Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 46, nr. 9 - 10 mei 2014


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

10 15 mei 11 5 juni 12 26 juni 13 24 juli

16 mei 6 juni 27 juni 25 juli

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur): 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

24 mei 24/5 - 14/6 (3w) 14 juni 14/6 - 5/7 (3w) 5 juli 5/7 - 2/8 (4w) 2 aug. 2/8 - 30/8 (4w)

Andere regelmaat van verschijning De twee volgende nummers (10 en 11) gelden voor een periode van drie weken. Daarna volgen twee ‘zomernummers’ die elk vier weken omspannen.

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

_____________________________________

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; C. Kreft, Viskaarweg 137, 3192 DM tel. 4383318; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303.

Bij een jubileum "Mijn dienaar heb Ik opgezocht en hem gezalfd met Mijn gewijde olie als teken dat Mijn hand hem steeds zal steunen en dat Mijn arm hem kracht verlenen zal, Mijn trouw en Mijn genade leiden hem, Mijn Naam zal hem de zege schenken" (Psalm 89 : 21, 22, 25)

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

"Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb". (Mattheus 28 : 19)

Abonnementsprijs: € 2 2,00 per jaar. Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: IBAN: NL12INGB0000459099 ▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

"Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben". (Johannes 3 :16)

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

"Ik zeg dank aan Hem die mij sterkt, aan Christus Jezus onze Heer, dat Hij mij Zijn vertrouwen heeft geschonken door mij in Zijn dienst te nemen". (1 Timotheüs 1 : 12) Teksten van de jubileumkaart van pastoor Vergeer (zie ook voorplaat en R.K. rubriek)

2


Opfleuren Met een bosje bloemen kan je iemand blij maken! Het is een gebaar van liefde, dank en meeleven. Bloemen zien er, als ze nog vers zijn, prachtig uit. Sommige hebben ook nog een lekkere geur zoals de hyacinten of rozen. Bloemen stralen sprankelend leven uit. Er zijn mannen die regelmatig een bosje bloemen kopen voor hun vrouw. Bij speciale gelegenheden als geboorte, verjaardag, ziekte en moederdag geven we elkaar zeker bloemen. Bloemen worden met een goed hart gegeven. We zaaien geluk om ons heen als we bloemen weggeven. Een bosje rode tulpen of gele narcissen maken de huiskamer direct een stukje gezelliger. Niet voor niets gebruiken we het woord opfleuren, als het gaat om een donkere kamer te verfrissen of iemand, die somber is, vrolijk te maken. Een bloemetje met liefde gegeven kan ook wonderen doen.

Bloemen brengen geluk zeggen we. Eigelijk brengt degene die een bloemetje geeft een stukje geluk bij een ander. Het is een simpel gebaar dat weinig kost en maar veel positieve reacties losmaakt. Iemand kan zich niet goed voelen, pijn hebben of eenzaam zijn, maar die paar kleine bloemen symboliseren onze liefde en medeleven voor hem of haar. Toch kunnen we ook op andere manieren elkaar geluk toewensen en blij maken. We hoeven daarvoor geen vrachtlading spullen te laten aanrukken of op onze kop te gaan staan. Anderen gelukkig maken zit hem vaak in kleine dingen; een schouderklopje, een kaartje met een paar lieve woorden, een telefoongesprekje met een paar bemoedigende woorden, een knuffeltje voor je (achter)kleinkind. We kunnen ook iemand die het moeilijk heeft zijn of haar hand vasthouden. Veel woorden doen dan meer kwaad dan goed. Je in de stilte durven verbinden met degene in nood en vasthouden is een grote troost. Ook een dankjewel voor iemand die jou heeft geholpen, een knipoog, een lieve glimlach of tegen iemand die het moeilijk heeft zeggen: “ik zal voor je bidden, geef de moed niet op!�, zijn allemaal bosjes bloemen. Ze brengen geluk, maken mensen blij, verzachten de pijn en eenzaamheid en geven nieuwe energie om verder te leven. Dit kan je ook doen als je zelf het moeilijk hebt. Bloemen brengen geluk. Dat God onze kleurrijke en geurige bloemen voor elkaar mag zegenen. Egbert Bos, geestelijk verzorger

3


vervolg kerkdiensten

KERKDIENSTEN

12.30 uur Jongerenviering; 2 dopelingen ▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering ▪ vrijdag 19,00 uur Rozenkransgebed ▪ zaterdag 15.00 uur Doopviering --------------------------------------------------------------------

ZONDAG 11 MEI 2014 Lied van de week: 652 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut m.m.v. Chr. Koor 'Voices' Kindernevendienst: Ellen Stout Kinderoppas: Lenie Kok

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: verv. kanselkleden Dorpskerk R.K.: Eigen parochie

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk aan den IJssel Koffiedrinken na de dienst Verloting paaskaars Kindernevendienst: Talitha van Kralingen Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Vooruitblik: ZONDAG 25 MEI 2014 Lied van de week: 1005 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst: Mieke Mevius Kinderoppas: Saskia Groen

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater W. Froger, eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor Maria Kinderwoorddienst

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 9.30 uur Ds. V.E. Huls m.m.v. ‘Sparkling Voices’ Kindernevendienst: Annelies Bakker Kinderoppas: Aukje Kempff

14.00 uur Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap ▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering ▪ vrijdag 19,00 uur Rozenkransgebed --------------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst 13.00 uur Doopviering ▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering ▪ vrijdag 19,00 uur Rozenkransgebed --------------------------------------------------------------------

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: verv. kanselkleden Dorpskerk R.K.: Eigen parochie

_________________________________________ ZONDAG 18 MEI 2014 Lied van de week: 358 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. A. Spaans, Colijnsplaat Koffiedrinken na de dienst Verloting paaskaars Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf Kinderoppas: Susanne van Veelen

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie: POW 2. Kerk Deurcollecte: verv. kanselkleden Dorpskerk R.K.: Eigen parochie

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut m.m.v. Roel Vos, orgel en Constance Bergijk, viool Bediening van de H. Doop Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Claudia Hallema Kinderoppas: Miranda Boon

Agenda Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Dhr. en mw. Janssen-Impens woord- en communieviering met samenzang Kinderwoorddienst

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

_________________________________________

4


20.00 uur Antwoordkerk. College van Kerkrentmeesters (P). Donderdag 22 mei 18.30 uur Meeuwenhof. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O). Zaterdag 24 mei 13.00 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K). 13.00 – 17.00 uur Zuiderpark. Sportdag voor katholieke jongeren (K). 19.00 uur Mariakerk. Spel- en filmavond voor de jeugd (K). 19.30 uur Mariakerk. 'Couples for Christ' (K). Maandag 26 mei 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ e Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering • Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering • Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Bijbelleesrooster

Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

Ma. 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 10.00 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Antwoordkerk. Basiscatechese. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas'. 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel Maandag 12 mei 10.30 uur Mariakerk. Pastoraatsgroep (K). 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Dinsdag 13 mei 14.00 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds R.J. Wilschut (P). 19.30 uur Mariakerk. Ouders van communicanten (K). 20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K). Woensdag 14 mei 20.00 uur Antwoordkerk. Kerkenraad (P). Donderdag 15 mei 18.30 uur Meeuwenhof. Bijbelkring; Marcus 16. Koerzaal, leiding: pastor Harm Jansen (O). Vrijdag 16 mei 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' – editie voor DRIE weken (O). Zaterdag 17 mei 9.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt. 13.00 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K). Dinsdag 20 mei 19.30 uur Mariakerk. Kerngroep (K). Woensdag 21 mei 13.30 uur Dorpskerk. Klein Pastoraal Overleg (P). 14.00 uur De Aanbouw. Prot. Chr. Ouderenbond, afd. Hoogvliet (O*). 19.30 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P).

