Page 1

n e p Stapr‌ naa

L O O l C o n o a n v h ee ture sc na


1  Wat is een “Cool van Nature” school? Goed voor kinderen, goed voor het milieu!

2

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme zet zich in om de natuur terug bij de kinderen te brengen. En waar kan dat beter dan op een plek waar ze bijna dagelijks vertoeven? Op school natuurlijk! Vlaamse speelplaatsen bieden vandaag weinig uitdaging met hun betonklinkers en hoge muren en hekken. Kleuters spelen vaak in plastic speelhuisjes. En op de lagere scholen krijgen de voetballers vrij spel en worden de andere kinderen naar de zijkant gedrukt. Daarom willen we van de school een aantrekkelijke speelomgeving maken met een

“Cool van Nature” speelplaats.

D helen © RLS Eetgoed – Wic

Hier vind je een wilgenhut, een bijenhotel, een amfibieënpoel, speelheuvels, bloemen, bomen en struiken van “plant van hier” uit je eigen streek, water, een moestuin, klauterstenen, boomstammen en zoveel meer. Een speelplaats ten voordele van het milieu, de natuur, het klimaat én avontuurlijke kinderen!


2  Het voorbeeldproject “Cool van Nature” Speelnatuur op de Sint-Vincentiusschool en De Schakel In 2013 zijn we gestart met het vergroenen van twee scholen in Dendermonde. We betrekken de leerkrachten, de ouders en de kinderen om tot een kwalitatief groen ontwerp te komen. Om de droomspeelplaatsen te realiseren, kregen de scholen een Europese subsidie en steun van de stad Dendermonde.

d r o W en COvOanL chool ! e s e r u nat Wil je meer weten over het “Cool van Nature” ontwerp of de uitvoering van speel­natuur? Neem dan eens een kijkje op: www.rlsd.be/wat_doen_we/natuureducatie/ speelnatuur/speelnatuur_in_dendermonde

Wordt jouw school binnenkort ook een “Cool van Nature” school? Stel je jezelf kandidaat om de vergroening te promoten? Lees in deze brochure alles over welke stappen je kan ondernemen. © RLSD

3


Stap 1

initiatief

Elk project ontstaat vanuit een INITIATIEF.

4

De idee om een speelplaats te vergroenen, kan ontstaan vanuit de school, de provincie, het stadsbestuur, het Regionaal Landschap, de ouders, enz. Het maakt eigenlijk niet uit van waar dit komt, de hoofdzaak is dat je beslist hebt om actie te ondernemen.

super idee!

Wat kan je doen om de ver­ groening op je school te starten?

De Krekel –

Gent © RLSD


Speeldernis – Rotterdam, NL © RLSD

een reuze dam om over te klimmen

5


informeer

Ga op zoek naar GOEDE VOORBEELDEN. Laat je inspireren en kijk hoe andere scholen dit hebben aangepakt. Hieruit kan je heel wat leren om in je eigen school toe te passen.

6

Er zijn de laatste tijd heel wat nuttige publicaties verschenen over speel­natuur.

durf jij ook tot hier komen?

www.springzaad.nl/ideeenkoffertje

www.rlsd.be/wat_doen_we/natuureducatie

www.groenspeelweefsel.be/

‘Vrij spel voor Natuur en Kinderen’, Willy Leufgen en Marianne Van Lier

‘Modder aan je broek’, te downloaden via www.landschapsbeheer.nl/webwinkel

speelnatuur – Terneuze n, NL © RLSD

Stap 2


n ervaar Bezoek e ur in de speelnatu r ontactee praktijk. C r­ meer info ons voor w.rlsd.be matie: ww

ravotten is leuk!

7

De Zonnewijzer – Leuven © RLSD

—TIP 


Stap 3

8

participatie

Eén van de belangrijkste stappen is PARTICI­ PATIE. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van je plannen, hoe meer hulp je kunt verwachten tijdens de uitvoering. De participatie kan je op verschillende manieren organiseren:

begrip als jij je verhaal doet over het belang van speelnatuur.

—TIP 

Informatie Je kan tijdens een infoavond informatie geven over de plannen van de school, speelnatuur, klimaat en het NUT van een groene speelom­ geving voor de kinderen. Laat ook de ouders en leerkrachten aan het woord. Geef hen bijvoorbeeld een moment om na te denken over de dingen die zij graag deden als kind. Op die manier zorgen de herinneringen aan natuur voor

ond de infoav s n e jd ti leer­ or dat je uders en Zorg ervo o n a v je groep kunnen een werk tellen. Zij s n e m a s voor kan p instaan o krachten o rl e v ers en t verdere dere oud n tijdens he a r a a n sdagen. unicatie n van klu de comm re e is n a ij het org helpen b

© RLSD


Keuzes maken

Wie niet weg is...

