Page 1

Administratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.

Een leuk vakantiebezoek:

Maasvlakte en Futureland

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 50, nr. 13 - 14 juli 2018 (Geldt voor drie weken)


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden: Nr. Kopij Redact. Editie voor de inl. (e): avond: versch.: periode: 14 26 juli 27 juli 4 aug. 4/8 - 25/8 15 16 aug. 17 aug. 25 aug. 25/8 - 8/9 16 30 aug. 31 aug. 8 sept. 8/9 - 22/9

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken (van juni tot augustus om de drie weken).

Redactieadres:

____________________________________

Parelvissersstraat 131 (Mariakerk), 3194 JL Hoogvliet. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl tel. p/a 010-4161303; op redactieavond: 010-4723115

Een bijzonder welkom

Kopij inleveren:

• per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Beste bezoeker Welkom in dit huis! Hier is een stoel voor wie moe is. Hier is hoop voor wie verdwaald is. Hier is liefde voor wie vol wrok is. Hier is geloof voor wie twijfelt. Hier ben je thuis. Hier ben je verwacht, zoals je bent. Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht; zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht, uren, dagen, maanden, jaren misschien. Sta even stil; bewonder de schoonheid van deze kerk, adem het verleden van dit huis, je eigen nieuw begin. Sluit even je ogen. Word even stil, want in de stilte hoor je de echo van Gods Woord. Ga even zitten. Hol ook hier niet jezelf voorbij, vouw je handen, open je hart, bid en als je dat niet kan, als je dat niet geloven kan, omdat je pijn hebt, ga dan toch naar je eigen huis met de groet: Vrede en alle goeds!

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; J. Groot Bramel, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; C. Kreft, Viskaarweg 137, 3192 DM tel. 4383318; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 4161303.

Administratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: IBAN: NL12INGB0000459099 ▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

Plaats: hal St. Brigidakerk in Geldrop.

Een abonnement wordt aangegaan voor tenminste één jaar met stilzwijgende verlenging. Opzegging kan daarna per maand tegen het eind van een volle kalendermaand na de opzegdatum. Voor elke verstreken maand in dat jaar wordt € 2,00 berekend. Privacy De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de persoonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnementenadministratie en de adressering van de kerkbladen. De administratie wordt vijf jaar bewaard.

Gegevens en foto: Jan Groot Bramel

2


Kachelpijp of ….. monopile Afgelopen weekend waren wij op de 2de Maasvlakte, en kregen we daar een rondleiding. Onze gids vertelde over één van de bedrijven die daar monopiles produceren. Monopiles, oftewel, die hele grote palen (hol) die de basis vormen voor de windmolens op zee. We kunnen ze op vele plaatsen in zee zien staan. We reden over het terrein, met een bus, en we realiseerden ons dat we met bus en al door zo’n pijp zouden kunnen rijden. 8 meter doorsnee, dat kan makkelijk. “Tja’, zei onze gids, “je moet doen waar je goed in bent. En dat dan verder uitbouwen.” Het bedrijf dat de monopiles produceert, was ooit begonnen met het vervaardigen van ….. kachelpijpen. En een monopile is in wezen misschien wel gewoon een grote (héle grote) kachelpijp. Je moet ervoor alleen wat ruimer gaan denken. Wat groter gaan denken, in de meest letterlijke zin van het woord. Daar kunnen wij in de kerk misschien wat van leren. Want waar zijn wij goed in? Wat kunnen wij goed, als gemeente van Jezus Christus? Wij zijn goed in naar elkaar omzien. In betrokken zijn bij elkaar. In elkaar eens een kaartje sturen als we weten dat het niet goed gaat. In voor elkaar bidden. Vergelijkenderwijs gezegd: We zijn heel goed in het maken van kachelpijpen.

Wat gebeurt er nou als wij monopiles willen gaan maken? Als we ruimer gaan denken? Als we héél groot gaan denken. Wat is dan de uitkomst? Dat we in het groot naar elkaar gaan omzien. Dat we misschien wel ons Hoogvliet in moeten trekken om mensen te enthousiasmeren om mee te doen aan gezamenlijke maaltijden. Dat we in onze vernieuwde Dorpskerk een middaggebed gaan organiseren. Onmiddellijk hoor ik sommigen van u denken: Ja, daarover had Cor Schaap het ook al op de laatste gemeenteavond. Maar wie moet dat dan gaan doen? En gaat dat geen geld kosten? En is daar wel belangstelling voor? En hoe moet dat dan? Laten we het eens proberen, met elkaar. Om monopiles te gaan maken. In plaats van kachelpijpen. Als we het met z’n allen doen dan moet dat lukken. Als we er met elkaar voor bidden, dat ten eerste, dan móet er iets tot stand kunnen komen. Want in kachelpijpen zijn we heel erg goed. Dus die monopiles…. zullen we daar met elkaar voor gaan? Ds. V.E. Huls. 3


KERKDIENSTEN ZONDAG 15 JULI 2018

ZONDAG 29 JULI 2018

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Koffiedrinken na de dienst

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor W.E.F.M. Froger, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mansaheronan di Pas' Jubileumviering pastoor Froger 50 jaar priester Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur dhr. L. Janssen en mw. L. Janssen-Impens, woord- en communieviering met samenzang Kinderwoorddienst ▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

COLLECTEN:

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK R.K.: Eigen parochie

Prot.

1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK

R.K.:

Eigen parochie

Vooruitblik:

ZONDAG 22 JULI 2018

ZONDAG 5 AUGUSTUS 2018

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Koffiedrinken na de dienst

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering met samenzang Kinderwoorddienst 13.30 uur Doopviering.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders, eucharistieviering met samenzang Kinderwoorddienst ▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering --------------------------------------------------------------------

▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering --------------------------------------------------------------------

COLLECTEN:

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Prot.