11 mei 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei

Deuteronomium 28:15-29 Deuteronomium 28:30-44 Deuteronomium 28:45-57 Deuteronomium 28:58-69 Deuteronomium 29:1-14 Deuteronomium 29:15-28 Deuteronomium 30:1-10 Deuteronomium 30:11-20 Deuteronomium 31:1-8 Deuteronomium 31:9-23 Deuteronomium 31:24-32:7 Deuteronomium 32:8-18 Deuteronomium 32:19-35 Deuteronomium 32:36-43 Deuteronomium 32:44-52 Deuteronomium 33:1-11

In het ziekenhuis/verpleeghuis Zorgcentrum 'Sonneburgh' (Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

Mw. G.J. Hoek-van der Linden, Klencke 131 Geriatrisch Centrum 'Breede Vliet' (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Mw. W.M. Mastenbroek-Ockhuisen, Cloese 105 Verpleeghuis 'Antonius-IJsselmonde' (Groenetuin 1, 3078 KA Rotterdam)

Dhr. J. Bandstra, Klaasje Zevensterstraat 236 Mw. M.M. Olivieira, Saffraanstraat 173

Meeuwenhof De bijbelkring, onder leiding van pastor Harm Jansen, zal worden gehouden in de Koerzaal op donderdag 15 mei om 18.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. De maandsluiting zal worden gehouden in de Koerzaal op donderdag 22 mei om 18.30 uur. Voorganger is pastor Harm Jansen.

5


Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom, ook op de koffie na afloop.

één klap’ konden slaan en de nog steeds bestaande vacature hierbij invullen. Graag wensen we Cor veel succes en hopen op een goede en langdurige samenwerking.

Kerkdiensten Siloam PCOB, afd. Hoogvliet

• Siloam Zondag 11 mei 10.30 uur dhr. H. Meerman Zondag 18 mei 10.30 uur mw. C.M. Rovers, Katwijk Zondag 25 mei 10.30 uur kapt. A. Boogaard _________________________________________

Op woensdag 21 mei komen we weer bijeen om 14.00 uur in De Aanbouw. Dit is de laatste vergadering van dit seizoen. We hopen een gezellige middag ervan te maken met na de pauze weer een spelletje bingo. Breng wel uw liedboek mee; deze zijn niet meer in De Aanbouw aanwezig. Namens het bestuur wensen wij u een goede vakantie en hopen u weer te ontmoeten op de eerste vergadering in het nieuwe seizoen: woensdag 17 september. Nel Dalm

Voedselbank Hoogvliet Van redactie en administratie Elke week worden op vrijdagmorgen voedselpakketten uitgedeeld in de Antwoordkerk. Het toekennen van een voedselpakket moet in de eerste plaats worden gezien als ‘noodhulp’ en is tijdelijk van aard. Betrokkenen blijven zelfstandig verantwoordelijk om te voorzien in hun dagelijkse behoeften aan voedsel. Om voor een voedselpakket in aanmerking te kunnen komen gelden sinds 1 januari 2014 de volgende besteedbare bedragen per maand: ▪ voor een volwassene: € 180,00 ▪ voor elke extra volwassene (18 jaar of ouder): € 60,00 ▪ voor elk kind jonger dan 18 jaar: € 50,00 Dit zijn bedragen die overblijven nadat rekening is gehouden met de volgende vaste lasten: huur, verbruik gas, elektriciteit en water, verzekeringen, premie ziektekosten, aflossing van schulden enz. Uiteraard moet van al deze kosten een schriftelijk overzicht zijn ingevuld. Op basis van deze gegevens wordt door de Voedselbank vastgesteld of men voor een pakket in aanmerking komt. Elke aanvrager ontvangt bericht of hij/zij wel of niet voor een wekelijks pakket in aanmerking komt.

Betaling abonnementsgeld Vele lezers hebben in de afgelopen maanden spontaan zelf al het abonnementsgeld voor dit jaar overgemaakt. Dat spaart ons uiteraard kosten voor aanmaak en verzenden van nota’s. Hartelijk dank daarvoor. Afgelopen week hebben we aan alle andere abonnees de reguliere nota verzonden. Ook nu hebben we geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk na te gaan van wie al een betaling was ontvangen. De meeste moeite hebben we met al in het vorige jaar vooruit betaalde bedragen; door ons beperkte systeem moet dit handmatig worden bijgehouden en onthouden. ,En dat gaat soms toch weer mis. Bij voorbaat onze excuses. Maar met een telefoontje kan het vaak snel worden opgelost. We hopen dat u de nota van € 22,00 liefst nog deze maand zult willen voldoen. Zet u a.u.b. vooral uw lidcode (getal boven uw naam) erbij.

Redactielid Op onze eerdere oproep om assistentie, vooral bij het maken (drukken) van ons blad, kwam een snelle reactie van Cor Kreft. “Volgende maand ga ik met pensioen; dan kom ik helpen”. En sinds half april heeft hij zich de bediening (en de nukken) van de machine eigen gemaakt, zodat er nu door twee mensen bij toerbeurt kan worden gewerkt. Inmiddels heeft hij zin gekregen in enig redactiewerk op de vrijdagavond, zodat we twee vliegen in

Er zijn echter twee vrijdagen in het jaar waarop er geen voedselpakket door de voedselbank Rotterdam aan de uitdeelpunten wordt geleverd. Dit is op de vrijdag tussen Kerst en Nieuwjaar en op de vrijdag na Hemelvaartsdag (dit jaar: 30 mei). Nu willen wij, de vrijwilligers van het uitdeelpunt in de Antwoordkerk ook dan wel graag een pakket aan de mensen meegeven.

6


‘Erg gechargeerd’ Marc Bollerman, beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, moest “er heel hard om lachen” toen hij de term ‘neofundamentalist’ voorbij zag komen. Dat zei hij op 1 mei in Kruispunt Radio: “Er staat ‘enigszins gechargeerd’. Nou ik vind het heel erg gechargeerd. Wat de Katholieke Kerk betreft, is er eerder sprake van ‘nieuwe katholieken’ en zeker geen fundamentalistische katholieken.”

Daarom vragen wij wederom de hulp van u als kerkgangers. Op zondag 11 mei worden boodschappenlijstjes in de kerken uitgedeeld. De boodschappen kunt u op de zondagen 18 en 25 mei in de kerken afgeven. Er zullen twee verschillende boodschappenlijstjes worden aangeboden. De twee lijstjes samen vormen een redelijk pakket aan levensmiddelen. Wilt u het lijstje bij de boodschappen voegen? Dan is voor ons makkelijk te zien welk deelpakket het is. Mochten niet alle lijstjes op 11 mei zijn uitgedeeld dan wordt de rest op 18 mei uitgedeeld.

Media Dat de media juist deze term uit het rapport pikten, begrijpt Bollerman wel. “In de samenleving bestaat een soort angst voor alles wat met religie te maken heeft. Men vindt het raar en gek. En dat is leuk, want daar kun je als media iets mee doen. Van mij mogen ze hoor, ik heb er geen last van.”

Heeft u geen lijstje ontvangen maar wilt u toch meedoen lever dan boodschappen in de kerk in met een briefje erbij dat het extra is. Ook kunt u contact opnemen met Aad Hoogerwerf, coördinator Voedselbank Hoogvliet; per telefoon 4162777 of via e-mail: a.hoogerwerf44@chello.nl Wij verdelen het dan zo dat iemand die wat extra kan gebruiken hiervan wat krijgt.

Verlangen naar stevig antwoord De landelijke coördinator van jongerenactiviteiten in de Katholieke Kerk is het wel met het rapport eens dat jongeren de kerkelijke leer serieuzer nemen. “Wat ik om me heen zie is dat jongeren die zich met de kerk engageren, er ook echt voor gaan. Die willen weten hoe het zit. Het mooiste vinden ze het als de kerk met een stevig antwoord komt.”

Wij als team, dat elke week paraat staat om de voedselpakketten in de Antwoordkerk uit te delen, willen u alvast heel hartelijk bedanken voor uw moeite en inzet.

Kritisch Het sterke engagement sluit volgens Bollerman niet uit dat jonge ‘neokatholieken’ niet kritisch tegenover bepaalde ethische leerstellingen van de Kerk staan. “Ik merk dat jongeren daar realistischer mee omgaan. Ze zoeken daarin hun eigen weg, meer dan hun ouders dat deden. Bij de heel ingewikkelde standpunten vragen ze zich af wat de Kerk daar eigenlijk over zegt. Daar willen ze de Kerk serieus over bevragen. Maar ze laten ook een kritische houding toe bij zichzelf. Ik zie ook geen reden waarom dat niet zou kunnen.”

