Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 46, nr. 4 - 22 februari 2014


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

05 27 feb. 06 13 mrt. 07 27 mrt.

28 feb. 14 mrt. 28 mrt.

Redactieadres:

8 mrt. 22 mrt. 5 apr.

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur): 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

8/3 - 22/3 22/3 - 5/4 5/4 - 26/4 (drie weken!)

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Aswoensdag zonder askruisje

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

die morgen knielde hij niet devoot in de kapel voor het boetekruis om zich met gewijde as te laten bestrooien. die avond spaarde hij wel zijn eigen kruis door meteen na zijn werk rechtstreeks naar huis en niet, nog eens, naar de hoerenbuurt te rijden

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

met dat gespaarde geld kocht hij een extra boeket lentebloemen vol beloften om zijn vrouwtje, zoals maanden voorheen, thuis nog eens heerlijk te kunnen tooien

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: IBAN: NL12INGB0000459099 ▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie:

vooral met een overvloed van lieve woorden, zachte gebaren, en de oprechte,vaste wil om meer dan zes wekenlang naar Pasen toe te verrijzen uit zijn dubbelspel om thuis de kille kilte te vermijden.

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

ook in de vasten kunnen soms kleine dingen iets groots maken!

Joz le Bruyn, Levensgedicht

2


Reclamefolders Elke week krijgen wij thuis een dik pak met reclamefolders in onze brievenbus. De folders, in alle kleuren en maten, tonen plaatjes van schoenen, appels, jassen, zitbanken, computers, auto’s, speelgoed, parfum, potten met smeuïge pindakaas en duizend andere zaken. Uiteraard is er een schreeuwerige tekst dat je voor het product de absoluut laagste prijs betaalt. Wie goed oplet weet dat dit vaak niet waar is. Reclame probeert ons te verleiden om bijvoorbeeld die lekkere pot kersenjam wél te kopen. Toch mis ik een folder. Het is een folder die wijst op een innerlijke rijkdom en vrede. Die folder zit er niet bij, want deze innerlijke rijkdom en vrede is onbetaalbaar en niet te koop. Geen winkel die het in de schappen heeft staan. Toch zijn er folders die reclame maken voor deze innerlijke rijkdom en vrede. Ze vallen niet in de brievenbus en toch kan je ze lezen. Je kan ze lezen in de ontmoeting met elkaar. De vrede en hoop van God in ons leven, de behulpzame en meelevende liefde van Christus die we zichtbaar maken naar elkaar zijn sprankelende reclamefolders. Op het moment dat we echt oog hebben voor elkaar en de ruimte geven aan de ander om te leven maken wij het kleurrijke leven van God zichtbaar. Zo zijn wij een uitnodigende reclamefolder van leven. Potten pindakaas raken leeg. Fonkelende auto’s roesten uiteindelijk weg of rijden we in de prak. Het dure mantelpakje zit opeens veel te krap. Hoe is het mogelijk! Maar de hoop, geloof en liefde in ons hart wordt niet minder. Als we ze doorgegeven naar elkaar wordt deze innerlijke rijkdom steeds groter en mooier. We zijn niet volmaakt. Er valt best wat op ons aan te merken. Wij hebben allemaal onze eigenaardigheden. Maar als Gods liefdevolle handschrift zichtbaar is in ons leven vallen de zwarte stukjes tekst in het niet. Geloof, hoop en liefde, zeg maar het leven, klinkt dan het sterkste door. De Bijbel zegt dat Gods kinderen een levende brief van Christus zijn, die iedereen kan lezen. Egbert Bos Geestelijk verzorger

3


COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk HA: project Kinderen in de Knel Deurcollecte: verv. kanselkleden Dorpskerk R.K.: Eigen parochie

KERKDIENSTEN ZONDAG 23 FEBRUARI 2014 Lied van de week: NLB 992 (P) Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst: Mieke Mevius Kinderoppas: Saskia Groen

_________________________________________

Vooruitblik: ZONDAG 9 MAART 2014 Eerste zondag Veertigdagentijd

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst: Annelies Bakker Kinderoppas: Miranda Boon

Lied van de week: NLB 539 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. P. Schalk, Rijswijk Zh Kindernevendienst: Carin Langbroek Kinderoppas: Susanne van Veelen

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst ▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering --------------------------------------------------------------------

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Mw. I.M. Buijser, Den Haag Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Talitha van Kralingen Kinderoppas: Adri van Leeuwen

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie - Noodfonds 2. Kerk Deurcollecte: verv. kanselkleden Dorpskerk R.K.: Eigen parochie

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater W. Froger, eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor Maria Kinderwoorddienst

_________________________________________ ZONDAG 2 MAART 2014

14.00 uur Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap

Lied van de week: NLB 62c (P) Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls m.m.v. Chr. Koor 'Voices' Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Ellen Stout Kinderoppas: Lenie Kok

▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering ▪ vrijdag: 19.00 uur Kruisweg -------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. 1. KiA: zending 2. Kerk Deurcollecte: verv. kanselkleden Dorpskerk R.K.: Eigen parochie

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut, dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst: Annelies Bakker Kinderoppas: Aukje Kempff Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst

Agenda Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

woensdag 5 maart - Aswoensdag 10.00 uur Pater Y. Konchenko eucharistieviering met samenzang 18.00 uur eucharistieviering voor communicanten en ieder die ’s morgens verhinderd is

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

▪ maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering ▪ vrijdag: 19.00 uur Kruisweg

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

4


‘Open kerken’

Maandag 3 maart 19.00 uur Mariakerk. Geloofscursus 'Theologie van het lichaam' (K). 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Dinsdag 4 maart 14.00 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds R.J. Wilschut (P). Woensdag 5 maart 19.00 uur Dorpskerk. Taizéviering (O). Vrijdag 7 maart 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K). Zaterdag 8 maart 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

e

Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering • Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering • Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Bijbelleesrooster zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

Ma. 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 10.00 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Antwoordkerk. Basiscatechese. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas'. 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel Zaterdag 22 februari 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. 13.00 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K). 16.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K). 18.30 uur Mariakerk. Spel- en filmavond voor de jeugd (K). 19.30 uur Mariakerk. 'Couples for Christ' (K). Maandag 24 februari 19.00 uur Mariakerk. Geloofscursus 'Theologie van het lichaam' (K). 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Woensdag 26 februari 14.00 uur De Aanbouw. Protestantse Vrouwendienst (P). 20.00 uur Dorpskerk. Moderamen kerkenraad (P). Donderdag 27 februari 18.30 uur Meeuwenhof. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O). Vrijdag 28 februari 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O). Zaterdag 1 maart 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. 13.00 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

23 februari 24 februari 25 februari 26 februari 27 februari 28 februari 1 maart 2 maart 3 maart 4 maart 5 maart 6 maart 7 maart 8 maart 9 maart 10 maart

Leviticus 19:13-25 Leviticus 19:26-37 Psalm 119:17-24 Matteüs 5:38-48 Matteüs 6:1-18 Matteüs 6:19-34 Matteüs 7:1-12 Matteüs 7:13–8:1 Leviticus 22:17-33 Leviticus 23:1-22 Leviticus 23:23-44 Matteüs 21:1-17 Matteüs 21:18-22 Psalm 119:25-32 Matteüs 21:23-32 Matteüs 21:33-46

In het ziekenhuis/verpleeghuis Maasstad Ziekenhuis - Zorghotel (Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam)

Mw. J.M. Verboom-van den Berg, Puitstraat 72 Geriatrisch Centrum 'Breede Vliet' (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Mw. W.M. Mastenbroek-Ockhuisen, Cloese 105 Woonzorgcentrum 'Siloam' (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. J. Vreugdenhil, Karperstraat 146 Verpleeghuis 'Antonius-IJsselmonde' (Groenetuin 1, 3078 KA Rotterdam)

Dhr. J. Bandstra, Klaasje Zevensterstraat 236 Dhr. A.J. van Kan, Prikkorf 40 Mw. M.M. Olivieira, Saffraanstraat 173

Meeuwenhof De maandsluiting zal worden gehouden in zaal 1 op de begane grond op donderdag 27 februari om 18.30 uur. Voorganger is pastor Harm Jansen. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom, ook op de koffie na afloop.

5


Kerkdiensten Siloam / Westerstein • Siloam Zondag 23 februari 10.30 uur dhr. H. Meerman Zondag 2 maart 10.30 uur dhr. T. van Staveren Zondag 9 maart 10.30 uur ds. E.A. Bos, H. Avondmaal

Gemeenschap van Kerken (Secr.: Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071)

• Westerstein

Soep....soep....soep....soep....soep....soep....

Dinsdag 25 februari 11.00 uur ds. E.A. Bos Dinsdag 4 maart 11.00 uur ds. E.A. Bos

Ook dit jaar organiseert de Gemeenschap van Kerken weer soepmaaltijden in de vasten- of veertigdagentijd. Dat vindt op donderdag plaats afwisselend in de bovenzaal van de Mariakerk (Parelvissersstraat 131) en in De Aanbouw (Achterweg 12). Dit zijn de data om vast in uw agenda te schrijven: 13 maart Mariakerk 20 maart De Aanbouw 27 maart Mariakerk 3 april De Aanbouw 10 april Mariakerk

______________________________________

Orgelagenda

Om 18.00 uur gaan we aan tafel tot ongeveer 19.00 uur (of ietsje later) . We eten eenvoudig uit solidariteit met mensen, waar ook ter wereld, die het minder goed hebben dan wij.

