Page 1

Convector Kvadriga: Et værn mod storm på aktiemarkederne

CFD og risiko

CFD handel og SKAT:

Normalt forbindes gearing med høj risiko for permanent tab af ens kapital. Anvendelsen af marginhandel via f.eks. CFD’ere (Contract-For-Difference) kan dog bidrage til både at sikre et højt absolut samt risikojusteret afkast. Det er metoden, hvormed den overliggende risiko styres, som er afgørende for resultatet. Styres risikoen hensigtsmæssigt tilfører gearing ikke unødvendig risiko relativt til afkastet.

Løbende udbetalinger samt

Metoden bag Convector Kvadriga er baseret på trends og momentum samt anvendelse af gearing på det rigtige tidspunkt og i den rette mængde. Når de underliggende styringsalgoritmer er baserede på grundig analyse af robuste historiske basisrater reduceres gearingsrisikoen i relative termer. I absolutte termer vil risikoen altid eksistere: en investor hæfter for det der geares for, og modellen kan ikke tage højde for systemiske nedbrud i f.eks. kapitalmarkederne. Herunder ses, hvorledes de historiske afkastdistributioner fordeler sig på hver afsluttet handel i modellen. Som det kan observeres, er der tale om objektiv model for at lade profitten løbe og tage tabene hurtigt.

skattepligtige indkomst, og for

gevinster efter lagerprincippet medregnes efter reglerne i kursgevinstlovens §§ 29-33 i den

personer beskattes de som kapitalindkomst. Løbende udbetalinger vil normalt afspejle en udbyttebetaling på den underliggende aktie, men beskat-tes ikke som udbytte, da CFD’en skattemæssigt er et finansielt

At skære i venstre side

25%

instru-ment omfattet af kursgevinstloven.

20%

Anders Andersen 15%

Statsautoriseret Revisor , partner i XYT

Anders Hansen 10%

Statsautoriseret Revisor , partner i BTY

5%

0% -4% til - -3,5% til -3% til - -2,5% til -2% til - -1,5% til -1% til - -0,5% til 3,5% -3% 2,5% -2% 1,5% -1% 0,5% 0%

0% til 0,5%

0,5% til 1%

1% til 1,5%

1,5% til 2%

2% til 2,5%

2,5% til 3%

3% til 3,5%

3,5% til 4%

4% til 4,5%

4,5% til 5%

5% til 5,5%

5,5% til 6%

6% til 6,5%

Data repræsenterer 453 afkastdistributioner for modellen målt på porteføljeniveau. Handlerne er målt fra primo 2007 til medio 2012 (5½ år). Det drejer sig om en simulering. Grafen viser hvorledes modellens risikostyringsalgoritme nedbringer tabene i væsentlig grad relativt til at lade profitten løbe.

Convector A/S, Peter Petersensvej 30, 3000, Klipperup +60606060

© 2012 Market Trends

Test  

fsdfadf fs sdfds

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you