1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK

R.K.:

1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Citaten Als je van het evangelie overneemt wat je bevalt, dan geloof je meer aan jezelf dan aan het evangelie.

Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon. Niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt. Phil Bosmans

Augustinus

4


18.30 uur Meeuwenhof, Koerzaal. Maandsluiting; voorganger: ..... (O). Vrijdag 27 juli 20.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' – voor DRIE weken (O). Zaterdag 28 juli 19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K). Maandag 30 juli 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Dinsdag 31 juli 19.00 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K). Woensdag 1 augustus 9.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O). 14.00 uur De Aanbouw. Verg. Protestantse Vrouwendienst (P). 19.00 uur. Mariakerk. Oec. Taizéviering (O). Donderdag 2 augustus Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteitencommissie (O). 14.00 uur De Aanbouw. Zangmiddag voor jong en oud. Onder leiding van Léon Janssen en pianobegeleiding door Hugo van Dalen zingen we allerlei soorten liederen; in de pauze is er koffie/thee met wat lekkers. 19.00 uur Antwoordkerk. Gebedsgroep (P). 20.00 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen (K). Vrijdag 3 augustus 19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K). Zaterdag 4 augustus 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van het diaconale werk van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.

Agenda Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl. Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

_________________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerk’ Mariakerk: maandag - vrijdag 9.30 - 11.30 uur • Na elke dienst Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken Antwoordkerk: koffiedrinken • Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering Zo. 10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim” Ma. 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas'. 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’ 20.00 uur Antwoordkerk. Dorpskerkkoor

Actueel

Zondag 15 juli 10.30 uur Mariakerk. Receptie pastoor Froger – 50 jaar priester (K). Maandag 16 juli 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Woensdag 18 juli 13.30 uur Antwoordkerk. Klein Pastoraal Overleg (P). Donderdag 19 juli Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteitencommissie (O). 14.00 uur De Aanbouw. Presentatie Myanmar. Informatie over Kerk in Actieprojecten door Riet van der Werff en Margreet van den Berg (O). 19.00 uur Antwoordkerk. Gebedsgroep (P). Donderdag 26 juli Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteitencommissie (O). 14.00 uur De Aanbouw. Bloemstukjes maken. Onder leiding van Yvonne Taphoorn worden bloemstukjes gemaakt; materiaal is aanwezig. Aanmelden (max. 38 pers.) tot 19 juli per telefoon 010-4384721 / 06-49912366 of 010-4382325.

Bijbelleesrooster zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

5

15 juli 16 juli 17 juli 18 juli 19 juli 20 juli 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli 1 augustus 2 augustus 3 augustus 4 augustus 5 augustus 6 augustus

Efeziërs 1:7-14 Efeziërs 1:15-23 Psalm 14 Klaagliederen 1:1-11 Klaagliederen 1:12-22 Klaagliederen 2:1-12 Klaagliederen 2:13-22 Klaagliederen 3:1-39 Klaagliederen 3:40-66 Klaagliederen 4:1-22 Klaagliederen 5:1-22 Rechters 1:1-21 Rechters 1:22-36 Rechters 2:1-5 Rechters 2:6-15 Rechters 2:16-23 Rechters 3:1-6 Efeziërs 2:1-10 Efeziërs 2:11-22 Rechters 3:7-11 Rechters 3:12-31 Efeziërs 3:1-13 Efeziërs 3:14-21


In het ziekenhuis/verpleeghuis

Orgelagenda

Zorgcentrum 'Meeuwenhof',

Toegang vrij, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Eventuele – onvoorziene – wijzigingen: zie de orgelagenda op: www.rotterdamorgelstad.nl

(Alverstraat 141, 3194 TD Hoogvliet)

Dhr. J.J.F.H. van Geijn (verhuisd) Verzorgingshuis 'Simeon en Anna'

▪ Zaterdag 14 juli – Pelgrimvaderskerk, 14.00 uur Gerard van der Zijden. Wensconcert. ▪ Dinsdag 17 juli - Laurenskerk,12.45 uur Hayo Boerema. Zomermarktconcert ▪ Zaterdag 21 juli – Laurenskerk, 16.00 uur Klaas Stok. Zaterdagmiddaqconcert. ▪ Dinsdag 24 juli - Laurenskerk, 12.45 uur Marcel van Westen. Zomermarktconcert ▪ Zaterdag 28 juli – Laurenskerk, 16.00 uur Jan Jansen. Zaterdagmiddagconcert ▪ Dinsdag 31 juli – Laurenskerk, 12.45 uur Egor Kolesov. Zomermarktconcert. ▪ Zaterdag 4 augustus – Laurenskerk, 16.00 uur Hayo Boerema. Zaterdagmiddagconcert.

(Strevelsweg 350, 3075 BH Rotterdam)

Mw. J.M.A. Wamsteeker Zorgcentrum ‘Tussendael’ (Charloisse Lagedijk 951, 3084 LD Rotterdam)

Dhr. G.P.J. Kabel

Meeuwenhof De maandsluiting zal worden gehouden in zaal 1 op donderdag 26 juli om 18.30 uur. Er is een gastvoorganger. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom, ook op de koffie na afloop.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein

Landelijk kerknieuws

• Siloam

Thuisprogramma Wereldjongerendagen 2019: WJD@Home

Zondag 15 juli 10.30 uur ds. E.A. Bos Zondag 22 juli 10.30 uur dhr. F. Bartels Zondag 29 juli 10.30 uur dhr. G. Vonk Zondag 5 augustus 10.30 uur ds. E.A. Bos, H. Avondmaal

Beleef de Wereldjongerendagen op Ameland Jong Katholiek organiseert een WJD@home programma. Dit thuisprogramma is voor jongeren die niet mee kunnen naar de internationale Wereldjongerendagen 2019 in Panama. WJD@Home vindt plaats van 25 tot en met 27 januari op Ameland.

