Page 1

2

Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe

Gør Det Selv • 4/1988


MONTAGEBYGGERI I MINI-FORMAT:

Rejs pandekagehuset på én dag Delene til dette flotte legehus kan du lave helt færdige og male inden døre. Så derfor tager det kun en enkelt dag at samle elementerne ude i haven og lægge det dekorative pandekage-tag.

B

ørnene bliver ellevilde, når de i løbet af blot én dag kan følge rejsningen af dette elegante legehus og allerede samme aften modtage familie og venner til housewarming. Og så er det oven i købet et fantasifuldt hus, opført med stil og farve – slet ikke som de dyre købelegehuse, som ofte er både grimme at se på og kedelige at lege i. Ideen bag legehuset er hentet fra montagebyggeriet. Her kommer flest mulige bygningsdele som færdige elementer og bliver samlet på selve byggepladsen. Ved dette montagebyggeri i mini-format er alle elementerne fremstillet og malet inden døre. Derfor går det så hurtigt at opføre huset. Og samtidig er du dejlig fri for at tænke på, om det er godt eller dårligt vejr. Men det er faktisk lige så nemt at skille huset ad igen og flytte det, så andre børn en dag kan få glæde af det.

Robust materiale

Børnene kan lege deres “voksne” rollelege i timevis i det flotte legehus. Det er ikke et skrabet institutions-legehus, men ligner et rigtigt hus. Og det vil være en pryd i enhver have.

Gør Det Selv • 4/1988

Elementerne er skåret ud af 15 millimeter krydsfinér. Ved udskæringen bliver der nogle små og store rester tilovers, men de kan bruges til bænke og lignende i legehuset. Start med gulvelementet, som samles med lim og skruer. Under gulvpladen (E) monteres de revler (N), som er vist på den lille plan-

tegning. Og på oversiden gøres de fire holdelister (O) fast – 1,5 centimeter fra kanterne. Skær dørgavlen (A), den lukkede gavl (B) og de to sider (C) ud efter tegningen. Til vinduerne samles to sprosser (Y) hak i hak på midten. Læg “krydset” over vindueshullet, så det rager 2 centimeter ind over kanterne. Tegn omkring enderne af sprosserne, og skær de fire hak ud (se den lille facadetegning af sidevæggene). Lim og stift de fire indfatninger (U) omkring vindueshullet, så de flugter med kanterne. Lim og skru sprosserne fast.

Den todelte stalddør Skru stalddørens fire kanthængsler på gavlen (A). Lav udskæringer for hængslerne på bagsiden af den ene indfatning (T), og lim og stift de tre indfatninger omkring dørhullet. Indvendigt limes og skrues de tre anslagslister (V), der skal rage 1,5 centimeter frem for kanterne (se den runde detalje i tegningen). Forneden skal listerne slutte 2,1 centimeter fra gavlens underkant. Montér også anslagslisten (X) øverst på den nederste dørhalvdel (D). Den skal rage 1,5 centimeter op over kanten. Skru dørene fast til gavlens hængsler – der skal være 1 centimeters afstand til underkanten. På den øverste dørhalvdel mon-

www.goerdetselv.dk

3


teres indvendig et greb og udvendig både et et greb og en skudrigel til at holde dørene lukket.

Taget gøres klar Skær enderne skråt af (45 grader) på remmen (L). Spids ligeledes afstivningen (M) foroven. Og saml så stykkerne med et ligejern på begge sider. Montér de to stolper (K) på remmen (L) med vinkelbeslag. Skru de to samlelister (Z) på kanten af den ene tagplade (F). Afstanden mellem dem, hvor afstivningen (M) stikker op, skal være 4,3 centimeter. Skær den ene ende skråt af de fire vindskeder (S). Den anden ende afrundes med en radius på 4,6 centimeter.

Stakitter og blomster Fremstil hver af de to stakitter af to stakitholdere (P) og syv stakitlister (R). Afrund stakitlisterne foroven, og skru dem fast. Afstanden mellem dem er 5,3 centimeter. Endelig kan du til legehuset fremstille en eller to blomsterkasser, som samles med lim og skruer af to sider (G), to gavle (H) og en bund (J). Bor tre 8 millimeter huller i bunden til dræn. Når alle delene er savet ud og samlet, skal de slibes og have en gang grundingsolie. Ved den afsluttende behandling kan du vælge mellem akrylmaling eller heldækkende træbeskyttelse. Akrylmaling giver et tykkere lag, mens træbeskyttelse er nemmere at stryge på. Indvendig ved vinduerne males en 4 centimeter bred, hvid ramme. På gulvet kan du stryge en speciel gulvmaling, som er ekstra slidstærk. Yderligere kan du drysse lidt fint sand i det første lag – det forlænger levetiden. Når delene er tørre, er de klar til at blive samlet.

Pandekagerne på taget Tagets flotte pandekage-dækning er af tagpap (shinglesdækning). På hver strimmel, som er selvklæbende på bagsiden, sidder der fire pandekagetunger, og yderligere findes der specielle fod- og rygstrimler, som også er selvklæbende. Det er derfor helt unødvendigt at bruge klæbemasse. Når taget er lagt, er huset faktisk færdigt og klar til det store rykind. Og i hele den lange sommer – og i årene, der kommer – vil børnene og deres venner havet et herligt sted at lege. ■

4

Den ene tagplade (F) er gjort gennemsigtig på tegningen her, så du bedre kan se konstruktionen inde bagved. Detaljen i cirklen nederst viser, hvordan indfatningen (T) og anslagslisten (V) monteres på gavlen (A). Detaljen gælder også langs overkanten af døren (D).