Inspiratiekaarten met goede voorbeelden van speelnatuur, zijn een handig instrument om te gebruiken tijdens participatiesessies met ouders, leerkrachten en kinderen. Zo kan je bijvoorbeeld een stemronde organiseren. De resultaten zijn gemakkelijk te verzamelen en je hebt meteen een goed overzicht van de meest gekozen speelnatuurvormen.

9

... is gezien!

—TIP  De inspiratiek aarten van Springza ad zijn te bestellen vi a www.springza ad.nl

© RLSD

De Krekel – Gent © RLSD


Observatie

10

m – Gent © De Wijze Boo

Observeer kinderen tijdens de speeltijd en ontdek hun spel­ rituelen. Of laat de kinderen spelen in een groene omgeving in de buurt. Zo kan je zelf zien waar de kinderen nood aan hebben, wat hen het meest aantrekt en wat ontbreekt op de huidige speelplaats.

RLSD

—TIP 

orden n met kernwo e st lij e ti a rv se ob n, lopen,  Maak vooraf men, springe lim k , n e n e st l, ter plaatse (fantasiespe nd, …) zodat je za , n ke k ta , n en. verstoppe hebt om te kijk voldoende tijd


Kinderen als gids Verken en analyseer de speelplaats. Wat zijn de mogelijkheden voor speelnatuur? Waar kunnen aanplantingen gebeuren? Waar kunnen tegels uitgebroken worden? Waar zijn er kansen voor de natuur?

Focus ligt hier op wat ze graag willen DOEN. Zo vermijd je eindresultaten als een trampoline of een wip.

—TIP 

Kinderen als ontwerper Een ontwerpsessie organiseren samen met de kinderen kan in de klas of zelfs buiten.

—TIP  ns de inderen. Tijde k e d ij rb ie h Betrek erist en word jij de to ijd lt e e sp g a d mid n je met e gids. Ze zulle d n re e d in k e d oed at wel / niet g w n lle e rt ve r veel plezie ts. ige speelplaa is aan de huid © RLSD

© RLSD

Als je de k inderen m aquettes maken, ka wil laten n je dit on d e rnemen in bak. Laat de zand­ hen even tueel eers materiaal t organisch verzamele n (takjes, water, bla stenen, adjes, …). Verdeel d in groepje e leerling s per drie en en wijs he toe. Laat h n e e n plek en een uu rtje fantas en boetse eren ren met a chteraf ee stellingsro n voor­ ndje aan d e hele gro ep.

11


ik ontwerp mijn coole school

Š RLSD

12


Stap 4

ontwerp

De landschapsarchitect verwerkt de gegevens uit de informatieen participatieronde in een ONTWERPSCHETS. Hoeveel bomen worden aan­geplant, hoe lang moet de haag zijn, waar plaatsen we wilgenhutjes, …? Hiermee kan de school aan de slag om het ontwerp stap voor stap te realiseren.

13

Als je geen landschapsarchitect ter beschikking hebt, ga dan op zoek naar een creatieve leerkracht of een ouder die overweg kan met lat, potlood en pen. Ontwerp Sint-Vincentiusschool – Dendermonde © RLSD


14

Ontwerp De Schakel – Dendermonde © RLSD


zaad © spring

spelen met water

wilgenhutten De tuur op Speelna

– Schorre

ds © RLSD Sint-Aman

15 —TIP 

plant eens een boom © RLSD

eg een overl ig jd ti n la P et alle ntwerp m n. om het o bespreke te n e n e k betrok ijn dereen z ie n a k o Z unnen even en k g g in n e m n re stappe de verde . n worden besproke


© RLSD

Grensoverschrijdend project met steun van Interreg Vlaanderen-­Nederland en de provincie Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen verenigd in de Euregio Scheldemond.

Regionaal Landschap Schelde-Durme – Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde – tel 052 33 89 10 – fax 052 33 89 19 – www.rlsd.be Ontwerp en lay-out: Karakters, Gent – v.u.: Stijn Van Belleghem

Stappen naar een Cool van Nature school!  
Stappen naar een Cool van Nature school!  

Wil jij ook stappen ondernemen om jouw school te vergroenen? Lees er in deze brochure alles over.

Advertisement