Landelijk kerknieuws ‘Orthodoxe rk-jongeren zijn geen neofundamentalisten’ In het rapport 'Geloven binnen en buiten verband' dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) begin deze week publiceerde, staat dat in Nederland het aantal kerkgangers de laatste jaren 20 jaar drastisch is teruggelopen. Opvallend daarbij is dat de jongeren die nog wel naar de kerk gaan, steeds orthodoxer worden. Het SCP spreekt hier van ‘neofundamentalisme’. Tegen deze term zijn bezwaren gerezen. “De tekenen onder de kerkjeugd van wat enigszins gechargeerd een hang naar ‘neofundamentalisme’ kan worden genoemd, blijven niet beperkt tot de optimistische kanten van het geloof (een leven na de dood, een hemel), maar manifesteren zich nog sterker bij het geloof in de hel en de duivel”, schrijft SCP-onderzoeker Joep de Hart in het rapport.

Reactie auteur Auteur Joep de Hart van het SCP-rapport schreef in een reactie op de commotie over de term ‘neofundamentalisme op de website Nieuwwij: “Het rapport Geloven binnen en buiten verband gaat niet over ‘neo-fundamentalisme’ (Trouw). Het gaat evenmin over ‘fanatieke christenen’ (NRC Handelsblad). Dat ik het begrip neo-fundamentalisme ‘gemunt’ zou hebben is natuurlijk al helemaal onzin”, aldus De Hart. Hij voegt eraan toe: “Ik vind dat je met kwalificaties als ‘neo-fundamentalisme’ en ‘fanatiek’ uiterst voorzichtig moet zijn, al helemaal in het hedendaagse Nederland. Ze zetten mensen op het verkeerde been. Dat een deel van de jeugd weer vaker naar de kerk gaat of christelijke geloofswaarheden onderschrijft, heeft natuurlijk helemaal niets te maken met bijvoorbeeld moslimradicalen – en dat is toch de suggestie die zo wordt gewekt.” _________________________________________

Kwalitatief onderzoek nodig Antropoloog Miranda Klaver, die aan de Vrije Universiteit onderzoek doet naar jonge evangelische gelovigen, zei in Trouw over de geciteerde passage: “Ik heb bezwaar tegen de term ‘neofundamentalist’. Het gaat gewoon over orthodoxe gelovigen. Mensen kregen alleen meerkeuzevragen over vijf dogma’s. Daarmee weet je erg weinig. Wat moet je je voorstellen bij de duivel? Komt dat overeen met middeleeuwse plaatjes? Die dingen krijg je niet met algemene vragen boven water. Daar is kwalitatief onderzoek voor nodig.”

7


Heel veel kleurplezier met deze bijzondere kleurplaat!! Groetjes Susanne & Dineke

8


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Bankrekeningen Diaconie: algemeen NL10 INGB 0000079089 en NL76 RABO 0329502158; - Diaconaal project: NL30 INGB 0000521728; - Noodfonds: NL87 INGB 0000225337 Zending: NL76 RABO 0329502158 van de Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen) NL32 INGB 0002465960; voor VVB / AKB: NL38 INGB 0000445148.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192 DN, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Collectebonnen Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003795667 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij

Beheer gebouwen ● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. ▪ Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruyt tel. 06-28608910; e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com ● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, tel. 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (inclusief de Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein.

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat, Siloam en Westerstein).

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl. (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar) .

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

• Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistent:

9


• Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

Van de doopassistent

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

Eind januari was er, na een flinke pauze, een doopdienst. Ik ben blij u te kunnen vertellen dat er binnenkort weer gedoopt zal worden. Tarheel en Linn Wol-Hartman uit Rotterdam willen hun jongste zoon Rocco Isao laten dopen. Enkele jaren geleden is hun andere zoon Parker Daem ook gedoopt in onze gemeente.

Website Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

De feestelijke doopdienst zal zondag 18 mei plaatsvinden in de Dorpskerk. Ds. Wilschut gaat daarin voor; Constance Bergijk, viool en Roel Vos, orgel verlenen medewerking. Na afloop is er gelegenheid de ouders te feliciteren onder het genot van een kopje koffie of thee en er is natuurlijk ook limonade voor de kinderen. U bent allen van harte uitgenodigd dit doopfeest met ons mee te vieren.

Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Yvonne de Jong, doopassistent.

Taakdragers

Berichten over zieken

Ambtsdragers

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

Op 11 mei ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: dhr. Woudstra, dhr. Van Veelen; dhr. Verwoerd; lector: dhr. Van Veelen ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. Hallema, mw. Groot Bramel; lector: dhr. Heutink

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. G.J. Hoek-van der Linden, Klencke 131, 3191 VM, is nog in het zorgcentrum ‘Sonne-burgh’. Mw. W.M. Mastenbroek-Ockhuisen, Cloese 105, 3191 EB, revalideert in het verpleeghuis ‘de Breede Vliet’. Mw. M.M. Olivieira, Saffraanstraat 173, 3193 XJ, verblijft in het verpleeghuis ‘Antonius IJsselmonde’. In dit verpleeghuis is ook dhr. J. Bandstra, Klaasje Zevensterstraat 236, 3193 TW.

Op 18 mei ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: dhr. Becht, dhr. Hoogerwerf; dhr. Stout; lector: mw. Van Mastrigt ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Vervat, dhr. Wols; lector: mw. Grtoenendijk

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 11 mei 18 mei

dhr. Noordzij dhr. Mout

dhr. Vos dhr. Vos

Welkom- en kosterdiensten

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis

• Antwoordkerk 11 mei: welkom – mw. Groen, mw. Huiting; kosters – mw. De Blois, mw. Huiting; 18 mei: welkom – mw. Kerstens, mw. Hoek; kosters - dhr. Kerstens, dhr. Van Mastrigt.

Mw. A. van Tooren-Schilperoort, Ferdinand Huyckstraat 11, 3193 PB, is op 2 mei terug naar huis gegaan. Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer.

• Dorpskerk 11 mei: dhr. A. Hallema, dhr. Fossen 18 mei: dhr. en mw. Vervat

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Vervoer naar de Antwoordkerk 11 mei: 18 mei:

dames Struijk en Ypinga, de heren Van Opdorp, Van Helden, Kreft en Woudstra mw. Hoek, de heren Barendregt, Van Opdorp, Westerduin, Maring en Bijl

10


Tussen het eerste zeker weten dat hij ziek was en zijn overlijden zijn niet meer dan zes weken verstreken. Reeds bij mijn eerste bezoek moest besproken worden hoe de begrafenis moest worden. En de tweede keer hebben we diverse teksten al doorgenomen.

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar 21 mei

Mevr. J.E. Molendijk-de Kort, Zonnebaarsstraat 81, 3192LC

Het is niet zo moeilijk een goed beeld van Henk te schetsen. Hij was een onderwijzer in hart en nieren. Hij bracht kinderen bij wat ze moesten weten om het verder te brengen in hun leven. En hij bracht kinderen bij hoe ze met elkaar konden omgaan. En dat deed hij, zoals bij alles wat hij deed en was, bijzonder consciëntieus. Daarom hield dat niet op bij kinderen. Ook bij andere mensen in zijn omgeving, klein en groot, wist hij te zeggen wat belangrijk en wat wijs was. Bij hoe je als mensen met elkaar kunt omgaan hoorde uiteraard ook dat je dat niet aan elkaar opdringt. Als uit mijn vorige woorden het beeld zou ontstaan dat hij te pas en te onpas mensen aan het corrigeren was dan is dat volkomen onjuist. Hij zei wel hoe hij over de dingen dacht, maar alleen als je hem er om vroeg of als er echt niet gezwegen kon worden. “Je hoeft niet altijd alles te zeggen” was een van zijn wijze woorden. Het laatste dat hij zou willen is iemand te kwetsen en het kostte hem geen moeite om niet te oordelen over mensen.