Zaterdag 22 februari – De Doelen, 15.00 uur: Geert Bierling. Highlights uit de Romantiek met werken van o.a. Liszt, Reubke en Saint-Saëns Gratis kaarten reserveren via 010- 2171717 of via: www.dedoelen.nl Zaterdag 22 februari – Oude Kerk, Charlois, 20.00 uur Cor Ardesch. Werken van fam. Bach. Toegang: € 5,00; kerk open vanaf 19.30 uur. Voorafgaand aan het concert zal de organist zijn programma toelichten. Na afloop van het concert kunt u napraten bij een kop koffie of thee. Vrijdag 28 februari – Immanuelkerk, 11.30 uur Frank van Wingerden. Open Huis Concert Zaterdag 1 maart – Bergsingelkerk, 16.00 uur Bas Groenewoud, o.a. Reger en Schumann. Zaterdag 8 maart – Laurenskerk, 15.00 uur Rotterdam Orgelstad - Promenadeconcert door 8 organisten op alle orgels van de Laurenskerk; zie voor programma: www.rotterdamorgelstad.nl Vooraf en na afloop informatiemarkt rnet cd's, bladmuziek, programma's e.d. Zondag 9 maart – Laurenskerk, 15.00 uur Organs United; Aart Bergwerff. Werken van Bach en minimal music van o.a. Ten Holt. Maandag 10 maart - De Doelen, 12.45 uur Geert Bierling. The London Organ Virtuoso III Händels Orgelconcerten opus 7.

Het geld dat we uitsparen door niet thuis te hoeven koken, gaat naar mensen die zonder onze hulp niet genoeg te eten zouden hebben. Dit jaar naar Moldavië, het armste land van Europa. In het volgende kerkblad leest u meer over deze actie. Houdt u deze tijden vast vrij? Leny Janssen-Impens

Rondje Oliebuurt Koffie met Beeld bij Historisch Hoogvliet Tijdens de opening van het documentatiecentrum van Historisch Hoogvliet aan de Gebbeweg 12 op zaterdag 22 februari is er weer Koffie met Beeld (14.00-17.00 uur). Dat wil zeggen dat we met de beamer op het grote scherm beelden zullen weergeven die we onder het genot van een kopje koffie (en als u dit meteen leest en op tijd bent mét een koekje) kunnen bekijken. Onderwerp dit keer is de Oliebuurt, die officieel deel uitmaakt van de wijk Nieuw Engeland; het was de eerste nieuwbouwwijk van Hoogvliet. Ruim 900 woningen in een aantal handenvol flats werden in 1953 opgeleverd en boden aan zowel oudHoogvlieters (van wie huizen werden afgebroken)

Wijzigingen voorbehouden Toegang vrij tenzij anders aangegeven _________________________________________

6


en talloze nieuw-Hoogvlieters (inmiddels oudHoogvlieters) een plek om heerlijk te wonen. Want de huizen waren voor die tijd ongekend luxe!

Tien kilometer wandelen van de Hervormde Kerk van Heenvliet naar de Bedevaartskerk in Brielle. Programma ▪ 13.30 uur verzamelen in de Hervormde Kerk van Heenvliet ▪ 14.00 uur inleiding over de diaconale projecten van Angelo Merula en de Franciscaanse martelaren in Gorcum ▪ 14.30 uur begin gesprekswandeling langs de Brielse Maas ▪ 16.00 uur bezoek aan de St. Catharijnekerk in Brielle ▪ 17.30 uur viering in de Bedevaartkerk in Brielle rond het thema: daden van liefde ▪ 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartkerk ▪ 20.00 uur einde Het doel is de onderlinge uitwisseling over wat geloven is en bestemd voor jongeren uit alle kerken in de leeftijd van 12 tot 30 jaar. Kosten: eigen bijdrage van € 5,00 per persoon. Dit is inclusief de afsluitende barbecue.

Venezuelaweg

De buurt liep van Haifaweg (de oude Heersdijk) tot Texasweg en van Venezuelaweg tot Mosoelstraat. De straten werden vernoemd naar de plaatsen waar de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM, later Shell), de grootste werkgever in die tijd, haar ruwe olie vandaan haalde. Het buurtwinkelcentrum dat de wijk bediende was de Oude Wal. De buurt telde vanzelfsprekend veel jonge gezinnen en was kinderrijk. Veel Hoogvlieters die nu tussen de 50 en 60 jaar oud zijn hebben er hun jeugd liggen. Die gezinnen woonden er over het algemeen niet erg lang. Ze vertrokken al vanaf de jaren zestig naar ruimere eengezinswoningen, in de wijken Westpunt, Meeuwenplaat en Zalmplaat. Toch neemt de Oliebuurt onder de Hoogvlietse ‘gastarbeiders avant la lettre’ uit Drenthe, Friesland, Groningen en andere provincies een aparte plaats in. Omdat het de eerste wijk was en omdat de wijk zo'n rijke geschiedenis heeft. Nadat de gezinnen er weg waren werden het vaak woningen voor jonggetrouwde stellen. Later was het een van de vestigingsplaatsen voor mensen uit de Antillen, en ook als zodanig echt bekend op die verre eilanden. In de tachtiger jaren was de buurt veranderd in een ghetto-achtige buurt waarin het slecht toeven was. Dat noopte mede tot de totale afbraak van een wijk die nog geen 40 jaar heeft bestaan.

Thema: Daden van liefde Van de eerste martelaar van de Reformatie in de Lage Landen, pastoor Merula, is bekend dat hij bijzondere aandacht had voor ouderen en wezen. Sporen daarvan zijn er nog te vinden in het hedendaagse Brielle. De Franciscaanse martelaren uit Gorcum waren daar geliefd vanwege hun inzet voor de armen. Merula en de Franciscanen komen overeen in hun praktisch geleefde geloof, zich uitend in daden van liefde.

U bent van harte welkom bij Historisch Hoogvliet om met ons herinneringen op te halen! Info: www.historischhoogvliet.nl.

LOOP MEE! zondag 1 maart

Voettocht van Heenvliet naar Brielle Dertiende oecumenische jongerenvoettocht voor alle katholieke en protestantse jongeren in Zuid-Holland.

7


In dit jaar van Daden van Liefde willen we ons als jonge christenen uit verschillende kerkgenootschappen bezighouden met wat ons samenbindt: de praktische opdracht van Jezus om ons geloof te tonen in daden van naastenliefde.

op het terrein van zinvol investeren, hun deelantwoord op het vlak van armoedebestrijding.”

Meer informatie bij: pastoor Huub Flohr, Dorpsstraat 26, 2712 AL Zoetermeer, telefoon: 079-3163044 e-mail: h.flohr@hnpz.nl

• Geld en goed. Lessen voor welwillende kapitalisten, Arjan Broers, Skandalon, € 16,50. • Zie ook: www.oikocredit.nl/wat-doen-wij

Coen Zuidema, Regiocoördinator Zuid-Holland e: coenzuidema@ziggo.nl; t.: 0172 - 444 940

Een Geest van overvloed Hoe de Geest in en door mensen werkt met het oog op kerk en samenleving is het thema van de 39e voorjaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) van woensdag 28 mei t/m zondag 1 juni in het christelijk conferentiecentrum ‘De Kroeze Danne’ in Delden.

Een studie over ‘Geld en goed’ Onlangs is een boek verschenen: ‘Geld en goed, lessen voor welwillende kapitalisten’, geschreven door nota bene een theoloog, tevens journalist, Arjan Broers. Heeft geld dan iets met je visie op het leven te maken? De schrijver betoogt van wel. Geld is een middel en geen doel. Dienstbaarheid moet de basis van een bank zijn: geld gebruiken waarvoor het in handen gegeven is. En evenzo dienst verlenen aan wie bij jou komt lenen. Als voorbeeld geeft de schrijver hier Oikocredit, dat met zijn geld de armsten bereikt. Het uitlenen gaat aan lokale microfinancieringsinstellingen, die dan voor de microkredieten zorgen, en aan (landbouw)coöperaties. Oikocredit helpt hen dikwijls met ontwikkeling van goede bedrijfsprocessen en know-how. Particulieren en organisaties investeren in Oikocredit, dat het geïnvesteerde kapitaal gebruikt om uit te lenen. De aandeelhouders zijn tevreden met een klein rendement. Ze vragen Oikocredit niet om een hoger dividend, maar naar hun verdere ontwikkeling, en hoe ze goed voor hun klanten zorgen.

