Page 6

Zondag 10 november 10.30 uur kapt. A. Boogaard

Commentaar bij de tijd

Quote | Goot | Quiet 500

• Westerstein Dinsdag 5 november 11.00 uur ds. E.A. Bos ______________________________________

De herfsttijd is aangebroken. Wie in Zeeland woont, ziet hoe alles anders is dan een paar maanden geleden. In de zomer wisselden groene en gele velden elkaar af. In augustus woei het kaf over Noord-Beveland, terwijl het koren geoogst werd. In de afgelopen weken werd het land steeds kaler en reden wagens met aardappelen en uien af en aan. Nu staan er grote plassen op de akkers. Hopelijk wordt het weer wat droger, zodat ook de suikerbieten binnenkort geoogst kunnen worden. Het is bijna tijd voor dankdag. Als ik het land waarvan geoogst is zie liggen, verbindt dat zich in mijn gedachten bijna automatisch met verhalen en teksten uit het Oude Testament. Daar waar aardappels of uien hebben gestaan, blijft meestal het nodige liggen op het land. Wie dat wil, kan nalezen, zoals Ruth dat op het land van Boaz deed. Ik weet hoe sommige mensen blij zijn dat ze zo een voorraad voor de winter kunnen aanleggen.

Op zondag 3 november wordt er weer een dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. We zullen ook het Avondmaal met elkaar vieren. Deze dienst begint om 15.30 uur in de Kern aan de Eikenlaan te Spijkenisse. Voorganger is ds. Marloes Meijer uit Spijkenisse.

Leviticus 23 komt ook bij me boven: “Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Eeuwige, jullie God.” Een prachtig Bijbels beginsel. Niemand heeft zomaar recht op ‘bezit’ of ‘oogst’. Uiteraard mag en moet je oogsten van de inspanningen die je levert. Maar alle vruchten zijn in eerste instantie eigendom van God. In onze tijd zijn we geneigd te denken dat stelen een zonde is waarmee je iets ontneemt aan mensen die iets ‘hebben’. In het Bijbelse denken is stelen juist iets onthouden aan degenen die niets hebben. Dit seizoen is het thema ‘verrassing’. In deze dienst zal het verhaal van de “de Bruiloft te kana” centraal staan.

De Quote500 is langzamerhand een ingeburgerd fenomeen in ons land: een tijdschrift dat jaarlijks wordt uitgegeven waarin de 500 rijkste Nederlanders vermeld worden. Dit jaar zijn ook de magazines ‘Goot500’ en ‘Quiet500’ verschenen. De Goot500 biedt een overzicht van 500 wereldburgers die ‘anders’ rijk zijn. Zij kennen een rijkdom die niet aan hun banksaldo af te lezen valt, maar aan de wijze waarop ze het recht op aarde een stukje verder gebracht hebben. Een plaats in de Quote en een plaats in de Goot hoeven elkaar overigens niet uit te sluiten. Materieel en immaterieel rijk zijn kan samengaan.

Muzikale medewerking wordt verleend door The Travellers uit Spijkenisse, en door organist Peter de Rijke uit Spijkenisse. Onze diensten worden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking, maar uiteraard is iedereen van harte welkom! We vinden het fijn om ook u in onze diensten te ontmoeten. Hartelijk welkom dus!

6

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

Advertisement