• Westerstein

“Ameland heeft net als Panama veel zee, mooie natuur en leuke mensen”, prijst de folder aan. Tijdens WJD@Home zijn er deelgroepen en geloofsgesprekken, catechese door bisschoppen, eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid, workshops, een strandwandeling en een live verbinding met Panama.

Dinsdag 17 juli 11.00 uur ds. E.A. Bos _________________________________________

Het thema van WJD@Home is net als voor de WJD in Panama: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38). Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voorbeeld is voor jongeren en de Kerk.

Dank

WJD@Home vindt plaats op Ameland van 25 tot 27 januari 2019. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom; de kosten bedragen € 75,00. Aanmelden kan tot 20 december 2018.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven en de vele kaarten die we mochten ontvangen; in het bijzonder de kaarten van de kindernevendienst: erg leuk. Dit alles heeft ons veel goedgedaan

Meer informatie en folder op: www.wjd.nl

____________________________________

Riet en Leo van Winkelhof.

6


16e zondag door het jaar B - (Marcus 6,30-34) Op een keer zag Jezus een heleboel mensen, die Hem allemaal aan het zoeken waren. Hij had medelijden met ze, want zonder Hem waren ze als schapen zonder herder. En Hij begon de mensen veel te vertellen over God en zijn Koninkrijk. Maak woorden van de letters die bij elkaar staan. En maak dan van de woorden een zin.

7


Zomeractiviteiten 2018 Ook dit jaar worden in de zomervakantie door onze kerken (katholiek en protestant) in Hoogvliet gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor iedereen, oud en jong.

Donderdag 19 juli – De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur

Presentatie Myanmar Op donderdagmiddag 19 juli zal er een presentatie worden gegeven over de reis van Riet vd Werff en Margreet vd Berg, afgelopen winter naar Myanmar. Zij hebben deel uitgemaakt van een groep van Kerk in Aktie die diverse projekten ter ondersteuning van de kansarmen in Myanmar hebben bezocht en hierover ons uitgebreid zullen informeren aan de hand van een foto reportage. Het belooft een inspirerende middag te worden! (Aanvang 14:00 uur in De Aanbouw / zaal open om 13:30 uur) Aanmelden is niet nodig

Donderdag 26 juli – De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur

Bloemstukjes maken Onder begeleiding van Yvonne Taphoorn kunt u een superleuk fleurig zomerbloemstukje maken. Voor alle materialen wordt gezorgd. (Aanvang 14:00 uur / zaal open 13:30 uur). Hiervoor dient u zich telefonisch op te geven. Aanmelden tot 19 juli (maximaal 38 deelnemers)

Donderdag 2 augustus – De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur

Zangmiddag voor jong en oud Op donderdagmiddag 2 augustus wordt er een zangmiddag voor jong én oud georganiseerd. Onder leiding van Léon Janssen wordt er gezongen met begeleiding door Hugo van Dalen aan de piano. Alle soorten liederen zullen voorbijkomen….kortom, een middag om mee te maken én mee te zingen. Ook als u geen zangtalent heeft bent u van harte welkom. Tussendoor is er koffie/thee met wat lekkers…. (Aanvang 14:00 in De Aanbouw / zaal open om 13:30 uur) Aanmelden is niet nodig

Donderdag 9 augustus - De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur

Creatieve middag Onze welbekende creatieve middag zal plaatsvinden op donderdagmiddag 9 augustus. Onder deskundige leiding gaat u zelf naar huis met een of meerdere eigengemaakte kaarten! Het werkmateriaal is aanwezig. Zelf meenemen : werkmatje en schaartje. (Aanvang 14:00 uur / zaal open 13:30 uur) Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 16 augustus - Antwoordkerk (Kruisnetlaan 200)

Gezellig samen eten Als afsluiting van het seizoen gaan we aan tafel voor een gezellige maaltijd en praten we na met alle deelnemers en vrijwilligers van de zomeractiviteiten! De maaltijd begint om 18:00 uur en vanaf 17:30 uur is iedereen van harte welkom. Aanmelden tot 9 augustus (Maximaal 60 personen) Aanmelden voor het bloemschikken en de gezamenlijke maaltijd is noodzakelijk! U kunt zich opgeven via tel. 010-4384721 / 06-49912366 (Jannie Leeuwestein) of 010-4382325 (Léon en Leny Janssen) Er zijn geen deelnamekosten, maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten blijft welkom! Weet u welkom, ook als u niet kerkelijk betrokken bent! Jonge kinderen alléén onder begeleiding Wij vertrouwen erop: aanmelden is ook meedoen!

Organisatie: Interkerkelijke Activiteiten Commissie 8


• Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0658865935, e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com Vieringen: di. 19:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitaskerk.nl website: www.felicitaskerk.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen

Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: 2 Rozenburg: geen; b.g.g. 215535 ) 2 Brielle: 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 ) 2 Hellevoetsluis: 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 ) 1 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 ) 1 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 ) Spijkenisse: do 14.00-16.00 uur 2 en overig telefonisch 638109 ) 1 2 ) kengetal 010; ) kengetal 0181

Pastorale Team Pastoor J.C.F.M. Smulders, moderator; e-mail: pastoor smulders@rk-npg.nl Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) tel. 06-45144377 Pastoraal werker: vacature

• Noodnummer: 06 – 30 97 58 17 Parochiebestuur

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

pastoor J.C.F.M. Smulders, voorzitter en moderator; dhr. H. van Vilsteren, vicevoorzitter; mw. E. Boender, secretaris; dhr. T. Philippa, penningmeester; mw. B. van de Loos, lid. E-mail: bestuur@rk-npg.nl

Vakantie in heiligheid Ik ga op reis en neem mee..... Met de zomer voor de deur vraag ik me af: wat mee te nemen op vakantie? Ga ik met een hoofd vol zorgen omtrent geloofsperikelen of juist met een vreugdevol hart om, hoe verschillend ook in veelheid van parochianen, samen ‘heilige katholieke kerk’ te zijn. Wat doen heiligen, wat doen ze niet?