Dit jaar heeft Graham Tomlin, decaan aan het St. Mellitus College in Londen, een boek doen verschijnen met de spannende titel: ‘Een Geest van overvloed’. Daarin beschrijft hij hoe de Vader en de Zoon elkaar liefdevol omarmen, waarbij het de heilige Geest is die ons mensen en de hele schepping binnen de liefde van de Vader en de Zoon trekt. Dat betekent dat de werking van de Geest gericht is op de samenleving en de wereld. Hoe moet je je de overvloedige Geest voorstellen? Wat betekent dit voor de dynamiek en de praktijk van de gemeente? Wat betekent dit voor de gaven van de Geest? Deze voorjaarsconventie willen wij in vieringen en werkgroepen, met jong en oud en met inspirerende sprekers, onder wie Graham Tomlin, meebewegen met de dynamiek van de overvloedige Geest.

Voor kerkelijk en financieel geïnteresseerden is het boek aan te bevelen. Voor gespreksgroepen is het een aanrader. Het heeft duidelijke standpunten, waarover goed te discussiëren valt. Afgelopen najaar heeft Oikocredit een aantal informatiedagen met name voor kerkelijk geïnteresseerden gehouden die goed bezocht zijn. Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken en heeft na een aarzelend begin zich internationaal een naam verworven in de wereld van ontwikkelingssamenwerking tot aan de Wereldbank toe. Maar laten de kerken deze internationaal bekende instelling die uit hen voortkomt niet een beetje links liggen? Ben Simmens, in 2012 nog directeur van Oikocredit International, zei daarover ongeveer het volgende: “het zou fantastisch zijn als de kerken Oikocredit nog veel meer beschouwen als ‘hun’ organisatie, ‘hun’ antwoord

Er is weer een breed aanbod van werkgroepen. Voor de jongvolwassenen is er een eigen programma. Studenten die kiezen voor de camping krijgen € 25,- korting. Kinderen en tieners volgen een eigen programma met de ‘staffers’ van de CWJ. Het is mogelijk voor één of meer dagen mee te doen. De kampeervoorzieningen zijn van goede kwaliteit met plaats voor 1500 deelnemers en op beperkte schaal interne accommodatie. Baby’s en peuters zijn alle dagen gedurende het programma welkom in de crèche. Meer informatie is te vinden op de website: www.cwn-cwj.nl, per email: cwn.org@dbinet.nl of telefoon: 0184-662048.

8


tandarts of apotheker. Iedereen kan vragen stellen aan deze zorgverleners en meedenken over wat goede zorg in de buurt is.

Landelijk kerknieuws Bisschop bezoekt Resto vanHarte

In maart volgt een ‘Landelijke Week van de Verkiezingen’. In alle Resto’s wordt dan aandacht besteed aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Veel politici zijn aanwezig en gaan met de bezoekers in debat.

‘Elkaar willen ontmoeten en iets voor elkaar willen doen’ Op vrijdag 30 januari bezocht bisschop Van den Hende Resto VanHarte in Rotterdam, Oude Noorden. Twee keer per week wordt daar in buurthuis Het Mozaïek aan de Schommelstraat door en voor mensen in de wijk een maaltijd bereid. Bisschop Van den Hende werd ontvangen door directeur en oprichter Fred Beekers en nam een kijkje in de keuken, waar vrijwilligers op dat moment druk bezig waren om de laatste hand te leggen aan de roti die deze avond op het menu stond voor de ongeveer negentig gasten. Restomanager Jeroen van Vliet heette Mgr. Van den Hende vervolgens officieel welkom. In een kort woord van de bisschop voorafgaand aan de maaltijd benadrukte hij hoe belangrijk het is als mensen in een wijk samen optrekken, elkaar willen ontmoeten rond een maaltijd, en iets voor elkaar willen betekenen. Op verschillende plaatsen doen mensen dat ook vanuit hun geloof, signaleerde de bisschop.

Resto VanHarte in Nederland Op 35 locaties door heel Nederland verzorgt Resto VanHarte één of twee avonden per week een gezond driegangendiner, meestal in een school of buurthuis met een professionele keuken. Er worden speciale muziek- en dansoptredens en spelavonden georganiseerd. Daarnaast zijn er ook avonden waarop mensen kennis kunnen maken met organisaties uit de wijk. Ook de keukens en bediening van de Resto’s bieden kansen: het zijn leer- en werkplekken voor jongeren, herintredende werknemers en mensen in de samenleving. Zie voor meer info www.restovanharte.nl _________________________________________

Doe eens gek, draag een boordje! Sinds een paar maanden gaat hij met een wit boordje door het leven. Ds. André van den Bor, predikant van de Protestantse Gemeente Bathmen, las tip 92 uit het boekje 100 tips & stops voor de missionaire gemeente: ‘Doe eens gek, draag een boordje. (...) “In eerste instantie vond ik het idee belachelijk, maar later dacht ik: waarom eigenlijk niet, waarom gaan predikanten anoniem over straat?”

In de Katholieke sociale leer, op basis van schrift en traditie, wordt benadrukt dat ieder mens als beeld van God (Gen. 1, 27) een waardigheid heeft die je niet kunt verliezen. De mens is bedoeld om in gezamenlijkheid met andere mensen de samenleving op te bouwen. “Daartoe is het nodig je van God gekregen talenten in te zetten en elkaar te ontmoeten. Het samen eten van een maaltijd die door vrijwilligers is bereid en gekookt, biedt de mogelijkheid tot ontmoeting. Aan tafel leer je elkaar kennen, kun je delen in elkaars zorgen en kom je elkaars talenten op het spoor. Resto Van Harte stimuleert en bouwt aan de mogelijkheid om mensen samen te brengen rond de eettafel als plek van ontmoeting en uitwisseling,” aldus de bisschop.

André van den Bor wierp het idee maar direct in de kring van een aantal collega’s: ik ga een half jaar met een boordje lopen, tenzij jullie me met goede argumenten overtuigen om dat niet te doen. “Dat was dom want die argumenten bleven uit. Ik trek nu dus standaard elke ochtend een overhemd met een wit boordje aan. Ik heb er zes. Ik wil uitvinden wat de reacties van mensen zijn, maar vind het even interessant wat het met mezelf doet. Het went al aardig moet ik zeggen, ben me er alleen wel erg van bewust als ik bijvoorbeeld door de Gamma loop.” Zijn ervaring tot nu toe is dat hij meer ‘benaderbaar’ is dan eerst. Mensen van wie ik vermoed dat ze niet christelijk zijn, vinden het boordje vertrouwenwekkend. Een man verklaarde dat het hem goed deed dat ik zo openlijk voor mijn geloof uit durfde te komen. Op straat kwam ik een jongen tegen die mensen donateur van een goed doel wilde maken, en hij zei dat hij min of meer van mij verwachtte dat ik mee zou doen. Die kant is er dus ook. Je representeert iets.” _________________________________________

Resto VanHarte streeft ernaar om mensen in de wijk met elkaar te verbinden en ook met organisaties die in de buurt actief zijn. Zo organiseerde Resto VanHarte in de eerste week van februari samen met VELO (Verenigde EersteLijns Organisaties) de ‘Landelijke Week van de Beste Zorg in de Buurt’. Tijdens de Resto-avonden zijn er zorgverleners aanwezig, zoals een huisarts,

9


Liefde is gratis Een boer had enkele jonge hondjes die hij nog moest verkopen. Hij schilderde een advertentie op een bord met: ‘4 puppy's te koop’ en zette dit aan het begin van zijn erf aan de kant. Net toen hij de laatste spijker in het bord sloeg werd hij aan zijn overal getrokken. Hij keek naar beneden in de ogen van een kleine jongen. "Meneer", zei de jongen, "ik wil een van uw puppy's kopen". "Wel", zei de boer, terwijl hij met zijn hand achter in zijn nek wreef, "deze puppy's hebben hele goede ouders en kosten aardig wat geld". De jongen liet voor een moment zijn hoofd hangen. Toen reikte hij diep in zijn broekzak en haalde een handvol kleingeld voor de dag en liet het aan de boer zien. "Ik heb 39 cent. Is dat genoeg om te kijken?" zei de jongen. "Zeker", zei de boer en hij floot een deuntje. "Dolly!", riep hij. Uit het hondenhok en over het erf rende Dolly naar de boer toe gevolgd door vier kleine bolletjes wol. De kleine jongen drukte zijn gezicht tegen het hek. Zijn ogen straalde van verrukking. Terwijl de honden naar het hek toe kwamen rennen, zag de jongen nog iets bewegen in het hondenhok. Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar deze was zichtbaar kleiner dan de andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed het bolletje het hok uit en op een wat onhandige wijze begon het hondje vooruit naar het hek te hobbelen, terwijl het zijn best deed de andere hondjes bij te houden. "Ik wil die hebben", zei het kleine jongetje, terwijl hij naar de waggelende hond wees. De boer knielde naast het jongetje neer en zei: "Zoon, je wil dat hondje echt niet. Het is nooit in staat om te rennen of te spelen zoals de andere hondjes kunnen". Toen deed de jongen een stap naar achteren, reikte naar beneden en begon een broekspijp op te rollen. Terwijl hij dit deed werd een stalen beugel zichtbaar aan beide zijden van het beentje van de jongen die vastgemaakt zaten aan zijn speciaal gemaakte schoentje. De boer aankijkend zei hij: “Weet u meneer, ik kan zelf ook niet zo goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt". Met tranen in zijn ogen reikte de boer naar beneden en pakte de kleine puppy op. Hij hield het heel voorzichtig vast toen hij de puppy aan de kleine jongen gaf. "Hoeveel kost het?" vroeg de kleine jongen. "Niets, het is gratis", zei de boer. "Er is geen prijs voor liefde".