• verjaardag 80 – 89 jaar 12 mei 12 mei 14 mei 16 mei 16 mei 18 mei 19 mei 20 mei 20 mei 23 mei 24 mei

Mw. J. Reverda-Kooiker, Klaasje Zevensterstraat 82, 3193TW Dhr. J. Dalm, Tijmweg 67, 3193GH Dhr. K. Oorebeek, Cloese 25, 3191EA Mw. L. Gravendeel-de Witte, Puitstraat 239, 3192SJ Mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193TW Mw. I. Berkhout-Bal, Klencke 243, 3191VP Dhr. G. de Vries, Tijmweg 38, 3193JL Dhr. J. Broeren, Park Vossendijk 171, 3192XD Dhr. S. Meijer, Klencke 217, 3191VP Mw. T.E. Molenbroek-Driessen, Cloese 177, 3191ED Mw. H.B. Lengkeek-Maassen, Klencke 323, 3191VS

• verjaardag 90 jaar en ouder 12 mei 23 mei

Onderwijzer in hart en nieren. Op Heijplaat is hij directeur geweest van de school daar. Dat werk heeft hij eveneens gewetensvol gedaan en het was zijn open houding en geest die de fusie tussen de openbare en de christelijke school mede heeft mogelijk gemaakt. Maar toen die klus er op zat deed hij wat hij het liefste deed: hij ging naar een andere school, de Zalmplaatschool, waar hij gewoon weer onderwijzer werd, staande voor de klas, onderwijzend, lerend. Hij was wel een mens met vaste routines. Die deden het immers goed, en dan kon je je daar ook het beste maar aan houden. De zaterdagse vis moest makreel zijn, geen paling. Hij wist ook heel goed hoe hij van het leven kon genieten. Gezeten met zijn sigaartje was hij in zijn element. En dan kon hij soms ook wel gemakzuchtig zijn. Als er iets moest gebeuren dan wilde hij dat wel doen, maar hij zou het doen op zijn eigen tijd, als hij er zelf aan toe was. Dat gunde hij een ander ook.

Mw. I. van Ballegoijen-Hartman, Schakelweg 198, 3192JP Mw. W. Ravestein-van Wattum, Bovensim 254, 3192HB

• huwelijksjubileum 13 mei 13 mei 20 mei 25 mei 26 mei

Echtpaar Mastenbroek-Ockhuisen, Cloese 105, 3191EB – 55 jaar Echtpaar Lengkeek-Vermeeren, Normahof 6, 3194JG - 55 jaar Echtpaar Visser-Villerius, Witte Hoek 14, 3191TM - 55 jaar Echtpaar Broeren-Volder, Park Vossendijk 171, 3192XD – 65 jaar Echtpaar Fähmel-van IJsselmuide, Tijmweg 25, 3193GG - 60 jaar

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

Een iets minder gemakkelijke kant van zijn bescheidenheid was zijn geslotenheid. Hij had het ook over zich om in zijn eentje wat te piekeren en de pessimistische kant te zien van de dingen. Eerst zien en dan pas geloven, zo reageerde hij ook wel op het leven om hem heen. Je hoeft niet altijd alles te zeggen - maar soms zei hij niks. Soms was hij te weinig uitgesproken en toonde hij niet wat er in hem omging. Bij de voorbereidingen waaraan ook ik heb deelgenomen begon hij zelf over zijn geloof. Het liefste

In Memoriam Hendrik Cornelis van der Werff Op 18 april is overleden dhr. Hendrik Cornelis (Henk) van der Werff op de leeftijd van 67 jaar. Als één ding ons allemaal geraakt heeft is het wel de snelheid waarmee alles gegaan is.

11


zou hij over God spreken als een God zonder handen - want daarmee is goed te vertellen dat wij mensen zijn handen moeten zijn. Het begint met de liefde van God, en daar is maar een antwoord op mogelijk: dat wij omgekeerd zouden liefhebben. Zijn liefde bewerkt onze liefde, zoals de dragende en werkende handen van God maar één antwoord mogelijk maken: Dat onze handen er zijn, om elkaar te dragen om het werk van de liefde te doen. Het betekende voor Henk wel dat het oude boek vol van betekenis was voor het leven hier en nu, en daar kon hij goed mee uit de voeten.

en gemeenten bieden plaatselijk niet alleen individuele, maar ook collectieve hulp door het ondersteunen van voedselbanken, kerstpakketten, inloophuizen, maaltijdprojecten, maatjesprojecten, belangenorganisaties en diaconale projecten die stedelijk worden uitgevoerd. Deze veelzijdige diaconale inzet is vooral gericht op het verminderen van armoede. De opsomming van collectieve hulp strookt helemaal met de principes die we als diaconie Hoogvliet ondersteunen; we doen onze uiterste best daaraan invulling te geven. Dus wat is ‘regulier’ in dit geval… net zo belangrijk als de overige bijzondere collecten.

Henk had er niet een compleet plaatje bij van hoe hij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde allemaal zag. Maar het vertrouwen hoeft daar niet anders om te zijn. De nieuwheid komt van God. Een mens is gedurende zijn leven bij God geborgen, in Gods hand om zo te zeggen. Op de dag dat iemand sterft verandert daar niets aan. Nog steeds is die mens geborgen en geschreven in Gods hand. Nooit vergeten, nooit verloren. Geen mens hoeft het te stellen zonder de trouw van God, die belooft alle dingen nieuw te maken. Hen die hem moeten missen - dat zijn er veel, getuige de grote belangstelling rond de begrafenis wensen we toe dat deze woorden mogen troosten op de momenten dat het nodig is.

Herhaling: attentie – opheffing gironummer Diaconaal Project! Vanuit de historie is dit gironummer: 521728 een tijd gehandhaafd, maar nu vervallen, want extra girorekeningen kosten geld. Naast het nummer voor het Noodfonds dat blijft bestaan, maken we nu gebruik van het algemene nummer 79089 of beter: NL10 INGB 0000079089 Wilt u dus een gift doen aan een diaconaal project gebruikt u dan dit nummer: NL10 INGB 0000079089 en vermeldt bij de omschrijving waarvoor het bestemd is. De penningmeester zorgt dan voor de juiste boeking en bestemming!

Kerk in Actie Werelddag: Grenzeloos delen Ds. R.J. Wilschut.

Grenzeloos delen in geloof, hoop en liefde. Op zaterdag 24 mei 2014 staat dit thema centraal op de Kerk in Actie Werelddag. Vanuit verschillende delen van de wereld komen er mensen samen om hun kennis en ervaring te delen. Wat kunt u als Nederlander leren van iemand uit Indonesië en wat kan een Indonesiër leren van iemand uit Nederland? Welke gaven en talenten hebt u om met anderen te delen? Als christenen zijn we wereldwijd met elkaar verbonden. Deze verbondenheid kunt u ervaren op de Kerk in Actie Werelddag. Laat u inspireren door verschillende culturen, maak kennis met medechristenen wereldwijd en kom uw kennis, gaven en talenten grenzeloos delen.

Op 1 mei is overleden mw. Wilhelmina Juliana Jacoba Cornelia van Houwelingen-Keizer op de leeftijd van 85 jaar. In het volgend kerkblad hopen wij van haar een In Memoriam op te nemen.

DiacoNieuws Bij de collecten In deze periode zijn er geen bijzondere collecten van diaconale aard, maar de collecten voor de lokale diaconie zijn uiteraard ook belangrijk! We refereren aan een bericht dat eind 2013 verscheen:

De werelddag vindt plaats op zaterdag 24 mei vanaf 9.30 uur. Adres: Dorpscentrum de Glindster, Rudolphlaan 2, De Glind. De toegang is gratis. Aanmelden is mogelijk via de website: www.kerkinactie.nl/werelddag Mocht u geen computer bezitten en toch dit eens willen bijwonen, vraag dan iemand van bijvoorbeeld de diaconie met een computer dat voor u te doen. (Zie ook bladzijde 15

Steeds meer mensen doen een beroep op de kerken Volgens de kerken blijft de overheid in gebreke, al was het maar door de bureaucratische rompslomp, die snelle hulpverlening onmogelijk maakt. Daardoor doen mensen in hun nood een beroep op de kerken. De overheid blijft echter in de ogen van de kerken verantwoordelijk dat niemand in armoede hoeft te vervallen, aldus een verklaring van meerdere kerkelijke instanties. Volgens de kerken schendt de overheid het recht op een voldoende inkomen. Doet de kerk dan niets? Uiteraard beschikt de kerk over beperkte middelen, maar de meeste kerken

Uw voorbeden gevraagd! Nu de ontwikkelingen in het conflict in Oekraïne een dramatische wending hebben genomen, sluiten we aan bij de gebeden van de geestelijke leiders en inwoners van Oekraïne: ‘God geef kracht en wijsheid aan de leiders en het volk van Oekraïne, opdat het bloedvergieten stopt, het conflict op

12


vreedzame wijze en met respect voor mensenrechten beëindigd wordt, en een burgeroorlog voorkomen kan worden’.