Centraal secretariaat: Hekelingseweg 15 3206 LA Spijkenisse, tel. 06-51115724 open: dinsdag – vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur secretariaat e-mail: centraal@rk-npg.nl

Bisdomkerk

Heiligen verdoen hun tijd niet met klagen over de fouten van anderen; ze kunnen zwijgen over het falen van hun broeders en zusters. Heiligen aarzelen bij een harde aanpak waar dat volgens sommigen nodig zou zijn, want zij beschouwen anderen beter dan zichzelf. In zijn boodschap "Gaudete et exsultate.." roept paus Franciscus zo gelovigen op een heilig leven te leiden. Misschien kijken we daarvan op. Wij heilig? Ik heilig? En kun je dat meenemen op reis, als je op vakantie gaat?

• ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle; postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle. Open: op afspraak. Contact: dhr. F. Verwater, telefoon 0181-624639, mobiel: 06-27460401, e mail: ferry@verwater.nl.

Deelparochies

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur

Een heilig leven is voor iedereen weggelegd. Je hoeft niet heilig verklaard te zijn. Het enige dat je hoeft te doen is te beseffen dat veel in je leven vanuit genade en liefde gegeven is; en vandaaruit een leven vol liefde voor de ander en voor God te leiden. Juist in een wereld die vlucht in zelfgenoegzaamheid, individualisme, negativiteit en vormen van namaak-spirituatliteit die de religieuze markt domineert. Dat heeft allemaal niets met God en zijn liefde voor ons van doen. Een heilig leven is gebaseerd op volharding in benarde geloofssituaties, met nederigheid voor zelfvoldane christenen, en met mildheid wat voor een ieder wereldwijd mag gelden.

• Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: www.rkparochiebrielle.nl Vieringen: zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-312574 e-mail: pastorie @ antoniusvanpadua.com website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur; wo. 10.00 uur. Op werkdagen van 9.30 - 11.30 uur gelegenheid tot stil gebed na aanbellen bij de pastorie naast de kerk.

9


Hoogvliet / Pernis

In heel de boodschap van Franciscus klinkt ook nu weer de barmhartigheid van God door. Zijn eeuwige liefde voor ons die nooit ophoudt te bestaan. De Heer die met ieder van ons op zijn, op haar, levensweg meereist. Ook op vakantie. God, de Heilige is op reis... en neemt ons mee. In dat vertrouwen kun je het leven heiligen en ook met wat humor bezien: relativeer jouw voor- en tegenspoed. Tel je zegeningen. De vakantie is daar een gunstige tijd voor. De titel "Verheugt u en juicht..." die paus Franciscus aan deze oproep tot een heilig leven heeft gegeven, is ontleend aan het slot van de zaligsprekingen in het Evangelie volgens Mattheus 5,12: "... want groot is uw loon in de hemeI “ Dat wens ik een ieder die deze zomer op reis gaat, of die liever dicht bij huis een reis in zichzelf maakt.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig);

Pastoor Hans Smulders. ________________________________________

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17

Bedevaartsoord HH Martelaren van Gorcum

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site: Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl

Bedevaartskerk, De Rik 5, Brielle

Zomeractiviteiten In juli en augustus is de Bedevaartkerk in Brielle elke dag van 13.00 - 17.00 uur geopend voor bezoekers en vrij toegankelijk. Elke middag zijn er twee vrijwilligers in de kerk aanwezig om toezicht te houden en bezoekers desgevraagd wat over deze gedenkplaats te vertellen.

BESTUUR Beheercommissie Deelparochie Hoogvliet secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325. e-mail: leon_janssen @ zonnet.nl; overige leden: mevrouw Norayda Maduro en de heren Nico Bijlsma, Theo van Schöll, Wout Tempelaars en. Wim Middendorp. spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.

Op dinsdag- en donderdagmiddag om 16.00 uur is er een eucharistieviering en daaraan voorafgaand is het mogelijk te biechten. Op woensdag wordt om 15.00 uur tijdens deze twee maanden de rozenkrans gebeden.

Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage). ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Orgelconcerten Op de zaterdagen 21 juli, 4 en 18 augustus vindt er om 16.00 uur een orgelconcert plaats. De toegang hiervoor is € 3,00. Regelmatig komen er groepen uit Nederland en België op bedevaart naar deze kerk. Desgewenst kunt u zich daarbij aansluiten.

In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met privacygevoelige gegevens uit beide kerken bijeen gezet op een Tussenblad tussen de beide kerkrubrieken in.

Kijk voor informatie hierover op de website van de kerk: www.martelarenvangorcum.nl

In de webversie voor de kerkelijke websites op internet wordt deze pagina vervangen door een afbeelding.

U bent van harte welkom!

10


Lektor: mw. J. van Dam. Collectanten: dhr. Matos en dhr. Broun, dhr. en mw. Van Dam. Intentie: dhr. Duc Bynh Nguyen.