Groetjes Susanne & Dineke 10


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team

Stille Omgang

Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

Op 22 maart vindt voor de negende keer het jongerenprogramma van de Stille Omgang plaats. Het SO-jongerenprogramma is uitgegroeid tot een katholiek jongerenevenement van nationale omvang. Ook dit jaar worden er honderden jongeren uit het hele land in Amsterdam verwacht. Het thema van het jongerenprogramma is dit jaar “OPEN UP”. De deelnemers zullen samen op zoek gaan naar hoe ze zich kunnen openstellen voor God. Tijdens het Stille Omgang jongerenprogramma krijgt het thema onder andere vorm door middel van muziek en theater, een spreker van formaat en in de liturgie: een Heilige Mis en Eucharistische aanbidding.

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Deelparochies Ieder jaar trekken jongeren vanuit het hele land naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam om daar het eucharistisch wonder van 1345 te herdenken en een krachtig signaal van geloof af te geven, te midden van de grote stad Amsterdam. Als deelnemer loop je mee in gebed door de binnenstad en laat je zo zien hoezeer God bij ons mensen betrokken is. Het isvoor de deelnemers een indrukwekkende en bijzondere ervaring ’s nachts met een grote groep jongeren in stilte en in gebed te lopen, in een stad waar het nooit stil is.

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur

De bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, Mgr. Punt, zal voorgaan in de Eucharistieviering. Het hoogtepunt van de avond is het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang.

• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur (niet in januari –maart 2014). • Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur

De Basiliek is recht tegenover Amsterdam Centraal station. Het programma begint om 20:00 uur en is rond 00:30 uur afgelopen. Meer info Heb je vragen over het SO-jongerenprogramma? De organisatie helpt je graag verder. Kijk daarvoor op: www.stille-omgang.nl/jongeren voor meer informatie; of op: Facebook www.facebook.com/StilleOmgang. Entree: € 7.50 per persoon. Aanmelding gewenst via: aanmelding@stille-omgang.nl. Je kan contact met ons opnemen via het e-mailadres info@stille-omgang.nl.

• Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

11


Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

Bestuursleden gezocht Bij het ontstaan van de parochie Nicolaas Pieck en gezellen, uit de fusie van zes eerdere parochies, is ook per 1 juni 2010 het nieuwe parochiebestuur benoemd. De benoeming van een bestuurslid is voor vier jaar met de mogelijkheid van een verlenging voor nog een periode van vier jaar. In de laatste bestuursvergadering is bekend geworden dat van de zes bestuursleden er vier zijn van wie sinds het ontstaan van de nieuwe parochie, hun eerste periode afloopt. Twee van hen hebben te kennen gegeven na deze vier jaren te stoppen. Voor de andere twee leden zou een verlenging van nog eens vier jaren kunnen worden aangevraagd. Door deze situatie ontstaan er nu vier vacatures (met name vanuit de deelparochies Brielle, Rozenburg, Hoogvliet en Rhoon) en kunnen alle kandidaten, die zich beschikbaar stellen voor een functie binnen het parochiebestuur worden voorgedragen aan de pastoor.

BESTUUR Beheer- en Coรถrdinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Bankrekeningen: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par. Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage); ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Vieringen in de Mariakerk

In principe dient de pastoor minimaal twee kandidaten aan het bisdom voor te dragen. Formeel maakt de bisschop dan een keuze en benoemt hij de kandidaat in zijn functie. Het behoren mensen te zijn, die ons kunnen inspireren en bemoedigen. Mensen die ons tot voorbeeld kunnen zijn in onze relatie met God en tot elkaar. Aan u het verzoek om geschikte personen voor een bestuursfunctie aan mij voor te dragen.

Zo. 23 febr.: Zevende zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: pater Y. Konchenko Lector: Shirleni Blanken Intenties: mw. Smeijers-Michels, dhr. Joao Silva, dhr. Wim Boef, dhr. Wil Zijlmans, dhr. Jan Franken, dhr. Hendrik Marie Antonius Bout.

Pastoor Stefan Bladowski

Ma. 24 febr.: 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 27 febr.: 10.00 uur Eucharistieviering.

Hoogvliet / Pernis

Zo. 2 mrt.:

Achtste zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: pastoor S. Bladowski Lector: mw. van Dam Intenties: dhr. Wim Boef, dhr. Joao Silva, dhr. Joop Jaspers, dhr. Wil Zijlmans, dhr. Antonio Baglieto, dhr. Jan Franken, mw. Lies Tijhuis-Luttikhuis, dhr. Marius Bottse, dhr. Wortman, dhr. Hendrik Marie Antonius Bout.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

Ma. 3 mrt.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Wo. 5 mrt.:

Aswoensdag. 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. pater Y. Konchenko mw. Janssen-Impens dhr. Joao Silva, Divera Kamp-Boon.

Priester: Lector: Intenties:

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

18.00 uur

12

Eucharistieviering voor de communicanten en wie 's morgens niet kan.


Do. 6 mrt.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 7 mrt.:

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk. 19.00 uur Kruisweg (elke vrijdag in de Mariakerk in de vastentijd).

Zo. 9 mrt.:

1e zondag in de Veertigdagentijd 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. pastoor W. Froger. 14.00 uur Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

Priester:

▪ Een apparaat waarmee hij teksten uit kranten kon vergroten, zodat hij goed op de hoogte bleef van allerlei ontwikkelingen op politiek, maatschappelijk en kerkelijk gebied. ▪ Zijn intense belangstelling voor klassieke muziek. ▪ De foto’s van zijn ouders, zijn broer en zijn zus: waaruit je kon afleiden dat hij een echt familiemens was ▪ De beelden van Maria en St. Christofoor en een prachtig koperen kruisbeeld. Henk was namelijk een diep gelovig mens die vaak met zijn geloof bezig was en graag praatte over ontwikkelingen binnen de kerk. Door zijn hartelijke, vriendelijke en bescheiden uitstraling was hij voor zijn medebewoners/sters een gezellige huisgenoot en tijdens de koffieuurtjes luisterden veel dames met plezier naar zijn interessante verhalen. Velen van ons zullen zich Henk nog herinneren als die kleine man, die naast Mw. Van Vliet zijn medehuisgenote op de Meeuwenhof, vooraan in de kerk zat. Elke zondag was hij trouw aanwezig. Ofschoon hij, vanwege zijn visuele handicap, de teksten in de boekjes niet meer kon lezen, was hij intens bij de dienst betrokken en genoot vooral als er Gregoriaans werd gezongen.

In memoriam Hendrik Marie Antonius Bout Henk Bout was de oudste uit een gezin van elf kinderen. Zijn vader was melkboer en dus vaak op pad om melk aan de man te brengen. Zijn moeder was vrij zwak van gezondheid, zodat Henk vaak voor zijn broers of zusjes zorgde. Voor zijn broers en zussen was hij min of meer een vader; leerde hen rekenen, tekenen en knutselen. Nadat acht van zijn broers en zussen getrouwd waren, nam hij, samen met een broer en een zus, de zorg op zich voor zijn ouders. Jarenlang heeft Henk gewerkt als scheepstimmerman: met groot vakmanschap bouwde hij de onderkomens op binnenvaartschepen; daarbij luisterde hij heel nauwkeurig naar de wensen van de schipper en zijn vrouw, zodat die echt een woning “op maat” kregen.

Ruim een jaar geleden werd er bij hem longkanker en hartfalen geconstateerd: daardoor verzwakte hij en kon hij zondags niet meer naar de kerk. Zijn lijden heeft hij moedig gedragen. Op 1 februari is hij op 93-jarige leeftijd overleden. Dat deze harde, vakkundige werker en aimabel mens nu geborgen mag zijn inde vrede en de liefde van God zijn Schepper.

Ook voor zijn broers, zussen, neven en nichten heeft hij van alles getimmerd: bedden, kinderledikantjes, molens en boerenwagens. Het was voor Henk een grote klap toen zijn broer en zijn zus, met wie hij samenwoonde, in 1988 allebei kort na elkaar overleden. Met groot geloof, en ook met behulp van zijn broer en schoonzus, heeft hij toch weer een eigen leven opgebouwd. Henk had veel hobbies en diverse interesses: het luisteren naar klassieke muziek, het maken van modellen, het oplossen van cryptogrammen, het genieten van twee (en niet meer dan twee!!!) borreltjes op een dag. Toen zijn gezichtvermogen achteruitging was hij zo verstandig om zijn rijbewijs niet meer te laten verlengen. Uiteindelijk was – vanwege zijn visuele handicap – opname in de Meeuwenhof noodzakelijk. Ook toen hielpen zijn broer en zijn schoonzus hem weer om zijn appartement smaakvol in te richten: Henk was daarvoor heel dankbaar.

Ben van Dam.

