d'una empresa ficticia (ether.net)

Manual d'identitat corporativa  

Manual d'identitat corporativa d'una empresa ficticia (ether.net)

Advertisement