³) Zendingswerk bestaat uit de collecteopbrengsten van de Voorjaarszendingsweek, de Pinksterzendingsweek, de Najaarszendingsweek en de Zending zomercollecte. 4 ) Totaalprogramma/Interactief bestaat uit de Campagne 40dagentijd en Kerk In Actie algemene ondersteuning. Zowel de gemeentebijdragen als de particuliere bijdragen laten dus een vooruitgang zien. Bemoedigend!

Giftenrapportage Kerk in Actie Evenals voorgaande jaren, ontving de diaconie weer een overzicht van giften in het jaar 2013. Het betreft dus hier de giften ontvangen via Kerk in Actie collecten en particuliere giften (rechtstreeks door individuele mensen overgemaakt naar Kerk in Actie). KiA schrijft: Het is bijzonder om te zien hoeveel gemeenten, waaronder de uwe, zich met ziel en zaligheid hebben ingezet voor diaconaal en zendingswerk dichtbij en ver weg. Hartverwarmend is het te weten dat er binnen de 40dagentijdperiode ruim duizend gemeenten in actie zijn geweest voor hun naasten. Kerk in Actie is allen bijzonder dankbaar. Al deze steun, klein of groot, is van onschatbare waarde voor de partnerorganisaties die Kerk in Actie namens en met u mag ondersteunen. Ondanks alle inzet zijn de landelijke bijdragen helaas teruggelopen ten aanzien van 2012. Dat is onder meer verklaarbaar door het teruglopende kerkbezoek en tegelijkertijd door de toename van hulpaanvragen richting plaatselijke gemeenten. We hopen dat we in 2014 desondanks weer op u mogen rekenen en samen de Kerk in Actie kunnen zijn. Uiteraard is een geheel gespecificeerd overzicht te groot om hier te vermelden, daarom een verkorte weergave die dit enigszins benadert. Het betreft dus de periode februari 2013 t/m januari 2014. Onder de omschrijving vindt u ‘particulieren’. De bedragen achter die omschrijving zijn dus door collecten en giften aan de diaconie bijeengebracht. Het item particulieren geeft aan wat rechtstreeks door gemeenteleden is gestort naar Kerk In Actie. Omschrijving

in 2012 3197,85 1006,72 556,43 196,00 954,17 406,50 1176,77 1075,90

€ € € € € € € €

Voedselbankactie op de vrijdag na Hemelvaartsdag Graag herinneren we u nog even aan het fantastische verloop van de actie tussen Kerst en Oud en Nieuw. Het toont uw betrokkenheid aan en al zou dat vanzelfsprekend moeten zijn, de praktijk geeft helaas in koele cijfertjes hiervan blijk en dat was groots. Hopelijk wilt u dus in de komende weken weer de boodschappen doen die staan vermeld op de briefjes die voor of na de kerkdiensten worden uitgereikt. En ach, mocht u een van de briefjes missen dan zal niemand u boos aankijken indien u op eigen initiatief uw bijdrage naar uw keuze aanlevert. Wederom spreken we uit dat het eigenlijk triest is dat de voedselbank bestaat, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat ze helaas bitter nodig zijn. Alvast weer bij voorbaat dank! Op de website van de Tilburgse voedselbank vonden we een gedicht dat tot nadenken stemt. Gedicht over ARMOEDE door stadsdichter Esther Porcelijn, 2013. ARMOEDE (Verborgen) armoede De armen van nu zijn als… de armen van vroeger. Bespot, belast, beknibbeld. Niemand kent ze, niemand is ze Maar iedereen wil vergelijken. “Het valt wel mee, met mij valt het mee.” Als een lopende naast de lamme. We weten alles beter, Meer doen, minder klagen Koken voor vier euro kan toch best? De rijkdom toont zich: Naast de lamgeslagen Zitten wij gepoft te piepen Rond de tafel met schimmig licht Sfeervol en hip knagen we Aan onze knapperige borden. Haute Cuisine van vroeger is van nu. Arm en dus dom, denken we, Verslagen is nooit echt gestreden. Gevallen heeft nooit goed gestaan Op eigen benen, de eigen broekriem aan. Schenken uit de dozen op zolder Met oude broeken en gatensokken, Verfrommelde jurken en blikjes maïs We zijn het kwijt, gegeven is gegeven Dankbaarheid komt met een prijs.

in 2013 5013,45 1247,22 560,64 126,00 1004,77 341,00 1183,12 1017,40

Diaconaat buitenland ¹) Particulieren Diaconaat in Nederland ²) Particulieren Zendingswerk ³) Particulieren 4 Totaalprogr./Interactief ) Particulieren

€ € € € € € € €

Totale bijdragen

€ 8570,34 € 10493,60

In tegenstelling tot de somberheid van het in Nederland teruglopen van de bedragen in 2013, constateren we dat dit in Hoogvliet dus niet het geval is. Er is zelfs een vooruitgang van circa 2000 Euro! Om te laten zien waaruit de verschillende rubrieken zijn opgebouwd nog even een korte verklaring. ¹) Diaconaat buitenland bestaat uit de opbrengsten van werelddiaconaatcollecten, noodhulpacties en collecten voor Kinderen in de Knel ²) Diaconaat in Nederland puur uit algemene Kerk In Actie collecten voor het binnenlands diaconaat, projecten in Nederland.

13


Meer? Willen ze meer? “Hoe durven ze ’t in de bek te kijken? Ik werk hard hoor, ik werk hard!” Voor elke cent zo tien andere. Het kratje, thuis, zorgvuldig gedekt Met een theedoek over de koekjes “Hier gaat iemand van overleven, Hiervoor verdien ik respect.” Wij drogen in gedachte hun tranen Met kaasstengels en zeven bananen, En, na gretig te hebben gegeven, Bedenken wij hoe zij gelukkig zijn Vier kinderen zonder honger ook de hond dankt zijn baas. Onze voldaanheid toont zich in andermans verdriet. We stellen ons voor hoe ze lachen Hoe wij hun lichaam verwarmen Maar echt kennen doen we ze niet. Onze, verborgen, armen.

Het lied kan beschouwd worden als een trinitarische doxologie: een lofprijzing op de Drie-ene God. In de strofen 1 en 2 is de openingszin van Psalm 66 tot een lofzang uitgebreid waarin de gehele kosmos wordt betrokken. Strofe 3 bezingt de Zoon, strofe 4 de Geest die de adem schenkt. Vanwege het trinitarische karakter kan dit lied ook goed functioneren als gloria. De melodie van Frits Mehrtens is even stralend als de tekst. Elk couplet begint met ‘Zing jubilate’ en eindigt met ‘jubilate!’. Zowel aan het begin als aan het eind klinkt dan de hoogste melodienoot (bron: Pieter Endedijk, www.kerklied.net).

Robert Wilschut.

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Uit de Aalkaar pastorie Doop Op 18 mei zal in de Dorpskerk Rocco Isao Wol gedoopt worden; zie elders info van Yvonne de Jong.

▪ Kerkelijke Stand Overleden op 19 april: dhr. Mattheus Johannes Berg, 86 jaar; hij woonde sinds kort op Kruisnetlaan 410; 1 mei: mw. Wilhelmina Juliana Jacoba Cornelia van Houwelingen-Keizer, 85 jaar, Kruisnetlaan 558. Verhuisd: echtpaar Kalkman-van Dalen, Tijmweg 23, naar: Cloese 27; echtpaar Oorebeek-Riedijk, Paljaspad 4, naar: Cloese 25.

Wat ik nog meer kwijt wil: info over Lied van de Week Er bestaat een reeks toelichtingen bij het lied van de week. Aangezien wij dikwijls dit lied ook kiezen is het zinvol om deze toelichtingen over te nemen. Op sommige zondagen hebben wij een ander lied gekozen (bijvoorbeeld: soms is voor het zingen echt een cantor nodig, maar die hebben wij niet). Dan ontbreekt deze informatie uiteraard; voor het overig geeft dit een beetje inzicht in de achtergronden van de liederen.