Uit de parochie

Dagen om te vieren ▪ Verjaardag 75 jaar 25 febr. Dhr. H.A. Woldhuis, Lavasweg 4, 3193 GD 1 mrt. Mw. R.M. Schaap-Muller, Alverstraat 141, 3192 TN

▪ Verjaardag 80 jaar en ouder 24 febr. Mw. J.M. van Eijk-Vegers, Botreep 290, 3192 PE 24 febr. Mw. T.W. Pouls-Meeuwsen, Marthalaan 2, 3194 EH 24 febr. Mw. M.H. Heemskerk, Alverstraat 141, 3192 TN 25 febr. Mw. C. Bruggeling-Ramaker, Kaardebolstraat 30, 3193 XD

Toen ik hem, ruim vier jaar geleden, voor het eerst bezocht op de Meeuwenhof, liet hij me heel zijn appartement zien. Bij die “rondleiding” vielen me vijf dingen op: ▪ De prachtige modellen die hij had gebouwd: echt staaltjes van vakmanschap.

13


25 febr. Mw. G.L. Lagarde-de Fever, Tijmweg 256, 3193 JR 26 febr. Mw. C. Devilee-Langezaal, Alverstraat 209, 3192 TN 27 febr. Dhr. A.J. Broeken, Klencke 581, 3191 VZ 28 febr. Mw. A.C. Muis-Mazurek, Saffraanstraat 122, 3193 XM 28 febr. Mw. A.J.P.H. Bosch-Kuipers, Klencke 17, 3191 VK 1 mrt. Dhr. P. Schuurbiers, Laafnet 11, 3192 DC 1 mrt. Dhr. R.H.M. van Winkel, Hurthstraat 1, Spijkenisse, 3203 LH 2 mrt. Mw. C. Hendriks-Smits, Tijmweg 30, 3193 JL 3 mrt. Dhr. R. Muis, Saffraanstraat 122, 3193 XM 3 mrt. Dhr. J.B. Seesing, Alverstraat 141, 3192 TN 4 mrt. Mw. A.J. Crombach-Vlasblom, Othelloweg 163, 3194 GR 4 mrt. Mw. G.I. den Haan-de Koning, Alverstraat 141, 3192 TN 5 mrt. Mw. P.J. Peters-Brockhus, Cloese 61, 3191 EB 6 mrt. Mw. L.E.J. Wijnen-Vermeulen, Bongweg 264, 3192 NE

De prijzen zijn: A. B. C. D.

hoogte 60 cm., doorsnede 8 cm. hoogte 50 cm., doorsnede 7 cm. hoogte 30 cm., doorsnede 6 cm. hoogte 20 cm., doorsnede 7 cm.

€ € € €

57,00 43,00 22,00 10,00

Deze huispaaskaarsen zijn te bestellen bij het secretariaat van maandag t/m donderdag van 10.0011.30 uur. Bestellingen kunnen uitsluitend worden aangenomen indien er vooruit wordt betaald. Bestellen liefst vóór 21 maart, want anders zijn de kaarsen niet vóór Pasen beschikbaar. Over de afbeelding:

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Klaverjassen Wegens omstandigheden kan er tot nadere aankondiging geen klaverjasavonden gehouden worden.

Informatie over de Witte Markt. Het opruimen van de schade en het herstel van de benedenzaal van de Mariakerk na de hevige regenval in november duurt langer dan wij verwachtten. Wij zijn al een eind op dreef, maar de Witte Markt die gepland staat voor 15 maart zal nog niet kunnen doorgaan. De heropening van de benedenzaal en daarmee ook de activiteiten van de Witte Markt is nu gepland op zaterdag 12 april. Wij hopen al onze oude bekenden weer te kunnen ontmoeten en helpen. Wacht u met het afgeven van materiaal voor de Witte markt nog even tot begin april! Wij kunnen op dit moment nog geen materiaal opslaan.

Het lam is het meest gebruikte symbool voor het offer van Christus en symboliseert de vergeving van de zonden.

De vrijwilligers van de Witte markt.

De beker verwijst naar het laatste avondmaal en het bloed van Christus dat vergoten werd.

Er komen weer soepmaaltijden, zie blz. 6.

De aureool staat voor de godheid van Christus. De duif is het symbool van de Heilige Geest en tevens teken van reinheid en vredelievendheid.

Huispaaskaarsen Evenals vorige jaren bestaat ook nu weer de mogelijkheid om huispaaskaarsen te bestellen.

_____________________________________ 14


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Bankrekeningen Diaconie: algemeen NL10 INGB 0000079089 en NL76 RABO 0329502158; - Diaconaal project: NL30 INGB 0000521728; - Noodfonds: NL87 INGB 0000225337 Zending: NL76 RABO 0329502158 van de Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen) NL32 INGB 0002465960; voor VVB / AKB: NL38 INGB 0000445148.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192 DN, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Collectebonnen Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003795667 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij

Beheer gebouwen ● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. ▪ Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruijt, tel. 4720578 of 06-28608910. ● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, tel. 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein (hoogbouw).

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl. Zaterdags vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat en Siloam) en voor Alver/Meeuwenhof, De Kulk en Westerstein (laagbouw).

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl. (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar) .

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

• Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistent:

15


• Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

Collecten

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

Voor diaconale collecten op 23 februari en 2 maart: zie DiacoNieuws.

Website

Berichten over zieken

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J.M. Verboom-van den Berg, Puitstraat 72, 3192 SM, is voor de kerst gevallen en toen opgenomen in het Maasstadziekenhuis. Op dit moment revalideert zij in het Zorghotel van het ziekenhuis. Dhr. J. Vreugdenhil, Karperstraat 146, 3192 ES, verblijft in het verpleeghuis ‘Siloam’, op de afd. Delfshaven. Mw. W.M. Mastenbroek-Ockhuisen, Cloese 105 , 3191 EB, is opgenomen in het verpleeghuis ‘de Breede Vliet’. Mw. M.M. Olivieira, Saffraanstraat 173, 3193 XJ, revalideert nog in het verpleeghuis ‘Antonius IJsselmonde’. Dhr. J. Bandstra, Klaasje Zevensterstraat 236, 3193 TW, is 13 februari vanuit het ziekenhuis ook naar ‘Antonius IJsselmonde’ gegaan.

Taakdragers Ambtsdragers Op 23 februari ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. De Knegt, mw. Kloeg; dhr. Verwoerd; lector: mw. Kotey. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. Hallema, mw. Groot Bramel, dhr. Heutink, tevens lector. Op 2 maart ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: dhr. Woudstra, dhr. Wols; lector: mw. Van der Maar. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur (HA): mw. Vervat, mw. Douma, mw. Groenendijk (tevens lector), mw. Kloeg.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. J. Bor , Botreep 254, 3192 PE, is op 4 februari weer thuis gekomen. Mw. IJ. Lolkema-Visser, Heilbotstraat 33, 3192 BB, is 14 februari weer thuisgekomen. Mevrouw laat weten dat zij de belangstelling en de bloemen vanuit de kerk bijzonder op prijs heeft gesteld en wil daarvoor hartelijk dank zeggen.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 23 februari 2 maart

dhr. Mout dhr. Noordzij

dhr. Meyboom dhr. Vos

Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer.

Welkom- en kosterdiensten • Antwoordkerk 23 febr.: welkom – mw. Kerstens, mw. Oorebeek; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis; 2 mrt.: welkom – mw. Huiting, mw. Tims; kosters dhr. en mw. Stout.

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga --------------------------------------------------------------------

• Dorpskerk 23 febr.: mw. Hallema, dhr. Fossen 2 mrt.: dhr. A. Hallema, dhr. P. Hallema

Op 11 februari overleed, op de leeftijd van 90 jaar, mw. Johanna Adriaantje van der Vlugt-Verburg. En op 17 februari overleed, op de leeftijd van 88 jaar, mw. Krijna Johanna Sloendregt-van den Berg.

Vervoer naar de Antwoordkerk 23 febr.: de dames Langbroek, Struijk, Hoek en Lans, de heren Van Opdorp en Tims 2 mrt.: de heren Barendregt, Van Helden, Kreft en Oosterhoff

In het volgende kerkblad volgt voor beiden een In Memoriam.

16


• huwelijksjubileum Dagen om te vieren

4 mrt.

• verjaardag 75 jaar 1 mrt. 2 mrt.

Echtpaar Oomen-'t Hart, Kaar 43, 3192WB – 50 jaar.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

Dhr. H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192DN Mw. P.A. de Koning-Moran, Kaar 57, 3192WB

Er komen weer soepmaaltijden, zie blz. 6.