Vieringen in de Mariakerk

Uit de parochie zo. 15 juli

15de Zondag door het jaar. Feest pastoor W. Froger - 50 jaar priester 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mansaheronan di Pas'. Priester: pastoor W.E.F.M. Froger. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lektor: mw. Lymardis / mw. Emmy. Collectanten: mw. van Oossanen en dhr. Matos. Intenties: dhr. Duc Bynh Nguyen, dhr. Bogdan Papiz, dhr. George de Groen, mw. Gerda Verkleij, mw. Sjaan Barnhorn, mw. Jos Wensveen, mw. Lucil Francis van Trigt. ma. 16 juli Intentie:

10.00 uur eucharistieviering. mw. Divera Kamp-Boon.

do. 19 juli

10.00 uur Eucharistieviering.

Jarigen: zie Tussenblad.

Overleden

Overleden op: 24 juni mw. Johanna Geertruida Wensveen-Stok. 28 juni mw. Grietje Hanneveer. Veel sterkte en troost aan de nabestaanden.

In Memoriam

Georgius Jozephus Maria de Groen De heer Georgius Jozephus Maria de Groen Na een lang ziekbed overleed, toch nog onverwacht, in de nacht van 1 juni de heer Georgius Jozephus Maria de Groen. George, zoals wij hem allemaal kenden, is 78 jaar geworden en woonde samen met zijn vrouw Pleuni op Alverstraat 263. Op vrijdag 8 juni namen wij tijdens een eucharistieviering afscheid van George, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Crematorium Rotterdam Zuid.

zo. 22 juli 16de Zondag door het jaar. 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Priester: pater Y. Konchenko. Koster: dhr W. Tempelaars. Lektor: mw. T. v.d. Ende. Collectanten: mw. Borges en mw Plantijn. Intenties: dhr. Duc Bynh Nguyen, dhr. Bogdan Papiz, mw. Sjaan Barnhorn, mw. Lucil Francis van Trigt, mw. Jos Wensveen. ma. 23 juli

H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa. 10.00 uur Eucharistieviering.

do. 26 juli

HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria. 10.00 uur Eucharistieviering.

George werd op 16 maart 1940 in de Rotterdamse Josephstraat geboren als jongste van acht kinderen. Na zijn schooltijd heeft hij bij een groot aantal bedrijven gewerkt. Maar het meest naar zijn zin had hij het bij Bernard Elektronisch Bedrijf in Rotterdam. Daar is hij ook het langst werkzaam geweest. Op een gegeven moment leerde hij een aardig meisje kennen: Pleuni van Scheijndel. Zij woonde in Berkel & Rodenrijs, maar dat was voor George geen probleem. Het heen en weer reizen van Rotterdam naar Berkel & Rodenrijs deed hij zelfs heel graag. George woonde vanaf 1958 al in Hoogvliet en het was bijna vanzelfsprekend dat zij na hun huwelijk op 28 januari 1967 ook in Hoogvliet kwamen wonen. Uit hun huwelijk werden twee mooie dochters geboren.

zo. 29 juli 09.30 uur

17de Zondag door het jaar. Woord- en Communieviering met samenzang. Voorganger: dhr. L. Janssen. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lektor: mw. L. Janssen-Impens. Collectanten: dhr. en mw. Van Dam Intenties: dhr. Duc Bynh Nguyen, dhr. Bogdan Papiz. ma. 30 juli

10.00 uur Eucharistieviering.

do. 2 aug.

10. uur Eucharistieviering.

Vr. 3 aug.

10.30 uur Woord- -en Communieviering in de Kulk.

zo. 5 aug. 09.30 uur Priester: Koster:

18de Zondag door het jaar. Eucharistieviering met samenzang. pastoor J.C.F.M. Smulders. dhr. C. van Schöll.

George had twee hobby's: kaarten en zingen. Het klaverjassen ging hem goed af, maar zingen vond hij toch wel mooier en belangrijker. Jarenlang zong hij op het voormalige Polyfonia-koor en vanaf de oprichting van het Servaas kerkkoor zong hij in de Mariakerk. Zo'n 55 jaar lang. Het ging hem dan ook erg aan z'n hart dat het koor bij gebrek aan nieuwe leden onlangs opgeheven moest worden. Het laatste woord dat George vóór zijn overlijden uitsprak was "Servaas".

11


Naast het zingen was George ook collectant in de kerk. Ongeveer zeven jaar geleden viel George over een tegel. Hij brak hierbij zijn heup. Ook had hij last van COPD en deze twee handicaps waren oorzaak dat George heel moeilijk liep. Als hij dan in de kerk liep te collecteren deed hij dat met de schaal in de linkerhand en een wandelstok in zijn andere hand zodat hij niet kon vallen.

In de maand september wordt in onze kerk de zgn. ‘Ziekenzondag’ gehouden. Aan mensen die dat graag willen wordt dan het Sacrament der zieken gegeven. Jeanne en Jeroen zorgden dan altijd dat deze mensen voor in de kerk kwamen te zitten, goede stoelen hadden en aan het eind van de H. Mis kregen zij van Jeanne een bloem in de handen gedrukt. Ook was Jeanne een actief lid van het Servaaskoor. Vele jaren heeft ze daar met heel veel plezier gezongen. Elke eerste zondag van de maand een Latijnse mis waarin veel Gregoriaans werd gezongen.

George en Pleuni zijn 51 jaar getrouwd geweest: "in vreugde en verdriet'. Want verdriet hebben zij ook gekend. Hij was plichtsgetrouw aan zijn gezin, zijn Servaaskoor, in zijn zorgzaamheid tegenover andere mensen, in zijn geloof. In het Huis van mijn Vader is ruimte voor velen" was de rode draad tijdens de afscheidspreek. Mogen zijn vrouw Pleuni, zijn dochters en schoonzoons, zijn vijf kleinkinderen en allen die van George hebben gehouden, troost vinden in deze deze woorden en dat George nu inderdaad in het Huis van zijn Vader mag wonen.