▪ Collecteverantwoording

11 mei – Vierde zondag van Pasen NLB 652 – Zing jubilate voor de Heer De vierde zondag in de paastijd draagt vanouds de naam ‘Jubilate’, genoemd naar de eerste woorden van de introïtusantifoon: ‘Jubilate Deo omnis terra’. Dat is het begin van Psalm 66: ‘Jubel voor God, heel de aarde’ (verg. ook NLB 640c). Willem Barnard schreef in de tweede helft van de jaren vijftig veel nieuwe liederen, gebaseerd op het klassieke liturgische jaar. Voor de paastijd dichtte hij een aantal zondagsliederen, met steeds de antifoontekst als uitgangspunt. Deze liederen zijn dan ook zeer geschikt om als openingslied op de betreffende zondag te zingen. In het Liedboek voor de kerken stonden er enkele (nu NLB 650, 655 en 659), maar ‘Zing jubilate voor de Heer’ werd niet opgenomen. In Vlaanderen wist men er wel raad mee: het liedboek voor de rooms-katholieke kerkprovincie daar, dat in 1977 verscheen, droeg als titel: Zingt Jubilate. Ook de nieuwe editie uit 2006 behield die titel.

Op do. 17 april - Meeuwenhof, Ki/dK

€ 27,75

Op za. 19 april - Dorpskerk, Kerk:

€ 29,20

Op 20 april Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: PKN-JOP: Deurcoll.: € 207,20 € 147,95 € 78,41 € 184,19 € 162,95 € 139,20

Op 27 april Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: PKN:E&K: Deurcoll.: € 84,05 € 64,35 € 39,05 € 164,85 € 124,10 € 96,85

▪ Giften Kerk • bloemenfondṣ € 20,00 van NN via mw. Van Lunteren Hartelijk dank voor uw bijdrage. Nog maar eens:, ontvangt u een gift, doe deze IN de enveloppe in de collectezak met vermelding van doel en van wie! Dan komt het goed! _________________________________________

14


15


In missionaire groeisituaties blijkt het soms gewenst dat een pionier de bevoegdheid krijgt om kinderen te dopen, huwelijken te bevestigen en het avondmaal te bedienen.

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Gemeenten uitgedaagd tot bezinning op het ambt Gemeenteleden, predikanten, ouderlingen, diakenen, kerkenraden, classicale vergaderingen en kerkelijke pioniers kunnen de komende anderhalf jaar reageren op aan hen gerichte brieven over het ambt. De synode sprak op 24 april 2014 uit dat de zeven brieven die de scriba voor hen heeft geformuleerd, gezien mogen worden als een vervolgstap in een brede bezinning op de betekenis en functie van het ambt in de Protestantse Kerk. Iedereen kan reageren. Het moderamen van de synode verzamelt de reacties en verwerkt deze eind 2015 in een overzicht. Tijdens de bespreking van dit overzicht in april 2016 zullen nadere voorstellen worden voorgelegd over de ontwikkeling van een visie op het ambt

Nieuwe website Kerk in Actie Sinds 22 april 2014 is de nieuwe website van Kerk in Actie online. Het is voor Kerk in Actie van groot belang dat de nieuwe website ook goed geschikt is voor mobiel gebruik. Voortaan zijn nieuwsberichten, maar ook weblogs, reisverslagen en persoonlijke verhalen direct te vinden op www.kerkinactie.nl/actueel. Diakenen kunnen voor hen belangrijke informatie vinden op www.kerkinactie.nl/diaken: nieuws, agenda, het vakblad Diakonia, de nieuwsbrief, de meest recente collecte, diaconale thema’s, veel gestelde vragen, de link naar het diaconaal platform op LinkedIn. ZWO-groepen vinden belangrijke informatie op Kom in actie, maar speciaal voor hen is er www.kerkinactie.nl/zwo.

Cijfers 2013: Kinderdoop springlevend Tijdens de vergadering van de synode zijn de statistische gegevens over 2013 gepresenteerd. In 2013 werden in de gemeenten van de Protestantse Kerk 7.743 personen gedoopt. Ruim 90% daarvan werd in het eerste levensjaar gedoopt. Daarnaast deden er 4.174 volwassenen belijdenis van hun geloof. Omgerekend naar één van de 1943 gemeenten, betekenden de jaarcijfers dat er per gemeente 8 personen zich inschreven, 25 personen zich lieten uitschrijven, 4 personen werden gedoopt (meestal als kind), 2 personen belijdenis deden en 14 personen overleden.

Synode: Ontwerp nieuwe Roosevelthuis / Hydepark gepresenteerd Tijdens de vergadering van de kleine synode op 24 april is het ontwerp van het nieuwe Roosevelthuis gepresenteerd. Haaije Feenstra, directeur van de dienstenorganisatie: 'We zijn bijna zo ver dat het ontwerp definitief is. Op een paar details na is het rond.' Als alles volgens planning verloopt, opent het nieuwe gebouw - diaconaal vakantiecentrum en conferentiecentrum – in voorjaar 2016 de deuren. De verwachting is dat deze winter de bouw start. Het nieuwe gebouw wordt een ‘huis voor de kerk’: voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding. Daarnaast wordt het een plek voor bezinning, toerusting, ontmoeting en vakantie.

Tien jaar Protestantse Kerk in Nederland Tien jaar geleden, op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dit tienjarig bestaan wordt op zondag 14 september 2014 gevierd met een speciale kerkdienst in De Fontein te Nijkerk.

Pioniers mogen sacramenten bedienen Gemeenten in de Protestantse Kerk waaraan een pioniersplek is verbonden, kunnen in speciale gevallen worden aangemerkt als een ‘gemeente in bijzondere missionaire, diaconale en pastorale omstandigheden’. Niet-theologen die aan een dergelijke pioniersplek leiding geven, mogen onder omstandigheden in die gemeenten de sacramenten bedienen. Dat heeft de generale synode op 24 april 2014 besloten. Er moet dan wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. De pionier moet lid zijn van de (wijk)kerkenraad en een predikant moet supervisor van de pionier zijn. Het moet gaan om een pioniersplek van de Protestantse Kerk of de IZB. Ook worden er aan de pioniers opleidingseisen gesteld.

Het thema van de kerkdienst sluit aan bij de Startzondag van 2014: Met hart en ziel - Vieren en verbinden. Er is bewust voor gekozen om deze viering te houden in een nieuw kerkgebouw (2011). Zo wordt de toekomstgerichtheid van de Protestantse Kerk gesymboliseerd. Deze viering wordt uitgezonden op televisie. Bovendien wordt op maandag 22 september 2014 een Landelijke Predikantendag georganiseerd voor alle predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk. Deze dag wordt gehouden in De Nieuwe Kerk te Amsterdam.

De vraag naar de ambtsbevoegdheid komt uit de praktijk van de bestaande pioniersplekken.

16


Startzondag 2014: ‘Met hart en ziel – vieren en verbinden’ ‘Met hart en ziel – vieren en verbinden’ is het thema dat dit jaar voor de Startzondag wordt aangereikt. De Protestantse Kerk maakte materiaal voor Startzondag en Jaarthema. Vrijwel alle gemeenten van de Protestantse Kerk vieren in september hun Startzondag: het begin van een nieuw seizoen. Veel gemeenten bedenken voor deze dag hun eigen thema en verzinnen er hun eigen activiteiten bij. Prima! Er zijn ook gemeenten die aan de slag willen met het thema dat de dienstenorganisatie voor de Startzondag aanreikt, zodat zij niet zelf alles hoeven te bedenken. De verschillende afdelingen binnen de dienstenorganisatie ontwikkelden materiaal om op de Startzondag te kunnen ‘vieren en verbinden’. Op www.pkn.nl/startzondag is inspiratie te vinden voor de Startzondag (kerkdienst en feestprogramma) en Jaarthema, evenals een korte uiteenzetting van het thema, en werkmaterialen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Publicatie Help ons U te vinden, gebedenboekje Het is niet altijd eenvoudig de juiste woorden te vinden om in een bepaalde situatie (hardop) te bidden. In dit gebedenboekje staan ruim honderd nieuwe gebeden, geschreven door vrouwen en mannen die aan de basis van het kerkenwerk staan of hebben gestaan. Rond tien thema’s hebben zij opgeschreven wat soms maar moeilijk onder woorden valt te brengen.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur

Bestellen: € 7,95 via webwinkel.pkn.nl/missionair-werk

• Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur (niet in januari –maart 2014). • Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur

Concerten Dinsdag 13 mei – Laurenskerk, 12.45 uur Orgelpauzeconcert door Bert den Hertog. Maandag 19 mei – De Doelen, 12.45 uur Geert Bierling. The London Organ Virtuoso IV, Händels beroemde orgelconcerten op. 7. Zaterdag 24 mei – De Doelen, 15.00 uur Leo van Doeselaar. Franse grandeur.

• Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

Wijzigingen voorbehouden Toegang vrij tenzij anders aangegeven _________________________________________

17


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie. Heidense achtergrond De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel katholieke feesten het geval is een heidense achtergrond. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse godin Maia werd geïdentificeerd. Maia De maand mei (Maius in het Latijn) werd naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord μαια (maia) betekende oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Het Latijnse woord maior (= 'groter') is dan ook aan maia verwant.

1989 ~ 25 ~ 2014 Met grote vreugde en dankbaarheid deel ik u mede, dat ik

Hans Vergeer mijn zilveren priesterfeest op 13 mei a.s. zal gedenken. De Eucharistieviering zal plaatsvinden op zondag 18 mei 2014 om 11.00 uur in de parochiekerk ‘H. Maria Koningin’, Memlinghof 2, 2923 XT Krimpen aan den IJssel.

Germaanse meifeesten Ook de Kelten kenden een voorjaarscultus rond een godin: Beltane. Haar feest (rond 1 mei) stond in het teken van de vruchtbaarheid. De Germanen en West-Slavische volkeren kenden ook een in mei gehouden vruchtbaarheidscultus. Grootse feesten werden gevierd rond op open plekken opgerichte bomen of boomstammen, die later Meibomen zijn gaan heten. Zoals de Romeinen vierden ook de Germanen in mei de zich opnieuw manifesterende groeikracht van de natuur en de overwinning van de zomer op de winter. Meifeesten rond Meibomen met Meidansen, Meikoninginnen en Meigraven bleven ook na de kerstening van Europa bestaan.

Aansluitend aan de Eucharistieviering is er gelegenheid tot feliciteren in de parochiezaal. U bent van harte uitgenodigd bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. In deze dagen van voorbereiding vraag ik u om gebed. Waar geloof is, daar is liefde Waar liefde is, daar is vriendschap Waar vriendschap is, daar is tederheid, daar is God Waar God is, daar is niets meer nodig, daar is alles

Projectie op Maria In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie waren het vooral de jezuïeten en kapucijnen die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk verspreidden.

Mariamaand Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan haargewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans.

Aflaten voor vierders Mariamaand Pius VII (1800-1823) was de eerste paus die deelaflaten verstrekte voor gelovigen die zich in de maand mei op bijzondere wijze toelegden op de verering van Maria. Pius IX (1846-1878) gaf er een volle aflaat voor. Aflaten zijn door de paus verleende kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die in het Vagevuur nog moeten worden uitgeboet. Deze pauselijke gunsten betekenden in de 19de eeuw voor een groot

Bedevaarten Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van

18


aantal katholieken nog veel. Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand een geweldige impuls.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Aanvulling op liturgie Pius XII (1939-1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt: "Het is een van de vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren maar niettemin van bijzondere importantie en waarde zijn. Ze kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de officiële eredienst. Steeds weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen door de Apostolische Stoel en door de Bisschoppen" (encycliek Mediator Dei, nr. 182). Encycliek Paulus VI (1963-1978) schreef een encycliek over de Mariamaand, getiteld Mense Maio ('In de maand mei'). Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de Vietnam-oorlog beval hij daarin het vieren van de Mariamaand aan als een krachtig middel ter verkrijging van vrede en gerechtigheid. Ook riep hij gelovigen op in de meimaand veelvuldig tot Maria te bidden voor het welslagen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en de doorwerking van haar besluiten.

Binnenkort vinden de volgende bedevaart plaats: • Een ééndaagse bedevaart op 14 juni • Een tweedaagse bedvaar op 24 en 25 mei • Een vijfdaagse bedevaart van 16 tot 20 mei Voor opgaven en verdere informatie over de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij:

Oktober Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com Bgg.: Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl Ook kunt u onze website raadplegen: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Banneux bedevaarten Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux in de Belgische Ardennen, waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

19


KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

100 jaar Cordaid Precies honderd jaar geleden begon een klein groepje mensen Belgische kinderen te helpen die door de Eerste Wereldoorlog van huis verdreven waren. Dat deden ze puur en alleen omdat ze zagen dat het nodig was. Het was het begin van wat nu Cordaid is. Sindsdien zij er altijd en overal mensen geweest die anderen wilden helpen door hun tijd, hun middelen, hun kennis maar vooral hun hart te delen met anderen. Stille helpers noemen wij hen. U kent Cordaid vooral van Memisa en Mensen in Nood. Stille helpers hebt u ook in uw omgeving en wellicht ook in uw parochie. Denkt u maar aan de missionarissen die huis en haard achterlieten om de missie in te gaan om het leven van mensen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika te verlichten. Maar ook dichtbij en anno 2014 denken we aan de vele vrijwilligers die zich op velerlei gebied binnen en buiten de eigen kerk of parochie inzetten en daarvoor nooit iets terugvragen.

BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Bankrekeningen: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par. Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage); ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Dit jaar bedanken we hen voor het bijzondere werk dat zij doen. Een ode aan de stille helpers: Cordaid wil dit samen met anderen vieren met een bijzondere avond op 15 mei in Den Haag (20:00 tot 22:00 uur). KRO presentatrice Hella van der Wijst zal deze avond leiden. Het wordt een avond vol verhalen van mensen die zich inzetten voor een ander. U kunt zich gratis voor de avond aanmelden op www.ditwilikmetjedelen.nl. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u een bezoek brengen aan de tentoonstelling 'Stille Helpers, 100 jaar Cordaid'. In deze tentoonstelling maak je een reis door de geschiedenis van helpen. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 16 mei in het Stadhuis Den Haag.

Vieringen in de Mariakerk Zo. 11 mei: Vierde zondag van Pasen. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. Priester: pastoor W. Froger Lector: lid van het koor Intenties: dhr. en mw. van Schöll-v.d. Sijden, Joao Silva, dhr. Jan Coevoets, dhr. en mw. John en Truus Veldhuis, mw. Riet Matthijsen, mw. Blijenburg voor kracht bij haar ziekte.

Hoogvliet / Pernis

14.00 uur

Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

Ma. 12 mei: 10.00 uur Eucharistieviering. Intenties: Divera Kamp-Boon, Aida v.d. BiezenDubero. Do. 15 mei: 10.00 uur Eucharistieviering. Vr. 16 mei: 19.00 uur Rozenkransgebed. Zo. 18 mei: Vijfde zondag van Pasen. 9.30 uur Woord- en Communieviering met samenzang. Voorgangers:dhr. en mw. Janssen-Impens Intentie: Joao Silva.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

12.30 uur

PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

20

Jongerenviering, waarbij twee kinderen gedoopt zullen worden.


Ma. 19 mei: 10.00 uur Eucharistieviering.

dag, 29 mei, start de Pinksteractie voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Doordat parochianen in heel Nederland elk jaar zo'n belangrijke bijdrage leveren aan deze actie, kan de WNM een echte steun zijn voor onze missionarissen en voor onze missionair werkers, die met jeugdig elan de missionaire traditie voortzetten. Zij geven veel. Onze missionarissen en missionair werkers stellen zich met liefde ten dienste van anderen. Ze geven veel. Maar ze hebben uw steun nodig.

Do. 22 mei: 10.00 uur Eucharistieviering. Vr. 23 mei: 19.00 uur Rozenkransgebed. Za. 24 mei: 15.00 uur Doopviering. Zo. 25 mei: Zesde zondag van Pasen. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: pater Y. Konchenko. 13.00 uur Doopviering.