• verjaardag 80 – 89 jaar 25 febr. Mw. F. Bos-Seubers, Zonnebaarsstraat 80, 3192LC 26 febr. Mw. M.K. Drent-Ridderikhoff, Lavasweg 80, 3193GD 26 febr. Mw. A. van Tooren-Schilperoort, Ferdinand Huyckstraat 11, 3193PB 28 febr. Dhr. W. Kleinendorst, Karwijstraat 32, 3193TJ 28 febr. Dhr. H.J. Jansen, Schakelweg 162, 3192JP 28 febr. Mw. A. Huizing-Haan, Park Vossendijk 125, 3192XD 28 febr. Mw. D. Polak-Barends, Puitstraat 223, 3192SH 1 mrt. Dhr. F. Dik, Kaar 74, 3192WB 2 mrt. Mw. E. van der Spoel, Alverstraat 141, 3192TN 3 mrt. Mw. L. de Graaf-Botter, Blankvoornstraat 28, 3192BZ 5 mrt. Dhr. W.P. van Veelen, Othelloweg 273, 3194GR 6 mrt. Mw. J.M. Heijn-Oostdijk, Park Vossendijk 449, 3192XH 6 mrt. Mw. A.A. van Leeuwen-Verbaas, Alverstraat 141, kamer 806, 3192TN 7 mrt. Mw. W. Verheij-Hoogstad, Puitstraat 219, 3192SH 7 mrt. Dhr. C.H.W. Poot, Park Vossendijk 667, 3192XK 8 mrt. Dhr. A. van der Giessen, Bovensim 256, 3192HB 8 mrt. Dhr. J.S. Bruikman, Karperstraat 206, 3192ES 9 mrt. Mw. H. van Winkelhof-van der Sluis, Bovensim 208, 3192HB 9 mrt. Mw. T.G. van Oeveren-Harms, Kruisnetlaan 686, 3192KG 9 mrt. Mw. A.E. Ras-van Strien, Zuidzijdsedijk 117, 3194ND

DiacoNieuws Bij de collecten ▪ 23 Februari – Diaconie - Noodfonds Twee maal per jaar houden we een collecte voor het Noodfonds. De bestemming is nog niet bekend, omdat we het fonds handhaven om eruit te putten in geval er plotseling een noodsituatie ergens ontstaat op de wereld of er binnen de gemeente iets gebeurt dat onmiddellijke aandacht vereist. Helaas is nood nauwelijks te voorzien, al kan men na een zware aardbeving, orkaan of tsunami wel vaststellen dat er in alle gevallen wel slachtoffers te betreuren zijn of mensen in dermate netelige situaties belanden dat snelle hulp geboden moet worden. Tijd is dan altijd kostbaar. Die kun je niet kopen, maar gelukkig kunnen we wel organisaties steunen om ter plekke hulp te bieden. Ook wij waren in de jaren van watersnood dankbaar voor de hulp van buitenaf. Zij het veel kleinschaliger… toch gebeurt het dat we als college moeten beslissen over noodhulp binnen ons bereik en het is daarom dan ook dat we graag over de mogelijkheid blijven beschikken om in die gevallen ook iets te betekenen. Dan spreken we uiteraard niet erover dat we als ‘diaconie’ iets kunnen betekenen, maar als gemeente. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan. ▪ 2 maart – Dorpskerk Heilig Avondmaalcollecte Kinderen in de Knel

• verjaardag 90 jaar en ouder 26 febr. Mw. W. Groenendijk-'t Mannetje, Alverstraat 141 /801, 3192TN 3 mrt. Dhr. A. Goedendorp, Puitstraat 53 , 3192SG 5 mrt. Dhr. J.G. van Zijl, Park Vossendijk 110, 3192XL

Het Mugu-district is een onherbergzaam berggebied in het noordwesten van Nepal. Het is een van de armste en moeilijk te bereiken gebieden van het land met 70.000 inwoners. Er zijn geen wegen, er is geen stroom, geen middelbaar onderwijs of een toegankelijk systeem van gezondheidszorg.

17


De levensverwachting is 49 jaar en maar 37% van de vrouwen kan lezen en schrijven. De Nepalese overheid geeft structureel weinig aandacht aan het gebied. De bevolking leeft voornamelijk van traditionele landbouw die niet genoeg voedsel oplevert om de mensen te voeden. De gezondheid van veel kinderen is slecht vanwege chronisch eiwitgebrek. Om extra inkomsten te werven trekken jonge mensen (meestal mannen) weg om werk te zoeken in India. De risico’s dat men nadien terugkeert met een SOA of HIV besmetting zijn hoog, dit heeft effect op de situatie van de thuisgebleven gezinnen. De International Nepal Fellowship (INF) wil de gezondheid en de kwaliteit van leven bevorderen van bewoners. Met dat doel wordt gezondheidsvoorlichting gegeven op het gebied van voedselvoorziening, gezondheid en hygiëne, zodat de mensen de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn. Daarnaast wordt de komende jaren nadruk gelegd op voedselzekerheid. INF werkt middels de oprichting van zelfhulpgroepen die in de dorpsgemeenschappen worden opgericht. Met de hulp van INF zijn deze groepen goed in staat verbetering in hun eigen omgeving te bewerkstelligen; de kwetsbare situatie van de kinderen krijgt daarin veel aandacht.

Eén van deze organisaties is Nevo Parudimos in Roemenië. Nevo Parudimos zet zich in voor het verbeteren van de sociale en economische positie van Roma in Roemenië. Nevo Parudimos heeft een breed werkveld, waarbij de nadruk vooral ligt op het beperken van schooluitval van Roma kinderen en jongeren. Nevo Parudimos zoekt een creatieve en zelfstandige vrijwilliger die van aanpakken houdt. Samen met de medewerkers van Nevo Parudimos organiseert en begeleidt de vrijwilliger allerlei activiteiten op scholen, zoals workshops dans, zang en theater. De volledige beschrijving van de vrijwilligersplek bij Nevo Parudimos staat op: www.togetthere.nl. Hier vindt u ook meer informatie over Togetthere en het vrijwilligersprogramma.

Noodhulp (voor wie particulier wil steunen) Hulp voor bevolking Zuid-Sudan Sinds in december gevechten uitbraken tussen verschillende politieke groeperingen in Zuid-Sudan heeft het geweld zich met zorgwekkende snelheid verspreid. Ondanks vredesonderhandelingen tussen de Zuid-Soedanese regering en de oppositie gaan de gevechten nog steeds door. Het aantal dodelijke slachtoffers is niet precies bekend, maar ligt ver boven de 1000. Kerk in Actie en ICCO verstrekken via lokale partners en het internationale netwerk van de ACT Alliance noodhulp aan mensen die getroffen zijn door het geweld in Zuid-Sudan. Hoewel het door de onveilige situatie in het land niet gemakkelijk is om de mensen in nood met hulp te bereiken, krijgen de vluchtelingen drinkwater, voedsel en de nodige basisartikelen, zoals zeep en klein keukengerei. De ACT Alliance richt zich ook op de opvang van vluchtelingen in omringende landen, zoals Uganda, Kenia en Ethiopië. Daarnaast wordt de dialoog voor vrede door de lokale partners van Kerk in Actie en ICCO ondersteund. Draag bij aan dit noodhulpwerk in Zuid-Sudan: maak uw bijdrage over onder vermelding van Zuid-Sudan op IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht.

Vacature secretaris diaconie Natuurlijk zoeken we nog andere ambtsdragers ook, maar omdat we mogelijk wel inmiddels een penningmeester kunnen verwelkomen, wil ik als huidige secretaris toch graag pleiten voor een nieuwe secretaris, zodat ik na vele jaren ook even ‘pleite’ kan. Met een gerust hart durf ik te stellen dat het schrijfwerk reuze meevalt, maar eigenlijk wel een extra charme is van de functie. Een eventuele opvolger laat ik bovendien niet tobben met de wellicht minder bekende zaken en ook kan ik u zeggen dat de band binnen de diaconie (en natuurlijk ook tussen de kerkrentmeesters en ouderlingen) meer dan voortreffelijk is. De wereldlijke zaken met veel leed zijn legio en met zorg moet er dan ook worden omgegaan met de gelden bijeengebracht door de gemeente. U kunt daarover binnen het college ruimschoots meedenken, net zoals over de kerstmarkt, de zaken van spoor 2, zoals de Campus, het project Budgetmaatje 010, de voedselbank, de acceptgiroacties e.d. Kortom, ik voel de bui al aankomen… de telefoon slaat natuurlijk binnen de kortste keren op tilt.. Graag tot ‘sprekens’.

Openingsgebed Wees hier aanwezig Licht dat leven geeft aan mens en wereld. Wees hier aanwezig Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven. Wees hier aanwezig Kracht tot bevrijding voor wie niet gezien worden. Wees hier aanwezig Vuur van verlangen naar recht en vrede.

Zending en werelddiaconaat Vrijwilligersplek bij Nevo Parudimos, Roemenië Kent u jongeren uit de gemeente die wel eens een tijd vrijwilligerswerk willen doen in het buitenland? Wijs hun dan op Togetthere, het internationale jongerenprogramma van ICCO en Kerk in Actie. Via Togetthere kunnen jongeren 6 tot 12 maanden vrijwilligerswerk doen bij partnerorganisaties over de hele wereld.

18


Wees hier aanwezig Gij die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, Vuur, dat wij worden mens - medemens - naaste.

Natuurlijk kunnen we wat anderen doen niet zomaar kopiëren, maar het is nooit weg om ideeën op te doen. Als het zo staat opgeschreven lijkt het heel veel. In werkelijkheid houd ik doorgaans voldoende tijd over voor alle bezoeken die hier van mij verwacht worden. Tenminste, dat verbeeld ik me. Als ik me daarin wat u betreft vergis hoor ik dat graag, dan spreken we zo snel mogelijk een bezoekje af.