Maar het mooiste en fijnste waren toch de vele reizen die zij samen naar Lourdes hebben gemaakt. Jeroen en Jeanne Barnhoorn waren echte ‘Mariafans’. Veel hebben ze daar gebeden, veel intenties namen we ook mee naar Lourdes om deze bij Maria neer te leggen. Jeanne was een gezellige en vrolijke vrouw. Een mopje kon ze je vertellen maar wilde dat ook graag horen. Tot het geheugen haar in de steek liet. Stukje bij beetje ging ze achteruit tot ze in Geriatrisch Centrum ‘Breede Vliet’ opgenomen moest worden. Tijdens het maandelijkse Rozenkransgebed bad ze voor haar man, kinderen, kleinkindneren en allen die het nodig hadden. Ze zong, samen met andere bewoners, alle Marialiederen mee tot ook dat niet meer ging. De laatste paar maanden heeft ze nog met haar man Jeroen in de ‘Meeuwenhof’ gewoond tot ook dat niet meer ging. De gezondheid van Jeanne ging nu toch echt snel achter¬uit. Ze ontving haar laatste Sacrament en vond enkele uren later haar eeuwige rust. Op de achterkant van de rouwbrief stond het volgende gedichtje:

Adriana (Jeanne) Barnhoorn-Schrage Na een waardevol, intensief en vrolijk leven moest op 7 juni afscheid worden genomen van mevrouw Adriana Barnhoorn-Schrage in de leeftijd van 88 jaar. In de middag van 7 juni ontving mevrouw Barnhoorn het Sacrament der zieken en enkele uren later overleed zij in het bijzijn van haar man Jeroen en de kinderen. Mevrouw Barhoorn woonde met haar man in Zorg-centrum ‘Meeuwenhof’. Op 14 juni werd tijdens een Eucharistieviering afscheid van Jeanne (zo werd zij genoemd) genomen waarna de begrafenis plaatsvond op het Rooms-katholieke gedeelte van Begraafplaats ‘Oudeland’. Op 20 november 1929 werd Jeanne in Rotterdam geboren als derde en jongste kind. Na haar middelbare schoolopleiding op de toenmalige ULO ging ze werken in een winkel. Ze deed dat met heel veel plezier. "Werken was haar hobby", zowel om geld te verdienen als later in het kerkenwerk. Als jong meisje zat Jeanne op een toneelvereniging. Via - via kwam ze in contact met Jeroen Barnhoorn. Om een huis te krijgen moest je destijds getrouwd zijn. Daarom gingen Jeanne en Jeroen op 16 mei 1951 naar het Stadhuis om voor de burgerlijke stand te trouwen. Op 22 juli 1952 werd het huwelijk kerkelijk bevestigd. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren en later kregen zij een aantal klein- en achterkleinkinderen. In 1960 verhuisde het gezin naar Hoogvliet. Hier had Jeanne haar plekje al snel gevonden. In de Mariaparochie werd ze actief bij de Zonnebloem. Behalve Zonnebloemers begeleiden tijdens uitstapjes, bracht ze ook visites aan zieken, gehandicapten, ouderen en mensen die haar vroegen even langs te komen.

Denk aan mij zoals ik was toen ik nog elke dag op de fiets zat, nog zelf mijn boodschappen kon halen en mijn zaakjes voor elkaar had, gewoon alles kon doen zonder af te dwalen. Denk aan mij zoals ik was toen ik nog wist welke dag het was, verjaardagen kon onthouden en ik nog kon schateren van de lach, toen ik nog wist..... wie ikzelf was. We mogen vertrouwen, dat haar Hemelse Vader Jeanne heeft opgenomen in het Land van Vrede, zoals het koor dat bij het verlaten van de afscheidsdienst heeft gezongen. Dat is een mooie gedachte en troost voor Jeroen, de kinderen, kleinachterkleinkinderen en allen die van haar hebben gehouden. Alfons Joosten. _________________________________________

12


Commissie van A naar D - Activiteiten op 25 en 26 augustus Met rasse schreden komt nu dan toch de verhuizing dichterbij. De commissie van A naar D isal een tijd bezig met het organiseren van het een en ander.

Gezellige avond – 25 augustus Reserveert u allereerst zaterdagavond 25 augustus voor een gezellige avond in de Antwoordkerk. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee mét. Daarna zal er een presentatie gehouden worden met oud foto- en film- en geluidsmateriaal van beide kerken. Dit zal gedaan worden door het Historisch Genootschap Hoogvliet. Er is een pauze met hapjes en een drankje waarna de presentatie vervolgd wordt. De avond zal ongeveer om 21:30 uur afgesloten worden door een van de predikanten. De komende zondagen zal na afloop van de diensten aan u gevraagd worden of u vervoer nodig hebt voor die avond.

Afscheidsdienst – ‘Pelgrimage’ – 26 augustus Zondag 26 augustus vindt de afscheidsdienst plaats in de Antwoordkerk. Natuurlijk reserveert u deze datum ook! De dienst begint om 10:00 uur en daarin zal aandacht zijn voor jong en oud. Daarom zal er geen kindernevendienst zijn; wel is er oppas aanwezig. U komt naar de kerk zoals u gewend bent; er is autodienst. Halverwege de dienst zullen we met elkaar op weg gaan naar de vernieuwde Dorpskerk. Wij hebben dit de ‘Pelgrimage’ genoemd. Als u daartoe in staat bent kunt u met ons mee wandelen naar de andere kerk. Als u de afstand niet kunt lopen naar de Dorpskerk kunt u instappen in een gereserveerde bus. Er zullen ook ‘bezemwagens’ meerijden. In de Dorpskerk aangekomen zal, na een kopje koffie of thee met iets lekkers, de dienst hervat en voltooid worden. Na afloop lunchen we met elkaar. Er zullen dan soep met broodjes voor ons klaarstaan. De gemeenteleden die met de bus naar de Dorpskerk zijn gekomen zullen ook met de bus teruggebracht worden naar de Antwoordkerk waarvandaan u weer gebruik kunt maken van uw autodienst. Wij hopen u op zaterdag 25 én op zondag 26 augustus te mogen begroeten! De commissie van A naar D.