Neem missionaris en priester Matthieu Ham (59). In Brazilië helpt hij onder andere oude mensen die leven in armoede. De WNM helpt hem met een vergoeding voor noodzakelijke verzekeringen, zorgt voor veiligheidstrainingen en betaalt één keer in de drie jaar een ticket naar huis.

Uit de parochie

Dagen om te vieren

Of kijk naar het verhaal van Karin Swagemakers (26) Zij is tijdelijk uitgezonden naar Peru. Daar leert ze jongeren weerbaar te worden en zo verantwoording te nemen voor hun eigen toekomst. Ook zij ontvangt een kleine toelage voor verzekeringen en een ticket naar huis. Maar onze bijdrage is niet alleen van financiële aard. Matthieu noemt de WNM zijn ruggensteun. En Karin weet dat ze dankzij de WNM een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van onrecht. Onze steun, via de WNM, is hun houvast.

▪ Verjaardag 80 jaar en ouder 12 mei 12 mei 13 mei 15 mei 18 mei 18 mei 20 mei 20 mei 22 mei 24 mei 24 mei 25 mei 25 mei

Mw. J.M. Kicken-Schoenbrodt, Bovensim 204, 3192 HA Dhr. A. Eijkemans, Bongweg 88, 3192 NC Mw. J.M. Verhoeven-Senders, Prikkorf 215, 3192 ZB Mw. W. van Kan-Scharff, Prikkorf 50, 3192 ZC Mw. G. Haneveer, Bernagie 22, 3191 JS Mw. G.T. van Dijk-Vollebregt, Othelloweg 307, 3194 GR Dhr. G.F. Axt, Park Vossendijk 121, 3192 XD Mw. C.P.M. Erwich-van Veen, Botreep 426, 3192 PG Mw. A.M. in den Bosch-Sijstermans, Boerenhoek 4, 3191 TB Mw. A. Meijer-Antonissen, Klaasje Zevensterstraat 340, 3193 TW Mw. L.L. Vegers-van Eijk, Schakelweg 162, 3192 JP Dhr. H.J. Hofsteede, Botreep 342, 3192 PG Mw. E.E. Schenke-Hukom, Pieter Stastokweg 30, 3193 PZ

Waar Christus' gelaat is vervormd. Ondanks dat de Braziliaanse economie floreert, is er altijd een groep die buiten de boot valt, zegt Matthieu Ham. Hij ziet er een uitdaging in de rijken te laten delen met de armen. De opbrengsten uit de zorg voor welgestelde ouderen met Alzheimer, dementie en Parkinson, besteedt hij aan de hulp aan ouderen die geen zorg in een tehuis kunnen betalen. "Veel zieke ouderen leven in grote eenzaamheid: niemand let erop of ze hun medicijnen slikken, te eten hebben en zorg krijgen", vertelt Matthieu. "Voor die mensenopkomen is iets moois. Bijbels gezien ligt concreet je roeping daar waar je ziet dat Christus’ gelaat vervormd is." Ook Karin Swagemakerswordt gedreven door die strijd tegen ongelijkheid. Een groot taboe op seksualiteit en de vaak ongelijkwaardige relaties tussen man en vrouw, leiden in Peru tot schrijnende situaties. Karin: "Een meisje dat zwanger is, wordt er meestal direct van school gehaald, omdat ze een slecht voorbeeld zou zijn voor anderen. De kans is groot dat ze op straat belandt." Karin verzorgt trainingen om jongeren zelfvertrouwen te geven en duidelijke keuzes te maken met het oog op huntoekomst. "Ze leren hoe ze gezonde relaties kunnen aangaan, gebaseerd op eerlijke communicatie en gelijkheid."

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Landelijk kerknieuws De missionaire traditie voortzetten: Samen maken we het mogelijk! De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten ruim 750 missionarissen en 40 missionair werkers zich in voor kwetsbare medemensen. Wij in Nederland maken dat mede mogelijk, via de Week Nederlandse Missionaris. Op Hemelvaarts-

Vervolg op volgende bladzijde.

21


Op de Inspiratiedag op zaterdag 17 mei in Gouda kunt u Matthieu Ham en Karin Swageinakers ontmoeten. Ze komen over uit Brazilië en Peru om u deelgenoot te maken van hun passie en hun concrete inzet voor een meer rechtvaardige wereld.

Nederland 'loopt mee' op het pad van Matthieu en Karin, in de vorm van de steun van ons allen via de Week Nederlandse Missionaris. "Daar ben ik ontzettend blij mee", zegt Karin. "Er is nog zoveel onrecht en er moet nog zoveel gebeuren om dat te bestrijden. Daar lever ik met hart en ziel mijn bijdrage aan. Dat kan, mede dankzij de steun van al die mensen via de Week Nederlandse Missionaris."

Hoor uit de eerste hand hoe uw bijdrage het verschil maakt in de levens van ouderen en jongeren. Samen met andere aanstekelijke sprekers geven Matthieu en Karin invulling aan een inspirerende dag. Dé opmaat om vervolgens van de Pinksteractie in uw parochie een groot succes te maken!

Pinksteractie 2014: steun de WNM! Laten we dat houvast blijven bieden! Steun de Week Nederlandse Missionaris tijdens de Pinksteractie van 29 mei t/m 8 juni! Met uw bijdrage zetten wij samen de missionaire traditie voort. U kunt onze missionarissen steunen door: ▪ een bijdrage aan de Pinkstercollecte ▪ door het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op de website ▪ een gift via rekeningnummer IBAN NL30RABO 0171 211111, WNM, Den Haag ▪ uw omgeving te vragen óók bij te dragen. ▪ Inspiratiedag 2014

Voor meer informatie over de Inspiratiedag 2014 en de mogelijkheid u aan te melden, kijk op: weeknederlandsemissionaris.nl. Meer informatie over de WNM vindt u op: www.weeknederlandsemissionaris.nl

_________________________________________

_________________________________________

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044 Reserveringen: Begrafenis- en Crematieonderneming

tel. 06-28608910 of per e-mail:

Goetzee DELA

Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

sjanie.spruyt@ gmail.com

22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

• • • • •

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 010-760 22 33; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur; e-mail: swhp@hotmail.nl

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Kruisnetlaan 200 (Antwoordkerk, 3192 KD Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PLATFORM GEHANDICAPTEN HOOGVLIET Secr.: Bert Timan, Bongweg 102, 3192 NC Hoogvliet tel. 8408404 (na 20.30 uur), e-mail: l.timan@upcmail.nl

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee: € 22,00 per kalenderjaar (Tijdens een lopende jaargang: na 1 juni - € 10,00; na 1 september - € 5,00; na 1 november - gratis) Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: .......................................................................................................... ................................... adres: ...................................................................................................................... ......................................... postcode/woonplaats: ................................................................................ telefoon: ...................................... e-mail: .................................................................................... IBAN-betaalrek.: .............................................. abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

23


AFSCHEIDSHUIS uitvaartverzorging Ervaring in persoonlijke uitvaartbegeleiding

Sfeervol ingericht huis voor een persoonlijk afscheid gevestigd in de voormalige pastorie van de R.K. Kerk Maria en Johannes onder het Kruis

010-242 98 12 Een uitvaart tot in de kleinste details betaalbaar verzorgd in de regio Rijnmond

Dag en nacht bereikbaar Het geheel vrijblijvend en kosteloos opstellen van uw uitvaart codicil door middel van een voorbespreking. Gespecialiseerd in kerkelijke uitvaarten Professionele verzorging van een thuisopbaring van een overledene, rouwdrukwerk en van het vervoer in eigen beheer. Ongeacht waar u verzekerd bent

www.wimzwijnenburg.nl

Mogelijkheid tot het gebruik van onze 24-uurs kamer met een gecodeerde sleutel in bruikleen. Nabestaanden kunnen hierdoor - op ieder gewenst moment - afscheid nemen van een dierbare zonder daarvoor eerst een afspraak te maken. Mogelijkheid tot het houden van een avondwake in besloten kring

Traviataweg 76 3194 JZ Hoogvliet Rt Telefoon: 010-242 98 10

201409  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201409.pdf

201409  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201409.pdf

Advertisement