Gør Det Selv • 4/1988


Det skal du bruge til legehuset 15 mm vandfast krydsfinér: • Dørgavl (A) • Baggavl (B), 120 x 180 cm • 2 sider (C) a 120 x 120 cm • 2 døre (D) a 49 x 54 cm • Gulv (E), 120 x 200 cm • 2 tagplader (F) a 101 x 240 cm • 2 el. 4 kassesider (G) a 12 x 50 cm • 2 el. 4 kassegavle (H) a 9 x 12 cm • 1 el. 2 bunde (J) a 9 x 47 cm

• 8 vinduesindfatninger (U), 4 a 62 cm og 4 a 50 cm • 3 anslagslister (V), 2 a 106,4 cm og 1 på 55,6 cm • Dørliste (X), 46 cm 21 x 92 mm høvlet fyr: • 4 vindskeder (S) a 110 cm

43 x 43 mm høvlet fyr: • 2 stolper (K) a120 cm • 1 rem (L), 120 cm • 1 afstivning (M), 55,7 cm

Tagpap (shinglesdækning): • 2 pk. Icopal shingles • 1 pk. rygstrimler • 1 pk. fodstrimler

21 x 43 mm høvlet fyr: • 10 revler (N) – 2 a 200 cm, 4 a 115,8 cm og 4 a 30 cm • 4 stakitholdere (P) a 72,6 cm • 14 stakitlister (R) a 50 cm

Endvidere: • Vandfast lim • Spånpladeskruer, 4 x 35 mm og 3,5 x 25 mm • 12/20 mm dykkere • 4 kanthængsler • 2 håndgreb • 1 skudrigel • 6 ligejern • 4 møbelvinkler • 4 vinkelbeslag • 25/20 mm papsøm • 4 trædyvler, 8 mm • Slibepapir • Grundingsolie • Akrylmaling (halvblank) eller heldækkende træbeskyttelse • Evt. grundmaling • Fugemasse (klar el. hvid) • 6 betonfliser • Grus

21 x 21 mm høvlet fyr: • 4 holdelister (O), 120 og 112,8 cm • 4 sprosser (Y) a 54 cm • 2 samlelister (Z), 20 cm og 215,7 cm 9 x 43 mm høvlet fyr: • 3 dørindfatninger (T), 1 på 62 cm 2 a 110 cm

3 mm klar akrylplade: • 2 ruder a 58 x 58 cm

Øverst er vist gulvelementet – til venstre set ovenfra og til højre set nedefra. Montér revler (N) langs gulvets kanter samt en på tværs 121,5 cm fra husets bageste ende – og yderligere en midtimellem. Skær de fire små 30 cm revler skråt af i enderne, og gør dem fast i hjørnerne. De punkterede felter angiver placeringen af fliserne, som gulvet hviler på. Nederst til venstre er vist gavlen (A) med døråbningen. Gavlen (B) er identisk, blot uden døråbning. Bemærk hakket øverst oppe – det er 2,1 x 2,1 cm. Til højre ses en af de to sider (C) med vindue.

Gør Det Selv • 4/1988

www.goerdetselv.dk

5


Så nemt samler du elementerne til legehuset Placér gulvelementet, og læg en flise i lidt grus under det højeste hjørne. På en græsplæne bør du først grave tørven af. Understøt de tre hjørner plus midtpå med fliser og grus (se den lille plantegning). Bor 4 mm huller i akrylruderne ud for kanterne og sprosserne. Lav en pølse af fugemasse langs kanten forneden og 5 cm op langs de lodrette kanter. Træk beskyttelsesfolien af akrylen, og skru ruden fast. Stil gavlen (B) på gulvelementet, og skru det fast til listen (O) forneden. Skru gavlen fast på de to sidevægge (C), og skru disse fast på holdelisten. Montér til sidst gavlen med døren (A) på siderne og holdelisten.

Læg tagpladen med listen (Z) oven på væggene, så samlelisten hviler i hakkene øverst på gavlene. Taget skal desuden rage 20 cm ud over gavlen (B). Herefter skrues pladen fast til gavlene og siden. Monter også den anden tagplade.

6

Gør Det Selv • 4/1988


Start shinglesdækningen forneden ved at trække beskyttelsesfolien af bagsiden på fodstrimlerne, og gør dem fast med papsøm – lad dem rage 1 cm ud over kanten. Træk beskyttelsesfolien af tungestrimlerne, og søm dem på i rækker.

Tagpladen passer nøjagtigt til seks rækker tunger. Skær det overflødige tagpap af med en hobbykniv eller en gammel brødkniv langs kanten af tagpladen. Tag folien af rygstrimlerne, tryk dem fast og søm under overlapningen.

Vindskederne samles med lim og to dyvler i toppen. Skru dem til kanten af tagpladen, så lige meget af vindskederne rager ovenover og nedenunder. På oversiden forsegles overgangen mellem vindskeder og tagpap med fugemasse. Stativet med stolperne løftes på plads, så afstivningen (M) stikker op i hullet i samlelisten (Z). Skru dernæst stolperne (K) fast med vinkelbeslag til gulvelementet. Og skru gennem tagpladerne og ned i afstivningen (M) og remmen (L) Herefter placeres stakittet mellem gavlen og stolpen – løftet 5 cm over gulvelementet. Skru stakittet fast til stolpen med to ligejern og til gavlen med to møbelvinkler. Mal beslagene hvide. Nu er selve huset færdigmonteret og mangler kun taget. Gør Det Selv • 4/1988

Blomsterkassen kan skrues direkte på siden under vinduet. Hvis du ønsker at kunne tage blomsterkassen ned for at plante om m.v., kan du sætte den op i specielle vinkelbeslag. Der lægges et lag grus under jorden i kassen. www.goerdetselv.dk

7

Legehus  

Lav legehus

Legehus  

Lav legehus

Advertisement