13


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

• Pastoraal ouderlingen voor De Kulk: vacature De Sluis: mw. A. van Lunteren-Boers, tel. 4385558 Meeuwenhof: mw. A.E. Bakker, tel. 4721750 Rietplaat: mw. Y. de Jong, tel. 4169124 Siloam: mw. G.M. van Reede van Oudtshoorn, tel. 06-44222119 Westerstein: mw. A.M. Kloeg-Trachsler, tel. 4387518 vacature COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt Voorzitter: A. van Veelen, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: arievanveelen54@gmail.com Secretaris (wnd.): W.L.A. Snel, Speerreep 48, 3192 PJ, tel. 06-51485244. e-mail: wimlasnel @ hotmail.com. Penningm.: mw. W.M.Th. Bierenbroodspot-de Jongh, Heersdijk 81, 3194 KA, tel. 4163504, e-mail: wmtbier @ hotmail.com

ADRESGEGEVENS

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Dorpskerk tijdelijk buiten gebruik

Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt Voorzitter en tevens secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: l.tims @ telfort.nl Bijdragenadm.: mw. Th.F. Hendriks Berendsen, Kapershoekseweg 6, 3191 GN, tel. 4386132, e-mail: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481; e-mail: w.b.stout@kpnplanet.nl.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ telfort.nl Scriba: mw. J. de Jong-den Boer, Eline Verestraat 87, 3193 TS, tel. 2234350; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij.

Bankrekeningen ● Diaconie: ▪ algemeen NL10 INGB 0000079089 en NL76 RABO 0329502158; bij giften – ook voor zending – graag het doel erbij vermelden. ▪ Noodfonds: NL87 INGB 0000225337

• Kerk:

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (inclusief de Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein.

▪ algemeen (betalingen) NL19FVLB 0227 156 021; ▪ voor girale collecten: NL30 FVLB 0227 140982 ▪ Actie Kerkbalans – nieuw bankrekeningnummer: NL30 FVLB 0227 120515 (Prot. Gemeente Hoogvliet); e-mailadres: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij.

Collectebonnen Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003795667 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat, Siloam en Westerstein).

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek:

Beheer gebouwen

mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl. •

● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690.

Doopbediening

U kunt contact opnemen met de doopassistent: mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl

14


• Dorpskerk Tot 1 september buiten gebruik wegens verbouwing. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. ▪ Inl. en res.: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-28608910, bgg 06-21653158; e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

22 juli: welkom – mw. Huiting, mw. Langbroek; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis. 29 juli: welkom – mw. Kerstens, mw. Oorebeek; kosters - dhr. en mw. Kerstens.

Hulpverlening

Vakantie kindernevendienst & oppas

• Autodienst J.S. Heutink, Pending 18, 3191 HM, tel. 06-82457044. • Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

Hallo allemaal! Heerlijk, het is zomervakantie! De leiding van de kindernevendienst heeft vanaf nu een paar weekjes vrij; vanaf 15 juli tot en met 19 augustus is er geen nevendienst. Gedurende deze weken is er ook geen rooster gemaakt voor de oppasdiensten. Er zijn echter wel mensen hiervoor beschikbaar. Mocht u/je naar de kerk willen gaan en oppas nodig hebben, neem dan gerust contact op met de onderstaande personen. Zij zullen er dan voor zorgen dat er oppas aanwezig is tijdens de dienst.

Website Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Informatie’; de agenda is te vinden onder ‘Actueel’. De website werkt ook goed op uw tablet of telefoon! Probeer het maar eens uit. We horen graag wat u ervan vindt. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

▪ Susanne van Veelen, tel. 010-4382067; e-mail: susannevanveelen@gmail.com ▪ Adri van Leeuwen, tel. 010-4722729; e-mail: j.j.van.leeuwen@planet.nl We wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie en zien jullie uitgerust weer terug op zondag 26 augustus!

Attentie taakdragers Vul tijdig uw taak in op het takenrooster, zodat daarop gebaseerde publicaties actueel zijn. Ruilingen of aanpassingen – ook op korte termijn - dienen meteen te worden opgenomen, zodat bij contacten geen misverstanden ontstaan.

Leiding van kindernevendienst & oppas.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met privacygevoelige gegevens uit beide kerken bijeen gezet op een Tussenblad tussen de beide kerkrubrieken in.

Wij zijn weer terug van vakantie. We hebben het heel erg goed gehad en het is ook fijn om weer terug te zijn. Het voelt altijd wel als thuiskomen, zo’n eerste dienst van afgelopen zondag. Fijn om met u allen verbonden te zijn en ons met u verbonden te weten. Dat is goed.

In de webversie voor de kerkelijke websites op internet wordt deze pagina vervangen door een afbeelding.

Liedboekdichters Zoals u inmiddels gemerkt hebt, heb ik het in deze vakantietijd in de dienst over mensen die aan ons Liedboek een bijdrage hebben geleverd. In de eerste dienst kwam Henry Lyte aan bod, afgelopen week Jacqueline van der Waals. De invulling van de andere twee weken blijft nog even een verrassing.

Taakdragers Ambtsdragers

Op 15 juli: mw. Van Lunteren, dhr. Snel; lector: dhr. Van Veelen. Op 22 juli: mw.Van Reede van Oudtshoorn, mw. Mevius; lector: mw. Groenendijk. Op 29 juli: mw. Kloeg, dhr. Van Veelen; lector: ....