Uit de Aalkaar pastorie Over zieken Mevrouw Lolkema-Visser, die een nieuwe heup heeft gekregen, is al weer thuis Het is gelukkig heel voorspoedig gegaan. Het blijkt dat mevrouw Verboom-Bergman al voor de kerst in het ziekenhuis is opgenomen, nadat zij een beroerte heeft gehad. Inmiddels verblijft ze in het zorghotel bij het Maasstadziekenhuis, waar ze in elk geval tot eind maart zal blijven. We wensen onze zieken veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Ds. Robert Wilschut.

Uit de Platte Driedijkpastorie Gisteren was ik naar een studiedag. Een studiedag met de wonderlijke titel: ‘Oefening baart kerk. Die titel werd overigens meteen weer herroepen door degene die het boek geschreven heeft naar aanleiding waarvan we bijeen waren. Dr. Sake Stoppels* schreef: ‘Oefenruimte, gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen’, en zei dat die titel natuurlijk totaal geen pas gaf. Je kunt veel beter zeggen: De Heilige Geest baart kerk, in alle respect gesproken natuurlijk. Maar de kerk is geen product van onze oefening. Het was een studiedag over discipelschap. Over leerling zijn van Jezus Christus, en hoe belangrijk dat is. Ook een beetje over hoe dat moet en hoe dat kan. Of je dat aan anderen mag opleggen (is meestal eng en roept weerstand op) en hoe je elkaar daarin kunt stimuleren. Ik kan u zeggen dat het een zeer zinvolle dag was. En het zou zomaar kunnen dat u over dit onderwerp iets terug hoort de komende weken.

En verder …. Ik heb ditmaal verder niet veel te melden. De afgelopen weken heb ik naast het gebruikelijke werk in de gemeente ook enige bovenplaatselijke taken uitgevoerd. Ik ben opnieuw gekozen tot assessor in het moderamen van de classis. De assessor is een soort vis, om precies te zijn een straalvinnige, maar in de kerk is het toch ietsjes anders. Assessor betekent zoiets als bijzitter; je mag het ook vertalen als manusje-van-alles. In de praktijk betekent dit dat je hetzelfde doet als de andere predikant die ‘gewoon’ moderamenlid is, maar als bijvoorbeeld de voorzitter er een keer niet is wordt de assessor geacht de hamer te hanteren. Ook zit er wel eens wat extra werk in bij voorkomende werkzaamheden van het moderamen van de classis. Namens onze kerkenraad heb ik zitting in de Centrale Stuurgroep van de Protestantse Kerk in Rotterdam. Er zijn een paar taken die beter door meer gemeenten samen kunnen worden gedaan dan door al die gemeenten afzonderlijk. Iemand moet immers de jaarlijkse predikantendag organiseren en ook het Beraad Grote Steden verwacht wel een delegatie uit onze stad. Daarnaast is het prettig wanneer ‘de kerk van Rotterdam’ een adres heeft. Eind vorig jaar hebben de meeste deelnemende kerken hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Ik heb aardig wat tijd erin moeten steken om dit geregeld te krijgen, maar die klus is nu wel geklaard.

We zien met elkaar uit naar de dienst van 23 februari en naar die van 2 maart, beide in de Antwoordkerk. In deze laatste dienst zal Voices met ons mee zingen. Ik wens u van harte Gods zegen toe. Ds. Viola Huls *

Dr. Sake Stoppels is universitair docent Kerkopbouw en Diaconiek aan de VU in Amsterdam. Eerder was hij gemeentepredikant.

Huispaaskaarsen Ook dit jaar is er gelegenheid huispaaskaarsen te bestellen. Tot en met 9 maart komt in beide kerken een bestellijst te hangen. De prijzen staan daarop vermeld.

Wij ontvingen twee weken geleden visitatie, maar zelf ben ik ook visitator. Wat er bij ons gebeurde doe ik bij andere gemeenten, bij voorkeur trouwens aan de andere kant van de Maas om met enige afstand te kunnen kijken. Het leukste daarvan vind ik dat ik in staat ben bij anderen te kijken wat er allemaal gebeurt.

Het reliëf voor kaars A is “Lam Gods”. Modern kruis met daarop het Lam Gods met het zegenvaan in zijn poot, symbool van de overwinning.

19


Het reliëf voor kaars B is “Kruis en Vissen”. Recht kruis uitgevoerd in goud/geel met daarop vissen springend uit het water. Het reliëf voor kaars C is “Heilige Drie-Eenheid” Een kruis in Keltische vorm met daarin verwerkt de symbolen van de Heilige Drie-Eenheid. In de cirkel zijn oneindigheidstekens verwerkt. Het reliëf voor kaars E is ‘Chi-Rho Kruis’. Klassiek model kruis in de vorm van P en X, het Christusmonogram.

lijkheden op de Campus. Van de ontwikkelingen houden we u op de hoogte. Kinderoppas in de kerken Er zijn nog maar een paar gemeenteleden die tijdens kerkdiensten op de kleintjes passen. Een gemeentelid had het leuke idee om gewoon aan kerkbezoekers vragen op de kleinjes te passen. Het kan dus gebeuren dat oud of jong gemeentelid gevraagd worden op de jongste gemeenteleden te passen. De kerkenraad vond het een heel leuk idee.

Vragen hierover kunt u stellen aan: Mw. R. Groenendijk, tel. 416 17 55.

Vacatures Er zit wat beweging in het vervullen van de vacatures. Een paar ouderlingen en diakenen is bereid hun ambtstermijn te verlengen. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe diakenen en ouderlingen bijgekomen. We kunnen echter nog niet onderuitgezakt zeggen dat we er zijn. Bij lange na niet. We zoeken nog steeds een voorzitter voor het College van diakenen en voor het College van kerkrentmeesters, een secretaris voor de diaconie, diakenen en ouderlingen, onder wie ook jeugdouderlingen. Namen kan ik nog niet noemen. Nieuwe ambtsdragers worden uiteraard eerst voorgesteld aan de gemeente. Ruim voor de bevestigingsdienst worden de namen gepubliceerd. Maar we gaan er met u nog tegenaan met het vragen naar ambtsdragers.

Kerkenraadpraat De kerkenraad is op woensdag 12 februari in vergadering bijeen geweest. Onderstaand een opsomming van onderwerpen die wij graag onder uw aandacht brengen. Kerkdiensten Zoals eerder gemeld is er gedurende de zomerperiode slechts één kerk geopend. De periode waarin dit plaats vindt is van 29 juni t/m 14 september. Welke kerk open is zal in het kerkblad worden bekendgemaakt. (Zie onder Kerkelijk Bureau – red.) De viering van het Heilig Avondmaal zal gedurende die periode gewoon doorgaan. Wel is er dan elke zondag koffiedrinken na afloop van de dienst.

We hopen met het bovenstaande u voldoende te hebben geïnformeerd. Namens de kerkenraad, Joop de Zeeuw

Deurcollecte Afgelopen maanden is de deurcollecte gebruikt voor de aanschaf van AED apparatuur. De opbrengst van de deurcollecte zal nu besteed worden aan de vervanging van kanselkleden in de Dorpskerk. De bestaande kleden zijn versleten en moeten nodig worden vervangen.

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Kerkvisitatie Maandag 3 februari is er kerkvisitatie geweest. In het vorige kerkblad is geschreven wat dit inhoudt. Onze gemeenteleden hebben ook de mogelijkheid gehad de kerkvisitatoren te spreken. Helaas heeft niemand hiervan gebruikgemaakt. Dit kan betekenen dat men tevreden is met de huidige gang van zaken of dat men het heeft opgegeven aan te geven waar verbeterd kan worden.

▪ Kerkdiensten Voor de zomermaanden is het jaarrooster van kerkdiensten zo aangepast dat er afwisselend elke zondag maar in één kerkgebouw een dienst zal zijn. Hierdoor en omdat één van de predikanten de vakantie wat kon verschuiven, kunnen we met eigen predikanten tien van de twaalf diensten voorzien. De start is op 29 juni – dienst in de Antwoordkerk, dan 6 juli – dienst van Schrift en Tafel in de Dorpskerk. En zo vervolgens afwisselend tot 7 september - dienst van Schrift en Tafel in de Antwoordkerk. De zomerregeling wordt afgesloten met de gezamenlijke Startdienst voor het kerkelijk werk en verschillende activiteiten op 14 september in de Antwoordkerk.

Campus Van de Campusraad hebben we te horen gekregen dat we groen licht hebben om de plannen rondom de Campus verder uit te werken. Alle activiteiten die de gezamenlijke kerken gaan uitvoeren worden ondergebracht in een stichting. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van de statuten en met een sollicitatieprocedure voor het aantrekken van een professionele jongerenwerker. Ook gaan we ons op de locatie van de Campus oriënteren omtrent de mogelijkheden en onmoge-

20


De meeste vragen zijn verbonden met de voorwaarden die de synode in 2008 aan een nieuw liedboek heeft gesteld, zoals: het liedboek dient uitdrukking te zijn van de identiteit van de Protestantse Kerk; de liederen uit het liedboek moeten zingbaar zijn; of, de verschillende stromingen in de Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn. In de brief meldt het moderamen ook dat het overleg met de BV Liedboek over de licentiekosten van het Liedboek Online (de digitale versie van het nieuwe liedboek) nog gaande is. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de directie van de dienstenorganisatie naar aanleiding van vragen uit een aantal gemeenten over kosten en gebruiksgemak, die bij het moderamen van de synode zijn binnengekomen.

▪ Kerkelijke Stand Overleden op 30 januari: mw. Bernardien Theodora Louise Bussenius-Simon, 93 jaar, Alverstraat 141; 11 februari: mw. Johanna Adriaantje van der VlugtVerburg, 90 jaar, Botreep 302; 17 februari: mw. Krijna Johanna Sloendregt-van den Berg, 88 jaar, Kruisnetlaan 548. Verhuisd: mw. J.T. Vergunst-Poutsma, Paprikastraat 23, naar: Klaasje Zevensterstraat 70. Vertrokken naar Brielle (‘De Plantage’): dhr. J. Uitterdijk, Alverstraat 141. Uitgeschreven op eigen verzoek: mw. N. Kool, Wonderklauwpad 20; dhr. R. Savert, Keizersmantelweg 55

Commentaar bij de tijd

Niet meer van deze tijd

▪ Collecteverantwoording

Je zal maar een opvatting hebben, die op een goede dag ineens ‘niet meer van deze tijd is’. Een vernietigender oordeel kun je nauwelijks treffen. Hoe gefundeerd je mening ook leek te zijn, ineens lig je op je rug. Want je mening is niet meer van deze tijd. Discussie gesloten. Bijsturen of uitgerangeerd worden. De voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen, wist het: een toeslag voor werken op zondag is niet meer van deze tijd. Waarom niet? Argument 1: omdat dit niet meer op te brengen is. Je moet meegaan met de koopzondag, maar door de toeslagen is dat niet renderend. Argument 2: omdat de economie flexibel is en we al lang niet meer gebonden zijn aan tijden van 9 tot 6. We moeten dus ‘van deze tijd zijn’. Waar komt die op neer? We slopen de verschillen die er in de tijd zitten. Dag, avond, nacht: flauwekul. De economie is flexibel. Zondag? Feestdagen? Gewoon een dag als de andere. Voortaan is de tijd één doorgaande stroom. En waarom? Om de economie geen strobreed in de weg te leggen. Al dat onderscheid is een obstakel dat uit de weg geruimd moet worden. De tijd is van ons, dat wil zeggen van de economie, van de macht van productie en consumptie. Heerlijk, 7x24 uur maagdelijk gebied dat helemaal open ligt voor deze macht.

Op 2 februari Werelddiac.: Kerk: Deurcoll.: Antwoordkerk € 208,12 € 85,35 € 44,17 Dorpskerk € 206,92 € 147,64 € 82,56 Antwoordkerk-HA, Kinderen i/d Knel € 115,55 Meeuwenhof-HA, kinderen in de knel € 23,00 Op 9 februari Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: Miss.wk: € 90,85 € 79,90 € 129,85 € 141,30

Deurcoll.: € 47,40 € 80,95

- Giften Kerk • algemeen € 10,00 van NN via mw. Meijer Ontvangt u een gift, doe deze IN de envelop in de collectezak met vermelding van doel en van wie! Dan komt het goed! Hartelijk dank. _________________________________________

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Vragen proefperiode liedboek verzonden Voorjaar 2013 is het Nieuwe Liedboek (officiële titel: ´Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk´) verschenen. Sinds die tijd hebben al tienduizenden exemplaren hun weg naar huis en kerk gevonden. Eigenlijk is de beproeving, zoals voorgesteld door de generale synode, dus al ongemerkt begonnen... Maar in de laatste week van januari 2014 is in een brief aan de kerkenraden de beproeving officieel aangekondigd: ‘De vraag aan u als gemeente van de Protestantse Kerk om in de komende vijf jaar het Nieuwe Liedboek te gaan gebruiken en daarna uw ervaringen met ons te delen.'

We moeten dus ‘van deze tijd zijn’. Toeslagen? Kan niet meer. Arbeid is arbeid, maakt niet uit op welk uur of welke dag. Dat die arbeid toevallig van een mens is, die misschien andere behoeften heeft, schijnt niet uit te maken. Arbeid per uur is een meetbare eenheid, waar varianten maar lastig voor zijn. Altijd bedrijvigheid, de bezige bij vliegt zonder ophouden, de vlijtige mier werkt aan één stuk door. Ik moet dan denken aan het oude verhaal van het volk Israël. Op een dag zegt de koning van Egypte: “Jullie mogen het volk geen stro meer geven om stenen te maken (…) voortaan moeten ze zelf stro gaan zoeken. Maar eis wel evenveel stenen van hen als altijd, het mag er niet één minder zijn” (Exodus 5:6-7).

In de brief wordt al vast een beeld gegeven van de vragen die de synode over vijf jaar zal stellen.

21


God heeft dat volk bevrijd uit de slavernij. In eigen land mochten ze proberen een menselijke economie op te zetten. Daar was er een dag rust, zelfs voor de vreemdeling. De wereld kan kaal worden. Een wereld waarin de tijd is gereduceerd tot 7x24 uur. De wereld waarin arbeid gewoon productie is per uur. De fopspeen heet flexibiliteit en vrijheid, maar de druiven zijn zuur.

Drie muziekstukken en dat was het dan .... Er werd geen woord gesproken en na tien minuten stonden we buiten .... Jammer als bij een begrafenis of crematie een laatste woord achterwege blijft.

Echte beschaving is het aanbrengen van onderscheid. Een beschaving kent rituelen, dagen, collectieve momenten. Beschaving is het besef dat er meer is dan produceren en consumeren. Een beschaving beseft dat ‘economie’ een onderdeel is van een groter geheel, niet minder maar ook niet meer. En dat de menselijke gemeenschap meer is dan een optelsom van arbeidskrachten en arbeidsuren. Tijd is geschonken tijd, geschonken door de God van het leven. Het is levenstijd, jouw unieke tijd, om te leven met elkaar, met God, in een echte samenleving. Een vreemde god maakt de tijd onmenselijk. Tegen die vreemde god teken ik verzet aan. Ook al ben ik dan ‘niet meer van deze tijd’.

Het kan anders. Er zijn woorden voor .... Er zijn rituelen om afscheid vorm te geven, ook als er geen kerkelijke binding (meer) is. Om herinneringen te delen. Om afscheid onder woorden te brengen, om ruimte te geven aan verdriet en gemis ....

Peter Stam Afscheidsbegeleiding Vraag vrijblijvend de brochure aan: telefoon: 06-226 99 249 e-mail: afscheidsbegeleiding@gmail.com www.afscheidsbegeleiding.com

30 januari 2014 - dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

_____________________________________

(bewaar deze advertentie bij uw persoonlijke papieren)

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044 Reserveringen: Begrafenis- en Crematieonderneming

tel. 472 05 78 of 06-28608910 e: sjanie.spruyt@

Goetzee DELA

Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

gmail.com

22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

• • • • •

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 010-760 22 33; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur; e-mail: swhp@hotmail.nl

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Kruisnetlaan 200 (Antwoordkerk, 3192 KD Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PLATFORM GEHANDICAPTEN HOOGVLIET Secr.: Bert Timan, Bongweg 102, 3192 NC Hoogvliet tel. 8408404 (na 20.30 uur), e-mail: l.timan@upcmail.nl

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee-€ 22,00 per kalenderjaar (Tijdens een lopende jaargang: na 1 juni - € 10,00; na 1 september - € 5,00; na 1 november - gratis) Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: .......................................................................................................... ............................ adres: ...................................................................................................................... .................................. postcode/woonplaats: ........................................................................... telefoon: .................................... e-mail: .............................................................................................. betaalrek.: ............ .......................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

23


AFSCHEIDSHUIS uitvaartverzorging Ervaring in persoonlijke uitvaartbegeleiding

Sfeervol ingericht huis voor een persoonlijk afscheid gevestigd in de voormalige pastorie van de R.K. Kerk Maria en Johannes onder het Kruis

010-242 98 12 Een uitvaart tot in de kleinste details betaalbaar verzorgd in de regio Rijnmond

Dag en nacht bereikbaar Het geheel vrijblijvend en kosteloos opstellen van uw uitvaart codicil door middel van een voorbespreking. Gespecialiseerd in kerkelijke uitvaarten Professionele verzorging van een thuisopbaring van een overledene, rouwdrukwerk en van het vervoer in eigen beheer. Ongeacht waar u verzekerd bent

www.wimzwijnenburg.nl

Mogelijkheid tot het gebruik van onze 24-uurs kamer met een gecodeerde sleutel in bruikleen. Nabestaanden kunnen hierdoor - op ieder gewenst moment - afscheid nemen van een dierbare zonder daarvoor eerst een afspraak te maken. Mogelijkheid tot het houden van een avondwake in besloten kring

Traviataweg 76 3194 JZ Hoogvliet Rt Telefoon: 010-242 98 10

201404  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201404.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you