Zomeractiviteiten Ik wil u nog wijzen op de zomeractiviteiten. Er is weer van alles georganiseerd om te zorgen dat u allerlei leuke dingen kunt gaan doen in de zomer. U bent welkom, er zijn een paar dingen waarvoor u zich moet aanmelden, en bij de rest kunt u gewoon komen. Veel plezier gewenst.

Organisten 15, 22 juli: dhr. Meyboom

29 juli: dhr. Mout

Welkom- en kosterdiensten 15 juli: welkom – mw. Groen, mw. Hoek; kosters dhr. en mw. Van Veelen.

15


Ik wens u een goede zomer toe. Of u nou thuisblijft, in Nederland erop uit gaat of heel ver weg, u mag weten dat we altijd, in Jezus Christus, met elkaar verbonden zijn. Gods zegen gewenst,

In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met privacygevoelige gegevens uit beide kerken bijeen gezet op dit gezamenlijke Tussenblad. In de webversie voor de kerkelijke websites op internet wordt deze pagina vervangen door een afbeelding.

Ds. Viola Huls. Afbeeldingen

Kerkelijk Bureau

Het origineel van pagina twee:

Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl.

▪ Kerkelijke Stand [Zie het gezamenlijke Tussenblad]

▪ Collecteverantwoording Op 17 juni Op 24 juni

Bi. diac.: Kerk: € 124,10 € 99,94 Diaconie: Kerk: € 121,40 € 103,27

Deurcoll.: € 79,90 Deurcoll.: € 75,60

Diaconie: PKN-JOP Deurcoll.: Op 1 juli € 93,90 € 128,90 € 56,47 Avondmaal - Kinderen in de Knel € 208,60 Idem, 11 juni: Meeuwenhof € 25,20 Idem 13 juni: De Sluis € 30,00

▪ Giften (contant)

Diaconie • algemeen: € 10,00 van NN via mw. Van Lunteren Kerk • algemeen € 20,00 van NN via mw. Y. de Jong € 10,00 van NN via mw. Van Lunteren Hartelijk dank voor uw bijdrage. _________________________________________

Uit de Protestantse Kerk (Bron: www.protestantsekerk.nl)

Nieuw seizoen, nieuwe energie

in de Sint Brigidakerk in Geldrop:

Het nieuwe seizoen beginnen met nieuwe kennis en inspiratie? In het najaar gaan er weer heel wat trainingen van start, voor professionals en vrijwilligers in en rond de kerk. Wat u ook doet in de kerk, het is belangrijk om uw taak met bezieling en energie te kunnen (blijven) doen! Goede voeding hiervoor is belangrijk. Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) biedt komend seizoen een verscheidenheid aan trainingen aan, waarop u zich individueel kunt inschrijven. Zie de website: www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuwseizoen-nieuwe-energie Zit uw training of locatie er niet bij? Informeer dan via: pcte@protestantsekerk.nl naar de mogelijkheden.

_____________________________________

16


De Dorpskerk vernieuwd

17


Klusjes? Graag! Heeft u kluswerk voor binnen en buiten dan kunt u bellen met de heer Jasja Arzumanian, telefoon 4720068 of 06-51019423. _________________________________________

Oplossing puzzel: Jezus is onze herder. Wij zoeken Hem. _________________________________________

Nieuw interieur Dorpskerk

Tel. 0181 - 645609 - Dag en nacht bereikbaar *Vrije keuze begraafplaatsen en crematoria *Opbaring in uitvaartcentrum en/of *Thuis opbaring *Voorbespreking van de uitvaart *Gratis wilsbeschikking Voor een verzorgde (kerkelijke) uitvaart naar uw wens. www.deruijteruitvaartverzorging.nl Administratie-adres: Christiaan Huygenslaan 29 Spijkenisse.

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw

Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044

Reserveringen:

tel. 06-28608910, b.g.g. 06-21653158 of per e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

18


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris (wnd.): W.L.A. Snel, Speerreep 48, 3192 PJ, tel. 06-51485244. e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Voorzitter: ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB,telefoon 4165513. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. A. van Lunteren-Boers, Middenbaan-Zuid 616, 3191 AH, tel. 4385558.

STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66. Website: www.thuiszorgrotterdam.nl

DIACONIE RK DEELPAROCHIE Contact: dhr. Nelson Evertsz, tel. 4723989 ‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburg, Schout Janszpad 10, 3191 HD, tel. 4723828. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: dhr. A. Wakkermans, Schout Janszpad 14, 3191 HD, tel. 06-13046541; bankrekening: NL52INGB0000116260.

WELZIJN HOOGVLIET Stichting Welzijn Hoogvliet is met andere organisaties opgegaan in een nieuwe Stichting ‘Eigen Koers’. telefoon: 010-8208873 e-mail: info@eigenkoershoogvliet.nl website: www.eigenkoershoogvliet.nl STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS Middenbaan Noord 43, 3191 EM, tel. 010-760 22 33; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur; e-mail: swhp @ hotmail.nl

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Gebbeweg 14-16, 3192 GE - boven Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND

De afdeling Hoogvliet is opgeheven.

_____________________________________________________________________________________

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Aanmelding als nieuwe abonnee: € 23,00 per kalenderjaar (Lopend jaar per: 1 april: € 16,00; 1 juni: € 11,00; 1 september: € 6,00; na 1 november: gratis)

Strook sturen aan de administratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet of in de brievenbus stoppen bij secretariaat Mariakerk). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: ...................................................................................... ....................................................... adres: ...................................................................................................................... ......................................... postcode/woonplaats: ................................................................................ telefoon: ...................................... e-mail: .............................................................................. IBAN-betaalrek.: .................................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.

Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

19


201813  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201813.pdf

201813  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201813.pdf

Advertisement